VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?"

Transcriptie

1 MBO Card

2 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon die deze taak uitvoert de MBO Card -contactpersoon. HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? In de handleiding worden twee handelingen uitgelegd: het bestellen van de MBO Cards voor de studenten door hun gegevens aan te leveren en hoe de MBO Card geactiveerd kan worden. De online handelingen worden aan de hand van screenshots uitgelegd. Onder het screenshot staat links uitleg over de handeling en rechts wordt aangegeven welke actie nodig is. BIJVOORBEELD: Gebruik de gegevens die zijn toegestuurd om in te loggen op klik op inloggen 2

3 1. MBO Card BESTELLEN De gegevens van studenten en docenten aanleveren Er is bij de aanmelding aangegeven of uw school de gegevens centraal of decentraal (per vestiging) aanlevert. Is er aangegeven dat er centraal wordt aangeleverd, dan zal er 1 inlogcode verstrekt worden. Alle leerlinggegevens van alle vestigingen zullen op deze inlog aangeleverd moeten worden. Dit kan in meerdere sessies. Is er aangeven dat de gegevens per vestiging worden aangeleverd, dan worden er zoveel inloggegevens verstrekt als dat er vestigingen zijn. De hele procedure wordt dan per vestiging uitgevoerd. 2. MBO Card ACTIVEREN Student- en docentpassen activeren 3

4 1. DE GEGEVENS AANLEVEREN Het aanleveren van de gegevens bestaat uit 6 onderdelen: 1.1 Voorbereiden 1.2 Inloggen 1.3 Gegevens controleren 1.4 Gegevens van docenten uploaden 1.5 Gegevens van studenten uploaden 1.6 Opslaan en verzenden WELKOM OP GEEN INLOGGEGEVENS ONTVANGEN? Stuur een mail met vermelding van het CJP MBO-nummer naar LET OP! De gegevens die worden aangeleverd kunnen door de computers van CJP maar op één manier verwerkt worden. Het is daarom van belang dat de bestanden die worden geüpload zorgvuldig worden voorbereid, zodat ze precies voldoen aan het format. Als dit niet het geval is zal het bestand, of delen ervan niet kunnen worden geüpload. 4

5 1.1 Voorbereiden Het voorbereiden van de bestanden is het meest cruciale onderdeel. Als dit zorgvuldig en goed gebeurt, is het uploaden geen probleem. Op pagina 7 staan de gegevens die verzameld moeten worden. Gebruik dezelfde spelling en volgorde als beschreven onder kolomkoppen. Alle gegevens moeten via de ordersite aangeleverd worden. Dit is veilig en het gaat snel als de bestanden goed en zorgvuldig voorbereid zijn. CONTROLEER OF ALLE BENODIGDE GEGEVENS BESCHIKBAAR ZIJN VEILIGHEID Onderin uw scherm staat een gesloten slotje. Als u hierop dubbelklikt, krijgt u de gegevens te zien van het certificaat. Als hier staat: uitgegeven aan weet u dat u een beveiligde verbinding heeft met de site van CJP. CONTROLEER OF ALLE BENODIGDE GEGEVENS KLOPPEN PLAATS ZO NODIG EEN LANDENCODE ACHTER DE PLAATSNAAM VAN DE STUDENTEN UIT HET BUITENLAND STUDENTEN DIE IN HET BUITENLAND WONEN Er kunnen adressen uit België en Duitsland in het studentenbestand voorkomen. U dient hiervoor achter de plaatsnaam tussen haakjes de eerste letter van het land te plaatsen. Bijvoorbeeld: Emmerich-Elten (D). 5

6 BENODIGDE GEGEVENS De benodigde gegevens voor de studenten komen uit de leerlingenadministratie. Vanuit het administratiepakket dient u een Excelbestand te maken waarin de gegevens volgens het beschreven format worden gezet (zie pagina 7). BESTANDEN KLAARZETTTEN De studentgevens kunnen in één bestand worden aangeleverd. Het kan ook in meerdere bestanden en sessies. Elke keer als er een bestand succesvol geüpload is, wordt dit geregistreerd en kunt u dit terugvinden in het statusoverzicht op de orderwebsite. Ook docentgegevens kunnen in meerdere sessies en/of bestanden worden aangeleverd. 6

7 KLAARZETTEN STUDENTGEGEVENS IN EXCEL Het is van groot belang dat bij het aanmaken van een Excelbestand het vastgestelde format gebruikt wordt. Alleen dan kan onze computer de geüploade gegevens goed verwerken. DE KOLOMKOPPEN Gebruik dezelfde kolomkoppen in dezelfde volgorde voorletters roepnaam tussenvoegsels achternaam straat huisnummer huisnummer toevoegsels postcode plaatsnaam geboortedatum geslacht klas leerlingnummer adres MAAK EEN EXCELBESTAND ZET IN RIJ 1 EXACT DEZELFDE KOLOM- KOPPEN ALS HIERNAAST BESCHREVEN VUL HET EXCEL VANUIT DE ADMINIS- TRATIE-SOFTWARE MET DE JUISTE STUDENTGEGEVENS LET OP: ALS EEN EXPORT VANUIT DE ADMINISTRATIESOFTWARE DE KOLOMMEN MET GEGEVENS IN EEN ANDERE VOLGORDE ZET, DIENT U EERST DE KOLOMMEN MET GEGEVENS IN DE JUISTE VOLGORDE PLAATSEN. ZET DAARNA DE JUISTE KOLOMKOP- PEN ERBOVEN 7

8 GEBRUIK VAN CODERING In de kolom geslacht dient een verplichte code gebruikt te worden. GEBRUIK DE JUISTE CODERING: In kolom K - Geslacht M = man V = vrouw WOONPLAATS BUITENLAND Let op bij plaatsnamen in het buitenland. Hier moet een (B) voor België of een (D) voor Duitsland achter de plaatsnaam gezet worden. VUL HET EXCELSHEET MET GEGEVENS EN SLA HET OP ALS: OF STUDENTMBOCARD.XLS OF STUDENTMBOCARD.XLSX 8

9 KLAARZETTEN DOCENTGEGEVENS MET EXCEL LET OP: er zijn 90 gratis docentenpassen beschikbaar voor de gehele school. Als het bestand meer dan 90 docenten bevat, zal er voor de eerste 90 in het bestand een docentenpas worden aangemaakt. De rest wordt afgekeurd. Gegevens van docenten en medewerkers kunnen in een Excelbestand ingevoerd worden. Ook hierbij dient het format exact gevolgd te worden. DE KOLOMKOPPEN Gebruik dezelfde kolomkoppen in dezelfde volgorde voorletters voornaam tussenvoegsels achternaam geboortedatum geslacht functie adres MAAK EEN EXCELBESTAND ZET IN RIJ 1 EXACT DEZELFDE KOLOM- KOPPEN ALS HIERNAAST BESCHREVEN VUL HET EXCEL MET DE JUISTE DOCENTGEGEVENS 9

10 GEBRUIK VAN CODERING In de kolom geslacht dient een verplichte code gebruikt te worden. GEBRUIK DE JUISTE CODERING: In kolom F - Geslacht M = man V = vrouw VERZAMEL DE DOCENTGEGEVENS VAN DE DOCENTEN VOOR WIE EEN CJP DO- CENTENPAS WORDT AANGEVRAAGD ZET ALLE GEGEVENS IN HET BESTAND SLA HET BESTAND OP ALS DOCENTMBOCARD.XLS OF DOCENTMBOCARD.XLSX 10

11 1.2 INLOGGEN Gebruik de gegevens die zijn toegestuurd om in te loggen op KLIK OP INLOGGEN Wachtwoord kwijt? KLIK OP WACHTWOORD VERGETEN 1.3 GEGEVENS CONTROLEREN Dit scherm is een overzicht van de order van de school. CONTROLEER DE GEGEVENS KLIK OP INSTELLING AANLEVEREN 11

12 In dit scherm kan gecontroleerd worden welke gegevens al zijn aangeleverd. CONTROLEER DE GEGEVENS KLIK OP START AANLEVERING In dit scherm kan gecontroleerd worden of er voor de juiste vestiging wordt aangeleverd. CONTROLEER DE GEGEVENS KLIK OP VOLGENDE STAP 12

13 Het uploaden van bestanden kan in meerdere sessies gedaan worden. In dit scherm staat de huidige stand. U kunt alle eerdere uploads verwijderen door op reset aantallen te klikken. Onder start nieuwe aanlevering vult u in hoeveel personen er in DEZE SESSIE worden aangeleverd. Vul 0 in als er in deze sesie geen docent- of geen studentgegevens worden aangeleverd. VUL HET AANTAL DOCENTEN EN HET AANTAL STUDENTEN IN DAT IN DEZE SESSIE GEUPLOAD WORDT GEEN DOCENTEN-UPLOAD IN DEZE SESSIE? VUL 0 IN GEEN STUDENTEN-UPLOAD IN DEZE SESSIE? VUL 0 IN KLIK OP VOLGENDE STAP 13

14 1.4 GEGEVENS VAN DOCENTEN UPLOADEN LET OP: Als er bij start nieuwe aanlevering 0 is ingevuld bij docenten, kunt u verder gaan naar pagina 17 : gegevens studenten uploaden U heeft een bestand docentenmbocard.xls of docentenmbocard.xslx voorbereid. In dit scherm kunt u dit bestand naar CJP uploaden. KLIK OP BESTAND KIEZEN BLADER DOOR DE COMPUTER OM HET JUISTE BESTAND TE KIEZEN KLIK OP VOLGENDE STAP RODE BALK MET FOUTMELDING Tijdens het uploaden van het bestand kunnen er foutmeldingen komen. Deze hebben betrekking op de manier waarop het bestand is gemaakt. Heeft het bestand kolomkoppen? Staan alle kolomkoppen in de juiste volgorde? Zijn alle kolomkoppen goed gespeld? Wordt het maximaal aantal tekens niet overschreden? ALS HET BESTAND NIET GEUPLOAD KAN WORDEN: CORRIGEER HET EXCELBESTAND VOLGENS DE AANWIJZING (FOUT- MELDING) OP DE SITE EN SLA HET BESTAND OP KLIK OPNIEUW OP BESTAND KIEZEN BLADER DOOR DE COMPUTER OM HET VERBETERDE BESTAND TE UPLOADEN In de rode balk die verschijnt als er een foutmelding is, staat omschreven welke fout er gemaakt is. 14

15 1 2 3 In dit scherm staan de volgende mogelijkheden: 1 OVERZICHT JUISTE DOCENTEN Deze gegevens kloppen volgens het format. 1 ZIJN ALLE GEGEVENS JUIST? KLIK OP VOLGENDE STAP 2 OVERZICHT DOCENTEN MET EEN WARNING Deze gegevens zijn niet conform het format of onvolledig, maar het gaat hierbij om gegevens die niet verplicht aangepast hoeven te worden. Als de warning wordt goedgekeurd, betekent dit dat de gegevens niet worden aangepast en hierdoor wordt de gewenste informatie niet aan CJP verzonden. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toekomstige communicatie. We raden altijd aan de gegevens zo volledig mogelijk aan te leveren. 2 ZIJN ER GEGEVENS MET EEN WARNING Als u de gegevens WEL wilt wijzigen kunt u op vorige stap klikken. U verbetert het bestand en uploadt het opnieuw (zie pag. 14) Als u de gegevens NIET wilt wijzigen ZET EEN VINK IN WARNING GOEDKEUREN OF KLIK OP ALLE DOCENTEN MET EEN WARNING GOEDKEUREN 3 OVERZICHT DOCENTEN MET EEN FOUT Deze gegevens zijn niet conform het format en/ of onvolledig aangeleverd en moeten verplicht worden aangevuld of verbeterd. Ze worden niet door het systeem verwerkt. 3 ZIJN ER GEGEVENS MET EEN FOUT Aanpassen van gegevens met een fout kan op twee manieren. (zie pagina 16) 15

16 Gegevens met een fout moeten aangepast of verbeterd worden. De meest voorkomende warnings en fouten bij een docentenbestand: BESTAND KAN NIET WORDEN INGELEZEN Het bestand is niet volgens het juiste format opgemaakt. ONTBREEKT Bij docenten is het het adres verplicht. POSTCODE IS ONJUIST Het systeem controleert alle gegevens op juistheid. Hierbij wordt ook de postcode bij het opgegeven adres gematcht. 3 Zijn er gegevens met een fout? AANPASSEN VAN GEGEVENS MET EEN FOUT KAN OP 2 MANIEREN: 1. HET VOLLEDIGE BESTAND OPNIEUW UPLOADEN: 1. PAS IN EXCEL HET GEHELE BESTAND AAN VOLGENS DE AANWIJZING OP DE SITE 2. KLIK OP DE SITE OP VORIGE STAP 3. UPLOAD HET VERBETERDE BESTAND OP- NIEUW 2. FOUTE GEGEVENS LATER AANLEVE- REN. 1. KEUR EERST EVT. WARNINGS GOED 2. KLIK OP LIJST MET FOUTEN DOWN- LOADEN OM HET EXCEL MET ALLE FOU- TE GEGEVENS TE DOWNLOADEN. 3. SLA DIT BESTAND OP 4. WERK EERST DE UPLOAD VAN JUISTE GEGEVENS AF 5. BEWERK DIT BESTAND LATER TOT EEN JUIST BESTAND 6. UPLOAD DIT BESTAND IN EEN VOLGENDE SESSIE Zolang warnings niet goedgekeurd zijn, of als de foute gegevens nog niet zijn gedownload, zal de knop VOLGENDE STAP niet actief zijn. U kunt niet verder. KEUR DE WARNINGS GOED EN/OF DOWNLOAD HET FOUTBESTAND KLIK OP VOLGENDE STAP 16

17 1.5 GEGEVENS VAN STUDENTEN UPLOADEN U heeft een of meerdere studentbestanden gemaakt en op de computer opgeslagen (zie pagina 7 ). In dit scherm kunt u deze bestanden naar CJP uploaden. KLIK OP BESTAND KIEZEN BLADER DOOR DE COMPUTER OM HET JUISTE BESTAND TE KIEZEN KLIK OP VOLGENDE STAP RODE BALK MET FOUTMELDING Tijdens het uploaden van het bestand kunnen er foutmeldingen komen. Deze hebben betrekking op de manier waarop het bestand is gemaakt. BIJ EEN FOUTMELDING: CORRIGEER HET EXCELBESTAND VOLGENS DE AANWIJZING OP DE SITE EN SLA HET BESTAND OP Heeft het bestand kolomkoppen? Staan alle kolomkoppen in de juiste volgorde? Zijn alle kolomkoppen goed gespeld? Wordt het maximaal aantal tekens niet overschreden? KLIK OPNIEUW OP BESTAND KIEZEN blader door de computer om het verbeterde bestand te uploaden. In de rode balk die verschijnt als er een foutmelding is, staat omschreven welke fout er gemaakt is. Bij een onbekende kolomkop gaat het om een lege of ontbrekende kop. 17

18 1 2 3 In dit scherm staan de volgende mogelijkheden: 1 OVERZICHT JUISTE STUDENTEN Deze gegevens kloppen volgens het format. 1 ZIJN ALLE GEGEVENS JUIST? KLIK OP VOLGENDE STAP 2 OVERZICHT STUDENTEN MET EEN WARNING Deze gegevens zijn niet conform het format of onvolledig, maar het gaat hierbij om gegevens die niet verplicht aangepast hoeven te worden. Als de warning wordt goedgekeurd, betekent dit dat de gegevens niet worden aangepast en hierdoor wordt de gewenste informatie niet aan CJP verzonden. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toekomstige communicatie. We raden altijd aan de gegevens zo volledig mogelijk aan te leveren. 3 OVERZICHT STUDENTEN MET EEN FOUT Deze gegevens zijn niet conform het format en/ of onvolledig aangeleverd en moeten verplicht worden aangevuld of verbeterd. Ze worden niet door het systeem verwerkt. 2 ZIJN ER GEGEVENS MET EEN WARNING? Als u de gegevens WEL wilt wijzigen kunt u op vorige stap klikken. U verbetert het bestand en uploadt het opnieuw. Als u de gegevens NIET wilt wijzigen ZET EEN VINK IN WARNING GOEDKEU- REN 3 OF KLIK OP ALLE STUDENTEN MET EEN WARNING GOEDKEUREN ZIJN ER GEGEVENS MET EEN FOUT? Aanpassen van gegevens met een fout kan op twee manieren. (zie pagina 19) 18

19 Gegevens met een fout moeten aangepast of verbeterd worden. 3 Zijn er gegevens met een fout? Er kunnen fouten in de opmaak van het bestand zitten. Of er kunnen fouten in de gegevens zitten. Bijvoorbeeld dat een postcode niet matcht met het adres. AANPASSEN VAN GEGEVENS MET EEN FOUT KAN OP 2 MANIEREN: 1. HET VOLLEDIGE BESTAND OPNIEUW UPLOADEN: 1. PAS IN EXCEL HET GEHELE BESTAND AAN VOLGENS DE AANWIJZING OP DE SITE 2. KLIK OP DE SITE OP VORIGE STAP 3. UPLOAD HET VERBETERDE BESTAND OP- NIEUW 2. FOUTE GEGEVENS LATER AANLEVE- REN. 1. KEUR EERST EVT. WARNINGS GOED 2. KLIK OP LIJST MET FOUTEN DOWN- LOADEN OM HET EXCEL MET ALLE FOU- TE GEGEVENS TE DOWNLOADEN. 3. SLA DIT BESTAND OP 4. WERK EERST DE UPLOAD VAN JUISTE GEGEVENS AF 5. BEWERK DIT BESTAND LATER TOT EEN JUIST BESTAND 6. UPLOAD DIT BESTAND IN EEN VOLGENDE SESSIE De meest voorkomende warnings en fouten BESTAND KAN NIET WORDEN INGELEZEN Het bestand is niet volgens het juiste format opgemaakt. POSTCODE IS ONJUIST Het systeem controleert alle gegevens op juistheid. Hierbij wordt ook de postcode bij het opgegeven adres gematcht. ADRES IS GEWIJZIGD DOOR POSTCODECHECK Het syteem matcht de postcode met het adres en past zo nodig aan. Dit kan ook een aanpassing zijn in bijvoorbeeld een afkorting. Kon. Wilheminastr. wordt Koningin Wilhelminastraat. ADRES NIET BEKEND Het adres staat niet in de landelijke adressendatabase. 19

20 Zolang warnings niet goedgekeurd zijn, of als de foute gegevens nog niet zijn gedownload, zal de knop VOLGENDE STAP niet actief zijn. U kunt niet verder. PAS HET BESTAND AAN UPLOAD HET OPNIEUW ZODAT ALLE GEGEVENS JUIST ZIJN of KLIK OP WARNING GOEDKEUREN EN/OF LIJST MET FOUTEN DOWNLOA- DEN KLIK OP VOLGENDE STAP 20

21 1.6 OPSLAAN EN VERZENDEN In het overzicht aanlevering staan de gegevens van de huidige sessie en die van de vorige sessies. CONTROLEER DE AANTALLEN KLIK OP AANLEVERING VASTLEGGEN In dit scherm kunt u drie keuzes maken: 1. Meteen een volgend bestand aanleveren (knop nieuwe aanlevering ) 2. Voor nu stoppen en in een latere sessie nog meer bestanden uploaden (knop stoppen ) 3. Als alle bestanden (docenten en studenten) geupload zijn de aanlevering definitief afsluiten. (knop afsluiten aanlevering ) BEPAAL HOE VER U BENT HET HET UPLOADEN VAN DE BESTANDEN. als alle bestanden van docenten en studenten naar CJP verstuurd zijn: KLIK OP AFSLUITEN AANLEVERING LET OP! NA HET AFSLUITEN VER- SCHIJNT ER EEN BEVESTIGINGS- SCHERM WAARIN NOGMAALS OP AFSLUITEN GEKLIKT MOET WORDEN 21

22 De knop afsluiten beeindigd de aanlevermogelijkheid voor de instelling. Er volgt een bevestigingsmail. 22

23 2. DE MBO Card activeren Om optimaal gebruik te kunnen maken van de MBO Card zal de pas geactiveerd moeten worden. Dit is een simpele handeling die zowel mobiel al op de desktop uitgevoerd kan worden. Activeren van de MBO Card 1. Ga naar: 2. Vul je CJP-nummer in 3. Vul de geboortedatum in 4. klik op activeer je pas 23

HANDLEIDING MBO CARD 2017

HANDLEIDING MBO CARD 2017 HANDLEIDING MBO CARD 2017 CJP mei 2016 INHOUD DE SCHOOL AANMELDEN EN MBO CARDS BESTELLEN... 3 1. ALGEMEEN OVER DE ORDERWEBSITE... 3 2. STAP 1 DE SCHOOL AANMELDEN... 4 3. STAP 2 DE LEERLING- EN DOCENTGEGEVENS

Nadere informatie

CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016

CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016 CULTUURKAARTHANDLEIDING 2015-2016 1 inhoud De school aanmelden pagina 5 Aanleveren leerling- en docentgegevens voorbereiden pagina 13 De leerling- docentgegevens uploaden pagina 21 Budget verdelen pagina

Nadere informatie

CULTUURKAARTHANDLEIDING

CULTUURKAARTHANDLEIDING CULTUURKAARTHANDLEIDING 2014-2015 1 Inhoud Over deze handleiding pagina 3 A1: Aanmelden en Cultuurkaarten bestellen pagina 5 A1.1: Inloggen pagina 6 A1.2: Gegevens controleren pagina 7 A1.3: Gegevens school

Nadere informatie

HANDLEIDING CULTUURKAART VOOR DE AANVRAAG, HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE CJP CULTUURKAART

HANDLEIDING CULTUURKAART VOOR DE AANVRAAG, HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE CJP CULTUURKAART HANDLEIDING CULTUURKAART 2016 2017 VOOR DE AANVRAAG, HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN DE CJP CULTUURKAART CJP mei 2016 INHOUD DE SCHOOL AANMELDEN EN CULTUURKAARTEN BESTELLEN... 3 1. ALGEMEEN OVER DE ORDERWEBSITE...

Nadere informatie

Praktische handleiding voor scholen

Praktische handleiding voor scholen Praktische handleiding voor scholen Inhoud 1. DE SCHOOL AANMELDEN DOOR HET BEVOEGD GEZAG... 4 2. GEGEVENS AANLEVEREN DOOR DE PROJECTCOÖRDINATOR... 10 3. GEGEVENS GOEDKEUREN EN VERRIJKEN DOOR DE BUDGETHOUDER...

Nadere informatie

Handleiding gegevens aanleveren

Handleiding gegevens aanleveren Handleiding gegevens aanleveren 1 1. Het aanleveren van de leerling- en docentgegevens 1.1 Voor wie is deze handleiding bestemd? Deze handleiding is bedoeld voor de CJP Cultuurkaart-projectcoördinatoren

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Handleiding voor scholen

Handleiding voor scholen Handleiding voor scholen 1. Voor wie is deze handleiding bestemd? Deze handleiding is bedoeld voor de projectcoördinatoren, de budgethouders en de docenten van de scholen voor voortgezet onderwijs die

Nadere informatie

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING

HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING HANDLEIDING DECLARATIETOOL SPORTVERENIGING Sportverenigingen kunnen de kosten van VOG s die zijn aangevraagd voor hun vrijwilligers in 2012 vergoed krijgen. Dit geldt alleen wanneer een vrijwilliger voldoet

Nadere informatie

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>.

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>. 1. Ga naar www.stoof-opleidingsportal.nl druk op . 2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij . 3. Kies voor . 4. Klik

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 UPLOAD FACILITEIT NSE 2015 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal

Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal versie 1.0 Meetbureau 31 januari 2013 Inhoudsopgave De portal... 2 Registeren... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Toevoegen zorgaanbieder... 6 Contactpersoon

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan?

Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Hoe maak ik een ANWB-inlogaccount aan? Voor een aantal onderwerpen op anwb.nl heeft u een inlogaccount nodig. Iedereen kan zo n account aanmaken. Hiervoor moet u zich eenmalig registeren. Daarna kunt u

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2013

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2013 UPLOAD FACILITEIT NSE 2013 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2013 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge

Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge Schoolinschrijvingen Dwars door Brugge 08.05.2016 In de brief over Dwars door Brugge vind je een link die je naar de inschrijvingspagina voor scholen leidt. Hieronder vind je een stappenplan hoe het inschrijvingsplatform

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Spottofy.nl. Handleiding deelnemer

Spottofy.nl. Handleiding deelnemer Spottofy.nl Handleiding deelnemer 1 2 Inleiding Aanhetwerk.nu is een online test- en- matchsysteem waarin jouw persoonlijke competenties getest en gematcht worden tegen de bestpassende functie. Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Op het voorblad vult u de gevraagde gegevens in. Vervolgens kunt u op het tweede tabblad de resultaten invoeren.

Op het voorblad vult u de gevraagde gegevens in. Vervolgens kunt u op het tweede tabblad de resultaten invoeren. 1. Uitslagen van proevendagen doorgeven aan de KNHS en diploma s aanvragen De sportaanbieder kan alle uitslagen van proeven doorgeven aan de KNHS. De KNHS leest deze informatie in, zodat uw ruiters hun

Nadere informatie

Handleiding deposito beheer

Handleiding deposito beheer Handleiding deposito beheer Pagina : 1 / 9 1 Inleiding... 3 2 Inloggegevens 1 e keer opvragen... 3 3 Inloggen... 3 4 Deposito beheer... 4 4.1 Deposito overzicht... 5 4.2 Gezin beheren... 5 4.2.1 Gezin

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017

UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017 UPLOAD FACILITEIT NSE 2017 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2017 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013

Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Networking4all Handleiding bestelprocedure en installeren SSL Certificaat April 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 De bestelprocedure... 4 2.1 Product selecteren... 4 2.2 Certificate Signing Request

Nadere informatie

Talenten.land Handleiding deelnemer

Talenten.land Handleiding deelnemer Talenten.land Handleiding deelnemer 1 Inleiding xxx.talenten.land is een online test-en-matchsysteem waarin jouw persoonlijke competenties getest en gematcht worden tegen de bestpassende functie. Deze

Nadere informatie

Proef/Wedstrijd beheer - 1

Proef/Wedstrijd beheer - 1 Proef/Wedstrijd beheer Zodra een proef of wedstrijd is goedgekeurd en open is gesteld kunt u de inschrijvingen en uitslagen beheren via het proef/wedstrijd menu op My ORWEJA De gebruikte gegevens in deze

Nadere informatie

Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor

Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Starten met DISK in NT2 SCHOOL. Handleiding voor docenten

Starten met DISK in NT2 SCHOOL. Handleiding voor docenten Starten met DISK in NT2 SCHOOL Handleiding voor docenten Inhoud 1. Welkom bij DISK 2. Technische voorwaarden 3. Inloggen in NT2 SCHOOL 4. DISK activeren in uw account 5. Mijn werkruimte in NT2 SCHOOL 6.

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

Prokx Payrolling BV. Flexonline

Prokx Payrolling BV. Flexonline Prokx Payrolling BV Handleiding Virtuele Vestiging Flexonline Afbeelding 1: Website Prokx Payrolling 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging pagina 4 2. Module Plaatsingen

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

Holland Cup en Winner Show 2015

Holland Cup en Winner Show 2015 Een nieuw systeem vraagt altijd om extra uitleg. Wij realiseren ons dat niet iedereen thuis is in het gebruik van de computer bij het inschrijven, maar in de praktijk valt het meestal wel mee. Wij proberen

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Mei 2016 Versie 2.0 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 3 2.1. Startpagina...

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu gegevens aan bij A&O Services? U levert gegevens op papier aan U ziet hiernaast vier gekleurde balken.

Nadere informatie

Basishandleiding WordPress

Basishandleiding WordPress Basishandleiding WordPress Website: http://www.uwsite.nl Back-end: http://www.uwsite.nl/wp-admin Gebruikersnaam: uwgebruikersnaam Wachtwoord: uwwachtwoord 0. Inloggen in het gebruikersgedeelte / het back-end

Nadere informatie

TUV Nederland QABV [HANDLEIDING TRAININGSPORTAAL] Auteur: Hans van den Elsen, Elsen Software Design and Solutions

TUV Nederland QABV [HANDLEIDING TRAININGSPORTAAL] Auteur: Hans van den Elsen, Elsen Software Design and Solutions 2014 TUV Nederland QABV [HANDLEIDING TRAININGSPORTAAL] Auteur: Hans van den Elsen, Elsen Software Design and Solutions Inhoud Inloggen... 3 Startpagina... 4 Trainingen... 5 Trainingen toevoegen... 7 Training

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Juli 2016 Versie 2.0.3 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0.3 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. NCDR sjablonen en datadefinitie

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5

UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING 5 premie- en inningssystematiek UW GEGEVENSLEVERING UPLOADEN VIA SWP HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING... U wilt

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS

HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS HANDLEIDING VOOR PLOEGLEIDERS Aanmelden Het aanmeldingsproces is gelijklopend aan dat van de gewone medewerker. Indien je daar nog vragen over hebt, kan je het document Handleiding My- Dranouter medewerkers

Nadere informatie

Leerlinggegevens importeren

Leerlinggegevens importeren Leerlinggegevens importeren De leerlingen (en docenten) zijn als klant opgenomen in het Wise-systeem. De Bibliotheek importeert hiertoe jaarlijks een bestand uit de leerlingenadministratie van de school.

Nadere informatie

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud 1.1 Burger of Organisatie... 2 1.2 Contactgegevens Organisatie... 2 1.3 Contactgegevens Organisatie Buitenland... 4 1.4 Contactgegevens Persoon... 5

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl;

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Handleiding Licentieserver voor beheerders

Handleiding Licentieserver voor beheerders Handleiding Licentieserver voor beheerders 1. Beheerder aanmaken via Site- of PackID Je krijgt van Sensotec of van je dealer een e-mail met de bevestiging dat er een abonnement werd aangemaakt. In die

Nadere informatie

1 Over Scouts Online. In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Inschrijven voor een activiteit. Aanmaken van een inlogaccount

1 Over Scouts Online. In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Inschrijven voor een activiteit. Aanmaken van een inlogaccount 1 Over Scouts Online Scouts Online (SOL) is het ledenadministratiesysteem voor alle scoutinggroepen in Nederland. Dus ook de Shawano s maken hier gebruik van om de ledenadministratie in bij te houden.

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. Opleidingen registreren... 6 5. De aanvraag namens het bedrijf voorbereiden... 7

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Instructie aanmelden/inloggen.

Instructie aanmelden/inloggen. Instructie aanmelden/inloggen. Via de website is het mogelijk om je aan te melden voor een cursus van Scholing dichtbij. Voor cursisten die eerder hebben deelgenomen aan een cursus is het eenvoudig om

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

screenpost emailnieuwsbrief handleiding

screenpost emailnieuwsbrief handleiding screenpost emailnieuwsbrief handleiding Dit softwarepakket staat op het internet en kan digitale nieuwsbrieven versturen. De vormgeving De opmaak van de pagina bestaat uit twee kolommen. Elk artikel kan

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

<Koptekst> Transparantie in Transporttarieven. Handleiding voor transporteursv.1.0

<Koptekst> Transparantie in Transporttarieven. Handleiding voor transporteursv.1.0 Transparantie in Transporttarieven Handleiding voor transporteursv.1.0 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Registreren van een account... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord of gebruikersnaam

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

ReproConsult B.V. Customerweb handleiding

ReproConsult B.V. Customerweb handleiding ReproConsult B.V. Customerweb handleiding Versie 2.0 Bij J. Vink Maart 2015 Afbeelding 1 Op afbeelding 1 ziet u het inlogscherm van het Customerweb. U logt hier in met uw e-mailadres en uw eigen wachtwoord.

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Even praktisch. Zo gebruikt u Mijn Verzekeringsmap.

Even praktisch. Zo gebruikt u Mijn Verzekeringsmap. Even praktisch. Zo gebruikt u Mijn Verzekeringsmap. Mijn Verzekeringsmap is de persoonlijke online klantomgeving van Centraal Beheer Achmea. In Mijn Verzekeringsmap ziet u welke verzekering(en) u bij ons

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card

Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card Algemene voorwaarden voor de aanvraag, het gebruik en de toepassing van de MBO Card Inhoudsopgave 1. Definities; inleidende bepalingen 2. Gegevensverzameling en privacy 3. Kosten van de MBO Card 4. Gebruik

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

HANDLEIDING. voor werkgevers in de Metalektro. Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen.

HANDLEIDING. voor werkgevers in de Metalektro. Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. HANDLEIDING voor werkgevers in de Metalektro Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. 1 1. Inloggen op Inzendportaal.nl...3 2. Werknemer zoeken...4 3. Dienstverband

Nadere informatie

Handleiding. Digitale leeromgeving. Schooljaar

Handleiding. Digitale leeromgeving. Schooljaar Handleiding Digitale leeromgeving Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas is het educatieve lesprogramma van Kidsweek. Het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas is te

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Salariscentrum.nl

Handleiding Salariscentrum.nl Handleiding Salariscentrum.nl Salariscentrum.nl is het online platform waarop verschillende diensten worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers van Salarisadministratie en PayCheck van Wolters Kluwer.

Nadere informatie

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Index Inleiding 1 Stap 1: Inloggen 2 Stap 2: Dashboard 3 Stap 3: SMS Center 4 Stap 4: Nieuw bericht (ongepersonaliseerd) 5 Stap 5: Importeer CSV 7 Stap 6: Het

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie