PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97"

Transcriptie

1 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Deelnemers Dhr. V. Kloos Dhr. J.N. Schouten Mw. M. Stam Dhr. F. Dellemijn Mw. O. Rasch Dhr. P.J. Beers Mw. A. Verburg Mw M. Meelissen Mw. B. Koopman Gemeente Alkmaar, voorzitter Gemeente Uitgeest, verv. wethouder W. Spaanderman Gemeente Heerhugowaard Gemeente Heiloo Gemeente Bergen (ook cultuur) Gemeente Langedijk (ook cultuur) Secretaris Regio Alkmaar notuliste regiocoördinator Mw. M. van de Ven Provincie Noord Holland, agendapunt 2 Mw. L. Aarts Gemeente Heerhugowaard, agendapunt 2 Dhr. G. Kloosterman Gemeente Heerhugowaard, agendapunt Afwezig Dhr. H. Klijnstra Dhr. L. van Schoonhoven Dhr. W. Spaanderman Mw. A. van der Ven Mw. A. Pelzer Dhr. L. Dickhoff Mw. E. Beens-Woudenberg Gemeente Castricum Gemeente Castricum (Recreatie en Toerisme) Gemeente Uitgeest (ook cultuur) Gemeente Alkmaar (cultuur) Gemeente Castricum (cultuur) Gemeente Heerhugowaard (cultuur) Gemeente Heiloo (cultuur) 1. Opening door voorzitter / mededelingen Wethouder Kloos opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De wethouders Klijnstra en Schoonhoven hebben zich voor dit PORA afgemeld. Ook de wethouders Cultuur zijn afwezig. Wethouder Schouten vervangt wethouder Spaanderman vanmorgen. Mededelingen Er is een uitnodiging van de Telefooncentrale in Alkmaar binnengekomen. Het betreft een middagprogramma op 13 juni met als doel onderwerpen met de Regio te bespreken. Een uitnodiging naar alle wethouders volgt. 2. Provinciale detailhandelsvisie Noord Holland Maartje van de Ven, beleidsadviseur bij de Provincie Noord-Holland, geeft een toelichting op de Provinciale Detailhandelsvisie. Liesbeth Aarts, ambtelijk vertegenwoordiger in de Regionale Advies Commissie (RAC) geeft een toelichting op de functie van deze commissie. Hieronder staat een hele korte samenvatting: Prioriteit aan hoofdwinkelgebieden (> m2), zoals het centrum van Alkmaar; Regionale visies, inclusief inhoudelijke en procedurele eisen, worden verplicht gesteld. Nieuwe detailhandelsplannen boven 1500 m3 (of 3000 m2 hoofdwinkelgebieden) moeten aan de RAC worden voorgelegd. Ongeacht of ze binnen of buiten bestaande gebieden zijn. Dit was: 1500 buiten bestaande gebieden, 5000 binnen bestaande gebieden. Internet-afhaalpunten waar goederen worden getoond worden gezien als winkel en mogen dus niet op bedrijventerreinen. Afhaalpunten waar geen goederen worden getoond, worden bij voorkeur gevestigd in winkelcentra, maar kunnen evt. ook op bedrijventerrein. Verder verbod op detailhandel op bedrijventerreinen, met uitzondering van bepaalde branches: volumineuze goederen, verkoop van gevaarlijke goederen, detailhandel als nevenactiviteit. 1

2 Verbod op vestiging van weidewinkels wordt gecontinueerd (grootschalige solitaire winkels en clusters van winkels in landelijk gebied). Verkoop van streekproducten bij boerderijen mag wel. Vergaderdoel: ter informatie Het beleid van 2009 wordt toegelicht door Maartje van de Ven. Het beleid is in 2008 opgesteld en in 2009 vastgesteld. Opvallend is dat de leegstand in Regio Alkmaar is gegroeid van 3 naar 5%. Dit kan lokale problemen veroorzaken. Bestaande winkelpanden zijn gemeten door Locatus. Locatus verzamelt zelf informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven door op locatie onderzoek te doen. De cijfers dateren van 1 januari Winkelpanden, waarin pop-up stores zich hebben gevestigd, worden niet als leegstand gezien. Dit geldt ook voor winkelpanden die te huur staan en geen te huur melding op het pand hebben. De verwachting is dat de leegstand elk jaar met 0,7% groeit. Oorzaken hiervan zijn o.m. Internetdetailhandel, vergrijzing, groei van het aantal meters winkels (10%) terwijl de omzet niet stijgt en de economische recessie (er wordt meer geld besteed aan hypotheek, ziektekostenverzekeringen en minder aan winkelen). Het beleid uit 2009 is geëvalueerd en geactualiseerd. Een verbeterpunt is dat regionale afstemming voor uitbreiding van m2 detailhandel van naar m2 gaat en vanaf m3 in de 2 hoofdwinkelcentra in Heerhugowaard en Alkmaar vereist is. In januari 2011 is een Regionale Detailhandelsvisie voor Regio Alkmaar opgesteld, waarbij reeds is afgesproken dat over nieuwe detailhandelsplannen boven 1500 m2 moet worden afgestemd. De provincie wil eens per 5 jaar van elke regio een detailhandelsvisie. Dat betekent voor Regio Alkmaar dat in 2016 een nieuwe visie moet worden gemaakt. In die visie moet worden aangegeven voor welke detailhandelsstructuur wordt gekozen. Kies plekken voor detailhandel en houd niet alles overeind. Zorg voor een goede onderbouwing (feiten bv bevolking is toegenomen ipv ondernemer zegt het ) van uitbreiding of keuze voor detailhandelslocaties. De Ladder duurzame verstedelijking vraagt dit. Hierop gaat getoetst worden. Verder geeft de Provincie aan dat ze internet-detailhandel het liefst in de huidige winkelcentra ziet. Er wordt weer een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan is ook de marktruimte te bepalen. Voor niet dagelijkse boodschappen gaan mensen steeds verder van huis. Wijkwinkelcentra hebben het moeilijk en bepaalde branches ondervinden concurrentie van internet. VRAGEN / OPMERKINGEN Wethouder Schouten: hoe verhoudt zich detailhandel op een bedrijventerrein t.a.v. het verbod hiervan? Antw.: Dat moet met handhaving worden opgelost. Wethouder Beers: leefbaarheid op bedrijventerreinen is belangrijk. Zijn wij niet te halsstarrig m.b.t. de uitgangspunten voor internetwinkels? Antw.: de Provincie geeft prioriteit aan internetwinkels in winkelcentra. Wethouder Kloos: hoe wordt omgegaan met bouwmarkten op een bedrijventerrein, aangezien bouwmarkten tegenwoordig ook andere goederen verkopen? Soms moet je wel ingrijpen. Praktisch gezien ligt dit met bouwmarkten vaak lastig. Antw.: de provincie vindt dit een handhavingsissue. Vaak mag een bouwmarkt 5 à 10% andere goederen verkopen. Wethouder Stam: hoe ga je om met branchevervaging? Antw.: te veel regels opstellen is ook niet goed. Het is wel goed om met elkaar af te spreken hoe hiermee om te gaan in de Regionale Visie. Wethouder Dellemijn: gaat de Detailhandelsvisie ook verder in regelgeving? Antw.: De Detailhandelsnota is door Provinciale Staten vastgesteld. Dit wordt vertaald in een verordening. De Provinciale Ruimtelijke Verordening is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De Provinciale Ruimtelijke Verordening ligt van vrijdag 27 februari tot en met donderdag 9 april 2015 ter inzage. 2

3 Wethouder Rasch: pro-activiteit wordt door de provincie op prijs gesteld. Welke gedeputeerden gaan over de verordening en welke over de Provinciale Detailhandelsvisie Noord Holland? Antw.: gedeputeerde Talsma gaat over de verordening en gedeputeerde Van Run over de Provinciale Detailhandelsvisie Noord Holland. Wethouder Kloos: betaalt de Provincie mee aan de regionale detailhandelsvisies? Antw: Er is een bedrag van ,-- per regio beschikbaar Wethouder Dellemijn: zijn er nog stimuleringsmaatregelen via de provincie mogelijk (zoals bijvoorbeeld HIRB)? Antw.: nee, er was een motie ingediend, maar voor herstructurering winkelcentra is de motie niet aangenomen. Er komt geen fonds met dit doel. 3. Toeristische visie Probleemstelling: Voor u ligt de toeristische visie en het toeristisch actieplan De toeristische visie is in 2014 op een interactieve manier opgesteld. Op basis van het actieplan waarmee het PORA op 2 december heeft ingestemd is de uitvoeringsparagraaf aangescherpt tot het Toeristisch Recreatief Actieplan Dit is op 3 februari in een overleg met de stakeholders positief ontvangen. Vergaderdoel: beslissen of het totale document (visie & actieplan) via de colleges aan de gemeenteraden in Regio Alkmaar kan worden voorgelegd. Gerlof Kloosterman geeft een toelichting. In de toeristische visie is de gemeente Uitgeest toegevoegd. Het Toeristisch Recreatief Actieplan 2015 is op 3 februari met stakeholders (ondernemers, vertegenwoordigers van marktorganisaties breed door de regio hen) besproken. Het actieplan is positief ontvangen. VRAGEN / OPMERKINGEN Wethouder Kloos zegt het een mooie stap voorwaarts te vinden, maar de het college van Alkmaar wil de tekst in de toeristische visie aangevuld zien met de beschrijving van het Alkmaars cultuur historisch profiel. Ambtelijk zal tekst worden aangeleverd. Wethouder Dellemijn: is de lijn Citymarketing Alkmaar met de toeristische visie losgelaten? Wethouder Kloos: dit zijn 2 verschillende dingen. Alkmaar doet niet mee in DMO en wil eerst Alkmaar Marketing op orde hebben. In deze toeristische visie participeert Alkmaar wel. Wethouder Rasch: goed stuk, maar overal staat dat het uit bestaande budgetten moet worden bekostigd. Daar moeten per gemeente wel afspraken over gemaakt worden. Wethouder Beers: er moet worden afgesproken wie wat gaat betalen en wat op onderdelen moet worden verrekend. Wethouder Kloos: het gaat om ambtenaren en plannen. Wethouder Stam: moet de toeristische visie een plek krijgen in de regionale uitvoeringsagenda? Zo ja, dan is het ook mogelijk over besteding een integrale afweging te maken. Wethouder Kloos: het moet breder worden besproken, maar de vraag is of het slim is om deze discussie in de regionale uitvoeringsagenda te plaatsen. Gerlof Kloosterman: vindt dat ook met stakeholders moet worden besproken hoe deze plannen worden gefinancierd. Zij zullen met nieuwe producten moeten komen. Voor gemeenten moet eerder worden gezocht in het financieren van regiomarketing en het inzetten van innovatie (highlights om de regio te presenteren om de icoonwaarde van de regio te vergroten). Gerlof Kloosterman voegt hieraan toe dat op waterinfrastructuur nog een slag kan worden gemaakt. Dat is een provinciale opgave, maar als regio kun je een gezamenlijk beeld neerzetten om knelpunten op te lossen. Het PORA EZ / T&R stemt in met het vergaderdoel, t.w. het via de colleges ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorleggen van de Toeristisch Recreatieve visie 2025 Regio Alkmaar: Parel aan Zee met inachtneming van de gewenste formulering van Alkmaar in het stuk. Aan de heer Kloosterman en de werkgroep wordt gevraagd een plan te schrijven over hoe regionaal geld bijeen te krijgen voor de uitwerking van het toeristisch actieplan. 3

4 Annemieke Verburg voegt hier nog aan toe dat als er een regionaal werkbudget beschikbaar was, geld gemakkelijker zou kunnen worden toegekend aan dit project.. Verder bestaat er onduidelijkheid over welke gemeente welke ambtelijke capaciteit levert in brede zin (niet alleen toeristisch). De gedachte is dat dat oneerlijk is verdeeld. Ook daarover wordt een notitie gewenst. Annemieke Verburg geeft aan: Een brede verrekening van ambtelijke inzet is onderdeel van het gesprek in het Secretarissen Overleg. 4. Kennisnetwerk Holland boven Amsterdam (voorheen Leisureboard) Probleemstelling: Pieter Dijkman was vertegenwoordiger namens PORA in de Leisureboard. Wie volgt hem op in het Kennisnetwerk? 10 April van tot uur is de eerste vergadering van dit netwerk. Vergaderdoel: bepalen wie in het kennisnetwerk plaats neemt. Adriana Stam heeft aan de leden van het toeristisch kennisnetwerk input geleverd voor de 1 e vergadering. De vraag is per mail aan de PORA-leden uitgezet. Wethouder Rasch meldt zich aan voor deelname in het kennisnetwerk, met als kanttekening dat Bergen nog geen deelgenoot is van het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord. 5. Agenda Groen Probleemstelling: Toelichting door de heer G. Kloosterman. Vorig jaar is u gemeld dat een evaluatie van de Gebiedscommissies gaat plaats vinden. Een Gebiedscommissie adviseert Gedeputeerde staten over de Agenda Groen (natuur, recreatie, water en landbouw). De Gebiedscommissie Laag Holland heeft aangegeven door te willen gaan. De Gebiedscommissie Kennemerland (regio s Noord en Zuid Kennemerland) is van mening dat het opgebouwde netwerk zinvol is, maar dat door de keuze voor het werkgebied de adviesfunctie niet effectief ingevuld kan worden. Zuid Kennemerland adviseert via de aanwezig overlegstructuren in MRA verband. De betrokken bestuurders in Noord Kennemerland hebben aangegeven de adviesfunctie ook via de bestaande structuren in de Regio Alkmaar op te willen pakken. In het PORA overleg kan de bestuurlijke afstemming plaats vinden. Om op een vergelijkbare manier te kunnen voorzien in de netwerkfunctie van de gebiedscommissie is in afstemming met de maatschappelijke partners op het gebied van natuur, recreatie, water en landbouw gewenst. Het voorstel is om op ambtelijk niveau te verkennen of en op welke wijze deze wens ook bij de maatschappelijke partners aanwezig is. Als deze opvatting gedeeld wordt, kan daarna een gezamenlijk voorstel aan het PORA voorgelegd worden. Vergaderdoel: besluiten over of opdracht moet worden gegeven tot uitwerking van het bovenstaande. De wethouders Zeeman, Nagengast en Dickhoff hadden zitting in de inmiddels opgeheven Gebiedscommissie Kennemerland. Op ambtelijk niveau moet met de maatschappelijke organisaties worden nagedacht over de werkwijze. Het PORA gaat akkoord met het vergaderdoel. Er komt een uitwerking en deze komt in dit PORA terug. 4

5 6. Werklocaties Probleemstelling: Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 2 februari jl. is afgesproken dat er een marketingstrategie wordt opgesteld om de werklocaties verkocht te krijgen. Hiervoor wordt een extern bureau ingehuurd. In bijgaande notitie wordt voorgesteld de kosten van dat bureau te delen onder de 7 gemeenten in Regio Alkmaar. Dit zal nog wel door elk college apart moeten worden vastgesteld. Vergaderdoel: Instemmen met het voorstel tot verdeling van de kosten voor een marketingstrategie en dit voor te leggen aan de 7 colleges. Wethouders Rasch en Schouten geven aan dat het niet zeker is dat zij meedoen in dit traject. Het PORA besluit de het voorstel tot verdeling van de kosten aan de 7 colleges voor te leggen en de opdrachtformulering in dit PORA terug te laten komen, met de volgende aandachtspunten: toegezegde HIRB subsidie (wethouder Stam) de uitvoerder hoeft niet persé een marketingbureau te zijn. Wellicht dat het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord hierin een rol zou kunnen vervullen (wethouder Dellemijn) 7. Voorstel Economisch Regionaal Uitvoeringsagenda Probleemstelling: In de vorige vergadering van PORA EZ is besloten dat een nieuwe Uitvoeringsagenda moet worden gemaakt. Voorgesteld wordt om dit uit te besteden. Vergaderdoel: - mee te geven randvoorwaarden, suggesties etc. bepalen - instemmen met de voorgestelde opzet. Wethouder Stam geeft aan dat het belangrijk is dit goed te doen. Een stukje ondergrond hierbij is belangrijk. Vanuit een Economische Regionale Uitvoeringsagenda zou gericht aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord kunnen worden meegegeven wat wij willen dat zij gaan doen. Ook moet wat meer visie in het stuk worden opgenomen. Bianca Koopman voegt hieraan toe dat de visie duidelijker omschreven zal moeten worden. Om dit regionale stuk te maken, is capaciteit nodig. Het voorstel is dat in te huren. Het PORA gaat akkoord met de voorgestelde opzet en legt de verdeling van de kosten aan alle colleges voor. 8. Terugkoppeling uit overleggen Vergaderdoel: Ter informatie Vanuit het PORA EZT&R wordt inbreng geleverd in BCO-G, Dwarsverbandenoverleg, Leisureboard. Sinds de vorige vergadering hebben de volgende overleggen plaatsgevonden: 1. BCO-G: Agenda BCO-G van 13 maart 2015 Vergadering van 19 februari 2015 is niet doorgegaan. 2.BCO: Volgende vergadering BCO is na de provinciale verkiezingen. Datum nog niet bekend. 3.Leisure: De eerstvolgende afstemmingsbijeenkomst NHolland Noord is op 10 april Lobby-overleg: Het volgende lobby-overleg is op 22 april

6 5.RPA: Verslag stuurgroep RPA 4 december 2014 Volgende vergadering is op 16 april 2015 V.k.a. 9. Concept verslag PORA EZT&R 4 februari 2014 Vergaderdoel: Ter vaststelling. Nav: Wethouder Van de Ven heeft aangegeven dat voor alle gemeenten mogelijk is om aan te sluiten bij het cultuurconvenant Taqa. Dit is reeds gecommuniceerd met de wethouders cultuur binnen regio Alkmaar. Het onderwerp wordt niet meer geagendeerd in het PORA EZ. Gemeenten die willen weten hoe die aansluiting in praktijk kan worden gebracht, kunnen contact opnemen met de heer G. ter Veer via Het concept verslag wordt vastgesteld. 10. PORAstructuur, laatste vergadering in deze setting Toelichting: Vanaf 13 mei zullen de PORA vergaderingen per thema georganiseerd worden. Dat betekent dat dit de laatste vergadering in deze structuur is. De uitnodiging komt de volgende keer via Marijke Meelissen naar u toe. Vergaderdoel: ter info Annemieke Verburg licht dit agendapunt toe. De werkwijze en het voorzitterschap wijzigen per 13 mei. De bestuurlijke trekkers zitten die agendapunten voor waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het technisch voorzitterschap wordt even vooruit geschoven. Burgemeester Ter Heegde zal op 13 mei een terugkoppeling geven over greenport en zit dit onderwerp dan voor. 11. Rondvraag en sluiting Dag van de verbinding Aansluiting Uitgeest bij Ontwikkelingsbedrijf? Nu of na evaluatie 2016? Wethouder Schouten kan hierover nog niets vermelden. Standpunt van de gemeente Uitgeest komt in één van de eerstvolgende PORA s aan de orde. Truus Valkering treedt einde dit jaar af als lid van de RvC van het Ontwikkelingsbedrijf. Zij is een van de vertegenwoordigers van de gemeenten in de RvC (de andere is Gerrit Valk). Ambtelijk wordt een voorzet voorbereid over hoe tot benoeming van een nieuw lid te komen. 6

7 Actielijst Datum Actiepunt Wie Gereed Toeristische visie Regio Alkmaar Vóór de verkiezingen een (tussen) resultaat geven Of de gemeente Graft de Rijp ook meebetaalt, is niet bekend. Dit zal worden gecheckt De werkgroep verzamelt alle opmerkingen en komt de volgende keer met een procesvoorstel, waarna door de colleges van B & W een standpunt wordt ingenomen Visie verscherpen en compacter maken met concrete actiepunten. Tevens aanbrengen van focus en overleg met ondernemers Toeristische visie naar colleges Financiering regionale marketing toerisme (uitwerking wijze van bij elkaar krijgen van regionaal geld) Ondernemen werkt! In verband met de naderende verkiezingen en de samenwerkingsontwikkelingen Bergen Heiloo Castricum wordt door het PORA EZ terughoudend op dit verzoek gereageerd. De portefeuillehouders nemen het mee terug hun colleges in. Wellicht is in de sociale hoek geld te halen. Dit onderwerp moet ook in PORA Sociaal aan de orde worden gesteld. EZ- en Sociaal ambtenaren wordt gevraagd een concreet financieringsvoorstel te maken en in het volgende PORA EZ (april) in te brengen. Jacqueline Boots wordt ook aangeraden om geld te zoeken in de kring van stakeholders Werklocaties 1. Afronding fase 1 Rapport na collegebehandeling, met begeleidende brief naar de gemeenteraadsleden, een openbaar karakter. 2. Communicatie Bijeenkomst beleggen ter bespreking van de vervolgstappen en de regionale inzet. Fase 2 3. Extern adviseur erbij halen Agenderen in de regionale raadsinformatie bijeenkomst in maart. G. Kloosterman Maart April juni. juni15 Z.s.m. Z.s.m. Z.s.m Opdrachtformulering in dit PORA terug laten komen. Mei

8 Regionaal Economische Uitvoeringsagenda Regio Alkmaar De wethouders Klijnstra en Rasch bekijken of en hoe er extra capaciteit vanuit BUCH kan worden geleverd. In de volgende vergadering wordt een tijdsplanning en capaciteitsplanning voorgelegd Voorstel verdeling kosten voor uitbesteden gaat langs de 7 colleges. Planning: in september stuk gereed Agenda Groen Er komt een uitwerking en deze komt in dit PORA terug. Weth. Klijnstra / Rasch Sept 2015 G. Kloosterman Juni Notitie over inzet ambtelijke capaciteit maken Juni Afspraken maken over totstandkoming Regionale detailhandelsvisie iov de Provincie

1. Opening door voorzitter / mededelingen Wethouder Kloos opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening door voorzitter / mededelingen Wethouder Kloos opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 4 februari 2015, 8.30 9.30 uur Gemeentehuis Castricum, Raadhuisplein 1, Castricum deelnemers: Afwezig: Dhr.

Nadere informatie

deelnemers: Gemeente Langedijk (ook cultuur) Dhr. G. Kloosterman agendapunt 2 Mw. M. Zeedijk agendapunt 11 Mw. P. Bijvoet agendapunt 13

deelnemers: Gemeente Langedijk (ook cultuur) Dhr. G. Kloosterman agendapunt 2 Mw. M. Zeedijk agendapunt 11 Mw. P. Bijvoet agendapunt 13 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 3 december 2014 9.00 10.30 uur en 10.30-12.00 uur gezamenlijk met Algemeen/RO/Verkeer&Vervoer Gemeentehuis

Nadere informatie

Concept Notulen. deelnemers : Dhr. J. Nagengast Gemeente Alkmaar, verv. dhr. V. Kloos

Concept Notulen. deelnemers : Dhr. J. Nagengast Gemeente Alkmaar, verv. dhr. V. Kloos Concept Notulen PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg EZ, Toerisme & Recreatie Regio Alkmaar Woensdag 2 juli 2014 9.00 10.30 uur Locatie: zwembad de Beeck, Molenweidje 3, Bergen deelnemers :

Nadere informatie

Dhr. W. Spaanderman Gemeente Uitgeest Gemeente Uitgeest (toehoorder)

Dhr. W. Spaanderman Gemeente Uitgeest Gemeente Uitgeest (toehoorder) Notulen PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg EZ, Toerisme & Recreatie Regio Alkmaar Woensdag 7 mei 2014 8.30 10.30 uur Gemeentehuis Alkmaar deelnemers : Dhr. V. Kloos Gemeente Alkmaar, voorzitter

Nadere informatie

Notulen. deelnemers : Dhr. V. Kloos Gemeente Alkmaar, voorzitter. afwezig : Mw. E. Konijn Gemeente Alkmaar

Notulen. deelnemers : Dhr. V. Kloos Gemeente Alkmaar, voorzitter. afwezig : Mw. E. Konijn Gemeente Alkmaar Notulen PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg EZ, Toerisme & Recreatie Regio Alkmaar Woensdag 8 januari 2014 9.00 11.00 uur Gemeentehuis Castricum deelnemers : Dhr. V. Kloos Gemeente Alkmaar,

Nadere informatie

Verslag Vergadering PORA EZ en toerisme

Verslag Vergadering PORA EZ en toerisme Stadsontwikkeling Economische Zaken Verslag Vergadering PORA EZ en toerisme datum vergadering : 14 september 2012 tijd : 15.00 17.00 uur plaats : Van Foreestkamer Stadhuis Alkmaar deelnemers: Heerhugowaard:

Nadere informatie

deelnemers : Dhr. V. Kloos Gemeente Alkmaar, voorzitter

deelnemers : Dhr. V. Kloos Gemeente Alkmaar, voorzitter Notulen PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg EZ, Toerisme & Recreatie Regio Alkmaar Naam overlegwoensdag 6 november 2013 9.00 10.30 uur Trouwzaal gemeente Heerhugowaard deelnemers : Dhr. V.

Nadere informatie

Concept Notulen Bijlage 1 PORA Wonen 01-04-2015 Agendapunt 2

Concept Notulen Bijlage 1 PORA Wonen 01-04-2015 Agendapunt 2 Concept Notulen Bijlage 1 PORA Wonen 01-04-2015 Agendapunt 2 PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Alkmaar Woensdag 4 februari 2015, 12:00 14:00 uur Stadhuis Castricum, Raadhuisplein

Nadere informatie

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum Notulen PORA Wonen Donderdag 16 mei 2013 10.30-12.30 Besognekamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. J.W. de

Nadere informatie

PORA Blok Ruimte Concept verslag vergadering 13 mei 2015

PORA Blok Ruimte Concept verslag vergadering 13 mei 2015 PORA Blok Ruimte Concept verslag vergadering 13 mei 2015 Locatie: Aanvang: Deelnemers: Jan Nagengast Odile Rasch Hilbrand Klijnstra Gido Oude Kotte Monique Stam-de Nijs Jan Piet Beers Jasper Nieuwenhuizen

Nadere informatie

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer Notulen PORA Wonen Donderdag 28 maart 2013 10.00-12.00 Van Foreestkamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W.

Nadere informatie

Verslag Vergadering PORA EZ en toerisme

Verslag Vergadering PORA EZ en toerisme Stadsontwikkeling Economische Zaken Verslag Vergadering PORA EZ en toerisme datum vergadering : 30 januari 2013 tijd : 9.00 11.00 uur plaats : Van Teylingen Stadhuis Alkmaar deelnemers: Heerhugowaard:

Nadere informatie

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V Agendapunt 2

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V Agendapunt 2 Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 22-11-2012 Agendapunt 2 PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg Algemeen, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar Donderdag 20 september

Nadere informatie

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 juni 2016, nr. 820838/820842, tot vaststelling van het Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V Agendapunt 2

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V Agendapunt 2 Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 24-01-2013 Agendapunt 2 PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg Algemeen, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar Donderdag 22 november

Nadere informatie

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 04-09-2013 Agendapunt 2

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 04-09-2013 Agendapunt 2 Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 04-09-2013 Agendapunt 2 PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg Algemeen, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar Donderdag 4 juli 2013

Nadere informatie

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V Agendapunt 2

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V Agendapunt 2 Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 03-12-2014 Agendapunt 2 PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg Algemeen, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar Woensdag 1 oktober

Nadere informatie

bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar ) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017

bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar ) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017 Bijlage bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 1) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017 2) Verslag bijeenkomst ondernemers Alkmaar d.d. 15 mei 2017 1) Verslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg Agendapuntnummer : Documentnummer : (cc 2 t Raadsvergadering d.d. : 8 juni 201 Raadscommissie : Commissie Grondgebied Commissie d.d. 31 mei 2017 Programma Economische zaken Onderwerp POL-uitwerking werklocaties

Nadere informatie

PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 11 mei Gemeente Bergen, EZ/T&R (ook cultuur), Duurzaamheid

PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 11 mei Gemeente Bergen, EZ/T&R (ook cultuur), Duurzaamheid PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 11 mei 2016 Locatie: Aanvang: Deelnemers: Victor Kloos Elly Konijn - Vermaas Anjo van de Ven Peter van Huissteden Odile Rasch Kees Rood Gido Oude Kotte Monique Stam-de

Nadere informatie

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 04-07-2013 Agendapunt 2

Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 04-07-2013 Agendapunt 2 Notulen Bijlage 1 PORA Algemeen, RO en V&V 04-07-2013 Agendapunt 2 PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg Algemeen, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar Donderdag 16 mei 2013

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst Gemeente UITGEEST V E R G A D E R I N G V A N BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 17 FEBRUARI 2015 = besluitenlijst Organisatie-eenheid: Middelen Besluitnummer: B2015.0191 Betreft: De heer C.J.J. Krom heeft

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014 DATUM 1 september 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs.

Nadere informatie

PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 30 september 2015

PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 30 september 2015 1 PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 30 september 2015 Locatie: Aanvang: Deelnemers: Victor Kloos Elly Konijn - Vermaas Anjo van de Ven Peter van Huissteden Odile Rasch Rob Zeeman Esther Hollenberg Hilbrand

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Regionale Samenwerking Regio Alkmaar

Jaarverslag 2013. Regionale Samenwerking Regio Alkmaar Jaarverslag 2013 Regionale Samenwerking Regio Alkmaar Pagina 2 van 14 Inhoud Voorwoord pag. 4 Inhoudelijke terugblik pag. 6 Waar is aan gewerkt? pag. 8 Financieel pag.10 Vooruit! pag.12 Pagina 3 van 14

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00542407 Op voorstel B&W d.d.: 23 juni 2015 Datum vergadering: 8 september 2015 Portefeuillehouder: N.G.J. Lemlijn Rol gemeenteraad: Subregionale

Nadere informatie

PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 2 september 2015

PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 2 september 2015 PORA Blok Ruimte Verslag vergadering 2 september 2015 Locatie: Aanvang: Deelnemers: Victor Kloos Elly Konijn - Vermaas Jan Nagengast Peter van Huissteden Odile Rasch Esther Hollenberg Hilbrand Klijnstra

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : S. Meinsma Voorstel aan de raad Onderwerp : Detailhandel Structuurvisie

Nadere informatie

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.

Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt nr.: Onderwerp: Instemmen met Regionale visie detailhandel Metropoolregio Eindhoven Datum voorstel: 24 juli 2015 Vergaderdatum: 22 september 2015 Registratienr.: Opsteller: Ben

Nadere informatie

datum overleg dinsdag 28 mei 2013 aanwezig voorzitter: secretaris: wethouders:

datum overleg dinsdag 28 mei 2013 aanwezig voorzitter: secretaris: wethouders: VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS datum overleg dinsdag aanwezig voorzitter: secretaris: : de heer T.J. Romeyn mevrouw C.C.H. van de Meent mevrouw D.H. Schmalschläger de heer H.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: Auteur : S. Nieuwesteeg Directie/Afd : VGEP/EZ Telefoon : 5293753 Datum : 22-06-2011 1 e : Weth. Arbouw 2 e : Weth. Meeuwis 3 e : 4 e : Besluit d.d. Conform

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER 2015

REGIONALE BESTUURLIJKE KALENDER 2015 Blok Sociaal: In het regiobeeld 2025 is aangeven binnen het sociaal domein samen te werken waar mogelijk op het gebied van de drie decentralisaties. De colleges hebben aan congruent samenwerkinsgverband

Nadere informatie

Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken

Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Besproken in de colleges van B&W op 4 november 2008 Versie 30 oktober

Nadere informatie

Notulen Bijlage 4 PORA Wonen Agendapunt 2

Notulen Bijlage 4 PORA Wonen Agendapunt 2 Notulen Bijlage 4 PORA Wonen 05-11-2014 Agendapunt 2 PORA Vergadering van Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Alkmaar Woensdag 3 september 2014 12:00 13:30 uur Zwembad De Beeck, Molenweidtje 2, Bergen

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Stuknr.: NOT14-0356 000 NOTULEN OPENBARE COLLEGEVERGADERING

Stuknr.: NOT14-0356 000 NOTULEN OPENBARE COLLEGEVERGADERING Besluitenlijst: B&W-vergadering Openbaar Datum: 21/10/2014 Aanwezig: Burgemeester Secretaris H.M.W. ter Heegde V.C.M. Stam-de Nijs G.E. Oude Kotte L.H.M. Dickhoff C. van Diemen J.G. den Hertog Stuknr.:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld.

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA mw.

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/011053 Onderwerp: Regionale detailhandelsvisie en subregionale detailhandelsvisie Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.: 4 6 oktober 2015 15.10.05 JvB de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 22-08-2006 Onderwerp: Nationaal Park Wieden-Weerribben in oprichting Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk traject: Overlegd

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

MEMO. : Raads- en burgerraadsleden. : College van B&W. Datum : 23 februari Onderwerp : Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar

MEMO. : Raads- en burgerraadsleden. : College van B&W. Datum : 23 februari Onderwerp : Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar Aan Van : Raads- en burgerraadsleden : College van B&W Datum : 23 februari 2012 Onderwerp : Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012-2014 De Economische Uitvoeringsagenda voor de Regio Alkmaar

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/15 15 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z25604.RD14-00795 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk.

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk. Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief Datum vergadering: 4 september 2007 Aanvang: 20:00 uur Locatie: KBC, kamer 1 Aanwezig: Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman,

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. J.P. Nagengast MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

*Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721

*Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721 *Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721 Raadsvoorstel Onderwerp : Regionale Detailhandelsvisie Land van Cuijk Datum college : 26 april 2016 Portefeuillehouder : J.G.M. van den Boogaart

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan.

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan. Notitie Onderwerp Provinciale handelwijze ten aanzien van ruimtelijke plannen die voorzien in detailhandelsontwikkelingen Aanleiding Met de Discussienota Detailhandel en het symposium Detailhandel in Brabant:

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering Heerhugowaard Stad van kansen Besluit: Voorsteinummer: (2x3 CLo l) OSL( Agendanr. : 7 Voorstelnr. : RB2011054 Onderwerp : Vaststelling detailhandelsvisie Regio Alkmaar Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0001261* 16.0001261 Raadsvergadering: 17 maart 2016 Voorstel: 2.41 Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling Regionale detailhandelsvisie West-Friesland.

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 november 2015

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 november 2015 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 november 2015 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. J.P. Nagengast MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A.

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon Agenda Vijfheerenlanden-Beraad Opmerking: De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 maart 2017 (met bijbehorende stukken) zal door de griffiers geplaatst worden in de Raadsinformatiesystemen

Nadere informatie

Besluitenlijst: B&W-vergadering Datum: 19/09/2017. Aanwezig: Stuknr.: NOT Opening en mededelingen

Besluitenlijst: B&W-vergadering Datum: 19/09/2017. Aanwezig: Stuknr.: NOT Opening en mededelingen Besluitenlijst: B&W-vergadering Datum: 19/09/2017 Aanwezig: Burgemeester Secretaris A.B. Blase G.E. Oude Kotte V.C.M. Stam-de Nijs L.H.M. Dickhoff A.S. Meijer Stuknr.: NOT17-0249 001 Opening en mededelingen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk De opdracht 1.1 Aanleiding In november 2010 heeft het POHO Ruimte Land van Cuijk besloten dat er een regionale agenda (visitekaartje/pamflet) moet komen voor zaken die

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid;

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid; 2.1.10 Raadsinformatiebrief fusie Westrom Risse 1 Dossier 1070 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1070 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven drs. P.F. Dijkman

Nadere informatie

Behandelvoorstellen Raadsplein 19 november 2015

Behandelvoorstellen Raadsplein 19 november 2015 Voorstel tot vaststellen van ruimtelijk kader bouwplan Middenweg 37 Limmen Hollenberg Voor technische vragen kunt u terecht bij mw. Petra Drenth via petradrenth@castricum.nl. Graag uw vragen verzenden

Nadere informatie

4. Vaststellen verslag en actielijst Het verslag en de actielijst van worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen verslag en actielijst Het verslag en de actielijst van worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 12 februari 2013 Registratienummer 13.003287 Aanwezig E. Goossens (voorzitter), J Van den Broek (PvdA), J Doelend (CDA), K. de Heus (Dorpsbelangen),

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Regiegroep Regionale samenwerking Regio Alkmaar

Regiegroep Regionale samenwerking Regio Alkmaar -------------------- Regiegroep ---------------------- Regionale samenwerking Regio Alkmaar Verslag Vergadering nummer 4 van de Regiegroep Regionale samenwerking Datum vergadering : 14 februari 2011 Tijd

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. drs. P.F. Dijkman J.P. Nagengast MBA mw. E.C. mw. A.J.A. van de Ven W.

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie