Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!"

Transcriptie

1 UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 31 maart Vaststellen notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november Jaarverslag Penningmeester 4.1 Verslag financiële commissie 4.2 Goedkeuren Jaarrekening Benoemen financiële commissie 5. Jaarverslagen Secretariaat en commissies 5.1 Verslag Secretariaat 5.2 Verslag REZ 5.3 Verslag Zwemcommissie 5.4 Verslag Waterpolocommissie 5.5 Verslag Stichting Topsport 6. Huldiging Jubilarissen 7. Benoeming Bestuur 7.1 Het bestuur draagt Mevr. F.A. de Graaf voor als opvolger van Peter Boer 7.2 Dhr. G. Buijs aftredend en wordt door het bestuur voorgedragen voor herbenoeming 7.3 Dhr. R. Kramer is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, het bestuur bestaat daarmee uit 5 personen, hetgeen statutair is toegestaan en zal de volgende ALV of BALV nieuwe bestuursleden voordragen. 8. Begroting Uitkomst onderhandelingen met Zwembad De Kulk 8.2 Vaststellen begroting Vaststellen contributie Rondvraag 10. Sluiting Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! Mocht dit noodzakelijk zijn, dan kan de voorzitter op enig moment een pauze inlassen in deze vergadering. 1

2 Notulen algemene Ledenvergadering d.d Aanwezig bestuur: dhr Boer (voorzitter), mevr Bruggeman (secretaris), dhr v d Meer(penningmeester) Dhr Buijs( 2 e penningmeester), dhr Cleintuar (WZ), mevr de Graaf (WP). Aanwezig aantal leden: 26 Afwezig bestuur met kennisgeving: dhr Kramer(REZ) Afwezig leden met kennisgeving: Saskia Visser, Keano van Haren, Diana Dutilh, Hannie Maas, Fam Noordzij, Rene de Jong, Mevr Suijker, Diana Noordzij, Helga de Bruin, Sandra de Korte, Jolanda de Zwart, Vincent Overdiek. Notulist: Marja Louter 1. Opening/Mededelingen. Voorzitter, dhr Boer, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze 102 e algemene ledenvergadering. In het bijzonder de ere leden: Dhr Zwanenburg, Dhr de Waard, dhr de Zwart en dhr Bot en Lid van verdienste: mevr de Zwart was een bijzonder jaar. In 2012 waren de financiële vooruitzichten somber, viel gelukkig mee, penningmeester kwam tot een kostendekkend plaatje. Waterpolo competitie 2013/2014 is stevig begonnen. Heren 1 gaat w.s. promoveren. Stichting Topsport zeer actief, veel communicatie. Wedstrijd zwemmen, draait mee aan de bovenkant van de competitie. Elementair zwemmen stabiel, nog steeds de afdeling waarop de vereniging financieel op drijft, en het aantal leden bij het Trim zwemmen is groeiende. Voorzitter wenst iedereen een goede vergadering. 2. Presentatie uitslag onderzoeksenquête. Aan de aanwezigen stellen Dion den Hollander en Bryan van Kampen zich voor, studenten sportmanagement aan de Haagse Hogeschool. Zij hebben, als een project voor hun studie, een zo breed mogelijk analyse gemaakt van de vereniging, op verzoek van het bestuur, voor het maken van een nieuw beleidsplan. Na nog een gesprek met de KNZB volgende week, wordt de uitkomst van dit onderzoek samengevat in een advies aan het bestuur hoe nu en in de toekomst verder te gaan met de vereniging. Nu een voorlopige analyse, gepresenteerd via een PowerPoint presentatie. Zij zijn tot deze analyse gekomen aan de hand van verschillende gesprekken binnen de vereniging: o.a met commissies, Masters wedstrijd zwemmers en een gehouden digitale enquête onder de leden. Maar ook door gesprekken met externe partijen zoals: gemeente Vlaardingen, de Kulk, ZPB: zwemvereniging in Barendrecht. 2

3 Samengevat de zwakke en sterke punten: Vereniging is naar zichzelf gericht, lastig voor buitenstaanders, treedt niet erg naar buiten, hebben ook geen PR commissie. Bij de gemeente valt de passiviteit op bij de vereniging, wel een nette vereniging maar maken te weinig gebruik van de tools die de gemeente hen kan bieden. Geen eigen vermogen door hoge zwembadhuur, dit is verder niet nauwkeuriger onderzocht. Een goeie samenwerking met het zwembad en andere verenigingen die gebruik maken van het bad. Veel activiteiten, en wedstrijd zwemmen en waterpolo op een hoog niveau. Uitslag enquête onder de leden: Deze kon via de website worden ingevuld, 68 leden! hebben dit gedaan. Sfeer binnen de vereniging wordt als goed aangemerkt. Samenwerking tussen afdelingen Wedstrijd zwemmen en Waterpolo kan beter. Les zwemmen staat goed aangeschreven, goed niveau. Over het algemeen heeft de vereniging goede kwaliteit. Geen goede communicatie binnen de vereniging. Gebrek aan visie bij het bestuur, men heeft geen mening over de zwakke/sterke kant van het bestuur. Samenwerking tussen commissies moeizaam, werken ieder op zijn eigen eiland. De studenten worden bedankt voor hun presentatie en hun vele werk. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d Pag 5: Jaarverslag van de penningmeester, 2013 is op zich nog meegevallen maar de penningmeester verwacht toch wel dat er in 2014 harde klappen zullen vallen: Moet zijn 2012 is meegevallen en verwacht dat er in 2013 harde klappen zullen vallen. Pag 7: VSB Bank: moet zijn VSB Fonds. Verder geen op of aanmerkingen waarna de notulen is vastgesteld met dank aan de notulist. 4. Jaarverslag secretariaat en commissies. 4.1 Verslag Secretariaat 4.2 Verslag REZ 4.3 Verslag Zwemcommissie 4.4 Verslag Waterpolocommissie. 4.1 Verslag Secretariaat. Eerste verslag van mevr Bruggeman als secretaris van ZVVS. Over de maandelijkse bestuursvergaderingen, communicatie, ledenadministratie, stichting GVZ en EHBO en tenslotte de vrijwilligersavond op 6 juli 2013 met muziek en een barbecue. Verslag is vastgesteld met dank aan de secretaris. 4.2 Verslag REZ. Bij afwezigheid van dhr Kramer, voorzitter REZ commissie, presenteert dhr Boer het jaarverslag: 3

4 Commissie bestaat uit 3 leden, te weinig voor een dergelijke commissie maar deze leden zijn wel veel in het zwembad aanwezig. Afdeling REZ heeft een redelijke positieve financiële inbreng voor de vereniging. Een stijgende lijn in het aantal leden in Leszwemmen: Een stijgende lijn in het aantal diploma s naar in 2013: 322. Ter vergelijking: in 2012: 294. Naast het les zwemmen is er voor de kinderen ook het pyjama feest georganiseerd aan eind van het seizoen 2012/2013 en in december uiteraard het sinterklaasfeest. Om kwaliteit te borgen is een samenwerking aangegaan met de Kulk m.b.t. opleiding van de instructeurs. Onderwaterhockey: Samenwerking met VRB m.b.t het onderwater hockey is nog steeds positief. Totaal nu 15 jeugdleden. In het verslag een overzicht van de wedstrijden. Trimzwemmen: Trim zwemmen heeft op donderdag nog steeds geen vaste trainer, juist op deze avond neemt het aantal leden toe. Waarschijnlijk door de verschillende trainers meer variatie in de trainingen. Verslag is vastgesteld met dank aan de REZ commissie. 4.3 Verslag Zwemcommissie. Verandering in indeling zwemverenigingen: niet meer in Kring maar in Regio. Een kleine toename van aantal leden. Grotendeels uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam maar door positieve uitstraling ook grote aantrekkingskracht naar zwemmers buiten de regio. Veel vrijwilligers De commissie probeert competitie school zwemmen op te zetten, maar vooral in Schiedam en Maassluis is er weinig animo. Goede persoonlijke prestaties. KNZB heeft voor seizoen weer prestatiemedailles uitgegeven. 11 zwemmers van ZVVS kwam in aanmerking voor de bronzen medaille. Actief in allerlei nationale competities, worden in het verslag genoemd. Ook het Masterzwemmen is een groeiende groep, actief in Open Nederlandse masters kampioenschappen en Open Masters Sprint Kampioenschappen. Verslag is vastgesteld met dank aan de zwemcommissie. 4.4 Verslag Waterpolocommissie. Seizoen teams en in teams ingeschreven in de competitie. Over het algemeen prestaties van de teams behoorlijk goed. In 2013 flinke stappen gezet om het jeugdbeleid te versterken. Aanwas bij de minipupillen is behoorlijk stabiel. Bij elk jeugdteam wel meerdere talenten, commissie wil er alles aan doen om deze talenten goed te begeleiden en ze voor ZVVS behouden. Voorkomen dat wij een kweekvijver worden voor andere clubs in de regio. Meer samenwerking tussen waterpolo en zwemafdeling. Komt ten goede aan de zwemvaardigheid van de jongste kinderen van waterpolo. Blijft moeilijk om voldoende scheidsrechters per team in te kunnen schrijven, ondanks dat er steeds weer leden zijn die de cursus volgen. Vooral aantal aangestelde scheidsrechters, die dus ook bij andere clubs fluiten, is laag. Bedrijven en veteranen toernooi is georganiseerd met groot succes. Verslag is vastgesteld met dank aan de waterpolocommissie. 4

5 Bestuur bedankt alle samenstellers van de jaarverslagen en daarmee ook alle leden van de commissies voor hun inzet in het afgelopen jaar voor ZVVS. 5. Presentatie Stichting Topsport. Gepresenteerd door: Jaap Oldenziel: een terugblik op Ricardo Reijchard en Meindert Prins: Topsportplan Ard de Goede: Sponsoractiviteiten. Jaap Oldenziel: Over het algemeen positiever. Heren 1 op weg naar eredivisie. Hiervoor wordt wel van de basisspelers een 100% inzet gevraagd. Naast de Heren zijn ook de Dames goed bezig in de competities. Proberen langjarige overeenkomsten aan te gaan met sponsors om risico weg te halen bij de vereniging. Ricardo Reijchard/Meindert Prins: Onderdeel van het topsportplan: ambities vormgeven d.m.v. allerlei activiteiten. Basis is goed, nu nadenken over hoe verder. Streven is naar eredivisie, en in volgend seizoen handhaven, met KNZB randvoorwaarden: hiervoor 3 jaar de tijd, o.a. een beleidsplan. Na 3 jaar hogere eisen. Naast prestaties o.a. goed jeugdbeleid. Goede organisatie neerzetten in techniek: uitbreiding trainingsfaciliteiten begeleiding keuring/fysio materialen: kleding en waterpolo ballen jeugdplan: trainers, scouting, volgsysteem. Genereren van inkomstenstroom door actieve sponsorwerving. Verder is het streven om Heren 1 alleen te laten bestaan uit eigen spelers. Het topsportplan is bedoeld voor de komende 2 jaar, kort termijn, waarna gehoopt wordt op een sneeuwbaleffect voor de jaren daarna. Naamsbekendheid meer naar buiten brengen. Ard de Goede: 150 bedrijven gebeld in de regio maar moeilijk om ze als sponsor binnen te halen. Oorzaak naast economische reden: onbekendheid zwemwereld, doen al aan sponsoring. Samenwerking met de Polderpoort: een businessplan. Opzet van een plan om meerdere sponsors te werven met kleinere bedragen. Nu bezig met landelijke bedrijven. Leden proberen er meer bij te betrekken. Verder aandacht voor vriendenloterij, club van 100, werken aan naamsbekendheid. De Topsportcommissie staat open voor nieuwe ideeën. Vraag van één van de aanwezige leden: mogen andere afdelingen, zoals het wedstrijd zwemmen ook sponsors aantrekken? Uiteraard, iedereen binnen de vereniging, wel dan aangeven bij de Stichting Topsport/sponsorcommissie. Daarnaast aan afdeling wedstrijd zwemmen het verzoek om tijdens de wedstrijden in de Kulk ook de Sponsordoeken uit te rollen. 5

6 Verder aan de aanwezigen: wilt u een bedrijf benaderen, neem dan eerst contact op met Ard de Goede zodat hij kan nagaan of dit bedrijf al benaderd is. 6. A. Jaarverslag van de Penningmeester. B. Verslag Kascontrolecommissie/ Benoeming Kascontrolecommissie. A. Jaarverslag van de Penningmeester. Voor een goed jaarverslag moeten alle cijfers bekend zijn en die waren dat nog niet tot vorige week. Vandaar dit keer geen jaarverslag van de penningmeester opgenomen in de agenda van deze algemene ledenvergadering. Wel hebben de leden vanavond ontvangen: 1. Winst en Verliesrekening Balans Winst en Verliesrekening Uitgaven: Merendeel aan badwater, 85 % Voor REZ ( les en trim zwemmen) alleen kosten in de Kulk Waterpolo en Wedstrijd zwemmen ook kosten in de andere zwembaden, de Dol fijn in Maassluis en Groenoord in Schiedam waar ook getraind wordt. In Maassluis en Schiedam zijn de zwembaden in de grote vakantie 6 weken dicht, in de Kulk is dat 4 weken. Financieel zou het beter zijn wanneer het ook in de Kulk 6 weken zou zijn maar i.v.m. de huurovereenkomst is dit tot nu toe niet mogelijk. Financieel zou dit uiteraard veel schelen in de uitgaven. Voor wedstrijden wordt apart badwater gehuurd, staat vermeld bij de commissies bij het kopje competitie. Startgelden zijn te snel gestegen, totale kosten groter dan begroot. Begroting Waterpolo iets hoger, reden: Stichting Topsport betaalt in principe de hoofdtrainer, lukt dat niet dan kan het eventueel uit de begroting van ZVVS worden betaald Gelden die afgedragen moeten worden aan de KNZB. Administratieve kosten ( o.a. ledenadministratie) Ontvangsten: Subsidie en Jeugdsubsidie van de gemeente Vlaardingen. Contributiebedragen. Dhr Hugo Bot: ziet geen bijdrage vanuit de GVZ (gezamenlijke verenigingsruimte) bij de ontvangsten staan: verdeling van de baromzet verenigingsruimte. Dat klopt. 2 jaar geleden is een groot vermogen verdeeld, afgelopen tijd zijn er meer investeringen gedaan in de verenigingsruimte. Vorige week is de kascontrole bij GVZ geweest, komt daar nog een verdeling uit wordt deze geboekt in Balans Werkkapitaal 8000, is een gegeven. Resultaat Onder crediteuren wordt verstaan huur badwater. B. Verslag kascontrolecommissie/ Benoeming Kascontrolecommissie (bij agendapunt 10). 6

7 Kascontrole uitgevoerd door de commissie bestaande uit: dhr Gardenier en mevr Voois. In aanwezigheid van Dhr v d Meer en Marja Louter (ledenadministratie) Dhr Gardenier doet verslag: alles is door de commissie doorgenomen, opvallend is de slechte contributiebetaling door de leden. Dat is en blijft een aanhoudende zorg. Ledenadministratie doet er alles aan om de betalingen toch te ontvangen. Verder zijn alle in en uitgaven duidelijk vastgelegd. Geen opmerkingen/vragen vanuit de aanwezige leden. De commissie doet het voorstel aan de aanwezige leden decharge te verlenen. De ALV stelt de Winst en Verliesrekening 2013 en de Balans per 31 december 2013 vast en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid in Met dank aan dhr v d Meer voor zijn werk. 7. Vrijwilligersbeleid Mevr de Graaf, voorzitter Waterpolocommissie, tevens bestuurslid: Beleidsnotitie betreffende het vrijwilligersbeleid is besproken binnen het bestuur, maar nog niet vastgesteld. Voorstel is om rechten en plichten vast te leggen, hiervoor zijn nieuwe vrijwilligersovereenkomsten nodig. In principe worden vrijwilligers niet betaald, maar krijgen alleen een onkostenvergoeding. Daarom nieuwe overeenkomsten nodig voor alle vrijwilligers om zo goed in de gaten te kunnen houden dat men niet boven het maximale bedrag per jaar uitkomt. Voor vereniging is dit toegestaan tot 1500, per jaar p.p, anders wordt het gerekend als salaris. Dan krijgt de vereniging te maken met allerlei andere belastingtechnische zaken. Karin Stigter: vraagt zich af waarom het voor alle vrijwilligers nodig is. Er zijn ook een flink aantal die geen vergoeding krijgen of niet wensen te krijgen voor wat ze doen voor de vereniging. Goed punt: dan zou het zo geregeld kunnen worden dat iedere commissie bepaald welke vrijwilliger een dergelijk overeenkomst nodig heeft. Dhr Oldenziel: Vrijwilligersovereenkomsten zijn er ook voor gevallen waarbij dingen fout kunnen gaan. Bestuur stelt dat, zoals gezegd, het vrijwilligersbeleid is besproken maar nog niet is vastgesteld. De gedane opmerkingen worden in de verdere discussie binnen het bestuur meegenomen. 8. Huldiging jubilarissen. Dit agendapunt mag uiteraard niet ontbreken: 25 jaar lid: Yvonne Onkenhout, Ondersteunend Lid Jeffrey Benne, Waterpolo Paul Brinkman, Wedstrijd zwemmen Frans Dumont, Trim zwemmen 40 jaar lid: Nel Suyker, Ere lid ( helaas afgezegd) Sjaak Gieles, Waterpolo Voor zover aanwezig worden de jubilarissen door de voorzitter in het zonnetje gezet, ontvangen de bijbehorende speld en een bos bloemen. Uiteraard onder applaus van de aanwezige leden. 7

8 9. Begroting 2014/ Voorstel contributieverhoging per Penningmeester: Jaar 2013 bleek financieel mee te vallen, maar 2014 wordt naar verwachting wel zwaar. Er zijn veel besprekingen tussen afgevaardigden bestuur ( voorzitter, penningmeester) en de gemeente. Gesprekken waren een heel eind gevorderd met de wethouder, om toch de volledige subsidie te behouden, totdat werd besloten door de gemeente dat het besluit zou worden uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Bestuur is bang dat het toch zal uitkomen op minder subsidie voor ZVVS + dat ook de Kulk minder subsidie zal krijgen. Dit heeft ook indirect invloed op ZVVS. Na de verkiezingen gaat het bestuur uiteraard weer in gesprek met de gemeente maar er wordt wel uitgegaan van het slechtste scenario. Daarom toch een voorstel voor wederom een contributieverhoging per juli 2014 met 2,. Hierdoor geen verandering in het tot nu toe totaal gehuurde badwater. Wat nodig is om leden hun sport te kunnen laten beoefenen en kinderen zwemles te geven. Naast huur badwater moet er ook afgedragen worden aan de KNZB, naar verwachting zal ook de Bond komen met een verhoging Verder nodig om begroting sluitend te maken en eigen vermogen te vergroten. Met daarbij de toezegging vanuit het bestuur dat men na de verkiezingen weer in gesprek gaat met de gemeente om toch de volledige subsidie te ontvangen. Opmerking van één van de leden: vertrouwend op het bestuur dat deze verhoging nodig is, hoewel het niet te zien is in de begroting wat het resultaat zou zijn zonder verhoging, is het misschien ook zo dat wij als leden ons te weinig hebben laten horen naar de gemeente toe. Vanuit de leden moet meer aktie komen om de gemeente te laten begrijpen wat het betekent wanneer de vereniging niet meer zou kunnen voortbestaan. Bestuur: gemeente vindt het ook belangrijk dat de vereniging blijft bestaan, maar zijn ook aan handen en voeten gebonden door alles wat er de komende tijd op hen afkomt vanuit Den Haag. Zoals gezegd, bestuur blijft haar best doen om na de verkiezingen met de dan gevormde gemeenteraad in gesprek te gaan. Daarbij wil het bestuur toezeggen: wanneer de gemeente besluit om toch de volledige subsidie te geven aan ZVVS deze verhoging per juli 14 zal worden teruggedraaid. Dhr Kramers: vindt dat het bestuur geen visie heeft, straalt het niet uit. Moet verder kijken, bv mogelijkheden tot samenwerking met een andere zwemschool. Voorzitter: bestuur is volop bezig met een beleid te vormen. Wanneer het advies van de studenten binnen is gaat het bestuur daarmee verder aan de slag. Praten de blaren op de tong om de gemeente, onderbouwd, te laten inzien wat de vereniging voor de inwoners van Vlaardingen betekent, de naam Vlaardingen uitdraagt bij wedstrijden in andere gemeentes. Dat er topsport wordt bedreven, zowel bij de Waterpolo ( zoals Heren 1) en het Wedstrijd zwemmen (zwemmen op het hoogste niveau). 8

9 Belangrijk onderdeel het les zwemmen is voor de kinderen van Vlaardingen (ondanks grote concurrentie van andere zwemscholen), evenals het Trim zwemmen. Kortom breedtesport voor de inwoners van Vlaardingen. Bied je anders aan om zitting te nemen in het bestuur of in de commissies, om samen de schouders eronder te zetten. Of kom als leden in aktie zoals een lid vanavond opmerkte. Ondertussen geeft dit bestuur het niet op, stelt alles in het werk om ZVVS te behouden voor Vlaardingen. Na nogmaals de toezegging van het bestuur dat de contributieverhoging met 2, per juli 14 een voorwaardelijke verhoging is, wordt de begroting door de leden goedgekeurd en vastgesteld. 10. Benoeming Bestuur/Kascontrolecommissie. Bestuur: Dhr v d Meer aftreden maar herkiesbaar als penningmeester. Geen tegen kandidaten, leden stemmen in met herbenoeming dhr v d Meer. Kascontrolecommissie: De kascontrolecommissie bestaat uit de zittende leden: dhr Gardenier en Mevr Voois, mevr t Hart als reserve Dhr Gardenier en Mevr Voois zijn niet meer herkiesbaar. Voorgesteld worden: Mevr Paula t Hart, Mevr Marielle Danse en dhr Pascal Kornaat als reserve. Leden stemmen hiermee in waarmee de kascontrolecommissie is benoemd. 11. Benoeming Commissies. Aan de hand van de jaarverslagen wordt de samenstelling van de diverse commissies aan de leden voorgelegd. Met alle leden van de desbetreffende commissies wordt door de leden ingestemd. Dan zijn ze bij deze benoemd, en worden op de website vermeld. 12. Rondvraag. Ard de Goede: is er aandacht voor Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG) voor vrijwilligers. Wordt meegenomen door het bestuur in het te vormen komende beleid. Ellis Suurland: Mededeling: Grote Clubaktie komt er weer aan, zowel bij Waterpolo als Wedstrijd zwemmen zal een coördinator worden aangesteld. Geen losse loten. 13. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en inbreng, sluit de vergadering. 9

10 Notulen buitengewone algemene ledenvergadering d.d Aanwezig bestuur: dhr Boer (voorzitter), mevr Bruggeman (secretaris), dhr v d Meer(penningmeester) Dhr Buijs( 2 e penningmeester), dhr Cleintuar (WZ), mevr de Graaf (WP), dhr Kramer(REZ) Aanwezig aantal leden: 21 Afwezig leden met kennisgeving: Kirsten Anderson, Keano van Haren, Jolanda de Zwart, Hannie Maas, Leo en Toos Noordzij, Tom v d Merwe, Els de Zwart. Notulist: Marja Louter 14. Opening/Mededelingen. Voorzitter, dhr Boer, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze buitengewone algemene ledenvergadering. In het bijzonder de ere leden: Dhr de Waard, dhr de Zwart en dhr Bot en Lid van verdienste: Daniëlle de Bruijn. Deze vergadering is uitgeschreven i.v.m. de op hand zijnde problemen voor ZVVS door de forse subsidie verlaging voor de Kulk. En de te verwachten effecten voor ZVVS. Bestuur vindt het belangrijk dat de leden hier goed over worden geïnformeerd, en dat leden waar mogelijk erover meedenken, daarom deze vergadering. Voorzitter wenst allen een goede vergadering. Feiten: 15. Bezuinigingen de Kulk en de effecten voor ZVVS. Zwembad de Kulk ontvangt per 2014 al minder subsidie, maar een volledige verlaging gaat in per Hierdoor moet het zwembad voor deze datum een manier vinden om bijeen te krijgen om te kunnen voortbestaan. ZVVS is grootgebruiker, ontvangt per ook een lagere subsidie + krijgt, daar kan men van uitgaan, huurtarief verhoging van de Kulk. Hierdoor met zekerheid een enorm begrotingstekort voor ZVVS. Vraag vanuit het bestuur hoe lossen we dit als vereniging op, vraagt om meedenken van de leden: Weer een verhoging van het contributiebedrag, na 2x verhogingen in Zijn er andere manieren te vinden. Hoe kijken de leden er tegenaan, hebben zij andere ideeën. Bespreking van de begroting

11 Hoe te onderhandelen met de Kulk. Manier vinden om sponsoren te krijgen, blijkt heel moeilijk te zijn. Bestuur wil zoveel mogelijk de faciliteiten behouden. Alle vet is weg, we hebben voortduren de kaasschaaf gehanteerd, de Kulk zal ons nu toch tegemoet moeten komen. Er is, dat zal niemand zijn ontgaan, aktie geweest vanuit ZVVS om vereniging en zwembad te behouden. Inwoners van Vlaardingen hebben aktie gevoerd, want het gaat niet alleen om het zwembad, o.a. voor Stadsgehoorzaal en Kinderboerderij geldt hetzelfde. Er is een inspraakavond geweest bij de gemeenteraad, dhr Boer heeft daar gesproken en gevraagd om hogere subsidie als voorheen. Maar door de gemeenteraad zijn, in die zin, geen amendementen ingeleverd. Ze lijken te zeggen ZVVS probeer er vooral zelf uit te komen met de Kulk. Opmerkingen van de aanwezige leden: Bij Waterpolo is het seizoen na april/mei wel afgelopen en wordt er minder getraind door de leden, dan ook minder water nodig. 2 late trainingsuren zouden dan bv kunnen vervallen om het tekort aan te vullen. Wanneer ZVVS weggaat uit de Kulk dan moet het zwembad zeker sluiten. Trimzwemmer geeft aan dat steeds een contributieverhoging ook geen optie is. Er is structureel meer geld nodig. Misschien een idee om de tijd op donderdag van 17u 17.45u te veranderen in een combinatietraining van beginnende Wedstrijdzwemmers en Mini waterpolospelers. Of Trimzwemmen samen met Waterpolo/Wedstrijdzwemmen om bepaalde uren te kunnen opheffen. Meer blokken van uren huren, niet versnipperd. Idee om het les zwemmen van de Kulk over te hevelen naar ZVVS, scheelt de Kulk weer mankracht aan het bad (kosten) Toch contributie omhoog per jan 15, badwater beter gebruiken, meer activiteiten. Hoe zit het met de VRB? (Vrijwillige Redding Brigade). Zij doen niet mee aan de onderhandelingen met de Kulk. Plan van de Kulk is: Meer samenwerking met de gebruikers van het zwembad. Meer werken met vrijwilligers: lees, van de vereniging. Vereniging meer uren aan elkaar laten huren (blokken) en toezicht laten houden door leden van de vereniging. Hierdoor kunnen de dure krachten van het zwembad ingezet worden op de open uren van de Kulk zelf en kan het zwembad ook meer dagen weer open. ( sinds een tijd op bepaalde dagen dicht gegaan) Bestuur komt na deze discussie tot de volgende conclusies: Eerst moet ZVVS goed weten wat precies de plannen zijn van de Kulk voor Hiervoor gesprekken ZVVS met de Kulk. Leden goed blijven informeren. ZVVS is al de duurste vereniging qua contributie, verhoging per jan 15 dus eigenlijk geen optie. Ter afsluiting van dit agendapunt: Wanneer leden suggesties hebben zijn die altijd welkom. In overleg met de Kulk geen optie van water afstoten en contributieverhoging. Voor de algemene ledenvergadering 2015 in maart/april duidelijkheid van de Kulk. Het bestuur vraagt aan de leden om het bestuur te machtigen de onderhandelingen te voeren met de tijdens de vergadering genoemde tips en uitganspunten. Aanwezige leden stemmen hiermee in. 11

12 16. Begroting Voorstel is om in de Algemene Ledenvergadering 2015 deze begroting ter goedkeuring voor te leggen. De begroting nu laat een fors tekort zien voor 2015 en dat betekent interen op vermogen, technisch kan het nog voor 2015, maar daarna zal ZVVS niet kunnen voortbestaan. Vanuit de leden de suggestie om ook in de Kulk een vakantieperiode aan te houden van 6 weken, zoals in de andere zwembaden, i.p.v. 4 weken. Bestuur vindt dat een goed voorstel en zal dit meenemen in de besprekingen met de Kulk. Begroting wordt niet vastgesteld, bedoeling nu was alleen de leden op de hoogte te brengen van de financiële situatie van ZVVS n.a.v. de komende subsidie verlaging per 2016 voor zowel ZVVS als de Kulk. 17. Presentatie Stichting Topsport. Dhr Oldenziel, voorzitter Stichting: Bedoeling van de Stichting is om de vereniging in de lucht te houden voor de breedtesport en de topsport. En middelen te vinden voor de topsport. Afgelopen jaar toch 12000, bij elkaar geschraapt met een aantal sponsors voor komende 3 jaar. Heren 1 nu in het hoogste niveau, 1 e jaar is altijd moeilijk. Door bestuur van stichting wordt van alles geprobeerd om financiële middelen binnen te halen: Vrienden van ZVVS Organiseren van bedrijventoernooien Meer binnenhalen van sponsors, ook kleine sponsors van harte welkom. Alle kleine beetjes helpen. Stichting Topsport is er niet alleen voor Heren 1, daar is het mee begonnen maar de bedoeling is altijd geweest dat het voor iedereen zal zijn, verenigingsbreed. Maar dit gaat met kleine stapjes. Bestuur van Stichting Topsport heeft er nu een positief gevoel over, gaat de goede kant op. 18. Eerste aanzet Beleidsvisie Zoals op de algemene ledenvergadering 2014 is aangegeven is er een digitale enquête gehouden onder de leden van ZVVS. Om als uitgangspunt te kunnen fungeren voor het in te voeren beleid Na afsluiting van de periode hadden ongeveer 100 leden deze ingevuld. Naast keuzevragen waren er open vragen, die door de leden zodanig zijn ingevuld dat het bestuur dit goed kan meenemen in haar beleidsvisie, vooral de financiële kant, maar ook om de samenhang binnen de vereniging te verbeteren. De nu aanwezige leden hebben nu ook de gelegenheid om te komen met suggesties: Bedrijventoernooi (Waterpolo) is een goed begin. Extra inkomsten krijgen door jaarlijkse tradities in te voeren zoals het bedrijventoernooi maar ook bv het veteranentoernooi (Waterpolo) Naast Waterpolo toernooien ook organiseren van Zwemwedstrijden. Niet grootschalig maar kleine toernooien met veel teams, wedstrijdzwemmers, veel inkomsten. Verenigingsruimte beter benutten, meer inkomsten. Bestuur neemt al deze suggesties mee. 19. Profiel en werving voorzitter ZVVS. 12

13 Zoals aan de leden bekend is gemaakt per nieuwsbrief in september, stopt dhr Boer als voorzitter van ZVVS per de algemene ledenvergadering Dit betekent dat voor die tijd kandidaten zich beschikbaar kunnen stellen en op die vergadering wordt de nieuwe voorzitter gekozen en benoemd. Ter informatie is zijn toen de thema s vaardigheden en persoonlijke eigenschappen uit het profiel KNZB afgedrukt. Met daarnaast, n.a.v. het onderzoek door de twee studenten, de competenties van de toekomstige nieuwe voorzitter. Nu vanuit de leden: Welke soort voorzitter heeft naast die eigenschappen ook te maken met hoe de vereniging is georganiseerd of wil organiseren. Zijn er bv sterke commissies dan heb je een andere voorzitter nodig dan wanneer dit niet zo is. Bestuur: visie op dit gebied van het huidige bestuur is dat men inderdaad commissies willen hebben met meer zelfstandigheid. Zowel op organisatorisch als financieel gebied. Daarom wil de penningmeester ook graag dat iedere commissie een eigen penningmeester heeft die toezicht houdt op het eigen budget van de commissie. Zo krijgt het bestuur een meer controlerende functie. Daarnaast wordt de vrijwilligersgroep ook groter, ook meer vrijwilligers nodig als men kijkt naar de plannen van de Kulk. Deze groep zal ook vanuit het bestuur moeten worden aangestuurd. Nu afwachten of er meerdere leden zich kandidaat willen stellen. Leden worden verder geïnformeerd via website en nieuwsbrief. 20. Rondvraag/Sluiting. Dhr v Opzeeland: Er is vanavond wel een hele kleine groep leden aanwezig. Maar wil toch voorstellen om alle leden verplicht te stellen 3 Grote Clubaktie loten te kopen. Kan dit niet in de statuten opgenomen worden. Wordt uitgezocht. Bij andere verenigingen worden leden verplicht om een aantal vrijwilligerstaken op zich te nemen, willen ze dat niet kunnen ze hun taak verkopen aan een ander lid of als lid verwijderd worden. Ook een suggestie om mee te nemen. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze extra ledenvergadering en bedankt de aanwezigen die de moeite hebben genomen er te zijn. 13

14 Jaarverslag 2014 Secretariaat Bestuurssamenstelling Voorzitter Penningmeester Secretaris 2 e Penningmeester Algemeen bestuurslid Comm. Waterpolo Comm. Zwemmen Comm. Elementair Zwemmen Peter Boer Alain van der Meer Ingrid Bruggeman Bussching Gerrit Buijs Vacant Fenny de Graaf Frank Cleintuar Rick Kramer Bestuursondersteuning & Notulist Marja Louter Vergaderingen Ook in 2014 zijn de maandelijkse bestuursvergaderingen genotuleerd door Marja Louter. Naast bovengenoemde vergaderingen is er ook regelmatig overleg geweest met onder meer Gemeente Vlaardingen, Zwembad De Kulk, de Stichting Exploitatie Verengingsruimte GVZ en anderen. Communicatie De leden kunnen via de website antwoordt vinden op de meest gestelde vragen en kunnen daar ook alle informatie vinden om in contact te komen met het bestuur en de ledenadministratie. Ledenadministratie Marja Louter en Alain van der Meer hebben ook dit jaar de ledenadministratie en de contributie inning weer in geautomatiseerde vorm verzorgt. Om toch een aanspreekpunt in het zwembad te hebben voor de leszwemmertjes en hun ouders zat ook dit jaar Ina Voois elke 1 e week van de maand achter de balie. Stichting GVZ In de Stichting Exploitatie Verenigingsruimte GVZ was ZV Vlaardingen Schiedam vertegenwoordigd door Peter Boer (voorzitter) en Gerrite Buijs (2 e penningmeester). Ina Voois heeft de coördinatie en de barcommissie van de verenigingsruimte voor de VRB. WZ en REZ in handen, samen met Jeroen Termijn (die voor waterpolo het barrooster opstelt:, houden zij het clubhuis draaiende. EHBO Nat als vorig jaar zijn er ook dit jaar weer een aantal leden op herhaling gegaan om hun EHBO diploma te continueren. 14

15 Jubilarissen De jubilarissenlijst bestond in 2014 uit 6 leden: 40 jaar Nel Suyker, Ere lid Sjaak Gieles, Waterpolo 25 jaar Yvonne Onkenhout, Ondersteunend lid Jeffrey Benne, Waterpolo Paul Brinkman, Wedstrijdzwemmen Frank Dumont, Trimzwemmen Met gouden en zilveren speldjes en uiteraard bloemen is hier op gepaste wijze aandacht aan besteed. Jaarverslag 2014 REZ Commissie Samenstelling commissie Voorzitter Lid Recreatief & Trimzwemmen Lid Elementair zwemmen Lid Algemeen Rick Kramer Ina Voois Leon Boer Leny van Maanen Diana Dijkstra is weliswaar geen lid meer van de REZ Commissie, maar zij verzorgd gelukkig nog altijd de afdeling Planning & Diploma s. Rick Kramer heeft aangegeven zich in 2015 niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als bestuursafgevaardigde van de REZ afdeling. Hij zal vanaf dat moment ook zijn functie als voorzitter van de REZ Commissie neerleggen. De REZ Commissie is Rick zeer erkentelijk voor zijn inzet van de afgelopen jaren.. Elementair Zwemmen Het instructieteam heeft in 2014 goede prestaties laten zien. De doorstroming van de leerlingen is goed en het niveau van het diplomazwemmen is over het algemeen erg hoog. Ook dit jaar heeft dit weer goede beoordelingen van de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma s) opgelever. Een terugkerend probleem is dat de REZ afdeling te maken heeft met een tekort aan vrijwilligers. Ondanks dat probleem en het feit dat het instructieteam veelal uit jonge mensen bestaat, is uit een dit jaar gehouden enquete gebleken dat ouders tevreden zijn over onze afdeling. Helaas mochten wij dit jaar vernemen dat door een enorm finiancieel tekort bij de Gemeente Vlaardingen er vanaf 2016 forse bezuinigingen op de subsidies gaan plaatsvinden. Dit nieuws leidde vlak voor de zomervakantie tot diverse acties, waaronder zwemmen in de vaart en een protestmars. Na de zomervakantie is tussen de diverse partijen overleg gestart over onder ander een mogelijke inzet van vrijwilligers en een meer efficiënte indelng van trainingsuren. Diplomazwemmen Hier nog even de tabel van het diplomazwemmen van 2014 t.o.v A B

16 C ZV ZV ZV SN SN2 6 8 SN De REZ Commissie wil alle vrijwilligers hartelijk dank voor hun inzet in REZ Commissie Onderwaterhockey ZVVS Elementair is niet alleen gericht om kinderen zo goed mogelijk boven water te laten zwemmen maar ook ONDER WATER. Zoals we kunnen zien het opleiden en afzwemmen van diploma s, Snorkelen 1, 2 en 3, een goede basis voor snorkelen 4. Ja bij ZVVS geven wij snorkelen 4 alleen noemen we dit dan Onder Water Hockey. Oftewel afgekort OWH want als je over een lange adem beschikt nog jaren lang kan beoefenen. Ze staan onder leiding van Kim van Adrichem onze OWH trainster in samenwerking met Chiel Verhoef en Ruud Oosterhof als aanspreekpunt. Ook zijn we blij dat we opvolging van Frits Jan Edelijn en Ruud Oosterhof, die tegenwoordig als OWH scheidsrechters fungeren, twee ouders Chiel en Arno bereid hebben gevonden om ZVVS pupillen verder te loodsen tijdens de wedstrijden. Als vaste coaches van het OWH team worden zij gelukkig bijgestaan door diverse ouders die enthousiast zorgen dat het bij wissels en de verzorging lekker gaat. In 2014 heeft ZVVS met de afdeling OWH ook weer een aantal spelers afgeleverd die op nationaal niveau in de diverse teams spelen. Dit zijn o.a. Babette van de Berg die samen met Megan van Adrichem spelen in het Nederlandse Dames Team onder de 16 jaar. Conclusie OWH 2014: OWH is zeer levendig en ZVVS in goede samenwerking met de Vlaardingse Reddings Brigade zijn in staat op lokaal (workshops voor scholen) en Nationaal deel te nemen aan competitiewedstrijden in Zeist om zelfs Internationaal Vlaardingen op de OWH natte watersporten kaart te zetten. De jeugdleden zijn ook aanwezig bij de workshops van OWH bijvoorbeeld de Zomerschool en bij de Spelavond in de Kulk voor de jeugd van 7 12 jaar. Trimzwemmen De groepen van de Dinsdag en Vrijdag blijven redelijk stabiel. De groep van donderdag breidt zich uit. Dit heeft hoogst waarschijnlijk te maken met de verscheidenheid aan trainers langs de kant, dit is een noodzakelijk kwaad omdat er zich na drie jaar nog steeds geen trainer heeft aangemeld. De trainers langs de kant vullen de training naar eigen zeggen in, dit geeft een ruime variatie in trainingen dat door de trimzwemmers zeer word gewaardeerd. Dank je wel René, André, Leon, Marian, Cobie en Ina. 16

17 Jaarverslag 2014 Zwemcommissie Commissie samenstelling Voorzitter/Secretariaat Frank Cleintuar Miniorenwedstrijden Ronald van Droffelaar Vijfkampen / KNZB Regio West Competitie Linda van Hassel KNZB Regio West Competitie/ KNZB LAC William van der Steen Masters Willem Putter Vijfkampen Yvonne Versteeg Ondersteuning zwemcommissie: Inschrijvingen diverse wedstrijden Official Coördinator Website KNZB Regio West Competitie Vrijwilligers Coördinator Netherlands Invitational Eric Catsburg Niske Cleintuar Miranda van Droffelaar José Grudelbach Yvonne Versteeg Kees Westerdijk Activiteiten Onze basisactiviteiten zijn het geven van trainingen (zwembaden in Vlaardingen, Schiedam en Massluis), het verzorgen van inschrijvingen en het organiseren en begeleiden van wedstrijden. Onze afdeling Ons ledenbestand bestaat grotendeels uit zwemmers woonachtig in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis en de afdeling wedstrijdzwemmen draait geheel op vrijwilligers. Groei Ook in 2014 is het ledenaantal stabiel gebleven en proberen wij de aantrekkingskracht naar het wedstrijdzwemmen verder te vergroten. Breedtesport/Wedstrijdsport Wij doen al jaren, vaak met dezelfde verenigingen, mee aan leuke en ontspannen wedstrijden die uitermate geschikt zijn voor de jongste en beginnende zwemmers, die hier dan ervaring opdoen met de wedstrijdregels. Het uiteindelijke doel is deelname aan regionale en nationale kampioenschappen. 17

18 Onze positie binnen Zwemmend Nederland Bij het wedstrijdzwemmen is in 2014 niet veel veranderd in onze positie en behoort ZVVS, gebaseerd op de verenigingsresultaten nog steeds bij de Top 20 verenigingen van Nederland. Verenigingsresultaten 2014 Net als vorige jaren zijn er in verenigingsverband mooie resultaten behaald in de diverse verenigingscompetities / klassementen: KNZB Nationale Minioren Club Meet 2014 Bij deze landelijke verenigingswedstrijd, waar alleen de jongste groep ZVVS zwemmers aan deelneemt, wist onze vereniging op de 12 e plaats te eindigen. KNZB Regio West Minioren Club Meet 2014 Bij deze Regionale verenigingswedstrijd, waar alleen de jongste groep ZVVS zwemmers aan deelnemen, wist onze vereniging op de 4 e plaats te eindigen. KNZB E.ON Nationale Zwemcompetitie In 2014 heeft onze zwemploeg wederom in de KNZB A competitie gezwommen. De resultaten van de promotie degradatiewedstrijd hebben wederom niet geresulteerd in een promotie naar de KNZB Hoofdklasse en ZVVS zal dus ook in het seizoen in de KNZB A klasse uitkomen. KNZB Lange Afstand Circuit In 2014 is ZVVS op de 10 e plaats (van 296 verenigingen) geëindigd in het KNZB Lange Afstand Circuit. KNZB Regio West Competitie ZVVS heeft in 2014 met het eerste team de 3 e plaats behaald in de RW A Competitie en met het tweede team werd de 1 e plaats te behaald in de RW E Competitie. KNZB Verenigingsklassement Open Water 2014 In dit Open Water verenigingsklassement is ZVVS in 2014 op de 4 e plaats geëindigd. Hoogtepunten 2014 (minioren) De Clubkampioenschappen Zwemclinic en Bowlen georganiseerd door Jurrien Hartman Jaargangfinale 25m baan, 2 deelnemers, 1x brons en 1x zilver Regionale Lange Afstandskampioenschappen, Brons, zilver en goud 400m vrije slag Minioren 3 en 4. Pieter Cup, 1 e en 3 e plaats Regio West Minioren Finale, 6 x goud, 2 x zilver en 2 x brons Jaargangfinale 50m baan, 2 deelnemers, 1 x goud (Nederlands Kampioen) en 1 x zilver. Invitationals Eindhoven, Medaillespiegel 4 e plaats, 11 x goud, 3 x zilver en 2 x brons NK Estafette 2014, Jongens en Meisjes team beide een 13 e plaats Overige resultaten 2014 Ook in 2014 zijn er natuurlijk ook veel persoonlijke resultaten gezwommen door onze zwemmers. Een flink aantal zwemmers van ZVVS hadden zich ook geplaatst voor deelname aan de diverse Regionale en Nationale Kampioenschappen. Net als vorig jaar zijn de resultaten niet meer in ons verslag vermeldt. In dit verslag hebben we ook de wedstrijden niet meer vermeld aangezien de deelnemers / uitslagen allemaal terug kunnen vinden in de KNZB rankings en/of de webkalender van de KNZB. Prestatiemedailles

19 Net als de afgelopen jaren waren er in 2014 weer diverse ZVVS zwemmers die in aanmerking kwamen voor KNZB prestatiemedailles. Bij de meisjes/dames waren dit Marije Dinkelberg, Asmara Ritmeijer, Brighid van Uffelen, Nadya Putten (open water) en Karin Stein (open water) Bij de jongens/heren Nick Cleintuar, Timo Dinkelberg, Romero Hennep, Lars Schoffelmeer, Tygo van Hassel en Wesley Zulver. Zwemcommissie ZV Vlaardingen Schiedam Jaarverslag 2014 Waterpolocommissie Grootste successen van de spelers, trainers en coaches Het kampioenschap in hun klasse van de EG1 en EG2 en BJ De derde plaats op het NK 2014 voor de EG, dit NK werd voor het eerst gehouden. Sanne Keijzer werd uitgeroepen tot de beste speelster van het toernooi. Sanne Keijzer, Isa Leen, Isa van der Lans en Danja van Dorp en Yana Woltman werden uitgenodigd voor een training van de Nationale Selectie in hun leeftijd. De promotie van Heren 1 naar de Eredivisie. Het winnen van de Manmeercup door Heren 1 De aanmoedigingsprijs van de Gemeente Vlaardingen voor Heren 1 Succesvol mini toernooi in kinderen en zes ZVVS teams. Grootste successen van de WPC in 2014 Compleet WPC Opstellen beleidsplan Goed invoeren digitaal wedstrijdformulier Aanzet tot beter jeugdbeleid, samenwerking met afdeling Zwemmen Goede organisatie eredivisie wedstrijden Het bedrijventoernooi van 28 november, samen met de Sponsorcommissie Het oliebollentoernooi van 21 december Nieuwe ballen dankzij steun van het bedrijventoernooi, de Stichting Topsport en de begroting van ZVVS Het lukt ons om net voldoende scheidsrechters te vinden om geen teams te hoeven terugtrekken, waarvoor onze dank (hoeveel kregen dit jaar een diploma?) Voldoende gediplomeerde juryleden, in 2014 kregen twaalf leden hun W bevoegdheid Stabiliseren bardiensten, met weinig incidenten Grootste successen scheidsrechters Erwin Schapers is internationaal scheidsrechter en floot in 2014 een aantal internationale wedstrijden 19

20 Diana Dutilh is landelijk de enige vrouwelijke international en zijn floot in 2014 onder meer de EJK in Boedapest en nog enige wedstrijden van aanzien. Jolanda de Zwart is onze derde scheidsrechter in de landelijke top, zij fluit op het niveau van de eerste divisie Bond. Grootste successen sponsorcommissie in 2014 Overeenkomst met de Polderpoort in januari met faciliteiten voor sponsors Herstart commissie in de zomer van 2014 met Martin Blokland, Sjaak Gieles, Jaap Oldenziel en Esther de Zwart. Aantrekken van zeven nieuwe sponsoren: Madern, Hupac, Van Tiel, Stipt, Lace, Maas, Danser naast de al bestaande DSW, Van der Knaap, VRO, WSD, Letterkunst. Opzetten van een infrastructuur om deze sponsors en de leden van de Club van 100 te betrekken bij de vereniging en de prestaties van de heren Tegenvallers in 2014 Het aantal teams in de competitie bedraagt 19 in plaats van 22, een grote terugloop vooral bij de dames, waar een grote groep jonge vrouwen afhaakte deels vanwege de zware combinatie werk en gezin, deels omdat men zich niet thuis voelde in een team en ook omdat weinig trainen en de relatief hoge contributie hen parten speelde. Het aantal jeugdteams daalde van 9 naar 7, omdat er geen A jongens meer zijn (doorgestroomd) en geen C meisje, vier van onze C meisjes spelen dit seizoen bij de Kempvis. Het is ons niet gelukt om ons B jongens team te laten spelen in de nieuw opgerichte landelijke competitie, er water te weinig spelers van voldoende niveau. Het aantal scheidsrechters blijft een knelpunt, zeker nu alle scheidsrechters aangesteld moeten worden, dus moeten fluiten buiten Vlaardingen. We hopen dat we scheidsrechters kunnen blijven motiveren, die goed is voor carrière en zelfvertrouwen. Beleid , de stand van zaken Breedtesport heren Minimaal hetzelfde aantal teams en op een gezellige en plezierige manier de sport beoefenen, voldoende goed materiaal. Aanschaf veel nieuwe ballen en we verwachten dat het aantal heren seniorenteams stabiel zal blijven. Heren 5, 6, 7 en 8 willen ook presteren en hun niveau verhogen. Daarom meer opbouw en afwisseling in de trainingen van heren en minder stil liggen als het druk is. Met de vaste ploeg trainers het oefenschema afspreken, door een ervaren trainer. Oefenschema is er en de heren presteren, volg ze op Twitter! Alleen heren 6 is in degradatiegevaar. Breetesport dames We willen weer vijf damesteams hebben in het seizoen De WPC is er nog niet zeker van of het lukt. De dames teams presteren behoorlijk en blijven allemaal in hun klasse. We willen regelen dat de dames niet meer tweemaal in het doelgroepenbad moeten trainen. De WPC verwacht dat dit in 2016 zal lukken. Jeugd Goede invulling kader waardoor kwaliteit jeugd stijgt. Als is ZVVS vertegenwoordigd in de hoogste klassen (bij A, B, C, D en E) Jeugd doet het goed, hoogste klasse is niet voor alle teams gelukt in Zorgen voor meer kinderen en zorgen voor zij instroom (Breedtesport) Het aantal jeugdleden is eind , er lijkt een toename gezien het aantal teams, we hopen dat in 2015 beter te onderbouwen met getallen. Trainingsfaciliteiten voldoende houden en samenwerken met zwemmen. De samenwerking met zwemmen is in 2014 nieuw leven in geblazen na overleg tussen REZ, Zwemmen en Waterpolo is het instroom zwem uur ontstaan. Dit initiatief is aangemoedigd door een overleg tussen de hoofdtrainers Marcel Hartman en Martin Pronk. Met ook als resultaat dat dat waterpoloërs meedoen aan de clubkampioenschappen om het belang van (snel en goed) zwemmen 20

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 KAMPONG Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 ZIE PAGINA 15 Topscorer Melchior Looijen 5. Hoeveel doelpunten wil je komend seizoen maken? Ik vind

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie