Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés"

Transcriptie

1 s e ptember 2011 J a a r g a ng 7 nr. 2 C A F É K R A N T Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés V.U.: Kristof BEuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende V O O R W O O R D I N D I T N U M M E R : Voorwoord 1 Dossier rookverbod 2 Wildplassen kan ernstige gevolgen hebben Plaatsing zitbanken voor rokers Menuborden oostendse politie gelanceerd Alcoholconsumptie jongeren sterk afhankelijk van ouders en vrienden Tien terr oskars uitgereikt Werken fuifzaal elysée Gebruiksfrequentie van cannabis stijgt Belg drinkt steeds meer bier buiten het café Voorstel Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Beste Cafékrant-lezer, De zomer loopt op zijn einde, de toeristen keren huiswaarts en de scholen schieten terug uit hun startblokken. De weergoden waren de Stad aan Zee minder goed gezind, want na het spetterende voorjaar kregen we helaas een overdaad aan donkere wolken voorgeschoteld. Desalniettemin bleef Oostende een toeristische trekpleister. Klassiekers zoals Theater Aan Zee en de Paulusfeesten trokken heel wat toeristen naar de badstad. Naast Woosha! zorgden initiatieven als de Louisafeesten en het Longstreet Music Festival voor een bruisende uitgaansbuurt. Oostende trok deze zomer ten strijde tegen wildplassers. Er werden bierviltjes en posters verdeeld onder de uitgaanscafés om de feestvierder te wijzen op de gevolgen van wildplassen. De werken aan de fuifzaal Elysée in de Langestraat, waar het Stadsbestuur kleinere fuiven en concerten zal laten plaatsvinden, zijn volop bezig. En het is vanaf nu ook mogelijk een zitbank voor rokers te plaatsen voor de uitbating. Een beslissing die werd genomen in navolging van het rookverbod. Met deze maatregelen hoopt de Stad weer een stap gezet te hebben naar een uitgaansklimaat die nog meer kwaliteit, veiligheid en positieve sfeer uitstraalt. De tien geboden van het terras 8 Informatie bij de organisatie van een fuif in oostende 8 Veel leesplezier! Kristof Beuren Hilde Veulemans Stadssecretaris Schepen

2 D O S S I E R ROOKVERBOD Sinds 1 juli 2011 is het algemeen rookverbod van kracht in de horeca. Het verbod kreeg in bepaalde zaken een ludieke inkleding, elders doofden de rokers hun laatste sigaret met veel tegenzin. Het staat buiten kijf dat het rookverbod voor tegenstrijdige reacties zorgde. Twee maanden vóór de invoering van het rookverbod voerde een onderzoeksbureau, in opdracht van de Stichting tegen Kanker, een studie uit op de Belgische bevolking aan de hand van een representatieve steekproef. De resultaten toonden aan dat de meerderheid van de bevolking voorstander is van rookvrije cafés. De jongere generatie (15- tot 24-jarigen) staat opvallend positief ten opzichte van het verbod. De 45- tot 69-jarigen zijn hier minder voor te vinden. De gevaren van passief roken worden weliswaar onderkend door bijna alle ondervraagden. Volgens de Stichting tegen Kanker is er sprake van een mentaliteitswijziging. Het rookverbod zorgt vóór heel wat ongerustheid bij de café-uitbaters. Meer dan de helft van de uitbatingen zag hun omzet met gemiddeld een kwart dalen. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vreest 8% van de uitbaters voor de sluiting van hun zaak voor het einde van dit jaar. Volgens de cafébazen is een roker aan de toog opmerkelijk winstgevender. Door de omzetdaling roepen verschillende belangenverenigingen op tot compenserende maatregelen. Unizo en Ho.Re.Ca Vlaanderen vragen een BTW-verlaging tot 12% op alle dranken, alsook een investeringsaftrek tot 120,5% met terugwerkende kracht voor uitbaters die investeringen deden met betrekking tot het rookverbod. Belastingsvrije terrassen kwamen eveneens ter Pagina 2 sprake. De beleidsmakers geven aan dat ze de problematiek gaan onderzoeken. Sommige zaken wachten hier echter niet op en zoeken reeds zelf naar een oplossing, door bijvoorbeeld versnaperingen aan te bieden of een rookkamer te installeren. Naast de omzetdaling krijgen heel wat cafés ook te maken met geurhinder. De sigaret verdoezelde destijds namelijk de meer onaangename geurtjes. Sommige uitbaters investeren in betere airco, anderen grijpen naar geurverspreiders. De FOD Volksgezondheid controleert of de cafés het verbod al dan niet naleven. In totaal worden zo n zesduizend cafés gecontroleerd, waarvan drieduizend tijdens de zomermaanden. Na de eerste inspectieweken bleek gemiddeld 97 procent van de gecontroleerde cafés rookvrij. Soms was er nog sprake van kleine tekortkomingen, zoals het ontbreken van rookverbodstekens. Bij een tweede controle waren de cafés altijd in orde. Bij het vaststellen van een inbreuk kunnen boetes oplopen tot euro. Rokende caféklanten riskeren overigens ook een boete als ze binnen roken, zelfs al kregen ze de toestemming van de cafébaas. De minister van Volksgezondheid heeft inmiddels een informatiecampagne voor de horecasector aangekondigd. Naast een duiding van de beslissing door het Grondwettelijk Hof, zullen ook de fiscale regels voor het plaatsen van een rookkamer met rookafzuigsysteem nogmaals worden gecommuniceerd. Meer informatie is te vinden op J aargang 7 nr. 2 Pagina 2 Het rookverbod zorgt voor heel wat ongerustheid bij de caféuitbaters

3 Pagina 3 W I L D P L A S S E N KAN ERNSTIGE GEV O L G E N H E B B E N ludieke bierviltjes verspreid. Ook posters met dezelfde cartoon kregen een prominente plaats in het uitgaansleven. De campagne wil de overlast die wildplassen met zich meebrengt terugdringen. Wie een zitbank wenst te plaatsen moet hiervoor over een vergunning beschikken Het is de café-uitbaters van de uitgaansbuurt waarschijnlijk niet ontgaan. Oostende bindt de strijd aan met wildplassers. Met het aanbreken van de zomermaanden was het tijd om uitgaanders ervan bewust te maken dat wildplassen niet gewenst is. In de uitgaanscafés en op de Paulusfeesten werden daarom De Stad investeerde reeds in een opvolger voor de mobiele urinoirs door maar liefst drie urilifts te plaatsen in de Oostendse uitgaansbuurt. Het project met de verzinkbare urinoirs levert positieve resultaten op en daarom zal de Stad investeren in de plaatsing van meer urilifts. Wildplassen is ook niet zonder risico. Het is verboden op het openbare domein te plassen, tenzij in de daartoe bestemde openbare toiletten. Indien een inbreuk wordt vastgesteld, volgt er onvermijdelijk een gemeentelijke administratieve sanctie. P L A A T S I N G Z I T B A N K E N VOOR ROKERS Het rookverbod in de cafés komt voor heel wat handelaars ongelegen. Niet iedere zaak heeft het budget of de ruimte om in een aparte rookkamer te voorzien. Bijgevolg zijn heel wat klanten genoodzaakt hun sigaret buiten te roken. De stad Oostende erkent dit probleem. Daarom werd bij de herziening van de stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein de mogelijkheid voorzien om voor de zaak een zitbank te plaatsen voor rokers. De zitbanken moeten tegen de gevel geplaatst worden met een maximum uitsprong uit de rooilijn van 0,50 meter. Tussen de zitbank en de stoeprand moet telkens een doorgang van minstens 1,50 meter voor voetgangers zijn. Horecazaken die reeds een maximale diepte hebben van 6 meter kunnen geen zitbank plaatsen. Onder bepaalde voorwaarden, waarover het College van Burgemeester en Schepenen beslist, mogen de zitbanken haaks geplaatst worden. In dit geval is de maximale uitsprong gelijk aan die van het terras dat op deze locatie toegelaten zou zijn. Wie een zitbank wenst te plaatsen, moet hiervoor over een vergunning beschikken. Die kan je aanvragen bij de Dienst Handhaving & Toezicht (kantoor 230 op de tweede verdieping van het Stadhuis). Let wel, wie over geen vergunning beschikt, kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Meer info over het plaatsen of vergunnen van een zitbank krijg je bij de dienst Handhaving & Toezicht, T 059/ of via

4 Pagina 4 M E N U B O R D E N OOSTENDSE P O L I T I E G E L A N C E E R D J aargang 7 nr. 2 Pagina 4 In en rond de uitgaansbuurt van Oostende werden negen menuborden geplaatst waarop diverse misdrijven staan met ernaast de bijhorende sancties. De borden krijgen een plaats langs de toegangswegen tot de Langestraat. Ze hebben een preventieve functie. De feestvierder krijgt namelijk op deze manier een duidelijk signaal van wat mag en wat niet mag bij het betreden van de uitgaansbuurt. A L C O H O L C O N S U M P T I E JONGEREN STERK A F H A N K E L I J K VAN OU D E R S EN VRIENDEN Vrienden spelen een zeer grote rol in de beslissing om als jongere alcohol te consumeren. Ook de familie heeft een belangrijke functie. Het geloof van de jongere en de verwachte positieve gevolgen van alcohol zijn eveneens van belang. Dit blijkt uit een onderzoek bij 5765 jongeren in opdracht van de Britse onafhankelijke Joseph Rowntree Stichting. De leeftijd van de eerste alcoholconsumptie is veelal bepalend voor de frequentie waarop iemand op latere leeftijd drinkt. Hoe vroeger men begint, hoe groter de kans op regelmatig (en excessief) alcoholgebruik. Ook kinderen die van jongsaf aan hun ouders alcohol zien drinken, hebben tot tweemaal toe meer kans om zelf ook alcohol te nuttigen. Als je vrienden ouder zijn of zelf alcohol drinken, stijgt de kans ook. Opvallend is de setting waarin de eerste keer alcohol wordt gedronken. Als dit gebeurt tijdens een familiale gelegenheid, is de kans op toekomstig overdadig alcoholgebruik veel kleiner. Dit in tegenstelling tot een eerste consumptie bij vrienden, waar alcohol meer geassocieerd wordt met feesten en plezier maken. Meer dan de helft van de 13- tot 14- jarigen gaf aan al eens dronken te zijn geweest. Bij de helft van deze groep is dit reeds meermaals gebeurd. In de leeftijdscategorie 15- tot 16-jarigen is 4 op 5 al eens dronken geweest, bij twee derden van deze groep gebeurt dit wel vaker. Meer dan twee keer per week de avond met vrienden doorbrengen zorgt voor een verdubbeling van de kans op alcoholmisbruik. De invloed van het gezin op excessief alcoholgebruik is gering. De leeftijd van de eerste alcoholconsumptie is veelal bepalend voor de frequentie waarop hij of zij op latere leeftijd drinkt

5 Pagina 5 10 TERR OSKARS UITGEREIKT De controleactie van de horecazaken vond plaats in juni. De zaken die niet in orde waren kregen persoonlijk advies en werden gevraagd zich in orde te stellen. 180 horecazaken waren wel in orde en maakten kans op de eindoverwinning. De genomineerde handelaars kregen een sticker die ze op het windscherm van hun terras konden kleven. Zo weet ook de klant dat het terras in orde is. De stad wil met fuifzaal elysée de oostendse jongeren een alternatief bieden om kleinere fuiven en optredens te organiseren Eind juni wonnen tien horecauitbaters een Terr oskar, samen met een geldprijs van 1000 euro. De prijzen zijn in het leven geroepen om de horeca te ondersteunen en hen te stimuleren om hun terrassen correct en reglementair uit te baten. W E R K E N FUIFZAAL ELYSÉE De winnaars: * Acropolis (Albert I Promenade 3, 8400 * Entourage (Wapenplein 16, 8400 * Le Chevalier (Albert I Promenade 66B, 8400 * Sax (Torhoutsesteenweg 386, 8400 * St. Michel (Jozef II straat 58, 8400 * Bij Moustache (Nieuwstraat 25, 8400 * Hotel Glenmore (Hofstraat 25, 8400 * Le Bord eau (Christinastraat 2/ Albert I Promenade, 8400 * Intermezzo (Kapellestraat 99, 8400 * Mc Donald s (Wapenplein 6, 8400 Dancing Elysée was tot enkele jaren geleden een geliefkoosde plaats voor heel wat uitgaanders van de Montmartrebuurt. Net als haar Parijse tegenhanger, zorgde de locatie jarenlang voor nachtelijk vertier en de bijhorende foute danspasjes. De fuifzaal moet klaar zijn na de zomer van 2012 en zal toegang bieden aan een driehonderdtal feestvierders. Stad Oostende begon onlangs aan de renovatie van de Elysée. Het Stadsbestuur wil een fuifzaal maken van de voormalige discotheek. De aannemer kreeg de toelating om tijdens de zomermaanden verder te werken. De Stad wil hiermee de Oostendse jongeren een alternatief bieden om kleinere fuiven of optredens te organiseren.

6 Pagina 6 G E B R U I K S F R E Q U E N T I E VAN CANNABIS STIJGT Meer dan één op vijf jongeren tussen 12 en 17 jaar heeft ooit cannabis gebruikt. Dat blijkt uit een studie van het OIVO bij de Belgische schoolgaande jeugd. Één op tien was gebruiker op het moment van de bevraging. Jongen die de drug consumeren, doen dit gemiddeld veertienmaal per week, dit is bijna het drievoud van Cannabis wordt voornamelijk gerookt in de vorm van een joint (81%), maar ook het gebruik van een waterpijp (47%) of de verwerking in levensmiddelen (20%) zijn populair. Het gebruik kan gepaard gaan met het roken van sigaretten of het drinken van alcohol. Rokers zullen sneller naar een joint grijpen dan niet-rokers, bijna een derde van de rokers is cannabisgebruiker. Het eerste contact met cannabis vindt gemiddeld plaats op veertienjarige leeftijd. In Wallonië en Brussel wordt er meer gebruikt dan in Vlaanderen en jongens gebruiken meer dan meisjes. Jongeren uit eenoudergezinnen maken meer kans om met cannabis in contact te komen. Ouders weten meestal niet dat hun kind cannabis rookt. De jongeren denken dat hun ouders zeker niet akkoord zouden gaan met het gebruik. Desalniettemin vinden jongeren dat ouders een belangrijke rol spelen in preventie van het cannabisgebruik. Één op vier denkt dat cannabis niet gevaarlijk is. Twee derden raadt cannabis af omdat het verslavend zou zijn. De overgrote meerderheid van geïnterviewde jonge gebruikers beweert niet verslaafd te zijn aan cannabis. Toch krijgt één op zeven te maken met ontwenningsverschijnselen wanneer zij lange tijd geen cannabis ter beschikking kregen. Dit kan zich uiten in zenuwachtigheid, prikkelbaarheid of verstrooidheid. B E L G DRINKT STEEDS MEER BIER BUITEN HET C A F É J aargang 7 nr. 2 Pagina 6 Meer dan één op vijf jongeren tussen 12 en 17 jaar heeft ooit cannabis gebruikt De beroepsvereniging Belgische Brouwers peilt jaarlijks naar de houding van de Belg tegenover bier en andere dranken. Dit gebeurt aan de hand van de bierbarometer. Uit de resultaten blijkt dat het café de meest geliefde plaats is om bier te drinken, maar de locatie boet aan populariteit in. Bierconsumptie in restaurants is aan een opmars bezig, daar gaat het de concurrentie aan met wijn. Ook thuis kiest een kwart van de Belgen voor bier bij de maaltijd. Thuis drinken is vooral in opmars omdat men dan geen rekening moet houden met alcoholcontroles. Pils blijft de populairste biersoort, maar het krijgt ieder jaar meer concurrentie. Abdijbieren, trappisten, maar ook zware blonde bieren worden steeds meer gedronken en de bierkennis van de Belgen neemt jaar na jaar toe. Dit is grotendeels te wijten aan de opmars van kookprogramma s. Ouders vinden dat het hun taak is om hun kinderen in te lichten over alcoholgebruik. Bijna de helft volgt op wat de jongere drinkt. Bijna negen op tien Belgen vinden de combinatie van drinken en rijden niet samengaan. Vooral jonge bestuurders zijn het daar mee eens.

7 Pagina 7 V O O R S T E L NIEUWE GELUIDSNORMEN VOOR M U Z I E K A C T I V I T E I T E N De wetgeving zou in voege treden vanaf 1 januari 2012 De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur kondigde half juni een voorstel tot nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten aan. De Vlaamse maximumnorm zou 100 db(a) worden, gemeten van aan de mengtafel. Deze 100 db(a) is het gemiddelde dat gemeten wordt over 60 minuten. Met deze nieuwe wet hoopt de minister gehoorschade te beperken. De geluidsnorm zou enkel van toepassing zijn op elektronisch versterkte muziek, een symfonisch orkest behoort bijvoorbeeld niet onder deze regelgeving. De wetgeving zou in voege treden vanaf 1 januari 2012, met het eerste jaar als richtwaarde en vervolgens als bindende en afdwingbare norm. Er worden in totaal 3 categorieën voor geluidsniveaus uitgeschreven. De eerste categorie legt het maximumvolume op 85 db(a), gemeten over een tijdspanne van 15 minuten. Cafés, fitnesscentra en sportevenementen behoren tot deze categorie. Het is hier niet verplicht het geluidsniveau te meten. De tweede categorie gaat tot maximum 95 db(a), gemeten over een tijdspanne van 15 minuten. Deze categorie is voornamelijk gericht op fuiven. Het geluidsniveau moet te allen tijde gemeten worden, maar niet geregistreerd. In de derde categorie wordt een maximumvolume van 100 db(a) vastgelegd, gemeten over een tijdspanne van 60 minuten. De organisator of uitbater van de inrichting wordt verantwoordelijk gesteld voor de naleving van de wetgeving. Met deze maatregel gaat de minister in op de vraag van de Vlaamse muzieksector om rekening te houden met de beleving van de muziek. Door een gemiddeld maximumvolume op te leggen, krijgen muzikanten, deejays en geluidstechnici meer kansen om dynamiek in hun muziek te brengen. Voor zowel de tweede als de derde categorie is het toegelaten om een geluidsbegrenzer te gebruiken. De uitbatingen die behoren tot de derde categorie zijn verplicht om kosteloos beschermende oordoppen aan te bieden. In de tweede categorie wordt dit geadviseerd, maar niet verplicht. Het opmaken van een geluidsplan is enkel verplicht voor inrichtingen die behoren tot de derde categorie. Indien een uitbating beschikt over een geluidsnorm van eerste categorie, is het mogelijk bij speciale gelegenheden (bv. een concert) een uitzondering aan te vragen. Het College van Burgemeester en Schepenen voorziet in dat geval een afwijking die kadert binnenin de wetgeving. Als de exploitant op regelmatige basis luidere muziek wil spelen dan deze bepaald in de eerste categorie, dan moet hij een milieuvergunning klasse 2 aanvragen met opgave van de gewenste categorie (2 of 3). Dit principe geldt ongeacht de grootte van de inrichting. Het niet-nakomen van het maximale geluidsniveau zal geverbaliseerd worden als milieumisdrijf. Het departement Leefmilieu, Natuur en Cultuur zal in samenwerking met Muziekcentrum Vlaanderen infosessies organiseren over de nieuwe regelgeving. In elke provincie worden verschillende doelgroepen, waaronder de horeca, hiervoor uitgenodigd.

8 D E TIEN GEBODEN VAN HET TERRAS J aargang 7 nr. 2 Pagina 8 De Federatie Ho.Re.Ca Vlaanderen en het Radio 1-programma Peeters en Pichal lanceerden voor het zomerseizoen 10 terrasgeboden. De geboden van de welgemanierde terrasbezoeker kwamen er na een rondvraag bij de horeca-uitbaters. De resultaten werden verwerkt in een affiche met een oplage van 4000 exemplaren. Negen op tien uitbaters vinden dat een terras nu meer dan ooit een prominente rol speelt binnen de horeca.luidruchtig en storend gedrag is voor uitbaters niet gewenst, maar ook de zogenaamde terrasverbouwers zijn niet graag gezien. I N F O R M A T I E B I J D E ORGANISATIE VAN EEN F U I F IN OOSTENDE Het schooljaar schiet weer uit zijn startblokken en dat gaat gepaard met heel wat wederkerende en nieuwe fuiven. Jaarlijks vinden er in Oostende zo n 200 fuiven plaats. Het is belangrijk dat organisatoren hun evenement veilig en kwaliteitsvol organiseren. Sinds 2005 is er een Stedelijke verordening betreffende het organiseren van fuiven in Oostende. Deze fuifverordening is van toepassing op alle fuiven die plaatsvinden op het grondgebied van Oostende. Het geeft een zicht op wat mag én wat moet gebeuren bij het organiseren van een fuif. In de verordening staan onder meer regels over de bezetting van het openbaar domein, alsook over het inzetten van veiligheidsdiensten, EHBO-posten, preventie van middelengebruik en overlastbeperking. Naast de verordening is er ook een meldings en veiligheidsdossier die bij de organisatie van een fuif in Oostende te allen tijde minstens 6 weken op voorhand schriftelijk ingediend moet worden bij de dienst Coordinatie van de Lokale Politie Oostende. De fuifverordening en het verplicht in te dienen meldings en veiligheidsdossier zijn steeds te vinden op de website Het is belangrijk dat organisatoren hun evenement veilig en kwaliteitsvol organiseren U WILT REAGEREN? Indien u interessante onderwerpen heeft voor de volgende edities van de nieuwsbrief, indien u wenst te reageren op onderwerpen die in deze editie werden besproken, indien u extra informatie wenst over het positief uitgaansbeleid en de acties of indien u de nieuwsbrief nog niet krijgt toegestuurd, kunt u steeds contact opnemen met: Carl Vandebotermet Projectcoördinator Overlast, Stadhuis Oostende, kantoor 226, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende T 059/

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN WIJZIGING PER Informatievergadering voor de horeca maandag 3 december 2012 20.00 uur Porseleinhallen AGENDA 1. Verwelkoming door de heer Stijn TANT, schepen voor leefmilieu

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februari Merelbeke Vlaamse Regering Reglementering geluidsnormen Doelstelling: voorkomen

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Horeca - Rookverbod A2 Brussel, 17 oktober 2011 MH/EDJ/AS 668.2011 ADVIES over DE GEVOLGEN VAN HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF OVER HET INVOEREN VAN EEN

Nadere informatie

Infosessies geluidsnormen muziek

Infosessies geluidsnormen muziek Infosessies geluidsnormen muziek Regelgeving - aanpassing VLAREM Gilke Pée Gisela Vindevogel Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Overzicht

Nadere informatie

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO.

Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. 1. Referentie Referentie Vandercammen, M. (2009). Jongeren en kansspelen. Brussel: OIVO. Taal Nederlands ISBN - ISSN / Publicatievorm onderzoeksrapport 2. Abstract In dit onderzoek, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1 2011-2013 Gids positief uitgaan nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 B 1 2 3 Gids positief uitgaan Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Inleiding Op initiatief van minister van

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Rapport nieuwe drank- en horecawet

Rapport nieuwe drank- en horecawet Rapport nieuwe drank- en horecawet Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Enquête 5 Bevindingen 5 Aanbevelingen 7 Vragenlijst enquête 8 1 Colofon Jongerenraad JONG Roosendaal Bloemenmarkt 12 4701 JB Roosendaal

Nadere informatie

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119,133 en 135; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 3, 186 en 187; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17

Nadere informatie

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Dirk Claes) TOELICHTING

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Dirk Claes) TOELICHTING Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten van 24 januari 1977 met het oog op het verbod

Nadere informatie

TERRAS BROCHURE De handleiding voor uw terras in Gent.

TERRAS BROCHURE De handleiding voor uw terras in Gent. TERRAS BROCHURE De handleiding voor uw terras in Gent. 1 INLEIDING DEFINITIES Beste horeca-uitbater Gent staat al langer dan vandaag op de horecakaart van België. Elk jaar stijgt het aantal toeristen en

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels?

Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels? Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels? In een cafetaria van een manege mag niet (meer) gerookt worden. Dat is duidelijk. Maar mag u er een rokersruimte inrichten? En hoe zit dat voor een pensionstal

Nadere informatie

Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN

Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN EVENEMENTEN Dit reglement werd

Nadere informatie

Geluidsnormen muziekactiviteiten

Geluidsnormen muziekactiviteiten Geluidsnormen muziekactiviteiten trajectcontrole 1+1 2 eenzame flitspaal Geluidsnormen muziekactiviteiten decibels enzo geluidsnormen Vlaanderen voorbeelden hoe meten gratis tips websites db 1 +1 2 90dB

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011 Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, juni 2011 Waarom dringt een reglementering zich op? Er zijn geen normen voor het maximale

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Regulering muziekactiviteiten

Regulering muziekactiviteiten Regulering muziekactiviteiten Koen Mandonx Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie Aanpak in Vlaanderen Aanpak in Vlaanderen 2 1 Voorbereidingstraject nieuwe norm - 2009: het

Nadere informatie

Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles

Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles Persnota 20 mei 2014 Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles Horeca, gemeentebesturen en politie strijden samen tegen alcoholmisbruik achter het stuur Burgemeesters Vincent Van Quickenborne

Nadere informatie

Dossier: rijden onder invloed van alcohol

Dossier: rijden onder invloed van alcohol Dossier: rijden onder invloed van alcohol 1 1. Rijden onder invloed van alcohol bij de jongeren Bij nachtelijke weekendongevallen wordt alcoholgebruik vaak met de vinger gewezen. Er doen heel wat clichés

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL

BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL 1 BESCHERMING VAN JONGEREN TEGEN TABAK EN ALCOHOL Dienst Inspectie Consumptieproducten Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu 2 Overzicht Voorstelling dienst

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Alcoholgebruik jongeren

Alcoholgebruik jongeren Eventforum MOD 2011 Programma -achtergrond wetgeving rond alcohol -De wetgeving rond alcohol en tabak -Enkele foto s -Structurele maatregelen -Hoe verloopt een controle? -Omgaan met situaties -Nuttige

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés

Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés m aart 2010 J a a r g a ng 6 nr. 1 C A F É K R A N T Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés Www.uitgaaninoostende.be Www.PROOSTende.be V.U.: Johan Vandenabeele, stadssecretaris, Vindictivelaan

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Feest Wijzer Services voor fuiven en kleine festivals

Feest Wijzer Services voor fuiven en kleine festivals Feest Wijzer Services voor fuiven en kleine festivals Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE DE PANNE

EVENEMENTENFICHE DE PANNE EVENEMENTENFICHE DE PANNE Opgelet: deze fiche dient minimum 2 maanden voor de activiteit terug bezorgd te worden aan de afdeling Technische Zaken - dienst Verhuur Zalen en Materiaal. Goedkeuring is pas

Nadere informatie

Vernieuwde regelgeving voor muziekactiviteiten in Vlaanderen

Vernieuwde regelgeving voor muziekactiviteiten in Vlaanderen Vernieuwde regelgeving voor muziekactiviteiten in Vlaanderen Gilke Pée Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid gilke.pee@lne.vlaanderen.be 02-553

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET Brussel, juli 2014 Volgens de nieuwe rookenquête van kent de elektronische sigaret geen doorbraak in België in 2014. Slechts 0,5% van de bevolking

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

INFORMATIE. Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars. Ela Shusterman - 123rf.com

INFORMATIE. Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars. Ela Shusterman - 123rf.com INFORMATIE Ter attentie van de (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars Ela Shusterman - 123rf.com Inhoudstafel s I. INFORMATIE...3 II. III. IV. ROOKVERBOD...4 TABAKSPRODUCTEN...6 ALCOHOL...7 V. CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag

Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag PERSBERICHT 25 november 2015 Lancering winter-bob-campagne: een beetje BOB bestaat niet De bekendste bestuurder van België viert zijn 20 ste verjaardag De gewesten, de Belgische Brouwers en Assuralia lanceerden

Nadere informatie

Wetgeving rookverbod en alcoholverbruik door jongeren

Wetgeving rookverbod en alcoholverbruik door jongeren Wetgeving rookverbod en alcoholverbruik door jongeren door jongeren Programma Waarom wetgeving rond alcohol? De wetgeving rond alcohol en tabak Enkele foto s Structurele maatregelen Hoe verloopt een controle?

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de gemeentelijke zalen). Naam evenement

Nadere informatie

geluid BBHR tot vaststelling van de voorwaarden voor het afspelen van elektronisch versterkt geluid in voor het publiek toegankelijke inrichtingen

geluid BBHR tot vaststelling van de voorwaarden voor het afspelen van elektronisch versterkt geluid in voor het publiek toegankelijke inrichtingen Versterkt geluid BBHR tot vaststelling van de voorwaarden voor het afspelen van elektronisch versterkt geluid in voor het publiek toegankelijke inrichtingen AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN DEPARTEMENT

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Geachte burgemeester,

Geachte burgemeester, Directoraat Generaal Dier, Plant en Voeding Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES UW BRIEF VAN UW REF. Typebrief: aan de burgemeesters ONZE REF. 192263/I-531/DV DATUM 20/03/2012

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

Evenementen in Buggenhout

Evenementen in Buggenhout AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT 1. ALGEMENE INFORMATIE Info over het evenement Type evenement binnen open lucht tent Naam van het evenement Plaats Datum en uur Doelgroep Omschrijving: fuif

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE A. GEGEVENS FUIF: (in te vullen door organisator) naam organiserende vereniging: naam fuif:... e-mail aanvrager:.. datum fuif: / / LOCATIE FUIF: een zaal:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT Vak voorbestemd voor administratie Datum ontvangst aanvraag:.././. Volgnummer evenement: 20.. 1. ALGEMENE INFORMATIE Info over het evenement Type evenement binnen

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Roken. 1. Rook jij? Toelichting Ja Ik vind dat ze n beetje doorslaan. Binnen niet roken prima! Maar op terrassen moet gewoon kunnen.

Roken. 1. Rook jij? Toelichting Ja Ik vind dat ze n beetje doorslaan. Binnen niet roken prima! Maar op terrassen moet gewoon kunnen. Roken Op 1 juli 2008 is het rookverbod ingevoerd in de horeca en door de jaren heen wordt het op steeds meer plaatsen verboden om te roken. 6 5 1. Rook jij? 5 (n=215) 4 38% 8% 3% Ja Af en toe Nee, maar

Nadere informatie

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld

Artikel 1. Activiteiten waarvan vooraf geweten is dat er muziek zal worden gespeeld Plan Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 3 mei 2016 Gelui(d)Tplan I. Inleiding Samen feest vieren, studeren, werken, sporten,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Lokale monitor alcohol & jongeren

Lokale monitor alcohol & jongeren Lokale monitor alcohol & jongeren Detailhandel Horeca David Möbius VAD Instrument voor lokale preventiewerkers - Systematisch nagaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

FAQ Roken en de verbodsbepalingen

FAQ Roken en de verbodsbepalingen FAQ Roken en de verbodsbepalingen We maken een onderscheid tussen: - roken op openbare plaatsen, met een specifieke regeling voor drankgelegenheden en horecainstellingen. Dit wordt geregeld in het KB van

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Methodologie. Kwantitatieve studie

Methodologie. Kwantitatieve studie s Jongeren en kansspelen Jongeren en kansspelen December 2009 t u d i e Inhoudstafel Doelstellingen Methodologie Deelname aan kansspelen De verschillende kansspelen (deelname, types spelen, spelersprofiel)

Nadere informatie

AANVRAAG HORECAVERGUNNING

AANVRAAG HORECAVERGUNNING AANVRAAG HORECAVERGUNNING GEGEVENS UITBATER (naam, adres, GSM, e mail) GEGEVENS UITBATING (naam, adres, telefoon, e mail) ONDERNEMINGSNUMMER VERZEKERING OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BRAND / ONTPLOFFING

Nadere informatie

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Q&A Reglementering maximale geluidsniveaus muziek, december 2011 Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN

AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN Ontvangst VT... CC WEB Politie Milieu Jeugd Dit formulier volledig en duidelijk ingevuld indienen bij de dienst vrije tijd minstens 6 weken voor aanvang van de activiteit!

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) AANTAL ROKERS STIJGT OPNIEUW: MEER MENSEN HERBEGINNEN, MINDER STOPPEN Brussel, 1 maart 2010. Het percentage rokers is in 2009 opnieuw significant gestegen, tot 32% dagelijkse rokers. Deze stijging doet

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT uw kenmerk ons kenmerk datum uw contactpersoon telefoonnummer bijlage(n) Isabelle De Gauquier 054 51 61 60 feest- en fuifreglement isabelle.degauquier@galmaarden.be MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling. Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling. Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 2. Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (B.S. 29/12/2009) Gewijzigd

Nadere informatie

Regelgeving muziekactiviteiten STUDIE: Lokale implementatie en handhaving

Regelgeving muziekactiviteiten STUDIE: Lokale implementatie en handhaving Regelgeving muziekactiviteiten STUDIE: Lokale implementatie en handhaving Lokaal handhaven Mechelen, 26.05.2016 AANPAK STUDIE DOEL Evaluatie van de lokale implementatie en handhaving van de vernieuwde

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Reglementering maximale geluidsniveaus muziek. Vraag en Antwoord

Reglementering maximale geluidsniveaus muziek. Vraag en Antwoord REGELGEVING Reglementering maximale geluidsniveaus muziek Waarom dringt een reglementering zich op? Vraag en Antwoord Er is toenemende ongerustheid over gehoorschade door muziek en dan vooral bij jongeren

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2015

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2015 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 15 Sinds 1 juli 8 geldt in de horeca, sport-, kunst- en cultuursector een rookverbod. Op basis van de Hoge Raad uitspraak van oktober 14 en de wetswijziging

Nadere informatie

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2013

Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 2013 Inventarisatie naleefniveau rookvrije horeca najaar 13 Onderzoeks en adviesbureau INTRAVAL heeft in opdracht van de NVWA, vanaf december 8/begin januari 9 negen kwartaalmetingen uitgevoerd naar het naleefniveau

Nadere informatie

FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM

FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen procedure Art. 1.1. Dit reglement is van toepassing op alle openbare fuiven op het grondgebied Pittem Egem. Bij iedere fuifmelding zal het

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN WEGWIJS IN DE NIEUWE GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN 1 GELUID Geluid is een trilling die via een medium (lucht) wordt doorgegeven Geluid heeft bepaalde karakteristieken Geluidsdrukniveau L P = 10

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Inventarisatie. In hett regeerakkoord. vloeroppervlakte van. In maart/april 2011 is horecacategorieën, te. de andere helft tegen INTRAV

Inventarisatie. In hett regeerakkoord. vloeroppervlakte van. In maart/april 2011 is horecacategorieën, te. de andere helft tegen INTRAV Inventarisatie naleefniveau rookvrije horecaa voorjaar 211 Per 1 juli 28 is binnen de horeca, sport en kunst en cultuursector het rookverbod r ingevoerd. Daarnaast is besloten dat behalvee werkgevers inn

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Marijke Dillen en de heren Jan Penris en Filip Dewinter. betreffende het rookverbod in cafés

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Marijke Dillen en de heren Jan Penris en Filip Dewinter. betreffende het rookverbod in cafés Zitting 2007-2008 2 juli 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Marijke Dillen en de heren Jan Penris en Filip Dewinter betreffende het rookverbod in cafés 4492 WEL 2 DAMES EN HEREN, TOELICHTING Sinds

Nadere informatie

TERRAS BROCHURE. De handleiding voor uw terras in Gent. Editie

TERRAS BROCHURE. De handleiding voor uw terras in Gent. Editie TERRAS BROCHURE De handleiding voor uw terras in Gent Editie 2017 1 INLEIDING Beste horeca-uitbater Gent staat al langer dan vandaag op de horecakaart van België. Elk jaar stijgt het aantal toeristen en

Nadere informatie

PP-tuiten in PlaceToPee & P-Gun op Gentse Feesten 2010

PP-tuiten in PlaceToPee & P-Gun op Gentse Feesten 2010 PP-tuiten in PlaceToPee & P-Gun op Gentse Feesten 2010 Onvoldoende GRATIS Toiletten + Strengere BOETES voor Wildplassen = Vrouwen LEREN Plastuiten Wie had het ooit mogen dromen? Na zes jaar actie voeren

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2.

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2. Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen Datum Aanvraag 1. Gegevens van het evenement Naam van het evenement: Type evenement: Fuif; concert;

Nadere informatie

Overeenkomst FUIVEN

Overeenkomst FUIVEN Overeenkomst FUIVEN Tussen: Naam: Jeugdhuis t Arsenaal (vzw). Adres: Baron Jean De Bethunestraat z/n 8510 Marke (Kortrijk) Ondernemingsnummer: 459.208.589 Mailadres: j h.arsenaal@hotmail.com Telefoonnummer:

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie