Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés"

Transcriptie

1 s e ptember 2011 J a a r g a ng 7 nr. 2 C A F É K R A N T Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés V.U.: Kristof BEuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende V O O R W O O R D I N D I T N U M M E R : Voorwoord 1 Dossier rookverbod 2 Wildplassen kan ernstige gevolgen hebben Plaatsing zitbanken voor rokers Menuborden oostendse politie gelanceerd Alcoholconsumptie jongeren sterk afhankelijk van ouders en vrienden Tien terr oskars uitgereikt Werken fuifzaal elysée Gebruiksfrequentie van cannabis stijgt Belg drinkt steeds meer bier buiten het café Voorstel Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Beste Cafékrant-lezer, De zomer loopt op zijn einde, de toeristen keren huiswaarts en de scholen schieten terug uit hun startblokken. De weergoden waren de Stad aan Zee minder goed gezind, want na het spetterende voorjaar kregen we helaas een overdaad aan donkere wolken voorgeschoteld. Desalniettemin bleef Oostende een toeristische trekpleister. Klassiekers zoals Theater Aan Zee en de Paulusfeesten trokken heel wat toeristen naar de badstad. Naast Woosha! zorgden initiatieven als de Louisafeesten en het Longstreet Music Festival voor een bruisende uitgaansbuurt. Oostende trok deze zomer ten strijde tegen wildplassers. Er werden bierviltjes en posters verdeeld onder de uitgaanscafés om de feestvierder te wijzen op de gevolgen van wildplassen. De werken aan de fuifzaal Elysée in de Langestraat, waar het Stadsbestuur kleinere fuiven en concerten zal laten plaatsvinden, zijn volop bezig. En het is vanaf nu ook mogelijk een zitbank voor rokers te plaatsen voor de uitbating. Een beslissing die werd genomen in navolging van het rookverbod. Met deze maatregelen hoopt de Stad weer een stap gezet te hebben naar een uitgaansklimaat die nog meer kwaliteit, veiligheid en positieve sfeer uitstraalt. De tien geboden van het terras 8 Informatie bij de organisatie van een fuif in oostende 8 Veel leesplezier! Kristof Beuren Hilde Veulemans Stadssecretaris Schepen

2 D O S S I E R ROOKVERBOD Sinds 1 juli 2011 is het algemeen rookverbod van kracht in de horeca. Het verbod kreeg in bepaalde zaken een ludieke inkleding, elders doofden de rokers hun laatste sigaret met veel tegenzin. Het staat buiten kijf dat het rookverbod voor tegenstrijdige reacties zorgde. Twee maanden vóór de invoering van het rookverbod voerde een onderzoeksbureau, in opdracht van de Stichting tegen Kanker, een studie uit op de Belgische bevolking aan de hand van een representatieve steekproef. De resultaten toonden aan dat de meerderheid van de bevolking voorstander is van rookvrije cafés. De jongere generatie (15- tot 24-jarigen) staat opvallend positief ten opzichte van het verbod. De 45- tot 69-jarigen zijn hier minder voor te vinden. De gevaren van passief roken worden weliswaar onderkend door bijna alle ondervraagden. Volgens de Stichting tegen Kanker is er sprake van een mentaliteitswijziging. Het rookverbod zorgt vóór heel wat ongerustheid bij de café-uitbaters. Meer dan de helft van de uitbatingen zag hun omzet met gemiddeld een kwart dalen. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vreest 8% van de uitbaters voor de sluiting van hun zaak voor het einde van dit jaar. Volgens de cafébazen is een roker aan de toog opmerkelijk winstgevender. Door de omzetdaling roepen verschillende belangenverenigingen op tot compenserende maatregelen. Unizo en Ho.Re.Ca Vlaanderen vragen een BTW-verlaging tot 12% op alle dranken, alsook een investeringsaftrek tot 120,5% met terugwerkende kracht voor uitbaters die investeringen deden met betrekking tot het rookverbod. Belastingsvrije terrassen kwamen eveneens ter Pagina 2 sprake. De beleidsmakers geven aan dat ze de problematiek gaan onderzoeken. Sommige zaken wachten hier echter niet op en zoeken reeds zelf naar een oplossing, door bijvoorbeeld versnaperingen aan te bieden of een rookkamer te installeren. Naast de omzetdaling krijgen heel wat cafés ook te maken met geurhinder. De sigaret verdoezelde destijds namelijk de meer onaangename geurtjes. Sommige uitbaters investeren in betere airco, anderen grijpen naar geurverspreiders. De FOD Volksgezondheid controleert of de cafés het verbod al dan niet naleven. In totaal worden zo n zesduizend cafés gecontroleerd, waarvan drieduizend tijdens de zomermaanden. Na de eerste inspectieweken bleek gemiddeld 97 procent van de gecontroleerde cafés rookvrij. Soms was er nog sprake van kleine tekortkomingen, zoals het ontbreken van rookverbodstekens. Bij een tweede controle waren de cafés altijd in orde. Bij het vaststellen van een inbreuk kunnen boetes oplopen tot euro. Rokende caféklanten riskeren overigens ook een boete als ze binnen roken, zelfs al kregen ze de toestemming van de cafébaas. De minister van Volksgezondheid heeft inmiddels een informatiecampagne voor de horecasector aangekondigd. Naast een duiding van de beslissing door het Grondwettelijk Hof, zullen ook de fiscale regels voor het plaatsen van een rookkamer met rookafzuigsysteem nogmaals worden gecommuniceerd. Meer informatie is te vinden op J aargang 7 nr. 2 Pagina 2 Het rookverbod zorgt voor heel wat ongerustheid bij de caféuitbaters

3 Pagina 3 W I L D P L A S S E N KAN ERNSTIGE GEV O L G E N H E B B E N ludieke bierviltjes verspreid. Ook posters met dezelfde cartoon kregen een prominente plaats in het uitgaansleven. De campagne wil de overlast die wildplassen met zich meebrengt terugdringen. Wie een zitbank wenst te plaatsen moet hiervoor over een vergunning beschikken Het is de café-uitbaters van de uitgaansbuurt waarschijnlijk niet ontgaan. Oostende bindt de strijd aan met wildplassers. Met het aanbreken van de zomermaanden was het tijd om uitgaanders ervan bewust te maken dat wildplassen niet gewenst is. In de uitgaanscafés en op de Paulusfeesten werden daarom De Stad investeerde reeds in een opvolger voor de mobiele urinoirs door maar liefst drie urilifts te plaatsen in de Oostendse uitgaansbuurt. Het project met de verzinkbare urinoirs levert positieve resultaten op en daarom zal de Stad investeren in de plaatsing van meer urilifts. Wildplassen is ook niet zonder risico. Het is verboden op het openbare domein te plassen, tenzij in de daartoe bestemde openbare toiletten. Indien een inbreuk wordt vastgesteld, volgt er onvermijdelijk een gemeentelijke administratieve sanctie. P L A A T S I N G Z I T B A N K E N VOOR ROKERS Het rookverbod in de cafés komt voor heel wat handelaars ongelegen. Niet iedere zaak heeft het budget of de ruimte om in een aparte rookkamer te voorzien. Bijgevolg zijn heel wat klanten genoodzaakt hun sigaret buiten te roken. De stad Oostende erkent dit probleem. Daarom werd bij de herziening van de stedelijke verordening betreffende het privatief gebruik van het openbaar domein de mogelijkheid voorzien om voor de zaak een zitbank te plaatsen voor rokers. De zitbanken moeten tegen de gevel geplaatst worden met een maximum uitsprong uit de rooilijn van 0,50 meter. Tussen de zitbank en de stoeprand moet telkens een doorgang van minstens 1,50 meter voor voetgangers zijn. Horecazaken die reeds een maximale diepte hebben van 6 meter kunnen geen zitbank plaatsen. Onder bepaalde voorwaarden, waarover het College van Burgemeester en Schepenen beslist, mogen de zitbanken haaks geplaatst worden. In dit geval is de maximale uitsprong gelijk aan die van het terras dat op deze locatie toegelaten zou zijn. Wie een zitbank wenst te plaatsen, moet hiervoor over een vergunning beschikken. Die kan je aanvragen bij de Dienst Handhaving & Toezicht (kantoor 230 op de tweede verdieping van het Stadhuis). Let wel, wie over geen vergunning beschikt, kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Meer info over het plaatsen of vergunnen van een zitbank krijg je bij de dienst Handhaving & Toezicht, T 059/ of via

4 Pagina 4 M E N U B O R D E N OOSTENDSE P O L I T I E G E L A N C E E R D J aargang 7 nr. 2 Pagina 4 In en rond de uitgaansbuurt van Oostende werden negen menuborden geplaatst waarop diverse misdrijven staan met ernaast de bijhorende sancties. De borden krijgen een plaats langs de toegangswegen tot de Langestraat. Ze hebben een preventieve functie. De feestvierder krijgt namelijk op deze manier een duidelijk signaal van wat mag en wat niet mag bij het betreden van de uitgaansbuurt. A L C O H O L C O N S U M P T I E JONGEREN STERK A F H A N K E L I J K VAN OU D E R S EN VRIENDEN Vrienden spelen een zeer grote rol in de beslissing om als jongere alcohol te consumeren. Ook de familie heeft een belangrijke functie. Het geloof van de jongere en de verwachte positieve gevolgen van alcohol zijn eveneens van belang. Dit blijkt uit een onderzoek bij 5765 jongeren in opdracht van de Britse onafhankelijke Joseph Rowntree Stichting. De leeftijd van de eerste alcoholconsumptie is veelal bepalend voor de frequentie waarop iemand op latere leeftijd drinkt. Hoe vroeger men begint, hoe groter de kans op regelmatig (en excessief) alcoholgebruik. Ook kinderen die van jongsaf aan hun ouders alcohol zien drinken, hebben tot tweemaal toe meer kans om zelf ook alcohol te nuttigen. Als je vrienden ouder zijn of zelf alcohol drinken, stijgt de kans ook. Opvallend is de setting waarin de eerste keer alcohol wordt gedronken. Als dit gebeurt tijdens een familiale gelegenheid, is de kans op toekomstig overdadig alcoholgebruik veel kleiner. Dit in tegenstelling tot een eerste consumptie bij vrienden, waar alcohol meer geassocieerd wordt met feesten en plezier maken. Meer dan de helft van de 13- tot 14- jarigen gaf aan al eens dronken te zijn geweest. Bij de helft van deze groep is dit reeds meermaals gebeurd. In de leeftijdscategorie 15- tot 16-jarigen is 4 op 5 al eens dronken geweest, bij twee derden van deze groep gebeurt dit wel vaker. Meer dan twee keer per week de avond met vrienden doorbrengen zorgt voor een verdubbeling van de kans op alcoholmisbruik. De invloed van het gezin op excessief alcoholgebruik is gering. De leeftijd van de eerste alcoholconsumptie is veelal bepalend voor de frequentie waarop hij of zij op latere leeftijd drinkt

5 Pagina 5 10 TERR OSKARS UITGEREIKT De controleactie van de horecazaken vond plaats in juni. De zaken die niet in orde waren kregen persoonlijk advies en werden gevraagd zich in orde te stellen. 180 horecazaken waren wel in orde en maakten kans op de eindoverwinning. De genomineerde handelaars kregen een sticker die ze op het windscherm van hun terras konden kleven. Zo weet ook de klant dat het terras in orde is. De stad wil met fuifzaal elysée de oostendse jongeren een alternatief bieden om kleinere fuiven en optredens te organiseren Eind juni wonnen tien horecauitbaters een Terr oskar, samen met een geldprijs van 1000 euro. De prijzen zijn in het leven geroepen om de horeca te ondersteunen en hen te stimuleren om hun terrassen correct en reglementair uit te baten. W E R K E N FUIFZAAL ELYSÉE De winnaars: * Acropolis (Albert I Promenade 3, 8400 * Entourage (Wapenplein 16, 8400 * Le Chevalier (Albert I Promenade 66B, 8400 * Sax (Torhoutsesteenweg 386, 8400 * St. Michel (Jozef II straat 58, 8400 * Bij Moustache (Nieuwstraat 25, 8400 * Hotel Glenmore (Hofstraat 25, 8400 * Le Bord eau (Christinastraat 2/ Albert I Promenade, 8400 * Intermezzo (Kapellestraat 99, 8400 * Mc Donald s (Wapenplein 6, 8400 Dancing Elysée was tot enkele jaren geleden een geliefkoosde plaats voor heel wat uitgaanders van de Montmartrebuurt. Net als haar Parijse tegenhanger, zorgde de locatie jarenlang voor nachtelijk vertier en de bijhorende foute danspasjes. De fuifzaal moet klaar zijn na de zomer van 2012 en zal toegang bieden aan een driehonderdtal feestvierders. Stad Oostende begon onlangs aan de renovatie van de Elysée. Het Stadsbestuur wil een fuifzaal maken van de voormalige discotheek. De aannemer kreeg de toelating om tijdens de zomermaanden verder te werken. De Stad wil hiermee de Oostendse jongeren een alternatief bieden om kleinere fuiven of optredens te organiseren.

6 Pagina 6 G E B R U I K S F R E Q U E N T I E VAN CANNABIS STIJGT Meer dan één op vijf jongeren tussen 12 en 17 jaar heeft ooit cannabis gebruikt. Dat blijkt uit een studie van het OIVO bij de Belgische schoolgaande jeugd. Één op tien was gebruiker op het moment van de bevraging. Jongen die de drug consumeren, doen dit gemiddeld veertienmaal per week, dit is bijna het drievoud van Cannabis wordt voornamelijk gerookt in de vorm van een joint (81%), maar ook het gebruik van een waterpijp (47%) of de verwerking in levensmiddelen (20%) zijn populair. Het gebruik kan gepaard gaan met het roken van sigaretten of het drinken van alcohol. Rokers zullen sneller naar een joint grijpen dan niet-rokers, bijna een derde van de rokers is cannabisgebruiker. Het eerste contact met cannabis vindt gemiddeld plaats op veertienjarige leeftijd. In Wallonië en Brussel wordt er meer gebruikt dan in Vlaanderen en jongens gebruiken meer dan meisjes. Jongeren uit eenoudergezinnen maken meer kans om met cannabis in contact te komen. Ouders weten meestal niet dat hun kind cannabis rookt. De jongeren denken dat hun ouders zeker niet akkoord zouden gaan met het gebruik. Desalniettemin vinden jongeren dat ouders een belangrijke rol spelen in preventie van het cannabisgebruik. Één op vier denkt dat cannabis niet gevaarlijk is. Twee derden raadt cannabis af omdat het verslavend zou zijn. De overgrote meerderheid van geïnterviewde jonge gebruikers beweert niet verslaafd te zijn aan cannabis. Toch krijgt één op zeven te maken met ontwenningsverschijnselen wanneer zij lange tijd geen cannabis ter beschikking kregen. Dit kan zich uiten in zenuwachtigheid, prikkelbaarheid of verstrooidheid. B E L G DRINKT STEEDS MEER BIER BUITEN HET C A F É J aargang 7 nr. 2 Pagina 6 Meer dan één op vijf jongeren tussen 12 en 17 jaar heeft ooit cannabis gebruikt De beroepsvereniging Belgische Brouwers peilt jaarlijks naar de houding van de Belg tegenover bier en andere dranken. Dit gebeurt aan de hand van de bierbarometer. Uit de resultaten blijkt dat het café de meest geliefde plaats is om bier te drinken, maar de locatie boet aan populariteit in. Bierconsumptie in restaurants is aan een opmars bezig, daar gaat het de concurrentie aan met wijn. Ook thuis kiest een kwart van de Belgen voor bier bij de maaltijd. Thuis drinken is vooral in opmars omdat men dan geen rekening moet houden met alcoholcontroles. Pils blijft de populairste biersoort, maar het krijgt ieder jaar meer concurrentie. Abdijbieren, trappisten, maar ook zware blonde bieren worden steeds meer gedronken en de bierkennis van de Belgen neemt jaar na jaar toe. Dit is grotendeels te wijten aan de opmars van kookprogramma s. Ouders vinden dat het hun taak is om hun kinderen in te lichten over alcoholgebruik. Bijna de helft volgt op wat de jongere drinkt. Bijna negen op tien Belgen vinden de combinatie van drinken en rijden niet samengaan. Vooral jonge bestuurders zijn het daar mee eens.

7 Pagina 7 V O O R S T E L NIEUWE GELUIDSNORMEN VOOR M U Z I E K A C T I V I T E I T E N De wetgeving zou in voege treden vanaf 1 januari 2012 De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur kondigde half juni een voorstel tot nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten aan. De Vlaamse maximumnorm zou 100 db(a) worden, gemeten van aan de mengtafel. Deze 100 db(a) is het gemiddelde dat gemeten wordt over 60 minuten. Met deze nieuwe wet hoopt de minister gehoorschade te beperken. De geluidsnorm zou enkel van toepassing zijn op elektronisch versterkte muziek, een symfonisch orkest behoort bijvoorbeeld niet onder deze regelgeving. De wetgeving zou in voege treden vanaf 1 januari 2012, met het eerste jaar als richtwaarde en vervolgens als bindende en afdwingbare norm. Er worden in totaal 3 categorieën voor geluidsniveaus uitgeschreven. De eerste categorie legt het maximumvolume op 85 db(a), gemeten over een tijdspanne van 15 minuten. Cafés, fitnesscentra en sportevenementen behoren tot deze categorie. Het is hier niet verplicht het geluidsniveau te meten. De tweede categorie gaat tot maximum 95 db(a), gemeten over een tijdspanne van 15 minuten. Deze categorie is voornamelijk gericht op fuiven. Het geluidsniveau moet te allen tijde gemeten worden, maar niet geregistreerd. In de derde categorie wordt een maximumvolume van 100 db(a) vastgelegd, gemeten over een tijdspanne van 60 minuten. De organisator of uitbater van de inrichting wordt verantwoordelijk gesteld voor de naleving van de wetgeving. Met deze maatregel gaat de minister in op de vraag van de Vlaamse muzieksector om rekening te houden met de beleving van de muziek. Door een gemiddeld maximumvolume op te leggen, krijgen muzikanten, deejays en geluidstechnici meer kansen om dynamiek in hun muziek te brengen. Voor zowel de tweede als de derde categorie is het toegelaten om een geluidsbegrenzer te gebruiken. De uitbatingen die behoren tot de derde categorie zijn verplicht om kosteloos beschermende oordoppen aan te bieden. In de tweede categorie wordt dit geadviseerd, maar niet verplicht. Het opmaken van een geluidsplan is enkel verplicht voor inrichtingen die behoren tot de derde categorie. Indien een uitbating beschikt over een geluidsnorm van eerste categorie, is het mogelijk bij speciale gelegenheden (bv. een concert) een uitzondering aan te vragen. Het College van Burgemeester en Schepenen voorziet in dat geval een afwijking die kadert binnenin de wetgeving. Als de exploitant op regelmatige basis luidere muziek wil spelen dan deze bepaald in de eerste categorie, dan moet hij een milieuvergunning klasse 2 aanvragen met opgave van de gewenste categorie (2 of 3). Dit principe geldt ongeacht de grootte van de inrichting. Het niet-nakomen van het maximale geluidsniveau zal geverbaliseerd worden als milieumisdrijf. Het departement Leefmilieu, Natuur en Cultuur zal in samenwerking met Muziekcentrum Vlaanderen infosessies organiseren over de nieuwe regelgeving. In elke provincie worden verschillende doelgroepen, waaronder de horeca, hiervoor uitgenodigd.

8 D E TIEN GEBODEN VAN HET TERRAS J aargang 7 nr. 2 Pagina 8 De Federatie Ho.Re.Ca Vlaanderen en het Radio 1-programma Peeters en Pichal lanceerden voor het zomerseizoen 10 terrasgeboden. De geboden van de welgemanierde terrasbezoeker kwamen er na een rondvraag bij de horeca-uitbaters. De resultaten werden verwerkt in een affiche met een oplage van 4000 exemplaren. Negen op tien uitbaters vinden dat een terras nu meer dan ooit een prominente rol speelt binnen de horeca.luidruchtig en storend gedrag is voor uitbaters niet gewenst, maar ook de zogenaamde terrasverbouwers zijn niet graag gezien. I N F O R M A T I E B I J D E ORGANISATIE VAN EEN F U I F IN OOSTENDE Het schooljaar schiet weer uit zijn startblokken en dat gaat gepaard met heel wat wederkerende en nieuwe fuiven. Jaarlijks vinden er in Oostende zo n 200 fuiven plaats. Het is belangrijk dat organisatoren hun evenement veilig en kwaliteitsvol organiseren. Sinds 2005 is er een Stedelijke verordening betreffende het organiseren van fuiven in Oostende. Deze fuifverordening is van toepassing op alle fuiven die plaatsvinden op het grondgebied van Oostende. Het geeft een zicht op wat mag én wat moet gebeuren bij het organiseren van een fuif. In de verordening staan onder meer regels over de bezetting van het openbaar domein, alsook over het inzetten van veiligheidsdiensten, EHBO-posten, preventie van middelengebruik en overlastbeperking. Naast de verordening is er ook een meldings en veiligheidsdossier die bij de organisatie van een fuif in Oostende te allen tijde minstens 6 weken op voorhand schriftelijk ingediend moet worden bij de dienst Coordinatie van de Lokale Politie Oostende. De fuifverordening en het verplicht in te dienen meldings en veiligheidsdossier zijn steeds te vinden op de website Het is belangrijk dat organisatoren hun evenement veilig en kwaliteitsvol organiseren U WILT REAGEREN? Indien u interessante onderwerpen heeft voor de volgende edities van de nieuwsbrief, indien u wenst te reageren op onderwerpen die in deze editie werden besproken, indien u extra informatie wenst over het positief uitgaansbeleid en de acties of indien u de nieuwsbrief nog niet krijgt toegestuurd, kunt u steeds contact opnemen met: Carl Vandebotermet Projectcoördinator Overlast, Stadhuis Oostende, kantoor 226, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende T 059/

Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés

Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés m aart 2010 J a a r g a ng 6 nr. 1 C A F É K R A N T Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés Www.uitgaaninoostende.be Www.PROOSTende.be V.U.: Johan Vandenabeele, stadssecretaris, Vindictivelaan

Nadere informatie

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013 1 inhoud 1. Enkele algemene principes 5 2. In een notendop: welke toelating of vergunning heb ik nodig als ik muziekactiviteiten

Nadere informatie

HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN

HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN HET ACTUEEL FUIFKLIMAAT IN VLAANDEREN Onderzoek naar de betekenis van fuiven voor jongeren en de knelpunten die ze ervaren als fuifbezoeker en -organisator EINDVERSLAG September 2013 Anna Goovaerts m.m.v.

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot

FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Fuiven, feesten, op stap gaan, boemelen, AIIemaaI goed en wel, maar ken je ook de regels van het spel? FUIFGIDS & DRAAIBOEK voor bet organiseren van fuiven in Aarschot Politie Aarschot Jeugdcentrum De

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

RECREA VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS. Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni 2012 - Verschijnt tweemaandelijks. Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats

RECREA VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS. Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni 2012 - Verschijnt tweemaandelijks. Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats RECREA BELGIË-BELGIQUE P.B. 8490 JABBEKE 3/8040 M A G A Z I N E VAKBLAD VOOR RECREATIEONDERNEMERS Jaargang 28 - Nr. 3 - Mei-Juni 2012 - Verschijnt tweemaandelijks Logiespremie voor aanleg kampeerautoplaats

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

FEESTVREUGDE KUN JE NIET KOPEN

FEESTVREUGDE KUN JE NIET KOPEN De G Onthouder eheel UITGAVE VAN DE stichting angob FEITEN EN COMMENTAREN OVER ALCOHOL EN DRUGS 110-de jaargang no. 6 november-december 2010 FEESTVREUGDE KUN JE NIET KOPEN De komende weken worden wij weer

Nadere informatie

Dossier: rijden onder invloed van alcohol

Dossier: rijden onder invloed van alcohol Dossier: rijden onder invloed van alcohol 1 1. Rijden onder invloed van alcohol bij de jongeren Bij nachtelijke weekendongevallen wordt alcoholgebruik vaak met de vinger gewezen. Er doen heel wat clichés

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie