Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés"

Transcriptie

1 m aart 2010 J a a r g a ng 6 nr. 1 C A F É K R A N T Positief Uitgaansbeleid - Nieuwsbrief voor uitgaanscafés V.U.: Johan Vandenabeele, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende V O O R W O O R D I N D I T N U M M E R : Voorwoord 1 TERR OSKARS 2010 WELKE HORECAZAAK GAAT MET DE HOOGSTE TERRASONDERSCHEI- DING LOPEN EN WINT 1500? VERLAAGDE BTW ZORGT NIET VOOR PRIJSDALINGEN VOOR DE CONSUMENT O F V O O R D R I N G E N D E P O L I T I E H U L P Geen alcohol onder 16, geen sterke drank onder 18 ook niet in de supermarkt VOOR HET TWEEDE JAAR OP RIJ STIJGT HET AANTAL ROKERS E V A L U A T I E V A N D E V O R M I N G S L A C H T O F F E R O F G E T U I G E V A N G E W E L D O V E R L E G M E T D E V E R T E G E N W O O R D I - G E R S V A N D E H O - R E C A V A N M O N T - M A R T R E O P N A A R D E E L E K - T R O N I S C H E M A A L - T I J D C H E Q U E W E H E B B E N U N O - D I G! Beste Cafékrant-lezer, Een groots jaar is aangebroken voor Oostende. Onze stad is in 2010 terecht de Cultuurstad van Vlaanderen. Dit brengt heel wat fantastische culturele activiteiten en extra toeristen naar onze badstad. Dit jaar zetten we ons dus als cultuurstad extra op de kaart. In 2010 zal de politionele werkgroep Veilig Uitgaan in Oostende (VUIO) hoogstwaarschijnlijk haar werkzaamheden afronden en zullen de verwezenlijkingen van de werkgroep in de reguliere werking worden opgenomen. In de voorbije jaren hebben we heel wat nieuwe za- Veel leesplezier! Johan Vandenabeele Stadssecretaris ken verwezenlijkt die hun weerslag hebben op het Oostendse uitgaansleven. In 2010 streven we ernaar om de ondersteuning, de samenwerking en informatieuitwisseling met de horeca nog te verbeteren. Een eerste voorbeeld is de campagne Terr oskars 2010 waarbij uitbaters die hun terras correct uitbaten, beloond kunnen worden. U leest er meer over in deze Cafékrant. We willen u via deze weg ook warm maken om verder actief deel te nemen aan ons streven naar een kwaliteitsvol en veilig uitgaansleven. Zo zijn we op zoek naar nog meer uitbaters die de Montmartrebuurt willen vertegenwoordigen in het overleg met de Burgemeester en de Lokale Politie en zullen we waarschijnlijk vóór de zomer een nieuwe, intensieve samenwerking tussen Lokale Politie, horeca en portiers voorstellen en invoeren. Met het afronden van VUIO zal ons gezamenlijk engagement om een positieve uitgaanssfeer na te streven echter niet verdwijnen. Ook na 2010 willen we - samen met u - verder werk maken van veilig, gezond en kwaliteitsvol uitgaan. Hilde Veulemans Schepen

2 TERR OSKARS 2010 WELKE HORECAZAAK GAAT MET DE HOOGSTE TERRASONDERSCHEIDING LOPEN EN WINT 1500? Pagina 2 U leest het inderdaad goed! Elke uitbater die zijn horecaterras correct uitbaat, kan 1500 euro extra verdienen in Het Stadsbestuur heeft met de aanpassing van de stedelijke verordening voor het bezetten van het openbaar domein - op aangeven van de werkgroep Veilig Uitgaan in Oostende - duidelijke spelregels uitgeschreven voor het correct vergunnen van het terras. De laatste jaren zijn de uitbaters al uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe reglementering en heel wat uitbaters investeerden ondertussen al in een correct vergund terras. Om deze uitbaters te belonen, hebben het Oostendse stadsbestuur, Ho.Re.Ca. Middenkust, Jong Ho.Re.Ca. Middenkust, Unizo Oostende Stad, de Verenigde Handelaarsbonden Oostende, Handelaarsbond Albert I Promenade "Queen of Proms", Toerisme Oostende en het Economisch Huis Oostende de handen in elkaar geslagen om de lokale horeca te stimuleren. De horecazaken die hun terrassen correct uitbaten, worden genomineerd voor de uitreiking van de Terr oskars 2010 waarbij zes winnaars 1500 euro ontvangen. U hebt de voorbije weken ongetwijfeld al een campagnefolder met begeleidende brief van het stadsbestuur in de bus ontvangen. Indien u aangesloten bent bij één van de partners, hebben ze u ongetwijfeld ook al uitgebreid geïnformeerd over de Terr oskars Vanaf begin april volgen twee controlerondes elkaar op waarbij élk Oostends horecaterras wordt opgemeten. Uitbaters die hun terras correct uitbaten, worden automatisch genomineerd voor de Terr oskars U ondervindt dus geen extra administratieve last om met de prijs van 1500 euro te gaan lopen. Uitbaters die hun terras niet correct uitbaten, krijgen na de eerste controleronde persoonlijk advies en krijgen de kans om zich in orde te stellen tegen de tweede controleronde, die afloopt tegen juni Indien u bij beide controles in orde bent, maakt u dubbel zo veel kans om te winnen als een collega die slechts één keer over correct uitgebate terrassen beschikt. Op 28 juni wordt de campagne tijdens een slothappening afgerond met het uitreiken van zes Terr oskars. Elke winnaar van een Terr oskar wordt beloond met 1500 euro. Dit prijzengeld wordt geschonken door de belangenvertegenwoordigingsorganisaties en het Oostendse stadsbestuur. Alle partners hebben als bekrachtiging van hun gezamenlijk engagement het charter Terr oskar 2010 ondertekend op vrijdag 18 december. De ondertekenende partners engageren zich via het charter om de horecauitbaters onder de leden te informeren over de terrasreglementering. Daarnaast onderschrijven ze de campagne Terrr oskars 2010 en helpen ze die positief bekend te maken bij de horecauitbaters onder de leden. Is uw terras nog niet helemaal in orde? Wacht dan niet langer om het in orde te brengen. Begin april starten de controles. Het zou spijtig zijn als u een nominatie zou mislopen. Meer info? Surf naar heel wat uitbaters investeerden ondertussen al in een correct vergund terras. Om deze uitbaters te belonen, hebben heel wat partners de handen in elkaar geslagen.

3 Pagina 3 Sinds 4 november 2009 worden enkel het nationaal noodnummer 101 of het Europees noodnummer 112 gebruikt. VERLAAGDE BTW ZORGT NIET VOOR PRIJSDALINGEN VOOR DE CONSUMENT De daling van de btw van 21 procent naar 12 procent in de horeca heeft een omgekeerd effect gehad: de consument betaalt meer. Dat stelt verbruikersorganisatie OIVO in een persbericht. In oktober 2009 en in januari 2010 hebben de enquêteurs van het OI- VO de menukaarten van restaurants en grote ketens geraadpleegd en geregistreerd. De prijzen van duizenden gerechten (2.965 prijzen) werden verzameld. 93 restaurants werden geselecteerd. De maximale foutenmarge van de steekproef bedraagt 0,7 procent. Nauwelijks 4 procent van de aangeboden schotels is in prijs gedaald, terwijl 3 procent een prijsstijging heeft ondergaan. De gemiddelde daling bedraagt 0,55 euro of 5 procent tegen een gemiddelde stijging van 1,36 euro of 9 procent. Als de prijs van de schotels stijgt, stijgt die 2,5 keer meer dan ze daalt. Er zijn verschillen per gewest. In Vlaanderen blijven de prijzen quasi onveranderd. Voor nauwelijks 2 procent van de gerechten is er een prijsdaling en voor 3 procent een prijsstijging. In Wallonië blijven de prijzen ook bijna ongewijzigd: een prijsdaling voor 4 procent van de gerechten en een prijsstijging voor 2 procent van de gerechten. In Brussel blijft het merendeel van de gerechtenprijzen ook onveranderd, maar voor 28 procent van de gerechten is er een prijsdaling en voor geen enkel gerecht is er een prijsstijging. Ondertussen is gebleken dat gezinnen als sinds 2008 besparen op hun uitgaven, maar dat het spaargedrag naarmate de crisis is gevorderd alleen maar is versterkt. Een derde van de bevraagden geeft minder geld uit aan restaurant of cafébezoek. 101 OF 112 VOOR DRINGENDE POLITIEHULP Hopelijk heeft u hen niet vaak nodig. indien u echter onlangs dringende politiehulp heeft nodig gehad, hebt u het al gemerkt. Het bekende telefoonnummer 059/ staat niet langer mee garant voor het snel verschijnen van blauwe zwaailichten en loeiende sirenes. Sinds 4 november 2009 worden enkel het nationaal noodnummer 101 of het Europees noodnummer 112 gebruikt. Het vroegere nummer wordt enkel nog gebruikt voor nietdringend telefoonverkeer. De dispatching van de noodoproepen gebeurt ook niet meer in Oostende, maar in Brugge. Toch blijft de interventiesnelheid van de Lokale Politie Oostende heel hoog. Volgens officiële statistieken is de Lokale Politie gemiddeld binnen enkele minuten na een oproep ter plaatse.

4 Geen alcohol onder 16, geen sterke drank onder 18 ook niet in de supermarkt Pagina 4 Een recente wetswijziging (B.S. 31/12/09) legt duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop en schenken van alcohol aan jongeren. De wetswijziging zegt in essentie het volgende: Alcoholhoudende dranken (bier, wijn, ) mogen niet verkocht, geschonken of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterkedrank (alcopops, vodka, ) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Wanneer iemand alcohol wil kopen, mag men een bewijs vragen dat men ouder is dan 16 of 18 jaar. Als uitbater hebt u dus geen enkel excuus meer om niet een identiteitsbewijs te vragen aan klanten van wie u twijfelt of ze oud genoeg zijn om alcohol te bestellen. Ook drankenautomaten vallen onder deze wetswijziging. Binnenkort worden de leveranciers van drankenautomaten verplicht om ofwel alle alcohol uit hun automaten te bannen, ofwel een systeem te installeren dat controleert of de koper wel oud genoeg is om daadwerkelijk alcohol te mogen kopen. Dit zal gebeuren aan de hand van de elektronische identiteitskaart of de SISkaart van de koper. Drinkomat, het bedrijf dat een vijftigtal drankautomaten beheert in de Belgische stations, is al begonnen met de installatie van een identificatiesysteem. Deze wetswijziging creëert duidelijkheid: geen alcohol voor -16-jarigen. Niet op café, maar ook niet langer in de supermarkt of nachtwinkel. Daarnaast is dit een welkome ondersteuning voor de gezondheidsargumenten die pleiten voor het uitstellen van de beginleeftijd en geen gebruik onder de 16 jaar. Uit onderzoek blijkt namelijk dat hoe vroeger men begint met alcohol te drinken, hoe groter de kans is dat men op latere leeftijd verslaafd wordt. Voor de leeftijd 16 jaar zou dan ook elke vorm van alcoholgebruik absoluut moeten worden vermeden. Nochtans zit binge drinking (het in korte tijdspanne drinken van grote hoeveelheden alcohol) duidelijk in de lift, ook bij meisjes. Nederlandse onderzoekers vergeleken de cijfers van behandelingen van alcoholvergiftigingen tussen 2004 en De helft van de Nederlandse jongeren die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn meisjes. Dit is een grote stijging ten opzichte van In 2004 was slechts een derde van de jongeren met een alcoholvergiftiging een meisje. Jaarlijks komen er in Nederland 1800 jongeren tussen 10 tot 24 jaar met een alcoholvergiftiging op de spoedafdeling terecht. 10 procent van hen is jonger dan 15 jaar, de helft is tussen 15 en 20 jaar. Vooral de leeftijdsgroep 15 tot 19 jaar (niet toevallig de leeftijdscategorie van beginnende uitgaanders) doet steeds vaker aan binge drinking. Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat deze leeftijdscategorie vervijfvoudigd is ten aanzien van Wanneer iemand alcohol wil kopen, mag men een bewijs vragen dat men ouder is dan 16 (alcoholhoudende dranken behalve sterke drank) of 18 jaar (sterke drank) BRITSE BIERGLAZEN BIJNA ONBREEKBAAR In een poging om het geweld door alcoholmisbruik terug te dringen, wil de Britse regering bierglazen introduceren die niet versplinteren. De ontwerpers stelden de glazen vorig maand voor. Jaarlijks worden volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken in Engeland en Wales mensen verwond met bierglazen. Volgens de Britse minister van Binnenlands Zaken gaat het om een belangrijke stap voorwaarts. De prototypes van de nieuwe glazen moeten nog verdere tests ondergaan voor ze op een vrijwillige basis door kroegen kunnen worden geïntroduceerd. Er is nog een voordeel verbonden aan de nieuwe bierglazen: het bier blijft langer koel.

5 Cafékrant Pagina 5 Er mag enkel gerookt worden op het terras als minstens één volledige wand openstaat. Jaargang 6 nr. 1 VOOR HET TWEEDE JAAR OP RIJ STIJGT HET AANTAL ROKERS Voor de tweede keer op rij stijgt het aantal rokende Belgen. In 2009 rookte bijna één op drie Belgen dagelijks, 3 procent rookt af en toe. Tussen 2002 en 2007 bleef dit stabiel op 27 procent, in 2008 steeg het naar 30 procent. Het aantal rokende jongeren (15 tot 24 jaar) bleef wel stabiel. De verklaring voor de stijging is dat meer mensen herbeginnen met roken, en er tezelfdertijd minder stoppen. Dat meldt de Stichting tegen Kanker na een onderzoek bij landgenoten in een persbericht. De Stichting tegen Kanker noemt de stijging geen toeval. "Het uitblijven van belastingverhogingen op tabaksproducten en het nietinvoeren van een algemeen rookverbod in de horeca, kunnen hiervoor een verklaring zijn", luidt het daar. Twee op drie Belgen is overigens voor het rookverbod. Met het bekend maken van de stijging van het aantal rokers is ook de vraag naar het invoeren van een totaal rookverbod in de horeca en zelfs een verbod op de verkoop van tabak opnieuw brandend actueel. De Limburgse Longartsen vinden dat de verkoop van tabak onmiddellijk moet worden verboden. Het is volgens hen onbegrijpelijk dat de sigaret, die enorm kwalijke gevolgen heeft, nog steeds verkocht wordt, zo vinden ze. Het tabaksverbruik in België was in de laatste decennia van de 20ste eeuw verantwoordelijk voor bijna doden per jaar. Roken is veruit de belangrijkste doodsoorzaak in België. Van de doden in 1995 waren er toe te schrijven aan roken, wat viermaal meer is dan het aantal doden door zelfmoord (2.155), verkeersongevallen (1.592), aids (221), moord (169), vergiftiging (81), brand (110) en vliegtuigongelukken (16). In 1998 kon in Vlaanderen 1 op 3 sterfgevallen bij mannen (of doden) worden toegeschreven aan tabaksgebruik. Voor vrouwen bedroeg dit doden of ongeveer 1 op 25 sterfgevallen. De sterfte veroorzaakt door roken treft momenteel vooral mannen. Het lage aantal overledenen bij vrouwen is een weerslag van het tabaksgebruik bij vrouwen 20 à 30 jaar geleden. Door de veranderde rookgewoonten is de sterfte ten gevolge van het roken bij mannen van middelbare leeftijd gedaald, terwijl ze bij vrouwen geleidelijk toeneemt. Indien het tabaksgebruik bij vrouwen blijft stijgen en vrouwen eenzelfde rookgedrag vertonen als mannen, dan zullen zij nog in de huidige eeuw in dezelfde mate door tabaksgerelateerde ziekte en sterfte worden getroffen als mannen. Zoals u weet, mag er sinds Nieuwjaar enkel nog gerookt worden in cafés waar niet meer dan voorverpakte voedingswaren op het menu staan. Maar wat mag er nog op uw terras? Er mag enkel gerookt worden op het terras van een horecazaak wanneer er minstens één volledige wand openstaat. Dat meldt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Wordt het terras volledig afgesloten door wanden, plafond en deuren dan wordt het beschouwd als een gesloten ruimte en mag er niet gerookt worden. Dan geldt er een totaal rookverbod. Dus als het in de zomer warm is en men laat één wand open, mag er gerookt worden.

6 E V A L U A T I E VAN DE V O R M I N G S L A C H T O F F E R OF G E T U I G E VAN GEWELD Pagina 6 Eind 2008 lanceerde het Positief Uitgaansbeleid in nauwe samenwerking met de Lokale Politie Oostende, het CAW&JZ Middenkust en Ho.Re.Ca. Vorming Vlaanderen een drieledige campagne rond geweld. Via deze campagne die uit drie acties bestond, wilden we de jongeren die uitgaan in Oostende en het Oostends horecapersoneel bewust maken van hun eigen aandeel en verantwoordelijkheid in het voorkomen van ontsporende conflicten en hun plicht om slachtoffers van geweld te helpen. Er werden in december bierviltjes in ongeveer zestig uitgaanscafés verdeeld. Daarnaast werd in het voorjaar van 2009 opnieuw de vorming voor horeca omgaan met lastige en agressieve klanten georganiseerd. Als derde luik heeft het CAW&JZ Middenkust op vraag van het Oostendse stadsbestuur een vorming ontwikkeld voor alle leerlingen van het secundair onderwijs omtrent het gepast omgaan met agressie. Via het vormingsprogramma Slachtoffer of getuige van geweld? willen we jongeren inzicht geven in hun gedrag en in de gevolgen ervan. Thema s zoals sociale vaardigheden, assertiviteit, weerbaarheid en het aangeven van grenzen komen in deze vorming aan bod. Het Oostendse stadsbestuur bood het programma gratis aan aan alle Oostendse secundaire scholen in Na een jaar werd deze vorming uitgebreid geëvalueerd. In 2009 werden ongeveer 1000 jongeren uit 53 klasgroepen van zowel ASO, TSO als BSO gevormd. Uit de evaluatie kwam naar voor dat de vorming gesmaakt wordt. Gemiddelde scoort zowel de inhoud als de begeleiding van de vorming een uitstekende acht op tien bij de jongeren. Het Stadsbestuur besliste dan ook om deze succesrijke vorming ook in 2010 gratis aan alle Oostendse scholen van het middelbaar onderwijs aan te bieden. De leerlingen staan tijdens het vormingsmoment stil bij hun eigen gedrag en leren technieken aan om op een gepaste manier te reageren op geweld. Het is moeilijk in te schatten of de jongeren werkelijk zullen overgaan tot de aanpassing van hun gedrag na dergelijke vorming die beperkt is in tijd. Toch heeft deze vorming zijn waarde omdat de jongeren die reeds gewenst gedrag stellen, op deze manier bevestigd worden in hun handelen. Jongeren die ongewenst gedrag vertonen, worden duidelijk gemaakt dat dit niet oké is en krijgen waardevolle alternatieven aangeboden. Tijdens de vorming wordt er stilgestaan bij de risicofactoren die aan de basis kunnen liggen van agressie en wordt er samen gezocht naar manieren om hierop te anticiperen. Opvallend is dat de jongeren vaak naar alcohol en drugs wijzen als risicofactor op agressie tijdens het uitgaan omdat ze drempelverlagend werken. De leerlingen worden aangespoord om via overleg en discussie hun eigen standpunten in de groep te brengen en actief te luisteren naar de mening van anderen. Daarnaast bevat het programma enkele methodieken die er specifiek op gericht zijn om jongeren samen en in consensus een strategie te laten bepalen wanneer ze getuige zouden zijn van agressie. Opvallend was dat de vorming wat te kort was om het thema volledig te bespreken. Daarom wordt de vorming vanaf 2010 enkel nog per halve of volledige lesdag aangeboden. Alle Oostendse scholen krijgen binnenkort de nieuwe promotiefolder voor de agressievorming in de bus. Gemiddelde scoort zowel de inhoud als de begeleiding van de vorming een uitstekende acht op tien bij de jongeren.

7 Pagina 7 O V E R L E G MET DE VERTEGENWOORDIGERS VAN D E HORECA VAN MONTMARTRE Er wordt met aandrang gevraagd dat elke uitbater die over een camerasysteem beschikt of een systeem wil installeren, de procedure strikt opvolgt. Alle informatie kan gevonden worden op een website van de FOD Binnenlandse Zaken. We kondigden het al aan in een vorige editie van Cafékrant. Sinds de zomer van vorig jaar zijn we met een nieuwe traditie begonnen waarbij er om de zes maanden of indien de actualiteit het vereist, overlegd wordt tussen een aantal vertegenwoordigers van de horeca van Montmartre, de Burgemeester, de Lokale Politie, het positief uitgaansbeleid en andere stadsdiensten (indien de agendapunten dit vereisen). Op 10 februari was het weer zo ver en werden er een aantal interessante agendapunten aangesneden. In een eerste agendapunt werden de drie stedelijke verordeningen die in augustus 2009 door de Gemeenteraad werden goedgekeurd, aangehaald. Het gaat over de vergunning voor het produceren van muziek in horecazaken, het verbod van het gebruik van alcoholische dranken op het openbaar domein, en de verordening op winkels en nachtwinkels. In de aanloop naar het zomerseizoen wilden we nog eens stil staan bij de impact hiervan op het uitgaansleven. De Lokale Politie past de verordeningen toe onder leiding van de officier van bestuurlijke politie. Tijdens de weekendavonden is er altijd één officier van bestuurlijke politie die de verantwoordelijkheid draagt over het ingrijpen van de politie. Op deze manier wordt het toepassen van verordeningen goed overwogen en grijpt de politie niet zomaar in, maar volgens een vaste filosofie. De vrees van heel wat uitbaters dat er met het invoeren van de verordeningen een heksenjacht zou worden ontketend, is ongegrond gebleken. Tot op heden heeft nog geen enkele horecazaak zijn vergunning voor het spelen van muziek verloren. Het volgende zomerseizoen zal natuurlijk de echte test zijn voor de verordeningen. In de komende weken zullen de politieploegen extra gevormd worden om de verordeningen in de praktijk toe te passen. Het is opvallend dat er de voorbije weekends een stijging is van de ernstige feiten in de uitgaansbuurt. Het gaat vooral over zware vechtpartijen met een stijgend aantal ernstige gewonden en de aanwezigheid van minderjarigen (-16-jarigen). De uitbaters halen aan dat ze verontrust zijn dat er steeds meer minderjarigen en 16-jarigen tot laat in de nacht uitgaan. Ze zien ook meer wapendracht (messen), ook bij minderjarigen. De Lokale Politie zou afspraken willen maken met de horeca van de Montmartrebuurt waarbij een verhoogde samenwerking en informatiewisseling centraal staan. Er wordt een good practice voorgesteld die momenteel al wordt proef gedraaid in een tweetal horecazaken. De uitbaters zijn een betere samenwerking genegen. Het proefproject zal dan ook in de nabije toekomst voorgesteld worden op de Raad voor Bestuurlijke Handhaving. Bij goedkeuring, zal de procedure stapsgewijs ingevoerd worden. Meer info hierover in een volgende Cafékrant. De campagne Terr oskars 2010 werd voorgesteld. De locaties van de camera s op het openbaar domein worden voorgesteld en de mogelijkheden en de toepassingen van het systeem worden besproken. Er wordt ook meegedeeld dat de camera s normaal gezien tegen de zomer operationeel zullen zijn. Aanvullend wordt meegedeeld dat het gebruik van camera s in de horecazaak streng gereglementeerd is. Indien de bestaande procedures niet gevolgd worden, heeft dit onder andere tot gevolg dat de beelden niet gebruikt kunnen worden als bewijsvoering. Er wordt dan ook met aandrang gevraagd dat elke uitbater die over een camerasysteem beschikt of een systeem wil installeren, de procedure strikt opvolgt. Alle informatie kan gevonden worden op een website van de FOD Binnenlandse Zaken. U vindt er ook alle informatie over het inzetten van portiers.

8 O P NAAR DE E L E K T R O N I S C H E MAALTIJDCHEQUE Pagina 8 De ministerraad gaf eind februari zijn fiat voor de invoering van elektronische maaltijdcheques. Die zullen wellicht vanaf het najaar al op verschillende plaatsen gebruikt kunnen worden. De papieren maaltijdcheques blijven echter ook nog tijdens een overgangsperiode bestaan. Hoe lang deze overgangsperiode zal duren, is nog niet gekend. Het zal mogelijk zijn om op verschillende manieren te betalen. Mogelijks komen er aparte maaltijdchequerekeningen met betaalkaarten. Ook uitgaves via de elektronische identiteitskaart, de traditionele betaalkaart of zelfs via sms worden onderzocht. De regering benadrukt dat het gebruik van elektronische maaltijdcheques gratis moet zijn voor de werknemers. De regering ziet zowel voordelen voor consument als handelaars. Zo zou men W E HEBBEN U NODIG! U bent uitbater van een horecazaak in Montmartre en u bent geëngageerd om uw zaak in een veilige en positieve sfeer uit te bouwen? U bent bezorgd om de veiligheid van uw klanten en uw personeel? U bent geïnteresseerd in het beleid van het stadsbestuur en wilt uw stem laten horen? U vindt dat het kwaliteitsvol uitbaten van uw zaak past binnen het herwaarderen van de buurt en dat samenwerken leidt de werknemer een week op voorhand kunnen waarschuwen dat de cheques vervallen en zou de kans kleiner zijn dat de cheques verloren gaan. De handelaar zou binnen de twee dagen het betaalde geld op zijn rekening hebben. Door het exacte bedrag elektronisch te betalen, zou er ook geen wisselgeld meer gegeven moeten worden. Niet iedereen is even enthousiast. Unizo stelt dat deze vereenvoudiging moet leiden tot lagere kosten. Nieuwe of bijkomende kosten gekoppeld aan het invoeren van het nieuwe systeem zijn volgens hen onaanvaardbaar. De andere zelfstandigenorganisatie NSZ oppert dat ongeveer de helft van de kleine handelszaken en horecagelegenheden niet over een betaalterminal beschikt. Wordt vervolgd! tot een beter imago van de buurt wat uiteindelijk zal bijdragen tot een rijker klantenbestand en een hogere omzet? Dan bent u de juiste persoon om uw buurt te vertegenwoordigen in het zesmaandelijks overleg met de Burgemeester en de Lokale Politie. Interesse? Neem nu contact op met Steve Bauwens, coordinator uitgaansbeleid via onderstaande contactgegevens. Tot binnenkort! Interesse om uw collega s te vertegenwoordigen in een vast overleg met de Burgemeester en de lokale politie? Laat het ons weten! U WILT REAGEREN? Indien u vanaf heden Cafékrant elektronisch wilt ontvangen, geeft u uw adres door aan de Coördinator. U kan trouwens alle voorgaande edities downloaden op Indien u interessante onderwerpen heeft voor de volgende edities van de nieuwsbrief, indien u wenst te reageren op onderwerpen die in deze editie werden besproken, indien u extra informatie wenst over het positief uitgaansbeleid en haar acties, indien u wilt deel uitmaken van het zesmaandelijks overleg met de Burgemeester en de Lokale Poli- tie of indien u de nieuwsbrief nog niet krijgt toegestuurd, kunt u steeds contact opnemen met: Steve Bauwens, Coördinator Uitgaansbeleid, Stadhuis Oostende, kantoor 208, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende T 059/

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

P. 6. e tiquette affiche! KRANT. De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië

P. 6. e tiquette affiche! KRANT. De officiële krant van de federaties HoReCa Vlaanderen, Brussel en Wallonië Café zonder bier? Korte arbeidsperiodes zijn niet interessant Sinds 1 januari 2012 is de wettelijke regeling inzake studentenarbeid aangepast. We gingen bij studenten zelf polsen in hoeverre ze op de hoogte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 7 April 2011. Sectoren. Opel. Allerlei

Nieuwsbrief. Jaargang 7 April 2011. Sectoren. Opel. Allerlei ...+ De Neutrale Vakbond Neutr-On Nieuwsbrief Jaargang 7 April 2011 4 INHOUD Algemeen Economie blijft onzeker Bonussen moeten aan banden Wat verandert er in april? Onderwijs Klachtencommissie VSKO Kamer

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

KUNNEN WIJ NOG KIEZEN VOOR GEZONDHEID?

KUNNEN WIJ NOG KIEZEN VOOR GEZONDHEID? De G Onthouder eheel UITGAVE VAN DE stichting angob FEITEN EN COMMENTAREN OVER ALCOHOL EN DRUGS 109-de jaargang no. 2 maart-april 2009 KUNNEN WIJ NOG KIEZEN VOOR GEZONDHEID? Vroeger stierven de mensen

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan 522-2100 Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183

Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan 522-2100 Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183 Maandelijks - 7de jaargang nr. 4 - mei 2011 met magazine Verantwoordelijke uitgever: VFP - Ruggeveldlaan 522-2100 Antwerpen (Deurne) - Afgiftekantoor Gent X - P509183 John Crombez en Ann Vanheste (SP.A)

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

gokken dossier gokken

gokken dossier gokken gokken dossier gokken Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen Limurg vzw V.U. : Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel Colofon Auteur

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie