voorwoord Beste lezer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorwoord Beste lezer,"

Transcriptie

1 voorwoord Beste lezer, Vlaanderen beschikt over één van de dichtste en meest coherente waterwegennetten van uropa en belangrijke troef die W&Z optimaal wil uitspelen In 2010 steeg de vervoerde tonnage op onze waterwegen van net geen 29 miljoen ton in 2009 tot ongeveer 31,14 miljoen ton of maw met bijna 8 procent Het herstel dat zich vertaalt in deze trafiekcijfers is dus duidelijk ingezet Ook het containervervoer volgt diezelfde positieve tendens Deze cijfers vormen een extra stimulans om verder te investeren in het wegwerken van missing links, het herbouwen van sluizen en stuwen, het baggeren en onderhouden van de waterwegen, het bouwen van kaaimuren en het ontwikkelen van watergebonden terreinen Vlaanderen wil zich als logistieke draaischijf in uropa profileren De waterwegen nemen daarbij een belangrijke plaats in Het is dan ook belangrijk de inspanningen verder te zetten om onze kanalen en rivieren te moderniseren en te optimaliseren Wij zijn er ons van bewust dat een goede communicatie en samenwerking met de bedrijfswereld nodig is om deze doelstelling te bereiken Het is hiervoor belangrijk dat u zicht heeft op onze actuele structuur, activiteiten, contacten en op de waterwegen die wij beheren Deze bedrijvengids is hiervoor een hulpmiddel Ik wens u veel leesgenot en hoop dat u er samen met mij van overtuigd bent dat de waterweg en het watergebonden beleid nog een heel belangrijke toekomst wacht Albert Absillis Voorzitter Raad van Bestuur Maart 11 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 1

2 4 7 8 BDRIJVNGIDS in teken van trafiekherstel 4 Wegens succes verlengd: het kaaimurenprogramma 5 Aalter krijgt regionaal overslagcentrum 6 estfase Inlanav in voorbereiding 7 Vlaanderen financiert AIS-transponders 8 Nieuwe simulator voor binnenvaartonderzoek 9 Seine-Schelde blijft op koers 10 Afdeling Commercieel Beheer, uw partner met kennis van zaken 12 VZW Waterwegen en Zeekanaal, belangenbehartiger van watergebonden bedrijven 15 Waterwegennetwerk W&Z Welkom bij de afdelingen van Waterwegen en Zeekanaal NV 44 De gedelegeerd bestuurder 44 De algemeen directeur 44 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) 44 Stafdienst communicatie 45 Dienst Interne Audit 45 Stafdienst Interne Controle 46 Stafdienst Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) 46 Stafdienst Sociale Dienst 46 afdeling Coördinatie (COO) 47 afdeling Commercieel Beheer (COM) 49 afdeling Managementondersteuning (MO) 51 afdeling Zeeschelde (azs) 52 afdeling Bovenschelde (abs) 53 afdeling Zeekanaal (azk) 55 2 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

3 uitgegeven door 5 6 Noordervak Kanaal Gent- Kanaal erneuzen Gent-Oostende AALR Ringvaart om Gent Afleidingskanaal van de Leie LI GN DINZ LI Machelen Jan van Gentstraat 1 bus 102 B-2000 Antwerp el +32 (0) Fax +32 (0) BW B Website: wwwlloydbe Verantwoordelijk uitgever Miranda Keuters Napelsstraat 36 B-2000 Antwerpen LGND ROSLAR VRHOGN OF HRBOUWN BRUG BOUWN SLUIS Vb Kanaal Roeselare-Leie Wielsbeke 17 Bovenschelde VRDIPN LI PASSRSROOK OF WACHPLAAS KORRIJK Wevelgem LI Wervik N17 MNN 17 N43 N36 WARGM OUDNAARD 10 redactie de lloyd Koen Heinen redactie w&z om Vermijlen Joris De Bock 9 Nuttige adressen 57 Waterwegenbeheer W&Z met contactpersonen per waterweg 59 Bedrijvenindex 63 Personenindex 121 Adverteerdersindex 124 Graphics & Lay-out August Basteyns Chantal De Clerck Stefan De Clippeleer Nadine De Zitter Chantal Heinemann Sales & Advertenties Veerle De Pauw Werner Diels Gert Vermeiren Marina Waterman mail advertisements: echnische coordinatie & Routing Dirk Peeters drukkerij Drukkerij De Bie he publisher cannot be held responsible for the advertisements contained in this supplement Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 3

4 rafiek 2010 in teken van trafiekherstel Nadat vijf jaar lang de vervoerde tonnage op de waterwegen erg hoog lag met ongeveer 33 miljoen ton, daalde het cijfer in 2009 tot net geen 29 miljoen ton of maw met bijna 13 procent tov 2008 Deze daling had duidelijk te maken met de economische crisis In 2010 heeft zich een duidelijk herstel ingezet Het vervoerde tonnage is in 2010 gestegen tot 31,14 miljoen ton of maw een stijging van bijna 8 procent Wat betreft het containervervoer zijn er in U geladen of gelost op de belangrijkste containerterminals die langs de door W&Z beheerde waterwegen zijn gelegen Dat is een stijging met 3,03% in vergelijking met het crisisjaar 2009 Het totaal aantal containers vervoerd op het waterwegennetwerk van W&Z in 2010 bedroeg U (+15,3% tov 2009) De economische crisis, die zich vanaf november 2008 manifesteerde in de trafiekcijfers van de binnenvaart, bleef voelbaar tot en met februari 2010 Vanaf maart 2010 begonnen de trafiekcijfers zich te herstellen In vergelijking met het topjaar 2008 (ondanks de crisis van de laatste twee maanden van dat jaar) werd iets meer dan de helft van het verlies in vervoerde tonnage goedgemaakt De grootste absolute groei ( ton) deed zich in 2010 voor op de Ringvaart rond Gent In 2009 kende de Ringvaart nog de grootste absolute daling ( ton tegenover 2008) De grootste relatieve groei (+18,39%) deed zich voor op de Grensleie Op het zeekanaal Brussel-Schelde steeg de trafiek met 7,66 % tot 10,6 mln ton Het kanaal naar Charleroi was goed voor een trafiekgroei van 3,66% tot 2,1 mln ton In 2010 zijn U geladen of gelost op de belangrijkste containerterminals langs het waterwegennet van W&Z 4 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

5 infrastructuur Wegens succes verlengd: het kaaimurenprogramma Aan het succesverhaal van het Vlaamse kaaimurenprogramma lijkt geen einde te komen Reeds voor de derde maal werd het met nog eens zes jaar verlengd tot 2016 Sinds 1998 kunnen bedrijven in Vlaanderen via een publiekprivate samenwerking (pps) met de Vlaamse waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart een laad- en losinstallatie langs waterwegen bouwen koen heinen ot op heden hebben meer dan 150 bedrijven een goedgekeurde aanvraag ingediend en zijn al ruim 75 projecten operationeel De pps-regeling houdt in dat de Vlaamse waterwegbeheerders tot 80% en het betrokken bedrijf minstens 20% van de kosten in de infrastructuur van het kaaimuurproject voor hun rekening nemen egenover de overheidsinvestering engageert het bedrijf zich tot een tien jaar durende trafiekgarantie Volgens het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits worden sinds de opstart van het project in 1998 jaarlijks gemiddeld tien kaaimuurprojecten voorgesteld Ze liggen verspreid over gans Vlaanderen en situeren zich zowel langs hoofd- als langs secundaire waterwegen De overslag betreft allerlei soorten goederen zoals vaste en vloeibare bulk, containers, afvalstoffen, ondeelbare lading en stukgoed De laatste verlenging, van 2005 tot 2010, was goed voor in totaal zo n 3 mln vrachtwagenritten die konden vermeden worden ind vorig jaar werden nog eens zes nieuwe projectvoorstellen goedgekeurd, waarvan twee langs het Albertkanaal (Albema en Agricon), een langs het kanaal Bossuit-Kortrijk (Devamix), een langs de Zeeschelde (Jacobs Beton) en twee langs het Zeekanaal Brussel-Schelde (Logistiek Platform Puurs en ASL) Op termijn zouden deze zes projecten een via de waterweg vervoerd volume van ongeveer 5 mln ton kunnen vertegenwoordigen Via het kaaimurenprogramma zijn in Vlaanderen al meer dan 75 projecten gerealiseerd In Aalter bestaan plannen voor een regionaal overslagcentrum aan het kanaal Gent-Oostende (zie apart artikel) Bedoeling is de ongeveer 800 m lange waterkant uit te rusten met een kaaimuur in het kader van het pps-programma Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 5

6 infrastructuur Aalter krijgt regionaal overslagcentrum Bij de uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne aan het kanaal Gent-Oostende in Aalter legt Waterwegen & Zeekanaal sterk de klemtoon op watergebonden activiteiten Daarbij wordt ruimte voorzien voor de inplanting van een regionaal overslagcentrum voor trafieken via de binnenvaart Jean-Louis Vandevoorde In Aalter zijn de werkzaamheden gestart voor de inrichting van een nieuwe bedrijvenzone op de noordelijke oever van het kanaal Gent-Oostende, aan de overzijde van het bestaande industrieterrein Lakeland Woestijne wordt in totaal 36 hectare groot, waarvan 25 ha voor bedrijfspercelen Het overgrote deel daarvan krijgt een watergebonden bestemming Het hele terrein zou tegen eind dit jaar bouwrijp moeten zijn In een volgende fase (tegen 2013?) is ook een nieuwe brug over het kanaal gepland, om het vrachtverkeer via Lakeland te loodsen naar de N44, die de 40 met de 34 verbindt Het project kan rekenen op heel wat belangstelling van de kant van de bedrijfswereld, zegt Jan Vanmarsnille, die als commercieel verantwoordelijke het dossier opvolgt bij Waterwegen & Zeekanaal W&Z is eigenaar van de gronden en staat in voor de ontwikkeling van de bedrijvenzone Het is de bedoeling de zowat 800 meter lange waterkant uit te rusten met kaaimuren in het raam van het programma voor publiek-private samenwerking waarbij de betrokken bedrijven 20% van die investering mee financieren en zich ook engageren om via die installatie een bepaald volume overslag te realiseren Aan de zuidwesthoek van de zone wordt 5 hectare gereserveerd voor een regionaal overslagcentrum Dat ROC zal zowel containers als bulk- en palletgoederen kunnen behandelen, maar ook bijkomende diensten zoals opslag bieden Vanmarsnille rekent op een opstart in 2013 ten vroegste Het nieuwe overslagcentrum, halfweg de haven van Gent en die van Oostende en Zeebrugge, zal een blinde vlek opvullen voor containerbehandeling op het vaarwegennet en de trafiek op het kanaal helpen verhogen, voegt de commercieel verantwoordelijke van W&Z daaraan toe Aalter zal daarbij ook de rol kunnen spelen van aftakking op de Seine-Schelde-as en "artist impression" van het regionale overslagcentrum in Aalter 6 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

7 innovatie estfase Inlanav in voorbereiding In het kader van Inlanav (Innovative Inland Navigation), het gezamenlijk Nederlands-Belgisch-Frans project dat het gebruik van de kleine waterwegen moet stimuleren, hebben een aantal bedrijven zich kandidaat gesteld voor testruns met een met een kraan uitgeruste duwbakcombinatie De geselecteerde kandidaten moeten dit voorjaar hun offerte indienen, zodat in het najaar effectief met de testruns kan gestart worden koen heinen Het Inlanav-project steunt op drie doelstellingen: gekoppelde schepen voor geünitiseerde vracht, nieuwe innovatieve scheepsconcepten en geharmoniseerde bemanningsregels Het bouwt voort op de resultaten van zijn voorloper Waterslag dat zich toespitste op het vervoer van containers en bulk met gekoppelde kleine schepen Met Inlanav willen de initiatiefnemers nieuwe vrachtsegmenten zoals big bags en palletten naar de waterweg halen Door schepen uit te rusten met een kraan en te koppelen verdubbelt de laadcapaciteit en dalen de exploitatiekosten, zeggen Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder en Joke Sips, transporteconoom van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) lead partner van het Interreg IVB-Noordwest uropa-project en tweede doelstelling is het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve scheepsconcepten door onder meer gebruik te maken van nieuwe materialen zoals composiet, en nieuwe technologieën Voor dit luik van het project kwam een samenwerkingsplatform tot stand tussen drie bestaande projecten: een van de Universiteit Antwerpen rond gekoppelde bakken met een eigen aandrijving; het Q-barge-project van het Nederlandse Research Small Barges inzake gekoppelde schepen zonder woonruimte; het Western uropean Barges-project van het Nederlandse Schipco rond de bouw van gekoppelde schepen uit composietma- terialen Dit voorjaar moeten deze drie elk een businessplan voorleggen Ondertussen is ook een studie afgerond naar het modal shift potentieel van palletten en big bags naar de waterweg in Vlaanderen, Nederland en Noord-Frankrijk In het najaar willen de initiatiefnemers, de Vlaamse waterwegbeheerders W&Z en De Scheepvaart en het Franse Voies Navigables de France, de Universiteit Antwerpen, Shipco en Research Small Barges, een visietekst voorleggen in verband met de harmonisering van de bemanningsregels op gekoppelde schepen Het Inlanav-project loopt tot juni 2012 en heeft een budget van euro, waarvan de helft gedragen door Interreg en de andere helft door de projectpartners w w wi n l a n a veu Gekoppelde schepen voor geünitiseerde vracht, is een van de doelstellingen van Inlanav Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 7

8 AIS Vlaanderen financiert AIS-transponders Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft met alle betrokken partijen een protocol ondertekend voor de financiering van de installatie van AIS-transponders aan boord van binnenschepen Ze trekt daarvoor een bedrag van 1,575 miljoen euro uit, goed voor de uitrusting van 750 binnenschepen Koen Heinen Via de AIS-transponders worden automatisch gegevens van het schip, zoals naam, positie en vaarrichting, doorgestuurd Die informatie kan zowel tussen schepen onderling als tussen het schip en de waterwegbeheerder worden uitgewisseld Het systeem moet de veiligheid en de efficiëntie van de binnenvaart verhogende Vlaamse overheid gaat de aankoop en installatie van de transponders voor 100% ondersteunen tot een maximumbedrag van 2100 euro (exclusief btw) per schip Met de 1,575 miljoen euro die minister Crevits daarvoor uittrekt, kunnen 750 Vlaamse binnenschepen met het systeem worden uitgerust De uropese Commissie komt voor 20% tussen in de kostenom de steun toe te kennen werd met alle betrokken partijen, ttz de vier Vlaamse havens, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, de waterwegbeheerders W&Z en De Scheepvaart, en de Vlaamse binnenvaartsector een protocol ondertekend Daarbij engageren de waterwegbeheerders zich om een netwerk van AIS-basisstations in Vlaanderen te realiseren De binnenvaartsector zal van zijn kant het gebruik van AIS bij de binnenvaartondernemers bepleiten De havenbesturen gaan in het kader van het protocol werk maken van een algemene invoering van het systeem op voorwaarde dat ook de schippers er hun voordeel uit halen De haven van Antwerpen heeft op 1 maart 2011 een proefproject met AIS in de haven opgestart Vorig voorjaar stelde de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) 2013 als tijdstip voor een verplichte invoering voorop Binnenvaartondernemers die voor steun in aanmerking willen komen, dienen zich voor 31 december 2011 aan te melden Na installatie van AIS kunnen ze tot eind 2012 een aanvraag tot terugbetaling indienen 8 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

9 binnenvaartsimulator Nieuwe simulator voor binnenvaartonderzoek Het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen heeft een nieuwe binnenvaartsimulator in gebruik genomen, waarmee de relatie schip en vaaromgeving realistisch kan worden weergegeven Hij moet een belangrijke rol spelen in het onderzoek en de ontwikkeling van de binnenvaart De schaalvergroting in de binnenvaartvloot leidt tot kleinere marges in relatie tot de beschikbare infrastructuur, ttz de sluisbreedte, de vaarwegdiepte, enz Het belang van het correct nemen en kunnen inschatten van een scheepsmanoeuvre neemt daarom toe Simulaties met de binnenvaartsimulator zullen aangeven waar er problemen optreden en waar het van belang is om de infrastructuur aan te passen Het onderzoek aan de hand van simulaties biedt een veilig en milieuvriendelijk alternatief voor fysieke scheepsbewegingen op ware grootte De simulator beschikt over een nagebouwde stuurhut met een uitrusting zoals op een echt binnenschip Als waterwegbeheerder gebruiken we zelf onze waterwegen niet, zeker niet met de grote schepen waarvoor zij ontworpen zijn Hierdoor kunnen wij dus zelf niet detecteren waar er zich knelpunten voordoen of zouden kunnen voordoen Wij zijn aangewezen op wat de binnenvaart ons meedeelt zonder dat zelf te kunnen toetsen of moeten conclusies trekken uit schade die veroorzaakt wordt, zegt W&Z en simulator die op basis van de bestaande infrastructurele kenmerken met allerlei schepen in allerlei omstandigheden van waterafvoer of weersgesteldheid de waterweg kan uitproberen is volgens de waterwegbeheerder een enorme hulp om verbeterpunten te detecteren of de vaarmogelijkheden te onderzoeken Deze verbeterpunten kunnen heel divers zijn zoals het bepalen van de nodige signalisatie en de plaats ervan, bochtverruimingen, lengte van aanlegplaatsen aan sluizen in functie van de scheepsdrukte, plaatsing van geleidingsconstructies voor het in en uitvaren van sluizen, Via berichten aan de schipperij hebben we regelmatig de toegelaten scheepsafmetingen aangepast en uitgebreid en onze scheepvaartinspecteurs krijgen dikwijls vragen om eenmalige toestemming om met een schip met groter dan de toegelaten afmetingen te varen In een simulator zou vooraf kunnen onderzocht worden of een uitbreiding van de toegelaten afmetingen wel kan en/of welke voorwaarden daaraan kunnen verbonden worden en zelfde toetsing zou kunnen uitgevoerd worden voor de uitzonderlijke transporten Verder kan ook het gebruik van nieuw ontworpen infrastructuur vooraleer ze gebouwd wordt op haar gebruiksfaciliteiten onderzocht worden ventuele knelpunten kunnen aan het licht komen gerelateerd aan alle mogelijke gebruikers en aanpassingen kunnen uitgeprobeerd worden Dit kan heel wat bemerkingen achteraf vermijden en werkt kostenbesparend gezien de noodzakelijke aanpassingen achteraf niet meer nodig zijn Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 9

10 Seine-schelde In oktober 2010 vond in Kortrijk een Seine-Schelde Netwerkevent plaats Het gebeuren, dat kaderde in het uropees voorzitterschap van België, gaf vertegenwoordigers van Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk de gelegenheid een stand van zaken op te maken van de vordering van het project in hun eigen deelgebied Seine-Schelde is samen met de Rijn/Maas-Main-Donauas de enige prioritaire binnenvaartverbinding in het N--programma voor trans-uropese transportnetwerken, benadrukte Cesare Bernabei, adviseur van uropees coördinator voor waterwegenprojecten Karla Peijs over de rivier passeert, vorderen gezwind, maakte projectingenieur Peter De Meyer van Waterwegen & Zeekanaal duidelijk Ondertussen werd de nieuwe Noordbrug opengesteld voor het verkeer en is de vervanging van de oude Budabrug van start gegaan egen 2012 zal tweerichtingsverkeer met schepen tot 1350 ton mogelijk zijn Alleen is met dit alles de kous aan Vlaamse zijde nog niet af en moeten zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van Kortrijk tegen 2016 nog een aantal stevige ingrepen gebeuren, legde Willem Van Crombrugge, projectleider Seine-Schelde bij W&Z, Zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Frankrijk blijft 2016 de streefdatum voor de opening van de Seine-Scheldeverbinding Vooral in Frankrijk moeten nog een aantal schikkingen getroffen worden om de werken op gang te trekken en die deadline te halen In Vlaanderen lijken de vereiste werken iets duidelijker op schema te zitten Wallonië wil Seine-Schelde als hefboom aanwenden om ook zijn oostwestas voor de binnenvaart te ontwikkelen Jean-Louis Vandevoorde Seine-Schelde blijft Vlaanderen Het Netwerkevent vond niet toevallig in Kortrijk plaats Aan Belgische zijde vormde de doortocht van de Leie in Kortrijk de belangrijkste strop op de realisatie van de binnenvaartas die het Seinebekken een volwaardige aansluiting moet geven op het Noordwest-uropese waterwegennet De opdracht was niet gering: in totaal dienden zeven nieuwe bruggen (met een doorvaarthoogte van 7 meter om schepen met drie lagen containers doorgang te verschaffen) over de Leie gelegd, moest de vaarweg van 20 naar 32 m verbreed worden en kwamen er nog drie grote bochtafsnijdingen en ongeveer 5 km nieuwe kaaimuren en oeveraanpassingen bij kijken (los van al wat aan landzijde diende te gebeuren) ussen 1997 en 2012 zal zowat 135 miljoen euro geïnvesteerd zijn in die verschillende werven Maar de Leiewerken in Kortrijk, waar momenteel al zowat 4 miljoen ton lading uit Het gaat onder meer om het verhogen van zes bruggen op de Leie zelf, het aanleggen van een aantal passeerstroken voor duwkonvooien en het aanpassen van het profiel en de oevers van de vaarweg op een aantal plaatsen (die werken zijn op het Noordvak van de Ringvaart rond Gent al gestart) Daarnaast staat ook de vervanging van de sluizen van Sint-Baafs-Vijve en van Harelbeke nog op het programma, alsook de verdieping van de hele vaarweg met 1 meter (van 3,5 tot 4,5 m) om duwkonvooien tot 4400 ton vrije baan te geven Bij W&Z maakt men zich sterk dat dit alles binnen het voorziene tijdsbestek gerealiseerd zal zijn Frankrijk In Frankrijk lijken de zaken iets trager vooruit te gaan, maar Nicolas Bour, de verantwoordelijke voor Seine- Schelde bij Voies Navigables de France, sprak in Kortrijk zeer geruststellende taal Aan beide uiteinden van de binnenvaartas is al heel wat gesleuteld aan het net Alle nodige gronden zijn aangekocht, het omleggen van de nutsleidingen is aan de gang en het voorafgaandelijk archeologisch onderzoek zit op schema De krijtlijnen van de financiering van het project liggen vast en de keuze over de private partners (die zowat de helft van de vereiste 4,4 miljard euro zullen inbrengen), is ook gevallen Van het totale bedrag zou nog zo n 150 miljoen euro gevonden moeten worden bij een aantal betrokken Franse departementen Zolang de financiering niet rond is, kan er ook niet worden begonnen met de biedingsprocedure tussen de twee overgebleven bouwkandidaten, consortia rond de Franse groepen Bouygues enerzijds en Vinci anderzijds Wallonië Slechts een kortere schakel van Seine-Schelde, de Grens-Leie in Ko- 10 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

11 seine-schelde beslist om geen verdere steun aan de estuaire vaart te verlenen Meebetalen v o o r Seine-Sc h e l d e Nicolas Bour becijferde de baten van Seine-Schelde op zowat 10 miljard euro Zowat 75% daarvan zal bestaan uit verminderde transportkosten (de overige 25% hebben betrekking op lagere externe kosten) Het is dan ook niet onlogisch dat de economische actoren die daar voordeel uit halen, via een tol bijdragen tot de financiering van het project, opperde hij mmanuel Maes, algemeen directeur van Group De Cloedt, had daar principieel geen bezwaar tegen Zijn groep rekent in het bijzonder voor zijn activiteiten in bouwmaterialen op Seine-Schelde voor een betere toegang via de binnenvaart tot de markt van Ile-de-France en Parijs en groter gabariet zal nieuwe kansen scheppen voor gebruikers als De Cloedt, die nu aangewezen zijn op schepen van op koers men, ligt in Wallonië en zijn opwaardering tot een klasse Vb-vaarweg zal tijdig ingevuld worden Maar het Waals Gewest zet voor zijn economische ontwikkeling ook in op logistiek en wil wat graag zijn oostwestas tussen Schelde en Maas (la dorsale wallonne ) aansluiten op die noordzuidverbinding op groot gabariet, benadrukte Yvon Loyaerts, directeur-generaal van het betrokken Waals departement De vaarwegen op die as zijn momenteel grotendeels toegankelijk voor binnenschepen tot 1350 ton, maar Wallonië wil hun capaciteit optrekken tot 2000 ton Daarvoor moeten op de betrokken kanalen, alsook op de Beneden-Samber en op de Boven-Schelde,heel wat ontoereikende schakels (waaronder een aantal sluizen) aangepakt worden Alleen moest Loyaerts toegeven dat tot dusver enkel kleinere werven van start zijn gegaan en Wallonië nog geen definitief financieringsplan uitgewerkt heeft voor het hele project Maar hij oordeelde dat 2016 ook voor die projecten nog steeds een haalbare kaart is als het besluitvormingsproces niet te lang meer op zich laat wachten Seine-Schelde West: w a c h t e n t o t m e d i o 2011 Seine-Schelde West, de mogelijke aansluiting van de haven van Zeebrugge op de nieuwe uropese binnenvaart as door een aanpassing van het Schipdonkkanaal, kwam in Kortrijk niet ter sprake Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits zei ons desgevraagd dat ze wacht op de resultaten van de studies die momenteel nog lopen over onder meer hydrologische aspecten Die zullen er maar halverwege 2011 zijnde groep experten die zich moet buigen over de ontsluiting van Zeebrugge en alle mogelijkheden op hun waarde moet schatten, is nog niet in werking Hun denkoefening zal er niet eenvoudiger op worden als uropa amper 350 ton als ze de Parijse regio via de vaarweg willen bedienen Maar dan mag de gevraagde tol de lagere transportkost niet uitwissen, stelde Maes Waarop Nicolas Bour inpikte met de opmerking dat als basisprincipe geldt dat de tol niet hoger mag liggen dan de helft van de kostvermindering die Seine-Schelde mogelijk zal maken Probleem is wel dat Frankrijk die tolheffing graag doortrekt over de hele lengte van Seine-Schelde, van Conflans tot in Gent In Vlaanderen en Wallonië, waar geen vaargeld op de binnenvaart meer geheven wordt, staat men daar weigerachtig tegenover Vlaanderen heeft zijn vaarwegennet stelselmatig en op eigen kosten opgewaardeerd en heft geen tol om de binnenvaart te stimuleren Dat beleid wordt momenteel niet in vraag gesteld, zei een deelnemer aan het symposium In Wallonië zit men op dat punt op dezelfde golflengte w w wseinescheldebe Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 11

12 W&Z nv Afdeling Commercieel uw partner met kennis Binnen W&Z speelt de afdeling Commercieel Beheer (COM) een belangrijke rol in de realisatie van de missie, kerntaken en strategische doelstellingen van W&Z Bovendien staat de afdeling borg voor een optimalisering en maximalisering van de eigen commerciële inkomsten van het agentschap Samen met het agentschap nv De Scheepvaart staat W&Z in voor het onderhoud en het beheer van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen, de bevordering van de binnenvaart en de promotie van een duurzame modal shift naar de waterweg Het agentschap vertaalt zijn missie in vier strategische doelstellingen: de mobiliteit via de waterwegen verbeteren en stimuleren; de veiligheid waarborgen en het patrimonium tegen overstromingen beschermen; het leven op en langs de waterwegen en het recreatief gebruik ervan bevorderen; de financiële positie van W&Z optimaliseren Met meer dan duizend kilometer voor transport geschikte rivieren en kanalen beschikt Vlaanderen over één van de meest uitgebreide en fijnmazige waterwegennetten ter wereld en troef die de afdeling Commercieel Beheer van W&Z, samen met haar interne en externe klanten, optimaal wil uitspelen Als logistieke draaischijf kan onze regio het zich simpelweg niet veroorloven om de waterweg links te laten liggen Het is evident te stellen dat op industriegronden gelegen naast een waterweg slechts bedrijven die watergebonden activiteiten realiseren, toegelaten kunnen worden Door deze visie in haar dossiers te volgen, werkt COM eveneens mee aan de realisatie van de beleidsnota van de Voogdijminister Hilde Crevits Naarmate meer bedrijven logistieke alternatieven zoeken en beseffen dat de waterweg unieke opportuniteiten biedt, neemt de behoefte aan marktkennis en resultaatgerichte, concrete ondersteuning zienderogen toe COM is paraat Wegwijs in W&Z COM is één van de zes afdelingen van W&Z De afdeling zelf telt twee globale en drie regionale cellen Alle cellen werken nauw samen met de andere afdelingen van W&Z Dankzij de intense samenwerking met de interne klanten, is ze in staat om de externe klanten van W&Z, zoals schippers en watergebonden bedrijven, telkens weer een service van topkwaliteit te bieden Samen doen ze goede zaken xterne klanten zijn vaak watergebonden bedrijven, COM levert natuurlijk ook diensten aan lokale en regionale overheden, de meest uiteenlopende belangenverenigingen en zelfs particulieren, zoals woonbootbewoners of eigenaars van pleziervaartuigen In d i e n s t v a n alle k l a n t e n De medewerkers van COM stellen alles in het werk om zowel de interne als externe klanten van W&Z optimaal te bedienen De kennis en vaardigheden die de afdeling in de loop der jaren heeft verworven, staan borg voor uitstekende en duurzame relaties met alle partijen Bedrijven stellen de markt- en dossierkennis op prijs en schakelen dan ook graag de specialisten van COM in om hun plannen te evalueren en eventueel bij te sturen COM stelt zich ook proactief op en benadert potentiële klanten met commercieel interessante voorstellen die zowel hun eigen organisatie als W&Z en uiteindelijk de samenleving als geheel ten goede komen In t e n s en g o e d georganiseerd t e a m w o r k De afdeling Commercieel Beheer, geleid door het afdelingshoofd, is door haar vlakke structuur in staat om efficiënt de grote diversiteit en complexiteit van de dossiers te behandelen Naast een gestructureerde samenwerking binnen de eigen afdeling werkt COM eveneens nauw samen met alle andere afdelingen van het agentschap Soms als klant, soms als leverancier, zelfs binnen één en het hetzelfde dossier en boeiende, steeds wisselende relatie die ook de activiteiten van de twee globale en drie regionale cellen typeert Cel Vastgoed W&Z is eigenaar en/of beheerder van een groot deel van de gronden langs de bevaarbare waterwegen De cel Vastgoed bundelt alle relevante informatie over deze terreinen en stelt die op een snelle, eenvoudige manier ter beschikking Vragen over een perceel langs één van de waterwegen die het agentschap beheert? Neem contact op met de cel Vastgoed van COM en zij zorgen ervoor dat je binnen de kortste keren over alle gewenste gegevens beschikt 12 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

13 W&Z nv Beheer, van zaken De informatie van de cel Vastgoed is niet alleen van groot belang voor bedrijven die watergebonden activiteiten uitvoeren en/of plannen, maar ook voor lokale en andere overheden die een project langs de waterweg willen realiseren De cel levert op eenvoudige aanvraag snel betrouwbare, complete en altijd actuele informatie Zo ben je zeker van je zaak en kleine greep uit de vragen waarop de medewerkers je graag gezwind een antwoord bezorgen: Welke percelen bezit en/of beheert W&Z? Welke percelen zijn in concessie of in erfpacht gegeven? Wat is de precieze locatie van een specifiek bedrijf in de kanaalzone? Aan welke voorschriften is een perceel volgens de ruimtelijke uitvoeringsplannen onderworpen? Ni e u w e terreinen, nieuwe kansen De cel Vastgoed streeft er ook naar om de vastgoedportfolio van W&Z uit te breiden en te versterken met nieuwe, goed gelegen terreinen Dat gebeurt uiteraard binnen de budgettaire mogelijkheden van het agentschap, dat overigens wel het voorkooprecht geniet Op die manier helpt COM om nieuwe kansen en opportuniteiten te creëren voor de binnenvaart en watergebonden activiteiten Zo onderzoekt de cel Vastgoed op jaarbasis ruim 4000 dossiers inzake voorkooprecht Cel Bu s i n e s s Development De binnenvaart evolueert snel en pakt uit met allerlei innovaties die nieuwe vormen van watergebonden activiteiten mogelijk maken De cel Business Development van COM brengt de markt in kaart, speurt actief naar commerciële opportuniteiten en stimuleert de gewenste W&Z is eigenaar en/of beheerder van een groot deel van de gronden langs de bevaarbare waterwegen Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 13

14 W&Z nv modal shift met studies, steunmaatregelen en samenwerkingsovereenkomsten De marktkennis van de cel Business Development is cruciaal, zowel voor de betrokken beleidsmakers als voor de verschillende overheden, de ondernemers die actief zijn in de binnenvaart én de watergebonden bedrijven Adequaat inspelen op marktopportuniteiten, zoals het transport van biomassa of stedelijke distributie via de waterweg, bevordert onze mobiliteit en geeft extra impulsen aan nieuwe vormen van duurzaam, toekomstgericht ondernemen Steun en samenw e r k i n g én van de kerntaken van de cel Business Development is het uitwerken en opvolgen van verschillende steunmaatregelen die de binnenvaart en shortsea shipping bevorderen Als blijkt dat met nieuwe soorten binnenschepen ook de kleine waterwegen het intermodaal transport kunnen stimuleren, onderzoekt de cel de mogelijkheid om de ingebruikname van dergelijke vaartuigen met subsidies te bespoedigen Zo krijgen jonge schippers een kans en blijft de sector aantrekkelijk voor starters De cel werkt ook langetermijndossiers en uropese projecten uit, zoals het masterplan voor de heraanleg van de Antwerpse Scheldekaaien of projecten als Inlanav, Watertruck en Wasteship en slotte sluit de cel ook samenwerkingsovereenkomsten af met private en publieke organisaties Mooie voorbeelden zijn de overeenkomst Steunpunt Goederenstromen, de overeenkomst met Alfaport Antwerpen én het steunprogramma voor het gebruik van een automatisch identificatiesysteem in de binnenvaart of Inland-AIS Fac t s & f i g u r e s Ondernemers en beleidsmakers overtuig je niet met wollige praat of vage theorieën Als puntje bij paaltje komt, tellen vooral de cijfers Zo hoort het ook De cel Business Development concentreert zich daarom op de identificatie en implementatie van sociaaleconomische win-winopportuniteiten Door de maatschappelijke en ecologische meerwaarde van de binnenvaart en de watergebonden bedrijven in harde cijfers te vertalen, stimuleren we de beleidsmakers om te blijven investeren in de waterweg als duurzaam alternatief voor het wegtransport egelijk zetten onze studies ondernemers ertoe aan om de waterweg als een mogelijke en commercieel interessante oplossing voor hun vaak prangende logistieke problemen in te schakelen Cijfers liegen niet COM Re g i o n a a l De drie territoriale afdelingen van W&Z kunnen stuk voor stuk rekenen op ondersteuning van één van de drie regionale cellen van de afdeling Commercieel Beheer De drie cellen stimuleren de modal shift in hun eigen regio, onder meer door het verlenen van concessies aan watergebonden bedrijven voor het gebruik van de terreinen van het agentschap Met 257 langdurige concessieovereenkomsten, zowel met bedrijven als met watersportverenigingen en andere klanten, zorgen de regionale cellen van COM jaarlijks voor aanzienlijke commerciële inkomsten Ze worden bijgestaan door drie transportdeskundigen die actief prospecteren en onze externe klanten helpen om logistieke problemen duurzaam en efficiënt op te lossen Deze aanpak, die zijn nut intussen volop heeft bewezen, is het resultaat van samenwerkingsovereenkomsten met Unizo en Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen PPS-k a a i m u r e n keren het tij De regionale cellen sluiten met watergebonden bedrijven overeenkomsten af voor de bouw van moderne, tot voor 80 procent door de Vlaamse overheid gefinancierde laad- en losinfrastructuur Ze begeleiden de bedrijven bij het opstellen van het dossier en volgen het ook op Deze vorm van publiek-private samenwerking leverde intussen al ruim 140 goedgekeurde aanvragen op en meer dan 50 PPS-kaaimuren zijn vandaag al in bedrijf Samen zorgen ze ervoor dat elke dag weer enkele honderden vrachtwagens minder over onze overvolle wegen denderen Lin k tussen externe en interne klanten De regionale cellen werken niet alleen nauw samen met de drie territoriale afdelingen van W&Z, maar ook met alle externe klanten in hun eigen regio Bedrijven, uiteraard, maar ook lokale overheden en verenigingen De ontwikkeling van nieuwe of de modernisering van oude industrieterreinen langs het water, de verschillende projecten van het geactualiseerde Sigmaplan, de inrichting van jachthavens of natuur- en overstromingsgebieden: elke regionale cel overlegt telkens met alle betrokkenen en zorgt zo mee voor een goede verstandhouding die tot de best mogelijke resultaten leidt Met oog voor de commerciële belangen van W&Z, maar ook met aandacht voor de lokale noden, wensen en plannen Con t a c t p e r s o n e n: zie pp Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

15 W&Z nv VZW Waterwegen en Zeekanaal, belangenbehartiger van watergebonden bedrijven De vereniging WenZ is een bedrijfsorganisatie die als spreekbuis optreedt voor de industriële en commerciële gebruikers van de waterwegen De waterwegen worden in Vlaanderen voornamelijk beheerd door nv De Scheepvaart (Albertkanaal, Kempen en Limburg) en W&Z voor de meeste andere waterwegen Door het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met W&Z verwierf onze vereniging een unieke positie als belangenvereniging voor de watergebonden bedrijven binnen het ambtsgebied van dat agentschap Als zodanig zijn wij vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de NV, en werd een hechte samenwerking tot stand gebracht met het management van de vennootschap De vereniging vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de economische gebruikers en stakeholders van de waterweg Door ons mandaat in de Raad van Bestuur van de NV W&Z kunnen wij eventuele problemen snel en accuraat tot het hoogste niveau aankaarten De vereniging heeft een belangrijke ombudsfunctie: de leden kunnen bij ons terecht om individuele problemen te vergelijken en/of toetsen aan de ervaringen van collega s, waarna wij eventuele knelpunten desnoods anoniem en/ of veralgemeend kunnen aankaarten bij het betrokken Agentschap en/of bij de desbetreffende overheid Wij worden geraadpleegd over en bij het overleg betreffende de vergoedingen van loodsen en meerders en over andere tariefstructuren Wij bundelen daarbij de ervaring en desiderata van gebruikers en agenten Zo zijn wij er in geslaagd om de vaarrechten voor zeevaart op het Zeekanaal Brussel-Schelde substantieel te verminderen Op de tweemaandelijkse werkvergaderingen (open Raden van Bestuur) zijn de bedrijfsleiders van de aangesloten bedrijven zelf aanwezig en de transport- of logistieke verantwoordelijken van de grotere bedrijven, kortom een regelmatige bijeenkomst van ervaringsdeskundigen op het gebied van transport over water Op diezelfde vergaderingen is het management van de vennootschap W&Z zelf aanwezig en aanspreekbaar (evenals de havenkapitein) Zoals in het verleden zullen wij acties opzetten om dringende en/ of noodzakelijke infrastructuurwerken aan bepaalde waterwegen te propageren Verder bewaken wij de vrije marktwerking langsheen de waterwegen om de voortdurende uitdeining van de Wet Major vanuit de havengebieden maximaal tegen te gaan Jaarlijks organiseert onze vereniging in samenwerking met de vennootschap een economische missie naar een buitenlands havengebied voor binnenvaart of Short Sea Shipping Deze reizen mogen rekenen op een ruime deelname van bedrijfsleiders enerzijds en bestuurders van de vennootschap W&Z anderzijds De meeste leden zijn uiteraard ook lid van andere bedrijfs- of sectororganisaties Onze vereniging wil zich zeker niet in de plaats stellen daarvan, doch werkt uitsluitend complementair voor de effectieve waterweggebruikers enslotte verwijzen wij naar onze website, waar u actuele informatie vindt over de vereniging w w wv e r e n i g i n g w e n zbe Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 15

16 waterwegennetwerk W&Z Waterwegen en Zeekanaal NV afdeling Zeeschelde afdeling Bovenschelde afdeling Zeekanaal nv De Scheepvaart nv De Scheepvaart Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust afdeling Kust Afdeling Maritieme oegang afdeling Maritieme oegang 16 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

17 waterwegennetwerk W&Z NKANAAL NKANAAL KLIN KLIN N N N N BRUSSLS HOOFDSDLIJK GWS Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 17

18 waterwegennetwerk W&Z Bedrijven l a n g s h e t waterwegennetwerk v a n W&Z Op de volgende pagina's volgt per waterweg een overzichtsplan van watergebonden bedrijven of bedrijven die een band hebben met het water, en gelegen zijn langsheen het waterwegennetwerk van W&Z W&Z (afdeling Bovenschelde) Ijzer (p19) Kanaal Plassendale-Nieuwpoort (p20) Leie (p21) Leie & Afleidingskanaal van de Leie (p22) Kanaal Gent-Oostende (p23) Kanaal Roeselare-Leie (p24) Kanaal Bossuit-Kortrijk (p25) Ringvaart (p26) Moervaart (p27) Boven-Schelde (p28) Boven-Schelde (p29) Dender (p30) W&Z (afdeling Zeeschelde) Zeeschelde (1) p31) Zeeschelde (2) p32) Zeeschelde (3) p33) Rupel (p34) Beneden-Nete (p35) W&Z (afdeling Zeekanaal) Zeekanaal Brussel-Schelde (1) (p36) Zeekanaal Brussel-Schelde (2) (p37) Zeekanaal Brussel-Schelde (3) (p38) Kanaal naar Charleroi (p39) Kanaal Leuven-Dijle en Dijle (p40) Kanaal Leuven-Dijle (2) (p41) Kanaal Leuven-Dijle (1) (p42) Netekanaal (p43) 18 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV

19 VURNKI- R O S DAMM S R A A IJZR A L B R I L N A S R I D L A A N 3 K A A I K U S - W G N358 Nieuwpoort B R UGS V A AR R A V ALL - SRA A 4 MIDDLKRK N369 A18 N355 B R U G S Sint- Joris S N- W G A18 N367 Mannekensvere BRUG S SNWG DI KSMUID- SR AA Sint-Pieters- Kapelle N367 W G N356 3 NIUWPOOR Ramskapelle HMMSR A A Schore S C HOR S R A A LK- S RAA A18 S C H O R - D I K S M U I D S S C H O R SR A A S R A A WG P R V Booitshoeke ' S I JZ- H R W I L LMS SR A A N35 BOOISHOK SR N355 V URN S R AA N I UW P O O R S R A A S U N302 I VKNSKRK S R SCHO O R B A K K-SRAA Stuivekenskerke IJ ZRDI J K R V A - S RAA Keiem O O S N D - S R A A N369 N369B Pervijze P R V I J Z - Z O U N369 Beerst R O U S DAMM S R AA N AAI - S R A A O OSK RK - S RAA N35 S RAA DODNGANGS RA A Zoutenaaie O UD LAM PRN I S S S R A A Oostkerke N369 KAASK R K- Z A D L - S R AA Z- Kaaskerke Diksmuide S R A A N35 I J Z R LN LAMP RN ISS SN W OU D K A P L L S N W G Lampernisse Bedrijfsinplantingen 1 Verheye bvba 2 Denecker bvba N319 3 NHM Nieuwpoort nv A LV R I N G M- DIJK SRAA Oudekapelle N364 O UDKAPLL- SRA A Sint-Jacobs- Kapelle R LLM - S R K A P L L - S R A A 1 2 W O UM N- W G N369 S N- N35 W G IKHOFSRA A Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV 19

20 R L I S A B H L A A N HOFS DSR NACHGALNLAAN ABOOMGA S N S- Kanaal Plassendale-nieuwpoort N358 N320 N346 A10 N33 5A OUDNBURG N358 5A ZANDVOORD OOSND KWADW G PLA SSNDALS NW Stene OUDNBURG A10 OFNRNBAAN SPORARNA MR V 5B OUDNBURG N33 N346 N358 BDRIJVNRR SNOVN Snaaskerke BDRIJVNRR IJZRNWG Zandvoorde SCHOR R K I W G K A N A A L S R A A K A N A A L S R A A K A N A A L S R A A IJZRWGSRA A S R S PR ANO L N LAAN GOUWLOZ I N G L A A N W AR L LIL N DAHLIALAAN SALVIALAAN BG ONIALN LAAN SCHORR-GIS L SCHORR-MOLN SCHORR-MOLN KOR SN-MOL N N358 SNOV NSRAA N33 S RING NS R BRONSR LAAN IS PL- KROON- P UNIALAAN MIMOSALAAN MARIAKRK LAAN I ALAAN PR CLI V GULD N S P ORN- PLIN KS R SR PIR L N CHRYSANNSR KIVI O R H O U S S N W G S RA A MAURIS SABBSR L UW RI KN- S RAA I S LOP N- OUDNBURGSS NWG OUDNBUR G S SNW G KAMRLING G I S LS S NW G ZIL V R-L A A N PLN M S NS- D IJK K AS L S R LAAN KOOLM S RI MUSSRA A A V RMYLNSR V RNIGD N A ISLN CLRCKSR J D F R ÈR-O RBANSRA A SR W ARW VIK PRZIKNLAAN ZA ND VOORDS CHORRDIJKS R A A ORHOUSS N- GRS SRAA NI UWLANDSRA A PLANIJNSR V ANDRSICHLN S R NIUW- LANG S R GLIJKHID S A I ON S - S R A A LOUSLAAN KARPR KARPR V LD H A DR UIV NLAA N ZAND V O O RD - M ORB I- Z A NDV O ORDDOR P S R A A G ISL SS NWG S RAA LIBLLN SR S NDO RP- RDLN KLIMOPLN SPOR PARK- CARDYN- WZL- LAAN FLORALN CA LF S R GRONDIJK K A P I LSR A A G I S LS S NW G ORHOU SS N W G N368 VAARS RAA S NAA S KRK DOR PS- ARW SR SR A A VLDSRAA KALSIJDBRUG VAARDIJK-NOORD V A A R D I J K Z U I D A18 WA R V AAR- VRIJH W G S RAA OOS N DS B A A N KOB R U G SR VLIINCK- S R S N O VNS R G GZL L- OPR SUIVRS RAA SUIVR GL- VLIG- OUD I N WG G R GRIN WG BRGSCHUU R S RAA P A R K L AAN S R M CURI- BARG- HOOGGLD KUIPWG I N S R S SNA AS K RK- LAND- IDS- D LAN WG S R A A LAAN ZWANNLAAN KIGNAR LAAN DIJK POLDRDIJK ZWAAN H OK R SCHORR SCHORRDIJK R MOLNHO K S JACHHOORN GL D KLMSKRK - SN A ASKRK- SCHORR- DIJK MANLWG - S NA ASKRKSR AA S V IJSLANDSR AMANDINSR KLOKH OF LAAN KUIPWG CORDIRLAAN ZAN D V O ORDZANDVOORD ZANDVOORD- MARIAKRKLN LN LINDNLAAN A RC HIM DS- SOLVAY- KASANJ- SNS- DIJK V AAR D JOHN SR A A IJK-NOORD VAA R DIJK-ZUID PLASSNDAL HOK NOORD- ZWAAN- S RA A ZWAANHOK S A ION S- V A A R S R A A IJ KWK R Z A N DVOO RDSS R A A GRONDIJK SR AA VI S S R S S R AA M A R K S R KRK- S-PIRS- SR MARI ASR LG MSSRA A W S S R A A K I W G HOOG- S NN- INK- BURG- SRA A SR SR GRILAAN KRK W G POLDR S RAA KASLDRF GRONI NG- AKKR- OO S N D S S N W B K W S KRKS S R A A SN OK- W K I W G ABDIJL A AN G LDS RAA SCHO RRDIJK GOD BO R- S R AA K I W G ARNOUDS R SR HOV NI K I W G POLD RPOLD R R S R R OZN L A A N C OM- NIUW MA SSNHOVSLA G 1 Bedrijfsinplantingen W SKRKSSRA A MRLS RAA 1 Quatannens Zoutbedrijf bvba OUD GISLSW WA R- NO O RD- SR A A SNIPGASR 20 Bedrijvengids Waterrwegen en Zeekanaal NV