Projectontwikkeling Rotterdamsebaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectontwikkeling Rotterdamsebaan"

Transcriptie

1 Projectontwikkeling Rotterdamsebaan Eindrapportage 30 maart 2012 Projectgroep D02 Opdrachtgever: Vaknaam: Vakcode: Projectgroep: A. Schmets Systems Engineering CT D02

2 2 CT Systems Engineering Projectontwikkeling Rotterdamsebaan D02

3 Voorwoord De verkeersdruk in en rondom Den Haag blijft toenemen. Om een soepele doorstroom naar het centrum van de Parlementstad nu en in de toekomst te garanderen zal er extra infrastructuur nodig zijn tussen de rijkswegen en de centrale zone. Dit zal niet alleen de huidige stedelijke wegen ontlasten, maar ook het sluipverkeer in de woonbuurten drastisch verminderen. Een nieuwe verbinding tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorstlaan, de Rotterdamsebaan, zal hier invulling aan geven. Dit rapport is geschreven naar aanleiding van een ontwerpopdracht van het vak Systems Engeneering aan de technische universiteit van Delft. De hier gepresenteerde eindrapportage is tot stand gekomen aan de hand van verschillende weekrapportages die zijn gemaakt door de projectgroep D02-Systems Engineering. Het is aan te raden de bijlagen raad te plegen voor extra informatie. 3 Het rapport is uitsluitend gericht aan de verantwoordelijk(e) docent(en) die de taak hebben deze opdracht te beoordelen en is samengesteld voor leerdoeleinden. De volledige ontwerpcyclus zoals die in de civiele techniek gangbaar is, wordt in dit rapport doorlopen op het niveau van derdejaars BSc studenten in het WO. De elementaire cyclus (de analyse, synthese, simulatie, evaluatie en een definitieve beslissing met specificaties) wordt in die volgorde behandeld. Delft, 30 maart 2012 Foto: Alex Vermeulen Eindrapportage Voorwoord

4 Duurzaamheid & 4 Inpassing CT Systems Engineering Projectontwikkeling Rotterdamsebaan D02 Gedurende het gehele ontwerpproces hebben twee aspecten een bijzondere rol gespeeld. Dit zijn Duurzaamheid en Inpassing. Hoe kan een dergelijk project naar tevredenheid voor gebruikers & omwonenden ingepast worden in een drukke stad als Den Haag? Hiervoor is de hulp in geroepen van Landschapsarchitect Filip Geerts van de Faculteit Bouwkunde. Zijn inzichten hebben het proces op een interessante manier beïnvloed en dat is terug te zien in het ontwerp. /pagina 24 Afbeelding: Wikipedia

5 Inhoud 1. Inleiding / pagina 6 De stad Den Haag kan door zijn ligging aan de kust niet beschikken over een ringweg, zoals andere grote Nederlandse steden. De stad heeft hierdoor te maken met een sterk onevenwichtige verkeersdruk. De enige toegansweg, de Utrechtsebaan, heeft niet meer genoeg capiciteit om de toenemende verskeersdruk af te handelen. Deze situatie zorgt voor dagelijks vaststaande toegangswegen, met sluipverkeer door de woonwijken als gevolg. 2. Onder de Loep /pagina 8 Voordat er begonnen kan worden met het oplossen van het probleem wordt het probleem en de omgeving geanalyseerd. De referentieprojecten wijzen op het belang van goede voorlichting aan betrokkenen. Deze stakeholders zijn in beeld gebracht, waarbij vooral werd gekeken naar hun wensen en de onderlinge relaties met andere stakeholders. Voor de toekomstige gebruikers is er nog een extra analyse uitgevoerd voor de gewenste capaciteit. Verder is gekeken naar de randvoorwaarden die het gebied met zich meebrengt Van Brainstorm naar Concept /pagina 12 Aan de hand van het Programma van Eisen zijn er voor vier deelgebieden enkele concepten bedacht. De concepten zijn gesimuleerd en beoordeeld. Waarna onder andere met een baten-kosten analyse een keuze is gemaakt per deelgebied. Vanaf het centrum wordt bij de Binckhorstlaan het verkeer afgewikkeld met een Turbo Oval. Bij de tunnel is vooral aandacht besteed aan het ontwijken van stakeholders. De weg vervolgt zich door de Vlietzone op maaiveld. Bij knooppunt Ypenburg wordt het verkeer afgewikkeld m.b.v. een turborotonde. 4. Ontwerp /pagina 24 In de laatste fase van het project wordt het totaalconcept gedetailleerd. Er is hier ontworpen aan de hand van een aantal kernpunten in het tracé. Verder is er vooral gelet op de duurzaamheid van het project. De gemeente Den Haag wil in 2040 namelijk klimaatneutraal zijn. Een ander belangrijk punt hier is de inpassing van de weg in de rest van het gebied. Hiervoor is gekeken naar de Fort Pitt Tunnel in Pittsburgh. Eindrapportage Inhoud 5. Dankwoord /pagina 30

6 De bereikbaarheid van de centrale zone van de regio Haaglanden zal verbeterd moeten worden. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de vermindering van files op de drie rijkswegen (A4, A12 & A13) en van verkeer over de stedelijke wegen, aangezien dit sluipverkeer een negatief effect heeft op de leefbaarheid van de omliggende woonbuurten. Tekeningen: Rick van Tilborg 6 CT Systems Engineering Projectontwikkeling Rotterdamsebaan D02

7 1. Inleiding 7 0 1,0 2,0 4,0 Kilometers De centrale zone van de regio Haaglanden vormt het economische en culturele centrum van de gemeente Den Haag. Deze centrale zone loopt van Scheveningen aan de westkant tot de rijksweg A4 aan de oostkant. Doordat deze zone aan de westzijde aan de kust grenst, beschikt het niet over de ruimte voor een ringweg, zoals bij andere grote Nederlandse steden. Door deze situatie heeft de stad te maken met een sterk onevenwichtige verkeersdruk. Meer dan 42% van het verkeer dat als bestemming de centrale zone heeft, komt via de A12 de stad binnen. Deze weg heeft echter niet de capaciteit om de toenemende verkeersdruk af te handelen, wat resulteert in een beperkte bereikbaarheid van de centrale zone. Hierboven is een situatieschets te vinden. Eindrapportage Inleiding In de afgelopen paar jaar ondervindt de gemeente Den Haag de negatieve gevolgen van de beperkte bereikbaarheid, waardoor het geschetste probleem een hoge prioriteit heeft gekregen. De negatieve gevolgen waarover men spreekt, zijn bijvoorbeeld opstoppingen op de drie rijkswegen (A4, A12 en A13) en drukte op de toegangswegen naar het centrum, met sluipverkeer door de woonwijken als gevolg. De laatst genoemde zorgt voor afname van de leefbaarheid van de desbetreffende woonwijken. Iets wat de gemeente graag zou willen voorkomen.

8 2. Onder de Loep 8 Onderzoek in het ontwerpgebied is onmisbaar. De omgeving en stakeholders spelen een onontkoombare rol in het proces. Hoe kunnen de kunnen de nadelen worden omzeild? Of misschien zelfs omgezet worden in unieke mogelijkheden? Afbeelding: Steven Oomen CT Systems Engineering Projectontwikkeling Rotterdamsebaan D02 Binnen de scope van het project Bereikbaarheid Den Haag worden een aantal zones onderscheden. Deze deelgebieden zijn ontwikkeld vanwege de diversiteit van zowel problematiek als de aanwezige infrastructuur in de huidige situatie. In het zuiden bevindt zich knooppunt Ypenburg, dat in de toekomst ook het verkeer richting de Rotterdamsebaan af zal wikkelen. Vanuit dit knooppunt wordt noordelijk de Vlietzone gevonden alwaar zich het golfterrein bevindt, dit gebied heeft een zeer groen karakter. De nieuwe verbindingsweg zal hierna over gaan in een tunnel. Dit kunstwerk vormt dan ook meteen de derde zone, te weten de Tunnelzone. Deze kruist onder andere de Vliet en Voorburg om uiteindelijk in de vierde en laatste zone, Binckhorst, uit te komen. Hier zal het verkeer richting het centrum van Den Haag verder afgewikkeld worden. Dit is gebied met een sterk stedelijke structuur.

9 Binckhorst Tunnel 9 Vlietzone Ypenburg Eindrapportage Onder de Loep

10 10 CT Systems Engineering Projectontwikkeling Rotterdamsebaan D02 Referentieprojecten Het leren van fouten is een goede stap in een proces, het leren van andermans gemaakte fouten is nog betere stap op weg naar een goed eindresultaat. Om te voorkomen dat er dubbel werk gedaan wordt of er in bekende valkuilen getreden wordt is het vanzelfsprekend om te kijken naar referentieprojecten. Om goed beeld te krijgen van deze referentieprojecten zijn deze onderzocht in bijlage hoofdstuk Referentielijst. Uit de geselecteerde referentieprojecten kan worden geconcludeerd dat een aantal factoren belangrijk is in het bereiken van een hoge kwaliteit van het gebied. Voor een dergelijk project te midden van omwonenden en veel andere stakeholders is een goede voorlichting een goede manier om de nodige procedures tot een minimum te beperken. Er zal geprobeerd moeten worden de omwonenden achter het project te krijgen, ook voor de directe omgeving zal het project een vooruitgang moeten vormen. Om te beginnen is er gekozen om de directe betrokkenen te interviewen. Een terugkerend aspect in de mening is de onduidelijkheid over de geplande werkzaamheden en voortgang van het project. Naast het interview in de onderstaande blauwe balk zijn meer uitgebreide resultaten te vinden in bijlage hoofdstuk Interviews. Overige leeraspecten komen terug in bijlage hoofdstuk Programma van Eisen. Stakeholders Om te begrijpen met welke partijen er rekening gehouden moet worden, zowel voor inpassing als financiering, zal er een stakeholdersanalyse uitgevoerd worden. Uit de analyse kan gehaald worden dat het verstandig is, in alle redelijkheid, tegemoet te komen aan de verschillende partijen die, middels de wet, het project kunnen vertragen. Het is wenselijk de omliggende bedrijven te behouden, als verplaatsing toch noodzakelijk wordt geacht, zal er hen een goed alternatief geboden moeten worden. Eveneens wordt veel belang gehecht aan het creëren van draagvlak onder de bevolking. Dit kan worden bewerkstelligd middels een goede samenwerking, hetgeen ook belangrijk is in de omgang met externe investeerders. De eerder genoemde interviews zullen hierin een belangrijke rol spelen. Daarnaast dient goed gekeken te worden naar eventuele overlast door werkzaamheden en eventuele (tijdelijke) veranderde busroutes. Er kunnen namelijk conflictrelaties ontstaan als hier niet goed mee om wordt gegaan. Met deze maatregelen kunnen ellenlange procedures worden vermeden. De beschreven kernpunten uit de stakeholdersanalyse, die hier zijn omschreven, worden behandeld in de bijlage. Hierin zullen ook andere stakeholders worden aangehaald en geclassificeerd. Voor een uitgebreide uitleg wordt er verwezen naar bijlage hoofdstuk Actor-/ Stakeholdersanalyse. Gebruikers Om een duidelijk beeld te krijgen van de te verwachten verkeerstromen over het tracé, is het onderzoek van Gemeende Den Haag DSO geanalyseerd. Hieruit volgt onder andere de maatgevende intensiteit. Deze analyse is met een uitgebreide uitleg terug te vinden in bijlage Gebruikersanalyse. Interview Bij een bedrijf/winkel voor beginnende ondernemers aan de Binckhorstlaan 215 staat een vrouw achter de balie. De geruchten over de verkochte bedrijven zijn bevestigd door de vrouw, die prefereerde anoniem te blijven. Zij was de moeder van de eigenaar van het bedrijf, waardoor ze niet het fijne wist van de redenen waarom de gemeente het bedrijf had opgekocht. Weggooien van miljoenen., noemde ze het, Men zou het probleem eens buiten Den Haag moeten zoeken. Hier kunnen ze er niks meer aan doen. Het is slechts verschuiven van het probleem en al dat boren in de grond gaat ook een keer helemaal mis. Het is geld weggeven om het weggeven net zoals met die tramtunnel in het centrum. Je kan me een idiote vrouw van 58 noemen, die er toch niks van weet, maar ik heb toch mooi HBO P&O gestudeerd. Foto: Rick van Tilborg

11 Kleine Modderkruiper Deze kleine, zeer beweeglijke zoetwatervis wordt maximaal 14cm lang. De tastdraden onder zijn bek worden geruikt om s nachts voedsel te kunnen vinden. Overdag verschuilen ze zich, zoals de naam zegt, in de modder. Het visje beschermt zicht met een stekel boven het oog. Hoewel de kruiper in Nederland niet zeldzaam is, staat die door de Conventie van Bern (1973) wel in de Flora- & Faunawet. Foto: Wikipedia Forum Hadriani Deze Romeinse stad lag het meest Noordelijk in het Europese vaste land. Oospronkelijk was het een Germaans dorp aan het kanaal van Corbulo. Keizer Hadrianus gaf de nederzetting marktrechten. De stad van 12 hectare had alle eigenschappen van een Romeinse stad, een stadsmuur met poorten en grachten. Voor de ongeveer 1000 inwoners waren er woonhuizen en een badhuis. Voor reizigers was er een herberg aanwezig. 11 Afbeelding: Historische Vereniging Oud-Schipluiden Omgeving De Omgevingsanalyse maakt het mogelijk om eventuele knelpunten in het gebied in een vroeg stadium in kaart te brengen. Naast de Randvoorwaarden zullen uit deze analyse veel eisen volgen die zullen worden beschreven in het Programma van Eisen. Het systeemgebied is dicht bebouwd. Daarnaast zal de beoogde route door de naburige gemeente Leidschendam Voorburg gaan. Drievliet en de Golfbaan Leeuwenbergh vormen een centrale rol in het gebied en liggen in de weg. Dit is een nadeel, maar kan tegelijkertijd ook dienen als unieke mogelijkheid deze te combineren met de nieuwe toegangsweg van Den Haag. Belangrijke Gevaarlijke situaties De Binckhorstlaan is in de huidige vorm totaal niet geschikt om als toegansweg te functioneren. De parallel geparkeerde auto s in combinatie met directe verbinding van ontsluitingswegen op deze doorgaande weg kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties, zoals te zien is in de figuur rechts, waar de personenauto op de Binckhorstlaan de personenauto uit de ontsluitingsweg niet zag aankomen met een ongeluk als gevolg. landschappelijke aspecten zijn naast deze bebouwing, ook de aanwezige (ondergrondse) infrastructuur. Archeologische waarden in het gebied worden voornamelijk gevormd door het Forum Hadriani in het Zuidelijke puntje van de gemeente Leidschendam Voorburg. Zeerust heeft een centrale ligging in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), dit is mogelijk de natuurlijke habitat van de Kleine Modderkruiper. De beschreven aspecten kunnen worden teruggevonden in bijlagehoofdstuk Gebiedsanalyse. Deze gebiedsanalyse is in paragrafen opgedeeld naar de aandachtspunten die hierboven genoemd zijn. Eindrapportage Onder de Loep Foto: Alex Vermeulen

12 3. Van Brainstorm Nu het Programma van Eisen is gemaakt, zal de creativiteit op de proef gesteld gaan worden. Hoe wordt er vanuit een Brainstorm één goed onderbouwd systeemconcept gevormd? 12 CT Systems Engineering Projectontwikkeling Rotterdamsebaan D02

13 De eerder genoemde zones maken het mogelijk om specifiek een oplossing te vinden voor de belangrijkste problemen binnen dat gebied. Voor de zones zijn verschillende concepten, met een duidelijke visie die zo veel mogelijk aansluit bij de functie van het gebied, ontwikkeld. Deze concepten zijn via een brainstorm tot stand gekomen. De mogelijke concepten zijn vevolgens verder uitgewerkt. Deze uitwerking is terug te vinden in de bijlage Synthese. In de simulatie zijn de verschillende concepten voor de deelgebieden getoetst op voor het projectgebied belangrijk geachtte criteria. Deze criteria bestaan uit een algemeen deel en criteria die specifiek van belang zijn voor een bepaald deelgebied. Weegfactoren geven aan hoe belangrijk ieder criterium is. Hierin is te zien dat duurzaamheid, inpassing en risicofactoren een zeer belangrijke rol spelen in de besluitvorming. Voor een verdere uitleg van de criteria en het belang ervan wordt verwezen naar de bijlage Simulatie. 13 naar Concept In de bijlage Evaluatie worden aan de hand van de simulatie scores toegekend aan de verschillende criteria voor de in de synthese opgestelde concepten. Door deze scores te vermenigvuldigen met de eerder genoemde weegfactoren kunnen de baten worden vastegesteld die een concept oplevert. Ook de kosten worden bepaald, deze kosten zijn te vinden in de Financiele Bijlage. Zowel kosten als baten worden genormeerd. Deze normering houdt in dat de baten van een concept worden gedeeld door die van het concept met de hoogste baten. Hetzelfde geldt voor de kosten. Wanneer vervolgens de genormeerde baten gedeeld worden door de genormeerde kosten onstaat een Baten-Kosten-Ratio. Hoe hoger deze ratio hoe beter de realtieve prestaties van dat concept. Tot slot wordt er een systeemconcept samengesteld op basis van de score die maatgevend wordt geacht voor het betreffende deelgebied hierbij ligt de nadruk op de raakvlakken met de aanliggende gebieden. Dit besluit wordt uitgebreid onderbouwd in bijlage hoofdstuk Beslissing. Eindrapportage Van Brainstorm naar Concept

14 Verbinding wegennet (weegfactort 3) Behoud Flora, Fauna & Archeologie (1) Veiligheid (3) Capaciteit Voetgangers & Fietsers (4) Overlast na verwezenlijking (4) Overlast tijdens de Bouw (2) Duurzaamheid (4) Baten/Kosten-Ratio De aangegeven baten (links) en kosten zijn beschreven in bijlage hoofdstuk Evaluatie. Omdat de baten niet in geld uitgedrukt worden, zullen beide genormeerd moeten worden om een ratio te kunnen berekenen. Deze ratio geeft een beeld van de prestaties van een concept. Hoe hoger de Ratio, hoe beter het concept. Capaciteit (5) Risicofactoren (4) Tijd nodig om te verwezenlijken (4) Concept The Turbo Oval Kosten [mln.] Genorm. Kosten[-] Baten [-] Genorm. Baten [-] BK-Ratio [-] 39,5 1, ,86 0,86 The Turbo Oval Ondergrond PC-plein Renovatie Draagvlak (5) Inpassing in de Omgeving (5) Ondergronds Prins Claus plein 26,3 0, ,93 1,39 Renovatie 23,5 0, ,78 1,32

15 Binckhorst Voor deze zone zijn drie concepten ontwikkeld, dit zijn The Turbo Oval, Prins Claus & Renovatie. Deze zijn onderaan deze pagina weergegeven. Concepten Concept Turbo Oval wordt gekenmerkt door een ongelijksvloerse kruising in de vorm van een verhoogde en ovale rotonde op het Mercuriusplein, waarop de tunnel middels in en uitvoegstroken wordt aangesloten. Door de ongelijksvloere kruising wordt de Mercuriusweg conflictvrij ontsloten. Hierdoor wordt de nadruk gelegd op het maximaliseren van de veiligheid (weegfactor 3 in de baten) en het minimaliseren van risicofactoren (weegfactor 4 in de baten) voornamelijk voor fietsers en voetgangers, dit is te zien in de grafiek op de linker pagina. Het ondergrondse Prins Claus concept betreft een ontwerp voor de kruising Mercuriusweg met Binckhorstlaan zonder gebruik van verkeerslichten. Het kruispunt komt dan, door middel van tunnels, gedeeltelijk ondergronds te liggen. De Mercuriusweg kruist de Binckhorstlaan ondergronds, waardoor het doorgaande verkeer over de Binckhorstlaan alsmede het verkeer komende vanaf de Binckhorstlaan richting Mercuriusweg conflictvrij afgewikkeld kan worden. Laatsgenoemde richting wordt gefaciliteerd middels een fly-over over de Mercuriusweg. Dit concept is optimaal voor de gebruiker (capaciteit, weegfactor 5 in de baten), maar zal voor veel overlast voor omwonenden zorgen. Bij concept Renovatie wordt er naar gestreefd de bestaande situatie zo veel mogelijk in tact te houden om zo de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken. Dit houdt in dat in het ontwerp verkeerslichten aanwezig zijn. Een ander uitgangspunt van dit concept is de kostenbeperking. Keuze Omdat het Mercuriusplein zeer dicht bij het centrum ligt is er voor gekozen om een oplossing te vinden die voor zowel voetgangers, fietsers als auto's een zo groot mogelijke veiligheid en capaciteit met zich meebrengt. Dit is te vinden in het concept The Turbo Oval. 15 Afbeelding: Steven Oomen, ꜜ Sanne Crum Eindrapportage Van Brainstorm naar Concept

16 Overlast verleggen kabels/ leidingen (weegfactor 3) Aansluiting Vlietzone (1) Aansluiting Binckhorstlaan (2) Behoud Flora, Fauna (2) Veiligheid (4) Overlast na verwezenlijking (4) Overlast tijdens de Bouw (2) Baten/Kosten-Ratio De aangegeven baten (links) en kosten zijn beschreven in bijlage hoofdstuk Evaluatie. Omdat de baten niet in geld uitgedrukt worden, zullen beide genormeerd moeten worden om een ratio te kunnen berekenen. Deze ratio geeft een beeld van de prestaties van een concept. Hoe hoger de Ratio, hoe beter het concept. Duurzaamheid (4) Capaciteit (5) Risicofactoren (4) Concept Kosten [mln.] Genorm. Kosten[-] Baten [-] Genorm. Baten [-] BK-Ratio [-] No-nonsense 104 0, ,90 1,55 Budget 138 0, ,75 0,97 Tijd nodig om te verwezenlijken (4) Innovatie 179 1, ,91 0,91 No-nononsense Budget Innovatie Draagvlak (5) Inpassing in de Omgeving (5)

17 Tunnel Voor de tunnelzone zijn wederom drie concepten ontwikkeld te weten No-nonsense, Budget & Innovatie. Concepten Concept No-nonsense is gericht op het beperken van de risico s (weegfactor 4 in de baten) en bezit daarom een zogenaamde twintunnnel. Dit houdt in dat er twee buizen geboord worden, één voor iedere richting. Het concept kent een route die zowel de wijk als de brug ontwijkt en daarmee om deze obstakels heen gaat. Deze route is langer dan de andere twee mogelijkheden, maar kent minder risico s op conflicten met de twee genoemde obstakels. Daarnaast gaat de tunnel diep onder de haven door en is er gekozen voor de zeer beproefde slurryschild methode. Het Budget concept is zo goedkoop mogelijk opgezet en kent daardoor een zeer korte route. Middels één grote tunnelbuis in plaats van twee kleinere wordt ook getracht de kosten te drukkken. Tot slot is concept Innovatie ontwikkeld, dat probeert met minder beproefde methoden een onderscheidend project neer te zetten. Daarnaast wordt getracht draagvlak (weegfactor 5 in de baten) te creëren door het golfterrein te mijden als aansluitpunt in de Vlietzone. Het innovatieve zit hem vooral in de toepassing van een dubbeldeks tunnel, waarbij in één tunnelbuis twee verkeerslagen worden gefaciliteerd. Hierdoor wordt de, doorgaans grote hoeveelheid, loze ruimte beperkt en kan met één maal boren worden volstaan. Belangrijk aandachtspunt vormt de dubbeldeks-aansluiting op het wegennet. Een andere recente ontwikkeling die wordt toegepast is het Mix-schild, waarbij relatief snel een ander schild toegepast kan worden. Dit verkleint de kans op aanzienlijke vertragingen door onverwachte grondlagen tijdens de werkzaamheden. Keuze Doordat de tunnel een groot aandeel heeft in de kosten is het juist hier belangrijk de kosten zo laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd zijn de goede baten van concept No-nonsense gecombineerd met Innovatief, om een beter concept te verkrijgen. Dit is bereikt door Innovatief de twintunnel van No-nonsense te geven. De precieze uitwerking hiervan is te vinden in bijlage hoofdstuk Beslissing. 17 Afbeelding: Steven Oomen, ꜜ Sanne Crum Eindrapportage Van Brainstorm naar Concept

18 Verbinding met tunnelmond (weegfactor 2) Verbinding knooppunt Ypenburg (4) Waterhuishouding (4) Ontsluiting Vlietgebied (3) Behoud Flora, Fauna & Archeologie (1) Veiligheid (3) Overlast na verwezenlijking (4) Baten/Kosten-Ratio De aangegeven baten (links) en kosten zijn beschreven in bijlage hoofdstuk Evaluatie. Omdat de baten niet in geld uitgedrukt worden, zullen beide genormeerd moeten worden om een ratio te kunnen berekenen. Deze ratio geeft een beeld van de prestaties van een concept. Hoe hoger de Ratio, hoe beter het concept. Overlast tijdens de Bouw (2) Duurzaamheid (4) Capaciteit (5) Concept Kosten [mln.] Genorm. Kosten[-] Baten [-] Genorm. Baten [-] BK-Ratio [-] Maaiveld 12,5 0, ,86 1,79 Verdiept 25,8 1, ,91 0,91 Risicofactoren (4) Half verdiept 19,8 0, ,00 1,30 Maaivekd Verdiept Half verdiept Tijd nodig om te verwezenlijken (4) Draagvlak (5) Inpassing in de Omgeving (5)

19 Vlietzone Voor deze zone zijn de volgende concepten ontwikkeld: Geheel verdiept, Half verdiept & Maaiveld. Concepten Het concept Maaiveld kenmerkt zich door de onverdiepte ligging van de weg en het, in relatief grote mate, doorsnijden van het golfterrein. Wel gaat de weg met een grote boog om het parkeerterrein van Drievliet heen, hetgeen de inpassing in de rest van de omgeving een lastig punt maakt (weegfactor 5 in de baten). Deze parkeerplaats krijgt een nieuwe aansluiting direct op het knooppunt parallel aan de weg richting de aan te leggen tunnel. Dit concept wordt als de goedkoopste optie beschouwd vanwege het aanleggen op maaiveldniveau. Binnen het Verdiept concept wordt de horizonvervuiling (overlast na verwezenlijking met een weegfactor in de baten 4) tot een minimum beperkt en wordt de nadruk gelegd op inpassing in de bestaande omgeving (weegfactor 5 in de baten). In dit ontwerp wordt een kaarsrechte weg dwars over de parkeerplaats van drievliet aangelegd. Daar wordt de weg tot op wel vijf meter diepte aangelegd. De inpassingsfilosofie (weegfactor 5 in de baten) komt goed tot uiting in het mijden van het golfterrein en recreatiegebeid Zeerust. Het Half verdiept concept gaat over het parkeerterrein van Drievliet heen om daarna af te buigen voor Zeerust langs. Dit concept is een compromis tussen verdiept en op maaivled aanleggen van de weg. Dit concept bezit een geluidswal van 2.5 meter hoog boven maaiveld. De weg zelf ligt op 1 meter onder maaiveld. Hoge baten worden hier gehaald door sterke punten van beide te combineren. Keuze In vergelijking met de andere deelgebieden is een stijging in de baten relatief goedkoop. Daarom is er voor gekozen voor een deels verdiepte ligging van de weg met eventueel bijzondere geluidsschermen. Hierdoor zal de geluidsoverlast reduceren maar zal de baan tegelijkertijd een interessant aspect in het gebied vormen. Hierbij speelt de vormgeving een onmisbare rol. Dit zal op subsysteemniveau nader gedimensioneerd worden. 19 Afbeelding: Steven Oomen, ꜜ Sanne Crum Eindrapportage Van Brainstorm naar Concept

20 Verbinding wegennet (weegfactor 3) Behoud Flora, Fauna & Archeologie (1) Veiligheid (3) Capaciteit Voetgangers & Fietsers (4) Overlast na verwezenlijking (4) Overlast tijdens de Bouw (2) Duurzaamheid (4) Baten/Kosten-Ratio De aangegeven baten (links) en kosten zijn beschreven in bijlage hoofdstuk Evaluatie. Omdat de baten niet in geld uitgedrukt worden, zullen beide genormeerd moeten worden om een ratio te kunnen berekenen. Deze ratio geeft een beeld van de prestaties van een concept. Hoe hoger de Ratio, hoe beter het concept. Capaciteit (5) Risicofactoren (4) Tijd nodig om te verwezenlijken (4) Concept Kosten [mln.] Genorm. Kosten[-] Baten [-] Genorm. Baten [-] BK-Ratio [-] Kruispunt 56,8 0, ,88 0,96 Turborotonde 57,0 0, ,00 1,10 Kruispunt Turborotonde 1 Fly-over 2 Fly-over Draagvlak (5) Inpassing in de Omgeving (5) 1 Fly-over 61,9 0, ,85 0,87 2 Fly-over 62,9 1, ,81 0,82

21 Ypenburg De concepten die voor deelgebied Ypenburg zijn ontwikkeld heten Verkeerslichten, Turborotonde, Dubbel Fly-over & enkel Fly-over. Concepten Concept Verkeerslichten kent een route waarin de Rotterdamsebaan onder de Laan van Hoornwijck doorgaat, waarna de weg onder de verbindingsboog van de A13 met de A4 doorgaat en vervolgens de afrit van de A4 naar Delfvliet onderlangs kruist. Na deze kruising sluit de weg aan op de huidige kruising van de afritten van A4, de A13 en de Laan van Delfliet. Hier wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige verkeerslichten. Dit is het goedkoopste concept. Concept Turborotonde kent een route waarin de Rotterdamsebaan onder de Laan van Hoornwijck doorgaat, waarna de weg onder de verbindingsboog van de A13 met de A4 doorgaat en vervolgens de afrit van de A4 naar Delfvliet onderlangs kruist. Na deze kruising sluit de weg aan op de huidige kruising van de afritten van A4, de A13 en de Laan van Delfliet. Op deze kruising worden de verkeerlichten vervangen door een rotorotonde die de hoofdstroom genoeg capaciteit biedt. Deze stroom betreft het verkeer komende vanaf de A13 in de richting van de Rotterdamsebaan. Tegenover een relatief kleine kosten verhoging wordt er door inpassing (weegfactor 5 in de baten) en omgang voor voetgangers & fietsers (weegfactor 4 in de baten) een hogere baten behaald. Het concept Dubbel Fly-over kent een route waarin verkeer vanaf A4 Noord naar de Rotterdamsebaan met een fly-over vanaf de snelweg af wordt geleid. Verkeer vanaf de A13 Noord naar de Rotterdamsebaan gaat eveneens middels een fly-over en mijdt hiermee het kruispunt. Concept Enkel Fly-over wordt door middel van één fly-over gerealiseerd. Deze concepten zijn de duurste in dit deelgebied. De Fly-over(s) zorgen voor veel risico's en overlast tijdens & na de bouw (weegfactoren 4 en 2 in de baten), maar brengen ook een betere doorstroming van het verkeer (capaciteit met een weegfactor 5 in de baten). Keuze De Turborotonde heeft de hoogste baten en is daarom gekozen. De kosten van de verschillende concepten liggen zo dicht op elkaar, dat de extra baten relatief goedkoop zijn. Het concept heeft veel minder risicofactoren en de inpassing in de omgeving is optimaal. 21 Afbeelding: Steven Oomen, ꜜ Sanne Crum Eindrapportage Van Brainstorm naar Concept

22 Binckhorst Tunnel Vlietzone Ypenburg 22 CT Systems Engineering Projectontwikkeling Rotterdamsebaan D02 Aanpassingen boogstralen aangepast tunneldoorsnede extra rijbanen Doorlopende Tunnelbak aansluiting lokaal netwerk plaats voor Randstadrail 1,0m lager dan maaiveld zichtbaarheid wordt versterkt Eigen toegang Drievliet

23 Concept De keuze die gemaakt is voor de afzonderlijke gebieden zullen gezamelijk een sterker concept vormen dan de afzonderlijke delen. Om hier zeker van te zijn is ieder concept gesimuleerd en geëvalueerd waarin de raakvlakken een centrale rol spelen. 23 De inpassing in de omgeving heeft een grote toename van de baten teweeg gebracht voor het Mercuriusplein in het gebied Binckhorst. Daarbij zijn de kosten fors afgenomen door de keuze voor een tunnelbak in plaats van een doorlopende tunnel. De weg op maaiveld heeft nadelige gevolgen voor de inpassing. De verdiepte ligging van de weg combineert de sterke punten van beide mogelijkheden en zorgt voor een goede aansluiting met de tunnel. Het concept Innovatie bij Tunnel blijkt in verhouding erg duur te zijn door de soort tunnel. Er is daarom gekozen voor een goedkopere tunnelvariant, de Twintunnel. Dit scheelt op de geraamde kosten op systeemniveau al snel 70 miljoen Euro, zonder daar baten voor in te leveren. Door de raakvlakken met de tunnel en knooppunt Ypenburg bleek dat de Vlietzone uit zal moeten gaan van een deels verdiepte ligging van ongeveer 1m onder maaiveld. Deze diepte maakt het mogelijk van beide kanten de omgeving te kunnen blijven zien. De boogstralen zullen voldoen aan de gestelde eisen. Zowel de baten als de kosten zullen toenemen. Knooppunt Ypenburg heeft door de raakvlakken geen bijzondere randvoorwaarden naar voren zien komen. Hierdoor is er gekozen voor het concept met de hoogste baten. De kosten voor dit concept liggen daarbij niet veel hoger dan de goedkoopste oplossing. Voor de verantwoording van de gemaakte keuze wordt er verwezen naar bijlage hoofdstuk Beslissing. Hierin worden ook de gemaakte aanpassingen voorgesteld en uitgelegd. Afbeelding: Sanne Crum Eindrapportage Van Brainstorm naar Concept

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper.

Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Rotterdamsebaan A4-direct De Vlietzone gespaard en de weg is goedkoper. Samenvatting Volgens de laatste plannen van de gemeente Den Haag loopt de boortunnel van de Rotterdamsebaan tot 150 meter van de

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Datum 1mei 2013 1 1. Vraag/aanleiding De Rotterdamsebaan krijgt een directe aansluiting op de Laan

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Aan Burgemeester en wethouders van Den Haag Postbus DP DEN HAAG. Voorburg, 26 februari 2011

Aan Burgemeester en wethouders van Den Haag Postbus DP DEN HAAG. Voorburg, 26 februari 2011 Aan Burgemeester en wethouders van Den Haag Postbus 12655 2500DP DEN HAAG Ons kenmerk: RO-1107 Betreft: zienswijze ontwerp-uitwerkingsplan Trekfietstracé Voorburg, 26 februari 2011 Geacht College, Met

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

Aan de Leden van de Commissie Leefomgeving. Voorburg, 2 september 2012

Aan de Leden van de Commissie Leefomgeving. Voorburg, 2 september 2012 Aan de Leden van de Commissie Leefomgeving Voorburg, 2 september 2012 Betreft: reactie agendapunt Rotterdamsebaan in de vergadering van 5 september 2012 mede namens 43 organisaties aangesloten bij het

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Level 5 OPDRACHTGEVER

Level 5 OPDRACHTGEVER Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie Vragen over de Eureka!Day Mail deze naar: info@eurekacup.nl START OPDRACHTGEVER OPDRACHT AANPAK MEER... OPDRACHTGEVER Je loopt,

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel

Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel Inpassing Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Blankenburgtunnel Vooruit lopend op de Regionale inpassingsvisie NWO Blankenburgtunnel wil de ChristenUnie/SGP fractie uit Vlaardingen u heel graag uw

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

Het plan in het coalitieakkoord

Het plan in het coalitieakkoord Aan College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR Hoorn Betreft: alternatief scenario Poort van Hoorn Hoorn, 26 augustus 2014 Geacht college, Tijdens de presentatie van het coalitie is in

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

Adviesnota aan de Raad

Adviesnota aan de Raad VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad-01839-ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp

Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp Deelrapport Hoogwater? Vrije Weg! A12 toerit 16 Nieuwegein/Papendorp 1 Deelrapport toerit Nieuwegein/Papendorp, 16 A12 Het project Hoogwater? Vrije weg! van de innovatieprogramma s Wegen naar de Toekomst

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Hieronder een analyse van de voor en nadelen van de twee mogelijke varianten.

Hieronder een analyse van de voor en nadelen van de twee mogelijke varianten. Verkeersontsluiting Katwijk Zuid. Een utopie of realiteit?? Katwijk heeft recht op een veilige verkeerssituatie. Voor deze veilige verkeerssituatie is een goede ontsluitingsweg essentieel. Deze ontsluitingsweg

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16 6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED RUIMTELIJKE BESCHRIJVING INPASSING Het deelgebied Stedelijk gebied loopt vanaf de tunneltoerit bij de Rotte tot aan de bestaande A16. Het bevat de volgende trajecten:

Nadere informatie

Bijlage 1: Voorgeschiedenis Schenkviaduct

Bijlage 1: Voorgeschiedenis Schenkviaduct Bijlage 1: Voorgeschiedenis Schenkviaduct Aanleiding voor bouw Schenkviaduct Den Haag kent een gridstructuur van het wegennet. Dit is voor een belangrijk deel ontstaan door de bodemgesteldheid van Den

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Innovatie kabels & leidingen N213

Innovatie kabels & leidingen N213 Innovatie kabels & leidingen N213 Verslag van de workshop Den Haag, 31 maart 2015 Inhoud Korte introductie N213 & COB Deel I: belangen, uitdagingen en discussiepunten Deel II: innovatieve oplossingen Net

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied

Ligging plangebied. Vlietzone. Ligging plangebied Toelichting plannen Rotterdamsebaan en Molenvlietpark Bijlage 1 bij VV voorstel 1146627 (BIS zaaknr 37221) Investeringsplan bergingsgebied en vispaaiplaats Molenvlietpark (Vlietzone, Den Haag) tbv 25 september

Nadere informatie

N211 Wippolderlaan. voorbereidingsfase. Een verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Haaglanden. Colofon

N211 Wippolderlaan. voorbereidingsfase. Een verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Haaglanden. Colofon N211 Wippolderlaan voorbereidingsfase Een verbeterde bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Haaglanden De N211 (Wippolderlaan) ontsluit samen met de N222 (Veilingroute) de zuidzijde van de Haagse

Nadere informatie

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018

Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 Blankenburgtunnel in verkiezingsprogramma s 2014-2018 PvdA Vlaardingen De PvdA-Vlaardingen was, is en blijft tegen de Blankenburgtunnel. Wij doen er alles aan om de weg zo zorgvuldig mogelijk in het kwetsbare

Nadere informatie

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten

Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Betreft: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER N279 Veghel Asten Zijtaart, 12-10-2016. Geacht College, Hierbij

Nadere informatie

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg. maandag 26 augustus

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg. maandag 26 augustus Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus Programma Opening / terugblik op afgelopen periode De criteria en de manier van toetsen Overzicht ingediende ideeën Conclusies toetsing De

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

RijnlandRoute. integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014. Bert Driesse Mark Verberkt

RijnlandRoute. integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014. Bert Driesse Mark Verberkt integraal ontwerp voor de stedelijke omgeving TUDelft, 8 december 2014 Bert Driesse Mark Verberkt Visualisatie A44 / Aansluiting Leiden-West, november 2014 Geschiedenis RijnlandRoute Rijkswegenplan 1968

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1.

Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1. Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1. 1. Inleiding In deze nota van beantwoording zienswijzen worden de ingekomen zienswijzen in het kader van de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Rapport van. naar aanleiding van 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.2 ontvangen 31.08.2009

Rapport van. naar aanleiding van 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.2 ontvangen 31.08.2009 1. Introductie Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar Rapport van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar naar aanleiding van 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.2 ontvangen

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Presentatie Boortunnel

Presentatie Boortunnel Presentatie Boortunnel Horvat & Partners Onafhankelijke auditors en adviseurs op het gebied van civiele techniek, milieu & veiligheid en infrastructuur Willemsplein 489 3016 DR Rotterdam Postbus 4177 3006

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI

MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI Academiejaar 2015-2016 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent MOBILITEIT: WERFBEZOEK BRAVOKO & KUIPERSKAAI Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten DOCENT: Vandenhende

Nadere informatie

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016

DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA VERKEERSADVIEZEN) ONDERWERP ONTSLUITING MEET INN DATUM 29 AUGUSTUS 2016 Kantoorcomplex Paris Noordzeelaan 38-A 8017 JW Zwolle postbus 40089 8004 DB Zwolle T (038) 460 6747 bva@bvaverkeer.nl www.bvaverkeer.nl AAN VAN DHR. S. VAN DONKELAAR (VAN RIEZEN & PARTNERS) J.HAVEMAN (BVA

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Naar aanleiding van de concept Factsheets, zie ons via een link beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Meierijstad berichten wij u als volgt.

Naar aanleiding van de concept Factsheets, zie ons via een link beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Meierijstad berichten wij u als volgt. Stichting Dorpsraad Keldonk Secretariaat: Morgenstraat 50, 5469GD Keldonk, dorpsraadkeldonk@xs4all.nl Provincie Noord-Brabant T.a.v. gedeputeerde heer van der Maat Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Rapport bereikbaarheid BZO

Rapport bereikbaarheid BZO Rapport bereikbaarheid BZO 1 Voorwoord Via het Ondernemers Trefpunt zijn wij in contact gekomen met VBZO. Er is ons gevraagd een onderzoek uit te voeren voor deze bedrijvenvereniging inzake de bereikbaarheid

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verzenddalum 2 O DEC Paraaf Provin^ Ondenwerp Motie 218 Rotterdam se baan provinciale structuurvisie en verordening ruimte

Verzenddalum 2 O DEC Paraaf Provin^ Ondenwerp Motie 218 Rotterdam se baan provinciale structuurvisie en verordening ruimte ^'v ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Difeclie DRM Afdeling Ruimte. Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2012-358406811 (DOS-2007-0002943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 11

Nadere informatie

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg Een beschrijving van de problemen en de mogelijke oplossingen 28 maart 2006 abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt

Nadere informatie

De Korte Vliet variant

De Korte Vliet variant De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later De Korte Vliet variant Een beter plan voor (n)u en later In de regio Holland Rijnland moeten nieuwe woningen, bedrijfslocaties en infrastructuur

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

E40 AANSLUITINGSCOMPLEX DRONGEN

E40 AANSLUITINGSCOMPLEX DRONGEN E40 AANSLUITINGSCOMPLEX DRONGEN Rapportage bijkomend onderzoek na infovergadering Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Titel Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever E40 Aansluitingscomplex

Nadere informatie

Verbetering doorstroming kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat

Verbetering doorstroming kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat RV 37; RIS 257848 Initiatiefvoorstel Verbetering doorstroming kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat VVD-gemeenteraadsfractie Martin Wörsdörfer Inleiding Bereikbaarheid is essentieel voor de economische

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Reconstructie rotonde Tiendenplein

Reconstructie rotonde Tiendenplein Nieuwsbrief september 2017 Reconstructie rotonde Tiendenplein Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van de rotonde Tiendenplein. De gemeente is druk met de

Nadere informatie

Conclusies locatie P+R Stationsgebied

Conclusies locatie P+R Stationsgebied Conclusies locatie P+R Stationsgebied Inpassing in de omgeving + De omgeving is van een grootschaliger karakter passend bij de functie brandweerkazerne. De openbare ruimte waar de kazerne op aansluit bestaat

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Geachte Provinciale Staten Zuid-Holland, geachte heer Duizer,

Geachte Provinciale Staten Zuid-Holland, geachte heer Duizer, Van: Secretariaat Bewonersvereniging Koningshof [mailto:secretariaat@wijk-koningshof.nl] Verzonden: zondag 4 oktober 2015 22:01 Aan: Duizer, BM Onderwerp: Twee ingezonden brieven met betrekking tot de

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2010/17 Raadsvragen van het raadslid Eric Leltz, ingevolge artikel 37 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Ingezonden: 29 mei 2010 Onderwerp: Verkeersstromen rond station Ede-Wageningen

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool.

WERK BOEK. DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. WERK BOEK DE CENTRALE AS Voor leerlingen groep 7 en 8 basisschool. 1 DE CENTRALE AS IN NOORDOOST-FRYSLÂN 1.1 - STEEDS DRUKKER OP DE WEG Het wordt steeds drukker op de weg. Steeds meer mensen hebben een

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan 1 Inleiding In deze memo staat het resultaat van de verkeerskundige toets

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie