Adviesnota aan de Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesnota aan de Raad"

Transcriptie

1 VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten: Adviesnota Vervangen verkeersregelinstallaties N44 De Lange Wassenaar leefbaar Het verbeteren van de doorstroming voor de Wassenaarders Het vervangen van verkeersregelinstallaties (VRI s) op de N44 Het verbeteren van de doorstroming Projectplan geen Beslispunten 1. Het projectplan vervangen verkeersregelinstallaties N44 vast te stellen als kader voor de uitvoering, met daarin de volgende kernpunten: a. de VRI's worden als één project aanbesteed. b. de VRI's blijven eigendom van de gemeente Wassenaar. c. de VRI's worden flexibel door het inbouwen van diverse scenario's. d. kleine optimalisaties van de kruispunten zullen ook in het project meegenomen worden. e. koppelen met het VRI systeem van Rijkswaterstaat wordt mogelijk. f. uitvoering is eind g. het beschikbare krediet van ,- is maatgevend. Blad 1

2 Onderwerp Vervangen verkeersregelinstallaties N44 Inleiding Op de N44 staan 6 verkeersregelinstallaties (VRI s) binnen het gebied van Wassenaar en deze zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente. De VRI s zijn in 2008 functioneel en programma technisch geoptimaliseerd. Deze bleken in 2012 niet meer toereikend voor de hoeveelheid te verwerken verkeer. Daarbij komt kijken dat het type regeling is verouderd. Deze veroudering brengt cruciale beperkingen met zich mee, waardoor de VRI s niet verder kunnen worden geoptimaliseerd. Daarom is vervanging noodzakelijk. Beslispunten 1. Het projectplan vervangen verkeersregelinstallaties N44 vast te stellen als kader voor de uitvoering, met daarin de volgende kernpunten: a. de VRI's worden als één project aanbesteed. b. de VRI's blijven eigendom van de gemeente Wassenaar. c. de VRI's worden flexibel door het inbouwen van diverse scenario's. d. kleine optimalisaties van de kruispunten zullen ook in het project meegenomen worden. e. koppelen met het VRI systeem van Rijkswaterstaat wordt mogelijk. f. uitvoering is eind g. het beschikbare krediet van ,- is maatgevend. Beoogd effect Met dit project wordt de doorstroming verbeterd (zowel in de lang- als de dwarsrichting), wordt het verkeersveiliger en wordt de filevorming teruggedrongen, wat het verminderen van fijnstof in de omgeving zal bewerkstelligen. Blad 2

3 Argumenten 1.1 Met het vaststellen van het projectplan is het kader voor de uitvoering helder. Dan kan er direct begonnen worden met de uitvoeringsfase. 1.a.1.Hierdoor is aanbestedingsvoordeel te behalen. Door alle VRI s in één aanbesteding op de markt te zetten, kan er een aanbestedingsvoordeel behaald worden. Daarnaast is de technische afstemming beter te regelen. 1.b.1. De gemeente kan zelf de balans tussen langs-en dwars verkeer bepalen. Het projectplan gaat uit van eigen beheer baas in eigen buurt. Voor Wassenaar is het belangrijk de oversteekbaarheid van de N44 goed te regelen. 1.c.1 Door een flexibele regeling toe te passen kan ingespeeld worden op evenementen en toekomstige wijzigingen in de verkeerssituatie. Er worden scenario s ingebouwd zodat op drukke dagen de doorstroming optimaal blijft. Voor Duinrell, De Bosrand, stranddag, evenement of als er een ongeval is gebeurd, kunnen de verkeerregelinstallaties vanuit de verkeerscentrale van de Rijkswaterstaat omgezet worden naar van te voren afgesproken scenario s. Als de Rijnland route is aangelegd, verandert de verkeersstroom over de N44 en kunnen de VRI s anders ingesteld worden. 1.d.1 Door ook de kruispunten te optimaliseren kan de cyclustijd worden verkort. De kruispunten worden iets verbeterd en de verkeersstromen worden vereenvoudigd; waardoor deze sneller afgewikkeld worden. De cyclustijd van de verkeerlichten en het aan beurt komen van een rijrichting wordt verbeterd. Deze kleine aanpassingen zijn in het budget meegenomen. 1.e.1. Met Rijkswaterstaat te koppelen geeft een betere doorstroming. De VRI s op de N44 kunnen gekoppeld worden aan het verkeersbegeleidingsysteem van Rijkswaterstaat. Hierdoor kan de doorstroming verbeteren en de weggebruiker beter bediend worden. Dit onderdeel is belangrijk omdat het bijdraagt aan het effect beter milieu en leefbaarheid. 1.f.1. De subsidie dient behouden te blijven. Stadsgewest Haaglanden heeft de subsidie toegekend voor het jaar 2014 met een verwachtte uitvoering eind Daarom wordt dit project snel aanbesteed na deze besluitvorming van de Raad. 1.g.1 In de programmabegroting 2012 is een budget opgenomen om de VRI s te vervangen. Dit budget is grotendeels afkomstig van het Stadsgewest Haaglanden. Zowel Stadsgewest Haaglanden als de gemeente Wassenaar heeft belang bij het vervangen van de VRI s, waardoor de doorstroming op het Wassenaarse wegennet wordt geoptimaliseerd. Kanttekeningen 1.1 De vervanging van de VRI s heeft op zich laten wachten. Het toenmalige college heeft in het verleden de Raad toegezegd dat de VRI s vervangen zouden worden in het derde kwartaal Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het inhalen van de achterstand en zijn diverse projectfasen in een keer doorlopen. Daardoor zitten we nu al dicht op de aanbesteding en kan de planning gehaald worden om in 2014 de uitvoering te laten plaatsvinden. Blad 3

4 Burgerparticipatie Alle omliggende buurtverenigingen van de Rijksstraatweg worden uitgenodigd voor een informatieavond. Op die avond zullen de bewoners over de verbeteringen door middel van een simulatieprogramma geïnformeerd worden. De voor- en nadelen worden besproken met de omwonenden en zij kunnen hun inbreng geven, zodat er een afstelling van de installaties komt met een groot draagvlak. Communicatie Na het besluit zal over de aanpak en voortgang gecommuniceerd worden met alle betrokkenen en belanghebbende partijen. Als eerste zullen de omwonenden (onder andere uit Kerkehout) gehoord worden, zodat deze hun wensen kenbaar kunnen maken. Financiën De benodigde investeringskosten zijn geraamd op ,-. De dekking van het krediet staat in onderstaande tabel. Inbegrepen zijn de kosten voor engineeren, programmeren, bestratingswerkzaamheden en het koppelen van de verkeersregelinstallaties aan de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. De reeds gemaakte voorbereidingskosten van ongeveer ,- maken hier ook deel van uit. Dekking ,- Subsidie Stadsgewest Haaglanden ,- Voorziening Verkeersregelinstallaties Totaal ,- Boekingsnummer Blad 4

5 Bovenop de reeds toezegde subsidie van Stadsgewest Haaglanden, is aangegeven dat er een extra subsidie mogelijk is voor het koppelen van de verkeerregelinstallaties aan de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de werkelijke kosten en nu dus nog niet bekend. Eventuele aanvullende wensen vanuit Rijkswaterstaat, waar Wassenaar geen belang bij heeft, worden door Rijkswaterstaat zelf opgepakt en bekostigd. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders, secretaris burgemeester Blad 5

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk

Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk Willem Mak (Senior verkeerskundige Vialis bv) Samenvatting Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) is in potentie een kansrijk

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Vastgesteld door bestuurders van IenM, provincies, gemeenten en waterschappen op >invullen< te Den Haag Hoofddoelsteling

Nadere informatie

Aanbevelingen voor een goed actieplan

Aanbevelingen voor een goed actieplan Aanbevelingen voor een goed actieplan Vind je dat in jouw woonomgeving iets aan de geluidsoverlast moet gebeuren? Heb je last van geluid van een weg, spoorweg of Schiphol? Wil je een natuurgebied beschermen

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht Signalen uit de openbare ruimte Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht SIGNALEN UIT DE OPENBARE RUIMTE EEN CASUSONDERZOEK NAAR HET ONDERHOUD VAN DE OPENBARE

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER

MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo. Zandmaas/Maasroute. Aanvulling op de Trajectnota/MER MER Verbreding Julianakanaal tussen Limmel en Elsloo Zandmaas/Maasroute Aanvulling op de Trajectnota/MER 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting MER verbreding Julianakanaal 7 Deel A Hoofdlijnen voor de Besluitvorming

Nadere informatie