Veiligheid heeft een prijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid heeft een prijs"

Transcriptie

1 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs

2 @AnneMarieSnels voorzitter annemarie snels Samen staan we sterker D e laatste OpLinie van dit jaar valt net voor de feestdagen op uw deurmat. Dat biedt mij de gelegenheid om u en uw geliefden hele fijne dagen toe te wensen. Het was me het jaartje wel, bij Defensie was en is veel in beweging: Opnieuw flinke bezuinigingen, opnieuw onzekerheid onder het personeel. Overleg wat begin dit jaar was stilgelegd en weer op gang moe(s)t komen. Twee missies waarover veel te doen is. Leden en niet-leden die massaal aangaven weinig vertrouwen te hebben in de Defensieleiding en de politiek. Leden die bij de bond aanklopten voor individuele hulp. Leden die 30 november hun stem lieten horen op de FNV Manifestatie voor Koopkracht en Echte Banen. Over veel van die zaken leest u regelmatig in OpLinie. Wat u niet ziet zijn die honderden kaderleden die dag in dag uit bezig zijn voor de bond. Als aanspreekpunt op een kazerne bijvoorbeeld, of als voorlichter bij de jongeren die bij Defensie instromen, om mee te praten over het beleid van de AFMP of in de medezeggenschapsorganen bij Defensie. Wat u vaak ook niet ziet zijn de inspanningen van de collega s, of het nu bijvoorbeeld gaat om overleg rond reorganisaties, het op rolletjes laten lopen van een vergadering of de individuele belangenbehartiging. Al die collega s en vrijwilligers zorgen er samen voor dat onze dienstverlening aan u zo optimaal mogelijk is en we standpunten formuleren waarin de leden zich herkennen. Van die mooie vakbond werd ik deze zomer voorzitter. Ook voor mij was het een hectisch jaar. Ik moest een hele snelle leerschool doorlopen om overal over mee te kunnen praten en standpunten te verkondigen, van werkvloer tot media tot minister. Daarbij ben ik enorm gesteund door al die vrijwilligers en de collega s. En door u, al beseft u dat misschien niet. Want het zijn de leden die de bond maken. En bij de leden leg ik graag mijn oor te luisteren. Want juist op de werkvloer en op ledenbijeenkomsten vang ik signalen op. Ben ik tevreden over de resultaten tot nu toe? Nog niet, we zetten stappen voorwaarts, maar grote resultaten zijn niet snel te boeken. En daar wordt ik soms, net als u, wat ongeduldig van. Maar we hebben helaas niet alleen met Defensie als werkgever te maken, en dat is vaak al lastig genoeg, maar óók met de politiek. Zo is de politiek nu al weer lange tijd aan het discussiëren over de pensioenen. Zolang daar geen besluiten worden genomen kunnen wij geen afspraken maken met de werkgever over uw pensioen en het AOW-gat. Soms zeggen mensen uit teleurstelling hun lidmaatschap op, dat is jammer. Want dan kunnen we niks meer voor hen betekenen als zich wél problemen voordoen. Of ze denken, ik ga nu met UKW, de bond kan toch niks meer voor me doen. Maar de bond is wél uw onderhandelaar richting werkgever over arbeidsvoorwaarden, pensioen en uw individuele problemen. Nog los van de voordelen voor leden als gratis belastingadvies, de Esso Tankpas en het Voordeelprogramma waarmee u korting krijgt op bijvoorbeeld uw vakantie of verzekeringen. Als u van die voordelen gebruik maakt haalt u uw lidmaatschapsgeld op jaarbasis er dik uit! Als de bond minder leden heeft tast dat de kracht van de bond aan en worden de onderhandelingsresultaten er niet beter op. Dat gunnen we de werkgever toch niet? Want we gáán resultaten boeken het komend jaar. De werkgever moet er immers voor zorgen dat het vertrouwen van het personeel hersteld wordt. Ik ga mij ook het komend jaar maximaal inzetten om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Of het nu gaat om uw werk of uw inkomen. Daar mag u mij op aanspreken, maar mag ik dan ook op u rekenen? Ik hoop dat we samen klinkende resultaten gaan boeken in Ik wens u alvast een mooi en succesvol nieuw jaar toe. 02 december oplinie november 2013

3 28 inhoud Veiligheid heeft prijs 04 Tijdens de FNV-manifestatie in Utrecht op 30 november voor meer koopkracht en echte banen maakte de AFMP zich ook sterk voor een veilig Nederland. Voorzitter Anne-Marie Snels uitte stevige kritiek op het streven van minister Hennis- Plasschaert om het aantal reservisten zeer fors uit te breiden. Uitzendbescherming 08 #08 De AFMP vindt dat er niet getornd mag worden aan de uitzendnorm. Minister Hennis leek hierin mee te gaan, maar bij de patriotmissie in Turkije gaat het toch mis: Defensie is eind 2014 nog steeds niet in staat alle militairen uitzendbescherming te bieden. AOW-gat 18 De AFMP blijft zich inspannen om de financiële gevolgen van het AOW-gat voor onze leden zoveel mogelijk te verzachten. Dat blijkt al uit de rechtszaak tussen de AFMP en de Nederlandse Staat over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ook leest u meer over versleep- en overbruggingsregelingen. Je baan of je geliefde 14 Komt je partner uit een land dat op de blacklist van de MIVD staat? Voor je het weet moet je kiezen tussen je baan of je geliefde, als bij het veiligheidsonderzoek gegevens over je partner in dat land niet opgevraagd kunnen worden. 08 Verder in dit nummer 10 Missie Mali 11 Uit het overleg 13 OpLinie als app 16 Pensioennieuws 20 Onterecht ontslagen 22 Veteranenberichten 24 Extra grote kerstpuzzel 27 Verenigingsnieuws 28 Ledenbenefits 29 Samenlevingscontract 30 Bankzitter 31 Computerhoek 33 FNV-Voordeel 34 Servicepagina Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw AFMPlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 april. U kunt opzeggen door middel van een brief aan AFMP/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden, of Het volgende verenigingsblad verschijnt op donderdag 6 februari Kopij aanleveren is mogelijk tot en met maandag 13 januari Salarisbetaaldatum: vrijdag 24 januari 2014 Cover: AVDD oplinie december

4 Werk en inkomen Tekst Dick harte foto s Ben Donkers AFMP tijdens FNV-demonstratie: Veiligheid heeft een prijs De AFMP kan zich niet vinden in het streven van minister Hennis-Plasschaert om het aantal reservisten binnen de krijgsmacht op te voeren van tot Dat maakte AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels op zaterdag 30 november bekend tijdens de start van de FNV-campagne voor meer koopkracht en echte banen. binnen defensie hebben we al meer dan genoeg flexibiliteit Ruim mensen kwamen die dag naar Utrecht om de FNVcampagne af te trappen en te demonstreren tegen de keuze van het kabinet om nog eens zes miljard aan lastenverzwaringen en bezuinigingen op de overheidsvoorzieningen door te voeren. FNV Veiligheid het samenwerkingsverband tussen de AFMP, de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond was vertegenwoordigd met ruim honderd leden en bestuurders. De manifestatie begon in de Jaarbeurs, waar s ochtends vanaf uur in meerdere zalen vakbondsleden bijeenkwamen om de gevolgen van het kabinetsbeleid voor hun sector te bespreken: leerkrachten, metaalwerkers, bouwvakkers, thuiszorgers, verpleegkundigen, schoonmakers, mensen uit sociale werkplaatsen, senioren en politie- en defensiemedewerkers. Flexibilisering FNV Veiligheid hield haar bijeenkomst in de Julianazaal. NPB-voorzitter Han Busker sprak de aanwezigen toe over de sociaal-economische toestand in Nederland en de verkeerde keuze van het kabinet voor bezuinigen in plaats van investeren. Inhakend op het thema echte banen vroeg hij aandacht voor de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds minder mensen hebben een vast contract. Dat is een groot probleem voor werknemers, voor de kwaliteit van het werk en voor de economie. Hij vertelde dat die trend bij de politie tot uiting komt in het streven van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om het aantal vrijwilligers in de ondersteuning de komende jaren fors uit te breiden. Reservisten AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels bekritiseerde in haar toespraak het streven van minister Hennis-Plasschaert om het aantal reservisten binnen de krijgsmacht de komende zes jaar op te voeren tot pakweg En dan niet alleen meer voor specifieke functies als bijvoorbeeld tolken, maar ook voor het uitvoeren van basistaken. De minister zegt dat daarmee niet naar vervanging van vast militair personeel wordt gestreefd, maar naar verrijking daarvan. En dan zeg ik: maak dat de kat wijs. Want de arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheidsregelingen voor de reservist zijn stukken slechter dan die van het vast personeel. Snels: Binnen Defensie hebben we al meer dan genoeg flexibiliteit. Een grote tweede flexibele schil erbij leidt alleen maar tot nog meer onzekerheid en daar zit het Defensiepersoneel echt niet op te wachten. We zijn niet tegen inzet van reservisten, maar die moeten niet de gaten gaan vullen die door de bezuinigingen zijn ontstaan. Koopkracht Inhakend op het thema meer koopkracht herinnerde Snels de aanwezigen eraan dat in het Sociaal Akkoord een bedrag van 200 miljoen is afgesproken voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel. Dat geld laten we natuurlijk niet in de portemonnee van het kabinet zitten. Samen met de andere Defensiebonden gaan wij ons er sterk voor maken dat een deel van dit geld gebruikt wordt om het Defensiepersoneel er op korte termijn wat geld bij te geven bij het salaris of de dertiende maand bijvoorbeeld. Recent AFMP-onderzoek heeft aangetoond hoe slecht het binnen de krijgsmacht gesteld is met het vertrou- 04 oplinie december 2013

5 Ton Heerts voerde de anderhalf uur durende mars door Utrecht aan Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg afkeurende reacties oplinie december

6 werk en inkomen op inzetbaarheid kun je niet eindeloos blijven bezuinigen wen in de leidinggevenden. Een financieel gebaar in de arbeidsvoorwaarden is wel het minste wat de Defensietop kan doen om het vertrouwen een klein beetje te herstellen. Vakbondsmarkt Na afloop van de bijeenkomst in de Julianazaal vertrok de afvaardiging van FNV Veiligheid naar de Grote Hal, voorafgegaan door een doedelzakspeler en een trommelaar. Onderweg kwam je door Hal 11, waar diverse organisaties, FNV-bonden en sectoren zich presenteerden aan het publiek. In deze hal had FNV Veiligheid een enorme militaire vrachtwagen gestationeerd, met in de laadbak een manshoog actiespandoek. Aangezien alle deelnemers zich om deze drietonner heen moesten bewegen trok deze stunt van FNV Veiligheid veel aandacht. Daar heb ik nog mijn rijbewijs mee gehaald!, was een veelgehoorde reactie van de bezoekers. In de Grote Hal verschenen om te beginnen acht vakbondsbestuurders op het podium, die vertelden wat er in de zaal was besproken en geconcludeerd. Namens FNV Veiligheid vertelde Anne-Marie Snels dat er zowel binnen Defensie als bij de politie een eind moet komen aan het vervangen van echte banen door vrijwilligers en flex-krachten. Daar gaan wij als bonden mee aan de slag: we willen afspraken over aantallen vast personeel in verhouding tot flex-personeel en over de voorwaarden waaronder flex-personeel wordt ingezet. Ook betoogde ze met klem dat het maar eens afgelopen moest zijn met de bezuinigingen op Defensie en de politie. Nog meer bezuinigen gaat ten koste van de veiligheid in onze samenleving. En die is in het belang van iedereen! We willen toch allemaal dat bijvoorbeeld Schiphol en de Rotterdamse haven worden beveiligd? Dat er blauw op straat loopt? Dat bij ongevallen, inbraken, grote branden de militair of politieagent klaarstaat? Nou, dan kun je op hun inzetbaarheid niet eindeloos blijven bezuinigen. Veiligheid heeft een prijs. Afkeurende reacties Daarna verscheen minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het podium om de demonstranten de hand te reiken. We gaan als Nederland door misschien wel de diepste crisis in 80 jaar. Daar kunnen we uitkomen als we samenwerken. Ik ben jullie bondgenoot, zei Asscher. Afgaande op de afkeurende reacties uit de zaal bleek een deel van de aanwezigen daarvan niet overtuigd. De minister zette zich zichtbaar schrap en vervolgde: Maar dan heb ik wel jullie steun nodig en moeten we elkaar niet uitfluiten. Hij verliet onverrichterzake het podium weer. Doorgeslagen FNV-voorzitter Ton Heerts kreeg een aanzienlijk warmer welkom. Tot groot genoegen van de aanwezigen trok hij fel van leer tegen de doorgeslagen miljardenbezuinigingen van het kabinet Rutte-II. Ook de zojuist vertrokken Lodewijk Asscher kreeg een veeg uit de pan: Stop met het plan om mensen in de bijstand te dwingen werk te doen dat voorheen betaald werd. Investeer in mensen, zodat ze weer vertrouwen krijgen. Dan durven ze weer te besteden en komt de economie weer op gang, aldus Heerts. Kaasboer op de hoek Ook wat de koopkracht betreft had Heerts een duidelijke boodschap: Wij eisen een fatsoenlijke loonsverhoging waar dat kan, na al die jaren van mati- 06 oplinie december 2013

7 veel bedrijven hebben geld zat maar investeren niet in hun mensen Reservistenbeleid ging. En dan zegt meneer Wientjes dat de werkgevers dat niet kunnen betalen: Denk toch om de kaasboer op de hoek! Dan zeg ik: flauwekul! Lariekoek! Er is nog nooit een bedrijf failliet gegaan door een looneis van de FNV. Er is bij veel bedrijven geld zat. Die hebben geld op de plank liggen, maar weigeren te investeren in vernieuwing en hun mensen. Of ze denken alleen aan hun aandeelhouders. Wij willen dat ze weer gaan investeren in mensen in jullie! En daar wordt uiteindelijk ook de kaasboer op de hoek blij van, meneer Wientjes. De manifestatie eindigde met een mars van zo n anderhalf uur door Utrecht, met voorop FNV-voorzitter Ton Heerts. Die keek tevreden terug op de bijeenkomst: Dit is een veelbelovende start. Het is heel inspirerend om zoveel actieve leden te ontmoeten die er met elkaar iets van willen maken en met elkaar bespreken hoe ze hun eisen voor koopkracht en echte banen kracht gaan bijzetten. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels in de drietonner. Onder: de tasjes en hesjes vonden gretig aftrek. Op maandag 2 december vond op de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum een landelijk symposium over het (gewenste) reservistenbeleid plaats. Geheel in lijn met het AFMP-standpunt sprak FNV-voorzitter Ton Heerts bij die gelegenheid zijn waardering uit voor het werk van de huidige reservisten maar waarschuwde ook voor misbruik bij een forse uitbreiding van deze groep. Meer dan 600 reservisten en beroepsmilitairen van verschillende krijgsmachtdelen waren in Hilversum aanwezig en hoorden vooraanstaande sprekers uit het bedrijfsleven en de vakbonden hun visie op het toekomstige reservistenbeleid geven. Het symposium was het sluitstuk van een reeks van dertien discussiebijeenkomsten die Defensie de afgelopen maanden hield om het draagvlak voor het nieuwe reservistenbeleid zo groot mogelijk te maken. De uitkomsten gebruikt minister Hennis bij het opstellen van de nieuwe nota over dat onderwerp, die ze in het voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer zal aanbieden. Waardering FNV-voorzitter Ton Heerts sprak om te beginnen zijn waardering uit voor de belangrijke bijdrage die deeltijdmilitairen aan de Nederlandse krijgsmacht leveren. Niet alleen door hun specifieke kennis en expertise, maar ook door hun functie als bruggenbouwers tussen de burgermaatschappij en de krijgsmacht. Dit zijn zesduizend mannen en vrouwen waar ik diep respect voor heb net als voor de krijgsmacht trouwens. Heerts kan zich echter niet vinden in de plannen van minister Hennis om het reservistenbestand fors uit te breiden. Op Defensie wordt al jarenlang grof bezuinigd. Daardoor is er simpelweg een tekort aan vast personeel ontstaan. Dat wil de werkgever de komende jaren steeds meer gaan opvullen met reservisten. Heerts ziet dat niet zitten: Vaste banen worden dan vervangen door flexbanen met minder rechtszekerheid en minder beloning. Dat is niet alleen een belediging voor het ontslagen personeel, maar ook voor de reservisten.»volgens Heerts zou het heel verstandig zijn als Defensie in het overleg met de vakbonden afspraken maakt over de verhouding tussen het aantal vaste krachten en het aantal flexibele krachten en over de voorwaarden waaronder reservisten worden ingezet. Laten wij er met zijn allen alsjeblieft voor zorgen dat de passie van deze mensen op een goede en vooral rechtvaardige manier wordt ingezet. Want hardwerkende mensen mogen nooit de dupe worden van gegoochel met cijfertjes! oplinie december

8 werk en inkomen Tekst dick harte Uitzendbescherming onder druk De AFMP en de andere defensiebonden zijn niet akkoord gegaan met voorstellen van minister Hennis- Plasschaert om uitzonderingen mogelijk te maken op het gebruikelijke uitzendpatroon van militairen: één periode op missie, twee perioden rust. Maar voor een deel van het defensiepersoneel kan Defensie niet voldoen aan de regels voor uitzendbescherming. Op vrijdag 15 november besloot het kabinet Rutte-II de Patriotmissie in Turkije met twaalf maanden te verlengen tot eind januari In de brief aan de Tweede Kamer over dit besluit meldt het kabinet dat het helaas onmogelijk is om het volledige Patriot-personeel in die periode de gebruikelijke uitzendbescherming te bieden. Dat wil zeggen dat men na terugkeer van een missie van zes maanden minstens twaalf maanden geen nieuwe uitzending heeft. Ongeveer 90 van de 270 functies kunnen bij aanvang van de verlengingsperiode niet regulier worden gevuld. In het eerste kwartaal van 2014 gaat het nog om 60 en in het tweede kwartaal om 20 functies. Eind 2014 is Defensie nog steeds niet in staat om alle militairen uitzendbescherming te bieden. Zorgen Snels:AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels: Al bij de eerste lichtingen van de Patriotmissie is de uitzendbescherming geweld aangedaan. Dat was een eenzijdig besluit van het kabinet; wij zijn daarover niet geraadpleegd. Wel hebben we het afgelopen jaar herhaaldelijk ervoor gewaarschuwd dat er maatregelen moesten worden genomen als er sprake zou zijn van verlenging van de missie. Op 19 november poogde de minister met oplossingen te komen, die de uitzendnorm echter nog steeds geweld aandeden. De bewindsvrouw legde daarbij voorstellen op tafel om in uitzonderlijke situaties (waaronder volgens haar de missie in Turkije) inbreuken op de uitzendnorm mogelijk te maken. Denk daarbij aan het vaker en voor kortere duur uitzenden van mensen ( korte rotaties ) en van snelle repatriëring als de persoonlijke omstandigheden van militairen of van het thuisfront dat vereisen. Staand gebruik De Anne-Marie Snels: Wij willen helemaal niet praten over maatregelen om af te zien van de uitzendbescherming en dat vervolgens af te kopen. Na een missie voldoende tijd rustig thuis kunnen zijn is niet voor niets een staand gebruik geworden. Je waarborgt daardoor de gezondheid van je medewerkers ook op langere termijn. Bovendien zorg je ervoor dat ze voldoende tijd kunnen doorbrengen met het thuisfront. Dat beleid moet ongewijzigd blijven, anders loop je het risico dat je mensen onnodig beschadigd raken. 08 oplinie december 2013

9 Foto Jurriaan Esser Uitzendduur moet duidelijk zijn Dat uitzendbescherming van belang is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van militairen staat buiten kijf. Ook in het buitenland wordt dit onderkend, zoals blijkt uit onderzoeken en het beleid op dit gebied. Werkbezoek van AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels op 20 september aan de Patriot-eenheid in Adana, samen andere vakbondsvoorzitters en een deel van de defensietop. Op dinsdag 26 november sprak de minister met twee tongen. Aan de ene kant liet ze de bonden onomwonden weten: De uitzendbescherming staat. Afspraak is afspraak. Dat betekent niet dat de missie niet verlengd wordt, daarover gaat het kabinet. Het betekent dat Defensie individuele afspraken moet maken met elke militair die zij na terugkeer van een missie sneller wil inzetten dan na twee perioden rust. En dat komt erop neer dat aan de andere kant de minister de militairen dwingt om af te zien van uitzendbescherming. AFMP-voorzitter Snels: De bonden hebben de minister opgeroepen om de Tweede Kamer haarscherp duidelijk te maken dat ze moet vasthouden aan de uitzendbescherming. De krijgsmacht heeft zoveel personeel moeten inleveren dat hij alleen nog voldoende voortzettingsvermogen kan organiseren door zijn mensen op een ongezonde wijze in te zetten. Hopelijk leidt dat ertoe dat de politiek en de Defensietop eindelijk wakker worden. Er moet gekozen worden: óf de politiek verlaagt het ambitieniveau, óf er moet geld bij. Elk land volgt op het gebied van uitzendbescherming zijn eigen beleid. Uitzendtermijnen variëren van enkele maanden tot een jaar (soms langer). In Engeland gaat men uit van een maximale uitzendtermijn van zes maanden en van maximaal twaalf maanden in totaal, in drie jaar tijd. In de VS wordt gestreefd naar een vuistregel van één periode op en twee periodes af (1:2). Die vuistregel wordt bijvoorbeeld al gehanteerd in Duitsland en Scandinavië. Nederland loopt daar dus mee in de pas. Deze vuistregel is een minimum. Veelvuldige uitzendingen in een beperkte periode waarbij de uitzendbescherming wordt gehanteerd zorgt op termijn voor een onverantwoorde belasting van het personeel én het thuisfront. Verband Mede op basis van uitgevoerde onderzoeken kan worden verondersteld dat er een algemeen verband bestaat tussen uitzendduur in het algemeen en klachten nadien: hoe langer de uitzending duurt, hoe groter de kans dat later psychische en/of lichamelijke klachten optreden. Een belangrijke factor is de verwachte uitzendduur of -frequentie ten opzichte van de daadwerkelijke uitzendduur of -frequentie. Met andere woorden: het is niet goed wanneer militairen worden uitgezonden, zonder dat duidelijk is wanneer ze vertrekken, hoe lang de uitzending duurt, hoe lang de missie duurt en in relatie daarmee: zonder dat duidelijk is hoe vaak men wordt uitgezonden. Dit laatste speelt met name een rol bij gespecialiseerde eenheden die maar over een beperkt aantal inzetbare specialisten beschikken (bijvoorbeeld de genie in Afghanistan). Verder zijn onder meer van invloed de taken die iemand moet uitvoeren en de aard van de uitzending. Op basis van bovenstaande is een verhouding van 1: 4 of zelfs 1: 5 op de langere duur een meer verantwoorde belasting. Zeker bij gezinnen met jonge kinderen kan de uitzending van de militair een voedingbodem zijn voor hechtingsproblematiek en relatieproblemen (partner en/of kinderen). Op basis van ervaring is bekend dat na terugkeer van een missie de uitgezonden militair en het gezin weer moeten wennen aan de nieuwe situatie. Zo n gewenning duurt minimaal een maand. Nieuwe automatismen ontstaan in de loop van de tweede maand. Bij de Patriot missie moet in twee maanden tijd de gehele cyclus van voorbereiding, uitzending en terugkeer worden doorlopen en dat straks 6 maal. Dit terwijl deze militairen al een uitzending van 6 maanden in 9 maanden tijd hebben gehad. Dit nieuwe ritme kan mogelijk een zeer sterke negatieve invloed hebben voor de relaties binnen het gezin. Nazorg In het kader van de personeelszorg rondom uitzendingen heeft Defensie een heldere set van maatregelen vastgelegd over de nazorg bij uitzending. Deze maatregelen (o.a. adaptatiegesprek, terugkeergesprek, nazorgvragenlijst) zijn neergelegd in het veteranenbesluit. Onduidelijk is op welke wijze bij een ritme van één maand op, één maand af, één maand op gedurende een jaar invulling daaraan wordt gegeven. Ook de coördinatie en registratie van die maatregelen dienen expliciet te worden vastgelegd. oplinie december

10 missie Tekst dick harte AFMP wil waarborgen Veiligheid Mali-militairen Sluitende internationale afspraken en heldere mandaten zijn noodzakelijk voor de veiligheid van de militairen die Nederland wil uitzenden naar Mali. Dat heeft AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels op 29 november benadrukt tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie Minusma. Ook moet er duidelijkheid zijn over de beschikbare gezondheidszorg in het missiegebied. Snels drukte de Kamerleden op het hart hun verantwoordelijkheid waar te maken en zorgvuldig te controleren of de missie aan een paar belangrijke voorwaarden voldoet. Hoe gedegen is de voorbereiding? Welke maatregelen worden er genomen om de veiligheids- en gezondheidsrisico s van de militairen te minimaliseren? Hoe duidelijk zijn de afspraken over het geweld dat in het missiegebied gebruikt mag worden ( rules of engagement )? Snels: Heldere mandaten, wie is waarvoor verantwoordelijk. Zekerheid daarover is binnen VN-operaties van groot belang. Dat is één van de lessen die we geleerd hebben van Srebrenica. En het is zaak dat daarover duidelijkheid bestaat voordat de militairen vertrekken. Beveiliging Vooral op het punt van de beveiliging heeft de AFMP nog de nodige zorgen. Snels: Nederland heeft met de VN afgesproken dat het een rode kaart kan trekken als het de veiligheid van een bepaalde operatie niet vertrouwt. Die opdracht hoeft dan niet te worden uitgevoerd. Dat is mooi, maar nog beter zou zijn zeer duidelijke internationale afspraken te maken zodat zo n veto-mogelijkheid niet nodig is. Voor de ondersteuning op het gebied van troepentransport en medische evacuatie (medevac) zal worden samengewerkt met Frankrijk. Wat gebeurt er als dat land zijn helikopters terugtrekt? Is de Nederlandse missie dan afgelopen? Ik zou graag horen dat daarvoor een what if-scenario is of wordt ontwikkeld. Snels wil garanties om verrassingen te voorkomen PTSS Anne-Marie Snels onderstreepte tijdens de hoorzitting ook het belang van een brede steun in de samenleving voor de missie. Er is namelijk een verband tussen het maatschappelijk draagvlak en het ontstaan van PTSS-klachten. Wat mij betreft heeft de politiek de schone taak om dat draagvlak te helpen creëren en onderhouden. Daarnaast ga ik ervan uit dat er voldoende (psycho)sociale zorg beschikbaar is zowel in het voortraject als tijdens de missie en daarna. Gezien de geplande duur van de missie lijkt het handhaven van de uitzendbescherming geen problemen op te leveren. Snels: Het uitzendpatroon één periode op missie/twee periodes thuis lijkt gewaarborgd. Blijft dat ook zo als de missie verlengd wordt? Die garantie zou ik wel tijdig willen hebben, zodat we niet opnieuw voor verrassingen komen te staan. Snel duidelijkheid Militairen moeten zich in Mali concentreren op de missie en zich niet hoeven bezighouden met de eventuele gevolgen van de bezuinigingen op Defensie, zoals het kwijtraken van hun baan of het moeten solliciteren naar een nieuwe functie. AFMP-voorzitter Anne- Marie Snels wil dat de werkgever op dat punt voor duidelijkheid en rust zorgt. Ze rekent erop dat het meeste personeel dat uitgezonden wordt in ieder geval de feestdagen nog met hun familie en vrienden zal kunnen doorbrengen, zo liet ze de Tweede Kamer weten. De Tweede Kamer vroeg de AFMPvoorzitter onomwonden of ze vertrouwen had in de Mali-missie. Ik vind het een goede zaak dat Nederland weer een enigszins robuuste missie voor zijn rekening neemt, aldus Snels. Als de regering op tijd weet te voldoen aan de door ons gewenste garanties en waarborgen, dan heb ik alle vertrouwen in een geslaagde missie. 10 oplinie december 2013

11 werk en inkomen Tekst dick harte WUL-compensatie in 2014 Het defensiepersoneel krijgt in 2014 in ieder geval dezelfde WUL-compensatie als in Daarmee zijn de AFMP en de andere defensiebonden op dinsdag 26 november akkoord gegaan. De werkgever heeft toegezegd in 2014 met de bonden te zullen onderhandelen over een structurele compensatieregeling. De AFMP zal daarbij opnieuw inzetten op een volledige WUL-compensatie zowel voor actieve als voor post-actieve medewerkers. De afmp blijft aandringen op een structurele regeling Sinds 1 januari 2013 is in Nederland de Wet Uniform Loonbegrip van kracht. De WUL schrijft voor dat bij het berekenen van iemands loonbelasting en sociale verzekeringspremies hetzelfde inkomensbedrag als uitgangspunt wordt genomen. Met andere woorden: bij deze berekeningen wordt voortaan een uniform loonbegrip gebruikt. Doel: het verminderen van de administratieve lasten van werkgevers en de Belastingdienst. Bandbreedte De invoering van de WUL kon volgens de regering leiden tot positieve en negatieve inkomenseffecten. Vooraf werd aangekondigd dat deze niet zouden worden gecompenseerd zolang het ging om veranderingen tussen min 1,5 procent en plus 1,5 procent. Mocht blijken dat een grote groep mensen te maken kreeg met dalingen of stijgingen van hun inkomen boven deze bandbreedte, dan zouden nadere maatregelen worden genomen. Tot die laatste groep behoorde de defensiemedewerkers. Mede doordat die onder een eigen zorgstelsel (SZVK) vallen en daardoor bepaalde positieve inkomenseffecten van de WUL misliepen, kregen zij vanaf 1 januari 2013 te maken met een inkomensachteruitgang door de WUL tussen 2,8 en 4,7 procent (actieve dienst); tussen 1,5 en 3 procent (UGM-uitkering) en tussen 5 en 7 procent (gepensioneerden). Eenzijdige regeling Uit protest tegen het uitblijven van een behoorlijke compensatieregeling trokken de AFMP en de andere defensiebonden zich op 21 december 2012 eenzijdig terug uit het sectoroverleg. Vervolgens nam minister Hennis- Plasschaert na de jaarwisseling eenzijdig enkele maatregelen om de inkomensachteruitgang van het personeel in actieve dienst enigszins te beperken, om precies te zijn tot een percentage tussen 0,7 en 1,4 procent. Voor deze tijdelijke regeling wist de bewindsvrouw voldoende steun weten te krijgen in de Tweede Kamer en daarmee was voor de bonden helaas sprake van een voldongen feit. In september van dit jaar bleek de minister in de Defensiebegroting voor 2014 al een bedrag van 50 miljoen te hebben ingeboekt voor een gedeeltelijke WUL-compensatie. Voor de financiering daarvan had ze met succes aangeklopt bij minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Op 26 november confronteerden de bonden de minister met het uitblijven van een voorstel voor een structurele regeling. Ze stelden voor dat na de jaarwisseling de tijdelijke regeling uit 2013 ook in 2014 van kracht zou blijven en dat ondertussen zou worden gesproken over een blijvende oplossing voor de WUL-problematiek al dan niet met terugwerkende kracht. De minister ging met dat voorstel akkoord.»bij de onderhandelingen over een structurele compensatieregeling zal de AFMP blijven vasthouden aan zijn twee basiseisen: de compensatie wordt niet betaald uit arbeidsvoorwaardengeld (geen sigaar uit eigen doos) EN het inkomensverlies moet volledig worden gecompenseerd zowel voor actieve als voor post-actieve medewerkers. oplinie december