Systematische Vergelijkende Projectevaluatie: Leren uit de Projectendatabase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systematische Vergelijkende Projectevaluatie: Leren uit de Projectendatabase"

Transcriptie

1 English Title: Systematic Comparative Project Evaluation: Learning from the Project Database Systematische Vergelijkende Projectevaluatie: Leren uit de Projectendatabase Stefan Verweij Afdeling Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: Network Meeting Directorate of Production and Project Management Rijkswaterstaat Major Projects and Maintenance Nieuwegein, January 27th, 2015

2 Pressman & Wildavsky Expectations and good intensions in planning can easily fail in subsequent implementation Bekende voorbeelden, zie: Flyvbjerg, Bruzelius & Rothengatter (2003) Daarom: evaluatie! Learning is the key to both implementation and evaluation. We evaluate to learn, and we learn to implement (1984[1973], xviii)

3 Infrastructuur-evaluatie literatuur: twee perspectieven Accountability Learning

4 Infrastructuur-evaluatie literatuur: twee perspectieven Accountability Learning Risico-perspectief Planning als calculatie: er kunnen objectieve waarschijnlijkheden worden toegekend aan implementatie-processen van projecten Er kan dus (strategisch) worden ge-miscalculeerd Focus: partijen worden verantwoordelijk gehouden voor negatieve prestaties in/van projecten Zie Sanderson (2012), Lehtonen (2014)

5 Infrastructuur-evaluatie literatuur: twee perspectieven Accountability Learning Onzekerheid-perspectief De werkelijkheid is wezenlijk onzeker: er kunnen geen objectieve waarschijnlijkheden worden toegekend aan implementatie-processen van projecten Want de werkelijkheid is complex en dus beperkt stuurbaar/beïnvloedbaar Focus: hoe kunnen partijen leren in/van projecten Zie Sanderson (2012), Lehtonen (2014)

6 Evalueren en leren Het slechte nieuws Er wordt te weinig geëvalueerd, met name wat betreft project implementatie Mogelijke verklaring: de angst voor accountability Er wordt niet systematisch (consequent) geëvalueerd Mogelijke verklaring: te weinig middelen (geld, tijd, methodologische kennis) Er wordt weinig vergelijkend geëvalueerd (patronen over projecten heen) Problematisch: Hoe kunnen projecten dan van elkaar leren? En hoe worden geleerde lessen geïnstitutionaliseerd? Zeker in een steeds dynamischere context (uitbesteding van management, projectificatie)

7 Evalueren en leren Het slechte nieuws The implementation of transportation infrastructure projects therefore continues to be based on personal though unsystematically analyzed preferences, experiences and expectations, that are possibly inefficient, ineffective or obstructive to project implementation, without practitioners knowing or acknowledging this Zie Pfeffer & Sutton (2006), Rousseau (2006), Proefschrift Verweij (verwacht 2015) Het goede nieuws: de projectendatabase (PDB) Schat aan informatie: (1) veel projecten, (2) veel variabelen en (3) meerdere meetmomenten per jaar Kansen voor vergelijkende en longitudinale analyses

8 Onderzoek met de PDB Gastonderzoeker bij de afdeling PM (GPO) van november 2013 t/m juni 2014 Onder de hoede van Freek Wermer Twee analyses tot dusver 1. Meerwerk en contractveranderingen in project implementatie 2. Management en publiek-private samenwerking in project implementatie Analyse in de maak 3. Zwaarte en allocatie van risico s in DBFM-projecten

9 Meerwerk en contractveranderingen Onderzoeksvragen 1. Is er een relatie tussen lage aanbiedingen van aannemers, en de omvang van contractveranderingen (met meerwerk als gevolg) in de implementatie? 2. Wat zijn de omvang en redenen voor contractveranderingen in de implementatie? Kwantitatieve vergelijkende analyse van 45 projecten Methoden: Shapiro-Wilk toets en Kruskal-Wallis ANOVA toets Auteurs: Stefan Verweij, Ingmar van Meerkerk en Iris Korthagen Status: gepubliceerd in Transport Policy

10 Meerwerk en contractveranderingen Is er een relatie tussen lage aanbiedingen van aannemers, en de omvang van contractveranderingen in de implementatie? Gemiddelde contractwaarde bij ondertekening is 24% lager dan de verwachte waarde voor de aanbesteding (N=36) Dus: een positief aanbestedingsresultaat van 24% Er is geen relatie tussen het aanbestedingsresultaat en meerwerkkosten door contractveranderingen (N=36) Conclusie: er is geen bewijs voor opportunistisch gedrag van aannemers die aanbestedingskosten willen terugverdienen in de uitvoering Beperking: lage N, ontbrekende data in de PDB

11 Meerwerk en contractveranderingen Wat zijn de omvang en redenen voor contractveranderingen in de implementatie? Aantal contractveranderingen per project: 62,61 Kosten contractveranderingen per project k 25,452 Kosten contractveranderingen per project, als % contractwaarde: 22,37% Kleine projecten hebben relatief hogere meerwerkkosten dan grote projecten (maar geen significante verschillen) Gemiddelden, N=45

12 Meerwerk en contractveranderingen Wat zijn de omvang en redenen voor contractveranderingen in de implementatie? Meerwerk door scopewijzingen komt het meest voor en brengt % de meeste kosten met zich mee, gevolgd door technische noodzaak, omissie, en weten regelgeving (dit patroon is niet significant voor alle groepen) Veranderingen door wet- en regelgeving komen weinig voor, maar als ze voorkomen dan zijn er hoge meerwerkkosten Meerwerkkosten door omissies zijn relatief hoog in kleine projecten vergeleken met grotere projecten (significant)

13 Meerwerk en contractveranderingen Enkele implicaties / voer voor discussie Dominantie van scopewijzigingen en technische noodzaak in meerwerkkosten door onzekerheden die optreden in de uitvoering: op zoek naar flexibelere contractvormen? (Cruz & Marques, 2003) Er moet meer aandacht zijn voor het contractmanagement van kleinere projecten, vooral met betrekking tot meerwerkkosten door omissies in de contracten Maar: omissies in kleine projecten groot % van de contractwaarde, maar lagere absolute waarde ( ) dan in grotere projecten Enkele beperkingen onderzoek: lage N, definitie en meting van de vier meerwerk-categorieën

14 Management en publiek-private samenwerking Onderzoeksvragen 1. Wat voor een type management en publiek-private samenwerking draagt bij aan satisfactie van managers in de project implementatie? 2. Vragen verschillende typen projecten om ander management en publiekprivate samenwerking? Kwalitatieve vergelijkende analyse van 27 projecten Methode: fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsqca) fsqca geschikt voor het combineren van kwal/kwan data Auteurs: Stefan Verweij Status: paper, in-review

15 Management en publiek-private samenwerking Data Gemiddelde completeness-level van de projecten: 73% (M 74%, SD 17%) Gemiddelde satisfactie van managers: 13,16 op een schaal van 0 tot 16 Contracten: 4 x DBFM, 23 x D&C Gemiddelde projectomvang: k 386,206 Gebruikte gegevens Kwantitatief: PDB-tabbladen budget, financiën, mijlpalen en dashboard Kwalitatief: contacten en PDB management-rapportages (totaal 202 pagina s) over markt, omgeving en algemeen

16 Vergelijking 27 projecten Stap 1: kwal/kwan data prepareren voor vergelijking (kalibratie) Samenvatting van gekalibreerde condities Lage fuzzy-set waarden (0.00 en 0.33) Hoge fuzzy-set waarden (0.67 en1.00) Management Intern-georiënteerd Extern-georiënteerd Samenwerking Meer contract-georiënteerd Meer coöperatie-georiënteerd Satisfactie Lager Hoger Contract type DBMF D&C Scope Enge scope Brede scope, integrale projecten Project grootte Kleiner Groter

17 Management en publiek-private samenwerking Stap 2: een data-matrix construeren (gedeeltelijke weergave)

18 Management en publiek-private samenwerking Stap 3: de 27 projecten groeperen (gedeeltelijke weergave)

19 Management en publiek-private samenwerking Stap 4: de 27 projecten vergelijken (gedeeltelijke weergave)

20 Management en publiek-private samenwerking Enkele implicaties / voer voor discussie Extern-georiënteerd management en/of een coöperatieve publiek-private oriëntatie dragen bij aan satisfactie Kleinere projecten kunnen worden gemanaged met een minder coöperatieve oriëntatie, en meer door scheiding van verantwoordlijkheden o.b.v. het contract Grotere projecten met een brede scope hebben extern-georiënteerd management nodig en een meer intensieve coöperatieve publiek-private oriëntatie Geen belangrijke verschillen tussen D&C en DBFM voor wat betreft het type management en publiek-private samenwerking dat nodig is

21 Evaluatie: meer, systematischer en vergelijkend. Hoe? Evaluatie-partnerschappen tussen wetenschap en praktijk Wetenschap: middelen (tijd, methodologische kennis) maar weinig data Rijkswaterstaat: data maar weinig middelen Evaluatieresultaten zichtbaar en relevanter maken voor de praktijk (i.t.t. academische ivoren toren) Praktijk = Rijkswaterstaat + aannemerij Samen implementeren (PPS) dus samen evalueren 1. Twee weten meer dan één 2. Samen evalueren kan zorgen voor meer vertrouwen, consensus etc. in PPS (Bryson, Crosby & Stone, 2006; Greene, 2001) 3. Co-creatie van kennis kan zorgen voor een directer gebruik van evaluatie uitkomsten (Patton, 2008, 2011)

22 Recente publicaties (ENG) Verweij & Gerrits (2015). How satisfaction is achieved in the implementation phase of large infrastructure projects: A qualitative comparative analysis into the A2 tunnel project. Public Works Management & Policy. Verweij (2015). Achieving satisfaction when implementing PPP transportation infrastructure projects: A qualitative comparative analysis of the A15 highway DBFM project. International Journal of Project Management. Verweij, Van Meerkerk & Korthagen (2015). Reasons for contract changes in implementing Dutch transportation infrastructure projects: An empirical exploration. Transport Policy.

23 Recente publicaties (NL) Reynaers & Verweij (2014). Kritisch kijken naar kansen: De schaduwzijden van DBFMO. ROmagazine. Pattyn & Verweij (2014). Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering. Burger, Bestuur & Beleid. Verweij (2013). Ingewikkeld? Kijk goed om je heen! Sociale complexiteit in de uitvoering vraagt om een blik naar buiten. Infra.

24 Extra slides

25 Meerwerk en contractveranderingen Tabel 1: operationalisering van de variabelen

26 Meerwerk en contractveranderingen Tabel 2: beschrijvende statistiek van de variabelen

27 Vergelijking A2 en A15 Configuratie Condities Satisfactie Events Bron van het event Management oriëntatie Cooperation A Sociaal Intern Laag 9 (A15 MaVa) B Intern Private actor autonoom Laag 6 (A2 Maastricht) 7 (A15 MaVa) C Intern Publieke actor autonoom Hoog 2 (A2 Maastricht) D Fysiek Intern Coöperatie tussen de partners Hoog 1 (A2 Maastricht) E Fysiek Intern Publieke partner intermedieert Hoog 1 (A15 MaVa) F Sociaal Extern Hoog 9 (A2 Maastricht) 7 (A15 MaVa)

28 Vergelijking A2 en A15 Configuratie Condities Satisfactie Events Bron van het event Management oriëntatie Cooperation A Sociaal Intern Laag 9 (A15 MaVa) B Intern Private actor autonoom Laag 6 (A2 Maastricht) 7 (A15 MaVa) C Intern Publieke actor autonoom Hoog 2 (A2 Maastricht) D Fysiek Intern Coöperatie tussen de partners Hoog 1 (A2 Maastricht) E Fysiek Intern Publieke partner intermedieert Hoog 1 (A15 MaVa) F Sociaal Extern Hoog 9 (A2 Maastricht) 7 (A15 MaVa)

29 Vergelijking A2 en A15 A2 Maastricht A15 MaVa Events Voornamelijk sociaal (12 van de 18 67%) Voornamelijk fysiek (16 van de 20 80%) Management Intern georiënteerd: 50% of events Extern georiënteerd: 50% of events Intern georiënteerd: 65% of events Extern georiënteerd: 35% of events Coöperatie Meer coöperatie, samenwerken om events te managen Meer autonoom, benadrukken van publiek-private scheidingen Satisfactie Lager Hoger Contract type D&C en alliantie-achtige elementen DBFM Scope Integraal project Transportation infrastructuur Project grootte Kleiner Groter

30 Vergelijking 27 projecten Kalibratie Events Niet beschikbaar Management Coöperatie Satisfactie Contract type Scope Project grootte 1. Coderen van management rapportages (totaal 202 pagina s) 2. Kwalitatieve cross-project vergelijking, scoren 1. Coderen van management rapportages (totaal 202 pagina s) 2. Kwalitatieve cross-project vergelijking, scoren 1. Kalibratie van dashboard data met de Tosmana Threshold Setter ( ), 0.33 ( ), 0.67 ( ) en 1.00 ( ) 1. Data uit de database en contacten met managers 2. Directe codering 1. Data uit de database en de MIRT projectenboeken 2. Directe codering 1. Kalibratie meest recente projectkosten met de Tosmana Threshold Setter ( ), 0.33 ( ), 0.67 ( ) en 1.00 ( )

31 Vergelijking 27 projecten Voorbeeld van kalibratie: project omvang en satisfactie Gelijke cases worden gegroepeerd, verschillende cases worden gescheiden Cluster analyse met Tosmana Threshold Setter

Voorsorteren op de Belofte van DBFM: Het Juist Managen en Evalueren van de Complexiteit in DBFM- Transportinfrastructuurprojecten

Voorsorteren op de Belofte van DBFM: Het Juist Managen en Evalueren van de Complexiteit in DBFM- Transportinfrastructuurprojecten Voorsorteren op de Belofte van DBFM: Het Juist Managen en Evalueren van de Complexiteit in DBFM- Transportinfrastructuurprojecten Stefan Verweij Dit artikel is verschenen als: Verweij, S. (2015). Voorsorteren

Nadere informatie

Dilemma s rond Uitbesteding van Infra: DBFM Bestuurskundig Doorgelicht

Dilemma s rond Uitbesteding van Infra: DBFM Bestuurskundig Doorgelicht Dilemma s rond Uitbesteding van Infra: DBFM Bestuurskundig Doorgelicht Sander Lenferink Radboud Universiteit Nijmegen s.lenferink@fm.ru.nl Stefan Verweij Universiteit van Bamberg stefan.verweij@uni-bamberg.de

Nadere informatie

DBFM: Als de Schop de Grond is Ingegaan: Management en Publiek-Private Samenwerking in de Uitvoering van Weginfrastructuurprojecten

DBFM: Als de Schop de Grond is Ingegaan: Management en Publiek-Private Samenwerking in de Uitvoering van Weginfrastructuurprojecten DBFM: Als de Schop de Grond is Ingegaan: Management en Publiek-Private Samenwerking in de Uitvoering van Weginfrastructuurprojecten Stefan Verweij Dit artikel is online verschenen als: Verweij, S. (2016).

Nadere informatie

Qualitative Comparative Analysis (Systematische Kwalitatieve Vergelijkende Analyse)

Qualitative Comparative Analysis (Systematische Kwalitatieve Vergelijkende Analyse) Qualitative Comparative Analysis (Systematische Kwalitatieve Vergelijkende Analyse) Introductie tot techniek Stefan Verweij Lasse Gerrits Korte recapitulatie vorige week Logica van QCA: 1. Voorlopige theorie

Nadere informatie

Zonder Bruggenbouwers Geen Integrale Gebiedsontwikkeling: De Cases A2 Maastricht en Caterham Barracks

Zonder Bruggenbouwers Geen Integrale Gebiedsontwikkeling: De Cases A2 Maastricht en Caterham Barracks Zonder Bruggenbouwers Geen Integrale Gebiedsontwikkeling: De Cases A2 Maastricht en Caterham Barracks Ingmar van Meerkerk & Stefan Verweij Dit artikel is verschenen als: Van Meerkerk, I.F. & Verweij, S.

Nadere informatie

De Collaborative Advantage van Publiek-Private Samenwerking?

De Collaborative Advantage van Publiek-Private Samenwerking? S 06-12-2016 1 06-12-2016 1 De Collaborative Advantage van Publiek-Private Samenwerking? s.verweij@rug.nl www.stefanverweij.eu @Stefan_Verweij stefanverweij Masterclass Public-Private Partnership, Nyenrode

Nadere informatie

DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen

DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen DBFM: Medicijn met Bijwerkingen: Gezamenlijk Risico s Delen en Stakeholders Managen Frits Verhees & Stefan Verweij Dit artikel is verschenen als: Verhees, F. & Verweij, S. (2016). DBFM: Medicijn met Bijwerkingen:

Nadere informatie

Jg. 48 / Nr. 3 / 2015 Afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten

Jg. 48 / Nr. 3 / 2015 Afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten Jg. 48 / Nr. 3 / 2015 Afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten P. 244 Joop Koppenjan, Ingmar van Meerkerk, Stefan Verweij en Harry Geerlings Afbakeningsperikelen in ruimtelijke projecten De Nieuwe

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

De opdrachtgever van DBFM(O)

De opdrachtgever van DBFM(O) De opdrachtgever van DBFM(O) Rob Peters DACE contactbijeenkomst Soest Innovatieve contractvormen DBFM(O) Innovatief aanbesteden Life cycle Fysieke beschikbaarheid Operationele beschikbaarheid Bezettingsgraad

Nadere informatie

Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M.

Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M. Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Evaluatie Opdracht: Contractnummer:

Evaluatie Opdracht: Contractnummer: Evaluatie Opdracht: Contractnummer: A. Algemene informatie 1 Dienst / Bedrijf 2 3 Sector en afdeling Contactpersoon Opdrachtgever 4 Contactpersoon: Gegevens Opdrachtnemer Naam Bedrijf: KVK-nummer: Adres:

Nadere informatie

DBFM: Van Efficiëntieoptimalisatie op Projectniveau naar Meerwaardecreatie op Netwerkniveau? 1

DBFM: Van Efficiëntieoptimalisatie op Projectniveau naar Meerwaardecreatie op Netwerkniveau? 1 DBFM: Van Efficiëntieoptimalisatie op Projectniveau naar Meerwaardecreatie op Netwerkniveau? 1 Sander Lenferink 2 Stefan Verweij 3 Wim Leendertse 4 Tim Busscher 5 De gezamenlijk door Rijkswaterstaat en

Nadere informatie

DBFM Verhees, Frits; Verweij, Stefan

DBFM Verhees, Frits; Verweij, Stefan DBFM Verhees, Frits; Verweij, Stefan Published in: RO Magazine IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren

De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren De kracht van evidence based werken Evidence based Practice implementeren Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Maxime.Loose@kb.vlaanderen.be @maximeloose Besluit Evidence Based HR is Een methodiek

Nadere informatie

Technologieontwikkeling in de wegenbouw

Technologieontwikkeling in de wegenbouw Technologieontwikkeling in de wegenbouw - Hoe de rollen van de overheid het projectresultaat beïnvloeden - NL- Samenvatting van promotieonderzoek dr.ir JC Caerteling Deze dissertatie levert een bijdrage

Nadere informatie

PPS in Aruba: PPS contracten in de praktijk. PPP Knowledge Center Aruba Marcelle van Valkenburg Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Mark Birnage

PPS in Aruba: PPS contracten in de praktijk. PPP Knowledge Center Aruba Marcelle van Valkenburg Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Mark Birnage PPS in Aruba: PPS contracten in de praktijk PPP Knowledge Center Aruba Marcelle van Valkenburg Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Mark Birnage PPP Knowledge Center Aruba Ambition Promote and facilitate

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen

SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact van binding en een autoritatief schoolklimaat op spijbelen Gil Keppens & Bram Spruyt SCHOLEN DIE VERBINDEN Naar een beter begrip van de impact

Nadere informatie

Wat is het echte verhaal van Ketensamenwerking?

Wat is het echte verhaal van Ketensamenwerking? Workshop Ketensamenwerking Wat is het echte verhaal van Ketensamenwerking? Prof.dr. Jack AA van der Veen evofenedex Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit Buiding Inspiration

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Workshop Kwalitatief onderzoek: toepassingen bij sociale interventies. Hogeschool Domstad, 16 december 2014. 1. Kennismaking 10 minuten

Workshop Kwalitatief onderzoek: toepassingen bij sociale interventies. Hogeschool Domstad, 16 december 2014. 1. Kennismaking 10 minuten 1 Workshop Kwalitatief onderzoek: toepassingen bij sociale interventies Hogeschool Domstad, 16 december 2014 Hennie Boeije Vakgroep n & Technieken Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Nadere informatie

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Facto Congres 26 mei 2011 Jos Barnhoorn Snr. Project Mgr. Johnson Controls Wie is Jos Barnhoorn?

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be Imec case E-performance management 1. Performance management proces 2. Business case en support 3. Functionele vereisten aan het systeem 4. Van design naar implementatie 5. Resultaten p. 2 IPM definitie

Nadere informatie

Jg. 48 / Nr. 3 / 2015 Management van grilligheid in stedelijke projecten

Jg. 48 / Nr. 3 / 2015 Management van grilligheid in stedelijke projecten Jg. 48 / Nr. 3 / 2015 Management van grilligheid in stedelijke projecten P. 204 Nanny Bressers, Jurian Edelenbos, Ingmar van Meerkerk en Stefan Verweij Management van grilligheid in stedelijke projecten

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Academische werkplaats : bijzondere samenwerking tussen onderzoek en praktijk

Academische werkplaats : bijzondere samenwerking tussen onderzoek en praktijk Academische werkplaats : bijzondere samenwerking tussen onderzoek en praktijk Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk Ondersteuning van PmB: revolutionaire

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Nationaal Verkeerskundecongres 2017

Nationaal Verkeerskundecongres 2017 Gelieve dit paper niet te citeren, kopiëren of verspreiden zonder toestemming van de auteur Nationaal Verkeerskundecongres 2017 De Collaborative Advantage van Publiek-Private Samenwerking: Van Retoriek

Nadere informatie

Effect van Planetree op kwaliteit en tevredenheid, wetenschappelijk aangetoond?

Effect van Planetree op kwaliteit en tevredenheid, wetenschappelijk aangetoond? Effect van Planetree op kwaliteit en tevredenheid, wetenschappelijk aangetoond? Donderdag 13 maart 2014 Martijn Kilsdonk MScHA Manager behandeling & begeleiding en Planetree coördinator Disclosure belangen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Samenvatting. Titel: De impact van publiek-private samenwerking op publieke waarden.

Samenvatting. Titel: De impact van publiek-private samenwerking op publieke waarden. Samenvatting Titel: De impact van publiek-private samenwerking op publieke waarden. Introductie Het kabinet Rutte II kondigde op 29 oktober 2012 aan publiek-private samenwerking (PPS) voor de realisatie

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Onderbenutte optimalisatiegebieden (incl. voorbeelden):

Onderbenutte optimalisatiegebieden (incl. voorbeelden): Hoe vinden en benutten we meer met minder mogelijkheden binnen A Asset M Management?? Seminar AMC 28 oktober 2010 Amsterdam Gigi van Rhee, Rhee Stratelligence Inhoud Asset Management scope en huidige focus

Nadere informatie

Contractering bij infra-projecten

Contractering bij infra-projecten Contractering bij infra-projecten Mooie voornemens en waarom het toch vaak misgaat Industrieel Management & Advies Roadmap Het contracteringsproces Organisatiemodellen/Contractmodellen 3 contractmodellen

Nadere informatie

Partners in Public Business

Partners in Public Business Partners in Public Business Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat 12 juni 2008 Wat doet Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat en werkt aan: - Vlot

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector

Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector Hoe vangt een koe een haas? Een multidisciplinaire kijk op geo-integratie in de publieke sector Hoe vangt een koe een haas? Praktijk van GIS-coördinatie en - implementatie Geo-integratie in processen is

Nadere informatie

Reflectie op PPS-onderzoek in Nederland. Martijn van den Hurk en Stefan Verweij

Reflectie op PPS-onderzoek in Nederland. Martijn van den Hurk en Stefan Verweij Jg. 50 / Nr. 2 / 2017 Reflectie op PPS-onderzoek in Nederland P. 134 Martijn van den Hurk en Stefan Verweij Reflectie op PPS-onderzoek in Nederland Jg. 50 / Nr. 2 / 2017 Martijn van den Hurk en Stefan

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 137

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 137 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 137 Inhoudsopgave Een Leven Lang Gezond... 5 Bedreigingen van Gezondheid... 7 Introductie Wetenschappelijke Onderzoeks...9 Gezondheid, Voeding en Bewegen... 10 Zorg(en)

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Parametrisch ramen bij Rijkswaterstaat DACE CONTACTBIJEENKOMST PARAMETRISCH RAMEN IN DE PRAKTIJK 24-09-2015 SOEST

Parametrisch ramen bij Rijkswaterstaat DACE CONTACTBIJEENKOMST PARAMETRISCH RAMEN IN DE PRAKTIJK 24-09-2015 SOEST Parametrisch ramen bij Rijkswaterstaat Voorstellen Joost de Vries Rijkswaterstaat Bouwdienst Sinds 2008 To Interface Kosten / financieel en contractmanagement E-mail: jdv@tointerface.nl Meer info en contactgegevens

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Blauwdruk evaluatie wet nationale politie. Eindrapportage Blauwdruk evaluatie wet nationale politie Erasmus Universiteit Rotterdam

Blauwdruk evaluatie wet nationale politie. Eindrapportage Blauwdruk evaluatie wet nationale politie Erasmus Universiteit Rotterdam Blauwdruk evaluatie wet nationale politie Document titel Eindrapportage Blauwdruk evaluatie wet nationale politie Schrijvers Erasmus Universiteit Rotterdam Document type Rapport Opdrachtgever Commissie

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

BA Gezondheidswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen

BA Gezondheidswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen BA Gezondheidswetenschappen Faculteit der Gezondheidswetenschappen 2008 Universiteit Maastricht BA Gezondheidswetenschappen Page 1 of 160 Table of content Gezondheid en ziekte... 5 Het gezonde lichaam...

Nadere informatie

Tunnel Facility Management

Tunnel Facility Management Tunnel Facility Management Inleiding 19-7-2007 Technologie symposium COB Inhoud presentatie Veranderend gezicht van publieke infrastructuur Huidige praktijk Veranderend gezicht van project in infrastructuur

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

Management control of joint ventures Kamminga, P.E.

Management control of joint ventures Kamminga, P.E. Management control of joint ventures Kamminga, P.E. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006

2006 WO Bestuurskunde Afstudeerrichting: Management, Organisatie en Openbaar bestuur Open Universiteit te Heerlen Bul behaald in februari 2006 CURRICULUM VITAE Geactualiseerd: 5 september 2014 Persoonlijke gegevens Naam : Eversdijk Voornamen : Arnold Willem Wouter Roepnaam : Arno Titulatuur : Dr., MSc Geboortedatum : 23 oktober 1972 Geboorteplaats

Nadere informatie

Implementeren van complianceen risicomanagement met Panoptys

Implementeren van complianceen risicomanagement met Panoptys Implementeren van complianceen risicomanagement met Panoptys Michiel Bareman 11 september 2014 1 Panoptys is alziend Argus Panoptys was een reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele lichaam honderd

Nadere informatie

Expert meeting geintegreerde contracten

Expert meeting geintegreerde contracten Expert meeting geintegreerde contracten 18-10-2012 Delft University of Technology Challenge the future Programma 15.30-15.45 uur: Opening door de decaan van de faculteit Bouwkunde, prof.ir. Karin Laglas

Nadere informatie

The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien

The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

De waarde van ketensamenwerking

De waarde van ketensamenwerking De waarde van ketensamenwerking Resultaten empirisch onderzoek naar de relatie tussen de toepassing van ketensamenwerking en het (gelijktijdig) verlagen van (faal)kosten, het verhogen van de kwaliteit

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Het Potentieel van QCA voor Evaluatieonderzoek

Het Potentieel van QCA voor Evaluatieonderzoek Het Potentieel van QCA voor Evaluatieonderzoek HIVA-KU Leuven / VEP Leuven, België Valérie Pattyn (Instituut voor de Overheid, KUL) 25 maart 2013 Stefan Verweij (Dep. Bestuurskunde, EUR) Van Klassiek via

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

datavisualisatie Stappen 14-12-12 verzamelen en opschonen analyseren van data interpeteren hoorcollege 4 visualisatie representeren

datavisualisatie Stappen 14-12-12 verzamelen en opschonen analyseren van data interpeteren hoorcollege 4 visualisatie representeren Stappen datavisualisatie hoorcollege 4 visualisatie HVA CMD V2 12 december 2012 verzamelen en opschonen analyseren van data interpeteren representeren in context plaatsen 1 "Ultimately, the key to a successful

Nadere informatie

M voorop in DBFM Vanuit het onderhoud risico s beheersen in Nederlandse DBFM contracten. Begeleiders:

M voorop in DBFM Vanuit het onderhoud risico s beheersen in Nederlandse DBFM contracten. Begeleiders: Samenvatting M voorop in DBFM Vanuit het onderhoud risico s beheersen in Nederlandse DBFM contracten. Opgesteld door Marianne Oostveen april 2013 Individueel bedrijfskundig onderzoek in het kader van Executive

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Adventure without risk is Disneyland. Douglas Coupland Nieuwe kansen voor PPS bij natte projecten

Adventure without risk is Disneyland. Douglas Coupland Nieuwe kansen voor PPS bij natte projecten Adventure without risk is Disneyland. Douglas Coupland Nieuwe kansen voor PPS bij natte projecten Jeroen in t Veld 8 oktober 2015 Inhoud Waarom is samenwerken eigenlijk moeilijk? Wat betekent dat voor

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

Midterm-review 9 oktober 2009

Midterm-review 9 oktober 2009 Midterm-review 9 oktober 2009 Rob Nadolski, CELSTEC Open Universiteit Nederland Facts & Figures - NAP e-learning (doelen voor HO: hogere instroom, betere doorstroom) [OC&W-Surf] - Budget totaal: 387 k

Nadere informatie

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Wladimir Moen Director Business Development wmoen@agtinternational.com 0031 6 31 95 48 77 A leader

Nadere informatie

Transformatie en Innovatie bij KPN Finance

Transformatie en Innovatie bij KPN Finance Transformatie en Innovatie bij KPN Finance Digital Finance; Disruptie of Noodzakelijke ontwikkeling? Selectie van gepresenteerde slides Bart Meussen September 2017 Agenda 1 2 KPN 3 Digital 4 Digital De

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 164

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 164 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 164 Inhoudsopgave Een Leven Lang Gezond... 5 Gezondheid en Ziekte... 8 Het Gezonde Lichaam... 11 Wetenschappelijk Onderzoek... 13 Psychology and Health...15 Experimenteren

Nadere informatie

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie 1 Profiel: Programma Manager - Desk Officer voor LIFE Natuur LIFE Natuur Unit (E3) DG Milieu Europese Commissie 2 Taken: Programma Manager - Desk Officer

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz

De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz De nieuwe compliance norm ISO 19600 en risicomanagement Een praktijkvoorbeeld voor een license to operate. Arjan Donatz Group Director, QHSE 11 September 2014. ABOUT US FTS Hofftrans Oil transportation

Nadere informatie

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut UMC St Radboud Hogeschool van Arnhem en Nijmegen NVLF 1 ORIËNTATIE op LOGOPEDIE NVLF Visie 2000-2005 NVLF

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam

Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Kwalitatieve Studie naar Motivatie en Barrières van Etnische Minderheden uit Amsterdam Zuidoost om zich bij de Soa-polikliniek van de GGD Amsterdam te laten Testen op Soa s en Hiv A Qualitative Research

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald

Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Verschillen tussen Allochtone- en Autochtone Jonge Studerende Moeders in het Ervaren van Dagelijkse Stress en het Effect ervan op de Stemming

Verschillen tussen Allochtone- en Autochtone Jonge Studerende Moeders in het Ervaren van Dagelijkse Stress en het Effect ervan op de Stemming Verschillen tussen Allochtone- en Autochtone Jonge Studerende Moeders in het Ervaren van Dagelijkse Stress en het Effect ervan op de Stemming Differences between Immigrant and Native Young Student Mothers

Nadere informatie

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence Veselska, Zuzana

Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence Veselska, Zuzana University of Groningen Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence Veselska, Zuzana IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's

Nadere informatie

Prof. dr. Iris F.A. Vis. i.f.a.vis@rug.nl. www.cargohitching.com. 21 maart 2013, Krimpcafé XL. Supported by:

Prof. dr. Iris F.A. Vis. i.f.a.vis@rug.nl. www.cargohitching.com. 21 maart 2013, Krimpcafé XL. Supported by: Workshop: Slim transport t in een krimpregio Prof. dr. Iris F.A. Vis Hoogleraar Industrial Engineering i.f.a.vis@rug.nl 050-3637491 www.cargohitching.com 21 maart 2013, Krimpcafé XL Supported by: Inhoud

Nadere informatie

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars

Modellen, modellen, modellen. Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Henk Schuttelaars Modellen, modellen, modellen Wat gebeurt er in hydro- en morfodynamische modelstudies en hoe zijn de resultaten te interpreteren? Henk Schuttelaars Hier is

Nadere informatie

Evidence Based Practice

Evidence Based Practice Hoe lees je als verpleegkundige een artikel? Anne-Margreet van Dishoeck en Marjolein Snaterse Namens de Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek; Mattie Lenzen Ingrid Schiks Henri van de Wetering Ellen van

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Modelleren en meten team resilience. Niek Steijger, Dolf van der Beek, Johan van der Vorm, Raphaël Gallis

Modelleren en meten team resilience. Niek Steijger, Dolf van der Beek, Johan van der Vorm, Raphaël Gallis Modelleren en meten team resilience Niek Steijger, Dolf van der Beek, Johan van der Vorm, Raphaël Gallis 2 Rode draad 1. Wat is resilience? 2. Relevantie in de energiesector 3. Literatuuronderzoek: conceptueel

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie