Systematische Vergelijkende Projectevaluatie: Leren uit de Projectendatabase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systematische Vergelijkende Projectevaluatie: Leren uit de Projectendatabase"

Transcriptie

1 English Title: Systematic Comparative Project Evaluation: Learning from the Project Database Systematische Vergelijkende Projectevaluatie: Leren uit de Projectendatabase Stefan Verweij Afdeling Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: Network Meeting Directorate of Production and Project Management Rijkswaterstaat Major Projects and Maintenance Nieuwegein, January 27th, 2015

2 Pressman & Wildavsky Expectations and good intensions in planning can easily fail in subsequent implementation Bekende voorbeelden, zie: Flyvbjerg, Bruzelius & Rothengatter (2003) Daarom: evaluatie! Learning is the key to both implementation and evaluation. We evaluate to learn, and we learn to implement (1984[1973], xviii)

3 Infrastructuur-evaluatie literatuur: twee perspectieven Accountability Learning

4 Infrastructuur-evaluatie literatuur: twee perspectieven Accountability Learning Risico-perspectief Planning als calculatie: er kunnen objectieve waarschijnlijkheden worden toegekend aan implementatie-processen van projecten Er kan dus (strategisch) worden ge-miscalculeerd Focus: partijen worden verantwoordelijk gehouden voor negatieve prestaties in/van projecten Zie Sanderson (2012), Lehtonen (2014)

5 Infrastructuur-evaluatie literatuur: twee perspectieven Accountability Learning Onzekerheid-perspectief De werkelijkheid is wezenlijk onzeker: er kunnen geen objectieve waarschijnlijkheden worden toegekend aan implementatie-processen van projecten Want de werkelijkheid is complex en dus beperkt stuurbaar/beïnvloedbaar Focus: hoe kunnen partijen leren in/van projecten Zie Sanderson (2012), Lehtonen (2014)

6 Evalueren en leren Het slechte nieuws Er wordt te weinig geëvalueerd, met name wat betreft project implementatie Mogelijke verklaring: de angst voor accountability Er wordt niet systematisch (consequent) geëvalueerd Mogelijke verklaring: te weinig middelen (geld, tijd, methodologische kennis) Er wordt weinig vergelijkend geëvalueerd (patronen over projecten heen) Problematisch: Hoe kunnen projecten dan van elkaar leren? En hoe worden geleerde lessen geïnstitutionaliseerd? Zeker in een steeds dynamischere context (uitbesteding van management, projectificatie)

7 Evalueren en leren Het slechte nieuws The implementation of transportation infrastructure projects therefore continues to be based on personal though unsystematically analyzed preferences, experiences and expectations, that are possibly inefficient, ineffective or obstructive to project implementation, without practitioners knowing or acknowledging this Zie Pfeffer & Sutton (2006), Rousseau (2006), Proefschrift Verweij (verwacht 2015) Het goede nieuws: de projectendatabase (PDB) Schat aan informatie: (1) veel projecten, (2) veel variabelen en (3) meerdere meetmomenten per jaar Kansen voor vergelijkende en longitudinale analyses

8 Onderzoek met de PDB Gastonderzoeker bij de afdeling PM (GPO) van november 2013 t/m juni 2014 Onder de hoede van Freek Wermer Twee analyses tot dusver 1. Meerwerk en contractveranderingen in project implementatie 2. Management en publiek-private samenwerking in project implementatie Analyse in de maak 3. Zwaarte en allocatie van risico s in DBFM-projecten

9 Meerwerk en contractveranderingen Onderzoeksvragen 1. Is er een relatie tussen lage aanbiedingen van aannemers, en de omvang van contractveranderingen (met meerwerk als gevolg) in de implementatie? 2. Wat zijn de omvang en redenen voor contractveranderingen in de implementatie? Kwantitatieve vergelijkende analyse van 45 projecten Methoden: Shapiro-Wilk toets en Kruskal-Wallis ANOVA toets Auteurs: Stefan Verweij, Ingmar van Meerkerk en Iris Korthagen Status: gepubliceerd in Transport Policy

10 Meerwerk en contractveranderingen Is er een relatie tussen lage aanbiedingen van aannemers, en de omvang van contractveranderingen in de implementatie? Gemiddelde contractwaarde bij ondertekening is 24% lager dan de verwachte waarde voor de aanbesteding (N=36) Dus: een positief aanbestedingsresultaat van 24% Er is geen relatie tussen het aanbestedingsresultaat en meerwerkkosten door contractveranderingen (N=36) Conclusie: er is geen bewijs voor opportunistisch gedrag van aannemers die aanbestedingskosten willen terugverdienen in de uitvoering Beperking: lage N, ontbrekende data in de PDB

11 Meerwerk en contractveranderingen Wat zijn de omvang en redenen voor contractveranderingen in de implementatie? Aantal contractveranderingen per project: 62,61 Kosten contractveranderingen per project k 25,452 Kosten contractveranderingen per project, als % contractwaarde: 22,37% Kleine projecten hebben relatief hogere meerwerkkosten dan grote projecten (maar geen significante verschillen) Gemiddelden, N=45

12 Meerwerk en contractveranderingen Wat zijn de omvang en redenen voor contractveranderingen in de implementatie? Meerwerk door scopewijzingen komt het meest voor en brengt % de meeste kosten met zich mee, gevolgd door technische noodzaak, omissie, en weten regelgeving (dit patroon is niet significant voor alle groepen) Veranderingen door wet- en regelgeving komen weinig voor, maar als ze voorkomen dan zijn er hoge meerwerkkosten Meerwerkkosten door omissies zijn relatief hoog in kleine projecten vergeleken met grotere projecten (significant)

13 Meerwerk en contractveranderingen Enkele implicaties / voer voor discussie Dominantie van scopewijzigingen en technische noodzaak in meerwerkkosten door onzekerheden die optreden in de uitvoering: op zoek naar flexibelere contractvormen? (Cruz & Marques, 2003) Er moet meer aandacht zijn voor het contractmanagement van kleinere projecten, vooral met betrekking tot meerwerkkosten door omissies in de contracten Maar: omissies in kleine projecten groot % van de contractwaarde, maar lagere absolute waarde ( ) dan in grotere projecten Enkele beperkingen onderzoek: lage N, definitie en meting van de vier meerwerk-categorieën

14 Management en publiek-private samenwerking Onderzoeksvragen 1. Wat voor een type management en publiek-private samenwerking draagt bij aan satisfactie van managers in de project implementatie? 2. Vragen verschillende typen projecten om ander management en publiekprivate samenwerking? Kwalitatieve vergelijkende analyse van 27 projecten Methode: fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsqca) fsqca geschikt voor het combineren van kwal/kwan data Auteurs: Stefan Verweij Status: paper, in-review

15 Management en publiek-private samenwerking Data Gemiddelde completeness-level van de projecten: 73% (M 74%, SD 17%) Gemiddelde satisfactie van managers: 13,16 op een schaal van 0 tot 16 Contracten: 4 x DBFM, 23 x D&C Gemiddelde projectomvang: k 386,206 Gebruikte gegevens Kwantitatief: PDB-tabbladen budget, financiën, mijlpalen en dashboard Kwalitatief: contacten en PDB management-rapportages (totaal 202 pagina s) over markt, omgeving en algemeen

16 Vergelijking 27 projecten Stap 1: kwal/kwan data prepareren voor vergelijking (kalibratie) Samenvatting van gekalibreerde condities Lage fuzzy-set waarden (0.00 en 0.33) Hoge fuzzy-set waarden (0.67 en1.00) Management Intern-georiënteerd Extern-georiënteerd Samenwerking Meer contract-georiënteerd Meer coöperatie-georiënteerd Satisfactie Lager Hoger Contract type DBMF D&C Scope Enge scope Brede scope, integrale projecten Project grootte Kleiner Groter

17 Management en publiek-private samenwerking Stap 2: een data-matrix construeren (gedeeltelijke weergave)

18 Management en publiek-private samenwerking Stap 3: de 27 projecten groeperen (gedeeltelijke weergave)

19 Management en publiek-private samenwerking Stap 4: de 27 projecten vergelijken (gedeeltelijke weergave)

20 Management en publiek-private samenwerking Enkele implicaties / voer voor discussie Extern-georiënteerd management en/of een coöperatieve publiek-private oriëntatie dragen bij aan satisfactie Kleinere projecten kunnen worden gemanaged met een minder coöperatieve oriëntatie, en meer door scheiding van verantwoordlijkheden o.b.v. het contract Grotere projecten met een brede scope hebben extern-georiënteerd management nodig en een meer intensieve coöperatieve publiek-private oriëntatie Geen belangrijke verschillen tussen D&C en DBFM voor wat betreft het type management en publiek-private samenwerking dat nodig is

21 Evaluatie: meer, systematischer en vergelijkend. Hoe? Evaluatie-partnerschappen tussen wetenschap en praktijk Wetenschap: middelen (tijd, methodologische kennis) maar weinig data Rijkswaterstaat: data maar weinig middelen Evaluatieresultaten zichtbaar en relevanter maken voor de praktijk (i.t.t. academische ivoren toren) Praktijk = Rijkswaterstaat + aannemerij Samen implementeren (PPS) dus samen evalueren 1. Twee weten meer dan één 2. Samen evalueren kan zorgen voor meer vertrouwen, consensus etc. in PPS (Bryson, Crosby & Stone, 2006; Greene, 2001) 3. Co-creatie van kennis kan zorgen voor een directer gebruik van evaluatie uitkomsten (Patton, 2008, 2011)

22 Recente publicaties (ENG) Verweij & Gerrits (2015). How satisfaction is achieved in the implementation phase of large infrastructure projects: A qualitative comparative analysis into the A2 tunnel project. Public Works Management & Policy. Verweij (2015). Achieving satisfaction when implementing PPP transportation infrastructure projects: A qualitative comparative analysis of the A15 highway DBFM project. International Journal of Project Management. Verweij, Van Meerkerk & Korthagen (2015). Reasons for contract changes in implementing Dutch transportation infrastructure projects: An empirical exploration. Transport Policy.

23 Recente publicaties (NL) Reynaers & Verweij (2014). Kritisch kijken naar kansen: De schaduwzijden van DBFMO. ROmagazine. Pattyn & Verweij (2014). Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering. Burger, Bestuur & Beleid. Verweij (2013). Ingewikkeld? Kijk goed om je heen! Sociale complexiteit in de uitvoering vraagt om een blik naar buiten. Infra.

24 Extra slides

25 Meerwerk en contractveranderingen Tabel 1: operationalisering van de variabelen

26 Meerwerk en contractveranderingen Tabel 2: beschrijvende statistiek van de variabelen

27 Vergelijking A2 en A15 Configuratie Condities Satisfactie Events Bron van het event Management oriëntatie Cooperation A Sociaal Intern Laag 9 (A15 MaVa) B Intern Private actor autonoom Laag 6 (A2 Maastricht) 7 (A15 MaVa) C Intern Publieke actor autonoom Hoog 2 (A2 Maastricht) D Fysiek Intern Coöperatie tussen de partners Hoog 1 (A2 Maastricht) E Fysiek Intern Publieke partner intermedieert Hoog 1 (A15 MaVa) F Sociaal Extern Hoog 9 (A2 Maastricht) 7 (A15 MaVa)

28 Vergelijking A2 en A15 Configuratie Condities Satisfactie Events Bron van het event Management oriëntatie Cooperation A Sociaal Intern Laag 9 (A15 MaVa) B Intern Private actor autonoom Laag 6 (A2 Maastricht) 7 (A15 MaVa) C Intern Publieke actor autonoom Hoog 2 (A2 Maastricht) D Fysiek Intern Coöperatie tussen de partners Hoog 1 (A2 Maastricht) E Fysiek Intern Publieke partner intermedieert Hoog 1 (A15 MaVa) F Sociaal Extern Hoog 9 (A2 Maastricht) 7 (A15 MaVa)

29 Vergelijking A2 en A15 A2 Maastricht A15 MaVa Events Voornamelijk sociaal (12 van de 18 67%) Voornamelijk fysiek (16 van de 20 80%) Management Intern georiënteerd: 50% of events Extern georiënteerd: 50% of events Intern georiënteerd: 65% of events Extern georiënteerd: 35% of events Coöperatie Meer coöperatie, samenwerken om events te managen Meer autonoom, benadrukken van publiek-private scheidingen Satisfactie Lager Hoger Contract type D&C en alliantie-achtige elementen DBFM Scope Integraal project Transportation infrastructuur Project grootte Kleiner Groter

30 Vergelijking 27 projecten Kalibratie Events Niet beschikbaar Management Coöperatie Satisfactie Contract type Scope Project grootte 1. Coderen van management rapportages (totaal 202 pagina s) 2. Kwalitatieve cross-project vergelijking, scoren 1. Coderen van management rapportages (totaal 202 pagina s) 2. Kwalitatieve cross-project vergelijking, scoren 1. Kalibratie van dashboard data met de Tosmana Threshold Setter ( ), 0.33 ( ), 0.67 ( ) en 1.00 ( ) 1. Data uit de database en contacten met managers 2. Directe codering 1. Data uit de database en de MIRT projectenboeken 2. Directe codering 1. Kalibratie meest recente projectkosten met de Tosmana Threshold Setter ( ), 0.33 ( ), 0.67 ( ) en 1.00 ( )

31 Vergelijking 27 projecten Voorbeeld van kalibratie: project omvang en satisfactie Gelijke cases worden gegroepeerd, verschillende cases worden gescheiden Cluster analyse met Tosmana Threshold Setter

Grote infrastructuurprojecten: de kwaliteit van kostenschattingen en vervoersprognoses. Een literatuuroverzicht

Grote infrastructuurprojecten: de kwaliteit van kostenschattingen en vervoersprognoses. Een literatuuroverzicht Grote infrastructuurprojecten: de kwaliteit van kostenschattingen en vervoersprognoses. Een literatuuroverzicht Bert van Wee Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur en Management Sectie

Nadere informatie

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Naam: Paul Compen Studentnummer: 838299254 Datum: 3-1-2015 Versie 4 Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Bijlagen bij jaarrapport 2013 C04095/BA4046 Zoetermeer, 14 april 2014 Inhoudsopgave Bijlage 1 Beleidsreconstructie 5 Bijlage 2 Literatuur en analytisch kader

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Al ruim twee decennia vormt prestatiemanagement een

Al ruim twee decennia vormt prestatiemanagement een Beter publiek prestatiemanagement Case Vensters voor Bedrijfsvoering Als aandacht en inzet een maat zijn voor succes, dan is prestatiemanagement in de publieke sector een fenomenaal succes. Maar prestatiemanagement

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Juni 2014 Bachelor scriptie Informatiekunde Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam J.R. Tromp

Nadere informatie

Van domme rationaliteit naar slimme rationaliteit

Van domme rationaliteit naar slimme rationaliteit Van domme rationaliteit naar slimme rationaliteit Onderzoek naar de toepassing van de Publiek Private Comparator in opdracht van het Ministerie van Financiën Definitieve versie Datum 13 februari 2009 Status

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg

Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid. Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Léon de Caluwé en Annemieke Stoppelenburg Kwaliteit van organisatie-advies bij de Rijksoverheid Met grote regelmaat is de afgelopen jaren het debat

Nadere informatie

Waarom de Erasmusbrug een succesverhaal is; Succesfactoren volgens 7 betrokkenen

Waarom de Erasmusbrug een succesverhaal is; Succesfactoren volgens 7 betrokkenen Waarom de Erasmusbrug een succesverhaal is; Succesfactoren volgens 7 betrokkenen Mig de Jong TU Delft m.dejong@tudelft.nl Jan Anne Annema TU Delft j.a.annema@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

MANAGEMENT SAMENVATTING

MANAGEMENT SAMENVATTING MANAGEMENT SAMENVATTING Customer Relationship Management (CRM) is een relatiestrategie die door American Express wordt ingezet met als doel meer gedragsloyaliteit te verkrijgen bij de kaartaccepterende

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Modelmatig verbeteren van software product management De Situationele Assessment Methode

Modelmatig verbeteren van software product management De Situationele Assessment Methode Samenvatting De Situationele Assessment Methode (SAM) helpt bij het verbeteren van software product management (SPM)-processen. De methode bepaalt de huidige en de optimale situatie van een organisatie

Nadere informatie

ABSTRACT. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2011 Volume 20, Issue 4, pp. 62 78 URN:NBN:NL:UI:10-1-101694

ABSTRACT. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2011 Volume 20, Issue 4, pp. 62 78 URN:NBN:NL:UI:10-1-101694 Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2011 Volume 20, Issue 4, pp. 62 78 URN:NBN:NL:UI:10-1-101694 ISSN: 1876-8830 URL: http://www.journalsi.org Publisher: Igitur publishing, in cooperation

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN Een empirisch onderzoek naar de bijdrage van prestatie management instrumenten bij de sturing van de organisatie door de leiding van olieraffinaderijen Culemborg,

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk Opdrachtgever RWI De lange weg naar werk Conclusie Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek / I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop... [et al.] Onderzoek De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

De attitude en eigen-effectiviteit van deelnemers aan de training Vroegtijdige herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

De attitude en eigen-effectiviteit van deelnemers aan de training Vroegtijdige herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt De attitude en eigen-effectiviteit van deelnemers aan de van de vitaal bedreigde patiënt Naam: G.H. Schrier Studentnummer: 3209733 Status: definitief Datum: 2 juli 2010 Naam Universiteit: Universiteit

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin (TNO), D. Ooms (TNO), W. Zwinkels (TNO) De lange weg naar werk Beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Simone Onrust, Lotte Voorham Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit Effectiviteit en werkzame mechanismen Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in de wereld van projecten

Ontwikkelingen en kansen in de wereld van projecten Ontwikkelingen en kansen in de wereld van projecten Auteurs: Chantal Savelsbergh, Martijn Jong en Peter Storm Het aantal projecten neemt toe. Het belang van die projecten voor het succes van overheid en

Nadere informatie