FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014"

Transcriptie

1 FACTSHEET APRIL 201 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 KERNPUNTEN Iets minr dan een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookte in Dat is een vergeleken met 2013 (2%). Ook het percentage dagelijkse rokers nam af, van 19% in 2013 naar 17% in De in percentage rokers ed zich vooral voor onr (van 2% in 2013 naar 22% in 2014). Onr mannen was net niet significant (26% in 2013 en 24% in 2014). Onr hoog opgelein is roken het minst prevalent (18% versus 26% voor midl en 27% voor laagopgelein), dat geldt ook voor dagelijks roken (10% versus 20% en 22%). Het percentage rokers is het hoogst onr 2- t/m 34-jarigen (29%) en het laagst onr 6- t/m 74-jarigen (16%) en 7-plussers (9%). Sigaretten (niet zelf gerold) zijn het meest gebruikte tabaksproduct: 1% van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookt (ook) sigaretten. In 2014 gebruikte 4,1% van Nerlandse bevolking elektronische sigaretten. Dit is een stijging in vergelijking met 2013 (2,%). Het aanel e-sigaret gebruikers dat dagelijks gebruikt is gestegen van 29% in 2013 naar 44% in In vergelijking met 2013 is het gemidld aantal sigaretten/shagjes per dag voor sigarettenrokers stabiel gebleven op 13,1. Een achtste van sigarettenrokers rookt dagelijks gemidld meer dan 22 sigaretten. Van Nerlandse rokers van 1 jaar en our heeft 6% ooit een serieuze stoppoging onrnomen. In het afgelopen jaar onrnam 29% van (ex-) rokers een serieuze stoppoging. Bij hun laatste stoppoging gebruikte 40% een hulpmidl of hulpmetho; dat is meer dan in 2013 (34%). Deze toename wordt grotenels verklaard door een toename in het gebruik van e-sigaretten als hulpmidl. Van huidige rokers is 81% van plan in toekomst te stoppen. DE STUDIE De cijfers in ze factsheet zijn afkomstig uit het Continu Onrzoek Rookgewoonten 2014, uitgevoerd door TNS-NIPO in opdracht van het Trimbos-instituut. De studie vond plaats onr Nerlanrs vanaf 1 jaar. Voor steekproef werd TNS-NIPO database gebruikt, een panel van Nerlanrs. Per week wern daarvan netto ongeveer 30 personen onrvraagd via een digitale vragenlijst. De steekproef is representatief voor geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudgrootte, provincie, regio-inling en sociale klasse. Aan het Continu Onrzoek Rookgewoonten 2014 namen responnten el. Waar mogelijk worn in 2014 verzamel cijfers (voor het totaal en voor mannen en ) vergeleken met cijfers uit het Continu Onrzoek Rookgewoonten van Deze studie werd eveneens uitgevoerd door TNS-NIPO, in opdracht van het Trimbos-instituut. Verschillen worn alleen beschreven als er ook sprake is van een statistisch significant verschil. Dat betekent dat kans dat het verschil op toeval berust lager is dan %. Voor historische trendgegevens zijn eventuele verschillen die daarbij worn beschreven niet statistisch getoetst. In factsheet worn alle mensen die aangeven te roken als rokers beschouwd. Een el hiervan rookt dagelijks en een el niet dagelijks. Onr niet-rokers verstaan we mensen die nog nooit hebben gerookt en ex-rokers (ooit gerookt, maar nu gestopt). Door afrondingsverschillen kunnen totalen en subotalen soms afwijken. Vanwege integratie van lanlijke leefstijlmonitoren is het COR in 2014 voor het laatst uitgevoerd. De jaarlijkse Gezondheidsenquête van het CBS in bevolking vanaf 12 jaar zal primaire bron voor rookprevalentiegegevens worn (T.K , Preventief gezondheidsbeleid; Brief regering; Nieuwe opzet Leefstijlmonitoring. Den Haag: Twee Kamer r Staten-Generaal). PREVALENTIE VAN ROKEN Bijna een kwart van Nerlandse bevolking rookt Bijna een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf

2 figuur 2). Het percentage dagelijks rokers is het hoogste onr 2- t/m 64 (18-21%). In jongste leeftijdscategorie, 1- t/m 24-jarigen, heeft 30% gerookt: 24% rookt nu nog en 6% is gestopt met roken. In oudste leeftijd 7-plussers, heeft 78% ooit gerookt: 9% rookt nu nog en 69% is gestopt. 1 jaar rookt en 17% rookt dagelijks. Van niet-rokers heeft iets meer dan helft nog nooit gerookt en is iets minr dan helft een ex-roker (zie figuur 1). Het percentage (dagelijks) rokers verschilt niet tussen mannen en ; wel hebben relatief meer nooit gerookt (4%) dan mannen (38%). Onr hoog opgelein is roken het minst prevalent (18%); dat geldt ook voor dagelijks roken (10%). Het percentage ex-rokers is het hoogst onr laag en midlbaar opgelein (resp. 37% en 36%; zie figuur 1). Figuur 2. Prevalentie van roken, naar leeftijd (%). Peiljaar Figuur 2. Prevalentie van roken, naar leeftijd (%). Peiljaar Figuur 1. Prevalentie van roken, totaal, naar geslacht en naar hoogst genoten opleiding (%). Figuur 1. Prevalentie van roken, totaal, naar geslacht en naar Peiljaar hoogst genoten opleiding (%). Peiljaar Nooit gerookt Ex- roker Rookt niet dagelijks Rookt dagelijks TRENDS 3 TRENDS Daling percentage rokers 2014 ten opzichte van 2013 Tussen 2013 en 2014 is het percentage rokers gedaald van 2% Midl naar 23%. Deze ed zich vooral voor onr Daling percentage rokers 2014 ten opzichte van 2013 Nooit gerookt (van 2% in 2013 naar 22% in 2014). Onr mannen was net niet significant (26% in rokers 2013 en 24% van in 2014). Een23%. Deze da Ex- roker Tussen en 2014 is het percentage gedaald 2% naar ed zich vooral voor onr (van 24% in 2013 naar 22% in 2014). Onr vergelijkbare is te zien bij prevalentie van dagelijks Rookt niet dagelijks 8 mannen was net niet significant %isin 2014). Een roken (van 19% in 2013 naar 17% in(26% 2014)inen ookenhier Rookt dagelijks vergelijkbare zien bij aan prevalentie van dagelijks roken (van 19% in 201 vooral toeisteteschrijven een verminring van het naar 17% in 2014) en ook hier is vooral toe te schrijven aan een vermin aantal dagelijks roken. van het aantal dagelijks roken. Het aantal nooit rokers is gestegen van 40% in 2013 naar 42% Prevalentie dagelijks roken het hoogst onr 2- t/m 64-jarigen in percentages niet-dagelijks roken, ex-rokers Het percentage rokers (dagelijks en niet-dagelijks) is het Het aantal De nooit rokers is gestegen van 40% in 2013 naar 42% inzijn De percenta Prevalentie dagelijks roken het hoogst onr 4- t/m 64-jarigen niet-dagelijks roken, voor ex-rokers zijn stabiel gebleven,afzonrlijk voor mannen en en voor stabiel gebleven, mannen en hoogst onr 2- t/m 34-jarigen (29%) en het laagst onr afzonrlijk het totaal.en voor het totaal. 6- t/m 74-jarigen (16%) en 7-plussers (9%; zie figuur 2). Het percentage rokers (dagelijks en niet-dagelijks) is het hoogst onr 2- t/m 34Het percentage dagelijks rokers is het hoogste onr 2jarigen (29%) en het laagst onr 6- t/m 74-jarigen (16%) en 7-plussers (9%; zie Dalen trend sinds 1980 groter bij mannen t/m 64-jarigen (18-21%). In jongste leeftijdscategorie, figuur 2). Het percentage dagelijks rokers is het hoogste onr 2- t/m 64-jarigen Sinds 1980, het eerste jaar waarover vergelijkbare cijfers 1t/m 24-jarigen, heeft 30% ooit gerookt: 24% rookt nu nog Dalen trend sinds 1980 groter bij mannen (18-21%). In jongste leeftijdscategorie, 1- t/m 24-jarigen, heeft 30% ooit beschikbaar zijn, daalt het percentage rokers gestaag. Bij en 6% is gestopt met roken. In oudste leeftijdscategorie, gerookt: 24% rookt nu nog en 6% is gestopt met roken. In oudste leeftijdscategorie, Sinds 1980, het eerste jaar waarover vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn, daalt het mannen rookte in 1980 nog meer dan helft (2%), in plussers, heeft 78% ooit gerookt: 9% rookt nu nog en 69% 7-plussers, heeft 78% ooit gerookt: 9% rookt nu nog en 69% is gestopt. percentage rokers gestaag. Bij mannen rookte in 1980 nog meer dan helft (2%) was dit percentage gehalveerd tot minr dan een kwart (24%) is gestopt was dit percentage gehalveerd tot minr dan een kwart (24%) (zie figuur 3). (zie figuur De was bijminr relatief wat minr was bij3). relatief wat groot: het percentage dat rookt groot: het percentage dat rookte nam met bijna een nam met bijna een r af van 34% in 1980 tot 22% in r af van 34% in 1980 tot 22% in Figuur 2. Prevalentie van roken, naar leeftijd (%). Peiljaar Figuur 3. Prevalentie van roken, naar kalenrjaar en naar geslacht (%). Perio 1980 t/m Figuur 3. Prevalentie van roken, naar kalenrjaar en naar geslacht (%). Perio 198t/m Nooit gerookt Ex- roker Rookt niet dagelijks Rookt dagelijks Indien weergegeven op 1 cimaal nauwkeurig is iets groter onr dan mannen. Voor gaat het om een afname van 24,% in 2013 naar 22,3% in 2014, en onr mannen van 2,6% in 2013 naar 24,1% in

3 Ook voor mannen en apart geldt dat sigaretten het meest gerookt worn, hoewel meer sigaretten roken (17%) dan mannen (13%; zie figuur ). nen roken vaker shag (12%) en sigaren of cigarillo's (6%) dan (8% respectievelijk Geringste bij midlbaar opgelein Geringste Sinds 2001 daalt bij midlbaar het percentage opgelein rokers in alle opleidingsniveaus nen roken minr vaak sigaretten dan Ook voor mannen en apart geldt dat sigaretten (zie figuur 4). De tussen 2001 en 2014 is het het meest gerookt worn, hoewel meer sigaretten Sinds 2001 daalt het percentage rokers in alle opleidingsniveaus (zie figuur 4). De tussen grootst 2001 en bij 2014 hoog is het opgelein grootst bij (8%), hoog gevolgd opgelein door (8%), gevolgd laag door roken laag (17%) dan mannen (13%; zie figuur ). nen roken opgelein opgelein (6%). (6%). De De bij midlbaar bij midlbaar opgelein opgelein is kleiner (4%). is Door vaker shag (12%) en sigaren of cigarillo s (6%) dan grotere kleiner (4%). in Door prevalentie grotere van roken onr in laag prevalentie opgelein, is van vanaf 2013 het (8% respectievelijk 1%). en roken daarentegen vaker oorspronkelijke roken onr verschil laag in opgelein, percentage rokers is vanaf tussen 2013 laag het en oorspronkelijke midlbaar opgelein zelfgemaakte sigaretten (8%) dan mannen (%). Het gebruik verschil in percentage rokers tussen laag en midlbaar verdwenen. opgelein verdwenen. van e-sigaretten nam zowel bij mannen als bij toe in vergelijking met 2013: bij mannen van 2% naar 3,4%, bij van 3% naar 4,7%. Figuur Figuur 4. Prevalentie 4. Prevalentie van roken, naar van kalenrjaar roken, naar en kalenrjaar naar hoogst genoten naar opleiding (%). Perio 2001 t/m hoogst genoten opleiding (%). Perio 2001 t/m Ruim een achtste van sigarettenrokers rookt dagelijks meer dan 22 sigaretten 3 Sigarettenrokers (sigaretten 2 en/of shag) roken gemidld 30 13,1 sigaretten/shagjes per dag. Dit is gelijk aan nen 2 roken iets meer sigaretten per dag dan (respectievelijk 13,6 en 12,6). Ruim een kwart van sigarettenrokers 20 (29%) rookt minr dan 8 sigaretten/shagjes per dag, ongeveer 1 een kwart (23%) rookt 8-12 sigaretten/shagjes per dag, 10 ruim een r (36%) rookt sigaretten/shagjes per dag en een achtste (12%) rookt meer dan 22 sigaretten/shagjes 0 per dag (zie figuur 6) Figuur 6. Aantal sigaretten/shagjes per dag voor Figuur 6. Aantal sigarettenrokers sigaretten/shagjes (%). per Peiljaar dag voor sigarettenrokers (%). Peiljaar ROOKWAAR 20 ROOKWAAR Sigaretten het meest gebruikte tabaksproduct 1 Sigaretten (niet zelfgerold) zijn het meest gebruikte tabaksproduct: 1% van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar 10 rookt sigaretten (zie figuur ). Daarna volgen shag (10%), Sigaretten het meest gebruikte tabaksproduct zelfgemaakte sigaretten (met filterhulzen; 7%) en sigaren Sigaretten of cigarillos (niet zelfgerold) (4%). Pijptabak zijn het meest wordt gebruikte het minst tabaksproduct: gerookt (0,%). 1% van Nerlandse Het gebruik bevolking van vanaf shag 1 is iets jaar rookt afgenomen sigaretten (van (zie 11% figuur naar ). Daarna 10%). volgen shag (10%), Voor zelfgemaakte overige sigaretten rookwaar (met wern filterhulzen; geen verschillen 7%) en sigaren gevonn of cigarillos (4%) Pijptabak wordt het minst gerookt (0,%). Het gebruik van shag is iets afgenomen (van tussen 2013 en De percentages tellen niet op tot 100 % , 0, 0,2 11% naar 10%). Voor overige rookwaar wern geen verschillen gevonn tussen omdat mensen meerre tabaksproducten kunnen gebruiken en Elektronische sigaretten (e-sigaretten) worn door 4,1% van Elektronische Nerlandse sigaretten bevolking (e-sigaretten) gebruikt worn (zie door ook 4,1% later). van In Nerlandse vergelijking (zie met ook later) is In het vergelijking gebruik met van 2013 e-sigaretten is het gebruik gestegen van e-sigaretten van Dagelijks en leeftijd aantal sigaretten/shagjes hangt samen met opleiding en leeftij bevolking Dagelijks aantal sigaretten/shagjes hangt samen met opleiding gebruikt gestegen 2,% van naar 2,% 4,1%. naar 4,1%. nen roken gemidld iets meer sigaretten per dag dan nen roken gemidld iets meer sigaretten per dag dan (respectievel (respectievelijk 13,6 en 12,6; zie figuur 7). Het gemidl aantal zie figuur 7). Het gemidl aantal sigaretten per dag verschilt niet ten Figuur Figuur. Prevalentie. Prevalentie rookwaar rookwaar naar geslacht naar (%). geslacht Meer antwoorn (%). Meer per responnt en mogelijk. 12,6; sigaretten per dag verschilt niet ten opzichte van Peiljaar opzichte van opgelei sigarettenrokers steken dagelijks meer antwoorn per responnt mogelijk. Peiljaar sigaretten/shagjes opgelei op (14,) sigarettenrokers dan midl opgelein steken dagelijks (13,1). meer opgelei roker het sigaretten/shagjes minste aantal sigaretten op (14,) per dan dag midl (11,0). Sigarettenrokers opgelein (13,1). in leeftijd van 4 opgelei rokers roken het minste aantal sigaretten per 1 jaar roken meeste sigaretten/shagjes, dagelijks gemidld 14,6-1,2. De jong SigareHen (niet zelfgerold) leeftijdsgroep dag (11,0). Sigarettenrokers sigarettenrokers rookt in met leeftijd 9,2 sigaretten/shagjes van 4-64 jaar roken het minst freque 10 dag. meeste sigaretten/shagjes, dagelijks gemidld 14,6-1,2. Shag 12 8 De jongste leeftijdsgroep sigarettenrokers rookt met 9,2 7 Zelfgemaakte sigarehen sigaretten/shagjes het minst frequent per dag. 8 Sigaren of cigarillo's Pijp E- sigarehen 1 0, 0,8 0,1 4 4,1 3,4 4, Exclusief rokers die alleen zelfgemaakte sigaretten (met filterhulzen) roken. nen roken minr vaak sigaretten dan

4 Figuur 7. Gemidld aantal sigaretten/shagjes per dag voor opgelein (4,9%). Het percentage e-sigaret gebruikers is Figuur 7. Gemidld aantal sigaretten/shagjes per dag voor sigarettenrokers, totaal, naar geslacht, sigarettenrokers, totaal, naar geslacht, naar hoogst in leeftijdsgroepen van 1 tot en met 64 jaar ongeveer naar hoogst genoten opleiding en naar leeftijd. Peiljaar genoten opleiding en naar leeftijd. Peiljaar gelijk. Onr 6 plussers wordt e-sigaret echter minr gebruikt (6-74 jarigen 2,1% en 7+ 0,9%). 13,1 11,0 13,6 12,6 14, 13, jaar 3-44 jaar 4-4 jaar - 64 jaar 6-74 jaar 7+ jaar 9,2 11,4 13,9 14,6 1,2 14,1 13,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Filtersigaretten meest populair onr sigarettenrokers Filtersigaretten zijn het meest populair onr sigarettenrokers: 91% rookt meestal filtersigaretten, 21% van alle Filtersigaretten meest populair onr sigarettenrokers Filtersigaretten sigarettenrokers zijn rookt het meest teer- populair en nicotinearme onr sigarettenrokers: filtersigaretten 91% rookt meestal filtersigaretten, (zie figuur 8). 21% Sigaretten van alle roken sigarettenrokers rookt roken teer- vaker en nicotinearme teer- filtersigaretten (zie en figuur nicotinearme 8). Sigaretten filtersigaretten roken (26%) roken dan mannen vaker teer- (1%). en nicotinearme filtersigaretten Sigaretten roken (26%) dan mannen roken (1%). vaker Sigaretten sigaretten roken zonr mannen roken vaker sigaretten filter (7%) zonr dan filter (7%) (2%). dan Het gebruik (2%). van Het teer- gebruik en nicotinearme komt sigaretten vaker voor komt onr vaker hoog voor opgelein onr hoog (27%) opgelein dan onr laag en midn van teer- en nicotinearme sigaretten opgelein (27%) dan (respectievelijk onr laag en 20% midn 19%). opgelein In vergelijking (respectievelijk met 2013 is het percentage laag opgelei rokers dat meestal teer- en nicotinearme sigaretten rookt gestegen van 20% en 19%). In vergelijking met 2013 is het percentage laag 14% naar 20%. opgelei rokers dat meestal teer- en nicotinearme sigaretten rookt gestegen van 14% naar 20%. Figuur 8. Soort sigaretten voor sigarettenrokers (geen shagjes), Bijna helft van e-sigaret gebruikers, gebruikt ze dagelijks Figuur 8. Soort sigaretten totaal, naar voor geslacht sigarettenrokers en naar (geen hoogst shagjes), genoten totaal, naar geslacht Ruim en naar twee van vijf e-sigaret gebruikers (44%) gebruikt hoogst genoten opleiding (%). (%). Peiljaar Peiljaar ze dagelijks en nog eens 22 procent gebruikt ze wekelijks. Het aanel e-sigaret gebruikers dat dagelijks gebruikt is 100 gestegen in vergelijking met 2013 (29%). Hierbij zien we geen 80 verschillen tussen mannen en of tussen verschillen opleidingsniveaus. Het percentage gebruikers dat dagelijks 60 e-sigaret gebruikt is het laagst onr 1-24 jarigen 40 (21%) (zie figuur 9) Weet niet SigareHen zonr filter Filter: anrs Filter: teer- en nicoynearm Figuur 9. Percentage e-sigaret gebruikers dat dagelijks Figuur 9. Percentage e-sigaretten e- sigaret gebruikt, gebruikers totaal dat dagelijks en naar e- sigaretten geslacht, gebruikt, totaal en n geslacht, leeftijd leeftijd en opleidingsniveau en opleidingsniveau (%). Peiljaar (%) Peiljaar E-SIGARET Gebruik van e-sigaret hangt samen met geslacht, opleidings 2-34 jaar 38 E-SIGARET niveau en leeftijd 3-44 jaar jaar 2 E-sigaretten worn iets vaker door (4,7%) dan - 64 jaar door mannen (3,4%) gebruikt. Ook zijn er verschillen tussen 6-74 jaar 2 Gebruik opleidingsniveaus: van e-sigaret onr hangt hoogopgelein samen met geslacht, is het gebruik opleidingsniveau van 7+ jaar en 63 leeftijd e-sigaret lager (2,3%) dan onr laag (,0%) en midn E-sigaretten worn iets vaker door (4,7%) dan door mannen (3,4%) gebruikt. Bijna een op vijf e-sigaret gebruikers, gebruikt een hoge dosis nicot Ook zijn er verschillen tussen opleidingsniveaus: onr hoogopgelein is het gebruik van e-sigaret lager (2,3%) dan onr laag (,0%) en midn opgelein De (4,9%). helft van Het e-sigaret gebruikers (47%) gebruikt een lage of midlhoge dosis percentage e-sigaret gebruikers is in leeftijdsgroepen van 1 tot en met (zie 64 figuur jaar 10). Bijna een op vijf (18%) gebruikt een hoge dosis en een kwa ongeveer gelijk. Onr 6 plussers wordt e-sigaret echter minr gebruikt een zeer (6-74 lage dosis of geen nicotine. Een op acht e-sigaret gebruikers (12% jarigen 2,1% en 7+ 0,9%). sigaretten zonr nicotine en een zelf aanel (12%) weet niet welke dosis gebruiken.

5 In het afgelopen jaar onrnam 29% 2 van (ex-)rokers een serieuze stoppo figuur 11). Hierin zijn geen significante verschillen tussen verschillen opleidingsniveaus of met Bijna een op vijf e-sigaret gebruikers, gebruikt een hoge dosis nicotine De helft van e-sigaret gebruikers (47%) gebruikt een lage of midlhoge dosis nicotine (zie figuur 10). Bijna een op vijf (18%) gebruikt een hoge dosis en een kwart (24%) een zeer lage dosis of geen nicotine. Een op acht e-sigaret gebruikers (12%) neemt e-sigaretten zonr nicotine en een zelf aanel (12%) weet niet welke dosis ze gebruiken. en onrnamen iets vaker een stoppoging (31%) dan mannen (27%). D (ex-)rokers, in leeftijd van 1-24 en 2-34 jaar, onrnamen het meest va serieuze stoppoging (respectievelijk 37% en 33%); 6-74 jarigen onrname vaak een serieuze stoppoging; in leeftijdsgroep toch nog steeds een vijf (ex)rokers Figuur 11. (21%) Prevalentie (zie figuur (ex-)rokers 11). dat afgelopen jaar een serieuze stoppoging heeft gedaan, totaal, naar Figuur 11. Prevalentie (ex- )rokers dat afgelopen jaar een serieuze stoppoging heeft ge geslacht, naar hoogst genoten opleiding en naar naar geslacht, naar hoogst genoten opleiding en naar leeftijd (%). Peiljaar leeftijd (%). Peiljaar Figuur 10. Percentage verschillen doseringen van e-sigaret onr e-sigaret gebruikers (%). Peiljaar jaar 3-44 jaar 4-4 jaar - 64 jaar 6-74 jaar 7+ jaar STOPPEN MET ROKEN Tweer van rokers heeft ooit serieus geprobeerd te stoppen Van Nerlandse rokers van 1 jaar en our in 2014 heeft 6% ooit een serieuze stoppoging onrnomen; dat wil zeggen dat roker het 24 uur of langer volhield om niet te roken. Dit was gelijk aan Meer roken dan mannen hebben ooit een serieuze stoppoging onrnomen (68% vs. 61%). Gemidld hebben huidige rokers 2, serieuze stoppogingen onrnomen en ex-rokers 2,3. Dit is vergelijkbaar met Drie van tien (ex-)rokers ed afgelopen jaar serieuze stoppoging In het afgelopen jaar onrnam 29% 3 van (ex-)rokers een serieuze stoppoging (zie figuur 11). Hierin zijn geen significante verschillen tussen verschillen opleidingsniveaus of met en onrnamen iets vaker een stoppoging (31%) dan mannen (27%). De jongere (ex-)rokers, in leeftijd van 1-24 en 2-34 jaar, onrnamen het meest vaak een serieuze stoppoging (respectievelijk 37% en 33%); 6-74 jarigen onrnamen het minst vaak een serieuze stoppoging; in ze leeftijdsgroep toch nog steeds een vijf van (ex)rokers (21%) (zie figuur 11). Van huidige rokers in 2014 is 81% van plan om in Van huidige rokers in 2014 is 81% van plan om in toekomst te stoppen toekomst te stoppen, dit is vergelijkbaar met Roken vergelijkbaar met Roken zijn vaker van plan in toekoms zijn vaker van plan in toekomst te stoppen (8%) (8%) dan mannen (77%). Ook zijn meer jongere dan oure rokers van pla dan mannen (77%). Ook zijn meer jongere dan oure rokers ( jarigen 87%; 7+ 68%). Er zijn geen verschillen tussen opleidingsniv van Dit percentage plan te stoppen is berekend (1-24 door jarigen som 87%; van het 7+ aantal 68%). succesvol Er zijn gestopte geen rokers in stopplannen. afgelopen jaar het aantal rokers met een serieuze stoppoging het afgelopen jaar te verschillen tussen opleidingsniveaus in stopplannen. som van het aantal succesvol gestopte rokers in het afgelopen jaar en het aantal h Bij vier van tien serieuze stoppogingen zijn 11 hulpmidlen of Bij hulpmethos vier van gebruikt tien serieuze stoppogingen zijn hulpmidlen of hulpm gebruikt Vier van tien (40%) (ex-)rokers met een serieuze stoppoging in het laatste jaar gebruikte bij laatste poging hulpmidlen van of hulpmethos tien (40%) (ex-)rokers voor het stoppen met een serieuze met roken stoppoging (zie in het laatst Vier gebruikte figuur 12 4 bij laatste poging hulpmidlen of hulpmethos voor het stopp ). Dit is hoger dan in 2013 (34%). Er is hierbij geen roken (zie figuur 12). Dit is hoger dan in 2013 (34%). Er is hierbij geen signi significant verschil tussen mannen en. Wel zien we verschil tussen mannen en. Wel zien we een verschil bij opleidingsn een verschil bij opleidingsniveau en leeftijd. opgelein leeftijd. opgelein maken minr gebruik van hulpmidlen bij het sto maken minr gebruik van hulpmidlen bij het stoppen roken (33%) dan laag of midlbaar opgelein (respectievelijk 44 en 41%). met roken (33%) dan laag of midlbaar opgelein (respectievelijk 44 en 41%). heeft invloed; het gebruik van hulpmidlen bij stoppen met roken is het hoo leeftijdsgroepen van 3 Ook tot leeftijd 74 jaar heeft (43-4%). invloed; het gebruik van hulpmidlen bij stoppen met roken is het hoogst in leeftijdsgroepen van 3 tot 74 jaar (43-4%). Figuur Prevalentie gebruik gebruik van hulpmidlen van hulpmidlen of hulpmetho of hulp-metho laatste jaar, voor totaal, (ex-)rokers naar geslacht, met serieuze naar leeftijd stoppoging en naar opleidingsnivea voor (ex- )rokers me stoppoging in in laatste jaar, totaal, naar geslacht, naar leeftijd en naar opleidingsniveau (%). Peiljaar Dit percentage is berekend door som van het aantal succesvol gestopte rokers in het afgelopen jaar en het aantal rokers met een serieuze stoppoging het afgelopen jaar te len door som van het aantal succesvol gestopte rokers in het afgelopen jaar en het aantal huidige rokers jaar 3-44 jaar 4-4 jaar - 64 jaar 6-74 jaar 7+ jaar 19 4 Hier zijn alle hulpmidlen en - methon samengenomen, ongeacht Nicotinevervangen midlen en geneesmidlen het meest gebruik hun effectiviteit. hulpmidl Nicotinevervangen midlen en geneesmidlen worn het meest gebruik hulpmidl, 22% van (ex-)rokers gebruikte ze bij hun laatste serieuze in het afgelopen jaar (zie tabel 1). In ze categorie is gevraagd naar het ge nicotine Microtab, nicotine kauwgom, nicotinepleisters, nicotinezuigtabletten, Zyban/bupropion, Nortriptyline/nortrilen, Champix/Varenicline en anti-rookpr

6 Factsheet Continu Onrzoek Rookgewoonten 2014 Nicotinevervangen midlen en geneesmidlen het meest gebruikt als hulpmidl Nicotinevervangen midlen en geneesmidlen worn het meest gebruikt als hulpmidl, 22% van (ex-)rokers gebruikte ze bij hun laatste serieuze stoppoging in het afgelopen jaar (zie tabel 1). In ze categorie is gevraagd naar het gebruik van nicotine Microtab, nicotine kauwgom, nicotine pleisters, nicotinezuigtabletten, Zyban/bupropion, Nortriptyline/nortrilen, Champix/Varenicline en anti-rookpreparaten. In % van laatste serieuze stoppoging was er sprake van advies of begeleiding: van (para-)medici, een gedragstherapeut/psycholoog, op een rookstop-poli en/of een telefonische hulp en informatielijn/telefonische begeleiding/ telefonische coaching. Schriftelijke hulpmidlen (boek Allen Carr, boek Nerland Stopt! Met roken, stoppen-met-roken brochures Willen en Kunnen en Inhaleer het leven ) wern eveneens door % van (ex-)rokers bij hun laatste serieuze stoppoging in het afgelopen jaar gebruikt. Bij 19% van serieuze stoppogingen in het afgelopen jaar werd een anr hulpmidl of hulpmetho gebruikt. Een groot el hiervan betreft het gebruik van e-sigaret bij het stoppen met roken (1%). Dat is een toename vergeleken met 2013 (4%). Tabel 1. Prevalentie soort hulpmidlen of hulpmetho bij laatste stoppoging voor (ex-)rokers met serieuze stoppoging in het laatste jaar (%). Peiljaar Soort hulpmidl/hulpmetho Geen hulpmidl/hulpmetho 60 Nicotinevervangen midlen en/of geneesmidlen 22 Schriftelijke hulpmidlen Advies en/of begeleiding Cursus en/of training 0,2 Online hulpmidlen 1 Overige hulpmidlen 19 De percentages tellen niet op tot 100, omdat mensen meerre hulpmidlen of hulpmethon kunnen gebruiken. Colofon Auteurs Jacqueline Verdurmen Karin Monshouwer Margriet van Laar Ontwerp & productie Canon Nerland N.V. Beeld Deze uitgave is als download beschikbaar of te bestellen via met artikelnummer AF , Trimbos-instituut, Utrecht Alle rechten voorbehoun. Niets uit ze uitgave mag worn verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonr voorafgaan toestemming van het Trimbos-instituut.

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 OKTOBER 2017 KERNPUNTEN

FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 OKTOBER 2017 KERNPUNTEN OKTOBER 2017 FACTSHEET ROKEN ONDER VOLWASSENEN: KERNCIJFERS 2016 KERNPUNTEN In 2016 rookte iets minder dan een kwart (24,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder. Dit is een daling ten opzichte van 2015

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Het gebruik van tabak

Het gebruik van tabak Het gebruik van tabak Lydia Gisle Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 53 E-mail : lydia.gisle@iph.fgov.be

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Rookgedrag in België - 2015

Rookgedrag in België - 2015 Rookgedrag in België - 2015 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Marlous Tuithof, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Kernpunten Roken Sinds 23 is de prevalentie van roken

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) AANTAL ROKERS STIJGT OPNIEUW: MEER MENSEN HERBEGINNEN, MINDER STOPPEN Brussel, 1 maart 2010. Het percentage rokers is in 2009 opnieuw significant gestegen, tot 32% dagelijkse rokers. Deze stijging doet

Nadere informatie

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs Merel Spit, Saskia van Dorsselaer, Marlous Tuithof, Karin Monshouwer Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren 215 - Basisonderwijs Middelengebruik, internetgebruik en welbevinden van scholieren Kernpunten

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luk Joossens, Stichting tegen Kanker, tel.: 02/7433706, gsm: 0486 88 91 22. Brussel, 19 december 2006 De resultaten van een grootschalige enquête over de rookgewoonten in 2006. Drie vierde van de bevolking is voorstander van rookvrije restaurants. Het percentage rokers blijft

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor

Opiniepeiling over roken. 26 Juni Onderzoek uitgevoerd voor Opiniepeiling over roken Onderzoek uitgevoerd voor 26 Juni 2012 Dedicated Research Avenue Brugmann 216 Tel: +32 2 344 00 88 www.dedicated.be B-1050 Brussels - Belgium Fax: +32 2 343 92 22 info@dedicated.be

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN

ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN ROOKTRENDS: VOLWASSENEN, JONGEREN EN (ANDERE) RISICOGROEPEN Studiedag gemeentelijk tabaksbeleid Utrecht, 08-06-2016 Dr. Margriet van Laar Programmahoofd Drug Monitoring & Policy NET, Trimbos-instituut

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET

ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET ENQUÊTE: GEEN DOORBRAAK VOOR DE ELEKTRONISCHE SIGARET Brussel, juli 2014 Volgens de nieuwe rookenquête van kent de elektronische sigaret geen doorbraak in België in 2014. Slechts 0,5% van de bevolking

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is verplicht bij kopers die niet onmiskenbaar 18 jaar zijn, de leeftijd

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Leefstijl en preventie

Leefstijl en preventie Leefstijl en preventie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 59 Bestudeerde indicatoren... 61 1. Voedingsgewoonten.... 61 3. Gebruik

Nadere informatie

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen op rokers Dr. M.C. Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres Postbus

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

ROOKSTOPANAMNESE-FORMULIER

ROOKSTOPANAMNESE-FORMULIER ROOKSTOPANAMNESE-FORMULIER ALGEMENE INFORMATIE Naam: Adres: Geboortedatum: / / Thuis: Emailadres: Voornaam: Postcode + Plaats: Geslacht: Werk: Huisarts: Datum: / / ROOKGEDRAG Rook je nog? Neen Ja Hoelang

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Monitor kopen tabak door jongeren

Monitor kopen tabak door jongeren METING 16 Monitor kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 14 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Verslag "persoonlijke coachings" van Tabakstop 01/05/ /05/2017

Verslag persoonlijke coachings van Tabakstop 01/05/ /05/2017 Verslag "persoonlijke coachings" van Tabakstop 01/05/2007-31/05/2017 Een initiatief van Met steun van de overheden Inhoudstafel 1. Telefonische coaching... 3 1.1. Methode... 3 1.2. Resultaten telefonische

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Feestmeter

Feestmeter Agnes van der Poel, Jennifer Doekhie, Jacqueline Verdurmen, Marije Wouters, Dirk Korf, Margriet van Laar Feestmeter 2008-2009 Uitgaan en middelengebruik onder bezoekers van party s en clubs Bonger Instituut

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence,

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, en het Verband tussen Adherence en Effect icoach, a Web-based

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Factsheet Monitor Zwangerschap en Middelengebruik

Factsheet Monitor Zwangerschap en Middelengebruik Marlous Tuithof, Roxanne Siauw, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer Factsheet Monitor Zwangerschap en Middelengebruik Het middelengebruik van moeders en hun partner voor, tijdens en na de zwangerschap

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Roken en Stoppen-met-roken in de Eerste en Tweede Lijn van de Gezondheidszorg

Roken en Stoppen-met-roken in de Eerste en Tweede Lijn van de Gezondheidszorg Roken en Stoppen-met-roken in de Eerste en Tweede Lijn van de Gezondheidszorg Attitudes, gedrag en eigen effectiviteit van huisartsen, cardiologen en cardiologen Resultaten van een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997 7.1.1. Inleiding De huisarts vervult een essentiële rol binnen het geheel van de gezondheidszorg. Deze rol is bovendien in volle evolutie. Thema s zoals het globaal medisch dossier en de echelonnering

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Regionale VTV 2011 Roken Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Auteurs: Drs. I.H.F. van Veggel, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen,

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2006: Roken

Jongeren en Gezondheid 2006: Roken Resultaten HBSC - Roken Jongeren en Gezondheid : Roken Inleiding Ondanks de vele rapporten en boodschappen over de negatieve gevolgen van roken, blijft tabaksgebruik de grootste vermijdbare oorzaak van

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen. Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser

Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen. Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser Rookgedrag en voorspellers van rookgedrag bij ouderen Dr. M. (Martijn) Huisman Prof. Dr. M. (Marjolein) Visser Datum: 24 februari 2011 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 2 2. Wat is het rookgedrag van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarapportage 2008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Mei 2009 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden?

Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Belang van voorzieningen welke acties willen mensen ondernemen om een voorziening te behouden? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van een voorziening in de directe woonomgeving? En wat doen de Groningers

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Kerncijfers drugsgebruik 2014

Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Tweede druk ERRATUM Kerncijfers middelengebruik Kernpunten Een kwart (24,1%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Kernpunten Een kwart (24,3%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en een op de twintig deed dit in de maand voor het

Nadere informatie