Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken"

Transcriptie

1 Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres Postbus BB Den Haag Telefoon + 31 (0) Internet: Den Haag, 2005 Overname van gegevens met bronvermelding is toegestaan Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Doel van dit rapport 3 2 Onderzoeksverantwoording Doelgroep en steekproefgrootte Methode van ondervraging Significante verschillen 5 3 Het rookgedrag van jongeren 6 4 De eigen effectiviteit van niet rokers 7 5 Sociale druk van leeftijdsgenoten Rookgedrag van jongeren in de directe omgeving Beïnvloeding door vrienden op het rookgedrag 10 6 Imago van niet rokers 12 7 Conclusies 13 2 Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en 2005

3 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Het behoort tot de doelstellingen van STIVORO om het roken onder jongeren terug te dringen. Aan deze doelstelling zijn verschillende langlopende interventies van STIVORO gekoppeld. In dit rapport staan twee van deze interventies centraal. De eerste interventie, Actie Tegengif, loopt vanaf het schooljaar 1999/2000. Met Actie Tegengif wordt beoogd om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken en jongeren die experimenteren met roken te motiveren om niet roker te blijven of te worden. De einddoelgroep bestaat uit circa leerlingen in de 1 e en 2 e klas van het voorgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn jaar oud. De interventie richt zich zowel op niet rokende jongeren als op jongeren die (experimenteren met) roken. Klassen die deelnemen aan Actie Tegengif spreken af om een half jaar niet te roken en kunnen hiermee prijzen winnen. Deze publieke commitment om niet te roken wordt geacht de intentie om niet te roken te versterken en niet roken tot groepsnorm te maken. Met Actie Tegengif wil STIVORO de rookvrije sociale norm onder jongeren vergroten. De tweede interventie is de massamediale jongerencampagnes genaamd maar ik rook niet! ( ) en het vervolg hierop: Nou weten we het wel. Je rookt niet. (2004) Deze campagnes hebben als doel het verbeteren van het imago van niet rokers en het benadrukken van het niet roken als de sociale norm. Met deze interventies wil STIVORO de sociale druk van leeftijdsgenoten om niet te roken vergroten ( Actie Tegengif ) en tevens het imago van niet rokers verbeteren (de massamediale campagne). 1.2 Doel van dit rapport Dit rapport bespreekt in hoeverre er in de ogen van jongeren verbeteringen zijn waar te nemen vanaf 1998 ten aanzien van: de sociale druk om niet te roken het imago van niet rokers niet roken als de sociale norm). De gegevens in dit rapport zijn afkomstig uit het jaarlijkse Roken Jeugd onderzoek dat door TNS NIPO wordt uitgevoerd in opdracht van STIVORO. Met behulp van dit onderzoek wil STIVORO inzicht krijgen in het rookgedrag van jongeren en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Naast het registreren van het rookgedrag zijn er een aantal Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en

4 determinanten en factoren in het onderzoek opgenomen die jongeren mogelijk beïnvloeden in hun keuze om wel of niet te gaan roken. Aan de hand van het TNS NIPO jeugdonderzoek wil STIVORO nagaan of er in de laatste jaren veranderingen zichtbaar zijn op de diverse indicatoren die betrekking hebben op sociale invloeden. Daartoe worden de volgende onderwerpen in dit rapport besproken: Eigen effectiviteit (hoofdstuk 4) 1 Vind je het moeilijk of makkelijk om niet te gaan roken? Denk je dat het je zal lukken om een niet roker te blijven? Sociale druk van leeftijdsgenoten (hoofdstuk 5) Hoeveel van de jongens en meisjes in je klas roken wel eens? De vrienden en vriendinnen waar je bij jou in de buurt mee omgaat, roken die wel eens? Heb je wel eens het gevoel dat je beste vrienden of vriendinnen willen dat je rookt? 2 Heb je wel eens het gevoel dat je beste vrienden en vriendinnen willen dat je NIET rookt? 3 Imago van niet rokers (hoofdstuk 6) Wat vind jij van jongeren die niet roken? (stoer niet stoer, leuk stom, cool niet cool) 4 Tevens is er een hoofdstuk gewijd aan het rookgedrag van jongeren in het algemeen (hoofdstuk 3). 1 De vragen Vindt je het moeilijk of makkelijk om niet te gaan roken? en Denk je dat het je zal lukken om een niet roker te blijven? worden sinds 1999 gesteld. 2 De vraag Heb je wel eens het gevoel dat je beste vrienden of vriendinnen willen dat je rookt? wordt sinds 1999 gesteld. 3 De vraag Heb je wel eens het gevoel dat je beste vrienden of vriendinnen willen dat je NIET rookt is voor het eerst in 2002 gesteld. 4 De vraag Wat vind jij van jongeren die niet roken? is alleen in de jaren 2000 tot en met 2005 opgenomen. 4 Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en 2005

5 2 Onderzoeksverantwoording Dit rapport bespreekt onderzoeksresultaten die afkomstig zijn uit het roken jeugd onderzoek dat ieder jaar in april wordt uitgevoerd. Voor dit rapport worden de onderzoeksresultaten van 1998 tot en met 2005 besproken is als uitgangspunt gekozen aangezien op het moment van ondervragen nog geen van de campagnes ( maar ik rook niet, Nou weten we het wel. Je rookt niet en Actie Tegengif ) was gestart. 2.1 Doelgroep en steekproefgrootte Voor het onderzoek worden jaarlijks circa jongeren in de leeftijd van jaar ondervraagd. De samenstelling van de steekproef is gebaseerd op de verdeling naar sekse, leeftijd en schooltypen in Nederland (quotasteekproef). Op basis van de cijfers van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (bron: CBS) is het mogelijk om een indeling te maken van de diverse takken van onderwijs naar leeftijd en sekse. Ieder jaar worden de meest recente cijfers gebruikt voor het samenstellen van de quota steekproef. Om een representatief beeld te garanderen van de jongerenpopulatie in Nederland (van 10 tot en met 19 jaar) worden de onderzoeksresultaten herwogen naar sekse, leeftijd, schooltype en provincie. 2.2 Methode van ondervraging De jongeren zijn ondervraagd met behulp van computergestuurde vragenlijsten. De vraaggesprekken worden gehouden met behulp van laptops en vinden plaats in het schoolgebouw. De enquêteur neemt vooraf contact op met het schoolhoofd of de rector om toestemming te verkrijgen om te enquêteren in de school. Er wordt gestreefd naar gesprekken zonder de aanwezigheid van leerkrachten of andere personen omdat de aanwezigheid van andere personen de beantwoording van de vragen kan beïnvloeden (door sociaal wenselijk gedrag van de respondent). Naast de schoolgaande jeugd worden ook jongeren die geen dagopleiding (meer) volgen ondervraagd. Deze jongeren worden in hun eigen woonomgeving ondervraagd. 2.3 Significante verschillen In dit rapport wordt gesproken van significante verschillen. Verschillen worden significant genoemd als men met 95% zekerheid kan zeggen dat het genoemde percentage significant afwijkt van het percentage waarmee het vergeleken wordt. Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en

6 3 Het rookgedrag van jongeren Het rookgedrag van jongeren is gemeten met behulp van de volgende vragen: Heb je zelf ooit wel eens een sigaret of sjekkie gerookt, ook al waren het maar een paar trekjes? Heb je in de afgelopen 4 weken gerookt? Jongeren die in de afgelopen 4 weken nog gerookt hebben worden in het onderzoek beschouwd als een roker. Van alle jongeren van jaar, die in 2005 zijn ondervraagd, geeft 56% aan nog nooit te hebben gerookt. Daarnaast heeft 21% van de jongeren wel eens gerookt, maar niet in de afgelopen 4 weken. 23% van de jongeren heeft in de afgelopen vier weken nog gerookt. Het percentage nooit rokers laat sinds 2003 een positieve trend zien. In het uitgangsjaar 1998 lag het percentage nooit rokers op 50% (verschil met 2005 significant). Het percentage rokers ( heeft in de afgelopen 4 weken gerookt ) vertoont een dalende trend. Het percentage rokers in 2005 (23%) is dan ook significant lager dan in de jaren 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 en 2003 (zie figuur 1). Figuur 1. Overzicht rookgedrag jongeren van jaar (cumulatief) 100% 90% 80% % 60% Heeft in de afgelopen 4 w eken gerookt 50% Niet gerookt afgelopen 4 w eken 40% Nooit gerookt 30% 20% % 0% Jaar Bron: TNS NIPO Roken Jeugd onderzoek Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en 2005

7 4 De eigen effectiviteit van niet rokers De eigen effectiviteit hangt doorgaans sterk samen met de intentie om niet te beginnen met roken en is daarom een belangrijke indicator voor veranderingen in (toekomstig) rookgedrag van jongeren. Vanaf 1999 wordt aan alle jongeren die nog nooit hebben gerookt de onderstaande vragen gesteld: Vind je het moeilijk of makkelijk om niet te gaan roken? Denk je dat het je zal lukken om een niet roker te blijven? Jongeren die nog nooit hebben gerookt vinden het over het algemeen (heel) makkelijk om niet te gaan roken (88%). Dit percentage ligt significant hoger in vergelijk met de jaren 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 (zie figuur 2). Het percentage jongeren van 2005 dat het (heel) makkelijk vindt om niet te gaan roken (88%) is significant hoger dan in de jaren 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 (zie figuur 2). Figuur 2. De eigen effectiviteit van niet rokende jongeren 100% 95% 90% 85% 80% % Jaar (Heel) makkelijk om niet te gaan roken Het zal zeker of w aarschijnlijk w el lukken om niet te roken Bron: TNS NIPO Roken Jeugd onderzoek Verder blijkt uit het onderzoek van 2005 dat jongeren die thuis niet worden geconfronteerd met rokende gezinsleden er meer vertrouwen in hebben dat het hen zal lukken om een niet roker te blijven dan jongeren die thuis wel geconfronteerd worden met het roken door gezinsleden (90% versus 87%, verschil significant). Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en

8 Opvallend is dat jongeren met rokende klasgenoten er vaker van overtuigd zijn dat het ze zal lukken om niet roker te blijven dan jongeren die geen rokende klasgenoten hebben (90% versus 87%, verschil significant). 8 Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en 2005

9 5 Sociale druk van leeftijdsgenoten Het rookgedrag van jongeren wordt in grote mate beïnvloed door leeftijdsgenoten. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de perceptie van jongeren op het rookgedrag van leeftijdsgenoten. Daarnaast is jongeren ook gevraagd in hoeverre zij druk voelen van andere jongeren om wel of juist niet te roken. 5.1 Rookgedrag van jongeren in de directe omgeving Om te bepalen in hoeverre jongeren uit hun directe omgeving van de ondervraagden roken, zijn de volgende vragen gesteld: Hoeveel van de jongens en meisjes in je klas roken wel eens? De vrienden en vriendinnen waar je bij jou in de buurt mee omgaat, roken die wel eens? In 2005 geven ongeveer drie op de vijf schoolgaande jongeren in de leeftijd van jaar aan één of meer rokende klasgenoten te hebben. Het percentage jongeren dat zegt rokende klasgenoten te hebben (62%) is in 2005 significant lager in vergelijking met voorgaande jaren (2004: 65%, 2003: 68% en 2002: 73%, 2001: 73%, 2000: 72%, 1999: 75% en 1998: 74%) (zie figuur 4). Deze trend is in lijn met het dalende rookcijfer (zie hoofdstuk 3), maar het is ook een teken dat jongeren zich mogelijk een realistischer beeld zijn gaan vormen van hoeveel klasgenoten er wérkelijk roken. Figuur 3. Rookgedrag klasgenoten van jongeren van jaar % (Bijna) allemaal De meesten De helft ongeveer Eén of t wee Niemand Weet niet /geen opgave Bron: TNS NIPO Roken Jeugd onderzoek Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en

10 In 2005 gaf 58% van de jongeren aan rokende vrienden of vriendinnen te hebben. Dit percentage is ongeveer gelijk aan 2004 (57%), maar het percentage is significant lager ten opzicht van de jaren 2003 (60%), 2002 (65%), 2001 (63%), 2000 (65%), 1999 (62%) en 1998 (64%). Ook deze ontwikkeling is een gevolg van het dalende rookcijfer en dat jongeren zich een reëler beeld vormen van het aantal vrienden en vriendinnen dat werkelijk rookt. Figuur 4. Rookgedrag van vrienden en vriendinnen van jongeren van jaar % (Bijna) allemaal De meest en De helf t ongeveer Eén of twee 40 Niemand Weet niet /geen opgave Bron: TNS NIPO Roken Jeugd onderzoek Beïnvloeding door vrienden op het rookgedrag Om vast te stellen of de mening van vrienden en vriendinnen van invloed is op het rookgedrag van jongeren is een tweetal vragen gesteld. Vanaf 1999 wordt respondenten gevraagd: Heb je wel eens het gevoel dat je beste vrienden of vriendinnen willen dat je rookt?. Vanaf 2002 is ook de vraag Heb je wel eens het gevoel dat je beste vrienden en vriendinnen willen dat je NIET rookt? toegevoegd. In 2005 geeft 3% van de jongeren aan (heel) vaak het idee te hebben dat vrienden of vriendinnen willen dat ze roken. Dit percentage is ongeveer gelijk aan het percentage van 2004, 2003 en In 10 Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en 2005

11 de jaren 2001, 2000 en 1999 lag het percentage jongeren dat (heel) vaak het idee heeft dat vrienden willen dat men rookt één procent hoger (4%, verschil met 2005 significant). Jongeren hebben vaker het gevoel dat vrienden of vriendinnen juist NIET willen dat zij roken. Een kwart van de jongeren (25%) heeft in 2005 (heel) vaak het gevoel dat vrienden of vriendinnen NIET willen dat ze roken. Dit percentage is significant hoger dan de percentages in 2004 (19%), 2003 (19%) en 2002 (20%). Voor eerdere jaren zijn er geen gegevens beschikbaar omdat de vraag toen nog niet aan het onderzoek was toegevoegd. Uit deze cijfers blijkt tevens dat jongeren vaker het gevoel hebben dat vrienden NIET willen dat de ondervraagde rookt dan dat ze het WEL willen (verschil significant). Figuur 5. Beïnvloeding door vrienden op het rookgedrag 30% 25% 25 20% (Heel) vaak het gevoel dat vrienden willen dat je rookt 15% 10% (Heel) vaak het gevoel dat vrienden willen dat je NIET rookt 5% % Bron: TNS NIPO Roken Jeugd onderzoek Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en

12 6 Imago van niet rokers Om te bepalen welk imago niet rokende jongeren hebben is vanaf het jaar 2001 aan alle jongeren in de leeftijd van jaar (zowel rokers als niet rokers) gevraagd om niet rokers op een aantal imagoaspecten te beoordelen. Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van een zeven puntsschaal waarbij alleen de uitersten zijn benoemd. Hieronder volgt een overzicht van de aspecten: Wat vind jij van jongeren die niet roken? Stoer (Stoer (1) Niet stoer (7)) Leuk (Leuk (1) Stom (7)) Cool (Cool (1) Niet cool (7)) Niet rokende jongeren worden redelijk positief beoordeeld op bovenstaande aspecten. Het imago van niet rokende jongeren is naarmate de tijd vordert steeds positiever. In 2001 waren de gemiddelden 3,3 voor het aspect stoer, 3,0 voor het aspect leuk en 3,1 voor het aspect cool (waarbij 1,0 de meest positieve beoordeling is, 7,0 de meest negatieve beoordeling en 4,0 is een neutrale beoordeling ). In 2005 is de beoordeling op alle drie de aspecten significant positiever dan in 2001 toen het imago van niet rokers voor het eerst werd gemeten (stoer 2,8, leuk 2,7 en cool 2,7) (zie figuur 6). Figuur 6. Beoordeling niet rokers (gemiddelden) ,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 3 3,0 3,1 3,3 3,0 3,0 3,2 3,2 3,0 Stoer (1) Niet stoer (7) Leuk (1) Stom (7) Cool (1) Niet cool (7) 4 Bron: TNS NIPO Roken Jeugd onderzoek Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en 2005

13 7 Conclusies Uit de resultaten van het TNS NIPO Roken Jeugd onderzoek blijkt dat de houding van jarigen ten aanzien van het roken in de afgelopen acht jaar aanzienlijk is verbeterd. Jongeren roken minder vaak: het percentage jongeren dat zegt nog nooit gerookt te hebben is tussen 1998 en 2005 toegenomen van 50% naar 56%. Tevens is het percentage jongeren dat in de afgelopen 4 weken gerookt heeft, gedaald van 29% in 1998 naar 23% in De eigen effectiviteitinschatting is verbeterd: Jongeren vinden het anno 2005 vaker (heel) makkelijk om niet te gaan roken (88%) in vergelijking met 1999 (83%). Ook hebben jongeren er meer vertrouwen in dat het ze zeker of waarschijnlijk wel zal lukken om niet te gaan roken (88% in 2005 en 84% in 1998). In de perceptie van jongeren is het aantal leeftijdsgenoten dat rookt minder geworden: In 1998 had 74% van de jarigen rokende klasgenoten, in 2005 was dit percentage significant gedaald naar 62%. Ook hebben jongeren steeds minder vaak vrienden die roken: In 1998 had 64% van de jongeren nog rokende vrienden in 2005 is dat percentage gedaald naar 58%. Jongeren ondervinden vaker druk om niet te roken dan dat ze druk ondervinden om wel te roken: Slechts een klein percentage van de jongeren heeft (zeer) vaak het gevoel dat vrienden en vriendinnen willen dat ze roken. Daarentegen neemt het percentage jongeren dat het gevoel heeft dat vrienden en vriendinnen juist NIET willen dat ze roken toe: In 2005 gaf een kwart van de jongeren te kennen dat ze dit gevoel (zeer) vaak hadden. In 2004 had 19% het gevoel dat vrienden willen dat ze niet roken (verschil met 2005 significant). Het imago van niet rokende jongeren maakt een positieve ontwikkeling door: Niet rokers worden in 2005 positiever beoordeeld dan in 2001 op de aspecten stoer, leuk en cool. Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005

Evaluatie Tabakswet. Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Evaluatie Tabakswet Recht op een rookvrije werkplek en overlast door tabaksrook tussen 2003 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Rookprevalentie

Rookprevalentie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookprevalentie -2008 Continu onderzoek

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen

De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen De veranderde kijk op tabaksproducten: Effecten van de nieuwe gezondheidswaarschuwingen op rokers Dr. M.C. Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres Postbus

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Beroepsonderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Bijna alle scholen in het beroepsonderwijs geven aan medewerkers (96%) en leerlingen (98%)

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Factsheet Rookvrije scholen 2011 Voortgezet onderwijs Hoe is het gesteld met het Rookverbod? Handhaving rookverbod Negen op de tien scholen in het voortgezet onderwijs geven in 2011 aan medewerkers aan

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting

International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting International Tobacco Control (ITC) policy evaluation project Evaluatie In iedere roker zit een stopper campagne Tweede nameting Den Haag, oktober 2009 Drs. Gera Nagelhout, Universiteit Maastricht Dr.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rookgedrag in België - 2015

Rookgedrag in België - 2015 Rookgedrag in België - 2015 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

ROOKVRIJE SCHOOLPLEINEN. achtergrond notitie

ROOKVRIJE SCHOOLPLEINEN. achtergrond notitie ROOKVRIJE SCHOOLPLEINEN achtergrond notitie september 2009 Voorwoord Jong geleerd, oud gedaan! In Nederland zijn er bijna 4 miljoen rokers. De helft zal overlijden ten gevolge van het roken, een kwart

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar - Factsheet - Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar NIGZ, Project Alcohol Voorlichting en Preventie 3 juli 2003 Inleiding Het NIGZ voert elk jaar, als onderdeel van het Alcohol

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Tabaksrook in de werkomgeving

Tabaksrook in de werkomgeving Tabaksrook in de werkomgeving Resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werknemers. door: drs. T.M.C.E. Zeegers Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Postbus 16070 2500 BB Den

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Wat vind jij van jongeren die niet roken?

Wat vind jij van jongeren die niet roken? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wat vind jij van jongeren die niet roken? 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sterk Slim Zelfverzekerd Sociaal Stoer Cool Aantrekkelijk Leuk

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009

Economische effecten van het rookverbod in de horeca Evaluatie van het eerste jaar 1 juli juli 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Economische effecten van het rookverbod

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij 13 februari 2015 Inleiding Milieudefensie heeft TNS NIPO in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten opdracht gegeven om een opinieonderzoek

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Onderzoek online financieel gedrag jongeren Onderzoek online financieel gedrag jongeren Een onderzoek naar online financieel gedrag van jongeren (11 tot en met 16 jaar) 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Online financiële mogelijkheden

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

FEBRUARI 2011 PETER ELIAS MAUD DUSTER

FEBRUARI 2011 PETER ELIAS MAUD DUSTER ONDERZOEKSRAPPORT SELFFULFILLING PROPHECY & ROKEN MINOR ONDERWIJSKUNDE FEBRUARI 2011 PETER ELIAS MAUD DUSTER S e l f f u l f i l l i n g P r o p h e c y & R o k e n 1 ERIC STEFFANN S e l f f u l f i l

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Rookgedrag in België

Rookgedrag in België Rookgedrag in België - 2017 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatie... 2 Monitoring... 2 Beschrijving

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Meeste mensen blij met rookverbod

Meeste mensen blij met rookverbod Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans & J. de Jong. Meeste mensen blij met rookverbod. NIVEL, juni 2008). Meeste mensen blij met

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar Rookvrij Opgroeien 4-19 jaar 4-19 jaar Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar Kinderen boven de vier jaar wonen relatief vaak in een huis waar gerookt mag

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

ADHD-kinderen op de basisschool

ADHD-kinderen op de basisschool Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ADHD-kinderen op de basisschool Henk Foekema B8133 december

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Samenvatting. In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over de onderwerpen die in dit proefschrift worden behandeld.

Samenvatting. In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over de onderwerpen die in dit proefschrift worden behandeld. 155 Sport- en spelactiviteiten bevorderen over het algemeen de gezondheid. Deze fysieke activiteiten kunnen echter ook leiden tot blessures. Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is verplicht bij kopers die niet onmiskenbaar 18 jaar zijn, de leeftijd

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1

ROOKGEDRAG IN BELGIË. Een rapport aan Stichting Tegen Kanker. GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 ROOKGEDRAG IN BELGIË Een rapport aan Stichting Tegen Kanker GfK Significant 2013 Rookgedrag in België 14 August 2013 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Significant 2013 Rookgedrag

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie