Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag"

Transcriptie

1 nipo het marktonderzoekinstituut Postbus ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) Fax (020) Internet Rapport Roken en Zwangerschap Jordy van der Steen B1272 Juli 2002 Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van het nipo beslist niet toegestaan. nipo Amsterdam iso 9001_rapned.dot

2 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 3 1 Rookgedrag Rookgedrag rondom zwangerschap Reden wijziging rookgedrag Rookgedrag na bevalling Rookgedrag partner 8 2 Bespreken van roken tijdens zwangerschap door deskundige Advies van de verloskundige 10 3 Bekendheid risico s roken en zwangerschap 13 Bijlagen 1 Tabellenexplicatie 2 Tabellen 3 Vragenlijsten Inhoud figuren en tabellen 1 Rookgedrag rondom de zwangerschap 5 2 Belangrijkheid eigen gezondheid bij beslissing om rookgedrag te wijzigen 7 3 Hoe lang na de bevalling weer naar oude rookgedrag 8 4 Met welke deskundige is er tijdens de zwangerschap over roken gesproken 9 5 Advies van de verloskundige 11 6 Welke risico s van roken tijdens de zwangerschap zijn besproken bij verloskundige 12 7 Welke risico s worden vergroot door tijdens de zwangerschap te roken 13 B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli 2002

3 Samenvatting Rookgedrag 8% van de vrouwen is gestopt met roken al voordat zij zwanger wilden worden of omdat ze zwanger wilden worden. 24% van de ondervraagden is gestopt met roken op het moment dat ze zwanger waren of een tijdje nadat ze zwanger waren. 68% van de vrouwen is tijdens de zwangerschap blijven roken; een meerderheid van deze vrouwen is tijdens de zwangerschap wel minder sigaretten per dag gaan roken. De vrouwen die tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken (24%), stopten gemiddeld ruim 6 weken na het begin van de zwangerschap. Van de respondenten, die hun rookgedrag tijdens de zwangerschap gewijzigd hebben ten opzichte van voor de zwangerschap, geeft 98% aan dat de gezondheid van de baby de belangrijkste reden was om het rookgedrag te wijzigen. Van de vrouwen die voor of tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken is 62% na bevalling weer gaan roken. Van de rouwen die tijdens de zwangerschap minder sigaretten per dag zijn gaan roken, is 89% na de bevalling weer meer gaan roken. De helft van de respondenten, die na de bevalling weer in hun oude rookgewoonten zijn teruggevallen, is binnen een maand na de bevalling weer in het oude rookgedrag teruggevallen. Tweederde van de rokende partners heeft zijn rookgedrag tijdens de zwangerschap niet gewijzigd; 21% van de rokende partners is tijdens de zwangerschap minder sigaretten per dag gaan roken en slechts 11% is helemaal gestopt met roken. Bespreken van roken tijdens de zwangerschap door deskundige Bij 69% van de vrouwen is er tijdens de zwangerschap bij de verloskundige over roken gesproken, bij 31% is er niet over roken gesproken. Bij 84% van de respondenten, die met de verloskundige over roken hebben gesproken, is er tijdens het eerste bezoek aan de verloskundige over roken gesproken. 52% van de respondenten, die met de verloskundige over roken hebben gesproken, heeft van de verloskundige advies gehad over stoppen met roken. De andere respondenten hebben hier geen advies over gehad. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

4 56% van de respondenten, die advies hebben gehad over stoppen met roken bij de verloskundige, heeft het advies hebben gehad om tijdens de zwangerschap te stoppen met roken. 34% heeft het advies gekregen om minder te roken tijdens de zwangerschap en 21% om definitief te stoppen met roken. Bij 66% van de vrouwen, die advies hebben gehad over stoppen met roken bij de verloskundige, heeft de verloskundige geen hulp aangeboden bij het veranderen van het rookgedrag. Bij een kwart van de vrouwen is hulp geboden door middel van informatie folders en bij 8% door over stoppen met roken te praten tijdens de bezoeken. Bij 52% van de respondenten, die met de verloskundige over roken hebben gesproken, is gesproken over het verhoogde risico op een lager geboortegewicht en bij 29% van de respondenten is gesproken over het verhoogde risico op een vroeggeboorte. Bij 35% van de respondenten is geen enkel risico van roken tijdens de zwangerschap besproken door de verloskundige. Bekendheid risico s roken en zwangerschap 86% van de respondenten weet geholpen dat het risico van een lager geboortegewicht wordt vergroot door tijdens de zwangerschap te roken. De vergrootte kans op een vroeggeboorte is bij 57% van de ondervraagden bekend. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

5 Inleiding In opdracht van DEFACTO, heeft NIPO, het marktonderzoekinstituut in juni 2002 het onderzoek Roken en zwangerschap uitgevoerd. Achtergrond en doel van het onderzoek Vanwege een nieuw te ontwikkelen interventie protocol voor verloskundige praktijken ten aanzien van roken, wil Defacto inzicht krijgen in de voorlichting die rokende zwangere vrouwen de afgelopen jaren hebben gehad. Dit onderzoek zal dienen als nulmeting. In de toekomst kunnen de effecten van het nieuwe protocol gemeten worden en de resultaten worden vergeleken met die van dit onderzoek. Doelgroep en steekproefgrootte De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit vrouwen die in de afgelopen 3 jaar een kind hebben gehad en die vlak voor en/of tijdens hun zwangerschap rookten. In totaal zijn 299 vrouwen ondervraagd. Om voldoende respondenten te kunnen vinden die aan de doelgroepeisen voldeden heeft er een screeningsonderzoek plaatsgevonden voordat het eigenlijke veldwerk van start ging. In totaal zijn er in het screeningsonderzoek huishoudens ondervraagd. In totaal waren er 509 vrouwen die in de periode van 1999 tot en met 2002 zijn bevallen en die vlak voor en/of tijdens de zwangerschap hebben gerookt Voor het onderzoek zijn alle vrouwen die in 2002, 2001 en 2000 zijn bevallen (en vlak voor en/of tijdens de zwangerschap hebben gerookt) geselecteerd. Van de vrouwen die in 1999 zijn bevallen (en vlak voor en/of tijdens de zwangerschap hebben gerookt) is een aselecte steekproef getrokken, zodat er in totaal genoeg waarnemingen zijn verkregen. Doordat er geen gegevens bekend zijn over de populatie van vrouwen die in de afgelopen 3 jaar een kind hebben gehad en die vlak voor en/of tijdens hun zwangerschap rookten, zijn de gegevens van het onderzoek niet herwogen. Veldwerk Het screeningsonderzoek heeft plaatsgevonden van 7 mei 2002 tot en met 28 mei Het veldwerk van het eigenlijke onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 14 juni 2002 tot en met 25 juni B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

6 Rapportage De resultaten worden in tekstvorm en in tabelvorm weergegeven. In het tekstgedeelte van het rapport zullen de belangrijkste resultaten worden besproken. De resultaten in de tabellen zijn uitgesplitst naar leeftijd van de ondervraagde, geboortejaar van het (jongste) kind en het hoeveelste kind van de ondervraagde. De vragenlijsten van de screening en van het eigenlijke onderzoek zijn opgenomen in de bijlage van dit rapport. Methode van onderzoek Dit onderzoek werd uitgevoerd met behulp van NIPO NIPO is een unieke database van zo n huishoudens, oftewel ruim personen. Via hun eigen (multimedia) PC werken deze personen mee aan allerlei vormen van onderzoek. Vragenlijsten over de meest uiteenlopende onderwerpen worden via modem of Internet naar de respondent of een geselecteerde groep respondenten verstuurd. De vragen worden met behulp van NIPO software doorlopen en teruggestuurd naar de centrale computer bij het NIPO. Vervolgens worden de gegevens verwerkt en geanalyseerd. Momenteel werkt het NIPO aan het uitbreiden van deze database. Van de huishoudens die deelnemen aan zijn zeer veel gegevens bekend. Naast de standaard achtergrondkenmerken als leeftijd en opleiding is ook veel over het gebruik van producten, diensten en merken, het leesgedrag en de vrije tijdsbesteding van de respondenten bekend. De screening van het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maandelijkse screeningsomnibus in NIPO Deze screening vindt één keer per maand plaats waarbij netto circa huishoudens worden ondervraagd met betrekking tot een groot aantal achtergrondvariabelen die van belang kunnen zijn voor de selectie van respondenten voor vervolgonderzoek. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

7 1 Rookgedrag 1.1 Rookgedrag rondom zwangerschap De ondervraagde vrouwen rookten voor hun zwangerschap gemiddeld 15,3 sigaretten per dag. Door middel van een aantal stellingen is het rookgedrag van deze vrouwen rondom de zwangerschap bepaald. 8% van de vrouwen is gestopt met roken al voordat zij zwanger wilden worden of omdat ze zwanger wilden worden. Ongeveer een kwart (24%) van de ondervraagden is gestopt op het moment dat ze zwanger waren of een tijdje nadat ze zwanger waren. Ruim tweederde (68%) van de vrouwen is tijdens de zwangerschap blijven roken; een meerderheid van deze vrouwen is tijdens de zwangerschap wel minder sigaretten per dag gaan roken. 1 Rookgedrag rondom de zwangerschap % Gestopt met roken voor zwangerschap Gestopt met roken tijdens zwangerschap Minder gaan roken tijdens zwangerschap Lichtere sigaret gaan roken tijdens zwangerschap Rookgedrag gelijk gebleven Basis: Alle ondervraagden (n=299) Bron: NIPO, 2002 B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

8 Vrouwen die een lichtere sigaret zijn gaan roken tijdens de zwangerschap en vrouwen die evenveel zijn blijven roken tijdens de zwangerschap, rookten voor de zwangerschap relatief gemiddeld meer sigaretten per dag dan de ander vrouwen (respectievelijk 20,8; 17,4; gemiddelde: 15,3). Vrouwen die met roken zijn gestopt toen ze wisten dat ze zwanger waren, rookten voor de zwangerschap relatief gemiddeld minder sigaretten per dag (10,8). De vrouwen die tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken (24%), stopten gemiddeld ruim 6 weken na het begin van de zwangerschap. De vrouwen die aangegeven hebben minder sigaretten per dag te zijn gaan roken tijdens de zwangerschap (49%), rookten voor de zwangerschap gemiddeld 15,8 sigaretten per dag en tijdens de zwangerschap gemiddeld 6,2 sigaretten per dag. 1.2 Reden wijziging rookgedrag Aan de respondenten die hun rookgedrag tijdens de zwangerschap gewijzigd hebben ten opzichte van voor de zwangerschap (86%) is gevraagd wat de belangrijkste reden voor deze wijziging was. Bijna alle ondervraagden (98%) in deze groep geven aan dat de gezondheid van de baby de belangrijkste reden was om het rookgedrag te wijzigen. Slechts 1% geeft aan dat de eigen gezondheid de belangrijkste reden was. Aan de vrouwen die het rookgedrag gewijzigd hebben vanwege de gezondheid van de baby is vervolgens gevraagd in hoeverre de eigen gezondheid een rol speelde bij de beslissing om het rookgedrag te wijzigen. Uit figuur 2 blijkt dat bij 40% van de vrouwen de eigen gezondheid ook een (zeer) belangrijke rol speelde in de beslissing om het rookgedrag te wijzigen, bij 20% speelde de eigen gezondheid een (zeer) onbelangrijke rol. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

9 2 Belangrijkheid eigen gezondheid bij beslissing om rookgedrag te wijzigen % Zeer belangrijk Belangrijk Noch belangrijk, noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Basis: Rookgedrag gewijzigd tijdens zwangerschap vanwege gezondheid baby (n=254) Bron: NIPO, Rookgedrag na bevalling Aan de 95 vrouwen die voor of tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken is gevraagd of zij na de bevalling weer zijn gaan roken. Ongeveer zes van de tien vrouwen (62%) zijn na de bevalling weer gaan roken, 38% is niet meer gaan roken. Van de 147 vrouwen die tijdens de zwangerschap minder sigaretten per dag zijn gaan roken, is 89% na de bevalling weer meer gaan roken. Aan de 199 respondenten die na de bevalling weer in hun oude rookgewoonten zijn teruggevallen, zowel weer beginnen met roken als weer meer of zwaardere sigaretten gaan roken, is gevraagd hoe lang na de bevalling dit gebeurde. Uit figuur 3 blijkt dat de helft van de ondervraagden binnen een maand na de bevalling weer in het oude rookgedrag terugvalt. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

10 3 Hoe lang na de bevalling weer naar oude rookgedrag % Binnen 1 maand 12 maanden 36 maanden 712 maanden Langer dan 1 jaar Basis: Indien weer begonnen met roken / meer gaan roken / zwaardere sigaretten gaan roken (n=199) Bron: NIPO, Rookgedrag partner Aan de respondenten zijn ook enkele vragen gesteld over het rookgedrag van de partner rondom de zwangerschap. Van 65% van de ondervraagde vrouwen heeft de partner vlak voor en/of tijdens de zwangerschap gerookt. Deze rokende partners rookten voor de zwangerschap gemiddeld 16,7 sigaretten per dag. Van deze rokende partners heeft tweederde zijn rookgedrag tijdens de zwangerschap niet gewijzigd; 21% van de rokende partners is tijdens de zwangerschap minder sigaretten per dag gaan roken en slechts 11% is helemaal gestopt met roken. Het percentage partners dat zijn rookgedrag niet wijzigt tijdens de zwangerschap lijkt nog verder toe te nemen met het aantal geboortes. Bij de geboorte van een tweede kind geeft 76% aan dat het rookgedrag van de partner niet gewijzigd is en bij een derde kind of meer is dit percentage indicatief nog hoger. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

11 2 Bespreken van roken tijdens zwangerschap door deskundige Om te kunnen achterhalen of er tijdens de zwangerschap door de verloskundige of een andere deskundige over roken is gesproken is aan de respondenten gevraagd: Is er tijdens uw zwangerschap bij de verloskundige gesproken over roken? Is er tijdens uw zwangerschap door een andere deskundige, zoals de huisarts, een arts/specialist of een verpleegkundige, gesproken over roken? Bij ongeveer zeven van de tien vrouwen is er tijdens de zwangerschap bij de verloskundige over roken gesproken, bij ongeveer drie op de tien is er niet over roken gesproken. 19% van de ondervraagden heeft tijdens de zwangerschap met een arts/specialist over roken gesproken en 15% heeft hierover met de huisarts gesproken. Een enkeling heeft tijdens de zwangerschap met een verpleegkunidge (5%) of een andere deskundige (4%) over roken gesproken. 4 Met welke deskundige is er tijdens de zwangerschap over roken gesproken % Verloskundige Arts/specialist Huisarts Verpleegkundige Andere deskunige Basis: Alle ondervraagden (n=299) Bron: NIPO, 2002 B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

12 20 tot en met 29 jarige vrouwen geven relatief vaker aan dat er bij de verloskundige en bij de huisarts over roken is gesproken tijdens de zwangerschap. Vrouwen die hun eerste kind hebben gekregen geven eveneens relatief vaker aan dat er met de huisarts over roken is gesproken tijdens de zwangerschap. 2.1 Advies van de verloskundige Aan de 205 respondenten die tijdens de zwangerschap bij de verloskundige over roken gesproken hebben, is gevraagd tijdens welk bezoek er over roken gesproken is. Bij 84% van deze respondenten is er tijdens het eerste bezoek aan de verloskundige over roken gesproken. Bij 15% van de respondenten is er bij het tweede gesprek over roken gesproken en bij 30% is er tijdens een later bezoek over roken gesproken. Ongeveer de helft van deze respondenten (52%) heeft van de verloskundige advies gehad over stoppen met roken. De andere respondenten hebben hier geen advies over gehad. Indicatief lijkt het er op dat de meerderheid van de vrouwen die met de huisarts hebben gesproken over roken, advies hebben gekregen over stoppen met roken. Van de vrouwen die met een arts/specialist over roken hebben gesproken lijkt de meerderheid geen advies te hebben gekregen over stoppen met roken. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

13 Uit figuur 5 blijkt dat iets meer dan de helft (56%) van de 205 respondenten die advies hebben gehad over stoppen met roken bij de verloskundige, het advies hebben gehad om tijdens de zwangerschap te stoppen met roken. Een derde (34%) heeft het advies gekregen om minder te roken tijdens de zwangerschap en een vijfde (21%) om definitief te stoppen met roken. 5 Advies van de verloskundige 100 % Stoppen met roken tijdens de zwangerschap Definitief stoppen met roken Samen met partner stoppen met roken Minder roken tijdens de zwangerschap Definitief minder roken Overstappen op lichtere sigaret Anders Basis: Indien advies gehad over stoppen met roken van verloskundige (n=106) Bron: NIPO, 2002 Bij tweederde van de 106 vrouwen die advies gehad hebben over stoppen met roken heeft de verloskundige geen hulp aangeboden bij het veranderen van het rookgedrag. Bij een kwart van de vrouwen is hulp geboden door middel van informatie folders en bij 8% door over stoppen met roken te praten tijdens de bezoeken. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

14 Aan de respondenten die tijdens de zwangerschap met de verloskundige over roken gesproken hebben, is gevraagd welke risico s van roken tijdens de zwangerschap zijn besproken. Bij de helft van de respondenten (52%) is gesproken over het verhoogde risico op een lager geboortegewicht en bij drie op de tien (29%) respondenten is gesproken over het verhoogde risico op een vroeggeboorte. Bij een derde (35%) van de respondenten is geen enkel risico van roken tijdens de zwangerschap besproken door de verloskundige. 6 Welke risico s van roken tijdens de zwangerschap zijn besproken bij verloskundige Lager geboortegewicht 52 Vroeggeboorte 29 Afname longfunctie baby 12 Wiegendood 12 Miskraam 10 Problemen bij borstvoeding 6 Doodgeboren baby 4 Geen van deze 35 Weet niet % Basis: Indien tijdens zwangerschap met verloskundige over roken gesproken (n=205) Bron: NIPO, 2002 Bij vrouwen tussen de 20 en 29 jaar zijn relatief vaker de verhoogde risico s van een miskraam, wiegendood, problemen bij borstvoeding en een doodgeboren baby besproken. Bij 19% van de 205 respondenten, die met de verloskundige over roken gesproken hebben tijdens de zwangerschap, is bij de bezoeken aan de verloskundige gesproken over de gezondheidsrisico s van roken voor jezelf. Bij de overige respondenten is hier niet over gesproken. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

15 3 Bekendheid risico s roken en zwangerschap Om te beoordelen of de respondenten bekend zijn met de risico s die door roken tijdens de zwangerschap worden vergroot, zijn hen een aantal risico s getoond. De respondenten konden aangeven welke risico s volgens hen vergroot worden door tijdens de zwangerschap te roken. 86% van de respondenten weet dat het risico van een lager geboortegewicht wordt vergroot door tijdens de zwangerschap te roken. De vergrootte kans op een vroeggeboorte is bij 57% van de ondervraagden bekend. 7 Welke risico s worden vergroot door tijdens de zwangerschap te roken Lager geboortegewicht 86 Vroeggeboorte 57 Miskraam 46 Wiegendood 44 Afname longfunctie baby 38 Doodgeboren baby 25 Problemen bij borstvoeding 19 Geen van deze 3 Weet niet % Basis: Alle ondervraagden (n=299) Bron: NIPO, 2002 Vrouwen tussen de 20 en 29 jaar zijn relatief vaker op de hoogte van de vergroting van de genoemde risico s, behalve lager geboortegewicht en afname van de longfunctie, die ontstaan door tijdens de zwangerschap te roken dan gemiddeld. Slechts 6% van de ondervraagde vrouwen heeft momenteel behoefte aan meer informatie omtrent de risico s van roken, voor henzelf of hun kind, tijdens de zwangerschap. 17% geeft aan dat zij tijdens de zwangerschap behoefte zouden hebben gehad aan meer informatie omtrent deze risico s. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

16 Bijlagen B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli 2002

17 Bijlage 1 Tabellenexplicatie NIPO onderzoekresultaten worden op één van de eigen NIPOcomputers verwerkt. Het afrondingsprogramma berekent van ieder afzonderlijk absoluut getal een percentage en rondt daarbij af volgens de roundprocedure. Het gevolg is dat de optelling van de percentages niet altijd precies gelijk hoeft te zijn aan het percentage van de som de absolute basiscijfers. Dergelijke (kleine) verschillen zijn dus slechts afrondingsverschillen. Een tweede gevolg van deze afrondingsinstructie is dat percentages van minder dan 0,5% niet als zodanig worden vermeld. In plaats daarvan treft men in de tabellen een nul (0) aan. Een horizontaal streepje betekent dat de betreffende antwoordcategorie niet is aangetroffen. Een asterisk (*) achter een percentage geeft aan dat het percentage significant verschilt van het percentage in de gelijke cel van het randtotaal (meest rechtse kolom). De tabellen zijn verticaal gepercenteerd, dat wil zeggen: het totaal aantal ondervraagden (steeds vermeld aan de onderzijde van de tabellen) wordt op 100% gesteld. In de tabellen staan per cel steeds zowel de absoluut gevonden aantallen als de percentages vermeld. Daarnaast is tevens de ongewogen basis (=het werkelijk aantal ondervraagden) vermeld. De in de tabellen opgenomen onderverdelingen worden soms gepercenteerd op kleine steekproeven (n<100). Gevolg is dat de gevonden percentages met een ruime marge moeten worden geïnterpreteerd. De gevonden verschillen tussen percentages dienen dan ook als indicatief te worden beschouwd. De tabellen zijn zowel horizontaal als verticaal van tekst voorzien. In verband met de gelimiteerde ruimte binnen de tekstprogramma s en de overzichtelijkheid is hier en daar met afkortingen of verkorte zinswendingen gewerkt. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli 2002

18 Bijlage 2 Tabellen B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli 2002

19 Tabel 1 In welk jaar bent u van uw (jongste) kind _ bevallen? Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % * 18 23* * 26 33* Voor 1999 Geen kind(eren) gekregen Totaal ondervraagden Het kind dat in... geboren is, uw hoeveelste kind is dit? Eerste 43 48* * Tweede 31 35* Derde * Vierde of meer Totaal ondervraagden Heeft u (vlak) voor en\of tijdens uw zwangerschap <van uw jongste kind> gerookt? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Welke van de volgende uitspraken is voor u het meest van toepassing op uw rookgedrag rondom de zwangerschap <van uw jongste kind>? Ik ben minder sigaretten (per dag) gaan roken tijdens de zwangerschap Ik ben overgestapt op een lichtere sigaret tijdens de zwangerschap Ik ben gestopt met roken al voordat ik zwanger wilde worden Ik ben gestopt met roken omdat ik zwanger wilde worden Ik ben gestopt met roken toen ik wist dat ik zwanger was Ik ben gestopt met roken nadat ik al een tijdje zwanger was Mijn rookgedrag was tijdens de zwangerschap gelijk als daarvoor Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen

20 Tabel 2 Hoeveel sigaretten en\of shagjes rookte u <voordat u gestopt was\ VOOR de zwangerschap\voor en TIJDENS de zwangerschap> gemiddeld TOTAAL per dag? Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % 15 sigaretten sigaretten sigaretten sigaretten sigaretten of meer * Weet niet Totaal ondervraagden Gemiddelde 15, , , ,3 296 Indien gestopt met roken voor zwangerschap: Hoe lang voor uw zwangerschap bent u gestopt met roken? In de laatste maand voor de zwangerschap t\m 2 maanden voor de zwangerschap t\m 6 maanden voor de zwangerschap t\m 12 maanden voor de zwangerschap Langer dan 1 jaar voor de zwangerschap Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen

21 Tabel 3 Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % Indien gestopt met roken tijdens zwangerschap: Hoeveel weken na het begin van de zwangerschap bent u gestopt met roken? 02 weken weken weken * 1 7* weken 5 22 * weken weken * weken Na meer dan 20 weken Weet niet Totaal ondervraagden Gemiddelde 7,9 23 6,1 34 5,1 15 6,5 72 Wat was voor u de belangrijkste reden om uw rookgedrag te wijzigen <voor\tijdens> _ de zwangerschap? Eigen gezondheid Gezondheid van de baby * Geen van deze Totaal ondervraagden In welke mate speelde u uw eigen gezondheid een rol bij de beslissing _ om uw rookgedrag te wijzigen? Zeer belangrijke rol Belangrijke rol Noch belangrijke rol, noch onbelangrijke rol Onbelangrijke rol Zeer onbelangrijk rol Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen

22 Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % Indien minder gaan roken of lichtere sigaret tijdens zwangerschap: Hoeveel sigaretten en\of shagjes rookte u TIJDENS de zwangerschap gemiddeld TOTAAL per dag? 15 sigaretten sigaretten sigaretten * sigaretten sigaretten of meer Weet niet Totaal ondervraagden Gemiddelde 6,8 48 5,8* 69 8,0* 45 6,7 162 Is er tijdens uw zwangerschap bij de verloskundige gesproken over roken? _ Ja 71 80* * Nee 18 20* * Weet niet Totaal ondervraagden Is er tijdens uw zwangerschap door een andere deskundige, zoals de huisarts, een arts\specialist of een verpleegkundige, gesproken over roken? Ja, door de huisarts 23 26* 13 10* Ja, door een arts of specialist Ja, door een verpleegkundige * 15 5 Ja, door een andere deskundige Nee Weet niet Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Tijdens welk bezoek aan de verloskundige is er over roken gesproken? _ Tijdens het 1e bezoek * Tijdens het 2e bezoek Tijdens een later bezoek Tijdens het huisbezoek Weet niet Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Heeft de verloskundige u tijdens uw zwangerschap advies gegeven over stoppen _ met roken? Ja 46 65* 41 44* Nee 23 32* Weet niet * 5 2 Totaal ondervraagden Heeft de huisarts u tijdens uw zwangerschap advies gegeven over stoppen met roken? Ja * Nee * Weet niet Totaal ondervraagden Heeft een arts of specialist tijdens uw zwangerschap advies gegeven over stoppen met roken? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen Tabel 4

23 Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % Wat was het advies dat u van de verloskundige heeft gekregen? Stoppen met roken tijdens de zwangerschap Definitief stoppen met roken Samen met partner stoppen met roken Minder roken tijdens de zwangerschap Definitief minder roken Overstappen op een lichtere sigaret * 4 4 Ander advies Weet niet Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Heeft de verloskundige u hulp aangeboden bij het veranderen van uw rookgedrag? En zo ja, wat voor hulp? Ja, door middel van informatie folders Ja, door advies over nicotinevervangende middelen (bijvoorbeeld kauwgom, pleisters) Ja, door telefonische ondersteuning aan te bieden Ja, door over stoppen met roken te praten tijdens de bezoeken aan de verloskundige Ja, op een andere manier Nee Weet niet Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Indien gestopt met roken tijdens zwangerschap: Bent u na de zwangerschap weer gaan roken? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Indien minder gaan roken tijdens zwangerschap: Bent u na de zwangerschap weer meer gaan roken? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Indien lichtere sigaret gaan roken tijdens zwangerschap: Bent u na de zwangerschap weer zwaardere sigaretten _ gaan roken? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Hoe lang na de bevalling bent u weer <begonnen met roken\meer gaan roken\zwaardere sigaretten gaan roken>? Binnen een maand na de bevalling t\m 2 maanden na bevalling t\m 6 maanden na bevalling t\m 12 maanden na bevalling Langer dan 1 jaar na de bevalling Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen Tabel 5

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Sinterklaasonderzoek 2009

Sinterklaasonderzoek 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Sinterklaasonderzoek 2009 Roos Huver

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Verloskunde. Roken en zwangerschap. Inhoudsopgave. Als je zwanger probeert te worden 2. Als je zwanger bent 3

Patiëntenvoorlichting Verloskunde. Roken en zwangerschap. Inhoudsopgave. Als je zwanger probeert te worden 2. Als je zwanger bent 3 Patiëntenvoorlichting Verloskunde Roken en zwangerschap Inhoudsopgave Als je zwanger probeert te worden 2 Als je zwanger bent 3 Na de zwangerschap 5 Stoppen met roken 6 Tips om te stoppen 7 Hulp bij het

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak.

Vaccinaties in Nederland, een vanzelfsprekende zaak. nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet http://www.nipo.nl Rapport Vaccinaties in

Nadere informatie

Zwanger? Een goed moment om te stoppen met roken

Zwanger? Een goed moment om te stoppen met roken Zwanger? Een goed moment om te stoppen met roken Je bent in verwachting! Een nieuwe periode in je leven begint. Je wilt het beste voor je kindje. Stoppen met roken hoort daarbij. Het is goed voor je eigen

Nadere informatie

Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten

Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten Beter voor elkaar 2 Roken als je zwanger probeert te worden Minder vruchtbaar Roken maakt vrouwen en mannen minder vruchtbaar.

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 FACTSHEET APRIL 201 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 KERNPUNTEN Iets minr dan een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookte in 2014. Dat is een vergeleken met 2013 (2%). Ook

Nadere informatie

ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP Percentages over de periode 2001-2015 In 2014 rookte naar schatting 27% van alle 20-40 jarige vrouwen in Nederland (Bron: Gezondheidsenqute/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

Nadere informatie

Schoolverzuim in het Voortgezet Onderwijs

Schoolverzuim in het Voortgezet Onderwijs nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Vragenlijst Intakegesprek

Vragenlijst Intakegesprek Vragenlijst Intakegesprek Voorletters: Meisjesnaam: Roepnaam: Nationaliteit: Spreektaal: Gehuwd/samenwonend/anders: Achternaam partner: Voorletters en roepnaam partner: Geboortedatum partner: Welke achternaam

Nadere informatie

Een gezonde start? Cohorte 0-jarigen. Cohorte 0-jarigen: Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte

Een gezonde start? Cohorte 0-jarigen. Cohorte 0-jarigen: Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte Cohorte 0-jarigen Een gezonde start? Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte Cécile Guérin - Mathieu Roelants Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers Studiedag SWVG Leuven, 2 december

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Implementatie van de VMIS in de verloskundigenpraktijk

Implementatie van de VMIS in de verloskundigenpraktijk Implementatie van de VMIS in de verloskundigenpraktijk van 1994 tot nu Martijntje Bakker Waarom? Roken tijdens de zwangerschap is schadelijk Lager geboortegewicht Groeiachterstand Verhoogd risico op een

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

De klant in beeld Wet kinderopvang en de gevolgen voor de gebruikers. Eindrapportage gevolgen Wet kinderopvang voor de gebruikers

De klant in beeld Wet kinderopvang en de gevolgen voor de gebruikers. Eindrapportage gevolgen Wet kinderopvang voor de gebruikers De klant in beeld Wet kinderopvang en de gevolgen voor de gebruikers Eindrapportage gevolgen Wet kinderopvang voor de gebruikers Ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs.

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF

Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Inzichten zwangerschap en bevalling Rapportage kwantitatief onderzoek voor NPCF Drs. Berthy Nijhuis, Research Manager Zwangerschap & bevallen 1 Juni 2011 Juli 2011 in opdracht van: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Afdeling: Longziekten. Onderwerp: Stop rokenpoli

Afdeling: Longziekten. Onderwerp: Stop rokenpoli Afdeling: Longziekten Onderwerp: Stop rokenpoli Stoppen doet u zelf, wij zijn er om gestopt te blijven U denkt er over te stoppen met roken. In deze folder leest u hoe u onder begeleiding van de longarts

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media

Bloeddruk. Rapport. 6e meting nationale hartmonitor. Marieke Riemslag. F3360 7 oktober 2008. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Bloeddruk 6e meting nationale hartmonitor

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Rapport. B7536 november 2004 TNS NIPO ISO 9001. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam. Postbus 247 1000 AE Amsterdam

Rapport. B7536 november 2004 TNS NIPO ISO 9001. Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam. Postbus 247 1000 AE Amsterdam Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Groei computergebruik vergt meer vertrouwen bij docenten

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck...

Tijd & geld voor beheer schoolnetwerk grootste bottleneck... nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Biomerkers van effect. Analyse van covariabelen

Biomerkers van effect. Analyse van covariabelen Biomerkers van effect Analyse van covariabelen De analyse van confounders heeft tot doel om de gebieden te vergelijken na correctie voor confounders én covariabelen. Selectie van covariabelen In het analyseplan

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar

Rookvrij Opgroeien. Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar. 4-19 jaar Rookvrij Opgroeien 4-19 jaar 4-19 jaar Roken? Houd kinderen er buiten. Het bespreken van (mee)roken binnen de JGZ 4-19 jaar Kinderen boven de vier jaar wonen relatief vaak in een huis waar gerookt mag

Nadere informatie

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde

Een afbrokkelend taboe: verhoging van de AOWgerechtigde Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Een afbrokkelend taboe: verhoging

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) AANTAL ROKERS STIJGT OPNIEUW: MEER MENSEN HERBEGINNEN, MINDER STOPPEN Brussel, 1 maart 2010. Het percentage rokers is in 2009 opnieuw significant gestegen, tot 32% dagelijkse rokers. Deze stijging doet

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

ALCOHOLGEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

ALCOHOLGEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING ALCOHOLGEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) drinkt van alle vrouwen van 25 tot 45 jaar in Nederland naar schatting 80% wel eens alcohol. Cijfers

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Tabaksrook in de werkomgeving

Tabaksrook in de werkomgeving Tabaksrook in de werkomgeving Resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werknemers. door: drs. T.M.C.E. Zeegers Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Postbus 16070 2500 BB Den

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen INHOUD 1. Wat leest u in deze brochure? 2. Onderzoek naardownsyndroomen lichamelijke afwijkingen 2.1 Onderzoek naar Downsyndroom 2.2 Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Tabellenboek Ervaringen van patiënten met het gebruik van medicatie bij samenwerking in de zorg

Tabellenboek Ervaringen van patiënten met het gebruik van medicatie bij samenwerking in de zorg Tabellenboek Ervaringen van patiënten met het gebruik van medicatie bij samenwerking in de zorg Behorende bij de volgende publicatie Veel patiënten ontvangen informatie over medicijnen van hun zorgverlener,

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Stop met rokenpoli. Longziekten. Beter voor elkaar

Stop met rokenpoli. Longziekten. Beter voor elkaar Stop met rokenpoli Longziekten Beter voor elkaar 2 3 Stoppen doet u zelf, wij zijn er om gestopt te blijven U denkt er over te stoppen met roken. In deze folder leest u hoe u onder begeleiding van de longarts

Nadere informatie

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk

Eenzaamheid en vrijwilligerswerk. Rapport. Eenzaamheid en vrijwilligerswerk Rapport Inhoud 1 Achtergrond 7 2 Huidig gedrag 11 3 Motieven voor vrijwilligerswerk 15 4 Barrières en handreikingen 25 5 Achtergrond 30 2 Samenvatting en conclusies Het merendeel van de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012

Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012 Expertmeeting Alcohol en Zwangerschap 6 december 2012 Onderzoek Alcohol en Zwangerschap 2008-2012 Nickie van der Wulp, MSc 12, Ciska Hoving, PhD 2, Wim van Dalen, MSc 1, & Hein de Vries, PhD 2 1 Nederlands

Nadere informatie

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012

Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 Gedrag & ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG 13/09/2012 VREG - Technisch rapport nr. I109 (ATec1428_I109_D) Dimarso N.V., opererend onder de commerciële

Nadere informatie

Stoppen met roken. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Stoppen met roken. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Stoppen met roken Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Stoppen met roken 3 De effecten van roken op je gezondheid 3 De feiten over roken 4 De voordelen

Nadere informatie

Rapport: Onderzoek effecten rookvrije horeca

Rapport: Onderzoek effecten rookvrije horeca Rapport: Onderzoek effecten rookvrije horeca Voor: Bedrijfschap Horeca en Catering Dhr. H. Fransen Door: Synovate Kees Sanderse Research Executive Datum: 20 oktober 2008 Project: 81303 Copyright: 2008.

Nadere informatie

ROOKVRIJ ZWANGER? Dat bevalt beter! Boekje voor zwangere vrouwen die willen stoppen met roken

ROOKVRIJ ZWANGER? Dat bevalt beter! Boekje voor zwangere vrouwen die willen stoppen met roken ROOKVRIJ ZWANGER? Dat bevalt beter! Boekje voor zwangere vrouwen die willen stoppen met roken colofon Bij de samenstelling is onder andere gebruik gemaakt van materialen ontwikkeld en geëvalueerd door

Nadere informatie

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes Zwangerschapsdiabetes U bent zwanger en halverwege de zwangerschap krijgt u te horen dat u diabetes heeft. Er komt dan veel op u af. U wilt weten wat zwangerschapsdiabetes precies

Nadere informatie

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?.

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?. Voor je ligt de vragenlijst van Verloskundigenpraktijk Zuid. Tijdens de eerste controle willen we graag wat meer te weten komen over je medische achtergrond, je eventuele eerdere zwangerschappen en je

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Rookgedrag in België - 2015

Rookgedrag in België - 2015 Rookgedrag in België - 2015 Een rapport voor Stichting tegen Kanker Uitgevoerd door GFK Met steun van de overheden 1 Context en methodologie Stichting tegen Kanker is een Belgische stichting met als missie

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Gescheiden inzameling plastic afval

Gescheiden inzameling plastic afval Gescheiden inzameling plastic afval Evaluatie pilots en meting draagvlak onder bewoners Projectnummer: 10152 In opdracht van: de Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam Nienke Laan MSc drs.

Nadere informatie