Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag"

Transcriptie

1 nipo het marktonderzoekinstituut Postbus ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) Fax (020) Internet Rapport Roken en Zwangerschap Jordy van der Steen B1272 Juli 2002 Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van het nipo beslist niet toegestaan. nipo Amsterdam iso 9001_rapned.dot

2 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 3 1 Rookgedrag Rookgedrag rondom zwangerschap Reden wijziging rookgedrag Rookgedrag na bevalling Rookgedrag partner 8 2 Bespreken van roken tijdens zwangerschap door deskundige Advies van de verloskundige 10 3 Bekendheid risico s roken en zwangerschap 13 Bijlagen 1 Tabellenexplicatie 2 Tabellen 3 Vragenlijsten Inhoud figuren en tabellen 1 Rookgedrag rondom de zwangerschap 5 2 Belangrijkheid eigen gezondheid bij beslissing om rookgedrag te wijzigen 7 3 Hoe lang na de bevalling weer naar oude rookgedrag 8 4 Met welke deskundige is er tijdens de zwangerschap over roken gesproken 9 5 Advies van de verloskundige 11 6 Welke risico s van roken tijdens de zwangerschap zijn besproken bij verloskundige 12 7 Welke risico s worden vergroot door tijdens de zwangerschap te roken 13 B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli 2002

3 Samenvatting Rookgedrag 8% van de vrouwen is gestopt met roken al voordat zij zwanger wilden worden of omdat ze zwanger wilden worden. 24% van de ondervraagden is gestopt met roken op het moment dat ze zwanger waren of een tijdje nadat ze zwanger waren. 68% van de vrouwen is tijdens de zwangerschap blijven roken; een meerderheid van deze vrouwen is tijdens de zwangerschap wel minder sigaretten per dag gaan roken. De vrouwen die tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken (24%), stopten gemiddeld ruim 6 weken na het begin van de zwangerschap. Van de respondenten, die hun rookgedrag tijdens de zwangerschap gewijzigd hebben ten opzichte van voor de zwangerschap, geeft 98% aan dat de gezondheid van de baby de belangrijkste reden was om het rookgedrag te wijzigen. Van de vrouwen die voor of tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken is 62% na bevalling weer gaan roken. Van de rouwen die tijdens de zwangerschap minder sigaretten per dag zijn gaan roken, is 89% na de bevalling weer meer gaan roken. De helft van de respondenten, die na de bevalling weer in hun oude rookgewoonten zijn teruggevallen, is binnen een maand na de bevalling weer in het oude rookgedrag teruggevallen. Tweederde van de rokende partners heeft zijn rookgedrag tijdens de zwangerschap niet gewijzigd; 21% van de rokende partners is tijdens de zwangerschap minder sigaretten per dag gaan roken en slechts 11% is helemaal gestopt met roken. Bespreken van roken tijdens de zwangerschap door deskundige Bij 69% van de vrouwen is er tijdens de zwangerschap bij de verloskundige over roken gesproken, bij 31% is er niet over roken gesproken. Bij 84% van de respondenten, die met de verloskundige over roken hebben gesproken, is er tijdens het eerste bezoek aan de verloskundige over roken gesproken. 52% van de respondenten, die met de verloskundige over roken hebben gesproken, heeft van de verloskundige advies gehad over stoppen met roken. De andere respondenten hebben hier geen advies over gehad. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

4 56% van de respondenten, die advies hebben gehad over stoppen met roken bij de verloskundige, heeft het advies hebben gehad om tijdens de zwangerschap te stoppen met roken. 34% heeft het advies gekregen om minder te roken tijdens de zwangerschap en 21% om definitief te stoppen met roken. Bij 66% van de vrouwen, die advies hebben gehad over stoppen met roken bij de verloskundige, heeft de verloskundige geen hulp aangeboden bij het veranderen van het rookgedrag. Bij een kwart van de vrouwen is hulp geboden door middel van informatie folders en bij 8% door over stoppen met roken te praten tijdens de bezoeken. Bij 52% van de respondenten, die met de verloskundige over roken hebben gesproken, is gesproken over het verhoogde risico op een lager geboortegewicht en bij 29% van de respondenten is gesproken over het verhoogde risico op een vroeggeboorte. Bij 35% van de respondenten is geen enkel risico van roken tijdens de zwangerschap besproken door de verloskundige. Bekendheid risico s roken en zwangerschap 86% van de respondenten weet geholpen dat het risico van een lager geboortegewicht wordt vergroot door tijdens de zwangerschap te roken. De vergrootte kans op een vroeggeboorte is bij 57% van de ondervraagden bekend. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

5 Inleiding In opdracht van DEFACTO, heeft NIPO, het marktonderzoekinstituut in juni 2002 het onderzoek Roken en zwangerschap uitgevoerd. Achtergrond en doel van het onderzoek Vanwege een nieuw te ontwikkelen interventie protocol voor verloskundige praktijken ten aanzien van roken, wil Defacto inzicht krijgen in de voorlichting die rokende zwangere vrouwen de afgelopen jaren hebben gehad. Dit onderzoek zal dienen als nulmeting. In de toekomst kunnen de effecten van het nieuwe protocol gemeten worden en de resultaten worden vergeleken met die van dit onderzoek. Doelgroep en steekproefgrootte De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit vrouwen die in de afgelopen 3 jaar een kind hebben gehad en die vlak voor en/of tijdens hun zwangerschap rookten. In totaal zijn 299 vrouwen ondervraagd. Om voldoende respondenten te kunnen vinden die aan de doelgroepeisen voldeden heeft er een screeningsonderzoek plaatsgevonden voordat het eigenlijke veldwerk van start ging. In totaal zijn er in het screeningsonderzoek huishoudens ondervraagd. In totaal waren er 509 vrouwen die in de periode van 1999 tot en met 2002 zijn bevallen en die vlak voor en/of tijdens de zwangerschap hebben gerookt Voor het onderzoek zijn alle vrouwen die in 2002, 2001 en 2000 zijn bevallen (en vlak voor en/of tijdens de zwangerschap hebben gerookt) geselecteerd. Van de vrouwen die in 1999 zijn bevallen (en vlak voor en/of tijdens de zwangerschap hebben gerookt) is een aselecte steekproef getrokken, zodat er in totaal genoeg waarnemingen zijn verkregen. Doordat er geen gegevens bekend zijn over de populatie van vrouwen die in de afgelopen 3 jaar een kind hebben gehad en die vlak voor en/of tijdens hun zwangerschap rookten, zijn de gegevens van het onderzoek niet herwogen. Veldwerk Het screeningsonderzoek heeft plaatsgevonden van 7 mei 2002 tot en met 28 mei Het veldwerk van het eigenlijke onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 14 juni 2002 tot en met 25 juni B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

6 Rapportage De resultaten worden in tekstvorm en in tabelvorm weergegeven. In het tekstgedeelte van het rapport zullen de belangrijkste resultaten worden besproken. De resultaten in de tabellen zijn uitgesplitst naar leeftijd van de ondervraagde, geboortejaar van het (jongste) kind en het hoeveelste kind van de ondervraagde. De vragenlijsten van de screening en van het eigenlijke onderzoek zijn opgenomen in de bijlage van dit rapport. Methode van onderzoek Dit onderzoek werd uitgevoerd met behulp van NIPO NIPO is een unieke database van zo n huishoudens, oftewel ruim personen. Via hun eigen (multimedia) PC werken deze personen mee aan allerlei vormen van onderzoek. Vragenlijsten over de meest uiteenlopende onderwerpen worden via modem of Internet naar de respondent of een geselecteerde groep respondenten verstuurd. De vragen worden met behulp van NIPO software doorlopen en teruggestuurd naar de centrale computer bij het NIPO. Vervolgens worden de gegevens verwerkt en geanalyseerd. Momenteel werkt het NIPO aan het uitbreiden van deze database. Van de huishoudens die deelnemen aan zijn zeer veel gegevens bekend. Naast de standaard achtergrondkenmerken als leeftijd en opleiding is ook veel over het gebruik van producten, diensten en merken, het leesgedrag en de vrije tijdsbesteding van de respondenten bekend. De screening van het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maandelijkse screeningsomnibus in NIPO Deze screening vindt één keer per maand plaats waarbij netto circa huishoudens worden ondervraagd met betrekking tot een groot aantal achtergrondvariabelen die van belang kunnen zijn voor de selectie van respondenten voor vervolgonderzoek. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

7 1 Rookgedrag 1.1 Rookgedrag rondom zwangerschap De ondervraagde vrouwen rookten voor hun zwangerschap gemiddeld 15,3 sigaretten per dag. Door middel van een aantal stellingen is het rookgedrag van deze vrouwen rondom de zwangerschap bepaald. 8% van de vrouwen is gestopt met roken al voordat zij zwanger wilden worden of omdat ze zwanger wilden worden. Ongeveer een kwart (24%) van de ondervraagden is gestopt op het moment dat ze zwanger waren of een tijdje nadat ze zwanger waren. Ruim tweederde (68%) van de vrouwen is tijdens de zwangerschap blijven roken; een meerderheid van deze vrouwen is tijdens de zwangerschap wel minder sigaretten per dag gaan roken. 1 Rookgedrag rondom de zwangerschap % Gestopt met roken voor zwangerschap Gestopt met roken tijdens zwangerschap Minder gaan roken tijdens zwangerschap Lichtere sigaret gaan roken tijdens zwangerschap Rookgedrag gelijk gebleven Basis: Alle ondervraagden (n=299) Bron: NIPO, 2002 B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

8 Vrouwen die een lichtere sigaret zijn gaan roken tijdens de zwangerschap en vrouwen die evenveel zijn blijven roken tijdens de zwangerschap, rookten voor de zwangerschap relatief gemiddeld meer sigaretten per dag dan de ander vrouwen (respectievelijk 20,8; 17,4; gemiddelde: 15,3). Vrouwen die met roken zijn gestopt toen ze wisten dat ze zwanger waren, rookten voor de zwangerschap relatief gemiddeld minder sigaretten per dag (10,8). De vrouwen die tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken (24%), stopten gemiddeld ruim 6 weken na het begin van de zwangerschap. De vrouwen die aangegeven hebben minder sigaretten per dag te zijn gaan roken tijdens de zwangerschap (49%), rookten voor de zwangerschap gemiddeld 15,8 sigaretten per dag en tijdens de zwangerschap gemiddeld 6,2 sigaretten per dag. 1.2 Reden wijziging rookgedrag Aan de respondenten die hun rookgedrag tijdens de zwangerschap gewijzigd hebben ten opzichte van voor de zwangerschap (86%) is gevraagd wat de belangrijkste reden voor deze wijziging was. Bijna alle ondervraagden (98%) in deze groep geven aan dat de gezondheid van de baby de belangrijkste reden was om het rookgedrag te wijzigen. Slechts 1% geeft aan dat de eigen gezondheid de belangrijkste reden was. Aan de vrouwen die het rookgedrag gewijzigd hebben vanwege de gezondheid van de baby is vervolgens gevraagd in hoeverre de eigen gezondheid een rol speelde bij de beslissing om het rookgedrag te wijzigen. Uit figuur 2 blijkt dat bij 40% van de vrouwen de eigen gezondheid ook een (zeer) belangrijke rol speelde in de beslissing om het rookgedrag te wijzigen, bij 20% speelde de eigen gezondheid een (zeer) onbelangrijke rol. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

9 2 Belangrijkheid eigen gezondheid bij beslissing om rookgedrag te wijzigen % Zeer belangrijk Belangrijk Noch belangrijk, noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Basis: Rookgedrag gewijzigd tijdens zwangerschap vanwege gezondheid baby (n=254) Bron: NIPO, Rookgedrag na bevalling Aan de 95 vrouwen die voor of tijdens de zwangerschap gestopt zijn met roken is gevraagd of zij na de bevalling weer zijn gaan roken. Ongeveer zes van de tien vrouwen (62%) zijn na de bevalling weer gaan roken, 38% is niet meer gaan roken. Van de 147 vrouwen die tijdens de zwangerschap minder sigaretten per dag zijn gaan roken, is 89% na de bevalling weer meer gaan roken. Aan de 199 respondenten die na de bevalling weer in hun oude rookgewoonten zijn teruggevallen, zowel weer beginnen met roken als weer meer of zwaardere sigaretten gaan roken, is gevraagd hoe lang na de bevalling dit gebeurde. Uit figuur 3 blijkt dat de helft van de ondervraagden binnen een maand na de bevalling weer in het oude rookgedrag terugvalt. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

10 3 Hoe lang na de bevalling weer naar oude rookgedrag % Binnen 1 maand 12 maanden 36 maanden 712 maanden Langer dan 1 jaar Basis: Indien weer begonnen met roken / meer gaan roken / zwaardere sigaretten gaan roken (n=199) Bron: NIPO, Rookgedrag partner Aan de respondenten zijn ook enkele vragen gesteld over het rookgedrag van de partner rondom de zwangerschap. Van 65% van de ondervraagde vrouwen heeft de partner vlak voor en/of tijdens de zwangerschap gerookt. Deze rokende partners rookten voor de zwangerschap gemiddeld 16,7 sigaretten per dag. Van deze rokende partners heeft tweederde zijn rookgedrag tijdens de zwangerschap niet gewijzigd; 21% van de rokende partners is tijdens de zwangerschap minder sigaretten per dag gaan roken en slechts 11% is helemaal gestopt met roken. Het percentage partners dat zijn rookgedrag niet wijzigt tijdens de zwangerschap lijkt nog verder toe te nemen met het aantal geboortes. Bij de geboorte van een tweede kind geeft 76% aan dat het rookgedrag van de partner niet gewijzigd is en bij een derde kind of meer is dit percentage indicatief nog hoger. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

11 2 Bespreken van roken tijdens zwangerschap door deskundige Om te kunnen achterhalen of er tijdens de zwangerschap door de verloskundige of een andere deskundige over roken is gesproken is aan de respondenten gevraagd: Is er tijdens uw zwangerschap bij de verloskundige gesproken over roken? Is er tijdens uw zwangerschap door een andere deskundige, zoals de huisarts, een arts/specialist of een verpleegkundige, gesproken over roken? Bij ongeveer zeven van de tien vrouwen is er tijdens de zwangerschap bij de verloskundige over roken gesproken, bij ongeveer drie op de tien is er niet over roken gesproken. 19% van de ondervraagden heeft tijdens de zwangerschap met een arts/specialist over roken gesproken en 15% heeft hierover met de huisarts gesproken. Een enkeling heeft tijdens de zwangerschap met een verpleegkunidge (5%) of een andere deskundige (4%) over roken gesproken. 4 Met welke deskundige is er tijdens de zwangerschap over roken gesproken % Verloskundige Arts/specialist Huisarts Verpleegkundige Andere deskunige Basis: Alle ondervraagden (n=299) Bron: NIPO, 2002 B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

12 20 tot en met 29 jarige vrouwen geven relatief vaker aan dat er bij de verloskundige en bij de huisarts over roken is gesproken tijdens de zwangerschap. Vrouwen die hun eerste kind hebben gekregen geven eveneens relatief vaker aan dat er met de huisarts over roken is gesproken tijdens de zwangerschap. 2.1 Advies van de verloskundige Aan de 205 respondenten die tijdens de zwangerschap bij de verloskundige over roken gesproken hebben, is gevraagd tijdens welk bezoek er over roken gesproken is. Bij 84% van deze respondenten is er tijdens het eerste bezoek aan de verloskundige over roken gesproken. Bij 15% van de respondenten is er bij het tweede gesprek over roken gesproken en bij 30% is er tijdens een later bezoek over roken gesproken. Ongeveer de helft van deze respondenten (52%) heeft van de verloskundige advies gehad over stoppen met roken. De andere respondenten hebben hier geen advies over gehad. Indicatief lijkt het er op dat de meerderheid van de vrouwen die met de huisarts hebben gesproken over roken, advies hebben gekregen over stoppen met roken. Van de vrouwen die met een arts/specialist over roken hebben gesproken lijkt de meerderheid geen advies te hebben gekregen over stoppen met roken. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

13 Uit figuur 5 blijkt dat iets meer dan de helft (56%) van de 205 respondenten die advies hebben gehad over stoppen met roken bij de verloskundige, het advies hebben gehad om tijdens de zwangerschap te stoppen met roken. Een derde (34%) heeft het advies gekregen om minder te roken tijdens de zwangerschap en een vijfde (21%) om definitief te stoppen met roken. 5 Advies van de verloskundige 100 % Stoppen met roken tijdens de zwangerschap Definitief stoppen met roken Samen met partner stoppen met roken Minder roken tijdens de zwangerschap Definitief minder roken Overstappen op lichtere sigaret Anders Basis: Indien advies gehad over stoppen met roken van verloskundige (n=106) Bron: NIPO, 2002 Bij tweederde van de 106 vrouwen die advies gehad hebben over stoppen met roken heeft de verloskundige geen hulp aangeboden bij het veranderen van het rookgedrag. Bij een kwart van de vrouwen is hulp geboden door middel van informatie folders en bij 8% door over stoppen met roken te praten tijdens de bezoeken. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

14 Aan de respondenten die tijdens de zwangerschap met de verloskundige over roken gesproken hebben, is gevraagd welke risico s van roken tijdens de zwangerschap zijn besproken. Bij de helft van de respondenten (52%) is gesproken over het verhoogde risico op een lager geboortegewicht en bij drie op de tien (29%) respondenten is gesproken over het verhoogde risico op een vroeggeboorte. Bij een derde (35%) van de respondenten is geen enkel risico van roken tijdens de zwangerschap besproken door de verloskundige. 6 Welke risico s van roken tijdens de zwangerschap zijn besproken bij verloskundige Lager geboortegewicht 52 Vroeggeboorte 29 Afname longfunctie baby 12 Wiegendood 12 Miskraam 10 Problemen bij borstvoeding 6 Doodgeboren baby 4 Geen van deze 35 Weet niet % Basis: Indien tijdens zwangerschap met verloskundige over roken gesproken (n=205) Bron: NIPO, 2002 Bij vrouwen tussen de 20 en 29 jaar zijn relatief vaker de verhoogde risico s van een miskraam, wiegendood, problemen bij borstvoeding en een doodgeboren baby besproken. Bij 19% van de 205 respondenten, die met de verloskundige over roken gesproken hebben tijdens de zwangerschap, is bij de bezoeken aan de verloskundige gesproken over de gezondheidsrisico s van roken voor jezelf. Bij de overige respondenten is hier niet over gesproken. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

15 3 Bekendheid risico s roken en zwangerschap Om te beoordelen of de respondenten bekend zijn met de risico s die door roken tijdens de zwangerschap worden vergroot, zijn hen een aantal risico s getoond. De respondenten konden aangeven welke risico s volgens hen vergroot worden door tijdens de zwangerschap te roken. 86% van de respondenten weet dat het risico van een lager geboortegewicht wordt vergroot door tijdens de zwangerschap te roken. De vergrootte kans op een vroeggeboorte is bij 57% van de ondervraagden bekend. 7 Welke risico s worden vergroot door tijdens de zwangerschap te roken Lager geboortegewicht 86 Vroeggeboorte 57 Miskraam 46 Wiegendood 44 Afname longfunctie baby 38 Doodgeboren baby 25 Problemen bij borstvoeding 19 Geen van deze 3 Weet niet % Basis: Alle ondervraagden (n=299) Bron: NIPO, 2002 Vrouwen tussen de 20 en 29 jaar zijn relatief vaker op de hoogte van de vergroting van de genoemde risico s, behalve lager geboortegewicht en afname van de longfunctie, die ontstaan door tijdens de zwangerschap te roken dan gemiddeld. Slechts 6% van de ondervraagde vrouwen heeft momenteel behoefte aan meer informatie omtrent de risico s van roken, voor henzelf of hun kind, tijdens de zwangerschap. 17% geeft aan dat zij tijdens de zwangerschap behoefte zouden hebben gehad aan meer informatie omtrent deze risico s. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli

16 Bijlagen B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli 2002

17 Bijlage 1 Tabellenexplicatie NIPO onderzoekresultaten worden op één van de eigen NIPOcomputers verwerkt. Het afrondingsprogramma berekent van ieder afzonderlijk absoluut getal een percentage en rondt daarbij af volgens de roundprocedure. Het gevolg is dat de optelling van de percentages niet altijd precies gelijk hoeft te zijn aan het percentage van de som de absolute basiscijfers. Dergelijke (kleine) verschillen zijn dus slechts afrondingsverschillen. Een tweede gevolg van deze afrondingsinstructie is dat percentages van minder dan 0,5% niet als zodanig worden vermeld. In plaats daarvan treft men in de tabellen een nul (0) aan. Een horizontaal streepje betekent dat de betreffende antwoordcategorie niet is aangetroffen. Een asterisk (*) achter een percentage geeft aan dat het percentage significant verschilt van het percentage in de gelijke cel van het randtotaal (meest rechtse kolom). De tabellen zijn verticaal gepercenteerd, dat wil zeggen: het totaal aantal ondervraagden (steeds vermeld aan de onderzijde van de tabellen) wordt op 100% gesteld. In de tabellen staan per cel steeds zowel de absoluut gevonden aantallen als de percentages vermeld. Daarnaast is tevens de ongewogen basis (=het werkelijk aantal ondervraagden) vermeld. De in de tabellen opgenomen onderverdelingen worden soms gepercenteerd op kleine steekproeven (n<100). Gevolg is dat de gevonden percentages met een ruime marge moeten worden geïnterpreteerd. De gevonden verschillen tussen percentages dienen dan ook als indicatief te worden beschouwd. De tabellen zijn zowel horizontaal als verticaal van tekst voorzien. In verband met de gelimiteerde ruimte binnen de tekstprogramma s en de overzichtelijkheid is hier en daar met afkortingen of verkorte zinswendingen gewerkt. B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli 2002

18 Bijlage 2 Tabellen B1272 Roken en Zwangerschap nipo Amsterdam Juli 2002

19 Tabel 1 In welk jaar bent u van uw (jongste) kind _ bevallen? Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % * 18 23* * 26 33* Voor 1999 Geen kind(eren) gekregen Totaal ondervraagden Het kind dat in... geboren is, uw hoeveelste kind is dit? Eerste 43 48* * Tweede 31 35* Derde * Vierde of meer Totaal ondervraagden Heeft u (vlak) voor en\of tijdens uw zwangerschap <van uw jongste kind> gerookt? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Welke van de volgende uitspraken is voor u het meest van toepassing op uw rookgedrag rondom de zwangerschap <van uw jongste kind>? Ik ben minder sigaretten (per dag) gaan roken tijdens de zwangerschap Ik ben overgestapt op een lichtere sigaret tijdens de zwangerschap Ik ben gestopt met roken al voordat ik zwanger wilde worden Ik ben gestopt met roken omdat ik zwanger wilde worden Ik ben gestopt met roken toen ik wist dat ik zwanger was Ik ben gestopt met roken nadat ik al een tijdje zwanger was Mijn rookgedrag was tijdens de zwangerschap gelijk als daarvoor Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen

20 Tabel 2 Hoeveel sigaretten en\of shagjes rookte u <voordat u gestopt was\ VOOR de zwangerschap\voor en TIJDENS de zwangerschap> gemiddeld TOTAAL per dag? Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % 15 sigaretten sigaretten sigaretten sigaretten sigaretten of meer * Weet niet Totaal ondervraagden Gemiddelde 15, , , ,3 296 Indien gestopt met roken voor zwangerschap: Hoe lang voor uw zwangerschap bent u gestopt met roken? In de laatste maand voor de zwangerschap t\m 2 maanden voor de zwangerschap t\m 6 maanden voor de zwangerschap t\m 12 maanden voor de zwangerschap Langer dan 1 jaar voor de zwangerschap Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen

21 Tabel 3 Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % Indien gestopt met roken tijdens zwangerschap: Hoeveel weken na het begin van de zwangerschap bent u gestopt met roken? 02 weken weken weken * 1 7* weken 5 22 * weken weken * weken Na meer dan 20 weken Weet niet Totaal ondervraagden Gemiddelde 7,9 23 6,1 34 5,1 15 6,5 72 Wat was voor u de belangrijkste reden om uw rookgedrag te wijzigen <voor\tijdens> _ de zwangerschap? Eigen gezondheid Gezondheid van de baby * Geen van deze Totaal ondervraagden In welke mate speelde u uw eigen gezondheid een rol bij de beslissing _ om uw rookgedrag te wijzigen? Zeer belangrijke rol Belangrijke rol Noch belangrijke rol, noch onbelangrijke rol Onbelangrijke rol Zeer onbelangrijk rol Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen

22 Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % Indien minder gaan roken of lichtere sigaret tijdens zwangerschap: Hoeveel sigaretten en\of shagjes rookte u TIJDENS de zwangerschap gemiddeld TOTAAL per dag? 15 sigaretten sigaretten sigaretten * sigaretten sigaretten of meer Weet niet Totaal ondervraagden Gemiddelde 6,8 48 5,8* 69 8,0* 45 6,7 162 Is er tijdens uw zwangerschap bij de verloskundige gesproken over roken? _ Ja 71 80* * Nee 18 20* * Weet niet Totaal ondervraagden Is er tijdens uw zwangerschap door een andere deskundige, zoals de huisarts, een arts\specialist of een verpleegkundige, gesproken over roken? Ja, door de huisarts 23 26* 13 10* Ja, door een arts of specialist Ja, door een verpleegkundige * 15 5 Ja, door een andere deskundige Nee Weet niet Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Tijdens welk bezoek aan de verloskundige is er over roken gesproken? _ Tijdens het 1e bezoek * Tijdens het 2e bezoek Tijdens een later bezoek Tijdens het huisbezoek Weet niet Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Heeft de verloskundige u tijdens uw zwangerschap advies gegeven over stoppen _ met roken? Ja 46 65* 41 44* Nee 23 32* Weet niet * 5 2 Totaal ondervraagden Heeft de huisarts u tijdens uw zwangerschap advies gegeven over stoppen met roken? Ja * Nee * Weet niet Totaal ondervraagden Heeft een arts of specialist tijdens uw zwangerschap advies gegeven over stoppen met roken? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen Tabel 4

23 Leeftijd ondervraagde _ 20 t/m 29 _ 30 t/m 34 _ 35 t/m 44 _ Totaal ondervraagden abs % abs % abs % abs % Wat was het advies dat u van de verloskundige heeft gekregen? Stoppen met roken tijdens de zwangerschap Definitief stoppen met roken Samen met partner stoppen met roken Minder roken tijdens de zwangerschap Definitief minder roken Overstappen op een lichtere sigaret * 4 4 Ander advies Weet niet Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Heeft de verloskundige u hulp aangeboden bij het veranderen van uw rookgedrag? En zo ja, wat voor hulp? Ja, door middel van informatie folders Ja, door advies over nicotinevervangende middelen (bijvoorbeeld kauwgom, pleisters) Ja, door telefonische ondersteuning aan te bieden Ja, door over stoppen met roken te praten tijdens de bezoeken aan de verloskundige Ja, op een andere manier Nee Weet niet Totaal antwoorden Totaal ondervraagden Indien gestopt met roken tijdens zwangerschap: Bent u na de zwangerschap weer gaan roken? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Indien minder gaan roken tijdens zwangerschap: Bent u na de zwangerschap weer meer gaan roken? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Indien lichtere sigaret gaan roken tijdens zwangerschap: Bent u na de zwangerschap weer zwaardere sigaretten _ gaan roken? Ja Nee Weet niet Totaal ondervraagden Hoe lang na de bevalling bent u weer <begonnen met roken\meer gaan roken\zwaardere sigaretten gaan roken>? Binnen een maand na de bevalling t\m 2 maanden na bevalling t\m 6 maanden na bevalling t\m 12 maanden na bevalling Langer dan 1 jaar na de bevalling Weet niet Totaal ondervraagden * = Verschilt significant op 95% niveau B1274 Roken en zwangerschap NIPO Amsterdam Juni 2002 Ongewogen Tabel 5

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Drs. F. van der Velde Drs. W. van der Windt Utrecht, maart 2013 Eindversie Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klantonderzoek Skal 2014

Klantonderzoek Skal 2014 Klantonderzoek Skal 2014 Juni 2014 Skal professioneel en goed bereikbaar In april en mei 2014 is door DESAN voor de tweede keer het klantonderzoek voor Skal Biocontrole uitgevoerd onder bedrijven die geregistreerd

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Monitor voorbereiding passend onderwijs

Monitor voorbereiding passend onderwijs Monitor voorbereiding passend onderwijs Rapportage over meting 2 Uitgevoerd door Ecorys en Panteia in opdracht van: Schoolinfo; het ministerie van OCW; PO-Raad; VO-Raad; AVS; Ieder(in); onderwijsvakbonden

Nadere informatie

Vier weken zoektermijn Wet Werk en Bijstand

Vier weken zoektermijn Wet Werk en Bijstand BestuursBestuurs- en Concerndienst Vier weken zoektermijn Wet Werk en Bijstand een beeld van de gevolgen na invoering notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl oktober 2012 1 Colofon uitgave

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL De (niet-)geïnformeerde keuze van zwangere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst, zwangere vrouwen met lage SES en jonge zwangere vrouwen, rondom deelname aan prenatale screening op downsyndroom en

Nadere informatie