Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016"

Transcriptie

1 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017

2 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid... 5 Sociale uitsluiting... 9 Mantelzorg geven Vrijwilligerswerk Begrippenlijst Gezondheidsenquête Referenties Colofon Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 2

3 Kernpunten Deze rapportage beschrijft enkele thema s uit de Gezondheidsenquête 2016 die te maken hebben met participatie van de inwoners in Haaglanden: 48% voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam. Dit komt relatief vaak voor in Den Haag en Delft en relatief weinig in Westland en Midden-Delfland. Er wordt een stijgende trend gezien in het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt bij volwassenen en ouderen in zowel Den Haag als Zuid-Holland West. 13% voelt zich (zeer) ernstig eenzaam. Dit komt relatief vaak voor in Den Haag en Zoetermeer en relatief weinig in Westland en Midden-Delfland. Er wordt een stijgende trend gezien het percentage inwoners dat (zeer) ernstig eenzaam is bij volwassenen zowel in Den Haag als in Zuid-Holland West. 9% voelt zich matig tot sterk sociaal uitgesloten. Het percentage is relatief hoog in Den Haag en Zoetermeer en relatief laag in Westland en Midden-Delfland. 12% is mantelzorger. In Den Haag en Delft is het percentage mantelzorgers relatief laag, in Westland relatief hoog. 17% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast tot overbelast. Bij 65- plussers in Den Haag wordt hierin een stijgende trend gezien, voornamelijk bij vrouwen. 25% is vrijwilliger. In Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer zijn relatief weinig inwoners vrijwilliger. In Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland relatief veel. 18% heeft belangstelling voor vrijwilligerswerk, maar doet dat nu nog niet. Er is een licht dalende trend in vrijwilligers van 65- plus in Zuid-Holland West, met name in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Relatie met achtergrondkenmerken Bij inwoners van niet-westers afkomst of inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn voelt een hoger percentage zich matig tot zeer ernstig eenzaam of matig tot sterk sociaal uitgesloten. Bij deze groepen is juist een lager percentage mantelzorger of vrijwilliger. Het percentage inwoners dat zich eenzaam of sociaal uitgesloten voelt, neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt en neemt toe naarmate de moeite met rondkomen toeneemt. Bij vrijwilligerswerk wordt een omgekeerd verband gezien, het percentage vrijwilligers neemt toe naarmate het opleidingsniveau stijgt en daalt naarmate de moeite met rondkomen toeneemt. Relatie met gezondheid Het percentage inwoners dat een minder goed ervaren gezondheid heeft; beperkt is door de gezondheid; een matig of hoog risico op angststoornis of depressie heeft; of stress heeft ervaren in de afgelopen vier weken is hoger bij inwoners die matig tot zeer ernstig eenzaam of matig tot sterk sociaal uitgesloten zijn dan bij inwoners die dat niet zijn. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 3

4 Inleiding Deze thematische rapportage beschrijft een aantal gezondheidsthema s over participatie uit de Gezondheidsenquête Dit onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd in Haaglanden (gemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Zelfstandig wonende volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder hebben een uitgebreide vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden. Onderwerpen die in deze rapportage aan bod komen zijn: Eenzaamheid Sociale uitsluiting Mantelzorg geven Vrijwilligerswerk De opzet en methode van de Gezondheidsenquête 2016 wordt aan het eind van deze rapportage kort beschreven. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in de rapportage Methode en Respons ( Leeswijzer In de begrippenlijst aan het eind van deze rapportage is beschreven hoe de onderwerpen in de Gezondheidsenquête 2016 zijn nagevraagd. In de rapportage wordt voor elk onderwerp beschreven: De prevalentie in Haaglanden (hoe vaak komt het voor), verschillen tussen gemeenten. Hierbij wordt Den Haag vergeleken met de overige gemeenten in Haaglanden (Zuid-Holland West) en worden de gemeenten binnen Zuid-Holland West vergeleken met de overige van de gemeenten in Zuid-Holland West. * De verschillen in de prevalentie tussen groepen. Hierbij wordt gekeken naar verschillen naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, opleiding, rondkomen en burgerlijke staat. De trend ten opzichte van eerdere onderzoeken (indien beschikbaar). De relatie met gezondheid. Waar relevant is getoetst op statistische significantie. Een statistisch significant verschil is een verschil waarvan de kans dat het op toeval berust minder is dan 5%. Deze rapportage geeft een aantal belangrijke resultaten van de Gezondheidsenquête 2016 over participatie. In de komende maanden worden de resultaten aangevuld met resultaten van andere leeftijdsgroepen, wordt voor Den Haag een vergelijking gemaakt met de G4 en worden gegevens uit andere bronnen toegevoegd. Deze informatie wordt gebundeld in de Gezondheidsmonitor 2018, die vanaf april zal verschijnen. Die geeft een totaalbeeld van de gezondheid van de inwoners in de gemeenten in Haaglanden. Hierbij zullen ook kernboodschappen voor beleid worden geformuleerd. * De regio Zuid-Holland West bestaat uit de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De regio Haaglanden is het totaal van de gemeenten van Zuid-Holland West plus Den Haag. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 4

5 Eenzaamheid Eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve ervaring waarin bestaande relaties worden afgewogen tegen de eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Het gevoel van gemis in kwaliteit van bestaande relaties of in het aantal bestaande contacten kan leiden tot eenzaamheid. Het ervaren van eenzaamheid kan gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals een mogelijk verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer en hartaandoeningen en daarnaast kan eenzaamheid leiden tot depressie, suïcide en een hogere kans op overlijden. 1 Hoeveel inwoners voelen zich eenzaam? Bijna de helft van de inwoners van 19 jaar en ouder in Haaglanden voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam (48%), dit zijn ongeveer inwoners. In Den Haag is het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt hoger; 52%. In Zuid-Holland West is het percentage relatief hoog in Delft (49%) en relatief laag in Westland (39%) en Midden-Delfland (40%). Figuur 1. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt naar gemeente. Haaglanden % 20% 30% 40% 50% 60% * Den Haag * Delft Leidschendam-Voorburg 46% 49% 52% * Midden-Delfland 40% Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar 44% 43% 47% * Westland 39% Zoetermeer Zuid-Holland West Haaglanden Nederland 46% 45% 48% 43% * Het percentage in deze gemeente wijkt significant af. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 5

6 Figuur 2. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt naar gemeente. Haaglanden % 5% 15% 20% In Haaglanden voelt 13% van * Den Haag 16% de inwoners zich (zeer) ernstig Delft Leidschendam-Voorburg 11% 12% eenzaam, in Den Haag is dit 16%. In Zuid-Holland West is * Midden-Delfland 7% het percentage relatief hoog in Pijnacker-Nootdorp 9% * Rijswijk 8% Zoetermeer (12%) en relatief Wassenaar laag in Westland (7%), * Westland 7% Midden-Delfland (7%) en * Zoetermeer 12% Rijswijk (8%). Zuid-Holland West Haaglanden 13% Nederland *Het percentage in deze gemeente wijkt significant af. In welke groepen komt eenzaamheid vaker voor? Meer mannen dan vrouwen in Haaglanden voelen zich matig tot zeer ernstig eenzaam en een hoger percentage 85-plussers voelt zich eenzaam in vergelijking met inwoners jonger dan 85 jaar. Bijna twee derde van de inwoners van niet-westerse afkomst voelt zich eenzaam, dit is hoger dan bij inwoners van autochtone en westerse afkomst. Het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt, neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt (van 57% bij laag naar 42% bij hoog) en neemt toe naarmate de moeite met rondkomen toeneemt (van 38% bij geen moeite naar 79% bij grote moeite). Bij inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, is een hoger percentage eenzaam dan bij inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Tabel 1. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, opleiding, rondkomen en burgerlijke staat. Haaglanden Achtergrondkenmerken % Achtergrondkenmerken % A. Geslacht D. Opleiding Man 51% * Laag 57% * Vrouw 46% * Midden 48% B. Leeftijd 19 t/m 34 49% E. Rondkomen Hoog 42% * 35 t/m 49 46% * Geen moeite 38% * 50 t/m 64 50% Geen moeite, maar opletten op uitgaven 48% 65 t/m 74 46% * Enige moeite 64% * 75 t/m 84 50% Grote moeite 79% * % * F. Burgerlijke staat C. Etnische afkomst Gehuwd, samenwonend 40% * Autochtoon 42% * Westers 52% * Niet-Westers 64% * Ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar Totaal 48% * Het percentage in deze categorie wijkt significant af van de andere categorieën. 60% * Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 6

7 Is het percentage eenzame inwoners veranderd ten opzichte van eerdere onderzoeken? In Den Haag wordt tussen 2008 en 2016 een toename gezien in het percentage inwoners dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt, zowel bij de volwassenen (19 tot en met 64 jaar) als bij de ouderen (65 jaar en ouder). Bij de volwassenen wordt tussen 2008 en 2016 ook een toename gezien in het percentage inwoners dat (zeer) ernstig eenzaam is, bij de ouderen wordt hier geen trend gezien. In Zuid-Holland West daalde het percentage 19- tot en met 64-jarigen dat zich eenzaam voelde van 39% in 2005 naar 34% in Tussen 2012 en 2016 steeg het percentage naar 44%. Deze stijging tussen 2012 en 2016 wordt in vrijwel alle gemeenten gezien, met uitzondering van Rijswijk. Ook het percentage inwoners dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt, steeg tussen 2012 en Deze stijging wordt voornamelijk gezien in de gemeenten Leidschendam-Voorburg (7% naar 14%), Pijnacker-Nootdorp (4% naar 9%), Wassenaar (5% naar 11%) en Zoetermeer ( naar 13%). In de gemeente Rijswijk daalde het percentage inwoners dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt tussen 2012 en 2016van 13% naar 7%. Bij de 65-plussers in Zuid-Holland West steeg het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt tussen 2004 en 2008 (38% naar 44%) en tussen 2012 en 2016 (van 44% naar 47%). De stijging tussen 2012 en 2016 wordt voornamelijk gezien in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp (37% naar 46%) en Zoetermeer (43% naar 48%). In het percentage 65-plussers dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt wordt geen trend gezien. Figuur 3. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam of (zeer) ernstig eenzaam voelt naar leeftijd. Den Haag en Zuid-Holland West, Den Haag Den Haag % 50% 40% 39% 45% 52% 60% 50% 40% 46% 49% 52% 30% 30% 20% 14% 17% 20% 12% 11% 0% % Matig tot (zeer) ernstig (zeer) ernstig Matig tot (zeer) ernstig (zeer) ernstig Zuid-Holland West Zuid-Holland West % 60% 50% 40% 39% 36% 34% 44% 50% 40% 38% 44% 44% 47% 30% 30% 20% 8% 7% 8% 11% 20% 7% 8% 8% 8% 0% % Matig tot (zeer) ernstig (zeer) ernstig Matig tot (zeer) ernstig (zeer) ernstig Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 7

8 Eenzaamheid en gezondheid Het percentage inwoners dat een minder goed ervaren gezondheid heeft; beperkt is door de gezondheid; een matig of hoog risico op angststoornis of depressie heeft; of stress heeft ervaren in de afgelopen vier weken is hoger bij inwoners die matig tot zeer ernstig eenzaam zijn dan bij inwoners die niet eenzaam zijn. Tabel 2. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich niet eenzaam en matig tot zeer ernstig eenzaam voelt naar gezondheidsindicatoren. Haaglanden Niet eenzaam Matig tot zeer ernstig eenzaam Ervaren gezondheid: gaat wel, slecht of zeer slecht 16% 37% * Is beperkt in activiteiten door gezondheid 24% 43% * Matig of hoog risico op angststoornis of depressie 31% 66% * Stress ervaren in afgelopen vier weken 59% 78% * *Significant verschil tussen inwoners die zich niet eenzaam voelen en inwoners die zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelen. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 8

9 Sociale uitsluiting Van sociale uitsluiting is sprake als mensen niet volledig deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Daarbij gaat het om deelname op zowel sociaal, politiek, cultureel als economisch gebied. In de Gezondheidsenquête is de indicator sociale uitsluiting opgebouwd uit vier verschillende deelgebieden waarop iemand sociaal uitgesloten kan zijn, te weten: sociale participatie (o.a. eenzaamheid), materiële deprivatie (o.a. rondkomen), toegang tot sociale rechten (o.a. tevredenheid over de woning) en normatieve integratie (o.a. iets doen voor de buren). Sociale uitsluiting hangt sterk samen met een slechte gezondheid. 2,3 Hoeveel inwoners voelen zich sociaal uitgesloten? Eén op de tien inwoners in Haaglanden voelt zich matig tot sterk sociaal uitgesloten (9%), dit zijn ongeveer inwoners. In Den Haag is één op de zeven inwoners sociaal uitgesloten. In Zuid- Holland West is het percentage inwoners dat zich sociaal uitgesloten voelt relatief hoog in Zoetermeer (8%) en relatief laag in Westland (3%) en Midden-Delfland (1%). Figuur 4. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt naar gemeente. Haaglanden % 2% 4% 6% 8% 12% 14% 16% * Den Haag 14% Delft 6% Leidschendam-Voorburg 7% * Midden-Delfland 1% Pijnacker-Nootdorp 4% Rijswijk 5% Wassenaar 4% * Westland 3% * Zoetermeer 8% Zuid-Holland West 5% Haaglanden 9% * Het percentage in deze gemeente wijkt significant af. In welke groepen komt sociale uitsluiting vaker voor? Het percentage 19 tot en met 64-jarigen dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt is hoger dan bij 65-plussers. Eén op de vier van de inwoners van niet-westerse afkomst voelt zich sociaal uitgesloten tegenover één op de tien inwoners van westers allochtone afkomst en één op de twintig inwoners van autochtone afkomst. Het percentage inwoners dat zich sociaal uitgesloten voelt, neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt (van 16% bij laag naar 4% bij hoog) en neemt toe naarmate de moeite met rondkomen toeneemt (van 1% bij geen moeite naar 57% bij grote moeite). Daarnaast voelt 15% van de inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn zich sociaal uitgesloten tegenover 6% van de inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 9

10 Tabel 3. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, opleiding, rondkomen en burgerlijke staat. Haaglanden Achtergrondkenmerken % Achtergrondkenmerken % A. Geslacht D. Opleiding Man 9% Laag 16% * Vrouw 9% Midden B. Leeftijd 19 t/m 34 9% E. Rondkomen Hoog 4% * 35 t/m 49 12% * Geen moeite 1% * 50 t/m 64 11% * Geen moeite, maar opletten op uitgaven 5% * 65 t/m 74 5% * Enige moeite 18% * 75 t/m 84 5% * Grote moeite 57% * 85+ 5% * F. Burgerlijke staat C. Etnische afkomst Gehuwd, samenwonend 6% * Autochtoon 4% * Westers 9% Niet-Westers 24% * Ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar Totaal 9% * Het percentage in deze categorie wijkt significant af van de andere categorieën. 15% * Is het percentage inwoners dat zich sociaal uitgesloten voelt veranderd ten opzichte van eerdere onderzoeken? Het percentage inwoners dat zich sociaal uitgesloten voelt steeg licht bij 19- tot en met 64- jarigen in Den Haag van 13% in 2012 naar 15% in Bij 65-plussers in Den Haag werd geen trend gezien. Ook in Zuid-Holland West bleef het percentage inwoners dat zich sociaal uitgesloten voelt vergelijkbaar tussen 2012 en Figuur 7. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt naar leeftijd. Den Haag en Zuid-Holland West, % 15% 14% 13% 12% 8% 6% 7% 7% 5% 6% 4% 2% 3% 3% 0% Den Haag Den Haag 65+ Zuid-Holland West zuid-holland West In 2016 is de berekening van de sociale uitsluitingsindex gewijzigd, de cijfers voor 2012 in deze rapportage zijn op de nieuwe wijze berekend en kunnen hierdoor licht afwijken van eerder gerapporteerde percentages. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 10

11 Sociale uitsluiting en gezondheid Het percentage inwoners dat een minder goed ervaren gezondheid heeft; beperkt is door de gezondheid; een matig of hoog risico op angststoornis of depressie heeft; of stress heeft ervaren in de afgelopen vier weken is hoger bij inwoners die matig tot sterk sociaal uitgesloten zijn dan bij inwoners die niet tot enigszins sociaal uitgesloten zijn. Tabel 4. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat zich niet sociaal uitgesloten en matig tot sterk sociaal uitgesloten voelt naar gezondheidsindicatoren Niet tot enigszins sociaal uitgesloten Matig tot sterk sociaal uitgesloten Ervaren gezondheid: gaat wel, slecht of zeer slecht 22% 68% * Is beperkt in activiteiten door gezondheid 30% 65% * Matig of hoog risico op angststoornis of depressie 44% 91% * Stress ervaren in afgelopen vier weken 66% 89% * *Significant verschil tussen inwoners die zich niet tot enigszins sociaal uitgesloten voelen en inwoners die zich matig tot sterk sociaal uitgesloten voelen. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 11

12 Mantelzorg geven Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg aan mensen die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt zijn. Deze zorg wordt gegeven aan bekenden zoals bijvoorbeeld familieleden, vrienden of buren. Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, vervoer en het regelen van geldzaken zijn voorbeelden waaruit de mantelzorg kan bestaan. Iemand is mantelzorger als diegene minimaal 8 uur in de week of al minimaal 3 maanden voor een ander zorgt. 4 Het verlenen van mantelzorg kent positieve aspecten zoals: het geven van een goed gevoel, het leren kennen van nieuwe mensen en het leren van nieuwe dingen. Daarnaast kan het verlenen van mantelzorg ook leiden tot overbelasting en afname van de eigen gezondheid bij de mantelzorger. 5 Overbelasting van de mantelzorger kan leiden tot ontspoorde mantelzorg. 6 Hoeveel inwoners zijn mantelzorger? In Haaglanden wordt door 12% van de inwoners van 19 jaar en ouder mantelzorg gegeven, dit zijn bijna inwoners. In Den Haag is dit 11%. In Zuid-Holland West is het percentage relatief laag in Delft () en relatief hoog in Westland (16%). Figuur 5. Percentage mantelzorgers van 19 jaar en ouder naar gemeente. Haaglanden % 2% 4% 6% 8% 12% 14% 16% 18% * Den Haag * Delft 11% Leidschendam-Voorburg 13% Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar * Westland Zoetermeer Zuid-Holland West 16% 15% 14% 15% 16% 14% 14% Haaglanden 12% Nederland 14% * Het percentage in deze gemeente wijkt significant af. Urenbesteding, belasting en steunpunt mantelzorg Het aantal uur dat er per week mantelzorg wordt gegeven loopt uiteen. Door 56% van de mantelzorgers in Haaglanden wordt 5 uur of minder per week besteed aan de mantelzorg, 12% besteedt meer dan 20 uur per week. Ongeveer inwoners in Haaglanden voelt zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door de mantelzorg, dit is 17% van de mantelzorgers. Deze groep besteedt gemiddeld 16 uur meer per week aan de mantelzorg dan mantelzorgers die zich niet zwaar belast voelen (25 uur versus 9 uur). Voor informatie, advies of ondersteuning kunnen mantelzorgers terecht bij een steunpunt. Ruim twee op de vijf mantelzorgers is bekend met dit steunpunt (44%), 6% heeft wel eens contact gehad. Elke gemeente heeft een eigen steunpunt: Den Haag Mantelzorg, Steunpunt Mantelzorg, Taskforce Mantelzorg, Jalp, Mantelzorg Midden-Delfland, Bureau Mantelzorgondersteuning, Welzijn-Rijswijk, ZoSamen, Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 12

13 In welke groepen komen mantelzorgers vaker voor? Het percentage mantelzorgers is het hoogst bij 50- tot en met 74-jarigen, bij 19- tot en met 34- jarigen en 85-plussers is het percentage lager dan gemiddeld. Ook bij andere achtergrondkenmerken worden verschillen gezien, zo zijn meer vrouwen dan mannen mantelzorger en is het percentage mantelzorgers onder inwoners van autochtone afkomst hoger dan onder inwoners van niet-westers allochtone afkomst. Hetzelfde geldt voor inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner in vergelijking met mensen die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn. Tabel 5. Percentage mantelzorgers van 19 jaar en ouder naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, opleiding, rondkomen en burgerlijke staat. Haaglanden Achtergrondkenmerken % Achtergrondkenmerken % A. Geslacht D. Opleiding Man * Laag 12% Vrouw 15% * Midden 13% B. Leeftijd 19 t/m 34 5% * E. Rondkomen Hoog 12% 35 t/m 49 11% * Geen moeite 13% 50 t/m 64 21% * Geen moeite, maar opletten op uitgaven 13% 65 t/m 74 17% * Enige moeite 11% 75 t/m 84 11% Grote moeite 13% 85+ 7% * F. Burgerlijke staat C. Etnische afkomst Gehuwd, samenwonend 15% * Autochtoon 14% * Westers 11% Niet-Westers 8% * Ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar Totaal 12% * Het percentage in deze categorie wijkt significant af van de andere categorieën. 9% * Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, Vitis Welzijn Mantelzorg. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 13

14 Is het percentage mantelzorgers veranderd ten opzichte van eerdere onderzoeken? Het percentage mantelzorgers steeg licht onder 65-plussers in Zuid-Holland West van 13% in 2012 naar 15% in 2016, bij 19- tot en met 64-jarigen werd geen trend gezien. Ook in Den Haag bleef het percentage mantelzorgers vergelijkbaar tussen 2012 en Het percentage van de mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar tot overbelast voelde steeg in Den Haag bij de 65-plussers van 11% naar 19%. De stijging werd vooral gezien bij vrouwen (van 13% naar 23%). tabel 6. Percentage mantelzorgers en tamelijk zwaar tot overbelaste mantelzorgers naar leeftijd. Den Haag en Zuid-Holland West, Mantelzorgers Den Haag 19 t/m 64 jaar 9% 65-plus 13% 13% Zuid-Holland West 19 t/m 64 jaar 13% 14% 65-plus 13% 15% * Mantelzorgers: tamelijk zwaar tot overbelast Den Haag 19 t/m 64 jaar 16% 19% 65-plus 11% 19% * Zuid-Holland West 19 t/m 64 jaar 13% 16% 65-plus 13% 14% * significant verschil ten opzichte van Mantelzorg en gezondheid Bij inwoners die mantelzorg verlenen is het percentage dat beperkt is door de gezondheid hoger dan bij inwoners die geen mantelzorg verlenen. De percentages voor ervaren gezondheid, een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie en het ervaren van stress in de afgelopen vier weken zijn vergelijkbaar tussen inwoners die wel en geen mantelzorg verlenen. Tabel 7. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat geen en wel mantelzorger is naar gezondheidsindicatoren. Haaglanden Geen mantelzorger Mantelzorger Ervaren gezondheid: gaat wel, slecht of zeer slecht 26% 27% Is beperkt in activiteiten door gezondheid 33% 37% * Matig of hoog risico op angststoornis of depressie 48% 46% Stress ervaren in afgelopen vier weken 68% 71% *Significant verschil tussen inwoners die wel en geen mantelzorger zijn. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 14

15 Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is werk dat in georganiseerd verband (bijvoorbeeld sportvereniging, kerkbestuur, school) onbetaald wordt uitgevoerd. Het doen van vrijwilligerswerk kan positieve effecten hebben op de gezondheid doordat het de persoonlijkheid versterkt (het gevoel van meer regie hebben over het eigen leven), het sociale netwerk vergroot en een gevoel van voldoening geeft. Daarentegen kunnen gezondheidsproblemen ook het doen van vrijwilligerswerk belemmeren. 7 Hoeveel inwoners zijn vrijwilliger? Een kwart van de inwoners van 19 jaar en ouder in Haaglanden is vrijwilliger, dit zijn bijna inwoners. In de gemeente Den Haag is één op de vijf inwoners vrijwilliger (21%). In Zuid-Holland West is het percentage vrijwilligers in de gemeenten Rijswijk (22%) en Zoetermeer (24%) relatief laag en in de gemeenten Westland (32%), Pijnacker-Nootdorp (35%) en Midden- Delfland (39%) relatief hoog. De helft van de vrijwilligers in Haaglanden doet het werk voor 2 uur of meer in de week. Bijna één op de vijf inwoners van Haaglanden (18%) heeft belangstelling voor het doen van vrijwilligerswerk, maar doet dat nu nog niet. Figuur 6. Percentage vrijwilligers van 19 jaar en ouder naar gemeente. Haaglanden % 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% * Den Haag 21% Delft Leidschendam-Voorburg 26% 28% * Midden-Delfland 39% * Pijnacker-Nootdorp 35% * Rijswijk 22% Wassenaar * Westland 32% 32% * Zoetermeer 24% Zuid-Holland West 28% Haaglanden 25% Nederland 30% * Het percentage in deze gemeente wijkt significant af. In welke groepen komen vrijwilligers vaker voor? Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet in Haaglanden stijgt van 20% bij 19 tot en met 34-jarigen tot 31% bij 65 tot en met 74-jarigen en neemt daarna af tot 7% bij 85-plussers. Ook bij etnische afkomst worden verschillen gezien, het percentage vrijwilligers is het hoogst bij inwoners van autochtone afkomst (28%) en het laagst bij inwoners van niet-westerse afkomst (16%). Er wordt een stijging gezien in het percentage vrijwilligers naarmate de hoogte van de opleiding van de inwoner stijgt, van 18% bij een lage opleiding naar 32% bij een hoge opleiding. Daarnaast wordt een afname gezien in het percentage vrijwilligers naarmate de moeite met rondkomen toeneemt, namelijk van 27% bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen naar 19% bij inwoners die grote moeite hebben. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 15

16 Tabel 8. Percentage vrijwilligers van 19 jaar en ouder naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, opleiding, rondkomen en burgerlijke staat. Haaglanden Achtergrondkenmerken % Achtergrondkenmerken % A. Geslacht D. Opleiding Man 25% Laag 18% * Vrouw 25% Midden 22% * B. Leeftijd 19 t/m 34 20% * E. Rondkomen Hoog 32% * 35 t/m 49 26% Geen moeite 27% * 50 t/m 64 27% * Geen moeite, maar opletten op uitgaven 25% 65 t/m 74 31% * Enige moeite 20% * 75 t/m 84 22% * Grote moeite 19% 85+ 7% * F. Burgerlijke staat C. Etnische afkomst Gehuwd, samenwonend 26% * Autochtoon 28% * Westers 22% * Niet-Westers 16% * Ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar Totaal 25% * Het percentage in deze categorie wijkt significant af van de andere categorieën. 22% * Is het percentage vrijwilligers veranderd ten opzichte van eerdere onderzoeken? Het percentage vrijwilligers daalde licht onder 65-plussers in Zuid-Holland West van 31% in 2012 naar 28% in Dit werd vooral gezien in de gemeenten Leidschendam-Voorburg (31% naar 25%) en Rijswijk (27% naar 21%). Bij 19- tot en met 64-jarigen in Zuid-Holland West werd geen trend gezien. Ook in Den Haag bleef het percentage vrijwilligers vergelijkbaar tussen 2012 en Figuur 7. Percentage vrijwilligers van 19 jaar en ouder naar leeftijd. Den Haag en Zuid-Holland West, % 30% 25% 20% 27% 28% 29% 28% 35% 30% 25% 20% 31% 28% 23% 21% 24% 23% 15% 15% 5% 5% 0% Zuid-Holland West % Zuid-Holland West 65+ Den Haag Den Haag Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 16

17 Vrijwilligerswerk en gezondheid Het percentage inwoners dat een minder goed ervaren gezondheid heeft; beperkt is door de gezondheid of een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie heeft is lager bij inwoners die vrijwilliger zijn in vergelijking met inwoners geen vrijwilliger zijn. Bij het hebben ervaren van stress in de afgelopen vier weken is er geen verschil tussen het wel of niet doen van vrijwilligerswerk. Tabel 9. Percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat geen en wel vrijwilliger is naar gezondheidsindicatoren. Haaglanden Geen vrijwilliger Vrijwilliger Ervaren gezondheid: gaat wel, slecht of zeer slecht 28% 20% * Is beperkt in activiteiten door gezondheid 35% 30% * Matig of hoog risico op angststoornis of depressie 51% 41% * Stress ervaren in afgelopen vier weken 68% 68% *Significant verschil tussen inwoners die wel en geen vrijwilliger zijn. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 17

18 Begrippenlijst Eenzaamheid In de gezondheidsenquête is eenzaamheid gemeten met de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Deze eenzaamheidschaal bevat 11 stellingen zoals Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen en Ik mis mensen om me heen. Sociale uitsluiting In de Gezondheidsenquête wordt gebruik gemaakt van de sociale uitsluitingsindex ontwikkeld door G4-USER en het Sociaal Cultureel Planbureau. De index beslaat vier verschillende deelgebieden waarop iemand sociaal uitgesloten kan zijn, te weten: sociale participatie (o.a. eenzaamheid), materiële deprivatie (o.a. rondkomen), toegang tot sociale rechten (o.a. tevredenheid over de woning) en normatieve integratie (o.a. iets doen voor de buren). Mantelzorger Een mantelzorger is iemand die minimaal 8 uur in de week of al minimaal 3 maanden voor een ander zorgt. In de Gezondheidsenquête is aan de respondenten gevraagd of zij mantelzorg geven, hoe lang zij al mantelzorg geven en hoeveel uur per week zij er aan besteden. Daarnaast is gevraagd in welke mate zij belasting ervaren van de mantelzorg en of zij bekend zijn met een steunpunt voor mantelzorg. Vrijwilligerswerk In de Gezondheidsenquête is gevraagd of de respondenten vrijwilligerswerk doen of zouden willen doen en hoeveel tijd zij aan vrijwilligerswerk besteden. Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 18

19 De Gezondheidsenquête 2016 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft GGD Haaglanden in 2016 een Gezondheidsenquête uitgevoerd onder een steekproef van volwassenen van 19 jaar en ouder in regio Haaglanden. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een aantal thematische rapportages over gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden. De Gezondheidsenquête is uitgevoerd door alle GGD en in Nederland, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een landelijk harmonisatietraject zijn de onderzoeksopzet en een deel van de vraagstellingen op elkaar afgestemd. RIVM en CBS bundelen de gegevens en publiceren de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau. In de Gezondheidsenquête is de steekproef verhoogd in een aantal groepen, om op het niveau van deze groepen resultaten te kunnen presenteren. Dit geldt voor alle wijken in Den Haag en drie wijken in Zoetermeer, en daarnaast voor de groep 85-plussers in alle gemeenten. In de analyses wordt hiervoor gecorrigeerd door weegfactoren te gebruiken. Door het gebruik van weegfactoren zijn de resultaten representatief voor alle inwoners van 19 jaar en ouder in Haaglanden voor wat betreft geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, huishoudgrootte, etnische afkomst en inkomen. De resultaten voor wijken in Den Haag en Zoetermeer worden in aparte rapportages beschreven zelfstandig wonende inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Haaglanden hebben de Gezondheidsenquête 2016 ingevuld, waaronder plussers. Een uitgebreide beschrijving van de methode en respons is te vinden in de rapportage Methode en Respons. Naast deze rapportage over ouderen verschijnen ook andere rapportages uit de Gezondheidsenquête 2016 (deze zijn te vinden op Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 19

20 REFERENTIES 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eenzaamheid; cijfers en context; gevolgen van eenzaamheid [Online]. (bezocht op 18 aug 2017); Beschikbaar op URL: 2. Jehoel-Gijsbers G. Sociale uitsluiting in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; Hoff, S., Vrooman, C. Dimensies van sociale uitsluiting: Naar een verbeterd meetinstrument. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mantelzorg. [Online]. (bezocht op 30 jun 2017); Beschikbaar op URL: 5. Klerk, M. de, Boer, A. de., Plaisier, I., Schyns, P., & Kooiker, S. Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; Storm, O., Scherpenzeel, R. Factsheet ontspoorde mantelzorg. Utrecht: Movisie; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Participatie; cijfers en context; vrijwilligerswerk en gezondheid [Online]. (bezocht op 18 aug 2017); Beschikbaar op URL: Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 20

21 Colofon Dit rapport is een uitgave van: GGD Haaglanden Productgroep Epidemiologie en Gezondheidsbevordering Afdeling Epidemiologie Postbus BC Den Haag Tel: Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van duidelijke bronvermelding Auteur: Maartje Keetman De thematische rapportages over de Gezondheidsenquête 2016 zijn te vinden op Den Haag, december 2017

Gezondheidsenquête Methode en respons

Gezondheidsenquête Methode en respons Gezondheidsenquête 2016 1. Methode en respons Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 1. Methode en respons 1 Mei 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Doel van het onderzoek... 4 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Ouderen en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Ouderen en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Ouderen en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Ouderen en gezondheid 1 Oktober 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Ouderen in de regio

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in Zuid-Holland West Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Mantelzorgers in Delft

Mantelzorgers in Delft intensief begrip partner zorgtaken (schoon)ouders overbelasting ondersteuning kind combineren met werk Mei 2016 Advies/O&S langdurig openheid vriend/kennis Mantelzorgers in Delft Intensief en langdurig

Nadere informatie

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld Samenvatting Eén op de acht volwassen Amsterdammers voelt zich ernstig. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in Delft

Vrijwillige inzet in Delft ondersteuning school nuttig sport Wmo noodzakelijk sociale contacten vaardigheden April 2016 Advies/O&S cultuur netwerken gebied van godsdienst plezier sociale samenleving waardering Vrijwillige inzet

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

27% van de ouderen is kwetsbaar, dat zijn mensen. Factsheet Kwetsbare ouderen in Zaanstreek-Waterland. Kwetsbare ouderen.

27% van de ouderen is kwetsbaar, dat zijn mensen. Factsheet Kwetsbare ouderen in Zaanstreek-Waterland. Kwetsbare ouderen. Er zijn steeds meer ouderen. Niet alle ouderen zijn kwetsbaar, een groot deel doet ondanks bijvoorbeeld een chronische aandoening volop mee. Aandacht voor de kwetsbare groep ouderen is van belang, want

Nadere informatie

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Leidschendam-Voorburg Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Rijswijk. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Rijswijk. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Rijswijk Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Sociale omgeving. Infokaart Volwassenen Brabant en Zeeland Enquête 19- t/m 64- jarigen 2005

Sociale omgeving. Infokaart Volwassenen Brabant en Zeeland Enquête 19- t/m 64- jarigen 2005 Infokaart Volwassenen Brabant en Zeeland Enquête - t/m 64- jarigen 2005 Waar gaat deze infokaart over? De 'sociale omgeving' is een verzamelnaam voor de deelname, betrokkenheid en binding van mensen met

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek gebied Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente Rotterdam) In dit rapport staan de belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 200 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Belang van het sociale netwerk bij ziekte

Belang van het sociale netwerk bij ziekte Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Verleun, A., Meulenkamp, T. M. en Jong, J.D. de. We ondersteunen onze naasten graag, maar

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % %

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Barendrecht? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 33 2 577 30 7 17-23 jr 19- jr 5+.20 20 10.0 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % %

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Albrandswaard? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 174 25 355 29 426 61 17-23 jr 4.204 20 10.606 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal.

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal. Ouderen SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN OUDEREN 11 Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. De GGD Zuid-Holland West voorziet gemeenten in haar werkgebied van inzicht

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving

Nadere informatie

Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid Samen tegen eenzaamheid Van 25 september tot en met 4 oktober is de Week tegen de Eenzaamheid. Het thema dit jaar is: Herken eenzaamheid en handel op tijd. Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Wassenaar. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Wassenaar. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Wassenaar Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning. Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario

Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning. Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario M.H.D. Plasmans (RIVM) Dit onderzoek werd verricht in opdracht van VWS,

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN VOLWASSENEN. 1) Gelijktijdig met het hier beschreven onderzoek hebben de

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN VOLWASSENEN. 1) Gelijktijdig met het hier beschreven onderzoek hebben de SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN Volwassenen 2007 9 VOLWASSENEN Volwassenenonderzoek 2005 Onderzoek naar de gezondheid van volwassenen van 19 tot en met 64 jaar. De GGD Zuid-Holland West voorziet gemeenten

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Motieven en belasting van mantelzorgers van mensen met dementie

Motieven en belasting van mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % Nederland 90 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 50 6 42 29 9 6 Man 91 45 5 45 28 8 7 vrouw 89 55 7 39 30 10 6 gehuwd

Nadere informatie