Online communicatie Examennummer: Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online communicatie Examennummer: 91738 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur"

Transcriptie

1 Online communicatie Examennummer: Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten) - 5 open vragen (maximaal 40 punten) - een case met 5 open vragen (maximaal 40 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Geen Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (20 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 2 punten. 1. Een tv-zender roept zijn kijkers op om via hun website vragen in te zenden voor de minister-president. Wanneer een vraag wordt uitgekozen, kan de kijker deze vraag zelf stellen aan de minister-president tijdens het programma Het volk vraagt. De kijker mag ook reageren op het antwoord van de minister-president. Van welk type communicatiebenadering is hier sprake? a. Actiefgerichte benadering b. Effectiviteitsgerichte benadering c. Interactieve gerichte benadering 2. Er is een samenhang tussen het type communicatiebenadering en de communicatievisie. Met welke communicatievisie hangt de interactieve gerichte communicatiebenadering samen? a. Cultureel-rituele visie b. Transmissie- of transportvisie c. Tussenvorm van cultureel-rituele visie en transmissie- of transportvisie 3. Wat is een kenmerk van massacommunicatie volgens de klassieke benadering? a. Directe benadering b. Openbaar c. Tweerichtingsverkeer 4. Er wordt gesproken over een dom blondje in de mannenwereld. Welke betekenis heeft het bovenstaande? a. Connotatieve betekenis b. Denotatieve betekenis c. Symbolische betekenis NCOI Opleidingsgroep 1

3 5. Een makelaar geeft in zijn advertentie aan dat de woning gemoderniseerd moet worden, terwijl er ontzettend veel moet gebeuren om de woning goed bewoonbaar te maken. Waar is dit een voorbeeld van? a. Framing b. Labelling c. Vervorming 6. Een politiek leider nodigde zijn aanhangers uit om minder Marokkanen te scanderen. Hoe wordt deze communicatietechniek genoemd? a. Aperte bewering b. Etikettering of emotional name calling c. Scape-goating of zondebokmechanisme 7. SIRE start een campagne onder de naam Handen af van onze hulpverleners. Waarvan is hier sprake? a. Disfunctie, die manifest is b. Disfunctie, die latent is c. Eufunctie, die zowel manifest is als ook latent 8. De tabaksindustrie heeft lange tijd te maken gehad met een groeiende weerstand tegen het roken. Er kwamen allerlei antirookgroepen op die erin zijn geslaagd de tabaksindustrie onder druk te zetten. Ze hebben het via de publieke opinie en een lobbyist bij de politici voor elkaar gekregen dat de regels in de reclamevoering van sigaretten werden aangepast en dat er niet meer gerookt mocht worden in openbare gebouwen. De tabaksindustrie heeft hier tegenin proberen te gaan door ook een lobbyist in te zetten voor de politici, en er zijn advertenties gemaakt waarbij geprobeerd werd de acceptatie van roken bij niet-rokers te beïnvloeden. Hoe noem je de wijze waarop de tabaksindustrie is omgegaan met deze brandende kwestie? a. Issue management b. Issue monitoring c. Issue tracking 9. Een damestijdschrift heeft naast het magazine een website, waar zij zelf content voor produceert en waar entertainment wordt aangeboden. Daarnaast heeft het tijdschrift een eigen tv-zender en organiseren zij evenementen. Het damestijdschrift steekt duidelijk in op merkbeleving. Waarvan is dit een voorbeeld? a. Branded content b. Curated content c. User generated content NCOI Opleidingsgroep 2

4 10. Wat is kenmerkend voor de aanpak volgens een customer journey? a. De merkentrouw die ontstaat door vertrouwdheid met het merk. b. Het denken in contactmomenten in het traject van het voortraject, de aankoop en de service. c. Het verdienmodel van de business. 3 NCOI Opleidingsgroep

5 Open vragen (40 punten) 1. a. Voor het gebruik van mediakanalen kan er gekozen worden voor een crossmediale benadering. Welke gevolgen heeft deze crossmediale benadering voor de consument en het mediagebruik? Noem twee gevolgen. (4 punten) b. Op welk principe is de crossmediale benadering gebaseerd? Geef een toelichting. (4 punten) 2. Welke vier aspecten ofwel kernelementen kan een boodschap hebben? Geef tevens een toelichting waar ieder aspect op inspeelt. (8 punten) 3. a. Wat is een contentkalender? (2 punten) b. Welke onderdelen bevat zo n contentkalender? (6 punten) 4. a. Volgens welke criteria kunnen we trends ordenen? (4 punten) b. Geef een omschrijving van het begrip scenario. (4 punten) 5. Er is in Nederland veel aandacht voor zinloos geweld. Tijdens discussies wordt dit onderwerp naar voren gebracht. a. Welk begrip uit de massacommunicatie is hier van toepassing? (2 punten) b. Framing en labelling kunnen in dit kader worden gebruikt om de boodschap zinloos geweld over te brengen. Wat bepaalt framing en labelling binnen de boodschap van zinloos geweld? (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 4

6 Case: Kai-Mook versus Marius (40 punten) We bezoeken de dierentuin gemiddeld vier keer in ons leven, namelijk in elke levensfase: als kind, met onze partner, als ouder en als grootouder. Deze paar bezoeken zijn voor een dierentuin onvoldoende om te kunnen overleven. Hoe zorg je ervoor dat bezoekers vaker komen en echt trouwe bezoekers worden, je merchandise kopen en een maaltijd eten in het restaurant? De Zoo Antwerpen maakte van de geboorte van het olifantje Kai-Mook een groot succes. Door grote concurrentie op de vrijetijdsmarkt zijn een strategische aanpak en merkenbeleid noodzakelijk. De Zoo Antwerpen slaagde erin om de gehele bevolking van België mee te laten leven met de geboorte van een olifantje. En dat terwijl de geboorte van een exotische Aziatische olifant op zich geen wereldnieuws was. Wat maakte hier dan het verschil? Het draaide hier om waarde creëren voor de bezoeker en mensen onderdeel maken van je merk of product, met natuurbehoud op de achtergrond. Relevante acties en merkbeleving vormden het uitgangspunt voor deze succesvolle campagne. De bezoeker stond in iedere actie centraal. De echografie van de kleine olifant werd in grote steden op grote gebouwen geprojecteerd. Kinderen werden opgeroepen een geboortekaartje te ontwerpen. Het winnende ontwerp werd naar alle inwoners van België gestuurd, die meteen werden uitgenodigd op de babyborrel in de Zoo. Ook mochten alle Belgen meedenken over de naam van het olifantje. Uit de inzendingen werd de naam Kai-Mook gekozen. De geboorte van Kai-Mook werd op YouTube geplaatst. Het personeel werd vooraf bewust betrokken bij de geboorte om als ambassadeurs op te treden. Men wilde grenzen verleggen in de missie van natuurbehoud. Om deze missie zichtbaar te maken, werd een fundraisingprogramma op poten gezet voor de Aziatische olifant. Het babyolifantje Kai-Mook werd uiteindelijk genomineerd als product van het jaar. Heel anders ging het er aan toe bij de dierentuin in Kopenhagen. Er was wereldwijd veel ophef over de euthanasie van het girafje Marius. Het was een hot item dat nog steeds besproken wordt op de dag van vandaag. Marius was een gezonde giraffe, waarvoor geen plek meer was in de dierentuin. Hij kon wegens het vers houden van de bloedlijn geen bijdrage leveren aan het fokprogramma en moest geëuthanaseerd worden. De dierentuin vond dat de giraffe niet naar een ander park kon. Het dier werd gedood waarna het onder toeziend van kinderen en volwassenen ontleed werd en daarna als leeuwenvoer diende. Er was een grote publieke verontwaardiging. De pers pakte het onderwerp direct op, met als gevolg een golf van verontwaardiging op de social media. NCOI Opleidingsgroep 5

7 Deskundigen, die niet aan het woord kwamen in deze kwestie, gaven echter aan dat de dierentuin in Kopenhagen hulde verdient in plaats van hoon. Volgens deze deskundigen worden er elk jaar in dierentuinen gezonde dieren afgemaakt, omdat ze niet meer in het totaalplan passen. Meestal zwijgen dierentuindirecteurs daar in alle talen over de Denen verkozen transparantie boven hypocrisie. Vragen bij de case 1. We onderscheiden verschillende soorten campagnecontents. Welke campagnecontent is het meest geschikt voor de Zoo in Antwerpen? Motiveer uw antwoord. (8 punten) 2. Van welke frames rondom de gebeurtenis Kai-Mook kan de Zoo Antwerpen gebruikmaken? Noem vier frames en licht deze toe. (8 punten) 3. U bent werkzaam bij de Zoo Antwerpen als communicatiedeskundige. De Zoo Antwerpen heeft ook te maken met een fokprogramma waardoor een dier geëuthanaseerd moet worden. Er kan ook een discussie ontstaan over het euthanaseren van een dier. a. Welk mogelijke issue levert dit op voor Zoo Antwerpen? (4 punten) b. Met welke stakeholders en publieksgroepen krijgt u in dit geval te maken? (4 punten) 4. Is er sprake geweest van framing en labelling omtrent de zaak Marius? Motiveer uw antwoord aan de hand van de gebruikte communicatietechnieken. (8 punten) 5. a. Bepaal de contentstrategie voor de Zoo Antwerpen. ( 2 punten) b. Omschrijf de primaire intentiefunctie van Zoo Antwerpen. Licht uw antwoord toe.(2 punten) c. Geef vervolgens aan welke twee mediafuncties hiermee samenhangen.(4 punten) NCOI Opleidingsgroep 6

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

mandytuinenburg@hotmail.com www.hku.nl

mandytuinenburg@hotmail.com www.hku.nl Mandy Tuinenburg Mandy Tuinenburg studeerde van 2009 tot 2013 aan de faculteit Kunst & Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In juni 2013 studeerde zij af aan de afstudeerrichting Theatremanagement

Nadere informatie

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Antwoorden op de begripsvragen in de studiehulp bij De Media-explosie

Antwoorden op de begripsvragen in de studiehulp bij De Media-explosie Antwoorden op de begripsvragen in de studiehulp bij De Media-explosie Kees van Wijk Inhoud Deel 1: Massacommunicatie een inleiding... 1 1 De media-explosie een eerste verkenning... 1 2 Van actie naar interactie...

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Adviesrapport Case Generatieconflict

Adviesrapport Case Generatieconflict Adviesrapport Case Generatieconflict 20-april-2012 Hogeschool NCOI HBO-Managementvaardigheden Module Inspirerend leidinggeven F. van Walraven Case Generatieconflict U bent sinds een half jaar manager van

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De kracht van herhaling

De kracht van herhaling De kracht van herhaling Remarketing is effectief! Remarketing is een relatief nieuwe tool van Google, welke de marketeer in staat stelt om een beter gebruik te maken van de gegevens die een klant achterlaat

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer 01/06 Websites Nederland over Webcare Rauric Schelvis internet marketeer 02/06 Webcare Vroeger?! Vroeger was er nog geen social media, toen belden we nog gewoon naar de klantenservice met onze vragen,

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sta$ureau Marke+ng & Communica+e contactpersoon: Fleur Gräper - van Koolwijk datum: september 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is sociale media?...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie