Financiële deskundigheid Examennummer: Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur"

Transcriptie

1 Financiële deskundigheid Examennummer: Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten) - een case met 5 open vragen (maximaal 50 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Niet-programmeerbare rekenmachine - Cijferbijlage Wij wensen u veel succes!

2 Open vragen (50 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. 1. De Wet op het financieel toezicht (Wft) onderscheidt verschillende soorten bemiddelaars in de financiële dienstverlening, waaronder de verbonden en de gebonden bemiddelaar. Leg uit wat het verschil is tussen deze bemiddelaars in hun relatie met de aanbieders van financiële producten. (2 punten) 2. Noem drie organisaties die betrokken zijn bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 3. a. Welke vier eisen worden er gesteld aan een rechtsgeldige overeenkomst? (4 punten) b. Leg uit wat het verschil is tussen een vernietigbare en een nietige overeenkomst. Besteed hierbij aandacht aan de ontbinding. (2 punten) 4. Carla en Pieter hebben een vakantiehuisje. Het grootste deel van het jaar verhuren ze dat, af en toe gaan ze er zelf vakantie vieren. Voor de aanschaf van het huisje hebben ze een tweede hypotheek afgesloten op hun woonhuis. Hoe worden dit huisje, de hypotheek voor het vakantiehuisje en de verhuurinkomsten fiscaal behandeld? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 5. Wat gebeurt er met de koers van bestaande obligaties, als het algemene renteniveau stijgt? Motiveer uw antwoord. (2 punten) 6. Persoonlijke zekerheden zijn zekerheden waarmee een derde persoon betrokken wordt in de overeenkomst tussen de kredietverstrekker en klant. Benoem de drie persoonlijke zekerheden en geef bij elke zekerheid aan of er sprake is van verhaalsrecht. 7. In de publieke discussie rondom de hypotheekrenteaftrek wordt vaak aangevoerd dat het huidige fiscale systeem het aflossen van een hypotheek ontmoedigt. Leg uit waarom dat zo is. (2 punten) NCOI Opleidingsgroep 1

3 8. In artikel 7:960 BW staat: De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. Welk beginsel wordt hier beschreven? (2 punten) 9. Dirk is een verstokte vrijgezel zonder kinderen. In de pensioenregeling van zijn werkgever is een nabestaandenpensioen op risicobasis opgenomen. Bij het bekijken van zijn pensioengegevens wordt hij niet blij van het bedrag dat hij na zijn pensionering zal ontvangen. Geef aan welke mogelijkheden Dirk heeft om zijn oudedagsinkomen aan te vullen. Geef hierbij ook aan of er mogelijkheden zijn met het nabestaandenpensioen. Motiveer uw antwoord. 10. Welke drie factoren zijn bepalend voor de hoogte van de pensioenuitkeringen bij een pensioen op kapitaalbasis? 11. Een legaat en de legitieme portie staan zo op het oog helemaal los van elkaar. Toch kunnen ze elkaar beïnvloeden. Beschrijf hoe het legaat en de legitieme portie met elkaar te maken kunnen krijgen. 12. Tom is 3 jaar geleden gescheiden van Elise. Zij woont sindsdien alleen. Een jaar geleden is Tom hertrouwd met Debbie. Nu komt Tom te overlijden. a. Wie kan/kunnen er aanspraak maken op een uitkering volgens de Anw? (1 punt) b. Welke algemene en aanvullende voorwaarden gelden er voor het recht op Anw? (4 punten) 13. Werner is geboren in 1968 en werkt fulltime sinds zijn 20e. Na een dienstverband van 15 jaar wordt hij door Berkhout BV in 2009 ontslagen. Hij verdiende daar 4.500,- bruto per maand. a. Voor hoeveel maanden heeft hij recht op een loongerelateerde WW-uitkering? Motiveer uw antwoord. b. Hoe hoog is zijn WW-uitkering in de eerste werkloosheidsmaand? Laat uw berekening zien. (2 punten) 14. Is het mogelijk is dat een financieel planner legaal werkt zonder Wft- vergunning? Motiveer uw antwoord. (5 punten) NCOI Opleidingsgroep 2

4 Case: Goed Plan (50 punten) De heer en mevrouw Kerstens hebben een afspraak met een financieel planner van adviesbureau Goed Plan. Zij willen graag weten hoe hun financiële toekomst eruit ziet in verschillende scenario s. Gelukkig hebben ze hun administratie goed op orde en zijn de benodigde gegevens dus beschikbaar. De heer en mevrouw Kerstens zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Ze hebben twee volwassen, uitwonende dochters. Mevrouw heeft na het overlijden van haar vader ,- ontvangen. In het testament van haar vader stond een uitsluitingsclausule. Zelf hebben zij geen testament opgesteld. De heer Kerstens ( ) werkt al sinds 1 maart 1983 bij een metaalfabriek. Hij is daar inmiddels hoofd van de technische dienst. Hij verdient er ,- bruto per jaar. Zijn pensioen wordt opgebouwd met een premieovereenkomst. In het laatste UPO staat een verwacht ouderdomspensioen van ,- vanaf zijn 65e. Naast dit pensioen heeft hij een lijfrenteverzekering lopen, ingangsdatum 1 januari 2009 einddatum 1 juli De volledig aftrekbare premie is per jaar. De huidige waarde van de polis is 700,-, en de indicatie is dat hij er vanaf zijn 65e een oudedagslijfrente uit zal ontvangen van 3.600,- bruto per jaar. Mevrouw Kerstens ( ) is vertegenwoordigster voor een speelgoedmerk. Ze werkt daar sinds 1 april 1999, ontvangt een vast salaris van ,- bruto per jaar. Daarnaast heeft ze provisie-inkomsten van 4.000,- bruto per jaar. Ze wonen in een eigen huis met een WOZ-waarde van ,-. Daarop rust een hypotheek van ,-, waarvoor ze 6,4% aan rente betalen. Voor de aflossing hebben ze een levensverzekering met een premie van 150,- per maand, die op beide levens ,- afdekt bij overlijden. Het gemiddelde saldo van het gezamenlijke spaargeld bedraagt ,-. De heer en mevrouw Kerstens sparen samen 4.000,- per jaar. Over het totale spaarsaldo hebben ze in rente ontvangen. Het geërfde geld van mevrouw is per 1 januari 2009 gestort in een deposito van 15 jaar, tegen een rente van 6%. De rente wordt jaarlijks op het deposito bijgeschreven. NCOI Opleidingsgroep 3

5 De volgende wensen en bijzonderheden leggen deze klanten aan u voor: - De heer Kerstens wil met pensioen als hij 65 is. - Mevrouw Kerstens acht de kans groot dat ze binnenkort ontslag krijgt, omdat haar werkgever in grote problemen zit door de crisis. Als dit inderdaad gebeurt, overweegt ze een eigen speelgoedwinkel te beginnen. Vragen bij de case 1. Welk bedrag aan inkomstenbelasting moeten de heer en mevrouw Kerstens gezamenlijk in totaal afdragen? Bereken daarvoor de te betalen belastingbedragen in box 1 en box 3 (u dient rekening te houden met aftrekposten en heffingskortingen). Laat uw berekening zien. (12 punten) 2. Hoe hoog is het huidige gezamenlijk CBI per maand voor de heer en mevrouw Kerstens? Laat uw berekening zien. (10 punten) 3. Welk bedrag komt er op de einddatum vrij uit het deposito van mevrouw Kerstens? Laat uw berekening zien en geef aan of u gebruik heeft gemaakt van de cijferbijlage of een rekenmachine. (10 punten) 4. Uit welke componenten bestaat het inkomen van de heer Kerstens, nadat hij 65 jaar is geworden? Deel ze in per pijler en bereken de bedragen. Laat uw berekening zien. (10 punten) 5. Stel dat de vrees van mevrouw Kerstens waarheid wordt en ze wordt dus ontslagen. a. Hoe hoog zou de ontslagvergoeding zijn volgens de kantonrechtersformule, uitgaande van ontslag per 1 januari 2010? Laat uw berekening zien. (5 punten) b. Beschrijf drie mogelijkheden voor uitbetaling van deze ontslagvergoeding en geef van elke mogelijkheid aan of het een geschikte optie is voor mevrouw Kerstens. NCOI Opleidingsgroep 4

Antwoordmodel. Open vragen (50 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (50 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Financiële deskundigheid - Examennummer 12165-26 maart 2011. Aantal punten: 2 Voor elke correct beschreven activiteit 1 punt.

Financiële deskundigheid - Examennummer 12165-26 maart 2011. Aantal punten: 2 Voor elke correct beschreven activiteit 1 punt. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Sparen en beleggen Examennummer: 73220 Datum: 15 september 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 18 juni 2010 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat een instructie en 1 Casus (geen bijlagen) op 5 pagina's; controleer dit

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van:

Financieel rapport. Financiële risico s de baas. Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: Financieel rapport Financiële risico s de baas Overzicht met de mogelijke ontwikkeling van de financiële positie van: de heer M. Blauw en mevrouw S. Blauw 8 november 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14

DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 Hypotheek Rapport De heer en mevrouw Voorbeeld 14-02-2014 DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 In samenwerking met Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie