Management in de zorg Examennummer: Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur"

Transcriptie

1 Management in de zorg Examennummer: Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten) - 5 open vragen (maximaal 40 punten) - een case met 5 open vragen (maximaal 40 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Geen Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (20 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 2 punten. 1. In ketens voor dementie en palliatieve zorg gaat het om patiënten die door een toenemend zelfzorgtekort steeds meer hulp nodig hebben van een toenemend aantal zorgverleners, die elkaar inschakelen maar ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid opereren. Er is geen verantwoordelijk hoofdbehandelaar in de kluwen, dus regie door bijvoorbeeld een casemanager is geboden. Welk basismodel wordt hier beschreven? a. Dienstenmodel: orkest b. Kluwenmodel: stuurloos c. Transfermodel: estafette 2. Welke analysemethode is geschikt voor de analyse van de meso-omgeving van een organisatie? a. De Destep-rubricering b. De product-marktmatrix van Ansoff c. Het vijfkrachtenmodel van Porter 3. Wie zullen een contract afsluiten met de zorgverzekeraar om de geleverde zorg te financieren? a. De organisatie voor maatschappelijke (crisis)opvang en de fysiotherapeut b. De tandarts en het Centrum voor Jeugd en Gezin c. Het psychogeriatrisch verpleeghuis en de huisarts NCOI Opleidingsgroep 1

3 Management in de zorg - Examennummer juni Wat is een doel van samenwerking tussen organisaties? a. Het in overleg vaststellen van de doelstellingen die de komende periode bereikt moeten worden. b. Het krijgen van inzicht van de toekomstige aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. c. Het verbeteren van de marktpositie. 5. Welke bases noemt Kotter (1999) voor invloed of macht? a. Afhankelijkheid van de manager en geloof in kundigheid. b. Angst voor de manager en formele positie. c. Gevoel voor verplichting en wens tot verbetering van de eigen positie. 6. De verwachtingstheorie van Vroom over motivatie stelt dat mensen slechts gemotiveerd worden om voor de organisatie belangrijke prestaties te leveren als aan drie voorwaarden is voldaan. Wat is geen voorwaarde van Vroom? a. De medewerker ontvangt leiding. b. De medewerker verwacht dat een bepaalde inspanning leidt tot een prestatie. c. De prestatie die de medewerker levert leidt tot een beloning. 7. Welke stelling(en) is/zijn juist? I. De Kwaliteitswet verplicht instellingen om jaarlijks een kwaliteitsverslag te publiceren. II. In het kwaliteitsbeleid geeft een instelling onder andere een omschrijving van haar doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit. a. I is juist, II is onjuist b. I is onjuist, I is juist. c. I en II zijn beiden juist. 8. De ontevredenheid met de huidige situatie plus de droom van hoe geweldig het zou kunnen zijn en de kennis om de droom te verwezenlijken moeten groter zijn dan de natuurlijke traagheid van een organisatie, ofwel: ontevredenheid + droom + kennis > inertie. In welke situatie is deze formule van toepassing? a. In een organisatie waar het hoogste management veranderplannen heeft. b. Op afdelingen binnen een organisatie waar een cultuur van tevredenheid heerst. c. Op ieder niveau in een organisatie waar ruimte voor verbetering is. NCOI Opleidingsgroep 2

4 Management in de zorg - Examennummer juni Welke van de onderstaande activiteiten uit het budgetteringsproces behoort tot de fase van budgetbewaking? a. Tussentijdse vergelijking van budget en realisatie, analyse van de verschillen. b. Vertaling van eventuele aanpassing van het strategisch plan, ofwel dichtstbijzijnde operationele plan. c. Vertaling van langetermijnprogramma s in jaarlijkse activiteitenplannen (jaarplan). 10. Vanwege problemen met budgettering zijn verschillende nieuwe aanvullende aanpakken ontwikkeld, bijvoorbeeld met als uitgangspunt de kostendragers en de bedrijfsprocessen die verbeterd moeten worden. Hoe wordt deze manier van budgetteren genoemd? a. Activity-based budgetteren b. Rollend budgetteren c. Zero-based budgetteren 3 NCOI Opleidingsgroep

5 Open vragen (40 punten) 1. Om inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de meso- en macro-omgeving van organisaties, zijn voorspellingstechnieken ontwikkeld zoals scenario s. Wat zijn scenario s en waarvoor worden ze gebruikt? Beschrijf een scenario voor de ontwikkelingen in de thuiszorg en onderbouw uw antwoord. (8 punten) 2. Erik, een man met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen, maakt gebruik van de verschillende zorgvoorzieningen. Hij woont in een woonvoorziening met 24-uursbegeleiding. Overdag gaat Erik naar een centrum voor dagbesteding. Hij moet deze week naar de huisarts voor knieklachten, deze verwijst hem naar het ziekenhuis om een röntgenfoto te laten maken. Op vrijdagmiddag volgt Erik een training die wordt georganiseerd door de organisatie MEE. Benoem van de zorgaanbieders woonvoorziening, centrum voor dagbesteding, huisarts, ziekenhuis en MEE of zij behoren tot cure of care, tot het eerste- of het tweedeechelon-zorgaanbieders en vanuit welke wet(ten) elk van deze zorgaanbieders wordt gefinancierd. (10 punten) 3. Beschrijf de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de rechtsgevolgen hiervan en de verantwoordelijkheden die deze wet bij de zorgmanager legt. Verwerk in uw antwoord de volgende kernwoorden: artikel 3-beroepen, titelbescherming, artikel 34-beroepen, Kwaliteitsregister en voorbehouden handelingen. (6 punten) 4. Fred Lee (auteur van Als Disney de baas was in uw ziekenhuis) stelt dat cultuur binnen de organisatie (microniveau) belangrijk is. Leg uit hoe cultuur en strategie met elkaar verbonden zijn en gebruik daarbij de termen subjectief, objectief, perceptie en samenwerking. (8 punten) 5. Welke acht taken van de budgethouder noemt Van Lienden (auteur van het boek Werken met een budget, artikel uit de reader)? (8 punten) NCOI Opleidingsgroep 4

6 Case: Woon- en zorgcentrum Nieuwe Veste (40 punten) Woon- en zorgcentrum Nieuwe Veste is een woon- en zorgcentrum en is in 1958 opgericht. In 2005 is het zorgcentrum gerenoveerd om te voldoen aan de moderne woonwensen en wet- en regelgeving. In de maaltijdvoorziening wordt sinds kort gewerkt met producten met het EKO-keurmerk, een keurmerk voor duurzame voeding. Er werken ongeveer 100 medewerkers en er zijn 105 bewoners en buurtbewoners. Ook werkt er een groot aantal vrijwilligers voor Nieuwe Veste. Samen met andere partijen werkt Nieuwe Veste in het samenwerkingsverband Samen in de wijk. Dit samenwerkingsverband heeft als doel het mogelijk maken dat ouderen langer thuis blijven wonen, door advies over en het geven van informele zorg door vrijwilligers en het bieden van zorg door professionals. Met de nabijgelegen verzorgingshuizen De Kastanjehof en Molenburg werkt Nieuwe Veste samen in het verband dat Drie voor zorg heet. In 'Drie voor zorg' zijn onderdelen van de bedrijfsvoering samengevoegd, waaronder het bestuur, de zorgbemiddeling en cliëntenadministratie, personeelszaken en opleidingen, de financiële afdeling, inkoop, ICT en kwaliteit. Uit de visie van Nieuwe Veste volgt dat zoveel mogelijk zorg op maat geleverd wordt. Daar waar Nieuwe Veste zelf niet (geheel) in een zorgvraag kan voorzien, wordt gezocht naar samenwerking met collega-aanbieders. Nieuwe Veste werkt samen met een ROC om betrokken te zijn bij de opleiding van nieuwe beroepsbeoefenaren en bijscholing van haar medewerkers. Daarnaast vindt Nieuwe Veste het belangrijk samen te werken met organisaties die zich evenals Nieuwe Veste door de antroposofie laten inspireren. Nieuwe Veste is aangesloten bij de brancheorganisatie voor verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg. NCOI Opleidingsgroep 5

7 Management in de zorg - Examennummer juni 2014 Vragen bij de case 1. Analyseer aan de hand van 4 macro-factoren hoe de organisatie interacteert met de macro-omgeving. (8 punten) 2. Plaats de volgende ontwikkelingen in de confrontatiematrix (SWOT-analyse) voor de Nieuwe Veste. Motiveer uw antwoord. decentralisatie van huishoudelijke hulp en ondersteunende begeleiding naar gemeenten; beperking van het intramuraal verplegen van ouderen tot de zwaarst geïndiceerden; toenemende vergrijzing; gebruik social media; sterke vermindering financiering ambulante dagopvang, waar de bezetting toch al slecht was. (8 punten) 3. Het leiderschapsmodel van Quinn kent vier leiderschapsstijlen. Leg uit welke leiderschapsstijl het meest passend is in de Nieuwe Veste. Motiveer uw antwoord. (10 punten) 4. In het stadje waar de zorgcentra van 'Drie voor zorg' gelokaliseerd zijn, is nog een andere grote aanbieder van begeleiding en thuiszorg. Deze heeft 'Drie voor zorg' benaderd om te fuseren. Als daarvoor plannen worden ontwikkeld, zal er toestemming moeten worden gevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Geef drie argumenten waarom de NZa de toestemming hiervoor zou kunnen weigeren. (6 punten) 5. Fred Lee noemt de vier prioriteiten bij Disney: veiligheid, hoffelijkheid, show en efficiëntie. Geef van elk van deze vier prioriteiten één voorbeeld uit de case en beschrijf welke invloed meer aandacht voor hoffelijkheid kan hebben op de efficiëntie en klantloyaliteit. (8 punten) NCOI Opleidingsgroep 6

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Job profiel Finance Manager Arts en Zorg

Job profiel Finance Manager Arts en Zorg Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl Job profiel Finance Manager Career Openers puts a-players in contact with a-companies. For top

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

NCZ Nieuwsbrief 3 2011

NCZ Nieuwsbrief 3 2011 NCZ Nieuwsbrief 3 2011 Over nieuwe wetten in de zorg en internetmarketing. Inhoud: Voorwoord Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen Een nieuw gezicht bij het

Nadere informatie