Business Marketing Examennummer: Datum: 26 mei 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Marketing Examennummer: 68403 Datum: 26 mei 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur"

Transcriptie

1 Business Marketing Examennummer: Datum: 26 mei 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Niet-programmeerbare rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Case: Betere zorg met de beste patiëntgegevens (100 punten) Kesterson Nederland richt zich op de ontwikkeling, verkoop, implementatie en het onderhoud van informatiesystemen voor ziekenhuizen en AWBZ-instellingen. Het aantal zorginstellingen in Nederland, waar Kesterson zich op richt, is als volgt verdeeld: Aantal instellingen naar zorgsector Universitaire medische centra 8 Algemene en categoriale ziekenhuizen 106 Privé klinieken 70 GGZ-instelllingen 97 Gehandicaptenzorg 151 Verpleeghuizen 668 Thuiszorginstellingen, bedrijfsartsen, apotheken, huisartsen, paramedici, verzekeringsartsen en overige zorgverleners behoren niet tot de doelgroep. Bij Kesterson Nederland werken ongeveer 80 mensen. De organisatie wordt bestuurd op basis van een Balanced Scorecard, waarbij klantloyaliteit, personeelstevredenheid en financiële rentabiliteit centraal staan. Kesterson heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van elektronische patiëntendossiers (EPD). Hierin kunnen alle artsen, verpleegkundigen en medewerkers van zorginstellingen gegevens van cliënten invoeren en ze kunnen deze raadplegen voor de beste diagnose en behandeling. De marketingdoelstelling voor 2012 is het verhogen van het marktaandeel met 25 procent in deze markt. Naast de hard- en software biedt Kesterson diensten aan die bestaan uit projectmanagement, implementatieconsultancy en diensten voor onderhoud en beheer van de geleverde informatiesystemen. Ter completering van het producten- en dienstenaanbod werkt Kesterson samen met een groot aantal ICT-bedrijven die hun sporen op deelgebieden hebben verdiend. In de gezondheidszorg zijn veranderingen aan de orde van de dag. Bijna wekelijks is er nieuwe wet- en regelgeving door de overheid om de stijging van de kosten van zorg door de vergrijzing te beperken. Aan de andere kant wil zowel de overheid als de patiënt geen concessies doen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. NCOI Opleidingsgroep 1

3 Het organiseren van ketenzorg is een belangrijke pijler om de kwaliteit te verbeteren. Langdurige zorg betekent vaak ook: veel verschillende soorten zorg. Het is beter voor patiënten als deze verschillende soorten zorg op elkaar afgestemd zijn. Ketenzorg kan hierbij helpen. Bij ketenzorg bundelen de verschillende zorgaanbieders de krachten, waardoor het aanbod meer bepaald wordt door de patiënt en minder door de werkwijze van een instelling. Kesterson ziet bij zijn doelgroep een toenemende druk op ICT-budgetten en een continue zoektocht naar verbeteringen met betrekking tot operationele en administratieve efficiency. Daarnaast is er sprake van een toenemend consumentisme bij patiënten en een toenemend belang van patiëntveiligheid en privacy. De behoefte aan een EPD begint vaak bij de arts. In 2012 werken artsen met het elektronische patiëntendossier van Kesterson en het bedrijf is hiermee marktleider. Elke arts krijgt een licentie, waarvoor Kesterson gemiddeld 1.200,- per jaar rekent. De andere artsen werken met software van de meer dan honderd concurrenten van Kesterson. 44 procent van de ziekenhuizen en AWBZ-instellingen heeft een gedeeltelijke, basis-, of volledig functioneel EPD-systeem. Zij hebben hiervoor allemaal een overeenkomst met een softwareleverancier. De verkoopafdeling is verantwoordelijk voor deze overeenkomsten en is een belangrijke schakel in het succes van het bedrijf. De verkoopafdeling bestaat uit vier accountmanagers en een medewerker verkoop binnendienst. De belangrijkste doelstelling van de afdeling is het behoud en groei van het aantal relaties die een overeenkomst met Kesterson hebben. De belangrijkste activiteit bestaat uit het bezoeken van instellingen en het informeren van de rest van de organisatie. Hoewel Kesterson een gemiddeld prijsniveau nastreeft ten opzichte van de markt, klagen de accountmanagers dat Kesterson te duur wordt, dat ze meer korting willen geven en dat klanten dreigen op te zeggen, ondanks dat ze tevreden zijn over de dienstverlening en de relatie. Gelukkig is de investering in en het onderhoud van een EPD-systeem maar een klein gedeelte van de totale ICT-uitgaven. De aanbesteding is meestal niet openbaar. Toch is het een belangrijke aankoop, omdat overstappen, als het eenmaal geïmplementeerd is, bijna niet meer mogelijk is. Onder bezoeken worden ook de gesprekken gerekend die de accountmanagers op seminars, beurzen en congressen hebben met artsen, inkopers en managers van zorginstellingen. Het belangrijkste evenement is het jaarlijkse voorjaarscongres van de NVBZ, de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg, waar alle zorginstellingen, zorgverzekeraars, belangrijke politici en leveranciers aan de zorg samenkomen. Veel concurrenten van Kesterson hebben geen eigen verkooporganisatie, omdat ze kleiner zijn. Zij leveren de software aan 3 landelijke grossiers of aan de 2 grote ERP-softwareleveranciers, Afas en Unit4. De marges van beide partijen zijn 10 procent. De kostprijs, exclusief verkoopkosten, is 800,-. Zorginstellingen zijn niet btw-plichtig en hiermee hoeft derhalve geen rekening te worden gehouden. De marketingkosten voor het bewer- NCOI Opleidingsgroep 2

4 ken van de distributeurs zijn ,- per distributeur. De kosten van de bestaande accountmanagers zijn ,- per persoon, per jaar. De concurrenten hebben alle één accountmanager in dienst voor ,- per jaar. Kesterson ziet de kwaliteit van zijn producten en diensten als een belangrijke voorspeller van de klantloyaliteit. In het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door TNS NIPO, wordt hier ruim aandacht aan besteed. De inkopers en bestuurders van zorginstellingen die klant zijn bij Kesterson ontvangen een vragenlijst. De uiteindelijke keuze voor de leverancier wordt vaak door de directie gemaakt, op advies van de inkoopafdeling, die uiteindelijk de order plaatst. De meerderheid vult de enquête gelukkig elk jaar weer in. De uitkomsten zijn een belangrijke informatiebron voor productinnovaties. Want bij Kesterson zijn ze ervan overtuigd: de beste patiëntrelatie onderhoud je met Kesterson! 3 NCOI Opleidingsgroep

5 Bijlage 1. Specialisme Omvang beroepsgroep arts voor verstandelijk gehandicapten 182 specialist oudergeneeskunde 1434 psychiater 3090 klinisch geriater 188 dermatoloog 505 plastisch chirurg 281 bedrijfsarts 2095 reumatoloog 269 gynaecoloog 1025 orthopedisch chirurg 676 arts voor maag-lever-darmziekten 390 revalidatiearts 478 radiotherapeut 261 internist 2052 kinderarts 1449 neuroloog 872 nucleair geneeskundige 158 radioloog 1091 longarts 559 chirurg 1289 huisarts oogarts 689 anesthesioloog 1696 partholoog 416 kno-arts 507 patholoog 416 medisch microbioloog 253 geneeskundig adviseur bij verzekeraars 1025 uroloog 393 neurochirurg 143 klinisch geneticus 116 cardioloog Peildatum NCOI Opleidingsgroep 4

6 Vragen bij de case 1. Bereken het marktaandeel van Kesterson in Nederland in Toon uw berekening en rond af op één decimaal. (10 punten) 2. Omschrijf de business definition en de business scope van Kesterson, door bij beide de probleem-markt-technologiecombinatie (PMT) te omschrijven. (6 punten) 3. Noem drie kansen en drie bedreigingen voor Kesterson met betrekking tot de externe omgeving. (12 punten) 4. Welke strategie heeft Kesterson gekozen volgens het model van Tracey en Wiersema? Geef ter ondersteuning van uw antwoord twee argumenten. (8 punten) 5. Omschrijf de drie onderdelen (STP) van de marktstrategie van Kesterson op basis van zowel een macro- als een microsegmentatie. (12 punten) 6. Noem per marketingmixinstrument voor Kesterson een doel voor Ga uit van de vier meest gangbare instrumenten. (8 punten) 7. In welke categorie vallen de producten van Kesterson volgens de inkoopportfoliobenadering? Geef ter ondersteuning van uw antwoord twee argumenten. (10 punten) 8. Welke benadering van kwaliteit heeft bij de ondervraagde personen in het klanttevredenheidsonderzoek van TNS NIPO de overhand? Geef ter ondersteuning van uw antwoord één argument. (6 punten) 9. Formuleer het prijsbeleid van Kesterson aan de hand van de begrippen prijszetting, assortiment, total cost of ownership en kortingen. (12 punten) 10. Formuleer een cognitieve beursdoelstelling voor de accountmanagers op het voorjaarscongres van de NVBZ. (6 punten) 11. Moet Kesterson kiezen voor distributie via grossiers of blijven werken met alleen een buitendienst? Motiveer uw antwoord aan de hand van een berekening. (10 punten) 5 NCOI Opleidingsgroep

Marktaandeel: 2.413 / 21.856 = 11,0% Minnaar, G. & Sluijs N. van der (vierde druk). Commerciële Calculaties 2, hfdst. 5, p.154

Marktaandeel: 2.413 / 21.856 = 11,0% Minnaar, G. & Sluijs N. van der (vierde druk). Commerciële Calculaties 2, hfdst. 5, p.154 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Case: Betere zorg met de beste patiëntgegevens (100 punten) 1. 11,0% Aantal

Nadere informatie

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten C.R.C. Huizinga-Arp Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten Houten 013 9 De bekostiging van de zorg.1 Inleiding 10. Definitie van de zorg 10.3 De kosten van de zorg 10.4 De betalers van de zorg

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten

Bacheloropdracht. Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten Bacheloropdracht Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten Hanneke Banis Studentnummer 0120219 Universiteit Twente Studierichting Gezondheidswetenschappen Examinator Dr. H.G.M. Oosterwijk

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Kwaliteits- en servicemanagement Examennummer: 72484 Datum: 13 april 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking September 2014 Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD,

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

IF YOU CAN T BEAT THEM, JOIN THEM!!! Strategische keuzes voor het Revalidatiecentrum Amsterdam op basis van een marketingstrategie

IF YOU CAN T BEAT THEM, JOIN THEM!!! Strategische keuzes voor het Revalidatiecentrum Amsterdam op basis van een marketingstrategie IF YOU CAN T BEAT THEM, JOIN THEM!!! Strategische keuzes voor het Revalidatiecentrum Amsterdam op basis van een marketingstrategie Scriptie ingediend ter verkrijging van de graad MBA-Health Nyncke Bouma

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis.

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Leonard van den Pol Master of Health Business Administration Erasmus CMDZ Rotterdam 15 maart 2006 Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg Het kan écht: betere zorg voor minder geld Sneller Beter - De logistiek in de zorg Eindrapportage TPG 7 juni 2004 Weet jij welke weg ik moet volgen? vroeg de haas aan de uil. Dat hangt er van af waar je

Nadere informatie

Innovatieroutes in de zorg

Innovatieroutes in de zorg SUCCESVOL ONDERNEMEN MET EHEALTH Innovatieroutes in de zorg ONDERZOEK NOVEMBER 2013 Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg Windesheim zet kennis in werking Projectpartners Achmea divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Is internet een orkaan, windkracht 10 of een zacht briesje? Of is het een kracht

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Samenwerken en concurreren in de zorgsector

Samenwerken en concurreren in de zorgsector Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Nederlandse Mededingingsautoriteit Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Disclaimer: Deze brochure

Nadere informatie