Financiële deskundigheid Examennummer: Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur"

Transcriptie

1 Financiële deskundigheid Examennummer: Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case met 5 open vragen (maximaal 50 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Niet-programmeerbare rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Open vragen (50 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. 1. Er is een drietal spaarmotieven aan te geven. Benoem deze drie en geef van elk een voorbeeld. (3 punten) 2. Wie vallen onder de kring van verzekerden voor de AOW? (2 punten) 3. Ruud en Truus hebben een en/of-rekening bij de -bank. Deze bank komt op 1 oktober 2009 in aanmerking voor de depositogarantieregeling. Ze hebben veel gespaard en er staat nu op de rekening. Wat krijgen Ruud en Truus uitgekeerd? (3 punten) 4. Welke vier uitgangspunten liggen ten grondslag aan de WFT? (4 punten) 5. Het reisbureau Op de hoek wil haar cliënten zo goed mogelijk adviseren en verkoopt daarom bij de geboekte reizen ook tijdelijke annulerings- en reisverzekeringen. Is dit reisbureau vergunningsplichtig onder de WFT? Motiveer uw antwoord. (3 punten) 6. De AFM richt zich met name op de invulling van het begrip zorgplicht. Op welke drie wijzen is de zorgplicht tegenover cliënten in de wet uitgewerkt? (3 punten) 7. Bij opties is er sprake van een koop en een verkoop en van een onderliggende vermogenstitel. Er worden zowel door de verkoper als de koper rechten en verplichtingen aangegaan. Geef aan wat onderstaande letters betekenen in het kader van het aangaan van optieverplichtingen. (4 punten) Kopen van een optie Verkopen van een optie Calloptie A C Putoptie B D NCOI Opleidingsgroep 1

3 8. Om onderworpen te zijn aan de inkomstenbelasting is het van belang te weten wanneer belasting geheven wordt. a. Geef aan bij welke twee belastingplichtige groepen inkomstenbelasting wordt geheven. (2 punten) b. Geef per groep aan over welk inkomen de belasting wordt geheven. (2 punten) (totaal 4 punten) 9. Binnen de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 is het begrip eigen woning gedefinieerd. Hierop zijn twee uitzonderingen te noemen. Welke zijn dit, die toch onder het begrip woning vallen? (4 punten) 10. Voor het kopen van een eigen woning stelt de bank voor om een dertigjarige annuïteitenhypotheek af te sluiten van De rente is hiervan het laagst, namelijk 5%. Wat is de jaarlijkse annuïteit? Laat uw berekening zien. (3 punten) 11. Welke vier punten moeten worden opgenomen in een voorovereenkomst van een bv, zoals die wordt opgenomen in een akte die u wilt laten registeren bij de inspectie Registratie en Successie? (4 punten) 12. Burgerlijk Wetboek titel 2 Artikel 207c is een begrip binnen de financieringswereld. Leg uit wat dit artikel inhoudt. (3 punten) 13. Een cliënt is het niet eens met de uitkomst van het gesprek met de adviseur en overweegt stappen te ondernemen. Beschrijf welke stappen de cliënt achtereenvolgens kan nemen. (4 punten) 14. Wat is een rating? (3 punten) 15. Door welke instantie wordt de AWBZ uitgevoerd? (3 punten) NCOI Opleidingsgroep 2

4 Case: Politieke Partij Plots (50 punten) Een nieuwe partij is als een komeet het politieke bestel binnengekomen. Het is dan ook treffend dat deze partij de naam Plots draagt. Deze partij heeft voorgesteld om één uniform tarief voor de inkomstenbelasting te gaan invoeren. Gedacht wordt aan een vast tarief van 25%. Daarnaast wil de partij het milieu hoger op de politieke agenda plaatsen. Hiertoe wil zij de bestaande milieubelastingen verder uitbreiden met onder andere een openhaardbelasting en een barbecueheffing. Er zijn ongeveer 1,1 miljoen open haarden in Nederland. Deze stoten veel milieuschadelijke stoffen uit, die het broeikaseffect verhogen. Daarnaast is het voor de gezondheid niet goed. Er komen vervuilende stoffen in huis, met gevaar voor stikken door koolmonoxide. Daarnaast geeft het ook overlast. De rook bestaat uit vervuilende stoffen die weer in het milieu terechtkomen. Geschat wordt dat deze belasting per jaar 100 per open haard moet gaan opleveren. De kosten voor het controleren door de overheid worden begroot op 30 per open haard. De jaren daarna zal dit verminderen tot 10. De rentestand is 5%. Plots wil met name deze belastingverhoging voorstellen om het begrotingstekort op te lossen. Dit tekort is ontstaan door de economische crisis, waarbij veel overheidsgeld moest worden gestoken in de economie. Vragen bij de case 1. Na de Tweede Wereldoorlog is ons belangstellingstelsel gekenmerkt door een tweetal belangrijke uitgangspunten. Noem deze twee uitgangspunten en geef aan hoe deze zich verhouden tot de bovengenoemde stelling van een uniform inkomstenbelastingtarief van 25%. Motiveer uw antwoord. (10 punten) 2. Geef aan welke milieubelastingen er momenteel in Nederland zijn. Past de voorgestelde belasting binnen ons belastingsysteem? Motiveer uw antwoord. (10 punten) 3. Hoeveel zal deze belasting na tien jaar op nettobasis opleveren? Laat uw berekening zien. (10 punten) 4. Het eerste jaar moet er een bedrag worden opgenomen in de begroting. Er wordt voorgesteld dat deze belasting 1,5 miljard moet opleveren. Hoeveel mogen de jaarlijkse kosten bedragen na het eerste jaar? Laat uw berekening zien. (11 punten) NCOI Opleidingsgroep 3

5 5. Binnen uw bedrijf is besloten naar aanleiding van een controle van de AFM een nieuwe checklist voor zorgplicht op te stellen. Welke drie punten zijn van belang om aan een goede zorgplicht te voldoen?. (9 punten) NCOI Opleidingsgroep 4

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt wonen zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Credivance. Méér dan krediet. Bent u op zoek naar een passende finacieringsoplossing om uw woonwensen te realiseren? Zoekt u een goed

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons?

Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons? Belastingdienst Derdenonderzoek, wat betekent dat voor u? Wat is een derdenonderzoek en wat zijn de spelregels voor u en voor ons? Waarom deze folder? Doet de Belastingdienst onderzoek bij u over anderen?

Nadere informatie

Q&A voor participanten

Q&A voor participanten Q&A voor participanten 1. Q: Wat is de juridische vorm van het participatiefonds? A: Het is een beleggingsfonds voor gemene rekening. 2. Q: Wat is een beleggingsfonds voor gemene rekening? A: Het beleggingsfonds

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE GL EN TL ECONOMIE VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 41

Nadere informatie