Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt."

Transcriptie

1 Privaatrecht I Examennummer: Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) - 4 open vragen (maximaal 40 punten) - een case met 3 open vragen (maximaal 20 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: -Borgers, M.J., Kamminga, M.T., Kummeling, H., e.a. (2012). Kluwer collegebundel 2012/2013, Deventer: Kluwer. Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 4 punten. 1. Als een gemeente na het vaststellen van een bestemmingsplan grond aan particulieren uitgeeft, op welk rechtsgebied begeeft de gemeente zich dan? a. Het bestuursrecht b. Het privaatrecht c. Het publiekrecht 2. Een automobilist heeft bij zijn garagehouder vier wielen met winterbanden in opslag. Twee keer per jaar gaat hij naar de garagehouder om de wielen te wisselen: ene wiel eronderuit, andere wiel eronder. Welke stelling is juist? a. De feitelijk aan de auto gemonteerde wielen maken deel uit van de auto, de nietgemonteerde niet. b. Geen van beide soorten wielen zijn bestanddeel van de auto, omdat ze bestemd zijn om regelmatig gewisseld te worden. c. Zowel de gemonteerde als de niet-gemonteerde wielen zijn als bestanddeel te beschouwen, omdat ze bestemd zijn voor de auto. 3. Een woonhuis is verkocht en moet overgedragen worden. Op vrijdag 19 oktober 2012 maakt de notaris de akte op, op zaterdag 20 oktober biedt hij de akte ter inschrijving aan bij het kadaster en op maandag 22 oktober 2012 schrijft het kadaster de akte in het register in. Op welke dag kan de koper zich eigenaar noemen? a. Op 19 oktober 2012 b. Op 20 oktober 2012 c. Op 22 oktober 2012 NCOI Opleidingsgroep 1

3 Privaatrecht I - Examennummer december Jan de Boer wil graag een eigen onderneming starten, maar beschikt niet over voldoende kapitaal. De plaatselijke bank wil hem wel een geldlening verstrekken. De vader van Jan, Cor de Boer, is bereid zijn huis als zekerheidsobject aan te bieden. Wie is in deze case de hypotheekgever? a. Cor de Boer b. De bank c. Jan de Boer 5. Joost Gochum heeft een auto verkocht aan Klaas Rozema. Er blijkt echter geknoeid te zijn met de kilometerstand. Klaas Rozema roept daarom de nietigheid in van de koopovereenkomst. Wat is de juridische positie van Joost Gochum als Klaas Rozema de nietigheid inroept? a. Joost Gochum is altijd eigenaar gebleven. b. Joost Gochum kan de auto terugvorderen als Klaas Rozema daarmee instemt. c. Joost Gochum zal eerst bij de rechter zijn rechten moeten bevechten. 6. Wanneer is een kassière in een tuincentrum bevoegd namens de werkgever rechtshandelingen te verrichten? a. Als zij de beschikking heeft over een nadrukkelijke lastgeving. b. Als zij de beschikking heeft over een nadrukkelijke volmacht. c. Dat vloeit rechtens voort uit haar arbeidsovereenkomst. 7. Een autohandelaar biedt aan een potentiële koper mondeling een inruilprijs voor zijn in te ruilen auto aan van De koper vindt dat te weinig en vertrekt weer. Thuisgekomen onderzoekt hij op het internet wat de gangbare waarde is van zijn auto en ontdekt dat het bod van zo gek nog niet is. Dus springt hij binnen een uur na zijn eerste bezoek in de auto om het bod van de garagehouder alsnog te aanvaarden. Die biedt nu echter slechts Welke stelling is juist? a. De garagehouder is gebonden aan zijn recente bod van b. De garagehouder is niet gebonden aan zijn recente bod van c. De rechter zal eventueel beslissen dat de inruilprijs zal bedragen. 8. Een boer heeft zijn schuur verhuurd aan een plaatselijk bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het stallen van caravans van particulieren. Op een kwade dag breekt in de caravanstalling na een blikseminslag brand uit. Enkele caravans raken behoorlijk beschadigd. Wie is/zijn aansprakelijk voor de schade aan de caravans? a. Alleen de boer b. Alleen de huurder c. Zowel de boer als de huurder NCOI Opleidingsgroep 2

4 Privaatrecht I - Examennummer december Kan een natuurlijke verbintenis worden omgezet in een rechtens afdwingbare vordering? a. Ja, wanneer schuldenaar en schuldeiser daar een overeenkomst over sluiten. b. Ja, wanneer schuldenaar en schuldeiser daar een overeenkomst over sluiten zonder rekening te houden met andere schuldeisers. c. Nee, dat zou juist het karakter van een natuurlijke verbintenis aantasten. 10. De plaatselijke leverancier verkoopt aan Sjaak de Wit een wasmachine, die terstond betaald wordt en ook in eigendom aan Sjaak wordt overgedragen. De leverancier levert de machine de volgende dag bij Sjaak thuis af. Tijdens het uitladen voor de deur van het huis van Sjaak valt de machine van de laadklep van de wagen van de leverancier. Wie draagt hiervan het risico van de schade? a. De leverancier, want er is bij een consumentenkoop pas sprake van overgang van het risico wanneer het gekochte afgeleverd is. b. De leverancier, want er is geleverd onder fictief eigendomsvoorbehoud. c. Sjaak, want hij heeft bij de afronding van de koopovereenkomst de eigendom al verkregen. 3 NCOI Opleidingsgroep

5 Open vragen (40 punten) 1. Wat is het essentiële verschil tussen de zwarte lijst en de grijze lijst? Motiveer uw antwoord en noem daarbij ook de bewijspositie. (10 punten) 2. Tinus Bakker ontdekt bij thuiskomst dat bij zijn buurman een ruit is ingewaaid. Tinus neemt maatregelen en geeft de plaatselijke aannemer opdracht namens zijn buurman het gat provisorisch te dichten. Welke rechtsverhouding(en) ontstaat(n) door deze actie? Motiveer uw antwoord. (10 punten) 3. Noem drie gevolgen van schuldeisersverzuim. (10 punten) 4. Ten overstaan van een notaris wordt een huis executoriaal verkocht. Het huis lijkt de notaris zelf ook aantrekkelijk en hij biedt zelf op de veiling mee. Is er door zijn bod een rechtsgeldige rechtshandeling verricht? Motiveer uw antwoord en vermeld het betreffende wetsartikel. (10 punten) NCOI Opleidingsgroep 4

6 Case: Zo n jongen toch! (20 punten) Cor Klop is 15 jaar oud. Van kind af aan is hij al erg ondernemend. Op 1 februari stapt hij naar de plaatselijke supermarkt, omdat hij geld wil verdienen voor een nieuwe scooter. Hij sluit met de supermarkteigenaar een arbeidsovereenkomst voor een jaar, waarbij een proeftijd van twee maanden wordt afgesproken. In het contract is ook een concurrentiebeding opgenomen. Cors vader is het met deze arbeidsovereenkomst niet eens, want hij wil dat zijn zoon eerst alle aandacht aan zijn studie besteedt. Daarom zegt hij in zijn rol van vader op 5 maart de arbeidsovereenkomst op. Op die dag heeft Cor door zijn schuld een voetganger aangereden, toen hij op weg was naar zijn werk. De schade aan de kleding van de voetganger bedraagt 400. Vragen bij de case 1. Kan de vader van Cor op 5 maart de nietigheid van de arbeidsovereenkomst inroepen? Motiveer uw antwoord en vermeld het betreffende wetsartikel. (7 punten) Houd bij het beantwoorden van de volgende vragen geen rekening met het antwoord op vraag Zijn de bedingen die in de case worden genoemd rechtsgeldig? Motiveer uw antwoord en vermeld het (de) betreffende wetsartikel(en). (7 punten) 3. Op wie kan de voetganger zijn schade verhalen? Motiveer uw antwoord en vermeld het betreffende wetsartikel. (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 5

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Financiering

Hoofdstuk 4 - Financiering Hoofdstuk 4 - Financiering Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: financieringsafspraken met bank: opgave 4.2 Plan van aanpak: opgaven 4.3-4.9 Juridisch kader bij zekerheidstelling: opgaven 4.10-4.17 Risico

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Woninghypotheken Algemene voorwaarden

Woninghypotheken Algemene voorwaarden Woninghypotheken Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 02/26 Algemene voorwaarden Woninghypotheken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek Algemene voorwaarden Woninghypotheken van uw hypotheek Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 2 / 23 Algemene voorwaarden Woninghypotheken

Nadere informatie

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT

PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT PRAKTISCH CONSUMENTENRECHT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl

Huis kopen. www.westvest.netwerknotarissen.nl Huis kopen Een huis kopen of verkopen gebeurt niet zomaar. Het is één van de mijlpalen in uw leven, een beslissing waar u vooraf goed over nadenkt. Wat voor huis wilt u kopen, in welke buurt. Hoe kunt

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

TOELICHTING HYPOTHEEKAKTE

TOELICHTING HYPOTHEEKAKTE TOELICHTING HYPOTHEEKAKTE 123NOTARIS een handelsnaam van Damsté advocaten notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 84 www.123notaris.com Geachte cliënt, U heeft een

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag Pos/Van den Bosch Verabsolutering van het relatieve recht; onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is niet strikt. Pachter Van den Bosch heeft een koopoptie op de weilanden van X. X overlijdt

Nadere informatie