ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur"

Transcriptie

1 ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal 100 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Niet-programmeerbare rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Case: International Financial Services BV (100 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier IFS (International Financial Services) is een internationaal opererende financiële dienstverlener. Het bedrijf heeft zwaar te lijden gehad onder de recente economische crisis. Veel klanten hebben hun vermogen onttrokken en elders veiliggesteld, nieuwe klanten zijn lastig te contracteren en producten stralen onder de huidige omstandigheden te weinig vertrouwen uit. IFS, van oudsher een familiebedrijf, wordt strak hiërarchisch geleid. Alle beslissingen worden genomen door drie broers, waarvan een algemeen directeur is. In totaal werken er 150 medewerkers. De eigenaren zijn ouder dan 55 jaar, zien het vechten in de markt niet meer zitten en bieden IFS te koop aan. Uw werkgever, Bank B, heeft dit bedrijf aangekocht en wil het verder ontwikkelen. U bent aangesteld als projectleider met als belangrijkste taken: het inventariseren van de huidige situatie; het ontwikkelen van een inrichtingsplan voor de nieuwe organisatie; het realiseren van goedgekeurde noodzakelijke veranderingen. Na twee weken spreken met betrokkenen, lezen van de interne stukken en verkenningen in de omgeving van IFS, is uw inventarisatie afgerond en bent u klaar voor een analysefase die moet leiden tot een advies aan uw opdrachtgever. Omgevingsanalyse IFS is een van de vele spelers in een turbulente markt. De concurrentie is hevig en wordt uitgevochten op basis van scherpe aanbiedingen, op het randje van de kostprijs en er moet door aanbieders soms zeer snel intern geschakeld worden om klanten binnen te halen. Medewerkers op marketing en in de verkoopteams klagen in deze situatie over gebrekkige ondersteuning van de backoffice, te weinig informatie, weinig accuraat en niet tijdig. Er bestaat onzekerheid over externe factoren die de markt beïnvloeden. De wijze waarop de overheid zal ingrijpen, de maatregelen die door toezichthouders zullen worden genomen en de veranderingen die zullen worden opgelegd met betrekking tot het afleggen van verantwoording in jaarverslagen, het is allemaal niet uitgewerkt. Wel is het aannemelijk dat de onderlinge concurrentie belangrijk blijft, maar strakker aan regels onderhevig zal zijn. De huidige en toekomstige klanten zullen hun producten en diensten in de toekomst op een andere manier dan nu willen afnemen. Vooralsnog zal de con- NCOI Opleidingsgroep 2

3 sument de hand op de knip houden, consolideren. Wanneer de bestedingen zullen loskomen, is niet duidelijk. De werkwijze van IFS is niet zo dat scenario s zijn beschreven die de impact van economische schommelingen op de omzet, processen en infrastructuur weergeven. Een betere toegankelijkheid, minder bemoeienis bij aankoop, flexibeler contracten en maatwerkproducten lijken kernbegrippen uit het toekomstige aanbod. Producten als verzekeringen en kredieten zullen aan grote verandering onderhevig worden. Productinnovatie, kanaalstrategie en portfoliomanagement worden naar verwachting succesfactoren in het benaderen en behouden van klanten. Technologische ontwikkelingen zijn er voldoende, er is echter een groot probleem met de flexibiliteit van deze toepassingen, de implementatiesnelheid en de terugverdientijd. Veel IT-investeringen staan op hold in afwachting van een betere propositie aan de aanbodzijde. Interne analyse IFS is een echt familiebedrijf met korte hiërarchische lijnen naar boven en alle besluitvorming in de top. Informatievoorziening die erop is gericht de eigenaren te informeren over de financiële positie. Uitgestelde investeringen, een verouderde infrastructuur en te weinig inzicht in bedrijfsprocessen. Medewerkers die taakgericht hun werk doen, maar geen zicht hebben op het grotere geheel. Hierdoor is informatievoorziening niet procesgericht, gefragmenteerd en lastig te onderhouden. Inconsistentie en redundantie zorgen ervoor dat betrouwbaarheid en actualiteit onder druk staan. Er is nauwelijks sprake van architectuur die ten grondslag ligt aan bedrijfsactiviteiten, niet aan de business noch aan de ICT-zijde. Het applicatielandschap is erop gericht taakgericht uitvoerende werkzaamheden te ondersteunen. Er draaien in totaal zo n 120 applicaties op twee gescheiden netwerken en er zijn in totaal 28 databases. Men werkt volgens ITIL-principes, wat in de praktijk inhoudt dat incident management is geïmplementeerd. NCOI Opleidingsgroep 3

4 Figuur 1: Figuur: Organisatiestructuur van IFS De waardeketen van IFS is opgebouwd rondom een aantal kerntaken die direct voortvloeien uit verkoopactiviteiten. Verkopen vinden plaats via een netwerk van vertegenwoordigers en advertenties met antwoordcouponnen in de belangrijkste regionale huis- 4 NCOI Opleidingsgroep

5 aan-huisbladen. De afdeling interne acceptatie controleert en valideert alle aanvragen. Na acceptatie worden klanten in beheer gegeven bij de afdeling Contractbeheer. Is men eenmaal klant, dan is er geen actief relatiebeheer. De producten van IFS zijn verdeeld over vier productgroepen: Schadeverzekeringen (27 producten), Levensverzekeringen (13 producten), Kredieten (22 producten) en Beleggingen (43 standaardproducten en 3 maatwerkprofielen). 60% van de omzet komt uit Schadeverzekeringen, terwijl 70% van de ingelegde premie en geldwaarde in Beleggingen zit. Levensverzekeringen brengen 7% van de omzet, kredieten 21%. De omzet bestaat voornamelijk uit de eenmalige afsluitprovisie en rente inkomsten. Onder invloed van politiek en concurrentie staan de opbrengsten uit afsluitprovisies onder druk. Onder invloed van een toenemende claimcultuur is 30% van de schadeverzekeringen verliesgevend. Door stijgende incassokosten staan de marges bij kredieten onder druk. Als er al sprake is van een ICT-infrastructuur, dan is deze conform de productgroepen ingericht. Er zijn gescheiden productdatabases en klantinformatie wordt niet over productgroepen heen gedeeld. De klanten-retentie-ratio is lager dan bij concurrenten. De kostenplaatsstructuur is leidend in de activiteiten van de backoffice. Informatievoorziening is voornamelijk gericht op gerealiseerde verkopen en omzetwaarde. Deze moet door een toekomstige implementatie van CRM op de schop. Klantwaarden, kostenreductie in de keten en klanten die de weg naar IFS weer weten te vinden, zijn directe targets die hieraan worden meegegeven. Vragen bij de case 1. Maak een PEST-analyse voor IFS en noem bij ieder aspect minimaal twee ontwikkelingen die bedreigingen vormen. (8 punten) 2. Geef vijf argumenten waarom de concurrentiekracht bij IFS negatief wordt beïnvloed door ICT. (10 punten) 3. Tijdens de interne analyse kwam u erachter dat IFS toch ook een sterkte inbrengt, die een meerwaarde kan bieden aan Bank B. Bank B bevindt zich ook in een aantal markten waar hard moet worden gewerkt aan marges en omzet. Op welke wijze biedt IFS een verbeterkans in de concurrentie-arena? Licht uw antwoord toe. (12 punten) NCOI Opleidingsgroep 5

6 4. Een van de onderdelen van uw advies is gebaseerd op een analyse met de BCG-matrix. ster vraagteken marktaantrekkelijkheid laag hoog melkkoe hond bleeder Figuur 2: hoog laag verlies winstgevendheid Figuur: BCG-matrix verzekeringen IFS Geef op basis van deze BCG twee argumenten waarom een focusstrategie op IFS Verzekeringen kan worden toegepast en geef ten minste één argument uit de case waaruit blijkt dat de focusstrategie rendement op zal leveren. (12 punten) 5. Noem twee verschillende argumenten uit de case die aantonen dat klantenloyaliteit kan worden verbeterd. (8 punten) 6. In het ICT-domein kunnen diverse bottlenecks worden geëlimineerd. Welke bijdrage kan ICT binnen IFS leveren aan waardecreatie voor de klant als wordt uitgegaan van procesgericht werken en interventies volgens Hammer en Stanton? Noem ten minste drie bijdragen. (9 punten) 7. IFS kan gereorganiseerd worden op basis van een recompete strategie. Noem twee redenen waarom deze strategie geschikt zou kunnen zijn.(8 punten) 8. De organisatiediscussie leidt tot een of meerdere opgaven voor de onderneming. Noem twee van deze opgaven en geef met een voorbeeld uit de case aan waarom deze relevant zijn voor IFS. (12 punten) 9. In het kader van het Strategic Alignment model komt onder andere Infrastructuur als Business Enabler naar voren. Toon op basis van ten minste drie argumenten uit de case aan op welke wijze dit bij IFS kan worden ingevuld. (9 punten) 10. Noem drie in de case genoemde problemen die door de invoering van CRM moeten worden opgelost. (12 punten) 6 NCOI Opleidingsgroep

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Klantenpiramide & Klantsegmentatie

Klantenpiramide & Klantsegmentatie Klantenpiramide In dit artikel wordt de klantenpiramide uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de klantenpiramide en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie. Wat is een klantenpiramide?

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Show me the money! Waardegedreven programmamanagement: bedrijven staan noodgedwongen voor investeringen verbetering van hun bedrijfsvoering.

Show me the money! Waardegedreven programmamanagement: bedrijven staan noodgedwongen voor investeringen verbetering van hun bedrijfsvoering. MCA 6 strategie Waardegedreven programmamanagement: Show me the money! Drs. M.R.P. Werson Managing Consultant in de practice Financial Performance Consulting van Cap Gemini Ernst & Young In de meeste literatuur

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie