een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen"

Transcriptie

1 een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen

2 CIPAL visie een kwestie van de juiste invalshoek 1.CIPAL Doelstellingen In een wereld waar technologie en innovatie de dagelijkse aspecten van het leven sterk mee helpen bepalen stelt CIPAL zich, als ICT-adviseur voor de publieke sector, tot doel om technologische vernieuwingen om te zetten in hoogwaardige maar vlot te hanteren ICT-oplossingen voor de openbare besturen. CIPAL wil hierbij een organisatie zijn die weet te overtuigen door haar producten maar die ook weet te imponeren door haar referenties, hoogwaardige kwaliteit en efficiëntie. Kernactiviteiten Met een uitgebreid team aan hooggekwalificeerde medewerkers wil CIPAL zo een meerwaarde bieden voor de openbare besturen door een breed aanbod aan kwaliteitsvolle producten en diensten op het vlak van o.m. softwareontwikkeling, adviesverlening en serviceverwerking. Met andere woorden : een consistente en betrouwbare ondersteuning op het vlak van software, hardware en netwerken die beantwoordt aan de laatste nieuwe wetgevingen en decreten. CIPAL wil hierbij ook oog hebben voor de vraag naar opleiding en vorming binnen de verschillende diensten. CIPAL Institute is het opleidingsinstituut binnen waar besturen terecht kunnen voor klassikale trainingen, maar waar ook opleidingen en consultancy op maat worden voorzien. naast opleidingen kunnen openbare of private instanties bij CIPAL ook terecht voor het huren van de infrastructuur. Zo beschikt CIPAL over uitstekend uitgeruste vergader- en opleidingslokalen waarin moderne multimediamiddelen ter beschikking staan zoals o.m. video-conferentie faciliteiten, Doelgroepen De CIPAL-automatiseringsprojecten bestrijken een uitgebreid overheidsgebied; gaande van de lokale (stads- en gemeentebesturen, OCMW s, politiezones, culturele en sportcentra, bibliotheken, huisvestingsmaatschappijen, PWA-diensten, ) tot de provinciale, gewestelijke en federale overheidsdiensten. Voordelen Als dienstverlenende vereniging biedt CIPAL ook de mogelijkheid om te opteren voor lidmaatschap tot de dienstverlenende vereniging. Besturen die opteren voor deelnemerschap maken al snel kennis met de essentie van een intergemeentelijk samenwerkingsverband maar vooral ook met de daarmee gepaard gaande voordelen. Een korte opsomming op dit vlak : Medezeggenschap en toezicht via organen zoals de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Directiecomité en het Adviescomité; Een bestuur dat deelnemer is van CIPAL is ook mede-eigenaar van de activa van wat op zich dus ook de continuïteit van de werkzaamheden van de deelnemende besturen garandeert; schaalvoordelen leiden ertoe dat CIPAL zich kan profileren als een overkoepelende ICT-adviseur. Als DV kan CIPAL een totaal oplossing bieden met een uiteenlopende mix van toepassingen. 2

3 CIPAL Vissie Zowel de talrijke eindgebruikers enerzijds als het werkingsgebied van CIPAL anderzijds, maken dat investeringen omtrent software-ontwikkelingen gespreid kunnen worden in tijd en ruimte. Dit maakt van CIPAL een all-round ICT-ADVIsEUR; dus meer dan alleen een leverancier. De schaalgrootte leidt ook tot het voordeel dat CIPAL onafhankelijkheid t.o.v. leveranciers en/of gebruik van open source kan bieden; De jarenlange ervaring enerzijds en het werkingsgebied anderzijds maken CIPAL tot een centrum tussen alle openbare overheden in Vlaanderen. Op dit vlak biedt CIPAL vb. het interbestuurlijk netwerk CIPORT aan, waarlangs informatie kan uitgewisseld worden tussen diverse overheden; CIPAL is een organisatie voor en door openbare besturen; waarbij een uitgebreid team van professionele medewerkers ter beschikking staat dat niet alleen de ICT-kennis in huis heeft, maar ook de kennis van de werking van een bestuur; Een extra kostenbesparende factor dient eveneens op dit vlak aangehaald te worden. Zo worden voor opleidingen, onderhoud, verschillende tarieven gehanteerd voor deelnemers en niet-deelnemers. Klantgerichtheid Deze betrokkenheid van besturen komt vooral tot uiting bij de ontwikkeling van de pakketten. Voor de key-producten worden stuurgroepen opgericht. Besturen die ervoor opteren deel uit te maken van de stuurgroep(en) kunnen dus als het ware de ontwikkeling van de pakketten mee helpen sturen. Zo brengt CIPAL ICT-oplossingen op de markt die beantwoorden aan de dagdagelijkse vereisten van de eindgebruiker. Alle ICT-pakketten worden ook eerst door één of meerdere pilootbesturen getest alvorens ze effectief door CIPAL op de markt gebracht worden. Daarnaast organiseert CIPAL ook fora (vb. voor secretarissen, korpschefs). Ook hier blijft inspraak een belangrijk element. Deze aanpak resulteert dan ook in een productenaanbod dat gemaakt is op maat van de eindgebruiker. Aan de hand van de marktkennis van CIPAL, de inspraak van de gebruikers en de wijzigende wetgeving worden dan ook continu nieuwe releases (met nieuwe/uitgebreide functionaliteiten) op de markt gebracht van de bestaande producten. niet alleen beleidsmensen worden betrokken bij de evoluties van de toepassingen. Ook voor de eigenlijke eindgebruiker voorziet CIPAL per toepassing jaarlijks 1 tot 2 gebruikersvergaderingen al dan niet in combinatie met infodagen per pakket. Eén keer per jaar organiseert CIPAL daarenboven ook de Week van de gebruiker. Dit gespreksforum spreidt zich telkens over een ganse week waarbij infosessies, seminaries en gebruikersvergaderingen worden aangevuld met lezingen door externe sprekers. Een ICT-treffen bij uitstek dus. e-volutie & e-gov aanpak In onze hedendaagse maatschappij blijft de e-aanpak alsmaar winnen aan belang. Wie praat over e-gov binnen de openbare besturen praat niet langer meer over de toekomst maar denkt daarbij aan digitale service naar de burger via vb. een online bibliotheekcatalogus, online ticketverkoop voor het cultureel centrum, online opvragingen stand van zaken vergunningen, documenten, klachten Het is onze taak besturen te begeleiden bij de implementatie van nieuwe e-gov oplossingen en faciliteiten. 3

4 Productdomeinen 2.CIPAL productdomeinen Index 2.1 Beleid p Interne zaken p Communicatie p HRM p Financiën p Burgerzaken p grondgebiedzaken p Technische dienst p Zorg & Welzijn p Cultuur & Vrije tijd p Civiele veiligheid p Politie p Integratie Wij zien het als onze taak, een softwaregamma aan te bieden waarbij de onderlinge ICT-toepassingen een optimaal integratiepatroon vertonen. Het CIPAL-aanbod moet in deze context een tijdsbesparende factor op administratief vlak betekenen. Zo kunnen vb. voor het aanschrijven van aangrenzende eigenaars bij bouwaanvragen naadloos persoons- en adresgegevens uit het bevolkingspakket worden overgenomen, Doorgedreven innovatie en ontwikkelingen op dit vlak hebben geleid tot een TOTAALaanbod dat optimaal beantwoordt aan de hedendaagse vereisten van ICT-integratie. Functioneel integratieschema BACKOFFICE (diensten) MIDOFFICE (beheer) FRONTOFFICE (contact centrum) beleid burgerzaken communicatie interne zaken HRM-dienst cultuur & vrije tijd financiën grondgebiedzaken technische dienst veiligheidsdiensten zorg & welzijn productenbeheer documentbeheer dossierbeheer contactenbeheer proces- & workflowbeheer beleidsinformatie personeelbeheer GIS beheer data archieven CIPAL UNIVERSELE BUS onthaalbalie VOIP & telefonie portalen & websites nieuwsbrieven & e-zines infozuilen & kiosken mobiele media i-loketten productencatalogus dashboards & stuurkaarten digitaal college verhuur & verkoop uitlenen & reserveren 4

5 2.1 Beleid Strategische meerjarenplanning & budget (Olympus) Olympus staat in voor de decentrale automatisering van de opmaak van begroting/budget en de beleidsnota/strategische & financiële nota. naast de volledige integratie tussen de doelstellingen en het budget kunnen eveneens actie-/stappenplannen en indicatoren gedefinieerd worden. Diverse rapporten maken het mogelijk om zowel de financiële toestand, de opgegeven actie- en stappenplannen en indicatoren op te volgen. Beleid Olympus Boekhouding Atlas Athena 3P Daphne Fiona Expert Portunus Hercules Hermes TACTISCH OPERATIONEEL STRATEGISCH Beleidsinformatie & scorecards (Athena) Met Athena kan elke beleids- of stafmedewerker de bestuurlijke data correct en gebruiksvriendelijk exploiteren als beleidsinformatie. Op basis van de Athena plugins kan men met behulp van rapporteringstools (vb. Infozoom) de nodige beleidsinformatie visualiseren in lijsten, rapporten, grafieken e.d.. Communicatie met overige pakketten : Athena werkt hierbij als een geïntegreerde oplossing over de verschillende andere software-oplossingen heen. Per toepassing zijn dan plugins beschikbaar waarin de vertaling gebeurt naar interpreteerbare data. Athena plugins Toepassingen 5

6 Interne zaken 2.2 Interne zaken Documenten- & dossierbeheer - postregistatie (Ariadne) Ariadne zorgt voor een eenvoudige registratie van de post en de correcte opvolging ervan. Ook bestaat de mogelijkheid om dossiers op te volgen en aan termijnbewaking te doen. Enkele belangrijke troeven zijn: postregistratie documenten- & dossieropvolging i-loket Ariadne Workflow (wat staat voor het uittekenen van processen) Ariadne Parnassus Hera Helena Nestor Athena Notulenbeheer (Parnassus) De toepassing Parnassus staat in voor het beheren van vergaderingen, gaande van het decentraal verzamelen van agendapunten over het verzenden van de agenda s en de uitnodigingen tot het opmaken van de notulen en de eventuele uittreksels. Hierbij wordt rekening gehouden met de nodige beveiligingen en zoekmogelijkheden. Een optionele webmodule en/of een koppeling met het stemsysteem behoort eveneens tot de mogelijkheden. Parnassus Ariadne Nestor Hera Adonis Neptunus 3P Contactenbeheer - CRM () Als overkoepelende database verzekert een centraal beheer van contactgegevens. Het gebruik van vermijdt dubbele ingave van informatie en vermindert aanzienlijk de administratie rond contactenbeheer dankzij o.m. linken met talrijke overige CIPAL-pakketten. Belangrijke pluspunten zijn zeker de mailingmodule alsook de koppeling met de authentieke gegevensbronnen: VKBO en bevolking. Ariadne Ianus Neptunus VKBO Atlantis Pegasus Prometheus Boekhouding Burgerzaken Cultuur Nestor Aphrodite Genius Daphne Portunus Plutus Cassandra Hermes Helena Hera Dodona Antigone Chiron 6

7 2.3 Communicatie Interbestuurlijk dienstennetwerk (CIPORT) CIPORT is, als CIPAL Portaal, een handig werkinstrument dat CIPAL aanreikt om communicatie tussen besturen op een veilige en zo goedkoop mogelijke manier te verrichten, aangevuld met een waaier van diensten/toegang tot tal van informatiebronnen (zoals vb. deze van de hogere overheid, het bankwezen, enz..). CIPORT is een Wide Area netwerk (WAn) dat zich uitstrekt over alle vlaamse provincies en dat ten dienste staat van de lokale overheden. Communicatie Digitaal (sociaal) Huis Met deze CIPAL-software beantwoordt een bestuur aan een lokaal sociaal beleid dat moet gericht zijn op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor de burger; evenals een optimale bereikbaarheid van de beoogde doelgroep. Belangrijke peilers zijn : een productencatalogus (met productfiches, informatie) doorverwijsfunctie koppeling van documenten i-loketfunctie koppeling met backoffice toepassingen CIPAL content management systeem (Helius) Helius is een modulair opgebouwde tool die het online brengen van te publiceren informatie beheert en op een vlotte wijze integreert binnen bestaande tructuren. Met Helius kan binnen een bestuur probleemloos de structuur, de navigatie en de inhoud van de website(s) onderhouden worden. Het apart beheren van informatie op diverse websites, intranet en/of interne netwerken stelt niet langer problemen Website ontwikkeling & design CIPAL ontwikkelt niet alleen websites op vraag, maar calculeert hierin ook de nodige adviezen en opleidingen. De interactiviteit met de burger staat centraal waardoor de integratie van een digitaal loket steeds vaker als een vereiste wordt gezien. niet alleen de frontoffice is belangrijk maar zeker ook de koppeling met de backoffice omgeving. Het i-loket van CIPAL is hierbij, zeker binnen het e-gov tijdperk, een meerwaarde. 7

8 Communicatie Communicatie Infokiosken In het kader van doorgedreven informatieverspeiding van/naar de burger gaan zelfbedienings -informatiepunten naar de toekomst toe steeds meer aan belang blijven winnen. CIPAL biedt ook op dit vlak een gamma van oplossingen aan Dienstenplatform i-loketten Via het elektronisch paspoort of het FEDICT-token kunnen online door de burger bepaalde attesten/documenten opgevraagd worden en dit met betrekking tot uiteenlopende items zoals vb. verkavelings-/milieu- of stedenbouwkundige vergunningen, enz CIPAL heeft i-oplossingen die bijdragen tot het verminderen van de administratieve workload van de ambtenaar Algemene multimedia-oplossingen Voor CIPAL, als moderne ICT-organisatie, heeft multimedia niet veel geheimen wat leidt tot een uitgebreid aanbod op dit vlak. Hierbij denken wij vb. aan mediatrainingen, digitalisaties, Intranet/Extranetoplossingen e.d. Ook op het vlak van digitale TV & mediastreaming biedt CIPAL oplossingen en diensten aan. Daarenboven beschikt CIPAL over een eigen opnamestudio. Dit, en nog veel meer, maakt deel uit van een uitgebreid multimedia gamma. 8 8

9 2.4 HRM Om een modern en strategisch personeelsbeleid te voeren kan een bestuur ervoor opteren om taken uit te besteden of om zelf de nodige ICT-oplossingen aan te schaffen die bijdragen tot een efficiënt personeelsmanagement. CIPAL kan in beide gevallen fungeren als de ideale HRM-adviseur. HRM Zo kan een bestuur beroep doen op CIPAL voor: full service secretariaat bijhorende ruime juridische adviesverlening (incl. HR-nieuwsbrief) outsourcing HR-adviesverlening (bv. het opstellen van de personeelsbegroting, enz...) Wie anderzijds opteert om zelf de nodige ICT-oplossingen aan te schaffen kan bij CIPAL terecht voor de onderstaande paketten e-aphrodite HRM-suite (Aphrodite) Deze HRM-suite biedt ondersteuning op het vlak van personeelsmanagement waarbij oplossingen worden gegeven in de verwerking van : personeelsadministratie, tructuur/bezettingen/vervangingen, werving en selectie, competentiemanagement, ziektekrediet/attestenopvolging/controlearts, vorming/training/opleiding en prestatiemanagement (planning, functionering, evaluatie). self-service (e-hrm) functionaliteiten zijn binnen de toepassing beschikbaar die het mogelijk maken dat diensthoofden en medewerkers zelf op beveiligde wijze personeelsgegevens kunnen raadplegen en beheren. Aphrodite HRM Parnassus Athena externe toepassingen Atlas Adonis tijdsregistratie planning Abifire Encare e-aphrodite anciënniteitsbepaling (Adonis) Deze oplossing biedt ICT-ondersteuning op het vlak van anciënniteitsberekening. Van elk personeelslid wordt een volledige loopbaan geregistreerd met o.m. de mogelijkheid tot het opvolgen van de schaalanciënniteiten, geldelijke anciënniteiten, Adonis Aphrodite Atlas Parnassus Athena e-aphrodite loonmotor (Atlas) Atlas biedt een antwoord aan de groeiende administratieve vereisten op het vlak van loonadministratie. De troeven binnen dit pakket zijn o.m.: registratie van personeels- en berekeningsinformatie, modules verloning, aangifte, beheer en historiek, begrotingssimulaties. Atlas HRM Hercules Daphne Olympus Athena Geracc Aphrodite Adonis 9

10 Financiën 2.5 Financiën Gemeenteboekhouding (Daphne) en belastingen (Plutus) Dit pakket beantwoordt aan de vereisten die gesteld zijn binnen de nieuwe gemeenteboekhouding. Enkele modules binnen deze toepassing zijn o.m. budgettaire en algemene boekhouding, module patrimonium en leningen, module belastingen en facturering. Extra troeven zijn de BTW-module en de module voor autonome gemeentebedrijven alsook deze voor het scannen van facturen. Hera Olympus Ianus Cassandra Nestor Daphne Plutus Kinderopvang Cultuur Atlas Athena WIGW Externe toepassingen Winkind Reinaert Antigone Chiron Abifire Certipost Carnysoft AMIS Informat Provinciale boekhouding (Portunus) De pakket laat toe de provinciale boekhouding te voeren. Onderscheiden worden hierbij de volgende modules : budgettaire en algemene boekhouding, patrimonium, leningen, facturatie en scanning. Provinciale Atlas Athena Ianus belastingen Portunus Olympus Cassandra Chiron Externe toepassingen Informat OCMW-boekhouding (Hercules) stelt het OCMW in staat de OCMW-boekhouding te voeren waarbij antwoord wordt geboden aan de vereisten van o.m. : algemene en analytische boekhouding, facturering (algemeen-pacht), patrimonium, leningen, aanmaningen, meerjarig financieel beleidsplan, afbetalingsplannen, beleidsrapportering, e-facturering en scanning. Olympus Genius Athena Atlas Hercules Kinderopvang Cassandra Geracc Ianus Neptunus Winkind Reinaert 10

11 Financiën Financiën Politieboekhouding (Hermes) Met de toepassing Hermes kan de politieboekhouding gevoerd worden. naast de budgettaire en algemene boekhouding bestaan eveneens de modules patrimonium, leningen en facturatie. Hermes Olympus Kassabeheer (Cassandra) voor gemeente, OCMW en provincie Met Cassandra worden de registraties van alle kassaverrichtingen geautomatiseerd waarbij, bij afsluiting van de kassa, de gegevens automatisch worden doorgestuurd naar de CIPAL-boekhouding. Extra troeven zijn bediening via touchscreen en de vlotte beschikbaarheid van meerdere lijsten. Cassandra Boekhouding Cultuur Hera Helena Daphne Hercules Portunus Chiron Antigone Boekhouding voor VZW s, huisvestingsmaatschappijen culturele centra,... (PYA) Deze modulair opgebouwde PYA-oplossing garandeert VZW s, culturele centra, shm s, autonome gemeentebedrijven enz.. een vlotte afhandeling van boekhoudkundige taken zoals vb. de opmaak van de balans, dagboek, e.d. Een greep uit de vele functionaliteiten: klanten, leveranciers, verkoopdagboek, rapporten en documenten, afschrijvingen, automatisch betalingsverkeer,... snel bladeren door de info is mogelijk dankzij de drildown opbouw. Cijfermateriaal kan vlot grafisch voorgesteld worden. PYA Cultuur Genius Athena Prometheus Thales Chiron Antigone 11

12 Burgerzaken 2.6 Burgerzaken Burgerlijke stand (Helena) Automatiseert de registratie van gegevens omtrent de burgerlijke staat van natuurlijke personen. Een greep uit de modules : digitale verzending, gister, koppeling rijksregister, i-loket huwelijk, i-loket begrafenisnationaliteitenreondernemers, digitale aangifte geboorte en scansearch. Helena Hera Ariadne Rijksregister Cassandra Dodona Bevolking (Hera) Verzekert de registratie en mutaties van persoonsgegevens in de registers. bevolkings- Binnen Hera zijn eveneens de volgende modules voorradig: en, paspoorten, parkeerkaarten, rijbewijzen, elektronische identiteitskaart/ adreswijziging- vreemdelingenkaart en kidsid/vreemdelingen, koppeling Helena, self service Document Desk. Plutus Aegis Strafregister Dodona Hera Helena Cassandra Rijksregister Ariadne Koppeling Rijksregister (Hestia) Via deze toepassing kan de gebruiker (gemeente, OCMW, deurwaarder, notaris, parastatale instelling, ) rechtstreeks info vanuit het Rijksregister betrekken. Enkele troeven : vertaaltabel met alle post- en straatcodes van gans België en mogelijkheid tot vrijstelling voor het houden van de fysische bevolkingsfiches (Rn1 en woning) Begraafplaatsen (Dodona) Verzekert een vlotte registratie en opvolging van begravingen met aandacht voor de wijze van begraving (uitstrooiing, begraving urnes, bewaring urnes bij nabestaanden,...) Dodona Helena Hera Nestor Aegis Rijksregister Strafregister (CLS) Deze toepassing garandeert vlotte beheers- en verwerkingsmogelijkheden aan de medewerkers van stad of gemeente. De oplossing kan echter ook vlot geraadpleegd of gebruikt worden door politiediensten voor hun eigen onderzoeken of het doorsturen van info aan parketten, enz Bijkomende troeven zijn ongetwijfeld het elektronisch overhalen van dossiers bij de verhuis van een burger en de module digitale afgifte van het uittreksel uit het strafregister. CLS Hera Rijksregister 12

13 2.7 Grondgebiedzaken Dossierbeheer grondgebiedzaken (Nestor) Grondgebiedzaken Nestor is een geïntegreerde oplossing waarbinnen dossiertypes omtrent ruimtelijke ordening, milieu en andere grondgebied-gerelateerde zaken kunnen beheerd worden. Administratieve en geografische info wordt zo beheerd binnen één toepassing en de gegevens worden bewaard in een ruimtelijke databank. Belangrijke pluspunten zijn zonder meer de mogelijkheid tot bewaking van decretaal vastgelegde termijnen, garantie efficiënte dossieropvolging, herkenning proceswijzigingen, begeleiding bij actualisatie vergunningenregister en register van onbebouwde percelen. Nestor Aegis locatie Daphne Athena Parnassus Kadastraal beheer (Jupiter) Met Jupiter zijn alle perceelgegevens historisch raadpleegbaar in een (anti-) chronologische ketting. Dit laat toe om aan historische dossiers de effectieve percelen van destijds toe te kennen. Dit bespaart de dossierbeheerders bij het invoeren van historische dossiers veel opzoekwerk i.f.v. wettelijke registers. De kadastrale gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden van andere toepassingen en systemen. Jupiter Nestor Saturnus Aegis Athena locatie Planbeheer (Saturnus) Saturnus staat in voor de opmaak en actualisatie van plannenregisters alsook de opbouw van een correcte inventaris van alle bestaande plannen en kaarten bij gemeente, hogere overheden of nutsbedrijven,... waarbij dit laatste de coördinatie van de werkzaamheden van de technische diensten ondersteunt. Het systeem zal de mogelijkheid bevatten metadata van de plannen te registreren zodat belangrijke informatie zoals eigenaar, goedkeuringsdatum, soort plan,... op elk moment kan geraadpleegd worden. De plangegevens kunnen ter beschikking gesteld worden van andere toepassingen en systemen. Saturnus Nestor Jupiter Aegis Athena 13

14 Grondgebiedzaken Grondgebiedzaken Adressenbeheer ( Locatie) Locatie laat toe, adressen (als een combinatie van straat, huis- & busnummer en geografische locatie) op het eigen grondgebied te beheren en deze gegevens ook aan te reiken aan andere toepassingen en/of geografisch te tonen. Door de adresformaten met elkaar in overeenstemming te brengen kan de gebruiker (vertrekkende vanuit één van deze adresformaten) locaties weergeven via de overeenstemming met het CRAB-adres dat een geografisch adrespunt bevat. Zo kunnen thematische kaarten worden gegenereerd die het beleid kunnen ondersteunen. Locatie bevat ook functionaliteiten om de historiek van adressen op te bouwen en hernummeringen te organiseren. locatie Hera Jupiter Aegis Athena GIS-geoloket (Aegis) Het geoloket stelt het bestuur in staat om administratieve en geografische gegevens raadpleegbaar te stellen aan alle medewerkers onder de vorm van een intranetoplossing. De functionaliteiten worden aangeboden met een unieke integratie van administratieve en geografische gegevens. De gebruiker moet in principe geen gis-kennis beheersen om efficiënt en accuraat met het geoloket te kunnen werken. De gis-coördinator kan nieuwe kaartlagen (thema s) toevoegen en legendes definiëren. Hij heeft hierbij alle beheersmogelijkheden ter beschikking. Dodona locatie Athena Aegis Nestor Saturnus Jupiter Hera 14

15 2.8 Technische diensten Technische diensten Voorraadbeheer (Ianus) Met behulp van voorraadbeheer kan elk bestuur een efficiënt stockbeheer garanderen. Het pakket garandeert eenvoudige registraties waardoor voorraden automatisch worden bijgewerkt en doorgegeven naar het boekhoudpakket met een online budgetcontrole. Vanuit het verbruik worden automatisch bestelbonnen aangemaakt voor de artikels beneden de minimumvoorraad. Ianus Boekhouding Pegasus Hercules Daphne Portunus Voertuigenbeheer (Pegasus) Voertuigenbeheer is een toepassing waarmee de technische fiche beheerd kan worden via het opvolgen van onderhoud en herstellingen. Daarnaast zijn er de volgende modules : reservatie, tankregistratie en verzekering. Pegasus Ianus Signalisaties (Castor) Het doel van deze ICT-toepassing bestaat erin, signalisaties (als dossier ingevoerd) gis-matig te beheren/te plaatsen op kaart. Onder signalisaties worden in eerste fase verkeers- en informatieborden verstaan alsook verkeerslichten. Later komen hier nog wegmarkeringen bij. Tal van gegevens kunnen beheerd worden zoals vb. plaats, type signalisatie, aard en bevestiging aan ankerpunt, nazicht en onderhoud. Het grote voordeel van beheer via het gis is de mogelijkheid om opzoekingen ook onmiddellijk geografisch weer te geven. Castor Aegis Athena Waardebonnen huisvuilophaling (Arcas) - Diftar Arcas is een automatiseringspakket dat helpt bij de administratie rond het toepassen van een differentiële tarificatie (Diftar) alsook het geven van waardebonnen voor gratis huisvuilzakken. CIPAL kan op dit vlak zelfs een A tot Z service leveren gaande van het aanmaken, afdrukken en inpakken tot verzenden van de facturen of aanslagbiljetten en de gehele betalingsregistratie en opvolging. Besturen kunnen lokaal evenwel alle processen opvolgen en dan alle informatie aan de burgers bezorgen bij eventuele telefonische vragen, inlichtingen of bezwaren. 15

16 Zorg & welzijn 2.9 Zorg & welzijn Sociale Dienst (Neptunus) Deze toepassing ondersteunt de administratie omtrent de uiteenlopende taken binnen het brede actieterrein van de sociale Dienst. Een naadloze integratie met andere diensten op het OCMW was de uitgangsbasis. Een procesbeheersing vertrekkende van de registratie van de vraag, over het voeren van een sociaal onderzoek, het voorbrengen van voorstellen op de raad, tot het volautomatisch verwerken van een beslissing tot in de puntjes ligt hierbij aan de basis. Belangrijke troeven zijn zonder meer : de volautomatische doorgave van betalingen, vorderingen e.d. naar de CIPAL OCMW-boekhouding Hercules, maximale afstemming/communicatie met KsZ, beschikbaarheid webversie, mogelijkheid rechtstreekse inlezing gegevens elektronische identiteitskaarten,.. nieuwe troeven zijn de module tewerkstelling en seniorenzorg. Geracc Prometheus KSZ-stromen Athena Neptunus Hercules Parnassus Genius Thuisdiensten (Genius) Deze oplossing, die beantwoordt aan de Vesta-richtlijnen, behandelt de diverse aspecten van de thuiszorg die de openbare besturen aanbieden. Het pakket omvat zo vb. de concrete uitwerking van de diensten voor gezinszorg, poets- en klusjeshulp en warme maaltijdbedeling. Eveneens aanwezig is een aparte registratie voor andere dienstverleningen zoals personenalarmsystemen, mindermobielencentrales en de PDA-oplossing mobiel leveren en bestellen van maaltijden. KSZ Vesta PYA Athena Genius Hercules Neptunus Genius mobiel (PDA) Rustoorden (Geracc) Deze toepassing biedt een oplossing aan de administratieve registraties omtrent rusthuisverblijven. Aansluitend op het basispakket zijn beheersmogelijkheden rond medicatie, de toe te dienen zorgen en het elektronisch verzorgingsdossier voorhanden. Geracc Neptunus Atlas Hercules Athena 16

17 Zorg & welzijn PWA (Minerva) Binnen deze toepassing wordt een antwoord geboden aan de administratieve vereisten binnen de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen. Zorg & welzijn naast het beheer van de standaard basisgegevens kan de ingebrachte info ook worden samengevoegd met Word-documenten wat het versturen van mailings vergemakkelijkt. Minerva leent zich ook voor gebruik binnen een dienstencheques-onderneming Verhuur woningen (Prometheus) Prometheus staat in voor de automatisering van alle administratieve taken omtrent het verhuren van woningen en is aangepast aan de sociale huurwetgeving. Enkele aspecten waaraan een antwoord wordt geboden : gegevens omtrent panden, kandidaten, effectieve huurders, huurberekeningen, toewijzingen, KsZ-communicatie.. enz. Een extra troef is de beschikbaarheid van een webversie. Prometheus Thales PYA Athena KSZ-VMSW Klachten- & stockbeheer (Thales) Thales stuurt de automatisering van de administratieve taken omtrent herstellingsklachten via werkorders enerzijds en het beheer van artikelen uit de eigen magazijnen anderzijds. Enkele aspecten waaraan een antwoord wordt geboden : meldingen, planningen, afspraken, facturatie, stock-aanpassingen, bestellingen, leveringen, enz. Thales voorziet tevens in een barcode-module wat taken van de magazijnier vergemakkelijkt (vb. op het vlak van bestellingen, leveringen, het in of uit stock zetten van bepaalde artikels,..). Thales Prometheus PYA Athena Kinderdagverblijven (Winkind) & Buitenschoolse kinderopvang (Reinaert) CIPAL biedt ICT-oplossingen aan voor zowel kinderdagverblijven (Winkind) als buitenschoolse opvang (Reinaert). Beheer van dossiers van zowel ouders als kinderen, aanwezigheden per kind, aanvang en einde opvang, de mogelijkheden tot het afdrukken van fiscale attesten voor de ouders, attesten voor Kind en gezin of FCUD, vaccinatielijsten, lijsten bezettingen per kinderdagverlijf, enz... zijn slechts enkele functionaliteiten uit de uitgebreide lijst van mogelijkheden. Winkind & Reinaert Hercules Daphne 17

18 Cultuur & Vrije tijd 2.10Cultuur & Vrije tijd Beheer verkoop tickets & internetverkoop (Antigone Podiumkunsten) Via Antigone verloopt de ticketverkoop en de algemene administratie rond een voorstelling quasi automatisch. Via de beheer- en verkoopmodules kunnen voorstellingen gedefinieerd worden, prijzenstructuren en plattegronden aangemaakt worden, gereserveerde en verkochte plaatsen geregistreerd worden, tickets en bevestigingen afgedrukt, enz Een extra troef is de link met de Cultuurdatabank en ongetwijfeld de mogelijkheid tot online reservaties binnen Antigone. Antigone podiumkunsten Boekhouding Daphne PYA externe Beheer cursussen, sportkampen & activiteiten (Antigone Inschrijvingen) Dit pakket vormt de basis van een vlotte registratie van inschrijvingen voor activiteiten (cursussen, sportkampen, ). Binnen de modules beheer en verkoop kunnen de nodige activiteiten worden geregistreerd per seizoen, kunnen prijzenstructuren opgezet worden, enz... Ook hier is een online versie beschikbaar die inschrijvingen via het internet mogelijk maakt. Antigone inschrijvingen Boekhouding Daphne PYA externe Beheer verhuring zalen (Chiron) Via de toepassing Chiron wordt een efficiënt beheer van reservaties van zaal- en sportaccommodaties gegarandeerd. De toepassing bevat oplossingen voor zaalverhuur enerzijds (vb. beheer vergaderlokalen en/of sportvelden binnen en buiten) en materiaalbeheer van zaalaccommodaties anderzijds (uitlening projectoren, stoelen, reservaties drank, ). Chiron Boekhouding Cassandra Daphne PYA externe Beheer verhuring materiaal (Ithaca) Door het gebruik van Ithaca kan een efficiënt beheer voor het uitlenen van materialen vlot gegarandeerd worden. Vlotte registratie van materiaalreservaties, het afhalen en terugbrengen van materialen en de reparatie van materialen is mogelijk. Ithaca Boekhouding Daphne PYA externe 18

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen JAARLIJKSE UITGAVE APRIL 2015 Jaarverslag 2014 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Beleidsbeslissingen - Outputs - Bedrijfsvoering INHOUDSOPGAVE Beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

Sage BOB 50. De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s. Buitengewone prestaties binnen handbereik! BOB

Sage BOB 50. De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s. Buitengewone prestaties binnen handbereik! BOB Sage Buitengewone prestaties binnen handbereik! De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s De software voor commercieel beheer en boekhouding die pragmatische innovatie, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Beheers de complexiteit

Beheers de complexiteit Beheers de complexiteit Voor KMO s. Door een KMO. Bij de ontwikkeling van het Dave concept houden we vooral de KMO voor ogen. We streven naar een betaalbare oplossing die kan meegroeien met de evolutie

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Gelieve uw GSM uit te schakelen tijdens de sessie

Gelieve uw GSM uit te schakelen tijdens de sessie 1 2 Na de sessie ontvangt u evaluatieformulieren. Uw reacties helpen ons blijvend onze aanpak af te stemmen op uw wensen. Gelieve deze aan het einde van de sessie te overhandigen. U krijgt dan tevens een

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Digitaal vergaderen in Zemst

Digitaal vergaderen in Zemst juni 2015 - nr. 6 Digitaal vergaderen in Zemst Integratie gemeente-ocmw: morgen één team? Surfen en bellen anno 1 2015 Vlaams-Brabants steunpunt e-government Vlaams-Brabants steunpunt e-government 2 Voorwoord

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie