een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen"

Transcriptie

1 een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen

2 CIPAL visie een kwestie van de juiste invalshoek 1.CIPAL Doelstellingen In een wereld waar technologie en innovatie de dagelijkse aspecten van het leven sterk mee helpen bepalen stelt CIPAL zich, als ICT-adviseur voor de publieke sector, tot doel om technologische vernieuwingen om te zetten in hoogwaardige maar vlot te hanteren ICT-oplossingen voor de openbare besturen. CIPAL wil hierbij een organisatie zijn die weet te overtuigen door haar producten maar die ook weet te imponeren door haar referenties, hoogwaardige kwaliteit en efficiëntie. Kernactiviteiten Met een uitgebreid team aan hooggekwalificeerde medewerkers wil CIPAL zo een meerwaarde bieden voor de openbare besturen door een breed aanbod aan kwaliteitsvolle producten en diensten op het vlak van o.m. softwareontwikkeling, adviesverlening en serviceverwerking. Met andere woorden : een consistente en betrouwbare ondersteuning op het vlak van software, hardware en netwerken die beantwoordt aan de laatste nieuwe wetgevingen en decreten. CIPAL wil hierbij ook oog hebben voor de vraag naar opleiding en vorming binnen de verschillende diensten. CIPAL Institute is het opleidingsinstituut binnen waar besturen terecht kunnen voor klassikale trainingen, maar waar ook opleidingen en consultancy op maat worden voorzien. naast opleidingen kunnen openbare of private instanties bij CIPAL ook terecht voor het huren van de infrastructuur. Zo beschikt CIPAL over uitstekend uitgeruste vergader- en opleidingslokalen waarin moderne multimediamiddelen ter beschikking staan zoals o.m. video-conferentie faciliteiten, Doelgroepen De CIPAL-automatiseringsprojecten bestrijken een uitgebreid overheidsgebied; gaande van de lokale (stads- en gemeentebesturen, OCMW s, politiezones, culturele en sportcentra, bibliotheken, huisvestingsmaatschappijen, PWA-diensten, ) tot de provinciale, gewestelijke en federale overheidsdiensten. Voordelen Als dienstverlenende vereniging biedt CIPAL ook de mogelijkheid om te opteren voor lidmaatschap tot de dienstverlenende vereniging. Besturen die opteren voor deelnemerschap maken al snel kennis met de essentie van een intergemeentelijk samenwerkingsverband maar vooral ook met de daarmee gepaard gaande voordelen. Een korte opsomming op dit vlak : Medezeggenschap en toezicht via organen zoals de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Directiecomité en het Adviescomité; Een bestuur dat deelnemer is van CIPAL is ook mede-eigenaar van de activa van wat op zich dus ook de continuïteit van de werkzaamheden van de deelnemende besturen garandeert; schaalvoordelen leiden ertoe dat CIPAL zich kan profileren als een overkoepelende ICT-adviseur. Als DV kan CIPAL een totaal oplossing bieden met een uiteenlopende mix van toepassingen. 2

3 CIPAL Vissie Zowel de talrijke eindgebruikers enerzijds als het werkingsgebied van CIPAL anderzijds, maken dat investeringen omtrent software-ontwikkelingen gespreid kunnen worden in tijd en ruimte. Dit maakt van CIPAL een all-round ICT-ADVIsEUR; dus meer dan alleen een leverancier. De schaalgrootte leidt ook tot het voordeel dat CIPAL onafhankelijkheid t.o.v. leveranciers en/of gebruik van open source kan bieden; De jarenlange ervaring enerzijds en het werkingsgebied anderzijds maken CIPAL tot een centrum tussen alle openbare overheden in Vlaanderen. Op dit vlak biedt CIPAL vb. het interbestuurlijk netwerk CIPORT aan, waarlangs informatie kan uitgewisseld worden tussen diverse overheden; CIPAL is een organisatie voor en door openbare besturen; waarbij een uitgebreid team van professionele medewerkers ter beschikking staat dat niet alleen de ICT-kennis in huis heeft, maar ook de kennis van de werking van een bestuur; Een extra kostenbesparende factor dient eveneens op dit vlak aangehaald te worden. Zo worden voor opleidingen, onderhoud, verschillende tarieven gehanteerd voor deelnemers en niet-deelnemers. Klantgerichtheid Deze betrokkenheid van besturen komt vooral tot uiting bij de ontwikkeling van de pakketten. Voor de key-producten worden stuurgroepen opgericht. Besturen die ervoor opteren deel uit te maken van de stuurgroep(en) kunnen dus als het ware de ontwikkeling van de pakketten mee helpen sturen. Zo brengt CIPAL ICT-oplossingen op de markt die beantwoorden aan de dagdagelijkse vereisten van de eindgebruiker. Alle ICT-pakketten worden ook eerst door één of meerdere pilootbesturen getest alvorens ze effectief door CIPAL op de markt gebracht worden. Daarnaast organiseert CIPAL ook fora (vb. voor secretarissen, korpschefs). Ook hier blijft inspraak een belangrijk element. Deze aanpak resulteert dan ook in een productenaanbod dat gemaakt is op maat van de eindgebruiker. Aan de hand van de marktkennis van CIPAL, de inspraak van de gebruikers en de wijzigende wetgeving worden dan ook continu nieuwe releases (met nieuwe/uitgebreide functionaliteiten) op de markt gebracht van de bestaande producten. niet alleen beleidsmensen worden betrokken bij de evoluties van de toepassingen. Ook voor de eigenlijke eindgebruiker voorziet CIPAL per toepassing jaarlijks 1 tot 2 gebruikersvergaderingen al dan niet in combinatie met infodagen per pakket. Eén keer per jaar organiseert CIPAL daarenboven ook de Week van de gebruiker. Dit gespreksforum spreidt zich telkens over een ganse week waarbij infosessies, seminaries en gebruikersvergaderingen worden aangevuld met lezingen door externe sprekers. Een ICT-treffen bij uitstek dus. e-volutie & e-gov aanpak In onze hedendaagse maatschappij blijft de e-aanpak alsmaar winnen aan belang. Wie praat over e-gov binnen de openbare besturen praat niet langer meer over de toekomst maar denkt daarbij aan digitale service naar de burger via vb. een online bibliotheekcatalogus, online ticketverkoop voor het cultureel centrum, online opvragingen stand van zaken vergunningen, documenten, klachten Het is onze taak besturen te begeleiden bij de implementatie van nieuwe e-gov oplossingen en faciliteiten. 3

4 Productdomeinen 2.CIPAL productdomeinen Index 2.1 Beleid p Interne zaken p Communicatie p HRM p Financiën p Burgerzaken p grondgebiedzaken p Technische dienst p Zorg & Welzijn p Cultuur & Vrije tijd p Civiele veiligheid p Politie p Integratie Wij zien het als onze taak, een softwaregamma aan te bieden waarbij de onderlinge ICT-toepassingen een optimaal integratiepatroon vertonen. Het CIPAL-aanbod moet in deze context een tijdsbesparende factor op administratief vlak betekenen. Zo kunnen vb. voor het aanschrijven van aangrenzende eigenaars bij bouwaanvragen naadloos persoons- en adresgegevens uit het bevolkingspakket worden overgenomen, Doorgedreven innovatie en ontwikkelingen op dit vlak hebben geleid tot een TOTAALaanbod dat optimaal beantwoordt aan de hedendaagse vereisten van ICT-integratie. Functioneel integratieschema BACKOFFICE (diensten) MIDOFFICE (beheer) FRONTOFFICE (contact centrum) beleid burgerzaken communicatie interne zaken HRM-dienst cultuur & vrije tijd financiën grondgebiedzaken technische dienst veiligheidsdiensten zorg & welzijn productenbeheer documentbeheer dossierbeheer contactenbeheer proces- & workflowbeheer beleidsinformatie personeelbeheer GIS beheer data archieven CIPAL UNIVERSELE BUS onthaalbalie VOIP & telefonie portalen & websites nieuwsbrieven & e-zines infozuilen & kiosken mobiele media i-loketten productencatalogus dashboards & stuurkaarten digitaal college verhuur & verkoop uitlenen & reserveren 4

5 2.1 Beleid Strategische meerjarenplanning & budget (Olympus) Olympus staat in voor de decentrale automatisering van de opmaak van begroting/budget en de beleidsnota/strategische & financiële nota. naast de volledige integratie tussen de doelstellingen en het budget kunnen eveneens actie-/stappenplannen en indicatoren gedefinieerd worden. Diverse rapporten maken het mogelijk om zowel de financiële toestand, de opgegeven actie- en stappenplannen en indicatoren op te volgen. Beleid Olympus Boekhouding Atlas Athena 3P Daphne Fiona Expert Portunus Hercules Hermes TACTISCH OPERATIONEEL STRATEGISCH Beleidsinformatie & scorecards (Athena) Met Athena kan elke beleids- of stafmedewerker de bestuurlijke data correct en gebruiksvriendelijk exploiteren als beleidsinformatie. Op basis van de Athena plugins kan men met behulp van rapporteringstools (vb. Infozoom) de nodige beleidsinformatie visualiseren in lijsten, rapporten, grafieken e.d.. Communicatie met overige pakketten : Athena werkt hierbij als een geïntegreerde oplossing over de verschillende andere software-oplossingen heen. Per toepassing zijn dan plugins beschikbaar waarin de vertaling gebeurt naar interpreteerbare data. Athena plugins Toepassingen 5

6 Interne zaken 2.2 Interne zaken Documenten- & dossierbeheer - postregistatie (Ariadne) Ariadne zorgt voor een eenvoudige registratie van de post en de correcte opvolging ervan. Ook bestaat de mogelijkheid om dossiers op te volgen en aan termijnbewaking te doen. Enkele belangrijke troeven zijn: postregistratie documenten- & dossieropvolging i-loket Ariadne Workflow (wat staat voor het uittekenen van processen) Ariadne Parnassus Hera Helena Nestor Athena Notulenbeheer (Parnassus) De toepassing Parnassus staat in voor het beheren van vergaderingen, gaande van het decentraal verzamelen van agendapunten over het verzenden van de agenda s en de uitnodigingen tot het opmaken van de notulen en de eventuele uittreksels. Hierbij wordt rekening gehouden met de nodige beveiligingen en zoekmogelijkheden. Een optionele webmodule en/of een koppeling met het stemsysteem behoort eveneens tot de mogelijkheden. Parnassus Ariadne Nestor Hera Adonis Neptunus 3P Contactenbeheer - CRM () Als overkoepelende database verzekert een centraal beheer van contactgegevens. Het gebruik van vermijdt dubbele ingave van informatie en vermindert aanzienlijk de administratie rond contactenbeheer dankzij o.m. linken met talrijke overige CIPAL-pakketten. Belangrijke pluspunten zijn zeker de mailingmodule alsook de koppeling met de authentieke gegevensbronnen: VKBO en bevolking. Ariadne Ianus Neptunus VKBO Atlantis Pegasus Prometheus Boekhouding Burgerzaken Cultuur Nestor Aphrodite Genius Daphne Portunus Plutus Cassandra Hermes Helena Hera Dodona Antigone Chiron 6

7 2.3 Communicatie Interbestuurlijk dienstennetwerk (CIPORT) CIPORT is, als CIPAL Portaal, een handig werkinstrument dat CIPAL aanreikt om communicatie tussen besturen op een veilige en zo goedkoop mogelijke manier te verrichten, aangevuld met een waaier van diensten/toegang tot tal van informatiebronnen (zoals vb. deze van de hogere overheid, het bankwezen, enz..). CIPORT is een Wide Area netwerk (WAn) dat zich uitstrekt over alle vlaamse provincies en dat ten dienste staat van de lokale overheden. Communicatie Digitaal (sociaal) Huis Met deze CIPAL-software beantwoordt een bestuur aan een lokaal sociaal beleid dat moet gericht zijn op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor de burger; evenals een optimale bereikbaarheid van de beoogde doelgroep. Belangrijke peilers zijn : een productencatalogus (met productfiches, informatie) doorverwijsfunctie koppeling van documenten i-loketfunctie koppeling met backoffice toepassingen CIPAL content management systeem (Helius) Helius is een modulair opgebouwde tool die het online brengen van te publiceren informatie beheert en op een vlotte wijze integreert binnen bestaande tructuren. Met Helius kan binnen een bestuur probleemloos de structuur, de navigatie en de inhoud van de website(s) onderhouden worden. Het apart beheren van informatie op diverse websites, intranet en/of interne netwerken stelt niet langer problemen Website ontwikkeling & design CIPAL ontwikkelt niet alleen websites op vraag, maar calculeert hierin ook de nodige adviezen en opleidingen. De interactiviteit met de burger staat centraal waardoor de integratie van een digitaal loket steeds vaker als een vereiste wordt gezien. niet alleen de frontoffice is belangrijk maar zeker ook de koppeling met de backoffice omgeving. Het i-loket van CIPAL is hierbij, zeker binnen het e-gov tijdperk, een meerwaarde. 7

8 Communicatie Communicatie Infokiosken In het kader van doorgedreven informatieverspeiding van/naar de burger gaan zelfbedienings -informatiepunten naar de toekomst toe steeds meer aan belang blijven winnen. CIPAL biedt ook op dit vlak een gamma van oplossingen aan Dienstenplatform i-loketten Via het elektronisch paspoort of het FEDICT-token kunnen online door de burger bepaalde attesten/documenten opgevraagd worden en dit met betrekking tot uiteenlopende items zoals vb. verkavelings-/milieu- of stedenbouwkundige vergunningen, enz CIPAL heeft i-oplossingen die bijdragen tot het verminderen van de administratieve workload van de ambtenaar Algemene multimedia-oplossingen Voor CIPAL, als moderne ICT-organisatie, heeft multimedia niet veel geheimen wat leidt tot een uitgebreid aanbod op dit vlak. Hierbij denken wij vb. aan mediatrainingen, digitalisaties, Intranet/Extranetoplossingen e.d. Ook op het vlak van digitale TV & mediastreaming biedt CIPAL oplossingen en diensten aan. Daarenboven beschikt CIPAL over een eigen opnamestudio. Dit, en nog veel meer, maakt deel uit van een uitgebreid multimedia gamma. 8 8

9 2.4 HRM Om een modern en strategisch personeelsbeleid te voeren kan een bestuur ervoor opteren om taken uit te besteden of om zelf de nodige ICT-oplossingen aan te schaffen die bijdragen tot een efficiënt personeelsmanagement. CIPAL kan in beide gevallen fungeren als de ideale HRM-adviseur. HRM Zo kan een bestuur beroep doen op CIPAL voor: full service secretariaat bijhorende ruime juridische adviesverlening (incl. HR-nieuwsbrief) outsourcing HR-adviesverlening (bv. het opstellen van de personeelsbegroting, enz...) Wie anderzijds opteert om zelf de nodige ICT-oplossingen aan te schaffen kan bij CIPAL terecht voor de onderstaande paketten e-aphrodite HRM-suite (Aphrodite) Deze HRM-suite biedt ondersteuning op het vlak van personeelsmanagement waarbij oplossingen worden gegeven in de verwerking van : personeelsadministratie, tructuur/bezettingen/vervangingen, werving en selectie, competentiemanagement, ziektekrediet/attestenopvolging/controlearts, vorming/training/opleiding en prestatiemanagement (planning, functionering, evaluatie). self-service (e-hrm) functionaliteiten zijn binnen de toepassing beschikbaar die het mogelijk maken dat diensthoofden en medewerkers zelf op beveiligde wijze personeelsgegevens kunnen raadplegen en beheren. Aphrodite HRM Parnassus Athena externe toepassingen Atlas Adonis tijdsregistratie planning Abifire Encare e-aphrodite anciënniteitsbepaling (Adonis) Deze oplossing biedt ICT-ondersteuning op het vlak van anciënniteitsberekening. Van elk personeelslid wordt een volledige loopbaan geregistreerd met o.m. de mogelijkheid tot het opvolgen van de schaalanciënniteiten, geldelijke anciënniteiten, Adonis Aphrodite Atlas Parnassus Athena e-aphrodite loonmotor (Atlas) Atlas biedt een antwoord aan de groeiende administratieve vereisten op het vlak van loonadministratie. De troeven binnen dit pakket zijn o.m.: registratie van personeels- en berekeningsinformatie, modules verloning, aangifte, beheer en historiek, begrotingssimulaties. Atlas HRM Hercules Daphne Olympus Athena Geracc Aphrodite Adonis 9

10 Financiën 2.5 Financiën Gemeenteboekhouding (Daphne) en belastingen (Plutus) Dit pakket beantwoordt aan de vereisten die gesteld zijn binnen de nieuwe gemeenteboekhouding. Enkele modules binnen deze toepassing zijn o.m. budgettaire en algemene boekhouding, module patrimonium en leningen, module belastingen en facturering. Extra troeven zijn de BTW-module en de module voor autonome gemeentebedrijven alsook deze voor het scannen van facturen. Hera Olympus Ianus Cassandra Nestor Daphne Plutus Kinderopvang Cultuur Atlas Athena WIGW Externe toepassingen Winkind Reinaert Antigone Chiron Abifire Certipost Carnysoft AMIS Informat Provinciale boekhouding (Portunus) De pakket laat toe de provinciale boekhouding te voeren. Onderscheiden worden hierbij de volgende modules : budgettaire en algemene boekhouding, patrimonium, leningen, facturatie en scanning. Provinciale Atlas Athena Ianus belastingen Portunus Olympus Cassandra Chiron Externe toepassingen Informat OCMW-boekhouding (Hercules) stelt het OCMW in staat de OCMW-boekhouding te voeren waarbij antwoord wordt geboden aan de vereisten van o.m. : algemene en analytische boekhouding, facturering (algemeen-pacht), patrimonium, leningen, aanmaningen, meerjarig financieel beleidsplan, afbetalingsplannen, beleidsrapportering, e-facturering en scanning. Olympus Genius Athena Atlas Hercules Kinderopvang Cassandra Geracc Ianus Neptunus Winkind Reinaert 10

11 Financiën Financiën Politieboekhouding (Hermes) Met de toepassing Hermes kan de politieboekhouding gevoerd worden. naast de budgettaire en algemene boekhouding bestaan eveneens de modules patrimonium, leningen en facturatie. Hermes Olympus Kassabeheer (Cassandra) voor gemeente, OCMW en provincie Met Cassandra worden de registraties van alle kassaverrichtingen geautomatiseerd waarbij, bij afsluiting van de kassa, de gegevens automatisch worden doorgestuurd naar de CIPAL-boekhouding. Extra troeven zijn bediening via touchscreen en de vlotte beschikbaarheid van meerdere lijsten. Cassandra Boekhouding Cultuur Hera Helena Daphne Hercules Portunus Chiron Antigone Boekhouding voor VZW s, huisvestingsmaatschappijen culturele centra,... (PYA) Deze modulair opgebouwde PYA-oplossing garandeert VZW s, culturele centra, shm s, autonome gemeentebedrijven enz.. een vlotte afhandeling van boekhoudkundige taken zoals vb. de opmaak van de balans, dagboek, e.d. Een greep uit de vele functionaliteiten: klanten, leveranciers, verkoopdagboek, rapporten en documenten, afschrijvingen, automatisch betalingsverkeer,... snel bladeren door de info is mogelijk dankzij de drildown opbouw. Cijfermateriaal kan vlot grafisch voorgesteld worden. PYA Cultuur Genius Athena Prometheus Thales Chiron Antigone 11

12 Burgerzaken 2.6 Burgerzaken Burgerlijke stand (Helena) Automatiseert de registratie van gegevens omtrent de burgerlijke staat van natuurlijke personen. Een greep uit de modules : digitale verzending, gister, koppeling rijksregister, i-loket huwelijk, i-loket begrafenisnationaliteitenreondernemers, digitale aangifte geboorte en scansearch. Helena Hera Ariadne Rijksregister Cassandra Dodona Bevolking (Hera) Verzekert de registratie en mutaties van persoonsgegevens in de registers. bevolkings- Binnen Hera zijn eveneens de volgende modules voorradig: en, paspoorten, parkeerkaarten, rijbewijzen, elektronische identiteitskaart/ adreswijziging- vreemdelingenkaart en kidsid/vreemdelingen, koppeling Helena, self service Document Desk. Plutus Aegis Strafregister Dodona Hera Helena Cassandra Rijksregister Ariadne Koppeling Rijksregister (Hestia) Via deze toepassing kan de gebruiker (gemeente, OCMW, deurwaarder, notaris, parastatale instelling, ) rechtstreeks info vanuit het Rijksregister betrekken. Enkele troeven : vertaaltabel met alle post- en straatcodes van gans België en mogelijkheid tot vrijstelling voor het houden van de fysische bevolkingsfiches (Rn1 en woning) Begraafplaatsen (Dodona) Verzekert een vlotte registratie en opvolging van begravingen met aandacht voor de wijze van begraving (uitstrooiing, begraving urnes, bewaring urnes bij nabestaanden,...) Dodona Helena Hera Nestor Aegis Rijksregister Strafregister (CLS) Deze toepassing garandeert vlotte beheers- en verwerkingsmogelijkheden aan de medewerkers van stad of gemeente. De oplossing kan echter ook vlot geraadpleegd of gebruikt worden door politiediensten voor hun eigen onderzoeken of het doorsturen van info aan parketten, enz Bijkomende troeven zijn ongetwijfeld het elektronisch overhalen van dossiers bij de verhuis van een burger en de module digitale afgifte van het uittreksel uit het strafregister. CLS Hera Rijksregister 12

13 2.7 Grondgebiedzaken Dossierbeheer grondgebiedzaken (Nestor) Grondgebiedzaken Nestor is een geïntegreerde oplossing waarbinnen dossiertypes omtrent ruimtelijke ordening, milieu en andere grondgebied-gerelateerde zaken kunnen beheerd worden. Administratieve en geografische info wordt zo beheerd binnen één toepassing en de gegevens worden bewaard in een ruimtelijke databank. Belangrijke pluspunten zijn zonder meer de mogelijkheid tot bewaking van decretaal vastgelegde termijnen, garantie efficiënte dossieropvolging, herkenning proceswijzigingen, begeleiding bij actualisatie vergunningenregister en register van onbebouwde percelen. Nestor Aegis locatie Daphne Athena Parnassus Kadastraal beheer (Jupiter) Met Jupiter zijn alle perceelgegevens historisch raadpleegbaar in een (anti-) chronologische ketting. Dit laat toe om aan historische dossiers de effectieve percelen van destijds toe te kennen. Dit bespaart de dossierbeheerders bij het invoeren van historische dossiers veel opzoekwerk i.f.v. wettelijke registers. De kadastrale gegevens kunnen ter beschikking gesteld worden van andere toepassingen en systemen. Jupiter Nestor Saturnus Aegis Athena locatie Planbeheer (Saturnus) Saturnus staat in voor de opmaak en actualisatie van plannenregisters alsook de opbouw van een correcte inventaris van alle bestaande plannen en kaarten bij gemeente, hogere overheden of nutsbedrijven,... waarbij dit laatste de coördinatie van de werkzaamheden van de technische diensten ondersteunt. Het systeem zal de mogelijkheid bevatten metadata van de plannen te registreren zodat belangrijke informatie zoals eigenaar, goedkeuringsdatum, soort plan,... op elk moment kan geraadpleegd worden. De plangegevens kunnen ter beschikking gesteld worden van andere toepassingen en systemen. Saturnus Nestor Jupiter Aegis Athena 13

14 Grondgebiedzaken Grondgebiedzaken Adressenbeheer ( Locatie) Locatie laat toe, adressen (als een combinatie van straat, huis- & busnummer en geografische locatie) op het eigen grondgebied te beheren en deze gegevens ook aan te reiken aan andere toepassingen en/of geografisch te tonen. Door de adresformaten met elkaar in overeenstemming te brengen kan de gebruiker (vertrekkende vanuit één van deze adresformaten) locaties weergeven via de overeenstemming met het CRAB-adres dat een geografisch adrespunt bevat. Zo kunnen thematische kaarten worden gegenereerd die het beleid kunnen ondersteunen. Locatie bevat ook functionaliteiten om de historiek van adressen op te bouwen en hernummeringen te organiseren. locatie Hera Jupiter Aegis Athena GIS-geoloket (Aegis) Het geoloket stelt het bestuur in staat om administratieve en geografische gegevens raadpleegbaar te stellen aan alle medewerkers onder de vorm van een intranetoplossing. De functionaliteiten worden aangeboden met een unieke integratie van administratieve en geografische gegevens. De gebruiker moet in principe geen gis-kennis beheersen om efficiënt en accuraat met het geoloket te kunnen werken. De gis-coördinator kan nieuwe kaartlagen (thema s) toevoegen en legendes definiëren. Hij heeft hierbij alle beheersmogelijkheden ter beschikking. Dodona locatie Athena Aegis Nestor Saturnus Jupiter Hera 14

15 2.8 Technische diensten Technische diensten Voorraadbeheer (Ianus) Met behulp van voorraadbeheer kan elk bestuur een efficiënt stockbeheer garanderen. Het pakket garandeert eenvoudige registraties waardoor voorraden automatisch worden bijgewerkt en doorgegeven naar het boekhoudpakket met een online budgetcontrole. Vanuit het verbruik worden automatisch bestelbonnen aangemaakt voor de artikels beneden de minimumvoorraad. Ianus Boekhouding Pegasus Hercules Daphne Portunus Voertuigenbeheer (Pegasus) Voertuigenbeheer is een toepassing waarmee de technische fiche beheerd kan worden via het opvolgen van onderhoud en herstellingen. Daarnaast zijn er de volgende modules : reservatie, tankregistratie en verzekering. Pegasus Ianus Signalisaties (Castor) Het doel van deze ICT-toepassing bestaat erin, signalisaties (als dossier ingevoerd) gis-matig te beheren/te plaatsen op kaart. Onder signalisaties worden in eerste fase verkeers- en informatieborden verstaan alsook verkeerslichten. Later komen hier nog wegmarkeringen bij. Tal van gegevens kunnen beheerd worden zoals vb. plaats, type signalisatie, aard en bevestiging aan ankerpunt, nazicht en onderhoud. Het grote voordeel van beheer via het gis is de mogelijkheid om opzoekingen ook onmiddellijk geografisch weer te geven. Castor Aegis Athena Waardebonnen huisvuilophaling (Arcas) - Diftar Arcas is een automatiseringspakket dat helpt bij de administratie rond het toepassen van een differentiële tarificatie (Diftar) alsook het geven van waardebonnen voor gratis huisvuilzakken. CIPAL kan op dit vlak zelfs een A tot Z service leveren gaande van het aanmaken, afdrukken en inpakken tot verzenden van de facturen of aanslagbiljetten en de gehele betalingsregistratie en opvolging. Besturen kunnen lokaal evenwel alle processen opvolgen en dan alle informatie aan de burgers bezorgen bij eventuele telefonische vragen, inlichtingen of bezwaren. 15

16 Zorg & welzijn 2.9 Zorg & welzijn Sociale Dienst (Neptunus) Deze toepassing ondersteunt de administratie omtrent de uiteenlopende taken binnen het brede actieterrein van de sociale Dienst. Een naadloze integratie met andere diensten op het OCMW was de uitgangsbasis. Een procesbeheersing vertrekkende van de registratie van de vraag, over het voeren van een sociaal onderzoek, het voorbrengen van voorstellen op de raad, tot het volautomatisch verwerken van een beslissing tot in de puntjes ligt hierbij aan de basis. Belangrijke troeven zijn zonder meer : de volautomatische doorgave van betalingen, vorderingen e.d. naar de CIPAL OCMW-boekhouding Hercules, maximale afstemming/communicatie met KsZ, beschikbaarheid webversie, mogelijkheid rechtstreekse inlezing gegevens elektronische identiteitskaarten,.. nieuwe troeven zijn de module tewerkstelling en seniorenzorg. Geracc Prometheus KSZ-stromen Athena Neptunus Hercules Parnassus Genius Thuisdiensten (Genius) Deze oplossing, die beantwoordt aan de Vesta-richtlijnen, behandelt de diverse aspecten van de thuiszorg die de openbare besturen aanbieden. Het pakket omvat zo vb. de concrete uitwerking van de diensten voor gezinszorg, poets- en klusjeshulp en warme maaltijdbedeling. Eveneens aanwezig is een aparte registratie voor andere dienstverleningen zoals personenalarmsystemen, mindermobielencentrales en de PDA-oplossing mobiel leveren en bestellen van maaltijden. KSZ Vesta PYA Athena Genius Hercules Neptunus Genius mobiel (PDA) Rustoorden (Geracc) Deze toepassing biedt een oplossing aan de administratieve registraties omtrent rusthuisverblijven. Aansluitend op het basispakket zijn beheersmogelijkheden rond medicatie, de toe te dienen zorgen en het elektronisch verzorgingsdossier voorhanden. Geracc Neptunus Atlas Hercules Athena 16

17 Zorg & welzijn PWA (Minerva) Binnen deze toepassing wordt een antwoord geboden aan de administratieve vereisten binnen de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen. Zorg & welzijn naast het beheer van de standaard basisgegevens kan de ingebrachte info ook worden samengevoegd met Word-documenten wat het versturen van mailings vergemakkelijkt. Minerva leent zich ook voor gebruik binnen een dienstencheques-onderneming Verhuur woningen (Prometheus) Prometheus staat in voor de automatisering van alle administratieve taken omtrent het verhuren van woningen en is aangepast aan de sociale huurwetgeving. Enkele aspecten waaraan een antwoord wordt geboden : gegevens omtrent panden, kandidaten, effectieve huurders, huurberekeningen, toewijzingen, KsZ-communicatie.. enz. Een extra troef is de beschikbaarheid van een webversie. Prometheus Thales PYA Athena KSZ-VMSW Klachten- & stockbeheer (Thales) Thales stuurt de automatisering van de administratieve taken omtrent herstellingsklachten via werkorders enerzijds en het beheer van artikelen uit de eigen magazijnen anderzijds. Enkele aspecten waaraan een antwoord wordt geboden : meldingen, planningen, afspraken, facturatie, stock-aanpassingen, bestellingen, leveringen, enz. Thales voorziet tevens in een barcode-module wat taken van de magazijnier vergemakkelijkt (vb. op het vlak van bestellingen, leveringen, het in of uit stock zetten van bepaalde artikels,..). Thales Prometheus PYA Athena Kinderdagverblijven (Winkind) & Buitenschoolse kinderopvang (Reinaert) CIPAL biedt ICT-oplossingen aan voor zowel kinderdagverblijven (Winkind) als buitenschoolse opvang (Reinaert). Beheer van dossiers van zowel ouders als kinderen, aanwezigheden per kind, aanvang en einde opvang, de mogelijkheden tot het afdrukken van fiscale attesten voor de ouders, attesten voor Kind en gezin of FCUD, vaccinatielijsten, lijsten bezettingen per kinderdagverlijf, enz... zijn slechts enkele functionaliteiten uit de uitgebreide lijst van mogelijkheden. Winkind & Reinaert Hercules Daphne 17

18 Cultuur & Vrije tijd 2.10Cultuur & Vrije tijd Beheer verkoop tickets & internetverkoop (Antigone Podiumkunsten) Via Antigone verloopt de ticketverkoop en de algemene administratie rond een voorstelling quasi automatisch. Via de beheer- en verkoopmodules kunnen voorstellingen gedefinieerd worden, prijzenstructuren en plattegronden aangemaakt worden, gereserveerde en verkochte plaatsen geregistreerd worden, tickets en bevestigingen afgedrukt, enz Een extra troef is de link met de Cultuurdatabank en ongetwijfeld de mogelijkheid tot online reservaties binnen Antigone. Antigone podiumkunsten Boekhouding Daphne PYA externe Beheer cursussen, sportkampen & activiteiten (Antigone Inschrijvingen) Dit pakket vormt de basis van een vlotte registratie van inschrijvingen voor activiteiten (cursussen, sportkampen, ). Binnen de modules beheer en verkoop kunnen de nodige activiteiten worden geregistreerd per seizoen, kunnen prijzenstructuren opgezet worden, enz... Ook hier is een online versie beschikbaar die inschrijvingen via het internet mogelijk maakt. Antigone inschrijvingen Boekhouding Daphne PYA externe Beheer verhuring zalen (Chiron) Via de toepassing Chiron wordt een efficiënt beheer van reservaties van zaal- en sportaccommodaties gegarandeerd. De toepassing bevat oplossingen voor zaalverhuur enerzijds (vb. beheer vergaderlokalen en/of sportvelden binnen en buiten) en materiaalbeheer van zaalaccommodaties anderzijds (uitlening projectoren, stoelen, reservaties drank, ). Chiron Boekhouding Cassandra Daphne PYA externe Beheer verhuring materiaal (Ithaca) Door het gebruik van Ithaca kan een efficiënt beheer voor het uitlenen van materialen vlot gegarandeerd worden. Vlotte registratie van materiaalreservaties, het afhalen en terugbrengen van materialen en de reparatie van materialen is mogelijk. Ithaca Boekhouding Daphne PYA externe 18

een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen

een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen een kwestie van de juiste invalshoek Overzicht ICT-oplossingen CIPAL visie een kwestie van de juiste invalshoek 1.CIPAL Doelstellingen In een wereld waar technologie en innovatie de dagelijkse aspecten

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

een kwestie van de juiste invalshoek Grondgebiedzaken NESTOR SUITE CIPAL DV INFOFOLDER GRONDGEBIEDZAKEN

een kwestie van de juiste invalshoek Grondgebiedzaken NESTOR SUITE CIPAL DV INFOFOLDER GRONDGEBIEDZAKEN een kwestie van de juiste invalshoek Grondgebiedzaken NESTOR SUITE 1 Burgerzaken GIS-visie van CIPAL De GIS-visie in functie van geïntegreerd dossier- en informatiebeheer werd uitgestippeld in vier duidelijke

Nadere informatie

Burgerzaken. BURGERLIJKE STAND Helena VREEMDELINGENZAKEN Hospes BEVOLKING Hera BEGRAAFPLAATSEN Dodona COMMUNICATIE RIJKSREGISTER Hestia1

Burgerzaken. BURGERLIJKE STAND Helena VREEMDELINGENZAKEN Hospes BEVOLKING Hera BEGRAAFPLAATSEN Dodona COMMUNICATIE RIJKSREGISTER Hestia1 een kwestie van de juiste invalshoek BURGERLIJKE STAND Helena VREEMDELINGENZAKEN Hospes BEVOLKING Hera BEGRAAFPLAATSEN Dodona COMMUNICATIE RIJKSREGISTER Hestia1 KOPPELING STRAFREGISTER Hades CIPAL ondersteunt

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken

een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Sociale Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken Burgerzaken Centraal cliëntenbeheer De cliënten worden bewaard in een centraal

Nadere informatie

HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID. Aanbod. Dienstverlening

HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID. Aanbod. Dienstverlening HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID Aanbod Doorheen de decennia is de rol van de personeelsdienst in openbare besturen sterk gewijzigd en neemt de human resources -afdeling steeds

Nadere informatie

Forum korpschefs CIPAL: een woordje uitleg Een aantal toepassingen toegelicht Oproep Forum korpschefs

Forum korpschefs CIPAL: een woordje uitleg Een aantal toepassingen toegelicht Oproep Forum korpschefs Centrum voor politiestudies 17 februari 2009 Inhoud Forum korpschefs CIPAL: een woordje uitleg Een aantal toepassingen toegelicht Oproep Forum korpschefs Forum korpschefs CIPAL : intercommunale / Dienstverlenende

Nadere informatie

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide Veiligheidsportaal OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide CIPAL voorstelling Groeiend Vlaams overheidsbedrijf 290 personeelsleden (06/2007)

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen.

Kassabeheer. De werkstations kunnen bediend worden via touchscreens, barcodelezers en ticketprinters. Tevens kan de toepassing de geldlade. aansturen. Financiën Kassa Kassabeheer KASSA is een geïntegreerd kassasysteem voor de verkoop van diensten en goederen door de gemeente- en OCMW besturen gaande van vuilniszakken, identiteitskaarten, reispassen en

Nadere informatie

Self Service Desk Huis van de Mechelaar

Self Service Desk Huis van de Mechelaar Huis van de Mechelaar & Gebruikte jargon: Hera: Helena: Dodona: Cassandra: SSD : lokale toepassing bevolking lokale toepassing burgerlijke stand lokale toepassing begraafplaatsen lokale toepassing digitaal

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

CORE COMPETENCES. Boekhoudadministratie Financiële administratie Commerciële admin / ERP E-commerce

CORE COMPETENCES. Boekhoudadministratie Financiële administratie Commerciële admin / ERP E-commerce PARTNER IN AUTOMATISERING Sinds 1987 specialiseert ons systeemhuis zich in de ontwikkeling van efficiënte en gebruiksvriendelijke bedrijfsoplossingen, die het administratief en commercieel beheer van ondernemingen

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Voorstelling iloket begrafenisondernemer 17 januari 2006

Voorstelling iloket begrafenisondernemer 17 januari 2006 Voorstelling iloket begrafenisondernemer 17 januari 2006 Iloket begrafenisondernemer Oorspronkelijke idee Schematische voorstelling: rode draad Omschrijving van het project Cyclus Oorspronkelijke idee

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID GIV AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN Samenwerkingsverband GDI-VLAANDEREN voor optimaal gebruik van geografische informatie

Nadere informatie

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23 ICT & GIS Overleg Oost-Vlaanderen Luc Janssens Data-, Analyse- & GIS Coördinator Stadsbestuur van Lier Notarisbrieven automatisch in Lier V. 1.0 2014.09.23 Doelstelling Volledig automatische afhandeling

Nadere informatie

Reinaert. Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector.

Reinaert. Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector. Reinaert Een 185-tal diensten voor buitenschoolse kinderopvang in Vlaanderen gebruikt Reinaert dat daarmee het standaardpakket is voor deze sector. Reinaert is een toepassing waarmee u gedetailleerde facturen

Nadere informatie

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS NICO CRAS CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta Connect Smart Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving: Realisatie: Communicatie

Nadere informatie

Agenda. Integratie gemeente OCMW - VERA 24/06/2016

Agenda. Integratie gemeente OCMW - VERA 24/06/2016 Agenda Integratie gemeente OCMW - VERA 21 juni 2016 BBC-evaluatie en conversie (1) Koppelingen met andere toepassingen (2) Gebruikersprofielen (4) Financiële en operationele indicatoren (5) Integratie

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1

Syx Automations. ReCreateX. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 ReCreateX Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 SYX AUTOMATIONS - introductie Marktleider in de Benelux betreffende software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiewereld. Reeds 25

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

CityNav ADVANCED NAVIGATOR FOR PUBLIC SAFETY BLUEFIELDS. BLUEFIELDS Belgium +32 491 95 19 11 info@bluefields.be

CityNav ADVANCED NAVIGATOR FOR PUBLIC SAFETY BLUEFIELDS. BLUEFIELDS Belgium +32 491 95 19 11 info@bluefields.be 2015 CityNav ADVANCED NAVIGATOR FOR PUBLIC SAFETY BLUEFIELDS BLUEFIELDS Belgium +32 491 95 19 11 info@bluefields.be Inleiding In de dagelijkse praktijk wordt steeds vaker gebruik gemaakt van route begeleiding.

Nadere informatie

Aandachtspunten HR. E-Gov Symposium

Aandachtspunten HR. E-Gov Symposium E-Gov Symposium Realisatie van een strategisch HRM cfr. de rechtspositieregeling: competentiemanagement met e- HR functionaliteiten voor leidinggevende en medewerker Aandachtspunten HR Openbare besturen

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december 1 Thuisloket Kortrijk 15 december 2016 Thuisloket burgerzaken: de vraag Wat leveren we af? Maart 2015

Nadere informatie

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE

RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE RESULTAATSGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 1. NAAM VAN DE FUNCTIE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER PERSONEEL EN ORGANISATIE 2. FUNCTIE-OMGEVING Afdeling: Personeel

Nadere informatie

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen.

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Inclusief de dagelijkse elektronische alert service Inclusief de 100 % garantie dat u geen enkele aanbesteding

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en

Lucas garandeert nog veel meer : geïntegreerde oplossing voor wegen en Het werkinstrument bij uitstek om u te helpen bij uw administratie en boekhouding. Met Lucas haalt u niet zo maar een computerprogramma in huis maar een complete oplossing: facturatie, toonbankverwerking,

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning

Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning Geo-IT GIS Integratie met de omgevingsvergunning Ismaël Cams Agenda Toestand vandaag Integraties met administratieve software Opvragen stedenbouwkundige informatie Integratie met omgevingsvergunning Voordelen

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Skarabee. Managing your Real Estate Office

Skarabee. Managing your Real Estate Office Skarabee Managing your Real Estate Office Verrassend gebruiksvriendelijk Skarabee munt uit door z n uniek en heel apart design. Geen esthetiek om de esthetiek, maar echt bedoeld om alle taken van de vastgoedmakelaar

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

TRS (Ticket Reserverings Systeem)

TRS (Ticket Reserverings Systeem) LVP TRS (Ticket Reserverings Systeem) LVP Reserveringssystemen B.V. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 LVP - introductie LVP 25 jaar gespecialiseerd in ontwikkeling en ondersteuning van event

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad

Functiebeschrijving. A. Functie. B. Plaats in de organisatie. C. Doel van de functie. Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Functiebeschrijving A. Functie Functietitel Administratief medewerker omgevingsdienst Graad Administratief medewerker Niveau van de functie C Rang Cv Salarisschaal C1-C2-C3 Dienst Omgevingsdienst Prestaties

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

ReCreateX. Syx Automations. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1. SYX AUTOMATIONS - introductie

ReCreateX. Syx Automations. Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1. SYX AUTOMATIONS - introductie ReCreateX Syx Automations Studiedag Ticketing, 11 oktober 2011, Nijmegen 1 SYX AUTOMATIONS - introductie Marktleider in de Benelux betreffende software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiewereld.

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen Trivium Software Trivium Software ontwikkelt, installeert en onderhoudt software voor de advocatuur. Wij zijn groot geworden met het onder juristen en advocaten breed gewaardeerde pakket FORTUNA. In 2013

Nadere informatie

Webservice zonale link Abi-software

Webservice zonale link Abi-software Producten AbiWare AbiFire is de ERP-suite van AbiWare dat aangeboden wordt aan de brandweer en momenteel draait in zowat 90 % van de korpsen/zones. Het bevat de volgende modules: - Rapportage interventies

Nadere informatie

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant Archipol Document Management bij de Lokale Politie Quentin Legrand Software Consultant Doelstelling Inzicht geven over de aanpak en componenten voor een efficiënte document management bij de Lokale Politie

Nadere informatie

Scarabee Vereniging Brochure

Scarabee Vereniging Brochure Scarabee Vereniging Brochure februari 2015 Inleiding Scarabee Vereniging is het werkmiddel bij uitstek voor een vlotte ledenadministratie. Het is bedoeld voor alle soorten verenigingen die met leden werken.

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Magic4Schools. Leerlingadministratie

Magic4Schools. Leerlingadministratie Magic4Schools Leerlingadministratie 1 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Functionaliteiten in Magic4Schools 4 Onze diensten

Nadere informatie

Gebruikersreglement bibliotheek Kortenberg

Gebruikersreglement bibliotheek Kortenberg Gebruikersreglement bibliotheek Kortenberg Info Het meest actuele overzicht van de andere deelnemende bibliotheken van het bibliotheeknet Vlaams-Brabant vind je terug op: www.vlaamsbrabant.be/catalogus

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

LVP Reserveringssystemen B.V.

LVP Reserveringssystemen B.V. LVP Reserveringssystemen B.V. Samenvatting presentatie TRS-Plan (Infodag LOCUS 19 maart 2012) Inhoud presentatie TRS-Plan 1. Inleiding 2. Plannen & reserveren 3. Basisgegevens (systeeminrichting) 4. Rapportage

Nadere informatie

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten

Onderdelen Functies Resultaat Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale documenten Bijlage 2 Vastgestelde evaluatiecriteria en behaalde resultaten Criteria voor de technische evaluatie van het generieke postproces Digitaliseren van binnenkomende post met Duidelijk herkenbare digitale

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 RWO Data Manager Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 1 Inhoud 1. Inleiding a) Concept b) Doelstellingen 2. RWO Data Manager modules a) Module LBR b) Module Vergunningen Vergunningenregister c) Module

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

PARTNER IN AUTOMATISERING

PARTNER IN AUTOMATISERING PARTNER IN AUTOMATISERING Katrien Demeulemeester Karel Decorte 1987 2007 GESCHIEDENIS Verhuis Bruwaan, Oudenaarde Start ontwikkeling 1988 1990 1992 1997 1999 2001 2002 2004 2006 C&C kiest Progress 4GL

Nadere informatie

Isabel 6 configurator. Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen.

Isabel 6 configurator. Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen. Isabel 6 configurator Starten met Isabel 6. Goed begonnen is half gewonnen. 1 1. WAAROM DEZE GIDS? Voor u start met het opzetten van een Isabel 6-oplossing kunt u het best een duidelijk overzicht opstellen

Nadere informatie

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 22 DISCIMUS AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke DISCIMUS

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

1 ste intergemeentelijk IT initiatief. Cloud Computing. in de vorige eeuw zijn tijd vooruit

1 ste intergemeentelijk IT initiatief. Cloud Computing. in de vorige eeuw zijn tijd vooruit Alles evolueert 1980 1 ste intergemeentelijk IT initiatief Cloud Computing in de vorige eeuw zijn tijd vooruit CIPAL helpt overheden om hun dienstverleningsopdracht efficiënt en klantvriendelijk uit te

Nadere informatie