Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25"

Transcriptie

1 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 WERKINGSVERSLAG Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat Gent

2 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.2/25 INHOUDSOPGAVE 1. INTENTIEVERKLARING 3 2. ALGEMENE SITUERING BINNEN HET BELEID VAN DE VLAAMSE REGERING 4 DECREET OP DE BASISEDUCATIE 4 DECREET OP HET VOLWASSENENONDERWIJS 4 3. PROVINCIAAL BELEID 5 TOT VANAF MEDEWERKERS 6 VASTE MEDEWERKERS 6 MEDEWERKERS MET DETACHERINGCONTRACT 6 VRIJWILLIGE MEDEWERKERS 6 5. COMMUNICATIE 7 WEBSITE 7 NIEUWSBRIEF 7 6. AANPAK VAN DE DOELGEBIEDEN 8 DOELGEBIED 1: PROMOTIE, WERVING EN SENSIBILISERING 8 DOELGEBIED 2: PREVENTIE 13 DOELGEBIED 3: ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN COÖRDINATOREN 15 DOELGEBIED 4: STANDPUNTBEPALING - BELANGENBEHARTIGING 15 DOELGEBIED 5: GEZAMENLIJK CURSUSAANBOD 16 DOELGEBIED 6: STIMULEREN LEERGEBIEDEN 17 DOELGEBIED 7: UITBOUW OPEN LEERCENTRA (OLC) 22 DOELGEBIED 8: ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN 24 RAAD VAN BESTUUR 24 ALGEMENE VERGADERING 24 DAGELIJKS BESTUUR 25

3 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.3/25 1. Intentieverklaring voor de toekomst Eind 2007 spraken de Oost-Vlaamse Leerpunten de volgende engagementen uit voor de toekomstige samenwerking : OCB is het samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Centra voor basiseducatie en de Provincie Oost-Vlaanderen. De samenwerking beoogt : een eenduidige en duidelijke profilering van de basiseducatie in Oost- Vlaanderen gemeenschappelijke standpuntenbepaling t.a.v. het beleid een efficiënte aanpak van werving, promotie en sensibilisering een verbreding van de werking van de Oost-Vlaamse Centra naar de sector Basiseducatie, de sector Volwassenenonderwijs en de brede samenleving een verdieping van de werking van de Centra door experimenteren/vernieuwen/ontwikkelen. OCB werkt hiertoe planmatig aan een aantal projecten vanuit gezamenlijke behoeftes van de partners aanvullend op wat andere diensten voor de sector doen (v.b. VOCVO, Federatie) afgestemd op provinciale en Vlaamse beleidsontwikkelingen afgestemd op de sociale kaart van Oost-Vlaanderen

4 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.4/25 2. Algemene situering binnen het beleid van de Vlaamse Regering Decreet op de basiseducatie Het decreet op de basiseducatie van 12 juli 1990 heeft ervoor gezorgd dat in Vlaanderen en Brussel 29 Centra voor basiseducatie ontstonden die zorgen voor een aangepast onderwijsprogramma voor laaggeschoolde volwassenen. In Oost-Vlaanderen ging het om zeven centra, Leerpunten genaamd, die samen het volledige grondgebied van de provincie bestrijken : LP Aalst, LP regio Dendermonde, LP Gent, LP Meetjesland, LP Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, LP Vlaamse Ardennen en LP Waasland. Het Decreet regelt de ondersteuning van deze centra uitsluitend op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap. Deze taak is toebedeeld aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) te Mechelen. Toch heeft het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een eigen profiel weten op te bouwen in de ondersteuning van de basiseducatie. Decreet op het Volwassenenonderwijs Sinds 1 september 2007 is het nieuw Decreet op het Volwassenenonderwijs van kracht. Dit decreet voorziet (tegen 1 september 2008) in een schaalvergroting van de Centra voor basiseducatie. In Oost- Vlaanderen zullen de 7 Leerpunten fusioneren naar 3 centra voor basiseducatie. Deze zullen in consortia ook nauwer samenwerken met de centra voor volwassenenonderwijs.

5 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.5/25 3. Provinciaal beleid Tot en met 2007 De uitvoering van het provinciaal beleid voor de basiseducatie wordt sinds 1993 toevertrouwd aan de vzw Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB). Het provinciebestuur zorgt voor de huisvesting en de subsidiëring van de vzw. Tot nog toe namen de 7 Oost-Vlaamse centra plaats in de bestuursorganen. Voor de Provincieraad zijn gedeputeerden Hertog (departement onderwijs) en Couckuyt (departement Welzijn) vertegenwoordigd. De kernopdrachten en doelstellingen van de vzw werden opgesteld in een Strategisch Plan (periode 2003 tot 2007). Verder in dit werkingsverslag duiden we de acties binnen de volgende doelgebieden promotie, werving en sensibilisering preventie ervaringsuitwisseling tussen coördinatoren standpuntenbepaling belangenbehartiging gezamenlijk cursusaanbod stimulering van de leergebieden NT1, NT2, wiskunde, MO, ICT uitbouw Open Leercentra ervaringsuitwisseling tussen administratieve medewerkers Vanaf 2008 Het voorbije werkjaar werd het Strategisch Plan grondig geëvalueerd, de doelstellingen werden opnieuw uitgezet en dit voor de volledige legislatuur van de provincieraad (tot 2012). Het Strategisch Plan voorziet in strategische doelstellingen rond de volgende doelgebieden : promotie, werving en sensibilisering preventie cursusaanbod voor werknemers ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling gezamenlijke visieontwikkeling, standpuntenbepaling en belangenbehartiging stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen vrijwilligersbeleid

6 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.6/25 4. Medewerkers Vaste medewerkers Nele Caljon: sinds september 2007 halftijds stafmedewerker An Van Parys: halftijds medewerker werving en promotie Medewerkers via detachering An Bistmans (educatief medewerker Leerpunt Gent): deeltijds preventiemedewerker Ghislain De Bondt (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectmedewerker ICT en maatschappijoriëntatie An Dechevil (educatief medewerker Leerpunt Waasland): sinds september 2007 deeltijds projectmedewerker wiskunde Aram De Ryck (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke Open Leer Centrum Marleen Detemmerman (educatief medewerkers Leerpunt Waasland): deeltijds medewerker project evaluatiemateriaal NT1 An Lievens (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke NT2 Nathalie Schaubroeck (educatief medewerker Leerpunt Vlaamse Ardennen): van januari tot juni 2007 deeltijds projectverantwoordelijke Wiskunde Sonja Van den Bogaertova (administratief medewerker Leerpunt Meetjesland): sinds maart 2007 deeltijds medewerker boekhouding Anja Van de Wiele (administratief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke Administratie Kathy Van Droogenbroeck (educatief medewerker Leerpunt Waasland): van januari tot juni 2007 deeltijds projectverantwoordelijke NT1 Greet Willemse (educatief medewerker Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem): sinds september 2007 deeltijds projectverantwoordelijke NT1 Vrijwillige medewerkers Nest De Graeve (ex-medewerker Leerpunt regio Dendermonde): ontwikkelde voor OCB de nieuwe website, Ambassadeurs: Georges Temmerman, Anne-Marie Van Steenlandt, Mel Sum, Terry Eeckhoudt, Marina Cools, Kristianne Bolsens, Chris Vercauteren (Leerpunt Waasland) Petrus Naudts (Leerpunt Meetjesland) Annie Eggermont en Dagmar Van Wayenberge (Leerpunt Vlaamse Ardennen) Eddy Vinck (Leerpunt Aalst). Meer info bij het luikje promotie.

7 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.7/25 5. Communicatie Website Voor alle informatie over de werking van het OCB kunt u sinds november 2007 terecht op de website Met het publieke luik informeren we onze externe partners over de werking van het OCB, ons gemeenschappelijk cursus aanbod, initiatieven inzake preventie en promotie, activiteiten uitgewerkt in de vakwerkgroepen enz. Het intern luik is toegankelijk met een code en is bedoeld voor de medewerkers van de centra. Verantwoordelijken van de werkgroepen kunnen hier documenten opslaan die voor iedereen interessant zijn vb. verslagen, uitnodigingen,... Er is ook een agenda met aankondigingen van allerlei interessante activiteiten, overlegmomenten enz. Nieuwsbrief Tegelijkertijd met de site, werd ook gewerkt aan een digitale nieuwsbrief om medewerkers en bestuursleden te informeren. Ten eerste is het belangrijk dat iedereen op de hoogte blijft van de werking van het OCB op de diverse terreinen. Ten tweede willen we de medewerkers op die manier ook meer betrekken bij de provinciale werking. We geloven ook dat 1+1=3. Samenwerking loont. En een goede samenwerking begint bij een goede communicatie. Deze nieuwsbrief zal 4 maal per jaar verschijnen.

8 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.8/25 6. Aanpak van de doelgebieden Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering (tekst: An Van Parys) Kernopdracht: OCB verzorgt het gemeenschappelijke drukwerk, waarbij wordt gestreefd naar een zo uniform mogelijke beeldvorming. OCB organiseert provinciale promotieacties. OCB draagt bij tot het sensibiliseren van de publieke opinie en de diverse betrokken instanties rond de problematiek van educatieve achterstelling. OCB ondersteunt de Leerpunten om hun cursusaanbod bekend te maken bij de doelgroep en om deelnemers te werven. Ambassadeursproject Samenwerking KAV/KWB In 2006 werkten we een gemeenschappelijke methodiek uit, die kan gebruikt worden tijdens infomomenten voor verenigingen, groepen, organisaties, Een ambassadeur ging telkens mee om te getuigen. In 2007 richtten we ons specifiek naar KWB/KAV. Er werden folders aangemaakt met een voorstelling van basiseducatie en van de methodiek. Verenigingen die dit wensen kunnen ons contacteren. Wij komen ter plaatse het infomoment verzorgen. De folders werden bezorgd aan alle lokale KWB en KAV verenigingen in Oost- Vlaanderen. De verspreiding gebeurde door hun provinciale kantoor op de programmatie-dag in mei. Terugkomdag zaterdag 3 februari 2007 Op deze voormiddag kwamen de 11 ambassadeurs samen om aan ervaringsuitwisseling te doen en om bepaalde knelpunten te bespreken. Het programma werd verzorgd door Lut Van Kerkhove. In juni 2007 heeft één van de ambassadeurs beslist om te stoppen met de ambassadeurswerking. Sensibiliserende activiteiten Gentse Flikkendag. Op 30/09/2007 hadden we opnieuw een infostand op de Flikkendag in het Gentse stadscentrum. Er werd een laagdrempelige wedstrijd georganiseerd. In ruil kregen deelnemers een Leerpuntzakje met een doos soepletters met een boodschap. Er werden ook 3000 provinciale folders verdeeld. Er waren 570 deelnemers aan de wedstrijd. Er kwamen achteraf 237 aanvragen binnen voor een cursusboekje. Met onze jaarlijkse deelname aan Flikkendag bereiken we een divers publiek. De boodschap die we kunnen brengen is door de drukte van het moment misschien oppervlakkig, maar de reacties achteraf leren ons dat het toch de moeite loont om dit jaarlijks te hernemen. 8 september: dag van de geletterdheid Op 23 augustus organiseerde OCB een persconferentie. Er was een journalist aanwezig van het Nieuwsblad Een drietal cursisten vertelden hun verhaal en hun ervaringen ivm bijleren bij basiseducatie. Dit resulteerde in een mooi artikel op de dag van de geletterdheid. Ook in Visie, en De Standaard verschenen persartikels.

9 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.9/25 Infopanelen in de Kringloopwinkels Tijdens de Dag van de Kringwinkel op 20 oktober 2007 konden we infopanelen plaatsen in de winkels. OCB zorgde voor de aanmaak van het materiaal. Twee centra deden hieraan mee. Er werd gekozen voor de kringwinkel omdat zij door de aard van hun activiteiten dezelfde doelgroep bereiken die wij ook willen bereiken. Een samenwerking lijkt dan ook logisch. Maaltijdonderleggers in sociale restaurants Met de bedoeling onze boodschap tot bij de mensen te brengen, kozen we voor een samenwerking met de sociale restaurants. Die waren meteen enthousiast om mee te werken. In de loop van november werden er maaltijdonderleggers verdeeld onder 14 sociale restaurants in de provincie. OCB zorgde voor het drukwerk. De centra brachten het materiaal ter plaatste. Alle centra werkten mee. Acties naar bedrijven: In 2007 kwam de werkgroep bedrijven 5 keer samen : 25/01 02/03 17/04 09/05 19/06 Deelnemers: Joris Engels (Leerpunt Meetjesland), Ghislain Debondt (Leerpunt Aalst), Julien Borremans (Leerpunt Vlaamse Ardennen), Marieke Vervaet (Leerpunt regio Dendermonde) en Marc Timmerman (Leerpunt Waasland) en Mie Swankaert (Leerpunt Gent). De ad-hoc werkgroep bedrijven werd in 2004 opgericht met de bedoeling om actief op zoek te gaan naar samenwerking met bedrijven. In 2007 was het tijd voor een evaluatie. Er werden diverse acties ondernomen, maar we bereikten niet het resultaat dat we beoogden. In 23 maart 2007 lieten wij ons adviseren door een Klankbordgroep die bestond uit mensen uit de bedrijfswereld. De groep bestond uit Katleen De Smet (projectontwikkelaar Resoc Zuid-Oost-Vlaanderen), Pieter Claeys (projectleider Connect), Pieter Dhaese (personeelsverantwoordelijke bij Katoen Natie), An Schuddinck (projectverantwoordelijke Jobkanaal), Geert Van de Woestijne (bedrijfsleider, cv Het Volk), Christel Geltmeyer, (manager vorming, training en begeleiding Kamer van Koophandel). Er werd in juni uiteindelijk besloten om niet meer actief te werven bij commerciële bedrijven. We richten ons in de toekomst wel nog naar sociale werkgevers (kringloopwinkels, sociale tewerkstellingsinitiatieven, ), openbare besturen enz. De werkgroep wordt voorlopig ontbonden. Activiteiten in kader van werkgelegenheid worden verder opgenomen door de werkgroep promotie. Er werden in 2007 nog drie infomomenten georganiseerd. Voor outplacementbureaus op 16 februari 2007 in Leerpunt Aalst Er waren slechts een 4-tal mensen aanwezig. Doel was onze werking bekend te maken en te peilen naar eventuele samenwerking. Zowel het aanbod op maat als het open aanbod werd voorgesteld. Een cursiste van Leerpunt Aalst kwam getuigen. Voor interim-kantoren op 27 april 2007 in Leerpunt Waasland Er was een grote opkomst (30 deelnemers) en de interesse was groot. Zowel het aanbod op maat als het open aanbod werd voorgesteld. Twee ambassadeurs kwamen getuigen. Er was achteraf nog contact met de sectorconsulent voor Oost-Vlaanderen van Vooruitzenden. Dit is Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. In samenwerking met Vooruitzenden wordt dit initiatief herhaald in 2008.

10 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.10/25 Voor de zorgsector (rusthuizen, ) op 25 mei 2007 in de Oude Abdij te Drongen Er waren een 36 mensen aanwezig. Na een algemene inleiding over basiseducatie en ons aanbod, werden er twee workshops georganiseerd. Een eerste over de cursus Sterk op het Werk ; een tweede over drie korte modules: ICT, digitale communicatie, moderne technologieën, Voorbereiding op het functioneringsgesprek en Taal- en rekenvaardigheden op de werkvloer Dit resulteerde in een contract met het Sociaal fonds van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen. In de loop van 2008 wordt de eerste opleiding Sterk op het werk georganiseerd. Samenwerking VDAB Competentiecentra Oost-Vlaanderen Op 26/04/2007 was er een gesprek met Karel Tirez directeur competentiecentra Oost-Vlaanderen om te peilen naar een intensievere samenwerking tussen basiseducatie en de VDAB-opleidingen in de competentiecentra. Dit resulteerde in een samenwerking tussen Leerpunt Gent en VDAB. Leerpunt Gent verzorgt opleidingen Wiskunde in duaal project. Na evaluatie kan dit initiatief navolging krijgen in andere centra in de provincie. Samenwerking ikv Actieplan laaggeletterdheid Er werd er in februari 2007 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen VDAB en basiseducatie. Doel is een betere doorstroming van werkzoekenden naar basiseducatie en omgekeerd. Naast de vele initiatieven van individuele centra, deed ook OCB zijn bijdrage aan deze samenwerking: o Medewerking aan een infomoment voor Oost-Vlaamse klantenconsulenten. Op 30/11/2007 organiseerde VDAB Oost-Vlaanderen een infosessie rond laaggeletterdheid. OCB werkte hier aan mee. Ambassadeur, Georges Temmerman, kwam getuigen.

11 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.11/25 o Aanmaken audiovisueel materiaal. VDAB maakt beeldmateriaal aan dat intern gebruikt wordt om VDAB-medewerkers te sensibiliseren rond laaggeletterdheid. Ambassadeur, Georges Temmerman, werkte hier aan mee. Provinciaal drukwerk. o Leerpuntagenda s (schooljaar ) o Nieuwjaarskaarten o Kaftjes programmaboekjes met overzicht van het cursusaanbod. Katern werd door de centra zelf aangemaakt. o Administratief drukwerk in de huisstijl van Leerpunt. Dit materiaal werd gezamenlijk aangemaakt. Centra betalen zelf hun bijdrage. o Provinciale mailings: langwerpige folder in 8 versies: recto identiek, verso aangepast per centrum. Via een invulstrookje kunnen geïnteresseerden een programmaboekje aanvragen bij het centrum. De mailing gebeurde eind augustus via De Streekkrant in bussen, verspreid over de provincie. OCB betaalt een 1/3 van de kosten voor drukwerk en verspreiding. Overlegmomenten o Stuurgroep werving en promotie: 20/03 29/05 20/11 Deelnemers: Elian Baïta (LP Aalst), Mie Swankaert (LP Gent) en An Van Parys (OCB). o Werkgroep werving en promotie: 17/04 05/06 25/09 18/12 Deelnemers: Elian Baita (LP Aalst), Marc Timmerman (LP Waasland), Joris Engels (LP Eeklo), Mie Swankaert (LP Gent), Julien Borremans (LP Vlaamse Ardennen), Anne Bogaerts (LP Ninove), Marieke Vervaet (LP Dendermonde) en An Van Parys (OCB). Aansluiten bij nationale promotieactiviteiten An Van Parys nam voor OCB deel aan de nationale werkgroep promotie: 01/02 22/03 19/04 07/06 21/09 22/11 Realisaties: Uitwisseling Vlaamse en Nederlandse ambassadeurs op 30 maart Op die dag werden de Vlaamse ambassadeurs verwacht in het verre Hilversum voor een uitwisseling met ambassadeurs uit Nederland. De Oost-Vlaamse ambassadeurs waren van de partij.

12 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.12/25 Platform Ambassadeurs op vrijdag 01/06/2007 Andere provincies zijn ook gestart met de ambassadeurswerking. Op 1 juni werd een eerste Platform Ambassadeurs georganiseerd in Antwerpen. Doel was de werking voor te stellen aan de sector. Op deze dag konden alle Vlaamse ambassadeurs elkaar ook voor de eerste keer ontmoeten. Er was ook gelegenheid voor lesgevers en begeleiders om ervaringen met elkaar te delen. OCB nam deel met 5 ambassadeurs en twee ambassadeursbegeleiders.

13 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.13/25 Doelgebied 2: Preventie (tekst: An Bistmans) De samenwerking tussen basiseducatie en diverse partners stond centraal. De initiële denkpistes van het Project Preventie werden vertaald in concrete activiteiten. Denkpiste 1: Basiseducatie zoekt partners om moeilijker bereikbare burgers in contact te brengen met educatie Basiseducatie en armenorganisaties Voorjaar 2007 legde OCB contact met de armenorganisaties in Oost-Vlaanderen om een samenwerking met basiseducatie te stimuleren. In 2007 werkten 3 centra voor basiseducatie een educatief project uit met een armenorganisatie: in Gent met De Zuidpoort, in Eeklo met Wijkcentrum De Kring en in Sint-Niklaas met VLOS. OCB volgde deze samenwerkingsverbanden op, om ze in beeld te brengen, hun meerwaarde te benoemen en factoren te kunnen duiden die mee het succes bepalen. Samenwerking kan leiden tot praktijkkennis, ook over de structurele kant waarbij de contouren van de regelgeving worden verkend. Tegelijkertijd werd de dialoog tussen de sectoren gestart. Op 16 mei 2007 overlegden vertegenwoordigers van centra voor basiseducatie en een aantal armenorganisaties voor het eerst over drempels naar leren. De verwachting en intentie was duidelijk: elkaar beter leren kennen, mogelijkheden tot samenwerking verkennen en stimuleren en zo mogelijk/nodig ook beleidsaanbevelingen formuleren. Concreet werd afgesproken om in Oost-Vlaanderen een dialoogproces op te starten, dat zou resulteren in bv. intentieverklaringen en een draaiboek voor samenwerking. In het najaar 2007 vergaderden de twee sectoren nog apart, en in het voorjaar 2008 zal dit resulteren in echte dialooggesprekken, o.a. over mogelijkheden tot samenwerking en de noodzakelijke afspraken en voorwaarden. Met deze dynamiek werd aansluiting gezocht bij activiteiten op Vlaams vlak. De Oost-Vlaamse kennis en ervaringen werden ingebracht in de werkgroepen van het Plan Geletterdheid en bij de dialoog die werd opgestart tussen basiseducatie (VOCVO en enkele centra voor basiseducatie) en armenverenigingen (het Vlaams Netwerk en diverse verenigingen waar armen het woord nemen). Basiseducatie en scholen OCB bracht in 2007 geïnteresseerden uit Oost-Vlaamse centra basiseducatie samen rond het thema samenwerken met een school / brede schoolproject. Er kwam een uitwisseling op gang over ervaringen, aanpak en methodieken, vooral gestoffeerd door de projecten van Sint-Niklaas en Aalst. De Werkgroep Brede school i.k.v. het Plan Geletterdheid werkte rond visie en goede praktijken. OCB nam deel aan deze groep en deed waar mogelijk een bijdrage. Visievorming Zoals hierboven vermeld wil OCB uit de Oost-Vlaamse praktijk kennis en ervaring over samenwerking aandragen bij overleggroepen op Vlaams vlak. Zo werd ook deelgenomen aan de denkgroep rond maatwerk die door VOCVO met een zekere regelmaat werd samengeroepen. Hier werd de officiële regelgeving bekeken, werd gezocht naar manieren om praktijk kenbaar te maken, werden aanbevelingen geformuleerd, enz..

14 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.14/25 Denkpiste 2: Basiseducatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid, vanuit zijn contacten met burgers die tot de zgn. kansengroepen behoren OCB stimuleerde de samenwerking van de Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie met Samenlevingsopbouw Gent en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, die via diverse organisaties burgers met minder behartigde belangen bevroegen over hun toegang tot de sociale grondrechten. (Samenlevingsopbouw noemt dit project Grondrechtenboom). De Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie brachten cursisten rond dit thema samen. De beleving en suggesties van de deelnemers werden mee verwerkt in de dossiers die t.b.v. lokale beleidsmakers door Samenlevingsopbouw werden samengesteld. OCB nam deel aan de stuurgroep van het project Grondrechtenboom en aan de organisatie van de Grondrechtenboomdag op 23 november 07. In de loop van het project verzorgde OCB zoveel mogelijk de contacten en de informatieverspreiding over dit project voor de centra voor basiseducatie. Denkpiste 3: Basiseducatie en de lerarenopleidingen Met het oog op preventie van laaggeschooldheid kiest OCB ervoor om de lerarenopleidingen te informeren over het aanbod basiseducatie en op basis van de ervaringen van deelnemers signalen te formuleren naar de aanpak van en de zorg voor kinderen die het moeilijker hebben op school. Ook aan de communicatie met ouders en hun betrokkenheid op de school van hun kind(eren) wordt aandacht besteed. In 2007 werd opnieuw met diverse groepen studenten uit de lerarenopleiding het gesprek aangegaan. De bijdrage van ambassadeurs uit de basiseducatie bleek daarbij een meerwaarde. Maar vooral werd gezocht naar een efficiënte manier om ook in de toekomst met de lerarenopleidingen samen te werken. In de loop van 2008 wordt hier verder aan gewerkt.

15 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.15/25 Doelgebied 3: Ervaringsuitwisseling tussen coördinatoren Doelgebied 4: Standpuntbepaling - belangenbehartiging OCB heeft ook in 2007 als uitwisselingsplatform gefungeerd voor de zeven Oost-Vlaamse Leerpunten: De Raad van Bestuur van OCB is behalve het bestuursorgaan ook de plek waar kennis en ervaringen gedeeld worden. In het afgelopen jaar hebben we bijzondere aandacht gehad voor het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs, de oprichting van de consortia voor het volwassenenonderwijs en de fusie van de centra voor basiseducatie. Deze thema s zullen zeker en vast verder prominent aanwezig zijn in de werking van Anderzijds was OCB ook het platform voor gezamenlijke visie-ontwikkeling, standpuntbepaling en belangenbehartiging. In concreto ging het over het direct beleid van een aantal gemeenschappelijke partners op provinciaal niveau die belangrijk zijn voor de basiseducatie. Er werd in dat geval een lid van OCB gemandateerd voor het bestuur van die partner, gemeenschappelijke standpunten werden ingenomen. In volgende bestuursorganen op provinciaal niveau was er een OCB vertegenwoordiging: Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe) : Marieke Vervaet (Raad van Bestuur) De nationale werkgroep werving en promotie: An Van Parys (lid) Het Onthaalbureau Nieuwkomers Oost-Vlaanderen (ONOV): Joris Engels (Raad van Bestuur) en Marc Timmerman (Algemene Vergadering) Het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen: Alle coördinatoren van de Leerpunten (Algemene Vergadering), Marc Timmerman en Elian Baïta (Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur) Het Huis van het Nederlands Gent: Rein De Ryck (Raad van Bestuur) Leden van de Raad van Bestuur van OCB zijn eveneens geëngageerd in : Raad van Bestuur Federatie Centra Basiseducatie: Rein De Ryck en Anne Bogaerts Commissie Basiseducatie van de VLOR: Anne Bogaerts Raad voor het Volwassenenonderwijs: Anne Bogaerts Adviescommissie welzijnsprojecten (Dienst Welzijn Provinciebestuur Oost-Vlaanderen): Anne Bogaerts Raad van Bestuur VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs) : Anne Bogaerts Raad Van Bestuur Vlaams Onderhandelingscomitee Basiseducatie : Joris Engels

16 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.16/25 Doelgebied 5: Gezamenlijk cursusaanbod Sectorfonds rusthuizen OCB diende een dossier in bij het 'Sociaal Fonds van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen'. Er werd een Oost-Vlaams voorstel opgemaakt om deze rustoorden en verzorgingstehuizen te voorzien van een provinciaal aanbod 'Sterk op het werk' en dit ter plaatse in de desbetreffende rustoorden. Het door ons ingediende dossier werd weerhouden bij de selectie. Concreet zullen wij in het voorjaar van 2008 een eerste opleiding aanbieden in het Meetjesland. Oost-Vlaamse Bestuursacademie In opdracht van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) werden volgende cursussen verzorgd: Sterk op het werk (geen specifieke doelgroep) 35 lesuren 1x door Leerpunt Meetjesland 1x door Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem Sterk op het werk (specifiek voor schoonmaaksters) 35 lesuren 2x door Leerpunt Vlaamse Ardennen Er is jaarlijks een overleg tussen OCB en OBAC ivm de programmatie voor het volgende schooljaar. De onderlinge afspraken worden ook telkens geëvalueerd en aangepast. Als bevoorrechte partner krijgt OBAC een lagere prijs aangerekend dan andere organisaties waarmee wordt samengewerkt.

17 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.17/25 Doelgebied 6: Stimuleren leergebieden Leergebied Nederlands Tweede Taal (NT2) (Tekst: An Lievens) Bijeenkomsten: 16 maart, 15 juni en 19 oktober. Deelnemers: Leerpunt Aalst: An Lievens Leerpunt regio Dendermonde: Barbara Wosjnic Leerpunt Gent: Katrien Verbruggen Leerpunt Meetjesland: Cecile Van de Woestijne, opgevolgd door Isabel Sey Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Mieke De Middeleir Leerpunt Vlaamse Ardennen: Hilde Libert Leerpunt Waasland: Nicole Verberckmoes Agenda: De werkgroep werkte vooral rond visie en standpunten ivm de organisatie van NT2 in Oost-Vlaanderen. De deelnemers aan deze werkgroep waren daarom ook de leerdomeinverantwoordelijken. Er werd gewerkt met een min of meer vaste agenda : Het voorbije jaar werd vooral kritisch en constructief gewerkt aan afspraken en standpunten ivm de samenwerking met derden. Huis van het Nederlands,Onthaalbureau, VDAB, OCMW,... zijn partners waarmee de centra dagelijks te maken hebben. We vinden het dan ook belangrijk om op eenzelfde manier met deze partners te communiceren en gegevens uit te wisselen. We pleiten er onder andere voor dat plaatsing en testing van cursisten een educatieve aangelegenheid is en bijgevolg door de centra voor basiseducatie moet gebeuren. Ook de doorstroom van NT2- cursisten naar de centra voor volwassenenonderwijs stond op de agenda van de werkgroep. Modellen van samenwerking werden uitgewisseld. Nieuwe ontwikkelingen in het werkveld werden op de voet gevolgd en besproken. Zo was er dit jaar een evaluatie van Alfa en staat de flexibilisering van de modularisering NT2 voor de deur. Hier vinden we het belangrijk dat er voldoende vorming komt voor de implementatie. Voor Alfa is er momenteel geen aparte werkgroep, maar Elke De Bruyne (Leerpunt Aalst) en Isolde Van de Walle (Leerpunt Waasland) nemen deel aan een collega-groep van VOCVO en geven eventuele werkpunten door aan de werkgroep NT2. Evalueren is dit jaar in alle werkgroepen een aandachtspunt. We hebben met een aantal mensen deelgenomen aan de studiedag 'adequaat evalueren' die ingericht werd door de OCB werkgroep MO. Visies op evalueren worden ook voor NT2 verder op punt gezet. Daarnaast wisselden we ook ideeën uit rond administratie, maatwerk, werken met vrijwilligers en bijhouden van cursisten die stagneren,...

18 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.18/25 Leergebied Nederlands (NT1) (Tekst: Katty Van Droogenbroeck en Greet Willemse) Bijeenkomsten: 12 januari, 22 februari, 20 april, 8 juni, 2 juli, 31 augustus, 19 oktober, 23 november. Deelnemers: Leerpunt Aalst: Elke Debruyne Leerpunt Dendermonde: Hugo Van Nieuwenberghe Leerpunt Gent: Mia Cabooter/Sofie Baeckeland Leerpunt Meetjesland: Sigrid Heye Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Greet Willemse Leerpunt Vlaamse Ardennen: Nathalie Laurez/Tina Roman Leerpunt Waasland: Katty Van Droogenbroeck Agenda: In het eerste semester van 2007 stond de aanmaak van testmateriaal centraal op de agenda. In september 2006 werd daartoe het startsein gegeven en het project liep verder tot juli Bij aanvang bleek uit een rondvraag dat de manier van evalueren nogal centrum- en persoonsgebonden is (al dan niet permanent, al dan niet met eindtest, enz.). Daarom werd geopteerd om per doel toetstaken uit te werken die zowel als eindtest als binnen permanente evaluatie kunnen worden gebruikt. Zo ontwikkelden we voor alle modules, voor ieder doel een of meerdere toetstaken. We lieten ons daarbij inspireren door toetstaken die door Steunpunt NT2 van de KU Leuven zijn ontwikkeld. Het resultaat is een (digitaal) pakket met toetstaken voor alle modules en doelen die direct inzetbaar zijn en naar wens los of gebundeld kunnen worden afgenomen. Eventuele problemen die opduiken wanneer door de educatieven met de toetstaken wordt gewerkt, worden gesignaleerd aan de werkgroep, zodat er voor bijsturing / verbetering kan worden gezorgd. Het tijdelijke extra project ter ondersteuning van NT1, het verzamelen en aanmaken van praktijkopdrachten dat van start ging in 2006, werd in 2007 afgewerkt. Het resultaat mag gezien worden! In de drie laatste bijeenkomsten van 2007 heeft de werkgroep ondersteunend materiaal uitgewerkt om aan permanente evaluatie te doen. Het was een gemeenschappelijke nood die ietwat is ingelost door het opstellen van evaluatieschema s die een overzicht bieden van evaluatie en evaluatieresultaten. Voor elke module is nu zo n schema beschikbaar. Het is algemeen van opzet, zodat centra / educatieven het desgewenst volgens eigen noden nog verder kunnen aanpassen. Vaste agendapunten waren ook: - uitwisseling van promotieactiviteiten (opgenomen als agendapunt sinds september 2007) - organisatorische kwesties - uitwisselen van werkwijze omtrent lessen- en moduleplannen (bedoeling is inspirerend en informatief van aard) ( augustus en oktober 2007) - uitwisselen van lesmateriaal en -ideeën Bij het begin van het schooljaar werd de NT1-programmatie binnen de verschillende centra in kaart gebracht. Zo heeft men een overzicht van de centra en de modules die worden ingericht en wie de lesgever is. Op die manier kunnen lesgevers snel achterhalen welke Oost-Vlaamse collega dezelfde module geeft. Dit kan de uitwisseling buiten de werkgroep alleen maar bevorderen.

19 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.19/25 Leergebied Wiskunde (Tekst: Ann Dechevil) Bijeenkomsten : De werkgroep wiskunde is zes keer samen gekomen. Deelnemers : Leerpunt Aalst: Greet Demeyts en Mieke Pauwels Leerpunt regio Dendermonde: Michel Moeysersoon Leerpunt Meetjesland: Martine Janzegers Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Gerda Foutré Leerpunt Vlaamse Ardennen: Nathalie Schaubroeck Leerpunt Waasland: Ann De Chevil Agenda : Vaste agendapunten doorheen alle bijeenkomsten waren uitwisseling van lesmateriaal en ideeën. terugmelding van navormingen. In het eerste semester van 2007 werd, naast de vaste agendapunten, aandacht besteed aan de flexibilisering wiskunde. We volgden ook een navorming rond het thema meetkunde. Deze navorming werd begeleid door Lief Houben. Bij het begin van het schooljaar werd ook de wiskunde-programmatie binnen de verschillende centra in kaart gebracht. Zo heeft men een overzicht van de centra en de modules die worden ingericht en wie de lesgever is. Op die manier kunnen lesgevers snel achterhalen welke Oost-Vlaamse collega dezelfde module geeft. Dit kan de uitwisseling buiten de werkgroep alleen maar bevorderen. In de 2 laatste bijeenkomsten van 2007 heeft de werkgroep gewerkt rond het thema Evalueren. We wilden een zicht krijgen op de manieren van evalueren in de centra. We verzamelden en bespraken ons eigen toets- en evaluatiemateriaal en gingen na hoe in 2 grotere centra geëvalueerd werd. Hieruit bleek dat de meeste Oost-Vlaamse centra momenteel evalueren via toetsen. We willen nu verdere stappen zetten om ons huidige evaluatiesysteem aan te passen.

20 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.20/25 Leergebied Maatschappijoriëntatie (Tekst: Ghislain de Bondt) Deelnemers: Het Leergebied MO werkt projectmatig. Er is geen vaste werkgroep. Afhankelijk van het thema van de projecten, worden er medewerkers uit de centra afgevaardigd. Projecten 2 Studiedagen rond Adequaat valueren Evalueren binnen de lespraktijk van MO is voor de educatieve medewerkers uit de Oost-Vlaamse Leerpunten een blijvende moeilijkheid. Keuzes als proces- versus productgericht evalueren, permanente evaluatie versus eindtoets, al of niet werken met portfolio, effectief beheren van administratieve rompslomp,... zijn enkele van de vragen die vaak terugkomen. Daarom zette OCB dit voorbije werkjaar het thema 'adequaat evalueren' op de voorgrond. Een eerste studiedag die plaatsvond op 2 februari was zo'n succes dat er op algemene aanvraag een tweede werd georganiseerd op 30 november. Deze studiedagen werden grondig voorbereid en met veel enthousiasme gegeven door Arlette Veys, Opleidingscoördinator Hogeschool Gent, Sociaal-Agogisch Werk. Ook werden de Centra bij de voorbereiding betrokken d.m.v. een werkvergadering. Een groep van ongeveer 45 educatieve medewerkers werd met deze studiedagen bediend van een boeiende en inspirerende denken werkdag rond het actuele thema evalueren. Rijbewijs Ook dit jaar werd de rijbewijscursus van het OCB opnieuw uitgegeven. Er werden 755 cursussen verspreid in centra voor basiseducatie uit alle Vlaamse provincies. Ook in verschillende Buso scholen wordt de cursus gebruikt.

Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29. info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw 2008 1

Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29. info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw 2008 1 Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29 WERKINGSVERSLAG 2008 Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 233 21 00 info@ocb-vzw.be

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Werkingsverslag OCB

Werkingsverslag OCB WERKINGSVERSLAG Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie vzw 2009 Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 233 21 00 info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be Werkingsverslag OCB

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE Volg een computercursus en neem je computer mee naar huis Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE COMPUTERRUIMTESEric Van Nieuwenborgh (Oxfam) - Ghislain

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking An Butaye, directeur an.butaye@openschool12.be 3-06-2015 Open School Kortrijk-Roeselare VZW De sector BASISEDUCATIE IN VLAANDEREN Historiek

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018 PI Beveren 1 1. Proces om tot actieplan te komen Voor de opmaak van dit tweede actieplan werd de keuze gemaakt om het coördinatieteam (CORT)

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE Marina vertelt Vakantie is een basisrecht! Op weg naar vrijetijdsbesteding voor mensen in armoede Drempels om een leuke vrijetijdsbesteding te vinden: onbetaalbaar

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 juni 2008 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering 1. Inleiding 1.1. Initiële vraag Het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen heeft verschillende acties ondernomen om aan taalbeleid te werken. - taalomgevingsanalyse

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen is een samenwerking tussen alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Antwerpen. Het consortium werd opgericht in september 2007, overeenkomstig

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

12 scenario s. van warme overdracht

12 scenario s. van warme overdracht 12 scenario s van warme overdracht Scenario s van warme overdracht tussen centra voor volwassenenonderwijs CVO - centra voor basiseducatie CB Voor mensen met minder geletterdheidsvaardigheden is het niet

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE Vlaamse overheid RLLL/EXT/ADV/005 bijl2 INTENTIEVERKLARING TOT ONTWIKKELING V AN MODULAIRE OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, IN UITVOERING V AN ARTIKEL 15 V AN HET DECREET V AN 2 MAART

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1. voor mentors. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering

MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1. voor mentors. 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering MENTOR + Een opleiding voor mentoren 1 1 Deze opleiding komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor mentors. Belang van een goede mentor Niet iedereen is geschikt als mentor. Het is in de 1 ste

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten Gemeenten geven ruimte aan ondernemingen Een project van Voka Oost-Vlaanderen met de steun van Vlaanderen in actie en Agentschap Ondernemen Team Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Petra Hosteaux

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00173 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT

REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT Reglementcode : S&R REG PMB 150501 Vervangt : N.v.t. Versie : 1.0 Ingangsdatum : 1 mei 2015 Publicatiedatum : 1 mei 2015 Datum vorige versie : N.v.t. Opgesteld door

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout

PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout Diverscity en de Federatie Centra voor Basiseducatie gaan samen voor competentieversterking op het niveau E en D Diverscity Diverscity is het samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

digidak Derde leeftijd digitaal

digidak Derde leeftijd digitaal digidak Derde leeftijd digitaal SPK Streekontwikkelingsorganisatie regio Kempen Ontstaan 1988 Werkgevers/Werknemers/Beleid Projectenorganisatie Creatieve kennisregio Innovatieve welzijnsregio Groene belevingsregio

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Het antwoord op je vragen

Het antwoord op je vragen Het antwoord op je vragen Overkoepelend 1. Transitie een goed idee 2. Het OCMW binnen de structuur van de stad 3. Het OCMW geen klein broertje 4. Naam van de toekomstige organisatie stad/ocmw 5. Gevolgen

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. BENAMING Onder de benaming Ouderraad van de Vrije Basisschool De Knipoog te O.L.V.-Olen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht. 2. ZETEL De zetel van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be 1 Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Plan uw opleidingen voor 2013 alvast in! De zomerperiode loopt stilaan op zijn einde. Dit is de ideale moment om reeds vooruit te

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie