Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25"

Transcriptie

1 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 WERKINGSVERSLAG Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat Gent

2 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.2/25 INHOUDSOPGAVE 1. INTENTIEVERKLARING 3 2. ALGEMENE SITUERING BINNEN HET BELEID VAN DE VLAAMSE REGERING 4 DECREET OP DE BASISEDUCATIE 4 DECREET OP HET VOLWASSENENONDERWIJS 4 3. PROVINCIAAL BELEID 5 TOT VANAF MEDEWERKERS 6 VASTE MEDEWERKERS 6 MEDEWERKERS MET DETACHERINGCONTRACT 6 VRIJWILLIGE MEDEWERKERS 6 5. COMMUNICATIE 7 WEBSITE 7 NIEUWSBRIEF 7 6. AANPAK VAN DE DOELGEBIEDEN 8 DOELGEBIED 1: PROMOTIE, WERVING EN SENSIBILISERING 8 DOELGEBIED 2: PREVENTIE 13 DOELGEBIED 3: ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN COÖRDINATOREN 15 DOELGEBIED 4: STANDPUNTBEPALING - BELANGENBEHARTIGING 15 DOELGEBIED 5: GEZAMENLIJK CURSUSAANBOD 16 DOELGEBIED 6: STIMULEREN LEERGEBIEDEN 17 DOELGEBIED 7: UITBOUW OPEN LEERCENTRA (OLC) 22 DOELGEBIED 8: ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN 24 RAAD VAN BESTUUR 24 ALGEMENE VERGADERING 24 DAGELIJKS BESTUUR 25

3 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.3/25 1. Intentieverklaring voor de toekomst Eind 2007 spraken de Oost-Vlaamse Leerpunten de volgende engagementen uit voor de toekomstige samenwerking : OCB is het samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Centra voor basiseducatie en de Provincie Oost-Vlaanderen. De samenwerking beoogt : een eenduidige en duidelijke profilering van de basiseducatie in Oost- Vlaanderen gemeenschappelijke standpuntenbepaling t.a.v. het beleid een efficiënte aanpak van werving, promotie en sensibilisering een verbreding van de werking van de Oost-Vlaamse Centra naar de sector Basiseducatie, de sector Volwassenenonderwijs en de brede samenleving een verdieping van de werking van de Centra door experimenteren/vernieuwen/ontwikkelen. OCB werkt hiertoe planmatig aan een aantal projecten vanuit gezamenlijke behoeftes van de partners aanvullend op wat andere diensten voor de sector doen (v.b. VOCVO, Federatie) afgestemd op provinciale en Vlaamse beleidsontwikkelingen afgestemd op de sociale kaart van Oost-Vlaanderen

4 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.4/25 2. Algemene situering binnen het beleid van de Vlaamse Regering Decreet op de basiseducatie Het decreet op de basiseducatie van 12 juli 1990 heeft ervoor gezorgd dat in Vlaanderen en Brussel 29 Centra voor basiseducatie ontstonden die zorgen voor een aangepast onderwijsprogramma voor laaggeschoolde volwassenen. In Oost-Vlaanderen ging het om zeven centra, Leerpunten genaamd, die samen het volledige grondgebied van de provincie bestrijken : LP Aalst, LP regio Dendermonde, LP Gent, LP Meetjesland, LP Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, LP Vlaamse Ardennen en LP Waasland. Het Decreet regelt de ondersteuning van deze centra uitsluitend op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap. Deze taak is toebedeeld aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) te Mechelen. Toch heeft het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een eigen profiel weten op te bouwen in de ondersteuning van de basiseducatie. Decreet op het Volwassenenonderwijs Sinds 1 september 2007 is het nieuw Decreet op het Volwassenenonderwijs van kracht. Dit decreet voorziet (tegen 1 september 2008) in een schaalvergroting van de Centra voor basiseducatie. In Oost- Vlaanderen zullen de 7 Leerpunten fusioneren naar 3 centra voor basiseducatie. Deze zullen in consortia ook nauwer samenwerken met de centra voor volwassenenonderwijs.

5 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.5/25 3. Provinciaal beleid Tot en met 2007 De uitvoering van het provinciaal beleid voor de basiseducatie wordt sinds 1993 toevertrouwd aan de vzw Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB). Het provinciebestuur zorgt voor de huisvesting en de subsidiëring van de vzw. Tot nog toe namen de 7 Oost-Vlaamse centra plaats in de bestuursorganen. Voor de Provincieraad zijn gedeputeerden Hertog (departement onderwijs) en Couckuyt (departement Welzijn) vertegenwoordigd. De kernopdrachten en doelstellingen van de vzw werden opgesteld in een Strategisch Plan (periode 2003 tot 2007). Verder in dit werkingsverslag duiden we de acties binnen de volgende doelgebieden promotie, werving en sensibilisering preventie ervaringsuitwisseling tussen coördinatoren standpuntenbepaling belangenbehartiging gezamenlijk cursusaanbod stimulering van de leergebieden NT1, NT2, wiskunde, MO, ICT uitbouw Open Leercentra ervaringsuitwisseling tussen administratieve medewerkers Vanaf 2008 Het voorbije werkjaar werd het Strategisch Plan grondig geëvalueerd, de doelstellingen werden opnieuw uitgezet en dit voor de volledige legislatuur van de provincieraad (tot 2012). Het Strategisch Plan voorziet in strategische doelstellingen rond de volgende doelgebieden : promotie, werving en sensibilisering preventie cursusaanbod voor werknemers ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling gezamenlijke visieontwikkeling, standpuntenbepaling en belangenbehartiging stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen vrijwilligersbeleid

6 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.6/25 4. Medewerkers Vaste medewerkers Nele Caljon: sinds september 2007 halftijds stafmedewerker An Van Parys: halftijds medewerker werving en promotie Medewerkers via detachering An Bistmans (educatief medewerker Leerpunt Gent): deeltijds preventiemedewerker Ghislain De Bondt (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectmedewerker ICT en maatschappijoriëntatie An Dechevil (educatief medewerker Leerpunt Waasland): sinds september 2007 deeltijds projectmedewerker wiskunde Aram De Ryck (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke Open Leer Centrum Marleen Detemmerman (educatief medewerkers Leerpunt Waasland): deeltijds medewerker project evaluatiemateriaal NT1 An Lievens (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke NT2 Nathalie Schaubroeck (educatief medewerker Leerpunt Vlaamse Ardennen): van januari tot juni 2007 deeltijds projectverantwoordelijke Wiskunde Sonja Van den Bogaertova (administratief medewerker Leerpunt Meetjesland): sinds maart 2007 deeltijds medewerker boekhouding Anja Van de Wiele (administratief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke Administratie Kathy Van Droogenbroeck (educatief medewerker Leerpunt Waasland): van januari tot juni 2007 deeltijds projectverantwoordelijke NT1 Greet Willemse (educatief medewerker Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem): sinds september 2007 deeltijds projectverantwoordelijke NT1 Vrijwillige medewerkers Nest De Graeve (ex-medewerker Leerpunt regio Dendermonde): ontwikkelde voor OCB de nieuwe website, Ambassadeurs: Georges Temmerman, Anne-Marie Van Steenlandt, Mel Sum, Terry Eeckhoudt, Marina Cools, Kristianne Bolsens, Chris Vercauteren (Leerpunt Waasland) Petrus Naudts (Leerpunt Meetjesland) Annie Eggermont en Dagmar Van Wayenberge (Leerpunt Vlaamse Ardennen) Eddy Vinck (Leerpunt Aalst). Meer info bij het luikje promotie.

7 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.7/25 5. Communicatie Website Voor alle informatie over de werking van het OCB kunt u sinds november 2007 terecht op de website Met het publieke luik informeren we onze externe partners over de werking van het OCB, ons gemeenschappelijk cursus aanbod, initiatieven inzake preventie en promotie, activiteiten uitgewerkt in de vakwerkgroepen enz. Het intern luik is toegankelijk met een code en is bedoeld voor de medewerkers van de centra. Verantwoordelijken van de werkgroepen kunnen hier documenten opslaan die voor iedereen interessant zijn vb. verslagen, uitnodigingen,... Er is ook een agenda met aankondigingen van allerlei interessante activiteiten, overlegmomenten enz. Nieuwsbrief Tegelijkertijd met de site, werd ook gewerkt aan een digitale nieuwsbrief om medewerkers en bestuursleden te informeren. Ten eerste is het belangrijk dat iedereen op de hoogte blijft van de werking van het OCB op de diverse terreinen. Ten tweede willen we de medewerkers op die manier ook meer betrekken bij de provinciale werking. We geloven ook dat 1+1=3. Samenwerking loont. En een goede samenwerking begint bij een goede communicatie. Deze nieuwsbrief zal 4 maal per jaar verschijnen.

8 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.8/25 6. Aanpak van de doelgebieden Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering (tekst: An Van Parys) Kernopdracht: OCB verzorgt het gemeenschappelijke drukwerk, waarbij wordt gestreefd naar een zo uniform mogelijke beeldvorming. OCB organiseert provinciale promotieacties. OCB draagt bij tot het sensibiliseren van de publieke opinie en de diverse betrokken instanties rond de problematiek van educatieve achterstelling. OCB ondersteunt de Leerpunten om hun cursusaanbod bekend te maken bij de doelgroep en om deelnemers te werven. Ambassadeursproject Samenwerking KAV/KWB In 2006 werkten we een gemeenschappelijke methodiek uit, die kan gebruikt worden tijdens infomomenten voor verenigingen, groepen, organisaties, Een ambassadeur ging telkens mee om te getuigen. In 2007 richtten we ons specifiek naar KWB/KAV. Er werden folders aangemaakt met een voorstelling van basiseducatie en van de methodiek. Verenigingen die dit wensen kunnen ons contacteren. Wij komen ter plaatse het infomoment verzorgen. De folders werden bezorgd aan alle lokale KWB en KAV verenigingen in Oost- Vlaanderen. De verspreiding gebeurde door hun provinciale kantoor op de programmatie-dag in mei. Terugkomdag zaterdag 3 februari 2007 Op deze voormiddag kwamen de 11 ambassadeurs samen om aan ervaringsuitwisseling te doen en om bepaalde knelpunten te bespreken. Het programma werd verzorgd door Lut Van Kerkhove. In juni 2007 heeft één van de ambassadeurs beslist om te stoppen met de ambassadeurswerking. Sensibiliserende activiteiten Gentse Flikkendag. Op 30/09/2007 hadden we opnieuw een infostand op de Flikkendag in het Gentse stadscentrum. Er werd een laagdrempelige wedstrijd georganiseerd. In ruil kregen deelnemers een Leerpuntzakje met een doos soepletters met een boodschap. Er werden ook 3000 provinciale folders verdeeld. Er waren 570 deelnemers aan de wedstrijd. Er kwamen achteraf 237 aanvragen binnen voor een cursusboekje. Met onze jaarlijkse deelname aan Flikkendag bereiken we een divers publiek. De boodschap die we kunnen brengen is door de drukte van het moment misschien oppervlakkig, maar de reacties achteraf leren ons dat het toch de moeite loont om dit jaarlijks te hernemen. 8 september: dag van de geletterdheid Op 23 augustus organiseerde OCB een persconferentie. Er was een journalist aanwezig van het Nieuwsblad Een drietal cursisten vertelden hun verhaal en hun ervaringen ivm bijleren bij basiseducatie. Dit resulteerde in een mooi artikel op de dag van de geletterdheid. Ook in Visie, en De Standaard verschenen persartikels.

9 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.9/25 Infopanelen in de Kringloopwinkels Tijdens de Dag van de Kringwinkel op 20 oktober 2007 konden we infopanelen plaatsen in de winkels. OCB zorgde voor de aanmaak van het materiaal. Twee centra deden hieraan mee. Er werd gekozen voor de kringwinkel omdat zij door de aard van hun activiteiten dezelfde doelgroep bereiken die wij ook willen bereiken. Een samenwerking lijkt dan ook logisch. Maaltijdonderleggers in sociale restaurants Met de bedoeling onze boodschap tot bij de mensen te brengen, kozen we voor een samenwerking met de sociale restaurants. Die waren meteen enthousiast om mee te werken. In de loop van november werden er maaltijdonderleggers verdeeld onder 14 sociale restaurants in de provincie. OCB zorgde voor het drukwerk. De centra brachten het materiaal ter plaatste. Alle centra werkten mee. Acties naar bedrijven: In 2007 kwam de werkgroep bedrijven 5 keer samen : 25/01 02/03 17/04 09/05 19/06 Deelnemers: Joris Engels (Leerpunt Meetjesland), Ghislain Debondt (Leerpunt Aalst), Julien Borremans (Leerpunt Vlaamse Ardennen), Marieke Vervaet (Leerpunt regio Dendermonde) en Marc Timmerman (Leerpunt Waasland) en Mie Swankaert (Leerpunt Gent). De ad-hoc werkgroep bedrijven werd in 2004 opgericht met de bedoeling om actief op zoek te gaan naar samenwerking met bedrijven. In 2007 was het tijd voor een evaluatie. Er werden diverse acties ondernomen, maar we bereikten niet het resultaat dat we beoogden. In 23 maart 2007 lieten wij ons adviseren door een Klankbordgroep die bestond uit mensen uit de bedrijfswereld. De groep bestond uit Katleen De Smet (projectontwikkelaar Resoc Zuid-Oost-Vlaanderen), Pieter Claeys (projectleider Connect), Pieter Dhaese (personeelsverantwoordelijke bij Katoen Natie), An Schuddinck (projectverantwoordelijke Jobkanaal), Geert Van de Woestijne (bedrijfsleider, cv Het Volk), Christel Geltmeyer, (manager vorming, training en begeleiding Kamer van Koophandel). Er werd in juni uiteindelijk besloten om niet meer actief te werven bij commerciële bedrijven. We richten ons in de toekomst wel nog naar sociale werkgevers (kringloopwinkels, sociale tewerkstellingsinitiatieven, ), openbare besturen enz. De werkgroep wordt voorlopig ontbonden. Activiteiten in kader van werkgelegenheid worden verder opgenomen door de werkgroep promotie. Er werden in 2007 nog drie infomomenten georganiseerd. Voor outplacementbureaus op 16 februari 2007 in Leerpunt Aalst Er waren slechts een 4-tal mensen aanwezig. Doel was onze werking bekend te maken en te peilen naar eventuele samenwerking. Zowel het aanbod op maat als het open aanbod werd voorgesteld. Een cursiste van Leerpunt Aalst kwam getuigen. Voor interim-kantoren op 27 april 2007 in Leerpunt Waasland Er was een grote opkomst (30 deelnemers) en de interesse was groot. Zowel het aanbod op maat als het open aanbod werd voorgesteld. Twee ambassadeurs kwamen getuigen. Er was achteraf nog contact met de sectorconsulent voor Oost-Vlaanderen van Vooruitzenden. Dit is Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. In samenwerking met Vooruitzenden wordt dit initiatief herhaald in 2008.

10 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.10/25 Voor de zorgsector (rusthuizen, ) op 25 mei 2007 in de Oude Abdij te Drongen Er waren een 36 mensen aanwezig. Na een algemene inleiding over basiseducatie en ons aanbod, werden er twee workshops georganiseerd. Een eerste over de cursus Sterk op het Werk ; een tweede over drie korte modules: ICT, digitale communicatie, moderne technologieën, Voorbereiding op het functioneringsgesprek en Taal- en rekenvaardigheden op de werkvloer Dit resulteerde in een contract met het Sociaal fonds van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen. In de loop van 2008 wordt de eerste opleiding Sterk op het werk georganiseerd. Samenwerking VDAB Competentiecentra Oost-Vlaanderen Op 26/04/2007 was er een gesprek met Karel Tirez directeur competentiecentra Oost-Vlaanderen om te peilen naar een intensievere samenwerking tussen basiseducatie en de VDAB-opleidingen in de competentiecentra. Dit resulteerde in een samenwerking tussen Leerpunt Gent en VDAB. Leerpunt Gent verzorgt opleidingen Wiskunde in duaal project. Na evaluatie kan dit initiatief navolging krijgen in andere centra in de provincie. Samenwerking ikv Actieplan laaggeletterdheid Er werd er in februari 2007 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen VDAB en basiseducatie. Doel is een betere doorstroming van werkzoekenden naar basiseducatie en omgekeerd. Naast de vele initiatieven van individuele centra, deed ook OCB zijn bijdrage aan deze samenwerking: o Medewerking aan een infomoment voor Oost-Vlaamse klantenconsulenten. Op 30/11/2007 organiseerde VDAB Oost-Vlaanderen een infosessie rond laaggeletterdheid. OCB werkte hier aan mee. Ambassadeur, Georges Temmerman, kwam getuigen.

11 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.11/25 o Aanmaken audiovisueel materiaal. VDAB maakt beeldmateriaal aan dat intern gebruikt wordt om VDAB-medewerkers te sensibiliseren rond laaggeletterdheid. Ambassadeur, Georges Temmerman, werkte hier aan mee. Provinciaal drukwerk. o Leerpuntagenda s (schooljaar ) o Nieuwjaarskaarten o Kaftjes programmaboekjes met overzicht van het cursusaanbod. Katern werd door de centra zelf aangemaakt. o Administratief drukwerk in de huisstijl van Leerpunt. Dit materiaal werd gezamenlijk aangemaakt. Centra betalen zelf hun bijdrage. o Provinciale mailings: langwerpige folder in 8 versies: recto identiek, verso aangepast per centrum. Via een invulstrookje kunnen geïnteresseerden een programmaboekje aanvragen bij het centrum. De mailing gebeurde eind augustus via De Streekkrant in bussen, verspreid over de provincie. OCB betaalt een 1/3 van de kosten voor drukwerk en verspreiding. Overlegmomenten o Stuurgroep werving en promotie: 20/03 29/05 20/11 Deelnemers: Elian Baïta (LP Aalst), Mie Swankaert (LP Gent) en An Van Parys (OCB). o Werkgroep werving en promotie: 17/04 05/06 25/09 18/12 Deelnemers: Elian Baita (LP Aalst), Marc Timmerman (LP Waasland), Joris Engels (LP Eeklo), Mie Swankaert (LP Gent), Julien Borremans (LP Vlaamse Ardennen), Anne Bogaerts (LP Ninove), Marieke Vervaet (LP Dendermonde) en An Van Parys (OCB). Aansluiten bij nationale promotieactiviteiten An Van Parys nam voor OCB deel aan de nationale werkgroep promotie: 01/02 22/03 19/04 07/06 21/09 22/11 Realisaties: Uitwisseling Vlaamse en Nederlandse ambassadeurs op 30 maart Op die dag werden de Vlaamse ambassadeurs verwacht in het verre Hilversum voor een uitwisseling met ambassadeurs uit Nederland. De Oost-Vlaamse ambassadeurs waren van de partij.

12 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.12/25 Platform Ambassadeurs op vrijdag 01/06/2007 Andere provincies zijn ook gestart met de ambassadeurswerking. Op 1 juni werd een eerste Platform Ambassadeurs georganiseerd in Antwerpen. Doel was de werking voor te stellen aan de sector. Op deze dag konden alle Vlaamse ambassadeurs elkaar ook voor de eerste keer ontmoeten. Er was ook gelegenheid voor lesgevers en begeleiders om ervaringen met elkaar te delen. OCB nam deel met 5 ambassadeurs en twee ambassadeursbegeleiders.

13 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.13/25 Doelgebied 2: Preventie (tekst: An Bistmans) De samenwerking tussen basiseducatie en diverse partners stond centraal. De initiële denkpistes van het Project Preventie werden vertaald in concrete activiteiten. Denkpiste 1: Basiseducatie zoekt partners om moeilijker bereikbare burgers in contact te brengen met educatie Basiseducatie en armenorganisaties Voorjaar 2007 legde OCB contact met de armenorganisaties in Oost-Vlaanderen om een samenwerking met basiseducatie te stimuleren. In 2007 werkten 3 centra voor basiseducatie een educatief project uit met een armenorganisatie: in Gent met De Zuidpoort, in Eeklo met Wijkcentrum De Kring en in Sint-Niklaas met VLOS. OCB volgde deze samenwerkingsverbanden op, om ze in beeld te brengen, hun meerwaarde te benoemen en factoren te kunnen duiden die mee het succes bepalen. Samenwerking kan leiden tot praktijkkennis, ook over de structurele kant waarbij de contouren van de regelgeving worden verkend. Tegelijkertijd werd de dialoog tussen de sectoren gestart. Op 16 mei 2007 overlegden vertegenwoordigers van centra voor basiseducatie en een aantal armenorganisaties voor het eerst over drempels naar leren. De verwachting en intentie was duidelijk: elkaar beter leren kennen, mogelijkheden tot samenwerking verkennen en stimuleren en zo mogelijk/nodig ook beleidsaanbevelingen formuleren. Concreet werd afgesproken om in Oost-Vlaanderen een dialoogproces op te starten, dat zou resulteren in bv. intentieverklaringen en een draaiboek voor samenwerking. In het najaar 2007 vergaderden de twee sectoren nog apart, en in het voorjaar 2008 zal dit resulteren in echte dialooggesprekken, o.a. over mogelijkheden tot samenwerking en de noodzakelijke afspraken en voorwaarden. Met deze dynamiek werd aansluiting gezocht bij activiteiten op Vlaams vlak. De Oost-Vlaamse kennis en ervaringen werden ingebracht in de werkgroepen van het Plan Geletterdheid en bij de dialoog die werd opgestart tussen basiseducatie (VOCVO en enkele centra voor basiseducatie) en armenverenigingen (het Vlaams Netwerk en diverse verenigingen waar armen het woord nemen). Basiseducatie en scholen OCB bracht in 2007 geïnteresseerden uit Oost-Vlaamse centra basiseducatie samen rond het thema samenwerken met een school / brede schoolproject. Er kwam een uitwisseling op gang over ervaringen, aanpak en methodieken, vooral gestoffeerd door de projecten van Sint-Niklaas en Aalst. De Werkgroep Brede school i.k.v. het Plan Geletterdheid werkte rond visie en goede praktijken. OCB nam deel aan deze groep en deed waar mogelijk een bijdrage. Visievorming Zoals hierboven vermeld wil OCB uit de Oost-Vlaamse praktijk kennis en ervaring over samenwerking aandragen bij overleggroepen op Vlaams vlak. Zo werd ook deelgenomen aan de denkgroep rond maatwerk die door VOCVO met een zekere regelmaat werd samengeroepen. Hier werd de officiële regelgeving bekeken, werd gezocht naar manieren om praktijk kenbaar te maken, werden aanbevelingen geformuleerd, enz..

14 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.14/25 Denkpiste 2: Basiseducatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid, vanuit zijn contacten met burgers die tot de zgn. kansengroepen behoren OCB stimuleerde de samenwerking van de Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie met Samenlevingsopbouw Gent en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, die via diverse organisaties burgers met minder behartigde belangen bevroegen over hun toegang tot de sociale grondrechten. (Samenlevingsopbouw noemt dit project Grondrechtenboom). De Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie brachten cursisten rond dit thema samen. De beleving en suggesties van de deelnemers werden mee verwerkt in de dossiers die t.b.v. lokale beleidsmakers door Samenlevingsopbouw werden samengesteld. OCB nam deel aan de stuurgroep van het project Grondrechtenboom en aan de organisatie van de Grondrechtenboomdag op 23 november 07. In de loop van het project verzorgde OCB zoveel mogelijk de contacten en de informatieverspreiding over dit project voor de centra voor basiseducatie. Denkpiste 3: Basiseducatie en de lerarenopleidingen Met het oog op preventie van laaggeschooldheid kiest OCB ervoor om de lerarenopleidingen te informeren over het aanbod basiseducatie en op basis van de ervaringen van deelnemers signalen te formuleren naar de aanpak van en de zorg voor kinderen die het moeilijker hebben op school. Ook aan de communicatie met ouders en hun betrokkenheid op de school van hun kind(eren) wordt aandacht besteed. In 2007 werd opnieuw met diverse groepen studenten uit de lerarenopleiding het gesprek aangegaan. De bijdrage van ambassadeurs uit de basiseducatie bleek daarbij een meerwaarde. Maar vooral werd gezocht naar een efficiënte manier om ook in de toekomst met de lerarenopleidingen samen te werken. In de loop van 2008 wordt hier verder aan gewerkt.

15 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.15/25 Doelgebied 3: Ervaringsuitwisseling tussen coördinatoren Doelgebied 4: Standpuntbepaling - belangenbehartiging OCB heeft ook in 2007 als uitwisselingsplatform gefungeerd voor de zeven Oost-Vlaamse Leerpunten: De Raad van Bestuur van OCB is behalve het bestuursorgaan ook de plek waar kennis en ervaringen gedeeld worden. In het afgelopen jaar hebben we bijzondere aandacht gehad voor het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs, de oprichting van de consortia voor het volwassenenonderwijs en de fusie van de centra voor basiseducatie. Deze thema s zullen zeker en vast verder prominent aanwezig zijn in de werking van Anderzijds was OCB ook het platform voor gezamenlijke visie-ontwikkeling, standpuntbepaling en belangenbehartiging. In concreto ging het over het direct beleid van een aantal gemeenschappelijke partners op provinciaal niveau die belangrijk zijn voor de basiseducatie. Er werd in dat geval een lid van OCB gemandateerd voor het bestuur van die partner, gemeenschappelijke standpunten werden ingenomen. In volgende bestuursorganen op provinciaal niveau was er een OCB vertegenwoordiging: Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe) : Marieke Vervaet (Raad van Bestuur) De nationale werkgroep werving en promotie: An Van Parys (lid) Het Onthaalbureau Nieuwkomers Oost-Vlaanderen (ONOV): Joris Engels (Raad van Bestuur) en Marc Timmerman (Algemene Vergadering) Het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen: Alle coördinatoren van de Leerpunten (Algemene Vergadering), Marc Timmerman en Elian Baïta (Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur) Het Huis van het Nederlands Gent: Rein De Ryck (Raad van Bestuur) Leden van de Raad van Bestuur van OCB zijn eveneens geëngageerd in : Raad van Bestuur Federatie Centra Basiseducatie: Rein De Ryck en Anne Bogaerts Commissie Basiseducatie van de VLOR: Anne Bogaerts Raad voor het Volwassenenonderwijs: Anne Bogaerts Adviescommissie welzijnsprojecten (Dienst Welzijn Provinciebestuur Oost-Vlaanderen): Anne Bogaerts Raad van Bestuur VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs) : Anne Bogaerts Raad Van Bestuur Vlaams Onderhandelingscomitee Basiseducatie : Joris Engels

16 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.16/25 Doelgebied 5: Gezamenlijk cursusaanbod Sectorfonds rusthuizen OCB diende een dossier in bij het 'Sociaal Fonds van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen'. Er werd een Oost-Vlaams voorstel opgemaakt om deze rustoorden en verzorgingstehuizen te voorzien van een provinciaal aanbod 'Sterk op het werk' en dit ter plaatse in de desbetreffende rustoorden. Het door ons ingediende dossier werd weerhouden bij de selectie. Concreet zullen wij in het voorjaar van 2008 een eerste opleiding aanbieden in het Meetjesland. Oost-Vlaamse Bestuursacademie In opdracht van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) werden volgende cursussen verzorgd: Sterk op het werk (geen specifieke doelgroep) 35 lesuren 1x door Leerpunt Meetjesland 1x door Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem Sterk op het werk (specifiek voor schoonmaaksters) 35 lesuren 2x door Leerpunt Vlaamse Ardennen Er is jaarlijks een overleg tussen OCB en OBAC ivm de programmatie voor het volgende schooljaar. De onderlinge afspraken worden ook telkens geëvalueerd en aangepast. Als bevoorrechte partner krijgt OBAC een lagere prijs aangerekend dan andere organisaties waarmee wordt samengewerkt.

17 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.17/25 Doelgebied 6: Stimuleren leergebieden Leergebied Nederlands Tweede Taal (NT2) (Tekst: An Lievens) Bijeenkomsten: 16 maart, 15 juni en 19 oktober. Deelnemers: Leerpunt Aalst: An Lievens Leerpunt regio Dendermonde: Barbara Wosjnic Leerpunt Gent: Katrien Verbruggen Leerpunt Meetjesland: Cecile Van de Woestijne, opgevolgd door Isabel Sey Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Mieke De Middeleir Leerpunt Vlaamse Ardennen: Hilde Libert Leerpunt Waasland: Nicole Verberckmoes Agenda: De werkgroep werkte vooral rond visie en standpunten ivm de organisatie van NT2 in Oost-Vlaanderen. De deelnemers aan deze werkgroep waren daarom ook de leerdomeinverantwoordelijken. Er werd gewerkt met een min of meer vaste agenda : Het voorbije jaar werd vooral kritisch en constructief gewerkt aan afspraken en standpunten ivm de samenwerking met derden. Huis van het Nederlands,Onthaalbureau, VDAB, OCMW,... zijn partners waarmee de centra dagelijks te maken hebben. We vinden het dan ook belangrijk om op eenzelfde manier met deze partners te communiceren en gegevens uit te wisselen. We pleiten er onder andere voor dat plaatsing en testing van cursisten een educatieve aangelegenheid is en bijgevolg door de centra voor basiseducatie moet gebeuren. Ook de doorstroom van NT2- cursisten naar de centra voor volwassenenonderwijs stond op de agenda van de werkgroep. Modellen van samenwerking werden uitgewisseld. Nieuwe ontwikkelingen in het werkveld werden op de voet gevolgd en besproken. Zo was er dit jaar een evaluatie van Alfa en staat de flexibilisering van de modularisering NT2 voor de deur. Hier vinden we het belangrijk dat er voldoende vorming komt voor de implementatie. Voor Alfa is er momenteel geen aparte werkgroep, maar Elke De Bruyne (Leerpunt Aalst) en Isolde Van de Walle (Leerpunt Waasland) nemen deel aan een collega-groep van VOCVO en geven eventuele werkpunten door aan de werkgroep NT2. Evalueren is dit jaar in alle werkgroepen een aandachtspunt. We hebben met een aantal mensen deelgenomen aan de studiedag 'adequaat evalueren' die ingericht werd door de OCB werkgroep MO. Visies op evalueren worden ook voor NT2 verder op punt gezet. Daarnaast wisselden we ook ideeën uit rond administratie, maatwerk, werken met vrijwilligers en bijhouden van cursisten die stagneren,...

18 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.18/25 Leergebied Nederlands (NT1) (Tekst: Katty Van Droogenbroeck en Greet Willemse) Bijeenkomsten: 12 januari, 22 februari, 20 april, 8 juni, 2 juli, 31 augustus, 19 oktober, 23 november. Deelnemers: Leerpunt Aalst: Elke Debruyne Leerpunt Dendermonde: Hugo Van Nieuwenberghe Leerpunt Gent: Mia Cabooter/Sofie Baeckeland Leerpunt Meetjesland: Sigrid Heye Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Greet Willemse Leerpunt Vlaamse Ardennen: Nathalie Laurez/Tina Roman Leerpunt Waasland: Katty Van Droogenbroeck Agenda: In het eerste semester van 2007 stond de aanmaak van testmateriaal centraal op de agenda. In september 2006 werd daartoe het startsein gegeven en het project liep verder tot juli Bij aanvang bleek uit een rondvraag dat de manier van evalueren nogal centrum- en persoonsgebonden is (al dan niet permanent, al dan niet met eindtest, enz.). Daarom werd geopteerd om per doel toetstaken uit te werken die zowel als eindtest als binnen permanente evaluatie kunnen worden gebruikt. Zo ontwikkelden we voor alle modules, voor ieder doel een of meerdere toetstaken. We lieten ons daarbij inspireren door toetstaken die door Steunpunt NT2 van de KU Leuven zijn ontwikkeld. Het resultaat is een (digitaal) pakket met toetstaken voor alle modules en doelen die direct inzetbaar zijn en naar wens los of gebundeld kunnen worden afgenomen. Eventuele problemen die opduiken wanneer door de educatieven met de toetstaken wordt gewerkt, worden gesignaleerd aan de werkgroep, zodat er voor bijsturing / verbetering kan worden gezorgd. Het tijdelijke extra project ter ondersteuning van NT1, het verzamelen en aanmaken van praktijkopdrachten dat van start ging in 2006, werd in 2007 afgewerkt. Het resultaat mag gezien worden! In de drie laatste bijeenkomsten van 2007 heeft de werkgroep ondersteunend materiaal uitgewerkt om aan permanente evaluatie te doen. Het was een gemeenschappelijke nood die ietwat is ingelost door het opstellen van evaluatieschema s die een overzicht bieden van evaluatie en evaluatieresultaten. Voor elke module is nu zo n schema beschikbaar. Het is algemeen van opzet, zodat centra / educatieven het desgewenst volgens eigen noden nog verder kunnen aanpassen. Vaste agendapunten waren ook: - uitwisseling van promotieactiviteiten (opgenomen als agendapunt sinds september 2007) - organisatorische kwesties - uitwisselen van werkwijze omtrent lessen- en moduleplannen (bedoeling is inspirerend en informatief van aard) ( augustus en oktober 2007) - uitwisselen van lesmateriaal en -ideeën Bij het begin van het schooljaar werd de NT1-programmatie binnen de verschillende centra in kaart gebracht. Zo heeft men een overzicht van de centra en de modules die worden ingericht en wie de lesgever is. Op die manier kunnen lesgevers snel achterhalen welke Oost-Vlaamse collega dezelfde module geeft. Dit kan de uitwisseling buiten de werkgroep alleen maar bevorderen.

19 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.19/25 Leergebied Wiskunde (Tekst: Ann Dechevil) Bijeenkomsten : De werkgroep wiskunde is zes keer samen gekomen. Deelnemers : Leerpunt Aalst: Greet Demeyts en Mieke Pauwels Leerpunt regio Dendermonde: Michel Moeysersoon Leerpunt Meetjesland: Martine Janzegers Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Gerda Foutré Leerpunt Vlaamse Ardennen: Nathalie Schaubroeck Leerpunt Waasland: Ann De Chevil Agenda : Vaste agendapunten doorheen alle bijeenkomsten waren uitwisseling van lesmateriaal en ideeën. terugmelding van navormingen. In het eerste semester van 2007 werd, naast de vaste agendapunten, aandacht besteed aan de flexibilisering wiskunde. We volgden ook een navorming rond het thema meetkunde. Deze navorming werd begeleid door Lief Houben. Bij het begin van het schooljaar werd ook de wiskunde-programmatie binnen de verschillende centra in kaart gebracht. Zo heeft men een overzicht van de centra en de modules die worden ingericht en wie de lesgever is. Op die manier kunnen lesgevers snel achterhalen welke Oost-Vlaamse collega dezelfde module geeft. Dit kan de uitwisseling buiten de werkgroep alleen maar bevorderen. In de 2 laatste bijeenkomsten van 2007 heeft de werkgroep gewerkt rond het thema Evalueren. We wilden een zicht krijgen op de manieren van evalueren in de centra. We verzamelden en bespraken ons eigen toets- en evaluatiemateriaal en gingen na hoe in 2 grotere centra geëvalueerd werd. Hieruit bleek dat de meeste Oost-Vlaamse centra momenteel evalueren via toetsen. We willen nu verdere stappen zetten om ons huidige evaluatiesysteem aan te passen.

20 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.20/25 Leergebied Maatschappijoriëntatie (Tekst: Ghislain de Bondt) Deelnemers: Het Leergebied MO werkt projectmatig. Er is geen vaste werkgroep. Afhankelijk van het thema van de projecten, worden er medewerkers uit de centra afgevaardigd. Projecten 2 Studiedagen rond Adequaat valueren Evalueren binnen de lespraktijk van MO is voor de educatieve medewerkers uit de Oost-Vlaamse Leerpunten een blijvende moeilijkheid. Keuzes als proces- versus productgericht evalueren, permanente evaluatie versus eindtoets, al of niet werken met portfolio, effectief beheren van administratieve rompslomp,... zijn enkele van de vragen die vaak terugkomen. Daarom zette OCB dit voorbije werkjaar het thema 'adequaat evalueren' op de voorgrond. Een eerste studiedag die plaatsvond op 2 februari was zo'n succes dat er op algemene aanvraag een tweede werd georganiseerd op 30 november. Deze studiedagen werden grondig voorbereid en met veel enthousiasme gegeven door Arlette Veys, Opleidingscoördinator Hogeschool Gent, Sociaal-Agogisch Werk. Ook werden de Centra bij de voorbereiding betrokken d.m.v. een werkvergadering. Een groep van ongeveer 45 educatieve medewerkers werd met deze studiedagen bediend van een boeiende en inspirerende denken werkdag rond het actuele thema evalueren. Rijbewijs Ook dit jaar werd de rijbewijscursus van het OCB opnieuw uitgegeven. Er werden 755 cursussen verspreid in centra voor basiseducatie uit alle Vlaamse provincies. Ook in verschillende Buso scholen wordt de cursus gebruikt.

jaarverslag Vocvo 2011

jaarverslag Vocvo 2011 jaarverslag Vocvo 2011 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2009-2010

Voortgangsrapport 2009-2010 Voortgangsrapport 2009-2010 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1 2 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport 2009-2010 werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Onze waarden zijn onze troeven

Onze waarden zijn onze troeven Onze waarden zijn onze troeven Jaarverslag 2006 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Colofon Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel.: 02 790 92 00 Fax: 02

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

1. Inhoudstabel p. 1. 2. Media-overzicht 2005 p. 2

1. Inhoudstabel p. 1. 2. Media-overzicht 2005 p. 2 1. Inhoudstabel 1. Inhoudstabel p. 1 2. Media-overzicht 2005 p. 2 3. Doelstellingen en cliëntsysteem p. 3 3.1 Doelstellingen VAG p. 3 3.1.1 Beleidswerk p. 3 3.1.2 Nazorg p. 3 3.1.3 Info- en documentatie

Nadere informatie

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen 10 Jaargang december 2013 44 Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 Afzendadres: Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie