Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25"

Transcriptie

1 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 WERKINGSVERSLAG Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat Gent

2 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.2/25 INHOUDSOPGAVE 1. INTENTIEVERKLARING 3 2. ALGEMENE SITUERING BINNEN HET BELEID VAN DE VLAAMSE REGERING 4 DECREET OP DE BASISEDUCATIE 4 DECREET OP HET VOLWASSENENONDERWIJS 4 3. PROVINCIAAL BELEID 5 TOT VANAF MEDEWERKERS 6 VASTE MEDEWERKERS 6 MEDEWERKERS MET DETACHERINGCONTRACT 6 VRIJWILLIGE MEDEWERKERS 6 5. COMMUNICATIE 7 WEBSITE 7 NIEUWSBRIEF 7 6. AANPAK VAN DE DOELGEBIEDEN 8 DOELGEBIED 1: PROMOTIE, WERVING EN SENSIBILISERING 8 DOELGEBIED 2: PREVENTIE 13 DOELGEBIED 3: ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN COÖRDINATOREN 15 DOELGEBIED 4: STANDPUNTBEPALING - BELANGENBEHARTIGING 15 DOELGEBIED 5: GEZAMENLIJK CURSUSAANBOD 16 DOELGEBIED 6: STIMULEREN LEERGEBIEDEN 17 DOELGEBIED 7: UITBOUW OPEN LEERCENTRA (OLC) 22 DOELGEBIED 8: ERVARINGSUITWISSELING TUSSEN ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN 24 RAAD VAN BESTUUR 24 ALGEMENE VERGADERING 24 DAGELIJKS BESTUUR 25

3 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.3/25 1. Intentieverklaring voor de toekomst Eind 2007 spraken de Oost-Vlaamse Leerpunten de volgende engagementen uit voor de toekomstige samenwerking : OCB is het samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Centra voor basiseducatie en de Provincie Oost-Vlaanderen. De samenwerking beoogt : een eenduidige en duidelijke profilering van de basiseducatie in Oost- Vlaanderen gemeenschappelijke standpuntenbepaling t.a.v. het beleid een efficiënte aanpak van werving, promotie en sensibilisering een verbreding van de werking van de Oost-Vlaamse Centra naar de sector Basiseducatie, de sector Volwassenenonderwijs en de brede samenleving een verdieping van de werking van de Centra door experimenteren/vernieuwen/ontwikkelen. OCB werkt hiertoe planmatig aan een aantal projecten vanuit gezamenlijke behoeftes van de partners aanvullend op wat andere diensten voor de sector doen (v.b. VOCVO, Federatie) afgestemd op provinciale en Vlaamse beleidsontwikkelingen afgestemd op de sociale kaart van Oost-Vlaanderen

4 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.4/25 2. Algemene situering binnen het beleid van de Vlaamse Regering Decreet op de basiseducatie Het decreet op de basiseducatie van 12 juli 1990 heeft ervoor gezorgd dat in Vlaanderen en Brussel 29 Centra voor basiseducatie ontstonden die zorgen voor een aangepast onderwijsprogramma voor laaggeschoolde volwassenen. In Oost-Vlaanderen ging het om zeven centra, Leerpunten genaamd, die samen het volledige grondgebied van de provincie bestrijken : LP Aalst, LP regio Dendermonde, LP Gent, LP Meetjesland, LP Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, LP Vlaamse Ardennen en LP Waasland. Het Decreet regelt de ondersteuning van deze centra uitsluitend op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap. Deze taak is toebedeeld aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) te Mechelen. Toch heeft het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een eigen profiel weten op te bouwen in de ondersteuning van de basiseducatie. Decreet op het Volwassenenonderwijs Sinds 1 september 2007 is het nieuw Decreet op het Volwassenenonderwijs van kracht. Dit decreet voorziet (tegen 1 september 2008) in een schaalvergroting van de Centra voor basiseducatie. In Oost- Vlaanderen zullen de 7 Leerpunten fusioneren naar 3 centra voor basiseducatie. Deze zullen in consortia ook nauwer samenwerken met de centra voor volwassenenonderwijs.

5 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.5/25 3. Provinciaal beleid Tot en met 2007 De uitvoering van het provinciaal beleid voor de basiseducatie wordt sinds 1993 toevertrouwd aan de vzw Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB). Het provinciebestuur zorgt voor de huisvesting en de subsidiëring van de vzw. Tot nog toe namen de 7 Oost-Vlaamse centra plaats in de bestuursorganen. Voor de Provincieraad zijn gedeputeerden Hertog (departement onderwijs) en Couckuyt (departement Welzijn) vertegenwoordigd. De kernopdrachten en doelstellingen van de vzw werden opgesteld in een Strategisch Plan (periode 2003 tot 2007). Verder in dit werkingsverslag duiden we de acties binnen de volgende doelgebieden promotie, werving en sensibilisering preventie ervaringsuitwisseling tussen coördinatoren standpuntenbepaling belangenbehartiging gezamenlijk cursusaanbod stimulering van de leergebieden NT1, NT2, wiskunde, MO, ICT uitbouw Open Leercentra ervaringsuitwisseling tussen administratieve medewerkers Vanaf 2008 Het voorbije werkjaar werd het Strategisch Plan grondig geëvalueerd, de doelstellingen werden opnieuw uitgezet en dit voor de volledige legislatuur van de provincieraad (tot 2012). Het Strategisch Plan voorziet in strategische doelstellingen rond de volgende doelgebieden : promotie, werving en sensibilisering preventie cursusaanbod voor werknemers ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling gezamenlijke visieontwikkeling, standpuntenbepaling en belangenbehartiging stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen vrijwilligersbeleid

6 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.6/25 4. Medewerkers Vaste medewerkers Nele Caljon: sinds september 2007 halftijds stafmedewerker An Van Parys: halftijds medewerker werving en promotie Medewerkers via detachering An Bistmans (educatief medewerker Leerpunt Gent): deeltijds preventiemedewerker Ghislain De Bondt (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectmedewerker ICT en maatschappijoriëntatie An Dechevil (educatief medewerker Leerpunt Waasland): sinds september 2007 deeltijds projectmedewerker wiskunde Aram De Ryck (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke Open Leer Centrum Marleen Detemmerman (educatief medewerkers Leerpunt Waasland): deeltijds medewerker project evaluatiemateriaal NT1 An Lievens (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke NT2 Nathalie Schaubroeck (educatief medewerker Leerpunt Vlaamse Ardennen): van januari tot juni 2007 deeltijds projectverantwoordelijke Wiskunde Sonja Van den Bogaertova (administratief medewerker Leerpunt Meetjesland): sinds maart 2007 deeltijds medewerker boekhouding Anja Van de Wiele (administratief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke Administratie Kathy Van Droogenbroeck (educatief medewerker Leerpunt Waasland): van januari tot juni 2007 deeltijds projectverantwoordelijke NT1 Greet Willemse (educatief medewerker Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem): sinds september 2007 deeltijds projectverantwoordelijke NT1 Vrijwillige medewerkers Nest De Graeve (ex-medewerker Leerpunt regio Dendermonde): ontwikkelde voor OCB de nieuwe website, Ambassadeurs: Georges Temmerman, Anne-Marie Van Steenlandt, Mel Sum, Terry Eeckhoudt, Marina Cools, Kristianne Bolsens, Chris Vercauteren (Leerpunt Waasland) Petrus Naudts (Leerpunt Meetjesland) Annie Eggermont en Dagmar Van Wayenberge (Leerpunt Vlaamse Ardennen) Eddy Vinck (Leerpunt Aalst). Meer info bij het luikje promotie.

7 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.7/25 5. Communicatie Website Voor alle informatie over de werking van het OCB kunt u sinds november 2007 terecht op de website Met het publieke luik informeren we onze externe partners over de werking van het OCB, ons gemeenschappelijk cursus aanbod, initiatieven inzake preventie en promotie, activiteiten uitgewerkt in de vakwerkgroepen enz. Het intern luik is toegankelijk met een code en is bedoeld voor de medewerkers van de centra. Verantwoordelijken van de werkgroepen kunnen hier documenten opslaan die voor iedereen interessant zijn vb. verslagen, uitnodigingen,... Er is ook een agenda met aankondigingen van allerlei interessante activiteiten, overlegmomenten enz. Nieuwsbrief Tegelijkertijd met de site, werd ook gewerkt aan een digitale nieuwsbrief om medewerkers en bestuursleden te informeren. Ten eerste is het belangrijk dat iedereen op de hoogte blijft van de werking van het OCB op de diverse terreinen. Ten tweede willen we de medewerkers op die manier ook meer betrekken bij de provinciale werking. We geloven ook dat 1+1=3. Samenwerking loont. En een goede samenwerking begint bij een goede communicatie. Deze nieuwsbrief zal 4 maal per jaar verschijnen.

8 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.8/25 6. Aanpak van de doelgebieden Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering (tekst: An Van Parys) Kernopdracht: OCB verzorgt het gemeenschappelijke drukwerk, waarbij wordt gestreefd naar een zo uniform mogelijke beeldvorming. OCB organiseert provinciale promotieacties. OCB draagt bij tot het sensibiliseren van de publieke opinie en de diverse betrokken instanties rond de problematiek van educatieve achterstelling. OCB ondersteunt de Leerpunten om hun cursusaanbod bekend te maken bij de doelgroep en om deelnemers te werven. Ambassadeursproject Samenwerking KAV/KWB In 2006 werkten we een gemeenschappelijke methodiek uit, die kan gebruikt worden tijdens infomomenten voor verenigingen, groepen, organisaties, Een ambassadeur ging telkens mee om te getuigen. In 2007 richtten we ons specifiek naar KWB/KAV. Er werden folders aangemaakt met een voorstelling van basiseducatie en van de methodiek. Verenigingen die dit wensen kunnen ons contacteren. Wij komen ter plaatse het infomoment verzorgen. De folders werden bezorgd aan alle lokale KWB en KAV verenigingen in Oost- Vlaanderen. De verspreiding gebeurde door hun provinciale kantoor op de programmatie-dag in mei. Terugkomdag zaterdag 3 februari 2007 Op deze voormiddag kwamen de 11 ambassadeurs samen om aan ervaringsuitwisseling te doen en om bepaalde knelpunten te bespreken. Het programma werd verzorgd door Lut Van Kerkhove. In juni 2007 heeft één van de ambassadeurs beslist om te stoppen met de ambassadeurswerking. Sensibiliserende activiteiten Gentse Flikkendag. Op 30/09/2007 hadden we opnieuw een infostand op de Flikkendag in het Gentse stadscentrum. Er werd een laagdrempelige wedstrijd georganiseerd. In ruil kregen deelnemers een Leerpuntzakje met een doos soepletters met een boodschap. Er werden ook 3000 provinciale folders verdeeld. Er waren 570 deelnemers aan de wedstrijd. Er kwamen achteraf 237 aanvragen binnen voor een cursusboekje. Met onze jaarlijkse deelname aan Flikkendag bereiken we een divers publiek. De boodschap die we kunnen brengen is door de drukte van het moment misschien oppervlakkig, maar de reacties achteraf leren ons dat het toch de moeite loont om dit jaarlijks te hernemen. 8 september: dag van de geletterdheid Op 23 augustus organiseerde OCB een persconferentie. Er was een journalist aanwezig van het Nieuwsblad Een drietal cursisten vertelden hun verhaal en hun ervaringen ivm bijleren bij basiseducatie. Dit resulteerde in een mooi artikel op de dag van de geletterdheid. Ook in Visie, en De Standaard verschenen persartikels.

9 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.9/25 Infopanelen in de Kringloopwinkels Tijdens de Dag van de Kringwinkel op 20 oktober 2007 konden we infopanelen plaatsen in de winkels. OCB zorgde voor de aanmaak van het materiaal. Twee centra deden hieraan mee. Er werd gekozen voor de kringwinkel omdat zij door de aard van hun activiteiten dezelfde doelgroep bereiken die wij ook willen bereiken. Een samenwerking lijkt dan ook logisch. Maaltijdonderleggers in sociale restaurants Met de bedoeling onze boodschap tot bij de mensen te brengen, kozen we voor een samenwerking met de sociale restaurants. Die waren meteen enthousiast om mee te werken. In de loop van november werden er maaltijdonderleggers verdeeld onder 14 sociale restaurants in de provincie. OCB zorgde voor het drukwerk. De centra brachten het materiaal ter plaatste. Alle centra werkten mee. Acties naar bedrijven: In 2007 kwam de werkgroep bedrijven 5 keer samen : 25/01 02/03 17/04 09/05 19/06 Deelnemers: Joris Engels (Leerpunt Meetjesland), Ghislain Debondt (Leerpunt Aalst), Julien Borremans (Leerpunt Vlaamse Ardennen), Marieke Vervaet (Leerpunt regio Dendermonde) en Marc Timmerman (Leerpunt Waasland) en Mie Swankaert (Leerpunt Gent). De ad-hoc werkgroep bedrijven werd in 2004 opgericht met de bedoeling om actief op zoek te gaan naar samenwerking met bedrijven. In 2007 was het tijd voor een evaluatie. Er werden diverse acties ondernomen, maar we bereikten niet het resultaat dat we beoogden. In 23 maart 2007 lieten wij ons adviseren door een Klankbordgroep die bestond uit mensen uit de bedrijfswereld. De groep bestond uit Katleen De Smet (projectontwikkelaar Resoc Zuid-Oost-Vlaanderen), Pieter Claeys (projectleider Connect), Pieter Dhaese (personeelsverantwoordelijke bij Katoen Natie), An Schuddinck (projectverantwoordelijke Jobkanaal), Geert Van de Woestijne (bedrijfsleider, cv Het Volk), Christel Geltmeyer, (manager vorming, training en begeleiding Kamer van Koophandel). Er werd in juni uiteindelijk besloten om niet meer actief te werven bij commerciële bedrijven. We richten ons in de toekomst wel nog naar sociale werkgevers (kringloopwinkels, sociale tewerkstellingsinitiatieven, ), openbare besturen enz. De werkgroep wordt voorlopig ontbonden. Activiteiten in kader van werkgelegenheid worden verder opgenomen door de werkgroep promotie. Er werden in 2007 nog drie infomomenten georganiseerd. Voor outplacementbureaus op 16 februari 2007 in Leerpunt Aalst Er waren slechts een 4-tal mensen aanwezig. Doel was onze werking bekend te maken en te peilen naar eventuele samenwerking. Zowel het aanbod op maat als het open aanbod werd voorgesteld. Een cursiste van Leerpunt Aalst kwam getuigen. Voor interim-kantoren op 27 april 2007 in Leerpunt Waasland Er was een grote opkomst (30 deelnemers) en de interesse was groot. Zowel het aanbod op maat als het open aanbod werd voorgesteld. Twee ambassadeurs kwamen getuigen. Er was achteraf nog contact met de sectorconsulent voor Oost-Vlaanderen van Vooruitzenden. Dit is Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. In samenwerking met Vooruitzenden wordt dit initiatief herhaald in 2008.

10 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.10/25 Voor de zorgsector (rusthuizen, ) op 25 mei 2007 in de Oude Abdij te Drongen Er waren een 36 mensen aanwezig. Na een algemene inleiding over basiseducatie en ons aanbod, werden er twee workshops georganiseerd. Een eerste over de cursus Sterk op het Werk ; een tweede over drie korte modules: ICT, digitale communicatie, moderne technologieën, Voorbereiding op het functioneringsgesprek en Taal- en rekenvaardigheden op de werkvloer Dit resulteerde in een contract met het Sociaal fonds van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen. In de loop van 2008 wordt de eerste opleiding Sterk op het werk georganiseerd. Samenwerking VDAB Competentiecentra Oost-Vlaanderen Op 26/04/2007 was er een gesprek met Karel Tirez directeur competentiecentra Oost-Vlaanderen om te peilen naar een intensievere samenwerking tussen basiseducatie en de VDAB-opleidingen in de competentiecentra. Dit resulteerde in een samenwerking tussen Leerpunt Gent en VDAB. Leerpunt Gent verzorgt opleidingen Wiskunde in duaal project. Na evaluatie kan dit initiatief navolging krijgen in andere centra in de provincie. Samenwerking ikv Actieplan laaggeletterdheid Er werd er in februari 2007 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen VDAB en basiseducatie. Doel is een betere doorstroming van werkzoekenden naar basiseducatie en omgekeerd. Naast de vele initiatieven van individuele centra, deed ook OCB zijn bijdrage aan deze samenwerking: o Medewerking aan een infomoment voor Oost-Vlaamse klantenconsulenten. Op 30/11/2007 organiseerde VDAB Oost-Vlaanderen een infosessie rond laaggeletterdheid. OCB werkte hier aan mee. Ambassadeur, Georges Temmerman, kwam getuigen.

11 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.11/25 o Aanmaken audiovisueel materiaal. VDAB maakt beeldmateriaal aan dat intern gebruikt wordt om VDAB-medewerkers te sensibiliseren rond laaggeletterdheid. Ambassadeur, Georges Temmerman, werkte hier aan mee. Provinciaal drukwerk. o Leerpuntagenda s (schooljaar ) o Nieuwjaarskaarten o Kaftjes programmaboekjes met overzicht van het cursusaanbod. Katern werd door de centra zelf aangemaakt. o Administratief drukwerk in de huisstijl van Leerpunt. Dit materiaal werd gezamenlijk aangemaakt. Centra betalen zelf hun bijdrage. o Provinciale mailings: langwerpige folder in 8 versies: recto identiek, verso aangepast per centrum. Via een invulstrookje kunnen geïnteresseerden een programmaboekje aanvragen bij het centrum. De mailing gebeurde eind augustus via De Streekkrant in bussen, verspreid over de provincie. OCB betaalt een 1/3 van de kosten voor drukwerk en verspreiding. Overlegmomenten o Stuurgroep werving en promotie: 20/03 29/05 20/11 Deelnemers: Elian Baïta (LP Aalst), Mie Swankaert (LP Gent) en An Van Parys (OCB). o Werkgroep werving en promotie: 17/04 05/06 25/09 18/12 Deelnemers: Elian Baita (LP Aalst), Marc Timmerman (LP Waasland), Joris Engels (LP Eeklo), Mie Swankaert (LP Gent), Julien Borremans (LP Vlaamse Ardennen), Anne Bogaerts (LP Ninove), Marieke Vervaet (LP Dendermonde) en An Van Parys (OCB). Aansluiten bij nationale promotieactiviteiten An Van Parys nam voor OCB deel aan de nationale werkgroep promotie: 01/02 22/03 19/04 07/06 21/09 22/11 Realisaties: Uitwisseling Vlaamse en Nederlandse ambassadeurs op 30 maart Op die dag werden de Vlaamse ambassadeurs verwacht in het verre Hilversum voor een uitwisseling met ambassadeurs uit Nederland. De Oost-Vlaamse ambassadeurs waren van de partij.

12 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.12/25 Platform Ambassadeurs op vrijdag 01/06/2007 Andere provincies zijn ook gestart met de ambassadeurswerking. Op 1 juni werd een eerste Platform Ambassadeurs georganiseerd in Antwerpen. Doel was de werking voor te stellen aan de sector. Op deze dag konden alle Vlaamse ambassadeurs elkaar ook voor de eerste keer ontmoeten. Er was ook gelegenheid voor lesgevers en begeleiders om ervaringen met elkaar te delen. OCB nam deel met 5 ambassadeurs en twee ambassadeursbegeleiders.

13 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.13/25 Doelgebied 2: Preventie (tekst: An Bistmans) De samenwerking tussen basiseducatie en diverse partners stond centraal. De initiële denkpistes van het Project Preventie werden vertaald in concrete activiteiten. Denkpiste 1: Basiseducatie zoekt partners om moeilijker bereikbare burgers in contact te brengen met educatie Basiseducatie en armenorganisaties Voorjaar 2007 legde OCB contact met de armenorganisaties in Oost-Vlaanderen om een samenwerking met basiseducatie te stimuleren. In 2007 werkten 3 centra voor basiseducatie een educatief project uit met een armenorganisatie: in Gent met De Zuidpoort, in Eeklo met Wijkcentrum De Kring en in Sint-Niklaas met VLOS. OCB volgde deze samenwerkingsverbanden op, om ze in beeld te brengen, hun meerwaarde te benoemen en factoren te kunnen duiden die mee het succes bepalen. Samenwerking kan leiden tot praktijkkennis, ook over de structurele kant waarbij de contouren van de regelgeving worden verkend. Tegelijkertijd werd de dialoog tussen de sectoren gestart. Op 16 mei 2007 overlegden vertegenwoordigers van centra voor basiseducatie en een aantal armenorganisaties voor het eerst over drempels naar leren. De verwachting en intentie was duidelijk: elkaar beter leren kennen, mogelijkheden tot samenwerking verkennen en stimuleren en zo mogelijk/nodig ook beleidsaanbevelingen formuleren. Concreet werd afgesproken om in Oost-Vlaanderen een dialoogproces op te starten, dat zou resulteren in bv. intentieverklaringen en een draaiboek voor samenwerking. In het najaar 2007 vergaderden de twee sectoren nog apart, en in het voorjaar 2008 zal dit resulteren in echte dialooggesprekken, o.a. over mogelijkheden tot samenwerking en de noodzakelijke afspraken en voorwaarden. Met deze dynamiek werd aansluiting gezocht bij activiteiten op Vlaams vlak. De Oost-Vlaamse kennis en ervaringen werden ingebracht in de werkgroepen van het Plan Geletterdheid en bij de dialoog die werd opgestart tussen basiseducatie (VOCVO en enkele centra voor basiseducatie) en armenverenigingen (het Vlaams Netwerk en diverse verenigingen waar armen het woord nemen). Basiseducatie en scholen OCB bracht in 2007 geïnteresseerden uit Oost-Vlaamse centra basiseducatie samen rond het thema samenwerken met een school / brede schoolproject. Er kwam een uitwisseling op gang over ervaringen, aanpak en methodieken, vooral gestoffeerd door de projecten van Sint-Niklaas en Aalst. De Werkgroep Brede school i.k.v. het Plan Geletterdheid werkte rond visie en goede praktijken. OCB nam deel aan deze groep en deed waar mogelijk een bijdrage. Visievorming Zoals hierboven vermeld wil OCB uit de Oost-Vlaamse praktijk kennis en ervaring over samenwerking aandragen bij overleggroepen op Vlaams vlak. Zo werd ook deelgenomen aan de denkgroep rond maatwerk die door VOCVO met een zekere regelmaat werd samengeroepen. Hier werd de officiële regelgeving bekeken, werd gezocht naar manieren om praktijk kenbaar te maken, werden aanbevelingen geformuleerd, enz..

14 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.14/25 Denkpiste 2: Basiseducatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid, vanuit zijn contacten met burgers die tot de zgn. kansengroepen behoren OCB stimuleerde de samenwerking van de Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie met Samenlevingsopbouw Gent en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, die via diverse organisaties burgers met minder behartigde belangen bevroegen over hun toegang tot de sociale grondrechten. (Samenlevingsopbouw noemt dit project Grondrechtenboom). De Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie brachten cursisten rond dit thema samen. De beleving en suggesties van de deelnemers werden mee verwerkt in de dossiers die t.b.v. lokale beleidsmakers door Samenlevingsopbouw werden samengesteld. OCB nam deel aan de stuurgroep van het project Grondrechtenboom en aan de organisatie van de Grondrechtenboomdag op 23 november 07. In de loop van het project verzorgde OCB zoveel mogelijk de contacten en de informatieverspreiding over dit project voor de centra voor basiseducatie. Denkpiste 3: Basiseducatie en de lerarenopleidingen Met het oog op preventie van laaggeschooldheid kiest OCB ervoor om de lerarenopleidingen te informeren over het aanbod basiseducatie en op basis van de ervaringen van deelnemers signalen te formuleren naar de aanpak van en de zorg voor kinderen die het moeilijker hebben op school. Ook aan de communicatie met ouders en hun betrokkenheid op de school van hun kind(eren) wordt aandacht besteed. In 2007 werd opnieuw met diverse groepen studenten uit de lerarenopleiding het gesprek aangegaan. De bijdrage van ambassadeurs uit de basiseducatie bleek daarbij een meerwaarde. Maar vooral werd gezocht naar een efficiënte manier om ook in de toekomst met de lerarenopleidingen samen te werken. In de loop van 2008 wordt hier verder aan gewerkt.

15 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.15/25 Doelgebied 3: Ervaringsuitwisseling tussen coördinatoren Doelgebied 4: Standpuntbepaling - belangenbehartiging OCB heeft ook in 2007 als uitwisselingsplatform gefungeerd voor de zeven Oost-Vlaamse Leerpunten: De Raad van Bestuur van OCB is behalve het bestuursorgaan ook de plek waar kennis en ervaringen gedeeld worden. In het afgelopen jaar hebben we bijzondere aandacht gehad voor het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs, de oprichting van de consortia voor het volwassenenonderwijs en de fusie van de centra voor basiseducatie. Deze thema s zullen zeker en vast verder prominent aanwezig zijn in de werking van Anderzijds was OCB ook het platform voor gezamenlijke visie-ontwikkeling, standpuntbepaling en belangenbehartiging. In concreto ging het over het direct beleid van een aantal gemeenschappelijke partners op provinciaal niveau die belangrijk zijn voor de basiseducatie. Er werd in dat geval een lid van OCB gemandateerd voor het bestuur van die partner, gemeenschappelijke standpunten werden ingenomen. In volgende bestuursorganen op provinciaal niveau was er een OCB vertegenwoordiging: Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe) : Marieke Vervaet (Raad van Bestuur) De nationale werkgroep werving en promotie: An Van Parys (lid) Het Onthaalbureau Nieuwkomers Oost-Vlaanderen (ONOV): Joris Engels (Raad van Bestuur) en Marc Timmerman (Algemene Vergadering) Het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen: Alle coördinatoren van de Leerpunten (Algemene Vergadering), Marc Timmerman en Elian Baïta (Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur) Het Huis van het Nederlands Gent: Rein De Ryck (Raad van Bestuur) Leden van de Raad van Bestuur van OCB zijn eveneens geëngageerd in : Raad van Bestuur Federatie Centra Basiseducatie: Rein De Ryck en Anne Bogaerts Commissie Basiseducatie van de VLOR: Anne Bogaerts Raad voor het Volwassenenonderwijs: Anne Bogaerts Adviescommissie welzijnsprojecten (Dienst Welzijn Provinciebestuur Oost-Vlaanderen): Anne Bogaerts Raad van Bestuur VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs) : Anne Bogaerts Raad Van Bestuur Vlaams Onderhandelingscomitee Basiseducatie : Joris Engels

16 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.16/25 Doelgebied 5: Gezamenlijk cursusaanbod Sectorfonds rusthuizen OCB diende een dossier in bij het 'Sociaal Fonds van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen'. Er werd een Oost-Vlaams voorstel opgemaakt om deze rustoorden en verzorgingstehuizen te voorzien van een provinciaal aanbod 'Sterk op het werk' en dit ter plaatse in de desbetreffende rustoorden. Het door ons ingediende dossier werd weerhouden bij de selectie. Concreet zullen wij in het voorjaar van 2008 een eerste opleiding aanbieden in het Meetjesland. Oost-Vlaamse Bestuursacademie In opdracht van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) werden volgende cursussen verzorgd: Sterk op het werk (geen specifieke doelgroep) 35 lesuren 1x door Leerpunt Meetjesland 1x door Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem Sterk op het werk (specifiek voor schoonmaaksters) 35 lesuren 2x door Leerpunt Vlaamse Ardennen Er is jaarlijks een overleg tussen OCB en OBAC ivm de programmatie voor het volgende schooljaar. De onderlinge afspraken worden ook telkens geëvalueerd en aangepast. Als bevoorrechte partner krijgt OBAC een lagere prijs aangerekend dan andere organisaties waarmee wordt samengewerkt.

17 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.17/25 Doelgebied 6: Stimuleren leergebieden Leergebied Nederlands Tweede Taal (NT2) (Tekst: An Lievens) Bijeenkomsten: 16 maart, 15 juni en 19 oktober. Deelnemers: Leerpunt Aalst: An Lievens Leerpunt regio Dendermonde: Barbara Wosjnic Leerpunt Gent: Katrien Verbruggen Leerpunt Meetjesland: Cecile Van de Woestijne, opgevolgd door Isabel Sey Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Mieke De Middeleir Leerpunt Vlaamse Ardennen: Hilde Libert Leerpunt Waasland: Nicole Verberckmoes Agenda: De werkgroep werkte vooral rond visie en standpunten ivm de organisatie van NT2 in Oost-Vlaanderen. De deelnemers aan deze werkgroep waren daarom ook de leerdomeinverantwoordelijken. Er werd gewerkt met een min of meer vaste agenda : Het voorbije jaar werd vooral kritisch en constructief gewerkt aan afspraken en standpunten ivm de samenwerking met derden. Huis van het Nederlands,Onthaalbureau, VDAB, OCMW,... zijn partners waarmee de centra dagelijks te maken hebben. We vinden het dan ook belangrijk om op eenzelfde manier met deze partners te communiceren en gegevens uit te wisselen. We pleiten er onder andere voor dat plaatsing en testing van cursisten een educatieve aangelegenheid is en bijgevolg door de centra voor basiseducatie moet gebeuren. Ook de doorstroom van NT2- cursisten naar de centra voor volwassenenonderwijs stond op de agenda van de werkgroep. Modellen van samenwerking werden uitgewisseld. Nieuwe ontwikkelingen in het werkveld werden op de voet gevolgd en besproken. Zo was er dit jaar een evaluatie van Alfa en staat de flexibilisering van de modularisering NT2 voor de deur. Hier vinden we het belangrijk dat er voldoende vorming komt voor de implementatie. Voor Alfa is er momenteel geen aparte werkgroep, maar Elke De Bruyne (Leerpunt Aalst) en Isolde Van de Walle (Leerpunt Waasland) nemen deel aan een collega-groep van VOCVO en geven eventuele werkpunten door aan de werkgroep NT2. Evalueren is dit jaar in alle werkgroepen een aandachtspunt. We hebben met een aantal mensen deelgenomen aan de studiedag 'adequaat evalueren' die ingericht werd door de OCB werkgroep MO. Visies op evalueren worden ook voor NT2 verder op punt gezet. Daarnaast wisselden we ook ideeën uit rond administratie, maatwerk, werken met vrijwilligers en bijhouden van cursisten die stagneren,...

18 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.18/25 Leergebied Nederlands (NT1) (Tekst: Katty Van Droogenbroeck en Greet Willemse) Bijeenkomsten: 12 januari, 22 februari, 20 april, 8 juni, 2 juli, 31 augustus, 19 oktober, 23 november. Deelnemers: Leerpunt Aalst: Elke Debruyne Leerpunt Dendermonde: Hugo Van Nieuwenberghe Leerpunt Gent: Mia Cabooter/Sofie Baeckeland Leerpunt Meetjesland: Sigrid Heye Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Greet Willemse Leerpunt Vlaamse Ardennen: Nathalie Laurez/Tina Roman Leerpunt Waasland: Katty Van Droogenbroeck Agenda: In het eerste semester van 2007 stond de aanmaak van testmateriaal centraal op de agenda. In september 2006 werd daartoe het startsein gegeven en het project liep verder tot juli Bij aanvang bleek uit een rondvraag dat de manier van evalueren nogal centrum- en persoonsgebonden is (al dan niet permanent, al dan niet met eindtest, enz.). Daarom werd geopteerd om per doel toetstaken uit te werken die zowel als eindtest als binnen permanente evaluatie kunnen worden gebruikt. Zo ontwikkelden we voor alle modules, voor ieder doel een of meerdere toetstaken. We lieten ons daarbij inspireren door toetstaken die door Steunpunt NT2 van de KU Leuven zijn ontwikkeld. Het resultaat is een (digitaal) pakket met toetstaken voor alle modules en doelen die direct inzetbaar zijn en naar wens los of gebundeld kunnen worden afgenomen. Eventuele problemen die opduiken wanneer door de educatieven met de toetstaken wordt gewerkt, worden gesignaleerd aan de werkgroep, zodat er voor bijsturing / verbetering kan worden gezorgd. Het tijdelijke extra project ter ondersteuning van NT1, het verzamelen en aanmaken van praktijkopdrachten dat van start ging in 2006, werd in 2007 afgewerkt. Het resultaat mag gezien worden! In de drie laatste bijeenkomsten van 2007 heeft de werkgroep ondersteunend materiaal uitgewerkt om aan permanente evaluatie te doen. Het was een gemeenschappelijke nood die ietwat is ingelost door het opstellen van evaluatieschema s die een overzicht bieden van evaluatie en evaluatieresultaten. Voor elke module is nu zo n schema beschikbaar. Het is algemeen van opzet, zodat centra / educatieven het desgewenst volgens eigen noden nog verder kunnen aanpassen. Vaste agendapunten waren ook: - uitwisseling van promotieactiviteiten (opgenomen als agendapunt sinds september 2007) - organisatorische kwesties - uitwisselen van werkwijze omtrent lessen- en moduleplannen (bedoeling is inspirerend en informatief van aard) ( augustus en oktober 2007) - uitwisselen van lesmateriaal en -ideeën Bij het begin van het schooljaar werd de NT1-programmatie binnen de verschillende centra in kaart gebracht. Zo heeft men een overzicht van de centra en de modules die worden ingericht en wie de lesgever is. Op die manier kunnen lesgevers snel achterhalen welke Oost-Vlaamse collega dezelfde module geeft. Dit kan de uitwisseling buiten de werkgroep alleen maar bevorderen.

19 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.19/25 Leergebied Wiskunde (Tekst: Ann Dechevil) Bijeenkomsten : De werkgroep wiskunde is zes keer samen gekomen. Deelnemers : Leerpunt Aalst: Greet Demeyts en Mieke Pauwels Leerpunt regio Dendermonde: Michel Moeysersoon Leerpunt Meetjesland: Martine Janzegers Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Gerda Foutré Leerpunt Vlaamse Ardennen: Nathalie Schaubroeck Leerpunt Waasland: Ann De Chevil Agenda : Vaste agendapunten doorheen alle bijeenkomsten waren uitwisseling van lesmateriaal en ideeën. terugmelding van navormingen. In het eerste semester van 2007 werd, naast de vaste agendapunten, aandacht besteed aan de flexibilisering wiskunde. We volgden ook een navorming rond het thema meetkunde. Deze navorming werd begeleid door Lief Houben. Bij het begin van het schooljaar werd ook de wiskunde-programmatie binnen de verschillende centra in kaart gebracht. Zo heeft men een overzicht van de centra en de modules die worden ingericht en wie de lesgever is. Op die manier kunnen lesgevers snel achterhalen welke Oost-Vlaamse collega dezelfde module geeft. Dit kan de uitwisseling buiten de werkgroep alleen maar bevorderen. In de 2 laatste bijeenkomsten van 2007 heeft de werkgroep gewerkt rond het thema Evalueren. We wilden een zicht krijgen op de manieren van evalueren in de centra. We verzamelden en bespraken ons eigen toets- en evaluatiemateriaal en gingen na hoe in 2 grotere centra geëvalueerd werd. Hieruit bleek dat de meeste Oost-Vlaamse centra momenteel evalueren via toetsen. We willen nu verdere stappen zetten om ons huidige evaluatiesysteem aan te passen.

20 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.20/25 Leergebied Maatschappijoriëntatie (Tekst: Ghislain de Bondt) Deelnemers: Het Leergebied MO werkt projectmatig. Er is geen vaste werkgroep. Afhankelijk van het thema van de projecten, worden er medewerkers uit de centra afgevaardigd. Projecten 2 Studiedagen rond Adequaat valueren Evalueren binnen de lespraktijk van MO is voor de educatieve medewerkers uit de Oost-Vlaamse Leerpunten een blijvende moeilijkheid. Keuzes als proces- versus productgericht evalueren, permanente evaluatie versus eindtoets, al of niet werken met portfolio, effectief beheren van administratieve rompslomp,... zijn enkele van de vragen die vaak terugkomen. Daarom zette OCB dit voorbije werkjaar het thema 'adequaat evalueren' op de voorgrond. Een eerste studiedag die plaatsvond op 2 februari was zo'n succes dat er op algemene aanvraag een tweede werd georganiseerd op 30 november. Deze studiedagen werden grondig voorbereid en met veel enthousiasme gegeven door Arlette Veys, Opleidingscoördinator Hogeschool Gent, Sociaal-Agogisch Werk. Ook werden de Centra bij de voorbereiding betrokken d.m.v. een werkvergadering. Een groep van ongeveer 45 educatieve medewerkers werd met deze studiedagen bediend van een boeiende en inspirerende denken werkdag rond het actuele thema evalueren. Rijbewijs Ook dit jaar werd de rijbewijscursus van het OCB opnieuw uitgegeven. Er werden 755 cursussen verspreid in centra voor basiseducatie uit alle Vlaamse provincies. Ook in verschillende Buso scholen wordt de cursus gebruikt.

Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29. info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw 2008 1

Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29. info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw 2008 1 Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29 WERKINGSVERSLAG 2008 Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 233 21 00 info@ocb-vzw.be

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE Volg een computercursus en neem je computer mee naar huis Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE COMPUTERRUIMTESEric Van Nieuwenborgh (Oxfam) - Ghislain

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking An Butaye, directeur an.butaye@openschool12.be 3-06-2015 Open School Kortrijk-Roeselare VZW De sector BASISEDUCATIE IN VLAANDEREN Historiek

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering 1. Inleiding 1.1. Initiële vraag Het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen heeft verschillende acties ondernomen om aan taalbeleid te werken. - taalomgevingsanalyse

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen is een samenwerking tussen alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Antwerpen. Het consortium werd opgericht in september 2007, overeenkomstig

Nadere informatie

12 scenario s. van warme overdracht

12 scenario s. van warme overdracht 12 scenario s van warme overdracht Scenario s van warme overdracht tussen centra voor volwassenenonderwijs CVO - centra voor basiseducatie CB Voor mensen met minder geletterdheidsvaardigheden is het niet

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE Vlaamse overheid RLLL/EXT/ADV/005 bijl2 INTENTIEVERKLARING TOT ONTWIKKELING V AN MODULAIRE OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, IN UITVOERING V AN ARTIKEL 15 V AN HET DECREET V AN 2 MAART

Nadere informatie

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten

Spazio. Team Spazio Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Uitgangspunten Gemeenten geven ruimte aan ondernemingen Een project van Voka Oost-Vlaanderen met de steun van Vlaanderen in actie en Agentschap Ondernemen Team Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Petra Hosteaux

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout

PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout Diverscity en de Federatie Centra voor Basiseducatie gaan samen voor competentieversterking op het niveau E en D Diverscity Diverscity is het samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

digidak Derde leeftijd digitaal

digidak Derde leeftijd digitaal digidak Derde leeftijd digitaal SPK Streekontwikkelingsorganisatie regio Kempen Ontstaan 1988 Werkgevers/Werknemers/Beleid Projectenorganisatie Creatieve kennisregio Innovatieve welzijnsregio Groene belevingsregio

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT

REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT REGLEMENT VOOR HET PLATFORM MOTORBOOT Reglementcode : S&R REG PMB 150501 Vervangt : N.v.t. Versie : 1.0 Ingangsdatum : 1 mei 2015 Publicatiedatum : 1 mei 2015 Datum vorige versie : N.v.t. Opgesteld door

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 februari 2015 RLLL-RLLL-ADV-1415-003 Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be 1 Nieuwsbrief 03 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Plan uw opleidingen voor 2013 alvast in! De zomerperiode loopt stilaan op zijn einde. Dit is de ideale moment om reeds vooruit te

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl2 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Modulaire opleiding Informatie en communicatietechnologie (ICT) AO BE 001 (Ontwerp) communicatietechnologie, opleiding

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013

Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013 Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013 Beste Gelieve aandachtig het wedstrijdreglement door te nemen alvorens deze vragenlijst in te vullen. U vindt er alle nodige informatie over de criteria waaraan uw

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde Vlaams Congres Verkeersveiligheid Themasessie: verkeersveiligheid bij bedrijven - Truckveilig Charter en VSV-aanbod bedrijven - Dries Rombouts en Kirsten De Mulder 13

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Het recht op leren, daar gaan we voor! D o e b o e k

Het recht op leren, daar gaan we voor! D o e b o e k Het recht op leren, daar gaan we voor! D o e b o e k Het resultaat van dialoog in Oost-Vlaanderen G e s t o ffeerd door de centra voor basiseducatie en organsaties die werken met mensen in armoede redactie:

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele minderheden Isabel Van Maele en Macarena Gomez (Internationaal Comité vzw) Annelies Wouters (ANB) 1 Programma Voorstellingsrondje van de

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School BRREEDDEE SCCHOOLL BEGELEIDING EN ONDERZOEK BRUSSELSE PROEFPROJECTEN 25 augustus 2006 1.

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening JAARVERSLAG 2013 Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening richt een adviesraad voor ruimtelijke ordening in op het niveau van de gemeente, nl. de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Nascholing 27 november 2012 NAS-121127-DOC-GCO Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Beste leerkracht Begin juni kondigden we het POV-nascholingsaanbod aan

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie