Werkingsverslag OCB vzw /29. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29. info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw 2008 1"

Transcriptie

1 Werkingsverslag OCB vzw /29 WERKINGSVERSLAG 2008 Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat Gent Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

2 Werkingsverslag OCB vzw /29 INHOUDSOPGAVE 1. Missie Algemene situering binnen het beleid van de Vlaamse Regering...4 Decreet op de basiseducatie...4 Decreet op het Volwassenenonderwijs Provinciaal beleid Medewerkers...6 Vaste medewerkers...6 Medewerkers via detachering...6 Vrijwillige medewerkers Communicatie...6 Website Nieuwsbrief Aanpak van de doelgebieden...6 Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering...6 Doelgebied 2: Cursusaanbod ten aanzien van werknemers...6 Doelgebied 3 : Preventie...6 Doelgebied 4: Ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling...6 Doelgebied 5: Gezamenlijke visie, standpuntenbepaling en belangenbehartiging...6 Doelgebied 6: Stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen...6 Werkgroep Nederlands Tweede Taal (NT2)...6 Werkgroep Nederlands (NT1)...6 Werkgroep Wiskunde...6 Project Maatschappijoriëntatie : Nieuwe editie van het handboek Rijbewijs B, moeilijke theorie, ook voor mij gemakkelijk...6 Werkgroep ICT...6 Werkgroep Open Leer Centra...6 Doelgebied 7: Vrijwilligersbeleid Samenstelling bestuursorganen...6 Raad van Bestuur...6 Algemene Vergadering...6 Dagelijks Bestuur...6 Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

3 1. Missie OCB is het samenwerkingsverband tussen de drie Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie en de Provincie Oost-Vlaanderen. De samenwerking beoogt : een eenduidige en duidelijke profilering van Basiseducatie in Oost- Vlaanderen waar nodig en zinvol, gemeenschappelijke standpuntenbepaling t.a.v. het beleid een efficiënte aanpak van werving, promotie en sensibilisering een verbreding van de werking van de Oost-Vlaamse Centra naar de sector Basiseducatie, de sector Volwassenenonderwijs en de brede samenleving een verdieping van de werking van de Centra door experimenteren/vernieuwen/ontwikkelen. OCB werkt hiertoe planmatig aan een aantal projecten vanuit gezamenlijke behoeftes van de partners aanvullend op wat andere diensten voor de sector doen (v.b. VOCVO, Federatie) afgestemd op provinciale en Vlaamse beleidsontwikkelingen afgestemd op de sociale kaart van Oost-Vlaanderen Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

4 2. Algemene situering binnen het beleid van de Vlaamse Regering Decreet op de Basiseducatie Het decreet op de Basiseducatie van 12 juli 1990 heeft ervoor gezorgd dat in Vlaanderen en Brussel 29 Centra voor Basiseducatie ontstonden die zorgden voor een aangepast onderwijsprogramma voor laaggeschoolde volwassenen. In Oost-Vlaanderen ging het om zeven Centra, Leerpunten genaamd, die samen het volledige grondgebied van de provincie bestrijken : LP Aalst, LP regio Dendermonde, LP Gent, LP Meetjesland, LP Ninove- Geraardsbergen-Zottegem, LP Vlaamse Ardennen en LP Waasland. Het Decreet regelde de ondersteuning van deze Centra uitsluitend op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap. Deze taak werd toebedeeld aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) te Mechelen. Toch heeft het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een eigen profiel weten op te bouwen in de ondersteuning van Basiseducatie. Decreet op het Volwassenenonderwijs Sinds 1 september 2007 is het nieuw Decreet op het Volwassenenonderwijs van kracht. Dit decreet voorziet (sinds 1 september 2008) in een schaalvergroting van de Centra voor Basiseducatie. In Oost-Vlaanderen fusioneerden de 7 Leerpunten naar 3 Centra voor Basiseducatie : Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland, Leerpunt Waas & Dender, Leerpunt Zuid- Oost-Vlaanderen Deze werken in consortia ook nauwer samen met de centra voor volwassenenonderwijs. Voor een duidelijke leesbaarheid gebruiken we in dit jaarverslag enkel de naamgeving van de Leerpunten voor de fusie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

5 3. Provinciaal beleid De uitvoering van het provinciaal beleid voor Basiseducatie wordt sinds 1993 toevertrouwd aan de vzw Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB). Het provinciebestuur zorgt, naast inhoudelijke ondersteuning, ook voor de huisvesting en de subsidiëring van de vzw. Tot nog toe namen de 7 Oost-Vlaamse Centra plaats in de bestuursorganen. Voor de Provincieraad zijn gedeputeerden Hertog (departement onderwijs) en Couckuyt (departement Welzijn) vertegenwoordigd. Het Strategisch Plan voorziet in strategische doelstellingen rond de volgende doelgebieden: Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering Doelgebied 2: preventie Doelgebied 3: cursusaanbod voor werknemers Doelgebied 4: ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling Doelgebied 5: gezamenlijke visieontwikkeling, standpuntenbepaling en belangenbehartiging Doelgebied 6: stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen Doelgebied 7: vrijwilligersbeleid Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

6 4. Medewerkers Vaste medewerkers Nele Caljon halftijdse stafmedewerker An Van Parys halftijdse promotiemedewerker Medewerkers via detachering An Bistmans (educatief medewerker Leerpunt Gent): deeltijds preventiemedewerker van januari tem april Ghislain De Bondt (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke ICT en ELO An Dechevil (educatief medewerker Leerpunt Waasland): deeltijds projectverantwoordelijke wiskunde Marijn Declerck (educatief medewerker Leerpunt Meetjesland): deeltijds projectmedewerker luistermateriaal rijbewijscursus An Lievens (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke NT2 Sonja Van den Bogaertova (administratief medewerker Leerpunt Meetjesland): deeltijds medewerker boekhouding Anja Van de Wiele (administratief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke Administratie Lut Vankerkhove (educatief medewerker Leerpunt Waasland): voor februari en maart deeltijds projectmedewerker ambassadeurswerking Greet Willemse (educatief medewerker Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem): deeltijds projectverantwoordelijke NT1 Mieke Pauwels (ex- educatief medewerker Leerpunt Aalst): Lay-out Vista cursus Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

7 Vrijwillige medewerkers Webmaster Nest De Graeve Ambassadeurs: Leerpunt Waasland : Georges Temmerman Anne-Marie Van Steenlandt Mel Sum Marina Cools Kristianne Bolsens Chris Vercauteren Eddy Schatteman Wieske Hamers Leerpunt Meetjesland : Petrus Naudts Jacqueline De Baets Leerpunt Gent : Jan Vanderhaeghen Ingrid D haemer Bernadette Gillis Leerpunt Vlaamse Ardennen : Annie Eggermont Dagmar Van Wayenberge Leerpunt Aalst : Eddy Vinck (Meer info over de ambassadeurswerking bij hoofdstuk 6 doelgebied 1. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

8 5. Communicatie Website Voor alle informatie over de werking van het OCB kunt u terecht op de website Met het publieke luik informeren we onze externe partners over de werking van het OCB, ons gemeenschappelijk cursus aanbod, initiatieven inzake preventie en promotie, activiteiten uitgewerkt in de vakwerkgroepen enz. Het intern luik is toegankelijk met een code en is bedoeld voor de medewerkers van de Centra. Verantwoordelijken van de werkgroepen kunnen hier documenten opslaan die voor iedereen interessant zijn vb. verslagen, uitnodigingen,... Er is ook een agenda met aankondigingen van allerlei interessante activiteiten, overlegmomenten enz. Nieuwsbrief Met onze digitale nieuwsbrief willen we medewerkers, bestuursleden en extern geïnteresseerden informeren over de werking van het OCB. Daarnaast willen we de medewerkers op die manier ook meer betrekken bij de provinciale werking. Een goede samenwerking begint immers bij een goede communicatie. De edities van 2008 verschenen in februari, juni en september. TV-provincie In kader van een samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de regionale televisie TV Oost en AVS, wordt er maandelijks een programma gemaakt rond het provinciale beleid. Op 26/10 was OCB aan de beurt. De opnames gingen door in onze lesplaats in Ninove. We lichtten toe welke ondersteuning de provincie verleent aan de Centra voor Basiseducatie in de provincie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

9 6. Aanpak van de doelgebieden Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering (tekst: An Van Parys) Ambassadeursproject Nieuwe ambassadeurs In het voorjaar werden 6 nieuwe ambassadeurs opgeleid. Voor Leerpunt Meetjesland : Jacqueline De Baets, Jan Vanderhaeghen, Ingrid D haemer, Bernadette Gillis Voor Leerpunt Waasland : Eddy Schatteman, Wieske Hamers Het ambassadeurschap is een belangrijk middel om mensen uit onze doelgroep over de drempel te halen om les te volgen in een Leerpunt. De ambassadeurs zijn zelf cursisten van Leerpunt en vertellen hun eigen verhaal, hun ervaringen, Zij worden ingezet bij infomomenten naar doorverwijzers en naar potentiële cursisten, ze zijn aanwezig op onze stand bij diverse activiteiten, ze doen hun verhaal aan de pers, ze werken mee aan fotosessies die we gebruiken voor promotiemateriaal enz. De opleiding werd verzorgd door Lut Van Kerkhove, lesgever bij Leerpunt Waasland. Tijdens de opleiding leren de mensen wat het ambassadeurschap inhoudt. Ze leren hun eigen verhaal vertellen en ze leren omgaan met diverse vormen van media. Naast deze 6 ambassadeurs zijn er nog 11 ambassadeurs actief die in 2005 hun opleiding kregen. Uitreiking getuigschrift op 7 april 2008 Tijdens het fusiefeest van Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland, ontvingen de ambassadeurs hun getuigschrift uit de handen van Vlaams minister van onderwijs en werk Frank Vandenbroucke. Ingrid D haemer mocht al meteen haar verhaal doen voor de regionale TV, AVS. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

10 Terugkomdag zaterdag 20 september 2008 Op 20 september kwamen de 16 ambassadeurs samen om aan ervaringsuitwisseling te doen en om bepaalde knelpunten te bespreken. Er werd ook dieper ingegaan op het begrip geletterdheid, de definitie, enz. Daarnaast werden de ambassadeurs ook vertrouwd gemaakt met de knipperlichtenlijst die werd uitgewerkt door Basiseducatie en VDAB. Dit is een screeninginstrument om mensen met een geletterdheidprobleem vlotter te kunnen detecteren. Het programma werd verzorgd door Lut Van Kerkhove, An Bistmans en An Van Parys Werkgroep ambassadeurs Het OCB trekt volledig de kaart van de ambassadeurswerking en richt een werkgroep op met vertegenwoordiging van de drie Centra. Doel: 1. Provinciale visie uitwerken over het ambassadeurschap als promotie en wervingsmiddel. 2. Activiteiten organiseren ifv begeleiding, ondersteuning en motivatie van de ambassadeurs. Visitekaartjes Als ondersteuning van onze ambassadeurs werden visitekaartjes aangemaakt. Elke ambassadeur heeft zijn eigen kaartjes met coördinaten van het Centrum waar hij/zij les volgt. Het maakt het makkelijker mensen uit hun omgeving door te verwijzen naar Basiseducatie. Sensibiliserende activiteiten Gentse Flikkendag. Op 28/09/2008 hadden we opnieuw een infostand op de Flikkendag in het Gentse stadscentrum. Er werd een laagdrempelige wedstrijd georganiseerd. In ruil kregen deelnemers een Leerpuntzakje met een doos soepletters met een boodschap. Er werden ook provinciale folders verdeeld. Het was de laatste editie van Flikkendag. Ook voor Leerpunt valt dus het doek over deze activiteit. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

11 Activiteiten naar aanleiding van 8 september: dag van de geletterdheid Soepactie: SOEP met lettertjes op 8 Oost-Vlaamse markten Begin september was Leerpunt aanwezig op verschillende markten in de provincie. Er werd soep met lettertjes uitgedeeld. Op 02/09 Ninove, op 04/09 in Oudenaarde en Eeklo, op 06/09 in Ronse en Aalst, op 07/09 in Gent en Lokeren en op 08/09 in Geraardsbergen. Onze peter Pol Goossen, acteur, was aanwezig in Ninove en Aalst. De ambassadeurs werden ook ingeschakeld. Dit zorgde voor heel wat persaandacht: Nationale tv: in het journaal van Een, het nieuws van VTM, Interview met Jacueline De Baets en Petrus Naudts op AVS Interview met Eddy Schatteman op TV-Oost. Er waren ook artikels in diverse dagbladen. Een verslag van onze actie in het regionale katern van Visie, het ledenblad van ACW. Interview op Radio2 Ambassadeur Bernadette Gillis werd uitgenodigd in de opnamestudio s van Radio2 Oost-Vlaanderen en mocht daar haar verhaal doen. Artikel in Visie, ledenblad van het ACW Ook nog naar aanleiding van de dag van de geletterdheid deden ambassadeurs Jan Vanderhaeghen en Ingrid D haemer hun verhaal in Visie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

12 Acties naar interim-sector: Twee Broodjes Basiseducatie: Op 13 maart in Oudenaarde Op 10 oktober in Aalst OCB organiseert deze infomomenten i.s.m. Vooruitzenden, het vormingsfonds voor uitzendkrachten. Doel is het personeel uit de interim-sector sensibiliseren rond (laag)geletterdheid. Het begrip wordt nader toegelicht, er wordt gesproken over herkenning van mensen met een geletterdheidprobleem en over doorverwijzing naar Leerpunt. Daarnaast bekijken we ook ons open aanbod, onze manier van werken enz. Ambassadeur Jan Vanderhaeghen ging in Leerpunt Aalst mee om te getuigen. We bereikten een 30-tal mensen op deze twee Broodjes. Elektronische nieuwsbrief van Vooruitzenden. De sectorconsulent van Vooruitzenden, Peter Van De Veire, zorgde voor een artikel in hun elektronische nieuwsbrief die verspreid werd in de loop van april. Infomoment voor de Oost-Vlaamse kantoorverantwoordelijken van T-Interim Op 22/05 in het interim-kantoor van T-interim in Sint-Niklaas. We gingen op de uitnodiging in om onze werking nader toe te lichten, de problematiek te schetsen enz. Ambassadeur Eddy Schatteman bracht zijn getuigenis. Samenwerking VDAB Samenwerking ikv Actieplan laaggeletterdheid Er werd in februari 2007 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen VDAB en basiseducatie. Doel is een betere doorstroming van werkzoekenden naar basiseducatie en omgekeerd. Naast de vele initiatieven van individuele centra, deed ook OCB zijn bijdrage aan deze samenwerking. De drie Leerpunten werken samen een methodiek uit die zal gebruikt worden bij infomomenten naar VDAB-medewerkers. De knipperlichten lijst (uitgewerkt ikv het Vlaams Plan Geletterdheid) wordt toegelicht, er wordt adhv praktijkvoorbeelden gewerkt rond herkenning van mensen met een geletterdheidprobleem en mogelijkheden tot doorverwijzing. De methodiek is ter beschikking gesteld aan de drie Leerpunten. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

13 Provinciaal drukwerk. Voor het uitwerken voor het drukwerk werd dit jaar gekozen voor samenwerking met het communicatiebureau Magelaan. o Leerpuntmagazine. In 2008 werd resoluut gekozen voor een nieuwe look. Ons programmaboekje werd vervangen door het Leerpuntmagazine. Naast het cursusoverzicht is er ook ruimte voor meer info over Basiseducatie, getuigenissen van cursisten, enz. het magazine werd gemaakt in drie versies. o o Folder: er werd ook een massafolder aangemaakt in vier versies (voor de drie Centra + een provinciale versie). Via de folder kunnen geïnteresseerde het Leerpuntmagazine aanvragen. Administratief drukwerk: ook de brieven en omslagen van de drie Leerpunten werden in een nieuw kleedje gestoken. Op die manier komen we naar buiten met een uniforme stijl. Meteen is het administratief drukwerk aangepast aan de nieuwe situatie van de fusie. o Leerpuntagenda s (schooljaar ) o Nieuwjaarskaartjes: er werd gekozen voor zowel drukwerk, als een digitale mailing. Verspreiding folder en magazine: Gebeurt door de Centra via diverse kanalen naar doorverwijzers, cursisten, partners enz. Elk Leerpunt houdt de resultaten bij: aantal aanmeldingen, voor welke cursussen, profiel, aantal cursisten gestart enz. Deze resultaten worden besproken in de provinciale werkgroep promotie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

14 Overlegmomenten Ook de werkgroep promotie diende zich aan te passen aan de nieuwe context van de fusionering. Er werd gekozen om niet meer te werken met een stuurgroep. Enkel een werkgroep promotie. Het Dagelijks bestuur neemt de taak van de stuurgroep over. o Stuurgroep werving en promotie: 22/01 Deelnemers: Elian Baïta (LP Aalst), Mie Swankaert (LP Gent) en An Van Parys (OCB). Werkgroep werving en promotie: 12/02, 11/03, 08/04, 20/06, 28/08, 23/10, 20/11 Deelnemers: tot 1 september 2008: vertegenwoordiging van de 7 Centra. Vanaf 1 september zijn dat de drie Centra + An Van Parys. o Werkgroep drukwerk: 15/04, 22/04,07/05, 22/05 Voor de samenwerking met Magelaan en het uitwerken van nieuw materiaal werd een aparte werkgroep opgericht. Die werd ontbonden na de levering van het materiaal. o Nationale werkgroep promotie: 06/03, 25/04, 11/09, 06/11, 18/12 An Van Parys vertegenwoordigt de drie Oost-Vlaamse Centra in de nationale werkgroep van de Federatie Centra voor Basiseducatie. Aansluiten bij nationale promotieactiviteiten Fotosessie mei 2009 Drie Oost-Vlaamse ambassadeurs werkten mee aan een fotosessie. De foto s worden gebruikt in diverse promotiematerialen. Platform Ambassadeurs op vrijdag 06/06/2008 in Bokrijk. Voor de 4 de keer werd een Vlaamse Ambassadeursdag georganiseerd. Die ging dit jaar door in Bokrijk. OCB nam deel met 9 ambassadeurs en twee begeleiders. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

15 Doelgebied 2: Cursusaanbod ten aanzien van werknemers (tekst : An Van Parys) Sectorfonds rusthuizen In opdracht van het 'Sociaal Fonds van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen werd in het voorjaar 2008 volgende cursus verzorgd: Sterk op het werk voor verzorgend en logistiek personeel van rusthuizen 35 lesuren - in Assenede door Leerpunt Gent. Deze opleiding werd positief geëvalueerd en wordt in 2009 opnieuw aangeboden. Oost-Vlaamse Bestuursacademie In opdracht van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) werden volgende cursussen verzorgd: Sterk op het werk (geen specifieke doelgroep) 35 lesuren - door Leerpunt regio Dendermonde Sterk op het werk (specifiek voor schoonmaaksters) 35 lesuren - door Leerpunt Meetjesland Klantvriendelijkheid 12 lesuren - door Leerpunt Waasland Er is jaarlijks een overleg tussen OCB en OBAC ivm de programmatie voor het volgende schooljaar. De onderlinge afspraken worden ook telkens geëvalueerd en aangepast. Als bevoorrechte partner krijgt OBAC een lagere prijs aangerekend dan andere organisaties waarmee wordt samengewerkt. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

16 Doelgebied 3 : Preventie In 2008 situeerden onze preventieacties zich binnen het project Samenwerking tussen Basiseducatie en oganisaties die werken met mensen in armoede. In 2007 legde OCB contact met de armenorganisaties in Oost-Vlaanderen om een samenwerking met Basiseducatie te stimuleren. Dit vanuit de overtuiging dat recht op leren voor (kans)armen onze gezamenlijke zorg moet zijn. Dit initiatief resulteerde enerzijds in een aantal concrete educatieve projecten en anderzijds in dialoog tussen de sectoren. De verwachting en intentie was duidelijk : elkaar beter leren kennen, mogelijkheden tot samenwerking verkennen en stimuleren en zo mogelijk/nodig ook beleidsaanbevelingen formuleren. In 2007 werd deze dialoog in de twee sectoren apart voorbereid. In 2008 overlegden vertegenwoordigers van de Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie en een aantal organisaties die werken met mensen in armoede samen. Tijdens de dialoog bleek het echt nodig om informatie en duidelijkheid te brengen over basiseducatie en mogelijkheden tot samenwerken. Maar belangrijkst was de keuze om het idee samenwerken te steunen en te verstevigen. Uit te zoeken bijvoorbeeld wat nu juist bepaalde samenwerkingsverbanden succesvol maakt en te stimuleren dat organisaties leren van elkaar. Er ontstond een echte dialoog over drempels én over concrete samenwerkingsprojecten, noodzakelijke voorwaarden en wederzijdse verwachtingen bij samenwerking, een stappenplan ter ondersteuning van onderhandelingen, enz Inhoudelijk geraakten we meer en meer op eenzelfde lijn, ook al wordt er in de praktijk op verschillende manieren gewerkt. Tegen eind 2008 groeide de idee om vanuit deze overleggroep een impuls te geven aan alle andere Oost-Vlaamse werkers uit Centra Basiseducatie en verenigingen die werken met mensen in armoede. We wilden de inzichten, intenties, kapstokken die in dit project gegroeid waren inzetten om collega s warm te maken voor onze overtuiging dat samenwerken loont. We gingen aan de slag om al onze bevindingen neer te schrijven in een praktisch doeboek en planden een ontmoetingsdag op 13 februari 09. (hierover in ons volgende jaarverslag meer). Onze partners in dit project zijn de Welzijnsschakels, Krasdiensten en Samenlevingsopbouw Gent en Oost-Vlaanderen. De Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor inhoudelijke zowel als financiële ondersteuning. Opdat een nuttige kruisbestuiving zou ontstaan met het Vlaams Beleid werden ook het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs op het overleg uitgenodigd. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

17 Doelgebied 4: Ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling OCB creëert diverse platformen waarop collega s van Basiseducatie elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen, kennis delen en elkaar verrijken. Uitwisseldag Op 24 oktober 2008 organiseerden we voor het eerst een Oost-Vlaamse UITWISSELDAG. Met dit initiatief willen we de uitwisseling van ervaringen/kennis/visie... op Oost-Vlaams niveau stimuleren. OCB wil voeding geven aan de reflex van individuele medewerkers en centra om kansen op samenwerking te detecteren, te signaleren, in projecten om te zetten. OCB wil kansen creëren opdat individuele medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Collega s van andere Centra beter leren kennen kan stimulerend werken om zelf ook actief contact met hen op te nemen. We plannen in de toekomst uitwisselgroepen rond specifieke leerdomeinen, rond concrete inhoudelijke thema s, rond bepaalde methodieken, rond functieprofielen, Aansluitend bij onze strategische doelstellingen enerzijds en concrete vragen uit de Centra anderzijds, werden op deze eerste dag de volgende uitwisselgroepen georganiseerd : - Wiskunde - Nederlands Tweede Taal - Alfa - Nederlands - ICT - Maatschappijoriëntatie - Opstap Talen - Administratie - Open Leren Achter Tralies - Vrijwilligersbeleid Elk Oost-Vlaams Centrum voor Basiseducatie was in elke groep vertegenwoordigd. Afhankelijk van het thema namen educatieve medewerkers, stafmedewerkers, administratieve medewerkers, deel. Werkgroepen/Projectgroepen Deze werden hoofdzakelijk georganiseerd rond een bepaalde inhoud, een bepaald leerdomein. Ze situeren zich dus vooral in doelgebied 6 (zie verder) Stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen. Het spreekt echter vanzelf dat deze groepen door de deelnemers ook dankbaar worden aangegrepen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Daarnaast stimuleert OCB ook uitwisseling tussen medewerkers die een zelfde of gelijkaardige functie uitoefenen. Alle verslagen van deze uitwisselgroepen zijn terug te vinden op onze website. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

18 Zo werden de OCB bestuursorganen, net zoals de voorbije jaren, door de coördinatoren van de verschillende leerpunten aangegrepen om ervaringen en kennis met elkaar te delen. Ook de administratieve medewerkers van de drie Leerpunten ontmoetten elkaar. Op 13 februari 2008 wisselden ze ideeën,vragen en tips uit mbt hun administratieve opdracht. Op 14 april organiseerden we een bijeenkomst met alle werkgroepverantwoordelijken. Dit moment werd aangegrepen om informatie door te geven mbt stategische beleidsplannen en intentieverklaring van OCB. De werkgroepverantwoordelijken werden immers, ahv een schriftelijke bevraging, betrokken bij het proces dat aan deze OCB beleidslijnen voorafging. Hun vragen en bedenkingen werden later naar de bestuursleden teruggkoppeld. De werkgroepverantwoordelijken wisselden samen ideeën uit ivm een toekomstige werking van OCB. Zij leverden oa de idee aan om uitwisseldagen te organiseren. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

19 Doelgebied 5: Gezamenlijke visie, standpuntenbepaling en belangenbehartiging Het voorbije jaar werden de Centra voor Basiseducatie gefusioneerd was eveneens het jaar waarin de Centra voor Basiseducatie in consortia gingen samenwerken met de Centra voor Volwassenenonderwijs. Afstemmen van visie, standpunten en belangen gebeurde dan ook voornamelijk in deze context. Onze promotie en preventieprojecten (cfr supra) zijn mooie voorbeelden van het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op Oost-Vlaams niveau. Meer dialoog hierrond met de andere provincies zou absoluut een meerwaarde zijn. Dit zien we echter als een opdracht van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs. Wat betreft standpuntenbepaling en belangenbehartiging richt OCB zich naar een aantal gemeenschappelijke partners op provinciaal niveau die belangrijk zijn voor de basiseducatie. Er werd in dat geval een lid van OCB gemandateerd voor het bestuur van die partner, gemeenschappelijke standpunten werden ingenomen. In volgende bestuursorganen op provinciaal niveau was er een OCB vertegenwoordiging: Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe) : Marieke Vervaet (Raad van Bestuur) De nationale werkgroep werving en promotie: An Van Parys (lid) Vzw Inburgering Oost-Vlaanderen : Joris Engels (Raad van Bestuur) en Marc Timmerman (Algemene Vergadering) Het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen: De coördinatoren van de vroegere Leerpunten behalve Gent (Algemene Vergadering), Marc Timmerman en Elian Baïta (Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur) Het Huis van het Nederlands Gent: Rein De Ryck (Raad van Bestuur) Leden van de Raad van Bestuur van OCB zijn eveneens geëngageerd in : Raad van Bestuur Federatie Centra voor Basiseducatie: Rein De Ryck en Anne Bogaerts en Marc Timmerman Commissie Basiseducatie van de VLOR: Anne Bogaerts Raad voor het Volwassenenonderwijs: Anne Bogaerts Raad van Bestuur VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs) : Anne Bogaerts. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

20 Doelgebied 6: Stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen Werkgroep Nederlands Tweede Taal (NT2) (Tekst: An Lievens) Bijeenkomsten: 7 maart en 23 mei Deelnemers : Leerpunt Aalst: An Lievens (werkgroepverantwoordelijke) Leerpunt regio Dendermonde: Marieke Vervaet Leerpunt Gent: Katrien Verbruggen Leerpunt Meetjesland: Isabel Sey Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Mieke De Middeleir Leerpunt Vlaamse Ardennen: Hilde Libert Leerpunt Waasland: Nicole Verberckmoes Agenda : In 2008 werden de fusies voorbereid en opgestart. Dit heeft veel tijd en energie gevergd van iedereen. In de werkgroep wisselden we informatie over dit proces uit. We stonden immers voor dezelfde uitdaging, ervaarden dezelfde consequenties, De werkgroep NT2 werkte in 2008 opnieuw met een min of meer vaste agenda waarbij vooral geprobeerd werd om kritisch te zijn, afspraken te maken rond gemeenschappelijke projecten, acties of belangen en uit te wisselen. De samenwerking en afspraken met het Huis van het Nederlands kwamen steeds aan bod. In 2008 ging het hier vooral over uitwisseling rond doorstroomafspraken naar CVO. Voor NT2 is er heel veel administratie te doen. In 2008 werd al die administratie eens op een rijtje gezet en werd uitgewisseld hoe men in de verschillende Centra met die taken omging. Er werd ook uitgewisseld rond groepen en omgaan met doorgeven van gegevens aan derden. Dit punt wordt in 2009 nog verder uitgewerkt. Op de uitwisselingsdag in oktober werden 2 concrete projecten weerhouden : nl de actieve deelname aan de programmatiewerkgroep van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen en het op punt zetten van een efficiënte intaketest. Daarnaast werd afgesproken dat er in 2009 een drietal bijeenkomsten zullen zijn tussen de drie nieuwe centra met deelname van de NT2-verantwoordelijke. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

21 Werkgroep Nederlands (NT1) (Tekst: Greet Willemse) Bijeenkomsten: 18 januari, 29 februari, 18 april, 16 mei Studiedag 30 mei Deelnemers: Leerpunt Aalst: Elke Debruyne en Evelien (stagiare) Leerpunt regio Dendermonde: Hugo Van Nieuwenberghe Leerpunt Gent: Sofie Baeckeland Leerpunt Meetjesland: Sigrid Heye Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Greet Willemse (werkgroepverantwoordelijke) Leerpunt Vlaamse Ardennen: Tina Roman Leerpunt Waasland: Katty Van Droogenbroeck Agenda: In 2008 stond het werken aan sleutelcompetenties centraal op de agenda. We hebben met de werkgroepleden een hele weg afgelegd en zijn weer een beetje wijzer wat betreft het begrijpen van, het werken aan en evalueren van sleutelcompetenties. We hebben deze competenties doorheen de opleiding in kaart gebracht, ze grondig besproken en bekeken hoe er aan kan worden gewerkt in de verschillende modules. Die stap heeft ons allen nog eens attent gemaakt op het belang van een remediërende lesgeversstijl. Voor het evalueren van de sleutelcompetenties werkten we niets apart meer uit. We zijn overtuigd dat sleutelcompetenties doeloverschrijdend zijn, ze worden (idealiter) bij elk opleidingsdoel ingezet, en kunnen dus ook daar worden geëvaluaeerd. De checklist leervaardigheden die we uitwerkten kan hulp bieden bij het breed evalueren: procesgerichte evaluatie naast de evaluatie van het product, om zo een duidelijker beeld van de cursist te kunnen ophangen. Misschien is het wel leuk om te vermelden dat van de informatie die de werkgroep verzamelde mbt sleutelcompetenties gretig gebruik is gemaakt bij het schrijven van het leerplan van Nt1. Vaste agendapunten van de vergaderingen waren ook: - uitwisseling van promotieactiviteiten - organisatorische kwesties - uitwisselen van lesmateriaal en ideeën Bij het begin van het schooljaar werd de NT1-programmatie binnen de verschillende Centra in kaart gebracht. Dit kan de uitwisseling buiten de werkgroep alleen maar bevorderen. Op de vergadering van februari namen we deel aan een groepsinterview in kader van het eindwerk van Laurien Mues over de uitval van cursisten in de Basiseducatie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25

Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 WERKINGSVERSLAG 2007 - Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 267 79 26 info@ocb-vzw.be

Nadere informatie

Werkingsverslag OCB

Werkingsverslag OCB WERKINGSVERSLAG Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie vzw 2009 Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 233 21 00 info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be Werkingsverslag OCB

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking An Butaye, directeur an.butaye@openschool12.be 3-06-2015 Open School Kortrijk-Roeselare VZW De sector BASISEDUCATIE IN VLAANDEREN Historiek

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl2 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Modulaire opleiding Informatie en communicatietechnologie (ICT) AO BE 001 (Ontwerp) communicatietechnologie, opleiding

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE Marina vertelt Vakantie is een basisrecht! Op weg naar vrijetijdsbesteding voor mensen in armoede Drempels om een leuke vrijetijdsbesteding te vinden: onbetaalbaar

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00173 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE

Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE Volg een computercursus en neem je computer mee naar huis Inspiratiesessie voor studiedag SAMEN DIGITAAL! NAAR INNOVATIEVE EN CREATIEVE OPENBARE COMPUTERRUIMTESEric Van Nieuwenborgh (Oxfam) - Ghislain

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project)

www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) www.besafe.be Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) Eeklo Scholen voor Jongeren Jongeren voor Scholen (JoJo-project) FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Overlegt Werkt Samen Geeft les Leert Permanent Met ondersteuning van PraxisNetwerk 1 Inhoudsopgave 1 Functieprofiel 3 2 De leraar

Nadere informatie

12 scenario s. van warme overdracht

12 scenario s. van warme overdracht 12 scenario s van warme overdracht Scenario s van warme overdracht tussen centra voor volwassenenonderwijs CVO - centra voor basiseducatie CB Voor mensen met minder geletterdheidsvaardigheden is het niet

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

Werkingsverslag

Werkingsverslag Werkingsverslag 2012-2013 Pijler : Intake-Testing-Oriëntering 1 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2012 2013 van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze

Nadere informatie

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen is een samenwerking tussen alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Antwerpen. Het consortium werd opgericht in september 2007, overeenkomstig

Nadere informatie

Werkingsverslag

Werkingsverslag Werkingsverslag 2013-2014 Pijler : Intake-Testing-Oriëntering 1 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2013 2014 van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

ACTIEPLAN TOLL-NET

ACTIEPLAN TOLL-NET ACTIEPLAN TOLL-NET 2010-2011 Inleiding Om de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw SNPB met betrekking tot de implementatie van kwaliteitsvol e-leren verder uit te werken, stellen

Nadere informatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 juni 2008 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

Historiek Basiseducatie

Historiek Basiseducatie Overzicht workshop 1. Werking Open-School / Centrum voor Basiseducatie 2.Laaggeletterdheid 3. Hoe doorverwijzen / ermee rekening houden in de eigen praktijk? 4. Eenvoudig taalgebruik Historiek Basiseducatie

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Het antwoord op je vragen

Het antwoord op je vragen Het antwoord op je vragen Overkoepelend 1. Transitie een goed idee 2. Het OCMW binnen de structuur van de stad 3. Het OCMW geen klein broertje 4. Naam van de toekomstige organisatie stad/ocmw 5. Gevolgen

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

De G-coach. Geïntegreerde geletterdheidstraining in beroepsopleidingen. Brussel, 23 oktober 2009. dept. WSE

De G-coach. Geïntegreerde geletterdheidstraining in beroepsopleidingen. Brussel, 23 oktober 2009. dept. WSE De Geïntegreerde geletterdheidstraining in beroepsopleidingen Brussel, 23 oktober 2009 dept. WSE Onderzoek i.o. MVG, Dept. WSE en ikv. Plan Geletterdheid Verhogen Literatuur- en praktijkonderzoek Didactisch

Nadere informatie

Leerkansen Formeel en informeel leren als hefboom in verenigingen waar armen het woord nemen en welzijnsschakels

Leerkansen Formeel en informeel leren als hefboom in verenigingen waar armen het woord nemen en welzijnsschakels 1 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Federatie Centra voor Basiseducatie vzw

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout

PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout PERSTEKST 7 september 2011 Turnhout Diverscity en de Federatie Centra voor Basiseducatie gaan samen voor competentieversterking op het niveau E en D Diverscity Diverscity is het samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Nascholing 27 november 2012 NAS-121127-DOC-GCO Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Beste leerkracht Begin juni kondigden we het POV-nascholingsaanbod aan

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering 1. Inleiding 1.1. Initiële vraag Het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen heeft verschillende acties ondernomen om aan taalbeleid te werken. - taalomgevingsanalyse

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public

Nadere informatie

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 Welkom Wie zijn de experten te gast? Wie zijn wij? Wat gaan we doen in deze workshop? 1. Presentatie: verwezenlijkingen en

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Huishouding 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Een nieuwe wind door RTC Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Wat is Wat doet Wie maakt Hoe werkt Wat realiseert Hoe evolueert opleidingen maïzena STEM werkplekleren apparatuur infrastructuur perceptie

Nadere informatie

Kosten. Inschrijven. Privacy. Educatief verlof. Heist-op-den-Berg Noordstr. 25 / bus Heist-o/d-Berg 015/

Kosten. Inschrijven. Privacy. Educatief verlof. Heist-op-den-Berg Noordstr. 25 / bus Heist-o/d-Berg 015/ Secretariaat CBE Open School : centrumreglement Het secretariaat van CBE Open School is in de Leopoldstraat 52 te 2800 Mechelen (telefoon: 015/ 431 131) Het secretariaat is open op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Mobiliteit 022 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie Mobiliteit Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 14 Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016 Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid Ledendag 2016 Grote lijnen conceptnota Eerste ontwerp: februari 2016 Principiële goedkeuring Vlaamse Regering juli 2016 Actieplan Strategische Opties Actieplan

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen

Nadere informatie

Advies. Onderwijsdecreet XXVII - Volwassenenonderwijs. Brussel, 25 januari 2017

Advies. Onderwijsdecreet XXVII - Volwassenenonderwijs. Brussel, 25 januari 2017 Advies Onderwijsdecreet XXVII - Volwassenenonderwijs Brussel, 25 januari 2017 SERV_20170125_ODXXVIIVolwassenenonderwijs_ADV.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie)

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Doelgroep: kinderen van asielzoekers (kleuters + lagere school) Taken vrijwilligers: Taalstimulering Crea-atelier

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 VOORAF: de vereniging SPOOR De vereniging SPOOR staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie