Werkingsverslag OCB vzw /29. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29. info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw 2008 1"

Transcriptie

1 Werkingsverslag OCB vzw /29 WERKINGSVERSLAG 2008 Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat Gent Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

2 Werkingsverslag OCB vzw /29 INHOUDSOPGAVE 1. Missie Algemene situering binnen het beleid van de Vlaamse Regering...4 Decreet op de basiseducatie...4 Decreet op het Volwassenenonderwijs Provinciaal beleid Medewerkers...6 Vaste medewerkers...6 Medewerkers via detachering...6 Vrijwillige medewerkers Communicatie...6 Website Nieuwsbrief Aanpak van de doelgebieden...6 Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering...6 Doelgebied 2: Cursusaanbod ten aanzien van werknemers...6 Doelgebied 3 : Preventie...6 Doelgebied 4: Ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling...6 Doelgebied 5: Gezamenlijke visie, standpuntenbepaling en belangenbehartiging...6 Doelgebied 6: Stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen...6 Werkgroep Nederlands Tweede Taal (NT2)...6 Werkgroep Nederlands (NT1)...6 Werkgroep Wiskunde...6 Project Maatschappijoriëntatie : Nieuwe editie van het handboek Rijbewijs B, moeilijke theorie, ook voor mij gemakkelijk...6 Werkgroep ICT...6 Werkgroep Open Leer Centra...6 Doelgebied 7: Vrijwilligersbeleid Samenstelling bestuursorganen...6 Raad van Bestuur...6 Algemene Vergadering...6 Dagelijks Bestuur...6 Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

3 1. Missie OCB is het samenwerkingsverband tussen de drie Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie en de Provincie Oost-Vlaanderen. De samenwerking beoogt : een eenduidige en duidelijke profilering van Basiseducatie in Oost- Vlaanderen waar nodig en zinvol, gemeenschappelijke standpuntenbepaling t.a.v. het beleid een efficiënte aanpak van werving, promotie en sensibilisering een verbreding van de werking van de Oost-Vlaamse Centra naar de sector Basiseducatie, de sector Volwassenenonderwijs en de brede samenleving een verdieping van de werking van de Centra door experimenteren/vernieuwen/ontwikkelen. OCB werkt hiertoe planmatig aan een aantal projecten vanuit gezamenlijke behoeftes van de partners aanvullend op wat andere diensten voor de sector doen (v.b. VOCVO, Federatie) afgestemd op provinciale en Vlaamse beleidsontwikkelingen afgestemd op de sociale kaart van Oost-Vlaanderen Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

4 2. Algemene situering binnen het beleid van de Vlaamse Regering Decreet op de Basiseducatie Het decreet op de Basiseducatie van 12 juli 1990 heeft ervoor gezorgd dat in Vlaanderen en Brussel 29 Centra voor Basiseducatie ontstonden die zorgden voor een aangepast onderwijsprogramma voor laaggeschoolde volwassenen. In Oost-Vlaanderen ging het om zeven Centra, Leerpunten genaamd, die samen het volledige grondgebied van de provincie bestrijken : LP Aalst, LP regio Dendermonde, LP Gent, LP Meetjesland, LP Ninove- Geraardsbergen-Zottegem, LP Vlaamse Ardennen en LP Waasland. Het Decreet regelde de ondersteuning van deze Centra uitsluitend op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap. Deze taak werd toebedeeld aan het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) te Mechelen. Toch heeft het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een eigen profiel weten op te bouwen in de ondersteuning van Basiseducatie. Decreet op het Volwassenenonderwijs Sinds 1 september 2007 is het nieuw Decreet op het Volwassenenonderwijs van kracht. Dit decreet voorziet (sinds 1 september 2008) in een schaalvergroting van de Centra voor Basiseducatie. In Oost-Vlaanderen fusioneerden de 7 Leerpunten naar 3 Centra voor Basiseducatie : Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland, Leerpunt Waas & Dender, Leerpunt Zuid- Oost-Vlaanderen Deze werken in consortia ook nauwer samen met de centra voor volwassenenonderwijs. Voor een duidelijke leesbaarheid gebruiken we in dit jaarverslag enkel de naamgeving van de Leerpunten voor de fusie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

5 3. Provinciaal beleid De uitvoering van het provinciaal beleid voor Basiseducatie wordt sinds 1993 toevertrouwd aan de vzw Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie (OCB). Het provinciebestuur zorgt, naast inhoudelijke ondersteuning, ook voor de huisvesting en de subsidiëring van de vzw. Tot nog toe namen de 7 Oost-Vlaamse Centra plaats in de bestuursorganen. Voor de Provincieraad zijn gedeputeerden Hertog (departement onderwijs) en Couckuyt (departement Welzijn) vertegenwoordigd. Het Strategisch Plan voorziet in strategische doelstellingen rond de volgende doelgebieden: Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering Doelgebied 2: preventie Doelgebied 3: cursusaanbod voor werknemers Doelgebied 4: ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling Doelgebied 5: gezamenlijke visieontwikkeling, standpuntenbepaling en belangenbehartiging Doelgebied 6: stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen Doelgebied 7: vrijwilligersbeleid Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

6 4. Medewerkers Vaste medewerkers Nele Caljon halftijdse stafmedewerker An Van Parys halftijdse promotiemedewerker Medewerkers via detachering An Bistmans (educatief medewerker Leerpunt Gent): deeltijds preventiemedewerker van januari tem april Ghislain De Bondt (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke ICT en ELO An Dechevil (educatief medewerker Leerpunt Waasland): deeltijds projectverantwoordelijke wiskunde Marijn Declerck (educatief medewerker Leerpunt Meetjesland): deeltijds projectmedewerker luistermateriaal rijbewijscursus An Lievens (educatief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke NT2 Sonja Van den Bogaertova (administratief medewerker Leerpunt Meetjesland): deeltijds medewerker boekhouding Anja Van de Wiele (administratief medewerker Leerpunt Aalst): deeltijds projectverantwoordelijke Administratie Lut Vankerkhove (educatief medewerker Leerpunt Waasland): voor februari en maart deeltijds projectmedewerker ambassadeurswerking Greet Willemse (educatief medewerker Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem): deeltijds projectverantwoordelijke NT1 Mieke Pauwels (ex- educatief medewerker Leerpunt Aalst): Lay-out Vista cursus Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

7 Vrijwillige medewerkers Webmaster Nest De Graeve Ambassadeurs: Leerpunt Waasland : Georges Temmerman Anne-Marie Van Steenlandt Mel Sum Marina Cools Kristianne Bolsens Chris Vercauteren Eddy Schatteman Wieske Hamers Leerpunt Meetjesland : Petrus Naudts Jacqueline De Baets Leerpunt Gent : Jan Vanderhaeghen Ingrid D haemer Bernadette Gillis Leerpunt Vlaamse Ardennen : Annie Eggermont Dagmar Van Wayenberge Leerpunt Aalst : Eddy Vinck (Meer info over de ambassadeurswerking bij hoofdstuk 6 doelgebied 1. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

8 5. Communicatie Website Voor alle informatie over de werking van het OCB kunt u terecht op de website Met het publieke luik informeren we onze externe partners over de werking van het OCB, ons gemeenschappelijk cursus aanbod, initiatieven inzake preventie en promotie, activiteiten uitgewerkt in de vakwerkgroepen enz. Het intern luik is toegankelijk met een code en is bedoeld voor de medewerkers van de Centra. Verantwoordelijken van de werkgroepen kunnen hier documenten opslaan die voor iedereen interessant zijn vb. verslagen, uitnodigingen,... Er is ook een agenda met aankondigingen van allerlei interessante activiteiten, overlegmomenten enz. Nieuwsbrief Met onze digitale nieuwsbrief willen we medewerkers, bestuursleden en extern geïnteresseerden informeren over de werking van het OCB. Daarnaast willen we de medewerkers op die manier ook meer betrekken bij de provinciale werking. Een goede samenwerking begint immers bij een goede communicatie. De edities van 2008 verschenen in februari, juni en september. TV-provincie In kader van een samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de regionale televisie TV Oost en AVS, wordt er maandelijks een programma gemaakt rond het provinciale beleid. Op 26/10 was OCB aan de beurt. De opnames gingen door in onze lesplaats in Ninove. We lichtten toe welke ondersteuning de provincie verleent aan de Centra voor Basiseducatie in de provincie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

9 6. Aanpak van de doelgebieden Doelgebied 1: promotie, werving en sensibilisering (tekst: An Van Parys) Ambassadeursproject Nieuwe ambassadeurs In het voorjaar werden 6 nieuwe ambassadeurs opgeleid. Voor Leerpunt Meetjesland : Jacqueline De Baets, Jan Vanderhaeghen, Ingrid D haemer, Bernadette Gillis Voor Leerpunt Waasland : Eddy Schatteman, Wieske Hamers Het ambassadeurschap is een belangrijk middel om mensen uit onze doelgroep over de drempel te halen om les te volgen in een Leerpunt. De ambassadeurs zijn zelf cursisten van Leerpunt en vertellen hun eigen verhaal, hun ervaringen, Zij worden ingezet bij infomomenten naar doorverwijzers en naar potentiële cursisten, ze zijn aanwezig op onze stand bij diverse activiteiten, ze doen hun verhaal aan de pers, ze werken mee aan fotosessies die we gebruiken voor promotiemateriaal enz. De opleiding werd verzorgd door Lut Van Kerkhove, lesgever bij Leerpunt Waasland. Tijdens de opleiding leren de mensen wat het ambassadeurschap inhoudt. Ze leren hun eigen verhaal vertellen en ze leren omgaan met diverse vormen van media. Naast deze 6 ambassadeurs zijn er nog 11 ambassadeurs actief die in 2005 hun opleiding kregen. Uitreiking getuigschrift op 7 april 2008 Tijdens het fusiefeest van Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland, ontvingen de ambassadeurs hun getuigschrift uit de handen van Vlaams minister van onderwijs en werk Frank Vandenbroucke. Ingrid D haemer mocht al meteen haar verhaal doen voor de regionale TV, AVS. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

10 Terugkomdag zaterdag 20 september 2008 Op 20 september kwamen de 16 ambassadeurs samen om aan ervaringsuitwisseling te doen en om bepaalde knelpunten te bespreken. Er werd ook dieper ingegaan op het begrip geletterdheid, de definitie, enz. Daarnaast werden de ambassadeurs ook vertrouwd gemaakt met de knipperlichtenlijst die werd uitgewerkt door Basiseducatie en VDAB. Dit is een screeninginstrument om mensen met een geletterdheidprobleem vlotter te kunnen detecteren. Het programma werd verzorgd door Lut Van Kerkhove, An Bistmans en An Van Parys Werkgroep ambassadeurs Het OCB trekt volledig de kaart van de ambassadeurswerking en richt een werkgroep op met vertegenwoordiging van de drie Centra. Doel: 1. Provinciale visie uitwerken over het ambassadeurschap als promotie en wervingsmiddel. 2. Activiteiten organiseren ifv begeleiding, ondersteuning en motivatie van de ambassadeurs. Visitekaartjes Als ondersteuning van onze ambassadeurs werden visitekaartjes aangemaakt. Elke ambassadeur heeft zijn eigen kaartjes met coördinaten van het Centrum waar hij/zij les volgt. Het maakt het makkelijker mensen uit hun omgeving door te verwijzen naar Basiseducatie. Sensibiliserende activiteiten Gentse Flikkendag. Op 28/09/2008 hadden we opnieuw een infostand op de Flikkendag in het Gentse stadscentrum. Er werd een laagdrempelige wedstrijd georganiseerd. In ruil kregen deelnemers een Leerpuntzakje met een doos soepletters met een boodschap. Er werden ook provinciale folders verdeeld. Het was de laatste editie van Flikkendag. Ook voor Leerpunt valt dus het doek over deze activiteit. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

11 Activiteiten naar aanleiding van 8 september: dag van de geletterdheid Soepactie: SOEP met lettertjes op 8 Oost-Vlaamse markten Begin september was Leerpunt aanwezig op verschillende markten in de provincie. Er werd soep met lettertjes uitgedeeld. Op 02/09 Ninove, op 04/09 in Oudenaarde en Eeklo, op 06/09 in Ronse en Aalst, op 07/09 in Gent en Lokeren en op 08/09 in Geraardsbergen. Onze peter Pol Goossen, acteur, was aanwezig in Ninove en Aalst. De ambassadeurs werden ook ingeschakeld. Dit zorgde voor heel wat persaandacht: Nationale tv: in het journaal van Een, het nieuws van VTM, Interview met Jacueline De Baets en Petrus Naudts op AVS Interview met Eddy Schatteman op TV-Oost. Er waren ook artikels in diverse dagbladen. Een verslag van onze actie in het regionale katern van Visie, het ledenblad van ACW. Interview op Radio2 Ambassadeur Bernadette Gillis werd uitgenodigd in de opnamestudio s van Radio2 Oost-Vlaanderen en mocht daar haar verhaal doen. Artikel in Visie, ledenblad van het ACW Ook nog naar aanleiding van de dag van de geletterdheid deden ambassadeurs Jan Vanderhaeghen en Ingrid D haemer hun verhaal in Visie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

12 Acties naar interim-sector: Twee Broodjes Basiseducatie: Op 13 maart in Oudenaarde Op 10 oktober in Aalst OCB organiseert deze infomomenten i.s.m. Vooruitzenden, het vormingsfonds voor uitzendkrachten. Doel is het personeel uit de interim-sector sensibiliseren rond (laag)geletterdheid. Het begrip wordt nader toegelicht, er wordt gesproken over herkenning van mensen met een geletterdheidprobleem en over doorverwijzing naar Leerpunt. Daarnaast bekijken we ook ons open aanbod, onze manier van werken enz. Ambassadeur Jan Vanderhaeghen ging in Leerpunt Aalst mee om te getuigen. We bereikten een 30-tal mensen op deze twee Broodjes. Elektronische nieuwsbrief van Vooruitzenden. De sectorconsulent van Vooruitzenden, Peter Van De Veire, zorgde voor een artikel in hun elektronische nieuwsbrief die verspreid werd in de loop van april. Infomoment voor de Oost-Vlaamse kantoorverantwoordelijken van T-Interim Op 22/05 in het interim-kantoor van T-interim in Sint-Niklaas. We gingen op de uitnodiging in om onze werking nader toe te lichten, de problematiek te schetsen enz. Ambassadeur Eddy Schatteman bracht zijn getuigenis. Samenwerking VDAB Samenwerking ikv Actieplan laaggeletterdheid Er werd in februari 2007 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen VDAB en basiseducatie. Doel is een betere doorstroming van werkzoekenden naar basiseducatie en omgekeerd. Naast de vele initiatieven van individuele centra, deed ook OCB zijn bijdrage aan deze samenwerking. De drie Leerpunten werken samen een methodiek uit die zal gebruikt worden bij infomomenten naar VDAB-medewerkers. De knipperlichten lijst (uitgewerkt ikv het Vlaams Plan Geletterdheid) wordt toegelicht, er wordt adhv praktijkvoorbeelden gewerkt rond herkenning van mensen met een geletterdheidprobleem en mogelijkheden tot doorverwijzing. De methodiek is ter beschikking gesteld aan de drie Leerpunten. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

13 Provinciaal drukwerk. Voor het uitwerken voor het drukwerk werd dit jaar gekozen voor samenwerking met het communicatiebureau Magelaan. o Leerpuntmagazine. In 2008 werd resoluut gekozen voor een nieuwe look. Ons programmaboekje werd vervangen door het Leerpuntmagazine. Naast het cursusoverzicht is er ook ruimte voor meer info over Basiseducatie, getuigenissen van cursisten, enz. het magazine werd gemaakt in drie versies. o o Folder: er werd ook een massafolder aangemaakt in vier versies (voor de drie Centra + een provinciale versie). Via de folder kunnen geïnteresseerde het Leerpuntmagazine aanvragen. Administratief drukwerk: ook de brieven en omslagen van de drie Leerpunten werden in een nieuw kleedje gestoken. Op die manier komen we naar buiten met een uniforme stijl. Meteen is het administratief drukwerk aangepast aan de nieuwe situatie van de fusie. o Leerpuntagenda s (schooljaar ) o Nieuwjaarskaartjes: er werd gekozen voor zowel drukwerk, als een digitale mailing. Verspreiding folder en magazine: Gebeurt door de Centra via diverse kanalen naar doorverwijzers, cursisten, partners enz. Elk Leerpunt houdt de resultaten bij: aantal aanmeldingen, voor welke cursussen, profiel, aantal cursisten gestart enz. Deze resultaten worden besproken in de provinciale werkgroep promotie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

14 Overlegmomenten Ook de werkgroep promotie diende zich aan te passen aan de nieuwe context van de fusionering. Er werd gekozen om niet meer te werken met een stuurgroep. Enkel een werkgroep promotie. Het Dagelijks bestuur neemt de taak van de stuurgroep over. o Stuurgroep werving en promotie: 22/01 Deelnemers: Elian Baïta (LP Aalst), Mie Swankaert (LP Gent) en An Van Parys (OCB). Werkgroep werving en promotie: 12/02, 11/03, 08/04, 20/06, 28/08, 23/10, 20/11 Deelnemers: tot 1 september 2008: vertegenwoordiging van de 7 Centra. Vanaf 1 september zijn dat de drie Centra + An Van Parys. o Werkgroep drukwerk: 15/04, 22/04,07/05, 22/05 Voor de samenwerking met Magelaan en het uitwerken van nieuw materiaal werd een aparte werkgroep opgericht. Die werd ontbonden na de levering van het materiaal. o Nationale werkgroep promotie: 06/03, 25/04, 11/09, 06/11, 18/12 An Van Parys vertegenwoordigt de drie Oost-Vlaamse Centra in de nationale werkgroep van de Federatie Centra voor Basiseducatie. Aansluiten bij nationale promotieactiviteiten Fotosessie mei 2009 Drie Oost-Vlaamse ambassadeurs werkten mee aan een fotosessie. De foto s worden gebruikt in diverse promotiematerialen. Platform Ambassadeurs op vrijdag 06/06/2008 in Bokrijk. Voor de 4 de keer werd een Vlaamse Ambassadeursdag georganiseerd. Die ging dit jaar door in Bokrijk. OCB nam deel met 9 ambassadeurs en twee begeleiders. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

15 Doelgebied 2: Cursusaanbod ten aanzien van werknemers (tekst : An Van Parys) Sectorfonds rusthuizen In opdracht van het 'Sociaal Fonds van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen werd in het voorjaar 2008 volgende cursus verzorgd: Sterk op het werk voor verzorgend en logistiek personeel van rusthuizen 35 lesuren - in Assenede door Leerpunt Gent. Deze opleiding werd positief geëvalueerd en wordt in 2009 opnieuw aangeboden. Oost-Vlaamse Bestuursacademie In opdracht van de Oost-Vlaamse Bestuursacademie (OBAC) werden volgende cursussen verzorgd: Sterk op het werk (geen specifieke doelgroep) 35 lesuren - door Leerpunt regio Dendermonde Sterk op het werk (specifiek voor schoonmaaksters) 35 lesuren - door Leerpunt Meetjesland Klantvriendelijkheid 12 lesuren - door Leerpunt Waasland Er is jaarlijks een overleg tussen OCB en OBAC ivm de programmatie voor het volgende schooljaar. De onderlinge afspraken worden ook telkens geëvalueerd en aangepast. Als bevoorrechte partner krijgt OBAC een lagere prijs aangerekend dan andere organisaties waarmee wordt samengewerkt. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

16 Doelgebied 3 : Preventie In 2008 situeerden onze preventieacties zich binnen het project Samenwerking tussen Basiseducatie en oganisaties die werken met mensen in armoede. In 2007 legde OCB contact met de armenorganisaties in Oost-Vlaanderen om een samenwerking met Basiseducatie te stimuleren. Dit vanuit de overtuiging dat recht op leren voor (kans)armen onze gezamenlijke zorg moet zijn. Dit initiatief resulteerde enerzijds in een aantal concrete educatieve projecten en anderzijds in dialoog tussen de sectoren. De verwachting en intentie was duidelijk : elkaar beter leren kennen, mogelijkheden tot samenwerking verkennen en stimuleren en zo mogelijk/nodig ook beleidsaanbevelingen formuleren. In 2007 werd deze dialoog in de twee sectoren apart voorbereid. In 2008 overlegden vertegenwoordigers van de Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie en een aantal organisaties die werken met mensen in armoede samen. Tijdens de dialoog bleek het echt nodig om informatie en duidelijkheid te brengen over basiseducatie en mogelijkheden tot samenwerken. Maar belangrijkst was de keuze om het idee samenwerken te steunen en te verstevigen. Uit te zoeken bijvoorbeeld wat nu juist bepaalde samenwerkingsverbanden succesvol maakt en te stimuleren dat organisaties leren van elkaar. Er ontstond een echte dialoog over drempels én over concrete samenwerkingsprojecten, noodzakelijke voorwaarden en wederzijdse verwachtingen bij samenwerking, een stappenplan ter ondersteuning van onderhandelingen, enz Inhoudelijk geraakten we meer en meer op eenzelfde lijn, ook al wordt er in de praktijk op verschillende manieren gewerkt. Tegen eind 2008 groeide de idee om vanuit deze overleggroep een impuls te geven aan alle andere Oost-Vlaamse werkers uit Centra Basiseducatie en verenigingen die werken met mensen in armoede. We wilden de inzichten, intenties, kapstokken die in dit project gegroeid waren inzetten om collega s warm te maken voor onze overtuiging dat samenwerken loont. We gingen aan de slag om al onze bevindingen neer te schrijven in een praktisch doeboek en planden een ontmoetingsdag op 13 februari 09. (hierover in ons volgende jaarverslag meer). Onze partners in dit project zijn de Welzijnsschakels, Krasdiensten en Samenlevingsopbouw Gent en Oost-Vlaanderen. De Provincie Oost-Vlaanderen zorgt voor inhoudelijke zowel als financiële ondersteuning. Opdat een nuttige kruisbestuiving zou ontstaan met het Vlaams Beleid werden ook het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs op het overleg uitgenodigd. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

17 Doelgebied 4: Ontmoeting, ervaring- en kennisuitwisseling OCB creëert diverse platformen waarop collega s van Basiseducatie elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen, kennis delen en elkaar verrijken. Uitwisseldag Op 24 oktober 2008 organiseerden we voor het eerst een Oost-Vlaamse UITWISSELDAG. Met dit initiatief willen we de uitwisseling van ervaringen/kennis/visie... op Oost-Vlaams niveau stimuleren. OCB wil voeding geven aan de reflex van individuele medewerkers en centra om kansen op samenwerking te detecteren, te signaleren, in projecten om te zetten. OCB wil kansen creëren opdat individuele medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Collega s van andere Centra beter leren kennen kan stimulerend werken om zelf ook actief contact met hen op te nemen. We plannen in de toekomst uitwisselgroepen rond specifieke leerdomeinen, rond concrete inhoudelijke thema s, rond bepaalde methodieken, rond functieprofielen, Aansluitend bij onze strategische doelstellingen enerzijds en concrete vragen uit de Centra anderzijds, werden op deze eerste dag de volgende uitwisselgroepen georganiseerd : - Wiskunde - Nederlands Tweede Taal - Alfa - Nederlands - ICT - Maatschappijoriëntatie - Opstap Talen - Administratie - Open Leren Achter Tralies - Vrijwilligersbeleid Elk Oost-Vlaams Centrum voor Basiseducatie was in elke groep vertegenwoordigd. Afhankelijk van het thema namen educatieve medewerkers, stafmedewerkers, administratieve medewerkers, deel. Werkgroepen/Projectgroepen Deze werden hoofdzakelijk georganiseerd rond een bepaalde inhoud, een bepaald leerdomein. Ze situeren zich dus vooral in doelgebied 6 (zie verder) Stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen. Het spreekt echter vanzelf dat deze groepen door de deelnemers ook dankbaar worden aangegrepen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Daarnaast stimuleert OCB ook uitwisseling tussen medewerkers die een zelfde of gelijkaardige functie uitoefenen. Alle verslagen van deze uitwisselgroepen zijn terug te vinden op onze website. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

18 Zo werden de OCB bestuursorganen, net zoals de voorbije jaren, door de coördinatoren van de verschillende leerpunten aangegrepen om ervaringen en kennis met elkaar te delen. Ook de administratieve medewerkers van de drie Leerpunten ontmoetten elkaar. Op 13 februari 2008 wisselden ze ideeën,vragen en tips uit mbt hun administratieve opdracht. Op 14 april organiseerden we een bijeenkomst met alle werkgroepverantwoordelijken. Dit moment werd aangegrepen om informatie door te geven mbt stategische beleidsplannen en intentieverklaring van OCB. De werkgroepverantwoordelijken werden immers, ahv een schriftelijke bevraging, betrokken bij het proces dat aan deze OCB beleidslijnen voorafging. Hun vragen en bedenkingen werden later naar de bestuursleden teruggkoppeld. De werkgroepverantwoordelijken wisselden samen ideeën uit ivm een toekomstige werking van OCB. Zij leverden oa de idee aan om uitwisseldagen te organiseren. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

19 Doelgebied 5: Gezamenlijke visie, standpuntenbepaling en belangenbehartiging Het voorbije jaar werden de Centra voor Basiseducatie gefusioneerd was eveneens het jaar waarin de Centra voor Basiseducatie in consortia gingen samenwerken met de Centra voor Volwassenenonderwijs. Afstemmen van visie, standpunten en belangen gebeurde dan ook voornamelijk in deze context. Onze promotie en preventieprojecten (cfr supra) zijn mooie voorbeelden van het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op Oost-Vlaams niveau. Meer dialoog hierrond met de andere provincies zou absoluut een meerwaarde zijn. Dit zien we echter als een opdracht van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs. Wat betreft standpuntenbepaling en belangenbehartiging richt OCB zich naar een aantal gemeenschappelijke partners op provinciaal niveau die belangrijk zijn voor de basiseducatie. Er werd in dat geval een lid van OCB gemandateerd voor het bestuur van die partner, gemeenschappelijke standpunten werden ingenomen. In volgende bestuursorganen op provinciaal niveau was er een OCB vertegenwoordiging: Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (OdiCe) : Marieke Vervaet (Raad van Bestuur) De nationale werkgroep werving en promotie: An Van Parys (lid) Vzw Inburgering Oost-Vlaanderen : Joris Engels (Raad van Bestuur) en Marc Timmerman (Algemene Vergadering) Het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen: De coördinatoren van de vroegere Leerpunten behalve Gent (Algemene Vergadering), Marc Timmerman en Elian Baïta (Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur) Het Huis van het Nederlands Gent: Rein De Ryck (Raad van Bestuur) Leden van de Raad van Bestuur van OCB zijn eveneens geëngageerd in : Raad van Bestuur Federatie Centra voor Basiseducatie: Rein De Ryck en Anne Bogaerts en Marc Timmerman Commissie Basiseducatie van de VLOR: Anne Bogaerts Raad voor het Volwassenenonderwijs: Anne Bogaerts Raad van Bestuur VOCVO (Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs) : Anne Bogaerts. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

20 Doelgebied 6: Stimuleren van de leergebieden en nieuwe ontwikkelingen Werkgroep Nederlands Tweede Taal (NT2) (Tekst: An Lievens) Bijeenkomsten: 7 maart en 23 mei Deelnemers : Leerpunt Aalst: An Lievens (werkgroepverantwoordelijke) Leerpunt regio Dendermonde: Marieke Vervaet Leerpunt Gent: Katrien Verbruggen Leerpunt Meetjesland: Isabel Sey Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Mieke De Middeleir Leerpunt Vlaamse Ardennen: Hilde Libert Leerpunt Waasland: Nicole Verberckmoes Agenda : In 2008 werden de fusies voorbereid en opgestart. Dit heeft veel tijd en energie gevergd van iedereen. In de werkgroep wisselden we informatie over dit proces uit. We stonden immers voor dezelfde uitdaging, ervaarden dezelfde consequenties, De werkgroep NT2 werkte in 2008 opnieuw met een min of meer vaste agenda waarbij vooral geprobeerd werd om kritisch te zijn, afspraken te maken rond gemeenschappelijke projecten, acties of belangen en uit te wisselen. De samenwerking en afspraken met het Huis van het Nederlands kwamen steeds aan bod. In 2008 ging het hier vooral over uitwisseling rond doorstroomafspraken naar CVO. Voor NT2 is er heel veel administratie te doen. In 2008 werd al die administratie eens op een rijtje gezet en werd uitgewisseld hoe men in de verschillende Centra met die taken omging. Er werd ook uitgewisseld rond groepen en omgaan met doorgeven van gegevens aan derden. Dit punt wordt in 2009 nog verder uitgewerkt. Op de uitwisselingsdag in oktober werden 2 concrete projecten weerhouden : nl de actieve deelname aan de programmatiewerkgroep van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen en het op punt zetten van een efficiënte intaketest. Daarnaast werd afgesproken dat er in 2009 een drietal bijeenkomsten zullen zijn tussen de drie nieuwe centra met deelname van de NT2-verantwoordelijke. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

21 Werkgroep Nederlands (NT1) (Tekst: Greet Willemse) Bijeenkomsten: 18 januari, 29 februari, 18 april, 16 mei Studiedag 30 mei Deelnemers: Leerpunt Aalst: Elke Debruyne en Evelien (stagiare) Leerpunt regio Dendermonde: Hugo Van Nieuwenberghe Leerpunt Gent: Sofie Baeckeland Leerpunt Meetjesland: Sigrid Heye Leerpunt Ninove-Geraardsbergen-Zottegem: Greet Willemse (werkgroepverantwoordelijke) Leerpunt Vlaamse Ardennen: Tina Roman Leerpunt Waasland: Katty Van Droogenbroeck Agenda: In 2008 stond het werken aan sleutelcompetenties centraal op de agenda. We hebben met de werkgroepleden een hele weg afgelegd en zijn weer een beetje wijzer wat betreft het begrijpen van, het werken aan en evalueren van sleutelcompetenties. We hebben deze competenties doorheen de opleiding in kaart gebracht, ze grondig besproken en bekeken hoe er aan kan worden gewerkt in de verschillende modules. Die stap heeft ons allen nog eens attent gemaakt op het belang van een remediërende lesgeversstijl. Voor het evalueren van de sleutelcompetenties werkten we niets apart meer uit. We zijn overtuigd dat sleutelcompetenties doeloverschrijdend zijn, ze worden (idealiter) bij elk opleidingsdoel ingezet, en kunnen dus ook daar worden geëvaluaeerd. De checklist leervaardigheden die we uitwerkten kan hulp bieden bij het breed evalueren: procesgerichte evaluatie naast de evaluatie van het product, om zo een duidelijker beeld van de cursist te kunnen ophangen. Misschien is het wel leuk om te vermelden dat van de informatie die de werkgroep verzamelde mbt sleutelcompetenties gretig gebruik is gemaakt bij het schrijven van het leerplan van Nt1. Vaste agendapunten van de vergaderingen waren ook: - uitwisseling van promotieactiviteiten - organisatorische kwesties - uitwisselen van lesmateriaal en ideeën Bij het begin van het schooljaar werd de NT1-programmatie binnen de verschillende Centra in kaart gebracht. Dit kan de uitwisseling buiten de werkgroep alleen maar bevorderen. Op de vergadering van februari namen we deel aan een groepsinterview in kader van het eindwerk van Laurien Mues over de uitval van cursisten in de Basiseducatie. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw

Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25

Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 WERKINGSVERSLAG 2007 - Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 267 79 26 info@ocb-vzw.be

Nadere informatie

jaarverslag Vocvo 2011

jaarverslag Vocvo 2011 jaarverslag Vocvo 2011 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Ondersteuningsbrochure volwassenenonderwijs. schooljaar 2014-2015

Ondersteuningsbrochure volwassenenonderwijs. schooljaar 2014-2015 Ondersteuningsbrochure volwassenenonderwijs schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Trajectbegeleiding in uw centrum 7 1.1 Toelichting 8 1.2 Doelgroepenbeleid (inclusief omgevingsanalyse) ontwikkelen en formuleren

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009

Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Beste lezer, De voorbije jaren brachten we u telkens een jaarverslag waarin de nadruk lag op onze kernopdrachten expertise bundelen, expertise ontwikkelen

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2009-2010

Voortgangsrapport 2009-2010 Voortgangsrapport 2009-2010 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1 2 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport 2009-2010 werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Werkingsverslag 2014

Werkingsverslag 2014 Werkingsverslag 2014 Provinciaal project thuislozenzorg CAW Oost-Vlaanderen 1 Contact: CAW Oost-Vlaanderen Visserij 153 9000 Gent 2 1. Situering Het provinciaal project thuislozenzorg loopt over de periode

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen.

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen. Jaarverslag 2014 2015, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent tel. 09 224 12 15 - fax 09 233 10 63 secretariaat@bmlik.be Website :

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten

Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten Jaarverslag 2006 Liga voor Mensenrechten INLEIDING... 2 I. DE LIGA BOUWT EEN DEGELIJKE BELEIDSWERKING UIT EN WEEGT OP HET BELEID.. 3 1. DE LIGA BAKENT THEMA S EN WERKTERREINEN AF... 3 2. DE WERKING VAN

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven.

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Verslag Roppov-dag 12 juni 2009 Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Programma: - Voorstelling website: info voor voorzieningen, teksten van ouders, forum voor ouders. - Voorstelling

Nadere informatie