Infogids België en Luxemburg. Handleiding voor acceptatie op uw betaalautomaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infogids België en Luxemburg. Handleiding voor acceptatie op uw betaalautomaat"

Transcriptie

1 Infogids België en Luxemburg Handleiding voor acceptatie op uw betaalautomaat

2 Inhoudsopgave 1. Online acceptatie met een pag. 6 EMV-gecertificeerde betaalautomaat 1.1 Acceptatievoorschriften bij een betaalkaart met pag. 7 (EMV-)chip 1.2 Acceptatievoorschriften bij een betaalkaart met pag. 8 magneetstrip 2. Procedures om de veiligheid te garanderen pag Autorisatie via de betaalautomaat pag Meldingen bij aanvraag autorisatie pag Procedures bij vermoeden van fraude pag Code 10-gesprek pag Zo herkent u een mogelijke fraudeur pag Beloning bij inbeslagname fraudekaart pag Zo herkent u een geldige MasterCard pag Zo herkent u een geldige Visa-kaart pag Zo herkent u een geldige JCB-kaart pag Zo herkent u een geldige UnionPay-kaart pag Zo herkent u een geldige Maestro-kaart pag Zo herkent u een geldige V PAY-kaart pag. 26 Belangrijke gegevens pag. 28 3

3 Waarom deze Infogids? Steeds meer consumenten uit binnen- en buitenland betalen bij voorkeur met een betaalkaart. De betaalkaart staat bekend als een veilig en betrouwbaar betaalmiddel. U kunt zich echter voorstellen dat het groeiende aantal kaarthouders ook een stijging van het aantal frauduleuze transacties kan veroorzaken, tenzij wij tijdig actie ondernemen. Alleen door nauwe samenwerking met u, als kaartaccepterend bedrijf, kunnen wij ervoor zorgen dat fraudeurs bij u weinig kans maken. Deze Infogids bevat alle actuele informatie die u nodig heeft om de merken MasterCard, Visa, JCB, UnionPay, Maestro en V PAY verantwoord en veilig te accepteren. 4

4 1. Online acceptatie met EMV-gecertificeerde betaalautomaat Acceptatie van betaalkaarten via een betaalautomaat is snel en klantvriendelijk. Bij verwerking van uw betaaltransacties via de betaalautomaat, worden de kaartgegevens op de EMV-chip of magneetstrip namelijk automatisch gecontroleerd op juistheid. Toch blijft uw volledige aandacht vereist bij acceptatie met een betaalautomaat, want zelfs als er een autorisatiecode wordt afgegeven kan het om een fraudeur of ongeldige betaalkaart gaan. Houd u daarom altijd aan de hierna beschreven acceptatievoorschriften. EMV is de internationale standaard voor betalingen en geldafhandelingen met kredietkaarten en bankkaarten, die ervoor zorgt dat de magneetstrip wereldwijd door een chip wordt vervangen. De belangrijkste reden voor de overgang van strip naar chip is de sterk gestegen fraude met betaalkaarten die alleen een magneetstrip bevatten. Een chip is moeilijker te kopiëren en biedt in combinatie met de pincode een hoger beveiligingsniveau, waardoor het frauderisico kleiner wordt. Door het gebruik van een EMV-gecertificeerde betaalautomaat beperkt u het frauderisico aanzienlijk. Wat betekent dit in de praktijk? U heeft een EMV-gecertificeerde betaalautomaat nodig om een EMV-transactie tot stand te brengen. De kaarthouder heeft een EMV-kaart en pincode nodig in plaats van een betaalkaart met magneetstrip en handtekening om een EMV-transactie tot stand te brengen. Een EMV-transactie komt alleen tot stand als de betaalkaart met de chip in de EMV-betaalautomaat wordt gestoken en de door de klant ingevoerde pincode wordt geaccepteerd. Bij een EMV-transactie is geen legitimatie nodig, tenzij u zelf toch twijfelt. Bij EMV-transacties zijn minder controles vereist, wat zorgt voor een snellere afhandeling van de betaling. 1.1 Acceptatievoorschriften bij een betaalkaart met (EMV-)chip 1. Steek de betaalkaart met de chip in de chiplezer van de betaalautomaat. 2. Laat de kaarthouder zijn pincode intoetsen. 3. Controleer altijd of de merknaam (bijvoorbeeld MasterCard of Maestro) op het transactiebewijs overeenkomt met het logo op de betaalkaart. 4. Controleer altijd of de laatste vier cijfers van het kaartnummer op de betaalkaart overeenkomen met die op het transactiebewijs (niet altijd van toepassing bij Maestro en V PAY). Uit veiligheidsoverwegingen worden meestal alleen de laatste 4 cijfers geprint op het transactiebewijs. 5. Let op fraudegedrag. De kenmerken van fraudegedrag leest u op pagina 14 en Bel bij twijfel over fraude voor een code 10-gesprek naar (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar). Wij adviseren u om dan tevens een legitimatiebewijs te vragen en te controleren of de naam en handtekening op de kaart overeenkomen met de naam en handtekening op het legitimatiebewijs. Noteer het nummer, het type en de herkomst van het legitimatiebewijs op de voorzijde van het transactiebewijs. 7. Geef de kopie van het transactiebewijs aan de kaarthouder en bewaar zelf het originele bewijs 24 maanden op een veilige plaats zodat onbevoegden er niet bij kunnen. NB Het kan in sommige gevallen voorkomen dat een betaalkaart met chip niet wordt geaccepteerd door de betaalautomaat. Laat de kaarthouder in dat geval anders (bijvoorbeeld met een andere betaalkaart) betalen en neem contact op met uw leverancier van betaalautomaten. Met een EMV-gecertificeerde betaalautomaat kunt u zowel een betaalkaart met EMV-chip als een betaalkaart met alleen een magneetstrip accepteren. 6 7

5 1.2 Acceptatievoorschriften bij een betaalkaart met magneetstrip 1. Haal de betaalkaart met de magneetstrip door de magneetstriplezer van de betaalautomaat. 2. Controleer altijd of de merknaam (bijvoorbeeld MasterCard of Maestro) op het transactiebewijs overeenkomt met het logo op de betaalkaart. 3. Controleer altijd of de laatste vier cijfers van het kaartnummer op de betaalkaart overeenkomen met die op het transactiebewijs (niet altijd van toepassing bij Maestro, omdat dit vaak als bijproduct op de bankkaart staat). 4. Laat de kaarthouder zijn handtekening zetten op het transactiebewijs en controleer of de handtekening op het bewijs overeenkomt met die op de betaalkaart (niet van toepassing bij Maestro). 5. Controleer minimaal de volgende echtheidskenmerken van de betaalkaart: Hologram; als u de kaart in het licht beweegt, lijkt er een diepte-effect te ontstaan. UV-kenmerk; met een UV-lamp licht een extra echtheidskenmerk op. Meer informatie over de echtheidskenmerken vindt u op pagina 16 t/m Let op fraudegedrag. De kenmerken van fraudegedrag leest u op pagina 14 en Bel bij twijfel over fraude voor een code 10-gesprek naar (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar). Wij adviseren u om in dat geval ook een legitimatiebewijs te vragen en te controleren of de naam en handtekening op de kaart overeenkomen met de naam en handtekening op het legitimatiebewijs. Noteer het nummer, het type en de herkomst van het legitimatiebewijs op de voorzijde van het transactiebewijs. 8. Geef de kopie van het transactiebewijs aan de kaarthouder en bewaar zelf het originele bewijs 24 maanden op een veilige plaats zodat onbevoegden er niet bij kunnen. Let op: Deze manier van acceptatie is alleen toegestaan als de betaalkaart geen EMV-chip heeft! 8 9

6 2. Procedures om de veiligheid te garanderen 2.1 Autorisatie via de betaalautomaat Door het aanvragen van een autorisatie kan beoordeeld worden of de transactie met de betaalkaart kan worden uitgevoerd. Als u via een online betaalautomaat een betaalkaart accepteert, wordt de transactie automatisch ter autorisatie aangeboden. Bij een autorisatie worden ten minste vier dingen gecontroleerd: Is er sprake van een bestaand kaartnummer? Is de bijbehorende vervaldatum niet verstreken? Is de betaalkaart als verloren of gestolen opgegeven? Is er voldoende bestedingsruimte op de kaart beschikbaar om het betreffende bedrag aan uw bedrijf te kunnen betalen? Een EMV-gecertificeerde betaalautomaat kan ook de volgende controle uitvoeren door de EMV-chip van de betaalkaart te lezen: Komt de ingetoetste pincode overeen met de gegevens in de EMV-chip? Let op: De autorisatiecode is geen garantie dat de aanbieder de rechtmatige kaarthouder is of dat de kaart echt is. 2.2 Meldingen bij aanvraag autorisatie Bij aanvraag van autorisatie kunt u vier mogelijke meldingen ontvangen: Bel organisatie Goedkeuring Afkeuring Pick up card Wat te doen bij een Bel organisatie -melding? Als op het display van uw betaalautomaat Bel organisatie verschijnt, betekent dit dat een extra veiligheidscontrole noodzakelijk is. Bel in zo n geval naar het speciale telefoonnummer voor autorisatie van MasterCard- en Visa-transacties: Onze medewerkers zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Houd uw aansluitingsnummer, pen en papier bij de hand. Een van onze medewerkers zal u vragen naar de volgende gegevens: uw volledige aansluitingsnummer het volledige kaartnummer de viercijferige vervaldatum, bijvoorbeeld 12/13 (maand/jaar) het transactiebedrag in euro (afgerond naar boven). Bij goedkeuring van de transactiegegevens door de kaartuitgevende instantie ontvangt u van PaySquare een autorisatiecode. Deze code vult u in op een salesslip. NB Een extra veiligheidscontrole hoeft niet direct te betekenen dat u te maken heeft met een fraudeur! Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een technisch probleem. Ook kan de bestedingsruimte ontoereikend zijn doordat de kaarthouder al te veel met zijn betaalkaart heeft betaald. Wat te doen bij een Afkeuring? Wanneer de autorisatie wordt afgekeurd, betekent dit dat de kaarthouder het bedrag niet kan afrekenen met zijn betaalkaart. U mag de kaart gewoon teruggeven aan de kaarthouder. Een afkeuring betekent niet automatisch dat u te maken heeft met een fraudeur! Een transactie kan door verschillende redenen worden afgekeurd. De kaarthouder kan bij een afkeuring het beste contact opnemen met zijn kaartuitgevende instantie om de reden van afkeuring te achterhalen

7 Wat te doen bij een Pick up card -melding? Als op het display van uw betaalautomaat Pick up card verschijnt, betekent dit dat de betreffende kaart geblokkeerd is. Neem in dat geval altijd telefonisch contact op met onze afdeling Merchant Services: Onze medewerkers zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Leidt uw melding tot inbeslagname van de kaart, dan krijgt u van ons een geldelijke beloning. 12

8 3. Procedures bij vermoeden van fraude 3.1 Als u fraude vermoedt: een code 10-gesprek Heeft u het vermoeden dat de betaalkaart gestolen of vervalst is? Vraagt u zich af of de klant wel de rechtmatige kaarthouder is? Bel dan naar het speciale telefoonnummer voor een code 10-gesprek: (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar). U krijgt dan een van onze servicemedewerkers aan de lijn. Onze medewerker leidt u vakkundig én met begrip voor uw situatie door het gesprek en adviseert u hoe u verder moet handelen. Mocht het inderdaad om een fraudekaart gaan, dan onderneemt PaySquare verdere actie. NB Houd in dit soort situaties altijd rekening met uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw personeel. 3.2 Zo herkent u een mogelijke fraudeur De klant gebruikt diverse betaalkaarten met verschillende namen. De naam van de kaarthouder die op de betaalkaart vermeld staat, lijkt niet te passen bij de klant. De klant komt al vrij snel terug om de goederen terug te brengen, wenst het aankoopbedrag in contanten en toont geen interesse in het omruilen van het artikel. 3.3 Beloning bij inbeslagname fraudekaart Dankzij uw oplettendheid slagen wij erin om onrechtmatig gebruik van betaalkaarten tot een minimum te beperken. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u beslag weet te leggen op een vervalste of gestolen betaalkaart. Onze waardering voor uw alertheid drukken wij uit in een geldbedrag tussen de 50 en 300. Een klant met frauduleuze bedoelingen is soms te herkennen aan zijn of haar gedrag. Signalen die op fraude kunnen wijzen: De klant koopt dure artikelen, laat zich nauwelijks voorlichten en kiest (te) snel. De klant past de kleding niet of gehaast of koopt kleding in uiteenlopende maten en wenst deze niet te laten vermaken. De klant verschijnt vlak voor sluitingstijd in uw winkel en koopt voor een aanzienlijk bedrag. De klant draagt de betaalkaart los bij zich (niet in een portefeuille). De klant is zichtbaar nerveus en tracht de aankoop snel af te ronden. De klant probeert u af te leiden door bijvoorbeeld veel te praten. De klant zet onnatuurlijk precies zijn handtekening en doet daar langer over dan normaal. De klant komt snel na de aankoop terug en doet nogmaals (dure) aankopen. Zo komt u in aanmerking voor een beloning Stuur volgens de instructies van onze servicemedewerker de doorgeknipte of geperforeerde betaalkaart samen met uw naam, adres, aansluitingsnummer en uw bankrekeningnummer naar PaySquare BV, t.a.v. Merchant Services, Postbus 30600, 3503 AJ Utrecht, Nederland. Bewaar een kopie van de betaalkaart voor uzelf. Let op: PaySquare keert alleen beloningen uit als PaySquare zelf opdracht heeft gegeven om een fraudekaart in beslag te nemen en/of als uw actie heeft geleid tot het aanhouden van een fraudeur

9 8 4. Zo herkent u een geldige MasterCard Voordat u een MasterCard accepteert, dient u te controleren of de kredietkaart echt is. MasterCard-kredietkaarten hebben verschillende echtheidskenmerken. Als u de echtheidskenmerken zorgvuldig controleert, levert u een belangrijke bijdrage tot het terugdringen van fraude. Ondanks de uiterlijke verschillen tussen de diverse MasterCard-kredietkaarten, vindt u de volgende kenmerken op elke kaart terug: 1. Logo. Op de voorzijde van de kaart staat het MasterCard-logo in full-colour. Het MasterCard-logo mag boven of onder het hologram op de voorzijde van de kredietkaart staan. 2. Hologram. Op de voorzijde van de kaart staat boven of onder het MasterCard-logo een hologram (kan ook op de achterzijde links of onder de handtekeningstrook staan). Dit hologram bestaat uit twee wereldbollen met op de achtergrond herhaaldelijk het woord MasterCard in rood, groen of blauw. Als u de kaart in het licht beweegt, lijkt er een diepte-effect te ontstaan. Hierbij komen de wereldbollen los van de achtergrond en verandert het woord MasterCard op de achtergrond van kleur. In plaats van het hologram kan ook een HoloMagneetstrip op de achterzijde staan. Dit is een magneetstrip waarin een hologram is opgenomen. 3. UV-kenmerk. Als u een UV-lamp gebruikt, licht op de voorzijde van de kaart een extra echtheidskenmerk op: links op de kaart verschijnt een M en op de plek van de vervaldatum een C. 4. Kaartnummer. Op de voorzijde van de MasterCard staat het volledige kaartnummer. Dit nummer bestaat uit 16 cijfers en begint altijd met een 5. De laatste vier cijfers staan hierbij door het hologram, tenzij het hologram op de achterzijde is afgebeeld. Op de achterzijde vindt u op de handtekeningstrip de laatste vier cijfers van het kaartnummer. 5. Naam van de kaarthouder. Op de voorzijde van de MasterCard staat de naam van de kaarthouder, eventueel voorzien van initialen, voornaam en/of titels. 6. Vervaldatum. De vervaldatum staat achter de tekst VALID THRU. Een kaart is geldig tot en met de laatste dag van de genoemde maand. Een kaart waarop de vervaldatum 12/13 staat, kunt u dus accepteren tot en met 31 december EMV-chip.* Op de voorzijde van de MasterCard kunt u links boven het kaartnummer een chip aantreffen. Steeds meer kredietkaarten zijn voorzien van deze veilige en intelligente chip, die voldoet aan de wereldwijde EMV-standaard. De chip bevat alle kaartgegevens en vervangt de magneetstrip. 8. Magneetstrip. De magneetstrip bevat de kaartgegevens. Ook na de introductie van de EMV-chip blijft de magneetstrip de komende jaren nog op de MasterCard aanwezig. Bij MasterCard mag in plaats van de traditionele magneetstrip ook de HoloMagneetstrip worden gebruikt. 9. Handtekening. Op de achterzijde van elke MasterCard vindt u de handtekeningstrip. Hierop moet de handtekening van de rechtmatige kaarthouder staan. Het woord MasterCard is in deze strip telkens diagonaal (afwisselend in blauw, rood en geel) afgebeeld. Kaarten zonder handtekening mogen niet worden geaccepteerd. 10. Card Validation Code 2 (CVC2). De laatste drie cijfers op de handtekeningstrip vormen samen de CVC2. De CVC2-code kan op de handtekeningstrook of rechts van de handtekeningstrook worden geplaatst. * optioneel NB Op steeds meer MasterCard-kredietkaarten worden gegevens geprint, en niet meer in reliëf gedrukt. Kaarten waarbij de gegevens geprint zijn, kunnen uitsluitend via een betaalautomaat worden geaccepteerd en dus niet handmatig met een imprinter. Bovendien mag u ook nooit handmatig accepteren bij betaalkaarten waarop staat Electronic use only. Bij kredietkaarten met daarop de vermelding Card valid only is de kredietkaart alleen geldig in het land van uitgifte

10 5. Zo herkent u een geldige Visa-kaart Voordat u een Visa Card accepteert, dient u te controleren of de kredietkaart echt is. Visa-kaarten hebben verschillende echtheidskenmerken. Als u de echtheidskenmerken zorgvuldig controleert, levert u een belangrijke bijdrage tot het terugdringen van fraude. Ondanks de uiterlijke verschillen tussen de diverse Visa-kaarten, vindt u de volgende echtheidskenmerken op elke kaart terug: 1. Logo. Op de voorzijde van de kaart staat het Visa-logo in full-colour. Het logo mag op de voorzijde linksboven, rechtsboven of rechtsonder worden afgebeeld. 2. Hologram. Op de voorzijde van de Visa-kaart ziet u een zilver- of goudkleurig hologram in de vorm van een duif. Als u de kaart beweegt, verandert de kleur. In plaats van het hologram kan op de achterzijde van de kaart ook een minihologram in de vorm van een duif worden afgebeeld, links of rechts of onder de handtekeningstrook. 3. UV-kenmerk. Als u een UV-lamp gebruikt, licht op de voorzijde van de kaart een afbeelding van een duif of een V-kenmerk op. 4. Kaartnummer. Op de voorzijde van de Visa-kaart staat het volledige kaartnummer. Dit nummer bestaat uit 16 cijfers en begint altijd met een 4. De laatste 4 cijfers staan hierbij door het hologram, tenzij het hologram op de achterzijde is afgebeeld. Op de achterzijde vindt u op de handtekeningstrip de laatste 4 cijfers van het kaartnummer. 5. Naam van de kaarthouder. Op de voorzijde van de Visa-kaart staat de naam van de kaarthouder, eventueel voorzien van initialen, voornaam en/of titels. 6. Vervaldatum. De vervaldatum staat achter de tekst VALID THRU. Een kaart is geldig tot en met de laatste dag van de genoemde maand. Een kaart waarop de vervaldatum 12/13 staat, kunt u dus accepteren tot en met 31 december Het is mogelijk dat er naast VALID THRU ook VALID FROM op de kaart staat. Controleer in dat geval ook de VALID FROM-datum. De kaart is geldig vanaf de eerste dag van de genoemde maand. 7. EMV-chip.* Op de voorzijde van de Visa-kaart kunt u links boven het kaartnummer een chip aantreffen. Steeds meer kredietkaarten zijn voorzien van deze veilige en intelligente chip, die voldoet aan de wereldwijde EMV-standaard. De chip bevat alle kaartgegevens en vervangt de magneetstrip. 8. Magneetstrip. De magneetstrip bevat de kaartgegevens. Ook na de introductie van de EMV-chip blijft de magneetstrip de komende jaren nog op de Visa-kaart aanwezig. 9. Handtekening. Op de achterzijde van elke Visa-kaart vindt u de handtekeningstrip. Hierop moet de handtekening van de rechtmatige kaarthouder staan. Het woord Visa is in deze strip telkens diagonaal afgebeeld. Kaarten zonder handtekening mogen niet worden geaccepteerd. 10.Card Verification Value 2 (CVV2). De laatste drie cijfers op de handtekeningstrip vormen samen de CVV2. De CVV2-code kan op de hand tekeningstrook worden geplaatst of rechts van de handtekeningstrook. * optioneel NB Op steeds meer Visa-kaarten worden gegevens geprint, en niet meer in reliëf gedrukt. Kaarten waarbij de gegevens geprint zijn, kunnen uitsluitend via een betaalautomaat worden geaccepteerd en dus niet handmatig met een imprinter. Bovendien mag u ook nooit handmatig accepteren bij betaalkaarten waarop staat Electronic use only. Bij kredietkaarten met daarop de vermelding Card valid only is de kredietkaart alleen geldig in het land van uitgifte

11 6. Zo herkent u een geldige JCB-kaart Voordat u een JCB-kaart accepteert, dient u te controleren of de kredietkaart echt is. JCB-kredietkaarten hebben verschillende echtheidskenmerken. Als u de echtheidskenmerken zorgvuldig controleert, levert u een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van fraude. Ondanks de uiterlijke verschillen tussen de diverse JCB-kaarten vindt u de volgende echtheidskenmerken op elke kaart terug: 1. Logo. Op de voorzijde van de kaart staat het JCB-logo in full-colour. 2. Hologram. Op de JCB-kaart ziet u boven het JCB-logo een hologram, dat bestaat uit een deel van een wereldbol met opkomende zon op de achtergrond. Als u de kaart in het licht beweegt, lijkt er een dieptewerking te ontstaan. 3. UV-kenmerk. Als u een UV-lamp gebruikt, lichten op de voorzijde van de kaart de letters JCB op. 4. Kaartnummer. Op de voorzijde van de JCB-kaart staat het volledige kaartnummer. Dit nummer bestaat uit 16 cijfers. De laatste 4 cijfers zijn hierbij door het hologram gedrukt. Op de achterzijde vindt u op de handtekeningstrip ofwel het volledige kaartnummer ofwel alleen de laatste 4 cijfers. 5. Naam van de kaarthouder. Op de voorzijde van de JCB-kaart staat de naam van de kaarthouder, eventueel voorzien van voorletters en titels. 6. Vervaldatum. De vervaldatum staat achter de tekst GOOD THRU of VALID THRU. Een kaart is geldig tot en met de laatste dag van de genoemde maand. Een kaart waarop de vervaldatum 12/13 staat, kunt u dus accepteren tot en met 31 december EMV-chip.* Op de voorzijde van de JCB-kaart kunt u linksboven het kaartnummer een chip aantreffen. Steeds meer creditcards zijn voorzien van deze veilige en intelligente chip, die voldoet aan de wereldwijde EMV-standaard. De chip bevat alle kaartgegevens en vervangt de magneetstrip. 8. Magneetstrip. De magneetstrip bevat de kaartgegevens. Ook na de introductie van de EMV-chip blijft de magneetstrip de komende jaren nog op de JCB-kaart aanwezig. 9. Handtekening. Op de achterzijde van elke JCB-kaart vindt u de handtekeningstrip. Hierop moet de handtekening van de rechtmatige kaarthouder staan. Het woord JCB is in deze strip telkens diagonaal (afwisselend in blauw en groen) afgebeeld. Kaarten zonder handtekening mogen niet worden geaccepteerd. 10. Card Authentication Value 2 (CAV2). Rechts van de hand tekeningstrip staan 3 cijfers op een witte achtergrond. Deze cijfers vormen de Card Authentication Value 2. * optioneel NB Op steeds meer JCB-kredietkaarten worden gegevens geprint, en dus niet meer in reliëf gedrukt. Kaarten waarbij de gegevens geprint zijn, kunnen uitsluitend via een betaalautomaat worden geaccepteerd dus niet handmatig met een imprinter

12 7. Zo herkent u een geldige UnionPay-kaart Voordat u een UnionPay-kaart accepteert, dient u te controleren of de kredietkaart echt is. UnionPay-kredietkaarten hebben verschillende echtheidskenmerken. Als u de echtheidskenmerken zorgvuldig controleert, levert u een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van fraude. Ondanks de uiterlijke verschillen tussen de diverse UnionPay-kaarten vindt u de volgende echtheidskenmerken op elke kaart terug: 1. Logo. Op de voorzijde van de kaart staat het UnionPay-logo in full-colour. 2. Hologram. Op de UnionPay-kaart ziet u boven het UnionPay-logo een hologram, dat bestaat uit een afbeelding van een tempel met op de achtergrond repeterend het woord UnionPay in rood en groen. Als u de kaart in het licht beweegt, lijkt er een dieptewerking te ontstaan. 3. UV-kenmerk. Als u een UV-lamp gebruikt, licht op de voorzijde van de kaart het Chinese karakter uit het UnionPay-logo op. 4. Kaartnummer. Op de voorzijde van de UnionPay-kaart is het volledige kaartnummer. Dit nummer bestaat uit 16 cijfers. De laatste 4 cijfers zijn hierbij door het hologram gedrukt. Op de achterzijde vindt u op de handtekeningstrip ofwel het volledige kaartnummer ofwel alleen de laatste 4 cijfers. 5. Naam van de kaarthouder. Op de voorzijde van de UnionPay-kaart staat de naam van de kaarthouder, eventueel voorzien van voorletters en titels. 6. Vervaldatum. De vervaldatum staat achter de tekst VALID THRU. Een kaart is geldig tot en met de laatste dag van de genoemde maand. Een kaart waarop de vervaldatum 12/13 staat, kunt u dus accepteren tot en met 31 december Magneetstrip. De magneetstrip bevat de kaartgegevens. 8. Handtekening. Op de achterzijde van elke UnionPay-kaart vindt u de hand tekeningstrip. Hierop moet de handtekening van de rechtmatige kaarthouder staan. Het woord UnionPay in Chinese tekens is in deze strip telkens diagonaal (afwisselend in lichtblauw en donkerblauw) afgebeeld. Kaarten zonder handtekening mogen niet worden geaccepteerd. NB UnionPay-kaarten kunnen uitsluitend geaccepteerd worden met een EMV-gecertificeerde betaalautomaat

13 8. Zo herkent u een geldige Maestro-kaart Over de echtheidskenmerken op de kaart Maestro is een debetkaart ontwikkeld door MasterCard die wereldwijd gebruikt kan worden in combinatie met een pincode. Voordat u een Maestro-kaart accepteert, dient u te controleren of de betaalkaart echt is. Ondanks de uiterlijke verschillen tussen de diverse Maestro-kaarten, vindt u de volgende echtheidskenmerken op elke Maestro-kaart terug: 1. Logo. Op de voorzijde van de kaart staat het Maestro-logo in full-colour. 2. Hologram.* Op de Maestro-kaart kunt u boven of onder het Maestro-logo een hologram zien staan, dat bestaat uit een wereldbol met op de achtergrond herhaaldelijk het woord Maestro. Als u de kaart in het licht beweegt, lijkt er een diepte-effect te ontstaan. 3. UV-kenmerk. Als u een UV-lamp gebruikt, licht op de voorzijde van de kaart het woord Maestro op. 4. Kaartnummer.* Op de voorzijde van de Maestro-kaart staat mogelijk het volledige kaartnummer. Dit nummer bestaat uit 12 tot 19 cijfers. De laatste vier cijfers zijn hierbij door het hologram gedrukt. Op de achterzijde vindt u op de handtekeningstrip ofwel het volledige kaartnummer ofwel alleen de laatste vier cijfers. 5. Naam van de kaarthouder.* Op de voorzijde van de Maestro-kaart kan de naam van de kaarthouder staan, eventueel voorzien van initialen en titels. 6. Vervaldatum. Op de voorzijde van de kaart staat achter de tekst VALID THRU of VALID DATES de vervaldatum. Een kaart is geldig tot en met de laatste dag van de genoemde maand. Een kaart waarop de vervaldatum 12/13 staat, kunt u dus accepteren tot en met 31 december EMV-chip.* Op de voorzijde van de Maestro-kaart kunt u links boven het kaartnummer een chip aantreffen. Steeds meer Maestro-kaarten zijn voorzien van deze veilige en intelligente chip, die voldoet aan de wereldwijde EMV-standaard. De chip bevat alle kaartgegevens en vervangt de magneetstrip. 8. Magneetstrip. De magneetstrip bevat de kaartgegevens. Ook na de introductie van de EMV-chip blijft de magneetstrip de komende jaren nog op de Maestro-kaart aanwezig. 9. Handtekening. Op de achterzijde van elke Maestro-kaart vindt u de handtekeningstrip. Hierop moet de handtekening van de rechtmatige kaart houder staan. In de strip staat het woord Maestro telkens diagonaal (afwisselend in rood en blauw) afgebeeld of de strip is helemaal wit. Kaarten zonder handtekening mogen niet worden geaccepteerd. Bij debetkaarten met daarop de vermelding Card valid only is de debetkaart alleen geldig in het land van uitgifte. * optioneel 24 25

14 9. Zo herkent u een geldige V PAY-kaart V PAY, de debetkaart ontwikkeld door Visa, kan in heel Europa gebruikt worden. Voordat u een V PAY-kaart accepteert, dient u te controleren of de betaalkaart echt is. V PAY maakt gebruik van een EMV-chip en een pincode. Ondanks de uiterlijke verschillen tussen de diverse V PAY-kaarten, vindt u de volgende echtheidskenmerken op elke V PAY-kaart terug: 1. Logo. Op de voorzijde van de kaart staat het V PAY-logo in full-colour. Het logo mag op de voorzijde linksboven, rechtsboven of rechtsonder worden afgebeeld. 2. UV-kenmerk. Als u een UV-lamp gebruikt, licht op de voorzijde van de kaart een V-kenmerk op. 3. Kaartnummer.* Op de voor- of achterzijde van de V PAY-kaart kunt u het volledige of een deel van het kaartnummer aantreffen. Het volledige kaartnummer bestaat uit 16 tot 19 cijfers. 4. Naam van de kaarthouder.* Op de voorzijde van de V PAY-kaart staat de naam van de kaarthouder, eventueel voorzien van initialen en titels. 5. Vervaldatum.* Op de voor- of achterzijde van de kaart kan de vervaldatum staan. Een kaart is geldig tot en met de laatste dag van de genoemde maand. Een kaart waarop de vervaldatum 12/13 staat, kunt u dus accepteren tot en met 31 december EMV-chip. Op de voorzijde van de V PAY-kaart staat links boven het kaartnummer een chip. Deze chip is nodig voor betalingen met een EMV-gecertificeerde betaalautomaat en bevat de kaartgegevens. De chip voldoet aan de wereldwijde EMV-standaard. 7. Magneetstrip. De magneetstrip blijft de komende jaren nog op de V PAY-kaart aanwezig om betalingen te initiëren, maar bevat geen financiële gegevens. 8. Handtekening.* Op de achterzijde van de V PAY-kaart kunt u de hand tekeningstrip aantreffen. * optioneel NB V PAY-kaarten zijn kaarten zonder reliëfdruk. De gegevens op de V PAY betaalkaarten zijn dus niet in reliëf gedrukt, maar geprint. Let op: V PAY-kaarten kunnen uitsluitend geaccepteerd worden met een EMV-gecertificeerde betaalautomaat

15 PaySquare BV Eendrachtlaan LB Utrecht Postbus AJ Utrecht Nederland CCV Belgium nv/sa Ter Waarde 48 PB BP 8900 Ieper Belgium PaySquare BV, K.v.K Belangrijke gegevens Voor vragen over uw aansluitingsovereenkomst, uitbetalingsoverzichten of uitbetalingen, bij wijziging van uw gegevens en overige vragen: T +32 (0) (7 dagen op 7, 8.30 uur tot uur) Voor het aanvragen van een code 10-gesprek: T (7 dagen per week, 24 uur per dag) Voor het aanvragen van autorisatie: T (7 dagen per week, 24 uur per dag) Voor het bestellen van promotie- en informatiemateriaal: T +32 (0) (7 dagen op 7, 8.30 uur tot uur)

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. ABN AMRO Corporate Card.

AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. ABN AMRO Corporate Card. AA_3coloursC.eps ABN AMRO 3 PMS colours for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm ABN AMRO Corporate Card Handleiding 2 Inhoudsopgave 3 Gebruikmaken van de ABN AMRO Corporate Card Zet eerst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Stap voor stap bankieren. Samen sterker

Stap voor stap bankieren. Samen sterker Stap voor stap bankieren Samen sterker Belangrijke telefoonnummers Inhoudsopgave +31 (0)88 722 6767 Bent u uw bankpas kwijt en wilt u uw bankpas laten blokkeren? Interhelp (088) 722 6767 Vanuit het buitenland

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Inhoud Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 3 Artikel 3 Het abonnement 3 Artikel 4 Verantwoordelijkheden 3 Artikel 5 Aanvullende

Nadere informatie

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U!

bent u klaar voor het nieuwe Pinnen? speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! speciale bijlage bij vakblad de slager OMZETGROEI DOOR PINNEN 5 mei 2010 nr. bent u klaar PINNEN, PRETTIG VOOR DE KLANT ÉN VOOR U! voor het nieuwe Pinnen? PINNEN, LEEFT DAT ONDER DE SLAGERS? inhoud Pinkrant

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

ATHLON MOBILITY CARD VEELGESTELDE VRAGEN

ATHLON MOBILITY CARD VEELGESTELDE VRAGEN ATHLON MOBILITY CARD VEELGESTELDE VRAGEN 1. EEN KAART AANVRAGEN HOE VRAAG IK EEN ATHLON MOBILITY CARD AAN? Deze kaart vraagt u in twee stappen aan: a) Registreer uw onderneming: Athlon Car Lease stuurt

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Dashboard van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Dashboard van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Dashboard van de Rabo OmniKassa ROK 2.3 07-11-2012 Inhoud 1. HET DASHBOARD VAN DE RABO OMNIKASSA... 2 1.1 INLEIDING... 2 2. INLOGGEN... 3 2.1 DE INLOGPAGINA VAN HET DASHBOARD VAN DE

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie