Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april snelgroeiende markten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten"

Transcriptie

1 N 19 / APRIL 2015 Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3 P.4/5 Focus op snelgroeiende markten P.6 Algemene vergadering 28 april 2015 Mygdfsuez Een andere manier om de Groep te ontdekken P.7

2 Jaarresultaten P.2/3 Jaarresultaten 2014 Alle financiële doelstellingen bereikt Dankzij de soliditeit van ons economisch model en onze financiële structuur hebben we al onze financiële doelstellingen in 2014 waargemaakt, ondanks een moeilijke context. Die goede resultaten getuigen van de veerkracht van. Vorig jaar waren we de eersten om radicale ingrepen uit te voeren met aanzienlijke afwaarderingen van activa, gelet op de grondige verschuivingen in het energielandschap. Ook hebben we onze strategie duidelijk hertekend: het voortouw nemen in de Europese energietransitie en uitgroeien tot referentiespeler voor energie op snelgroeiende markten. Om stand te houden in een energiewereld in volle (r)evolutie, moeten we de omvorming van versneld uitvoeren. Dat is ook de reden waarom we het bestuur van onze onderneming anticiperend hebben aangepast. Het beleid van kapitaaltoewijzing voor laat de Groep toe om haar groeistrategie uit te voeren, haar selectief en rendabel ontwikkelingsbeleid voort te zetten en een aantrekkelijk dividendbeleid aan te houden. Gérard Mestrallet Voorzitter-Directeur-generaal van het zonnepark van Bollène (Vaucluse) In Frankrijk heeft de Groep, ondanks een minder gunstig klimaat, haar resultaten bereikt dankzij (1) haar geografische diversiteit, (2) het evenwicht tussen haar gereguleerde en contractuele activiteiten en haar andere merchant activiteiten en (3) de gerealiseerde synergieën en rendementsverbeteringen in het kader van het Perform 2015 plan, in weerwil van ongunstige externe omstandigheden (droogte in Brazilië en tijdelijke stillegging van 3 nucleaire eenheden). Het bruto bedrijfsresultaat (BBR) van de Groep bedraagt 12,1 mld. en laat een organische daling zien van 4,2 %. Gecorrigeerd voor het klimaat in Frankrijk en de tarifaire inhaalbeweging in 2013, die voor 0,8 mld. op het resultaat wegen, is het BBR echter organisch met +2,4% toegenomen. Het courant bedrijfsresultaat 1 laat een forse organische groei van + 8,2 % optekenen, ook hier gecorrigeerd voor het klimaateffect in Frankrijk en de tarifaire inhaalbeweging in Het netto recurrent resultaat van de Groep bedraagt 3,1 mld. en is met 0,3 mld. gedaald in vergelijking met 31 december Bij een gemiddeld klimaat zou het echter 3,4 mld. bedragen. De nettoschuld is ten opzichte van eind december 2013 met 1,3 miljard gedaald, wat de ratio nettoschuld/bbr op 2,3x brengt. Ook dit wijst op de solide financiële structuur van de Groep. De Groep kan ook een stevige liquiditeit voorleggen van 17 mld., waarvan 8,9 mld. kasmiddelen en een gemiddelde kost van brutoschulden die voor het 3de opeenvolgende jaar is gedaald en momenteel 3,14% bedraagt. Voor 2015 verwacht de Groep dat haar netto recurrent resultaat goed standhoudt, ondanks de sterk gedaalde grondstoffenprijzen en dankzij de invoering van een gericht reactieplan. In het licht van de recente en forse daling van de aardolieen gasprijzen die een aanzienlijke impact op de vakgebieden van de Groep heeft, heeft de Groep besloten om parallel met het Perform 2015 plan een snel responsplan 2 uit te voeren. Dit plan moet toelaten om voor 2015 een netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep, van 3 tot 3,3 mld. 3 aan te kondigen, bij een gemiddeld klimaat in Frankrijk, wat aansluit op het resultaat dat over het boekjaar 2014 werd gerealiseerd. 1/ Na aandeel van het nettoresultaat van ondernemingen die via vermogensmutatie zijn geconsolideerd. 2/ Gerichte daling van de bedrijfsuitgaven (250 M impact op de EBITDA 2015) en gespreide uitvoering van bepaalde groeiinvesteringen (2 mld. over ). 3/ Zie alle onderliggende hypothesen in de persmededeling. INFO FLASHES 21 OKTOBER 2014 Isabelle Kocher benoemd tot Bestuurder en Gedelegeerd Directeur-generaal, verantwoordelijk voor Operaties 14 NOVEMBRE 2014 Inauguration du site de stockage de gaz naturel de Stublach au Royaume-Uni 14 NOVEMBER 2014 Inhuldiging van de aardgasopslagplaats in Stublach (Verenigd Koninkrijk) 28 NOVEMBER 2014 Overname van de onderneming Keppel FMO, één van de grootste marktspelers in Singapore voor global facility management en vastgoedbeheer

3 N 19 / APRIL 2015 Kerncijfers 2014 OMZET 74,7 mld. BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT 12,1 mld. NETTO RECURRENT RESULTAAT, AANDEEL VAN DE GROEP 1 3,1 mld. CASHFLOW UIT OPERATIES 7,9 mld. NETTOSCHULD 27,5 mld MEDEWERKERS 115,3 GW in bedrijf in 10,5 GW aanbouw BEVESTIGING VAN HET BELEID VAN KAPITAALTOEWIJZING OVER * ACTIVITEITEN IN 70 LANDEN Netto-investeringen 3 begrepen tussen 6 en 7 miljard euro gemiddeld per jaar Ratio nettoschuld / EBITDA 2,5x of minder, behoud van een categorie A rating Stabiel dividendbeleid met een uitkeringspercentage 4 van 65-75% en een minimum van 1 euro per aandeel, in contanten uitgekeerd * Zie alle onderliggende hypothesen in de persmededeling. DIVIDEND /aandeel Coupondatum van het saldo van 0,50 : 30 april 2015 Betaaldatum van het saldo: 5 mei / Nettoresultaat exclusief herstructureringskosten, Mark to Market, afschrijvingen van activa, overdrachten, andere niet-recurrente elementen en bijbehorende fiscale impact en nucleaire bijdrage in België. 2/ Onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van 28 april / Netto-investeringen = bruto-investeringen overdrachten; (cash en effect nettoschuld). 4/ Op basis van het netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep. Naar aanleiding van de Klimaattop van de Verenigde Naties in New York die in september jongstleden plaatsvond, heeft Gérard Mestrallet gepleit voor de invoering van een wereldwijde koolstofprijs. Op die manier zal er een sterk signaal worden uitgestuurd om wereldwijd meer te investeren in CO 2 -arme energieproductie. 2 DECEMBER 2014 geselecteerd voor de bouw van een pilootpark voor getijdenenergie 6 JANUARI 2015 Judith Hartmann benoemd tot adjunct-directeurgeneraal, verantwoordelijk voor Financiën 6 JANUARI 2015 geselecteerd als preferred bidder voor een zonnepark in Zuid-Afrika 3 FEBRUARI 2015 Samenwerkingsakkoord met de Société Tunisienne de l Electricité et du Gaz (STEG) 26 FEBRUARI 2015 Eerste stappen op de Filippijnse energiemarkt met de bouw van een stadskoudenet

4 Dossier P.4/5 Focus op snelgroeiende markten, VOORAANSTAAND MARKTSPELER IN LATIJNS-AMERIKA Als grootste privéproducent van elektriciteit in Brazilië en Peru koestert de Groep de ambitie om binnen 3 jaar tot de 1 ste privéproducent in heel Latijns-Amerika uit te groeien. Ze beheert er een gediversifieerde energieportfolio. Twee derde van de geproduceerde elektriciteit is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. De Groep is er ook aanwezig in infrastructuren en diensten. KERNCIJFERS LATIJNS-AMERIKA ~4 300 medewerkers 4,1 mld. omzet * 14,5 GW in bedrijf 3,3 GW in aanbouw * Per eind 2013 de LNG-terminal van Mejillones in Chili Chili: de groei van het land op lange termijn ondersteunen heeft onlangs een aanbesteding binnengehaald voor elektriciteitsleveringen in Chili. Vanaf 2018 en voor een periode van 15 jaar zal de Groep GWh per jaar leveren aan de distributiebedrijven van SIC (het elektriciteitsnet in centraal Chili). De bevoorrading zal worden verzekerd door de gediversifieerde portfolio van bestaande installaties, de bouw van nieuwe productiecapaciteit en de levering van LNG. Voorts werkt de Groep verder aan de 2 de bouwfase van de LNG-terminal van Mejillones die in 2010 in bedrijf is genomen. Via Tractebel Engineering en Cofely is de Groep in Chili ook actief als leverancier van energiediensten. Brazilië: toonaangevend marktspeler in hernieuwbare energie DE GROEIENDE ENERGIEBEHOEFTE OPVANGEN De behoefte aan energie blijft onafgebroken toenemen in de opkomende landen. Tussen nu en 2035, aldus het Internationaal Energieagentschap*, zullen niet-oeso-landen 93% van de stijging van het primaire energieverbruik, 80% van de bijkomende gasbehoefte en 60% van de groei van hernieuwbare energiebronnen voor hun rekening nemen. zal het succes van haar eerdere ontwikkelingen, haar knowhow en haar historische marktposities optimaal benutten om haar aanwezigheid op snelgroeiende markten op te voeren, tenslotte de spil van haar strategie. In november jongstleden heeft de Groep 3 contracten voor elektriciteitsproductie ondertekend, samen goed voor 535 MW. is de grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent van Brazilië en beheert ongeveer 6% van het totale opgestelde vermogen van het land. Ongeveer 90% van haar huidige productie- capaciteit ( MW) is hernieuwbaar. Momenteel werkt verder aan de stuwdam van Jirau (3 750 MW waarvan MW al in bedrijf). De Groep is ook actief in energiediensten en levert sinds 2012 LNG aan de Braziliaanse markt. * AIE, World energy Outlook 2013, Scenario New Policies

5 N 19 / APRIL 2015 AZIË - AFRIKA MIDDEN-OOSTEN: EEN GROEIENDE VRAAG NAAR ENERGIE In deze regio s is aanwezig in de productie van elektriciteit, aardgas (exploratie-winning en LNG) en diensten. Tegen 2020 zal de Groep hier beschikken over een opgesteld vermogen van meer dan 50 MGW en zal haar LNG-verkoop zijn verdrievoudigd in vergelijking met eind 2013 (~ 5 miljoen ton/jaar). is de grootste onafhankelijke producent van elektriciteit en ontzilt water in de regio van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten waar de Groep al bijna 20 jaar ervaring heft opgebouwd. KERNCIJFERS AZIË AFRIKA MIDDEN-OOSTEN ~3 900 medewerkers * 5,8 mld. omzet * 34,9 GW in bedrijf 6,8 GW in aanbouw * Per eind 2013 China: twee nieuwe belangrijke akkoorden Zuid-Afrika: 2 de zonneproject Op 29 januari jongstleden heeft de Groep in China twee belangrijke contracten ondertekend. Het eerste houdt verband met de oprichting van een joint venture met Sichuan Energy Investment Distributed Energy Systems een onderneming gespecialiseerd in energiediensten voor de ontwikkeling van een trigeneratieproject in Sichuan. De Groep zal de exclusieve leverancier zijn van warmte en koude aan industriële klanten en de geproduceerde elektriciteit zal rechtstreeks aan het net worden verkocht. Daarnaast werd er een protocolakkoord ondertekend met Beijing Enterprises Group over aardgasleveringen (LNG en exploratie-winning). GDF SUEZ, al langer dan 40 jaar in China aanwezig, heeft met haar Chinese partners samenwerkingsverbanden in de energiesector gesloten, zoals voor aardgas, LNG, gasinfrastructuren, energie- en engineeringdiensten, zowel voor projecten in China als daarbuiten. De Groep koestert steile ambities in China en heeft er onlangs een aparte entiteit opgericht die alle activiteiten van de Groep in China aanstuurt. Een consortium onder leiding van werd begin dit jaar door het Zuid-Afrikaanse Departement voor Energie aangeduid voor de bouw van een zonnepark van 100 MW in Kathu in de provincie Noordkaap, op 600 km ten zuidwesten van Pretoria. In 2012 had ook al de aanbesteding voor het windturbinepark van West Coast (94 MW) binnengehaald. Dit park zal medio 2015 in gebruik worden genomen. Momenteel is in Afrika betrokken bij vier projecten in aanbouw, goed voor een totale capaciteit van ongeveer MW. Verenigde Arabische Emiraten: zeewater ontzilten met zonne-energie Op het World Future Energy Forum in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) hebben en Suez Environnement op 19 januari jongstleden een onderzoekscontract ondertekend om de mogelijkheid te bestuderen of zeewater ontzilt kan worden met een eenheid die voor 100% met zonne-energie wordt gevoed, wat meteen een wereldprimeur zou zijn. Ontziltingseenheid in Abu Dhabi India: 1 ste drijvende LNG-terminal In januari jongstleden heeft een dubbel akkoord ondertekend met Shell en de Indische ondernemingen Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation (APGDC) en GAIL voor de bouw van een drijvende LNG-terminal in de haven van Kakinada, een stad met meer dan inwoners aan de Bengaalse Golf. De drijvende terminal zal binnen 18 maanden zijn voltooid. Hij zal de meest geavanceerde technologieën voor drijvende opslag- en hervergassingseenheden (FSRU) gebruiken.

6 De Groep & U P.6/7 Neem deel aan de Algemene Vergadering 2015 van De Algemene Vergadering van zal plaatsvinden op dinsdag 28 april 2015 om 14.30u in het Palais des Congrès, Parijs Dit bevoorrechte ontmoetingsmoment waarop u alles verneemt over de strategie en resultaten van, is ook een uitgelezen gelegenheid om rechtstreeks aan het leven van de onderneming deel te nemen. Hoe deelnemen aan de Algemene Vergadering? Wanneer u de AV persoonlijk wil bijwonen, vraag dan uw toegangskaart aan uw financieel tussenpersoon of druk haar zelf af via het Internet. Wanneer u wil televoten of een volmacht aan de Voorzitter of een derde wil verlenen, kan u per brief stemmen of uw stem elektronisch uitbrengen via het Internet waartoe de meesten onder u toegang hebben. EENVOUDIG, SNEL, VEILIG STEM ELEKTRONISCH! biedt u een complete digitale service om uw deelname aan de Algemene Vergadering te vereenvoudigen: e-oproeping e-stem STEM MET KENNIS VAN ZAKEN! Alle informatie over de Algemene Vergadering vindt u op de website van waar u de Algemene Vergadering ook rechtstreeks kan volgen! MEER DAN 750 BELGISCHE AANDEELHOUDERS HEBBEN AL GEKOZEN VOOR AANDEEL- HOUDERSCHAP OP NAAM OM VOOR DE GETROUWHEIDS- PREMIE + 10 % IN AANMERKING TE KOMEN. EN U? Om uw aandelen op naam te laten registreren (beheerd of zuiver), volstaat het om een standaardformulier op onze website te downloaden en aan uw financieel tussenpersoon te bezorgen. U hebt nog vragen? Raadpleeg de rubriek over de dividendbonus op of contacteer het team Aandeelhoudersrelaties op GOED OM WETEN // De aandelen die op 31 december 2014 op naam waren geregistreerd, zullen in 2017 voor de getrouwheidspremie in aanmerking komen en de specifieke ISIN code FR dragen.

7 N 19 / APRIL 2015 Mygdfsuez : ontdek de Groep op een andere manier! De website van de Belgische aandeelhouders is in een nieuw kleedje gestoken. Op mygdfsuez.be leest en ziet u alles over onze activiteiten voor aandeelhouders (conferenties, bedrijfsbezoeken, opleidingen, ) en over actuele ontwikkelingen in de energiesector. Als lid van de Aandeelhoudersclub moet u bij uw aanmelding in de rubriek login gewoon het adres gebruiken dat u ons bij uw inschrijving hebt meegedeeld. Daarna klikt u op een nieuw wachtwoord aanvragen. Dat nieuwe wachtwoord zal onmiddellijk naar uw adres worden verstuurd. Volg de instructies om toegang tot de website te krijgen en kies een wachtwoord naar eigen goeddunken. Een heel eenvoudige procedure die u maar één keer moet doorlopen. SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL Vijftien jaar na de start van de Shareholders Business School, ons opleidingsprogramma voor aandeelhouders, willen we de organisatie ervan herzien om een formule te vinden die beter voldoet aan de verwachtingen van de aandeelhouders, met name door het gebruik van de nieuwe informatietechnologieën. Zonder de theorie te vergeten, gaan we meer nadruk leggen op de praktijk van de financiële principes. We beginnen met dit nieuwe project in de tweede helft van het jaar.

8 De 16 Groep & U P.8 Volgende afspraken 27 april Resultaten van het 1 ste kwartaal 28 april Algemene Vergadering 5 mei 15 1/1 29/1 26/2 26/3 23/4 21/5 18/6 16/7 13/8 10/9 8/10 5/11 3/12 31/12 Uitbetaling van het saldo van het dividend: 0,50 /aandeel 30 juli Resultaten van het 1 ste semester Evolutie van het aandeel en van de belangrijkste beursindexen van 29 augustus 2014 tot 27 februari 2014 (basis: prijs van het aandeel ) EUR 16 29/8 11/9 25/9 9/10 23/10 6/11 20/11 4/12 18/12 1/1 15/1 29/1 12/2 26/2 Evolutie van het aandeel en van de belangrijkste beursindexen in 2014 (basis: prijs van het aandeel ) /1 29/1 26/2 26/3 23/4 21/5 18/6 16/7 13/8 10/9 8/10 5/11 3/12 31/ EUR 22 EUR moeten 20 leiden. Publicatie van de brochure Klimaatonderhandelingen, het standpunt van. De Groep stelt haar standpunt voor over de internationale klimaatonderhandelingen die eind in Parijs tot een wereldwijd klimaatakkoord Al 19 onze publicaties zijn beschikbaar op onze website Négociations climat La position de + 7 % + 5 % + 14 % + 12 % HOE ONS BEREIKEN? + 13 % + 16 % - 0,5 % + 12 % INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr. Aandeelhoudersrelaties C/O Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel ANDERE LANDEN +33 (0) Het groene nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 18 uur (gratis vanaf een vast toestel). Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin - Fotocredits: Gdf Suez / Sipa Press, Salom-Gomis Sebastien / Abacapress, Ribas Ricardo, François Moura / Gdf Suez Energy International. Ontwerp en realisatie: Les Éditions Stratégiques. Dit document werd gerealiseerd door een milieuverantwoordelijke drukkerij op papier van gecertificeerde herkomst. Het is beschikbaar op de website gdfsuez.com waar alle publicaties van de Groep kunnen worden geraadpleegd, gedownload of besteld.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming:

Nadere informatie

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel Gratis Nr 0 800 120 35 Vanuit het buitenland: + 32 2 510 79 30 Fax: 02 510 75 46

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

BASF in Antwerpen Verslag 2014

BASF in Antwerpen Verslag 2014 150 jaar Overleg voor de nieuwe butadieeninstallatie: Stijn Vermeulen, Amy Raeymakers en Kenneth Verschueren Chemicals Het segment Chemicals omvat onze activiteiten voor basischemicaliën en tussenproducten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Een prestatievol jaar

Een prestatievol jaar Koninklijke DSM N.V. Een prestatievol jaar DSM Profiel DSM is wereldwijd actief op het gebied van producten voor de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie, hoogwaardige materialen en industriële

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 160 4 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future

Koninklijke DSM N.V. Jaarverslag 2007. Life Sciences en Materials Sciences. Embracing the Future Koninklijke DSM N.V. Life Sciences en Materials Sciences Embracing the Future DSM in vogelvlucht De activiteiten van DSM zijn ondergebracht in businessgroepen die samenhangende product/marktcombinaties

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Agfa Jaarverslag 1999

Agfa Jaarverslag 1999 Agfa Jaarverslag 1999 Inhoud 2 Brief van de voorzitter van de Raad Van Bestuur 3 Interview met de Voorzitter van het Directiecomité 6 Onze strategie 8 Overzicht van de groep 10 Stand van zaken 16 Graphic

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie