JUNI De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten"

Transcriptie

1 ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 06 Brief aan JUNI 2010 de aandeelhouders EDITORIAAL De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten «De jaarlijkse Algemene Vergadering van uw Groep is op 3 mei bij elkaar gekomen en u was in grote getale aanwezig. Het is voor ons van essentieel belang om deze vertrouwens- en nabijheidsrelatie met u te onderhouden, naar u te luisteren en een dialoog aan te gaan. We danken u voor uw deelname aan de raadpleging die ter voorbereiding van deze vergadering plaatsvond en die ons toegelaten heeft om uw verwachtingen beter te begrijpen. Deze gebeurtenis is de gelegenheid bij uitstek om met u van gedachten te wisselen, maar ook om de balans van het afgelopen jaar op te maken. Ik heb alvast drie lessen onthouden. Ten eerste, de soliditeit van ons economisch ondernemingsmodel. Ten tweede, onze grote strategische slagkracht en operationele flexibiliteit. We zijn één van de wereldleiders in onze sector, maar tegelijkertijd een flexibele en mobiele groep met een groot reactie- en aanpassingsvermogen. De derde les is de zichtbaarheid op lange termijn van onze vooruitzichten en activiteiten. Energie, milieu, duurzame ontwikkeling: onze vakgebieden en activiteiten zijn de kern van elke groei en ze behoren ook tot de kern van de grote uitdagingen van deze eeuw. Ik dank u voor uw aanwezigheid en inzet op deze tweede Algemene Vergadering van GDF SUEZ en voor het vertrouwen dat u ons schenkt.» KERNCIJFERS 1 ste kwartaal 2010 Omzet 23,8 mld EBITDA 5,2 mld Nettoschuld 30,3 mld DIVIDENDEN Dividend % 1,47 per aandeel Interimdividend van 0,80 / aandeel uitgekeerd op 18/12/09 Saldo van 0,67 / aandeel uitgekeerd op 10/05/10 Interimdividend ,83 per aandeel betaaldatum 15/11/10 Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ RESULTATEN FOCUS MARKANTE FEITEN DE GROEP EN U P.2 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING P.3 RESULTATEN VAN HET 1 STE KWARTAAL P.4 DE STAD VAN MORGEN, EEN GROTE UITDAGING VOOR GDF SUEZ P.5 COMPETENTIES P.5 RANGSCHIKKING P.5 AARDGAS P.6 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL P.6 DIVIDEND P.6 CONTACTGEGEVENS / AGENDA

2 + VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING GDF SUEZ La Brief lettre des aan actionnaires de aandeelhouders WATERKRACHTCENTRALE VAN DE SHEM OP HET MEER VAN ARTOUSTE (PYRENEEËN) De Algemene Vergadering van GDF SUEZ is op 3 mei 2010 bij elkaar gekomen. De aandeelhouders kregen een beeld van een solide Groep met een grote slagkracht en die klaar is om opnieuw met de groei aan te knopen. Dat bleek uit de uiteenzettingen van Gérard Mestrallet, die de strategie en vooruitzichten uit de doeken deed, Gérard Lamarche, die de financiële resultaten toelichtte en François Cirelli, die de prestaties van GDF SUEZ tijdens het dieptepunt van de crisis besprak. Het verslag van de Raad van bestuur over het voorbije boekjaar werd eveneens aan de Algemene Vergadering voorgelegd, samen met de verslagen van de Voorzitters van de vijf comités van de Raad van bestuur. De gemengde Algemene Vergadering gaf haar goedkeuring aan de rekeningen en aan de resultaat bestemming van het jaar De 18 resoluties werden aangenomen. Voorts heeft de Vergadering machtiging verleend aan de Raad van bestuur om tot wederinkoop van eigen aandelen over te gaan. MEER WETEN? Bekijk de opname van de AV op GDF SUEZ, een robuust onder nemingsmodel Alle doelstellingen voor 2009 werden gehaald, ondanks een economisch moeilijkere context dan verwacht, en de EBITDA van de Groep is gestegen in weerwil van de crisis. Ook tijdens het 1 ste kwartaal van 2010 bleef de Groep uitstekend presteren, waardoor de nagestreefde EBITDA-groei in vergelijking met 2009 in het vizier blijft. Een Groep met een grote slagkracht GDF SUEZ is een flexibele en aanpasbare Groep met: Een solide financiële structuur: de schuldratio (46% in 2009) is de beste van de sector Een uitgebalanceerde positionering in haar drie kernactiviteiten: elektriciteit, gas en energie- en milieudiensten Een wereldwijde aanwezigheid, vooral op markten in de meest dynamische groeizones INFO FLASHES 18 MAART MAART MAART APRIL 2010 GDF SUEZ verbindt zich tot werkgelegenheid en loopbanen voor oudere werknemers GDF SUEZ mobiliseert voor de 8ste Week van de Duurzame Ontwikkeling GDF SUEZ voert in Frankrijk een nieuwe tariefformule voor aardgas in GDF SUEZ zal in Polen de grootste biomassacentrale ter wereld bouwen, wat haar leiderspositie in Europa verder zal verstevigen Pagina 2 - JUNI 2010 GDF SUEZ _AANDEELHOUDERSBRIEF Nr. 6

3 Een duurzame industriële ontwikkeling Energie, milieu, duurzame ontwikkeling: de vakgebieden van GDF SUEZ zijn de kern van groei en behoren ook tot de kern van de grote uitdagingen van deze eeuw. De industriële investeringen van GDF SUEZ bedroegen 8,8 miljard euro in 2009, en liggen daarmee in de lijn van het investeringsprogramma van de Groep over 3 jaar. Dankzij een verdubbeling van de free cashflow konden deze investeringen volledig uit eigen middelen worden gefinancierd. Goede prestaties in het dieptepunt van de crisis Efficio, het programma voor rendementsverbetering en kostenvermindering van GDF SUEZ, is één van de doeltreffende antwoorden van de Groep op de crisis. De Groep herziet de doelstellingen van dit programma in opwaartse zin, ook al werden de doelstellingen van 2009 overschreden. Tegen 2011 wordt gemikt op een rendementsverbetering met bijna 2 miljard euro. Deelname aan de Algemene Vergadering aanwezige aandeelhouders aandeelhouders stemden Quorum : vooraf (waarvan 50% via het internet). 63,8% Dialoog met de aandeelhouders Voor de Algemene Vergadering werden aandeelhouders naar hun mening gepolst. Hieruit kwamen 4 prioritaire thema s naar voren: De strategie van de Groep, vooral internationaal en op het vlak van kernenergie en hernieuwbare energieën De vooruitzichten voor 2010 Het dividendbeleid Evolutie van tarieven, lonen en beursmarkten Gérard Mestrallet, Jean-François Cirelli en Gérard Lamarche onderhielden zich overigens bijna 2 uur lang met de aandeelhouders die op de Algemene Vergadering aanwezig waren. Er werden om en bij de 40 vragen gesteld. Ze hadden betrekking op de strategie en vooruitzichten van de Groep, haar resultaten en financieel beleid, haar activiteiten en vakgebieden. Nog andere vragen spitsten zich toe op corporate governance, bezoldigingen en het beursrendement van GDF SUEZ. Een uitgeklaard regelgevend kader Dankzij akkoorden met België over de verlenging van de levensduur van 3 kerncentrales en de ondertekening van een nieuwe overeenkomst van openbare dienstverlening in Frankrijk, wist GDF SUEZ het regelgevend kader op haar twee belangrijkste markten te verduidelijken en te verbeteren, wat de Groep een duidelijker toekomstbeeld oplevert. Resultaten van het 1 ste kwartaal 2010 De omzet over het eerste kwartaal 2010 bedroeg 23,8 miljard euro. Opmerkelijk waren vooral: het goede verkoopvolume dankzij een iets koudere winter in Europa de aanhoudende groei van de energievraag in Latijns-Amerika de stevige activiteitengroei in de branche Infrastructuren en bij SUEZ ENVIRONNEMENT De EBITDA over de periode bedraagt 5,2 miljard euro, een brutoschommeling van -2,1% in vergelijking met het 1 ste kwartaal Deze lichte daling, minder groot dan verwacht, is vooral toe te schrijven aan de vertekende vergelijkingsbasis met het jaar 2009 waarin niet-weerkerende positieve elementen werden geboekt. Met deze cijfers blijft de Groep op koers om haar doelstelling een hogere EBITDA* dan in 2009 te halen. * Voor alle hypotheses in dit verband verwijzen we naar het pers - com muniqué op de website of naar de groene telefoonnummers. 19 APRIL 2010 GDF SUEZ zet haar ontwikke ling in Peru voort en ziet elektrici teitsleveringen toenemen 20 APRIL 2010 GDF SUEZ sluit 5 belangrijke contracten voor elektriciteitsleveringen aan waterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk 10 MEI 2010 GDF SUEZ keert het saldo van het dividend 2009 uit Pagina 3 - JUNI 2010 GDF SUEZ _AANDEELHOUDERSBRIEF Nr. 6

4 + FOCUS GDF SUEZ La Brief lettre des aan actionnaires de aandeelhouders De stad van morgen, een grote uitdaging voor GDF SUEZ Met de bevolkingsgroei voor ogen zijn duurzame stadsontwikkeling en een verbeterd leefkader van cruciaal belang voor de stad van morgen. GDF SUEZ, marktleider in haar sector en toonaangevend medespeler op het vlak van duurzame ontwikkeling, ontwikkelt en realiseert oplossingen die een antwoord op die problematiek aanreiken. De Groep is bevoorrecht partner van ontwikkelaars van nieuwe steden en beheerders van ecowijken. Ze hanteert verantwoorde groei als richtinggevend concept bij het ontwerp van grote energieprojecten, stadsplanning en essentiële diensten voor de bevolking: elektriciteit, aardgas, water en afvalbeheer. Hierna volgen 3 concrete voorbeelden van oplossingen op maat. Uitbouw en exploitatie van het 1ste CO 2 -vrije stadsnet in Frankrijk te Limeil-Brévannes > Ontwerp, financiering, bouw en exploitatie van een warmtenet > woningen en handelszaken bevoorraad met hernieuwbare energie > De ecowijk zal voor 100% worden bevoorraad met hernieuwbare energie > Exploitatiecontract van 33 jaar Een verwarmingsinstallatie op biomassa (hout en vetzuren) produceert de warmte. De elektriciteit voor het warmtenet wordt betrokken uit fotovoltaïsche panelen die in de daken van de gebouwen zijn geïntegreerd. Het warm water wordt gedeeltelijk geproduceerd door zonnepanelen of warmtepompen. Ondergrondse energieopslag in een ecowijk (Overhoeks) in Amsterdam (Nederland) > Ontwerp, bouw en exploitatie van het warmte- en koudenet met ondergrondse opslaginstallatie > m 2 kantoorruimte en appartementen > 40% minder energieverbruik, of ton vermeden CO 2 -uitstoot > Beheercontract van 15 jaar Naast de drie energiecentrales, nagenoeg onzichtbaar ingeplant in het midden van de wijk, komen er 5 paar opslagputten met een diepte van 180 meter. Dankzij dit systeem kan de warmte tijdens de zomer worden gerecupereerd en voor de winter worden opgeslagen. Omgekeerd kan de winterkoude worden vastgehouden om tijdens de zomer voor afkoeling te zorgen. Optimale kringloopeconomie door recyclage van slib in het industriepark Suzhou in Shanghai (China) > Behandeling van het slib afkomstig van de reiniging van het afvalwater van inwoners (behandelingscapaciteit van 300 ton/dag) > Energieterugwinning tijdens de slibbehandeling op basis van de meest betrouwbare technologie op de markt > Gebruik van gedroogd slib als brandstof in de elektriciteitscentrales van de site zorgt voor minder steenkoolverbruik > De volledige cyclus verloopt CO 2 -neutraal Belangrijkste doelstellingen van GDF SUEZ voor de stad van morgen: Economische en ecologische optimalisatie van de energiemix Optimalisatie van de netten Kringloopeconomie door de herbenutting van middelen Uitwisseling van beste praktijken en deelname aan internationale denkoefeningen rond stadsontwikkeling MEER WETEN? Brochure «Steden van morgen» Videoclip over de steden van morgen op Pagina 4 - JUNI 2010 GDF SUEZ _AANDEELHOUDERSBRIEF Nr. 6

5 + + MARKANTE FEITEN GDF SUEZ La Brief lettre des aan actionnaires de aandeelhouders COMPETENTIES Wereldtentoonstelling van Shanghai: GDF SUEZ zet zich in voor de stad van morgen De Wereldtentoonstelling van Shanghai, van 1 mei tot 31 oktober 2010, is een formidabel uitstalraam voor de Groep die al langer dan 30 jaar in Zuidoost-Azië en China aanwezig is. Het evenement is een gedroomde buitenkans om de competenties en knowhow van de Groep inzake duurzame ontwikkeling in de schijnwerpers te plaatsen. RANGSCHIKKING GDF SUEZ voor tweede opeenvolgende jaar grootste utility ter wereld Het Amerikaans economisch tijdschrift Forbes maakte onlangs zijn jaarlijkse rangschikking bekend van de grootste en machtigste ondernemingen ter wereld. In 2009 werd GDF SUEZ voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot het grootste nutsbedrijf ter wereld. In de algemene rangschikking prijkt de Groep op de 24 ste plaats, en in de rangschikking van Franse ondernemingen op de 3 de plaats, achter BNP Paribas en Total. Deze rangschikking wordt door alle economische actoren als wereldwijde referentie beschouwd. Ze wordt op basis van vier criteria opgesteld: omzet, nettoresultaat, waarde van activa en beurswaarde. HET FRANS PAVILJOEN WERELDTENTOONSTELLING VAN SHANGHAI Via financiële maar ook technische steun is de Groep partner van heel wat operaties, waaronder: de bouw en inrichting van het Frans paviljoen, een duurzaam gebouw en ook één van de grootste ruimtes van de tentoonstelling de voorstelling, in het Belgisch paviljoen, van 2 competentiemecenaten: het Magritte Museum en het Princess Elisabeth Poolstation, het allereerste CO 2 -vrije poolstation (zie ook aandeelhoudersbrief nr. 3) de organisatie en coördinatie van colloquia over de beste praktijken voor stadsplanning en duurzame ontwikkeling in het paviljoen Paris-Île-de-France dat eind juni helemaal in de kleuren van GDF SUEZ zal zijn getooid Ook opmerkelijk is dat een deel van de expositie voorzien wordt van drinkwater van uiterst hoge kwaliteit, toegeleverd door het station van Nanshi, één van de twee installaties voor drinkwaterbehandeling waarvan de heropbouw door de stad Shanghai aan dochteronderneming Degrémont werd toegewezen. MEER WETEN? bekijk de video s over competentiemecenaat op de WebTV van gdfsuez.com alles over de Wereldtentoonstelling van Shanghai AARDGAS Nord Stream project: belangrijk akkoord tussen GDF SUEZ en Gazprom Op 1 maart jongstleden hebben GDF SUEZ en Gazprom in Parijs een protocolakkoord ondertekend over de geplande Nord Stream gaspijpleiding en over bijkomende leveringen van Russisch gas vanaf GDF SUEZ zal hiermee een deelneming van 9% verwerven in de nieuwe onderzeese gaspijpleiding waarvan de bouw in april is aangevat. Deze km lange pijp leiding is voor Europa van strategisch belang en zal Rusland via de Baltische Zee met Duitsland verbinden. Haar doorvoercapaciteit zal op termijn 55 miljard m 3 gas per jaar bedragen. Ze zal in twee fases worden gebouwd, waarvan de eerste in 2011 voltooid zal zijn. De samenwerking tussen Gazprom en GDF SUEZ dateert al van Door toe te treden tot het kapitaal van Nord Stream en haar gasleveringen uit Rusland op te voeren, draagt GDF SUEZ bij tot de bevoorradingzekerheid van Europa. MEER WETEN? Video op WebTV 35 JAAR PARTNERSCHAP TUSSEN GDF SUEZ EN GAZPROM Pagina 5 - JUNI 2010 GDF SUEZ _LETTRE DES ACTIONNAIRES N 6

6 DE GROEP & U GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders 108 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL /3/10 1/4/10 1/5/10 DIVIDEND Evolutie van het dividend per aandeel INTERNET Beurskoers van 1 maart 2010 tot 19 mei 2010 (basis 100) Het dividend voor het boekjaar 2009 werd bepaald op 1,47 euro per aandeel, dat is een stijging van 5% ten opzichte van het gewone dividend van het boekjaar In overeenstemming met zijn dividendbeleid heeft de Raad van bestuur de principe - beslissing genomen om voor het boekjaar 2010 een interimdividend van 0,83 euro per aandeel toe te kennen. Dit interimdividend zal op 15 november 2010 worden uitgekeerd. GDF SUEZ wil vasthouden aan een dynamisch en concurrerend dividendbeleid en stelt voor de twee volgende jaren een dividend in het vooruitzicht dat gelijk is aan of meer bedraagt dan dat van het voorgaande jaar. 1,10 per jaar +10,2% over de periode 1,26 1,40 1,47 0,80 buitengewoon dividend In overeenstemming met het engagement dat de Groep op het ogenblik van de fusie is aangegaan, is het gewone dividend tijdens de periode jaarlijks met gemiddeld meer dan 10% toegenomen. GAZ NATUREL GDF SUEZ, pionier in het stemmen op Algemene Vergaderingen via het internet GDF SUEZ was in 2008 één van de eerste Franse ondernemingen om een systeem in te voeren waarmee aandeelhouders vóór de AV hun stem via het internet konden uitbrengen. Dankzij dit systeem kon in 2010 de helft van de stemmen vóór de AV via het internet worden geregistreerd. De Groep heeft haar aandeelhouders dit jaar eveneens voorgesteld om een uitnodiging voor de AV op naam en via elektronische weg te ontvangen: de e-convocatie. De AV werd overigens rechtstreeks via het internet uitgezonden en de opname blijft 3 maanden lang beschikbaar op gdfsuez.com zodat alle belangstellenden dit bevoorrechte ogenblik van gedachtewisseling tussen de Groep en haar aandeelhouders in uitgesteld relais kunnen (her)bekijken. Evolutie van het aandeel en van de beursindexen sinds 01/03/10 VOLGENDE AFSPRAAK 10 augustus 2010 Halfjaarresultaten 2010 HOE ONS BEREIKEN? FRANKRIJK INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr. GDF SUEZ Relations Actionnaires 16, rue de la Ville L Evêque, Paris Cedex 08 > rubriek contact WERKNEMERS-AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ DRH Groupe, Actionnariat Salarié 23, rue Philibert Delorme, Paris Cedex 17 BELGIË GDF SUEZ - 7,6 % CAC 40-6,8 % DJ EURO UTILITIES - 7,3 % BEL 20-4,3 % INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties Troonplein 1, Brussel > rubriek contact ANDERE LANDEN +33 (0) De groene nummers zijn alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. Gratis oproepen vanaf een vast toestel in continentaal Frankrijk en België. Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties - Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto s: GDF SUEZ/N.Gouhier/Abacapress; A Frespuech; Atelier Castro Denissof Casi; Jacques Ferrier Architectures/Image Ferrier Production. Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green - FSC (40% verse vezels en 60% gerecycleerde vezels). Pagina 6 - JUNI 2010 GDF SUEZ _AANDEELHOUDERSBRIEF Nr. 6

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming:

Nadere informatie

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel Gratis Nr 0 800 120 35 Vanuit het buitenland: + 32 2 510 79 30 Fax: 02 510 75 46

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013

Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Jaarlijks Financieel Verslag over de maatschappelijke rekeningen afgesloten op 31 december 2013 en over de geconsolideerde rekeningen op 31 december 2013,

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

BASF in Antwerpen Verslag 2014

BASF in Antwerpen Verslag 2014 150 jaar Overleg voor de nieuwe butadieeninstallatie: Stijn Vermeulen, Amy Raeymakers en Kenneth Verschueren Chemicals Het segment Chemicals omvat onze activiteiten voor basischemicaliën en tussenproducten.

Nadere informatie

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Kerngegevens. Financiële kerngetallen. Orders. Omzet. EBIT (na herstructurering) In duizenden euro 2008 2007 evolutie

Kerngegevens. Financiële kerngetallen. Orders. Omzet. EBIT (na herstructurering) In duizenden euro 2008 2007 evolutie Jaarverslag 2008 Kerngegevens Omzet (in miljoen euro) Orders (in miljoen euro) EBIT (na herstructurering) (in miljoen euro) 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80 0 880 110 810,2 817,7 776,8 800 100

Nadere informatie

Electrabel in 2012. Een betrouwbare in een jaar vol uitdagingen

Electrabel in 2012. Een betrouwbare in een jaar vol uitdagingen Electrabel in 2012 Een betrouwbare energiepartner in een jaar vol uitdagingen Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van Electrabel in 2012. Meer informatie is te vinden op de websites

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie