JUNI De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten"

Transcriptie

1 ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 06 Brief aan JUNI 2010 de aandeelhouders EDITORIAAL De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten «De jaarlijkse Algemene Vergadering van uw Groep is op 3 mei bij elkaar gekomen en u was in grote getale aanwezig. Het is voor ons van essentieel belang om deze vertrouwens- en nabijheidsrelatie met u te onderhouden, naar u te luisteren en een dialoog aan te gaan. We danken u voor uw deelname aan de raadpleging die ter voorbereiding van deze vergadering plaatsvond en die ons toegelaten heeft om uw verwachtingen beter te begrijpen. Deze gebeurtenis is de gelegenheid bij uitstek om met u van gedachten te wisselen, maar ook om de balans van het afgelopen jaar op te maken. Ik heb alvast drie lessen onthouden. Ten eerste, de soliditeit van ons economisch ondernemingsmodel. Ten tweede, onze grote strategische slagkracht en operationele flexibiliteit. We zijn één van de wereldleiders in onze sector, maar tegelijkertijd een flexibele en mobiele groep met een groot reactie- en aanpassingsvermogen. De derde les is de zichtbaarheid op lange termijn van onze vooruitzichten en activiteiten. Energie, milieu, duurzame ontwikkeling: onze vakgebieden en activiteiten zijn de kern van elke groei en ze behoren ook tot de kern van de grote uitdagingen van deze eeuw. Ik dank u voor uw aanwezigheid en inzet op deze tweede Algemene Vergadering van GDF SUEZ en voor het vertrouwen dat u ons schenkt.» KERNCIJFERS 1 ste kwartaal 2010 Omzet 23,8 mld EBITDA 5,2 mld Nettoschuld 30,3 mld DIVIDENDEN Dividend % 1,47 per aandeel Interimdividend van 0,80 / aandeel uitgekeerd op 18/12/09 Saldo van 0,67 / aandeel uitgekeerd op 10/05/10 Interimdividend ,83 per aandeel betaaldatum 15/11/10 Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ RESULTATEN FOCUS MARKANTE FEITEN DE GROEP EN U P.2 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING P.3 RESULTATEN VAN HET 1 STE KWARTAAL P.4 DE STAD VAN MORGEN, EEN GROTE UITDAGING VOOR GDF SUEZ P.5 COMPETENTIES P.5 RANGSCHIKKING P.5 AARDGAS P.6 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL P.6 DIVIDEND P.6 CONTACTGEGEVENS / AGENDA

2 + VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING GDF SUEZ La Brief lettre des aan actionnaires de aandeelhouders WATERKRACHTCENTRALE VAN DE SHEM OP HET MEER VAN ARTOUSTE (PYRENEEËN) De Algemene Vergadering van GDF SUEZ is op 3 mei 2010 bij elkaar gekomen. De aandeelhouders kregen een beeld van een solide Groep met een grote slagkracht en die klaar is om opnieuw met de groei aan te knopen. Dat bleek uit de uiteenzettingen van Gérard Mestrallet, die de strategie en vooruitzichten uit de doeken deed, Gérard Lamarche, die de financiële resultaten toelichtte en François Cirelli, die de prestaties van GDF SUEZ tijdens het dieptepunt van de crisis besprak. Het verslag van de Raad van bestuur over het voorbije boekjaar werd eveneens aan de Algemene Vergadering voorgelegd, samen met de verslagen van de Voorzitters van de vijf comités van de Raad van bestuur. De gemengde Algemene Vergadering gaf haar goedkeuring aan de rekeningen en aan de resultaat bestemming van het jaar De 18 resoluties werden aangenomen. Voorts heeft de Vergadering machtiging verleend aan de Raad van bestuur om tot wederinkoop van eigen aandelen over te gaan. MEER WETEN? Bekijk de opname van de AV op GDF SUEZ, een robuust onder nemingsmodel Alle doelstellingen voor 2009 werden gehaald, ondanks een economisch moeilijkere context dan verwacht, en de EBITDA van de Groep is gestegen in weerwil van de crisis. Ook tijdens het 1 ste kwartaal van 2010 bleef de Groep uitstekend presteren, waardoor de nagestreefde EBITDA-groei in vergelijking met 2009 in het vizier blijft. Een Groep met een grote slagkracht GDF SUEZ is een flexibele en aanpasbare Groep met: Een solide financiële structuur: de schuldratio (46% in 2009) is de beste van de sector Een uitgebalanceerde positionering in haar drie kernactiviteiten: elektriciteit, gas en energie- en milieudiensten Een wereldwijde aanwezigheid, vooral op markten in de meest dynamische groeizones INFO FLASHES 18 MAART MAART MAART APRIL 2010 GDF SUEZ verbindt zich tot werkgelegenheid en loopbanen voor oudere werknemers GDF SUEZ mobiliseert voor de 8ste Week van de Duurzame Ontwikkeling GDF SUEZ voert in Frankrijk een nieuwe tariefformule voor aardgas in GDF SUEZ zal in Polen de grootste biomassacentrale ter wereld bouwen, wat haar leiderspositie in Europa verder zal verstevigen Pagina 2 - JUNI 2010 GDF SUEZ _AANDEELHOUDERSBRIEF Nr. 6

3 Een duurzame industriële ontwikkeling Energie, milieu, duurzame ontwikkeling: de vakgebieden van GDF SUEZ zijn de kern van groei en behoren ook tot de kern van de grote uitdagingen van deze eeuw. De industriële investeringen van GDF SUEZ bedroegen 8,8 miljard euro in 2009, en liggen daarmee in de lijn van het investeringsprogramma van de Groep over 3 jaar. Dankzij een verdubbeling van de free cashflow konden deze investeringen volledig uit eigen middelen worden gefinancierd. Goede prestaties in het dieptepunt van de crisis Efficio, het programma voor rendementsverbetering en kostenvermindering van GDF SUEZ, is één van de doeltreffende antwoorden van de Groep op de crisis. De Groep herziet de doelstellingen van dit programma in opwaartse zin, ook al werden de doelstellingen van 2009 overschreden. Tegen 2011 wordt gemikt op een rendementsverbetering met bijna 2 miljard euro. Deelname aan de Algemene Vergadering aanwezige aandeelhouders aandeelhouders stemden Quorum : vooraf (waarvan 50% via het internet). 63,8% Dialoog met de aandeelhouders Voor de Algemene Vergadering werden aandeelhouders naar hun mening gepolst. Hieruit kwamen 4 prioritaire thema s naar voren: De strategie van de Groep, vooral internationaal en op het vlak van kernenergie en hernieuwbare energieën De vooruitzichten voor 2010 Het dividendbeleid Evolutie van tarieven, lonen en beursmarkten Gérard Mestrallet, Jean-François Cirelli en Gérard Lamarche onderhielden zich overigens bijna 2 uur lang met de aandeelhouders die op de Algemene Vergadering aanwezig waren. Er werden om en bij de 40 vragen gesteld. Ze hadden betrekking op de strategie en vooruitzichten van de Groep, haar resultaten en financieel beleid, haar activiteiten en vakgebieden. Nog andere vragen spitsten zich toe op corporate governance, bezoldigingen en het beursrendement van GDF SUEZ. Een uitgeklaard regelgevend kader Dankzij akkoorden met België over de verlenging van de levensduur van 3 kerncentrales en de ondertekening van een nieuwe overeenkomst van openbare dienstverlening in Frankrijk, wist GDF SUEZ het regelgevend kader op haar twee belangrijkste markten te verduidelijken en te verbeteren, wat de Groep een duidelijker toekomstbeeld oplevert. Resultaten van het 1 ste kwartaal 2010 De omzet over het eerste kwartaal 2010 bedroeg 23,8 miljard euro. Opmerkelijk waren vooral: het goede verkoopvolume dankzij een iets koudere winter in Europa de aanhoudende groei van de energievraag in Latijns-Amerika de stevige activiteitengroei in de branche Infrastructuren en bij SUEZ ENVIRONNEMENT De EBITDA over de periode bedraagt 5,2 miljard euro, een brutoschommeling van -2,1% in vergelijking met het 1 ste kwartaal Deze lichte daling, minder groot dan verwacht, is vooral toe te schrijven aan de vertekende vergelijkingsbasis met het jaar 2009 waarin niet-weerkerende positieve elementen werden geboekt. Met deze cijfers blijft de Groep op koers om haar doelstelling een hogere EBITDA* dan in 2009 te halen. * Voor alle hypotheses in dit verband verwijzen we naar het pers - com muniqué op de website of naar de groene telefoonnummers. 19 APRIL 2010 GDF SUEZ zet haar ontwikke ling in Peru voort en ziet elektrici teitsleveringen toenemen 20 APRIL 2010 GDF SUEZ sluit 5 belangrijke contracten voor elektriciteitsleveringen aan waterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk 10 MEI 2010 GDF SUEZ keert het saldo van het dividend 2009 uit Pagina 3 - JUNI 2010 GDF SUEZ _AANDEELHOUDERSBRIEF Nr. 6

4 + FOCUS GDF SUEZ La Brief lettre des aan actionnaires de aandeelhouders De stad van morgen, een grote uitdaging voor GDF SUEZ Met de bevolkingsgroei voor ogen zijn duurzame stadsontwikkeling en een verbeterd leefkader van cruciaal belang voor de stad van morgen. GDF SUEZ, marktleider in haar sector en toonaangevend medespeler op het vlak van duurzame ontwikkeling, ontwikkelt en realiseert oplossingen die een antwoord op die problematiek aanreiken. De Groep is bevoorrecht partner van ontwikkelaars van nieuwe steden en beheerders van ecowijken. Ze hanteert verantwoorde groei als richtinggevend concept bij het ontwerp van grote energieprojecten, stadsplanning en essentiële diensten voor de bevolking: elektriciteit, aardgas, water en afvalbeheer. Hierna volgen 3 concrete voorbeelden van oplossingen op maat. Uitbouw en exploitatie van het 1ste CO 2 -vrije stadsnet in Frankrijk te Limeil-Brévannes > Ontwerp, financiering, bouw en exploitatie van een warmtenet > woningen en handelszaken bevoorraad met hernieuwbare energie > De ecowijk zal voor 100% worden bevoorraad met hernieuwbare energie > Exploitatiecontract van 33 jaar Een verwarmingsinstallatie op biomassa (hout en vetzuren) produceert de warmte. De elektriciteit voor het warmtenet wordt betrokken uit fotovoltaïsche panelen die in de daken van de gebouwen zijn geïntegreerd. Het warm water wordt gedeeltelijk geproduceerd door zonnepanelen of warmtepompen. Ondergrondse energieopslag in een ecowijk (Overhoeks) in Amsterdam (Nederland) > Ontwerp, bouw en exploitatie van het warmte- en koudenet met ondergrondse opslaginstallatie > m 2 kantoorruimte en appartementen > 40% minder energieverbruik, of ton vermeden CO 2 -uitstoot > Beheercontract van 15 jaar Naast de drie energiecentrales, nagenoeg onzichtbaar ingeplant in het midden van de wijk, komen er 5 paar opslagputten met een diepte van 180 meter. Dankzij dit systeem kan de warmte tijdens de zomer worden gerecupereerd en voor de winter worden opgeslagen. Omgekeerd kan de winterkoude worden vastgehouden om tijdens de zomer voor afkoeling te zorgen. Optimale kringloopeconomie door recyclage van slib in het industriepark Suzhou in Shanghai (China) > Behandeling van het slib afkomstig van de reiniging van het afvalwater van inwoners (behandelingscapaciteit van 300 ton/dag) > Energieterugwinning tijdens de slibbehandeling op basis van de meest betrouwbare technologie op de markt > Gebruik van gedroogd slib als brandstof in de elektriciteitscentrales van de site zorgt voor minder steenkoolverbruik > De volledige cyclus verloopt CO 2 -neutraal Belangrijkste doelstellingen van GDF SUEZ voor de stad van morgen: Economische en ecologische optimalisatie van de energiemix Optimalisatie van de netten Kringloopeconomie door de herbenutting van middelen Uitwisseling van beste praktijken en deelname aan internationale denkoefeningen rond stadsontwikkeling MEER WETEN? Brochure «Steden van morgen» Videoclip over de steden van morgen op Pagina 4 - JUNI 2010 GDF SUEZ _AANDEELHOUDERSBRIEF Nr. 6

5 + + MARKANTE FEITEN GDF SUEZ La Brief lettre des aan actionnaires de aandeelhouders COMPETENTIES Wereldtentoonstelling van Shanghai: GDF SUEZ zet zich in voor de stad van morgen De Wereldtentoonstelling van Shanghai, van 1 mei tot 31 oktober 2010, is een formidabel uitstalraam voor de Groep die al langer dan 30 jaar in Zuidoost-Azië en China aanwezig is. Het evenement is een gedroomde buitenkans om de competenties en knowhow van de Groep inzake duurzame ontwikkeling in de schijnwerpers te plaatsen. RANGSCHIKKING GDF SUEZ voor tweede opeenvolgende jaar grootste utility ter wereld Het Amerikaans economisch tijdschrift Forbes maakte onlangs zijn jaarlijkse rangschikking bekend van de grootste en machtigste ondernemingen ter wereld. In 2009 werd GDF SUEZ voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot het grootste nutsbedrijf ter wereld. In de algemene rangschikking prijkt de Groep op de 24 ste plaats, en in de rangschikking van Franse ondernemingen op de 3 de plaats, achter BNP Paribas en Total. Deze rangschikking wordt door alle economische actoren als wereldwijde referentie beschouwd. Ze wordt op basis van vier criteria opgesteld: omzet, nettoresultaat, waarde van activa en beurswaarde. HET FRANS PAVILJOEN WERELDTENTOONSTELLING VAN SHANGHAI Via financiële maar ook technische steun is de Groep partner van heel wat operaties, waaronder: de bouw en inrichting van het Frans paviljoen, een duurzaam gebouw en ook één van de grootste ruimtes van de tentoonstelling de voorstelling, in het Belgisch paviljoen, van 2 competentiemecenaten: het Magritte Museum en het Princess Elisabeth Poolstation, het allereerste CO 2 -vrije poolstation (zie ook aandeelhoudersbrief nr. 3) de organisatie en coördinatie van colloquia over de beste praktijken voor stadsplanning en duurzame ontwikkeling in het paviljoen Paris-Île-de-France dat eind juni helemaal in de kleuren van GDF SUEZ zal zijn getooid Ook opmerkelijk is dat een deel van de expositie voorzien wordt van drinkwater van uiterst hoge kwaliteit, toegeleverd door het station van Nanshi, één van de twee installaties voor drinkwaterbehandeling waarvan de heropbouw door de stad Shanghai aan dochteronderneming Degrémont werd toegewezen. MEER WETEN? bekijk de video s over competentiemecenaat op de WebTV van gdfsuez.com alles over de Wereldtentoonstelling van Shanghai AARDGAS Nord Stream project: belangrijk akkoord tussen GDF SUEZ en Gazprom Op 1 maart jongstleden hebben GDF SUEZ en Gazprom in Parijs een protocolakkoord ondertekend over de geplande Nord Stream gaspijpleiding en over bijkomende leveringen van Russisch gas vanaf GDF SUEZ zal hiermee een deelneming van 9% verwerven in de nieuwe onderzeese gaspijpleiding waarvan de bouw in april is aangevat. Deze km lange pijp leiding is voor Europa van strategisch belang en zal Rusland via de Baltische Zee met Duitsland verbinden. Haar doorvoercapaciteit zal op termijn 55 miljard m 3 gas per jaar bedragen. Ze zal in twee fases worden gebouwd, waarvan de eerste in 2011 voltooid zal zijn. De samenwerking tussen Gazprom en GDF SUEZ dateert al van Door toe te treden tot het kapitaal van Nord Stream en haar gasleveringen uit Rusland op te voeren, draagt GDF SUEZ bij tot de bevoorradingzekerheid van Europa. MEER WETEN? Video op WebTV 35 JAAR PARTNERSCHAP TUSSEN GDF SUEZ EN GAZPROM Pagina 5 - JUNI 2010 GDF SUEZ _LETTRE DES ACTIONNAIRES N 6

6 DE GROEP & U GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders 108 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL /3/10 1/4/10 1/5/10 DIVIDEND Evolutie van het dividend per aandeel INTERNET Beurskoers van 1 maart 2010 tot 19 mei 2010 (basis 100) Het dividend voor het boekjaar 2009 werd bepaald op 1,47 euro per aandeel, dat is een stijging van 5% ten opzichte van het gewone dividend van het boekjaar In overeenstemming met zijn dividendbeleid heeft de Raad van bestuur de principe - beslissing genomen om voor het boekjaar 2010 een interimdividend van 0,83 euro per aandeel toe te kennen. Dit interimdividend zal op 15 november 2010 worden uitgekeerd. GDF SUEZ wil vasthouden aan een dynamisch en concurrerend dividendbeleid en stelt voor de twee volgende jaren een dividend in het vooruitzicht dat gelijk is aan of meer bedraagt dan dat van het voorgaande jaar. 1,10 per jaar +10,2% over de periode 1,26 1,40 1,47 0,80 buitengewoon dividend In overeenstemming met het engagement dat de Groep op het ogenblik van de fusie is aangegaan, is het gewone dividend tijdens de periode jaarlijks met gemiddeld meer dan 10% toegenomen. GAZ NATUREL GDF SUEZ, pionier in het stemmen op Algemene Vergaderingen via het internet GDF SUEZ was in 2008 één van de eerste Franse ondernemingen om een systeem in te voeren waarmee aandeelhouders vóór de AV hun stem via het internet konden uitbrengen. Dankzij dit systeem kon in 2010 de helft van de stemmen vóór de AV via het internet worden geregistreerd. De Groep heeft haar aandeelhouders dit jaar eveneens voorgesteld om een uitnodiging voor de AV op naam en via elektronische weg te ontvangen: de e-convocatie. De AV werd overigens rechtstreeks via het internet uitgezonden en de opname blijft 3 maanden lang beschikbaar op gdfsuez.com zodat alle belangstellenden dit bevoorrechte ogenblik van gedachtewisseling tussen de Groep en haar aandeelhouders in uitgesteld relais kunnen (her)bekijken. Evolutie van het aandeel en van de beursindexen sinds 01/03/10 VOLGENDE AFSPRAAK 10 augustus 2010 Halfjaarresultaten 2010 HOE ONS BEREIKEN? FRANKRIJK INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr. GDF SUEZ Relations Actionnaires 16, rue de la Ville L Evêque, Paris Cedex 08 > rubriek contact WERKNEMERS-AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ DRH Groupe, Actionnariat Salarié 23, rue Philibert Delorme, Paris Cedex 17 BELGIË GDF SUEZ - 7,6 % CAC 40-6,8 % DJ EURO UTILITIES - 7,3 % BEL 20-4,3 % INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties Troonplein 1, Brussel > rubriek contact ANDERE LANDEN +33 (0) De groene nummers zijn alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. Gratis oproepen vanaf een vast toestel in continentaal Frankrijk en België. Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties - Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto s: GDF SUEZ/N.Gouhier/Abacapress; A Frespuech; Atelier Castro Denissof Casi; Jacques Ferrier Architectures/Image Ferrier Production. Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green - FSC (40% verse vezels en 60% gerecycleerde vezels). Pagina 6 - JUNI 2010 GDF SUEZ _AANDEELHOUDERSBRIEF Nr. 6

SEPTEMBER 2010. Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie

SEPTEMBER 2010. Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 07 De SEPTEMBER 2010 aandeelhoudersbrief EDITORIAAL Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie «De resultaten van de Groep over het 1 ste

Nadere informatie

APRIL 2011. Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen

APRIL 2011. Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 08 Brief aan de aandeelhouders APRIL 2011 EDITORIAAL Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen GDF SUEZ heeft in 2010 solide resultaten neergezet en

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming:

Nadere informatie

OKTOBER 2011. Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC.

OKTOBER 2011. Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 10 OKTOBER 2011 Brief aan de aandeelhouders EDITORIAAL Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds

Nadere informatie

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ De aandeelhoudersclub van GDF SUEZ in België De Aandeelhoudersclub van GDF SUEZ is waarschijnlijk de best geïnformeerde aandeelhoudersgemeenschap in België. Wenst u mee te genieten van de vele voordelen

Nadere informatie

MAART Alle doelstellingen voor 2009 zijn bereikt, ondanks de economisch moeilijke context

MAART Alle doelstellingen voor 2009 zijn bereikt, ondanks de economisch moeilijke context energie GDF SUEZ La lettre des actionnaires 05 Brief aan MAART 2010 de aandeelhouders Alle doelstellingen voor 2009 zijn bereikt, ondanks de economisch moeilijke context «De resultaten van GDF SUEZ gaan

Nadere informatie

JUNI Het is onze ambitie om GDF SUEZ in al haar vakgebieden te doen uitgroeien tot een referentie in de energiesector.

JUNI Het is onze ambitie om GDF SUEZ in al haar vakgebieden te doen uitgroeien tot een referentie in de energiesector. ENERGIE 09 Brief aan de aandeelhouders JUNI 2011 EDITORIAAL Het is onze ambitie om GDF SUEZ in al haar vakgebieden te doen uitgroeien tot een referentie in de energiesector. Ik had het genoegen om de Algemene

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3 brief aandeelhouders NR. 15 / JUNI 2013 Eindelijk vrij! Tot grote opluchting en vreugde van GDF SUEZ en al zijn medewerkers zijn Tanguy Moulin-Fournier en zijn gezin eindelijk vrij na twee maanden van

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

Een toonaangevende industriële speler. in België. + 150 jaar. aanwezigheid. in België

Een toonaangevende industriële speler. in België. + 150 jaar. aanwezigheid. in België + 150 jaar aanwezigheid in België Een toonaangevende industriële speler in België 2/3 Inhoudstafel Eén van de belangrijkste werkgevers van België Het grootste energiebedrijf van België De Belgische marktleider

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys Belgium De maatschappelijke aandelen van Fluxys Belgium noteren op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS JUIN-JUILLET 2010. Juli 2011. KERNcIJfERs 1 STE KWARTAAL 2011 (niet-geauditeerde cijfers) INHOUD 2 & 3

AANDEELHOUDERS JUIN-JUILLET 2010. Juli 2011. KERNcIJfERs 1 STE KWARTAAL 2011 (niet-geauditeerde cijfers) INHOUD 2 & 3 JUIN-JUILLET 2010 AANDEELHOUDERS NIEUWsBRIEf Juli 2011 Beste aandeelhouders, Op 19 mei jongstleden gaven 700 aandeelhouders present op de Algemene Vergadering van SUEZ ENVIRONNEMENT in de Carrousel du

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

MAART Forse resultaatgroei in 2008

MAART Forse resultaatgroei in 2008 ENERGIE 02 GDF SUEZ La lettre des actionnaires Brief aan de MAART 2009 aandeelhouders EDITORIAAL Forse resultaatgroei in 2008 «GDF SUEZ heeft in 2008 al haar doelstellingen bereikt en overtroffen. Haar

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11.

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11. Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11. Monsieur le Président Directeur-General de GdF Suez, Geachte Gouverneur, Geachte Burgemeester,

Nadere informatie

Aardgas, elektriciteit en diensten

Aardgas, elektriciteit en diensten Panorama Uitgave 2013 Aardgas, elektriciteit en diensten Enovos, één en al energie Enovos is de belangrijkste energieleverancier in een regio die het hart vormt van industrieel Europa en die zich uitstrekt

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

MICRO-WARMTENETTEN EUROPESE EN BRUSSELSE CONTEXT. Seminarie Duurzaam Gebouw. 18 november 2016

MICRO-WARMTENETTEN EUROPESE EN BRUSSELSE CONTEXT. Seminarie Duurzaam Gebouw. 18 november 2016 Seminarie Duurzaam Gebouw MICRO-WARMTENETTEN 18 november 2016 EUROPESE EN BRUSSELSE CONTEXT François CORNILLE Leefmilieu Brussel: afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen OP HET MENU Herinnering:

Nadere informatie

David Plas. Strategie en actieplan

David Plas. Strategie en actieplan David Plas Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2015 1. GBL boekt stevige resultaten in 2014... 2.... dankzij het nieuwe actieplan voor de rebalancing van de portefeuille 3. Dat plan ging

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

De wereld verandert en GDF SUEZ verandert in ENGIE

De wereld verandert en GDF SUEZ verandert in ENGIE P.2-3 HALFJAAR- RESULTATEN Bevestiging van de doelstellingen voor 2015 NR.20 SEPTEMBER 2015 P.4-5 DOSSIER: DE KLIMAAT- UITDAGINGEN ENGIE zet zich in voor een groenere planeet P.6-8 DE GROEP & U Buitengewone

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2007: conform verwachting

2007: conform verwachting Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%)

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten N 19 / APRIL 2015 Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3 P.4/5 Focus op snelgroeiende markten P.6 Algemene vergadering 28 april 2015 Mygdfsuez Een andere manier om de Groep te ontdekken

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende DIENST REGULERING ADVIES SR- 20040528-19 betreffende het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014 gegeven op vraag van de Staatssecretaris voor Energie 28 mei 2004 Dienst Regulering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

ENERGIE. Bevestiging van de vooropgestelde groei. Brief aan de aandeelhouders. Beste aandeelhouder,

ENERGIE. Bevestiging van de vooropgestelde groei. Brief aan de aandeelhouders. Beste aandeelhouder, ENERGIE Brief aan de aandeelhouders NOVEMBER 2008 01 INHOUD >> RESULTATEN VAN DE GROEP ANALYSES BIJKOMENDE ANALYSES P.02 PERFORMANCE OP 30 SEPTEMBER 2008 P.03 OMZETBIJDRAGE PER ACTIVITEITSTAK P.08 ANALYSE

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.967.542 (67 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME

AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME Programma maart september 2010 Octobre 2009 - Juin 2010 CLUBPROGRAMMA Maart september 2010 Vooraf inschrijven vereist: zie achterzijde. BEDRIJFSBEZOEKEN Vrijdag 26 maart

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Welvaart maken met duurzame energie

Welvaart maken met duurzame energie Welvaart maken met duurzame energie Zaterdag 26 augustus 2017 Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV), s Graveland Drs. Vincent van Hoegaerden (EnerGeophy Consultancy, Berenschot) Samen met u alvast de

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015 16 december 2015 Openbare gemeenschappelijke raadpleging van 16 december 2015 over de evolutie van de toewijzing van intraday capaciteiten op de elektrische koppelverbinding tussen Frankrijk en België

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Focus OP: Alle relevante informatie over het dividend en zijn belastingen. MyENGIE.be Een andere manier om ENGIE te ontdekken! Dividend Voor het boekjaar

Nadere informatie

Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie

Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie BRUSSEL, 16 MAART 2012 (EMBARGO 17u30) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten

Nadere informatie

MIX. Van verantwoorde. herkomst

MIX. Van verantwoorde. herkomst Van verantwoorde MIX herkomst Het papier gebruikt in deze brochure is FSC gecertificeerd (Forest Stewardship Council). Dit certificaat staat voor een aantal mondiaal erkende principes en criteria op het

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie

Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie Trading Update 3 de kwartaal 2008 Gereglementeerde Informatie Brussel - 3 November 2008 A. Financiële resultaten over het derde kwartaal van 2008 1. De bedrijfsresultaten van de Amel I en Amel II warmtekrachtkoppelingsinstallaties

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie