Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ."

Transcriptie

1 ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming: samen met de aandeelhouders wordt de balans van het afgelopen jaar opgemaakt en komen de strategie, de vooruitzichten en de ambities van de onderneming aan bod. In 2011 is uw Groep erin geslaagd om al haar industriële, financiële en extra-financiële doelstellingen waar te maken. De stevige resultaten over het 1ste kwartaal 2012 zetten onze vooruitzichten voor 2012 kracht bij. De aangewende strategie is duidelijk en werpt haar vruchten af, waardoor GDF SUEZ zich de wereldleider in utilities mag noemen. Onze Groep staat vandaag voor een nieuw keerpunt in haar geschiedenis, met het plan om de Britse onderneming International Power waarvan ze momenteel 70% bezit integraal over te nemen. Op die manier wil uw Groep uitgroeien tot de energiereferentie in de opkomende landen. Door mijn mandaat van Voorzitter Directeur-generaal met 4 jaar te verlengen, geeft u mij de kans om dit grote project tot een goed einde te brengen. Ook de goedkeuring van alle besluiten is een blijk van uw vertrouwen. Een vertrouwen dat een dragende pijler is voor de ontwikkeling van GDF SUEZ, en waarvoor ik u oprecht bedank. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ Kerncijfers 1 ste kwartaal 2012 Omzet +10,5 % 28,2 mld. Bruto bedrijfsresultaat +5,7 % 5,8 mld. Nettoschuld 37,1 mld. dividend Dividend ,50 per aandeel Waarvan interimdividend van 0,83 / aandeel uitgekeerd op 15/11/11 Saldo dividend ,67 per aandeel Naar keuze in contanten of aandelen: - Keuzeperiode: van 25/04/12 tot en met 11/05/12 - Uitkering op 24/05/12 Resultaten FOCUS MARKANTE FEITEN DE GROEP EN U P.2/3 verslag VAN DE ALGEMENE VERGADERING P.3 RESULTATEN VAN HET 1 STE KWARTAAL 2012 P.2/3 INFO FLASHES P.4 INTEGRALE OVERNAME VAN INTERNATIONAL POWER P.5 GDF SUEZ BEHAALT HET DIVERSITEITSLABEL P.5 LNG-VERKOOPCONTRACT VAN 12 JAAR MET GASNOR P.5 INBEDRIJFSTELLING VAN DE PAITON 3 CENTRALE P.5 vernieuwd RAADGEVEND COMITÉ VAN AANDEELHOUDERS P.6 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL P.6 AGENDA/CONTACTPERSONEN P.6 LESSEN SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL TWEEDE SEMESTER 2012 Pagina 1 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

2 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders De Algemene Vergadering 2012 vond op 23 april plaats in Parijs, in aanwezigheid van meer dan aandeelhouders. Bijna aandeelhouders hadden eerder al van op afstand gestemd, van wie nagenoeg de helft via het internet. Een Algemene Vergadering geënt op pedagogie, nabijheid en transparantie In aanloop naar de Algemene Vergadering, en om naar de verwachtingen en vragen van de aandeelhouders te peilen, had de Groep in maart 2012 een enquête bij ongeveer aandeelhouders uitgevoerd. Het Raadgevend Comité van Aandeelhouders fungeerde als spreekbuis voor de resultaten van deze enquête, waaraan drie belangrijke conclusies konden worden vastgeknoopt: 1- De nood aan een duidelijk zicht op de strategie, vooruitzichten en financiële resultaten van de Groep. 2- De behoefte om over actuele onderwerpen te kunnen debatteren, zoals hernieuwbare energie, de aardgasmarkt en de positie van de Groep in de kernenergie. 3- Kanttekeningen bij de vergoeding van het topmanagement en over het feit dat de goede resultaten van de Groep niet in de beurskoers worden weerspiegeld. Gérard Mestrallet, Voorzitter Directeur-generaal, Jean-François Cirelli, Vicevoorzitter en Gedelegeerd Directeur-generaal en Isabelle Kocher, Adjunct-Directeur-generaal en verantwoordelijk voor financiën, gingen over al die punten een transparante discussie aan. Vervolgens beantwoordden ze anderhalf uur lang uiteenlopende vragen van aandeelhouders. INFO FLASHES 2 maart 2012 Gelijke kansen vrouw/man: een dagelijks engagement bij GDF SUEZ 27 maart 2012 Inbedrijfstelling van de Paiton 3 centrale in Indonesië 11 april ste solidaire investering in Frankrijk voor GDF SUEZ Rassembleurs d énergies Van links naar rechts: I. Kocher, J-F. Cirelli, G. Mestrallet. Jean-Marie Dauger, Adjunct-Directeur-generaal en verantwoordelijk voor de Branche Global Gas & LNG, kwam eveneens tussenbeide met een betoog over de gasmarkt en de enorme troeven die GDF SUEZ op de LNG-markt kan voorleggen: de op 2 na grootste LNG-portfolio ter wereld, een vloot van 17 methaantankers en verschillende grote contracten in 2011 binnengehaald. Vooral op de Aziatische markt is GDF SUEZ bijzonder goed geplaatst om profijt uit de toenemende LNG-vraag te halen. Paul Rorive, Directeur Nucleaire Ontwikkeling van GDF SUEZ, verschafte toelichting bij de voorlopige resultaten van de stresstests die in de nasleep van Fukushima op de zeven kerncentrales van de Groep in België werden uitgevoerd: ze bevestigen dat de installaties van de Groep op een hoog veiligheidsniveau en een grote robuustheid kunnen bogen. Hierna vindt u de belangrijkste boodschappen die op de Algemene Vergadering werden uitgesproken. Ook nodigen we u uit om deze vergadering opnieuw te beleven via 12 april 2012 LNG-verkoopcontract van 12 jaar met GASNOR Pagina 2 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

3 Een strategie met 3 prioriteiten: Onze ontwikkeling op snelgroeiende markten versnellen, zowel in de elektriciteitsproductie als in het aardgas. Deze keuze is onvermijdelijk, want in die regio s zal zich in de nabije toekomst 80% van de energiebehoeften concentreren. Onze activiteiten in Europa integreren, optimaliseren en herfocussen: de oprichting van de Branche Energie Europa, in januari 2012, kadert volledig in die opzet. Versterking van onze vaak terugkerende activiteiten die een veilig rendement koppelen aan een recurrente cashflow, zoals infrastructuren, energie- en milieudiensten. Deze strategie neemt een nieuwe wending met het voorstel van de Groep om de minderheidsaandeelhouders van International Power uit te kopen (zie Focus p. 4). Alle doelstellingen voor 2011 bereikt, ondanks moeilijke context Uiterst solide en stijgende resultaten in 2011, ondanks zeer negatieve klimaateffecten. Een versterkte financiële structuur: Een forse daling van de nettoschuld (- 4 mld. ), bewerkstelligd door een omvangrijke free cashflow generation (8,8 mld. ) en een programma van activaverkoop. Handhaving van een hoog investeringstempo (11 mld. ) ter ondersteuning van een solide industriële ontwikkeling. Stabiel gebleven dividenden. Solide resultaten over het 1 ste kwartaal 2012 De omzet stijgt met 10,5% naar 28,2 mld.. Het bruto bedrijfsresultaat stijgt met 5,7% naar 5,8 mld.. DOOR DE ALGEMENE VERGADERING GENOMEN BESLUITEN De Algemene Vergadering heeft de rekeningen en resultaatbestemming van het boekjaar 2011 goedgekeurd. De 26 besluiten die de Raad van bestuur ter stemming aan de aandeelhouders had voorgelegd, zijn zonder uitzondering aangenomen. Één van de gevolgen hiervan is de inkrimping van de Raad van bestuur van 22 tot 19 leden. Te onthouden: De vernieuwing, voor een periode van 4 jaar, van de bestuursmandaten van de heren Gérard Mestrallet, Jean-François Cirelli, Jean-Louis Beffa, Paul Desmarais Jr en Lord Simon of Highbury. De benoeming van Gérard Lamarche tot censor. GDF SUEZ PIONIER IN E-VOTING Voor het 3de opeenvolgende jaar heeft GDF SUEZ haar aandeelhouders op naam voorgesteld om via het internet op een beveiligde site te stemmen (e-voting), maar ook om alle documenten voor deze AV via elektronische weg te ontvangen (e-oproeping). Dit jaar is de Groep nog een stap verder gegaan met een proefproject rond VOTACCESS, een door AFTI (Franse vereniging voor professionele effectenhouders) voorgesteld platform dat aandeelhouders aan toonder de mogelijkheid biedt om rechtstreeks en met hun bestaande toegangscode te stemmen via de online rekening van hun eigen bank. Dit innovatieve instrument is nog in volle ontwikkeling en was dit jaar enkel beschikbaar voor aandeelhouders aan toonder met meer dan 50 aandelen en van wie de bank tot het systeem was toegetreden. GDF SUEZ is er bijzonder fier op dat zij altijd al tot de gangmakers heeft behoord die het stemgebeuren voor aandeelhouders zo eenvoudig mogelijk willen maken. Want slechts 5 ondernemingen uit de CAC 40 hebben dit systeem voor hun AV 2012 aangeboden. De nettoschuld blijft afnemen en daalt van 37,6 mld. eind 2011 naar 37,1 mld. per 31 maart Deze solide resultaten onderbouwen de vooruitzichten die voor 2012 waren aangekondigd. Een aantrekkelijk en duurzaam dividendbeleid: Voor het boekjaar 2011 werd het dividend vastgelegd op 1,50 per aandeel. Op 15 november 2011 werd een voorschot van 0,83 per aandeel uitgekeerd. Het saldo van het dividend, of 0,67 per aandeel, kan op 24 mei 2012 in zijn geheel worden geïnd, naar keuze in contanten of in aandelen. Gérard Mestrallet heeft overigens bevestigd dat de Groep voor een dividend nastreeft dat het dividend van het jaar voordien minstens evenaart of zelfs overtreft. Bedrag van het dividend 0,80 1,40 1,47 1,50 1,50 0,67 0, Uitzonderlijk dividend Uitkering van het saldo in zijn geheel, naar keuze in contanten of in aandelen Keuzeperiode van 25 april tot en met 11 mei 2012 Uitgifteprijs van de nieuwe aandelen: 16,43 Uitkering: 24 mei 2012 Dividend Saldo 16 april 2012 Uitkoopbod op de minderheidsaandeelhouders van International Power 17 april 2012 GDF SUEZ, strategisch partner voor een drijvende LNG-terminal in India 19 april 2012 GDF SUEZ behaalt het Diversiteitslabel 23 april 2012 Uitbreiding van de elektriciteitscentrales Tihama in Saoedi-Arabië Pagina 3 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

4 FOCUS GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders Integrale overname van International Power: industriële en strategische operatie opent nieuwe ambities voor GDF SUEZ* Eind 2010 had GDF SUEZ haar internationale activa ingebracht bij de Britse onderneming International Power, waardoor zij de controle over 70% van haar kapitaal verwierf. Met deze operatie werd ook haar wereldwijde elektrische productiepark aanzienlijk uitgebreid. Op 16 april 2012 heeft de Groep een bod op de resterende 30% uitgebracht, met strikte inachtneming van haar doelstellingen op het vlak van waardeschepping en financiële flexibiliteit. Naar verwachting zal deze operatie tegen medio juli 2012 volledig zijn afgerond. Belang van deze operatie: Versterking van de Groep in snelgroeiende landen, door een groter deel van het investeringsbudget in deze landen te besteden. Vereenvoudiging van de structuur van de Groep en een volledige beheersing van de evolutie van haar wereldwijde activiteitenportfolio. Grote projecten zullen voortaan voor 100% tot de resultaten bijdragen. Met deze operatie wil GDF SUEZ uitgroeien tot de referentie voor energie in opkomende landen. Een waardescheppende operatie voor de aandeelhouders De integrale consolidatie van International Power zal voor 2011 een positieve impact van 9% hebben op het (pro forma) nettoresultaat per aandeel. Vanaf 2012 zal zij een positieve impact van 200 miljoen hebben op het recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep (400 miljoen in 2013). Een financiering zonder invloed op de financiële soliditeit van de Groep Met deze structuur kan de Groep twee van haar belangrijkste verbintenissen financiële discipline en een aantrekkelijke aandeelhoudersvergoeding blijven nakomen en voor de periode een dividend in het vooruitzicht stellen dat het dividend van het jaar voordien evenaart of overtreft. Een evenwichtige financiering Financiële flexibiliteit 2-3 mld. Dividend in aandelen (2) 2-3 mld. 8,4 mld. (1) Bijkomende overdrachten 3 mld. (1) Totale impact op de nettoschuld, inclusief het overeenkomstige bod op de converteerbare obligaties en aandelenopties, alsook de eventuele schrapping van de schuld verbonden aan de converteerbare obligaties vanuit de veronderstelling dat de converteerbare obligaties volledig worden omgezet. (2) Gebaseerd op een indicatief inschrijvingspercentage van % bij de vrij in omloop zijnde aandelen, en uitgaande van een ongewijzigd interimdividend 2012 ten opzichte van Een onmiskenbare boost voor de groeidoelstellingen van de Groep Deze operatie sluit perfect aan op de strategie van de Groep en zal haar ontwikkeling aanzienlijk versnellen. De projecten in aanbouw van International Power zijn immers goed voor MW en bevinden zich allemaal buiten Europa, voor het merendeel in snelgroeiende landen waar zich in de nabije toekomst 80% van de energiebehoeften zal concentreren. *Voor de volledige persmededeling en een uitvoerige voorstelling van de operatie, zie Waterkrachtcentrale Dinorwig, Verenigd Koninkrijk Pagina 4 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

5 MARKANTE FEITEN GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders LNG LNG-verkoopcontract van 12 jaar met GASNOR De Noorse onderneming GASNOR is één van de grootste spelers op de Europese distributiemarkt van LNG als brandstof voor schepen. GDF SUEZ en GASNOR hebben een langlopend contract afgesloten waarbij GDF SUEZ vanaf 2013, en over een periode van 12 jaar, 7,5 TWh LNG zal leveren. De door GDF SUEZ geleverde LNG-volumes zullen vanaf de terminal in Zeebrugge (België) op vrachtwagens of kleine schepen worden geladen. Ze moeten GASNOR toelaten om haar groeiende Europese behoeften buiten Noorwegen te dekken. De verkoop van kleine LNG-volumes zal Het LNG-schip Provalys naar verwachting in de komende jaren wereldwijd toenemen. Deze markt bezit een onmiskenbaar groeipotentieel, bijvoorbeeld als brandstof voor schepen of voor de gasbevoorrading van kleine gasdistributiebedrijven of industriële ondernemingen per binnenschip of vrachtwagen. Dit contract met GASNOR is een belangrijke stap in de verdere activiteitenontwikkeling van GDF SUEZ op de Europese LNG-retailmarkt. In de Verenigde Staten is GDF SUEZ al langer een belangrijke speler op deze markt, met meer dan geladen vrachtwagens in de LNG-terminal van Everett (New England) sinds In Europa wil de Groep dezelfde weg inslaan. Elektriciteit Inbedrijfstelling van de Paiton 3* centrale in Indonesië De Paiton 3 steenkoolcentrale met hoog rendement is gelegen op het eiland Java, en met een capaciteit van 815 MW zal zij de eerste superkritische steenkooleenheid van Indonesië worden. Paiton 3 zal ook de grootste centrale zijn op het net dat Java en Bali van elektriciteit voorziet. De opgewekte elektriciteit zal, in het raam van een aankoopcontract van 30 jaar, aan de Indonesische openbare onderneming PT PLN (Persero) worden verkocht. * International Power (voor 70% in handen van GDF SUEZ) bezit 40,5% van PT Paiton Energy, de onderneming die de bestaande eenheden Paiton (1 280 MW) bezit en exploiteert. Paiton 3* centrale, Indonesië Maatschappelijk verantwoord ondernemen GDF SUEZ behaalt het Diversiteitslabel Het Diversiteitslabel, uitgereikt door de AFNOR (Franse normeringsinstantie), erkent en beloont de initiatieven die de Groep nu al langer dan 30 jaar onderneemt voor de preventie van discriminatie, gelijke kansen en bevordering van diversiteit. Het label is ook een onderscheiding voor de doeltreffende praktijken van de Groep, bestaande HR-processen, sensibiliseringsacties bij werknemers, interne communicatiecampagnes en de invoering van opvang- en begeleidingscellen. Het label werd toegekend na afloop van een grondige audit die eind 2011 in Franse ondernemingen van de Groep werd uitgevoerd en waarbij acties en gedragingen van de onderneming, het management en de werknemers onder de loep werden genomen. De Groep en u Vernieuwd Raadgevend Comité van Aandeelhouders Het is met genoegen dat we 4 nieuwe leden in het Raadgevend Comité van Aandeelhouders mogen verwelkomen: Mario Richard, Martial de Coquereaumont, Jacques Gigot en Hilaire de Crem zullen onze communicatie met de individuele aandeelhouders ongetwijfeld helpen verbeteren. Onze dank gaat van harte uit naar Paula Laermans, Pierre Boucher, Henri Deportes en André Moermans voor hun inzet, betrokkenheid en de kwaliteit van hun voorstellen binnen een bijzonder actief en productief Comité. Samen met de 8 overige leden van het RCA hebben ze heel wat verwezenlijkt: de brief aan de aandeelhouders en zijn elektronische versie, de voorbereiding en organisatie van clubevenementen (aandeelhoudersbijeenkomsten, salon Actionaria, Algemene Vergadering) maar ook de e-aandeelhoudersclub die alle aandeelhouders van de Groep de mogelijkheid biedt om evenementen in uitgesteld relais bij te wonen of om hun visie te verruimen via online conferenties, virtuele bezoeken aan industriële vestigingen, uiteenlopende reportages of beursopleidingen. Pagina 5 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

6 le DE groupe GROEP EN & vous U GDF SUEZ La Brief lettre aan des aandeelhouders actionnaires EVOLUTIE VAN HET AANDEEL in euro Evolutie van het aandeel en de GDF SUEZ beursindexen van 15 februari ,4 % tot 23 april 2012 (basisprijs van het aandeel) cac 40-8,6 % GDF SUEZ CAC 40 DJ Euro Utility BEL /02/ /03/ /04/ /04/ leden van de aandeelhoudersclub bezochten op 11 mei de centrale Max Green bij Gent. GDF SUEZ Shareholders Business School 2012 De lessen gaan door in de HUB, campus Ehsal, Stormstraat 2, 1000 Brussel op maandagavond van 18u tot 20u30. 1 oktober Het DNA van de banken ontrafeld 8 oktober Fiscale update oktober De nieuwe wapens van de fraudewachters Volgende afspraken 2 augustus 2012 Halfjaarresultaten Hoe ons bereiken? DJ euro utilities - 9,4 % BEL 20-1,8 % BELGIË INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel > rubriek contact Het groene nummers is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. Gratis oproepen vanaf een vast toestel in België. 5 november 12 november 3 december Examen De lessen van Benjamin Graham, de peetvader van Buffet Vooruitzichten financiële markten evaluatie beursspel Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties - Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto s: GDF SUEZ/Antoine Meyssonier ; Cyrille Dupont ; Emre Rende - ABACAPRESS / Stephen Reinhardt - INTERLINKS IMAGE / Eric Larrayadieu - INTERNATIONAL POWER. Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green - FSC (40% verse vezels en 60% gerecycleerde vezels). Antwoordstrook (volledig in te vullen in HOOFDLETTERS, a.u.b.) Nog beter: schrijf u in via onze site Naam... Voornaam... Straat en nr.... Postcode... Plaats... SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL Ik schrijf me in voor de volgende lessen: 1 oktober 8 oktober 15 oktober 5 november 12 november 3 december Tel.... GSM Taal... Pagina 6 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

APRIL 2011. Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen

APRIL 2011. Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 08 Brief aan de aandeelhouders APRIL 2011 EDITORIAAL Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen GDF SUEZ heeft in 2010 solide resultaten neergezet en

Nadere informatie

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ De aandeelhoudersclub van GDF SUEZ in België De Aandeelhoudersclub van GDF SUEZ is waarschijnlijk de best geïnformeerde aandeelhoudersgemeenschap in België. Wenst u mee te genieten van de vele voordelen

Nadere informatie

OKTOBER 2011. Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC.

OKTOBER 2011. Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 10 OKTOBER 2011 Brief aan de aandeelhouders EDITORIAAL Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds

Nadere informatie

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

JUNI Het is onze ambitie om GDF SUEZ in al haar vakgebieden te doen uitgroeien tot een referentie in de energiesector.

JUNI Het is onze ambitie om GDF SUEZ in al haar vakgebieden te doen uitgroeien tot een referentie in de energiesector. ENERGIE 09 Brief aan de aandeelhouders JUNI 2011 EDITORIAAL Het is onze ambitie om GDF SUEZ in al haar vakgebieden te doen uitgroeien tot een referentie in de energiesector. Ik had het genoegen om de Algemene

Nadere informatie

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 06 Brief aan JUNI 2010 de aandeelhouders EDITORIAAL De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten «De jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

SEPTEMBER 2010. Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie

SEPTEMBER 2010. Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 07 De SEPTEMBER 2010 aandeelhoudersbrief EDITORIAAL Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie «De resultaten van de Groep over het 1 ste

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys Belgium De maatschappelijke aandelen van Fluxys Belgium noteren op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten N 19 / APRIL 2015 Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3 P.4/5 Focus op snelgroeiende markten P.6 Algemene vergadering 28 april 2015 Mygdfsuez Een andere manier om de Groep te ontdekken

Nadere informatie

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3 brief aandeelhouders NR. 15 / JUNI 2013 Eindelijk vrij! Tot grote opluchting en vreugde van GDF SUEZ en al zijn medewerkers zijn Tanguy Moulin-Fournier en zijn gezin eindelijk vrij na twee maanden van

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Flashinfo 05/11/2012

Flashinfo 05/11/2012 Flashinfo 05/11/2012 Flashinfo 20121105.doc 1/5 GDF SUEZ (17,82 EUR) GDF Suez publiceerde cijfers over de eerste negen maand van 2012. De omzet steeg met 8,4% tot 70,9 miljard euro. Energie Internationaal

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei Gewone algemene vergadering Fluxys

GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei Gewone algemene vergadering Fluxys GEWONE ALGEMENE VERGADERING FLUXYS 11 mei 2004 2004091 - Gewone algemene vergadering Fluxys 11.05.04-1 FIRST MOVER: : FLUXYS EFFENT DE WEG VOOR DE VRIJE AARDGASMARKT Walter Peeraer Gedelegeerd bestuurder

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

De wereld verandert en GDF SUEZ verandert in ENGIE

De wereld verandert en GDF SUEZ verandert in ENGIE P.2-3 HALFJAAR- RESULTATEN Bevestiging van de doelstellingen voor 2015 NR.20 SEPTEMBER 2015 P.4-5 DOSSIER: DE KLIMAAT- UITDAGINGEN ENGIE zet zich in voor een groenere planeet P.6-8 DE GROEP & U Buitengewone

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 1 Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 Dames en heren, Geachte aandeelhouders en vrienden, Ik wil u allen hartelijk welkom

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau :

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan : De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015 ==========================================================

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Volmacht. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april Naam en voornaam: Woonplaats : Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Volmacht Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 24 april 2013. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Jaarresultaten 2013 alle doelstellingen bereikt

Jaarresultaten 2013 alle doelstellingen bereikt Nr. 17 / APRIL 2014 Jaarresultaten 2013 alle doelstellingen bereikt P.2/3 Voorstel dividendbonus P.3/6 + 10 % Algemene Vergadering 28 april 2014 P.6 Schrijf u in voor de nieuwe clubactiviteiten P.7/8 Jaarresultaten

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

brief aandeelhouders VOORBEREIDING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 6 Programma Aandeelhoudersclub Toekenning van vier exploratielicenties

brief aandeelhouders VOORBEREIDING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 6 Programma Aandeelhoudersclub Toekenning van vier exploratielicenties brief aandeelhouders Nr. 14 / april 2013 De Groep en al zijn collega s zijn diep geraakt en betuigen al hun solidariteit met Tanguy Moulin-Fournier en zijn gezin die op 19 februari 2013 werden ontvoerd.

Nadere informatie

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Focus OP: Alle relevante informatie over het dividend en zijn belastingen. MyENGIE.be Een andere manier om ENGIE te ontdekken! Dividend Voor het boekjaar

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008 ====================================================== Het

Nadere informatie

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80 IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS GROUP N.V. (afgekort I.R.I.S. Group) Embargo tot donderdag 20 maart 2008 17uu45 Jaarresultaten 2007 Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

De voorzitter legt op het bureau :

De voorzitter legt op het bureau : N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2010 ==========================================================

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

MAART Alle doelstellingen voor 2009 zijn bereikt, ondanks de economisch moeilijke context

MAART Alle doelstellingen voor 2009 zijn bereikt, ondanks de economisch moeilijke context energie GDF SUEZ La lettre des actionnaires 05 Brief aan MAART 2010 de aandeelhouders Alle doelstellingen voor 2009 zijn bereikt, ondanks de economisch moeilijke context «De resultaten van GDF SUEZ gaan

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91)

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91) Groep Brussel Lambert 5 november Na 17u45 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Gegevens eind september (eind september ) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR 1.076 miljoen)

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont

Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont Persbericht 25 augustus 2010 Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont Mooi resultaat in het licht van de economische context o o Een uitgiftevolume

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Kerncijfers 2009 1. Aangepast netto-actief 2. Investeringen 3. Thesaurie 4. Geconsolideerd resultaat 5. Cash earnings 6. Beurskoers 7. Voorgesteld dividend 15.232

Nadere informatie

Persbericht Fluxys Belgium 28 September 2016 Gereglementeerde informatie

Persbericht Fluxys Belgium 28 September 2016 Gereglementeerde informatie Resultaten eerste semester 2016 Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2016 en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium Gereguleerde omzet daalt afname vloeit

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

David Plas. Strategie en actieplan

David Plas. Strategie en actieplan David Plas Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2015 1. GBL boekt stevige resultaten in 2014... 2.... dankzij het nieuwe actieplan voor de rebalancing van de portefeuille 3. Dat plan ging

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

A. Gewone algemene vergadering

A. Gewone algemene vergadering NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel STEMMING PER BRIEFWISSELING Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 6 Het aandeel Telenet 82 ± 83 P 6 het aandeel telenet ID van het aandeel Telenet Markt Ticker ISIN code Bloomberg code Thomson code Euronext Brussel TNET BE0003826436 TNET BB TNET-BT Investor Relations

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

PERSBERICHT onder embargo tot donderdag 15 november u30 CET CFE

PERSBERICHT onder embargo tot donderdag 15 november u30 CET CFE onder embargo tot donderdag 15 november 2012 7u30 CET - 1 PERSBERICHT onder embargo tot donderdag 15 november 2012 7u30 CET CFE Tussentijdse verklaring op 30 september 2012 Gecumuleerde omzet van de eerste

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management 3de bach TEW Financieel Management samenvatting : hoorcolleges aangevuld uit boek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 162 6,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ======================================================

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== N.V. Etn. Franz COLRUYT Edingensesteenweg 196 BTW-BE-0400.378.485 1500 HALLE RPR Brussel VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2005 ====================================================== Het

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie