Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ."

Transcriptie

1 ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming: samen met de aandeelhouders wordt de balans van het afgelopen jaar opgemaakt en komen de strategie, de vooruitzichten en de ambities van de onderneming aan bod. In 2011 is uw Groep erin geslaagd om al haar industriële, financiële en extra-financiële doelstellingen waar te maken. De stevige resultaten over het 1ste kwartaal 2012 zetten onze vooruitzichten voor 2012 kracht bij. De aangewende strategie is duidelijk en werpt haar vruchten af, waardoor GDF SUEZ zich de wereldleider in utilities mag noemen. Onze Groep staat vandaag voor een nieuw keerpunt in haar geschiedenis, met het plan om de Britse onderneming International Power waarvan ze momenteel 70% bezit integraal over te nemen. Op die manier wil uw Groep uitgroeien tot de energiereferentie in de opkomende landen. Door mijn mandaat van Voorzitter Directeur-generaal met 4 jaar te verlengen, geeft u mij de kans om dit grote project tot een goed einde te brengen. Ook de goedkeuring van alle besluiten is een blijk van uw vertrouwen. Een vertrouwen dat een dragende pijler is voor de ontwikkeling van GDF SUEZ, en waarvoor ik u oprecht bedank. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ Kerncijfers 1 ste kwartaal 2012 Omzet +10,5 % 28,2 mld. Bruto bedrijfsresultaat +5,7 % 5,8 mld. Nettoschuld 37,1 mld. dividend Dividend ,50 per aandeel Waarvan interimdividend van 0,83 / aandeel uitgekeerd op 15/11/11 Saldo dividend ,67 per aandeel Naar keuze in contanten of aandelen: - Keuzeperiode: van 25/04/12 tot en met 11/05/12 - Uitkering op 24/05/12 Resultaten FOCUS MARKANTE FEITEN DE GROEP EN U P.2/3 verslag VAN DE ALGEMENE VERGADERING P.3 RESULTATEN VAN HET 1 STE KWARTAAL 2012 P.2/3 INFO FLASHES P.4 INTEGRALE OVERNAME VAN INTERNATIONAL POWER P.5 GDF SUEZ BEHAALT HET DIVERSITEITSLABEL P.5 LNG-VERKOOPCONTRACT VAN 12 JAAR MET GASNOR P.5 INBEDRIJFSTELLING VAN DE PAITON 3 CENTRALE P.5 vernieuwd RAADGEVEND COMITÉ VAN AANDEELHOUDERS P.6 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL P.6 AGENDA/CONTACTPERSONEN P.6 LESSEN SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL TWEEDE SEMESTER 2012 Pagina 1 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

2 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders De Algemene Vergadering 2012 vond op 23 april plaats in Parijs, in aanwezigheid van meer dan aandeelhouders. Bijna aandeelhouders hadden eerder al van op afstand gestemd, van wie nagenoeg de helft via het internet. Een Algemene Vergadering geënt op pedagogie, nabijheid en transparantie In aanloop naar de Algemene Vergadering, en om naar de verwachtingen en vragen van de aandeelhouders te peilen, had de Groep in maart 2012 een enquête bij ongeveer aandeelhouders uitgevoerd. Het Raadgevend Comité van Aandeelhouders fungeerde als spreekbuis voor de resultaten van deze enquête, waaraan drie belangrijke conclusies konden worden vastgeknoopt: 1- De nood aan een duidelijk zicht op de strategie, vooruitzichten en financiële resultaten van de Groep. 2- De behoefte om over actuele onderwerpen te kunnen debatteren, zoals hernieuwbare energie, de aardgasmarkt en de positie van de Groep in de kernenergie. 3- Kanttekeningen bij de vergoeding van het topmanagement en over het feit dat de goede resultaten van de Groep niet in de beurskoers worden weerspiegeld. Gérard Mestrallet, Voorzitter Directeur-generaal, Jean-François Cirelli, Vicevoorzitter en Gedelegeerd Directeur-generaal en Isabelle Kocher, Adjunct-Directeur-generaal en verantwoordelijk voor financiën, gingen over al die punten een transparante discussie aan. Vervolgens beantwoordden ze anderhalf uur lang uiteenlopende vragen van aandeelhouders. INFO FLASHES 2 maart 2012 Gelijke kansen vrouw/man: een dagelijks engagement bij GDF SUEZ 27 maart 2012 Inbedrijfstelling van de Paiton 3 centrale in Indonesië 11 april ste solidaire investering in Frankrijk voor GDF SUEZ Rassembleurs d énergies Van links naar rechts: I. Kocher, J-F. Cirelli, G. Mestrallet. Jean-Marie Dauger, Adjunct-Directeur-generaal en verantwoordelijk voor de Branche Global Gas & LNG, kwam eveneens tussenbeide met een betoog over de gasmarkt en de enorme troeven die GDF SUEZ op de LNG-markt kan voorleggen: de op 2 na grootste LNG-portfolio ter wereld, een vloot van 17 methaantankers en verschillende grote contracten in 2011 binnengehaald. Vooral op de Aziatische markt is GDF SUEZ bijzonder goed geplaatst om profijt uit de toenemende LNG-vraag te halen. Paul Rorive, Directeur Nucleaire Ontwikkeling van GDF SUEZ, verschafte toelichting bij de voorlopige resultaten van de stresstests die in de nasleep van Fukushima op de zeven kerncentrales van de Groep in België werden uitgevoerd: ze bevestigen dat de installaties van de Groep op een hoog veiligheidsniveau en een grote robuustheid kunnen bogen. Hierna vindt u de belangrijkste boodschappen die op de Algemene Vergadering werden uitgesproken. Ook nodigen we u uit om deze vergadering opnieuw te beleven via 12 april 2012 LNG-verkoopcontract van 12 jaar met GASNOR Pagina 2 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

3 Een strategie met 3 prioriteiten: Onze ontwikkeling op snelgroeiende markten versnellen, zowel in de elektriciteitsproductie als in het aardgas. Deze keuze is onvermijdelijk, want in die regio s zal zich in de nabije toekomst 80% van de energiebehoeften concentreren. Onze activiteiten in Europa integreren, optimaliseren en herfocussen: de oprichting van de Branche Energie Europa, in januari 2012, kadert volledig in die opzet. Versterking van onze vaak terugkerende activiteiten die een veilig rendement koppelen aan een recurrente cashflow, zoals infrastructuren, energie- en milieudiensten. Deze strategie neemt een nieuwe wending met het voorstel van de Groep om de minderheidsaandeelhouders van International Power uit te kopen (zie Focus p. 4). Alle doelstellingen voor 2011 bereikt, ondanks moeilijke context Uiterst solide en stijgende resultaten in 2011, ondanks zeer negatieve klimaateffecten. Een versterkte financiële structuur: Een forse daling van de nettoschuld (- 4 mld. ), bewerkstelligd door een omvangrijke free cashflow generation (8,8 mld. ) en een programma van activaverkoop. Handhaving van een hoog investeringstempo (11 mld. ) ter ondersteuning van een solide industriële ontwikkeling. Stabiel gebleven dividenden. Solide resultaten over het 1 ste kwartaal 2012 De omzet stijgt met 10,5% naar 28,2 mld.. Het bruto bedrijfsresultaat stijgt met 5,7% naar 5,8 mld.. DOOR DE ALGEMENE VERGADERING GENOMEN BESLUITEN De Algemene Vergadering heeft de rekeningen en resultaatbestemming van het boekjaar 2011 goedgekeurd. De 26 besluiten die de Raad van bestuur ter stemming aan de aandeelhouders had voorgelegd, zijn zonder uitzondering aangenomen. Één van de gevolgen hiervan is de inkrimping van de Raad van bestuur van 22 tot 19 leden. Te onthouden: De vernieuwing, voor een periode van 4 jaar, van de bestuursmandaten van de heren Gérard Mestrallet, Jean-François Cirelli, Jean-Louis Beffa, Paul Desmarais Jr en Lord Simon of Highbury. De benoeming van Gérard Lamarche tot censor. GDF SUEZ PIONIER IN E-VOTING Voor het 3de opeenvolgende jaar heeft GDF SUEZ haar aandeelhouders op naam voorgesteld om via het internet op een beveiligde site te stemmen (e-voting), maar ook om alle documenten voor deze AV via elektronische weg te ontvangen (e-oproeping). Dit jaar is de Groep nog een stap verder gegaan met een proefproject rond VOTACCESS, een door AFTI (Franse vereniging voor professionele effectenhouders) voorgesteld platform dat aandeelhouders aan toonder de mogelijkheid biedt om rechtstreeks en met hun bestaande toegangscode te stemmen via de online rekening van hun eigen bank. Dit innovatieve instrument is nog in volle ontwikkeling en was dit jaar enkel beschikbaar voor aandeelhouders aan toonder met meer dan 50 aandelen en van wie de bank tot het systeem was toegetreden. GDF SUEZ is er bijzonder fier op dat zij altijd al tot de gangmakers heeft behoord die het stemgebeuren voor aandeelhouders zo eenvoudig mogelijk willen maken. Want slechts 5 ondernemingen uit de CAC 40 hebben dit systeem voor hun AV 2012 aangeboden. De nettoschuld blijft afnemen en daalt van 37,6 mld. eind 2011 naar 37,1 mld. per 31 maart Deze solide resultaten onderbouwen de vooruitzichten die voor 2012 waren aangekondigd. Een aantrekkelijk en duurzaam dividendbeleid: Voor het boekjaar 2011 werd het dividend vastgelegd op 1,50 per aandeel. Op 15 november 2011 werd een voorschot van 0,83 per aandeel uitgekeerd. Het saldo van het dividend, of 0,67 per aandeel, kan op 24 mei 2012 in zijn geheel worden geïnd, naar keuze in contanten of in aandelen. Gérard Mestrallet heeft overigens bevestigd dat de Groep voor een dividend nastreeft dat het dividend van het jaar voordien minstens evenaart of zelfs overtreft. Bedrag van het dividend 0,80 1,40 1,47 1,50 1,50 0,67 0, Uitzonderlijk dividend Uitkering van het saldo in zijn geheel, naar keuze in contanten of in aandelen Keuzeperiode van 25 april tot en met 11 mei 2012 Uitgifteprijs van de nieuwe aandelen: 16,43 Uitkering: 24 mei 2012 Dividend Saldo 16 april 2012 Uitkoopbod op de minderheidsaandeelhouders van International Power 17 april 2012 GDF SUEZ, strategisch partner voor een drijvende LNG-terminal in India 19 april 2012 GDF SUEZ behaalt het Diversiteitslabel 23 april 2012 Uitbreiding van de elektriciteitscentrales Tihama in Saoedi-Arabië Pagina 3 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

4 FOCUS GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders Integrale overname van International Power: industriële en strategische operatie opent nieuwe ambities voor GDF SUEZ* Eind 2010 had GDF SUEZ haar internationale activa ingebracht bij de Britse onderneming International Power, waardoor zij de controle over 70% van haar kapitaal verwierf. Met deze operatie werd ook haar wereldwijde elektrische productiepark aanzienlijk uitgebreid. Op 16 april 2012 heeft de Groep een bod op de resterende 30% uitgebracht, met strikte inachtneming van haar doelstellingen op het vlak van waardeschepping en financiële flexibiliteit. Naar verwachting zal deze operatie tegen medio juli 2012 volledig zijn afgerond. Belang van deze operatie: Versterking van de Groep in snelgroeiende landen, door een groter deel van het investeringsbudget in deze landen te besteden. Vereenvoudiging van de structuur van de Groep en een volledige beheersing van de evolutie van haar wereldwijde activiteitenportfolio. Grote projecten zullen voortaan voor 100% tot de resultaten bijdragen. Met deze operatie wil GDF SUEZ uitgroeien tot de referentie voor energie in opkomende landen. Een waardescheppende operatie voor de aandeelhouders De integrale consolidatie van International Power zal voor 2011 een positieve impact van 9% hebben op het (pro forma) nettoresultaat per aandeel. Vanaf 2012 zal zij een positieve impact van 200 miljoen hebben op het recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep (400 miljoen in 2013). Een financiering zonder invloed op de financiële soliditeit van de Groep Met deze structuur kan de Groep twee van haar belangrijkste verbintenissen financiële discipline en een aantrekkelijke aandeelhoudersvergoeding blijven nakomen en voor de periode een dividend in het vooruitzicht stellen dat het dividend van het jaar voordien evenaart of overtreft. Een evenwichtige financiering Financiële flexibiliteit 2-3 mld. Dividend in aandelen (2) 2-3 mld. 8,4 mld. (1) Bijkomende overdrachten 3 mld. (1) Totale impact op de nettoschuld, inclusief het overeenkomstige bod op de converteerbare obligaties en aandelenopties, alsook de eventuele schrapping van de schuld verbonden aan de converteerbare obligaties vanuit de veronderstelling dat de converteerbare obligaties volledig worden omgezet. (2) Gebaseerd op een indicatief inschrijvingspercentage van % bij de vrij in omloop zijnde aandelen, en uitgaande van een ongewijzigd interimdividend 2012 ten opzichte van Een onmiskenbare boost voor de groeidoelstellingen van de Groep Deze operatie sluit perfect aan op de strategie van de Groep en zal haar ontwikkeling aanzienlijk versnellen. De projecten in aanbouw van International Power zijn immers goed voor MW en bevinden zich allemaal buiten Europa, voor het merendeel in snelgroeiende landen waar zich in de nabije toekomst 80% van de energiebehoeften zal concentreren. *Voor de volledige persmededeling en een uitvoerige voorstelling van de operatie, zie Waterkrachtcentrale Dinorwig, Verenigd Koninkrijk Pagina 4 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

5 MARKANTE FEITEN GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders LNG LNG-verkoopcontract van 12 jaar met GASNOR De Noorse onderneming GASNOR is één van de grootste spelers op de Europese distributiemarkt van LNG als brandstof voor schepen. GDF SUEZ en GASNOR hebben een langlopend contract afgesloten waarbij GDF SUEZ vanaf 2013, en over een periode van 12 jaar, 7,5 TWh LNG zal leveren. De door GDF SUEZ geleverde LNG-volumes zullen vanaf de terminal in Zeebrugge (België) op vrachtwagens of kleine schepen worden geladen. Ze moeten GASNOR toelaten om haar groeiende Europese behoeften buiten Noorwegen te dekken. De verkoop van kleine LNG-volumes zal Het LNG-schip Provalys naar verwachting in de komende jaren wereldwijd toenemen. Deze markt bezit een onmiskenbaar groeipotentieel, bijvoorbeeld als brandstof voor schepen of voor de gasbevoorrading van kleine gasdistributiebedrijven of industriële ondernemingen per binnenschip of vrachtwagen. Dit contract met GASNOR is een belangrijke stap in de verdere activiteitenontwikkeling van GDF SUEZ op de Europese LNG-retailmarkt. In de Verenigde Staten is GDF SUEZ al langer een belangrijke speler op deze markt, met meer dan geladen vrachtwagens in de LNG-terminal van Everett (New England) sinds In Europa wil de Groep dezelfde weg inslaan. Elektriciteit Inbedrijfstelling van de Paiton 3* centrale in Indonesië De Paiton 3 steenkoolcentrale met hoog rendement is gelegen op het eiland Java, en met een capaciteit van 815 MW zal zij de eerste superkritische steenkooleenheid van Indonesië worden. Paiton 3 zal ook de grootste centrale zijn op het net dat Java en Bali van elektriciteit voorziet. De opgewekte elektriciteit zal, in het raam van een aankoopcontract van 30 jaar, aan de Indonesische openbare onderneming PT PLN (Persero) worden verkocht. * International Power (voor 70% in handen van GDF SUEZ) bezit 40,5% van PT Paiton Energy, de onderneming die de bestaande eenheden Paiton (1 280 MW) bezit en exploiteert. Paiton 3* centrale, Indonesië Maatschappelijk verantwoord ondernemen GDF SUEZ behaalt het Diversiteitslabel Het Diversiteitslabel, uitgereikt door de AFNOR (Franse normeringsinstantie), erkent en beloont de initiatieven die de Groep nu al langer dan 30 jaar onderneemt voor de preventie van discriminatie, gelijke kansen en bevordering van diversiteit. Het label is ook een onderscheiding voor de doeltreffende praktijken van de Groep, bestaande HR-processen, sensibiliseringsacties bij werknemers, interne communicatiecampagnes en de invoering van opvang- en begeleidingscellen. Het label werd toegekend na afloop van een grondige audit die eind 2011 in Franse ondernemingen van de Groep werd uitgevoerd en waarbij acties en gedragingen van de onderneming, het management en de werknemers onder de loep werden genomen. De Groep en u Vernieuwd Raadgevend Comité van Aandeelhouders Het is met genoegen dat we 4 nieuwe leden in het Raadgevend Comité van Aandeelhouders mogen verwelkomen: Mario Richard, Martial de Coquereaumont, Jacques Gigot en Hilaire de Crem zullen onze communicatie met de individuele aandeelhouders ongetwijfeld helpen verbeteren. Onze dank gaat van harte uit naar Paula Laermans, Pierre Boucher, Henri Deportes en André Moermans voor hun inzet, betrokkenheid en de kwaliteit van hun voorstellen binnen een bijzonder actief en productief Comité. Samen met de 8 overige leden van het RCA hebben ze heel wat verwezenlijkt: de brief aan de aandeelhouders en zijn elektronische versie, de voorbereiding en organisatie van clubevenementen (aandeelhoudersbijeenkomsten, salon Actionaria, Algemene Vergadering) maar ook de e-aandeelhoudersclub die alle aandeelhouders van de Groep de mogelijkheid biedt om evenementen in uitgesteld relais bij te wonen of om hun visie te verruimen via online conferenties, virtuele bezoeken aan industriële vestigingen, uiteenlopende reportages of beursopleidingen. Pagina 5 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

6 le DE groupe GROEP EN & vous U GDF SUEZ La Brief lettre aan des aandeelhouders actionnaires EVOLUTIE VAN HET AANDEEL in euro Evolutie van het aandeel en de GDF SUEZ beursindexen van 15 februari ,4 % tot 23 april 2012 (basisprijs van het aandeel) cac 40-8,6 % GDF SUEZ CAC 40 DJ Euro Utility BEL /02/ /03/ /04/ /04/ leden van de aandeelhoudersclub bezochten op 11 mei de centrale Max Green bij Gent. GDF SUEZ Shareholders Business School 2012 De lessen gaan door in de HUB, campus Ehsal, Stormstraat 2, 1000 Brussel op maandagavond van 18u tot 20u30. 1 oktober Het DNA van de banken ontrafeld 8 oktober Fiscale update oktober De nieuwe wapens van de fraudewachters Volgende afspraken 2 augustus 2012 Halfjaarresultaten Hoe ons bereiken? DJ euro utilities - 9,4 % BEL 20-1,8 % BELGIË INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel > rubriek contact Het groene nummers is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. Gratis oproepen vanaf een vast toestel in België. 5 november 12 november 3 december Examen De lessen van Benjamin Graham, de peetvader van Buffet Vooruitzichten financiële markten evaluatie beursspel Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties - Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto s: GDF SUEZ/Antoine Meyssonier ; Cyrille Dupont ; Emre Rende - ABACAPRESS / Stephen Reinhardt - INTERLINKS IMAGE / Eric Larrayadieu - INTERNATIONAL POWER. Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green - FSC (40% verse vezels en 60% gerecycleerde vezels). Antwoordstrook (volledig in te vullen in HOOFDLETTERS, a.u.b.) Nog beter: schrijf u in via onze site Naam... Voornaam... Straat en nr.... Postcode... Plaats... SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL Ik schrijf me in voor de volgende lessen: 1 oktober 8 oktober 15 oktober 5 november 12 november 3 december Tel.... GSM Taal... Pagina 6 - MEI 2012 GDF SUEZ_BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS Nr. 12

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Electrabel in 2012. Een betrouwbare in een jaar vol uitdagingen

Electrabel in 2012. Een betrouwbare in een jaar vol uitdagingen Electrabel in 2012 Een betrouwbare energiepartner in een jaar vol uitdagingen Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van Electrabel in 2012. Meer informatie is te vinden op de websites

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie