OKTOBER Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OKTOBER 2011. Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC."

Transcriptie

1 ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 10 OKTOBER 2011 Brief aan de aandeelhouders EDITORIAAL Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC. De solide resultaten van GDF SUEZ in het 1ste semester bevestigen de relevantie van het businesmodel van de Groep. Dit uitgebalanceerde profiel en onze stevige financiële structuur zijn belangrijke troeven in een snel evoluerende omgeving. Ons programma voor portfolio-optimalisatie heeft ervoor gezorgd dat de impact van de toenadering met International Power op onze schuldenlast volledig is weggewerkt. In het logische verlengde van die operatie zetten we onze internationale ontwikkelingsstrategie voort, vooral dan in opkomende landen met een sterke economische groei. Het onlangs aangekondigde en belangrijke partnerschap met de China Investment Corporation getuigt van het vermogen van de Groep om zich op de meest veelbelovende markten te positioneren. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ Kerncijfers 1 ste semester 2011 (1) Cijfer gecorrigeerd op de aangekondigde operaties in het kader van het programma voor portfolio-optimalisatie. Dividend Omzet +7,9 % 45,7 mld. EBITDA +8,2 % 8,9 mld. Nettoschuld (1) 35,4 mld. Schuldratio (1) 44 % Interimdividend ,83 per aandeel Coupondatum: 10/11/11 Betaaldatum: 15/11/11 RESULTATEN FOCUS MARKANTE FEITEN DE GROEP EN U P.2 HALFJAARRESULTATEN 2011 P.2/3 Info flashes P.3/4 STRATEGISCH PARTNERSCHAP MET CHINA INVESTMENT CORPORATION (CIC)) P.4 GDF SUEZ BOUWT AANWEZIGHEID UIT IN AZIË EN STILLE OCEAANGEBIED P.5 NIEUWE CENTRALE MET HOOG RENDEMENT IN HONGARIJE P.5 FINANCIËLE SAMENWERKING MET ICBC P.5 AKKOORd VOOR EEN derde GEOTHERMISCHE CENTRALE IN INDONESIË P.6 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL P.6 contactgegevens / AGENDA Pagina 1 - OKTOBER 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 10

2 + HALFJAARRESULTATEN 2011 GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders en Dos Mares in Panama, Estreito 1 en 2 in Brazilië en Monte Redondo in Chili). Grootschalige contracten Ondertekening van een contract met Petronas LNG, de nationale petroleummaatschappij van Maleisië, voor de verkoop van 2,5 miljoen ton LNG over de periode Ondertekening door SUEZ ENVIRONNEMENT van een contract voor de exploitatie en het onderhoud van de wateren saneringsdiensten van de stad Adelaide (Australië) gedurende een periode van 10 jaar. Strategische partnerschappen op lange termijn Samenwerkingsakkoord met het sovereign wealth fund China Investment Corporation (CIC) voor alle activiteiten van de Groep, meer bepaald in Azië en het Stille Oceaangebied (zie Focus). Partnerschap met CNP assurances-cdc voor de ontwikkeling van het gastransport in Europa. Consortium met Vinci en Areva voor de ontwikkeling van offshore windenergieprojecten, in het kader van een openbare aanbesteding van de Franse staat (zie markante feiten). Gérard Mestrallet bij de voorstelling van de halfjaarresultaten 2011 Solide resultaten, een stevige financiële structuur GDF SUEZ laat over het 1 ste semester 2011 solide resultaten optekenen met een omzetstijging van 7,9% naar 45,7 mld., ondanks de bijzonder ongunstige weersomstandigheden op haar thuismarkten. De operationele groei is stevig, met een EBITDAstijging van 8,2%. Deze aanzienlijke toename is voornamelijk toe te schrijven aan de bijdrage van International Power sinds februari 2011, de impact van inbedrijfstellingen in alle vakgebieden van de Groep en de goede prestaties van de activiteiten exploratie-winning, LNG, energie- en milieudiensten. Een versnelde ontwikkeling in groeilanden die zich concretiseert in: Belangrijke industriële ontwikkelingen met de inbedrijfstelling van productie-activa in Qatar (Ras Laffan C), New York (Astoria Energy II) en Latijns-Amerika (Bahia las Minas Een solide en verstevigde financiële structuur Het programma voor portfolio-optimalisatie van de Groep heeft zijn vruchten afgeworpen: 60% van de nagestreefde 10 mld. over 3 jaar ( ) is al gehaald. Dit heeft de Groep toegelaten om de impact van de integratie van International Power op haar schuldenlast in minder dan zes maanden weg te werken. Momenteel bedraagt de schuldratio van de Groep 44%, de laagste in de utilities sector. GDF SUEZ bevestigt al haar doelstellingen voor Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de hypotheses van een gemiddeld klimaat en een stabiel regelgevend en macro-economisch kader. Per eind juni werd de negatieve klimaatimpact op de thuismarkten becijferd op 465 M. De Groep herbevestigt eveneens haar beleid van een duurzame en concurrerende aandeelhoudersvergoeding met een ongewijzigd of hoger dividend in GDF SUEZ zal op 15 november 2011 een interimdividend voor het boekjaar 2011 uitkeren van 0,83 per aandeel. Het totaalbedrag van het dividend voor het boekjaar 2011 zal door de Raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 23 april 2012 worden voorgelegd. MEER WETEN? gdfsuez.com INFO FLASHES 17 mei mei mei juni 2011 Ontwikkeling van klimaatregelingsdiensten in een partnerschap met de gemeente Tianjin in China. GDF SUEZ, VINCI en AREVA sluiten partnerschap voor de ontwikkeling van offshore windenergieparken in Frankrijk. Inhuldiging van de grootste installatie voor elektriciteitsproductie en waterontzilting in Qatar. GDF SUEZ verkoopt haar activa in de Italiaanse aardgasdistributie. Pagina 2 - OKTOBER 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 10

3 FOCUS GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders STRATEGISCH PARTNERSCHAP MET CHINA INVESTMENT CORPORATION (CIC) GDF SUEZ en het sovereign wealth fund CIC hebben een memorandum van overeenstemming getekend over samenwerking in alle vakgebieden van de Groep, zowel op industrieel als op financieel en commercieel vlak. Meer concreet gaat het om: gezamenlijke investeringen in de regio Azië/Stille Oceaangebied; financiële samenwerking voor nieuwe projecten in de regio Azië/Stille Oceaangebied; ondersteuning voor de commerciële ontwikkeling van de Groep, inclusief in China. Dit strategische partnerschap met CIC is een zeer belangrijke stap voor de Groep, want het opent veelbelovende perspectieven in een regio waar de energievraag het snelst toeneemt. Het biedt vooral een antwoord op de belangrijke uitdagingen in Exploratie & Winning en het zal de Groep toelaten om haar ontwikkelingsstrategie versneld voort te zetten. Dankzij dit globale akkoord met CIC zal de Groep in staat zijn om haar leiderspositie in deze snelgroeiende landen nog verder uit te bouwen. De stad Shanghai (China) Deze samenwerking heeft zich al in twee concrete operaties vertaald (1)(2) : Deelname van CIC van 30% in Exploratie & Winning (3), met het oog op haar snellere ontwikkeling. Deze operatie zal de financiële slagkracht van de divisie Exploratie & Winning verhogen en GDF SUEZ in staat stellen om nieuwe groeimogelijkhe- Platform den aan te grijpen. De overdracht van de deelneming van de Groep (10%) in de vloeibaarmakingsfabriek van Atlantic LNG op Trinidad en Tobago. Deze overdracht kadert in het programma voor portfoliooptimalisatie van de Groep die echter alle bevoorradingscontracten aanhoudt zodat ze zich in Trinidad en Tobago van LNG kan blijven voorzien. (1) Exclusieve en vergevorderde onderhandelingen. (2) Operaties onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden inzake closing en het raadplegen van de representatieve personeelsinstanties. (3) Exclusief Elgin Franklin. 15 juni juli juli augustus 2011 Ontwikkeling van een 3 de project voor de bouw van een geothermische centrale in Indonesië. GDF SUEZ sluit partnerschap op lange termijn met CNP-CDC voor de ontwikkeling van het aardgastransport in Europa. Exploratie & Winning: consolidatie van posities in Noorwegen en belangrijke ontdekking in Indonesië. Halfjaarresultaten van SUEZ ENVIRONNEMENT: bevestiging van doelstellingen voor 2011 en op middellange termijn. Pagina 3 - OKTOBER 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 10

4 + FOCUS GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders CHINA INVESTMENT CORPORATION (CIC) De China Investment Corporation (CIC) behoort tot de grootste sovereign wealth funds ter wereld en is de grootste openbare investeringsmaatschappij in de regio Azië/Stille Oceaangebied. Het beheert wereldwijd meer dan 400 mld. $, een kapitaal dat bij voorkeur op lange termijn en in minderheidsdeelnemingen wordt belegd. Het fonds heeft vooral belangstelling voor grootschalige partnerschappen die: de energievoorziening van China helpen veiligstellen; buitenlandse knowhow in de nationale economie inbrengen; een samenwerking mogelijk maken met Chinese ondernemingen in China zelf of in het buitenland. Het partnerschap dat met GDF SUEZ werd gesloten, behoort tot de grootste samenwerkingsverbanden die de CIC ooit is aangegaan. Het is overigens voor het eerst dat het Chinese fonds een akkoord van dit type heeft gesloten dat zowel voorziet in gezamenlijke investeringen als in een financiële samenwerking en commerciële sponsoring in Azië en vooral in China. Fabriek voor drinkwaterbehandeling, Macao, China GDF SUEZ heeft al een stevige onderbouw voor haar toekomstige groei in de regio GDF SUEZ bouwt aanwezigheid uit in Azië en Stille Oceaangebied Een nadrukkelijke aanwezigheid in de regio: Elektriciteitsproductie: sterke posities in Thailand, Indonesië, Australië en Singapore; LNG: eerste leveringen in China in 2010, aanzienlijke commerciële successen in Korea en Maleisië; Warmte- en koudenetten: eerste projecten in China gelanceerd; Milieudiensten: diensten in water- en afvalbeheer aangeboden aan meer dan 14 miljoen inwoners van China en sterke aanwezigheid in Australië. Ambitieuze groeidoelstellingen De bestaande posities uitbouwen en de ontwikkeling in milieudiensten voortzetten; De marktposities in elektriciteitsproductie versterken: +25% bijkomende capaciteit tegen 2013; De commerciële ontwikkeling in LNG voortzetten. MEER WETEN? gdfsuez.com werknemers 12,8 GW opgesteld vermogen (1) 3,2 GW in aanbouw (1) (1) Per 30/06/2011, aan 100% Activiteiten van de Groep Elektriciteitsproductie Milieu LNG-verkoop of hervergassingsterminal LNG / E&W Diensten Pagina 4 - OKTOBER 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 10

5 MARKANTE FEITEN GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders GascENTRAle met gecombineerde cyclus Centrale met gecombineerde cyclus van Dunamenti Nieuwe centrale met hoog rendement in Hongarije Op de site van Dunamenti (Hongarije) heeft GDF SUEZ een hoogrenderende centrale met gecombineerde cyclus van 405 MW ingehuldigd. Deze investering van 200 M brengt de capaciteit van Dunamenti op MW, of bijna 20% van het opgestelde vermogen in Hongarije. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde technologieën, zal de centrale haar ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen, vooral op het vlak van CO2-emissies, en zal zij zich ook beter aan de volatiliteit van de markt kunnen aanpassen. Parallel met de inbedrijfstelling van deze nieuwe turbine is GDF SUEZ ook overgegaan tot de ontmanteling van verouderde eenheden. Dit project getuigt van het engagement van de Groep als verantwoordelijk investeerder met het oog op de grote hedendaagse uitdagingen op het vlak van energie en milieu: de energiebehoeften opvangen, de bevoorradingszekerheid veiligstellen, de strijd tegen de klimaatverandering en een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. GDF SUEZ toont zich uiterst gedreven in de toepassing van voorbeeldige praktijken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Memorandum of understanding hernieuwbare energie Financiële samenwerking met ICBC Akkoord voor een derde geothermische centrale in Indonesië GDF SUEZ, PT Supreme Energy en Marubeni Corporation hebben een jointventure-overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de geothermische centrale van Rantau Dedap in het zuiden van de provincie Sumatra in Indonesië. Dankzij dit partnerschap zal de Indonesische geothermische sector een beroep kunnen doen op een onvergelijkbare verzameling van technische kennis, competenties in geothermiek en ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van centrales voor onafhankelijke elektriciteitsproductie in Indonesië en de rest van de wereld. De geothermische centrale met een vermogen van 220 MW is onderdeel van het tweede programma voor de versnelde ontwikkeling van de elektriciteit van de Indonesische regering. Dit programma heeft betrekking op een totaal van MW. De centrale zal helpen voorzien in de toenemende vraag naar elektriciteit van het land door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. GDF SUEZ is reeds actief in Indonesië in de domeinen elektriciteit, aardolie, gas en diensten op het gebied van water. De Groep is er de grootste onafhankelijke producent met 1280 MW in exploitatie en 850 MW in aanbouw (centrale van Paiton). Muaraaman INDONESIE Lais Kapahiang Bengkulu Muarabeliti Lubuklinggau Rantau Dedap in Indonesië GDF SUEZ en de Industrial and Commercial Bank of China Limited ( ICBC ) hebben een memorandum of understanding (MOU) getekend met het oog op een niet-exclusieve financiële samenwerking. Met dit MOU heeft GDF SUEZ zich verzekerd van de steun van ICBC voor de financiering van haar projecten wereldwijd, maar vooral in de regio Azië/Stille Oceaangebied en China. Het akkoord omvat alle activiteiten van de GDF SUEZ Groep (gas, elektriciteit, water en afval, diensten voor energie-efficiëntie). Het sluit aan op het wereldwijde partnerschap dat in augustus 2011 werd afgesloten tussen GDF SUEZ en China Investment Corporation («CIC») waarbij CIC een minderheidsparticipatie verwierf in de divisie Exploratie & Winning van GDF SUEZ om de ontwikkeling ervan te versnellen (zie ook Focus). Manna Tebingtinggi BARISAN SUMATRA SUD Bintuhan Lahat Muaraenim Muaradua Martapura Perabumulih LAMPUNG Kotabumi Pagina 5 - OKTOBER 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 10

6 DE GROEP EN U GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders 100 Evolutie van het aandeel GDF SUEZ - 29,7 % DJ euro utilities - 32,2 % cac 40-26,6 % BEL 20-23,5 % Evolutie van het aandeel en de beursindexen van 2 mei 2011 tot 19 augustus 2011 (basis 100) 02/05/ /06/ /07/ /08/ /08/2011 GDF SUEZ CAC 40 DJ Euro Utility BEL 20 Programma Aandeelhoudersclub Informatie over de Groep Woensdag 12 oktober 2011 om 10u30: Bezoek aan de werkplaats van Fabricom in Grimbergen voor productie van door inductie gebogen buizen Beleggerssalon Win 2 gratis kaarten voor Salon actionaria in Parijs op 18 en 19 november. GDF SUEZ Shareholders Business School 2011 De lessen gaan door in de HUB, campus Ehsal, Stormstraat 2, 1000 Brussel op maandagavond van 18u tot 20u oktober Vastgoed 17 oktober De vergrijzing: de uitdagingen en de opportuniteiten 24 oktober 15 beurswijsheden 7 november China 21 november Vooruitzichten van de financiële markten en evaluatie van de portefeuilles van het beleggersspel 5 december Online examen Antwoordstrook (volledig in te vullen in HOOFDLETTERS, a.u.b.) Nog beter: schrijf u in of neem deel aan de wedstrijden via onze site Naam... Voornaam... Straat en nr.... Postcode... Plaats... Tel.... GSM Taal... Volgende afspraken 4 november 2011 Resultaten van het 3 de kwartaal 9 februari 2012 Jaarresultaten 2011 Hoe inschrijven? Hoe ons bereiken? BELGIË INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel > rubriek contact Het groene nummer is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. Gratis oproepen met een vast toestel. via het internet: U zult dan toegang hebben tot de details van de clubactiviteiten en u kunt zich meteen online inschrijven voor activiteiten of deelnemen aan wedstrijden. Het aantal plaatsen voor alle activiteiten is beperkt. U bent slechts zeker van uw deelname als u een bevestigingsbrief of mail met alle details van de activiteit of uw kaarten ontvangt. Als u niets ontvangt, bent u niet ingeschreven. Vergeet u niet uit te schrijven als u niet meer kunt deelnemen aan de activiteit om zo de kans te geven aan andere leden om deel te nemen. (U zult geen bevestiging ontvangen voor de Shareholders Business School, raadpleeg uw inschrijvingen op Voor sommige activiteiten kunt u alleen maar via inschrijven. Vergeet dus niet uw adres en uw profiel te actualiseren op Per fax en per post U kunt antwoorden per fax op het nummer of de antwoordstrook verzenden naar GDF SUEZ Belgium, Aandeelhoudersclub GDF SUEZ (G 06B02), Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel. Uw antwoorden moeten ons ten laatste op 7 oktober 2011 bereiken. BEZOEKEN EN TOEGANGSKAARTEN Ik wens me in te schrijven of deel te nemen aan de wedstrijd voor: Twee kaarten voor Salon actionaria in Parijs Bezoek aan de werkplaats van Fabricom in Grimbergen SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL Ik schrijf me in voor de volgende lessen van de Shareholders Business School 10 oktober 17 oktober 24 oktober 7 november 21 november 5 december Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto s: GDF SUEZ / MEYSSONNIER ANTOINE - GDF SUEZ/RENDE EMRE - RUDY DE BARSE - SUEZ ENVIRONNEMENT / PATRICK WACk - N GOUHIER Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green - FSC (40% verse vezels en 60% gerecycleerde vezels). Pagina 6 - OKTOBER 2011 GDF SUEZ _Brief aan de aandeelhouders NR. 10

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming:

Nadere informatie

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 06 Brief aan JUNI 2010 de aandeelhouders EDITORIAAL De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten «De jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten N 19 / APRIL 2015 Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3 P.4/5 Focus op snelgroeiende markten P.6 Algemene vergadering 28 april 2015 Mygdfsuez Een andere manier om de Groep te ontdekken

Nadere informatie

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3 brief aandeelhouders NR. 15 / JUNI 2013 Eindelijk vrij! Tot grote opluchting en vreugde van GDF SUEZ en al zijn medewerkers zijn Tanguy Moulin-Fournier en zijn gezin eindelijk vrij na twee maanden van

Nadere informatie

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel Gratis Nr 0 800 120 35 Vanuit het buitenland: + 32 2 510 79 30 Fax: 02 510 75 46

Nadere informatie

nr.05 erspectief DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM

nr.05 erspectief DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM erspectief nr.05 DE INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN VAN GDF SUEZ JULI 2009 DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED MW -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM p04 Actualiteit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2009. KERNCIJFERS* op 31/12/08 INHOUD +4,0% 2 102 M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8. Omzet +5,4% 12 364M

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS APRIL 2009. KERNCIJFERS* op 31/12/08 INHOUD +4,0% 2 102 M +8,4% 533 M +17,3% 594 M 2,8. Omzet +5,4% 12 364M APRIL 2009 AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF Beste aandeelhouders, Op 4 maart hebben we de resultaten van het voorbije jaar voorgesteld. In 2008 tekende een groei op, met opnieuw positieve bedrijfsresultaten.

Nadere informatie

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ De aandeelhoudersclub van GDF SUEZ in België De Aandeelhoudersclub van GDF SUEZ is waarschijnlijk de best geïnformeerde aandeelhoudersgemeenschap in België. Wenst u mee te genieten van de vele voordelen

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN ONZE WAARDEN Gedrevenheid Onze prestaties op lange termijn garanderen voor al onze belanghebbenden, door voortdurend te streven

Nadere informatie

Een evenwichtige energiemix. Aardgas en LNG

Een evenwichtige energiemix. Aardgas en LNG Een evenwichtige energiemix Aardgas en LNG Profiel van de Groep Als een van de grootste energieproducenten op wereldvlak is GDF SUEZ actief in de hele energieketen, in elektriciteit en in aardgas, zowel

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

ONCURR ENDE LOSSING OPLOSSING OPLOSSING. betrouwbaar. Kernenergie een generatie voorsprong. minder RÉFÉRENCE COULEUR

ONCURR ENDE LOSSING OPLOSSING OPLOSSING. betrouwbaar. Kernenergie een generatie voorsprong. minder RÉFÉRENCE COULEUR 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 Web : www.carrenoir.com CONCU REN betrouwbaar E OPLOSSING Kernenergie een generatie voorsprong ONCURR

Nadere informatie

Een toonaangevende industriële speler. in België. + 150 jaar. aanwezigheid. in België

Een toonaangevende industriële speler. in België. + 150 jaar. aanwezigheid. in België + 150 jaar aanwezigheid in België Een toonaangevende industriële speler in België 2/3 Inhoudstafel Eén van de belangrijkste werkgevers van België Het grootste energiebedrijf van België De Belgische marktleider

Nadere informatie

Inhoudstafel. www.thenergo.eu 3

Inhoudstafel. www.thenergo.eu 3 Jaarverslag 2008 Thenergo Thenergo (Euronext Brussel: THEB) is een internationaal bedrijf dat hernieuwbare energie produceert. Het specialiseert zich in gedecentraliseerde opwekking van elektriciteit en

Nadere informatie

AXA in België // Activiteitenverslag 2008

AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 bank en verzekering anders bekeken 2008 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar in de financiële sector. Bij

Nadere informatie

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008

blikvangers > Jan blik uari 2008 > Augustus 2008 angers > September 2008 > Februari 2008 > Oktober 2008 > Maart 2008 > November 2008 jaarverslag 08 blikvangers blikvangers EDS-Telindus haalt het nieuwe ICT-contract van de > Januari 2008 Vlaamse overheid binnen. De waarde van dit zevenjarige outsourcingcontract wordt op 582 miljoen EUR

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

Onze toekomst vormgeven. De kracht te veranderen

Onze toekomst vormgeven. De kracht te veranderen Onze toekomst vormgeven De kracht te veranderen Jaarverslag Solvay 2009 SOLVAY Onze milieu-impact verkleinen Onze inspanningen bundelen Onze reikwijdte vergroten Groep Beleid & Financiën deel 1 Activiteiten

Nadere informatie

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012

Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay. op 8 mei 2012 Toespraak van Christian Jourquin, voorzitter van het Uitvoerend Comité, tijdens de algemene vergadering van Solvay Verder. Dichterbij. Samen. op 8 mei 2012 Verder. Dichter. Samen. Toespraak van dhr. Christian

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

2010 JAARVERSLAG FPIM

2010 JAARVERSLAG FPIM 2010 JAARVERSLAG FPIM FPIM JAARVERSLAG 2010 3 Inhoudsopgave WOORD VAN DE VOORZITTER p. 4 DE FPIM: OVERHEIDSHOLDING EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ p. 7 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN 2006-2010 p. 12 I. OPERATIONEEL

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie