ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een"

Transcriptie

1 ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context al zijn industriële en fi nanciële doelstellingen voor 2011 te bereiken. Deze sterke prestatie illustreert de relevantie van onze strategie op lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de troeven en de fl exibiliteit van GDF SUEZ de Groep in staat zullen stellen om de toekomstige uitdagingen van de wereldeconomie aan te pakken en een aanhoudende groei verder te zetten die de volgende jaren de rentabiliteit zal bevorderen.» Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ Interview met Gérard Mestrallet over de resultaten van 2011 " Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd al zijn industriële en fi nanciële doelstellingen voor 2011 te bereiken. " KERNCIJFERS Jaar 2011 Omzet 90,7 mld. EBITDA 16,5 mld. Nettoresultaat, aandeel van de Groep 4 mld. Schuldratio 46,8 % DIVIDEND Gewoon dividend* 1,50 per aandeel Belangrijke datums Voorschot van 0,83 uitbetaald op 15 november 2011 Saldo van 0,67 onthechting coupon op 25 april 2012 uitbetaald op 30 april 2012 * voorgesteld aan de AV van 23 april 201 RESULTATEN MARKANTE FEITEN DE GROEP & U DE GROEP & U P.2/3 JAARRESULTATEN 2011 P.2/3 INFO FLASHES P.4 ONTWIKKELING VAN DIENSTEN VOOR ENERGIE- EN MILIEUEFFICIËNTIE IN CHILI P.4 REORGANISATIE VAN DE ENERGIEACTIVITEITEN IN EUROPA P.5 ACTIVITEITEN VAN DE BELGISCHE AANDEELHOUDERSCLUB VAN GDF SUEZ P.6 EVOLUTIE VAN HET AANDEEL P.6 ALGEMENE VERGADERING P.6 ENQUÊTE IN DE AANLOOP NAAR DE AV P.6 AGENDA/CONTACTEN P.4 GDF SUEZ PRODUCEERT MEER DAN MW WINDENERGIE Pagina 1 - MAART 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 11

2 + JAARRESULTATEN 2011 GDF SUEZ La BRIEF lettre des AAN actionnaires DE AANDEELHOUDERS 2011 : solide resultaten in een moeilijke omgeving bewijzen de degelijkheid van de strategie op lange termijn van de Groep GDF SUEZ is in 2011 solide resultaten blijven boeken, met een omzet van 90,7 miljard, een stijging met 7,3% ondanks de erg ongunstige weersomstandigheden en de bevriezing van de gastarieven in Frankrijk. De EBITDA is met 9,5% gestegen, dankzij de bijdrage van International Power vanaf februari 2011, de ingebruikneming van nieuwe activa in alle branches, de uitstekende internationale resultaten van de Groep, vooral in Azië, Latijns- Amerika en Noord-Amerika, de activiteiten van Exploratie- Productie en LNG, en de bijdrage van het Effi cio-prestatieplan. Deze resultaten werden behaald in een moeilijke economische context, gecombineerd met uitzonderlijk zacht weer in Europa en de bevriezing van de gastarieven in Frankrijk. Dankzij een strenge financiële discipline en de zeer snelle vordering van het plan voor de optimalisering van de portefeuille met 10 miljard, heeft de Groep zijn fi nanciële structuur kunnen versterken en de nettoschuld naar 37,6 miljard kunnen verlagen. Een unieke strategische positionering van GDF SUEZ garandeert sterke perspectieven op lange termijn: De Groep heeft een evenwichtige mix van activiteiten en eersterangsposities in al zijn vakgebieden: In elektriciteit, is GDF SUEZ met 117,3 GW geïnstalleerde capaciteit de grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent en de grootste producent van niet-nucleaire elektriciteit van de planeet. In 2011 heeft GDF SUEZ ongeveer 5 GW capaciteit in gebruik genomen, waaronder de gascentrale Ras Laffan C in Qatar, de waterkrachtcentrale van Estreito in Brazilië en thermische centrales in Chili. In Frankrijk bereikte de Groep 1 GW geïnstalleerde windenergie en overschreed hij de kaap van een miljoen klanten in de elektriciteitsverkoop Centrale van Rodenhuize, België. aan particulieren. U vindt het volledige persbericht en alle resultaten op 'Hoogtepunten van de voorstelling van de resultaten 2011 van de Groep' INFO FLASHES 23 SEPTEMBER 2011 GDF SUEZ opent de 100% biomassacentrale van Rodenhuize in België 6 OKTOBER 2011 GDF SUEZ viert zijn miljoenste particuliere elektriciteitsklant in Frankrijk In gas, is GDF SUEZ nr. 1 in Europa voor de import van LNG, de opslag en de exploitatie van transport- en distributienetten. In 2011 heeft GDF SUEZ een partnerschap getekend met het consortium Assurances- Caisse des Dépôts met het oog op de ontwikkeling van zijn transportactiviteiten in Frankrijk en in Europa. GDF SUEZ heeft in Duitsland vijf opslagsites verworven werd ook gekenmerkt door de ingebruikneming van twee belangrijke Gaspijpleiding Nord Stream, Lubmin, Duitsland 28 OKTOBER 2011 Begin van de productie van een aardgasveld in Nederland gas pijpleidingen waar GDF SUE Z aan mee werkt: Medgaz en Nord Stream (een gaspijpleiding die Rusland met Duitsland verbindt). In de diensten, is GDF SUEZ de grootste leverancier van diensten voor energie- en milieueffi ciëntie in Europa en de tweede grootste leverancier van diensten voor water en afvalbeheer ter wereld. In 2011 heeft de Groep nieuwe contracten getekend in het domein van water en sanering, onder meer in Australië, Spanje en Frankrijk. De Groep heeft ook de Bavirocentrale voor de energievalorisatie van afval in Nederland in gebruik genomen. In Chili heeft GDF SUEZ begin 2012 Termika verworven, de leider in het ontwerp, de installatie en het beheer van energiediensten. De Waterzuiveringsstation, Tianjin, China. Groep heeft bovendien geprofiteerd van zijn wereldwijde aanwezigheid, en heeft zeer sterke posities op zijn binnenlandse markten in Europa, gecombineerd met posities in volle ontwikkeling in de sterke groeimarkten. Deze posities werden in 2011 versterkt met de geslaagde integratie van International Power en de ondertekening van een strategisch partnerschap met het fonds China Investment Corporation (CIC). 8 NOVEMBER 2011 De opening van de gaspijpleiding Nord Stream verbetert de bevoorradingszekerheid van Europa Pagina 2 - MAART 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 11

3 Een jaar met klaarheid over diverse onderwerpen: Vrijwel alle gascontracten op lange termijn werden herzien om de indexering op de marktprijzen boven 25% te verhogen, de op de oliekoersen geïndexeerde prijzen te verlagen en de revisiecyclussen van de prijzen te verkorten. In Frankrijk heeft de Conseil d'état bevestigd dat de tarieven de kosten moeten weerspiegelen. Dit heeft tot een nieuwe formule voor de gereglementeerde gastarieven geleid en tot een stijging met 4,4% op 1 januari In België werd de nucleaire bijdrage voor 2012 voor de sector op 550 miljoen bepaald, met voor GDF SUEZ een geschatte netto-impact van 250 miljoen*. Integratie van de activiteiten van de Groep in Europa, om met de oprichting van de branche Energy Europe beter te anticiperen op de evoluties van de energiemarkt. Een verder verstevigde financiële structuur: GDF SUEZ heeft zijn fi nanciële structuur in 2011 verder verstevigd: de solide industriële ontwikkeling van de Groep ( 10,7 miljard bruto investeringen) werd grotendeels gefi nancierd uit een belangrijke kasstroom en uit de bijdrage van het programma voor de optimalisering van de portefeuille. De nettoschuld* is met 4 miljard gedaald tegenover het einde van 2010 en bedraagt nu 37,6 miljard. De Groep noteert een schuldratio van 46,8%, stabiel tegenover 2010 en nog altijd een van de beste van de sector. Vooruitzichten*: De ambitieuze operationele doelstellingen voor elektriciteit worden bevestigd: tegen GW met 100% geïnstalleerde capaciteit bereiken, waarvan 90 GW buiten Europa tegen 2015 de geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie met 50% verhogen tegenover 2009 Gas: tegen een productie van ongeveer 65 Mbep in Exploratie-Productie bereiken tegen 2020 de externe verkoop van LNG op de opkomende markten verdubbelen (tegenover 34 TWh in 2010) Diensten: tegen de omzet in energie-effi ciëntie met 40% verhogen (tegenover 2010) tegen miljoen geïnstalleerde intelligente watermeters bereiken (150%) tegen 2017 een verhouding van 2 miljoen ton gevaloriseerd afval op 1 miljoen geëlimineerd afval bereiken. Robuuste doelstellingen in het kader van een strenge financiële discipline Financiële doelstellingen voor 2012* op basis van een gemiddeld klimaat en een stabiele reglementering: Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep: tussen 3,5 en 4 miljard Bruto-investeringen: ongeveer 11 miljard Gewoon dividend gelijk aan of hoger dan het dividend voor 2011 Verhouding nettoschuld/ebitda lager dan of gelijk aan 2,5 en behoud van een 'A' rating Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tegen 2015 Aanwerving van medewerkers in de periode Jaarlijkse opleiding voor ten minste twee derde van de werknemers van de Groep Hernieuwbare energie: toename van de geïnstalleerde capaciteit met 50% tegenover 2009 Diversiteit: 25% vrouwelijke kaderleden Veiligheid en gezondheid: een frequentiegraad voor ongevallen van minder dan 6 bereiken Biodiversiteit: ontplooiing van een actieplan voor elke gevoelige vestiging in de Europese Unie Aandeelhouderschap van werknemers: 3% van het maatschappelijke kapitaal van de Groep in handen van werknemers van de Groep GDF SUEZ verwacht* tegen 2015 een recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep, van ongeveer 5 miljard bij een gemiddeld klimaat en een stabiele reglementering, met een bruto-investeringsniveau van ongeveer 9 tot 11 miljard per jaar, een sterke fi nanciële structuur (verhouding nettoschuld/ EBITDA = 2,5 en behoud van een 'A' rating), wat in de periode een stabiel of groeiend dividend mogelijk zou moeten maken. * U vindt de details en alle hypothesen in het persbericht. Dividendbeleid wordt bevestigd Dividend voor het jaar ,50/aandeel*, met een saldo van 0,67/aandeel uitgekeerd op 30 april 2012 * afhankelijk van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van 23 april 2012 Vooruitzichten: een dividend voor de periode gelijk aan of hoger dan dat van vorig jaar. 08 NOVEMBER 2011 GDF SUEZ verlengt de looptijd van zijn schuld en versterkt de liquiditeit van de Groep 14 NOVEMBER 2011 GDF SUEZ tekent een contract voor 0,6 miljoen ton vloeibaar aardgas met Petronet LNG (India) 29 NOVEMBER 2011 GDF SUEZ opent twee thermische centrales van 150 MW in Chili 1 FEBRUARI 2012 GDF SUEZ zet zijn ontwikkeling in windenergie in Europa verder en lanceert projecten voor 100 MW in Roemenië en Polen GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 11

4 MARKANTE FEITEN GDF SUEZ La BRIEF lettre des AAN actionnaires DE AANDEELHOUDERS ENERGIEDIENSTEN Ontwikkeling van diensten voor energie- en milieueffi ciëntie in Chilii GDF SUEZ verwerft Termika, een leider in energiediensten in Chili en al lang een energieklant van de Groep. De Groep vestigt zich hiermee in een land met een grote vraag naar diensten voor energie-effi ciëntie en beschikt nu over een stevig verankeringspunt voor een duurzame ontwikkeling van zijn activiteiten in de regio, gekoppeld met de andere ondernemingen van de Groep. Chili is voor GDF SUEZ een belangrijk land. De Groep is immers de grootste elektriciteitsproducent van het noorden van het land en baat onder meer de terminal van Mejillones voor de ontvangst en hervergassing van LNG uit. De Groep heeft onlangs belangrijke realisaties aangekondigd om de sterke groeivooruitzichten in Chili te begeleiden. GDF SUEZ heeft bijvoorbeeld twee thermische centrales geopend met een totaal vermogen van 300 MW. In de hernieuwbare energie is de Groep actief met het windpark van Monte Redondo, het tweede grootste van Chili, met een geïnstalleerde capaciteit van 48 MW. Ten slotte werkt de Groep momenteel aan de bouw van de waterkrachtcentrale Laja I, met een capaciteit van 34 MW. ENERGY EUROPE Reorganisatie van de energieactiviteiten in Europa om op de evolutie van de energiemarkten te anticiperen Alle energieactiviteiten, met inbegrip van de gasbevoorrading en de elektriciteitsproductie, het energiebeheer en de trading, en de marketing en de verkoop van energie aan de klanten, zijn nu verzameld in één enkele branche van de Groep, die in 13 landen aanwezig is en met medewerkers de best mogelijke service verleent aan 21,5 miljoen Europese klanten voor gas en elektriciteit. De branche Energy Europe onder leiding van Jean-François Cirelli, Vicevoorzitter, Gedelegeerd Directeur-generaal van GDF SUEZ, is sinds 1 januari 2012 operationeel. Dankzij deze nieuwe organisatie zal de Groep beter kunnen anticiperen op de belangrijke veranderingen die het Europa van de energie doormaakt, zoals de integratie van de elektriciteits- en gasmarkten, de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de ontwikkeling van een nieuw aanbod van energie-effi ciëntie of 'smart energy' voor de klanten. WINDENERGIE GDF SUEZ, nr. 1 in windenergie in Frankrijk, overschrijdt de kaap van geïnstalleerde MW In januari 2012 heeft GDF SUEZ het windpark van CNR in Guerville (departement Seine- Maritime) geopend, waarmee het de kaap van de MW geëxploiteerde windenergie in Frankrijk overschrijdt. De Groep bevestigt dus zijn positie als Franse leider in windenergie en heeft bovendien een ambitieus ontwikkelingsplan: tegen 2016 in Frankrijk een geïnstalleerde capaciteit van MW in onshorewindenergie bereiken, bijdragen aan de ontwikkeling van offshorewindenergie en aan de opkomst van een Franse industriële keten. Windturbines in Guerville GDF SUEZ, leider in windenergie en tweede grootste elektriciteitsproducent van Frankrijk GDF SUEZ is de grootste producent van windenergie in Frankrijk, met een marktaandeel van 16%. De Groep beschikt over een expertise in het geheel van de keten en steunt op fi lialen die over heel het Franse grondgebied verspreid zijn: La Compagnie du Vent, CN Air, Eole Generation, Erelia, Maïa Eolis en Maïa EolMer. Dankzij deze lokale verankering kan de Groep gecoördineerde projecten ontwikkelen die aangepast zijn aan hun streek en die het milieu eerbiedigen. Met een geïnstalleerde capaciteit van meer dan MW is GDF SUEZ de tweede grootste Franse elektriciteitsproducent. De Groep is bovendien de energieleverancier die sinds 2008 de elektriciteitsproductie in Frankrijk het meest heeft ontwikkeld en er het meest in heeft geïnvesteerd, vooral in hernieuwbare energie. GDF SUEZ, kandidaat voor de uitbating van offshorewindparken GDF SUEZ wil de offshorewindenergie ontwikkelen en een competitieve, duurzame keten uitbouwen die in Frankrijk banen zal scheppen. De Groep heeft samen met Vinci een consortium opgericht om te antwoorden op offerteaanvragen van de Franse regering, die tegen 2015 voor MW offshorewindturbines wil bouwen. Het consortium zal samenwerken met twee grote industriële partners die de offshorewindturbines zullen leveren: Areva en Siemens. In het domein van de offshorewindenergie beschikt GDF SUEZ over knowhow die al ruim 10 jaar erkend wordt. De Groep werkt in Europa ondertussen aan bijna 30 van dergelijke projecten. Zijn gespecialiseerde fi lialen, zoals Ineo, Fabricom en Tractebel Engineering, leveren oplossingen in alle fasen van de projecten voor offshorewindenergie, van de voorbereidende studies tot de exploitatie en het onderhoud. Pagina 4 - MAART 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 11

5 DE GROEP & U GDF SUEZ BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS PROGRAMMA AANDEELHOUDERSCLUB Informatie over de Groep Vrijdag 11 mei 2012 : Bezoek aan de biomassacentrale Max Green in Gent. De centrale is een wereldprimeur op twee vlakken: het is naar capaciteit de grootste ombouw van die aard en ze biedt de beste resultaten inzake milieuprestaties van alle centrales die w e r den o mgeb o u w d t o t biomass a - e e nhed e n (e e n vermindering met 90% van de uitstoot van stikstofoxides en stof). Deze centrale heeft een capaciteit van 180 MW en produceert jaarlijks voldoende groene stroom voor het verbruik v a n ge z i n n e n. B o v e n d i e n wo r d t na de o m b o u w 1, 2 mi l j o e n to n Biomassacentrale van Rodenhuize CO 2 -uitstoot per jaar vermeden. Ingenieur die testen uitvoert in het onderzoekscentrum Laborelec Beleggerssalon Woensdag 23 mei 2012 : Bezoek aan het Laborelec te Linkebeek, het onderzoekscentrum van Groep in België. GDF SUEZ heeft wereldwijd 9 onderzoekscentra met in het totaal 1100 medewerkers. 257 daarvan werken bij Laborelec, het technisch en wetenschappelijk competentiecentrum van Electrabel. Laborelec viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Dirk Beeuwsaert, de voorzitter van International Power, komt spreken op de VFB-Happening op 21 april in de Metropolis in Antwerpen. GDF SUEZ is er een gewoontegetrouw aanwezig met een stand. Er worden geen gratis kaarten weggegeven, maar de leden van de aandeelhoudersclub van GDF SUEZ genieten hetzelfde voorkeurtarief als de leden van VFB, namelijk 30 euro in plaats van 55 euro voor niet-leden. Inschrijven kan door storting van 30 euro op rekening KBC van VFB (IBAN: BE ; BIC: KREDBEBB) met als mededeling Happening GDF SUEZ. Voor meer info, neem contact op met de VFB op of via GDF SUEZ Shareholders Business School 2012 De lessen gaan door in de HUB, campus Ehsal, Stormstraat 2, 1000 Brussel op maandagavond van 18u tot 20u30. De les van 7 mei wordt opgesplitst in sessies van 1u (kies 18u of 19u30) en gaat door in de computerklas van de Ehsal, zelfde gebouw. 16 april De eurocrisis wereldwijd 23 april Op zoek naar goede fundamenten 7 mei 14 mei Analysetools op het internet + inleiding beursspel Welke trackers, warrants en opties: rendementen? 1 oktober Het DNA van de banken ontrafeld 8 oktober Fiscale update oktober 5 november 12 november 3 december Examen De nieuwe wapens van de fraudewachters De lessen van Benjamin Graham, de peetvader van Buffet Vooruitzichten financiële markten evaluatie beursspel Culturele activiteiten Win twee kaarten voor Living Tomorrow in Vilvoorde voor een bezoek in HOE INSCHRIJVEN? via het internet? U kunt zich meteen online inschrijven voor activiteiten of deelnemen aan wedstrijden en de praktische details van de clubactiviteiten raadplegen. Het aantal plaatsen voor alle activiteiten is helaas beperkt. U bent slechts zeker van uw deelname als u een bevestigingsbrief of met alle details van de activiteit of uw kaarten ontvangt. Als u niets ontvangt, bent u niet ingeschreven. Vergeet u niet uit te schrijven als u niet meer kunt deelnemen aan de activiteit, om zo de kans te geven aan andere leden om deel te nemen. (U zult geen bevestiging ontvangen voor de Shareholders Business School, raadpleeg uw inschrijvingen op Voor sommige activiteiten kunt u alleen maar via inschrijven. Vergeet dus niet uw adres en uw profi el teactualiseren op Per fax en per post U kunt antwoorden per fax op het nummer of de antwoordstrook verzenden naar GDF SUEZ, Aandeelhoudersclub GDF SUEZ (G 06B02), Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel. Uw antwoorden moeten ons ten laatste op 9 april 2012 bereiken. Pagina 5 - MAART 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 11

6 DE GROEP & U GDF SUEZ BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS EVOLUTIE VAN HET AANDEEL in euro Algemene vergadering De Algemene Vergadering van GDF SUEZ zal plaatsvinden op 23 april 2012 om uur in Parijs, in het Palais des Congrès. Sinds 2010 stelt GDF SUEZ de elektronische verzending van de oproeping en de documenten voor de Algemene Vergadering aan de nominatieve aandeelhouders voor en biedt het hen de mogelijkheid om elektronisch te stemmen. GDF SUEZ blijft een pionier in dit domein en geeft de aandeelhouders in 2012 de mogelijkheid om via het internet te stemmen. Respect voor het milieu is een van de grote verbintenissen van ons beleid voor verantwoord ondernemen. In het kader van de Algemene Vergadering kunt u bijdragen tot deze aanpak, door de verzending van grote volumes papier te beperken. U kunt nu Evolutie van het aandeel en van de beursindexen van 19 augustus 2011 tot 16 februari 2012 (basis aandeelprijs) bovendien op een eenvoudige, snelle en veilige manier deelnemen aan de Algemene Vergadering. U vindt alle informatie en de deelnemingsmodaliteiten op: ENQUÊTE IN DE AANLOOP NAAR DE AV Opdat de Algemene Vergadering van de Groep met voorrang de onderwerpen zou behandelen die u het meest interesseren, raadpleegt GDF SUEZ zijn aandeelhouders in de aanloop naar de AV. Bezoek Als u het internet niet gebruikt, kunt u uw verwachtingen voor de Algemene Vergadering te kennen geven op het groene nummer: GDF SUEZ + 0,3 % CAC ,5 % VOLGENDE AFSPRAKEN 21 april 2012 VFB Happening 23 april 2012 Algemene Vergadering in Parijs 24 april 2012 Resultaten van het eerste kwartaal 11 mei 2012 Bezoek centrale Rodenhuize 23 mei 2012 Bezoek Laborelec 2 augustus 2012 Resultaten van het eerste semester HOE KUNT U ONS BEREIKEN? BELGIË INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr DJ EURO UTILITIES + 4,5 % BEL ,6 % GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties (G06B02) Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel > rubriek contact Het groene nummer is alle werkdagen bereikbaar van 9u30 tot 18 uur. Gratis oproepen vanaf een vast toestel in België. Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties - Verantwoordelijke uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto's: GDF SUEZ / ABACAPRESS / GOUHIER NICOLAS SAUER STEFAN - SABRIE GILLES - Electrabel / BECKERS Raf Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green FSC (40% nieuwe vezels en 60% kringloopvezels). Antwoordstrook (volledig in te vullen in HOOFDLETTERS, a.u.b.) Nog beter: schrijf u in of neem deel aan de wedstrijden via onze site Naam Voornaam Straat en nr Postcode Plaats Tel GSM Taal BEZOEKEN EN TOEGANGSKAARTEN Ik wens me in te schrijven of deel te nemen aan de wedstrijd voor: Twee kaarten voor Living Tomorrow in Vilvoorde Bezoek aan Laborelec te Linkebeek Bezoek aan Max Green in Gent SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL Ik schrijf me in voor het volledige programma 2012 Ik schrijf me enkel in voor de volgende lessen: 16 april 23 april 7 mei 18u00 19u30 14 mei 1 oktober 8 oktober 15 oktober 5 november 12 november 3 december Pagina 6 - MAART 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 11

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012. De solide resultaten over

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012 LONG TERM OPERATION Technisch Rapport Doel 1&2 Verantwoord Veilig Verder uitbaten v.u. Electrabel nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel (België) LTO-Rapport v2.0 2 Inhoud Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 4 0.1

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Twee netbeheerders Eén groep

Twee netbeheerders Eén groep Twee netbeheerders Eén groep 2 ELIA GROUP Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de rol van de transmissienetbeheerders een essentiële dimensie gekregen. Hun rol is niet meer los te denken

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Protecting people Jaarverslag 2013 Contact In transit Organisatie Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 Koninklijke Ten Cate nv TenCate stelt uw mening

Nadere informatie

EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT

EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT 2 De windparken van EDF Luminus WE GEBRUIKEN ALLEMAAL ENERGIE Op de evoluties in het energielandschap anticiperen, voor de beste technologieën kiezen,

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Europa mei 2014. Vignale. exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan. Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten

Europa mei 2014. Vignale. exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan. Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten Ford Europa mei 2014 Vignale exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten FORD FESTIVITEITEN IN HET TEKEN VAN DE MUSTANG De UEFA Champions

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Inhoud Overzicht 01 Een kort overzicht Verslag van de Raad van Bestuur 04 Bericht van de Voorzitter 07 Vooruitzichten voor 2013 08 Executive Committee 10 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011 Jaaroverzicht 2011 Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is een van s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld We zijn een trotse, onafhankelijke,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie