Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012."

Transcriptie

1 ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor De solide resultaten over het eerste semester laten zien dat de Groep zich ook in een verslechterd economisch klimaat goed overeind houdt. Geruggensteund door een langetermijnstrategie en haar eersterangsposities in Europa en wereldwijd, vooral in opkomende landen, kan de Groep stevige troeven voorleggen: marktleidersposities in zowel aardgas als elektriciteit, een aanwezigheid in alle schakels van de energieketen van productie tot energiediensten en het vermogen om zich dynamisch en rendabel te ontwikkelen op de veelbelovende energie- en milieumarkten. Alle medewerkers wisten zich snel aan te passen om de Groep onmiddellijk voordeel te laten halen uit de toenadering met International Power en de oprichting van de bedrijfstak Energie Europa. GDF SUEZ is daarmee op schema om al haar doelstellingen voor het jaar 2012 te halen. De Groep zal haar strategie van voortdurende verbetering van haar financiële en industriële prestaties onverminderd voortzetten, onder meer door een rigoureuze kostenvermindering en investeringscontrole. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ Kerncijfers 1 ste semester ,6 % Omzet Bruto bedrijfsresultaat +4,2 % Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep +6 % Nettoschuld Dividend 50,5 mld. 9,2 mld. 2,5 mld. 45,1 mld. Interimdividend ,83 per aandeel Naar keuze in contanten of in aandelen: Coupondatum: 25/09/2012 Betaalbaarstelling: 25/10/2012 Resultaten MARKANTE FEITEN DE GROEP EN U DE GROEP EN U P.2/3 RESULTATEN VAN HET 1 ste SEMESTER 2012 P.2/3 INFO FLASHES P.4 twee NIEUWE GASVELDEN IN DE NOORDZEE P.4 1 ste LNG-VERKOOP IN THAILAND P.4 ambities VOOR ZEESTROOM- ENERGIE IN FRANKRIJK P.4 energiediensten IN CHINA P.5 ONTMOETINGEN MET ONZE AANDEELHOUDERS P.6 GDF SUEZ WINT GROTE PRIJS VAN DE AV 2012 P.6 evolutie VAN HET AANDEEL P.6 antwoordstrook/ CONTACTGEGEVENS Pagina 1 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

2 HALFJAARRESULTATEN 2012 GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders Solide resultaten die de doelstellingen van het jaar onderbouwen Over het eerste semester laat GDF SUEZ stevige resultaten optekenen met een omzet van 50,5 miljard euro (+ 10,6%), ondanks een nog altijd moeilijk economisch en regelgevend klimaat, vooral op de mature markten waar de Groep actief is. Deze groei is vooral te danken aan de verdere internationale ontwikkeling van de Groep, vooral in Latijns-Amerika en Azië, de forse resultaatverbetering van exploratie & winning, de toegenomen LNG-verkoop en de goede resultaten van de aardgasverkoop en -distributie in Frankrijk als een gevolg van de lagere temperaturen in vergelijking met Door de stijging van het courant bedrijfsresultaat is ook het netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep, met 6% toegenomen tot 2,5 miljard euro. Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, bedraagt 2,3 miljard euro, of een daling met 14,9% in vergelijking met dat van 30 juni 2011 dat positief was beïnvloed door 559 miljoen euro aan geboekte meerwaarden. Deze resultaten laten toe om de financiële doelstellingen voor 2012* te bekrachtigen: Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep, tussen 3,7 en 4,2 miljard euro; Stabiel of hoger gewoon dividend in vergelijking met 2011; Ratio nettoschuld/ebitda ~2,5x en rating van categorie A. Het bedrag van de bruto-investeringen wordt voor 2012 momentaal geraamd op 10 tot 11 miljard euro*. *De volledige persmededeling, de videoregistratie van Gérard Mestrallet s boodschap en alle documenten met betrekking tot de halfjaarresultaten vindt u op INFO FLASHES Thermische centrale Paiton, Indonesië Een voluntaristisch stappenplan voor het tweede semester In een economisch klimaat dat zich nog altijd als moeilijk aankondigt, zal de Groep tijdens het tweede semester haar actieplan voortzetten dat een optimalisatie van de kosten en het rendement beoogt, en terzelfder tijd haar dynamisch sociaal beleid aanhouden voor een optimale benutting van de knowhow van de teams van GDF SUEZ. Een duurzaam en aantrekkelijk dividendbeleid De Groep blijft vasthouden aan een duurzame en aantrekkelijke vergoeding van haar aandeelhouders en bevestigt dat voor 2012 een stabiel of hoger dividend zal worden uitgekeerd. Op 25 oktober 2012 zal GDF SUEZ een interimdividend voor het boekjaar 2012 uitkeren van 0,83 euro per aandeel. De coupondatum is vastgelegd op 25 september In het kader van de financiering van de integrale overname van de Britse onderneming International Power zal de aandeelhouders van GDF SUEZ de keuze worden geboden om dit interimdividend in de vorm van aandelen te ontvangen. Ze zullen een schrijven van hun financieel tussenpersoon ontvangen om deze optie te kunnen uitoefenen. Een belangrijke operatie in 2012: de integrale overname van International Power Met de voltooiing, eind juni, van de integrale overname van International Power heeft GDF SUEZ een belangrijke stap gezet in de richting van twee cruciale doelstellingen: een versnelde ontwikkeling van haar activiteiten in opkomende landen en een vereenvoudiging van de structuur van de Groep. Deze *Voor meer details en alle hypotheses, zie de persmededeling van 2 augustus MEI MEI JUNI JUNI % van de aandeelhouders kiest voor een dividenduitkering in de vorm van aandelen GDF SUEZ realiseert met succes een drievoudige uitgifte van een obligatielening voor 3 mld. Lancering van 2 nieuwe handelsmerken in Frankrijk: GDF SUEZ DolceVita en GDF SUEZ Energies France Integrale overname van de onderneming International Power Pagina 2 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

3 transactie versterkt het unieke ontwikkelingsplatform in snelgroeiende landen waar de Groep momenteel 30% van haar netto recurrent resultaat realiseert (pro forma cijfers 2011)*. Deze operatie wordt op een evenwichtige wijze gefinancierd uit eigen vermogen, vooral dankzij de keuze van de aandeelhouders (die 77% van het kapitaal bezitten) om het saldo van het dividend 2011 in aandelen te ontvangen, door leningen aan aantrekkelijke voorwaarden en tot slot door een nieuw programma van activaverkoop dat 3 miljard euro moet opbrengen. De operatie heeft bovendien een positieve weerslag op de resultaten per aandeel, na verwerking van de geplande verkoop van activa en de uitkering van het dividend in de vorm van aandelen. De Groep zet haar ontwikkelingen in alle vakgebieden voort, waaronder: Elektriciteit: Bahrein: inbedrijfstelling van de eenheid voor elektriciteitsproductie (1 234 MW) en ontzilting van Al Dur Koeweit: erkenning van de Groep als preferred bidder in het kader van de bouw en exploitatie van de eenheid voor onafhankelijke elektriciteits- en waterproductie van Az Zour (1 500 MW) Saoedi-Arabië: uitbreiding met 532 MW van de elektriciteitscentrales van Tihama, wat de totale capaciteit op MW en Gj/h stoom brengt Brazilië: inbedrijfstelling van de eenheden 5 en 6 van de stuwdam van Estreito. De bouw van de dam is voor 75% klaar en de centrale heeft 92% van de gegarandeerde energie bereikt Indonesië: ondertekening van twee contracten voor de afname van elektriciteit met een looptijd van 30 jaar voor twee geothermische projecten van 220 MW Indonesië: inbedrijfstelling van de hoogrenderende steenkoolcentrale Paiton 3 met een capaciteit van 815 MW Thailand: inbedrijfstelling van de steenkoolcentrale Gheco-One met een capaciteit van 660 MW Canada: start van de bouw van een centrale op zonne-energie van 10 MW in Ontario Gas: De Noorse onderneming GASNOR en GDF SUEZ hebben een akkoord ondertekend voor de verkoop van 7,5 TWh LNG aan GASNOR gedurende een periode van 12 jaar vanaf 2013 In India werd GDF SUEZ door Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation geselecteerd als strategisch partner voor de ontwikkeling van een drijvende LNG-terminal In de Verenigde Staten hebben GDF SUEZ en Cameron LNG, een dochteronderneming van Sempra Energy, een akkoord voor commerciële ontwikkeling ondertekend in het kader van de bouw van een fabriek voor de vloeibaarmaking van aardgas in Louisiana In Thailand heeft GDF SUEZ zijn eerste lading LNG geleverd aan PTT in het kader van een contract voor de verkoop van drie ladingen in 2012 (zie pagina 4) In het Verenigd Koninkrijk werd besloten te starten met de ontwikkeling van het gasveld van Cygnus na de steun aangekondigd door de Britse overheid (zie pagina 4) Diensten en milieu : Chili: overname van de onderneming Termika, een van de leiders in het ontwerp, de installatie en het beheer van energiediensten China: ondertekening van een akkoord voor de bouw en exploitatie van het stedelijk koudenet van Yujiapu, de nieuwe zakenwijk van Tianjin (zie pagina 4) Maleisië: ondertekening van een protocolakkoord voor de verwerving van 49% van het stedelijk koudenet van Cyberjaya Australië: ondertekening door SUEZ ENVIRONNEMENT van een contract van 10 jaar voor het beheer van de drinkwater- en zuiveringsinstallaties van de stad Perth Jordanië: ondertekening door SUEZ ENVIRONNEMENT van een contract van 25 jaar voor de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van As Samra GASTARIEVEN IN FRANKRIJK Stuwdam Estreito in Brazilië De beslissing van de Franse regering om de tariefstijging in juli tot 2% te beperken, volstaat niet om de bevoorradingskosten van GDF SUEZ te dekken, zoals de Commissie voor de Regulering van Energie in haar beraadslaging van 17 juli 2012 heeft onderstreept. Ingevolge de schorsing door de Raad van State van de tariefbevriezing voor de periode van 1 oktober 2011 tot 1 januari 2012 zal de Groep haar klanten 290 miljoen euro factureren, gespreid over een voldoende lange periode om de impact op hun koopkracht beperkt te houden. GDF SUEZ zet haar onderhandelingen met de Franse regering voort om een progressief tarief in te voeren en het sociaal tarief uit te breiden om gezinnen in moeilijkheden te beschermen. GDF SUEZ zet haar onderhandelingen ook voort met langetermijnleveranciers van aardgas vanuit de voortdurende bekommernis om haar gasbevoorradingsactiviteiten rendabel te houden. 8 JUNI 2012 GDF SUEZ ondertekent een Europees akkoord over gelijke beroepskansen tussen vrouwen en mannen 2 JULI 2012 Exploratie & Winning: Exploratie & Winning boekt veelbelovende resultaten in Azerbeidjan 5 JULI 2012 GDF SUEZ wint de Grote Prijs van de Algemene Vergadering 2012 van de CAC 40 5 JULI 2012 GDF SUEZ voert exclusieve onderhandelingen over een warmtekrachtkoppelingscentrale in Mongolië Pagina 3 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

4 MARKANTE FEITEN GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders EXPLORATIE & WINNING Twee nieuwe gasvelden in de Noordzee De GDF SUEZ Groep kondigt aan dat zij belangrijke stappen heeft gezet in de ontwikkeling van twee omvangrijke projecten in het Verenigd Koninkrijk, Cygnus en Juliet, waarvoor zij als operator is aangeduid. Hiermee zet de Groep haar ambitie kracht bij om in deze regio tot de grootste marktspelers in exploratie & winning uit te groeien. Met meer dan 40 licenties, waarvan 16 als operator, eist GDF SUEZ immers een steeds nadrukkelijkere rol op in de exploratie en winning van aardolie en gas op het Britse continentaal plat. Met bewezen en waarschijnlijke reserves van ongeveer 18 miljard m 3 is het Cygnus veld de grootste ontdekking in de Noordzee van de afgelopen 25 jaar. Het veld zal naar verwachting tegen eind 2015 in productie worden genomen. Eens de gaswinning op kruissnelheid is, zal het veld de aardgasbehoeften van bijna anderhalf miljoen Britse gezinnen kunnen dekken. Het Juliet project, 39 km buiten de kust van Lincolnshire (Oost-Engeland), werd in juni 2012 goedgekeurd. Het gasveld zal eind 2013 in productie gaan. De reserves van dit veld zijn goed voor 2 miljard m 3. LNG 1 ste LNG-verkoop in Thailand In juni 2012 heeft GDF SUEZ haar eerste LNG-lading geleverd aan het Thaise openbare gasbedrijf PTT. De Groep heeft een akkoord met PTT ondertekend voor de levering van 2 bijkomende ladingen in 2012, uit eigen LNG-portfolio, aan de hervergassingsterminal van Map Ta Phut. Met deze LNG-volumes zal PTT kunnen tegemoetkomen aan de groeiende aardgasvraag in Thailand en het land toegang tot een nieuwe energiebron verlenen. GDF SUEZ beschouwt Azië als een sleutelregio voor de ontwikkeling van haar LNG-activiteiten, want het continent koppelt interessante groeiperspectieven aan potentieel nieuwe bevoorradingsbronnen. De Groep heeft in de regio al 5 contracten van korte en middellange duur afgesloten: tussen 2010 en 2016 zal GDF SUEZ er in totaal 8,4 miljoen ton LNG leveren. HERNIEUWBARE ENERGIE Ambities voor zeestroomenergie in Frankrijk GDF SUEZ bestudeert de haalbaarheid van twee projecten in twee regio s met het grootste potentieel voor zeestroomenergie in Frankrijk: Raz Blanchard in Basse-Normandie en de zee-engte van Fromveur in Bretagne. Beide zones herbergen samen 80% van de exploiteerbare zeestromen in Frankrijk. Via deze twee projecten streeft GDF SUEZ ernaar om vanaf 2015 eenheden voor zeestroomenergie te installeren en te exploiteren en om uit te groeien tot een referentiespeler in hernieuwbare zee-energie. Energiediensten Ontwikkeling van de activiteiten energiediensten in China GDF SUEZ en Tianjin Innovative Finance Investment Co. hebben een akkoord ondertekend voor de bouw en exploitatie gedurende 23 jaar van het stedelijk koudenet van Yujiapu, de nieuwe zakenwijk van Tianjin in China. Dit project zal het mogelijk maken 1,8 miljoen m 2 kantoren van klimaatregeling te voorzien, een oppervlakte gelijk aan bijna 60% van de zakenwijk La Défense in Parijs.. GDF SUEZ, partner van de stad Tianjin voor de klimaatregeling in de toekomstige zakenwijk LNG-tanker op volle zee De eerste fase van de exploitatie en distributie van koude is in juni 2013 gepland. Twee energiecentrales zullen 160 MW koude produceren in optimale omstandigheden qua energie- en milieuefficiëntie: ze zullen gebruikmaken van opslaginstallaties om s nachts koude te produceren, wanneer de kostprijs van de primaire energiebronnen het meest competitief is, en de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen. Zo zou de energie-efficiëntie van het koudenet minstens 30% hoger moeten zijn in vergelijking met autonome installaties. Pagina 4 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

5 DE GROEP & U GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders Ontmoeting met onze aandeelhouders Informatie inwinnen en uitwisselen, elkaar ontmoeten het draagt er allemaal toe bij dat de Groep en haar aandeelhouders zinvolle en verrijkende relaties onderhouden. Elk jaar organiseert GDF SUEZ, en meer bepaald haar aandeelhoudersclub, een honderdtal evenementen in Frankrijk en België om de aandeelhouders een beter zicht op de Groep te verlenen en een hechte vertrouwensband te ontwikkelen en in stand te houden. Schrijf u in op om aan deze evenementen deel te nemen. Programma Aandeelhoudersclub Informatie over de Groep Neem een kijkje in de nieuwe hoofdzetel van de Groep in Brussel op woensdag 17 oktober om 14u. Gelegen in de zakenwijk van Brussel, vlakbij het Noordstation, illustreert de GDF SUEZ Tower door zijn ligging, installaties en uitrustingen hoe de Groep zijn engagementen voor milieu en duurzame ontwikkeling nakomt. Daarvoor gebruiken de dochterondernemingen van de Groep in België innovatieve technieken op het gebied van airconditioning, elektrische energie en water- en afvalbeheer. De GDF SUEZ To- GDF SUEZ Tower, Brussel wer, waarvan de bouw in twee fases gebeurt, zal in 2014 een totale kantooroppervlakte van m² bieden. Daarmee wordt de toren een van de eerste tertiaire gebouwen van deze omvang in Brussel met toonaangevende milieuprestaties door onder andere gebruik te maken van alternatieve energiebronnen zoals geothermie. Beleggerssalon Dirk Beeuwsaert, de voorzitter van International Power, komt spreken op de Dag van de Tips op zaterdag 6 oktober in de Kinepolis in Antwerpen. Er worden geen gratis kaarten weggegeven, maar de leden van de Aandeelhoudersclub van GDF SUEZ genieten hetzelfde voorkeurtarief als de leden van VFB, namelijk 30 euro in plaats van 55 euro voor niet-leden. Inschrijven kan door storting van 30 euro op rekening KBC van VFB (IBAN: BE ; BIC: KREDBEBB) met als mededeling DVDT GDF SUEZ. U zult de tickets thuis ontvangen als de VFB uw betaling ontvangt voor 2 oktober. Als de betaling na deze datum ontvangen wordt, zullen de tickets op de dag zelf aan de ingang van de Dag van de Tips klaar liggen. Actionaria Salon op 23 en 24 november in Parijs GDF SUEZ is partner van de 15 de editie van het Actionaria Salon, de grootste Europese vakbeurs voor individuele aandeelhouders. GDF SUEZ zal u op 23 en 24 november met genoegen verwelkomen op onze stand. Gérard Mestrallet zal de Groep en haar strategie voorstellen tijdens een aandeelhoudersontmoeting op 23 november om 11u in het Palais des Congrès (Paris-Porte Maillot). Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Surf naar de website om u in te schrijven en voor de praktische details. Opleidingen voor de beleggers GDF SUEZ Shareholders Business School 2012 De lessen gaan door in de HUB, campus Ehsal, Stormstraat 2, 1000 Brussel op maandagavond van 18u tot 20u30. 1 oktober 2012 Het DNA van de banken ontrafeld 8 oktober 2012 Fiscale update oktober 2012 De nieuwe wapens van de fraudewachters 5 november 2012 De lessen van Benjamin Graham, de peetvader van Buffet 12 november 2012 Vooruitzichten financiële markten evaluatie beursspel 3 december 2012 Examen Culturele activiteiten Neem deel met twee aan de nocturne retrospective Constant Permeke in de Bozar op maandag 26 november in Brussel. De eigenzinnige Vlaamse expressionist Permeke overleed zestig jaar geleden in Oostende. Als geen ander wist hij zich in te leven in het harde leven van vissers en boeren, werkmensen die een intieme band onderhouden met het land en de zee. Door uitvergroting en abstractie zet Permeke archetypen neer met een universele uitstraling. Een indrukwekkende selectie van 130 schilderijen, tekeningen en sculpturen, waaronder tal van topwerken, laat alle facetten van Permekes oeuvre zien: vrouwelijke naakten, land en zee, vissers en boeren in het leven van alledag. Win twee kaarten voor een bezoek aan het Magritte Museum op een tijdstip naar uw keuze Hoe inschrijven? Constant Permeke - Leonie Privéverzameling Fotograaf: Hugo Maertens, Brugge SABAM 2012 via het internet?: U kunt zich meteen online inschrijven voor activiteiten of deelnemen aan wedstrijden en de praktische details van de clubactiviteiten raadplegen. Het aantal plaatsen voor alle activiteiten is helaas beperkt. U bent slechts zeker van uw deelname als u een bevestigingsbrief of met alle details van de activiteit of uw kaarten ontvangt. Als u niets ontvangt, bent u niet ingeschreven. Vergeet u niet uit te schrijven als u niet meer kunt deelnemen aan de activiteit, om zo de kans te geven aan andere leden om deel te nemen. (U zult geen bevestiging ontvangen voor de Shareholders Business School, raadpleeg uw inschrijvingen op Voor sommige activiteiten kunt u alleen maar via www. clubgdfsuez.be inschrijven. Vergeet dus niet uw adres en uw profiel te actualiseren op Per fax en per post U kunt antwoorden per fax op het nummer of de antwoordstrook verzenden naar GDF SUEZ, Aandeelhoudersclub GDF SUEZ (G 06B02), Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel. Uw antwoorden moeten ons ten laatste op 10 oktober 2012 bereiken. Pagina 5 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

6 le DE groupe GROEP & Uvous GDF SUEZ La Brief lettre aan des aandeelhouders actionnaires EVOLUTIE VAN HET AANDEEL in euro Evolutie van het aandeel en de beursindexen van 23 april 2012 tot 20 augustus 2012 (basis prijs van het aandeel) GDF SUEZ CAC 40 DJ EURO UTILITIES BEL20 MAI JUIN JUILLET AOÜT ONDERSCHEIDING GDF SUEZ krijgt de Grote Prijs van de AG 2012 GDF SUEZ heeft dit jaar de Grote Prijs van de Algemene Vergadering gewonnen, een jaarlijkse onderscheiding voor beursgenoteerde ondernemingen die de beste praktijken hanteren op het vlak van deugdelijk bestuur, aandeelhoudersrelaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De jury van experts had vooral lof voor de inspanningen die de Groep levert om haar Algemene Vergadering op de noden en verwachtingen van haar individuele aandeelhouders af te stemmen: transparantie, pedagogie, toelichtingen bij de strategie, leerrijke interventies over sleutelthema s van de Groep door terreinwerkers om de activiteiten van de Groep aanschouwelijker te maken Ook prees de jury de initiatieven van GDF SUEZ om haar aandeelhouders zo nauw mogelijk bij het leven van de Groep te betrekken, onder GDF SUEZ + 7,9 % cac ,2 % Volgende afspraken Hoe ons bereiken? BELGIË INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr. DJ euro utilities + 1,0 % BEL ,0 % 6 oktober Dag van de Tips 31 oktober Resultaten 3 e trimester 23/24 november Salon actionaria GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties (G06B02) Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel > rubriek contact Het groene nummer is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. Gratis oproepen vanaf een vast toestel in België. meer via een vernieuwende digitale aanpak. Zo heeft de Groep, als pionier in dit domein, voor het eerst al haar aandeelhouders zowel op naam als aan toonder de mogelijkheid geboden om hun stemrechten op de Algemene Vergadering via het internet uit te oefenen. Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties - Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto s: GDF SUEZ / ABACAPRESS / RAMON GUILLAUME - GDF SUEZ / DUPONT CYRILLE. Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green - FSC (40% verse vezels en 60% gerecycleerde vezels). Antwoordstrook (volledig in te vullen in HOOFDLETTERS, a.u.b.) Nog beter: schrijf u in of neem deel aan de wedstrijden via onze site Naam... Voornaam... BEZOEKEN EN TOEGANGSKAARTEN Ik wens me in te schrijven of deel te nemen aan de wedstrijd voor: Twee kaarten voor het Magritte Museum Bezoek aan de GDF SUEZ Tower op 17 oktober Twee plaatsen voor de nocturne Constant Permeke op 26 november Straat en nr.... Postcode... Plaats... Tel.... GSM Taal... SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL Ik schrijf me in voor de volgende lessen van de Shareholders Business School: 1 oktober 8 oktober 15 oktober 5 november 12 november 3 december Pagina 6 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

APRIL 2011. Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen

APRIL 2011. Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 08 Brief aan de aandeelhouders APRIL 2011 EDITORIAAL Solide resultaten, alle doelstellingen overtroffen GDF SUEZ heeft in 2010 solide resultaten neergezet en

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

OKTOBER 2011. Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC.

OKTOBER 2011. Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds CIC. ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 10 OKTOBER 2011 Brief aan de aandeelhouders EDITORIAAL Solide resultaten, een stevige financiële structuur en een strategisch partnerschap met het Chinese fonds

Nadere informatie

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ

De aandeelhoudersclub GDF SUEZ De aandeelhoudersclub van GDF SUEZ in België De Aandeelhoudersclub van GDF SUEZ is waarschijnlijk de best geïnformeerde aandeelhoudersgemeenschap in België. Wenst u mee te genieten van de vele voordelen

Nadere informatie

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ.

Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. ENERGIE 12 Brief aan de aandeelhouders mei 2012 EDITORIAAL Uw vertrouwen is een dragende pijler voor de ontwikkeling van GDF SUEZ. De Algemene Vergadering is een sleutelmoment in het leven van een onderneming:

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

brief aandeelhouders VOORBEREIDING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 6 Programma Aandeelhoudersclub Toekenning van vier exploratielicenties

brief aandeelhouders VOORBEREIDING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 6 Programma Aandeelhoudersclub Toekenning van vier exploratielicenties brief aandeelhouders Nr. 14 / april 2013 De Groep en al zijn collega s zijn diep geraakt en betuigen al hun solidariteit met Tanguy Moulin-Fournier en zijn gezin die op 19 februari 2013 werden ontvoerd.

Nadere informatie

SEPTEMBER 2010. Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie

SEPTEMBER 2010. Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 07 De SEPTEMBER 2010 aandeelhoudersbrief EDITORIAAL Solide prestaties en versterkte internationale leiderspositie «De resultaten van de Groep over het 1 ste

Nadere informatie

Jaarresultaten 2013 alle doelstellingen bereikt

Jaarresultaten 2013 alle doelstellingen bereikt Nr. 17 / APRIL 2014 Jaarresultaten 2013 alle doelstellingen bereikt P.2/3 Voorstel dividendbonus P.3/6 + 10 % Algemene Vergadering 28 april 2014 P.6 Schrijf u in voor de nieuwe clubactiviteiten P.7/8 Jaarresultaten

Nadere informatie

De wereld verandert en GDF SUEZ verandert in ENGIE

De wereld verandert en GDF SUEZ verandert in ENGIE P.2-3 HALFJAAR- RESULTATEN Bevestiging van de doelstellingen voor 2015 NR.20 SEPTEMBER 2015 P.4-5 DOSSIER: DE KLIMAAT- UITDAGINGEN ENGIE zet zich in voor een groenere planeet P.6-8 DE GROEP & U Buitengewone

Nadere informatie

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten

Focus op. Mygdfsuez. Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3. Algemene vergadering 28 april 2015. snelgroeiende markten N 19 / APRIL 2015 Jaarresultaten 2014 Alle doelstellingen bereikt P.2/3 P.4/5 Focus op snelgroeiende markten P.6 Algemene vergadering 28 april 2015 Mygdfsuez Een andere manier om de Groep te ontdekken

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3

brief aandeelhouders VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN GDF SUEZ P. 2/3 brief aandeelhouders NR. 15 / JUNI 2013 Eindelijk vrij! Tot grote opluchting en vreugde van GDF SUEZ en al zijn medewerkers zijn Tanguy Moulin-Fournier en zijn gezin eindelijk vrij na twee maanden van

Nadere informatie

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 06 Brief aan JUNI 2010 de aandeelhouders EDITORIAAL De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten «De jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Focus OP: Alle relevante informatie over het dividend en zijn belastingen. MyENGIE.be Een andere manier om ENGIE te ontdekken! Dividend Voor het boekjaar

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

David Plas. Strategie en actieplan

David Plas. Strategie en actieplan David Plas Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2015 1. GBL boekt stevige resultaten in 2014... 2.... dankzij het nieuwe actieplan voor de rebalancing van de portefeuille 3. Dat plan ging

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

MIX. Van verantwoorde. herkomst

MIX. Van verantwoorde. herkomst Van verantwoorde MIX herkomst Het papier gebruikt in deze brochure is FSC gecertificeerd (Forest Stewardship Council). Dit certificaat staat voor een aantal mondiaal erkende principes en criteria op het

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME

AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME AANDEELHOUDERS- CLUB PROGRAMME Programma maart september 2010 Octobre 2009 - Juin 2010 CLUBPROGRAMMA Maart september 2010 Vooraf inschrijven vereist: zie achterzijde. BEDRIJFSBEZOEKEN Vrijdag 26 maart

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT STIMULEREN VAN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN I ncofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen

Nadere informatie

Aardgas, elektriciteit en diensten

Aardgas, elektriciteit en diensten Panorama Uitgave 2013 Aardgas, elektriciteit en diensten Enovos, één en al energie Enovos is de belangrijkste energieleverancier in een regio die het hart vormt van industrieel Europa en die zich uitstrekt

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt 2010-2011 Erik Corluy en Yannick Stoffelen 2FiVe INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Algemeen... 3 Bedrijven die dividenden uitkeren... 4 Enkele voorbeelden/onze

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

e-derden advocaat PROFESSIONELEN

e-derden advocaat PROFESSIONELEN e-derden advocaat PROFESSIONELEN Al uw derdenrekeningen Startpagina PC banking. Meldt u aan in PC banking Pro en ga naar de pagina "Uw rekeningen en kaarten". Op die pagina ziet u enkel uw eigen rekeningen

Nadere informatie

e-derden advocaat Advies? Informatie? Verrichtingen? BNP Paribas Fortis is er voor u.

e-derden advocaat Advies? Informatie? Verrichtingen? BNP Paribas Fortis is er voor u. PROFESSIONELEN Advies? Informatie? Verrichtingen? BNP Paribas Fortis is er voor u. Kom langs in het kantoor (op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.) Bel ons op tel. 02 433 41 01 (ma-vrij 7-22 u.; za

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Professionelen. e-rubriek notaris

Professionelen. e-rubriek notaris Professionelen e-rubriek notaris Al uw rubriekrekeningen in een muisklik In het kader van uw beroepsactiviteit moet u geregeld rubriekrekeningen openen en afsluiten. Voortaan is dit alles online en in

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING

PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING PERSMEDEDELING AANDELENSPLITSING EN NAAMSWIJZIGING SERVICEFLATS INVEST (SFI) WORDT CARE PROPERTY INVEST (CP INVEST) - AANDELEN WORDEN GESPLITST MET EEN RATIO VAN 1:1.000 Vandaag, 19 maart 2014, heeft Serviceflats

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

ENERGIE. Bevestiging van de vooropgestelde groei. Brief aan de aandeelhouders. Beste aandeelhouder,

ENERGIE. Bevestiging van de vooropgestelde groei. Brief aan de aandeelhouders. Beste aandeelhouder, ENERGIE Brief aan de aandeelhouders NOVEMBER 2008 01 INHOUD >> RESULTATEN VAN DE GROEP ANALYSES BIJKOMENDE ANALYSES P.02 PERFORMANCE OP 30 SEPTEMBER 2008 P.03 OMZETBIJDRAGE PER ACTIVITEITSTAK P.08 ANALYSE

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys Belgium De maatschappelijke aandelen van Fluxys Belgium noteren op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt?

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? 1 Hoe begin ik eraan? 1 Besparen zonder geld uit te geven. 2 Besparen via zinvolle investeringen. 3 Investeren in alternatieve

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

A. Gewone algemene vergadering

A. Gewone algemene vergadering NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel STEMMING PER BRIEFWISSELING Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van dinsdag

Nadere informatie

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014

WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 PERSBERICHT 19 januari 2015 WERELDWIJDE COMMERCIËLE RESULTATEN 2014 Wereldwijde verkoop van Renault stijgt opnieuw met 3,2% tot 2,7 miljoen voertuigen Terwijl de wereldwijde automarkt met 3,5% groeide,

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project Blankenberge

ASPIRAVI. Project Blankenberge ASPIRAVI Project Blankenberge Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie verbruiken

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË Overzicht 1 Hernieuwbare energiebronnen (hierna ook: HE) spelen een belangrijke rol in het kader van het Italiaanse energiesysteem. Ze worden uitvoerig gebruikt om elektriciteit

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H Presentatie EVEN VOORSTELLEN WAT DOET INNAX LINK NAAR HET ENDIS CONCEPT ENERGIE MANAGEMENT DUURZAME ENERGIE VOORZIENING Even voorstellen PHILIP BLAAUW

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Ondersteuning van projecten ter bestrijding van energiearmoede in België

Ondersteuning van projecten ter bestrijding van energiearmoede in België Ondersteuning van projecten ter bestrijding van energiearmoede in België Via huisvesting, energieverbruik en besparing de energiearmoede in België aanpakken Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Acquisitie van een woonzorgcentrum in Aarschot (België) Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007. Notering van nieuwe aandelen

Acquisitie van een woonzorgcentrum in Aarschot (België) Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007. Notering van nieuwe aandelen AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

1. De Belgische Energiecrisis

1. De Belgische Energiecrisis 1. De Belgische Energiecrisis Storm Storm Coöperatieve Westerlo Voorjaar 2014 Najaar/Winter 2009 Inhoud 1. Windpark Westerlo 2. Over Storm 3. De coöperatieve Storm CVBA 4. Groene stroom 5. Volgende stappen

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont

Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont Persbericht 25 augustus 2010 Solide halfjaarresultaten voor 2010 binnen een economische context die sterke contrasten vertoont Mooi resultaat in het licht van de economische context o o Een uitgiftevolume

Nadere informatie