Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor 2012."

Transcriptie

1 ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 13 Brief aan de aandeelhouders September 2012 EDITORIAAL Solide resultaten onderbouwen alle doelstellingen van de Groep voor De solide resultaten over het eerste semester laten zien dat de Groep zich ook in een verslechterd economisch klimaat goed overeind houdt. Geruggensteund door een langetermijnstrategie en haar eersterangsposities in Europa en wereldwijd, vooral in opkomende landen, kan de Groep stevige troeven voorleggen: marktleidersposities in zowel aardgas als elektriciteit, een aanwezigheid in alle schakels van de energieketen van productie tot energiediensten en het vermogen om zich dynamisch en rendabel te ontwikkelen op de veelbelovende energie- en milieumarkten. Alle medewerkers wisten zich snel aan te passen om de Groep onmiddellijk voordeel te laten halen uit de toenadering met International Power en de oprichting van de bedrijfstak Energie Europa. GDF SUEZ is daarmee op schema om al haar doelstellingen voor het jaar 2012 te halen. De Groep zal haar strategie van voortdurende verbetering van haar financiële en industriële prestaties onverminderd voortzetten, onder meer door een rigoureuze kostenvermindering en investeringscontrole. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ Kerncijfers 1 ste semester ,6 % Omzet Bruto bedrijfsresultaat +4,2 % Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep +6 % Nettoschuld Dividend 50,5 mld. 9,2 mld. 2,5 mld. 45,1 mld. Interimdividend ,83 per aandeel Naar keuze in contanten of in aandelen: Coupondatum: 25/09/2012 Betaalbaarstelling: 25/10/2012 Resultaten MARKANTE FEITEN DE GROEP EN U DE GROEP EN U P.2/3 RESULTATEN VAN HET 1 ste SEMESTER 2012 P.2/3 INFO FLASHES P.4 twee NIEUWE GASVELDEN IN DE NOORDZEE P.4 1 ste LNG-VERKOOP IN THAILAND P.4 ambities VOOR ZEESTROOM- ENERGIE IN FRANKRIJK P.4 energiediensten IN CHINA P.5 ONTMOETINGEN MET ONZE AANDEELHOUDERS P.6 GDF SUEZ WINT GROTE PRIJS VAN DE AV 2012 P.6 evolutie VAN HET AANDEEL P.6 antwoordstrook/ CONTACTGEGEVENS Pagina 1 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

2 HALFJAARRESULTATEN 2012 GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders Solide resultaten die de doelstellingen van het jaar onderbouwen Over het eerste semester laat GDF SUEZ stevige resultaten optekenen met een omzet van 50,5 miljard euro (+ 10,6%), ondanks een nog altijd moeilijk economisch en regelgevend klimaat, vooral op de mature markten waar de Groep actief is. Deze groei is vooral te danken aan de verdere internationale ontwikkeling van de Groep, vooral in Latijns-Amerika en Azië, de forse resultaatverbetering van exploratie & winning, de toegenomen LNG-verkoop en de goede resultaten van de aardgasverkoop en -distributie in Frankrijk als een gevolg van de lagere temperaturen in vergelijking met Door de stijging van het courant bedrijfsresultaat is ook het netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep, met 6% toegenomen tot 2,5 miljard euro. Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, bedraagt 2,3 miljard euro, of een daling met 14,9% in vergelijking met dat van 30 juni 2011 dat positief was beïnvloed door 559 miljoen euro aan geboekte meerwaarden. Deze resultaten laten toe om de financiële doelstellingen voor 2012* te bekrachtigen: Netto recurrent resultaat, aandeel van de Groep, tussen 3,7 en 4,2 miljard euro; Stabiel of hoger gewoon dividend in vergelijking met 2011; Ratio nettoschuld/ebitda ~2,5x en rating van categorie A. Het bedrag van de bruto-investeringen wordt voor 2012 momentaal geraamd op 10 tot 11 miljard euro*. *De volledige persmededeling, de videoregistratie van Gérard Mestrallet s boodschap en alle documenten met betrekking tot de halfjaarresultaten vindt u op INFO FLASHES Thermische centrale Paiton, Indonesië Een voluntaristisch stappenplan voor het tweede semester In een economisch klimaat dat zich nog altijd als moeilijk aankondigt, zal de Groep tijdens het tweede semester haar actieplan voortzetten dat een optimalisatie van de kosten en het rendement beoogt, en terzelfder tijd haar dynamisch sociaal beleid aanhouden voor een optimale benutting van de knowhow van de teams van GDF SUEZ. Een duurzaam en aantrekkelijk dividendbeleid De Groep blijft vasthouden aan een duurzame en aantrekkelijke vergoeding van haar aandeelhouders en bevestigt dat voor 2012 een stabiel of hoger dividend zal worden uitgekeerd. Op 25 oktober 2012 zal GDF SUEZ een interimdividend voor het boekjaar 2012 uitkeren van 0,83 euro per aandeel. De coupondatum is vastgelegd op 25 september In het kader van de financiering van de integrale overname van de Britse onderneming International Power zal de aandeelhouders van GDF SUEZ de keuze worden geboden om dit interimdividend in de vorm van aandelen te ontvangen. Ze zullen een schrijven van hun financieel tussenpersoon ontvangen om deze optie te kunnen uitoefenen. Een belangrijke operatie in 2012: de integrale overname van International Power Met de voltooiing, eind juni, van de integrale overname van International Power heeft GDF SUEZ een belangrijke stap gezet in de richting van twee cruciale doelstellingen: een versnelde ontwikkeling van haar activiteiten in opkomende landen en een vereenvoudiging van de structuur van de Groep. Deze *Voor meer details en alle hypotheses, zie de persmededeling van 2 augustus MEI MEI JUNI JUNI % van de aandeelhouders kiest voor een dividenduitkering in de vorm van aandelen GDF SUEZ realiseert met succes een drievoudige uitgifte van een obligatielening voor 3 mld. Lancering van 2 nieuwe handelsmerken in Frankrijk: GDF SUEZ DolceVita en GDF SUEZ Energies France Integrale overname van de onderneming International Power Pagina 2 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

3 transactie versterkt het unieke ontwikkelingsplatform in snelgroeiende landen waar de Groep momenteel 30% van haar netto recurrent resultaat realiseert (pro forma cijfers 2011)*. Deze operatie wordt op een evenwichtige wijze gefinancierd uit eigen vermogen, vooral dankzij de keuze van de aandeelhouders (die 77% van het kapitaal bezitten) om het saldo van het dividend 2011 in aandelen te ontvangen, door leningen aan aantrekkelijke voorwaarden en tot slot door een nieuw programma van activaverkoop dat 3 miljard euro moet opbrengen. De operatie heeft bovendien een positieve weerslag op de resultaten per aandeel, na verwerking van de geplande verkoop van activa en de uitkering van het dividend in de vorm van aandelen. De Groep zet haar ontwikkelingen in alle vakgebieden voort, waaronder: Elektriciteit: Bahrein: inbedrijfstelling van de eenheid voor elektriciteitsproductie (1 234 MW) en ontzilting van Al Dur Koeweit: erkenning van de Groep als preferred bidder in het kader van de bouw en exploitatie van de eenheid voor onafhankelijke elektriciteits- en waterproductie van Az Zour (1 500 MW) Saoedi-Arabië: uitbreiding met 532 MW van de elektriciteitscentrales van Tihama, wat de totale capaciteit op MW en Gj/h stoom brengt Brazilië: inbedrijfstelling van de eenheden 5 en 6 van de stuwdam van Estreito. De bouw van de dam is voor 75% klaar en de centrale heeft 92% van de gegarandeerde energie bereikt Indonesië: ondertekening van twee contracten voor de afname van elektriciteit met een looptijd van 30 jaar voor twee geothermische projecten van 220 MW Indonesië: inbedrijfstelling van de hoogrenderende steenkoolcentrale Paiton 3 met een capaciteit van 815 MW Thailand: inbedrijfstelling van de steenkoolcentrale Gheco-One met een capaciteit van 660 MW Canada: start van de bouw van een centrale op zonne-energie van 10 MW in Ontario Gas: De Noorse onderneming GASNOR en GDF SUEZ hebben een akkoord ondertekend voor de verkoop van 7,5 TWh LNG aan GASNOR gedurende een periode van 12 jaar vanaf 2013 In India werd GDF SUEZ door Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation geselecteerd als strategisch partner voor de ontwikkeling van een drijvende LNG-terminal In de Verenigde Staten hebben GDF SUEZ en Cameron LNG, een dochteronderneming van Sempra Energy, een akkoord voor commerciële ontwikkeling ondertekend in het kader van de bouw van een fabriek voor de vloeibaarmaking van aardgas in Louisiana In Thailand heeft GDF SUEZ zijn eerste lading LNG geleverd aan PTT in het kader van een contract voor de verkoop van drie ladingen in 2012 (zie pagina 4) In het Verenigd Koninkrijk werd besloten te starten met de ontwikkeling van het gasveld van Cygnus na de steun aangekondigd door de Britse overheid (zie pagina 4) Diensten en milieu : Chili: overname van de onderneming Termika, een van de leiders in het ontwerp, de installatie en het beheer van energiediensten China: ondertekening van een akkoord voor de bouw en exploitatie van het stedelijk koudenet van Yujiapu, de nieuwe zakenwijk van Tianjin (zie pagina 4) Maleisië: ondertekening van een protocolakkoord voor de verwerving van 49% van het stedelijk koudenet van Cyberjaya Australië: ondertekening door SUEZ ENVIRONNEMENT van een contract van 10 jaar voor het beheer van de drinkwater- en zuiveringsinstallaties van de stad Perth Jordanië: ondertekening door SUEZ ENVIRONNEMENT van een contract van 25 jaar voor de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van As Samra GASTARIEVEN IN FRANKRIJK Stuwdam Estreito in Brazilië De beslissing van de Franse regering om de tariefstijging in juli tot 2% te beperken, volstaat niet om de bevoorradingskosten van GDF SUEZ te dekken, zoals de Commissie voor de Regulering van Energie in haar beraadslaging van 17 juli 2012 heeft onderstreept. Ingevolge de schorsing door de Raad van State van de tariefbevriezing voor de periode van 1 oktober 2011 tot 1 januari 2012 zal de Groep haar klanten 290 miljoen euro factureren, gespreid over een voldoende lange periode om de impact op hun koopkracht beperkt te houden. GDF SUEZ zet haar onderhandelingen met de Franse regering voort om een progressief tarief in te voeren en het sociaal tarief uit te breiden om gezinnen in moeilijkheden te beschermen. GDF SUEZ zet haar onderhandelingen ook voort met langetermijnleveranciers van aardgas vanuit de voortdurende bekommernis om haar gasbevoorradingsactiviteiten rendabel te houden. 8 JUNI 2012 GDF SUEZ ondertekent een Europees akkoord over gelijke beroepskansen tussen vrouwen en mannen 2 JULI 2012 Exploratie & Winning: Exploratie & Winning boekt veelbelovende resultaten in Azerbeidjan 5 JULI 2012 GDF SUEZ wint de Grote Prijs van de Algemene Vergadering 2012 van de CAC 40 5 JULI 2012 GDF SUEZ voert exclusieve onderhandelingen over een warmtekrachtkoppelingscentrale in Mongolië Pagina 3 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

4 MARKANTE FEITEN GDF SUEZ Brief aan de aandeelhouders EXPLORATIE & WINNING Twee nieuwe gasvelden in de Noordzee De GDF SUEZ Groep kondigt aan dat zij belangrijke stappen heeft gezet in de ontwikkeling van twee omvangrijke projecten in het Verenigd Koninkrijk, Cygnus en Juliet, waarvoor zij als operator is aangeduid. Hiermee zet de Groep haar ambitie kracht bij om in deze regio tot de grootste marktspelers in exploratie & winning uit te groeien. Met meer dan 40 licenties, waarvan 16 als operator, eist GDF SUEZ immers een steeds nadrukkelijkere rol op in de exploratie en winning van aardolie en gas op het Britse continentaal plat. Met bewezen en waarschijnlijke reserves van ongeveer 18 miljard m 3 is het Cygnus veld de grootste ontdekking in de Noordzee van de afgelopen 25 jaar. Het veld zal naar verwachting tegen eind 2015 in productie worden genomen. Eens de gaswinning op kruissnelheid is, zal het veld de aardgasbehoeften van bijna anderhalf miljoen Britse gezinnen kunnen dekken. Het Juliet project, 39 km buiten de kust van Lincolnshire (Oost-Engeland), werd in juni 2012 goedgekeurd. Het gasveld zal eind 2013 in productie gaan. De reserves van dit veld zijn goed voor 2 miljard m 3. LNG 1 ste LNG-verkoop in Thailand In juni 2012 heeft GDF SUEZ haar eerste LNG-lading geleverd aan het Thaise openbare gasbedrijf PTT. De Groep heeft een akkoord met PTT ondertekend voor de levering van 2 bijkomende ladingen in 2012, uit eigen LNG-portfolio, aan de hervergassingsterminal van Map Ta Phut. Met deze LNG-volumes zal PTT kunnen tegemoetkomen aan de groeiende aardgasvraag in Thailand en het land toegang tot een nieuwe energiebron verlenen. GDF SUEZ beschouwt Azië als een sleutelregio voor de ontwikkeling van haar LNG-activiteiten, want het continent koppelt interessante groeiperspectieven aan potentieel nieuwe bevoorradingsbronnen. De Groep heeft in de regio al 5 contracten van korte en middellange duur afgesloten: tussen 2010 en 2016 zal GDF SUEZ er in totaal 8,4 miljoen ton LNG leveren. HERNIEUWBARE ENERGIE Ambities voor zeestroomenergie in Frankrijk GDF SUEZ bestudeert de haalbaarheid van twee projecten in twee regio s met het grootste potentieel voor zeestroomenergie in Frankrijk: Raz Blanchard in Basse-Normandie en de zee-engte van Fromveur in Bretagne. Beide zones herbergen samen 80% van de exploiteerbare zeestromen in Frankrijk. Via deze twee projecten streeft GDF SUEZ ernaar om vanaf 2015 eenheden voor zeestroomenergie te installeren en te exploiteren en om uit te groeien tot een referentiespeler in hernieuwbare zee-energie. Energiediensten Ontwikkeling van de activiteiten energiediensten in China GDF SUEZ en Tianjin Innovative Finance Investment Co. hebben een akkoord ondertekend voor de bouw en exploitatie gedurende 23 jaar van het stedelijk koudenet van Yujiapu, de nieuwe zakenwijk van Tianjin in China. Dit project zal het mogelijk maken 1,8 miljoen m 2 kantoren van klimaatregeling te voorzien, een oppervlakte gelijk aan bijna 60% van de zakenwijk La Défense in Parijs.. GDF SUEZ, partner van de stad Tianjin voor de klimaatregeling in de toekomstige zakenwijk LNG-tanker op volle zee De eerste fase van de exploitatie en distributie van koude is in juni 2013 gepland. Twee energiecentrales zullen 160 MW koude produceren in optimale omstandigheden qua energie- en milieuefficiëntie: ze zullen gebruikmaken van opslaginstallaties om s nachts koude te produceren, wanneer de kostprijs van de primaire energiebronnen het meest competitief is, en de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen. Zo zou de energie-efficiëntie van het koudenet minstens 30% hoger moeten zijn in vergelijking met autonome installaties. Pagina 4 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

5 DE GROEP & U GDF SUEZ La Brief lettre aan des actionnaires de aandeelhouders Ontmoeting met onze aandeelhouders Informatie inwinnen en uitwisselen, elkaar ontmoeten het draagt er allemaal toe bij dat de Groep en haar aandeelhouders zinvolle en verrijkende relaties onderhouden. Elk jaar organiseert GDF SUEZ, en meer bepaald haar aandeelhoudersclub, een honderdtal evenementen in Frankrijk en België om de aandeelhouders een beter zicht op de Groep te verlenen en een hechte vertrouwensband te ontwikkelen en in stand te houden. Schrijf u in op om aan deze evenementen deel te nemen. Programma Aandeelhoudersclub Informatie over de Groep Neem een kijkje in de nieuwe hoofdzetel van de Groep in Brussel op woensdag 17 oktober om 14u. Gelegen in de zakenwijk van Brussel, vlakbij het Noordstation, illustreert de GDF SUEZ Tower door zijn ligging, installaties en uitrustingen hoe de Groep zijn engagementen voor milieu en duurzame ontwikkeling nakomt. Daarvoor gebruiken de dochterondernemingen van de Groep in België innovatieve technieken op het gebied van airconditioning, elektrische energie en water- en afvalbeheer. De GDF SUEZ To- GDF SUEZ Tower, Brussel wer, waarvan de bouw in twee fases gebeurt, zal in 2014 een totale kantooroppervlakte van m² bieden. Daarmee wordt de toren een van de eerste tertiaire gebouwen van deze omvang in Brussel met toonaangevende milieuprestaties door onder andere gebruik te maken van alternatieve energiebronnen zoals geothermie. Beleggerssalon Dirk Beeuwsaert, de voorzitter van International Power, komt spreken op de Dag van de Tips op zaterdag 6 oktober in de Kinepolis in Antwerpen. Er worden geen gratis kaarten weggegeven, maar de leden van de Aandeelhoudersclub van GDF SUEZ genieten hetzelfde voorkeurtarief als de leden van VFB, namelijk 30 euro in plaats van 55 euro voor niet-leden. Inschrijven kan door storting van 30 euro op rekening KBC van VFB (IBAN: BE ; BIC: KREDBEBB) met als mededeling DVDT GDF SUEZ. U zult de tickets thuis ontvangen als de VFB uw betaling ontvangt voor 2 oktober. Als de betaling na deze datum ontvangen wordt, zullen de tickets op de dag zelf aan de ingang van de Dag van de Tips klaar liggen. Actionaria Salon op 23 en 24 november in Parijs GDF SUEZ is partner van de 15 de editie van het Actionaria Salon, de grootste Europese vakbeurs voor individuele aandeelhouders. GDF SUEZ zal u op 23 en 24 november met genoegen verwelkomen op onze stand. Gérard Mestrallet zal de Groep en haar strategie voorstellen tijdens een aandeelhoudersontmoeting op 23 november om 11u in het Palais des Congrès (Paris-Porte Maillot). Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Surf naar de website om u in te schrijven en voor de praktische details. Opleidingen voor de beleggers GDF SUEZ Shareholders Business School 2012 De lessen gaan door in de HUB, campus Ehsal, Stormstraat 2, 1000 Brussel op maandagavond van 18u tot 20u30. 1 oktober 2012 Het DNA van de banken ontrafeld 8 oktober 2012 Fiscale update oktober 2012 De nieuwe wapens van de fraudewachters 5 november 2012 De lessen van Benjamin Graham, de peetvader van Buffet 12 november 2012 Vooruitzichten financiële markten evaluatie beursspel 3 december 2012 Examen Culturele activiteiten Neem deel met twee aan de nocturne retrospective Constant Permeke in de Bozar op maandag 26 november in Brussel. De eigenzinnige Vlaamse expressionist Permeke overleed zestig jaar geleden in Oostende. Als geen ander wist hij zich in te leven in het harde leven van vissers en boeren, werkmensen die een intieme band onderhouden met het land en de zee. Door uitvergroting en abstractie zet Permeke archetypen neer met een universele uitstraling. Een indrukwekkende selectie van 130 schilderijen, tekeningen en sculpturen, waaronder tal van topwerken, laat alle facetten van Permekes oeuvre zien: vrouwelijke naakten, land en zee, vissers en boeren in het leven van alledag. Win twee kaarten voor een bezoek aan het Magritte Museum op een tijdstip naar uw keuze Hoe inschrijven? Constant Permeke - Leonie Privéverzameling Fotograaf: Hugo Maertens, Brugge SABAM 2012 via het internet?: U kunt zich meteen online inschrijven voor activiteiten of deelnemen aan wedstrijden en de praktische details van de clubactiviteiten raadplegen. Het aantal plaatsen voor alle activiteiten is helaas beperkt. U bent slechts zeker van uw deelname als u een bevestigingsbrief of met alle details van de activiteit of uw kaarten ontvangt. Als u niets ontvangt, bent u niet ingeschreven. Vergeet u niet uit te schrijven als u niet meer kunt deelnemen aan de activiteit, om zo de kans te geven aan andere leden om deel te nemen. (U zult geen bevestiging ontvangen voor de Shareholders Business School, raadpleeg uw inschrijvingen op Voor sommige activiteiten kunt u alleen maar via www. clubgdfsuez.be inschrijven. Vergeet dus niet uw adres en uw profiel te actualiseren op Per fax en per post U kunt antwoorden per fax op het nummer of de antwoordstrook verzenden naar GDF SUEZ, Aandeelhoudersclub GDF SUEZ (G 06B02), Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel. Uw antwoorden moeten ons ten laatste op 10 oktober 2012 bereiken. Pagina 5 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

6 le DE groupe GROEP & Uvous GDF SUEZ La Brief lettre aan des aandeelhouders actionnaires EVOLUTIE VAN HET AANDEEL in euro Evolutie van het aandeel en de beursindexen van 23 april 2012 tot 20 augustus 2012 (basis prijs van het aandeel) GDF SUEZ CAC 40 DJ EURO UTILITIES BEL20 MAI JUIN JUILLET AOÜT ONDERSCHEIDING GDF SUEZ krijgt de Grote Prijs van de AG 2012 GDF SUEZ heeft dit jaar de Grote Prijs van de Algemene Vergadering gewonnen, een jaarlijkse onderscheiding voor beursgenoteerde ondernemingen die de beste praktijken hanteren op het vlak van deugdelijk bestuur, aandeelhoudersrelaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De jury van experts had vooral lof voor de inspanningen die de Groep levert om haar Algemene Vergadering op de noden en verwachtingen van haar individuele aandeelhouders af te stemmen: transparantie, pedagogie, toelichtingen bij de strategie, leerrijke interventies over sleutelthema s van de Groep door terreinwerkers om de activiteiten van de Groep aanschouwelijker te maken Ook prees de jury de initiatieven van GDF SUEZ om haar aandeelhouders zo nauw mogelijk bij het leven van de Groep te betrekken, onder GDF SUEZ + 7,9 % cac ,2 % Volgende afspraken Hoe ons bereiken? BELGIË INDIVIDUELE AANDEELHOUDERS Groen nr. DJ euro utilities + 1,0 % BEL ,0 % 6 oktober Dag van de Tips 31 oktober Resultaten 3 e trimester 23/24 november Salon actionaria GDF SUEZ Aandeelhoudersrelaties (G06B02) Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel > rubriek contact Het groene nummer is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. Gratis oproepen vanaf een vast toestel in België. meer via een vernieuwende digitale aanpak. Zo heeft de Groep, als pionier in dit domein, voor het eerst al haar aandeelhouders zowel op naam als aan toonder de mogelijkheid geboden om hun stemrechten op de Algemene Vergadering via het internet uit te oefenen. Redactie: Team Aandeelhoudersrelaties - Verantwoordelijk uitgever: Brigitte Roeser Herlin Foto s: GDF SUEZ / ABACAPRESS / RAMON GUILLAUME - GDF SUEZ / DUPONT CYRILLE. Ontwerp en realisatie: Les Editions Stratégiques. Gedrukt op Satimat Green - FSC (40% verse vezels en 60% gerecycleerde vezels). Antwoordstrook (volledig in te vullen in HOOFDLETTERS, a.u.b.) Nog beter: schrijf u in of neem deel aan de wedstrijden via onze site Naam... Voornaam... BEZOEKEN EN TOEGANGSKAARTEN Ik wens me in te schrijven of deel te nemen aan de wedstrijd voor: Twee kaarten voor het Magritte Museum Bezoek aan de GDF SUEZ Tower op 17 oktober Twee plaatsen voor de nocturne Constant Permeke op 26 november Straat en nr.... Postcode... Plaats... Tel.... GSM Taal... SHAREHOLDERS BUSINESS SCHOOL Ik schrijf me in voor de volgende lessen van de Shareholders Business School: 1 oktober 8 oktober 15 oktober 5 november 12 november 3 december Pagina 6 - september 2012 GDF SUEZ _BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS NR. 13

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2014

RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2014 RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2014 PERSBERICHT Parijs, 5 februari 2015 - GROEI VAN DE INKOMSTEN IN ALLE PIJLERS - PRIMA PRESTATIE GESPECIALISEERDE BEDRIJFSONDERDELEN NETTOBANKRESULTAAT: + 3,2%* / 2013 GROEI

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel

Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel Uitwerking van een ontwerp van nationaal plan voor de uitrol van een netwerk voor snel en ultrasnel internet Fase 3: stappenplan voor een nationaal SBB-project In opdracht van de FOD Economie, K.M.O.,

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Voorwoord Mobiliteit belangt ons allemaal aan, te land,

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier Juni 2014 N 18 Het magazine van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - driemaandelijks Verantw. uitg.: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Sint-Huibrechtsstraat

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie