Een toonaangevende industriële speler. in België jaar. aanwezigheid. in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een toonaangevende industriële speler. in België. + 150 jaar. aanwezigheid. in België"

Transcriptie

1 + 150 jaar aanwezigheid in België Een toonaangevende industriële speler in België

2 2/3 Inhoudstafel Eén van de belangrijkste werkgevers van België Het grootste energiebedrijf van België De Belgische marktleider voor engineering en energie-efficiëntie GW* geïnstalleerde productiecapaciteit «Tijdens haar 150-jarige aanwezigheid in België heeft GDF SUEZ bijgedragen tot de economische en sociale ontwikkeling van het land.» Een sterke aanwezigheid in alle vakgebieden van afvalbeheer en water Een referentiewerkgever Een oprecht sociaal engagement Lokale sponsoring en mecenaatsacties 20 GDF SUEZ - Directie Communicatie & Marketing Directeur publicatie: Valérie Bernis Grafisch design en druk: Absolute Agency Copyright foto s: Raf Beckers, François Chevalier/Absolute Agency, Electrabel, James Gekiere, Filip Van Look/Cofely Fabricom, David Plas, Mark Power/Magnum Photos, Serge Verheylewegen - Coverfoto: STEG-centrale Zandvliet Power op de site van BASF (gepubliceerd met hun vriendelijke toestemming), Xavier Schwebel - April e nutsbedrijf in de wereld medewerkers Aanwezigheid in 70 landen 97 miljard in 2012 Onze geschiedenis is al meer dan 150 jaar nauw verweven met die van België. Samen met onze Belgische medewerkers zijn we er trots op dat onze industriële, institutionele en particuliere klanten elke dag opnieuw kunnen beschikken over elektriciteit, gas, energie- en milieudiensten. By people for people: het is onze missie om aan de energievraag te voldoen, de bevoorradingszekerheid veilig te stellen, de klimaatverandering te bestrijden, de natuurlijke rijkdommen te beschermen en optimaal te gebruiken, en om met onze Belgische onderzoekscentra aan innovatie te doen. Ook willen we een geëngageerde onderneming zijn die maatschappelijke verantwoordelijkheid onlosmakelijk met haar vakgebieden verbindt. GDF SUEZ is één van de grootste industriële groepen in België, maar vooral een Belgische Groep in België: dat is onze filosofie. We hebben er meer dan drie miljoen klanten voor energie en vijf miljoen voor milieudiensten. Met aanwervingen in het voorbije jaar en gemiddeld 400 miljoen euro investeringen in de vijf voorbije jaren mogen we ons ook een referentiewerk gever en één van de grootste investeerders van het land noemen. Tot slot geven we de Belgische knowhow in energie een internationale uitstraling als een van de wereldleiders in dit domein. Made in Belgium, en daar zijn we trots op. Gérard Mestrallet Voorzitter Directeur-generaal van GDF SUEZ * GW: Gigawatt

3 4/5 Eén van de belangrijkste werkgevers van België 9,9 GW opgesteld vermogen, verspreid over 90 centrales 1 e elektriciteitsproducent en -leverancier 638 miljoen euro Eén van de grootste belastingbetalers 3 miljoen klanten voor energie 1 e aardgasleverancier 11,1 miljard over e voor energie- en milieudiensten medewerkers waarvan aanwervingen in miljoen particuliere klanten voor afvalinzameling en -verwerking De centrale van Drogenbos in 1929 GDF SUEZ is meer dan 150 jaar in België aanwezig. Met haar medewerkers is de Groep één van de belangrijkste werkgevers van het land. Haar Belgische dochterondernemingen zijn actief in de elektriciteitsproductie, de levering van elektriciteit en aardgas, energie-efficiëntiediensten, water- en afvalbeheer. Tijdslijn Stichting van de Generale Maatschappij van België Oprichting van de Compagnie Mutuelle de Tramways Fabricom wordt opgericht in Brussel Geboorte van SITA België Tractebel vloeit voort uit de fusie tussen Tractionel en Electrobel Electrabel ziet het daglicht na de fusie tussen de ondernemingen Ebes, Intercom en Unerg

4 6/7 Het grootste energiebedrijf van België Een aanzienlijke maatschappelijke en economische bijdrage. 1 e producent van groene energie, voor 100% in België opgewekt 400 miljoen euro investeringen De STEG-centrale van Amercoeur Via Electrabel is GDF SUEZ actief in de elektriciteitsproductie, de verkoop van elektriciteit en aardgas en het leveren van energiediensten. Electrabel reikt haar 3,1 miljoen residentiële, professionele, industriële en openbare klanten innovatieve diensten en oplossingen aan. Haar productiepark kenmerkt zich door een energiemix van hernieuwbare energiebronnen, fossiele brandstoffen en kernenergie. De CO 2 -emissies van het park behoren tot de laagste van Europa. Haar verkoop- en productieactiviteiten worden ondersteund door tradingoperaties en een voortdurende optimalisering van het productiepark. Electrabel levert een aanzienlijke bijdrage tot het maatschappelijke en economische leven in België. Zo investeert de onderneming in omvangrijke lokale projecten om de efficiëntie van haar productiepark te verbeteren, in bijkomende hernieuwbare capaciteit, in de voortdurende verbetering van de veiligheid in haar kerncentrales... Deze investeringen

5 8/9 Electrabel 9,9 GW productiecapaciteit waarvan 58% geen CO 2 uitstoot medewerkers* bedragen gemiddeld ongeveer 400 miljoen euro per jaar. Met werknemers* behoort de onderneming tot de grootste werkgevers van België. Haar callcenter N Allo telt ongeveer medewerkers. Over de periode heeft Electrabel bijna personen aangeworven. GDF SUEZ is één van de grootste belastingbetalers aan de Belgische staat. Voor 2012, bedraagt het bedrag aan belastingen en taksen ten laste van Electrabel 577 miljoen euro. Laborelec, het technisch en wetenschappelijk kenniscentrum van GDF SUEZ in België, telt 247 onderzoekers of bijna één vierde van het R&D-personeel van GDF SUEZ wereldwijd. Laborelec heeft een indrukwekkende knowhow opgebouwd op het vlak van productie, transport, distributie en eindgebruik van elektriciteit en gas. Het onderzoek spitst zich toe op het beperken van de milieu-impact, de energiesystemen van de toekomst, een verbeterde beschikbaarheid van de centrales en een optimalisatie van het onderhoud. 3,1 miljoen klanten voor elektriciteit en/of gas 577 miljoen euro belastingen in 2012 * Belgische filialen inbegrepen

6 10/11 GDF SUEZ levert multitechnische diensten via haar entiteiten Cofely Axima, Cofely Fabricom en Cofely Services. Deze drie ondernemingen, die naargelang de specifieke behoeften van hun klanten afzonderlijk of met elkaar opereren, bieden technische oplossingen aan voor de sectoren infrastructuur, gebouwen, industrie, energie, olie & gas en luchthavens. Kortom, overal waar hun expertise kan bijdragen tot de verbetering van energieprestaties, duurzaamheid en levenskwaliteit. In 2012 hebben deze Belgische ondernemingen 947 personen aangeworven. Cofely Axima Cofely Fabricom Cofely Services De Belgische marktleider voor engineering en energie-efficiëntie 197 miljoen medewerkers 833 miljoen medewerkers 335 miljoen medewerkers

7 12/13 Tractebel Engineering 500 miljoen Brug in aanbouw boven de E19 Tractebel Engineering is een internationaal engineeringbedrijf met meer dan medewerkers, over de hele wereld verspreid. De onderneming is een toonaangevende speler in engineeringadvies en technische bijstandsverlening aan uiteenlopende sectoren zoals elektriciteit, kernenergie, aardgas, industrie en infrastructuren, zowel in de openbare als in de privésector. Haar dienstenaanbod omvat een brede waaier van engineeringoperaties die de volledige levensduur van de installaties van haar klanten bestrijken. De onderneming treedt daarbij op als hoofdaannemer, owner s engineer of adviserend ingenieur. Tractebel Engineering heeft als missie om langlopende partnerschappen met haar klanten uit te bouwen, om hen op die manier te helpen bij het bereiken van hun doelstellingen op het vlak van concurrentievermogen, betrouwbaarheid en veiligheid. Om daarin te slagen, ontwikkelen de multidisciplinaire teams van Tractebel Engineering technologisch innovatieve oplossingen die economisch aan technisch rendement koppelen. Deze multidisciplinaire aanpak vormt, samen met de opgebouwde ervaring in operationele ondersteuning, de grootste troef van de onderneming medewerkers in België Aanwezig in 20 landen

8 14/15 Een sterke aanwezigheid in alle vakgebieden van afvalbeheer en water SITA is al sinds 1972 marktleider voor afvalbeheer in België. De onder neming bestrijkt de volledige afvalcyclus: van inzameling over verwerking naar recyclage, compostering en terugwinning van energie of organische stoffen. Zo kent 86,6% van het verwerkte afval een tweede leven in de vorm van secundaire grondstoffen of wordt het aangewend voor de productie van stoom of elektriciteit. Met haar knowhow en vele partnerschappen is de onderneming in staat om alle vormen van afval te beheren: huishoudelijk en industrieel, gevaarlijk of niet-gevaarlijk. SITA is over het hele land aanwezig en kan bijgevolg al haar klanten uit de privéen overheidssector lokaal verankerde diensten aanbieden. SITA 5 miljoen particulieren worden bediend 56 vestigingen in België 2,97 miljoen ton afval verwerkt ondernemingen vertrouwen hun afvalinzameling toe medewerkers 457 miljoen

9 16/17 Degrémont en Ondeo IS SAFEGE, dochteronderneming van SUEZ ENVIRONNEMENT, is een multidisciplinair engineeringbureau dat klanten bij hun planningkeuzes en infrastructuurontwerpen begeleidt, in alle projectfasen en in de volgende domeinen: water en waterbouwkundige infrastructuren; milieu en afval; stadsplanning, transport, energie en telecommunicatie. 22 miljoen Behandeling van m 3 industrieel afvalwater per jaar Safege Productie van 4,4 miljoen m 3 gedemineraliseerd water per jaar 112 miljoen + 60 dienstverleningscontracten met de Europese Commissie Waterzuiveringsstation van Basse-Wavre Degrémont Benelux, de allereerste dochter onderneming die Degrémont buiten Frankrijk heeft opgericht, is sinds 1948 actief op de Belgische markt van waterbehandeling. De onderneming ontwerpt en bouwt installaties voor drinkwaterproductie, afvalwaterzuivering en slibbehandeling voor de openbare sector. Industriële klanten kunnen bij Degrémont Industry via Ondeo IS terecht voor globale turnkey bouwoplossingen of voor specifieke diensten zoals de exploitatie van waterbehandelingsinstallaties of de verhuur van mobiele eenheden.

10 18/19 Een referentiewerkgever België is het tweede Europese land waar de Groep in 2012 de meeste aanwervingen heeft verricht personen kregen een opleiding in 2012 of opleidingsuren GDF SUEZ is een referentiewerkgever in België. Dat komt tot uiting in een dynamisch aanwervingsbeleid, gekoppeld aan een aandachtige begeleiding van loopbaantrajecten. De Groep biedt haar medewerkers de kans om een aantrekkelijke carrière met veel doorgroeimogelijkheden uit te bouwen, zowel in België als in het buitenland. België is het tweede Europese land waar de Groep in 2012 de meeste aanwervingen heeft verricht; in totaal personen of ongeveer 9% van het volledige personeelsbestand in het land. Eén vijfde van de aanwervingen betrof vrouwen, wat overeenstemt met hun proportionele aanwezigheid binnen de Groep in België. Opmerkelijk is ook dat werknemers ouder dan 45 jaar goed waren voor 14% van de nieuw aangetrokken medewerkers. Voorts moet worden onderstreept dat 98,6% van de Belgische medewerkers een arbeids overeenkomst van onbepaalde duur heeft. Diensten: (53%) Energie: (33%) Milieu: (10%) Corporate: 789 (4%) kaderleden of 26% van de werknemers medewerkers in de Groep in België

11 20/21 Een oprecht sociaal engagement De bevordering van diversiteit en gelijke kansen is een hoeksteen van het werkgelegenheidsbeleid van GDF SUEZ. Gelijkheid Man Vrouw Doelstellingen aanwezigheid vrouwelijke medewerkers tegen 2015 GDF SUEZ 35% van de aanwervingen 25% van de kaderleden Electrabel vandaag 36% van de aanwervingen 22% van de kaderleden Door de aard van hun vakgebieden onderhouden de Belgische dochter ondernemingen van GDF SUEZ al jarenlang nauwe banden met de lokale gemeenschappen waarin ze actief zijn. De sociale acties van GDF SUEZ zijn gedragen door de overtuiging dat solidariteit, gelijke kansen en een universele toegang tot kennis en werk voor de samenleving even belangrijk zijn als goed draaiende Jongeren Electrabel is medeorganisator van de olympiade voor de promotie van technologieën waaraan jongeren deelnemen. Personen met een handicap Cofely Services biedt stageplaatsen aan in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Blinden en Doven. ondernemingen. De bevordering van diversiteit en gelijke kansen is dan ook een hoeksteen van het tewerkstellingsbeleid van GDF SUEZ. Dat engagement van de Groep vertaalt zich elke dag in initiatieven voor gelijke kansen tussen man en vrouw, werkgelegenheid voor ouderen en jongeren of in concrete acties voor de inpassing van kwetsbare bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt. Oudere werknemers SITA stelt oudere werknemers voor om zich tot vrachtwagenchauffeur om te scholen.

12 22/23 Lokale sponsoring en mecenaatsacties Het mecenaatsbeleid van GDF SUEZ spitst zich in België toe op vier grote domeinen. Solidariteit en integratie Doelstelling: hulpverlening aan kinderen in moeilijkheden en aan de minstbedeelden Voorbeeld: Partnerschap met SOS Kinderdorpen met steun voor de Belgische projecten, zoals de duurzame renovatie van het kinderdorp in Bande (Marche-en-Famenne) Cultuur Doelstelling: opwaardering van het cultureel erfgoed, met een bijzondere aandacht voor muziek Voorbeeld: De Groep heeft in grote mate bijgedragen tot de totstandkoming van het Magritte Museum in Brussel Milieubescherming Doelstelling: bescherming en behoud van het milieu Voorbeeld: Electrabel steunt het Centrum voor Natuurobservatie Aquascope-Virelles dat volledig en autonoom op hernieuwbare energie werkt Integratie via sport Doelstelling: maatschappelijke herinschakeling van jongeren in moeilijkheden via sportbeoefening Voorbeeld: Sinds 2003 begeleidt de Groep het Belgian Paralympic Committee dat ijvert voor de maatschappelijke herinschakeling van gehandicapten via sportbeoefening

13 Onze waarden Gedrevenheid Durf Engagement Verbondenheid AANWERVINGEN ONDERZOEK EN INNOVATIE INVESTERINGEN INDUSTRIELE UITMUNTENDHEID SOLIDARITEIT EN NABIJHEID Uw contacten voor GDF SUEZ in België Verkoop van elektriciteit en gas en bijhorende diensten Electrabel Particuliere klanten: Professionele klanten: KMO s en gebouwenbeheerders: Energiediensten Cofely Axima Cofely Fabricom Cofely Services Suez Environnement Water Degrémont Ondeo Industrial Solutions Afval Tractebel Engineering Sita C.O. Simón Bolívarlaan Brussel

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN ONZE WAARDEN Gedrevenheid Onze prestaties op lange termijn garanderen voor al onze belanghebbenden, door voortdurend te streven

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2013

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2013 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2013 VANDAAG INVESTEREN IN DE ENERGIE VAN MORGEN Electrabel maakt deel uit van GDF SUEZ, een wereldleider voor energie. De onderneming is marktleider in België, haar historische

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

direct op de hoogte www.corporateleaflet.gasnaturalfenosa.com

direct op de hoogte www.corporateleaflet.gasnaturalfenosa.com slimme energie direct op de hoogte www.corporateleaflet.gasnaturalfenosa.com Wie zijn wij en wat doen wij Gas Natural Fenosa... 07 Gasinkoop en transport... 09 Distributie van gas en elektriciteit...

Nadere informatie

GDF SUEZ Energie Nederland COMPANY PROFILE

GDF SUEZ Energie Nederland COMPANY PROFILE GDF SUEZ Energie Nederland COMPANY PROFILE 2 3 Samen werken aan slimme energieoplossingen Bedrijven en particulieren verder helpen met de juiste energie. Daarvoor zet GDF SUEZ zich al 200 jaar in. Om te

Nadere informatie

Electrabel in 2012. Een betrouwbare in een jaar vol uitdagingen

Electrabel in 2012. Een betrouwbare in een jaar vol uitdagingen Electrabel in 2012 Een betrouwbare energiepartner in een jaar vol uitdagingen Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van Electrabel in 2012. Meer informatie is te vinden op de websites

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

nr.05 erspectief DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM

nr.05 erspectief DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM erspectief nr.05 DE INDUSTRIËLE ACTIVITEITEN VAN GDF SUEZ JULI 2009 DOSSIER DE ENERGIEVRAAG BEHEREN, EEN COMPLEX VAKGEBIED MW -24 NIEUWE SLUIZEN IN PANAMA COMPETENTIEMECENAAT: HET MAGRITTE MUSEUM p04 Actualiteit

Nadere informatie

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel

www.suez-environnement.com CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel CONTACTGEGEVENS BelgiE Aandeelhoudersrelaties SUEZ ENVIRONNEMENT c/o SUEZ-Tractebel NV Troonplein 1 (T530) 1000 Brussel Gratis Nr 0 800 120 35 Vanuit het buitenland: + 32 2 510 79 30 Fax: 02 510 75 46

Nadere informatie

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een

ENERGIE. Brief aan de aandeelhouders. «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 11 Brief aan de aandeelhouders MAART 2012 EDITORIAAL «Dankzij zijn evenwichtige bedrijfsmodel is GDF SUEZ erin geslaagd om in een buitengewoon moeilijke context

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten

JUNI 2010. De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten ENERGIE GDF SUEZ La lettre des actionnaires 06 Brief aan JUNI 2010 de aandeelhouders EDITORIAAL De grote uitdagingen van de eeuw liggen besloten in onze vakgebieden en activiteiten «De jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

BASF in Antwerpen Verslag 2013

BASF in Antwerpen Verslag 2013 BASF in Antwerpen Werkoverleg tussen BASF-medewerkers aan een productieinstallatie (vlnr): Gwen Cardon, Michel Palinckx, Wim Baeten en Hans Schuyten. Chemicals Het segment Chemicals omvat onze activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenrapport en duurzame ontwikkeling

Activiteitenrapport en duurzame ontwikkeling Activiteitenrapport en duurzame ontwikkeling 2013 COFELY COFELY ENERGY EUROPE ENERGY INTERNATIONAL GLOBAL GAS & LNG GDF SUEZ 147 200 medewerkers Omzet : 81,3 miljard ENERGY SERVICES 87 500 medewerkers

Nadere informatie

BASF in Antwerpen Verslag 2014

BASF in Antwerpen Verslag 2014 150 jaar Overleg voor de nieuwe butadieeninstallatie: Stijn Vermeulen, Amy Raeymakers en Kenneth Verschueren Chemicals Het segment Chemicals omvat onze activiteiten voor basischemicaliën en tussenproducten.

Nadere informatie

CAMPUS DE NAYER BEDRIJVENGIDS. Jobinfobeurs 19 februari 2013

CAMPUS DE NAYER BEDRIJVENGIDS. Jobinfobeurs 19 februari 2013 CAMPUS DE NAYER BEDRIJVENGIDS Jobinfobeurs 19 februari 2013 Voorwoord Beste student, Beste collega, Beste bedrijfsrelatie, Met deze bedrijvengids willen we onze jobinfobeurs 2013 op een adequate en professionele

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Werken aan een duurzaam leven. Activiteitenverslag 2011 België-Luxemburg. www.siemens.be

Werken aan een duurzaam leven. Activiteitenverslag 2011 België-Luxemburg. www.siemens.be s Werken aan een duurzaam leven Activiteitenverslag 2011 België-Luxemburg www.siemens.be Inhoud 04 Boodschap van het management 06 Management Siemens België-Luxemburg 08 Kerncijfers 14 Megatrends 20 Strategie

Nadere informatie

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Persdossier Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Inhoud In het kort 3 De toekomst volgens Eneco 4 Duurzaam, Decentraal, Samen 4 Transitie 5 Het huis van de toekomst

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013 Persdossier Meest recente update: 18 oktober 2013 Contact: Katrien Denef of Ellien Stinissen +32 15 40 41 40 pressbelgium@eneco.com katrien.denef@eneco.com ellien.stinissen@eneco.com Inhoud In het kort

Nadere informatie

Pionier van nature. Activiteitenverslag 2010. België - Luxemburg. www.siemens.be

Pionier van nature. Activiteitenverslag 2010. België - Luxemburg. www.siemens.be Pionier van nature België - Luxemburg Activiteitenverslag 2010 www.siemens.be Inhoud 02 Boodschap van het management 04 Management Siemens België-Luxemburg 06 Kerncijfers Megatrends Onze strategie 12 Demografische

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Persdossier Meest recente update: 13 mei 2014 Persdienst: pressbelgium@eneco.com Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Back-up: Vincent De Dobbeleer +32 485 08 37 16 Inhoud In het kort

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie

Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Duurzame ontwikkeling: een kans voor de chemie Solvay Way is het initiatief voor maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid en speelt een centrale rol in de visie van de Groep om een model voor

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag 2006 1 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

Rødsand Wind Park I, E.ON Zweden. Met E.ON kunt u zaken doen

Rødsand Wind Park I, E.ON Zweden. Met E.ON kunt u zaken doen M e t E. O N k u n t u z a k e n d o e n. Rødsand Wind Park I, E.ON Zweden Met E.ON kunt u zaken doen Door toenemende dynamiek op de wereldenergiemarkt en als gevolg van een toenemend aantal aanbieders

Nadere informatie