GDF SUEZ Energie Nederland COMPANY PROFILE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GDF SUEZ Energie Nederland COMPANY PROFILE"

Transcriptie

1 GDF SUEZ Energie Nederland COMPANY PROFILE

2 2 3 Samen werken aan slimme energieoplossingen Bedrijven en particulieren verder helpen met de juiste energie. Daarvoor zet GDF SUEZ zich al 200 jaar in. Om te groeien blijven we onze energie richten op innovatie. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst. Inhoudsopgave Samen werken aan slimme energieoplossingen Energie om doelen te bereiken Kwaliteit om te leveren Mensen om het verschil te maken Een toekomst om verder te komen Een toekomst vol mogelijkheden We zitten midden in een transformatie. Als energieproducent gaan wij van groot, ver en veel, naar klein, op maat en dichtbij. Die omslag is niet van de een op de andere dag gemaakt. Daarom zoeken we met de samenleving, overheden, partners en natuurlijk onze klanten stap voor stap naar slimme oplossingen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van vloeibaar gemaakt gas, energiebesparende projecten bij grote organisaties, terugdringen van het energieverbruik van consumenten en het ombouwen van productielocaties naar duurzame proeftuinen met onder meer zonneparken. dankzij een sterke afkomst Duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar. Dat zijn de kernbegrippen van onze kijk op energie. Dat brengen we in de praktijk dankzij onze ervaring en het feit dat we een internationaal en sterk bedrijf zijn. Bovendien hebben we altijd geïnvesteerd in alleen de beste kwaliteit. Onze centrales in Nederland zijn daardoor state of the art en zijn onderdeel van een uitgekiende mix (gas, zon, kolen, wind). Maar het begint allemaal met onze mensen. Dat zijn stuk voor stuk vak s pecialisten, door voort durende scholing en beleid dat gericht is op het bieden van kansen en ontwikkelmogelijkheden. In deze brochure leest u hier meer over.

3 4 5 Flexibel inspelen op pieken en dalen in energieafname Energie om doelen te bereiken Energie is voor onze klanten geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Wij zien onze taak dan ook breder dan het leveren van elektriciteit of gas. We willen onze klanten echt verder helpen. Dit doen we voor bedrijven onder de naam GDF SUEZ en voor particulieren onder de naam Electrabel. Voor bedrijven GDF SUEZ is er voor bedrijven en organisaties uit alle sectoren. Van industrie en land- en tuinbouw, tot onderwijs, zorg, retail en vastgoed. En of een organisatie nu groot is en veel aansluitingen heeft, of klein en bescheiden: we bieden altijd een energieoplossing die precies past. Dit komt doordat we samen optrekken met onze klanten: we luisteren goed, geven persoonlijke adviezen en praktische tips. Zo hebben we samen met onze klanten Encharge ontwikkeld, waarbij we flexibel inspelen op pieken en dalen in de energieafname. En waarmee onze klanten geld kunnen verdienen door bijvoorbeeld het productieproces tijdelijk stil te leggen.

4 6 7 Energie Water LNG LNG SOLUTIONS Technische dienstverlening GDF SUEZ: energie, water, afval en energiediensten Energie consumenten Technologie Afval management Voor particulieren Electrabel helpt klanten bij het maken van de best passende keuzes rondom energie. We leveren relevante producten en diensten tegen aantrekkelijke tarieven. We gaan daarbij verder dan de standaardproducten. Samen met Zonneplan ontzorgen we bijvoorbeeld klanten volledig die kiezen voor zonnepanelen. Daarnaast zijn we een vriendelijke en persoonlijke energie leverancier. Dit betekent dat we goed bereikbaar zijn, duidelijke informatie geven in begrijpelijke taal en direct hulp bieden als onze klanten dat nodig hebben. Met specialisme in energie, services, water en milieu GDF SUEZ is meer dan een leverancier van energie. We zijn specialist op het gebied van energie, services, water en milieu. Met die kennis en ervaring kunnen we totaaloplossingen bieden die onze klanten echt verder brengen. Gas & Olie GDF SUEZ Energie Nederland: energie voor bedrijven en particulieren. Electrabel: energieleverancier voor consumenten. SITA Nederland zamelt alle soorten afval in en verwerkt of recyclet het. Cofely Fabricom: service organisatie voor technische dienstverlening in olieen gasindustrie en duurzame alternatieve energiemarkt. GDF SUEZ E&P spoort aardgas en -olie op en brengt het via offshore pijpleidingsystemen aan land. Met de kracht van een wereld leider We staan in Nederland niet op onszelf, maar maken de gebruik van de kracht van de GDF SUEZ groep. Met bijna collega s in meer dan 70 landen zetten we ons in voor onze klanten en een duurzame toekomst. Wij zijn de grootste onafhankelijke elektriciteitsproducent ter wereld en de grootste dienstverlener op het gebied van energieoplossingen. Wij willen marktleider zijn in de energietransitie in Europa en dé toonaangevende energieonder neming in markten met een sterke groei. Om dit te realiseren hebben wij een fonds van 100 miljoen euro opgericht om innovatie te ondersteunen en nieuwe activiteiten in de energiesector te ontwikkelen. In 2013 realiseerden we een omzet van ruim 81 miljard euro. Onze organisatie staat genoteerd aan de beurzen in Brussel, Luxemburg en Parijs. Cofely Nederland is de expert op het gebied van technologie voor energiebesparing. Ondeo Industrial Solutions levert apparatuur, installaties en diensten voor waterbehandeling en slibmanagement. LNG SOLUTIONS LNG Solutions levert vloeibaar aardgas.

5 8 9 Wij ontwikkelen zonneparken in Zwolle en Nijmegen Kwaliteit om te leveren Voor economische groei en welvaart is een betrouwbare energievoorziening nodig. Fossiele brandstoffen zorgen voor deze betrouwbaarheid, maar hebben ook een belangrijk nadeel: ze zijn de grootste veroorzaker van het broeikaseffect. Wij zetten daarom vol in op duurzame energiebronnen. Op dit moment is het technisch en economisch nog niet mogelijk om alleen met duurzame energiebronnen energie op te wekken. Grote centrales blijven daardoor nog tientallen jaren nodig. Door een optimale energiemix en state of the art centrales zorgen we dat we het milieu zo min mogelijk belasten. Optimale energiemix GDF SUEZ wekt in Nederland met vier bronnen elektriciteit op: zon, wind, gas en kolen. Deze vier bronnen combineren we slim. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten altijd elektriciteit hebben ook als het niet waait of als de zon niet schijnt. Zon Zonnepanelen nemen in Nederland een enorme vlucht. Zonnepanelen zijn duurzaam omdat ze zon omzetten in stroom zonder CO 2 uit te stoten. Een ander voordeel is dat de opgewekte stroom direct kan worden gebruikt, wat voordelig is voor de energierekening. Wij bieden klanten ondersteuning bij het maken van de juiste keuze over zonne-energie en het installeren van panelen bij hun bedrijf of huis. Daarnaast willen wij klanten de mogelijkheid bieden zonnestroom af te nemen van de zonneparken die wij in Nederland ontwikkelen in Zwolle en Nijmegen.

6 10 11 Windpark Eems Wind Bij het opwekken van elektriciteit met windturbines komt geen CO 2 vrij. Windenergie is dan ook een zeer schone vorm van energie. Bovendien is wind gratis. Wind is daarom een belangrijke bouwsteen in de verduurzaming van de totale energiemix. Op het terrein van de Eemscentrale en in Delfzijl hebben we inmiddels 21 wind molens, met een totaal opgesteld vermogen van 56 MW: goed voor groene stroom voor zo n huishoudens. We hebben de ambitie om de hoeveelheid windenergie, fors te laten groeien. Op dit moment wordt in Nederland nog maar 1% van onze energie opgewekt met wind. Wij willen helpen dit aandeel te laten toenemen door 600 MW wind beschikbaar te hebben in Gas Van alle fossiele brandstoffen is gas de schoonste. Gascentrales spelen een belangrijke rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening. Als de vraag naar energie een piek heeft (bijvoorbeeld als het heel koud is), kan een gas centrale snel meer vermogen leveren. Ook als het aanbod van wind- en zonne-energie terugvalt, kunnen we direct overschakelen op gas. Kolen Kolencentrales maken ook deel uit van onze energiemix om energie beschikbaar en betaalbaar te houden voor onze klanten. Bovendien investeren wij in hightech centrales met een hogere efficiëntie (waardoor minder kolen nodig zijn) en een lagere uitstoot. Centrale Bergum Eemscentrale Hoofdkantoor Zwolle Maxima-centrale Centrale Harculo Centrale Rotterdam Centrale Gelderland WKC Air Products Legenda Gas Kolen Biomassa Wind Hoofdkantoor State of the art Schoonste centrales ter wereld Op de eerste Maasvlakte hebben we een ultramoderne kolen/biomassacentrale gebouwd met een vermogen van 736 MW. Deze centrale is de schoonste ter wereld. De reden? Het energierendement is zeer hoog (46 procent) en de centrale kan naast kolen tot 50 procent biomassa meestoken. Bovendien liggen de rookgasemissies laag, brengen we de CO 2 -uitstoot omlaag en hergebruiken we restproducten, bijvoorbeeld voor de productie van gips. En we blijven investeren in nieuwe technologie en innovatie om uitstoot te verminderen. Ook de Maxima-centrale in Lelystad hoort tot de wereldtop als het gaat over schoon. Deze centrale is in 2010 in gebruik genomen en heeft twee ultra moderne en zeer efficiënte STEG (stoom en gas) eenheden. De eenheden hebben een totaal opgesteld vermogen van 878 MW en een hoog rendement van bijna 60 procent. De centrale kan jaarlijks 1,6 miljoen huishoudens van energie voorzien.

7 Blijven groeien Medewerkers van GDF SUEZ zijn vakspecialisten met passie voor hun werk en hart voor de klant. Ze krijgen de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid om te excelleren op hun vakgebied en het maximale uit zichzelf te halen. Bovendien krijgen onze medewerkers de ruimte om persoonlijk en professioneel te blijven groeien. Dat doen we met opleidingen, persoonlijke begeleiding en de mogelijkheid om door te stromen naar een ander vakgebied in onze organisatie. Doordat we een groot bedrijf zijn, is er veel mogelijk: van techniek tot commercie en van LNG tot ICT. Midden in de maatschappij Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Allereerst natuurlijk in hun dagelijkse werk, maar ook daarbuiten. Is een medewerker persoonlijk betrokken bij een initiatief in het verenigingsleven? Bijvoorbeeld op het gebied van solidariteit, sport, cultuur en milieu? Dan ondersteunen we dat met ons sponsor programma GDF SUEZ DOET! Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: we nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid en we slaan een brug tussen onze onderneming en de samenleving. Mensen om het verschil te maken Een sterke geschiedenis en organisatie, een optimale energiemix en state-of the art centrales zijn voorwaarden om onze klanten verder te helpen met de juiste energie. Maar dat is niet alles. Om de vraag van onze klanten echt goed te begrijpen én er een goed antwoord op te geven, zijn mensen nodig die het verschil maken. Die mensen werken bij GDF SUEZ. Daarnaast hebben we ons eigen Team GDF SUEZ: een groep medewerkers die elk jaar een sportieve uitdaging aangaat voor het goede doel. Bijvoorbeeld om deel te nemen aan Alpe d HuZes en Mont Ventoux onder het motto Groot verzet tegen kanker. Kiran Fonds in Nepal: GDF SUEZ DOET!

8 14 15 Wij willen de leider zijn van de energie transitie Een toekomst om verder te komen Transitie, dat is waar het om draait in onze organisatie. Van fossiel naar duurzaam, van standaard naar op maat. Dit kunnen we niet alleen. We maken de omslag samen met overheden, partners en onze klanten. Zo realiseren we zonneparken op de terreinen van centrales, maken we vloeibaar gemaakt aardgas beschikbaar voor de transportsector en denken we mee over duurzaam ondernemen bij grote en kleine bedrijven. Centrales worden zonneparken Op de terreinen van de centrales in Zwolle en Nijmegen bouwen we zonnestroomparken. Deze parken horen bij de grootste van ons land, met per locatie ruim panelen die samen goed zijn voor 2 MW. We willen stroom van deze parken leveren aan Electrabel klanten. Zij kopen het recht op de opgewekte stroom en wij brengen dit bedrag in mindering op hun rekening. Zo vergroenen we samen een deel van de energie met lokaal opgewekte zonnestroom. Vloeibaar gemaakt aardgas: schoner en goedkoper Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) is wat ons betreft dé brandstof voor de toekomst. LNG levert milieuwinst op én financieel voordeel voor de transportsector. De CO 2 -uitstoot en het fijnstofgehalte van LNG liggen veel lager dan bij diesel, en bovendien zijn motoren op LNG stiller.

9 16 17 Om LNG beschikbaar te maken voor de hele transportsector, hebben we samen met Cofely - GDF SUEZ LNG Solutions - opgericht. Het eerste LNG tankstation hebben we al geopend: in Duiven. De komende drie tot vijf jaar volgen er nog veertien. We weten wat we doen. We zijn Europees marktleider in LNG en hebben productielocaties in onder meer Noorwegen, Jemen, en Tobago. Daarnaast regelen we het vervoer. We maken aardgas vloeibaar, waardoor het ongeveer 600 keer kleiner wordt en in speciale LNG-tankers over zee kan worden getransporteerd. We hebben hiervoor eigen tankers en in West-Europa een aantal lange termijn opslag terminal. Encharge: slim stroom verdelen Voor een betrouwbare energievoorziening is een continue balans in vraag en aanbod van elektriciteit noodzakelijk. Tot voor kort was het aanpassen van het aanbod (door energiebedrijven) de enige mogelijkheid om een afwijking tussen vraag en aanbod te compenseren. Encharge biedt nu de mogelijkheid om ook door de afname van een klant aan te passen, een afwijking tussen vraag en aanbod te compenseren. Uiteraard altijd in overleg met die klant. Zo werken we samen met klanten aan een energie-zeker Nederland. Bovendien is deze dienst ook aantrekkelijk voor onze klanten omdat er een financiële vergoeding tegenover staat. LNG: een schone en milieuvriendelijke brandstof The Green Quest Duurzaam ondernemen levert ook financieel profijt op. Dat is onze overtuiging. Samen met Het Financieele Dagblad, BNR en zusterbedrijven Cofely en Sita, maken we daarom jaarlijks een zoektocht naar oplossingen om groener en duurzamer te gaan ondernemen. Dit doen we onder de noemer The Green Quest. In een landelijke campagne kan het publiek onze zoektocht volgen en meedenken over oplossingen. In eerdere edities brachten we onder meer de CO 2 -uitstoot van het Koninklijk Concert gebouw met de helft terug, en de hoeveelheid niet recyclebaar afval van het St. Elisabeth Ziekenhuis met 90%. Resultaat: een gezamenlijke besparing van bijna een miljoen euro.

10 18 19 Met ervaring de toekomst in Electrabel Société Lyonnaise des Eauz et de l Éclairage International Power Algemene Nederlandse Maatschappij Compagnie Mutuelle de Tramways Gaz de France GDF SUEZ Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez SUEZ Suez Lyonnaise des Eaux

11 onze waarden drive commitment daring cohesion Kijk voor meer informatie op: Hoofdkantoor Bezoekadres: Grote Voort BL Zwolle gdfsuez.nl Postadres: Postbus GB Zwolle Tel +31 (0) Zakelijke markt Afdeling Customer Support Tel +31 (0) Electrabel Nederland Consumenten en kleinzakelijk Tel +31 (0) C280814v01

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Experts aan het woord.

Experts aan het woord. Over de toekomst van energie Experts aan het woord. Een e-book van Nuon / Vattenfall e-book over de toekomst van energie copyright november 2011 Nuon / Vattenfall Inhoud Voorwoord: Naar een duurzamere

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS

GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS MEDIANIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NUMMER 2 MEI 2010 GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS Door de snel toenemende vraag naar datadiensten groeit de markt voor datacenters sterk. Dit komt niet

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie