Beste collega s, Prettig weekend, Philippe ********

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste collega s, Prettig weekend, Philippe ********"

Transcriptie

1 Beste collega s, Energie is brandend actueel. Elke dag heeft de pers het over het risico dat België loopt op het vlak van bevoorradingszekerheid, de nieuwe beleidslijnen in het federale regeerakkoord, beslissingen inzake CO 2. In die context moet Electrabel, als grootste producent en leverancier in België, haar stem laten horen. Daarom heb ik twee interviews toegestaan aan de economische kranten De Tijd en L Echo, interviews die zaterdag verschijnen. Zonder vooruit te lopen op wat de journalisten van het lange interview zullen behouden, wil ik de kernboodschappen al met jullie delen op My Horizon. Wat is de situatie in onze kerncentrales? Hoe bereiden we ons voor op de winter ? Wat zijn onze commerciële doelstellingen? Wat is mijn ambitie voor Electrabel? Ik vind het vooral belangrijk dat Electrabel zich laat horen. Ik sta er echter op dat we onze uitspraken doen met het grootste respect voor onze gesprekspartners en dat we de uitdagingen voor onze sector zo rationeel en pedagogisch mogelijk uitleggen. Ik nodig jullie ook uit om, zoals jullie altijd al hebben gedaan, onze projecten en verplichtingen te blijven verduidelijken. Ik zal heel aandachtig alle opmerkingen en commentaren lezen die jullie sturen naar interne communicatie. Prettig weekend, Philippe ******** Energie is brandend actueel. In die context moet Electrabel, als grootste producent en leverancier in België, haar stem laten horen. Daarom heb ik twee interviews toegestaan aan de economische kranten De Tijd en L Echo, interviews die zaterdag verschijnen. Zonder vooruit te lopen op wat de journalisten van het lange interview zullen behouden, wil ik de kernboodschappen al met jullie delen. 1. We staan aan de vooravond van een risicowinter. Hoe staat u tegenover de overheidscampagne OFF-ON en het huidige debat over de bevoorradingszekerheid? Ik bekijk dit vooral als ingenieur en als directeur van een industriële onderneming die in België investeert. Electrabel doet er alles aan om haar verantwoordelijkheden na te komen en aan haar verplichtingen te voldoen. Ik ben overtuigd dat als elke speler uit de sector (producenten, leveranciers, transport- en distributienetbeheerders, overheden, ) zijn rol speelt en zijn verantwoordelijkheid neemt, het niet tot afschakeling moet komen. 2. Het is toch de fout van Electrabel dat het deze winter zo spannend wordt? Electrabel maakt een moeilijke, voordien ongekende situatie door, met drie van haar kerncentrales die tijdelijk en op hetzelfde moment stil liggen. Dat is een zware slag voor de

2 onderneming en haar medewerkers. We stellen alles in het werk om de centrales op het gepaste moment te herstarten, maar de toestand is heel verschillend. Daarover later meer. Het is vooral belangrijk om in deze situatie een duidelijk onderscheid te maken tussen conjuncturele en structurele elementen. De conjuncturele elementen zijn de tijdelijke en onverwachte onbeschikbaarheid van Tihange 2, Doel 3 en Doel 4. Het fundamentele probleem is het gebrek aan visie en meer nog de instabiliteit in België de afgelopen tien jaar, waardoor het systeem een tijdelijke onbeschikbaarheid niet meer kan opvangen zonder dat de bevoorradingszekerheid in gevaar komt. Het ontbreken van een regeringsbeslissing over de manier om kernenergie te vervangen, de keuze om steenkool te schrappen uit de energiemix (in tegenstelling tot in Duitsland vb.), het gebrek aan steun voor aardgas en de zware subsidiëring van hernieuwbare, intermitterende energie zijn enkele elementen die tot een structurele verzwakking van het energielandschap in België hebben geleid. We moeten deze winter door komen, maar er moet in België vooral nog een na zijn. Daarbij staan we voor een paradox: het investeringsklimaat was in de energiesector bij ons nooit slechter en toch zegt het Planbureau dat tegen 2050 zo n 62 miljard euro moet geïnvesteerd worden om de bevoorrading veilig te stellen. Het is hoog tijd dat alle spelers rond de tafel gaan zitten en dat de overheid een stabiel kader vastlegt. 3. Achter de schermen wordt gefluisterd dat die onbeschikbaarheid u goed uitkomt. Ze zorgt voor hogere marktprijzen en spoort de overheid aan om de kerncentrales te verlengen! Het ergert me dat enkelingen anoniem zulke uitspraken kunnen doen. Het ergert me nog meer dat er aandacht wordt aan geschonken. Het wijst op een diepgaande foutieve inschatting van de sector en zijn uitdagingen. Geen enkele industrieel is blij als een fabriek stilligt. Door de onbeschikbaarheid worden we drie keer gestraft: - We moeten vandaag stroom aankopen op de markt, die we al verkocht hadden maar die we uiteindelijk niet konden produceren. Ondertussen zijn de prijzen gewijzigd. - Onze vaste kosten, die in de kerncentrales erg hoog zijn, blijven dezelfde zelfs als de eenheden niet produceren. - De kosten voor de herstelling van Doel 4 en voor de testen en analyses voor Doel 3 en Tihange 2 zijn torenhoog. Nucleaire veiligheid heeft zijn prijs. De huidige situatie betekent voor Electrabel vooral een zware slag. Maar al onze medewerkers, en zeker ook de medewerkers in de centrales, gaan daar bijzonder professioneel mee om. 4. Wanneer denkt u te kunnen herstarten? Wat kunt u zeggen over de sabotage in Doel 4? Het onderzoek in Doel 4 loopt, het parket heeft ons formeel gevraagd hierover niets te zeggen. Wat de herstellingen betreft: schoepen werden vervaardigd in vier fabrieken in de wereld en ze worden nu in Duitsland samengevoegd. De turbine komt in drie etappes terug per boot.

3 Daarna volgt in Doel een periode van intens werk om de herstart mogelijk te maken. We hopen nog steeds in december te kunnen heropstarten. Onze teams zijn er klaar voor. Voor Doel 3 en Tihange 2 hebben we net een belangrijke week achter de rug met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Ons collega s die verantwoordelijk zijn voor het dossier hebben de hele week onze methodologie voorgesteld aan het FANC en zijn externe experts. De uitwisselingen waren vruchtbaar, heel technisch en heel diepgaand. We zullen zo ver gaan als we maar kunnen. In dit stadium wijst niets erop dat we onze planning moeten herzien. We willen voor de winter ons opstartdossier indienen, de beslissing voor de opstart ligt bij het FANC. De timing is nog niet gekend. 5. Zijn al die problemen in de kerncentrales niet gewoon te wijten aan een verouderd park? Zeker niet! De onbeschikbaarheden die we nu kennen, hebben niet te maken met de leeftijd van onze eenheden. Het zijn trouwens niet de oudste eenheden die getroffen zijn. Onze kerncentrales haalden in het verleden altijd een beschikbaarheidsgraad van 90%. Elk jaar investeren we 420 miljoen euro en om de tien jaar verbeteren we de installaties. Tussen haakjes, het verwondert me dat zij die de voorbije jaren stop kernenergie riepen nu plots betreuren dat de centrales niet draaien. Zelf pleit ik al lang voor een evenwichtige energiemix. Een technologie uitsluiten heeft zware gevolgen. Hernieuwbare energie is nodig, maar back-upeenheden die gehonoreerd worden zijn dat evenzeer. Ik durf nog meer zeggen: hoe meer hernieuwbare energie, hoe meer moet worden geïnvesteerd in de stabiliteit van het systeem. Je moet duidelijk zijn tegen de mensen. Er is een evenwicht nodig tussen de milieudoelstellingen, de wil om de prijzen te matigen en de bevoorradingszekerheid. Als je één ervan voorrang geeft, dan heeft dat dramatische gevolgen. Kijk maar eens naar de factuur van de industriële klanten. Die steeg in Europa met 21%, wat een zware aanval is op het concurrentievermogen. In België blijft de energiecomponent stabiel, maar hij maakt door de stijging van de andere componenten slechts 25% meer uit van de factuur Een evenwicht is nodig en je moet de uitdagingen durven uitleggen. 6. Wat betreft uw leveringsactiviteiten. U hebt zichtbaar moeite om klanten terug te winnen, toch? Onze commerciële activiteiten zijn gestabiliseerd. Tot begin 2013 hebben we veel klanten verloren. Sindsdien hebben mijn marketingteams hard gewerkt om het tij te keren. Maar we bevinden ons natuurlijk op een heel concurrerende markt. Ik wil ook zeggen dat ik begrijp dat de klanten, zeker in een periode waarin het goed stond om op Electrabel in te hakken, twijfelden en overstapten. Ik begrijp hun stap. Er was gedurende enkele maanden een te groot verschil tussen onze aardgasprijzen en die van onze concurrenten. Sinds bijna twee jaar zijn onze prijzen heel competitief en begeleiden we onze klanten bij hun inspanningen om minder te verbruiken.

4 We zijn goed geplaatst en klaar om klanten terug te winnen die ons ooit hebben verlaten. De marktdynamiek speelt vandaag in ons voordeel. Terug klant worden bij Electrabel is een voordelige keuze. 7. Het is toch moeilijk voor Electrabel om zich op de energiemarkt te onderscheiden? Dat denk ik niet. In vergelijking met onze concurrenten beschikken we over meer middelen, te beginnen met onze medewerkers die gekend zijn voor hun professionalisme. De context is inderdaad moeilijk, maar ondanks alles ik wil vol vertrouwen zijn. We staan aan de vooravond van nog ingrijpender veranderingen, maar ik geloof dat Electrabel als onderdeel van GDF SUEZ goed geplaatst is om zowel de residentiële klanten als de ondernemingen de oplossingen aan te bieden die ze nodig hebben. Bij Electrabel moeten we blijven investeren in de expertise van onze collega s en moeten we ons professionalisme blijven ontwikkelen. Dat is essentieel. We moeten ook meer vernieuwen en open staan voor partnerschappen. We hebben alle kwaliteiten van een marktleider. We moeten deze sterkte benutten om met kleine, vernieuwende organisaties samen te werken. We moeten de bevoorrechte partner zijn, of het nu om grote of kleine projecten gaat. Binnen GDF SUEZ moeten we het potentieel van de Groep beter benutten en onze klanten daarvan laten genieten. De Groep is actief in alle schakels van de energieketen, en dat is uitzonderlijk in de sector. Onze klanten moeten van die sterkte kunnen genieten. We zullen leider zijn van de energietransitie. 8. Het regeringsakkoord is heel positief voor Electrabel. De Electrabel-lobby heeft blijkbaar goed gewerkt? Hebt u het akkoord gelezen nog voor het officieel was? Ik zie geen akkoord dat heel positief is voor Electrabel. Ik stel alleen vast dat de regering op korte en middellange termijn inzet op de bevoorradingszekerheid. Wij dragen constructief bij aan het debat om structurele oplossingen te vinden. Als directeur van Electrabel ben ik ook heel duidelijk geweest tegen mijn politieke gesprekspartners. Ik vraag geen positieve discriminatie, maar ook geen negatieve. Ik wil enkel dat Electrabel in dit land wordt behandeld als elke andere grote werkgever, als elke andere belangrijke investeerder, als elke andere grote belastingplichtige. 9. Hoe vat u uw ambitie voor Electrabel samen? Ik wil Electrabel bevestigen als lokale speler die hier produceert, dicht bij de eindklant. Ik ben ook verbaasd als ik sommige politici hoor zeggen dat stroom invoeren de oplossing is. Ik wil niet liever dan hier te investeren. Ik wil dat hier werkgelegenheid wordt gecreëerd en niet over de grens. Ik doe voorstellen in die zin aan de regering, ik hoop dat ze worden opgepikt. Ik wil hiermee ook tot een kalmere en rationele relatie komen met de overheid: zoals ik al zei geen positieve of negatieve discriminatie. We willen erkend worden om wie we zijn en kunnen bijdragen aan oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn en dat voor heel de energiesector in België. Tot slot, en dat is uiterst belangrijk, ben ik een vurig verdediger van het sociaal overleg en van management door vertrouwen. Electrabel moet een referentiewerkgever blijven. We moeten

5 onze medewerkers blijven steunen, meer bepaald met opleidingen en loopbaanmogelijkheden, en we moeten aantrekkelijk zijn voor nieuwe, jonge talenten. Dat is essentieel.

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 18 juni 2012 ENERGIEZEKERHEID PRIMEERT De federale en Vlaamse regering leverden de voorbije maanden de nodige inspanningen om de marktwerking

Nadere informatie

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

ENERGIE OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING. Het regeerakkoord onder de loep. Dreigende black-outs

ENERGIE OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING. Het regeerakkoord onder de loep. Dreigende black-outs Het regeerakkoord onder de loep ENERGIE PVDA STUDIEDIENST OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING Dreigende black-outs Nooit was het risico op een black-out groter dan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie

Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie Ik kom uit een tijd waarin we niets van energie wisten. Ons huis werd warm via een thermostaat en het licht werkte via een knopje.

Nadere informatie

Rijk op pensioen met vastgoed

Rijk op pensioen met vastgoed Rijk op pensioen met vastgoed HOE GELD VERDIENEN MET VASTGOED Stel je financiële toekomst veilig. Investeer in vastgoed door Imed Baatout Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Stel je financiële toekomst veilig Hoofdstuk

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

YERA sectorinterview

YERA sectorinterview YERA sectorinterview Gerrit Jan Schaeffer VITO YERA ging aankloppen bij VITO, VITO staat voor: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. We spraken er met Gerrit Jan Schaeffer, directeur van de

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 38 VERSLAG

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 mei 2011 overleg

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

INTERVIEW INVESTERINGEN EUROPA SCHAALVERGROTING

INTERVIEW INVESTERINGEN EUROPA SCHAALVERGROTING Annette van Soest Peter Arno Broer 8.50 JITSE GROEN (36) van Takeaway.com sloeg met een nieuwe investering van 73 miljoen onlangs een grote slag in Duitsland. En hij is nog lang niet klaar. Een gesprek

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie dinsdag 17 december 2013 - jaargang 16 nummer 10 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Fries zonnekarretje De elektromotor ligt klaar voor montage

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie