De opbrengsten voor 2014 bedragen miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar"

Transcriptie

1 Onder Embargo tot 04/03/ CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar De bedrijfswinst (EBIT) bedraagt 19.7 miljoen euro, een stijging van 31.2% tegenover vorig jaar. De bedrijfscashflow (EBITDA) bedraagt 22.5 miljoen euro, een toename van 17.6% tegenover vorig jaar. De nettowinst van de voorgezette activiteiten bedraagt 13.0 miljoen euro (Courante winst per aandeel van 1.66 euro), een stijging van 32.1% tegenover vorig jaar. De netto kaspositie steeg met 3.7 miljoen euro, van 2.7 miljoen euro tot 6.4 miljoen euro. JENSEN-GROUP heeft een dividend politiek om jaarlijks 0,25 euro per aandeel uit te keren behalve wanneer de resultaten of de financiële situatie dergelijk dividend niet toelaat. Gebaseerd op deze goede jaarresultaten stelt de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders voor om het dividend éénmalig te verhogen met 0,15 euro per aandeel. JENSEN-GROUP breidt verder zijn wereldwijd distributienetwerk uit met de opening van JENSEN Spain S.L. De groep nam op 4 februari 2015 de activiteiten over van zijn spaanse distributeur Boaya S.L.

2 Kerncijfers Resultatenrekening 31/12/ /12/2013 Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers (in miljoen euro) Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Wijziging 12M 12M Opbrengsten 239,6 221,4 8,2% Bedrijfsresultaat (EBIT) 19,7 15,0 31,2% Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 22,5 19,1 17,6% Financieel resultaat -1,5-1,5-1,8% Resultaat voor belastingen 18,2 13,5 34,8% Belastingen -5,2-3,6 42,1% Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 13,0 9,9 32,1% Resultaat van de verkochte activiteiten -0,1-0,1-13,9% Netto resultaat (aandeel van de groep) 13,0 9,8 32,4% Netto cash flow 2 15,8 14,0 13,2% Balans per 31/12/ /12/2013 Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers (in miljoen euro) Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Wijziging 12M 12M Eigen vermogen 70,1 62,2 12,7% Netto financiële schulden -6,4-2,7 134,6% Activa - te koop 0,4 0,4 13,5% Balanstotaal 157,7 137,4 14,8% Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers per aandeel (in euro) Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Wijziging 12M 12M Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 2,86 2,39 19,7% Resultaat voor belastingen 2,32 1,69 37,3% Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) 1,66 1,23 35,0% Netto cash flow 2 2,01 1,75 14,9% Eigen vermogen 8,97 7,83 14,6% Aantal aandelen (balansdatum) ,6% Aantal aandelen (gemiddeld) ,7% 1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningenvoor overige risico's en kosten. Bij de berekening van EBITDA worden alleen de overige provisies in rekening gebracht en niet de provisies voor personeelsverplichtingen. De vergelijkende cijfers van vorig jaar werden eveneens aangepast. 2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen voor overige risisco's en kosten. Bij de berekening van netto cash flow worden alleen de overige provisies in rekening gebracht en niet de provisies voor personeelsverplichtingen. De vergelijkende cijfers van vorig jaar werden eveneens aangepast.

3 Kernactiviteiten Opbrengsten o De opbrengsten stegen tot 239,6 miljoen euro dank zij een goed gevuld orderboek tijdens het jaar. Ook tijdens het derde kwartaal ontving de groep veel orders en realizeerde JENSEN een hoge omzet. Dit is uitzonderlijk. Bedrijfsresultaat o Het geconsolideerd bedrijfsresultaat steeg van 15,0 miljoen euro tot 19,7. Dit is dank zij een hogere activiteitsgraad waardoor de overheadkosten over een hogere omzet verwerkt worden. Overige activiteiten De netto financiële lasten bedragen 1,5 miljoen euro en hebben voornamelijk betrekking op bankkosten (0,8 miljoen euro) en wisselkoersverliezen (0,4 miljoen euro). De netto belastinglasten bedragen 5.2 miljoen euro. De netto kaspositie steeg met 3.7 miljoen euro, van 2.7 miljoen euro tot 6.4 miljoen euro. De provisies stegen met 2,6 miljoen euro door de toename in de provisies voor personeelsverplichtingen: de wijzigingen in de assumpties, voornamelijk een lagere verdisconteringsfactor, resulteerde in een hogere provisie. 3.4 miljoen euro is opgenomen in het eigen vermogen (impact na berekening van het belastingseffect). JENSEN-GROUP breidt verder zijn wereldwijd distributienetwerk uit met de opening van JENSEN Spain S.L. De groep nam op 4 februari 2015 de activiteiten over van zijn spaanse distributeur Boaya S.L. Deze transactie zal geen materiële impact hebben op de geconsolideerde cijfers van JENSEN-GROUP aangezien de meeste activiteiten reeds opgenomen zijn in de geconsolideerde cijfers van de Groep via de verkopen aan de distributeur.

4 Vooruitzichten Het orderboek van JENSEN-GROUP is op jaareinde 33% meer gevuld dan op 31 december Als we de reeds geproduceerde machines op jaareinde mee in rekening nemen, bedraagt de toename 13%. Het orderboek is voldoende goed gevuld om een goede start van 2015 te garanderen. De voornaamste risicofactoren zijn grotendeels dezelfde als vorig jaar: volatiliteit op de financiële markten, die de investeringsbeslissing en financieringsmogelijkheden van de klanten beïnvloedt, en de concurrentiedruk. Overige risico s zijn de volatiliteit in de wisselkoersen en de schommelende grondstof-, energie- en transportprijzen. Dividend JENSEN-GROUP heeft een dividend politiek om jaarlijks 0,25 euro per aandeel uit te keren behalve wanneer de resultaten of de financiële situatie dergelijk dividend niet toelaat. Gebaseerd op deze goede jaarresultaten stelt de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders voor om een éénmalig dividend van 0,15 euro toe te voegen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 19 mei 2015, zal het aandeel vanaf 27 mei 2015 ex-coupon verhandeld worden en zal het dividend betaalbaar zijn vanaf 29 mei 2015 aan de loketten van de KBC bank tegen voorleggen van coupon n 10. Inkoop eigen aandelen De Raad van Bestuur van 14 november, 2013 heeft een programma van inkoop eigen aandelen goedgekeurd waarbij maximum eigen aandelen zullen worden ingekocht. De aandelen worden op de beurs aangekocht door een investeringsbank, gemandateerd door de Raad van Bestuur. Het mandaat om eigen aandelen in te kopen, vervalt op 4 oktober Per 31 december 2014, bezit JENSEN-GROUP 183,969 eigen aandelen.

5 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (in duizend euro) Toelichting 31 december december 2013 Opbrengsten Grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen en sociale lasten Afschrijvingen, waardeverminderingen op activa en bijzondere waardeverminderingen Operationele kosten Overige opbrensten/(kosten) Bedrijfswinst voor belastingen en financiële (kost)/opbrengst Financiële opbrengsten Interest opbrengsten Overige financiële opbrengsten Financiële kosten Interest kosten Overige financiële kosten Netto financiële kosten Resultaat voor belastingen Belastingen Geconsolideerd resultaat van de voortgezette activiteiten Resultaat van de verkochte activiteiten Geconsolideerd resultaat Overig resultaat: die later zouden kunnen opgenomen worden in het nettoresultaat Financiële instrumenten Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen die nooit zullen opgenomen worden in het nettoresultaat Actuariële winst/(verlies) pensioenplan Te Bereiken Doel Belastingen op boekingen direct van of naar eigen vermogen Netto opbrengsten/(uitgaven) direct erkend in eigen vermogen na belastingen Totaal erkende opbrengsten/(uitgaven) Resultaat toerekenbaar aan: Eigenaars van de moedermaatschappij Totaalresultaat toerekenbaar aan Eigenaars van de moedermaatschappij Gewone en verwaterde winst per aandeel 16 1,65 1,23 Gewogen gemiddeld aantal aandelen

6 Financiële kalender 27 maart 2015: Publicatie jaarverslag op de corporate website 18 mei 2015 (na-beurs): Tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 januari mei 2015: uur Aandeelhoudersvergadering in de maatschappelijke zetel van JENSEN-GROUP nv, Gent. 18 augustus 2015 (na-beurs): Halfjaarlijkse resultaten 2015 (Analistenmeeting 19 augustus) Audit De commissaris heeft bevestigd dat de controle van het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening nagenoeg beëindigd is en dat tot op heden geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. De commissaris heeft tevens bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het bijgevoegd perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overeenstemt met het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt. Profiel De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in combinatie met onze lokale aanwezigheid. De Jensen-Group heeft vestigingen in 21 landen en een distributienet in meer dan 40 landen. Wereldwijd stelt de Jensen-Group ongeveer mensen tewerk.

7 Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website (Einde persbericht) Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: Jensen-Group: Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer Markus Schalch, Chief Financial Officer Scarlet Janssens, Investor Relations Manager Tel

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten Onder Embarg tt 18/08/2011-17.45 CET Gereglementeerde infrmatie Persbericht lagere resultaten als gevlg van lagere activiteiten en prject ksten Hgtepunten eerste halfjaar 2011 De pbrengsten vr het eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL 2015 Tussentijdse financiële verslaggeving Eerste kwartaal Gereglementeerde informatie 29 april 2014 7u00 CET RESULTATEN DELHAIZE GROEP EERSTE KWARTAAL Financieel overzicht» Opbrengstengroei van 2,2% aan ongewijzigde

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010

Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010 Persbericht 19 november 2010-7u.30 Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Tussentijdse resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2010 RealDolmen, onafhankelijke aanbieder van singlesource

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET TWEEDE HALFJAAR EN HET VOLLEDIGE JAAR 2010

OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET TWEEDE HALFJAAR EN HET VOLLEDIGE JAAR 2010 OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET TWEEDE HALFJAAR EN HET VOLLEDIGE JAAR Leuven, België 3 maart 2011 Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de specialist op het vlak van draadloze communicatie,

Nadere informatie

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013

Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis Group Jaarresultaten 2012 21 februari 2013 Kinepolis behaalt 254,5 miljoen opbrengsten en 35,7 miljoen winst ondanks minder bezoekers Gereglementeerd bericht 2012 t.o.v. 2011 1 Aantal bezoekers

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Keizerslaan 20 Boulevard de l'empereur, 20 B-1000 Brussels T +32 2 546 70 11 F +32 2 546 70 10 www.eliagroup.eu 29/08/2014 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: Media Barbara Verhaegen

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel)

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011. REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2010-2011 REALDOLMEN NV A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen RPR/RPM 0429 037 235 (Brussel) Dit halfjaarlijks financieel verslag maakt deel uit van de gereglementeerde

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2010

Eerste kwartaalbericht 2010 Eerste kwartaalbericht 2010 BinckBank goed van start in 2010 Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q1 18,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,26) Mijlpaal van 400.000 rekeningen in zicht BinckBank Frankrijk lanceert

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

GBL Jaarverslag 2006

GBL Jaarverslag 2006 GBL O N T W E R P Jaarverslag 2006 1. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

Jaarrekening Mobistar nv

Jaarrekening Mobistar nv Jaarrekening Mobistar nv p. 86 p. 102 p. 105 Jaarrekening Waarderingsregels Verslag van de commissaris Balans na winstverdeling ACTIVA 2012 in duizenden 2011 in duizenden VASTE ACTIVA 997 794 1 017 279

Nadere informatie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie Mobistar Resultaten eerste halfjaar 2015 Embargo tot 24 juli 2015 om 7.00 uur Gereglementeerde informatie Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Geconsolideerde kerncijfers (2)

Geconsolideerde kerncijfers (2) InBev (1) realiseert sterke interne winstgroei in de eerste helft van 2004 Brussel, 9 september 2004 Voornaamste resultaten InBev verwezenlijkt operationele doelstellingen. Sterke interne groei: volume

Nadere informatie