De opbrengsten voor 2014 bedragen miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar"

Transcriptie

1 Onder Embargo tot 04/03/ CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar De bedrijfswinst (EBIT) bedraagt 19.7 miljoen euro, een stijging van 31.2% tegenover vorig jaar. De bedrijfscashflow (EBITDA) bedraagt 22.5 miljoen euro, een toename van 17.6% tegenover vorig jaar. De nettowinst van de voorgezette activiteiten bedraagt 13.0 miljoen euro (Courante winst per aandeel van 1.66 euro), een stijging van 32.1% tegenover vorig jaar. De netto kaspositie steeg met 3.7 miljoen euro, van 2.7 miljoen euro tot 6.4 miljoen euro. JENSEN-GROUP heeft een dividend politiek om jaarlijks 0,25 euro per aandeel uit te keren behalve wanneer de resultaten of de financiële situatie dergelijk dividend niet toelaat. Gebaseerd op deze goede jaarresultaten stelt de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders voor om het dividend éénmalig te verhogen met 0,15 euro per aandeel. JENSEN-GROUP breidt verder zijn wereldwijd distributienetwerk uit met de opening van JENSEN Spain S.L. De groep nam op 4 februari 2015 de activiteiten over van zijn spaanse distributeur Boaya S.L.

2 Kerncijfers Resultatenrekening 31/12/ /12/2013 Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers (in miljoen euro) Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Wijziging 12M 12M Opbrengsten 239,6 221,4 8,2% Bedrijfsresultaat (EBIT) 19,7 15,0 31,2% Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 22,5 19,1 17,6% Financieel resultaat -1,5-1,5-1,8% Resultaat voor belastingen 18,2 13,5 34,8% Belastingen -5,2-3,6 42,1% Netto resultaat (voortgezette activiteiten) 13,0 9,9 32,1% Resultaat van de verkochte activiteiten -0,1-0,1-13,9% Netto resultaat (aandeel van de groep) 13,0 9,8 32,4% Netto cash flow 2 15,8 14,0 13,2% Balans per 31/12/ /12/2013 Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers (in miljoen euro) Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Wijziging 12M 12M Eigen vermogen 70,1 62,2 12,7% Netto financiële schulden -6,4-2,7 134,6% Activa - te koop 0,4 0,4 13,5% Balanstotaal 157,7 137,4 14,8% Geconsolideerde, geauditeerde kerncijfers per aandeel (in euro) Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Wijziging 12M 12M Bedrijfscashflow (EBITDA) 1 2,86 2,39 19,7% Resultaat voor belastingen 2,32 1,69 37,3% Resultaat na belastingen van de voortgezette activiteiten (winst per aandeel) 1,66 1,23 35,0% Netto cash flow 2 2,01 1,75 14,9% Eigen vermogen 8,97 7,83 14,6% Aantal aandelen (balansdatum) ,6% Aantal aandelen (gemiddeld) ,7% 1 EBITDA = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; Dit is het bedrijfsresultaat vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op handelsvorderingen en op voorraden en voorzieningenvoor overige risico's en kosten. Bij de berekening van EBITDA worden alleen de overige provisies in rekening gebracht en niet de provisies voor personeelsverplichtingen. De vergelijkende cijfers van vorig jaar werden eveneens aangepast. 2 De netto cash flow is de winst na belastingen vermeerderd met de afschrijvingen, (bijzondere) waardeverminderingen op voorraden en op handelsvorderingen en voorzieningen voor overige risisco's en kosten. Bij de berekening van netto cash flow worden alleen de overige provisies in rekening gebracht en niet de provisies voor personeelsverplichtingen. De vergelijkende cijfers van vorig jaar werden eveneens aangepast.

3 Kernactiviteiten Opbrengsten o De opbrengsten stegen tot 239,6 miljoen euro dank zij een goed gevuld orderboek tijdens het jaar. Ook tijdens het derde kwartaal ontving de groep veel orders en realizeerde JENSEN een hoge omzet. Dit is uitzonderlijk. Bedrijfsresultaat o Het geconsolideerd bedrijfsresultaat steeg van 15,0 miljoen euro tot 19,7. Dit is dank zij een hogere activiteitsgraad waardoor de overheadkosten over een hogere omzet verwerkt worden. Overige activiteiten De netto financiële lasten bedragen 1,5 miljoen euro en hebben voornamelijk betrekking op bankkosten (0,8 miljoen euro) en wisselkoersverliezen (0,4 miljoen euro). De netto belastinglasten bedragen 5.2 miljoen euro. De netto kaspositie steeg met 3.7 miljoen euro, van 2.7 miljoen euro tot 6.4 miljoen euro. De provisies stegen met 2,6 miljoen euro door de toename in de provisies voor personeelsverplichtingen: de wijzigingen in de assumpties, voornamelijk een lagere verdisconteringsfactor, resulteerde in een hogere provisie. 3.4 miljoen euro is opgenomen in het eigen vermogen (impact na berekening van het belastingseffect). JENSEN-GROUP breidt verder zijn wereldwijd distributienetwerk uit met de opening van JENSEN Spain S.L. De groep nam op 4 februari 2015 de activiteiten over van zijn spaanse distributeur Boaya S.L. Deze transactie zal geen materiële impact hebben op de geconsolideerde cijfers van JENSEN-GROUP aangezien de meeste activiteiten reeds opgenomen zijn in de geconsolideerde cijfers van de Groep via de verkopen aan de distributeur.

4 Vooruitzichten Het orderboek van JENSEN-GROUP is op jaareinde 33% meer gevuld dan op 31 december Als we de reeds geproduceerde machines op jaareinde mee in rekening nemen, bedraagt de toename 13%. Het orderboek is voldoende goed gevuld om een goede start van 2015 te garanderen. De voornaamste risicofactoren zijn grotendeels dezelfde als vorig jaar: volatiliteit op de financiële markten, die de investeringsbeslissing en financieringsmogelijkheden van de klanten beïnvloedt, en de concurrentiedruk. Overige risico s zijn de volatiliteit in de wisselkoersen en de schommelende grondstof-, energie- en transportprijzen. Dividend JENSEN-GROUP heeft een dividend politiek om jaarlijks 0,25 euro per aandeel uit te keren behalve wanneer de resultaten of de financiële situatie dergelijk dividend niet toelaat. Gebaseerd op deze goede jaarresultaten stelt de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders voor om een éénmalig dividend van 0,15 euro toe te voegen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 19 mei 2015, zal het aandeel vanaf 27 mei 2015 ex-coupon verhandeld worden en zal het dividend betaalbaar zijn vanaf 29 mei 2015 aan de loketten van de KBC bank tegen voorleggen van coupon n 10. Inkoop eigen aandelen De Raad van Bestuur van 14 november, 2013 heeft een programma van inkoop eigen aandelen goedgekeurd waarbij maximum eigen aandelen zullen worden ingekocht. De aandelen worden op de beurs aangekocht door een investeringsbank, gemandateerd door de Raad van Bestuur. Het mandaat om eigen aandelen in te kopen, vervalt op 4 oktober Per 31 december 2014, bezit JENSEN-GROUP 183,969 eigen aandelen.

5 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (in duizend euro) Toelichting 31 december december 2013 Opbrengsten Grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen en sociale lasten Afschrijvingen, waardeverminderingen op activa en bijzondere waardeverminderingen Operationele kosten Overige opbrensten/(kosten) Bedrijfswinst voor belastingen en financiële (kost)/opbrengst Financiële opbrengsten Interest opbrengsten Overige financiële opbrengsten Financiële kosten Interest kosten Overige financiële kosten Netto financiële kosten Resultaat voor belastingen Belastingen Geconsolideerd resultaat van de voortgezette activiteiten Resultaat van de verkochte activiteiten Geconsolideerd resultaat Overig resultaat: die later zouden kunnen opgenomen worden in het nettoresultaat Financiële instrumenten Wisselkoersverschillen bij omrekening buitenlandse vestigingen die nooit zullen opgenomen worden in het nettoresultaat Actuariële winst/(verlies) pensioenplan Te Bereiken Doel Belastingen op boekingen direct van of naar eigen vermogen Netto opbrengsten/(uitgaven) direct erkend in eigen vermogen na belastingen Totaal erkende opbrengsten/(uitgaven) Resultaat toerekenbaar aan: Eigenaars van de moedermaatschappij Totaalresultaat toerekenbaar aan Eigenaars van de moedermaatschappij Gewone en verwaterde winst per aandeel 16 1,65 1,23 Gewogen gemiddeld aantal aandelen

6 Financiële kalender 27 maart 2015: Publicatie jaarverslag op de corporate website 18 mei 2015 (na-beurs): Tussentijdse verklaring over de periode vanaf 1 januari mei 2015: uur Aandeelhoudersvergadering in de maatschappelijke zetel van JENSEN-GROUP nv, Gent. 18 augustus 2015 (na-beurs): Halfjaarlijkse resultaten 2015 (Analistenmeeting 19 augustus) Audit De commissaris heeft bevestigd dat de controle van het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening nagenoeg beëindigd is en dat tot op heden geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. De commissaris heeft tevens bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het bijgevoegd perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overeenstemt met het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt. Profiel De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in combinatie met onze lokale aanwezigheid. De Jensen-Group heeft vestigingen in 21 landen en een distributienet in meer dan 40 landen. Wereldwijd stelt de Jensen-Group ongeveer mensen tewerk.

7 Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website (Einde persbericht) Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: Jensen-Group: Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer Markus Schalch, Chief Financial Officer Scarlet Janssens, Investor Relations Manager Tel

Hoge omzet en winst bevestigen een uitstekend jaar

Hoge omzet en winst bevestigen een uitstekend jaar Onder Embargo tot 09/03/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge omzet en winst bevestigen een uitstekend jaar + e vere Hoogtepunten 2015 De opbrengsten voor 2015 bedragen 286,3 miljoen

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 12/03/2013-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht JENSEN-GROUP verbetert winstgevendheid en rapporteert record opbrengsten Hoogtepunten 2012 De opbrengsten voor 2012 bedragen

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 14/03/2012-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Een jaar met belangrijke strategische investeringen Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal,

Nadere informatie

Record inkomsten met voortgezette investeringen

Record inkomsten met voortgezette investeringen Onder Embargo tot 1/03/2018-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record inkomsten met voortgezette investeringen Hoogtepunten 2017 De opbrengsten voor 2017 bedragen 338,1 miljoen euro, een

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Persbericht Winstgevend in een uitdagend jaar

Persbericht Winstgevend in een uitdagend jaar Onder Embargo tot 10/03/2010-17.45 CET Persbericht Winstgevend in een uitdagend jaar Hoogtepunten 2009 De opbrengsten voor 2009 bedragen 175,1 miljoen euro, een daling van 21,5% tegenover vorig jaar De

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht. Een jaar van hoge investeringen. Hoogtepunten 2016

Persbericht. Een jaar van hoge investeringen. Hoogtepunten 2016 Onder Embargo tot 15/03/2017-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Een jaar van hoge investeringen Hoogtepunten 2016 De opbrengsten voor 2016 bedragen 318,2 miljoen euro, een stijging van 11,1%

Nadere informatie

Persbericht Belangrijk herstel van de halfjaaropbrengsten na een zwak 2009

Persbericht Belangrijk herstel van de halfjaaropbrengsten na een zwak 2009 Onder Embargo tot 25/08/2010-17.45 CET Persbericht Belangrijk herstel van de halfjaaropbrengsten na een zwak 2009 Hoogtepunten eerste halfjaar 2010 De opbrengsten voor het eerste halfjaar van 2010 bedragen

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

De omzet steeg tot 343,8 miljoen euro dankzij de hoge activiteitsgraad in de business regio s en in de fabrieken gedurende het jaar.

De omzet steeg tot 343,8 miljoen euro dankzij de hoge activiteitsgraad in de business regio s en in de fabrieken gedurende het jaar. Onder Embargo tot 21/02/2019-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Recordomzet Rentabiliteit beïnvloed door orkaan Michael Hoogtepunten 2018 De omzet steeg tot 343,8 miljoen euro dankzij de

Nadere informatie

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar Onder Embargo tot 9/08/2018-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar Hoogtepunten eerste halfjaar 2018 De opbrengsten over het

Nadere informatie

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar Onder Embargo totl 26/08/2008-17.45 CET Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar Hoogtepunten eerste halfjaar 2008 De opbrengsten van de voortgezette activiteiten

Nadere informatie

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten

Persbericht lagere resultaten als gevolg van lagere activiteiten en project kosten Onder Embarg tt 18/08/2011-17.45 CET Gereglementeerde infrmatie Persbericht lagere resultaten als gevlg van lagere activiteiten en prject ksten Hgtepunten eerste halfjaar 2011 De pbrengsten vr het eerste

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie

Gereglementeerde informatie Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2015 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2015-30/06/2014 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers 30

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie

Gereglementeerde informatie Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2014 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2014-30/06/2013 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers (in

Nadere informatie

JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2008

JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2008 JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2008-1 - Niet geauditeerde geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening (in miljoen euro) 30/06/2008 30/06/2007 Wijziging 6M 6M Opbrengsten 118,7 106,5 11,48% Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers

Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2009 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/09-30/06/08 Niet geauditeerde, Geconsolideerde kerncijfers (in miljoen euro) 30 juni 09 30 juni

Nadere informatie

JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007

JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007 JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2007-1 - Niet geauditeerde geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening (in miljoen euro) 30/06/2007 30/06/2006 Wijziging 6M 6M Opbrengsten 106,5 86,1 23,62% Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie

Gereglementeerde informatie Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2016 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2016-30/06/2015 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers 30

Nadere informatie

Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers

Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2010 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2010-30/06/2009 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers (in miljoen euro) 30 juni '10

Nadere informatie

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers eerste halfjaar

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP

Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2013 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2013-30/06/2012 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers (in

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie

Gereglementeerde informatie Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2017 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2017-30/06/2016 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers 30

Nadere informatie

192 sioen jaarverslag financieel overzicht. Kerncijfers

192 sioen jaarverslag financieel overzicht. Kerncijfers Kerncijfers 2018 192 sioen jaarverslag 2018 financieel overzicht Kerncijfers sioen jaarverslag 2018 financieel overzicht 193 Geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen euro) 2018 2017 2016 2015 (11) 2014

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie

Gereglementeerde informatie Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2011 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2011-30/06/2010 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers (in

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie. JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2018

Gereglementeerde informatie. JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2018 Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2018 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2018-30/06/2017 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers 30

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER 1 Brussel, 31 augustus 2011 Gereglementeerde informatie 31 augustus 2011 17.30 u. CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER Spadel zet haar investeringsstrategie

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP

Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Gereglementeerde informatie JENSEN-GROUP Halfjaarresultaten 2012 Niet-geauditeerde, geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening 30/06/2012-30/06/2011 Geconsolideerde, niet-geauditeerde kerncijfers (in

Nadere informatie

Niet geauditeerde geconsolideerde kerncijfers. Resultatenrekening. Balans. Geconsolideerde kerncijfers per aandeel

Niet geauditeerde geconsolideerde kerncijfers. Resultatenrekening. Balans. Geconsolideerde kerncijfers per aandeel LAUNDRY SYSTEMS GROUP Halfjaarresultaten 2006 1 Niet geauditeerde geconsolideerde kerncijfers Resultatenrekening (in miljoen euro) 30/06/2006 30/06/2005 Wijziging 6M 6M Opbrengsten 86,1 72,8 18,25% Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015 Gereglementeerde informatie 24 augustus 2015 16u30 CET Stijging van het operationeel resultaat (EBIT) met bijna 6%, dankzij een toegenomen verkoop en de algemene beheersing

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

PERSBERICHT AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT SIOEN INDUSTRIES - 27/02/2015 VOOR OPENING BEURS INHOUD 1. Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016 Groei van de verkochte volumes met 8.4% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Omzet + 10,5 % Winst per aandeel 0,54 EUR Voorstel tot betaling van een dividend van 0,27 EUR per aandeel

Omzet + 10,5 % Winst per aandeel 0,54 EUR Voorstel tot betaling van een dividend van 0,27 EUR per aandeel JAARRESULTATEN 2011 Omzet + 10,5 % Winst per aandeel 0,54 EUR Voorstel tot betaling van een dividend van 0,27 EUR per aandeel Ardooie, 27 maart 2012 - Sioen Industries nv maakt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Miko N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2016 De omzet steeg met 1,3 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

DIRECTIE 28 juli 2017, u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

DIRECTIE 28 juli 2017, u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 28 juli 2017, 08.00 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE VERSTERKING VAN DE COMMERCIËLE SYNERGIEËN MET BOREALIS RESULTATEN VAN HET 1 STE SEMESTER 2017 Versterking van de commerciële synergieën met Borealis Aanpassingen

Nadere informatie

Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland

Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland PERSBERICHT 24 augustus 2017 20:00 uur Groei vertraagt door verhuur van meer goedkopere terminals en door de opstart van de activiteiten in Duitsland Brussel, België 24 augustus 2017 Keyware (EURONEXT

Nadere informatie

Bedrijfswinst van 0,5 mio Euro ten opzichte van een bedrijfsverlies van 1,15 mio Euro in het 3 de kwartaal van 2009.

Bedrijfswinst van 0,5 mio Euro ten opzichte van een bedrijfsverlies van 1,15 mio Euro in het 3 de kwartaal van 2009. PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 10 november 2010 - Embargo tot 18.00u Tussentijdse verklaring over het 3 de kwartaal 2010 Omzet in het 3 de kwartaal 2010 van 33,7 miljoen Euro voor de voortgezette

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten op eind september 2007

Tessenderlo Group: resultaten op eind september 2007 Tessenderlo Group: resultaten op eind september 2007 De opbrengsten stijgen met 8,0 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 103,0 miljoen EUR tegenover een verlies van 31,2 miljoen EUR per

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Netto omzet Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering Overige bedrijfsopbrengsten

Netto omzet Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering Overige bedrijfsopbrengsten JAARRESULTATEN 2012 Netto omzet: 323,5 miljoen EUR EBT: 19,0 miljoen EUR (+ 39,4%) EBITDA: 41,4 miljoen EUR (+ 16,6%) Groepswinst/verlies: 13,3 miljoen EUR (+ 14,4%) Voorgesteld dividend: 0,31 EUR per

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2018

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2018 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2018 Gereglementeerde informatie 4 september 2018 17h40 CET Groei met 6,5 % van het zakencijfer hoofdzakelijk te danken aan de integratie van het Bulgaarse filiaal Devin

Nadere informatie

Resultaten Miko Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 %

Resultaten Miko Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 % Persmededeling (onder embargo tot 27 maart 2014 17.40 uur). Resultaten Miko 2013 Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 % Turnhout, 27 maart 2014 Miko, de

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2017

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2017 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2017 De omzet steeg met 12,4 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Omzet Adj. EBITDA EU PVC Index TRY (Gem. H1) m 36.1 m 1,117 /T % +10.4% +3.9% -25.8% Noot: % = wijziging t.o.v.

Omzet Adj. EBITDA EU PVC Index TRY (Gem. H1) m 36.1 m 1,117 /T % +10.4% +3.9% -25.8% Noot: % = wijziging t.o.v. Gereglementeerde informatie resultaten H1 2018 Onder embargo tot vrijdag 17 augustus 2018 om 17.45u EBITDA groeit stevige 10% gedreven door de recente investeringen en de sterke ontwikkeling van de activiteiten

Nadere informatie

1. Geconsolideerde resultatenrekening IN DUIZENDEN EURO

1. Geconsolideerde resultatenrekening IN DUIZENDEN EURO 9 1. Geconsolideerde resultatenrekening IN DUIZENDEN EURO (1) Netto omzet 363 367 326 395 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering 8 803-3 906 Overige bedrijfsopbrengsten 6 570 4 785 Gebruikte

Nadere informatie

16 VERKLARENDE WOORDENLIJST

16 VERKLARENDE WOORDENLIJST 16 VERKLARENDE WOORDENLIJST Relevantie van de gepubliceerde financiële ratio s (zie punt 4.1 van het jaarverslag) De Fluxys Belgium-groep beoordeelt voortdurend haar financiële sterkte, in het bijzonder

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Rue Keyenveld 58 - B-15 Brussel - Belgïe Tel. + 32 2 59 61 11 External Communications and Investor Relations Tel. + 32 2 59 6 16 Persmededeling Embargo: 9 maart 21 om 17.5 uur GEREGLEMENTEERDE

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2018 Inhoudsopgave 1 Management toelichting bij de halfjaarlijkse financiële overzichten...

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2011

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2011 EMBARGO TOT 28 MAART 2012 16u30 Brussel, 28 maart 2012. GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2011 Gereglementeerde informatie 28 maart 2012 16u30 CET Lichte groei van de netto-omzet (+0,2%) in de heroplevende

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2017/2018

Halfjaarlijks financieel verslag 2017/2018 , Leuven, 2017/2018 In het eerste halfjaar van boekjaar 2017/2018 realiseerde KBC Ancora een winst van 68,8 miljoen euro ten opzichte van een winst van 67,2 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Geconsolideerde resultatenrekening volgens aard

Geconsolideerde resultatenrekening volgens aard Geconsolideerde resultatenrekening volgens aard 2017 2016 Netto omzet 473 122 363 367 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -7 428 8 803 Overige bedrijfsopbrengsten 6 867 6 570 Gebruikte

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Keyware realiseert substantiële omzetgroei tijdens eerste kwartaal

Keyware realiseert substantiële omzetgroei tijdens eerste kwartaal PERSBERICHT 18 mei 2017 20:00 uur Keyware realiseert substantiële omzetgroei tijdens eerste kwartaal Brussel, België 18 mei 2017 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de financiële resultaten

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010

GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010 EMBARGO TOT 26 AUGUSTUS 2010 17u00 Brussel, 26 augustus 2010. Gereglementeerde informatie 26 augustus 2010 17u00 CET GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010 Lichte daling van het bedrijfsresultaat ten opzichte

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat PERSBERICHT 18 augustus 2016 19:00 uur Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Brussel, België 18 augustus 2016 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de financiële

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2017/2018 af met een winst van 215 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2017/2018 af met een winst van 215 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2017/2018 af met een winst van 215 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2017/2018 een winst van 215,0 miljoen euro, hetzij 2,75 euro per aandeel,

Nadere informatie

Zenitel rapporteert hogere rendabiliteit voor 2016

Zenitel rapporteert hogere rendabiliteit voor 2016 17 februari 2017, 8:00u Zenitel rapporteert hogere rendabiliteit voor 2016 Zenitel N.V. (EURONEXT Brussel: ZENT), een marktleider op het vlak van directe en beveiligde audio- en datacommunicatie, maakt

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 2016 Onder embargo tot vrijdag 26 augustus 2016 om 7u00 CET

Persbericht Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 2016 Onder embargo tot vrijdag 26 augustus 2016 om 7u00 CET Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 2016 Onder embargo tot vrijdag 26 augustus 2016 om 7u00 CET Omzet H1 2016 stijgt met 5,8% tot 330,2 miljoen tegenover H1 2015 met een REBITDA-marge van 9,9%

Nadere informatie

Kerncijfers en kengetallen

Kerncijfers en kengetallen Kerncijfers en kengetallen In miljoenen euro's tenzij anders aangegeven 2018 2017 Resultaat Netto-omzet 158,8 137,3 Brutowinst 43,3 36,4 Idem in % van de netto-omzet 27,3% 26,5% EBITDA 10,1 6,4 1 Idem

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2014

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2014 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2014 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 9,8 % ten opzichte van dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Embargo tot 22.09.2006-17 u 45 Forse verbetering van EBIT en EBITDA bij licht stijgende omzet. Belangrijk investeringsprogramma in logistiek en verpakking wordt voorbereid.

Nadere informatie