onderneming en financiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderneming en financiering"

Transcriptie

1 onderneming en financiering eigen verm ogen eenmanszaak mijn eigen geld wordt steeds meer Het eigen vermogen van een persoonlijke ondernemingsvorm is het geld dat die persoon of personen in de onderneming heeft/hebben gestopt. Bij de eenmanszaak is het inderdaad één persoon. Het eigen vermogen is een vorm van permanent risicodragend vermogen. Permanent duidt op het feit dat er geen aflossingsverplichting bestaat. Risicodragend houdt in, dat alle verliezen uit dat vermogen betaald moeten worden en dat de vergoeding afhankelijk is van de gemaakte winst. Op het eigen vermogen rust geen vaste rentelast. De mate waarin het eigen vermogen in een bepaalde periode toe- of afneemt, is afhankelijk van het bedrijfsresultaat, de privéopnamen en de privéstortingen in die periode. Het eigen vermogen neemt toe door: een gemaakte winst niet op te nemen voor privédoeleinden, het bijstorten van geld uit het privévermogen van de ondernemer. Het eigen vermogen neemt af door: privé meer geld op te nemen dan dat de winst toelaat, het lijden van verlies. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Eigen vermogen aan het begin van de periode +/- Bedrijfsresultaat (nettowinst/-verlies) - Privéopnamen + Privéstortingen Eigen vermogen aan het einde van de periode voorbeeld Het eigen vermogen van een speciaalzaak bedraagt per 1 januari ,-. In dat jaar wordt er een nettowinst gerealiseerd van ,-. In dat jaar wordt ,- voor privé opgenomen. Het eigen vermogen per 31 december is dan: Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 39

2 opgaven 1. Gegevens van een kledingzaak: eigen vermogen per 1 januari ,- nettowinst ,- privéopnamen ,- Bereken het eigen vermogen per 31 december van deze kledingzaak. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- 2. Gegevens van een ijzerwarenspeciaalzaak: eigen vermogen per 1 januari ,- nettowinst ,- privéopnamen ,- Bereken het eigen vermogen per 1 januari van deze ijzerwarenspeciaalzaak. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- 3. Op de balans van een herenmodezaak staat per 1 januari een eigen vermogen van ,-. In dat jaar wordt er een nettowinst gerealiseerd van ,-. De privéopnamen in dat jaar bedragen ,-. Bereken het eigen vermogen van deze herenmodezaak per 31 december van dat jaar. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 40

3 4. Gegevens van een detailhandelsonderneming met betrekking tot een kalenderjaar: nettowinst ,- privéopnamen ,- privéstortingen ,- Bereken de winstreservering van deze detailhandelsonderneming in dat kalenderjaar. Privéopnamen ,- Privéopnamen , ,- Nettowinst ,- + Winstreservering ,- 5. Op de balans van sportspeciaalzaak Matchpoint staat per 1 januari een eigen vermogen van ,-. In dat jaar wordt er een nettowinst gerealiseerd van ,-. De privéopnamen in dat jaar bedragen ,-. a. Bereken het eigen vermogen van sportspeciaalzaak Matchpoint per 31 december. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- b. Bereken het gemiddeld geïnvesteerde eigen vermogen van deze sportspeciaalzaak. Gemiddelde geïnvesteerd eigen vermogen: ( , ,-) 2 = ,- 6. Op de balans van schoenenwinkel Brassé staat aan het begin van het jaar een eigen vermogen van ,-. In de loop van dat jaar wordt er een nettowinst gerealiseerd van ,-. In dat jaar is er voor een bedrag van ,- aan privé opgenomen. De totale vermogensbehoefte van deze schoenenwinkel is aan het begin van het jaar even groot als aan het eind van het jaar. a. Bereken het eigen vermogen van schoenenwinkel Brassé per 31 december.. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- b. Beoordeel de financiële positie van deze schoenenwinkel per 31 december ten opzichte van de situatie per 1 januari Gezien het feit dat er op het eigen vermogen is ingeteerd, mag geconcludeerd worden dat de financiële positie van de schoenenzaak Brassé verslechterd is. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 41

4 7. Het eigen vermogen van een supermarkt bedraagt aan het begin van het jaar ,- en aan het einde van dat jaar ,-. De privéopnamen in dat jaar bedragen ,-. Bereken de nettowinst in dat jaar van deze supermarkt. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- 8. Het eigen vermogen van een speciaalzaak in meubelen bedraagt aan het begin van het jaar ,- en per 31 december van dat jaar ,-. In dat jaar wordt er een nettowinst gerealiseerd van ,-. Bereken de privéopnamen van dat jaar van deze speciaalzaak. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- 9. René Hottam, eigenaar van een doe-het-zelfzaak, behaalt in enig boekjaar een nettowinst van ,-. Op de balans van de doe-het-zelfzaak staat per 1 januari een eigen vermogen van ,- en per 31 december van ,-. Bereken het bedrag dat René in dat boekjaar aan privé opgenomen heeft. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- 10. Het eigen vermogen van een sportzaak bedraagt per 31 december ,- en per 31 december het jaar daaropvolgend ,-. In dat jaar is er een nettowinst gerealiseerd van ,-. Bereken de privéopnamen van dat jaar. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 42

5 11. Van een speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen zijn de volgende gegevens bekend: eigen vermogen per 1 januari ,- economisch resultaat, negatief 8.300,- gewaardeerd loon ,- gewaardeerde interest 3.120,- gewaardeerde interest bedraagt 3% van het gemiddelde geïnvesteerde eigen vermogen a. Bereken het eigen vermogen van deze speciaalzaak in lederwaren en reisartikelen per 31 december. Eigen vermogen ,- Nettowinst ( , , ,-) = , ,- Gem. geïnvesteerd eigen vermogen 100/3 x 3.120,- = ,- Eind eigen vermogen is dan 2 x , , - = ,- b. Bereken de privéopnamen. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- 12. Gegevens van een speciaalzaak in koffers en lederwaren: eigen vermogen per 1 januari ,- consumentenomzet ,- exploitatiekosten ,- privéopnamen ,- brutowinst 36% Voor de btw geldt het h-tarief. a. Bereken de nettowinst van deze speciaalzaak. consumentenomzet ,00 btw ,71 omzet inkoopwaarde omzet ,79-64 % brutowinst ,50 exploitatiekosten ,00 Nettowinst ,50 b. Bereken het eigen vermogen van deze speciaalzaak per 31 december. Eigen vermogen per 1 januari ,00 Nettowinst , ,15 Privéopnamen ,00 - Eigen vermogen per 31 december ,15 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 43

6 13. De gedeeltelijke balans van textielzaak Koenders ziet er per 1 januari als volgt uit: Gedeeltelijke balans textielzaak Koenders per 1 januari Voorraad ,- Eigen vermogen , , ,- Verdere gegevens aan privé is er ,- opgenomen, uit het resultatenoverzicht blijkt een nettowinst van ,-, de vermogensbehoefte per 31 december is ,-. a. Hoeveel procent van de totale vermogensbehoefte is per 1 januari gedekt door het eigen vermogen (afronden op één decimaal nauwkeurig)? ( , ,-) x 100% = 37,5% b. Bereken het eigen vermogen van textielzaak Koenders per 31 december. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- c. Beoordeel de financiële positie van deze textielzaak per 31 december ten opzichte van de situatie per 1 januari. ( , ,-) x 100% = 41,22% Financiële positie is verbeterd. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 44

7 14. De gedeeltelijke balans van textielzaak Janssen ziet er per 1 januari als volgt uit: Gedeeltelijke balans textielzaak Janssen per 1 januari Voorraad ,- Eigen vermogen , , ,- Verdere gegevens aan privé is er ,- opgenomen, uit het resultatenoverzicht blijkt een nettowinst van ,-, de vermogensbehoefte per 31 december is ,-. a. Hoeveel procent van de totale vermogensbehoefte is per 31 december gedekt door het eigen vermogen (afronden op één decimaal nauwkeurig)? ( , ,-) x 100% = 41,9% b. Bereken het eigen vermogen van textielzaak Janssen per 31 december. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- c. Beoordeel de financiële positie van deze textielzaak per 31 december ten opzichte van de situatie per 1 januari. ( , ,-) x 100% = 43,8% Financiële positie is verbeterd. 15. Mevrouw Karin Groeneweg exploiteert een speciaalzaak in verlichtingsartikelen. De balans van deze speciaalzaak ziet er per 1 januari als volgt uit: Balans per 1 januari Winkelpand ,- Eigen vermogen ,- Inventaris 6.540,- Banklening ,- Voorraad ,- Krediet in rekeningcourant Vorderingen 8.920, ,- Liquide middelen ,- Crediteuren ,- Overige kortlopende schulden , , ,- Verdere gegevens van het betreffende boekjaar: consumentenomzet ,- gemiddelde brutowinst 37% inkopen, exclusief btw (geheel op rekening) ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 45

8 afschrijvingskosten: pand 5.060,- inventaris 3.365,- overige exploitatiekosten ,- privéopnamen ,- aflossing banklening 800,- Voor de btw geldt het h-tarief. Gegevens van de speciaalzaak in verlichtingsartikelen per 31 december: vorderingen 3.400,- liquide middelen 7.375,- debetsaldo krediet in rekening-courant ,- crediteuren ,- overige kortlopende schulden ,- a. Bereken de nettowinst van deze speciaalzaak. consumentenomzet ,- btw omzet ,70 inkoopwaarde omzet ,89-63 % brutowinst ,81 exploitatiekosten afschrijvingskosten 8.425,- 0verige exploitatiekstn , ,- Nettowinst ,81 b. Bereken de voorraad van deze speciaalzaak per 31 december. Beginvoorraad ,- Inkopen ,- + Beschikbaar ,- Inkoopwaarde ,- - Eindvoorraad ,- c. Bereken het eigen vermogen van de speciaalzaak per 31 december. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december ,- d. Stel de balans van de speciaalzaak per 31 december samen. Balans per 31 december Winkelpand ,- Eigen vermogen ,- Inventaris 3.175,- Banklening ,- Voorraad ,- Krediet in rekeningcourant Vorderingen 3.400, ,- Liquide middelen 7.375,- Crediteuren ,- Overige kortlopende schulden , , ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 46

9 e. Bereken de crediteurentermijn in dagen nauwkeurig. Gemiddelde crediteurensaldo = ( , ,-) 2 = ,- Inkopen op rekening inclusief btw: 1,21 x ,- = ,37 Ct = ( , ,37) x 360 = 59,09 = 59 dagen. 16. De heer F. Quadvlieg exploiteert een grootschalige bouwmarkt in het noorden van het land. De balans van de bouwmarkt ziet er per 1 januari als volgt uit: Balans per 1 januari Winkelpand ,- Eigen vermogen ,- Inventaris ,- 6% hypothecaire Vervoermiddel 7.000,- geldlening ,- Voorraad ,- 7% lening o/g ,- Vorderingen ,- Crediteuren ,- Liquide middelen ,- Overige kortlopende schulden , , ,- Verdere gegevens van het betreffende boekjaar: consumentenomzet ,- gemiddelde brutowinst 34% inkopen, exclusief btw (geheel op rekening) ,- afschrijvingskosten: winkelpand 7.400,- inventaris 5.000,- vervoermiddel 4.000,- overige exploitatiekosten (inclusief rentekosten leningen) ,- privéopnamen ,- aflossingen: 6% hypothecaire geldlening ,- 7% lening ,- Voor de btw geldt het h-tarief. Gegevens van de bouwmarkt per 31 december van het boekjaar: vorderingen ,- liquide middelen ,- crediteuren ,- overige kortlopende schulden ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 47

10 a. Bereken de nettowinst van dit boekjaar van deze bouwmarkt. consumentenomzet ,- btw ,95 omzet ,05 inkoopwaarde omzet ,81-66 % brutowinst ,24 exploitatiekosten Afschrijvingen ,- Overige exploit. kosten , ,- Nettowinst ,24 b. Bereken de voorraad van deze bouwmarkt per 31 december van dit boekjaar. Beginvoorraad ,- Inkopen ,- + Beschikbaar ,- Inkoopwaarde ,- - Eindvoorraad ,- c. Bereken het eigen vermogen van deze bouwmarkt per 31 december van dit boekjaar. Eigen vermogen per 1 januari ,- Nettowinst , ,- Privéopnamen ,- - Eigen vermogen per 31 december d. Stel de balans van deze bouwmarkt per 31 december van dit boekjaar samen. Balans per 31 december Winkelpand ,- Eigen vermogen Inventaris ,- 6% hypothecaire Vervoermiddel 3.000,- geldlening ,- Voorraad ,- 7% lening o/g ,- Vorderingen ,- Crediteuren ,- Liquide middelen ,- Overige kortlopende schulden , , ,- e. Bereken de crediteurentermijn van dit boekjaar in dagen nauwkeurig. Gemiddelde crediteurensaldo = ( , ,-) 2 = ,- Inkopen op rekening inclusief btw zijn x 1.21 = ,34 Ct = ( , ,34) x 360 = 40,7 = 41 dagen werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 48

11 kredietprijs bank- en leverancierskrediet heeft ook een prijs De kosten van het krediet in rekening-courant en het leverancierskrediet worden ook wel aangeduid als de prijs van het krediet ofwel de kredietprijs. Deze prijs wordt altijd uitgedrukt in procenten per jaar. Voor de berekening van de kredietprijs kun je de volgende formule gebruiken: kredietprijs = kosten van het krediet per jaar gemiddelde krediet x 100% voorbeeld 1 De eigenaar van een elektrozaak heeft een lopende rekening bij de plaatselijke bank. In de overeenkomst zijn de volgende voorwaarden opgenomen: de kredietlimiet is 5.000,-, de debetrente bedraagt 6% op jaarbasis, de kredietprovisie bedraagt 0,25% per kwartaal van de hoogste debetstand. Van de accountant ontvangt deze eigenaar de volgende cijfers over het eerste kwartaal van een bepaald jaar: gemiddelde debetsaldo 2.500,- hoogste debetstand 4.000,- De kosten van het krediet per jaar bedragen: Rentekosten 6% van 2.500,- = 150,- Kredietprovisie 4 x 0,25 x 4.000,- = 40,- Jaarkosten 190,- De kredietprijs is dan: ( 190, ,-) x 100% = 7,6%. voorbeeld 2 Een leverancier van de elektrozaak uit het vorige voorbeeld stelt de volgende betalingsconditie: 1% korting contant, netto 2 weken. De eigenaar van de elektrozaak koopt bij deze leverancier een partij goederen voor 1.000,-. Als de eigenaar van deze elektrozaak contant betaalt, moet hij 990,- betalen. Maakt hij gebruik van het leverancierskrediet, dan kost hem dit voor 14 dagen 10,-. Een krediet van 990,- kost op jaarbasis: 360/14 x 10,- = 257,14 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 49

12 De kredietprijs is dan: 257,14,- x 100% = 25,97%. 990,- Ofwel: x x 1% = 25,97%. conclusie Als de kredietprijs van het krediet in rekening-courant lager is dan de kredietprijs van het leverancierskrediet (25,97%; dat zal meestal het geval zijn), dan kan de eigenaar van deze elektrozaak deze nota beter contant betalen. opgaven 17. Dirk Hagoort exploiteert in het oosten van het land een speelgoedzaak, die gespecialiseerd is in computerspellen. Voor het betalen van de kortlopende schulden maakt hij regelmatig gebruik van een krediet in rekening-courant. In de kredietovereenkomst zijn de volgende voorwaarden opgenomen: de kredietlimiet is ,-, de debetrente bedraagt 6,25% op jaarbasis, de kredietprovisie bedraagt 0,25% per kwartaal van de hoogste debetstand. Voor de berekening van de kosten van het derde kwartaal beschikt de bank over de volgende gegevens: gemiddeld debetsaldo ,-, hoogste debetstand ,-. a. Bereken de kosten van het krediet in rekening-courant van het derde kwartaal. Rente 0,0625 x ,- x 0,25 406,25 Kredietprovisie 0,0025 x ,- 96,25 + Kosten krediet in rekening-courant 502,50 b. Bereken uitgaande van de bovenstaande gegevens de kredietprijs van het krediet in rekening-courant (afronden op één decimaal nauwkeurig).. (4 x 502, ,-) x 100% = 7,7% 18. Mevrouw K. Sanders exploiteert in Haarlem een damesboetiek. Voor het betalen van haar leveranciers maakt ze gebruik van een krediet in rekening-courant. In de kredietovereenkomst zijn de volgende voorwaarden opgenomen: de kredietlimiet is ,-, de debetrente bedraagt 9% op jaarbasis, de kredietprovisie bedraagt 0,5% per kwartaal van de hoogste debetstand. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 50

13 Voor de berekening van de kredietkosten van het tweede kwartaal beschikt de bank over de volgende gegevens: gemiddelde debetsaldo ,-, hoogste debetsaldo ,-. a. Bereken de kredietkosten van het tweede kwartaal van deze damesboetiek. Debetrente 0,25 x 0,09 x , 438,75 Kredietprovisie 0,005 x ,- 156,25 + Kosten krediet in rekening-courant 595,00 b. Bereken uitgaande van de bovenstaande gegevens de kredietprijs van het krediet in rekening-courant (afronden op één decimaal nauwkeurig). {( 595,00 x 4) ,-} x 100% = 12,2% 19. Jo Pluim, grossier in agf-producten, hanteert voor zijn afnemers de volgende betalingsconditie: 1% korting bij contante betaling of 1 week netto. Bereken de kredietprijs van het leverancierskrediet dat verstrekt wordt door Jo Pluim (afronden op één decimaal nauwkeurig). 360/7 x 100/99 x 1% = 51,9% 20. Op de factuur van een leverancier van sportartikelen staat de volgende betalingsconditie: Bij betaling binnen 10 dagen 2% korting voor contant of 30 dagen netto. Bereken de kredietprijs van het leverancierskrediet (afronden op één decimaal nauwkeurig) 360/20 x 100/98 x 2% = 36,7% 21. Stan Keulers exploiteert in het zuiden van het land een kindermodezaak. Voor het betalen van de kortlopende schulden maakt hij regelmatig gebruik van een krediet in rekening-courant. In de kredietovereenkomst zijn de volgende voorwaarden opgenomen: de kredietlimiet is ,-, de debetrente bedraagt 6,25% op jaarbasis, de kredietprovisie bedraagt 0,25% per kwartaal van de kredietlimiet. Voor de berekening van de kosten van het vierde kwartaal beschikt de bank over de volgende gegevens: gemiddelde debetsaldo ,-, hoogste debetstand ,-. a. Bereken de kosten van het krediet in rekening-courant van het vierde kwartaal. Debetrente 0,0625 x ,- x 0,25 250,00 Kredietprovisie 0,0025 x ,- 56,25 + Kosten krediet in rekening-courant 306,25 b. Bereken uitgaande van de bovenstaande gegevens de kredietprijs van het krediet in rekening-courant (afronden op één decimaal nauwkeurig). {( 306,25 x 4) ,-} x 100% = 7,7% werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 51

14 22. De betalingscondities van een grossier in huishoudelijke elektrische artikelen luiden: betaling binnen 8 dagen: 1% korting, betaling binnen één maand: netto. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 52 EIW BV Bereken de kredietprijs van het leverancierskrediet dat door deze grossier wordt verstrekt (afronden op één decimaal nauwkeurig). 360/22 x 100/99 x 1% = 16,5% 23. Supermarkteigenaar H. Aarts krijgt het grootste deel van de kruidenierswarenbestelling geleverd door groothandel Van Weerd. Op de inkoopfacturen staan de volgende betalingscondities afgedrukt: betaling binnen 3 dagen: 1,5% korting, betaling binnen 10 dagen: netto. Bereken de kredietprijs van het leverancierskrediet dat supermarkteigenaar H. Aarts geniet (afronden op één decimaal nauwkeurig). 360/7 x 100/98,5 x 1,5% = 78,3% 24. Het krediet in rekening-courant van ondernemer Megens kost 9,1% (per jaar). Op de facturen van een vaste leverancier staat altijd: Bij betaling binnen 20 dagen 1,5% korting contant, netto binnen 40 dagen. a. Bereken de kredietprijs van het leverancierskrediet (afronden op één decimaal nauwkeurig). 360/20 x 100/98,5 x 1,5% = 27,4% b. Welke kredietvorm moet de heer Megens uit kostenoogpunt kiezen? Krediet in rekening-courant 25. Een ondernemer kan voor de betaling van zijn leveranciers gebruikmaken van zijn krediet in rekening-courant of hij kan gebruikmaken van leverancierskrediet. De kosten van het krediet in rekening-courant worden geschat op 8% per jaar. De belangrijkste leverancier hanteert de volgende betalingsconditie: 4% korting voor contante betaling binnen 14 dagen; 60 dagen netto. a. Bereken de kredietprijs van het leverancierskrediet (afronden op één decimaal nauwkeurig). 360/46 x 100/96 x 4% = 32,6% b. Bij de keuze uit leverancierskrediet of krediet in rekening-courant kan prijsvergelijking tot een oplossing leiden. Zal een ondernemer altijd de goedkoopste oplossing kiezen? Motiveer het antwoord. Nee het een en ander heeft ook de maken met de financiële mogelijkheden, Hierbij kun je onder andere denken in hoeverre hij nog gebruik kan maken van het krediet in rekening-courant. 26. Schoenenwinkel Schefman krijgt van een leverancier 60 dagen de tijd om te betalen. De leverancier biedt hierbij het volgende: bij betaling binnen 10 dagen mag er 2% voor contant worden afgetrokken, bij betaling na 10 dagen, maar binnen 30 dagen, bedraagt de korting voor contant 1,5%; betaalt de detaillist na 30 dagen, maar binnen 40 dagen, dan mag nog 0,75% voor contant worden afgetrokken.

15 a. Bereken de kredietprijs als Schefman na 60 dagen betaalt. 360/50 x 100/98 x 2 = 14,69%. b. Het factuurbedrag bedraagt ,-. Hoeveel euro korting verliest Schefman als hij na 43 dagen deze factuur betaalt? Hij mist de korting van 2% voor contante betaling = 2% van , = 330, Frits Geurtjens, eigenaar van een bouwmarkt, heeft van de plaatselijke bank een krediet in rekening-courant. De kosten van dit krediet worden begroot op 9% per jaar. Voor de levering van de verschillende artikelgroepen maakt Frits gebruik van meerdere grossiers. Deze grossiers hebben verschillende betalingscondities, te weten: grossier van de verf en aanverwante artikelen: 1,5% korting contant; netto binnen 2 weken, grossier van het hout: 1% korting contant; netto binnen 6 weken, grossier van de ijzerwaren: 2,5% korting bij betaling binnen 8 dagen; netto binnen 1 maand, grossier van de gereedschappen: betaling binnen 1 maand na factuurdatum, bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% kredietbeperking in mindering worden gebracht. Bij welke grossier(s) zal Frits gebruikmaken van het aangeboden leverancierskrediet? Motiveer het antwoord met een berekening. Grossier Verf: 52/2 x 100/98,5 x 1,5% = 39,2% Grossier Hout: 52/6 x 100/99 x 1% = 8,7% Grossier IJzer: 360/22 x 100/97,5 x 2,5% = 42% Grossier Ger.sch. 360/22x 2 = 32,7% (Let op: bij kredietbeperking moet de kredietprijs anders berekend worden dan bij korting voor contante betaling.) Antwoord Grossier Hout 28. Een ondernemer heeft gedurende de maanden juni, juli en augustus ,- extra vreemd vermogen nodig. Voor deze financiering staat hij voor de volgende keuze: gebruikmaken van leverancierskrediet; de conditie daarvan is 2% korting bij betaling binnen 8 dagen, netto 10,5 maand, vreemd vermogen op lange termijn aantrekken; de kosten hiervan zijn 5% per jaar. In de maanden waarin het geld niet nodig is, brengt het geld 1% rente op. a. Bereken de kredietprijs van het leverancierskrediet (afronden op één decimaal nauwkeurig). 360/37 x 100/98 x 2% = 19,9% b. Laat door middel van een berekening zien welke keuze het voordeligst is. (5% - 9/12 x 1%) x ,- = 1.700,- 3/12 x 0,0199 x ,- = 1.990,- Kan ook met de kritische termijn bepaald worden: 2,54 mnd. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 53

16 29. Van Dam, eigenaar van een speciaalzaak in huishoudelijke artikelen, koopt een partij witgoed. De inkoopfactuur vermeldt een totaalbedrag van ,-. Op de factuur staan de volgende betalingscondities: 2% korting bij contante betaling, betaling binnen 1 maand: netto. Nadat Van Dam de kredietprijs van het aangeboden leverancierskrediet berekend heeft, neemt hij het besluit de factuur contant te betalen. Voor dergelijke betalingen beschikt Van Dam over een krediet in rekening-courant. De kosten van dit krediet worden begroot op 10% per jaar. a. Bereken de kredietprijs van het aangeboden leverancierskrediet (afronden op één decimaal nauwkeurig). 360/30 x 100/98 x 2% = 24,5% b. Bereken de rentekosten voor het gebruik van het krediet in rekening- courant (afronden op hele euro s nauwkeurig). Hij heeft het geld gedurende 1 maand nodig. 0,10 x 1/12 x ,- = 240,92 c. Bereken het financiële voordeel dat Van Dam heeft door gebruik te maken van het krediet in rekening-courant. Door het feit dat hij zijn leveranciers direct betaalt, geniet hij een korting van 2% van , - ofwel 590,-. Per saldo hij dus een voordeel van: 590,- -/- 240,92 = 349, De voorraad van een ijzerwarenspeciaalzaak is gedurende vijf niet aaneengesloten maanden ,- méér dan de minimumvoorraad. Voor de financiering van deze extra voorraad staan de ondernemer drie mogelijkheden ter beschikking: een achtergestelde lening via de familie à 6% per jaar; geschatte haalbare rente bij belegging 3% per jaar, gebruikmaken van leverancierskrediet, waarbij de volgende betalingsvoorwaarden gelden: contant: netto-factuurbedrag, betaling binnen 10,5 maand: kredietkosten 2,5%, een extra krediet in rekening-courant tegen een kredietprijs van 6% per jaar, terwijl de creditrente 0,5% per jaar bedraagt. Bereken voor elke mogelijkheid afzonderlijk de financieringskosten van de extra voorraad en bepaal welke mogelijkheid de voorkeur geniet op grond van de berekende financieringskosten. Achtergestelde lening (6% - 7/12 x 3%) x ,- = 3.825,- Leverancierskrediet 360/45 x 2,5% = 20% 5/12 x 0,20 x ,- = 7.500,- Krediet in rekening-courant. 5/12 x 0,06 x ,- = 2.250,- Keuze valt op 3. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 54

17 voorbeelduitwerking: financiering en plan zo ziet mijn totaalplaatje uit Tanja op de Camp is acht jaar filiaalhoudster geweest in een modezaak. Zij verschijnt bij de financiële deskundige van de plaatselijke bank met plannen voor een eigen modezaak, onder de naam Fashion House, in het stadsdeelwinkelcentrum. Tijdens het gesprek blijkt dat het geheel grondig is voorbereid. Er is een marktonderzoek gehouden. Bij de begroting worden offertes overlegd. De prognose is gebaseerd op verhoudingscijfers (kengetallen) van de modebranche. Voor zover de prognose afwijkt van die kengetallen, weet Tanja precies te vertellen waarom in haar situatie de zaak anders ligt. De investeringsbegroting, inclusief btw, voor de nieuw te openen modezaak Fashion House ziet er als volgt uit: Investeringsbegroting Verbouwing winkelpand ,- Inventaris ,- Vervoermiddelen 8.225,- + Totale duurzame bedrijfsmiddelen ,- Voorraad ,- Aanloopkosten 2.000,- Liquide middelen 2.400,- + Totale overige bedrijfsmiddelen ,- + Totale vermogensbehoefte ,- Tanja beschikt over een eigen vermogen van ,-. Van haar vader krijgt zij ,-. Dit bedrag behoeft niet afgelost te worden. Wel moet er rente betaald worden. In het financieringsplan wordt rekening gehouden met een bedrag van ,- dat door de crediteuren gefinancierd wordt. Het financieringsplan ziet er dan als volgt uit: Financieringsplan Totale vermogensbehoefte ,- Eigen geld ,- Familielening ,- + Totale ingebrachte vermogen ,- Nog te financieren ,- Crediteuren ,- Door de bank te financieren ,- Ondanks het feit dat het een zware financiering ( ,-) zal worden, gaat de bank toch met Tanja in zee. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 55

18 De bank stelt de volgende financiering voor: borgstellingskrediet ,- banklening ,- tijdelijke lening voor de financiering van de btw ,- krediet in rekening-courant tot maximaal , ,- Totaal door de bank te financieren ,- De openingsbalans van Fashion House ziet er dan als volgt uit: Openingsbalans Fashion House x 1,- Vaste activa Eigen vermogen Verbouwing pand Inventaris Vervoermiddelen Vreemd Vermogen Lang Familielening Vlottende activa Borgstellingskrediet Voorraad Banklening Vorderingen(btw) Liquide middelen Vreemd Vermogen Kort Krediet in rekening-courant Crediteuren Tijdelijke lening De openingsbalans voldoet precies aan de financieringsregel: De vaste activa moeten gefinancierd worden met eigen vermogen en met vreemd vermogen lang (terwijl de vlottende activa groot genoeg moeten zijn om de schulden op korte termijn te betalen). opgaven 31. De heer P. Mastenbroek is van plan een winkelwagen te kopen voor de exploitatie van een rijdende winkel. Voor het opstellen van het financieringsplan, beschikt hij over de volgende informatie: aanschafprijs winkelwagen, inclusief btw h-tarief, ,-, inventaris, inclusief btw h-tarief ,-, prognose consumentenomzet 1e jaar, inclusief 6,5% btw ,-, te verwachten brutowinst 18%, omzetduur van de voorraad 30 dagen, de beginvoorraad 80% van de gemiddelde voorraad, deelneming in de inkoopcombinatie: 5.000,-, aanloopkosten: 5.000,-, vereiste liquide middelen: ,-. Voor de financiering van de vermogensbehoefte beschikt de heer P. Mastenbroek over een direct opeisbaar spaartegoed van ,-. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 56

19 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 57 EIW BV De leveranciers verstrekken een krediet van gemiddeld 8 dagen. De inkopen zijn gelijk aan de inkoopwaarde van de omzet. a. Bereken de vermogensbehoefte van de heer P. Mastenbroek. Doe dit door het opstellen van een investeringsbegroting. Voorraad inclusief btw: OS = = 12 ( ,- 12) x 0,82 x 0,8 = ,- Winkelwagen ,- Inventaris ,- Voorraad ,- Deelneming ,- Aanloopkosten ,- Liquide middelen , ,- b. Bereken het bedrag dat door de bank gefinancierd moet worden. Doe dit door het opstellen van een financieringsplan. Eigen vermogen ,- Crediteuren , ,- -/- Door de bank te financieren ,- 32. Mevrouw J. Wiesman is van plan een speciaalzaak in damesmode te openen in het winkelcentrum van een middelgrote stad. Voor het opstellen van het financieringsplan beschikt zij over de volgende informatie. Het beoogde winkelpand kost ,- vrij op naam. Om het pand geschikt te maken voor het verkopen van damesmode, moet er een verbouwing plaatsvinden. De kosten van de verbouwing worden geschat op ,-. Mevrouw J. Wiesman heeft besloten bepaalde delen van de inventaris via de tweedehandsmarkt te betrekken. De totale inventaris vergt toch nog een investering van ,-. De auto van mevrouw J. Wiesman wordt in de zaak gebracht voor ,-. Een consulent van de brancheorganisatie Mitex heeft mevrouw J. Wiesman geholpen met de omzetprognoses. In het winkelpand is waarschijnlijk een consumentenomzet haalbaar van ,-. Daarbij is een brutowinst van ,- te verwachten. De consulent heeft ook verteld dat de voorraad voldoende moet zijn voor een omzet van vier maanden (de omzetduur is dus 120 dagen). De adviseurs hebben mevrouw J. Wiesman erop attent gemaakt, dat in het eerste jaar de geplande omzet niet gerealiseerd zal worden. Berekend wordt, dat mevrouw J. Wiesman in het eerste jaar ,- aanloopkosten zal hebben. Dit bedrag wordt in het financieringsplan opgenomen. Mevrouw J. Wiesman zal een bedrag van ,- nodig hebben als kasgeld. Voor de financiering van de vermogensbehoefte beschikt mevrouw J. Wiesman over een direct opneembaar spaardeposito van ,-. Bovendien is haar vader erg enthousiast over de plannen en verstrekt haar een lening (zonder aflossingsverplichting) van ,-. Van de consulent heeft mevrouw J. Wiesman gehoord dat het in de branche gebruikelijk is dat de leveranciers een maand krediet verstrekken. De verwachting is dat de inkopen gelijk zullen zijn aan de inkoopwaarde van de omzet;

20 25% van de beginvoorraad wordt ingekocht op rekening. a. Bereken de vermogensbehoefte van mevrouw J. Wiesman. Doe dit door het opstellen van de investeringsbegroting. Winkelpand ,- Verbouwing ,- Inventaris ,- Vervoermiddelen ,- Voorraad inclusief btw IWO: ( = ,94) IWO OS = ,94 3 x1, ,- Liquide middelen + aanloopkosten ,- + Totale vermogensbehoefte ,- b. Bereken het bedrag dat de bank, in eerste instantie, moet financieren in de damesmodezaak van mevrouw J. Wiesman. Doe dit door het opstellen van een financieringsplan. Eigen geld ,- Auto ,- Vader , ,- -/- Te financieren ,- Crediteuren x 0, ,- -/- Door de bank te financieren ,- 33. Mevrouw Anke Enkevoort exploiteert in Den Bosch een winkel in ijzerwaren en gereedschappen. De balans van deze detailhandelsonderneming per 31 december ziet er als volgt uit: Balans per 31 december Winkelpand Eigen vermogen ,- Inventaris ,- Hypothecaire lening ,- Vervoermiddel ,- Krediet in rekeningcourant Voorraad Debiteuren Crediteuren Liquide middelen 4.500,- Overige kortlopende schulden ,- Verdere gegevens de afschrijving op het winkelpand geschiedt met een vast bedrag van 3.250,- per jaar; het winkelpand is 10 jaar geleden aangeschaft voor ,-, de consumentenomzet bedraagt ,-, de brutowinst is 35%, de omzetsnelheid is 20,5, de omzet op rekening bedraagt 10% van de omzet, er is voor ,- (inclusief btw) ingekocht, werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 58

21 55% van de inkopen geschiedt op rekening, de voorraad per 31 december is 90% van de gemiddelde voorraad, de debiteurentermijn en de crediteurentermijn bedragen respectievelijk 30 dagen en 60 dagen. Voor de btw geldt het h-tarief. Bereken met behulp van de bovenstaande gegevens welk deel van de vermogensbehoefte per 31 december gefinancierd is met het krediet in rekening-courant. Totaalbedragen balans ,- Waarde pand: ,- - (10x 3.250) = ,- Voorraad: IWO OS (IWO 0,65 x 100/121 x ,- = ,50) Gemiddelde voorraad is ,50 2,5 = ,80 Voorraad op de balans ,80 x 0,9 = ,42 Debiteuren 30/360 x , ,50+ Totale vermogensbehoefte ,92 Crediteuren 60/360 x 0,55 x , ,- Balansposten , /- Krediet in rek.crt 1.506, De heer G.F. Triendes exploiteert in een wijk van een middelgrote stad een parfumeriespeciaalzaak. Per 31 december ziet de balans van deze parfumeriespeciaalzaak er als volgt uit: Balans per 31 december Winkelpand Eigen vermogen ,- Inventaris ,- Hypothecaire lening ,- Voorraad Familielening 9.800,- Debiteuren Krediet in rekening- Liquide middelen 5.200,- courant Crediteuren Overige kortlopende schulden 4.500,- Verdere gegevens het winkelpand is acht jaar geleden gekocht voor ,- (exclusief btw); jaarlijks is 3% van de aanschafprijs afgeschreven, de jaaromzet bedraagt ,-, de gemiddelde brutowinst is 40%, de omzetsnelheid is 3, de omzet op rekening bestaat grotendeels uit leveringen aan een opleidingsinstituut voor schoonheidsverzorging en bedraagt 8% van de omzet; de debiteurentermijn is 1 maand, 25% van de inkopen geschiedt tegen contante betaling; de leveranciers geven gemiddeld een krediet van twee maanden, werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 59

22 de voorraad blijft steeds op hetzelfde niveau gehandhaafd. Voor de btw geldt het h-tarief. Bereken met behulp van de bovenstaande gegevens de ontbrekende getallen op de balans van deze parfumeriespeciaalzaak per 31 december (debiteuren en crediteuren afronden op veelvouden van 10,- nauwkeurig). Totaalbedragen balans ,- Op het pand is 8 jaar afgeschreven (100 -/- (8 x 3)) Winkelpand 0,76 x , ,- Voorraad (0,6 x ) ,- Debiteuren 1/12 x 0,08 x1,21 x ,67 + Totaal actief ,67 Crediteuren: 0,75 x ( x 0,6) x1,19 x 2/ ,75 Totaal passief, excl. Cred + rek.crt , ,75 -/- Krediet in rekening-courant , De heer R. Dolmans is van plan om per 1 juli een tweede winkel te openen in het nieuwe winkelcentrum van het stadsdeel Urheuvel. Hij heeft de volgende informatie verzameld: aanschaf pand winkelcentrum Urheuvel, inclusief btw ,-, aanschaf inventaris, inclusief btw ,-, aanschaf auto ,-, inclusief 2.775,- btw. Verdere gegevens de heer R. Dolmans verwacht in het eerste jaar een omzet te realiseren van ,-, de gemiddelde brutowinst wordt begroot op 40%, de omzetsnelheid is 2, de heer R. Dolmans wil minimaal ,- in kas hebben, de voorraad per 1 juli is gelijk aan de gemiddelde voorraad, Voor de btw geldt het h-tarief. a. Over hoeveel vermogen dient de heer R. Dolmans bij het starten van zijn tweede winkel te beschikken? Gevraagd wordt de vermogensbehoefte per datum, De deelnemer kan kiezen voor inclusief btw of exclusief btw en dan de btw apart opnemen. Dat laatste heeft de voorkeur in verband met de tijdelijke financiering Inclusief btw Exclusief btw Winkelpand , ,13 Inventaris , ,44 Bestelauto , ,00 Voorraad (0,6x ) 2 x 1, , ,00 Kas , ,00 btw ,43 Vermogensbehoefte , ,00 werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 60

23 Voor de financiering van de vermogensbehoefte worden de volgende gegevens verstrekt: de heer R. Dolmans beschikt over een direct opvraagbaar spaartegoed van ,-, de directeur van de plaatselijke bank is bereid een hypothecaire geldlening te verstrekken van ,- en een middellang bankkrediet van ,-, de voorraad wordt in juni geleverd. 80% van de voorraad wordt contant betaald; het restant geschiedt op rekening; de crediteurentermijn is 43 dagen, voor de financiering van de contant te betalen voorraad wordt een lening verstrekt van ,-, het ontbrekende deel van het vermogen dat de heer R. Dolmans nodig heeft, zal verstrekt worden in de vorm van een krediet in rekening-courant, waarvan de kredietlimiet ,- bedraagt, de voorbelaste btw per 1 juli wordt tijdelijk door de bank voorgefinancierd. b. Bereken hoe groot het krediet in rekening-courant minimaal moet zijn. Eigen vermogen ,- Hypotheek ,- Middellange lening ,- Lening ,- Crediteuren ,- Tijdelijke lening , ,46 Vermogensbehoefte ,00-/- Krediet in rekening-courant , Henk van Breukelen wil per 1 januari een zaak in woonartikelen beginnen in Middelburg. Na overleg met een adviesinstelling komt hij tot de volgende conclusies: het ambachtelijke werk wordt uit kostenoverwegingen uitbesteed, de financiële aspecten met betrekking tot het eerste jaar zijn: voor het kopen van het winkelpand is gemiddeld ,- nodig; op het winkelpand wordt een hypothecaire geldlening van ,- verstrekt (in het eerste jaar bestaat er geen aflossingsverplichting), de gemiddelde investering in inventaris is ,- en in vervoermiddelen ,-, het gemiddelde, te verlenen leverancierskrediet wordt geschat op ,-, terwijl aan liquide middelen gemiddeld ,- beschikbaar moet zijn, de consumentenomzet wordt geschat op ,-, voor de btw geldt het h-tarief, een brutowinstpercentage van 38% wordt haalbaar geacht, de omzetsnelheid wordt geschat op 2,4. a. Bepaal de gemiddelde vermogensbehoefte van deze woonzaak van het eerste jaar. Winkelpand ,00 Inventaris ,00 Vervoermiddel ,00 Voorraad(0,62 x ,- 1.19) 2, ,66 Debiteuren ,00 Liquide middelen ,00 Gemiddelde vermogensbehoefte ,66 Na overleg met onder andere de plaatselijke bank kan Henk beschikken over een borg- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 61

24 stellingskrediet van ,- en een krediet in rekening-courant. De gemiddelde debetstand van het krediet in rekening-courant wordt geschat op ,-. Henk beschikt over een direct opeisbaar spaartegoed van ,-, terwijl zijn oom Jan het tekortkomend vermogen verstrekt. Het gemiddelde crediteurensaldo bedraagt ,-. b. Bereken het gemiddelde bedrag van de achtergestelde lening in het eerste jaar. Eigen vermogen ,- Hypotheek ,- Krediet in rekening courant ,- Borgstelling ,- Crediteuren , ,00 Gemiddelde vermogensbehoefte ,66 -/- Achtergestelde lening , Mevrouw G. Kampen-Koenders exploiteert drie visspeciaalzaken in het westen van ons land. Met betrekking tot een kalenderjaar beschikt zij over de volgende gegevens van deze drie zaken: consumentenomzet ,- inkopen, tegen factuurprijzen ,- personeelskosten ,- huisvestingskosten ,- accountantskosten 4.000,- verkoopkosten, inclusief btw h-tarief ,- rentekosten vreemd vermogen 7.700,- afschrijvingskosten ,- overige exploitatiekosten, inclusief 415,- btw 8.115,- niet-fiscale kosten 450,- totale privéopnamen ,- eigen vermogen per 1 januari ,- voorraad per 1 januari 7.780,- voorraad per 31 december 8.715,- Voor de btw geldt het l-tarief. a. Bereken de nettowinst van mevrouw G. Kampen-Koenders. beginvoorraad 7.780,- inkopen ,- 1, ,- + beschikbare voorraad ,- inkoopwaarde van de omzet ,- - eindvoorraad 8.715,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 62

25 Omzet ( ,- 1,06) inkoopwaarde omzet ,- - brutowinst ,- exploitatiekosten personeelskosten ,- huisvestingskosten ,- accountantskosten 4.000,- verkoopkosten ,07- rentekosten vv 7.700,- afschrijvingskosten ,- overige kosten 7.700,- niet-fiscale kosten 450,- + totale exploitatiekosten ,07 - Nettowinst ,93- b. Hoeveel bedraagt het eigen vermogen van deze drie speciaalzaken per 31 december? Eigen vermogen ,00 Nettowinst ,56 Winstreserve ,56 Privéopnamen ,00 Eigen vermogen ,56 c. Bereken de per saldo te verrekenen btw. Btw in omzet ,00 Btw in inkopen ,00 Btw in kosten 415, , Te betalen btw 5.444, Janneke Hollander wil een zaak in lederwaren beginnen. Samen met een deskundige heeft zij, voor de vaststelling van de gemiddelde vermogensbehoefte, de volgende gegevens verzameld: het pand heeft een aanschafprijs van ,-, exclusief btw; de jaarlijkse afschrijvingen zijn 7.500,-, de aanschafprijs van de inventaris is ,-, exclusief btw; de jaarlijkse afschrijving bedraagt 9.000,-, de omzet wordt geschat op ,- per jaar, de brutowinst zal 30% bedragen, een omzetsnelheid van 6 moet haalbaar zijn, de verkopen zijn regelmatig over het jaar gespreid en zijn voor 20% op rekening, de debiteurentermijn is 30 dagen, het vereiste saldo aan liquide middelen is in het eerste jaar gemiddeld 8.000,-. Voor de btw geldt het h-tarief. werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 63

26 a. Bereken de gemiddelde vermogensbehoefte voor het eerste jaar. (De btw op de duurzame bedrijfsmiddelen mag buiten beschouwing gelaten worden.) Pand ( ) ,- Inventaris ( ) ,- Voorraad ( x 0,7) ,- Debiteuren 0,2 x x 30/360 x 1, ,- Liquide middelen 8.000,- Gemiddelde vermogensbehoefte ,- Voor de financiering van de vermogensbehoefte zijn de volgende gegevens bekend: de inkopen geschieden voor 80% op rekening; ze zijn regelmatig over het jaar gespreid, de crediteurentermijn is 60 dagen, de hypotheek op het pand bedraagt 80% van de aanschafprijs, Janneke heeft een eigen vermogen van ,-, Janneke kan in aanmerking komen voor een achtergestelde lening, op voorwaarde dat het eigen vermogen en de achtergestelde lening samen niet meer dan 20% van het balanstotaal bedragen; zij wenst van de maximale lening gebruik te maken, de bank is bereid een lening te verstrekken van ,-, om de resterende vermogensbehoefte te dekken, krijgt Janneke de beschikking over een krediet in rekening-courant. b. Bereken de grootte van de achtergestelde lening. Eigen vermogen, incl AGL 20% van , ,- Eigen vermogen is ,- Hieruit volgt een achtergestelde lening ,- c. Bereken de grootte van het krediet in rekening-courant. Eigen vermogen, inclusief AGL ,- Crediteuren 60/360 x x 1,21 x 0, ,- Hypotheek ,- Banklening ,- + Totaal vermogen, excl. kred. in rek.-courant ,- Totaal actief ,- - Krediet in rekening-courant ,- 39. Ingaande 1 januari neemt Chantalle Vaessens de damesmodezaak over van de heer K. Gubbels. De volgende bezittingen en schulden worden overgenomen: winkelpand ,- inventaris ,- voorraad ,- crediteuren ,- De heer K. Gubbels vraagt een goodwill van ,-. Chantalle is van plan haar auto in de zaak in te brengen. Dit brengt een extra investering van ,- met zich mee. Verder vindt Chantalle dat zij bij de start minstens 5.000,- aan kasgeld moet hebben, werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 64

27 onder andere voor de financiering van de aanloopkosten. Voor de financiering van de vermogensbehoefte beschikt Chantalle, naast haar auto, nog over een eigen vermogen van ,-. Haar man, een succesvol zakenman, is bereid haar een achtergestelde lening (zonder aflossingsverplichtingen) van ,- te geven. De vaste activa worden afgeschreven met een vast bedrag per jaar. De restwaarde wordt verwaarloosd. Het winkelpand wordt in 30 jaar afgeschreven, de inventaris in 10 jaar, de auto in 4 jaar en de goodwill in 5 jaar. Op grond van betrouwbare gegevens mag Chantalle in het eerste jaar een nettowinst verwachten van ,-. Haar privébudget bedraagt in het eerste jaar ,-. Chantalle komt in aanmerking voor een borgstellingskrediet van ,-. a. Stel de investeringsbegroting voor Chantalle Vaessens samen. Winkelpand ,- Inventaris ,- Voorraad ,- Goodwill ,- Vervoermiddel ,- Liquide middelen 5.000,- Totaal investeringsbegroting ,- b. Maak een voorstel voor het financieringsplan van deze damesmodezaak. Eigen vermogen ,- Crediteuren , ,- Investeringsbegroting ,- + Te financieren ,- Borgstellingskrediet ,- - Hypotheek ,- - Krediet in rekening-courant ,- c. Stel de openingsbalans per 1 januari van deze damesmodezaak samen. Verwerk daarin het antwoord van vraag b. Openingsbalans Winkelpand ,- Eigen vermogen ,- Inventaris ,- Borgstellingskrediet ,- Vervoermiddel ,- Hypothecaire lening ,- Goodwill ,- Krediet in rekening Voorraad ,- -courant ,- Liquide middelen 5.000,- Crediteuren , , ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 65

28 40. Ingaande 1 januari neemt Patrick Custers de groentezaak van de heer K. de Bie over. De onderstaande bezittingen en schulden worden overgenomen: inventaris ,- vervoermiddel 5.000,- voorraad 2.000,- crediteuren 4.000,- overige kortlopende schulden 5.500,- De heer K. de Bie vraagt een goodwill van 6.250,-. Volgens de deskundige van de bank moet Patrick minimaal 7.500,- aan liquiditeiten hebben, onder andere voor de financiering van de aanloopkosten. Voor de financiering van de vermogensbehoefte beschikt Patrick over een eigen vermogen van 8.000,-. Patrick verwacht in het eerste jaar een nettowinst te realiseren van ,-. Zijn privébudget bedraagt in het eerste jaar ,-. Op grond van de verstrekte gegevens is de bank bereid het restant van de vermogensbehoefte te financieren. a. Bepaal op grond van de verstrekte gegevens de totale vermogensbehoefte per 1 januari van Patrick Custers. Inventaris ,- Voorraad 2.000,- Goodwill 6.250,- Vervoermiddel 5.000,- Liquide middelen 7.500,- Totale vermogensbehoefte ,- b. Bereken het bedrag dat Patrick gefinancierd moet hebben door de bank. Eigen vermogen 8.000,- Crediteuren + Overige kortlopende schulden 9.500, ,- Investeringsbegroting ,- + Te financieren door de bank ,- c. Maak een voorstel voor het financieringsplaatje van deze groentezaak. Eigen vermogen 8.000,- Crediteuren + Overige kortlopende schulden 9.500, ,- Investeringsbegroting ,- + Te financieren ,- Banklening ,- - Krediet in rekening-courant ,- werkschrift bedrijfseconomisch rekenen: financiering UITWERKINGEN Pagina 66

investeren goodwill EIW BV

investeren goodwill EIW BV investeren goodwill moet ik daar ook voor betalen Goodwill is de som geld die je moet betalen als vergoeding voor de gevestigde klantenstroom en/of voor het recht de naam van de vroegere onderneming te

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Netto investering Verbouwing -- 5.500,- Computerapparatuur -- 2.800,- Inventaris -- 25.200,- Waarborgsom -- 5.100,- Vaste activa 38.600,- Voorraad 43.400,- Liquide middelen -- 2.750,- Aanloopkosten --

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: financiering

werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: financiering werkschrift: bedrijfseconomisch rekenen: financiering Bestemd voor het kwalificatiedossier ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Stein: Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

BOEKHOUDING EN FINANCIERING

BOEKHOUDING EN FINANCIERING graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop BOEKHOUDING EN FINANCIERING Inhoudsopgave Inleiding 1. Het financiële deel van het ondernemingsplan 2. Het beoordelen van uw financiële

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 T/m 19.12 zijn activiteitskengetallen. Vanaf 19.13 Rentabiliteitskengetallen Opgave 19.3 A. Bereken de gemiddelde voorraad over 2013 Q1 1-1

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

werkschrift: bedrijfsadministratie Bestemd voor het kwalificatiedossier ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel

werkschrift: bedrijfsadministratie Bestemd voor het kwalificatiedossier ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel werkschrift: bedrijfsadministratie Bestemd voor het kwalificatiedossier ondernemer detailhandel in de kwalificatiestructuur detailhandel Meppel: Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie ISBN: 978

Nadere informatie

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen).

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen). Sectie economie 2012-2013 1 Antwoorden opgave 1 1. Wat zijn crediteuren? Leveranciers op rekening 2. Wat zijn debiteuren? Afnemers op rekening 3. Wat is een hypotheek? Een lening met een onroerend goed

Nadere informatie

Vlottende activa: Kas Totaal investering

Vlottende activa: Kas Totaal investering H1 Investering opgave 3 Investeringsbegroting Investeringsbegroting per 1 april Vaste activa: Kano s 20 x 1.000 20.000 Kajaks 6 x 1.500 9.000 Trailer 5.000 Mountainbikes 18.000 Klein materiaal 7.000 Klimmaterialen

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Inventaris Kassa 1.500 Keuken 55.000 Beelden om de inrichting gezelliger te maken 5.000 Tafels en stoelen 12.000 Totaal 81.500

Inventaris Kassa 1.500 Keuken 55.000 Beelden om de inrichting gezelliger te maken 5.000 Tafels en stoelen 12.000 Totaal 81.500 Opgave 1 a. Het winkelpand staat niet op de investeringsbegroting omdat Egbert dit winkelpand huurt. Alleen aankopen staan bij de vaste activa. b. De verbouwing moet in één keer door Egbert betaald worden.

Nadere informatie

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo Sectie economie 2012-2013 1 Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo In de bovenbouw kunnen jullie in de vrije ruimte het vak M&O opnemen. Het is daarom handig om dit jaar al een aantal lessen

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat verstaan we onder een inventarislijst? 2.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2009 - II

Eindexamen m&o vwo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 9. In deze opgave blijft btw buiten beschouwing. De HockeyWinkel bv, gevestigd in Amsterdam, is een winkel die gespecialiseerd is in alle

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten) -

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv EEN INVESTERINGSBEGROTING WELKE BEDRIJFSMIDDELEN HEB JE NODIG? HOEVEEL KOSTEN DEBEDRIJFSMIDDELEN? HOEVEEL BEDRAAGT MIJN VERMOGENSBEHOEFTE? EEN FINANCIERINGSBEGROTING HOE KOM JE AAN HET GELD OM ALLE INVESTERINGEN

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven Händel Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven Händel Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Händel Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 1 / 12 lees verder Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen

Nadere informatie

Kennis Bedrijfseconomie. Werkboek

Kennis Bedrijfseconomie. Werkboek Kennis Bedrijfseconomie Werkboek Kennis Bedrijfseconomie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 456 5 2016 uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Financiën voor Starters

Financiën voor Starters Financiën voor Starters 22 mei 2013 René Overtoom, Teamleider YourBusiness Banking Marcel de Ruiter, Specialist YourBusiness Banking starters 2 Ondernemingsplan De Ondernemer (ervaring, branchekennis,

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen

Uitwerkingen vragen en opgaven. 1 De balans. BA. H 1 Vragen. Uitwerking vragen BA. H 1 Vragen Uitwerkingen vragen en opgaven 1 De balans Uitwerking vragen 1 Een begroting is een vooraf gemaakt overzicht van inkomsten en uitgaven. 2 Het is belangrijk voor een gezin om een begroting

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen

Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming. Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming Door : Paul Thonen en Raimond Nuijen Starterscafe 19 februari Opening Starter van de maand Workshop: Hoe houd je grip op de financiën van je onderneming

Nadere informatie

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer

Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Het Ondernemingsplan Handleiding voor de startende ondernemer Onderstaand plan is een verkorte versie van Het Ondernemingsplan dat door de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken wordt uitgegeven.

Nadere informatie

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek

Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie Ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Inleiding financiële administratie ondersteunende administratieve beroepen Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

exploitatiekosten en -overzicht

exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten wat is het ook weer In een detailhandelsonderneming worden alle kosten samen de exploitatiekosten genoemd. De inkoopwaarde van de omzet wordt daarbij als

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Beoordeling financieel Financiële kengetallen Activiteitskengetallen Rentabiliteitskengetallen Liquiditeitskengetallen Solvabiliteitskengetallen Productiviteitskengetallen Beleggingskengetallen

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Elke ondernemer is verplicht een boekhouding of bedrijfsadministratie te voeren. In de eerste

Nadere informatie

Investerings en financieringsprobleem

Investerings en financieringsprobleem 10 hoofdstuk Investerings en financieringsprobleem 10.1 C 10.2 B 10.3 C 10.4 B 10.5 A 10.6 D 10.7 B 10.8 A 10.9 D 10.10 C 10.11 C 10.12 B 60% van 25.000.000 = 15.000.000 10.13 C Balanstotaal 30.000.000;

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv HET BOXEN SYSTEEM BOX 1 INKOMEN UIT WERK WINST ONDERNEMING BOX 2 INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN & BELEGGEN DE NETTOWINST = ONDERNEMERSINKOMEN = 20.100,- - AFTREKPOSTEN = BELASTBARE

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

exploitatiekosten en -overzicht

exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten en -overzicht exploitatiekosten wat is het ook weer In een detailhandelsonderneming worden alle kosten samen de exploitatiekosten genoemd. De inkoopwaarde van de omzet wordt daarbij als

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000.

1. Er wordt een voorraad ingekocht op rekening voor een bedrag van 10.000. Geef van onderstaande (losstaande) feiten aan of er een mutatie optreedt op de balans en/of V&W rekening en/of liquiditeitsoverzicht. Als je kiest voor de balans, dan dien je aan te geven welke post of

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 1 Werkboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden ISBN 978 90 3723 449 7 2016 Uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Beginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek Op de hoogte zijn van je financiële situatie: je weet zelf wel hoe belangrijk dat is. Wat

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN. De samenstelling van de jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN. De samenstelling van de jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude De Lasso 12 ROELOFARENDSVEEN De samenstelling van de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT A. Algemeen B. Resultaten FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 =

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 = Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( 2.600.000 + 3.000.000) / 2 = 2.800.000 REV na belasting = 400.000 100% = 14,29% 2.800.000 b. Gemiddeld totaal vermogen = ( 7.150.000 + 7.200.000) / 2 = 7.175.000

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

Optiek Het Oog De kritieke financiële situatie De onderneming

Optiek Het Oog De kritieke financiële situatie De onderneming ! "## $ % %& % %& Optiek Het Oog Anneth en Karel Brinke, beiden opticien, zijn de eigenaren van Optiek het Oog, gevestigd in het centrum van s-hertogenbosch, vlakbij de Sint Janskathedraal. Anneth en Karel,

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen paragraaf 1.1 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. 3. Noem een aantal functies van boekhouden. 4. In de Wet op de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

2 Veranderingen in de balans

2 Veranderingen in de balans 2 Kennisvragen hoofdstuk 2 1. Welke soorten rekeningen vinden we terug op een balans? 2. Een balans is een momentopname. Wat bedoelen we hiermee? 3. Er kunnen zich veranderingen voordoen in de balans.

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: Resultaat 2005

Bijlagen. Bijlage 1: Resultaat 2005 Jaarrekening 25 Koetser CV 1. Balans per 31 december 25 2. Winst- en verliesrekening over 25 3. Toelichting op algemene zaken 4. Toelichting op de balans 5. Toelichting winst- en verliesrekening Bijlagen

Nadere informatie

constante en variabele kosten

constante en variabele kosten constante en variabele kosten constante kostentarief en bezettingsresultaat hoe vast is constant Om de constante kosten die je in het nieuwe jaar begroot hebt, via de verkoopprijzen van de te verkopen

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 t/m week 4) voor het vak Bedrijfseconomie. Onthoud

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

verkoopprognoses omzetbudget en indexcijfers

verkoopprognoses omzetbudget en indexcijfers verkoopprognoses omzetbudget en indexcijfers nu kan ik ook nog voorspellen In de meeste winkels zijn de omzetten over de maanden van het jaar verschillend. Zo zal een speelgoedwinkel een topomzet hebben

Nadere informatie

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE

VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Jaarrekening 2010 Facility Management Arnhem VOORBEELD JAARRAPPORTAGE Administratiekantoor ZZP-tool ZZP Tool Versie 2.02 Arnhem Jaarrekening Facility Management Arnhem 2/10 Aangemaakt op 7-11-2012 18:14

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december 2013 2012 Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen 10.494 10.784 Vorderingen Debiteuren 968 0 Overige vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-17-1-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-17-1-b Bijlage HAVO 2017 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-17-1-b Informatiebron 1 Airbnb is opgericht in 2008 in San Francisco, Amerika. Het is een onlinemarktplaats waarop particulieren

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Knip & Go. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Knip & Go. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Knip & Go Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële

Nadere informatie