FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIË L E REKENING JAARREKENIN. Bertha von Suttnerstraat 19 6836 KL Arnhem www.intermobiel.com Telefoon: 06-43055738"

Transcriptie

1 FINANCIË L E JAARREKENIN REKENING Bertha von Suttnerstraat KL Arnhem Telefoon:

2 Stichting Intermobiel B - 1/1 - B. BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa KAPITAAL Eigen vermogen Computerapperatuur Reserves Inventaris VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen VREEMD VERMOGEN Kortlopende schulden Overlopende activa Overlopende passiva Liquide middelen

3 Stichting Intermobiel C - 1/2 - C. RESULTATENOVERZICHT 2013 in vergelijking met vorig jaar Kosten in Euro's Opbrengsten in Euro's Intermobiel Fonds 6.615, ,12 Giften 1.988, ,80 Afschrijvingskosten 1.081, ,59 Collectes 0,00 50,00 Representatiekosten 1.066, ,15 Donateurs 3.136, ,00 PR kosten 1.110,16 0,00 Advertenties MM en sponsoring 1.656,05 50,00 Lezingen geven 436,18 0,00 Opbrengsten Project Voorlichting 150,00 0,00 Beurskosten 580, ,24 Opbrengsten ludieke acties 4.765, ,42 Kosten veiling en collectes 55,50 0,00 Opbrengsten verkoop produkten 407, ,20 Fondsenwervingskosten 218,65 175,00 Afschrijving Algemene Reserve 7.262, ,47 Kantoorartikelen 227,12 316,51 Porti 407,67 335,11 Telefoonkosten 980, ,28 Cursuskosten 621,10-86,10 Websitekosten 206,08 230,86 Computerbenodigdheden 901,47 384,28 Onkostenvergoeding vrijwilligers 2.431,53 808,15 Onkostenvergoeding internet 480,00 350,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers 77,00 327,63 Algemene kosten 124,28 31,28 Bankkosten 179,74 133,96 Rente , ,06 Verzekeringen 262,64 233,08 Onvoorziene kosten 0,00 0,00 Kosten verkoop produkten 300,17 883,81 Intermobieldag vrijwilligers 557,26 0,00 Project Voorlichting 1.818,44 0, , , , ,89

4 Stichting Intermobiel C - 2/2 - RESULTATENOVERZICHT 2013 in vergelijking met begroting Kosten in Euro's begroting 2013 Opbrengsten in Euro's begroting 2013 Intermobiel Fonds 6.615, ,00 Giften 1.988,50 - Afschrijvingskosten 1.081, ,00 Collectes 0,00 - Representatiekosten 1.066, ,00 Donateurs 3.136,00 - PR kosten 1.110,16 850,00 Advertenties MM en sponsoring 1.656,05 - Lezingen geven 436,18 0,00 Opbrengsten Project Voorlichting 150,00 - Beurskosten 580, ,00 Opbrengsten ludieke acties 4.765,00 Kosten veiling en collectes 55,50 200,00 Opbrengsten verkoop produkten 407,75 Fondsenwervingskosten 218,65 175,00 Afschrijving Algemene Reserve 7.262,68 Kantoorartikelen 227,12 450,00 Porti 407,67 550,00 Telefoonkosten 980,00 960,00 Cursuskosten 621,10 0,00 Websitekosten 206, ,00 Computerbenodigdheden 901, ,00 Onkostenvergoeding vrijwilligers 2.431, ,00 Onkostenvergoeding internet 480,00 480,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers 77,00 750,00 Algemene kosten 124,28 150,00 Bankkosten 179,74 150,00 Rente , ,00 Verzekeringen 262,64 240,00 Onvoorziene kosten 0,00 500,00 Kosten verkoop produkten 300,17 0,00 Intermobieldag vrijwilligers 557, ,00 Project Voorlichting 1.818, , , , ,98 -

5 D. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Stichting Intermobiel D - 1/2 - VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 31 december ,00 Investeringen , ,05 Desinvesteringen , ,05 Afschrijvingen ,05 Boekwaarde per 31 december ,00 Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar Overzicht van de Materiele Vaste Activa VLOTTENDE ACTIVA Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen 722, ,00 Vooruitbetaalde bedragen 121,01 90,76 Totaal overlopende activa 843, ,76 Liquide middelen Kas 744,60 0,00 Rabo betaalrekening # , ,26 Rabo spaarrekening # , ,68 Totaal liquide middelen , ,94

6 Stichting Intermobiel D - 2/2 - KAPITAAL Eigen vermogen Algemene Reserve per 31 december ,47 Algemeen resultaat boekjaar ,68 Reserve Project Meditatie opheffen 810,12 Reserve Project Vakantiewoning opheffen ,98 Algemene Reserve per 31 december ,89 Reserve Project Voorlichting per 31 december ,82 Correctie Project Voorlichting ,24 Uitgaven Project Voorlichting ,97 Reserve Project Voorlichting per 31 december ,55 Reserve Project Meditatie per 31 december ,12 Ontvangen bijdragen Meditatie cursus ,00 Uitgaven Project Meditatie ,00 Reserve opheffen en overbrengen naar Algemene Reserve -810,12 Reserve Project Meditatie per 31 december ,00 Reserve Project Vakantiewoning 31 december ,98 Reserve opheffen en overbrengen naar Algemene Reserve ,98 Reserve Project Vakantiewoning 31 december ,00 Totaal Eigen Vermogen per 31 december ,34 KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva Nog te betalen bedragen 38,36 16,95 Vooruitontvangen bedragen 0,00 0,00 Totaal Vreemd Vermogen 38,36 16,95

7 E. TOELICHTING RESULTATENOVERZICHT 2013 Stichting Intermobiel E - 1/3 - KOSTEN bedragen in euro's Intermobiel Fonds: 6.615,43 Afschrijvingskosten: Afschrijvingskosten computerapparatuur 643,00 Afschrijvingskosten aankopen ,05 Totaal afschrijvingskosten computerapparatuur 906,05 Afschrijvingskosten inventaris 175,00 Totaal afschrijvingskosten 1.081,05 Representatiekosten: Diverse shirts 299,36 Bedrukte draagtassen 429,84 Toegankelijkheid stickers 188,53 Drukwerk 83,16 Kerstkaarten 65,55 Totaal representatiekosten 1.066,44 PR kosten: Promotie op circuit Zandvoort 160,16 Eenmalige bijdrage Intermobiel Racing 950,00 Totaal PR kosten 1.110,16 Lezingen geven: 436,18 HBO scholen Groningen en Amsterdam Beurskosten: 580,67 Beurs- en marktkosten Kosten veiling en collectes: 55,50 Kosten sponsorloop Nijmeegse Vierdaagse Fondsenwervingskosten (ISF): 218,65 Contributie ISF en kosten bijeenkomst Kantoorartikelen: 227,12 Porti (postzegels, verzendkosten pakketjes): 407,67 Telefoonkosten: 980,00 Mobiele telefoonkosten directeur Cursuskosten: 621,10 IF managementcursus directeur

8 Stichting Intermobiel E - 2/3 - Websitekosten: (domeinnaamkosten) 206,08 Computerbenodigdheden: Software Adobe + MS Office 264,99 Hardware (printer en tablet) 512,00 Inkt printer 124,48 Totaal computerbenodigdheden 901,47 Onkostenvergoeding vrijwilligers: Reiskosten vrijwilligers 884,87 Vrijwilligersvergoeding directeur ,00 Overige onkostenvergoeding vrijwilligers 46,66 Totaal onkostenvergoeding vrijwilligers 2.431,53 Onkostenvergoeding internet: Internetvergoeding bestuur/vrijwilligers 60,00 Internetvergoeding voorzitter 420,00 Totaal onkostenvergoeding internet 480,00 Bedankt sponsoren & vrijwilligers: 77,00 Algemene kosten: 124,28 Bankkosten: 179,74 Rente (rente-opbrengst spaarrekening): ,60 Verzekeringen (bedrijven compactpolis): 262,64 Onvoorziene kosten: 0,00 Kosten verkoop produkten (*): 300,17 Intermobieldag (ontmoetingsdag vrijwilligers): 557,26 Project voorlichting 1.818,44 TOTAAL KOSTEN ,98

9 Stichting Intermobiel E - 3/3 - OPBRENGSTEN bedragen in euro's Giften (diverse giften, geef gratis): 1.988,50 Collectes (Ango): 0,00 Donateurs (maandelijks, jaarlijks, club van 100): 3.136,00 Advertenties Mobiel Magazine en Sponsoring: Fleximo sponsoring laptop doelgroep 656,05 Zollhaus advertentie MM 200,00 t Jachthuis sponsoring 300,00 De Elstar sponsoring 200,00 Orbit Computers 300,00 Totaal opbrengsten Advertentie en Sponsoring 1.656,05 Opbrengsten Project Voorlichting 150,00 Opbrengsten ludieke acties: Bridge toernooi Toldijk 2.000,00 Clash of Clans meerdere acties 1.800,00 Sponsorloop 4daagse M.Kneepkens & J.Heldens 950,00 Rollerfons 15,00 Totaal opbrengsten ludieke acties 4.765,00 Opbrengsten verkoop produkten (*): 407,75 TOTAAL OPBRENGSTEN ,30 Jaarresultaat (opbrensten - kosten) 7.262,68 Jaarresultaat ten laste van de Algemene Reserve: EINDTOTAAL ,98 (*) Resultaat verkoop produkten (o.a. sieraden): Opbrengsten verkoop produkten 407,75 Kosten verkoop produkten 300,17 Resultaat verkoop produkten 107,58

10 Stichting Intermobiel F. OVERZICHT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA Jaar van Aanschaf- Investe- Aanschaf- Afschrij- Afschrij- Afschrij- Boekwaarde Afschrijaanschaf waarde ringen waarde vingen vingen vingen vings t/m t/m 2013 percentage % COMPUTERAPPARATUUR Laptop toshiba satellite P ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 33,33 Desktop HP Pavilion P ,00 0,00 669,00 595,00 74,00 669,00 0,00 33,33 MacBook Pro ,59 0, ,59 379,59 569,00 948,59 759,00 33,33 Computer Acer Predator G mrt 946,05 946,05 0,00 263,05 263,05 683,00 33,33 Totalen 3.376,59 946, , ,59 906, , ,00 INVENTARIS Intermobiel tent (blauw/wit) 18 mei ,94 0,00 873,94 451,94 175,00 626,94 247,00 20,00 873,94 0,00 873,94 451,94 175,00 626,94 247,00 TOTALE MATERIELE VASTE ACTIVA 4.250,53 946, , , , , ,00 Jaarrekening 2013 Opgemaakt 11 juni'14 Juni 2014

11 Stichting Intermobiel Rest- waarde Vast bedrag , , ,79 Jaarrekening 2013 Opgemaakt 11 juni'14 Juni 2014

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen. Inhoudsopgave. Pagina.

Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen. Inhoudsopgave. Pagina. Jaarrekening 2013 Stichting Dudley's Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 1100 Bank 5.717,26 15.170,76 100 Eigen vermogen 340.402,78 313.097,71 1150 Spaarrekening 95.000,00

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti

Jaarrekening. Stichting Naar School in Haiti Jaarrekening 2008 Inhoudsopgave 1. Balans 2. Verlies- en winstrekening 3. Toelichting balans 4. Toelichting verlies- en winstrekening 5. Resultaatbestemming 6. Afschrijvingen 7. Recapitulatie omzetbelasting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-5 Algemeen 3 Doelstellingen 2011 en verantwoording 3-5 Publiciteit 5 Jaarrekening 6-14 Balans per 31 december 2011 6 Rekening van baten en lasten 2011 7 Rekening van ontvangsten

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B.

INHOUD. blz. A. FINANCIEEL VERSLAG. 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. INHOUD blz. A. FINANCIEEL VERSLAG 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting 2 1.2 Doel 2 1.3 Vermogen 2 1.4 Bestuur 3 1.5 Directie en adviseurs 3 B. JAARBERICHT I JAARVERSLAG 5 II JAARREKENING 6 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Jaarverslag!2013! Stichting!Kids!in!Kenia! Elk!kind!is!een!belofte!!

Jaarverslag!2013! Stichting!Kids!in!Kenia! Elk!kind!is!een!belofte!! Jaarverslag2013 StichtingKidsinKenia Elkkindiseenbelofte StichtingKidsinKeniawww.kidsinkenia.nlRabobanknr.1164.69.633 Horst2,2272WN,Voorburg info@kidsinkenia.nl KvKnr.52203972 Telefoon070I3272910 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Een Scouting groepsvereniging. Maar wat nu?

Een Scouting groepsvereniging. Maar wat nu? Een Scouting groepsvereniging Maar wat nu? Stukje historie In 70 er jaren Verenigingsvorm niet mogelijk voor Scouting groepen Daarom Stichtingsvorm misbruikt. Scouting Nederland paste HHR aan de Stichtingsvorm

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie