Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone"

Transcriptie

1 Gewestelijke steun Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone

2 Agentschap Ondernemen De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Complementair aan Innovatiecentra & IWT (innoveren) en FIT (internationaliseren) Stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers Subsidies: Eigen maatregelen: kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische opleidings- en investeringssteun, rentetoelage, Informatiepunt alle overheidsmaatregelen (overzichtsbrochures, website, subsidiedatabank, persoonlijk advies op maat van project ondernemer) Ondersteunen van projecten door oproepen: brugprojecten, peterschapsprojecten, ondernemerschapsprojecten,

3 Ontwrichte zone: nood aan gewestelijke steun! Onderscheid: directe versus indirecte steun: Directe ondersteuning: Strategische Transformatiesteun (luik investeringssteun) Generieke waarborgregeling en Gigarant KlimOp-lening Ecologiepremie (+ strategische ecologiepremie) O&O bedrijfsproject IWT KMO-innovatieproject IWT

4 Ontwrichte zone: nood aan gewestelijke steun! Indirecte ondersteuning (onder voorbehoud): Strategische Transformatiesteun (luik opleiding) KMO-Portefeuille Aanwervingspremie strategische functies KMO-haalbaarheidsstudie IWT Premie 50+ Bijzondere tewerkstellingsmaatregel personeel met arbeidshandicap Activa Individuele Beroepsopleiding (IBO)

5 1. Directe steun Strategische Transformatiesteun Ondernemingen of groepen van ondernemingen, die omvangrijke beroepsinvesteringen en opleidingsinspanningen doen in het Vlaams Gewest kunnen via deze maatregel financieel worden ondersteund. Innovatie Internationalisatie (IWT) (FIT) (AO) Investeringssteun: 8% (tot max. 10%) Opleidingssteun: 20% (tot max. 25%) indirecte steun

6 Waarborgregeling Wat en voor wie Vlaamse overheidswaarborg voor financiële instellingen die kredieten verlenen aan zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep), vrije beroepen en ondernemingen Modaliteiten Indien goed project maar tekort aan waarborgen volgens bank Maximaal 75% van het kredietbedrag kan gewaarborgd worden Duurtijd : vrij te bepalen (max. 10 jaar) Premie = 0,5% x bedrag onder de waarborg x duurtijd waarborg Aanvraag indienen via banken Bank beslist autonoom tot waarborg Waarborg kan tot 1,5 miljoen mits goedkeuring van minister (duurtijd max. 5 jaar) Meer info :

7 Waarborgregeling (Gigarant) Wat en voor wie Vlaamse overheidswaarborg aan kmo s en grote ondernemingen Waarborgbedragen boven 1,5 miljoen Gigarant kan ook (co-)investeren door middel van kapitaalparticipaties en/of het verschaffen van leningen. Modaliteiten Alle courante kredietvormen in euro (werkkapitaalfinanciering, investeringskredieten, langetermijnkredieten, leasings, factoring, bankgaranties, overnamekredieten, enz.) komen in aanmerking. Zowel bestaande als nieuwe kredieten kunnen gewaarborgd worden. Maximaal 80% van het kredietbedrag kan gewaarborgd worden Duurtijd : vrij te bepalen (max. 8 jaar) Aanvraag indienen bij PMV. Meer info :

8 KlimOp lening LRM LRM = vooral risicokapitaalverstrekker op niveau aandelen, doch ook achtergestelde leningen mogelijk Limburg-link nodig! KlimOp-lening (in kader van S.A.L.K.): achtergestelde lening van tot , voor kleine ondernemingen (EU-definitie!) met een beloftevol project; Looptijd: 7 jaar, mogelijkheid vrijstelling kapitaalaflossing gedurende eerste twee jaar; Rentevoet: 4% vast, doch 3% vanaf 5 extra nieuwe arbeidsplaatsen. Plus-lening: voor bedragen boven iets duurder

9 Ecologiepremie (EP Plus) Wat en voor wie Subsidie voor ondernemingen die ecologieinvesteringen realiseren in het Vlaams Gewest Modaliteiten Enkel voor investering in technieken opgenomen in een limitatieve technologielijst (30 technologieën, waaronder koeling, geothermie, ) Tot 25% voor KMO s en tot 12,5% voor GO Enkel subsidie voor meerkost essentiële componenten Steunbonus (tot 10%) mits milieu-, energie- of ecoefficiëntiescan, milieucertificaat of milieumanagementsysteem

10 Variante: strategische Ecologiepremie (STRES) Wat en voor wie Voor grote ecologische investeringen die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden Modaliteiten Steunpercentage: idem zoals bij gewone ecologiepremie (ifv performantie technologie en grootte onderneming) minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van 3 miljoen euro Aanvraagprocedure: aanvraagformulier (niet online)

11 IWT-bedrijfssteun IWT- steunmogelijkheden kmo-programma - kmo-haalbaarheids-studies (incl. startersstudies) - kmo-innovatieprojecten enkel voor kmo s sprint-projecten innovatieprojecten van beperkte omvang O&O-projecten - grotere onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten - specifieke modaliteiten voor kapitaal- en O&O-intensieve groeibedrijven - specifieke modaliteiten voor internationaal opererende bedrijven met een permanent O&O-centrum in Vlaanderen voor kmo s en grote bedrijven

12 O&O bedrijfsproject IWT Grotere onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten Sprint-project: ontwikkelingsproject van ^beperkte omvang door grote ondernemingen

13 KMO-innovatieproject IWT O&O-project beperkt tot kmo s (onderdeel kmoprogramma), met vereenvoudigde procedure Doel: realiseren van een innovatie (prototype) ontwikkeling of intelligente toepassing van nieuwe kennis (technologisch en/of niet-technologisch) Steun tot 35% voor mo, 45% voor ko, met een max. van euro

14 2. Indirecte steun: KMO-Portefeuille Via een laagdrempelige en interactieve webtoepassing kunnen ondernemers jaarlijks tot euro subsidies bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren Voor kmo s met vestiging in het Vlaamse Gewest Aanvaardbare hoofdactiviteit (nacecode lijst) Aangekocht bij erkende dienstverleners Registratie, aanvraag en beheer elektronische portefeuille door ondernemer via

15 KMO-Portefeuille

16 Aanwervingspremie voor strategische functies (kennismanager) Wat? De aanwervingspremie voorziet een financiële tussenkomst bij de aanwerving van specifiek profiel voor bedrijven die via deze aanwerving willen (door)groeien en internationaliseren Voor wie Voor Vlaamse kmo s uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit en voldoende aantoonbare groeiambitie (gemiddeld +20% stijging omzet en/of tewerkstelling gedurende 3 jaren) Hoeveel subsidie De premie bedraagt 50% van de loonkost gedurende maximum 1 jaar met een plafond van EUR

17 Aanwervingspremie voor strategische functies (kennismanager) Door een uitgeschreven groeistrategie : 1) Kmo met 10 of meer werknemers (VTE) : potentieel om tewerkstelling/omzet over volgende 3 jaar met telkens 20% jaarlijks te doen groeien OF dergelijke groei in de voorbije 3 jaar ook consolidatie van groei is dus mogelijk! 2) Kmo met <10 VTE: potentieel om volgende 3 jaar tewerkstelling met telkens 7 VTE te doen stijgen of jaarlijkse stijging van omzet met 1 mio EUR. OF consolidatie hiervan 3) Startende kmo zonder VTE: potentieel om minstens 10 VTE binnen 3 jaar aan te nemen of omzet van 1,25 mio EUR binnen 3 jaar na start van de omzet.

18 KMO-haalbaarheidsstudie IWT Enkel voor kmo s (onderdeel kmo-programma) studie van beperkte omvang: doel = inzicht rond de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie + nagaan hoe, en of, een innovatie het best kan gerealiseerd worden steun tot 50%, met een max. van tot euro extra als er minstens 25% wordt uitbesteed aan onafhankelijke externe expertise Starter: 1-malig voor uitdiepen van businessplan

19 Premie 50+ Steun bij aanwerving niet-werkende werkzoekende 50-plussers, met contract van onbepaalde duur Aanvraag online via website leeftijd Tussen 50 en 55 > 55 > 50 NWWZ Tussen 1 en 2 jaar Omvang premie 50% van referteloon Minder dan 2 jaar 50% van referteloon Meer dan 2 jaar 50% van referteloon Max. premie 4.505, , ,46 Duur premie 4 kwartalen 4 kwartalen 8 kwartalen

20 Tewerkstellingssteun personeel met arbeidshandicap VDAB betaalt premie aan werkgever die werknemer met arbeidshandicap aanwerft of reeds in dienst heeft, gedurende 5 jaar; Omvang premie is afhankelijk van loon werknemer en moment waarop deze (voor het eerst) aangeworven werd; Evt. verlening met 5 jaar mogelijk Periode waarin je de werknemer voor het eerst aanwierf Jaar 1 (kwartaal 1 tot en met 5) Jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 9) Jaar 3 (kwartaal 10 en daarna) Hoogte van de premie 40% van het referteloon 30% van het referteloon 20% van het referteloon Referteloon=bruto loon + werkgeversbijdragen verminderingen werkgeversbijdragen

21 Activa Activering werkloosheidsuitkeringen (langdurig werklozen) Werkgever kan werkuitkering ( 500, betaald door RVA) aftrekken van nettoloon gedurende een aantal maanden, afhankelijk van leeftijd werknemer en werkloosheidsperiode Geregionaliseerd Werknemer dient in bezit te zijn van een werkkaart ACTIVA

22 Individuele Beroepsopleiding (IBO) IBO Aanwerving Drie-partijen contract: VDAB werkgever- kandidaat Zelf kandidaat-werknemers opleiden on the floor Tussenkomst voor minder productieve periode tijdens opleiding Pas op payroll na beëindiging IBO! (dus zonder RSZ) Bedrijf betaalt gedurende IBO enkel een vergoeding aan VDAB Vergoeding = verschil tussen normaal loon en gemiddelde werkloosheidsuitkering Kandidaat-werknemer = niet werkende werkzoekende

23 Subsidiebank:

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo - IAB Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN De overheid stelt een aantal steunmaatregelen ter beschikking van startende ondernemers. Deze kunnen een financieel duwtje in de rug betekenen voor je opstart. Het loont

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

focus op Activa voor 30-minners RSZ

focus op Activa voor 30-minners RSZ focus op Activa voor 30-minners RSZ Jonger dan 30 en o Verhoog je kansen op de arbeidsmarkt! Ben je jonger dan 30 jaar, al minstens een half jaar ingeschreven als werkzoekende en heb je geen diploma hoger

Nadere informatie

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39

De nodige. middelen vinden. Startersgids 39 04 De nodige financiële middelen vinden Startersgids 39 Het opstarten van een onderneming gaat vanzelfsprekend gepaard met een nood aan financiële middelen. Zowel financieringen op lange termijn als financieringen

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL)

Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Versie: 21 december 2012 1. Inleiding 1.1 Doel van het kostenmodel Aanvaardbare kosten in IWT-projecten (KOSTENMODEL) Dit document bevat richtlijnen die belangrijk zijn bij: - de opmaak van een projectbegroting

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht

Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht 1. HET RECHT OP ARBEID: WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING... 2 A. INLEIDING... 2 B. BIJZONDERE ARBEIDSCIRCUITS... 2 1 Gesubsidieerde tewerkstelling... 2 2 Verplichte tewerkstelling...

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

De Innovatiekrant. Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal. Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun

De Innovatiekrant. Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal. Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie De Innovatiekrant Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal van het IWT Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun Revolutionaire

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector. Slotrapport juni 2012

Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector. Slotrapport juni 2012 Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector Slotrapport juni 2012 1 2 Inhoudstabel 0. Leeswijzer en terminologie 1. Opzet van het onderzoek 2. Onderzoeksvraag 1: kennis

Nadere informatie

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten

Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten Toelichtingsdocument O&O-bedrijfsprojecten : Regeling voor de kosten versie : september 2011 1. Algemene principes Bij de selectie wordt de toegezegde steun van IWT berekend als een percentage van de aanvaardbare

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie