Verslag Bijeenkomst GO+ Locatie: Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht Datum: 18 september Tijdstip: uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Bijeenkomst GO+ Locatie: Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht Datum: 18 september Tijdstip: 10 12.30 uur"

Transcriptie

1 Verslag Bijeenkomst GO+ Locatie: Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht Datum: 18 september Tijdstip: uur Aanwezig Roeland Heuff Jan Klein Kranenburg Hans Blonk Paul de Reus Bouwe Talsma Arjen Kalverda Paul Karels Korstiaan Paap David Balder Agnes Korenhof-Pel Marc de Jong Susanne Bongers Marius van der Hoff Jeroen van Amersfoort Danielle Hoffland Peter Otto Marieke Voeten SIKB Bodem+ Roxit Polder prov. Fryslan Ecoselect CSO Paapillon Bodem+ gemeente Emmen gem. Enschede Provincie Groningen prov. Noord Brabant Centric Nazca-i Genetics Arcadis 1. Opening Jan Klein Kranenburg, Bodem+, heet ieder van harte welkom. Paul Karels afgemeld, Erkan Demir -> Paul Otto, Elena De Chiara verhinderd door familieomstandigheden. 2. Kwaliteitsboring binnen werkprocessen Presentatie bijgevoegd. Hans Blonk houdt korte inleiding over opzet project verbeteren datakwaliteit. Eerst de kraan dicht, daarna dweilen. Analyse op Errors en Warnings via Controletool. Deels geautomatiseerd oplossen. Rest van de organisatie erbij betrokken. Rubriceren Errors en Warnings. Technische onvolkomenheden opgelost. Deel in afstemming met Bodem+. Deel met eindgebruikers Globis. EHBO-kit ten behoeve van oplossen knelpunten a.h.v. controleregels. Naar de toekomst -> beschikkingen pas de deur uit nadat data via Controletool zijn gechecked. Verankerd in werkprocessen. Vraag aan Elena: EHBO-document beschikbaar? Navragen (actie 8: SIKB) Vraag Paul leereffect: zeker aanwezig, relatie met invoerprotocol, bezinning op data die relevant zijn (informatiebehoefte).

2 Vraag Marius hoe totaalcontrole gedaan?: geen totaalcontrole, deelcontroles max. 15MB Vraag Jan aanbevelingen libcontroletool: ja, gecommuniceerd met David. Met name verband houdend met eigen werkprocessen. Vraag Bouwe NH synchroniseerd: nee Vertaling naar volgende keer: Notitie praktijk/leereffect (ook kleine gemeente?), EHBO, beklijft het? Meenemen notitie Korstiaan Paap (5 jr geleden, actie 6). Paul plaatst op LinkedIn discussie hoe het doorwerkt in kleine gemeenten. (actie 9: Paul de Reus) 3. Ontwikkelingen Bodemloket Jan geeft Demo viewer uit testomgeving. Oplevering was gepland voor de zomer. Door personele wisseling bij Geodan heeft het enige vertraging opgeleverd. Nog paar kleine bugs. Enkele aanpassingen legenda (voortgang bodemonderzoek). Tevens bodemkwaliteitskaarten opgenomen. Brondata bodemloket bij DINO, Data BKK bij Geodan (beheerd door Bodem+, gemeenten dienen zelf binnen twee maanden na vaststelling aan te leveren shapefile+bronbestanden). BRT-achtergrondkaart inclusief geocodering BAG. Voldoet aan webrichtlijnen. Gegevens zijn beter te downloaden inclusief rapportages. Deze week testgroep samenstellen -> bij interesse mail aan David Balder. (actie 10: allen) Najaar live. Interesse vanuit Korstiaan Paap, Roeland Heuff, Arcadis. Status Aansluiting op UWS : TNO heeft opdracht hiervoor. Eerste gesprek geweest. Specificaties worden uitgewerkt. Bedoeling dit jaar af te ronden. November testfase met eindgebruikers. Gebaseerd op zowel SIKB0101 (versie 10) als IM0101-LIB. Multipolygonen kan mogelijk knelpunt opleveren bij gebruik SIKB0101. Status Contouren in Bodemloket : In eerste instantie lange discussie in verband met beperkte zekerheid kwaliteit. Niet direct tonen maar wel via webservice beschikbaar. Analyse door Edith Rutten of alle data in LIB-dataset zitten. Mogelijk zinvol om volledige LIB-dataset (inclusief monitoring) te leveren. Vraag om hierover vast na te denken. Dus niet meer alleen deelset Bodemloket. Nog uitzoeken of dit niet tot knelpunten leidt in uitwisseling. Ook uploaden nu levert problemen op in verband met bestandsopvang. Groningen voert intern discussie over privacy-gevoeligheid van datasets. Graag aandacht hiervoor. Paul wijst ook op document landsadvocaat hierover (zie dossier bodemarchief). Jan zal discussie starten op Linked in + samenvatten voor GO+ mrt 2013 (actie 11: Jan KK) 4. Uitfasering HBB Notitie David Balder: Vervolg op eerdere discussie. Behoefte om HBB te schrappen uit Bodemloket. Besluit verwoord in notitie. Attentie voor omzetten HBB naar normale locaties waar dit nog niet gebeurd is.

3 Vraag Arcadis: Heeft dit alleen betrekking op Bodemloket? Ja, alleen Bodemloket. HBB blijft verder dataset waar gemeente zelf mee aan de slag kan/moet, ook in termen van presentatie. Notitie Paul de Reus: In essentie de vraag of niet meer data (met name ook historisch) landelijk ontsloten zouden moeten worden. Vraag met name vanuit perspectief informatievoorziening aan de burger. Discussie raakt de vraag wie hiervoor zorg moet dragen. In beginsel de gemeente/provincie. Dit is ook vaak de praktijk. Ook van hieruit de vraag om kwaliteit en bruikbaarheid te beoordelen. Principiële discussie over functie Bodemloket. Jan benadrukt dat het een voorportaal betreft. Daarnaast tevens taak gemeenten en provincies. (Actie 12 Jan): positie Bodemloket scherper formuleren en communiceren (wat wel en niet via Bodemloket). E.e.a. in overleg met klankbordgroep daar Bodem+ in opdracht gemeenten en provincies wordt uitgevoerd. 5. Aanpassingen LIB-dataset 2013/ controleregels Veranderingen LIB-dataset Geen veranderingen 2013 Controletool Controle vervallen codes zal worden toegevoegd -> Errors Deze controle zal deels een actie vragen voor bronhouders voor zover wijzigingen nog niet zijn doorgevoerd (bijvoorbeeld vervangen codes). (Actie 13: David): zorgt voor extra communicatieslag naar overheden Ook taak voor Softwareleveranciers (m.n. Roxit, Nazca-i, Centric, Genetics) om dit met klanten communiceren Bij vragen over controleregels richten tot Helpdesk SIKB Kwaliteitsborging Bodeminformatiebeheer Presentatie Toenemende aandacht voor kwaliteitsborging 7. Verslag vorige vergadering en actiepunten Geen opmerkingen over het verslag Actie 2 : Memo verduidelijken HBB m.b.t. BIS-systemen en communiceren (David) Actie 7 is blijven liggen in verband met capaciteit. Wel wenselijk maar staat nog open. 8. Mededelingen

4 Visie bodeminformatiebeheer Bodem+ werkt momenteel actieplan uit aan de hand van de Visie. Interessante inzichten. Bodeminformatiebeheer zweeft door verschillende beleidsdossiers Bodem en Ondergrond. Noodzakelijk om Bodeminformatiebeheer horizontaal te organiseren met eigen stuurgroep. Idee wordt redelijk gedragen. Uitvoering nog punt van uitwerking. Bredere discussie met stakeholders volgt nog. Samenhang Informatiehuis Bodem en Ondergrond. Vooralsnog hybride met gebruik van diversiteit. Aanpassing uitwisselservice Wens gedefinieerd door Overijssel. Geautomatiseerde overdracht gegevensbeheer. In testomgeving gereed om te testen. Afronding eind september. IM0101 onderzoek/lib Presentatie stand van zaken. Issues: RiHa, aansluiting BRO LIB deel: saneringscontour voorgenomen gerealiseerd -> JA Consequentie: goed doornemen en helder maken Actie: rondzenden + Linked In (actie 14: B+/David) Besluitcontour: voldoende om te refereren naar bestaande contour BoToVa: Eind september opdrachtvorming voor ontwikkelen gezamenlijke service. Meeste applicatie geen aan hierop aan te willen sluiten. Oplevering voorjaar Aanhaken systemen vóór 1 juli 2013 (nieuwe regelgeving). Impact gebruikers: nieuwe regelgeving, Bus Conversietool: PDF-formulieren -> conversie op basis van wat ingevuld wordt. Testen uitgevoerd. Nog wat problemen met omzetting (enkele noodzakelijke gegevens ontbreken in formulier). Vervolgonderzoek naar hoe deze ontbrekende gegevens kunnen worden toegevoegd. Voorbeeld: gemeentecode, biscode. Mail voor verdere info/vragen: David Balder. Wens Marc de Jong: GO+ meer richten op gezamenlijke afstemming gemeenten, provincies, leveranciers

5 9. Data maart en 17 september Sluiting Voorzitter sluit om het vruchtbare overleg. Overzicht lopende acties: nr dd omschrijving wie Status/gereed Besluitvorming en communicatie I-contouren BLK B+ lopend Notitie HBB omzetten naar adviesmemo Nog duidelijk aangeven relatie met BISsen en communiceren B+/David B+/David Gereed lopend RUDI en IM0101 SIKB lopend Stand van zaken controleregel 433 (vervallen codes) B+/David gereed Presentie gebruik controleregels in werkproces NH/Hans gereed Opduiken rapport controleregels B+ lopend Terugkoppelen resultaten Tour NL B+ doorgeschoven Navraag EHBO kit bij NH SIKB eind Oproep ervaringen kwaliteitsslag PdR eind Doorgeven interesse testen BLK aan David Balder ALLEN per omgaande Discussie starten contouren Bodemloket/ notitie GO+ B+/Jan mrt Jan zal in klankbordgroep reikwijdte BLK agenderen B+/Jan mrt Extra communicatie naar BO m.b.t. vervallen codes B+/David Idem BIS-sen eind Splitsen saneringscontouren voorleggen Linked-In B+/David sept 2012

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank 2014 Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank IT-eXcellence B.V 3-2-2014 Copyright IT-eXcellence B.V. 2014 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid

heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid oor t angs appo tagee ektro is heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid Samenstelling Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Informatie Kenniscentrum e-overheid Telefoonnummer:

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi Jaarplan 2008 juni 2008, versie 0.4 Reeshmi 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm waarin landelijk richtinggevende

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Jaarrapportage Bodem+ 2011

Jaarrapportage Bodem+ 2011 Jaarrapportage Bodem+ 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten Bodem+ 2011 4 2.1 Belangrijke mijlpalen 4 2.2 Nieuwe samenwerking en thema s in 2011 5 2.3 Afronding projecten en taken in 2011 6 3 Klanttevredenheid(onderzoek)

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 20 oktober 2014 eid-platform #4 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 27 oktober 2014, 14.00-17.00

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Auteur Team Collis/HEC Versie 1.0 Datum 8-03-2012 Status Definitief Documentgegevens Opdrachtgever Projectmanager Projectcode Document titel Bestandsnaam

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie