Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg"

Transcriptie

1 Verslag BGT Softwareleveranciersoverleg Vergaderdatum 15 mei 2014, 10:00-12:30 uur Locatie Regardz, Amersfoort Voorzitter Marcel Reuvers Notulist Marcel Reuvers Aanwezig Corno Rense Crotec Matty Lakerveld Crotec Bart van der Lely Grontmij Flip van der Valk Vicrea Leonard Kollaard GISKit Wouter Botman Nedgraphics Simon Plat Esri vervanger van Pim Voogd Fugro Henk Ferkranus SVB-BGT Bart Maessen Kadaster Jeroen van der Veen Min. IenM Bart-Jan de Leuw BGT-keten testen Marcel Reuvers Geonovum Arnoud de Boer Geonovum Afgemeld: Corné Smiesing Crotec Boudewijn Spiering Grontmij Marlies Stoter de Gunst NedGraphics Jos Swagemakers MUG Harmen Tjeerdsma Vicrea Harry van Kranenburg Arkey systems Arie Duindam Min. IenM Wijnand van Riel Merkator Barend Sneller Esri Ivo van Dongen Transfer solutions Victor van Katwijk Geodan Dit verslag is een beknopte vastlegging van de acties en besproken punten. ActieNr. Actie Actiehouder Einddatum Aanleveren voorbeeldbestand gemeente Brummen zodra gereed voor publicatie als voorbeeldbestand Agenderen van de parameters van bestanden voor de controle service LV BGT Resultaat certificatie koppelen aan GEMMA software catalogus Bespreking waarbij Flip van der Valk en Frank de Jong in overleg met het Kadaster ideeën overbrengen om de doorlooptijd van de controle service te verkorten met mogelijk als bijkomend voordeel dat de parameters van de controle service verruimd kunnen worden Afvoeren voorbeeldbestanden berichtstandaard versie 1.1 per van de website Geonovum Harmen Zodra gereed Tjeerdsma Kadaster Op de agenda van 3 juli Marcel Reuvers 15 mei Bart Maessen zsm initieert overleg Geonovum In de week van 19 mei wordt de planning, Bart-Jan de Leuw Geonovum - Softwareleveranciersoverleg 1

2 toegangsprocedure, spelregels en release notes van de nieuwe versie van de controle service (die versie ondersteund) aan de softwareleveranciers verspreid Geonovum stuurt haar voorstel voor het stroken ( ) rond aan de softwareleveranciers voor commentaar. Indien dit commentaar per kan worden georganiseerd maakt Geonovum dit voorstel af en wordt het gepubliceerd als werkafspraak op de website van Geonovum Notitie functionele aanpassingen berichtenverkeer wordt aangepast op de punten zoals verwoord onder punt 3 van het verslag De opmerkingen en suggesties vanuit de softwareleveranciers zoals verwoord onder punt 4 van het verslag worden meegenomen in een nieuwe versie van het certificatiedocument dat zal worden rondgestuurd Voor de visualisatie geldt dat behoefte is aan meer onderscheid voor de IMGeo symbolen. Marcel Reuvers zegt toe dat er een open werkgroep wordt opgestart om hier nader invulling aan te geven Het voorstel van Vicrea zal worden bekeken in de BGT-keten. Bedoeling is dat over dit punt snel besloten wordt omdat anders door de partijen gewacht wordt met het door ontwikkelen van de software omdat dan onduidelijk is welke richting wordt gekozen Is het geen idee om een communicatieagenda te publiceren van alle meetings die er zijn. Jeroen van der Veen neemt deze mee naar de collega s van communicatie Hoe gaan we om met een wijziging van bronhoudercode (bv. bij een samenvoeging van gemeenten). Arnoud de Boer 15 juni 2014 Arnoud de Boer 2 juni 2014 Arnoud de Boer Zodra gereed Marcel Reuvers Start september 2014 Jeroen van der zsm Veen / Arie Duindam Jeroen van der 3 juli 2014 Veen Bart Maessen 3 juli Opening Marcel opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de eerder rondgestuurde agenda. 1. Opening 2. Verslag en acties (eerder verstuurd) 3. Voorstel functionele aanpassingen berichtenverkeer a. Notitie _Wijzigingen_FO_Berichtenverkeer_n_a_v_voorstel_vereenvoudigd_mutatieproces (bijgevoegd) b. Terugkoppeling bronhoudersessies c. Terugkoppeling voorbespreking softwareleveranciers 4. Certificering a. Concept certificeringsnotitie (bijgevoegd) b. Demonstratie vergelijkingstool 5. Doornemen openstaande meldingen 6. Bespreking notitie Vicrea; Voorstel voor nieuw assemblage proces (bijgevoegd) 7. Wvttk 8. Sluiting 2 Softwareleveranciersoverleg

3 2. Doornemen verslag en acties Bij actiepunt wordt door NedGraphics de opmerking gemaakt dat deze parameters worden beïnvloed door de doorlooptijd van een bestand in de controle service. NedGraphics geeft aan dat Frank de Jong van NedGraphics ideeën heeft hoe de controle service hier softwarematig slimmer mee om kan gaan zodat de doorlooptijd korter is en mogelijk de parameters van de controle service kunnen worden verruimd. Flip van der Valk heeft hier ook ideeën over. Afspraak is dat Bart Maessen van het Kadaster afspraken plant met zowel Flip van der Valk als Frank de Jong (actie: ). Rondsturen voorbeeldbestanden vooruitlopend op de publicatie website Geonovum aan de softwareleveranciers. Dit is op 15 mei al afgerond. Een andere vraag is hoe lang de voorbeeldbestanden van een oudere versie van de berichtstandaard (1.1) op de Geonovum website staan. Het antwoord is dat deze per 1 juli van de website verdwijnen (datum inwerkingtreding nieuwe versie van de berichtstandaard (1.1.1)) (actie: ). In de week van 19 mei wordt de planning, toegangsprocedure, spelregels en release notes van de nieuwe versie van de controle service (die versie ondersteund) aan de softwareleveranciers verspreid ( ). Voor de openstaande actie is door Arnoud de Boer een voorstel uitgereikt. Hierin staan 2 varianten om te stroken. Dit voorstel om te stroken is om te voorkomen dat bij inwinning of opwerking van het BGT-bestand gestrookt gaat worden met hele kleine eenheden. Dit levert ontzettend veel plaatsbepalingspunten op. De afspraak wordt gemaakt dat Geonovum de variant kiest die zij het beste vindt met de bijbehorende parameters. Dit wordt rondgestuurd naar de softwareleveranciers voor commentaar. Indien dit commentaar per kan worden georganiseerd maakt Geonovum dit voorstel af en wordt het gepubliceerd als werkafspraak op de website van Geonovum (actie ). 3. Voorstel functionele aanpassingen berichtenverkeer Jeroen van der Veen geeft een uitgebreide terugkoppeling van de afgelopen periode. Het doorvoeren van de aanpassingen betekent een andere werkwijze in de BGT-keten en een aanpassing aan het berichtenverkeer. De principiële verandering (niet vooraf goedkeuren maar op basis van vertrouwen het automatisch doorvoeren van mutaties, en niet meer locken maar vooraankondigen) vraagt een zorgvuldig besluitvormingstraject. Dit betekent dat het eindstation van besluitvorming de programmastuurgroep BGT half juni is. De datum van inwerkingtreding zal nog bepaald moeten worden. In de consultatiebijeenkomst voor bronhouders van 13-5 bleek dat het voorstel op brede steun kan rekenen. Ook werd daar de door de leveranciers voorgestelde actualisatiemogelijkheid onderschreven. De bijgevoegde notitie van de functionele aanpassingen wordt aangepast op een aantal punten (actie: ) die uit de consultatiebijeenkomst van 13 mei kwamen en de wensen uit de voorbespreking van de notitie met functionele aanpassingen met SVB-BGT, GISKit, Grontmij, NedGraphics en Vicrea. Deze punten zijn: 1. 1 e rij notitie, initieel verdwijnt 2. Mogelijkheid tot het intrekken van een vooraankondiging als blijkt dat deze niet doorgaat 3. Expliciet maken dat bij de vooraankondiging een begin- en einddatum hoort en indiende bronhouder 4. Synchronisatie: een bronhouder A die geraakt wordt door een andere bronhouder B die een mutatie doorvoert aan het gebied van bronhouder A zorgt ervoor dat bronhouder A het mutatiebericht van bronhouder B ontvangt zodat bronhouder A in sync blijft met de LV-BGT. 5. Abonnement mogelijkheid tot alle mutaties van een gebied (hier kan het vorige punt in betrokken worden, anders krijg je 2 maal een bericht over hetzelfde) 6. Verzoek dat het tijdsverschil om het in sync te houden geen dagen is maar zo kort mogelijk. Bij voorkeur 1 dag of korter. Op basis van de discussie of software van leveranciers niet strenger is dan de controle service komt Flip van der Valk met de opmerking of het niet slim is dat de controle service wordt uitgebreid met inhoudelijke Geonovum - SoftwareleveranciersoverlegFout! Verwijzingsbron niet gevonden. 3

4 controles waarmee rare dingen gemeld kunnen worden. Denk aan bijvoorbeeld 1000 objecten die van bronhouder verwisselen. Dit wordt ter overweging meegenomen door de BGT-keten. De leveranciers geven aan eens te zijn met het nu voorliggende voorstel (inclusief genoemde punten) en zich goed gehoord te voelen. 4. Certificering Hierbij hebben de softwareleveranciers een aantal opmerkingen: 1. Probeer de drie niveau s te onderscheiden in type gebruikers, welke gebruikers kunnen aan de slag met welk niveau 2. Niet te vaak hercertificeren, alleen bij grote wijzigingen 3. Noem de certificatieniveau s niet basis, plus en plus-plus. Dit omdat de BGT gegevenscatalogus al vaak basis wordt genoemd en IMGeo plus. 4. Maak een onderscheid tussen BGT ondersteuning en het ondersteunen van IMGeo in het softwarepakket Deze kanttekeningen worden meegenomen in een nieuwe versie van het certificatiedocument dat zal worden rondgestuurd (Actie: ). Geonovum geeft aan dat de certificeringsdocumenten en instrumenten open beschikbaar zijn. Arnoud de Boer heeft de vergelijkingstool gedemonstreerd. Deze tool zal te zijner tijd ook via de website van Geonovum beschikbaar komen. De softwareleveranciers hebben hier al eerder behoefte aan. Arnoud de Boer stuurt deze alvast, met een korte handleiding, toe. Dit is op 15 mei al afgerond. 5. Doornemen openstaande meldingen De presentatie met openstaande meldingen en de meldingen zelf worden nog nagestuurd (de meldingen zelf staan ook allemaal op de website van Geonovum). Geonovum bevestigd dat het de bedoeling is om de standaarden zoveel als mogelijk te bevriezen. Voor de visualisatie geldt dat behoefte is aan meer onderscheid van de IMGeo symbolen. Vaak wordt een IMGeo symbool gebruikt voor meerdere classificaties. Marcel Reuvers zegt toe dat er een open werkgroep wordt opgestart om hier nader invulling aan te geven (actie: ). 6. Bespreking notitie Vicrea; Voorstel voor nieuw assemblage proces In essentie komt het voorstel van Flip van der Valk er op neer dat geheel Nederland bedekt wordt met rechthoeken die gecodeerd worden als ongeclassificeerd gebied. Hier worden dan mutaties op ingeschoten. Initiële levering vervalt. De notitie wordt met het verslag meegestuurd. De link naar de presentatie met uitleg en voor- en nadelen is te vinden op: Marcel geeft aan ter plekke niets inhoudelijks toe kunnen te zeggen, maar dat het zinnig is het op zijn merites bekeken zal worden. Jeroen van der Veen / Arie Duindam zullen de bevindingen en de voorgestelde oplossing aan de orde stellen binnen de BGT-keten. Bedoeling is dat over dit punt snel besloten wordt omdat anders door de partijen gewacht wordt met het door ontwikkelen van de software omdat dan onduidelijk is welke richting wordt gekozen (actie: ). 7. wvttk De volgende 2 punten komen nog naar voren: 4 Softwareleveranciersoverleg

5 Is het geen idee om een communicatieagenda te publiceren van alle meetings die er zijn. Jeroen van der Veen neemt deze mee naar de collega s van communicatie (actie ). Hoe gaan we om met een wijziging van bronhoudercode (bv. bij een samenvoeging van gemeenten) (actie: )? 8. Sluiting De volgende datum voor het softwareleveranciersoverleg is: 3 juli :00-12:30uur Geonovum, Amersfoort Geonovum - SoftwareleveranciersoverlegFout! Verwijzingsbron niet gevonden. 5

Samen naar de finish!

Samen naar de finish! Samen naar de finish! BGT contactmiddag ZUID 30 oktober 2014 Wouter Botman Frank de Jong Transitie regisseurs Koplopers Geonovum Data leveranciers Software Leveranciers Peloton Geo-versnellers Routeboek

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) H. Würtz AccountView G. van IJzerdoorn NBA I. Dekker FRC M. Veltman FRC S. Nijessen KPMG Meijburg

Nadere informatie

Wijzigingsprotocol RO-Online

Wijzigingsprotocol RO-Online Wijzigingsprotocol RO-Online Opdrachtgever inisterie van VRO Portefeuille Ruimte Directie nationale ruimtelijke ordening Auteurs Paul van Vuurden, Logica Paulus de Beer, Logica Datum 9 juni 2010 Versie

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Expertgroep Processen en Techniek

Expertgroep Processen en Techniek Expertgroep Processen en Techniek Vergaderdatum 21 september 2010 Aanwezig Rob in het Veld (Belastingdienst); Ton Wessels (CBS); Joost Willemse (FINAN); Stefan Nijessen (KPMG); Melle Jorritsma (PinkWeb);

Nadere informatie

Verslag oprichtingsbijeenkomst 'nieuwe WISH' Datum: 28-10-2014 Locatie: SURF, Graadt van Roggeweg, Utrecht. Aanwezig:

Verslag oprichtingsbijeenkomst 'nieuwe WISH' Datum: 28-10-2014 Locatie: SURF, Graadt van Roggeweg, Utrecht. Aanwezig: Verslag oprichtingsbijeenkomst 'nieuwe WISH' Datum: 28-10-2014 Locatie: SURF, Graadt van Roggeweg, Utrecht. Aanwezig: Hans Scholte (UvA), Frank Waajen (WUR), Wouter Mettrop (NWO / CWI Amsterdam), Guido

Nadere informatie

Linked Open Data Pilot

Linked Open Data Pilot Linked Open Data Pilot 1 Linked Open Data Pilot Forum Standaardisatie Programma stelsel van basisregistraties gemeente Amersfoort Interprovinciaal overleg gemeente Nijmegen Kadaster Geobusiness Nederland

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008. Plaats: Utrecht

Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008. Plaats: Utrecht Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008 Plaats: Utrecht Aanwezig: Ziggo: Jeroen de Gier; Manager Customer Experience COAX NL: Peter de Jong PR Hans Ronhaar, Voorzitter Agenda:

Nadere informatie

Besluit gevraagd aan de Regiegroep

Besluit gevraagd aan de Regiegroep Besluit gevraagd aan de Regiegroep 1.1 Identificatie Betreft : Actiepunt 359 (Zie bijlage) Ingediend door : Sid Brouwer (oorspronkelijk) Ingediend op : 15 mei 2013 Inhoud : hoe om te gaan met errata die

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Application profile voor Collection Management

Application profile voor Collection Management Application profile voor Collection Management UKB transitie naar WorldShare Platform Page 1 of 17 Contents Document locatie... 3 Historie... 3 Referentie... 5 1 Introductie... 6 2 Gezamenlijk UKB Collection

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 27 augustus 2014 eid-platform #3 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 3 september 2014, 15.00-17.00

Nadere informatie

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en Rapport Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 3 november 2014 INHOUD Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht

www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht Voorwoord De belangrijkste snelwegen van de geo-informatie infrastructuur in Nederland zijn aangelegd. En er beginnen steeds meer auto s op te rijden. Zo is PDOK,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Skool. Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4

Skool. Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4 Juli 2015 Jaargang 13 nr. 4 Skool Het afgelopen schooljaar is de directie @ Land van Cuijk verschillende keren in overleg geweest met het management van Skool. Zoals jullie allemaal wel weten gaan de vernieuwingen

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010

Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Verslag bestuursvergadering 12 april 2010 Aanwezigen: Peter Kempeneers, voorzitter (PK), Ted Verbeek, secretaris (TV), Henk Feunekes, penningmeester (HF), Ronald Baaijens (RB), John Verbeek (JV), Willem

Nadere informatie