Snelstart handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Snelstart handleiding"

Transcriptie

1 Snelstart handleiding Workflow Management Systeem Sufficio Inhoudsopgave Aan de slag: 1. Inloggen 2. Binnenkomst in Sufficio Gebruikersbeheer 3. Gebruikers beheren en toevoegen 4. Rechten toevoegen gebruikers Compliance & PVA 5. Inzien gewijzigde vragen/aspecten 6. Overzicht online rapportage 7. Status rapportages 8. Reacties plaatsen in rapportage Actie beheer 9. Openstaande acties beheren via het startscherm Home 10. De te bewerken velden binnen acties Workflow acties 11. Losse actie bewerken 12. Nieuwe losse actie toevoegen binnen een module Agenda beheer 13. Agenda invullen met afspraken en taken 14. Beheer taken en acties vanuit rapportages Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 1 van 15

2 10 Feiten op een rij 1. Sufficio - de Latijnse benaming voor voldoen aan - biedt met haar aanvullende modules een oplossing die acties voor compliancy aan wet- en regelgeving bijhoudt en aangeeft wat dit voor uw bedrijf betekent. 2. Sufficio is een digitale oplossing doorontwikkeld door BMD Advies: een marktleider in online wettelijk aspectenregisters voor wet- en regelgeving. 3. Deze geïntegreerde webbased oplossing is een waardevolle tool als het gaat om het genereren van managementinformatie om risicoaansprakelijkheid aanzienlijk te beperken. 4. Sufficio sluit aan op de trends en veranderingen in de markt en is een product ontstaan op basis van ruime ervaring en lange samenwerking. 5. Sufficio is ook een geïntegreerde tool met modules die op het gebied van Milieu en Arbo de wet- en regelgeving actueel houden en voor de RI&E het Plan van Aanpak. 6. De kracht van Sufficio is vooral dat specifieke acties transparant worden en toewijsbaar zijn aan personen binnen de organisatie, en wel op vestigingsniveau. 7. Denk hierbij aan contractbeheer en onderhoudswerkzaamheden. Maar ook aan acties voortkomend vanuit rapportages zoals ATEX of separate onderzoeken PGS 15 zijn gemakkelijk te uploaden. 8. De voordelen vertalen zich in het ondersteunen van risicomanagement en beheer. 9. Sufficio biedt gemak en regelt in controle zijn en biedt overzicht op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 10. Sufficio is eenvoudig op te starten door in te loggen op zie inloggen. Gebruik van knoppen in Sufficio Knoppen om terug te gaan in het scherm. Knoppen om wijzigingen op te slaan. Ctrl Home en Ctrl End Om snel te scrollen in scherm boven en onder. Ga aan de slag!... Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 2 van 15

3 Aan de slag: 1. Inloggen: Ga naar en klik op inloggen rechtsboven aan op scherm: - Invoeren gebruikersnaam - Invoeren wachtwoord (hoofdletter gevoelig) Voor een demo account staat het wachtwoord vast en is opvraagbaar bij een BMD Advies vestiging. 2. Binnenkomst in Sufficio: Op het dashboard staan standaard alle Sufficio product en (zie logo s), een overzicht te beheren onderdelen Gebruikers, Agenda, Workflow acties en een link naar belangrijke onderdelen binnen de module RI&E, Arbo en Milieu. Wat kun je Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 3 van 15

4 via het dashboard zien en doen: (bovenste deel van het scherm) Met welk product wil je werken = ga naar de module die je hebt afgenomen kik op logo Sufficio, RI&E, Arbo en/of Milieu. Link is alleen actief als product is afgenomen. Gebruikers = je eigen organisatie (klant) account en gegevens. Hieronder liggen de knoppen Organisatie, Gebruikersbeheer en Toeschouwers Agenda = voor toekennen van en een overzicht in afspraken en taken in een kalender. Workflow Acties = klip op de knop Actielijst dan zijn acties bewerkbaar binnen eigen account. (onderste deel van het scherm) Openstaande acties = openstaande acties in Sufficio RI&E, Arbo en Milieu naar aanleiding van controle en/of compliance. Deze acties om te onderhouden. Openstaande afspraken = voor een overzicht van afspraken en taken. Onbeantwoorde vragen = voor correspondentie (chat) tussen klant en de adviseur van de BMD vestiging waar je mee samenwerkt. Toegekende rapportages = wanneer je een actie hebt t.a.v. een rapportage (bijv. beoordeling in concept fase) dan wordt hier de rapportage vertoond. Gewijzigde vragen/aspecten = Iedere eerste dag van de maand een update van de wet- en regelgeving klaar staat in Sufficio voor de modules Milieu en Arbo. Deze update heeft betrekking op de voorafgaande maand en is geldig vanaf de eerste dag van de volgende maand. De wijzigingen worden op het dashboard vertoond. Laatste rapportages = laatst toegekende rapportage in Sufficio per module. Bijvoorbeeld de Compliance rapportage milieu indien Sufficio Milieu van toepassing of een laatste rapportage PVA voor Sufficio RI&E. Klanten = beheer organisatie. Overzicht van gegevens bedrijven, vestigingen en/of afdelingen waaronder rechten en producten. Gebruikersbeheer: 3. Gebruikers beheren en toevoegen: Om gebruikers te beheren of toe te voegen klik op Gebruikers. Een aantal nieuwe knoppen verschijnen. Knop Organisatie is voor bewerken bedrijfsgegevens. Toeschouwers voor het laten inzien van rapportage door bijv. een externe auditor, die hiervoor automatisch een bericht ontvangt. Klik op Gebruikersbeheer om scherm Beheer gebruikers te openen. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 4 van 15

5 Een tabel met gebruikers voor de organisatie verschijnt. Hier is het mogelijk om gebruikers te bewerken of toe te voegen. Toevoegen gebruiker, klik op Plus, teken. Het onderstaande scherm zal verschijnen. Rechten per bedrijf zijn toe te kennen op basis van afgenomen product. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 5 van 15

6 Wat kun je bij Beheer gebruikers zien en doen: De velden met een rood sterretje zijn verplichte invoervelden. Wachtwoord is hier te wijzigen (altijd hoofdletter gevoelig). Geboorte datum is t.b.v. een RI&E. Een gebruiker kan inloggen wanneer Actief op een groene Ja staat. Wil je de gebruiker de toegang ontzeggen, zet het vinkje op een rode Nee. Voeg nieuwe gebruiker toe met Opslaan en kies bij Rechten per bedrijf het juiste recht, onder de juiste organisatienaam (of afdeling). Bij toevoegen nieuwe gebruiker bestaat geen automatische koppeling met het bedrijf. De Rechten per bedrijf zijn separaat te beheren. Kies bij Rechten per bedrijf onder gebruikersgroep Klant subgebruiker. Een Preventiemedewerker en/of Klant hoofdgebruiker recht kan enkel ingesteld worden door de BMD vestiging om privacy van uw rapportages te bewaken. Een Subgebruiker heeft lagere rechten. Klik op opslaan om gebruiker vast te leggen. Er wordt automatisch een verstuurd naar een nieuwe gebruiker wanneer er een account voor hem beschikbaar is gesteld. 4. Rechten toevoegen van gebruikers: Bewerken van bestaande gebruiker is om extra aanvullende rechten toe te kunnen voegen per module, zie scherm onderaan. Zonder deze rechten komt de gebruiker niet in een product. Klik bij dit gebruikersrecht op Plus om een extra recht toe te voegen. Dit gebeurt in nieuw venster. Enkel de producten zijn zichtbaar die de organisatie afneemt. Het onderstaande scherm verschijnt: Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 6 van 15

7 Compliance & PVA: 5. Inzien gewijzigde vragen/aspecten: De maandelijkse update van wet- en regelgeving voor het bedrijf wordt weergegeven via Gewijzigde vragen/aspecten. De klant ontvangt automatisch per een bericht dat deze via het dashboard en in de rapportage zijn in te zien. Klik via het dashboard Sufficio of via dashboard binnen het afgenomen product op een van de gewijzigde vragen/aspecten via knop: Er verschijnt een scherm met inhoudelijke informatie waaronder een samenvatting, maatregel, wetsartikel, evt. weblink en toelichting wijziging. 6. Overzicht online rapportage: Inzien van de laatste rapportage(s) vanuit het dashboard voor de afgenomen producten. Bijvoorbeeld het PVA onder Sufficio RI&E. Overzicht paragraven geven direct inzicht. Hier zijn acties en actienemer te beheren. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 7 van 15

8 7. Status rapportages: Elke compliance en controle resulteert in een nieuwe (aangepaste) online rapportage. Een link naar de laatste rapportages wordt op het dashboard weergegeven. De rapportage doorloopt verschillende fasen van In Bewerking naar Definitief. Het systeem genereert automatisch een bericht welke actie je moet ondernemen om het rapport definitief te maken. De knop Goedkeuren zet een Concept rapportage/ PVA om in Definitief. Voor het toevoegen van een opmerking aan het rapport gebruik je de knop Terugkoppelen. De rapport status wordt pas doorgezet na goedkeuring. Rapportage is online altijd actueel. De knop Maak PDF genereert een printversie. 8. Reacties plaatsen in rapportage: Bij nieuwe reacties in een rapport wordt automatisch een bericht verstuurd naar relevante persoon. Gebruik Aanvulling klant voor relevantie informatie bij aspect die ook in PDF rapport moet verschijnen. Gebruik veld Reacties als chat functie wanneer je een Terugkoppeling na een controle door de BMD adviseur wilt doen bij fase Concept voordat het rapport wordt omgezet naar Definitief. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 8 van 15

9 Actiebeheer: 9. Openstaande acties beheren via het startscherm/dashboard Home : Klik op het teken (notitieblok met potlood) om een openstaande actie in te zien. De actie wordt geopend in de desbetreffende Module, bijv. Milieu (herkenbaar aan logo). Bij het uitklappen van de Paragraaf worden volgende velden zichtbaar: het aspect, de samenvatting, beschreven actie, compliance opmerking van de adviseur, de actienemer, budget, gereed melding van actie, actiepunt voldoet (gecontroleerd en goedgekeurd), aanvulling door de klant, intern reactieveld (chat). zie volgende afbeelding. 10. De te bewerken velden binnen acties: Actienemer = Wijzigingen of een andere actienemer invullen. Na aanmaken of bewerken van actie wordt automatisch een naar actienemer gestuurd. Budget = Vul het gewenste budget in om actie op te lossen Gereed melden = Wanneer je denkt dat actie is opgelost, zet deze op groen Ja. De actie verdwijnt uit dit overzicht (controle nog door adviseur). Aanvulling klant = Relevante informatie (bijv. procedures of noodplan) op de compliance in de modules. Deze notitie verschijnt ook in de PDF. Reacties = Voor terugkoppeling (chat) tussen adviseur / gebruiker met vragen of toelichtingen. Dit veld voor reacties die de gebruiker kan plaatsen wordt niet gelogd in officiële rapportage van de modules. Uploaden bestanden = Toevoegen van bestanden o.a. afbeeldingen, rapporten (gebruik bestandsnamen zonder speciale leestekens). Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 9 van 15

10 Timestamp is voor dateren van opmerking door adviseur t.b.v. controle momenten. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 10 van 15

11 Workflow acties: 11. Losse actie bewerken: Klik via dashboard in Sufficio op Workflow acties en op de knop Actielijst. Er verschijnt een tabel. Klik op bewerken voor de eigen organisatie. Je komt in de module om eigen acties in het systeem in te voeren en te beheren. Als er reeds acties zijn ingevoerd, dan zijn deze direct zichtbaar om te beheren of bewerken en met het toevoegen van een Interne einddatum direct in de agenda te plaatsen. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 11 van 15

12 Hoeveelheid acties zijn onbeperkt. Nieuwe acties zijn toe te voegen zie knop Aandachtspunt Toevoegen geheel onderaan.. Zie uitleg hiervoor in volgende punt. Actie verschijnt in Sufficio home scherm op het dashboard. Bij wijziging interne einddatum voor een actie wordt automatisch met bericht kenbaar gemaakt aan actienemer. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 12 van 15

13 12. Nieuwe losse actie toevoegen binnen een module: Voeg een nieuwe actie toe binnen een van de modules (als daar rechten voor zijn) door op Aandachtspunt Toevoegen te klikken. Zijn er nog geen acties dan zie je scherm: Knop Aandachtspunt Toevoegen Er verschijnt een pop-up. Voer hier de vraag of titel van de actie in (vraag). Voer een beschrijving van het aandachtspunt (samenvatting) voor de actie in. Voer de maatregel (actie) in die ondernomen moet worden. Knop Toevoegen Actiepunt is toegevoegd en kan verder worden ingeregeld. Wanneer de acties (vraag, samenvatting en actie) in het systeem zijn vastgelegd, worden aanvullende mogelijkheden zichtbaar. Aanvullende gegevens: toewijzen van actienemer, budget, interne einddatum en evt. aanvullende informatie voor de uitvoering. De actie verschijnt automatisch in de agenda. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 13 van 15

14 Agenda beheer: 13. Agenda invullen met afspraken en taken: Voor het invullen en beheren van de agenda voor zowel afspraken (blauw) als taken (rood). Klik op de dag en er verschijnt een invulscherm. Vul voor repeterende taken bijv. uit te voeren controles het volgende: de start- en einddatum, herhalen, locatie etc. en selecteer contactpersoon. Het type taak of afspraak wordt automatisch in de agenda geplaatst. De contactpersoon ontvangt een E- mail bericht via het systeem. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 14 van 15

15 14. Beheer taken en acties vanuit rapportages: Losse acties (taken) die via Workflow acties zijn aangemaakt en taken vanuit de rapportage(s) binnen de modules zijn beide zichtbaar in de agenda. Ga naar rapportage (Compliance of PVA) van een product en vul bij aspect actienemer, interne datum en eventuele toelichting in. De actienemer ontvangt automatisch een E- mail van de actie. De actie wordt in agenda bijgeschreven. In agenda worden alle taken en afspraken weergegeven. Bij tussentijdse wijziging Interne datum ontvangt de actienemer automatisch een bericht. Sufficio BMD Advies Snelstart handleiding versie pagina 15 van 15

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Verzuimsignaal

Handleiding Verzuimsignaal 1/42 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Inloggen... 5 1.3 Systeemeisen... 5 1.4 Servicedesk... 5 2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal... 6 2.1 Een werknemer ziek melden... 6 2.2

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL versie t.b.v. eindgebruiker Samenvatting Document titel Auteur(s) : Handleiding VerzuimSignaal Eindgebruiker : Dhr. H. Smeijers Dhr. S.J.W. te Wierik Dhr. F.J. Schuurkamp Bestandsnaam

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Handleiding Horde webmail

Handleiding Horde webmail Handleiding Horde webmail In deze handleiding wordt uitgelegd wat je allemaal met Horde Webmail kunt doen. Want behalve gewoon je e-mails ontvangen, kun je met Webmail nog veel meer. De handleiding is

Nadere informatie

Handboek voor het Drupal content systeem

Handboek voor het Drupal content systeem Handboek voor het Drupal content systeem Versie 007 Datum 19-11-2012 Auteur Tom A. Kooy Handboek voor het Drupal content systeem - Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 OVER HET HANDBOEK

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Uren 7x24: Urenregistratie op internet

Uren 7x24: Urenregistratie op internet Uren 7x24: Urenregistratie op internet HOME Met Uren 7x24 heeft u een zeer compleet en uitgebreid urenregistratiepakket tot uw beschikking. U kunt niet alleen uw bestede uren bijhouden, maar u creëert

Nadere informatie

Handleiding Versie 1.15

Handleiding Versie 1.15 Handleiding Versie 1.15 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Wat is Fin-e Projects?... 4 1.2. Voor wie is Fin-e Projects bedoeld?... 4 1.3. Welke voorkennis is vereist?... 4 2. De filosofie van de financiële

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie