Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten"

Transcriptie

1 Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen nog vast te stellen A Betaling buiten scope 1a Eventueel doorsturen Zorg & naar Welzijn applicatie (buiten Zaken scope) Aanmaken zaak Klantcontact StUF-EF en RGBZ Zaak-Document services 2 C Raadplegen zaakgegevens Raadplegen basis/kerngegevens Webcontent StUF-BG en RSGB 1b 1c Wmo Raadplegen taakspecifieke procesgegevens StUF-BG en RSGB Grondexploitatie Belasting Bodem Weg zaken RAAS ( lijke stand Raadplegen publieke (GEO) gegevens WMS/WFS/ enz... 1d KLIC- (WION) op landelijke niveau Identificatie en authenticatie Afsprakenstelsel - Koppelvlak DV-HM 1.5 Identificatie en authenticatie Standaard koppelvlak Bb Ba landelijke PDOK (via (o.a. PDOK) BRT, BAG, BGT,...) BRT, BAG en BGT (ruimtelijkeplannen.nl,, etc) Klant Dossier) Opmerkingen naar - Voorinvullen - release

2 svoering Applicatie die document wil creëren (sectorspecifiek) Raadplegen zaakgegevens Opdracht voor documentcreatie, bevat in Frontoffice applicatie Serviceregister principe de volledige gegevensset Midoffice applicatie Backoffice applicatie en - StUF-BG en StUF-ZKN intranet 1 2a Reserveren RGBZ document identificatie Standaard ZS DMS services 2b Raadplegen basis/kerngegevens StUF-BG en RSGB 3 Klantcontact Webcontent Zaken 2' slaat document op in DMS Standaard Zaak-Document Wmo services 4 Alternatief is dat de documentcreatie aanvullende benodigde basis- Grondexploitatie en kerngegevens raadpleegt Belasting Link naar het document in DMS Bodem Weg 5 zaken RAAS ( lijke stand KLIC- (WION) op landelijke niveau landelijke PDOK Opmerkingen naar - - release

3 BAG WABO (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Klantcontact Vergunningsaanvraag of aanleiding is buiten scope Webcontent A Zaken WABO procesondersteunings alternatieven vergunningen Informatie over het vergunningsverleningsproces voor registratie in de BAG Onderzoek gebruik berichtcatalogus BAG Gebruik Proceshandreiking BAG-WABO ; maart 2011 (melden onjuiste Kandidaat gegevens) gebeurtenis BGR-IBV, BGR-ISV 3 Melding intrekken vergunning Verzoek Grondexploitatie voor het inmeten van de definitieve geometrie 5 Belasting B Bodem Weg WABO Geo-tekenapplicatie KLIC- (WION) 1 Wmo 4 Afhandeling Resultaat Schade) van het huisnummerbesluit Gebruik Proceshandreiking BAG- WABO ; maart 2011 Rampenbestrijding Kandidaat en gebeurtenis BRA-HNU zaken RAAS ( lijke stand Definitieve ingemeten geometrie 2 Voorlopige ingemeten geometrie op landelijke niveau landelijke Online PDOK Opmerkingen naar - BAG WABO - release

4 Zaakgericht werken en lopen zaken (sectorspecifiek) svoering Serviceregister Zaakgericht werken en - intranet toont mijn zaken Raadplegen zaken van burger Klantcontact Aanmaken zaak StUF-EF en RGBZ Standaard Zaak-Document services Z2 Z1 Webcontent Zaken Zaken Zaakstatus Budgetadvies applicaties en Doorgeven status van zaak Z3 Z4 Wmo Documenten Grondexploitatie applicaties Opslaan document bij zaak Standaard Zaak-Document services Belasting Bodem Weg zaken RAAS ( lijke stand KLIC- (WION) Mijn Overheid lopende zaken Doorgeven status van zaak StUF koppelvlak MO lopende zaken XML koppelvlak MO lopende zaken op landelijke niveau Digikoppeling ebms 2.0 lopende zaken en en berichtenbox Z2' A landelijke Online OLO - Aanvraag omgevingsvergunning StUF-LVO Digikoppeling (WUS en ebms) PDOK Opmerkingen naar - Zaakgericht werken en lopen zaken - rele

5 Digikoppeling en gemeentelijke berichtstromen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Mijn Overheid berichtenbox Ophalen BSN geabonneerde burgers, versturen berichten Berichtenbox Digikoppeling (WUS en ebms) Mijn Overheid lopenden zaken Synchronisatie/kennisgeving status van zaak RGBZ, StUF-ZKN Digikoppeling ebms 2.0 Klantcontact D1 Webcontent D2 Zaken Backoffice applicatie met bericht voor berichtenbox Grondexploitatie Belasting Mutaties en leveringen BRK Digikoppeling WUS en Grote Berichten Bodem Weg KLIC- (WION) Wmo zaken RAAS ( lijke stand zaken modulen (BZM) D5 op landelijke niveau, lopende zaken en lopende berichtenbox zaken en berichtenbox Online OLO - Aanvraag omgevingsvergunning StUF-LVO Digikoppeling (WUS en ebms) D3 D4 landelijke PDOK Raadplegen en DKD gebeurtenissen (Suwinet Digitaal in HR StUF-HR 3.00/3.01 SVB-BGT 2.0 over services en Digikoppeling ebms en WUS WOZ bijhouding Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers, versie 1.5 StUF-WOZ Digikoppeling WUS, ebms en Grote Berichten D6 BRP bijhouding en levering zijn buiten scope onup. Digikoppeling via Diginetwerk A en BAG bijhouding Koppelvlak BAG LV WUS, maar geen Digikoppeling B Opmerkingen naar - Digikoppeling en gemeentelijke berichtstromen - relea

6 Operatie BRP - bijhouding (sectorspecifiek) svoering Serviceregister Zaakgericht werken en - intranet Koppeling van gemeentelijke infrastructuur via Digikoppeling standaard en PKIO-certificaat van de gemeente. Klantcontact Webcontent Zaken B6 Documenten applicaties Opslaan document bij zaak Wmo Doorgifte kerngegevens Doorgeven mutatie van ten behoeve van de persoonsgegevens aan de binnengemeentelijke BRP gegevensdistributie Grondexploitatie Prevalidatie check van mutatie tegen bedrijfsregels van de basisregistratie personen Belasting V1 B1 Sociale Zaken Aanmaken & zaak StUF-EF en RGBZ Zaakstatus applicaties Standaard Zaak-Document Doorgeven status van zaak services Bodem Teruggave van resultaat opslag van gegevens in de BRP Weg V5 B5 Z2 Z1 zaken RAAS RAAS ( ( Aanvraag Aanvraag en en Afgifte Afgifte Station) Station) Afstamming lijke Naam en geslacht stand Documenten en verzoeken Huwelijk en partnerschap Migratie zaken modulen (BZM) Teruggave resultaat validatie van KLIC- gegevens door (WION) de BRP Nationaliteit Rijbewijs Overlijden op landelijke niveau Communicatie via Diginetwerk landelijke Teruggave van resultaat validatie van aangeleverde BAG-geocodeer gegevens service PDOK V4 Verzoek tot mutatie persoonsgegevens in de BRP B2 V2 Verzoek tot validatie van ingevoerde persoonsgegevens Teruggave aan zakenmodules van het resultaat van opslag van persoonsgegevens in de BRP B4 Validatie en opslag van persoonsgegevens in de BRP B3 V3 Controle persoonsgegevens tegen geldende LV-BGT bedrijfsregels (Basisregistratie Grootschalige van de BRP Opmerkingen naar - Operatie BRP - bijhouding - release

7 svoering Operatie BRP BRP levering en binnengemeentelijke gegevenslevering (sectorspecifiek) Serviceregister en - intranet BRP binnengemeentelijke gegevenslevering (BGL) Klantcontact Zaken BRP levering Verstrekking van de bronmutaties Webcontent als StUF-BG kennisgeving L4 B3 Wmo Verstrekking van de bronmutaties als StUF-BG kennisgeving aan alle binnengemeentelijke Grondexploitatie afnemers die een abonnement hebben op de gemuteerde attributen. L4 B3 Belasting Bodem Levering van kerngegevens Weg ten behoeve van de binnengemeentelijke gegevensdistributie zaken zaken RAAS ( RAAS ( Afstamming Naam en geslacht lijke stand Documenten en verzoeken Huwelijk en partnerschap zaken modulen (BZM) L3 B2 B1 KLIC- (WION) Migratie Nationaliteit Vertaling van BRPXML naar StUF-BG 2.x/3.x formaat Levering vanuit de BRP aan distributie component Levering van kerngegevens uit BZM aan distributiecomponent L2 Rijbewijs Overlijden op landelijke niveau Ontvangst van de bronmutatie via Diginetwerk landelijke PDOK Levering van bronmutaties in de Basisregistratie Personen aan afnemers via het BRP-Levering koppelvlak. Formaat van de berichten is BRPXML. L1 Opmerkingen naar - Operatie BRP BRP levering en binnengemeentelijke gegevenslevering - GEMMA app

8 WMO (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvraag WMO voorziening A Klantcontact toont mijn zaken Zaakgericht werken In zaak of rechtstreeks in Wmo- 2 1a Prefill eformulieren Raadplegen basis/kerngegevens Webcontent StUF-BG en RSGB 5 Zaken Eventueel uitwisseling zaakstatus WMO aanvraag met Zorg zaak & Welzijn (of volledige afhandeling in zaak) Besluit + aanvraag: dossiervorming via documenten 4 3 Wmo Grondexploitatie Belasting Bodem Weg zaken RAAS ( lijke stand Identificatie en authenticatie Standaard koppelvlak B 1b Tonen kaartje Zoeken naar locatie KLIC- (WION) op landelijke niveau lopende zaken en en berichtenbox landelijke Terugkoppeling op Besluit over status: Lopende Zaken Bericht evt. via MO BB PDOK (o.a. (via PDOK) BRT, BAG, BGT,...) BRT, BAG en BGT SVB-BGT (ruimtelijkeplannen.nl, services en, etc) BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en en Opmerkingen naar - WMO - release

9 svoering BGT en SVB-BGT (sectorspecifiek) Serviceregister intranet Voor de koppelingen zijn er meerdere implementatievarianten mogelijk. Varianten zijn rechtstreeks, via de gemeentelijke servicebus of via het en - gegevensmagazijn. Welke variant gekozen wordt is een architectuurkeuze van de gemeente en haar leveranciers. Klantcontact Zaken Gebruik GEO gegevens WMS en WMF Webcontent 6 Wmo Grondexploitatie Belasting Levering gemeentelijke objecten (0- levering en mutaties) IMGEO/BGT bijhouding en gebruik Bodem Weg zaken RAAS ( lijke stand Bijhouding en gebruik BGT KLIC- (WION) 5 op landelijke niveau Leveringen objecten overige bronhouders 1 2 1' Assemblage en bijhouding IMGeo/BGT landelijke PDOK 4 3 Publiceren BGT voor afnemer via PDOK Levering aan LV-BGT Verwerken mutaties overige bronhouders op gemeentelijke objecten LV-BGT (Basisregistratie Grootschalige Grootschalige Topografie Opmerkingen naar - BGT en SVB-BGT - release

10 BRK (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Klantcontact Zaken Webcontent 3 Wmo Binnengemeentelijke afnemer StUF-BG Grondexploitatie Bodem Binnengemeentelijke doorlevering StUF-BG Belasting Weg zaken RAAS ( lijke stand 2 KLIC- (WION) Mutaties en leveringen BRK Digikoppeling WUS en Grote Berichten op landelijke niveau Mutaties BRK Digikoppeling ebms??? Grote Berichten 1' 1 landelijke PDOK Opmerkingen naar - BRK - release

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1 Versie 1.0, 19-03-2013 Geachte leveranciers, Het jaar van de introductie van de GEMMA Softwarecatalogus ligt al weer ruim achter ons. Acht maanden

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie

Programma van Eisen BZM-systeem

Programma van Eisen BZM-systeem Programma van Eisen BZM-systeem M&I/Argitek Postbus 8047 3009AA Rotterdam T: 010-2237452 F: 010-2261692 info@argitek.nl www.argitek.nl Auteur: Michael Roovers Versie: 0.99 (concept), d.d. 11 maart 2013

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor Digikoppeling bijeenkomst Gegevensuitwisseling als verbindende factor Agenda Duur Onderwerp 09:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:20 Opening en kennismaking 10:20-10:50 Inleiding producten gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit INLEIDING OpenTunnel is een integratiemakelaar en enterprise servicebus oplossing met faciliteiten specifiek voor de Nederlandse overheid. Het laatste komt tot uitdrukking in ondersteuning voor Digikoppeling

Nadere informatie

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20 Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013 1 Pagina 1 van 20 Opzet van de vragenlijst Deel 1: inventarisatie huidige situatie Het eerste deel van deze vragenlijst is opgesteld

Nadere informatie

GEMMA-Informatiearchitectuur

GEMMA-Informatiearchitectuur GEMMA-Informatiearchitectuur Dienstverlening door de gemeente Naam: Architectuurteam KING Versie: 1.0 Datum: 15-12-2009 Status: Eindversie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding en reikwijdte...

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Arena Oracle en

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Architectuur in het sociaal domein PinkRoccade Local Government d.d. 28 mei 2015 Architectuur in het sociaal domein Eelco Molenaar, productmanager John Rooijakkers,

Nadere informatie

Waar staat mijn gemeente?!

Waar staat mijn gemeente?! Aande slag met de BRP Waar staat mijn gemeente?! Idius Felix (KING) Najaarscongres NVVB 2012 1 Versie 0.5 d.d. 6 november 2012 Agenda Wet BRP komt eraan Uitdaging voor gemeenten: wat moet

Nadere informatie

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en Rapport Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 3 november 2014 INHOUD Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaardservices voor het koppelen en ontsluiten van zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken en documentmanagement Documentversie:

Nadere informatie

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN door Henri Korver, henri.korver@ictu.nl Bij veel overheden staan klantgericht werken en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven inmiddels hoog op de agenda: het

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

Totaaloplossingen voor de overheid

Totaaloplossingen voor de overheid Totaaloplossingen voor de overheid Met behulp van onze software kunnen overheidsorganisaties de klant centraal stellen, hun digitale dienstverlening optimaliseren en inspelen op actuele landelijke overheidsthema

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Programma van Eisen BZM-systeem (bijlage)

Programma van Eisen BZM-systeem (bijlage) Programma van Eisen BZM-systeem (bijlage) M&I/Argitek Postbus 8047 3009AA Rotterdam T: 010-2237452 F: 010-2261692 info@argitek.nl www.argitek.nl Auteur: Michael Roovers Versie: 0.99 (concept), d.d. 11

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Projectgroep midoffice rapportage

Projectgroep midoffice rapportage Projectgroep midoffice rapportage Den Haag, januari 2009 Specialité BV, drs T. ten Cate en drs R. Groeneweg Verise 1.0 MANAGEMENTSAMENVATTING Deze rapportage schetst: waarom er in de gemeente een midoffice

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie