VERSLAG Concept. Platform softwareleveranciers. Datum overleg : 15 februari 2008 : uur Plaats : SIKB, Gouda Kenmerk : 08.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG Concept. Platform softwareleveranciers. Datum overleg : 15 februari 2008 : 09.30 13.00 uur Plaats : SIKB, Gouda Kenmerk : 08."

Transcriptie

1 Groningenweg 10 Postbus AK Gouda 1/6 VERSLAG Concept Platform softwareleveranciers Datum overleg : 15 februari 2008 Tijd : uur Plaats : SIKB, Gouda Kenmerk : 08. Aanwezig : Afwezig : Arthur de Groof, SIKB voorzitter Hans Blonk, UO, notulist Johannes Battjes, UO Rob van Giesen, UO David Balder, Bodem+ Aad Windmeijer, UO Harald Huter, Centric Roeland Heuff, UO Maarten Bouhuis, Centric Meindert Vos, Alcontrol Gerbert Koppelman, ACMAA Huub van de Broek, RIVM Jan Wiepkema, Real Detection Herman Roebersen, AL-west Wim van Berkel, TNO Ronald Allard, TNO Bouw en Ondergrond Mark van Kuijk, Syncera IT Solutions Piet de Goede, Omegam Herry Bruins, UO Niels Smit, Syncera IT Solutions Wim Mooij, Rijnland Richard Zoetekouw, Alcontrol Wouter Veelaert, i-theses Karel Boot, Jess Systems Agendaleden: Walter de Koning, SIKB Marius van de Hoff, Prov. Noord-Brabant Actie door Nr. 1. Opening, vaststelling agenda Jan Wiepkema van Real Detections introduceert zichzelf. Real Detections is gericht op sensorwebs (innovatieve ontwikkelingen). Heeft met de partners MUG/Consulmij het bodeminformatiesysteem Bodin ontwikkeld. Wim van Berkel van TNO is betrokken bij DINO. Maarten Bouhuis van Centric is de opvolger van Bob Duijnmeijer. Gerbert Koppelman is van het lab ACMAA Als extra agendapunt wordt Overleg DNV toegevoegd Hans: 1 2. Notulen Geen opmerkingen Acties: 1) (Aanpassen std. formulier). Actie blijft staan 2) (België). In België wordt er veel via SIKB0101 uitgewisseld. Technosoft Belgium heet nu i-theses. Wil vooralsnog passief bij

2 Iedereen: 2 Rob: 3 Agenda Johannes: 4 Arthur: 5 Herry: 6 David: 7 PSL betrokken. Actie afgehandeld. 3) (Overleg DNV). Is toegevoegd agendapunt. Actie afgehandeld. 4) (Aanleveren ervaring). Actie blijft staan i.v.m. nieuwe audits. 5) (Aanpassen applicatiecode) Actie blijft staan 6) (Mantis) Actie blijft staan. In volgende vergadering presentatie 7) (Aanpassen hygiëneregels) Actie blijft staan 8) Ontbreekt (verkeerde nummering) 9) Ontbreekt (verkeerde nummering) 10) (Asbest). Alleen gevolgen voor andere BRL s niet voor Actie afgehandeld 11) (Differentiatie lidmaatschap) Actie blijft staan 12) (Ideeën en wensen uitwisselkaart) Actie blijft staan 13) (Impact compatibiliteit) Op basis van uitzoekwerk is besloten om reeds goedgekeurde voorstellen wel door te voeren ondanks gevolgen voor neerwaartse compatibiliteit. Mogelijk op te lossen door XSLT s. Wordt verder besproken onder het desbetreffende agendapunt. Actie afgehandeld. 14) (GML) Is geagendeerd. Actie afgehandeld. 15) (Differentiatie lidmaatschap). Zie nieuwe actie 11. Actie vervalt. 16) (12424) Wijzigingsvoorstel aangepast. Actie afgehandeld 17) (12425 Wijzigingsvoorstel aangepast. Actie afgehandeld 18) (12426) Wijzigingsvoorstel aangepast. Actie afgehandeld 19) (11922) Wijzigingsvoorstel aangepast. Actie afgehandeld 20) (12327) Wijzigingsvoorstel aangepast. Actie afgehandeld 21) (12518, verzendende organisatie in metadata) Actie blijft staan 22) (Wijzigingen lab) Wijzigingsvoorstel aangepast. Actie afgehandeld 2/6 3. Mededelingen SIKB 6.0.0: Syncera: al uitgeleverd CSO: eind week 7/begin week 8 Centric: week 8 ACMAA: bezig met inbouw SIKB Overige labs: gereed/nagenoeg gereed, wachten op elkaar en IT Works IT Works: week 8 Kortom, iedereen is in februari over. Audits DNV vinden de komende weken plaats. Verbetering procedure rondom verwerking van wijzigingsvoorstellen: Voorgestelde procedure is goed werkbaar. De volgende aan- en opmerkingen worden geplaatst

3 Hans: 8 Herry: 9 Hans: 10 David: 11 Graag impact zien (als element van het type Type is). Voor X/Y wijzigingen is toevoegen stukje XSD verplicht door indiener. X/Y wijzigingen gaan alleen via leden PSL. Indienen z- wijzigingen is voor iedereen mogelijk. Wijzigingsvoorstel kan daarmee eenvoudiger. Bij bugfixes wordt (voortaan) versienummer aangepast (6.0.1). In eventuele bugfixes worden direct openstaande z-wijzigingen (spoed) doorgevoerd. Nieuwe testsets gelijktijdig opleveren met nieuwe XSD s Hans past wijzigingsvoorstel aan op basis van punt 1 en 2 Herry past voorstel aan Digitale helpdesk: Mantis wordt zo ingericht dat alle wijzigingsvoorstellen zijn te zien door PSL-leden Eventuele belanghebbenden bij een bepaald wijzigingsvoorstel kunnen afhandeling op verzoek ook volgen. De wijzigingsvoorstellen komen niet meer apart op de website van SIKB. Dit is efficiënter en voorkomt fouten 4. Informatie Kwaliteitscontroletool LIB-dataset: Server/applicatie ligt er soms uit. Dit wordt pas ontdekt na meldingen bij de helpdesk. Hans neemt contact op met Sander om na te gaan of er eerder een alarmbel kan afgaan. David is bezig met (gewijzigde) opdracht te geven voor diverse aanpassingen aan de applicatie. Volgt in week 8. Regels voor LIB-dataset zijn nog niet opgesteld. David gaat voor de toekomst regelen dat dit gelijktijdig met nieuwe versie SIKB0101 protocol beschikbaar is. Digitaal Normaal: Op 24/1 heeft er een workshop plaatsgevonden Eindrapport is bijna gereed Diverse BRL s worden aangepast. Digitale aanlevering niet verplicht, maar als digitaal wordt aangeleverd dan wel via SIKB0101. Advies aan opdrachtgever om digitale aanlevering te verlangen bij opdrachtverstrekking. Het is wenselijk om per type onderzoek een minimale dataset te verlangen. Echter dat is nog veel uitzoekwerk. Logos: Startoverleg heeft onlangs plaats gevonden Project met TNO/Alterra/IDSW/SIKB Definities van begrippen delen met de samenleving via online webservice 3/6

4 Agenda Indien nodig afstemmen definities Impact voor SIKB: o Toelichting opzoekwaarden ontbreekt veelal o Annotaties attributen/elementen voor 10-20% bruikbaar (verwijst naar codetabellen c.q. bevat afkortingen) o T.z.t. aanpassen hygiëne regels op basis van nieuwe voorstellen Verslag BC: Archeologie: rapport is gereed. Genoemde acties worden uitgevoerd Meldpunt: de vraag is of wijzigingsvoorstel een X of Y is. In notulen staat X Vergaderdata: wijzigingsvoorstellen worden alleen tijdens PSL in mei en september behandeld. 5. Discussie NEN 3610: Eerste verkenning is uitgevoerd Is Inspire proof SIKB is betrokken bij stelseloverleg via GEONOVUM. Inbreng tot zomer NEN 3610 is gebaseerd op ISO en dus niet zomaar aan te passen. Er komt een apart model metingen (via IDSW/TNO/SIKB) Heeft grote invloed leveranciers software Verdere uitwerking in 2008, in 2009 implementatie Aandacht voor overgangsfase, overstap naadloos? Gegevens in GML kunnen gemakkelijk ook in andere applicaties getoond worden UML is voor de lezer gemakkelijker te begrijpen Structuur zoveel mogelijk hetzelfde houden. Deels Europees, deels specifiek (Wbb-termen) Gaat uit van GEO. Is geen keiharde eis, maar gaat er wel van uit. Opzoekwaarden zijn geen nummer, maar bevat de hele opzoekwaarden. Hiervoor valt wel een oplossing te bedenken Agendapunt voor de volgende vergadering. Vergadering geeft beeld gekregen van de impact, heeft daar wel zorgen over. 4/6 Toepassing BRL 0100 op andere Informatiemodellen: GEONOVUM heeft contact gelegd met SIKB i.v.m. ervaring certificering. Er is lof voor onze beheersorganisatie Inzet is om komend half jaar één certificeringsregeling te

5 Agenda Hans: 12 maken voor alle regelingen (o.a. SIKB0101 en IMRO). BRL0100 moet daarbij generieker gemaakt worden, zodat meerdere protocollen er onder kunnen hangen Er komt dan één CCvD voor datauitwisseling, per sector een BC en PSL SIKB verzorgt secretariaat, GEONOVUM bedient RO Gebruik XSLT s XSLT = XML Stylesheet Language Transformation Uit de discussie blijkt: o Gevaar voor informatieverlies bestaat. In meta-data XML aangeven dat Transformatie is uitgevoerd. o Bij gebruik XSLT en import melding dat verlies data kan optreden. o Maximaal één x-versie ondersteunen, alleen backwards en niet forwards. Gebruikers moeten stimulans hebben om software up te daten. o Kan via helpdesk leverancier, inbouw applicatie of via website. In het eerste geval is de drempel hoger, maar gaat de helpdesk leverancier meer tijd kosten. In tweede en derde geval is drempel lager, maar moet éénmalig dit ingebouwd c.q. gebouwd worden. Website heeft de voorkeur. Volgende keer weer op de agenda Meldpunt Besluit Bodemkwaliteit Wordt een aparte XSD, term deelprotocol niet gebruiken SIKB_ID t.b.v. updaten wordt niet gebruikt. Vanuit meldpunt wordt aangepaste melding altijd voor 100% opnieuw aangeleverd. Element Locatie voor zowel Herkomst als Toepassing gebruiken door er een Type van te maken en een extra attribuut toe te voegen wat aangeeft of de locatie een herkomst- of toepassingslocatie is. Gemiddelde gehalte lijkt niet logisch, maar is een vereiste uit de wet. Gekeken wordt of element Melding generieker kan, zodat het in de toekomst hergebruikt kan worden. Onduidelijk is of het een X of Y-wijziging is. Hans gaat uit van Y. Dan is doorvoer van de zomer mogelijk Hans past wijzigingsvoorstel aan op basis van de nu gemaakte opmerkingen en op basis van openstaande zaken die nog afgestemd worden met Senter Novem. Hans verstuurt aangepaste versie voor de volgende vergadering alvast rond, zodat opmerkingen nog voor de vergadering verwerkt kunnen 5/6

6 Johannes: 13 Herry: 14 worden. Aanpassen testdataset Testdataset is nu valide volgens het schema. Is maximaal gevuld. Data is willekeurig XSD is niet in overeenstemming met tekst BRL, XSD is leidend. Op verzoek van Centric wordt testdataset aangepast omdat dit nog steeds conform XSD is. Er komen geen verdere aanpassingen. Johannes past testdataset volgende week aan Testdataset Labs wordt op website geplaatst. Overleg DNV Certificaten worden niet meer gelijktijdig uitgereikt Y- wijziging: huidige procedure (melden + toezenden testresultaten) wordt niet aangepast. Extra inzet DNV is dus niet nodig. Wensen DNV: o Beheer uitwisselkaart (exportknop). Neemt Herry mee in wensenlijst o Checksum is al geregeld o Beheer testdataset is geregeld 6. Rondvraag Arthur: 15 Hoe kunnen webapplicaties gecertificeerd worden? Installatie op laptop DNV is niet mogelijk. Arthur bespreekt dat met RvA Verzendlijst: Ad Polderman mag van de lijst af. Meindert Vos wordt toegevoegd. 6/6 Vergaderdata 2008 wijzigingsvoorstellen PSL BC CCvD ingediend uiterlijk n.v.t. vr. 15/02 vr. 07/03 n.v.t. vr. 09/05 vr. 30/05 vr. 13/06 wo. 25/06 vr. 19/09 vr. 10/10 vr. 31/10 wo. 17/12 Overzicht actiepunten Big Boom Call-nummer Omschrijving Aanpassen attribuutnaam Globis_code (LIB) Look-up voor gemeentecode (CSO) Aanpassen elementnamen eindigend op type (IT Works) NVT Datatypes (Centric) NVT GML (UO i.s.m. Centric en LIB) NVT ID-type (LIB)

Beoordelingsrichtlijn Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer SIKB BRL SIKB 0100

Beoordelingsrichtlijn Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer SIKB BRL SIKB 0100 Beoordelingsrichtlijn Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer SIKB Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 4.0, is op 29 juni 2005 vastgesteld door het Centraal College van

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden Versie 2 - deel 2: de verdieping Inhoud Deel 1: de basis Deel 2: de verdieping 6 De ontwikkel- en beheerorganisatie 7 6.1 Organisatiestructuur 7 6.2 Beheertaken

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Verslag. Harmonisatieoverleg 24 januari 2013 1. VOOR : Leden Harmonisatieoverleg. DATUM : 24 januari 2013. PLAATS : Gorinchem NUMMER : 20146669

Verslag. Harmonisatieoverleg 24 januari 2013 1. VOOR : Leden Harmonisatieoverleg. DATUM : 24 januari 2013. PLAATS : Gorinchem NUMMER : 20146669 Verslag VOOR : Leden Harmonisatieoverleg DATUM : 24 januari 2013 PLAATS : Gorinchem NUMMER : 20146669 AANWEZIG : Mevrouw H. van t Land (Dekra Certification BV), mevrouw M. Lucassen (SGS Nederland BV Systems

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomst GO+ Locatie: Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht Datum: 18 september Tijdstip: 10 12.30 uur

Verslag Bijeenkomst GO+ Locatie: Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht Datum: 18 september Tijdstip: 10 12.30 uur Verslag Bijeenkomst GO+ Locatie: Agentschap NL, Croeselaan 15, Utrecht Datum: 18 september Tijdstip: 10 12.30 uur Aanwezig Roeland Heuff Jan Klein Kranenburg Hans Blonk Paul de Reus Bouwe Talsma Arjen

Nadere informatie

Wijzigingsprotocol RO-Online

Wijzigingsprotocol RO-Online Wijzigingsprotocol RO-Online Opdrachtgever inisterie van VRO Portefeuille Ruimte Directie nationale ruimtelijke ordening Auteurs Paul van Vuurden, Logica Paulus de Beer, Logica Datum 9 juni 2010 Versie

Nadere informatie

Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli 2015 te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli 2015 te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 17e vergadering

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort.

Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort. Kennis- en discussiebijeenkomst Deponeren 1 juli 2010 te Amersfoort. Op 1 juli 2010 is het tussenresultaat van het werk van de diverse begeleidingscommissies en werkgroepen gepresenteerd aan het archeologische

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 22 november 2011

Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Verslag van de vergadering van 22 november 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Decentrale Uitgifte FUNCTIONEEL ONTWERP. Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen

Decentrale Uitgifte FUNCTIONEEL ONTWERP. Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen FUNCTIONEEL ONTWERP Decentrale Uitgifte Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen Auteurs: Redactie: Input: Expertgroep DCU Jan-Willem van Aalst Paul

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dhr. Van Belkum is verhinderd. Dhr. Wesseling zit

Nadere informatie

SYLLABUS ISO-MANAGER WEBBASE:

SYLLABUS ISO-MANAGER WEBBASE: SYLLABUS ISO-MANAGER WEBBASE: Onderdelen: - Bespreking - RTV (Registratie ter Verbetering) - Actiemelder 2011 Copyright: Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17. Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.30 uur 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Verslag 100 e vergadering

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Projectorganisatie/verslagen/presentaties

Projectorganisatie/verslagen/presentaties BIJLAGE A Projectorganisatie/verslagen/presentaties BIJLAGE A.1 Projectorganisatie BIJLAGE A.2 Overlegverslagen projectgroep Afspraken startoverleg 25 juni 2012 Hieronder volgt een kort verslag met de

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Generiek draaiboek Versie EI-standaard: n.v.t. Generiek Draaiboek Testen [GDT] Uitgave document: 3, 05-05-2011 Kenmerk: EI-DECL_GDTu3.pdf Uitgave Deze uitgave van het generiek

Nadere informatie