INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer"

Transcriptie

1 INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 0100, versie juni 2005 Versie en datum vaststelling : 1, 3 september 2009 Datum in werking treden : 7 september 2009 Kenmerk : SIKB-CCvD Bodem_S_09_37255 Achtergrond BRL SIKB 0100 is ontwikkeld in een periode dat applicaties van softwareleveranciers lokaal bij een klant werden geïnstalleerd. Veel softwareleveranciers, zowel van BIS-systemen en dataminers als van laboratoriumsystemen, zijn inmiddels overgestapt op webapplicaties die op een centrale server draaien, waarbij de uitwisseling van gegevens geautomatiseerd plaatsvindt met webservices. Met name de in de beoordelingsrichtlijn geformuleerde eisen over het testen van de applicaties op hun uitwisselfunctionaliteit zijn hier in de letterlijke zin achterhaald. Dit interpretatiedocument geeft een handreiking voor de interpretatie van de elementen uit BRL SIKB 0100 die van toepassing zijn op de certificering van webapplicaties. Het interpretatiedocument is geïnspireerd op de ISO/IEC (Software engineering Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) Requirements for quality of Commercial Off-The-Shelf (COTS) software product and instructions for testing). De certificatie-instelling zal bij haar beoordeling: de volledigheid en diepgang van de testplannen en resultaten beoordelen; (overeenkomstig huidige inrichting BRL 0100) de openstaande en afgeronde issues bekijken; steekproeven doen op de functionaliteit door het beperkt uitvoeren van eigen testen met gemodificeerde data van de BRL website. Interpretatie nummer: 1 Van toepassing op hoofdstuk 2, Eisen te stellen aan het product, par. 2.1, Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het softwarepakket van de softwareproducent moet voldoen en hoe het pakket getest wordt. Technisch gezien is het ondoenlijk om webapplicaties te installeren op de computer van de certificatie-instelling. Daarom kan de certificatie-instelling voor de certificering van webapplicaties de testomgeving van de softwareleverancier gebruiken. Interpretatie van de tekstpassage. Paragraaf 2.1 is als volgt te lezen (aanvullingen onderstreept): In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het softwarepakket van de softwareproducent moet voldoen en hoe het pakket getest wordt. De softwareproducent dient in geval van een webapplicatie te beschikken over een testomgeving ten behoeve van de certificering die fysiek gescheiden is van de productieomgeving.

2 - 2 - Interpretatie nummer: 2 Van toepassing op par. 2.5, Beoordeling geschiktheid data uitwisseling Om te beoordelen of het softwarepakket geschikt is om de data te importeren en te exporteren volgens het uitwisselingsformaat dient de software getest te worden. De in paragraaf 2.5 beschreven testprocedures gaan uit van handmatige bewerkingen op basis van gestandaardiseerde testdata. In geval van webservices is dit technisch niet mogelijk. Het certificatieschema moet het ook leveranciers van webapplicaties mogelijk maken testprocedures te hanteren. Om te beoordelen of het softwarepakket geschikt is om de data te importeren en te exporteren volgens het uitwisselingsformaat dient de software getest te worden Test van lokaal geïnstalleerde applicaties [ complete resterende tekst van par. 2.5] Test van webapplicaties Het is de leverancier van een webapplicatie toegestaan de testprocedures naar de eigen situatie aan te passen. Als hij hiervoor kiest moet de leverancier de aangepaste testprocedure vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de certificatie-instelling. De softwareleverancier moet in de uitwisselkaart expliciet aangeven op welke onderdelen van SIKB-protocol 0101 (XSD s) de certificering betrekking heeft. De leverancier moet een testplan maken dat aansluit op de protocollen en de eisen die daaraan verbonden worden vanuit BRL SIKB Deze relatie moet expliciet beschreven zijn in het testplan. Elke eis uit BRL SIKB 0100 moet aanwijsbaar getest worden door een activiteit in het testplan. De certificatie-instelling toetst of door de leverancier een testprocedure is uitgevoerd conform de door BRL SIKB 0100 gestelde eisen en het hiervoor genoemde testplan. Alle (tussen)resultaten moeten digitaal worden vastgelegd. Nieuwe versies hebben een volledige hertest tot gevolg, tenzij de leverancier expliciet aantoont dat de wijziging geen impact heeft op (delen van) de BRL functionaliteit. Interpretatie nummer: 3 Van toepassing op de tekstpassage (uit hoofdstuk 2, Eisen te stellen aan het product, par. 2.5, Beoordeling geschiktheid data uitwisseling : Voor de testen door de softwareproducent wordt gebruik gemaakt van een schone database, dus bevinden zich geen gegevens in de data-tabellen anders dan de codetabellen. Nadere precisering van het begrip schone. Voor de testen door de softwareproducent wordt gebruik gemaakt van een schone op relevante onderdelen lege database, dus bevinden zich geen gegevens in de data-tabellen anders dan de codetabellen.

3 - 3 - Interpretatie nummer: 4 Van toepassing op de tekstpassage (uit hoofdstuk 2, Eisen te stellen aan het product, par. 2.5, Beoordeling geschiktheid data uitwisseling, zowel onder Test 1 als onder Test 2 : Na de inleesactie dient de inhoud van de datatabellen van het softwarepakket gedumpt te worden in een Excel-bestand (1 tab per tabel), voorzien van de datum/tijd van de dump, de versie van de software en naam en versie van het testbestand. Bij webapplicaties is het dumpen van gegevens in een Excel-bestand een achterhaald principe. Wel dienen de resultaten van uitgevoerde testen voor derden, en de certificatie-instelling, aantoonbaar te zijn. De vorm waarin deze output wordt gepresenteerd wordt overgelaten aan de softwareleverancier. Na de inleesactie dient de inhoud van de datatabellen van het softwarepakket gedumpt te worden in een Excel-bestand voor derden leesbaar (log-)bestand (1 tab per tabel), voorzien van de datum/tijd van de dump, de versie van de software en naam en versie van het testbestand. Interpretatie nummer: 5 Van toepassing op de tekstpassage (uit par. 2.6): Bij de uitvoering van deze controle kunnen er op basis van de versiecodering x.y.z van het uitwisselingsformaat vier mogelijke situaties ontstaan. Afhankelijk van deze situatie dient de gebruiker van de importfunctie een duidelijk waarneembare boodschap te krijgen: De softwareproducent zal in de gebruikershandleiding van de software onder het onderdeel importeren en exporteren duidelijk moeten opnemen welke knelpunten zich kunnen voordoen bij het uitwisselen van data tussen twee softwarepakketten die gebaseerd zijn op verschillende versies van het uitwisselingsformaat. Het berichtenverkeer binnen webservices vindt geautomatiseerd plaats.

4 - 4 - Bij de uitvoering van deze controle kunnen er op basis van de versiecodering x.y.z van het uitwisselingsformaat vier mogelijke situaties ontstaan. Afhankelijk van deze situatie dient de gebruiker van de importfunctie een duidelijk waarneembare boodschap te krijgen uitwisselservice een melding te doen: De softwareproducent zal in de gebruikershandleiding van de software onder het onderdeel importeren en exporteren duidelijk moeten opnemen welke knelpunten zich kunnen voordoen bij het uitwisselen van data tussen twee softwarepakketten die gebaseerd zijn op verschillende versies van het uitwisselingsformaat. Toelichting: De inhoud van de melding kan worden afgestemd op de uitwisselservice. De softwareleverancier dient expliciete duidelijkheid te verschaffen over welke versies van het protocol worden ondersteund. Interpretatie nummer: 6 Van toepassing op par. 2.7, Beoordeling op controle versiecodering uitwisselformaat Om te beoordelen of de controlefunctie van het softwarepakket gericht op de versiecodering van het uitwisselingsformaat geschikt is dient de software getest te worden. De in paragraaf 2.7 beschreven testprocedures gaan uit van handmatige bewerkingen op basis van gestandaardiseerde testdata. In geval van webservices is dit technisch niet mogelijk. Het certificatieschema moet het ook leveranciers van webapplicaties mogelijk maken testprocedures te hanteren. Om te beoordelen of de controlefunctie van het softwarepakket gericht op de versiecodering van het uitwisselingsformaat geschikt is dient de software getest te worden Test van lokaal geïnstalleerde applicaties [ complete resterende tekst van par. 2.7] Test van webapplicaties Het is de leverancier van een webapplicatie toegestaan de testprocedures naar de eigen situatie aan te passen. Als hij hiervoor kiest gelden voor de door de leverancier gehanteerde testprocedure dezelfde eisen als die beschreven in paragraaf

5 - 5 - Interpretatie nummer: 7 Van toepassing op par. 3.5, Productidentificatie en -traceerbaarheid De softwareproducent dient het softwarepakket dat wordt vrijgegeven te voorzien van een uniek versienummer en een registratie bij te houden waarin is opgenomen welke gebruikers beschikken over deze versie. Bij uitgifte van nieuwe versies geldt deze laatste eis ook. Onder registratie van gebruikers kan tevens de registratie van inlog van gebruikers worden verstaan. Interpretatie van de tekstpassage. Par. 3.5 is als volgt te lezen (aanvullingen onderstreept): De softwareproducent dient het softwarepakket dat wordt vrijgegeven te voorzien van een uniek versienummer en een registratie bij te houden waarin is opgenomen welke gebruikers beschikken over deze versie. Bij uitgifte van nieuwe versies geldt deze laatste eis ook. Toelichting: onder registratie van gebruikers kan tevens de registratie van inlog van gebruikers worden verstaan. Interpretatie nummer: 8 Van toepassing op de tekstpassage (in par. 3.8, Productontwikkeling, zowel onder Geen wijziging versie uitwisselingsformaat als onder Wel wijziging versie uitwisselingsformaat ): Bij volledige goedkeuring wordt de nieuwe software van een ander uniek versienummer (zie paragraaf 3.5) voorzien. Op dat moment vindt er een schriftelijke melding van deze nieuwe software plaats aan de certificerende instelling voorzien van de benodigde documentatie: Webapplicaties worden vaak wekelijks of vaker aangepast. Schriftelijke melding aan de certificatieinstelling moet plaatsvinden bij aanpassingen die de uitwisselservice raken. Bij volledige goedkeuring wordt de nieuwe software relevante componenten van de uitwisselservice van een ander uniek versienummer (zie paragraaf 3.5) voorzien. Op dat moment vindt er een schriftelijke melding van deze nieuwe software relevante componenten van de uitwisselservice plaats aan de certificerende instelling voorzien van de benodigde documentatie:

NOTA VAN WIJZIGINGEN Certificatieschema Mechanisch boren : BRL SIKB 2100 en protocol 2101

NOTA VAN WIJZIGINGEN Certificatieschema Mechanisch boren : BRL SIKB 2100 en protocol 2101 NOTA VAN WIJZIGINGEN Certificatieschema Mechanisch boren : BRL SIKB 2100 en protocol 2101 Van : CCvD Bodembeheer Voor : openbare reactieronde Datum : 16 december 2010 BRL SIKB 2100 en protocol 2101, samen

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat

Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Betreft : samenvattend jaarverslag 2012 Status : definitief 1. Inleiding Dit

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Quality With Care. Wet- en regelgeving Smart FMS waarborgt dat de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden toegepast.

Quality With Care. Wet- en regelgeving Smart FMS waarborgt dat de Nederlandse wet- en regelgeving kan worden toegepast. Quality With Care Smart FMS heeft een eigen normenkader, waarin de aspecten van veiligheid, kwaliteit, juridische zekerheid en continuïteit zijn gecombineerd en voldoen aan de zwaarste eisen. Zij investeert

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Security & Change Management

Security & Change Management White Paper - Quality as a Service Security & Change Management CeneSam, Februari 2014 Executive Summary CeneSam is ontwikkelaar en leverancier van de software applicatie Quality as a Service. Een SaaS

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Handleiding Milieuthermometer Zorg

Handleiding Milieuthermometer Zorg Handleiding Milieuthermometer Zorg Versie dd.: 12 juni mei 2012 Eigendom Het certificatieschema Milieuthermometer Zorg is eigendom van Vereniging MPZ en SMK (Stichting Milieukeur). Het gouden niveau is

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20891 21 november 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 november 2011, nr.

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Betreft: Releasebrief StUF Testplatform versie 1.3.0 Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Om gemeenten te helpen bij het realiseren van de digitale overheid werkt KING aan

Nadere informatie

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BACK-UP EN RECOVERY GEMEENTE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Back-up en Recovery Gemeente Versienummer

Nadere informatie