Quick Guide VivianCMS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick Guide VivianCMS"

Transcriptie

1 Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op

2 Inhoud 1 Inleiding Contactformulier creëren Het formulier creëren Invulvelden creëren Het formulier in een document plaatsen Knoppen instellen Creëren van een template Acties toewijzen aan knoppen Acties na invullen en verzenden Het formulier op de site Vragen of opmerkingen...15

3 1 Inleiding VivianCMS is een content management systeem. VivianCMS is speciaal ontworpen om u in staat te stellen om uw website op een eenvoudige manier van inhoud te voorzien of van inhoud te wijzigen. Het doel van de Quick Guides is om bepaalde basisfuncties van VivianCMS op een eenvoudige, stap-voor-stap manier uit te leggen. Hierdoor zult u snel met VivianCMS aan de gang kunnen. In de Quick Guide geven we allereerst een beschrijving van de stappen die u moet doorlopen om een bepaalde mogelijkheid te gebruiken. Vervolgens vatten we deze stappen nog eens puntsgewijs voor u samen. Mocht u behoefte hebben aan een meer uitgebreide uitleg van bepaalde functies, dan verwijzen wij u naar de basishandleiding. Mocht u nog verzoeken hebben voor een stap-voor-stap -uitleg niet als quick guide beschikbaar is, meldt u dit dan via de vraagbaak ( 1.1 Contactformulier creëren In deze quick-guide zullen we een contactformulier creëren. Via een contactformulier kunnen bezoekers hun contactgegevens achterlaten op de website. Deze gegevens kunt u dan in VivianCMS inzien, of worden via de automatisch naar u toegestuurd. Hierdoor wordt het voor bezoekers een fluitje van een cent om contact met u op te nemen als zij vragen aan u willen stellen, offertes willen aanvragen of om andere redenen contact met u zouden moeten opnemen. Om een contactformulier op uw site te zetten, moet u eerst een contactformulier creëren. Dit contactformulier plaatst u vervolgens in een document. Hier stelt u in wat er moet gebeuren als een bezoeker het formulier invult. Als u wilt dat de ingevulde gegevens naar uw adres worden gestuurd, moet u wel eerst een template aanmaken. Dit template geeft aan hoe de die naar u wordt toegestuurd eruit moet zien.

4 2 Het formulier creëren De eerste stap is het creëeren van een nieuw formulier. Dit doen we door naar de map te gaan waar we het formulier willen creëren en vervolgens te klikken op nieuw-->formulier. Vervolgens geven we het nieuwe formulier met hernoemen een nieuwe naam. In dit geval kiezen we voor de naam contact. Het nieuwe formulier contact kunnen we openen door erop te dubbelklikken. We krijgen nu het volgende scherm te zien: Zoals te zien is op het scherm, is het formulier op dit moment nog leeg. We zullen dit moeten gaan vullen met de velden die we nodig hebben. Kort samengevat: 1. Ga naar de map waar u het formulier wilt hebben. 2. Klik op Nieuw --> formulier. 3. Klik op Hernoemen om het formulier een nieuwe naam te geven. 4. Dubbelklik om het formulier te openen. 2.1 Invulvelden creëren Het creëren van nieuwe velden doen we door op de knop Nieuw... te klikken. We krijgen nu het volgende scherm te zien: Hier moeten we aangeven wat voor type veld we willen creëren. In de het bovenste van de twee velden geven we het soort veld aan dat we willen

5 hebben, bijvoorbeeld een veld met tekst, met getallen, met de datum enzovoorts. In het onderste veld specificeren we onze keuze. In het geval van tekst kunnen we bijvoorbeeld aangeven of we een enkele lijn tekst willen, een tekstblok, een adres of een ander soort veld. Als we hebben aangegeven dat we een getallenveld willen, kunnen we aangeven of dit kommagetallen of gehele getallen moeten zijn. Voor een compleet overzicht van de mogelijkheden kunt u kijken in de handleiding. Ons formulier wordt een contactformulier, dus allereerst willen we graag weten wie contact met ons opneemt. We zullen dus eerst een veld moeten maken waar mensen hun naam kunnen invullen. Dit doen we door te kiezen voor het type tekst in het bovenste vak, en tekst in het onderste vak. Vervolgens klikken we op Volgende. We komen dan in het volgende scherm: Hier vullen we vervolgens de verschillende velden in. Voor de functies van de verschillende velden kunt u kijken in de handleiding. We maken eerst een veld voor de voornaam van de persoon. Hiervoor vullen de velden Naam en Alias in. Beide velden noemen we Voornaam. Vervolgens klikken we op Opslaan. Op dezelfde manier creëren we een veld voor de achternaam, met Achternaam als naam en alias. We willen echter zeker de achternaam van de persoon weten, dus vinken we ook de checkbox achter Verplicht aan. De bezoeker is nu verplicht om dit veld in te vullen, anders wordt het formulier niet verstuurd. Als we nu in het overzichtsscherm kijken, zien we de twee velden die we hebben gecreëerd, met daarin aangegeven welke alias we voor het veld gebruiken, of het veld verplicht is en of er een markering in is aangegeven. Als we op preview klikken, zien we hoe het formulier er op de site uit zal zien. Door weer op editor te klikken komen we terug in het overzichtsscherm.

6 In ons contactformulier willen we graag weten hoe oud iemand is. Dit kunnen we doen door een getallenveld te creëren. Hiervoor klikken we weer op Nieuw.... In het scherm waar we het type moeten selecteren, selecteren we nu Getallen in het bovenste veld en Geheel getal in het onderste veld. Vervolgens klikken we weer op Volgende. In het volgende scherm vullen we Leeftijd in als de naam en alias van het veld. Achter min en max vullen we we de waarden in waar de leeftijd tussenin moet liggen, bijvoorbeeld 1 als de minimale waarde van het veld en 200 als de maximale waarde van het veld. Ook vullen we het veld achtervoegsel in. Hier zetten we het woord jaar. Dit verschijnt nu achter het veld dat de bezoeker zal invullen. Omdat we de leeftijd van de bezoeker niet noodzakelijk hoeven te weten, kruisen we de checkbox achter verplicht niet aan. Als we nu op Opslaan klikken, verschijnt het veld weer in het overzichtsscherm. Met de knop Preview kunnen we weer kijken hoe het formulier er tot nog toe op de website uit zal zien. Op deze manier kunnen we nu ook de rest van de veld vullen. We maken nog een aantal velden voor het adres en een veld voor de . Voor de adresvelden gaat alles zoals hierboven beschreven. Echter, voor de postcode geven we bij min en max het minimaal en maximaal aantal tekens in dat de postcode kan bevatten (in beide velden 6). Voor de selecteren we bij de typeselectie in het onderste vak in plaats van Tekst. Als laatste creëren we nog een tekstblok voor opmerkingen. Hiervoor selecteren we in het typeselectiescherm Tekst en Tekstblok. Als u nu op Volgende klikt komt u weer in het instellingenscherm. Dit scherm heeft nu enkele extra opties:

7 We geven het tekstblok de naam Opmerkingen en de Alias Opmerkingen. Bij de beschrijving vullen we de tekst in: Vul hier bijzonderheden in. Deze tekst zal nu onder de naam te zien zijn. Met de checkbox breed kunt u bepalen of u een breed of smal tesktblok wilt hebben. Een breed tekstblok zal over de hele breedte van het formulier te zien zijn, een smal tekstblok zal even breed zijn als de normale tekstvakken. Daarnaast kunt u met de checkbox Met opmaak aangeven of u de bezoekers de mogelijkheid wilt geven om de tekst op te maken. Hiervoor zullen dan knoppen in beeld verschijnen. We kiezen er in ons geval voor om beide checkboxen uit te laten. Als we alle velden hebben ingesteld, kunnen we het resultaat weer bekijken in het overzichtsscherm en bij de preview. Ons formulier is nu af. De volgende stap is om het formulier in een document te zetten. Kort samengevat: 1. Open het formulier. 2. Klik op Nieuw... om een nieuw veld te creëren. 3. Selecteer in het typescherm het type veld dat u wilt creëren en klik vervolgens op Volgende. 4. Vul de naam, alias en eventuele andere opties in in het veldbewerkscherm en klik op Opslaan. 5. Bekijk het resultaat in het overzichtsscherm, of klik op preview om een preview van het formulier te zien. Als u de preview bekijkt, klikt u weer op editor om terug te gaan naar het ovezichtsscherm.

8 3 Het formulier in een document plaatsen Om het formulier in een document te plaatsen, creëert u eerst het document en de cel waar het formulier in geplaatst moet worden (zie hiervoor de basishandleiding, of quick guide Van document naar website ). In de cel die u hiervoor gecreëerd hebt, plaatst u vervolgens het formulier door te klikken op Toevoegen ( ) --> Formulier. Vervolgens krijgt u in de cel de tekst te zien: Dubbelklik om een formulier te selecteren. Als u op deze tekst dubbelklikt, opent het formulierbewerkscherm. U komt dan in het tabblad formulier. Hier selecteert u het formulier door achter het document te klikken op Kiezen.... Vervolgens klikt u op toepassen. U kunt nu de andere opties in het formulier instellen. Kort samengevat: 1. Creëer een document. 2. Klik op Toevoegen ( ) --> Formulier 3. Dubbelklik op Dubbelklik om een formulier te selecteren. 4. Klik in het tabblad Formulier achter het veld Formulier op Kiezen Selecteer het formulier dat u wilt gebruiken en klik op Toepassen.

9 3.1 Knoppen instellen Als de bezoeker het formulier heeft ingevuld, moet hij dit kunnen versturen, bijvoorbeeld naar de site of naar uw adres. Hiervoor moeten we knoppen onder aan het formulier maken. Dit doen we onder het tabblad Knoppen. Allereerst moeten we instellen welke knoppen er zijn. Hiervoor klikken we op de knop Toevoegen. U komt nu in het scherm nieuwe knop. Hier typt u de naam van de nieuwe knop in. Onder type geeft u aan of de knop een actie moet laten uitvoeren, of het formulier moet resetten. We gaan twee knoppen maken. Eerst maken we een knop voor het versturen van het formulier. We noemen deze knop Versturen, en selecteren het type Actie. Vervolgens klikken we op Toevoegen. De tweede knop moet het formulier resetten en alle tot dan toe ingevulde gegevens wissen. Deze knop noemen we Wis en hier selecteren we de actie Reset. Vervolgens klikken we weer op de knop Toevoegen. Kort samengevat: 1. Klik op het tabblad Knoppen. 2. Klik op Toevoegen. 3. Type de naam van de nieuwe knop in het vak Naam. 4. Selecteer het type knop, Actie als de knop een actie moet verzorgen, Reset als de knop het formulier leeg moet maken. 5. Klik op Toevoegen. 3.2 Creëren van een template In VivianCMS is een template een document waar bepaalde velden automatisch door VivianCMS worden ingevuld. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld automatisch s versturen met een verschillende naam voor iedere

10 persoon waar deze naartoe wordt gestuurd. Om de gegevens van een contactformulier per naar u toe te laten sturen, moet u eerst een template voor deze creëren. In het template bepaald u op welke plaats welke gegevens moeten komen te staan voor de die naar toe wordt gestuurd. Omdat een template een document is, zult u eerst een document moeten creëren en hernoemen. Het document dat we gebruiken in deze quick guide noemen we template contact. Velden die we door VivianCMS willen laten invullen geven we aan met {NAAM} (zonder de aanhalingstekens). Hierbij is NAAM de alias die we aan een bepaald veld hebben gegeven. Als we bijvoorbeeld willen dat de voornaam en de achternaam van de persoon die het contactformulier heeft ingevuld, typen we {VOORNAAM} {ACHTERNAAM} in het document. Dit kunt u op elke willekeurige plaats in het document doen. De namen van een veld kunnen meerdere keren worden gebruikt in de template. Voor het template van ons contactformulier creëren we twee cellen, met in de eerste cel welke gegevens ingevuld moeten worden en in de tweede cel de velden die VivianCMS moet invullen. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit document, samen met een voorbeeld van de die verstuurd is met daarin de contactgegevens van een bezoeker: Kort samengevat: 1. Ga naar de map waar u het template wilt creëren en creëer een nieuw document ( Nieuw-->Document en vervolgens een nieuwe naam geven met de knop Hernoemen ). 2. Maak het document op zoals u de wilt ontvangen. Gebruik hierbij tags voor de velden die u ingevuld wilt hebben. Een tag heeft de vorm: {NAAM}. Vul in plaats van NAAM de naam van de alias in die u het veld hebt gegeven, altijd volledig in hoofdletters.

11 3.3 Acties toewijzen aan knoppen De knoppen die we aangemaakt hebben zijn nu te zien in het tabblad Knoppen. Hier kunnen we de knop die we willen bewerken selecteren. We selecteren nu de knop Verzenden. Vervolgens klikken we op Nieuw onder het tabblad acties om een nieuwe actie toe te voegen. Het scherm Actie toevoegen zal nu in beeld verschijnen. Alleen aan actieknoppen kunnen acties gekoppeld worden. Aan resetknoppen kunnen geen verdere acties worden gekoppeld. Allereerst geven we de actie een naam, in dit geval verzenden. Vervolgens kunnen we kiezen uit 3 types, namelijk Verzenden via , Aan datalijst toevoegen en Script actie. Wat deze actietypes precies doen staat verder beschreven in de handleiding. We willen graag dat het formulier naar ons toe wordt gestuurd via de , dus we selecteren de actie Verzenden via . Vervolgens klikken we op Toevoegen. Het actiebewerkscherm wordt nu geopend: In het bewerkscherm kunt u invullen waar de naar toe gestuurd moet worden, wie de ontvangt, het afzendadres, de naam van de afzender en het onderwerp. Met behulp van de knop template kunt u uitkiezen welk template voor de gebruikt moet worden. Dezelfde tags die gebruikt worden in de templates, kunt u ook in de velden gebruiken die u hier moet invullen. Zo hebben we in bovenstaand voorbeeld {ACHTERNAAM} gebruikt als naam van de afzender. Dit zorgt ervoor dat in de die we ontvangen als het contactformulier is ingevuld, de achternaam van degene die het

12 contactformulier heeft ingevuld als afzender vermeld staat. Door te klikken op Opslaan worden de wijzigingen opgeslagen. Kort samengevat: 1. Open het document waar het formulier in is geplaatst. 1. Dubbelklik op het formulier. 2. Ga naar het tabblad Knoppen. 3. Selecteer een actieknop. 4. Klik op Nieuw Geef de actie een naam en selecteer de juiste actie (hier Verzenden via ). 6. Vul de gegevens in en kies het template. Hier kunnen tags gebruikt worden. 7. Klik op Opslaan.

13 3.4 Acties na invullen en verzenden Als de gebruiker het formulier heeft ingevuld en vervolgens op verzenden heeft geklikt, wordt eerst gecontroleerd of alles goed is ingevuld. Als dit het geval is, wordt het formulier verzonden. Vervolgens kunt u de gebruiker nog een bericht laten zien, het formulier leegmaken en de bezoeker naar een andere plek van de site doorverwijzen. Dit doet u met het tabblad Goed resultaat (onder het tabblad Knoppen ). Als we een bericht willen laten zien nadat het formulier is verstuurd, vinken we de checkbox Bericht aan. In het veld onder de checkbox kunnen we dan het bericht intypen dat de bezoeker te zien moet krijgen. Vervolgens kunnen we de bezoeker doorverwijzen naar een nieuwe pagina. Om dit te doen selecteren we Statische pagina of Dynamische pagina achter Doorverwijzen. Er zal nu een extra optie Statische pagina of Dynamische pagina verschijnen, waar u de juiste pagina kunt kiezen door te klikken op de knop Kiezen.... Als laatste kan het formulier leeggemaakt worden door de checkbox Formulier wissen aan te vinken. Dit kan vooral belangrijk zijn als u besluit geen doorverwijzing te maken. Door op Bewerken te klikken worden de geselecteerde opties opgeslagen. Kort samengevat: 1. Ga onder het tabblad Knoppen naar het tabblad Goed resultaat. 2. Selecteer of u een bericht wilt laten zien na invullen (hier wel, dus wordt de checkbox Bericht aangevinkt en een tekst ingevuld). 3. Kies of er naar een nieuwe pagina moet worden doorverwezen en kies deze eventueel uit (Hier Statische pagina, waarna achter statische pagina welkom.html als pagina is gekozen). 4. Als u het formulier wilt resetten na verzenden, vinkt u de checkbox achter Formulier wissen aan. 5. Klik op Bewerken als u de wijzigingen wilt opslaan.

14 4 Het formulier op de site Het formulier is nu klaar. Op de site kan de bezoeker het contactformulier invullen. Als de bezoeker het formulier ingevuld heeft en het wil versturen, klikt hij op Versturen. VivianCMS controleert vervolgens of alle verplichte velden zijn ingevuld en of alle ingevulde waarden kloppen. Vervolgens wordt het formulier naar het adres gestuurd dat wij hebben aangegeven. De bezoeker krijgt een bedankberichtje in beeld en wordt vervolgens naar een nieuwe pagina doorgestuurd. Als u in VivianCMS het formulier wijzigt, zijn deze veranderingen direct op de site zichtbaar (velden toevoegen / verwijderen). Als u in het document het formulier aanpast (door bijvoorbeeld de acties van knoppen te wijzigen), dient u het document opnieuw definitief te maken voor de wijzigingen op de site te zien zijn.

15 5 Vragen of opmerkingen In deze quick-guide hebben we stap voor stap het creëren van een contactpagina doorlopen. We hopen dat de uitgebreide uitleg, gecombineerd met de stap-voor-stap aanwijzingen u een duidelijk beeld geven van de stappen die u moet doorlopen om dit voor elkaar te krijgen. Mocht u er met deze quick-guide niet uitkomen, kijkt u dan even op de ondersteuningspagina van VivianCMS ( Hier kunt u antwoord zoeken op uw vragen via de Meest gestelde vragen -pagina of de User tips. Mocht u er dan nog niet uitkomen of mocht u andere vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd uw vragen stellen via de Vraagbaak. Mocht u zelf een handige tip hebben die u gebruikt bij het maken van een contact formulier en u wilt dat delen met andere VivianCMS gebruikers, laat het aan ons weten! U kunt dit doen via de contactpagina op of door een te sturen naar info@ivinity.nl.

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Van document naar website Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid Modulehandleiding VivianCMS Meertaligheid Versie: 1.0 Startdatum: 03-03-2006 Datum laatste wijziging: 04-09-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Enquête

Modulehandleiding VivianCMS. Enquête Modulehandleiding VivianCMS Enquête Versie: 1.1 Startdatum: 16 januari 2006 Datum laatste wijziging: 1 mei 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1.Inleiding...3 1.1Algemene

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Studio Visual Steps Een formulier maken

Studio Visual Steps Een formulier maken Studio Visual Steps Een formulier maken Aanvullend PDF-bestand bij het boek Websites bouwen met Web Easy Een formulier maken 2 Een formulier maken Een bijzonder onderdeel van een website is het formulier.

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer Handleiding Curasoft Templatebeheer Curasoft - 1 / 6-22.06.2016 Templatebeheer Door middel van templates kunt u eenvoudig standaardbrieven maken. Templatebeheer openen Als u beheerder bent, ziet u links

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Meetinstrumenten Inhoudsopgave:

Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Openen van de meetinstrumenten 2 Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt 4 Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen 6 Inlezen meetresultaten 10 Bekijken

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen?

Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen? Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen? Stap 1: Klik in de footer van je website op Inloggen onder de titel Admin Area Stap 2: Typ volgende gegevens in om in te loggen: Gebruikersnaam: agentennummer

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Hoofdfiche wijzigen... 3 Mensen Toevoegen.... 3 Een project toevoegen... 5 Deelnemers en begeleiders aan projecten verbinden... 6 Vanuit het verslag

Nadere informatie

Handleiding Glimworm nieuwsbrief

Handleiding Glimworm nieuwsbrief Handleiding Glimworm nieuwsbrief Auteur: Marten Hoekstra Datum: 26 Mei 2005 Versie: 1.0 Dit document bevat vertrouwelijk informatie die niet voor anderen dan de relatie van Glimworm bedoeld is. Op alle

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple TeD Tekst en Design Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple Klant: ----- Auteur: TeD Tekst en Design Datum: Mei 2009 TeD Tekst en Design Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen in het CMS...4

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Samenvoegdocumenten aanmaken

(Ledenadministratie) Samenvoegdocumenten aanmaken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Samenvoegdocumenten aanmaken Vanuit Scipio Online bent u met de Rapportage editor in staat om elk overzicht, formulier of elke brief volledig

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

handleiding 2008/2009

handleiding 2008/2009 handleiding 2008/2009 Online digitale foto s plaatsen en delen met familie en vrienden INHOUD Hoofdstuk 1 1.1 Aanmelden 2 1.2 Album aanmaken 2 1.2.1 Klassiek foto s plaatsen 2 1.2.2 Geavanceerd foto s

Nadere informatie

Webredactie dashboard

Webredactie dashboard Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheermogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Directe Toegang Logopedie

Directe Toegang Logopedie Handleiding LogoBase Directe Toegang Logopedie 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Een DTL-Zitting aanmaken in de agenda... 3 2. De DTL-Screening... 6 3. Declareren van een DTL-Screening...

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Je kan vanuit de RV SiteBuilder steeds terugkeren naar het controlepaneel, via de knop rechts bovenaan.

Je kan vanuit de RV SiteBuilder steeds terugkeren naar het controlepaneel, via de knop rechts bovenaan. RV SiteBuilder openen Log in op je controlepaneel met de gegevens die je van ons hebt ontvangen. Eens ingelogd, klik je helemaal onderaan, in de sectie Software/Services, op het RV SiteBuilder icoontje.

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken Handleiding Speakap De VVCZ maakt gebruik van een netwerk van Speakap om informatie en ervaringen te delen. Met Speakap kunt u: nieuwsberichten van de VVCZ ontvangen in groepen specifieke onderwerpen bespreken

Nadere informatie

Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook

Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook Handleiding voor praktisch gebruik van Facebook Deze download is gekoppeld aan het Handboek Social media voor sportverenigingen. Meer informatie over dit handboek: http://www.clubbereik.nl/handboek. In

Nadere informatie

Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule

Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule In aanvulling op het content management systeem Publicanda kan gebruikt gemaakt worden van een module om nieuwsbrieven te versturen. Begrippen De volgende

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Handleiding Versie: maart 2008

Handleiding Versie: maart 2008 Handleiding Versie: maart 2008 Gebruikersnaam Wachtwoord : : Inhoud Inloggen Beheerscherm 3 Opties in het menu 3 Instellingen 4 Groepen 5 Toevoegen 6 Aanpassen 6 Verwijderen 7 Abonnees 8 Toevoegen 9 Aanpassen

Nadere informatie

Vacatures plaatsen en bewerken op BrabantZorg.Net

Vacatures plaatsen en bewerken op BrabantZorg.Net Vacatures plaatsen en bewerken op BrabantZorg.Net Welkom!... 2 Inloggen... 3 Organisatiegegevens aanpassen... 4 Een vacature aanmaken... 4 Vacaturegegevens invullen... 5 Vacature opslaan... 7 Een vacature

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

Basishandleiding WordPress

Basishandleiding WordPress Basishandleiding WordPress Website: http://www.uwsite.nl Back-end: http://www.uwsite.nl/wp-admin Gebruikersnaam: uwgebruikersnaam Wachtwoord: uwwachtwoord 0. Inloggen in het gebruikersgedeelte / het back-end

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders

Handleiding voor beheerders Handleiding voor beheerders Inleiding Handleiding voor beheerders Met deze handleiding kunt u als beheerder inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor

In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor Formulieren In dit document wordt uitleg gegeven over de inrichting van formulieren binnen Trajectplanner voor de Functioneel beheerder. Ter verduidelijking zijn op relevante onderdelen eveneens schermvoorbeelden

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Dit document dient als uitleg voor het versturen van mail direct uit LISA. Dit kan door middel van direct mail of via het mailcenter.

Dit document dient als uitleg voor het versturen van mail direct uit LISA. Dit kan door middel van direct mail of via het mailcenter. Handleiding direct e-mailen en het mailcenter Dit document dient als uitleg voor het versturen van mail direct uit LISA. Dit kan door middel van direct mail of via het mailcenter. Contents Handleiding

Nadere informatie

Handleiding agendaitem

Handleiding agendaitem Handleiding agendaitem AlmereHaven Gids Je eigen gidspagina maken? Hoe gebruik ik deze website Video en/of tekst toevoegen >> Maak hier je eigen pagina Aanmaken van een Agenda-item (agenda pagina) Wonen

Nadere informatie

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo Inhoud Voordat u begint...3 In dit document...3 Boom...3 Instellingen...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding bij WSM MailformGenerator

Handleiding bij WSM MailformGenerator 1. Voorwoord Welkom bij de handleiding voor de WSM MailformGenerator. Deze handleiding hebben we gemaakt om je snel en gemakkelijk uit te leggen hoe de WSM MailformGenerator werkt. Deze handleiding is

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Microsoft Outlook Meer functies binnen Outlook

Microsoft Outlook Meer functies binnen Outlook Microsoft Outlook 2010 Meer functies binnen Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Interactions Module OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1

Interactions Module OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1 Interactions Module OTYS Recruiting Technology Versie 2.1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 21-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Handleiding voor organisaties Inleiding Handleiding voor organisaties Met deze handleiding kunt u als organisatie inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is binnen soket. Enkele voorbeelden als vestigingen

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

HANDLEIDING TRACK & 1. Track & Trace e-mails bewerken 2. 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5

HANDLEIDING TRACK & 1. Track & Trace e-mails bewerken 2. 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5 HANDLEIDING TRACK & INHOUDSOPGAVE Trigger Based Track & Trace e-mails 1. Track & Trace e-mails bewerken 2 1.1 Algemeen 3 1.2 E-mails 3 1.3 E-mails bewerken 4 1.4 Triggers 4 1.5 Beschikbare Tags 5 2. Track

Nadere informatie

ActiveBuilder Handleiding

ActiveBuilder Handleiding ActiveBuilder Handleiding Auteur: TalkActive I/S Datum: Juli 2004 Versie: R. 1.01 Taal: Nederlands Copyright 2004 - Talk Active alle rechten voorbehouden. Inhoud: 1. INTRODUCTIE...2 2. SNEL STARTEN...3

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Website RKVVO

Gebruikershandleiding Website RKVVO Gebruikershandleiding Website RKVVO Beheerder Teampagina Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanmelden in het CMS... 3 3. Nieuwsberichten onderhouden... 4 4. Gegevens voor wedstrijden bijwerken... 8 4.1. Wedstrijdselectie

Nadere informatie

Handleiding Websitebeheer

Handleiding Websitebeheer Handleiding Websitebeheer Event Media Websites Copyright 2005, Event Media 1. Inleiding... 3 2. CMS-systeem... 3 2.1 Inloggen... 3 2.2 Basis-menu... 3 2.3 Bestaande pagina s aanpassen...3 2.4 Nieuwe pagina

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Weebly: Stappenplan voor docenten

Weebly: Stappenplan voor docenten Weebly: Stappenplan voor docenten Stap 1: Registratie Ga naar http://education.weebly.com/ Voordat u aan de slag kunt met Weebly moet u zich inschrijven. U vult uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in en

Nadere informatie