Bosstraat 50 bus Lummen Tel.: Fax van 42

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42"

Transcriptie

1

2 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook Voor u begint Het Postvak IN De keyboard shortcuts Mappen Mappenstructuur Map Voltooid Snelle stappen Snelle stappen verplaatsen Doorsturen als bijlage Taak als bijlage aan team Categoriseren Zoekmappen Een zoekmap maken Een CC-zoekmap maken Een zoekmap voor een bepaald onderwerp maken Notities :Notities maken Agenda :Werken met uw agenda De weergave van uw agenda wijzigen Een afspraak inplannen Een afspraak inplannen op basis van een Agenda: Werken met uw agenda Een vergadering inplannen Een vergadering inplannen op basis van een Taken: Werken met taken Een taak maken Een taak maken op basis van een Een herinnering koppelen aan een nieuwe taak Een herinnering koppelen aan een bestaande taak Een taak toewijzen van 42

3 7 beheren Contactpersonen toevoegen Contactpersonen Wijzigingen aanbrengen Groepen maken Contactpersoon opslaan uit Gouden Gids Handtekening toevoegen s zoeken eenvoudig zoeken Uitgebreid zoeken van 42

4 1 Outlook: Aan de slag met Outlook 1.1 Voor u begint Enkele aandachtspunten voor u begint: Het Postvak IN Om snel en overzichtelijk uw s te behandelen, is het aangeraden om uw Postvak IN zo efficiënt mogelijk te beheren en het aantal mappen in uw Outlook tot een minimum te beperken. s die u niet onmiddellijk moet afwerken, labelt u als to do en verplaatst u naar uw takenlijst. s die u hebt afgewerkt, verplaatst u naar de map Voltooid. Om uw s te sorteren gebruikt u zoekmappen en categorieën. Wanneer u zo werkt, behoudt u op elk moment de controle over uw mailbox en vindt u snel de s terug die u nodig hebt De keyboard shortcuts U bespaart tijd door handelingen met uw toetsenbord (en niet met uw muis) uit te voeren. De meest gebruikte keyboard shortcuts zijn: 1. CTRL + 1 Overschakelen naar 2. CTRL + 2 Overschakelen naar Agenda 3. CTRL + 3 Overschakelen naar Contactpersonen 4. CTRL + 4 Overschakelen naar Taken 5. CTRL + 5 Overschakelen naar Notities 6. CTRL + N Een nieuwe maken 7. CTRL +. Overschakelen naar het volgende bericht (als het bericht geopend is) 8. CTRL +, Overschakelen naar het vorige bericht (als het bericht geopend) 9. CTRL + E Een zoeken 10. CTRL + P Een afdrukken 11. CTRL + F Een doorsturen 12. CTRL + D Een verwijderen 13. ALT + S Een verzenden 14. CTRL + Q Een als gelezen markeren 15. CTRL + U Een als ongelezen markeren 16. CTRL + ALT + F Een als bijlage doorsturen 17. CTRL + SHIFT + B Het adresboek openen 18. CTRL + SHIFT + I Overschakelen naar Postvak IN 19. CTRL + SHIFT + O Overschakelen naar Postvak UIT 20. F9 Controleren op nieuwe s 3 van 42

5 2 Mappen 2.1 Mappenstructuur Map Voltooid U wil een map Voltooid aanmaken om uw afgewerkte mails in onder te brengen. 1. U plaatst uw cursor op uw Postvak IN. 2. U klikt op uw rechtermuisknop. 3. U kiest de optie Nieuwe map. 4. U geeft uw map de naam Voltooid. 5. U selecteert waar u de map wil opslaan (Postvak IN). 6. U klikt op OK. Tip! Als u het aantal mappen beperkt, werkt uw zoekfunctie sneller en vindt u gemakkelijker uw oudere en/of behandelde s terug. Tip! Streef ernaar om alleen de map Voltooid onder uw Postvak IN te hebben staan. 4 van 42

6 2.1.2 Snelle stappen Gereed U wil een snelle stap Gereed maken. Afgewerkte s worden door één klik op de knop Gereed, naar de map Voltooid verplaatst. Opmerking: met een snelle stap voert u met één muisklik meerdere acties uit. 1. U gaat naar de groep Snelle stappen op het tabblad Start. 2. U klikt op het icoontje. 3. Het onderstaande menu verschijnt: 4. U kiest de snelle stap Gereed en klikt op Bewerken. 5 van 42

7 5. U selecteert de map Voltooid onder de rubriek Naar map verplaatsen. 6. U klikt op Opslaan. 7. De snelle stap Gereed wordt toegevoegd aan het overzicht van snelle stappen in de groep Snelle stappen op het tabblad Start. Tip! U bespaart tijd door snelle stappen te maken van de handelingen die u het vaakst moet uitvoeren Snelle stappen verplaatsen U wil de volgorde wijzigen waarin de snelle stappen in het overzicht Snelle stappen op het tabblad Start worden weergegeven. 1. U gaat naar het tabblad Start en kiest de groep Snelle stappen. 2. U klikt op het icoontje. 3. Het onderstaande menu verschijnt: 4. U selecteert de snelle stap die u wil verplaatsen. 6 van 42

8 5. U gebruikt de pijltjes om de snelle stap naar boven of onder te verplaatsen. 6. U klikt op OK. Tip! U verplaatst afgewerkte s snel en eenvoudig naar de map Voltooid door de snelle stap Gereed bovenaan in uw lijst met snelle stappen te plaatsen Doorsturen als bijlage U wil een snelle stap maken om het voorgaande verkeer als bijlage met een nieuwe mee te sturen. 1. U gaat naar het tabblad Start en kiest de groep Snelle stappen. 2. U klikt op het icoontje. 3. Het onderstaande menu verschijnt: 7 van 42

9 4. U klikt op Nieuw en selecteert de rubriek Aangepast. 5. U geeft de snelle stap de naam Doorsturen als bijlage. 6. U kiest in het dropdownmenu Kies een actie de optie Bericht als een bijlage doorsturen. 7. U klikt op Voltooien. 8. De snelle stap Doorsturen als bijlage wordt toegevoegd aan de lijst van snelle stappen. Tip! U kunt snel een nieuwe stap maken door in de lijst van snelle stappen op het tabblad Start op het icoontje Nieuwe maken te klikken. 8 van 42

10 2.1.5 Taak als bijlage U wil een taak maken van een en vervolgens die als bijlage aan die taak toevoegen, zodat u over alle informatie blijft beschikken. 1. U gaat naar het tabblad Start en kiest de groep Snelle stappen. 2. U klikt op het icoontje. 3. Het onderstaande menu verschijnt: 4. U klikt op Nieuw en selecteert de rubriek Aangepast. 9 van 42

11 5. U geeft de snelle stap de naam Doorsturen als bijlage. 6. U kiest in het dropdownmenu Kies een actie de optie Een taak met bijlage maken. 7. U klikt op Actie toevoegen. 10 van 42

12 8. U kiest de optie Naar map verplaatsen en selecteert de map Voltooid. 9. U klikt op Voltooien. Tip! Maak taken van s die u niet onmiddellijk kunt afhandelen. Zo voorkomt u dat u s uit het oog verliest aan team U wil een aan alle leden van uw team sturen zonder handmatig één voor één de adressen in te geven. 1. U gaat naar het tabblad Start en kiest de groep Snelle stappen. 2. U klikt op het icoontje. 3. Het onderstaande menu verschijnt: 11 van 42

13 4. U selecteert de rubriek aan team. 5. U klikt op Bewerken. 12 van 42

14 6. Voeg achter de knop Aan de leden van uw team in vanuit uw contactpersonen of geef eenmalig manueel hun adressen in. 7. Indien u dat wenst, voegt u de opties Onderwerp, CC, BCC, Urgentie en Tekst toe door op de knop Opties weergeven te klikken. 8. U klikt op Opslaan. Tip! U kunt ook sneltoetsen instellen voor uw snelle stappen. Kies in het kader Snelle stappen bewerken de optie Sneltoets en selecteer de sneltoets die u aan de snelle stap wil koppelen. 13 van 42

15 2.1.7 Categoriseren U wil een bepaalde categorie (bv. Nieuwsbrief) toewijzen aan een U gaat naar het tabblad Start en kiest de groep Snelle stappen. 2. U klikt op het icoontje. 3. Het onderstaande menu verschijnt: 4. U klikt op Nieuw en selecteert de rubriek Categoriseren en verplaatsen. 14 van 42

16 5. U geeft de snelle stap de naam die u wenst bv. Nieuwsbrief. 6. Vink het vakje Naar map verplaatsen aan en kies de map waarnaar u de wil verplaatsen (in ons geval Voltooid). 7. Vink het vakje Bericht categoriseren aan en kies de optie Alle categorieën. 15 van 42

17 8. Kies de kleur die u aan de categorie wil toewijzen, wijzig eventueel de naam en vink het vakje voor de categorie aan. 9. Klik op OK. 10. Klik op Voltooien. Tip! U kent eenvoudig een categorie aan een toe door in de groep Labels op het tabblad Start de optie Categoriseren te kiezen Naam en/of kleur wijzigen U wil de naam en/of de kleur van een categorie wijzigen. 1. U gaat naar het tabblad Start en kiest in de groep Labels voor de optie Categoriseren. 2. U selecteert Alle categorieën. 16 van 42

18 3. U selecteert de categorie die u wil aanpassen. 4. U gebruikt de knoppen Naam wijzigen en Kleur om uw aanpassingen door te voeren. 5. U klikt op OK. Tip! U kunt gemakkelijk de functionaliteit van een icoontje achterhalen door met uw cursor te blijven stilstaan op dat icoontje Een categorie verwijderen U wil een categorie verwijderen. 1. U gaat naar het tabblad Start en kiest in de groep Labels voor de optie Categoriseren. 2. U selecteert Alle categorieën. 3. U selecteert de categorie die u wil verwijderen. 4. U klikt op de knop Verwijderen. 5. U klikt op Ja om de verwijdering te bevestigen. Tip! U kunt snel alle categorieën verwijderen door in de groep Labels op het tabblad Start te klikken op Categoriseren en vervolgens de optie Alle categorieën wissen te kiezen. 17 van 42

19 2.2 Zoekmappen Een zoekmap maken U wil een zoekmap maken. 1. U klikt op het item U klikt met de rechtermuisknop op Zoekmappen. 3. U kiest Nieuwe zoekmap. 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 5. U kiest onder de rubriek van personen en lijsten de optie van bepaalde persoon. 6. U klikt op de knop Kiezen onder de rubriek Zoekmap aanpassen om de persoon of de personen te selecteren van wie de s naar de zoekmap moeten gaan. 7. U gebruikt het dropdownmenu onder de optie zoeken in om te bepalen waar de s moeten worden gezocht. 18 van 42

20 8. U klikt op OK. 9. Alle s van de persoon of de personen die u hebt geselecteerd, zitten nu in de zoekmap. Tip! U kunt de naam van een zoekmap wijzigen door met uw rechtermuisknop op de zoekmap te klikken en de optie Mapnaam wijzigen te kiezen Een CC-zoekmap maken U wil een zoekmap maken voor alle s waarbij u in CC staat. 1. U klikt op het item U klikt met de rechtermuisknop op Zoekmappen. 3. U kiest Nieuwe zoekmap. 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 19 van 42

21 5. U scrolt naar de rubriek Aangepast en kiest de optie Een aangepaste zoekmap maken. 6. Het onderstaande scherm verschijnt. 7. U klikt op de knop Kiezen. 20 van 42

22 8. U geeft uw zoekmap een naam en klikt op Voorwaarden. 9. U vinkt het vakje Ik ben aan en selecteert de optie Een van meerdere personen op de regel CC. 10. U klikt driemaal op OK. Tip! U kunt ook zoekmappen aanmaken voor de rubrieken Ik ben de enige persoon op de regel Aan en Ik ben een van meerdere personen op de regel Aan Een zoekmap voor een bepaald onderwerp maken U wil een zoekmap maken voor alle s met een bepaald onderwerp. Bv. een zoekmap Offertes voor alle s met het woord offerte in de onderwerpregel. 1. U klikt op het item van 42

23 2. U klikt met de rechtermuisknop op Zoekmappen. 3. U kiest Nieuwe zoekmap. 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 5. U scrolt naar de rubriek Aangepast en kiest de optie Een aangepaste zoekmap maken. 22 van 42

24 6. Het onderstaande scherm verschijnt. 7. U klikt op de knop Kiezen. 8. U geeft uw zoekmap een naam en klikt op Voorwaarden. 23 van 42

25 9. U geeft bij de rubriek Zoeken naar de tekst het trefwoord (bv. offerte) in. 10. U selecteert bij de rubriek In: de optie Alleen onderwerpveld. 11. U klikt driemaal op OK. Tip! Goed om te weten: wanneer u uw zoekmappen verwijdert, wist u uw s niet. Die staan nog altijd in uw mapje Voltooid. 24 van 42

26 3 Notities :Notities maken U wil een notitie maken van informatie die u niet mag vergeten. 1. U klikt op het item Notities. 2. U gaat naar het tabblad Start en kiest in de groep Nieuw de optie Nieuwe Notitie. 3. U typt uw notitie. 4. U klikt op het kruisje rechtsboven. 5. U notitie wordt opgenomen in het overzicht van uw notities. Tip! De eerste regel van uw notitie is ook de titel die u in uw overzicht ziet. U kunt dus gemakkelijk uw notitie van een titel voorzien door op de eerste regel van uw notitie een titel te typen, op enter te drukken en vervolgens uw notitie te maken. 25 van 42

27 4 Agenda :Werken met uw agenda 4.1 De weergave van uw agenda wijzigen U wil het weergavescherm van uw agenda aanpassen. 1. U klikt op het item Agenda. 2. Uw agenda gaat open. 3. U gaat op het tabblad Start naar de groep Schikken en kiest de weergave die u wil. Tip! Wanneer u kiest voor de weergave Werkweek hebt u een handig overzicht van al uw taken en afspraken. 4.2 Een afspraak inplannen U wil een afspraak in uw agenda inplannen. 1. U klikt op het item Agenda. 2. Uw agenda gaat open. 3. U gaat op het tabblad Start naar de groep Nieuw en kiest de optie Nieuwe afspraak. 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 5. U typt het onderwerp van de afspraak. 26 van 42

28 6. U geeft de locatie in. 7. U geeft de datum en de begin- en eindtijd in. 8. Optioneel typt u wat extra informatie in het tekstvak. 9. U gaat op het tabblad Afspraak naar de groep Acties en kiest de optie Opslaan en sluiten. Tip! Wanneer u een afspraak van een volledige dag hebt, vinkt u het vakje Duurt hele dag aan. 4.3 Een afspraak inplannen op basis van een U wil een afspraak in uw agenda inplannen op basis van een die u hebt ontvangen. 1. U sleept de naar het item Agenda en laat hem erboven los. 2. Het onderstaande scherm verschijnt. 3. U wijzigt eventueel het onderwerp. (Standaard wordt het onderwerp van de overgenomen.) 4. U vult de locatie en de begin- en eindtijd in. 27 van 42

29 5. U gaat op het tabblad Afspraak naar de groep Acties en kiest de optie Opslaan en sluiten. Tip! Wanneer u een naar uw agenda sleept om een afspraak in te plannen, ziet u de inhoud van de in het tekstvak onderaan. 5 Agenda: Werken met uw agenda 5.1 Een vergadering inplannen U wil een vergadering in uw agenda inplannen. 1. U klikt op het item Agenda. 2. Uw agenda gaat open. 3. U gaat op het tabblad Start naar de groep Nieuw en kiest de optie Nieuwe vergadering. 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 5. U geeft de adressen in van de mensen die u wil uitnodigen of u selecteert ze uit uw contactpersonen. 28 van 42

30 6. U typt het onderwerp van de vergadering. 7. U geeft de locatie in. 8. U geeft de datum en de begin- en eindtijd in. 9. Optioneel typt u wat extra informatie in het tekstvak. 10. U klikt op de knop Verzenden. Tip! Wanneer u een vergadering van een volledige dag hebt, vinkt u het vakje Duurt hele dag aan. 5.2 Een vergadering inplannen op basis van een U wil een vergadering in uw agenda inplannen op basis van een die u hebt ontvangen. 1. U sleept de naar het item Agenda en laat hem erboven los. 2. Het onderstaande scherm verschijnt. 3. U gaat op het tabblad Afspraak naar de groep Deelnemers en kiest de optie Deelnemers uitnodigen. 29 van 42

31 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 5. U geeft de adressen in van de mensen die u wil uitnodigen of u selecteert ze uit uw contactpersonen. 6. U wijzigt eventueel het onderwerp. (Standaard wordt het onderwerp van de overgenomen). 7. U vult de locatie en de begin- en eindtijd in. 8. Optioneel typt u wat extra informatie in het tekstvak. 9. U klikt op de knop Verzenden. Tip! Wanneer u een naar uw agenda sleept om een vergadering in te plannen, ziet u de inhoud van de in het tekstvak onderaan. 30 van 42

32 6 Taken: Werken met taken 6.1 Een taak maken U wil een taak maken. 1. U klikt op het item Taken. 2. Uw takenlijst gaat open. 3. U gaat op het tabblad Start naar de groep Nieuw en kiest de optie Nieuwe taak. 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 5. U vult het onderwerp van uw taak in. 6. U vult optioneel een begindatum en een vervaldatum in. Als u geen datum invult, zal de taak getoond worden totdat u die hebt voltooid. 7. U gaat op het tabblad Taak naar de groep Acties en kiest de optie Opslaan en sluiten. Tip! Wanneer u een begindatum instelt, zal uw taak pas getoond worden in uw takenlijst vanaf die datum. 31 van 42

33 6.2 Een taak maken op basis van een U wil een taak maken op basis van een die u hebt ontvangen. 1. U sleept de naar het item Taken en laat hem erboven los. 2. Het onderstaande scherm verschijnt. 3. U past eventueel het onderwerp van uw taak aan. (Standaard wordt het onderwerp van de overgenomen). 4. U vult optioneel een begindatum en een vervaldatum in. Als u geen datum invult, zal de taak getoond worden totdat u die hebt voltooid. 5. U gaat op het tabblad Taak naar de groep Acties en kiest de optie Opslaan en sluiten. Tip! Wanneer u een naar uw agenda sleept om een vergadering in te plannen, ziet u de inhoud van de in het tekstvak onderaan. 6.3 Een herinnering koppelen aan een nieuwe taak U wil een nieuwe taak maken en een herinnering aan die taak koppelen. 1. U klikt op het item Taken. 2. Uw takenlijst gaat open. 3. U gaat op het tabblad Start naar de groep Nieuw en kiest de optie Nieuwe taak. 32 van 42

34 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 5. U vult het onderwerp van uw taak in. 6. U vult optioneel een begindatum en een vervaldatum in. Als u geen datum invult, zal de taak getoond worden totdat u die hebt voltooid. 7. U vinkt het vakje Herinnering aan en stelt het moment van de herinnering in. 8. U gaat op het tabblad Taak naar de groep Acties en kiest de optie Opslaan en sluiten. Tip! U vergeet nooit een taak als u herinneringen aan uw taken koppelt. 33 van 42

35 6.4 Een herinnering koppelen aan een bestaande taak U wil een herinnering instellen voor een taak in uw takenlijst. 1. U klikt op het item Taken. 2. Uw takenlijst gaat open. 3. U gaat met uw cursor naar het vlagje achter de taak waaraan u een herinnering wil koppelen. 4. U klikt op uw rechtermuisknop en kiest de optie Herinnering toevoegen. U stelt het moment van de herinnering in. 5. U klikt op OK. Tip! U krijgt een handig overzicht van uw agenda en uw taken wanneer u in Outlook Vandaag onder het item op uw adres klikt. 6.5 Een taak toewijzen U wil een taak toewijzen aan iemand. 1. U klikt op het item Taken. 2. Uw takenlijst gaat open. 3. U gaat op het tabblad Start naar de groep Nieuw en kiest de optie Nieuwe taak. 34 van 42

36 4. Het onderstaande scherm verschijnt. 5. U vult het onderwerp van uw taak in. 6. U vult optioneel een begindatum en een vervaldatum in. 7. U typt eventueel extra informatie in het tekstvak. 8. U gaat op het tabblad Taak naar de groep Taak beheren en kiest de optie Taak toewijzen. 9. U vult het adres in van de persoon aan wie u de taak wil toewijzen. 10. U klikt op de knop Verzenden. Tip! U kunt gemakkelijk een toewijzing annuleren met de knop Toewijzing annuleren in de groep Taak beheren op het tabblad Taak. 35 van 42

37 7 beheren 7.1 Contactpersonen toevoegen U wil een nieuw contact aan uw contactpersonen toevoegen. 1. U klikt op het item Contactpersonen. 2. U gaat naar het tabblad Start en kiest in de groep Nieuw de optie Nieuwe contactpersoon. 3. Het onderstaande scherm verschijnt. 4. U vult de gevraagde informatie in. 5. U klikt op het tabblad Contactpersonen in de groep Acties op Opslaan en sluiten of Opslaan en nieuw, als u nog een contactpersoon wil toevoegen. 36 van 42

38 Tip! U kunt snel een naar meerdere contactpersonen sturen door groepen aan te maken. (Zie steekkaart Contactpersonen > Groepen maken). 7.2 Contactpersonen Wijzigingen aanbrengen U wil wijzigingen aanbrengen in de gegevens van bestaande contactpersonen. 1. U klikt op het item Contactpersonen. 2. U gaat naar het tabblad Start en kiest in de groep Huidige weergave de optie Visitekaartje. (Let wel: als uw weergavescherm in de modus Personen staat, kunt u geen wijzigingen aanbrengen.) 3. U dubbelklikt op de contactpersoon van wie u de gegevens wil wijzigen. 4. U voert uw wijzigingen in. 5. U klikt op het tabblad Contactpersonen in de groep Acties op Opslaan en sluiten. Tip! adressen die u typt in het vak Aan wanneer u een nieuwe maakt, worden automatisch toegevoegd aan uw contactpersonen. 37 van 42

39 7.2.2 Groepen maken U wil een aantal van uw contactpersonen onderbrengen in een groep. 1. U klikt op het item Contactpersonen. 2. U gaat naar het tabblad Start en kiest in de groep Nieuw de optie Nieuwe groep contactpersonen. 3. Het onderstaande scherm verschijnt. 4. U geeft uw groep een naam. 5. U gaat in het tabblad naar Groep Contactpersonen en kiest in de groep Leden de optie Leden toevoegen. 6. U kiest de leden die u wil selecteren uit uw Outlook-contactpersonen of adresboek of u maakt een nieuwe contactpersoon aan. 7. U klikt op OK. 8. U klikt op het tabblad Groep Contactpersonen in de groep Acties op Opslaan en sluiten. 38 van 42

40 Tip! U kunt gemakkelijk de informatie over de leden van een bepaalde groep doorsturen naar andere contactpersonen met de optie Groep doorsturen in de groep Acties op het tabblad Groep Contactpersonen Contactpersoon opslaan uit Gouden Gids U wil een persoon uit de Gouden Gids aan uw contactpersonen toevoegen. 1. U surft naar en geeft in wie of wat u zoekt. 2. U klikt op de gewenste contactpersoon. 3. U klikt op het tweede icoontje rechts. 4. U klikt op Openen. 5. U klikt op het tabblad Contactpersonen in de groep Acties op Opslaan en sluiten. 39 van 42

41 7.3 Handtekening toevoegen U wil een handtekening toevoegen aan uw s. 1. U klikt op het item U gaat naar het tabblad Start en kiest in de groep Nieuw de optie Nieuwe s. 3. U gaat naar het tabblad Bericht en kiest in de groep Opnemen de optie Handtekening. 4. U klikt op Handtekeningen. 5. U klikt op Nieuw. 6. U geeft uw handtekening een naam. 7. U geeft uw handtekening in. 8. U klikt op Opslaan. 9. U selecteert onder de rubriek Standaardhandtekening de account waaraan u de handtekening wil koppelen. 10. U selecteert de handtekening die u wil gebruiken voor nieuwe berichten, antwoorden en doorgestuurde berichten. 11. U klikt op OK. Tip! U kunt verschillende handtekeningen gebruiken voor verschillende accounts. 40 van 42

42 7.4 s zoeken eenvoudig zoeken U wil snel een zoeken van een bepaalde persoon of met een bepaald onderwerp. 1. U klikt op het item U gaat naar het zoekveld dat u bovenaan uw inbox ziet. 3. U typt uw zoekterm en selecteert het postvak/de map waarin moet worden gezocht. 4. U drukt op enter. Tip! U kunt nog efficiënter s terugvinden door uitgebreider te zoeken. (Zie steekkaart s zoeken > Uitgebreid zoeken) Uitgebreid zoeken U wil snel een specifieke zoeken. 1. U klikt op het item U gaat naar het zoekveld dat u bovenaan uw inbox ziet. 3. U typt uw zoekterm. 4. Het tabblad Hulpmiddelen voor zoeken verschijnt. 41 van 42

43 5. U gaat naar de groep Verfijnen op het tabblad Zoeken en selecteert de parameter(s) waarop u wil zoeken (Van Onderwerp Met bijlagen Gecategoriseerd Deze week ). Tip! U kunt ook heel specifiek zoeken door de optie Hulpmiddelen voor zoeken te gebruiken in de groep Opties van het tabblad Zoeken.. 42 van 42

Handleiding. Semanur Yilmaz Consumentenbelangen. 14 maart 2016

Handleiding. Semanur Yilmaz Consumentenbelangen. 14 maart 2016 Handleiding Semanur Yilmaz Consumentenbelangen 14 maart 2016 Inhoudsopgave Algemeen Taal instellen Onderdelen van Outlook E-mail Mail verzenden Mail verplaatsen naar map E-mail aan team/ manager Automatisch

Nadere informatie

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN E-MAILEN MET OUTLOOK E-MAILEN MET OUTLOOK Op www.seniorenweb.nl vind je tips en tricks over het werken met Outlook. Op http://www.gratiscursus.be/outlook_2010/ staat een gratis cursus Outlook. Beide zijn

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

OUTLOOK BASISGIDS. De Padvinders Slimmer Werken Coaching

OUTLOOK BASISGIDS. De Padvinders Slimmer Werken Coaching OUTLOOK BASISGIDS De Padvinders Slimmer Werken Coaching Inleiding Deze gids is bedoeld voor mensen die werken met Outlook 2007. Doe je dat niet? Dan kan je deze gids alsnog gebruiken, maar dan zal misschien

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13

INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13 Ms Outlook 2010 5 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK 2010...13 1 WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13 1.1 MS OUTLOOK STARTEN...13 1.2 HET NAVIGATIESCHERM...13

Nadere informatie

Handleiding Roundcube

Handleiding Roundcube Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van Beijes Webpublishing hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Outlook 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Outlook 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Werkomgeving Wat is Microsoft Outlook? 7 Outlook 2013 opstarten/afsluiten 7 Het mappenvenster 8 De navigatiebalk gebruiken 9 De compacte navigatie gebruiken 11 De takenbalk 12 Het leesvenster 13 Het deelvenster

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Outlook 2016 tips & tricks

Outlook 2016 tips & tricks Outlook 2016 tips & tricks Enkele handige weetjes in het kader van de GO werkmethode Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Afhandelen inkomende e-mails... 2 Maak gebruik van de functionaliteit

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen Opleiding outlook E-mail E-mail indelingen Extra opties E-mailindeling Berichtindeling - HTML: dit wordt ingesteld - RTF-indeling - Tekst zonder opmaak Opmaak tekst Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak

Nadere informatie

(580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR

(580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR (580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR Naast het standaard aanbod, biedt Cevora ook modulaire incompany-opleidingen van halve dagen aan. Binnen een incompany-opleiding zijn de inhouden van de verschillende standaardopleidingen

Nadere informatie

Cursus ICT 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 1 Lieve D Helft Cursus ICT 1 Inhoud Wat is Outlook? 3 Het scherm 3 Nieuw E-mailbericht maken 4 E-mailbericht versturen 5 E-mailbericht beantwoorden naar verzender 6 E-mailbericht beantwoorden naar verzender en alle ontvangers

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten.

Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten. Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten. Inhoud Hoofdstuk 1: Berichten versturen.... 2 1.1 Toelichting... 2 1.1 Hoe werkt berichten versturen?...

Nadere informatie

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN E-MAILEN MET OUTLOOK Emailen met Outlook Op www.seniorenweb.nl vind je tips en trics over het werken met Outlook. Op http://www.gratiscursus.be/outlook_2010/ staat een gratis cursus Outlook. Beiden zijn

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Zoo n Training. Met (meer) plezier werken!

Zoo n Training. Met (meer) plezier werken! Outlook 2011: E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

H1 Wat is Outlook 2013? 0. 1.1 Het Outlook-scherm 0. 1.2 Samenvatting 0. H2 Contactpersonen 0. 2.1 De weergave Contactpersonen 0

H1 Wat is Outlook 2013? 0. 1.1 Het Outlook-scherm 0. 1.2 Samenvatting 0. H2 Contactpersonen 0. 2.1 De weergave Contactpersonen 0 Inhoudsopgave Antwoorden H1 Wat is Outlook 2013? 0 1.1 Het Outlook-scherm 0 1.2 Samenvatting 0 H2 Contactpersonen 0 2.1 De weergave Contactpersonen 0 2.2 Contactpersonen toevoegen 0 2.3 Gegevens wijzigen

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Je eerste mailtjes met een computer

Je eerste mailtjes met een computer Je eerste mailtjes met een computer Het e-mailadres Om te e-mailen hebben jij en jouw correspondent een e-mailadres nodig. Een e-mailadres bestaat steeds uit 2 delen gescheiden door een o Wat vóór @ staat

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Daxis mail instellen in Outlook.com

Daxis mail instellen in Outlook.com Daxis mail instellen in Outlook.com POP Elke e-mailservice die geschikt is voor POP kun je aan Outlook.com toevoegen. Een POP-account wordt om de 30 minuten gecontroleerd op nieuwe berichten. Per keer

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces!

Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Een lege Inbox en rust in je hoofd Met onze tips om slimmer te werken met Microsoft Outlook Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Inhoud Veel plezier met deze tips... 3

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Blijf op de hoogte 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heb je nodig? 10 Voorkennis 11 Hoe werk je met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Blijf op de hoogte... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heb je nodig?... 10 Voorkennis... 11 Hoe werk je met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 De website en aanvullende

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Outlook Web App (OWA)

Outlook Web App (OWA) Outlook Web App (OWA) Aanvullingen op Klik & Weet Inhoud Maken en toevoegen van een e-mailhandtekening...1 Bijlagen...3 Afwezigheidsbericht...5 Zoeken...6 Geavanceerde zoekopdrachten...6 Een ander postvak

Nadere informatie

Tips & Trucs basis Outlook 2007/2010

Tips & Trucs basis Outlook 2007/2010 Papierloos, digitaal werken, efficiënt en slimmer werken? Hieronder tref je een aantal tips voor Outlook, waardoor je: minder of geen papier meer hoeft te printen omdat je het digitaal op de goede plek

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren.

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Sinds de invoering van het nieuwe Mijn RvR (augustus 2014) worden er

Nadere informatie

Handleiding Horde webmail

Handleiding Horde webmail Handleiding Horde webmail In deze handleiding wordt uitgelegd wat je allemaal met Horde Webmail kunt doen. Want behalve gewoon je e-mails ontvangen, kun je met Webmail nog veel meer. De handleiding is

Nadere informatie

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK Webmail roundcube M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 De klanten van WEB-Direct Internetdiensten hebben de beschikking over Webmail, een ideale oplossing

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Microsoft Outlook beheren

Microsoft Outlook beheren Microsoft Outlook 2016 E-mail beheren Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module nemen we je mee

Nadere informatie

De verschillende functies van de agenda (Hoofdmenu/Afspraken):

De verschillende functies van de agenda (Hoofdmenu/Afspraken): Modulekaart: Module Agenda Kaartnummer: 1 Versie: 1008 Algemeen: De agenda module maakt het mogelijk om centraal agenda s te registreren en deze gegevens door te zetten naar Outlook. Afspraken zijn terug

Nadere informatie

Ervaringen met Outlook Web App 365

Ervaringen met Outlook Web App 365 Ervaringen met Outlook Web App 365 Na de mailmigratie van de enkele werkstichtingen bereikten ons al vele vragen en opmerkingen betreffende de overgang naar Outlook365. Het is dan ook niet niks wat er

Nadere informatie

Outlook Antwoorden

Outlook Antwoorden Outlook 2019 Antwoorden 2019 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: mei 2019 Pagina 2 INSTRUCT Inhoud H1 Wat is Outlook 2019?... 4 1.2 Het Outlook-scherm... 4 1.2 Samenvatting... 5 H2 Contactpersonen...

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina):

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina): Instructiekaart: Beginstappen in CRMcorner Kaartnummer: 1 Versie: 1009 Algemeen: Instructiekaart nummer 1 is vooral bedoeld om u op een snelle en efficiënte manier kennis te laten maken met CRMcorner.

Nadere informatie

INLEIDING E-MAIL Deel 2

INLEIDING E-MAIL Deel 2 INLEIDING E-MAIL Deel 2 Inhoud van dit deel: Inkomende post lezen Nieuw bericht maken en Spelling controle Beantwoorden en doorsturen Opmaak van berichten Opslaan en verwijderen Ongewenste mail (SPAM),

Nadere informatie

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit:

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: Les 7 De app E-mail (de app heet nu Mail) Pagina 208-210 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: 3 Typ uw eigen e-mailadres in het vak achter (niet: onder) Aan. De

Nadere informatie

Ergonomisch Advies: Sneltoetsen

Ergonomisch Advies: Sneltoetsen Ergonomisch Advies: Sneltoetsen Departement Bestuurszaken Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan 30 bus 44 1000 Brussel Tel. 02 553 01 22 - Fax 02 553 49 55 gdpb@bz.vlaanderen.be

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

http://login.microsoftonline.com

http://login.microsoftonline.com Surf naar http://login.microsoftonline.com Typ uw Office 365 gebruikersnaam in het vak onder Aanmelden met uw organisatieaccount OPGELET: Je gebruikersnaam bestaat uit voornaam.naam@avondschool.hogent.be

Nadere informatie

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl)

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Lees eerst de documentatie voor het installeren van het wmail certificaat (Certificaat_installeren.pdf) en voer de daarin vermelde

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Outlook 2016 QRC. Nieuw bij Outlook 2016? Gebruik deze handleiding om de basisbeginselen te leren.

Outlook 2016 QRC. Nieuw bij Outlook 2016? Gebruik deze handleiding om de basisbeginselen te leren. Nieuw bij Outlook 2016? Gebruik deze handleiding om de basisbeginselen te leren. De opmaak van pictogrammen en tabbladen is veranderd Ook zijn er nieuwe handige zoekmap-opties in je mailbox! Hang op het

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

ERGONOMISCH ADVIES : SNELTOETSEN

ERGONOMISCH ADVIES : SNELTOETSEN Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan 30 bus 44 1000 BRUSSEL T 02 553 01 22 F 02 553 49 55 gdpb@kb.vlaanderen.be overheid.vlaanderen.be/welzijn-op-het-werk ERGONOMISCH

Nadere informatie

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Uw postvak IN Meld u aan bij de JFC e-mail. U ziet een lijst met alle ontvangen berichten in uw postvak IN. Ongelezen berichten worden vet weergegeven.

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

Outlook Antwoorden

Outlook Antwoorden Outlook 2016 Antwoorden 2019 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: mei 2019 Pagina 2 INSTRUCT Inhoud H1 Wat is Outlook 2016?... 4 1.2 Het Outlook-scherm... 4 1.2 Samenvatting... 5 H2 Contactpersonen...

Nadere informatie

Microsoft Outlook Meer functies binnen Outlook

Microsoft Outlook Meer functies binnen Outlook Microsoft Outlook 2010 Meer functies binnen Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Outlook Web App. 1. Inloggen. 2. Nieuwe webmailomgeving

Outlook Web App. 1. Inloggen. 2. Nieuwe webmailomgeving 1. Inloggen Outlook Web App Ga naar de webmailomgeving (outlook.office.com) en vul in het scherm van Office 365 uw e- mailadres en wachtwoord in. De eerste keer moet je je wachtwoord wijzigen. Dringend

Nadere informatie

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 U opent de webmail door te klikken op het pictogram webmail in de webstek www.edugo.be: 1. Inleiding 1.1 Wat is er nieuw? De webmail van edugo draait vanaf

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

Handleiding Hosted Exchange

Handleiding Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Toelichting In deze handleiding worden verschillende mogelijkheden en instellingen van Hosted Exchange aan u uitgelegd. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio

Nadere informatie

Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan.

Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan. Een mailing verzorgen Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan. Voor deze techniek zijn twee bestanden

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Macro s maken in Word

Macro s maken in Word Macro s maken in Word Wanneer je langere stukken tekst met een bepaald opmaak wilt invoegen zonder al teveel gedoe, kun je macro s aanmaken. Hieronder staat een stap-voor-stap uitleg voor het maken van

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm:

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm: Pagina 1 van 6 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: "'Administratie Online'" Verzonden: maandag 15 maart 2010 18:12 Onderwerp: Online Pro Update

Nadere informatie

Microsoft Outlook 365

Microsoft Outlook 365 Microsoft Outlook 365 Een e-mail versturen met Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Inhoud 1. Waar?...2 2. Wachtwoord wijzigen...2 3. Berichten lezen...2 4. Bijlage openen...3 5. Nieuw bericht...4 6. Bijlage meesturen...4 7. Mappen maken...5

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

H1 Wat is Outlook 2010? Het Outlook-scherm Samenvatting 0. H2 Contactpersonen Het venster Contactpersonen 0

H1 Wat is Outlook 2010? Het Outlook-scherm Samenvatting 0. H2 Contactpersonen Het venster Contactpersonen 0 Inhoudsopgave Antwoorden H1 Wat is Outlook 2010? 0 1.1 Het Outlook-scherm 0 1.2 Samenvatting 0 H2 Contactpersonen 0 2.1 Het venster Contactpersonen 0 2.2 Contactpersonen toevoegen 0 2.3 Gegevens wijzigen

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Sneltoetsen. Inhoud. Inleiding

Sneltoetsen. Inhoud. Inleiding Sneltoetsen Inhoud 1. Inleiding 2. Sneltoetsen in Windows 3. Sneltoetsen die in de meeste programma s kunnen worden gebruikt 4. Sneltoetsen bij het typen van tekst 5. Sneltoetsen Internet Explorer 6. Sneltoetsen

Nadere informatie

Agenda. Snelstartgids

Agenda. Snelstartgids Agenda Snelstartgids Een Lync-vergadering plannen Plan een persoonlijke vergadering of plan een online vergadering met Lync 2013 en bespaar uzelf een reis. Schakelen tussen weergaven Gebruik de agendaweergave

Nadere informatie

Handleiding. DSD Webmail. Gebruikershandleiding. DSD Webmail

Handleiding. DSD Webmail. Gebruikershandleiding. DSD Webmail Gebruikershandleiding Inhoudsopgave DSD WebMail 3 1 Folders 3 2 Compose 4 3 Addresses 4 4 Folders 4 5 Options 4 5.1 Personal Information 4 5.2 Index Order 5 5.3 Folder Preferences 5 6 Search 5 7 Help 5

Nadere informatie