Smart PGB. Een toekomstvisie van een Smart PGB met behulp van blockchain

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart PGB. Een toekomstvisie van een Smart PGB met behulp van blockchain"

Transcriptie

1 Smart PGB Een toekomstvisie van een Smart PGB met behulp van blockchain

2 PGB stelsel huidige situatie Onderliggende zorgvraag Budgethouder Toets op volledigheid betalingen Factuur controleren Verstrekker Bevoor schotten (Her)bepalen recht Doorgeven verbruik tbv EB Volgen uitnutting Budgetafsluiting ZOK controleren Factuur betalen Werkgeverstaken (opting in) Afrekenen n.a.v. voorschot Monitoren uitnutting budget Zorgverlener(s) CAK Factuur opstellen Start innen EB Vaststellen EB NB: - Processen zijn indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. Bijvoorbeeld zonder tussenliggende mutaties zorgverleners en contrancte - Dit is het proces qua grof ontwerp, zonder uitvoeringsproblemen door complexiteit etc. Voor toelichting zie Legenda. - Reikwijdte buiten details werkgeverstaken bij opting in (ziekteadministratie, aangiften, etc.) Vaststellen definitieve EB

3 PGB stelsel huidige situatie Budgethouder Onderliggende zorgvraag 1 2 Factuur controleren 4 8 Toets op volledigheid betalingen 13 Bevoor schotten (Her)bepalen recht Volgen uitnutting 6 ZOK controleren 1 Factuur betalen Doorgeven verbruik tbv EB 10 Budgetafsluiting 4 Monitoren uitnutting budget Factuur opstellen Start innen EB 12 Vaststellen EB NB: - Processen zijn indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. Bijvoorbeeld zonder tussenliggende mutaties zorgverleners en contrancte - Dit is het proces qua grof ontwerp, zonder uitvoeringsproblemen door complexiteit etc. Voor toelichting zie Legenda. - Reikwijdte buiten details werkgeverstaken bij opting in (ziekteadministratie, aangiften, etc.) Afrekenen n.a.v. 15 voorschot 2 CAK Werkgeverstaken (opting in) Zorgverlener(s) Verstrekker Vaststellen definitieve EB 6

4 Legende

5 PGB stelsel huidige situatie Budgethouder Onderliggende zorgvraag Factuur controleren OVERDRACHTSMOMENT 1 Zorgplan van budgethouder naar gemeente 8 Verstrekker Bevoor schotten (Her)bepalen recht Volgen uitnutting 6 ZOK controleren 1 Factuur betalen Factuur opstellen 3 2 CAK 7 Start innen EB volledigheid betalingen De budgethouder stelt het zorgplan op nahet 13 keukentafelgesprek met de gemeente. Dit is 5de basis 14 voor het vaststellen van de hoogte van de zorgindicatie en de keuze voor het PGB. Uitkomst is een TKB (toekenningsbesluit). 6 Frequentie: <1x per jaar per BH (bij indicaties >1 jaar) 2 TKB van10gemeente 4 naar budgethouder Werkgeverstaken (opting in) Zorgverlener(s) Doorgeven verbruik tbv EB Toets op PERSPECTEF GEMEENTE Na het keukentafelgesprek en op basis van hetn.a.v. Afrekenen 15 zorgplanbudgetafsluiting wordt een indicatie gesteld waarin het voorschot benodigde budget is bepaald. De bevestiging gaat Monitoren uitnutting budgetnaar de BH met mededeling dat deze door de geregistreerd wordt. Frequentie: minimaal 1x per jaar per BH (gemiddeld 9 1,1 TKB s per BH) 3 TKB van gemeente naar 11 De registreert de TKB die is ontvangen van de gemeente en stuurt een ontvangstbevestigingaan de gemeente. Frequentie: gelijk aan TKB s 12 De budgethouder ontvangt een registratiebevestig4 Verzoek tot ZOK en Vaststellen Vaststellen informatiepakket van EB ing, een informatiepakket en het verzoek om zorgovereenkomsten in te zenden. definitieve EB naar budgethouder Frequentie: eenmalig (per BH) NB: - Processen zijn indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. Bijvoorbeeld zonder tussenliggende mutaties zorgverleners en contrancte - Dit is het proces qua grof ontwerp, zonder uitvoeringsproblemen door complexiteit etc. Voor toelichting zie Legenda. - Reikwijdte buiten details werkgeverstaken bij opting in (ziekteadministratie, aangiften, etc.)

6 PGB stelsel huidige situatie Budgethouder Onderliggende zorgvraag Factuur controleren 8 Verstrekker Bevoor schotten (Her)bepalen recht Volgen uitnutting 6 ZOK controleren 1 Factuur betalen Factuur opstellen 3 2 CAK Toets op PERSPECTEF GEMEENTE volledigheid betalingen (of De budgethouder stuurt de overeenkomsten 5 ZOK van budget13 hierop) naar de.14 wijzigingen Hier komt in houder naar een portaal voor zodat dit ook digitaal kan. De controleert de ZOK en stuurt deze terug naar de budgethouder ter aanvulling/verbetering of door 6 naar de gemeente ter goedkeuring (stap 6) Doorgeven Frequentie: gemiddeld rond de 4 per budgethouder verbruik tbv EB (afhankelijk van aantal zorgverleners en mutaties) 10 Afrekenen n.a.v. 15 Budgetafsluiting De gemeente keurt de door de klaargezette ZOK voorschot 4 6 stuurt verzoek goed. De gemeente kan dagelijks in haar portaal aan gemeente tot Monitoren Werkgeverstaken zien welke zorgovereenkomsten geregistreerd zijn in uitnutting budget (optinggoedkeuren in) ZOK afwachting tot goedkeuring. Frequentie: in batches 9 Zorgverlener(s) OVERDRACHTSMOMENT 7 Start innen EB 7 Gemeente stuurt informatie aan CAK t.b.v. betalen eigen 11 bijdrage (voorschotbasis) De gemeente geeft aan het CAK door wat de hoogte is van het toegekende budget. Dit vindt jaarlijks plaats per BH of wanneer TKB wijzigt. Frequentie: vierwekelijks 8 en 9 Zorgverlener 12 stuurt factuurvaststellen naar EB budgethouder ter indiening bij De zorgverlener factureert aan de budgethouder en Vaststellen deze kan na acceptatie de factuur digitaal indienen EB via een portaal of per post verzendendefinitieve naar de. (later digitaal) Frequentie: gelijk aan aantal facturen (totaal op jaarbasis bijn 1,5 miljoen) NB: - Processen zijn indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. Bijvoorbeeld zonder tussenliggende mutaties zorgverleners en contrancte - Dit is het proces qua grof ontwerp, zonder uitvoeringsproblemen door complexiteit etc. Voor toelichting zie Legenda. - Reikwijdte buiten details werkgeverstaken bij opting in (ziekteadministratie, aangiften, etc.)

7 PGB stelsel huidige situatie Budgethouder Onderliggende OVERDRACHTSMOMENT zorgvraag stuurt BUO (budgetuitputting soverzicht) naar BH Verstrekker Bevoor schotten Factuur PERSPECTEF GEMEENTE controleren 13 tingsoverzicht) zal waarschijnlijk bij de vervallen en alleen nog in uitzonderlijke situaties verstrekt worden aan een budgethouder. Doel is om zoveel mogelijk digitaal te doen, waar realtime inzicht mogelijk moet zijn in de toekomst. Frequentie: maandelijks per budgethouder per (Her)bepalen Volgen uitnutting rechtregeling (mogelijk later integraal PGB) 6 Voor de zorgverleners waarbij afdracht aan de fiscus Werkgeverstaken 11 VB stuurt ZOK controleren Factuur betalen plaatsvindt (maandloners) doet de de loonad(opting in) salarisstrook naar ministratie. Salarisstroken en jaaroverzicht worden zorgverlener digitaal verzonden of op aanvraag via de post. (digitaal) Frequentie: maandelijks (ongeveer Zorgverlener(s) CAK De papieren versie van de 8BUO (budgetuitput- Toets op volledigheid betalingen Doorgeven verbruik tbv EB 10 Budgetafsluiting 4 Afrekenen n.a.v. 15 voorschot Monitoren uitnutting budget 9 maandloners/een derde van totaal ZOK) Factuur Dit gebeurt nu niet, maar het doel is dit voor CAK stuurt een opstellen wel te doen. De gemeente stuurt naar het CAK de afrekening van de eigen totale zorgkosten voor de laatste afrekening. 2 7 bijdrage naar de Frequentie: 1x per jaar per budgethouder budgethouder Start innen EB Vaststellen EB NB: - Processen zijn indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. Bijvoorbeeld zonder tussenliggende mutaties zorgverleners en contrancte - Dit is het proces qua grof ontwerp, zonder uitvoeringsproblemen door complexiteit etc. Voor toelichting zie Legenda. - Reikwijdte buiten details werkgeverstaken bij opting in (ziekteadministratie, aangiften, etc.) Vaststellen definitieve EB 6

8 PGB stelsel huidige situatie Budgethouder Onderliggende OVERDRACHTSMOMENT zorgvraag CAK stuurt bericht naar budgethouder over eigen bijdrage Factuur PERSPECTEF GEMEENTE controleren 4De budgethouder krijgt op8basis van het bestede Toets op volledigheid betalingen 13 budget informatie van het CAK over de hoogte van de eigen bijdrage. Frequentie: vierwekelijks of jaarlijks 14 Bevoor - stuurt schotten aankondiging De stuurt de budgethouder een bericht om aan (Her)bepalen Volgenafgesloten uitnuttinggaat worden en rechtte geven dat het budget budgetafsluiting naar BH dat nog niet ingediende facturen voor een bepaalde 6 datum aangeboden moeten worden. Frequentie: 1x per jaar ZOK controleren Factuur betalen Verstrekker Werkgeverstaken (opting in) 1 Budgetafsluiting De sluit ieder budgetjaar af en rekent af met de 15 van naar gemeente gemeentes ten opzichte van het bevoorschotte bedrag (zie stap 1). (tbv Frequentie: 1x per jaar (accountantsverslag accountantscontrole) Doorgeven verbruik tbv EB 10 Budgetafsluiting 4 Afrekenen n.a.v. 15 voorschot Monitoren uitnutting budget 9 per gemeente) Zorgverlener(s) Factuur opstellen 3 2 CAK 11 7 Start innen EB 12 Vaststellen EB NB: - Processen zijn indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. Bijvoorbeeld zonder tussenliggende mutaties zorgverleners en contrancte - Dit is het proces qua grof ontwerp, zonder uitvoeringsproblemen door complexiteit etc. Voor toelichting zie Legenda. - Reikwijdte buiten details werkgeverstaken bij opting in (ziekteadministratie, aangiften, etc.) Vaststellen definitieve EB 6

9 PGB stelsel huidige situatie Budgethouder Onderliggende zorgvraag 1 2 OVERDRACHTSMOMENT Factuur PERSPECTEF GEMEENTE 14 Vermaken macrobudget controleren Bevoor schotten ZOK controleren Afrekenen n.a.v Vrijwillige storting van budgethouder (optioneel) Factuur 5 Eindafrekening opstellen eigen bijdrage 2 CAK Budgetafsluiting voorschot Wanneer een door de budgethouder goedgekeurde factuur is ingeboekt vinden automatische controles 4 plaats, waaronder op het saldo. Na goedkeuring word deze aangeboden voor betaalbatch. Monitoren Werkgeverstaken Factuur betalen Frequentie: gelijk aan het facturen, uitnutting budget (opting in)aantal geautomatiseerd 9 3 Betalen van de factuur 1 Wanneer een TKB is geregistreerd bij de, maakt de gemeente een bedrag over. 13 Frequentie: 12x (batch, maandelijkse termijnen) 8 6 Zorgverlener(s) Toets op volledigheid betalingen 2 Budgethouder De eigen bijdrage betaalt de budgethouder vierwekelijks. n 2018 de wens om ook op basis werkelijk verbruik af te rekenen. start met betalen Frequentie: 13x per jaar, per budgethouder eigen bijdrage o.b.v. (Her)bepalen Doorgeven Volgen uitnutting voorschot maximum recht verbruik tbv EB Verstrekker 7 Start innen EB 6 Verrekening op toekenning 9 ndien er onvoldoende budget is om de facturen te betalen kan de budgethouder bijstorten door een bedrag over te maken naar de. De verhoogt het beschikbare budget. Frequentie: 10% van de budgethouders 3 11 Hoewel in 2018 beoogd wordt op basis van werkelijk gebruik de eigen bijdrage te heffen, is vooralsnog geen sprake van een uitgewerkt proces. Daarom zal sprake zijn van een eindafrekening. Frequentie: 1x per jaar per budgethouder 12 Vaststellen EB De en gemeente verrekenen de daadwerkelijke uitnutting van het PGB. Frequentie: 1x per jaar NB: - Processen zijn indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. Bijvoorbeeld zonder tussenliggende mutaties zorgverleners en contrancte - Dit is het proces qua grof ontwerp, zonder uitvoeringsproblemen door complexiteit etc. Voor toelichting zie Legenda. - Reikwijdte buiten details werkgeverstaken bij opting in (ziekteadministratie, aangiften, etc.) Vaststellen definitieve EB 6

10 PGB stelsel huidige situatie Budgethouder Onderliggende zorgvraag OVERDRACHTSMOMENT Factuur controleren 8 Verstrekker Bevoor schotten (Her)bepalen recht 6 ZOK controleren Betalen van de factuur Werkgeverstaken Factuur betalen (opting in) 9 Factuur opstellen 3 2 CAK 4 Vrijwillige storting van budgethouder (optioneel) Zorgverlener(s) 13 2 Budgethouder start met betalen eigen bijdrage o.b.v. Volgen uitnutting voorschot maximum 5 Eindafrekening eigen bijdrage 14 5 Doorgeven verbruik tbv EB 10 Budgetafsluiting Verrekening op toekenning Vaststellen EB NB: - Processen zijn indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. Bijvoorbeeld zonder tussenliggende mutaties zorgverleners en contrancte - Dit is het proces qua grof ontwerp, zonder uitvoeringsproblemen door complexiteit etc. Voor toelichting zie Legenda. - Reikwijdte buiten details werkgeverstaken bij opting in (ziekteadministratie, aangiften, etc.) Afrekenen n.a.v. 15 voorschot Monitoren uitnutting budget 7 Start innen EB 1 Vermaken macrobudget Toets op volledigheid betalingen Vaststellen definitieve EB 6

11 Voorstel PGB Stelsel Nieuwe Situatie

12 Onderdeel 1 Register met PGB-vertegenwoordigers Ongeveer 60% van de PGB-houders werkt met vertegenwoordigers. Er zijn verschillende type vertegenwoordigers: o.a de Voogd, Curator, Mentor, Bewindvoerder, Gemachtigden.

13 Probleem? Vertegenwoordigers moeten keer op keer bij bewijzen dat ze vertegenwoordiger zijn. Voor instanties is er geen eenduidig overzicht wie de (wettelijke) vertegenwoordigers zijn. Verschillende type vertegenwoordigers zijn in diverse systemen opgenomen (zowel bij de rechtbank als bij gemeenten). Een PGB houder kan meerdere vertegenwoordigers met verschillende rechten hebben (bijvoorbeeld een voogd en een mentor). De bevoegdheden per vertegenwoordiger zijn niet altijd helder voor betrokken instanties. Er zijn regelmatig mutaties. Deze zijn dan niet direct bij alle betrokken instanties kenbaar. Bij deze pilot kijken we alleen naar het PGB, maar er zijn bij de instanties verschillende gemachtigden voor verschillende regelingen terwijl het om dezelfde persoon gaat.

14 dee Een register met vertegenwoordigers op de blockchain bijhouden Burger centraal stellen, daaromheen de diverse vertegenwoordigers + bevoegdheden registreren

15 Hoe ziet dat er op hoofdlijnen uit? VRTUELE KAMER BLOCKCHAN Register met voogden Register met curators Register met mentoren Register Gemachtigden Gemachtigden met die bij de die bij de gemeenten bewindgeregistreerd zijn voerders staan geregistreerd Register op de Blockchain met alle vertegenwoordigers per persoon + hun bevoegdheden (volledig bevoegd, alleen op inhoud, alleen op financiën, etc) Op het moment dat de rechtbank of een gemeente een vertegenwoordiger vastgelegd in hun eigen systeem wordt deze tevens geregistreerd op de blockchain. Bij het vastleggen van de eerste vertegenwoordiger voor een persoon wordt een dossier op de blockchain aangemaakt. Nieuwe of aanvullende vertegenwoordigers worden aan dat dossier toegevoegd. De burger staat daardoor centraal.

16 Voordelen Waterdicht track & trace systeem nzicht voor de PGB keten Betere beveiliging

17 Wat voor type afspraken zijn er verder nodig voor een Smart PGB? Welke voorwaarden moet het smart contract zoal checken voordat tot een betaling kan worden overgegaan? VERGOEDNGENLJSTEN Variabelen hierop zijn de verschillende PGB wetten (WMO, Jeugdwet, WLZ en ZVW). Gemeenten hanteren eigen lijsten die jaarlijks geactualiseerd worden. RECHTMATGHEDSCONTROLES Er zijn nu 35 controles op rechtmatigheid van declaraties en betalingen. AFWJKENDE VOORWAARDEN DE GEMEENTEN STELLEN Gemeenten hebben beleidsvrijheid op de WMO en Jeugdwet. Zij leggen verantwoording aan de eigen gemeenteraad af over de gemaakte beleidskeuzes voor hun PGB wetten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het wel of niet innen van eigen bijdragen, goedkeuring van wettelijke vertegenwoordigers en gemachtigden, terugvorderen, fraudebestrijding, en verantwoording, maximumtarieven, schotten binnen wetten waardoor te zien is welke ontwikkelingen per zorgfunctie in de gemeente optreden, wel of niet toestaan van maandloon betalingen, en vrijwillige stortingen door budgethouders.

18 Onderdeel 2 Het "smart PGB"

19 Het keukentafelgesprek Gideon, een zelfstandige Amsterdamse burger, stapt naar de gemeente Amsterdam en vraagt hulp voor zijn ondersteuningsbehoefte.

20 Zorg-in-naturaof Smart PGB? De gemeente Amsterdam erkent de noodzaak dat Gideon hulp krijgt en biedt hem de keuze tussen zorg-in-natura of een Smart PGB.

21 Toekennings besluit ligt vast in Smart PGB n het Smart PGB worden de uitgangspunten van de gemeente in een smart contract vastgelegd. Gideon legt zijn zorgplan in het Smart PGB vast. Alleen indien zijn zorgplan voldoet aan de uitgangspunten van de gemeente kan het Smart PGB geactiveerd worden. n zijn Smart PGB kan Gideon toekenningen van verschillende instanties combineren.

22 Zorgverlenersregister gekoppeld aan Smart PGB Gideon kan zorgverleners inschakelen die binnen zijn zorgplan passen en die zich bekend hebben gemaakt als zorgverlener.

23 Onmiddellijke betaling aan zorgverlener na levering Gideon krijgt nu dagelijks hulp bij het aankleden en het opstarten van de dag. De uitvoering van de zorg wordt via een appop Gideon ssmartphone vastgelegd waarmee een blockchain transactie wordt aangemaakt. Als aan alle voorwaarden van het Smart PGB wordt voldaan, vindt overdracht van waarde onmiddellijk plaats.

24 Real time inzicht in uitnutting Smart PGB voor keten Doordat het Smart PGB zelf en alle transacties daarbinnen op de blockchain geregistreerd staan, hebben alle partijen in de keten real-time inzage in het Smart PGB en de huidige uitnuttingdaarvan.

25 Voordelen Smart PGB Blockchain maakt ketenadministratie mogelijk Betrouwbare vastlegging afspraken en transacties Budgethouder heeft regie over zijn budget Transparantie voor alle partijen in de keten Radicale reductie administratieve last

26 Bouwstenen Smart PGB op hoofdlijnen

27 Bouwstenen Smart PGB op hoofdlijnen Stap 1 CHECK SMART PGB Afspraken tussen PGB houder Zorgverlener Gemeente Zorgverzekeraars Zorgkantoren Register (wettelijke) vertegenwoordigers Ongeveer 60% van de PGB-houders werkt met vertegenwoordigers.

28 Bouwstenen Smart PGB op hoofdlijnen Stap 2 PGB houder Zorgverlener Smart PGB ER WORDT PER TRANSACTE EEN CONTROLE GEDAAN DOOR: De PGB houder: s de zorg verleend, en zo ja kloppen de uren en het tarief? De zorgverlener: Kloppen de uren en het tarief? Het "smart PGB": Valt de verleende zorg en het tarief binnen de afspraken die binnen in het "smart PGB zijn gemaakt?

29 Bouwstenen Smart PGB op hoofdlijnen Stap 3 PGB WALLET Maandelijks wordt een PGB wallet aangemaakt PGB WALLET Daarna worden er per goedgekeurde transactie coins uit je PGB wallet weggeschreven. Real time inzicht in de transacties en het openstaande PGB budget. NB, zie de casus van het CAK voor proces rondom het innen van de eigen bijdrage.

30

PGB Special nov Goed voorbereid op weg naar 2018

PGB Special nov Goed voorbereid op weg naar 2018 PGB Special nov 2017 Goed voorbereid op weg naar 2018 Samen met u werken we graag aan een goede overgang naar 2018. Het jaar 2017 is immers al weer bijna voorbij. De SVB treft voor u de nodige voorbereidingen

Nadere informatie

PGB Special Goed voorbereid op weg naar 2017

PGB Special Goed voorbereid op weg naar 2017 PGB Special 2016 Goed voorbereid op weg naar 2017 Het jaar 2016 is bijna voorbij. Dat betekent dat de SVB voor u de nodige voorbereidingen treft om het jaar goed af te sluiten en 2017 goed te beginnen.

Nadere informatie

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Inhoud Wat is trekkingsrecht? 3 Wat verandert er voor gemeenten?

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie

Business of IT Realisatie van het PGB landschap. 20 september 2018 Bart Verwijst Sociale Verzekeringsbank

Business of IT Realisatie van het PGB landschap. 20 september 2018 Bart Verwijst Sociale Verzekeringsbank Business of IT Realisatie van het PGB landschap Bart Verwijst Sociale Verzekeringsbank 1 Agenda 1. Kennismaking 2. Wat doet de SVB voor PGB 3. Waarom PGB 2.0 (systeemvernieuwing) 4. Wie is eigenlijk de

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log Een werkende blockchain voor de zorg VWS Den Haag Idius Felix & Jeroen van Megchelen 26 juni 2017 Vraagstelling-aanleiding Is blockchain toepasbaar

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Servicecentrum PGB Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Met het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling legt u de afspraken met uw zorgverlener vast.

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Deze Q&A bouwt voort op de publicatie PGB trekkingsrecht: werkinstructie voor gemeenten van de SVB.

Deze Q&A bouwt voort op de publicatie PGB trekkingsrecht: werkinstructie voor gemeenten van de SVB. Pgb trekkingsrecht: Q&A regulier werkproces Versie geactualiseerd op 27 maart 15 Deze Q&A bouwt voort op de publicatie PGB trekkingsrecht: werkinstructie voor gemeenten van de SVB. Deze Q&A is als volgt

Nadere informatie

Brochure. Persoonsgebonden. budget. voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning

Brochure. Persoonsgebonden. budget. voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning Brochure Persoonsgebonden budget voor de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning Deze brochure gaat over het Persoonsgebonden budget (Pgb) van de gemeente Krimpen aan den IJssel. U kunt dit Pgb gebruiken

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016

Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016 Q&A Pgb trekkingsrecht: Aandachtspunten 2015 2016 Versie 18 januari 16 Inhoud Jaar- en budgetafsluiting 2 Q: Hoe ziet het proces van de jaar- en budgetafsluiting eruit? 2 Q: Welke acties moet ik ondernemen

Nadere informatie

Vaststellen hoogte persoonsgebonden budget. Gertie Stokmans Projectleider PGB gemeente Eindhoven

Vaststellen hoogte persoonsgebonden budget. Gertie Stokmans Projectleider PGB gemeente Eindhoven Vaststellen hoogte persoonsgebonden budget Gertie Stokmans Projectleider PGB gemeente Eindhoven Wat komt er vanavond aan de orde? - Aanleiding en huidige werkwijze - Beslispunten - Consequenties voor de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 206 Peildatum 3 maart De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Versie geactualiseerd op 30 maart 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 workshop Raad op Zaterdag PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 Ronald Bellekom VNG 3 onderwerpen PGB beleid Trekkingsrecht Voorkomen fraude pgb beleid: balanceren tussen verschillende doelstellingen? Keuzevrijheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn geclusterd in de volgende

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Pgb voor volwassenen. Informatie over het persoonsgebonden budget voor volwassenen

Wet maatschappelijke ondersteuning. Pgb voor volwassenen. Informatie over het persoonsgebonden budget voor volwassenen Wet maatschappelijke ondersteuning Pgb voor volwassenen Informatie over het persoonsgebonden budget voor volwassenen Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen?

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget

Jeugdhulp. Via een Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Via een Persoonsgebonden Budget Inhoudsopgave Wat is jeugdhulp? 3 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 4 Hoe wordt een PGB vastgesteld? 5 Hoe wordt de hoogte van het PGB bepaald? 8 Wat

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

per week Ondersteuning thuis - Schoon huis 18,50 per uur 22,95 per uur Ondersteuning thuis - Coachen

per week Ondersteuning thuis - Schoon huis 18,50 per uur 22,95 per uur Ondersteuning thuis - Coachen verzenddatum: 21 januari 2019 onderwerp: Begeleidende brief ondersteunings- en budgetplan ons kenmerk: D / Z bsn: inlichtingen bij: Zie brief cliëntnummer: telefoonnummer: (0314) 341 919 bijlagen: Geachte,

Nadere informatie

Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage

Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage Handreiking Budgetcorrecties pgb naar het CAK tbv correctie eigen bijdrage Inclusief een aanvullende toelichting en handleiding gebruik BAB berichten met Excel (versie 7 juni 2016) Inleiding In deze handreiking

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 18 maart 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

- 6 JUNI 21)14. Gemeente Woerden 14.009184. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Invoering Trekkingsrecht PGB

Nadere informatie

Persoonlijk budgetplan PGB Wmo en jeugd

Persoonlijk budgetplan PGB Wmo en jeugd Persoonlijk budgetplan PGB Wmo en jeugd Korte toelichting: U heeft een aanvraag gedaan bij het Startpunt of de WMO/jeugd van de Gemeente Wageningen voor een maatwerkvoorziening. U wilt deze in de vorm

Nadere informatie

PGB fraudebeheersing Gemeente Eindhoven, 29 maart Patricia Emmen en Suzy Smulders

PGB fraudebeheersing Gemeente Eindhoven, 29 maart Patricia Emmen en Suzy Smulders PGB fraudebeheersing Gemeente Eindhoven, 29 maart 2016 Patricia Emmen en Suzy Smulders PGB in de AWBZ en de WLZ Indicatie aanvragen Indicatie wordt opgesteld door het Centrum indicatiestelling zorg of

Nadere informatie

Pgb-plan Beschermd wonen

Pgb-plan Beschermd wonen Pgb-plan Beschermd wonen Voor het aanvragen, uitbreiden of verlengen van een persoonsgebonden budget (Pgb) voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een maatwerkvoorziening die wordt verstrekt vanuit de

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Trekkingsrecht. Gaat in op 1 januari 2015. PGB-geld komt niet meer op uw eigen bankrekening. Dit geldt voor alle budgethouders en alle indicaties.

Trekkingsrecht. Gaat in op 1 januari 2015. PGB-geld komt niet meer op uw eigen bankrekening. Dit geldt voor alle budgethouders en alle indicaties. TREKKINGSRECHT Trekkingsrecht Gaat in op 1 januari 2015 PGB-geld komt niet meer op uw eigen bankrekening Dit geldt voor alle budgethouders en alle indicaties. Hoe zorg inkopen Dit verschilt per indicatie.

Nadere informatie

FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten

FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten Hoofdstuk 2 - Trekkingsrecht in een notendop Welke budgethouders komen naar de SVB bij het overgangsrecht? Alle budgethouders in Wmo, Jeugdwet en

Nadere informatie

FAQ zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomsten en wijzigingsformulieren

FAQ zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomsten en wijzigingsformulieren FAQ zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomsten en wijzigingsformulieren Per 1 april 2017 wordt het gebruik van een modelovereenkomst voor PGB-zorgverlening verplicht. De SVB stelt namens de

Nadere informatie

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland Blockchain de zorgtoekomst? Mijn Zorg Log Zorg & ICT - Utrecht Idius Felix Breaking News?! The cure-all for performing secure and trusted transactions Nieuwe en disruptieve technologie Grootste technologische

Nadere informatie

Regiodagen PGB / 6 Rotterdam 24 / 6 Eindhoven 25 / 6 Zwolle 27 / 6 Haarlem 2 / 7 Amersfoort

Regiodagen PGB / 6 Rotterdam 24 / 6 Eindhoven 25 / 6 Zwolle 27 / 6 Haarlem 2 / 7 Amersfoort Regiodagen PGB 2.0 20 / 6 Rotterdam 24 / 6 Eindhoven 25 / 6 Zwolle 27 / 6 Haarlem 2 / 7 Amersfoort Agenda SvZ PGB 1.0 - > PGB 2.0 Wat is PGB 2.0? Planning en impact gemeenten Tijdslijn 31-5-18 Mei 17 Juni

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/048

ECSD/U Lbr. 14/048 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Invoering Trekkingsrecht PGB uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201401121 Lbr. 14/048 bijlage(n) datum 6 juni 2014

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

De budgethouder is de persoon die de ondersteuning gaat krijgen. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger? Nee Ja

De budgethouder is de persoon die de ondersteuning gaat krijgen. Hebt u een wettelijk vertegenwoordiger? Nee Ja Pgb-plan Wmo Voor de aanvraag of verlenging van een soonsgebonden budget (Pgb) voor ambulante ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang of hulp bij het huishouden. Voor u ligt het soonsgebonden budgetplan,

Nadere informatie

PGB Special nov 2018 v2.0

PGB Special nov 2018 v2.0 PGB Special nov 2018 v2.0 Goed voorbereid naar 2019 Het jaar 2018 is bijna voorbij. Samen met u zorgen wij graag voor een goede overgang naar 2019. In deze special vertellen we wat u van de SVB kunt verwachten

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Integraal pgb en (integraal) gezinsgebonden budget ((i)ggb)

Integraal pgb en (integraal) gezinsgebonden budget ((i)ggb) Integraal pgb en (integraal) gezinsgebonden budget ((i)ggb) Hans van der Knijff 25 oktober 2017 Programma 1. De vier wetten met een pgb 2. Integraal pgb 3. Gezinsgebonden budget 4. Integraal gezinsgebonden

Nadere informatie

FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten

FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten Inhoud FAQ s naar aanleiding van de regiobijeenkomsten... 1 Toekenningsberichten... 1 Zorgovereenkomsten... 4 Mijn PGB voor gemeenten... 7 Toekenningsberichten

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb)

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo januari 2017 Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

De Toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet. Jan-Willem Sies, Teammanager Fraudebestrijding Françoise Clabbers, Coördinator Toezicht Wmo/JW

De Toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet. Jan-Willem Sies, Teammanager Fraudebestrijding Françoise Clabbers, Coördinator Toezicht Wmo/JW De Toezichthouder Wmo 2015 en Jeugdwet Jan-Willem Sies, Teammanager Fraudebestrijding Françoise Clabbers, Coördinator Toezicht Wmo/JW 1 Ontstaan van toezicht Wmo Wettelijke taak sinds 2015 Eerste vragen

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht met zorginstelling

Overeenkomst van opdracht met zorginstelling versie 2019 Overeenkomst van opdracht met zorginstelling Meerdere wetten Met deze verplichte zorgovereenkomst van opdracht legt u de afspraken over uw zorg vast met een zorginstelling. Gebruik dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier pgb

Aanvraagformulier pgb Aanvraagformulier pgb Deel 2: Verzekerde deel pgb verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement pgb Verpleging

Nadere informatie

Memo Aan: VWS, VNG, ZN en Per Saldo Van: Datum: 20 februari 2015

Memo Aan: VWS, VNG, ZN en Per Saldo Van: Datum: 20 februari 2015 Memo Aan: VWS, VNG, ZN en Per Saldo Van: Datum: 20 februari 2015 Betreft: Bestuurlijke update invoering trekkingsrechten PGB 20 februari Inleiding In het verlengde van de vorige rapportage informeert de

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen?

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? PGB-WMO en Keukentafelgesprek van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? Inleiding: Wettelijk kader Wmo 2015 Artikel 2.3.6: pgb als de cliënt het wil keuzerecht onder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een zorginstelling

Zorgovereenkomst met een zorginstelling vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een zorginstelling Dit is een zorgovereenkomst die u

Nadere informatie

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 02-2015 Laatste update: 5 juni 2015 Pagina 1 Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Partijen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst

Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst Dienstverlening PGB Relatiebeheer SVB In samenwerking met Ketenbureau PGB Trekkingsrecht 1 Welkom Vandaag: Introductie nieuwe modelzorgovereenkomst

Nadere informatie

Vragenlijst familieverhouding Verzoek tot beoordeling verzekeringsplicht

Vragenlijst familieverhouding Verzoek tot beoordeling verzekeringsplicht Servicecentrum PGB Vragenlijst familieverhouding Verzoek tot beoordeling verzekeringsplicht Met dit formulier beoordeelt de Belastingdienst of het familielid dat aan u zorg verleent verplicht verzekerd

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer. Dit is

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

P G B T r e k k i n g s r e c h t : W e r k i n s t r u c t i e v o o r g e m e e n t e n

P G B T r e k k i n g s r e c h t : W e r k i n s t r u c t i e v o o r g e m e e n t e n P G B T r e k k i n g s r e c h t : W e r k i n s t r u c t i e v o o r g e m e e n t e n S V B S e r v i c e c e n t r u m P G B Versie 1.0 16 oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Proces trekkingsrecht

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. van Het Zorgnet

Zorgovereenkomst. van Het Zorgnet Zorgovereenkomst van Het Zorgnet Met deze zorgovereenkomst van Het Zorgnet legt u afspraken met uw zorginstelling vast. In deze overeenkomst worden afspraken overeengekomen tussen een houder van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Actualiteit t.b.v. ouder(woon)initiatieven

Actualiteit t.b.v. ouder(woon)initiatieven Actualiteit t.b.v. ouder(woon)initiatieven Zaterdag 24 november 2018 Breda Dorien Kloosterman adviseur Naar-Keuze Onderwerpen Vernieuwend kwaliteitskader AVG Ontwikkelingen PGB maandbedrag, gewaarborgde

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:...

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:... AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET DEEL 2 VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW PGB) DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam.

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een zorginstelling Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder is de opdrachtgever. de zorgverlener is de opdrachtnemer, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Toekomst van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget

Toekomst van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget Toekomst van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget Regie weer bij de budgethouders Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid D66 7 maart 2016 1 I. Stand van zaken Per januari 2015 is het persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2019 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld.

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 De Amersfoortse Verzekeringen Afdeling Zorg Postbus 2072 3500 HB Utrecht Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw pgb) deel 2 DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel

Nadere informatie

FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen

FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen FAQ informatiebijeenkomst zorginstellingen Per 1 april 2017 wordt het gebruik van een modelovereenkomst voor PGB-zorgverlening verplicht. De SVB stelt namens de keten modelzorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015

Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Persoonsgebonden Budget Trekkingsrecht in 2015 Oplossen van de problemen Herstel van tijdelijke maatregelen Gemeenten, zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie

Nadere informatie

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer

PGB Special. Zorgovereenkomstenwijzer PGB Special 2017 Zorgovereenkomstenwijzer U hebt een Persoonsgebonden budget omdat u bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of ouderdom zorg of hulp in de huishouding nodig heeft. Met het Persoons gebonden

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2018 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Voorletters Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2018 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht met zorginstelling

Overeenkomst van opdracht met zorginstelling versie 2019 Overeenkomst van opdracht met zorginstelling Wlz Met deze verplichte zorgovereenkomst van opdracht legt u de afspraken over uw zorg vast met een zorginstelling. Gebruik dit formulier als u

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging Wilt u een pgb aanvragen of een nieuwe indicatie? Vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op. 1: Wie vult het formulier in?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58138 31 oktober 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 oktober 2016, kenmerk 1028126-155975-WJZ,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2019 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijk) vertegenwoordiger¹. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie