OUTLOOK Computertraining voor 50-plussers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUTLOOK 2010. 2012 Computertraining voor 50-plussers"

Transcriptie

1 OUTLOOK Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg AK Hilversum tel: C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R P L U S S E R S

2 Inhoudsopgave: Inleiding Hoe werkt Microsoft Office 2010 in de praktijk? Hoofdstuk 1 Uitleg van de overzichtspagina van Outlook Hoofdstuk 2 Het opstellen en verzenden van een bericht en uitleg van het Lint Hoofdstuk 3 Het beantwoorden en doorsturen van een bericht Hoofdstuk 4 Het opstellen van een bericht met bijlage of ingevoegde afbeelding Hoofdstuk 5 Het openen, bekijken en opslaan van bijlagen Hoofdstuk 6 Berichten bewaren op de harde schijf Hoofdstuk 7 Een bericht sturen aan een contactpersoon Hoofdstuk 8 Adresboek gebruiken, bijhouden en afdrukken Hoofdstuk 9 Agenda maken en bijhouden Niets uit deze uitgaven mag worden gekopieerd zonder toestemming van PC50plus. Pagina 2

3 HOE WERKT MICROSOFT OFFICE 2010 IN DE PRAKTIJK? EEN BASISHANDLEIDING. E- mailen met Outlook. Het gebruik van normale applicaties, zoals Windows Mail (Vista), Windows Live Hotmail, Windows Live Mail en Gmail wordt als bekend verondersteld. is de opvolger van Outlook 97, Outlook 2000, Outlook 2003 en Outlook Dit programma staat bekend als de professionele versie van de basis e- mailprogramma s en wordt veelal gebruikt binnen werksettings en (kleine) bedrijven om het werk te vergemakkelijken. Maar ook particulieren maken vaak gebruik van dit programma met zijn vele functies. is onderdeel van het Microsoft Office professional pakket 2010 waar Word 2010 ook onderdeel van uit maakt. Werkt u al met Word 2010 dan is ook gemakkelijker te gebruiken. Is erg veranderd? We hebben het in dit lesmateriaal uitsluitend over de basishandelingen. Ten opzichte van Outlook 2007 is er in de basisfuncties niet veel veranderd. De werking is nog exact hetzelfde als in Outlook U kunt dus weer net zo gemakkelijk en met. Welke wijzigingen zijn toch nuttig om te weten? In heeft het Lint de menu's in het hoofdvenster van Outlook helemaal vervangen. Klik op Bestand als u uw instellingen wilt beheren, regels en automatische antwoorden wilt instellen of wilt zoeken naar andere opties. Pagina 3

4 1. UITLEG VAN DE OVERZICHTSPAGINA VAN OUTLOOK (WAAR WORDT DE POST GETOOND/BEWAARD) Wanneer u het programma Outlook opent via het pictogram op uw bureaublad of via de Startknop dan ziet u de lijst met ingekomen Post. In de werkbalk vindt u de knoppen om Outlook opdrachten gegeven zoals: - Nieuw (bericht maken) - Beantwoorden - Doorsturen - Verzenden/ontvangen (tussentijds controleren of er nieuwe berichten zijn) Aan de linkerzijde ziet u een aantal mappen staan. De belangrijkste mappen die u hiervan nodig kunt hebben zijn: Postvak In... Alle ontvangen Post wordt getoond in een centrale lijst Verzonden Items... Van alle door u verzonden berichten worden kopieën bewaard Verwijderde Items. Alle door u verwijderde berichten worden bewaard in deze map Postvak Uit... Wanneer u post verzend wordt het bericht in deze map geplaatst tot er verbinding is gemaakt met uw Internet aanbieder Ongewenste Zogenaamde SPAM berichten kunt u overhevelen naar deze map zodat die in de toekomst niet meer te zien zijn in Postvak In Pagina 4

5 U kunt ook zelf mappen maken die u aan de mappenlijst aan de linkerkant laat toevoegen. Dit doet u om ontvangen berichten van een bepaalde afzender of over een bepaald onderwerp te kunnen ordenen en bewaren. voorbeeld van een mappenlijst. 1. Klik op het tabblad Map op het Lint 2. Klik op Nieuwe Map 3. Tik een naam in dit venster en klik op OK. 4. De nieuwe map wordt gemaakt en verschijnt in de mappenlijst. 5. U kunt nu berichten naar deze of andere mappen slepen. Pagina 5

6 Post wordt ontvangen in Postvak in: De balk Postvak In: Aangegeven wordt: Wie is de afzender ( Van ) Wat is het onderwerp ( Onderwerp.) Wanneer is het bericht ontvangen ( Ontvangen ) Een bericht lezen kan op 2 manieren: Klik het bericht in Postvak In aan en lees het in het leesvenster (meestal aan de onderkant of zijkant van het venster). Bijvoorbeeld: of: Dubbelklik op het bericht in Postvak In om hetzelfde bericht in een afzonderlijk venster te openen en te lezen. Deze methode is vooral handig bij het lezen van lange berichten en/of berichten die bijvoorbeeld foto s bevatten. Sluit het bericht af om terug te gaan naar Postvak In. Pagina 6

7 2. HET OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN BERICHT UITLEG VAN HET LINT EN DE TABBLADEN IN OUTLOOK Wanneer u voor de eerste keer, of eenmalig aan iemand, die nog niet in uw contactpersonenlijst staat, een bericht wilt sturen dan klikt u, in het Lint op tabblad Start op de knop Nieuwe . U ziet het volgende scherm in het tabblad Bericht: Het tabblad Bericht is geopend U kunt nu het adres invullen van degene waar u een bericht naar wilt sturen. Tikt u de eerste letter van de naam van de contactpersoon dan geeft Outlook een lijstje met mogelijk namen. Pagina 7

8 Klikt u op de juiste naam uit het lijstje dan wordt het adres ingevuld: Zie voor meer mogelijkheden het hoofdstuk over contactpersonen. maakt gebruik van een zogenaamd Lint. Een opeenvolgende serie van tabbladen vergroot het gebruikersgemak. U ziet niet meer, zoals in Windows, een werkbalk met opties, maar een aantal Tabbladen, zoals we die ook terugvinden in alle andere programma s van Office 2010 De volgende tabbladen in het Lint zijn van belang bij het opstellen van een nieuw bericht: Bericht: in dit tabblad worden alle mogelijkheden weergegeven die betrekking hebben op het opstellen van een bericht zoals de opmaak van tekst, het adresboek, prioriteit en spelling. Klikt u op het tabblad Invoegen dan ziet u het volgende scherm: Het tabblad Invoegen is geopend Pagina 8

9 In het tabblad Bericht worden de mogelijkheden aangegeven die betrekking hebben op het invoegen van bepaalde items bij het verzenden van een bericht zoals: - Bestand of Item - Visitekaartje - Afbeelding of illustratie - Handtekening Wanneer u op het tabblad Opties klikt, krijgt u het volgende scherm te zien: Het tabblad Opties is geopend Hiervan zijn voor basisgebruik de belangrijkste: BCC (Blind carbon copy): er wordt een kopie verzonden naar het adres dat u hier invult, maar dat blijft onzichtbaar voor de andere ontvangers. Overigens, wordt CC (carbon copy = kopie verzenden naar..) standaard weergegeven in elk Nieuw Bericht. Leesbevestiging en/of ontvangstbevestiging vragen. Dit gebruikt u wanneer u zeker wilt zijn dat het door u gestuurde bericht gezien/gelezen is. Uiteraard klikt u na het invullen van het bericht op de knop Verzenden waarna het bericht zijn route naar de afzender volgt. Pagina 9

10 3. HET BEANTWOORDEN EN DOORSTUREN VAN EEN BERICHT Hoe kan ik met Outlook een bericht beantwoorden? 1. Klik op het bericht welke u wilt beantwoorden. Bijvoorbeeld: 2. Klik in tabblad Start op Beantwoorden: 3. adres en onderwerp staan al ingevuld. Schrijf direct uw bericht en druk op verzenden. Pagina 10

11 Hoe kan ik met Outlook een bericht doorsturen? 1. Klik in Postvak In op het bericht dat u aan iemand wilt doorsturen. Bijvoorbeeld: 2. Klik in het tabblad Start op de knop Doorsturen 3. U moet nu wel zelf een adres invullen. 4. Het onderwerp wordt wel alvast ingevuld 5. Druk tenslotte weer op Verzenden als u klaar bent met het invullen van de gegevens. Pagina 11

12 4. HET OPSTELLEN VAN EEN BERICHT MET EEN BIJLAGE OF EEN INGEVOEGDE AFBEELDING Hoe werkt het bijvoegen van bestanden in Outlook? 1. We maken weer een Nieuwe aan via de knop op de werkbalk. 2. Klik in het tabblad Invoegen op (symbool van een paperclip) 3. Ga in het volgende scherm op zoek naar de plek waar het bestand staat (in dit geval een document) dat als bijlage moet worden meegestuurd. U kunt ook meerdere bijlagen tegelijk selecteren. Het bestand Rek en strekoefeningen wordt meegestuurd als bijlage 4. Dubbelklik op het bestand waarna het aan het bericht wordt toegevoegd als bijlage. 5. Tenslotte kan, nadat alle gegevens zijn getikt, het bericht worden verzonden. Pagina 12

13 Hoe werkt het meesturen van een afbeelding in Outlook? 1. We maken weer een Nieuwe aan. 2. Open het tabblad Invoegen en klik op 3. Ga in het volgende scherm op zoek naar de plek waar de afbeelding staat welke in het bericht moet worden gevoegd. We gebruiken in dit voorbeeld Kat kijkt tv. 4. De afbeelding wordt in het bericht gevoegd door te selecteren (1x aanklikken) en op Invoegen te klikken. 5. Tenslotte kan het bericht inclusief uw tekst en de afbeelding worden verzonden. Pagina 13

14 Opmerking: Een afbeelding kan uiteraard ook worden verzonden als bijgevoegd bestand net zoals een document. Zie hiervoor op pagina 12: Hoe werkt het bijvoegen van bestanden in Outlook? Pagina 14

15 5. HET OPENEN, BEKIJKEN EN OPSLAAN VAN BIJLAGEN. Wat doe ik als ik een bericht met een bijlage heb ontvangen? Bijlagen kunnen een foto of een ander bestand (bv. document/tekst) bevatten. U herkent een ontvangen bijlage aan de paperclip die vooraan in de berichtregel in uw Postvak In staat. Bijvoorbeeld: De paperclip verwijst naar de bijlage Klik op het bericht om dit te lezen, u ziet bovenaan in het bericht de aanduiding van de bijlage, in dit geval een foto: De bijlage Klik eenmaal op de bijlage om deze in uw ontvangen bericht te zien Pagina 15

16 Bijvoorbeeld: Dubbelklik op de bijlage regel om de foto in een apart scherm op uw computer te openen. In dit geval wordt de foto geopend met de Windows Live Photo Gallery Pagina 16

17 Hoe bewaar ik de foto uit de bijlage in een map? Wanneer u de foto opent wordt deze in de Fotogalerij getoond. 1. Klik in de werkbalk op Bestand (zie pijl) en daarna op Kopiëren. 2. Sluit de Fotogalerie. 3. Open een van uw mappen in Afbeeldingen. 4. Klik op Organiseren. 5. Klik op plakken om de foto in uw map met afbeeldingen te plakken. 6. Daarna kan het bericht uit Outlook verwijderd worden. Pagina 17

18 6. BERICHTEN BEWAREN OP DE HARDE SCHIJF Hoe bewaar ik een ander bestand (een document) uit de bijlage in een map? Klik op het door u ontvangen bericht met de paperclip. U ziet bij voorbeeld dat het onderstaande in het leesvenster wordt weergegeven. U klikt op Voorbeeld van bestand weergeven om in het bericht de inhoud van de bijlage te lezen. Wanneer u op de bijlage dubbelklikt (in het voorbeeld dus handleiding posten) ziet u het volgende scherm: Pagina 18

19 Klik op Openen om het document eerst in Word te lezen en daarna op te slaan, of druk op Opslaan om het bericht direct te bewaren in een door u uitgekozen map in Documenten. De algemene procedure voor het opslaan van een document is : 1. Druk op Bestand 2. Druk op Opslaan als.. 3. Tik nu eerst direct de gewenste naam. (bij bestandsnaam onder in het schermpje) 4. Zoek daarna de map op waar debijlage bewaard moet worden via (Mijn) Documenten (links in het scherm) en kies bij voorbeeld de map Brieven. 5. De brief wordt nu opgeslagen in deze map. Pagina 19

20 7. ADRESBOEK GEBRUIKEN, BIJHOUDEN EN AFDRUKKEN beschikt over een adressenboek waarin u al uw contactpersonen kunt opnemen. Hierdoor kunt u deze personen gemakkelijker een bericht sturen. U opent uw contactpersonen door links onder in het overzichtsscherm van Outlook te klikken op Contactpersonen: Met dit venster linksonder in Outlook kunt u overschakelen naar andere Outlook functies Afhankelijk van de gekozen weergave ziet u een lijst met uw contactpersonen: De weergave kunt u probleemloos aanpassen door in het Lint, via het tabblad Start, een van de mogelijkheden aan te wijzen: Weergave mogelijkheden U ziet dat wij gekozen hebben voor de vormgeving adreskaartjes. Pagina 20

21 Bovenin het scherm van de contactpersonen is deze werkbalk verschenen: Wanneer u een nieuwe contactpersoon wilt toevoegen dan klikt u op U ziet een invulscherm met daarboven weer een Lint met tabbladen waar u kunt kiezen voor diverse opties. Vul het formulier in met de gegevens die u wilt vermelden. (minimaal naam + adres) Klik tenslotte in het Lint op om de contactpersoon vast te leggen. Deze is direct zichtbaar in uw lijst met contactpersonen. Pagina 21

22 8. BERICHT STUREN AAN EEN CONTACTPERSOON Hoe kan ik een contactpersoon een bericht sturen? Wanneer u een of meer bekenden een bericht wilt sturen kunt u dat in ook doen vanuit uw Contactpersonen. 1. Klik daarvoor weer op Contactpersonen linksonder in het startscherm van Outlook: 2. Dubbelklik op de naam van de contactpersoon bv. Jan Jansen. U ziet de gegevens van deze persoon in een apart scherm: Hiermee bekende(n) mailen Pagina 22

23 3. Klik in het tabblad Contactpersonen in het Lint op Automatisch wordt een nieuw bericht aangemaakt waar het adres al is ingevuld: Rond het bericht als gebruikelijk af en verzend het. Kan ik een contactpersoon een bericht versturen vanuit een Nieuw bericht? 1. Ja, u klikt dan in het nieuwe bericht op deze knop U ziet een lijst met uw contactpersonen: Contactpersonenlijst Pagina 23

24 2. Dubbelklik op een naam en klik op OK waarna het adres automatisch wordt toegevoegd aan uw nieuwe bericht. Zie de afbeelding op de volgende pagina: 3. Vul de verdere gegevens weer in en druk op Verzenden. Kan ik de lijst met contactpersonen ook afdrukken? Ja, dat kan. 1. Open weer de contactpersonenlijst en druk in het Lint op 2. Kies (in het kadertje) voor de stijl waarin moet worden afgedrukt, klikt op een stijl om dit te bekijken. 3. Klik op OK om de lijst in de gekozen vorm af te drukken. Pagina 24

25 9. AGENDA MAKEN EN BIJHOUDEN Hoe houd ik een agenda met Outlook bij? Om uw afspraken bij te houden in een agenda klik linksonder in Outlook op Agenda. Het lint van de agenda wordt getoond: U kunt kiezen in het lint uit dag, week of maand agenda. Dit is een dag agenda Pagina 25

26 Dit is een week agenda Dit is een maand agenda We nemen als uitgangspunt de weekagenda. Klik op Nieuwe afspraak om een nieuwe afspraak op te nemen. Pagina 26

27 U ziet dit tabblad: Vul het onderwerp, locatie, begintijd en eindtijd in. Wanneer u van te voren gewaarschuwd wilt worden dat de afspraak er aan komt dan geeft u dit ook aan in het Lint (tabblad Afspraak) U hoort dan een geluidssignaal. Pagina 27

28 Klik op de knop Opslaan en Sluiten om de afspraak vast te leggen. De afspraak is in de agenda vastgelegd Desgewenst kunt u de afspraken per dag, per week of per maand bekijken en ook afdrukken. Aan de rechterzijde van uw agenda ziet u een kalender en opties: In deze agenda is de week waarin we afspraken vastleggen al gekleurd. Handig kan het ook zijn om de agenda naar iemand toe te sturen per Klik dan op : en volg de stappen. Pagina 28

29 Hoe kan ik taken plannen met? Het kan gebeuren dat u, vanwege werk of het plannen van een klus of vakantie etc., uw taken wilt plannen. Klik linksonder in het Outlook startscherm op Taken. Klik op een Nieuwe taak om de taak toe te voegen. Vul het taakschema volledig in en klik op Opslaan en sluiten. Pagina 29

30 U kunt er voor kiezen om een herinnering te krijgen op de einddatum. Dan krijgt u van de computer (hij moet wel aanstaan) een geluidsignaal. Uiteraard weer op Opslaan en Sluiten klikken in het Lint (Tabblad Taak). Aan de linkerkant van het scherm kunt u weer kiezen voor diverse soorten weergaven en prioriteiten. Tot zover de basisuitleg van. Pagina 30

31 Trefwoordenlijst Adresboek... 9 Adreskaartjes Afbeelding... 2, 13, 14, 15, 25 Agenda...27, 30 BCC Beantwoorden... 2, 11 Bewaren... 2, 5, 19, 20 Bijlage... 2, 13, 16, 17, 18, 19, 20 Bijvoegen...13, 15 CC Contactpersoon... 2, 8, 23, 24, 25 Doorsturen... 2, 11, 12 Leesbevestiging Lint... 2, 5, 8, 9, 22, 23, 25, 26, 29, 32 Mappenlijst... 5, 6 Nieuwe afspraak Ongewenste Ontvangstbevestiging Opslaan... 2, 16, 20 Organiseren Paperclip... 13, 16, 19 Postvak In... 4, 5, 6, 7, 12, 16 Postvak Uit... 4 Taken plannen Verwijderde Items... 4 Verzonden Items... 4 Visitekaartje... 10

32 Pagina 32

OUTLOOK 2013. Computertraining voor 50-plussers

OUTLOOK 2013. Computertraining voor 50-plussers OUTLOOK 2013 Mei 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Niets uit deze uitgaven mag worden gekopieerd

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8

E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8 E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8 Mei 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl E-mailen met de mail

Nadere informatie

Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua

Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Webmail Office 365... 3 Inloggen... 3 E-mail... 5 Basis functies E-mail lezen... 5 E-mail opstellen... 6

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8.1

E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8.1 E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8.1 November 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl E-mailen met

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN E-MAILEN MET OUTLOOK E-MAILEN MET OUTLOOK Op www.seniorenweb.nl vind je tips en tricks over het werken met Outlook. Op http://www.gratiscursus.be/outlook_2010/ staat een gratis cursus Outlook. Beide zijn

Nadere informatie

Handleiding Roundcube

Handleiding Roundcube Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van Beijes Webpublishing hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Microsoft Outlook 365

Microsoft Outlook 365 Microsoft Outlook 365 Een e-mail versturen met Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Microsoft Outlook verkeer

Microsoft Outlook verkeer Microsoft Outlook 2016 E-mailverkeer Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module nemen we je mee

Nadere informatie

Het werken met het nieuwe netwerk zal even wennen zijn, het grootste deel van de programma s waarmee je werkt blijven echter hetzelfde.

Het werken met het nieuwe netwerk zal even wennen zijn, het grootste deel van de programma s waarmee je werkt blijven echter hetzelfde. Introductie De Gemiva-SVG Groep krijgt een nieuw netwerk. Het doel van het nieuwe netwerk is een hogere beschikbaarheid te behalen en mee te kunnen groeien met nieuwe ontwikkelingen. Over dat laatste informeren

Nadere informatie

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN

EN MET OUTLOOK AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: BASISVAARDIGHEDEN E-MAILEN MET OUTLOOK Emailen met Outlook Op www.seniorenweb.nl vind je tips en trics over het werken met Outlook. Op http://www.gratiscursus.be/outlook_2010/ staat een gratis cursus Outlook. Beiden zijn

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

WINDOWS LIVE MAIL ESSENTIALS

WINDOWS LIVE MAIL ESSENTIALS WINDOWS LIVE MAIL ESSENTIALS 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows Live Mail Essentials C

Nadere informatie

GMAIL. Gmail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

GMAIL. Gmail. 2012 Computertraining voor 50-plussers GMAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

2. maken en versturen

2.  maken en versturen 55 2. E-mail maken en versturen In dit hoofdstuk leer je e-mail berichten versturen en ontvangen met Outlook. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de basishandelingen. Outlook biedt namelijk

Nadere informatie

Microsoft Outlook Meer functies binnen Outlook

Microsoft Outlook Meer functies binnen Outlook Microsoft Outlook 2010 Meer functies binnen Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module

Nadere informatie

WINDOWS LIVE MAIL ESSENTIALS

WINDOWS LIVE MAIL ESSENTIALS WINDOWS LIVE MAIL ESSENTIALS Versie 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows Live Mail Essentials

Nadere informatie

Cursus ICT 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 1 Lieve D Helft Cursus ICT 1 Inhoud Wat is Outlook? 3 Het scherm 3 Nieuw E-mailbericht maken 4 E-mailbericht versturen 5 E-mailbericht beantwoorden naar verzender 6 E-mailbericht beantwoorden naar verzender en alle ontvangers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

E-mailen met Outlook Express.

E-mailen met Outlook Express. Jos Blankwater E-mailen met Outlook Express. E-mail, elektronische post, is een van de meest gebruikte onderdelen van Internet. E-mail biedt u veel voordelen boven de traditionele postzending en zelfs

Nadere informatie

WINDOWS LIVE HOTMAIL. Windows Live Hotmail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

WINDOWS LIVE HOTMAIL. Windows Live Hotmail. 2012 Computertraining voor 50-plussers WINDOWS LIVE HOTMAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows Live Hotmail C O M P U T E R T

Nadere informatie

Microsoft Outlook Je weg vinden in Outlook

Microsoft Outlook Je weg vinden in Outlook Microsoft Outlook 2016 Je weg vinden in Outlook Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module nemen

Nadere informatie

INLEIDING E-MAIL Deel 2

INLEIDING E-MAIL Deel 2 INLEIDING E-MAIL Deel 2 Inhoud van dit deel: Inkomende post lezen Nieuw bericht maken en Spelling controle Beantwoorden en doorsturen Opmaak van berichten Opslaan en verwijderen Ongewenste mail (SPAM),

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Instructieblad aanmelden

Instructieblad aanmelden 5.0 E-mail aanmelden E-mail registreren en aanmelden Met een e-mailadres kun je post versturen en ontvangen met je computer. Je hebt daarvoor je eigen e-mailadres nodig en een e-mailadres van de persoon

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Inhoud 1. Waar?...2 2. Wachtwoord wijzigen...2 3. Berichten lezen...2 4. Bijlage openen...3 5. Nieuw bericht...4 6. Bijlage meesturen...4 7. Mappen maken...5

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012

WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK. Webmail. roundcube. M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 WEB-DIRECT INTERNETDIENSTEN NIEUWKUIJK Webmail roundcube M.F. Meesters WEB-Direct Internetdiensten 2-5-2012 De klanten van WEB-Direct Internetdiensten hebben de beschikking over Webmail, een ideale oplossing

Nadere informatie

Fred Beumer. Fred Beumer. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. Fred Beumer. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Outlook 2010 titel Klikmee Outlook 2010 eerste druk juli 2010 auteur Videoproduction zetwerk druk Fred Beumer Fred Beumer Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50,

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Microsoft Word 365. Kennismaken AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365

Microsoft Word 365. Kennismaken AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365 Microsoft Word 365 Kennismaken Inleiding Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De mogelijkheden die Word biedt zijn talrijk, maar als je nog nooit met Word gewerkt

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS

KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS Outlook WebAccess is het e-mailprogramma dat door medewerkers en leerlingen van het Comenius College gebruikt wordt m.i.v. cursusjaar 2005-2006. WebAccess

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Microsoft Word Kennismaken

Microsoft Word Kennismaken Microsoft Word 2013 Kennismaken Inleiding Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De mogelijkheden die Word biedt zijn talrijk, maar als je nog nooit met Word gewerkt

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

17. Windows Live Essentials (2)

17. Windows Live Essentials (2) 17. Windows Live Essentials (2) 17.1 Windows Live Mail Om Windows Live Mail te openen klik je de knop "Starten" in de taakbalk. Kies je "Alle programma's". Klik de map "Windows Live" en kies "Windows Live

Nadere informatie

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Ziet Gmail er bij u anders uit dan zoals hier weergegeven? U lost dit op door over te schakelen op de nieuwe stijl! Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Uw postvak IN Meld u aan bij Gmail.

Nadere informatie

Instructie. SimPC Webmail. Algemene versie 1.1. Ga verder naar bladzijde 2

Instructie. SimPC Webmail. Algemene versie 1.1. Ga verder naar bladzijde 2 Instructie SimPC Webmail Algemene versie 1.1 Ga verder naar bladzijde 2 Stap 1 Algemeen overzicht van de webmail Eenmaal ingelogd, is het scherm van SimPC webmail verdeeld in verschillende onderdelen die

Nadere informatie

H1 Wat is Outlook 2013? 0. 1.1 Het Outlook-scherm 0. 1.2 Samenvatting 0. H2 Contactpersonen 0. 2.1 De weergave Contactpersonen 0

H1 Wat is Outlook 2013? 0. 1.1 Het Outlook-scherm 0. 1.2 Samenvatting 0. H2 Contactpersonen 0. 2.1 De weergave Contactpersonen 0 Inhoudsopgave Antwoorden H1 Wat is Outlook 2013? 0 1.1 Het Outlook-scherm 0 1.2 Samenvatting 0 H2 Contactpersonen 0 2.1 De weergave Contactpersonen 0 2.2 Contactpersonen toevoegen 0 2.3 Gegevens wijzigen

Nadere informatie

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen Opleiding outlook E-mail E-mail indelingen Extra opties E-mailindeling Berichtindeling - HTML: dit wordt ingesteld - RTF-indeling - Tekst zonder opmaak Opmaak tekst Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak

Nadere informatie

Stap 1: csv-bestand opslaan U slaat het adresboek van Windows Live Mail als volgt op in een csvbestand:

Stap 1: csv-bestand opslaan U slaat het adresboek van Windows Live Mail als volgt op in een csvbestand: Van Windows Live Mail ( WLM ) overstappen naar Thunderbird: Om gegevens vanuit WLM te gebruiken maak je eerst een z.g.n. CSV bestand aan. Dat is het adressenbestand. Een csv-bestand is een tabel waarin

Nadere informatie

1. een e-mailadres aanmaken

1. een e-mailadres aanmaken e-mailen met Windows Live Hotmail 1. een e-mailadres aanmaken We gaan nu zelf een e-mail adres aanmaken. Dit moet je maar één keer doen. Daarna kan je altijd met datzelfde adres werken. We kiezen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Hoe werkt u met dit boek? 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Hoe werkt u met dit boek? 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Uw voorkennis... 8 De website bij het boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Uw postvak IN Meld u aan bij de JFC e-mail. U ziet een lijst met alle ontvangen berichten in uw postvak IN. Ongelezen berichten worden vet weergegeven.

Nadere informatie

Outlook 2016 QRC. Nieuw bij Outlook 2016? Gebruik deze handleiding om de basisbeginselen te leren.

Outlook 2016 QRC. Nieuw bij Outlook 2016? Gebruik deze handleiding om de basisbeginselen te leren. Nieuw bij Outlook 2016? Gebruik deze handleiding om de basisbeginselen te leren. De opmaak van pictogrammen en tabbladen is veranderd Ook zijn er nieuwe handige zoekmap-opties in je mailbox! Hang op het

Nadere informatie

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC 1. E-MAIL VERSTUREN Het opstellen en versturen van een E-mailbericht is op zich eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is het adres van de ontvanger. Ook handig is een korte omschrijving in het onderwerpvenster.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Handleiding Outlook Web App. Dienst ICT & IM. Documentbeheer: Auteur: Fiona Lijtsman Datum: 22-02-20122012 Versie: 0.

Handleiding Outlook Web App. Dienst ICT & IM. Documentbeheer: Auteur: Fiona Lijtsman Datum: 22-02-20122012 Versie: 0. Handleiding Outlook Web App Dienst ICT & IM Documentbeheer: Auteur: Fiona Lijtsman Datum: 22-02-20122012 Versie: 0.5 Status: Actueel Inloggen Webmail Het adres is veranderd, vanaf nu kun je via www.landstedegroep.net/mail

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 4 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Handleiding Snel aan de slag

Handleiding Snel aan de slag Handleiding Snel aan de slag Microsoft Outlook 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. Aanpassen aan uw wensen Pas

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit:

Les 7. De app E-mail (de app heet nu Mail) Tip. Pagina 208-210. 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: Les 7 De app E-mail (de app heet nu Mail) Pagina 208-210 1 De tweede afbeelding, het scherm van de app Mail, ziet er iets anders uit: 3 Typ uw eigen e-mailadres in het vak achter (niet: onder) Aan. De

Nadere informatie

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers WINDOWS MAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

E-MAILEN MET OUTLOOK.COM

E-MAILEN MET OUTLOOK.COM E-MAILEN MET OUTLOOK.COM 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

H1 Wat is Outlook 2010? Het Outlook-scherm Samenvatting 0. H2 Contactpersonen Het venster Contactpersonen 0

H1 Wat is Outlook 2010? Het Outlook-scherm Samenvatting 0. H2 Contactpersonen Het venster Contactpersonen 0 Inhoudsopgave Antwoorden H1 Wat is Outlook 2010? 0 1.1 Het Outlook-scherm 0 1.2 Samenvatting 0 H2 Contactpersonen 0 2.1 Het venster Contactpersonen 0 2.2 Contactpersonen toevoegen 0 2.3 Gegevens wijzigen

Nadere informatie

Erratum Windows 10 voor de beginnende senior computergebruiker

Erratum Windows 10 voor de beginnende senior computergebruiker 1 Erratum Windows 10 voor de beginnende senior computergebruiker In april 2018 is er een update verschenen van Windows 10. In dit aanvullende bestand leest u over de belangrijkste verschillen. Sommige

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

HCC Deventer Anton van den Noort

HCC Deventer Anton van den Noort 1 Mail programma s Welke kunt U gebruiken 2 Outlook Express Tot en met Windows XP standaard in het programma 3 Thunderbird Gratis te downloaden Alle besturingssystemen 4 Outlook 2003 Onderdeel van Office

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Windows live mail 2012

Windows live mail 2012 Windows live mail 2012 Een e-mailtje versturen. ((kort beschrijving)) Klik 2x op Windows Live Mail Klik op E-mailbericht Klik op Aan: klik op een email naam: - klik op Aan - klik op Ok Klik in de witte

Nadere informatie

Outlook Antwoorden

Outlook Antwoorden Outlook 2016 Antwoorden 2019 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: mei 2019 Pagina 2 INSTRUCT Inhoud H1 Wat is Outlook 2016?... 4 1.2 Het Outlook-scherm... 4 1.2 Samenvatting... 5 H2 Contactpersonen...

Nadere informatie

Outlook 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Outlook 2013 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Werkomgeving Wat is Microsoft Outlook? 7 Outlook 2013 opstarten/afsluiten 7 Het mappenvenster 8 De navigatiebalk gebruiken 9 De compacte navigatie gebruiken 11 De takenbalk 12 Het leesvenster 13 Het deelvenster

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen...

Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... Inhoudsopgave Voorwoord...13 Nieuwsbrief...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 De volgorde van lezen...16 Hoe werkt u met dit boek?...17 Uw voorkennis...18 De website...19 1. Windows

Nadere informatie

Extra informatie Picasa

Extra informatie Picasa Extra informatie Picasa Stel de weergave in op: boomstructuur: We zien nu dezelfde structuur als in de map Mijn Afbeeldingen. De hoofdmappen staan er. Zijn er geen submappen, dan wordt de inhoud weergegeven.

Nadere informatie

Outlook Antwoorden

Outlook Antwoorden Outlook 2019 Antwoorden 2019 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: mei 2019 Pagina 2 INSTRUCT Inhoud H1 Wat is Outlook 2019?... 4 1.2 Het Outlook-scherm... 4 1.2 Samenvatting... 5 H2 Contactpersonen...

Nadere informatie

OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU)

OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU) OUTLOOK WEBACCESS (MAIL.MYLENDAV.EU) INLEIDING In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw medewerkersmail kunt gebruiken door middel van Outlook Web App (OWA). Deze handleiding geeft uitleg over

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Microsoft Outlook Agenda

Microsoft Outlook Agenda Microsoft Outlook 2010 Agenda Inleiding Outlook is het e-mailprogramma van Microsoft. Naast e-mail kun je binnen Outlook je agenda beheren en een takenlijst maken. In deze module nemen we je mee in de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13

INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13 Ms Outlook 2010 5 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK 2010...13 1 WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13 1.1 MS OUTLOOK STARTEN...13 1.2 HET NAVIGATIESCHERM...13

Nadere informatie

Pedagogische studiedag 01-03-2013

Pedagogische studiedag 01-03-2013 SMARTSCHOOL MET LEERLINGEN (voor beginners) J.SLEEBUS 1. Handleiding 1.1. Lees de handleiding 1.2. Doorzoek de handleiding 1.3. Download tools 1.4. Nieuw en interessant 2. Profiel 2.1. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

EN MET OUTLOOK.COM

EN MET OUTLOOK.COM E-MAILEN MET OUTLOOK.COM 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V

Nadere informatie

Handleiding Weken met een Chromebook

Handleiding Weken met een Chromebook Handleiding Weken met een Chromebook Inhoud 1. Inloggen op een Chromebook... 3 2. Muis of Touchpad... 4 3. Opdrachten vanuit de ELO... 5 4. Office 365... 6 4.1 OneDrive... 6 4.2 Email... 8 4.3 Word...

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Agenda. Snelstartgids

Agenda. Snelstartgids Agenda Snelstartgids Een Lync-vergadering plannen Plan een persoonlijke vergadering of plan een online vergadering met Lync 2013 en bespaar uzelf een reis. Schakelen tussen weergaven Gebruik de agendaweergave

Nadere informatie