LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking"

Transcriptie

1 Nummer 2013/1 1ste semester 2013 De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking LINK 2013/1

2 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76 bus 1, 1000 Brussel Tel: , Fax: Website: Semestrieel ledentijdschrift: 1ste semester 2013 Verantwoordelijke uitgever: Jan Somers, Koningsstraat 76 bus 1, 1000 Brussel Hoofdredactie: Dominique v ertroost Redactie: Stafleden GS1 Belgium & Luxembourg Werkte ook mee aan dit nummer: Jan Verbanck en Stefan Van Rompaey Grafische vormgeving: Foto s: Dieter Paternoster, David Plas & GS1 Lees deze LINK ook digitaal In dit nummer De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Met de Coupon Data Pool, het Global Coupon Number en GS1 DataBar breekt een nieuw tijdperk voor de kortingbon aan. Bruno Claes van Carrefour en Tanguy t Serstevens van Delhaize delen hun visie en toekomstplannen. Wat verandert er en wat niet voor de kortingbonuitgevers? Forum 2013 Op Forum 2013 werden een aantal doorbraken aangekondigd zoals de uitrol van het logistiek etiket en de DESADV, Speed docking en trustbox B2C. Herbeleef dit topevent doorheen het verslag en de foto s GS1 en medical devices Het werk in ziekenhuisapotheken zou aanzienlijk aan gemak en aan kwaliteit winnen bij gebruik van de GS1 standaarden. Marc De Schepper, hoofdapotheker van het Mechelse AZ Sint-Maarten, geeft vanuit zijn praktijk inzicht in de problematiek Ce magazine existe également en français et est disponible sur demande à notre secrétariat Verder nog: En toen was er trustbox B2C Interview DC Fresh2 van Delhaize Interview Eerste Belgisch kampioenschap Speed Docking Opleidingen Partnercases Toshiba Tec en SRC ECR Best Activation Award Mondeléz en Delhaize winnen de ECR Belgilux Best Activation Award! In het Kraft Integrated Demand Signal (KIDS) project werden de data gezamenlijk geanalyseerd en werden zo aanbevelingen op winkelniveau gemaakt. Het doel was de verkoopcijfers beter te voorspellen, de sell-out te optimaliseren, de service levels te verhogen en een gezamenlijke promoplanning aan te houden. Zo creëerde men een win-win-win voor de leverancier, de retailer en de consument. Het KIDS project maakt bovendien kans op de ECR Europe Best Activation Award die zal worden uitgereikt tijdens de ECR Conferentie in Brussel op 14 & 15 mei a.s. Weet hoe je meet! Essentieel bij het definiëren van kwalitatieve productgegevens is het bepalen van de correcte afmetingen van het product. Om bedrijven hierbij te ondersteunen, ontwikkelde GS1 Belgilux de folder Weet hoe je meet. Wens je een exemplaar te bestellen of wens je meer informatie over de GS1-meetregels? Contacteer 2

3 Editoriaal 2013 wordt het jaar van de grote doorbraken! Sommige projecten vergen lange voorbereidingen, niet alleen binnen technische werkgroepen maar vooral strategisch, om alle partijen rond eenzelfde concept te scharen. Tijd is ook nodig om directies te overtuigen van de business case van de voorgestelde projecten en om deze te laten opnemen in de jaarplanningen en prioriteiten van de bedrijven. Daarom zijn wij bijzonder verheugd om drie GS1 projecten een concrete wending en implementatie te zien nemen. Vooreerst het logistiek etiket en de elektronische verzendnota. Beslist geen nieuw project maar distributeurs Carrefour, Delhaize, Colruyt en Makro hebben besloten om er gezamenlijk hun schouders onder te zetten en te werken aan een concrete uitrolplanning met de leveranciers. Ook andere distributeurs zijn welkom om het project te vervoegen. De identificatie en verwerking van kortingbonnen gaat een nieuw tijdperk in. Vanaf september 2013 zullen kortingbonnen geïdentificeerd worden met een GCN (Global Coupon Number) weergegeven in een GS1 DataBar. Met de Coupon Data Pool zullen retailers en kortingbonuitgevers beschikken over een modern platform voor een efficiënte, duurzame en correcte verwerking van de bonnen en worden de afspraken rond clearing duidelijk vastgelegd. Tenslotte biedt trustbox B2C een oplossing voor de noodzaak om betrouwbare informatie aan de consument via mobiele applicaties te leveren, gekoppeld aan de definitie van een datakwaliteitsconcept. Consultaties met talrijke bedrijven, federaties en Internet Application Providers leren ons dat trustbox B2C een passend antwoord biedt op de uitdaging van de nieuwe EU Verordening die stelt dat de consument over de productinformatie moet kunnen beschikken vooraleer hij overgaat tot de online aankoop van voedingswaren. Daarnaast zullen andere projecten zoals de GDSN uitrol bij Colruyt en het geharmoniseerd datamodel voor de Belgische markt, de 100% alignering van de Order to Cash berichten, de traceerbaarheid in de gezondheidssector, GDSN in de Doe-Het- Zelf sector, de piloot voor de digitale kortingbon, en weldra ook onze vernieuwde website de volle aandacht van onze werkgroepen en medewer- kers krijgen. Voor 2013 besliste de Raad van Bestuur om de bijdragen niet te verhogen alsook om meer gratis diensten en support te verlenen om de nieuwe initiatieven laagdrempelig te houden en zo de GS1 gemeenschap te stimuleren om hierin verdere stappen te ondernemen. Ik nodig u allen uit hiervan gebruik te maken. Walter Goossens Voorzitter GS1 Belgium & Luxembourg Supply chain Manager bij Makro C&C Belgium Gratis opleidingen 40 jaar The global language of business Een goede basiskennis van de GS1 standaarden staat garant voor een correcte toepassing ervan en het realiseren van de voordelen en besparingen die ermee samengaan. GS1 Belgilux biedt u de kans om gratis opleidingen te volgen over onze belangrijkste standaarden en oplossingen. Meer informatie: Vlnr: Miguel Lopera (CEO GS1 Global), Walter Goossens (Voorzitter GS1 Belgilux), Jan Somers (CEO GS1 Belgilux) en Hilde De Geest (Ondervoorzitter GS1 Belgilux) Op 3 april jl. ging de wereldwijde GS1 campagne 40 years of The Global Language of Business van start. Op 3 april 1973 kozen industry leaders voor een unieke standaard voor productidentificatie, vandaag gekend als de GS1 barcode. GS1 Belgilux nam een vroege start met een grote verjaardagstaart ter gelegenheid van Forum Meer informatie over de 40-jaar campagne? 3

4 Interview Klaar voor het digitale tijdperk Een nieuwe standaard voor de kortingbon Vanaf 1 september 2013 vervangt GS1 DataBar de vertrouwde EAN-13 barcode op de Belgische en Luxemburgse kortingbonnen. Tegelijk wordt de Coupon Data Pool van GS1 Belgilux operationeel. Deze kleine revolutie zorgt voor een belangrijke productiviteitswinst, zowel bij de validatie aan de kassa s als bij de verwerking achteraf. Bovendien maakt de nieuwe standaard ook de weg vrij voor een doorbraak van de digitale kortingbon. Belgische consumenten zijn dol op kortingbonnen, dat is bekend. Maar zowel voor retailers als voor adverteerders vormen coupons naast een interessant promotiemiddel toch ook een bron van kopzorgen. Denk maar aan de tijdrovende visuele controles aan de kassa in de winkels, aan het oponthoud dat de kortingbonnen steevast veroorzaken aan selfpay kiosken of self checkouts, aan de arbeidsintensieve manuele telling en verwerking van de papieren bonnen achteraf, aan het risico op fraude GS1 Belgilux bedacht een oplossing die tegemoet komt aan de verzuchtingen van alle betrokken partijen. Vanaf midden 2013 zullen alle kortingbonnen geïdentificeerd worden met een GCN (Global Coupon Number) in een GS1 DataBar, die de EAN-13 barcode vervangt. Eén van de voordelen van GS1DataBar is dat ze bijkomende informatie kan bevatten, zoals een uiterste geldigheidsdatum en een gepersonaliseerde code. Via de Coupon Data Pool van GS1 linkt GS1 DataBar bovendien de bon aan het GTIN van de betrokken producten. Daardoor kan de kortingbon automatisch gevalideerd worden aan de kassa. De kassabediende hoeft niet meer te controleren of het product waarop de bon betrekking heeft, wel degelijk gekocht werd en of de datum van de actie niet verstreken is. Ook de verwerking en rapportering achteraf kan worden geautomatiseerd. Voor een "Dit betekent een mega-omwenteling in kortingbonnenland" succesvolle uitrol van de Coupon Data Pool en van de nieuwe standaard voor kortingbonnen bundelt GS1 de krachten met HighCo Data. De toekomst: de digitale kortingbon Dit betekent een mega-omwenteling in kortingbonnenland, stelt Jan Somers, CEO van GS1 Belgilux. De overgang van de ene barcode naar de andere is niet evident, maar de productiviteitswinst is enorm. Het hele concept staat of valt evenwel met de kwaliteit van de data. Om ten volle te kunnen profiteren van de voordelen van de nieuwe standaard en de Coupon Data Pool, kunnen adverteerders vooraf de product-gtins waarop de kortingbonnen betrekking hebben, invoeren in een GDSN datapool zoals de CDB van GS1 Belgium & Luxembourg. Een kleine inspanning die grote voordelen oplevert. Vooral omdat de nieuwe standaard voor coupons meteen ook de weg voorbereidt voor de komst van de digitale kortingbon. De dematerialisatie van kortingbonnen is een niet te stoppen evolutie. Het succes van een app als MyShopi spreekt boekdelen. Ook de doorbraak van de elektronische maaltijdcheque volgt dezelfde logica. Ik zie dan ook een grote toekomst voor de kortingbon op de smartphone, is de overtuiging van Jan Somers. Denk aan de Passbook applicatie van Apple. Je kunt in je smartphone een coupon wallet aanmaken waarin je alle kortingbonnen bewaart. Retailers kunnen die bonnen gewoon scannen aan de kassa, met een 2D scanner. Het voordeel voor adverteerders is dat ze geen bonnen meer hoeven te drukken, ze kunnen eender waar QR codes publiceren die de bon in je smartphone stopt. Digitaal wordt dé hefboom voor onze Coupon Data Pool! 4

5 Welke voordelen biedt de nieuwe standaard voor kortingbonnen? Het GCN laat in combinatie met de Coupon Data Pool toe om een omslachtig systeem met veel administratieve ballast af te schaffen. Om de papieren clearing te elimineren, capteert het nieuwe systeem de data voortaan al aan de kassa. GS1 DataBar kan naast het GCN en de waarde nog meer informatie bevatten. Een persocode bijvoorbeeld, die gerichte, gepersonaliseerde mailings mogelijk maakt. Adverteerders kunnen hun voordeel doen met een snellere en meer gedetailleerde rapportering. Bovendien wist GS1 een zeer belangrijk akkoord te bereiken met de BTW-administratie: voortaan zal het moment van scannen aan de kassa volstaan als bewijs voor belastingen en BTW. Aangezien een kortingbon volgens de nieuwe standaard enkel scant in combinatie met de effectieve aankoop van het betreffende product, hoeft men geen papieren bonnen meer bij te houden als bewijs. Sleuteldata Vanaf 1 mei 2013 wordt de Coupon Data Pool operationeel. Vanaf dan kunnen adverteerders hun kortingbonnen aanmaken in de Coupon Data Pool met automatische download in het Extranet van HighCo. Vanaf 1 juli 2013 is de aanmaak van nationale kortingbonnen met GCN in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo mogelijk voor alle nationale kortingbonnen met begindatum van de promotie actie vanaf 1 september september 2013 is de eerste schooldag voor de bonnen volgens de nieuwe standaard. Vanaf deze datum kan men uitsluitend nog bonnen aanmaken met een GCN en moeten alle kortingbonnummers gelinkt worden aan de respectievelijke product-gtins, of ze nu aangemaakt worden in de Coupon Data Pool of in het Extranet van HighCo. Belgisch-Luxemburgse retailers zullen vanaf deze datum in staat moeten zijn om GS1 DataBar aan de kassa te scannen. 30 november 2013 betekent het einde van de overgangsperiode voor de gepersonaliseerde nationale kortingbonnen met EAN-13. Na deze datum worden ze niet langer gescand aan de kassa. 31 augustus 2014 betekent het einde van de overgangsperiode voor de niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen met EAN-13. Na deze datum worden ze niet langer gescand aan de kassa. De weg ligt nu open voor de doorbraak van de digitale kortingbon. 5

6 Bruno Claes, Carrefour Belgium: Na een leerproces van iets meer dan een jaar hebben we met de leveranciers kinderziekten uit het systeem gehaald. Bruno Claes, Carrefour Belgium: Datakwaliteit van het grootste belang! Retailers zijn vanzelfsprekend niet ongevoelig voor de grote verbetering van de werkprocessen voor de medewerkers die de nieuwe standaard voor kortingbonnen belooft. Carrefour Belgium nam in dit project de rol van voortrekker op zich en realiseerde een eerste testproject in de Carrefour market van Tervuren. Bruno Claes, Directeur Commerciële Administratie, vertelt wat deze eerste ervaring opleverde. Waarom neemt Carrefour Belgium hier het voortouw? Carrefour is steeds op zoek naar processen en systemen die het de klanten makkelijker maken om hun boodschappen te doen en hun betaling op een vlotte manier te laten verlopen. Op verschillende vlakken hebben we een goede samenwerking met GS1. Dit domein ligt ons nauw aan het hart omdat het onze klanten aanbelangt. Er zijn verschillende voordelen. De klant dient niet te wachten tot de kassabediende de geldigheidsdatum of de juistheid van het product heeft nagekeken. De controle gebeurt immers automatisch door het kassasysteem. Gezien ons groot aantal klanten en kassabedienden maakt dit de afsluiting van de shoppingervaring sneller en aangenamer voor iedereen. Ook voor de leveranciers zijn er voordelen: ze kunnen kortingen op een ruimer productgamma aanbieden, of rechtstreeks met klanten communiceren. En ze ontvangen een quasi onmiddellijke rapportering. Welke inzichten heeft het pilootproject opgeleverd? Het belang van de datakwaliteit kan niet overschat worden. Soms werden bijvoorbeeld niet alle productcodes ingebracht, terwijl de kortingbon wel gold voor een volledig gamma. Ook de communicatie van de korting op de coupon en op het kasticket was een aandachtspunt. Gedurende een leerproces van iets meer dan een jaar hebben we de kinderziekten uit het systeem gehaald. Nu werkt het perfect. Maar ook met de volgende leveranciers die instappen, zal het leerproces aandacht vragen. Een tiental leveranciers heeft heel hard met ons gewerkt om de gegevenskwaliteit op punt te krijgen. We hebben met onze klanten gecommuniceerd en zij hebben de schoonheidsfoutjes bij de opstart aanvaard. Primordiaal is nu de uitbreiding van het project naar een tweede retailer en ook naar de andere leveranciers. Want tot nu toe werkten we met enkele grotere leveranciers, maar voor een roll-out is het van belang dat toch 90% van de bonnen via de CDP wordt aangemaakt door de leveranciers. Een sensibiliseringsactie naar de leveranciers is dus zeker noodzakelijk. Naast de CDP testte Carrefour market Tervuren ook de digitale kortingbon? Het ene vloeit voort uit het andere: zodra de bon in onze kassa s is geladen, is de fysieke bon eigenlijk niet meer nodig. Zoals kantoren overschakelen naar de paperless office, of zoals filmen muziekdragers dematerialiseren, zo zullen we ook op het vlak van coupons dezelfde verschuiving kennen, met een grotere shopping convenience als resultaat. Hoe reageren de klanten? Niet alle klanten zullen meteen meestappen, we zullen dus wellicht een gesegmenteerde markt krijgen, met mensen die nog papieren bonnetjes blijven knippen. Ook met een nieuwe technologie als selfscanning zie je dat niet iedereen ervoor openstaat. Dat heeft wat tijd nodig. We zullen het ritme van de klant volgen. 6

7 Tanguy t Serstevens, Delhaize: GS1 DataBar biedt potentieel op het vlak van gepersonaliseerde communicatie. Tanguy t Serstevens en Fabrice Delbuschèche, Delhaize : Grootse plannen met digitaal Ook Delhaize neemt mee het voortouw in het Coupon Data Pool project van GS1. Tanguy t Serstevens, VP Company-Operated Retail and ecommerce, en Fabrice Delbuschèche, Retail Improvement Manager, zien in het project een oplossing om het leven van de klanten te vereenvoudingen maar ook als lanceerplatform voor de digitale ambities van Delhaize. Wat is voor Delhaize het belang van de nieuwe standaard voor coupons? Tanguy t Serstevens en Fabrice Delbuschèche: We zijn bij Delhaize ten volle overtuigd van het belang van standaarden, en we spelen bij dit type projecten altijd de rol van voortrekker of van early adopter. Dat is in het belang van de hele sector. Bij standaarden gaat het immers niet om het opbouwen van een competitief voordeel, maar wel om efficiëntiewinst voor alle betrokken partijen. In het geval van de kortingbon heft dit project twee belangrijke barrières op: die van de datakwaliteit en die van de controle van de coupons aan de kassa. Daardoor gaat het vlotter voor onze klanten en kassabedienden. Naast de productiviteitswinst zien we nog een andere belangrijk voordeel, met name op het vlak van de digitale communicatie. We verwachten een grote commerciële opportuniteit door de mogelijkheid om onze klanten op een dynamische en gepersonaliseerde manier te benaderen. Het potentieel van GS1 DataBar is enorm op dat vlak. We integreren daarom de nieuwe standaard meteen in het geheel van onze processen. We zullen omwille van de coherentie ook onze eigen coupons in de Coupon Data Pool inbrengen. We hebben intern al testen uitgevoerd met betrekking tot de codering en de verwerking aan de kassa s. Vanaf het derde kwartaal volgt een praktijktest in een winkel, om te checken of alle concrete aspecten onder controle zijn. Tegen het einde van dit jaar willen we klaar zijn voor de roll-out. Delhaize heeft heel wat aangesloten winkeliers, die niet allemaal hetzelfde kassasysteem gebruiken. Zullen zij klaar zijn? We hebben de ambitie om het aantal kassasystemen geleidelijk te laten evolueren tot één systeem, om zo sneller te kunnen inspelen op technologische evoluties. Het is dus mogelijk dat bepaalde systemen op termijn zullen moeten aangepast worden. Dit zal uiteraard ook opportuniteiten kunnen creëren voor de aangeslotenen, zowel op vlak van technologische ontwikkelingen als op vlak van efficiëntie. En de leveranciers? De communicatie naar de leveranciers verloopt op een zeer consistente wijze, door alle betrokken retailers. En er is ook het belangrijke akkoord met HighCo. De fabrikanten zullen dadelijk merken dat dit ook een meerwaarde voor hun heeft. Iedereen heeft erbij te winnen en de drempel ligt uiteindelijk laag. De grote uitdaging is de kwaliteit van de data. Wat zal er gebeuren wanneer er zich toch problemen voordoen aan de kassa? De klant gaat altijd voor! Als er zich een probleem zou voordoen met de kwaliteit van de data, dan gaan we ons niet te rigide opstellen. Het systeem mag niet blokkeren, dus enige flexibiliteit is wel nodig. De eerste prioriteit ligt bij de klant Stefan Van Rompaey 7 Foto s David Plas Meer informatie? Contacteer:

8 Wat verandert en wat blijft voor de kortingbonuitgever De implementatie van het GCN is van start gegaan en doet heel wat vragen rijzen. Laten we dus de onontbeerlijke stappen overlopen die u in acht moet nemen voor een succesvolle introductie van deze nieuwe nummeringstructuur voor kortingbonnen en van GS1 DataBar. De informatie hieronder maakt een onderscheid tussen wat verandert en wat niet verandert voor de kortingbonuitgever. Wat er verandert vanaf 1 september 2013? De nummeringstructuur van de kortingbon wordt gewijzigd. Voor elke promotieactie die aanvangt vanaf 1 september 2013 moet een GCN (Global Coupon Number) gebruikt worden. GCNs zullen vanaf 1 juli 2013 toegekend worden hetzij via de Coupon Data Pool van GS1 Belgilux, hetzij via het Extranet van HighCo Data. Het GCN wordt zowel op gepersonaliseerde als op niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen gebruikt. Voorbeelden: Het GCN wordt vertaald in een nieuw type van lineaire barcode: de GS1 DataBar Expanded Stacked, zoals hiernaast weergegeven. Het GCN en GS1 DataBar zullen worden gescand en verwerkt bij alle distributeurs in België en het Groothertogdom Luxemburg. De invoering van het GCN en GS1 Data- Bar verloopt onafhankelijk (maar wel als aanvulling) van de Coupon Data Pool. GS1 Belgilux en HighCo Data zullen geen uitgeversnummers meer toekennen met prefixen 981, 982 of 983 na 31 augustus De EAN-13 barcodes die de nummeringstructuren beginnende met 981, 982 en 983 op kortingbonnen weergeven, zullen niet langer aan de kassa s gescand worden vanaf 1 december 2013 voor wat betreft de gepersonaliseerde bonnen en vanaf 1 september 2014 voor de niet-gepersonaliseerde bonnen. Wat verandert voor de kortingbonuitgever? De kortingbonuitgever moet in staat zijn het GCN te verwerken in het eigen promotie beheersysteem. De uitgever van kortingbonnen of dienstverlener die instaat voor de uitwerking van de kortingbon moet het GCN kunnen samenstellen. Dit komt neer op het samenbrengen van de gegevens: GCN deel 1, GCN deel 2 (perso code /reeksnummer indien van toepassing) en waarde van de bon, voor weergave in de GS1 DataBar Expanded Stacked. GS1 Belgilux zal de uitgevers inlichten over beschikbare software op de markt. 8

9 Wat niet verandert voor de kortingbonuitgever De uitgever van kortingbonnen zal zijn kortingbonnummers (in de vorm van een GCN) nog steeds ontvangen via de Coupon Data Pool van GS1 Belgium & Luxembourg of via het Extranet van Highco Data. Bij gepersonaliseerde kortingbonnen wordt het reeksnummer nog steeds toegekend door HighCo Data/het marketingbureau/het technisch platform of de kortingbonuitgever zelf. Nicolas Stuyckens Wie garandeert de uniciteit van het kortingbonummer? Vandaag en tot 31/08/2013 GS1 Belgium & Luxembourg Vanaf 01/09/2013 GS1 Belgium & Luxembourg Wie kent het kortingbonnummer toe? GS1 Belgium & Luxembourg en HighCo Data GS1 Belgium & Luxembourg en HighCo Data (uitsluitend via de GCN creator) Wie kent de perso-code toe voor de gepersonaliseerde bon? Hoe ziet het identificatienummer van de niet gepersonaliseerde kortingbon er uit? HighCo Data, het marketing bureau, het technisch platform, de kortingbonuitgever, Uitgeversnummer kortingbon HighCo Data, het marketing bureau, het technisch platform, de kortingbonuitgever, GS1 Global Company Prefix Welk type barcode verschijnt op de kortingbon? EAN-13 GS1 DataBar Expanded Stacked Waar wordt de waarde gecodeerd in de barcode? Waar bevindt zich de persocode op de gepersonaliseerde kortingbonnen? De waarde wordt gecodeerd op positie 10, 11 en 12 van de barcode. De waarde wordt gecodeerd d.m.v. AI (390X) en volgt deze meteen. (zie voorbeeld hierboven waarde 1 euro). 9

10 Forum 2013 GS1 Barcodes: 40 jaar jong! Rode draad doorheen Forum 2013 was de barcode, wiens rol nog lang niet is uitgespeeld. De GS1 barcode baant zich een weg in nieuwe sectoren, draagt bij tot betrouwbare digitale productinformatie voor de consument en het logistiek etiket blijft key voor een vlotte goederenontvangst en traceerbaarheid. Hebt u deze Forum 2013 editie gemist? Hier vindt u alvast een samenvatting van de hoogtepunten van de dag. Optimaliseer uw toeleveringsketen met het GS1 logistiek etiket en de EDI DESADV Drie logistieke managers gaven vervolgens krachtige argumenten waarom de SSCC standaard, Despatch Advice (DESADV) en EDI de onmisbare hoekstenen zijn van hun bestel- en verwerkingsprocessen. 2013: het jaar van de doorbraken! Vincent de Hertogh (Manager Supply Chain Strategy Delhaize) merkte op dat deze standaarden al lang vaste waarden zijn in de logistieke processen van Delhaize. Ongeveer 90% van alle leveranciers leveren de goederen aan samen met de elektronische verzendnota. Voorzitter Walter Goossens leidde het dagthema in en schetste de realisaties van het voorbije jaar. In 2013 zal de aandacht voornamelijk gaan naar de uitrol van het logistiek etiket en de elektronische verzendnota, de identificatie en verwerking van kortingbonnen met inzet van het GCN (Global Coupon Number) gekoppeld aan GS1 DataBar en de Coupon Data Pool, en tenslotte trustbox B2C als oplossing voor betrouwbare productinformatie aan de consument via mobiele applicaties. Daarnaast zullen andere projecten zoals de GDSN uitrol bij Colruyt en het geharmoniseerd datamodel voor de Belgische markt, de 100% alignering van de Order to Cash berichten, de traceerbaarheid in de gezondheidssector, GDSN in de Doe-Het-Zelf sector en de piloot voor de digitale kortingbon de volle aandacht van onze werkgroepen en medewerkers krijgen. Voor Walter Goossens (Supply Chain Manager Makro C&C) moeten nieuwe leveranciers die niet vertrouwd zijn met de GS1 standaarden, eerst de basis goed onder de knie krijgen vooraleer met de SSCC en EDI aan de slag te gaan: Eén van de meest voorkomende starterfouten zijn leveranciers die er ongeïnformeerd aan beginnen. De beste manier om dit te doen is de opleidingen van GS1 Belgilux te volgen. Zij zijn immers dé experts bij uitstek. 10

11 Bruno Claes (Directeur Commerciële administratie Carrefour) benadrukte de steeds terugkerende fouten in de logistieke etiketten, hetgeen een vlotte verwerking bij de goederenontvangst hindert. Alle interne betrokken partijen, gaande van distributie en databeheer tot facturatie, vinden het gebruik van Order 2 Cash zeer waardevol. Immers, het gebruik van EDI leidt tot een significante terugval van betwistingen met bedragen en bestellingen omdat de transactiegegevens eenduidig te controleren zijn. EDI zorgt ervoor dat kos- ten verbonden aan het opzoekwerk en overbodige papierbergen voortaan tot het verleden behoren. De aanwezige distributeurs stelden unaniem dat in de toekomst alle partners de gouden combinatie van SSCC met DESADV zouden moeten volgen: Tracht de elektronische gegevensstroom nauw op de fysieke goederenstroom af te stemmen en stel dit niet uit. Wie de GS1 standaarden gebruikt voegt gegarandeerd waarde toe aan de kernprocessen van zijn bedrijf. Speed docking in België Bart Proost (Logistic Manager Heinz Belgium) en Katrien Goemaere (Customer Service Manager Mars) stelden het concept Speed Docking voor alsook de wedstrijd die eraan verbonden is. Hiervoor verwijzen wij naar het artikel op pagina 19 tem 21 van deze Link. De rol van sociale en mobiele media Bieke Ilegems leidt het interview met vlnr Vincent de Hertogh, Bruno Claes en Walter Goossens Key note speaker Jo Caudron (Visionary & strategist in Digital Innovation DearMedia) hield een boeiende toespraak over How social & mobile media are changing the way we do business. De groei van de sociale en mobiele media is een realiteit. Zo zijn er vandaag bijna evenveel SIM kaarten als bewoners op onze wereldbol. 2 miljard mensen zijn verbonden met het Internet en 1,5 miljard hebben een Facebook acccount! Deze evolutie heeft ongetwijfeld een impact op het aankoopgedrag van de hedendaagse consument. Het steeds toenemend gebruik van de smartphone voor meer en betere productinformatie of prijsvergelijkingen speelt hierbij een belangrijke rol. 11

12 Jo Caudron Kevin Kail Kees Jacobs Nathalie Bekx Hoe kan de retailer grip krijgen op deze nieuwe situatie en hoe kan hij een winwin realiseren met de consument? Vandaag circuleren heel wat gegevens, de zogenaamde big data. Deze gegevens zijn afkomstig van heel diverse bronnen zoals Youtube, Twitter, Facebook, maar hoe kan men gegevens rond emoties en opinies structureren en groeperen in een database en vertalen naar een call to action? Volgens Jo Caudron ligt de oplossing eerder in small data. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld pertinente informatie communiceren op basis van de locatie waar de consument zich bevindt, zijn voorkeuren, sociale contacten, Samengevat kan men zeggen dat de consument in de digitale wereld in control is. Belangrijk is hem degelijke informatie te verlenen wanneer hij deze verwacht. Evoluties op korte termijn moeten niet overschat worden, maar deze op lange termijn moeten ook niet onderschat worden. Digitale productgegevens voor digitale consumenten Kees Jacobs (Principal Consultant Consumer Products & Retail Capgemini) mocht de spits afbijten van deze sessie met zijn presentatie rond het thema Hoe de online shopper 12

13 ervaring vergroten met digitale productinformatie. Vandaag is het consumentengedrag gelinkt aan meerdere distributiekanalen. Dit maakt het minder comfortabel voor fabrikanten en retailers. Via welk kanaal moeten zij ageren? Capgemini heeft hierover een rapport gepubliceerd Digital Shopper Relevancy, steunend op een enquête bij digitale shoppers. Capgemini onderscheidt 3 verschillende maturiteitsniveaus wanneer het gaat om communiceren van productinformatie: Joke Op den Acker basic, advanced en leader. Natuurlijk hanteert elk bedrijf hier zijn eigen mix, gelinkt aan de specifieke strategie. Zo gaan sommige bedrijven heel ver in het communiceren van bijvoorbeeld nutritionele informatie. Twee elementen kwamen heel duidelijk naar voor uit de enquête: er is een grote vraag naar kwalitatieve B2C gegevens en er bestaat een groot potentieel voor de GS1 standaarden op dit vlak. Datakwaliteit is cruciaal en de basis om het vertrouwen van de consument te winnen. Jan Somers Kevin Kail (CEO van epcsolutions) bracht een nieuwe kijk op het thema Wat kunnen distributeurs en merken met Apps?. Volgens hem kan de retailer heel wat geld en tijd besparen door de verwerking in het kassasysteem naar de smartphone van de consument te verplaatsen. Eén op de twee GSMs die vandaag verkocht worden is een smartphone. Deze groep consumenten zijn bijgevolg in staat om (scan) applicaties te downloaden, alsook gebruik te maken van NFC (near field communication) of mobile wallet applicaties zoals Passbook en Google Wallet, die hen in staat stellen aan de hand van de smartphone te betalen. Hedendaagse trends en technologische ontwikkelingen zoals deze zorgen ervoor dat deze visie in de toekomst wel eens zeer realistisch zou kunnen worden. Tijd voor retail en brands om hierop in te spelen, bijvoorbeeld via gebruik van de GS1 Belgilux oplossingen zoals trustbox B2C en Coupon Data Pool. Joke Op den Acker (GDSN Manager GS1 Belgilux) had vervolgens het privilege om trustbox B2C voor te stellen. Het globale platform GS1 Source biedt antwoord aan 3 actuele uitdagingen: online consistente merkinformatie, de EU verordening 1169/2011 omtrent voedingsinformatie voor de consument en de veeleisende consument die meer 13

14 Bieke Ilegems animeert het paneldebat met vlnr Franky Van Hamme, Pascal Van Laere, Peter Haegeman en Walter Goossens Alle foto s en presentaties online en betrouwbare productdata wil. GS1 trustbox is hier een lokale implementatie van, waarbij producenten productgegevens kunnen uploaden en valide om ze voor de consument online beschikbaar te stellen. Zie ook artikel op pagina 15 van deze Link. Nathalie Bekx (CEO Trendhuis) kwam de Fooddler app voorstellen die als eerste de trustbox B2C gegevens wil afnemen. Consumenten willen weten wat ze eten. trustbox B2C geeft hier een oplossing omdat het de mogelijkheid biedt om nutritionele informatie mee te geven aan de consument. Niet alle consumenten begrijpen deze informatie echter. Fooddler zag dit als een uitdaging en vertaalde deze complexe informatie naar gemakkelijk bruikbare en begrijpbare feel free levels. Dit is een uniek gepatenteerd vertaalsysteem gecreëerd met steun van de Vlaamse overheid. Voor meer informatie, zie Uit de getuigenissen van de panelleden werd duidelijk dat de nieuwe EU Verordening 1169/2011 belangrijke gevolgen heeft voor fabrikanten en retailers. Bedrijven die in de toekomst nog voedingsproducten online wensen te verkopen zullen vanaf december 2014 de consument op het internet beter moeten informeren over de inhoud van de producten (nutriënten, allergenen, gebruiksinstructies, etc.). De correctheid van deze data zal voor bedrijven de grootste uitdaging vormen. De consument zal ten alle tijden zowel digitaal, als op de fysieke verpakking over de juiste en meest recente productgegevens moeten kunnen beschikken. Voor de panelleden gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid. Fabrikanten zullen de nodige data op een correcte wijze ter beschikking moeten stellen van de retailers, terwijl retailers de verantwoordelijkheid hebben om de data op een transparante wijze aan te bieden aan de eindconsument. GS1 wenst haar leden bij te treden in deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid door haar bestaande B2B diensten uit te breiden. Het nieuwe trustbox B2C platform zorgt ervoor dat de nodige B2C informatie efficiënt en gestandaardiseerd uitgewisseld kan worden tussen handelspartners, zodat de consument toegang krijgt tot betrouwbare productinformatie, gevalideerd door de merkeigenaar. forum2013 Foto s David Plas Ter afronding werden Franky Van Hamme (VP Marketing & Innovation Alpro), Pascal Van Laere (Managing Director Campbell), Peter Haegeman (Chief Economist Comeos) en Walter Goossens (Voorzitter GS1 Belgilux) op het podium gevraagd voor een kort panelgesprek. 14

15 En toen was er trustbox B2C! Tijdens FORUM 2013 was het eindelijk zo ver: trustbox B2C, de nieuwe productdatabase van GS1 Belgium & Luxembourg, werd officieel en met veel trots voorgesteld aan het publiek. Omdat nog niet iedereen thuis is in de wondere wereld van deze productdatabase, volgt hierna een korte kennismaking voor dummies. Het WWW van trustbox B2C Wat? Het betreft de eerste Belgisch- Luxemburgse productdatabase waarbij merkeigenaars van voedingsproducten B2C verpakkingsinformatie (ingrediënten, nutriënten, allergenen, oorsprong, claims, etc.) online op een efficiënte en veilige manier met consumenten kunnen delen zonder de controle te verliezen. De productinformatie is namelijk pas online beschikbaar wanneer merkeigenaars deze valideren. Ook nadien blijven zij verantwoordelijk voor het up-to-date houden ervan. Waarom? Verpakkingsinformatie die je vandaag online vindt, is vaak onvolledig en weinig betrouwbaar. Trustbox B2C voorziet één centraal toegangspunt voor de merkeigenaar om verpakkingsinformatie eenmalig online in te geven. Hetzelfde geldt voor de ontvangers van de data (webshops, mobiele applicaties etc.), die niet bij elke merkeigenaar hoeven aan te kloppen om deze op te vragen. De troef van het systeem is dat de online consument kwaliteitsvolle, betrouwbare en up-to-date productinformatie krijgt, die rechtstreeks afkomstig is van de merkeigenaars. Trustbox B2C biedt daarnaast een efficiënte oplossing voor merkeigenaars en retailers om te voldoen aan de Europese regulering 1169/2011, die van kracht wordt op 13 december Wie? Trustbox B2C is een lokaal platform dat kadert in het globale initiatief GS1 Source, dat in de toekomst dergelijke lokale en regionale initiatieven met elkaar wil verbinden. Deze zullen communiceren aan de hand van gestandaardiseerde berichten en zullen zich aan een aantal spelregels (moeten) houden. Op deze manier wordt gewerkt aan een globale en betrouwbare productdatabase die consumenten wereldwijd in hun informatiebehoefte voorziet en daarnaast ook voldoet aan lokale en regionale wetgeving. Steffie Defreyne Bouw met ons mee aan betrouwbare productinformatie! Hoe? Door massaal in te tekenen op trustbox B2C, producten op te laden en te valideren zodat deze beschikbaar zijn voor de toekomstige data afnemers. De verschillende mogelijkheden voor het opladen van productinformatie zijn: de web User Interface, de excel template en in de (nabije) toekomst zal trustbox B2C ook vanuit GDSN data pools gevoed kunnen worden. Voor leden van GS1 Belgium & Luxembourg is de dienst inbegrepen in het algemeen lidmaatschap. Conclusie: Why wait? Start to validate! Voor meer informatie zie Om van start te gaan met trustbox B2C en mee te bouwen aan betrouwbare data: contacteer het datateam via Weet wat je eet! Dankzij trustbox B2C kan dit ook online Op 12 maart jl (tevens datum van Forum 2013) heeft GS1 Belgilux, in samenwerking met Xenarjo, invulling gegeven aan 2 pagina s uit een katern van de krant De Standaard over het onderwerp Eten & bewegen met het artikel Weet wat je eet! Dankzij trustbox B2C kan dit ook online. U kan een exemplaar opvragen via of downloaden via Download de gratis trustbox app in de Google Play store of de App store 15

16 DC Fresh 2 van Delhaize Succes dankzij nauwkeurige gegevensbehandeling Interview Eigenhandig demonstreert Supply Chain Manager Vincent de Hertogh van Delhaize hoe de orderpicking in het DC Fresh 2 van Delhaize in zijn werk gaat. Op de dag van ons bezoek is het tijdens de rondleiding binnen minder koud dan buiten, maar 'fresh' mag je toch letterlijk nemen. In een verwarmd kantoor geeft hij toelichting bij de werking en de achtergrond. De krat is de basisunit voor het vervoer van de verswaren van, naar en in het DC Fresh van Delhaize. Ze hebben verschillende afmetingen. Als ze te groot zijn, vervoer je vaak lucht, omdat de kratten niet goed gevuld zijn. Zijn ze te klein, dan is het ook niet meer zinvol. "Bij de mechanisatie van de stapelplaats maken we gebruik van een technologie die met de kratten een grote flexibiliteit toelaat. Zo besparen we tijd en drukken we de kosten," aldus Vincent de Hertogh. "We zijn tevreden over de flowprestaties van de installatie." Gestandaardiseerde dataoverdracht Het project DC Fresh 2 is in 2006 opgestart, in september 2007 begon de bouw, die precies twee jaar later klaar was en officieel in gebruik kon worden genomen. Op vond de opstart plaats: de stapelplaats gaat nu dus drie jaar mee. "Het succes is in hoofdzaak te danken aan het snelle receptieproces, dat op zijn beurt schatplichtig is aan een nauwkeurige gegevensbehandeling," licht Vincent de Hertogh toe. "Elke krat is uitgerust met een uniek nummer, de Global Returnable Asset Identifier (GRAI)." Die GRAI is de GS1 identificatiesleutel die elke logistieke drager individueel identificeert. "We kennen de inhoud van elke krat bij binnenkomst," vervolgt Vincent de Hertogh," dankzij een elektronisch bericht van de leverancier dat de levering voorafgaat. Die 'despatch advice' (DESADV) werkt eveneens volgens een GS1standaard die speciaal op onze vraag voor onze specifieke behoeften gecreëerd is." De derde schakel in het databeheer is de SSCC (Serial Shipping Container Code) voor de palletidentificatie, eveneens GS1 gestandaardiseerd. "Alle informatieoverdracht gebeurt op die manier via elektronische kanalen, inclusief houdbaarheidsdata, lotnummers, herkomst en traceerbaarheidsgegevens," verduidelijkt Vincent de Hertogh. De basis is de barcode, al zou een RFID-chip ook kunnen, maar vooralsnog bewijst de barcode, die net dit jaar veertig jaar bestaat, meer dan zijn nut. Correctheid geeft tijdswinst In het DC Fresh 2 van Delhaize gebeuren zo'n honderdtal leveringen per dag door in totaal een driehonderdtal leveranciers. "Het gebruik van de GS1 standaard DESADV is op ons aandringen honderd percent," verklaart Vincent de Hertogh. "Iedereen 16

17 De toekomst voorbereiden Toen de stapelplaats voor verswaren in Zellik te krap werd, drong een uitbreiding zich op. Met de gestage opkomst van kleinere convenience stores en dus meer kleinere colli's was de nood aan een andere aanpak in het nieuwe DC evident: DC Fresh 2 zou anders gebouwd worden dan Fresh 1. "Met het nieuwe DC bouwen we voor de toekomst en bereiden we ons voor op wat komen gaat," zegt Vincent de Hertogh, Supply Chain Manager bij Delhaize. "We willen meer producten en minder lucht vervoeren. Bovendien zijn de vervaldata van bepaalde verse producten erg kort soms slechts drie, vier dagen en dus moet de flow snel gaan." gebruikt ze en dat werkt prima. De elektronische informatie moet ook kloppen met de fysieke levering en dat is niet altijd even evident. Wij hebben dan ook interne opvolgingstools voor een automatische controle op de verkregen berichten." Ook informatie die er op het eerste gezicht structureel goed en correct uitziet, kan problemen geven. Snel interveniëren en automatisch terugzenden naar de leverancier laat toe om de fout te corrigeren nog vóór de vrachtwagen aan de loskaai komt. Bij de receptie gebeuren voorts steekproefgewijs fysieke controles die niet elektronisch op de werkvloer kunnen, zoals inzake temperatuur, juistheid van het product en kwaliteit. Hét grote doel is tijdswinst. "Producten met korte houdbaarheid, die we nauwelijks stockeren en snel weer buitenwerken, moeten het van een snelle flow hebben. Fouten vertragen enorm en retour naar de leverancier al helemaal. Ik ben blij vast te stellen dat tegenwoordig tot 97% van de informatie via de GS1 standaarden correct is. Er kunnen door IT-haperingen links of rechts altijd foutjes gebeuren, maar op zich is dat een prima score. GS1 heeft ook geholpen door de leveranciers te leren hoe ze de standaarden moeten toepassen." Vraag om meer Het systeem van DC Fresh 2 werkt zo goed, dat de roll-out van de DESADV ook in de andere stapelplaatsen van Delhaize zal gebeuren. "Intussen passen we het systeem al toe in 90% van onze versproducten. Door de rotatie met buitenlandse leveranciers is het in fruit en groenten iets moeilijker, maar ook daar zitten we toch al aan 70%; enkele veilingen kunnen er intussen eveneens al mee overweg. Wanneer binnenkort DC Fresh 3 opstart, zal ook daar de volledige scope fruit en groenten in het DESADV-systeem worden meegenomen," is bij Vincent de Hertogh toekomstgericht te horen. Heikel punt is soms de leveranciers te kunnen overtuigen van de meerwaarde. "Voor bepaalde productcategorieën lijkt het nut minder evident. Ik denk aan kleine leveranciers met veel in/out-producten of voor seizoensartikelen. Dan rijst al snel de vraag of de opstart van het systeem voor een kortere tijd of voor slechts enkele referenties wel de moeite loont," weegt Vincent de Hertogh af. "De eigen interne processen aanpassen is immers een opdracht die een bepaalde inspanning vergt." GS1 baant mee de weg om zo veel mogelijk spelers retailers, wholesa- 17

18 Asset management "Dankzij de combinatie van de SSCC en de GRAI weet Delhaize altijd de link te leggen tussen elke krat in het goederentransport en de despatch advice van de leverancier. "Tevens hebben we altijd een gedetailleerd overzicht van waar elke krat met welke inhoud zich precies bevindt, van bij de leverancier tot in de winkel," vertelt Vincent de Hertogh, Supply Chain Manager bij Delhaize. "Door te forecasten op de noden kunnen we leveranciers kratten laten afnemen volgens de noden van hun leveringen. De kratten draaien meer dan 18 beurten per jaar gemiddeld, wat een hoge optimalisatiegraad is. Een aantal kratten draait immers alleen in piekperiodes mee in het verloop, maar telt wel mee in het gemiddelde; sommige kratten draaien zelfs twee rotaties per week." lers en leveranciers te overtuigen om mee in het systeem te stappen. "Wij stellen alleszins het gebruik van kratten met uniek nummer verplicht," benadrukt Vincent de Hertogh. "We winnen er plaats mee in de transporten en we hebben het unieke nummer nodig om te weten wat we transporteren. 60% van de kratten zijn volle kratten die van de leverancier doorgaan naar de winkels; 40% zijn bereide kratten, waarin orderpicking gebeurt van verschillende producten voor kleinere leveringseenheden. De informatie over wat de krat bevat, blijft aan de krat gelinkt." J.H. Verbanck Logistiek etiket en complexe palletten Na 4 maand onderhandelen bereikten BABM en COMEOS begin dit jaar binnen het ECR platform een akkoord omtrent het etiketteren van gestapelde en halve palletten. Aan de bestaande regels voor uniforme en mixed palletten werd niets gewijzigd, deze blijven de algemene regel. Voor een betere efficiëntie in de logistieke keten zijn er nu ook duidelijke afspraken voor het SSCC labelen van halve en gestapelde palletten. Foto s Dieter Paternoster Voor alle details van deze nieuwe en ook de bestaande etiketteringsrichtlijnen, verwijzen wij naar 18

19 Interview Eerste Belgisch kampioenschap Speed Docking Kan het laden en lossen op de distributiecentra sneller en efficiënter? Wat is beter om dat uit te zoeken dan een competitie! In Nederland gaf Mars de aanzet, bij ons nemen Mars, Heinz, Bavaria, Biscuits Delacre, D.E Master Blenders 1753, Nestlé en Unilever het idee nu over. Katrien Goemaere, Customer Service Manager supply chain bij Mars, en Bart Proost, Logistic Manager bij Heinz, geven uitleg. De Nederlanders hebben het ons voorgedaan. Goemaere & Proost: Inderdaad, twee jaar geleden heeft Mars in Nederland het initiatief genomen om voor de eerste keer een wedstrijd in Speed Docking te organiseren. In België nemen we de opzet van dat Nederlands kampioenschap nu volledig over, met dezelfde spelregels en metingen. Het gaat er in het kampioenschap om wie de tijd dat vrachtwagens die goederen op het distributiecentrum leveren, op het terrein van de retailer of de wholesaler doorbrengen, het kortst kan krijgen. Aan de hand van de boordcomputer van de vrachtwagen registreren we wanneer de vrachtwagen het terrein oprijdt, en ook het moment dat hij weer wegrijdt. Is een vrachtwagen niet helemaal vol, dan worden de geregistreerde gegevens omgerekend, zodat een eerlijke vergelijking mogelijk is. Leuk en interactief Waarom kiest u voor een wedstrijd formule? Goemaere & Proost: Het doel van de actie is: de hele keten versnellen. Daarbij willen we alle partijen triggeren om hun steentje bij te dragen om dat doel ter bereiken. Versnellen ligt dicht in de buurt van 'de eerste zijn' en het appelleert aan het fungehalte. We willen alle mensen op de werkvloer bereiken, waarbij uitvoerende mensen net zo belangrijk zijn als het management. Voorts willen we graag dat de uitwisseling die tot verbetering moet leiden, op een leuke, interactieve manier gebeurt. In Nederland is men er dankzij de wedstrijd vorig jaar in geslaagd om de verblijftijden van de vrachtwagens met liefst 33% te verkorten. In België hopen we minstens op een soortgelijke reductie. In een wedstrijd zijn vaak prijzen te winnen... Goemaere & Proost: In de onze ook! De wedstrijd duurt tien weken van 18 maart tot 25 mei 2013 en in die periode zijn er elke week prijzen te winnen. De eindwinnaar krijgt op het slotevent van 3 juni nog eens een 19

20 atrien Goemaere en Bart Proost, foto: David Plas hoofdprijs, zowel het management als de mensen op de werkvloer. De hoofdprijs voor het management is een expert work-shop aangeboden door Caroz. Omdat het verder om verrassingsprijzen gaat, kunnen we nog niet vertellen wat er te behalen valt... Waarom spreekt u bewust over 'verblijftijden'? Goemaere & Proost: De term 'wachttijden' willen we vermijden, omdat die de negatieve bijklank heeft van iets dat 'nog niet klaar' is. We kiezen bewust voor 'verblijftijden', omdat het echt letterlijk gaat om de tijd dat de vrachtwagen op het terrein van het distributiecentrum verblijft, waarin 'wachten' soms een onvermijdelijk onderdeel vormt, maar het is ons niet te doen om het vingerwijzen van processen, maar om het zoeken naar mogelijkheden tot optimalisatie van het hele traject. Wachttijd kan daarvan soms een stukje zijn, maar is niet het hele probleem op zich. We moeten het totale pakket bekijken en de focus leggen op waar verbetering en optimalisatie mogelijk zijn. Samenwerking bevorderen Wie doet allemaal mee aan het kampioenschap? Goemaere & Proost: Logistiek draait om het tijdig in de winkel krijgen van Caroz verzamelt en verwerkt de data Hoe gebeurt die dataverzameling en -verwerking? "Geavanceerde boordcomputers registreren wekelijks de verblijftijden van de vrachtwagens bij de verschillende distributiecentra," legt Wouter Clermonts, consultant bij Caroz, uit. "Als onafhankelijke partij verzamelen wij de gegevens namens de fabrikanten. Door grondige analyse van de verkregen Master Data-file kunnen de weekwinnaars en eindwinnaar worden bepaald." Wat valt al te leren uit de resultaten in Nederland? "Ze geven inzicht in waar zoal verbetering mogelijk is. Fabrikanten, vervoerders en klanten (retail en groothandel) pakken samen de handschoen op. Drie belangrijke lessen uit Nederland zijn: (1) volle vrachtwagens bestellen versnelt het proces van de goederenontvangst enorm (bigger); (2) de voorspelbaarheid van de aankomsttijd op het distributiecentrum is cruciaal (better); (3) responsiviteit en duidelijke afspraken stroomlijnen het ontvangstproces (faster)." Caroz treedt ook als prijzensponsor op? "Wij bieden de eindwinnaar graag ondersteuning aan bij de verdere optimalisatie van het goederenontvangstproces. Op basis van interviews en data-analyses brengen we de huidige situatie overzichtelijk in kaart. Vervolgens definiëren we verschillende kritische prestatie-indicatoren en rapporteren we onze bevindingen. Die lichten we toe tijdens een interactieve workshop, waarbij we ook onze aanbevelingen presenteren. Tot slot blikken we samen vooruit op de toekomst." 20

Trustbox De tijd begint te dringen!

Trustbox De tijd begint te dringen! Trustbox De tijd begint te dringen! Op 13 december 2014 (op z n Amerikaans: 12-13-14!) wordt de Europese verordening EU 1169/2011 voor the provision of food information to consumers van kracht. Die legt

Nadere informatie

be/winkelen Hoe shop jij in de toekomst?

be/winkelen Hoe shop jij in de toekomst? 4 digitaal winkelen 10 online shoppen 12 lokaal winkelen Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/winkelen Hoe shop jij in de toekomst? nr. 3 - Maart 2012 Meer

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website

ALEXANDER DE CROO Het is een bijzonder boeiende tijd wat digitale ontwikkelingen betreft. Drempels. Identiteit Geen toekomst zonder website DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK EEN WEB VOL OPPORTUNITEITEN MAART 2015 Patrick Marck Troeven genoeg om te slagen, maar

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

Profile. de fietsspecialist. combineert het beste van on- en offline. pag. 8. 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten

Profile. de fietsspecialist. combineert het beste van on- en offline. pag. 8. 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten nr.2 2012 4,95 pag. 8 Profile de fietsspecialist combineert het beste van on- en offline 7 tips om uw online zichtbaarheid te vergroten Biedt Facebook commerciële kansen? 6 12 16 Sloggies.nl: snelheid

Nadere informatie

Het collaboratieve white paper van de direct marketing

Het collaboratieve white paper van de direct marketing Het collaboratieve white paper van de direct marketing 15 experts delen hun kennis, mening en ervaringen Eerste editie: mei 2012 DIRECT MARKETING EXPERTS WHITEPAPER 2012 1 Inleiding De continue digitale

Nadere informatie

Raffinaderij Heide kiest Ctac als beheerder van haar complexe SAP omgeving

Raffinaderij Heide kiest Ctac als beheerder van haar complexe SAP omgeving CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Jaargang 13 Nummer 2 november 2011 Hosting aus Holland

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware mei 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 2 BI & analytics Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot Realtime analytics Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware cio

Nadere informatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie SPOTLIGHT Distributeur audiovisuele apparatuur FACE kiest voor ifacto Distri+ KEYNOTE Waar ligt de echte toegevoegde waarde van going digital? SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie INHOUD

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx

Nadere informatie

De supply chain van 2020. Zijn webshops de beste winkeliers? Location based marketing. Bosch Power Tools eerste webshop

De supply chain van 2020. Zijn webshops de beste winkeliers? Location based marketing. Bosch Power Tools eerste webshop E-commerce Eurogroup Consulting Magazine 2014 De supply chain van 2020 Zijn webshops de beste winkeliers? Location based marketing Bosch Power Tools eerste webshop Retailer en fabrikant: werk samen om

Nadere informatie

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker Expert aan het woord Ronnie Overgoor, internetcowboy expert pagina 8 Schiefer Lighting Lampen voor de professionele gebruiker interview pagina 17 Uitgelicht King Liquiditeitsprognose uitgelicht pagina

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD?

magazine NIEUWE KLANT = ZILVER TROUWE KLANT = GOUD DE DO'S EN DON'TS VAN KLANTBEHOUD HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? Jaargang 3 nr.2 magazine HOE ZET U E-MAIL- MARKETING IN VOOR KLANTBEHOUD? BEZORG UW KLANT VERTROUWD GEVOEL DE ZEVEN GEBODEN VAN KLANTBEHOUD DE BOUWSTENEN VOOR EEN STEVIGE KLANTRELATIE TERUGBLIK OP DE E-COMMERCE

Nadere informatie