GS1 Belgilux Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GS1 Belgilux Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar"

Transcriptie

1 GS1 Belgilux Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar Versie Mei 2013 GS1 The global language of business 1

2 Inhoudstafel 1. Waarom het GCN? Voor wie is dit document bestemd? Hoe zal men een n a t i o n a l e kortingbon identificeren aan de hand van een uniek nummer? Huidige situatie Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Situatie na 01/09/2013? Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen (toevoeging reeksnummer) Bijkomende verplichte informatie in de barcode Hoe kunnen we de uniciteit van het GCN garanderen : de rol van de GCN Creator? Wat is de GCN Creator? Hoe maakt de GCN Creator het GCN aan? Hoe wordt het GCN in de barcode vertaald? Wat is GS1 DataBar? Technische specificaties van GS1 DataBar De Application Identifiers (AI) Afmetingen van GS1 DataBar Expanded en GS1 DataBar Expanded Stacked Voor de mens leesbare tekst (= Human readable) Wanneer moet ik met alle aanpassingen in orde zijn? Migratieplan voor het GCN et GS1 DataBar Transitieperiode Uitvoering in de praktijk Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Implicaties Wat moet ik concreet doen?

3 1. Waarom het GCN? De Raad van Bestuur van GS1 Belgium & Luxembourg heeft, op voorstel van het Barcode Comité, beslist om een nieuwe identificatiestructuur voor kortingbonnen te introduceren. Deze nieuwe internationale oplossing dient om meerdere types van nationale bonnen, in omloop op de Belgische en Luxemburgse markten, te identificeren (papieren bonnen, internet bonnen, digitale bonnen, zowel gepersonaliseerde als niet-gepersonaliseerde). Concreet zullen vanaf 1 september 2014 alle nationale kortingbonnen verplicht geïdentificeerd worden aan de hand van het Global Coupon Number (GCN). Deze nieuwe identificatiesleutel is per definitie internationaal uniek. De initiële vigerende Europese structuren (prefixen 981/981/983), voorgesteld in een EAN-13 barcode, zullen op termijn volledig plaatsruimen voor een nieuw type barcode: GS1 DataBar met het daarin opgenomen GCN. De redenen om de overstap te maken naar het GCN zijn veelvuldig: o Het GCN is de internationale GS1 structuur voor digitale kortingbonnen. o De Europese structuur die momenteel voor bonnen wordt aangewend heeft zijn limieten bereikt. Zo is de capaciteit van de prefixen bijna opgebruikt en de capaciteit van de referentienummers is in dit systeem beperkt tot 100, hetgeen niet langer beantwoordt aan de noden van de Belgische en Europese markten (eurozone). o De GCN structuur is specifiek nuttig in het kader van gepersonaliseerde kortingbonnen, die naast de code van de kortingbon ook de weergave van een gepersonaliseerde code vereist (momenteel weergegeven in een barcode van het type code 39 ). Op die manier kunnen de identificatienummers van de bon (GCN) en deze van de consument (perso code) in één unieke barcode worden verwerkt en kunnen deze gescand worden aan de kassa van het verkooppunt. 2. Voor wie is dit document bestemd? Dit document richt zich tot de kortingbonuitgevers die vanaf 01/09/2013 nationale kortingbonnen zullen uitgeven conform aan de GS1 standaarden. Deze informatie is zeker noodzakelijk voor het marketingdepartement dat de grafische vormgeving van de bon verzorgt, maar is evenzeer relevant voor de technische platformen (kortingbonnen via het internet), drukkers, distributeurs en clearing houses. Elke partij moet in staat zijn om deze nieuwe structuur te begrijpen, te beheren en uit te wisselen doorheen de volledige keten van de kortingbonuitgifte. De drukkerijen (inclusief printdiensten) en technische platformen moeten de nodige voorbereidingen en aanpassingen treffen om in staat te zijn de nieuwe GS1 DataBar barcodestructuur te begrijpen en deze te drukken conform de parameters die zijn vastgelegd in de GS1 General Specifications. 3

4 3. Hoe zal men een n atio na l e kortingbon identificeren aan de hand van een uniek nummer? 3.1. Huidige situatie Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Tot heden bestond de oplossing voor de identificatie van nationale kortingbonnen in het aanwenden van de Europese structuur, beginnende met prefixen 981, 982/983 (in functie van de aangegeven waarde van de bon). Het uitgeversnummer wordt toegekend door GS1 Belgium & Luxembourg of het clearing house dat zelf een GS1 prefix ontving van eerstgenoemde. Het referentienummer van de kortingbon, de opgegeven waarde ervan en het controlecijfer worden aangemaakt door de uitgever van de bon of de dienstenpartner die voor hiervoor werd aangesteld. Deze structuur is bedoeld voor nationale kortingbonnen uitgegeven in zones met een gemeenschappelijk valuta (monetaire zones). In het geval van de eurozone, wordt de capaciteit van de uitgeversnummers in onderling overleg tussen de lidstaten verdeeld. Prefix Issuer number Reference number Value in (1 Check digit decimal) 981 UUUU RR EE,E C Prefix Issuer number Reference number Value in (2 Check digit decimals) 982 UUUU RR E,EE C Prefix Issuer number Reference number Value in (2 Check digit decimals) 983 UUUU RR E,EE C Het kortingbonnummer wordt telkens vertaald in een gestandaardiseerde GS1 barcode, de EAN-13 (zie voorbeeld hieronder). Vanaf september 2014 zal deze structuur volledig verdwijnen van de Belgische en Luxemburgse markten en zal deze ook niet meer aanvaard worden in de Belgische en Luxemburgse distributie Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen In dit geval is de EAN-13 barcode steeds vergezeld van een niet-gestandaardiseerde code 39. Deze laatste identificeert de consument en wordt gescand door het clearing house (maar niet aan de kassa van het verkooppunt). 4

5 Code 39 (perso code) EAN-13 barcode (die de promotie identificeert) 3.2. Situatie na 01/09/2013? Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Zoals elke GS1 identificatiesleutel, wordt ook het Global Coupon Number opgebouwd op basis van het toegekende GS1 bedrijfsprefix (in dit geval aan de kortingbonuitgever). Hierop volgt het referentienummer van de bon en het controlecijfer. Deze worden toegekend en berekend door de GCN creator (zie punt 3.3). Opmerking: Indien de onderneming lid is van GS1 Belgium & Luxembourg, begint het prefix altijd met 54, zoals in het voorbeeld hieronder. 5

6 Het GCN wordt vertaald in een barcode van het type GS1 DataBar Expanded of Expanded Stacked (zie specificaties van dit type barcode in punt 4) : Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen (toevoeging reeksnummer) In het geval van gepersonaliseerde nationale kortingbonnen (bijvoorbeeld de e-coupon), wordt onmiddellijk na het eerste deel van het GCN een reeksnummer toegevoegd, die de consument identificeert. Dit nummer bestaat alleen maar uit cijfers en kan maximaal 12 tekens lang zijn (gegevensveld is van variabele lengte). Verder worden alle gegevens geïntegreerd in één enkele unieke barcode Bijkomende verplichte informatie in de barcode Naast de voor de mens leesbare waarde op de kortingbon, moet deze waarde ook rechtstreeks in de barcode worden gecodeerd, zodat ze automatisch aan de kassa van het verkooppunt kan worden afgelezen. Dit gebeurt aan de hand van AI(390X). Zie pagina 12 voor meer informatie hieromtrent Hoe kunnen we de uniciteit van het GCN garanderen : de rol van de GCN Creator? 6

7 Wat is de GCN Creator? De rol van GS1 bestaat erin om erop toe te zien dat de identificatiesleutels die wereldwijd worden gebruikt zowel uniek, eenduidig, internationaal als veilig zijn. Met de doelstelling om de uniciteit van het GCN (startend met een GS1 bedrijfsprefix) te garanderen, zal de GCN Creator, verbonden met de Coupon Data Pool en het Extranet van HighCo Data, unieke codes genereren voor de nationale kortingbonnen. Door de aanmaak van kortingbonnummers te centraliseren, worden tijdrovende procedures tussen alle partijen vermeden (zoals de controle op dubbele nummers) Hoe maakt de GCN Creator het GCN aan? Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbon o Stap 1 : De kortingbonuitgever identificeert zich in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data door gebruik te maken van zijn / haar User ID en paswoord (gelinkt aan het GLN 1 ). Op die manier wordt het GS1 bedrijfsprefix automatisch geïdentificeerd. Dit GS1 prefix wordt vervolgens overgemaakt aan de GCN creator, die de instructie krijgt om het Global Coupon Number (GCN) aan te maken. o Stap 2 : De GCN Creator voegt de referentiecode van de nationale kortingbon toe en archiveert direct hierna het GCN (deel 1) om de uniciteit van deze kortingbon te garanderen voor de respectievelijke uitgever. o Stap 3 : Het gecreëerde GCN wordt in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data opgenomen, waar alle informatie over de promotie aan het GCN wordt gekoppeld. o Stap 4 : De Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data communiceert het GCN aan de kortingbonuitgever. o Stap 5 : De kortingbonuitgever gebruikt het GCN in zijn promotionele actie of bezorgt die aan de ontwerper van de kortingbon 2. o Stap 6 indien van toepassing: de ontwerper van de kortingbon integreert het GCN (deel 1) en de waarde van de bon in de barcode (GS1 DataBar). Zie pagina 12 voor de best practices omtrent het weergeven van deze waarde. 1 GLN (Global Location Number) : of GS1 adresnummer, laat toe om een onderneming of organisatie (als legale entiteit) te identificeren. Het GLN wordt o.a. gebruikt om een legale structuur binnen de CDB of Coupon Data Pool te onderscheiden. 2 Ontwerper van de kortingbon: partij die gelast is met de aanmaak van de kortingbon en het drukken van de barcode ten behoeve van de kortingbonuitgever. Laatstgenoemde kan evenzeer de ontwerper van de kortingbon. 7

8 1 : Identificatie van de kortingbonuitgever op basis van het GLN KORTINGBON- UITGEVER GS1 CLOUD 1 1 GCN CREATOR 2 2 : Aanmaak van het GCN op basis van het GS1 bedrijfsprefix 3 : Communicatie van het GCN aan de CDP of het Extranet van HighCo 3 COUPON DATA POOL (CDP) EXTRANET HIGHCO DATA 4 : Communicatie van het GCN aan de kortingbonuitgever na aanmaak van zijn 4 promotionele gegevens. OF 4 KORTINGBON- UITGEVER 6 : Integratie van de gegevens (GCN + waarde) en bedrukking van de kortingbon. ONTWERPER VAN DE KORTINGBON 5 : Kortingbonuitgever 5 stuurt het GCN naar de ontwerper van de kortingbon 8

9 Gepersonaliseerde nationale kortingbon o Stap 1 : De kortingbonuitgever identificeert zich in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data door gebruik te maken van zijn / haar User ID en paswoord (gelinkt aan het GLN). Op die manier wordt het GS1 bedrijfsprefix automatisch geïdentificeerd. Dit GS1 prefix wordt vervolgens overgemaakt aan de GCN creator, die de instructie krijgt om het Global Coupon Number (GCN) aan te maken. o Stap 2 : De GCN Creator voegt de referentiecode van de nationale kortingbon toe en archiveert direct hierna het GCN (deel 1) om de uniciteit van deze kortingbon te garanderen voor de respectievelijke uitgever. o Stap 3 : Het gecreëerde GCN wordt in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data opgenomen, waar alle informatie over de promotie aan het GCN wordt gekoppeld. o Stap 4 : De Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data communiceert het GCN aan de kortingbonuitgever. o Stap 5 : Gelijktijdig creëert of vraagt de kortingbonuitgever het reeksnummer aan dat de consument identificeert (PERSO code). Deze WORDT NIET TOEGEKEND door de GCN Creator maar door de uitgever van de bon of de organisatie die voor deze opdracht werd aangesteld o Stap 6 : De uitgever van de bon stuurt het GCN en het reeksnummer (perso code) door naar de ontwerper van de kortingbon. o Stap 7 : De ontwerper van de kortingbon integreert het GCN (deel 1), het reeksnummer (perso code) en de waarde van de kortingbon in de barcode (GS1 DataBar). Zie pagina 12 voor de best practices omtrent het weergeven van deze waarde. 9

10 1 : Identificatie van de uitgever van de bon op basis van het GLN o KORTINGBON- UITGEVER 1 OF ou GCN CREATOR : Aanmaak van het GCN op basis van het GS1 bedrijfsprefix GS1 CLOUD 3: Communicatie van het GCN naar de CDP of het Extranet van HighCo Data COUPON DATA POOL 3 EXTRANET HIGHCO DATA 5 DERDE PARTIJ OF 5 5 : Aanvraag van het reeksnummer (dat de consument identificeert) voor bedrukking op de gepersonaliseerde bon NIET IN DE GCN CREATOR! 4 : Communicatie van het GCN naar de uitgever van de bon, na aanmaak van de promotionele gegevens 4 OF 4 KORTINGBON- UITGEVER 7 : Integratie van de gegevens (GCN + reeksnummer + waarde) en bedrukking van de kortingbon ONTWERPER VAN DE KORTINGBON 6 6 : Uitwisseling van het GCN, het reeksnummer (dat de consument identificeert) en de waarde van de bon 7 10

11 4. Hoe wordt het GCN in de barcode vertaald? 4.1. Wat is GS1 DataBar? GS1 DataBar is een standaard lineaire barcode die de eigenschap heeft (dit in tegenstelling tot de EAN-13 barcode) om het nummer van de kortingbon (GCN) weer te geven, maar ook attribuutgegevens zoals de geldigheidsdatum, de waarde van de bon,... Meer nog : deze barcode kan gedrukt worden op een zeer kleine oppervlakte die niet noodzakelijk groter is dan het formaat van een EAN-13 barcode gedrukt op een nominale grootte van 80% (met een X-dimensie van 0,264 mm). Deze barcode kan voor eenzelfde gebruikte oppervlakte meer informatie verwerken. In het kader van het GCN/GS1 DataBar project, zijn de versies GS1 DataBar Expanded (barcode onder links) en GS1 DataBar Expanded Stacked (barcode onder rechts) de aangewezen opties. Let wel: de Stacked versie is nog compacter en zodoende beter geschikt voor kleine kortingbonnen. (GS1 DataBar Expanded) (GS1 DataBar Expanded Stacked) 4.2. Technische specificaties van GS1 DataBar Dit gedeelte is bedoeld voor de solution providers, technische platformen, marketingagentschappen, drukkers en alle organisaties gelast met het omzetten en bedrukken van het GCN in de GS1 DataBar De Application Identifiers (AI) GS1 DataBar maakt gebruikt van de gestandardiseerde GS1 Application Identifiers. Deze standaard wordt samengesteld door de: 11

12 o Application Identifier Deze bestaat uit een getal van 2 tot 4 cijfers lang, die het soort en formaat van de gegegevensstring die erop volgt, identificeert en aankondigt. Voorbeeld : (255) (3900)001. de Application Identifier (255) geeft aan dat er een GCN zal volgen en de Application Identifier (3900) geeft aan dat hierna de waarde van de bon zal volgen. Opmerking over AI(390X) : Het vierde (uiterst rechtse) cijfer in deze Application Identifier geeft het aantal cijfers na de komma weer. Voorbeeld : (3902)745 komt overeen met een reductiewaarde van 7,45. Deze AI wordt normaal gebruikt voor het weergeven van het te betalen bedrag van een payment slip en heeft dan een maximale lengte van 15 tekens. Wanneer deze echter de waarde van een coupon weergeeft, gelden volgende best practices: De lengte van het dataveld is altijd 3 tekens. De waarde van X hangt af van het aantal decimalen. Als de waarde geen decimalen heeft, is X 0. Als de waarde 1 decimaal heeft, is X 1 enzo verder. Waarden hoger dan 9,99 kunnen slechts 1 decimaal hebben. Gebruik nooit onnodige nullen op het einde van het decimaal veld (bv. 0,50 is dus 0,5 of (3901)005). o Gegevensveld Het gegevensveld dat op de Application Identifier volgt, kan een vrije of vaste structuur hebben, zowel numeriek als alfanumeriek zijn en qua lengte vast of variabel zijn. Voorbeelden bij kortingbonnen: - Niet-gepersonaliseerd: (255) (3900)001 Het gegevensveld heeft een vaste structuur (GCN), is numeriek en heeft een vaste lengte (steeds 13 posities). - Gepersonaliseerd: (255) (3900)001: Het gegevensveld heeft een variabele structuur (GCN), is numeriek en heeft een veranderlijke lengte (13 tot 25 posities). Indien meerdere Application Identifiers en hun gegevensvelden achtereenvolgend worden voorgesteld (= concatenatie), moeten sommige regels gevolgd worden: - De technische vuistregel stelt dat het FNC1 scheidingsteken 3 moet gecodeerd worden op het einde van elk gegevensveld met variabele lengte, om de scanner aan te geven waar precies een gegevensveld overgaat in een volgend veld. Zo moet de FNC1 ook systematisch ingevoegd worden aan het einde van het GCN bij gepersonaliseerde kortingbonnen (aangezien dit gedeelte dient voor de weergave van een reeksnummer, dat een variabele lengte kan hebben). In het specifieke geval van het GCN (deel I en deel II), moet er steeds verplicht een scheidingsteken gebruikt worden, ongeacht of het om gepersonaliseerde kortingbonnen (met reeksnummer) of niet-gepersonaliseerde kortingbonnen (zonder reeksnummer) handelt. 3 Het scheidingsteken FNC1 van een GS1 DataBar wordt in de gecodeerde tekens aangeduid met <GS> (waarde in de ASCII-tabel = 29). 12

13 Voorbeelden : o (255) <GS> (3900)001 FNC1 o (255) <GS> (3900)001 FNC Afmetingen van GS1 DataBar Expanded en GS1 DataBar Expanded Stacked o De X-dimensie (= breedte van de dunste streep in de barcode) moet tussen 0,264 mm en 0,41 mm liggen. o Het is niet nodig om een bepaalde marge aan de uiteinden van de barcode te respecteren. Merk wel op dat het eerste en laatste component van de barcode uit spaties bestaat. o Elk segment in de barcode moet eenzelfde lengte hebben Voor de mens leesbare tekst (= Human readable) Onder de barcode moet een leesbaar gedeelte worden weergegeven. De tekens moeten altijd correct leesbaar zijn (type OCR-B) en duidelijk naar de barcode verwijzen. De Application Identifiers moeten altijd worden voorgesteld tussen haakjes om een manuele invoering mogelijk te maken indien de barcode zelf niet scanbaar is. 13

14 5. Wanneer moet ik met alle aanpassingen in orde zijn? 5.1. Migratieplan voor het GCN et GS1 DataBar Opdat alle betrokken partijen zich zouden kunnen aanpassen aan deze nieuwe structuur en de nieuwe barcode voor nationale kortingbonnen, heeft GS1 Belgium & Luxembourg samen met het Barcode comité (samengesteld door distributeurs en fabricanten) en de Raad van Bestuur een migratieplan uitgewerkt. Dit plan houdt rekening met de volgende aspecten: o De geldigheidsduur van de kortingbon o Het type kortingbon : o Niet-gepersonaliseerd o Gepersonaliseerd o Een tijdskader dat voldoende ruimte biedt om de systemen voor gegevensbeheer en interne processen (kassasystemen, systemen voor databeheer, software, ) aan te passen. Dit omvat het programmeren en testen van de nieuwe nummeringstructuur van de kortingbon (GCN) alsook het programmeren van de bedrukking van de nieuwe barcode (GS1 DataBar) Transitieperiode Definitie : het betreft hier de tijd die nodig is om te migreren van de bestaande EAN-13 structuur voor kortingbonnen naar de nieuwe GCN structuur in de GS1 DataBar. Aangezien gewone (niet-gepersonaliseerde) bonnen een veel langere geldigheid hebben dan gepersonaliseerde kortingbonnen, en de overgang naar GS1 Databar vooral kritisch is voor gepersonaliseerde bonnen, werd beslist om een onderscheid te maken tussen niet-gepersonaliseerde bonnen en gepersonaliseerde bonnen en wel als volgt: BELANGRIJK Aanvang van de transitieperiode voor alle nationale bonnen, zowel gepersonaliseerde als niet-gepersonaliseerde: 01/09/2013 Einde van de overgangsperiode voor gepersonaliseerde nationale bonnen: 30/11/2013 Einde van de overgangsperiode voor niet-gepersonaliseerde bonnen: 31/08/

15 NIET-GEPERSONALISEERDE NATIONALE BONNEN (maximaal één jaar geldig) GEPERSONALISEERDE BONNEN (maximaal drie maanden geldig) Voor 01/09/2013: Aanmaak van de EAN-13 structuur / of het GCN naargelang de vervaldatum op de kortingbon Voor 01/09/2013: Aanmaak van de EAN-13 structuur / of het GCN naargelang de vervaldatum op de kortingbon Vanaf 01/09/2013: Alleen het GCN wordt gegenereerd en gecodeerd in een GS1 DataBar. Alle distributeurs kunnen de GS1 DataBar scannen. Vanaf 01/09/2013: Alleen het GCN wordt gegenereerd en gecodeerd in een GS1 DataBar. Alle distributeurs kunnen de GS1 DataBar scannen. Zowel bonnen met enkel een EAN-13 OF enkel een GS1 DataBar worden geaccepteerd Zowel bonnen met enkel een EAN-13 OF enkel een GS1 DataBar worden geaccepteerd 30/11/2013: Einddatum voor gepersonaliseerde bonnen met een EAN perso code 01/12/2013: Alleen de gepersonaliseerde bonnen met het GCN gecodeerd in de GS1 DataBar 31/08/2014: Einddatum voor het gebruik van niet-gepersonaliseerde bonnen met een EAN-13 barcode 01/09/2014: Alleen de nietgepersonaliseerde bonnen met het GCN gecodeerd in de GS1 DataBar 15

16 5.3. Uitvoering in de praktijk Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Ik maak een gewone kortingbon aan die geldig is van 01/05/2013 tot 10/10/2013. Ik gebruik de huidige structuur (prefixen 981, 982 et 983) in een EAN-13 op de kortingbon. GELDIG VANAF 01/05/2013 Ik maak een gewone kortingbon aan die geldig is van 01/09/2013 tot 01/12/2013. Ik gebruik een GCN vertaald in een GS1 DataBar op de kortingbon. GELDIG VANAF 01/09/2013 Ik maak een gewone kortingbon aan die geldig is van 01/02/2013 tot 30/06/2015. De geldigheidsduur van deze kortingbon loopt tot na 31/08/2014. Ik gebruik de huidige structuur (prefixen 981, 982 et 983) in een EAN-13 die aan de kassa zal aanvaard worden tot 31/08/2014. GELDIG VAN 01/02/2013 tot 30/06/2015 SCANNEN BLIJFT MOGELIJK TOT 31/08/2014 Vóór 31/08/2014, rekening houdend met dezelfde gebruiksvoorwaarden voor de kortingbon, moet ik een nieuwe kortingbon creëren waarbij ik het GCN in een GS1 DataBar weergeef voor dezelfde promotie. Op die wijze is de scanning van de korting aan de kassa verzekerd. AANPASSEN VOOR 31/08/

17 5.3.2 Gepersonaliseerde kortingbonnen Ik maak een gepersonaliseerde kortingbon aan die geldig is van 15/08/2013 tot 29/09/2013. Ik gebruik de huidige structuur (prefixen 981, 982 et 983) in een EAN-13 en met een Code 39 (PERSO) op de kortingbon. GELDIG VANAF 15/08/ Ik maak een gepersonaliseerde kortingbon aan die geldig is van 01/09/2013 tot 13/10/2013. Ik gebruik een GCN vertaald in een GS1 DataBar op de kortingbon. GELDIG VANAF GELDIG 01/09/2013 VANAF 01/09/

18 5.4. Implicaties o Voor de aanvang van de transitieperiode moeten de kortingbonuitgevers de EAN- 13 of GS1 DataBar structuren en applicaties installeren en gebruiksklaar hebben, dit in functie van: o het type bon (niet-gepersonaliseerd of gepersonaliseerd) o de geldigheidsduur van de bon / de promotie in functie van de kritieke starten eindfasen in de transitieperiode o Indien de geldigheidsduur van de bon / de promotie het einde van de transitieperiode overschrijdt (bijvoorbeeld met een geldigheidsdatum vanaf 01/05/2013 en een geldigheidsduur van 2 jaar) en wanneer deze bon met een EAN-13 onmiddellijk op de markt wordt vrijgegeven, dient de uitgever de geldigheidsduur van de kortingbon met een EAN-13 te beperken en de aanmaak van dezelfde bon / promotie met GS1 DataBar te voorzien tijdens de migratieperiode. o GS1 Belgium & Luxembourg beveelt ten sterkste aan om dergelijke situaties zoveel mogelijk te vermijden. o Gedurende de transitieperiode mogen kortingbonuitgevers geen EAN-13 én GS1 DataBar simultaan op de kortingbon weergeven. In functie van de aangegeven vervaldatum (voor of na 01/09/2013), zal de kortingbon voorzien worden van hetzij een EAN-13 barcode hetzij een GS1 DataBar. o Gedurende de transitieperiode (voor de niet gepersonaliseerde van 01/09/2013 tot 31/08/2014 ; voor de gepersonaliseerde bonnen vanaf 01/09/2013 tot 30/11/2013) moeten de distributeurs steeds in staat zijn om beide types barcodes (EAN-13 en GS1 DataBar) te scannen. o Na de transitieperiode (voor de niet-gepersonaliseerde bonnen vanaf 01/09/2014 ; voor de gepersonaliseerde bonnen vanaf 01/12/2013), zal enkel GS1 DataBar aan de kassa gescand worden. BELANGRIJK! Nooit een EAN-13 en een GS1 DataBar barcode samen op een kortingbon drukken, zowel op niet-gepersonaliseerde als op gepersonaliseerde bonnen. 18

19 6. Wat moet ik concreet doen? Elke handelspartner in de keten van de kortingbon moet in staat zijn om de transitieperiode aan te vatten in de beste omstandigheden. Daartoe moet deze uitgerust en in staat zijn om: o de nieuwe GCN structuur te verwerken en te gebruiken o GS1 DataBar aan te maken (waarin het GCN gecodeerd wordt) o GS1 DataBar af te drukken o de gegevens over het GCN over te maken aan derden o in staat zijn om de gepersonaliseerde informatie van het GCN te linken indien het gaat om een gepersonaliseerde bon IK BEN EEN WAT MOET IK DOEN? - Solution provider De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat: o deze kan worden gecreëerd en vertaald in een GS1 DataBar o deze in een GS1 DataBar kan gescand worden o de informatie die deze bevat kan worden verwerkt o de informatie die deze bevat kan worden doorgestuurd AI (390X) programmeren zodat de waarde van de kortingbon kan gecodeerd worden. STUUR DE EERSTE TESTEN MET EEN GS1 DATABAR/GCN NAAR GS1 BELGIUM & LUXEMBOURG ZO SPOEDIG MOGELIJK - Kortingbonuitgever De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat het mogelijk is om: o de kortingbon aan te maken o de link te maken met de promotionele gegevens o de verzending / ontvangst van de gegevens die zij bevat (incluis de perso code) te verzekeren STUUR DE EERSTE TESTEN MET EEN GS1 DATABAR/GCN NAAR GS1 BELGIUM & LUXEMBOURG ZP SPOEDIG MOGELIJK - Marketingagentschap/technisch platform De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat het mogelijk is om: o de kortingbon aan te maken o de link te maken met de promotionele gegevens o de verzending / ontvangst van de informatie die zij bevat (inclusief de perso code) te verzekeren 19

20 o het GCN en zijn perso extensiecode te associëren teneinde de gegevens in de GS1 DataBar te coderen. AI (390X) programmeren zodat de waarde van de kortingbon exact kan gecodeerd worden. STUUR DE EERSTE TESTS MET EEN GS1 DATABAR/GCN NAAR GS1 BELGIUM & LUXEMBOURG ZO SPOEDIG MOGELIJK - Distributeur De scanning van GS1 DataBar aan de kassa programmeren. De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat het mogelijk wordt: o dat het kassasysteem het GCN kan herkennen en behandelen o om gegevens (inclusief de perso code) door te geven aan derde systemen AI (390X) programmeren zodat het mogelijk wordt om de waarde van de kortingbon te capteren. BEGIN ZO SPOEDIG MOGELIJK MET DE PROGRAMMERING - Clearing house De scanning van GS1 DataBar garanderen. De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat het mogelijk wordt om: o het GCN te herkennen in het clearingsysteem (met als doel de uitgever van de bon te identificeren). AI (390X) programmeren om de waarde van de bon correct te capteren. BEGIN ZO SPOEDIG MOGELIJK MET DE PROGRAMMERING - GS1 Belgium & Luxembourg De volgende gegevens verschaffen (op aanvraag): o Parameters inzake de GCN structuur o Technische parameters van GS1 DataBar Controles uitvoeren op de testen van solution providers. Trainingen geven aan ondernemingen op verzoek. Toezien op een goede follow-up van het project. Voorstellen doen voor wat betreft de werkwijze bij de aanmaak van het GCN (met als doel de uniciteit van de code te vrijwaren!). 20

21 ADRES OM TESTSTALEN NAAR TOE TE STUREN: GS1 Belgium & Luxembourg Barcodes support Koningsstraat 76, b Brussel 21

Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 2.0 september 2014

Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 2.0 september 2014 Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 2.0 september 2014 www.gs1belu.org The global language of business Inhoudstabel Algemene inleiding...

Nadere informatie

LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking

LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking Nummer 2013/1 1ste semester 2013 De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking LINK 2013/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76

Nadere informatie

Nummer 2012/1 1ste semester 2012. B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1

Nummer 2012/1 1ste semester 2012. B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1 Nummer 2012/1 1ste semester 2012 B2C dossier Forum 2012 GS1 DataBar & couponing Status Doe-Het-Zelf & Tuin CO 2 calculatoren LINK 2012/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 29, 1000 Brussel

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GS1 Barcodes & identificatie. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. GS1 Barcodes & identificatie. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg GS1 Barcodes & identificatie Connecting business creating value Er was eens Anno 1975 in een Brussels supermarkt. De heer en Mevrouw Peeters doen samen met hun beide kinderen de wekelijkse

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

CDB User Guide. JULY 2013 GS1 The global language of business

CDB User Guide. JULY 2013 GS1 The global language of business CDB User Guide JULY 2013 GS1 The global language of business Inhoudstafel Hoe deze handleiding gebruiken?... 4 Samenvatting... 4 1. Inloggen en uitloggen... 5 2. Taal wijzigen... 6 3. Toevoegen van een

Nadere informatie

TRUST YOUR LINK 2013/2 PRODUCT(DATA)? CAN CONSUMERS

TRUST YOUR LINK 2013/2 PRODUCT(DATA)? CAN CONSUMERS CAN CONSUMERS TRUST YOUR PRODUCT(DATA)? Nummer 2013/2 2de semester 2013 Dossier GS1 DataBar Trustbox event Supply Chain optimalisatie bij Carrefour Unamec en Medical Device LINK 2013/2 Colofon GS1 Belgium

Nadere informatie

Colofon. Save the dates

Colofon. Save the dates 1.000 bedrijven op trustbox! Nummer 2014/2 2de semester 2014 Carrefour en Colruyt gaan voor geharmoniseerde EDI berichten GCN verplicht vanaf 1 februari 2015 Delhaize zet historische stap met GDSN Meer

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing.

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing. Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks)

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv

Cadeaubonnen. <2013> Sage TML nv 23/05/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Part I Cadeaubon module 0 4 1 Installatie... cadeaubon module 5 Param eters... cadeaubon m odule 6 2 Cadeaubon... template 8 Cadeaubon... als betalingsm

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

LINK 2011/2. Belgium & Luxembourg

LINK 2011/2. Belgium & Luxembourg Belgium & Luxembourg Nummer 2011/2 Mei Juni Juli 2011 Afgiftekantoor: 1099 Brussel X P509305 Delhaize en Coca-Cola implementeren de e-factuur Lactalis kiest voor CDB De DIY en tuinsector gaan van start

Nadere informatie

Aangetekende zendingen: handleiding voor het drukken van streepjescodes

Aangetekende zendingen: handleiding voor het drukken van streepjescodes B E L G I A N P O S T S O L U T I O N S Aangetekende zendingen: handleiding voor het drukken van streepjescodes Deze brochure is geschikt voor elke klant die zelf de streepjescodes wil afdrukken voor aangetekende

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie

Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven

Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven DAVID Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven Sofie Van den Eynde FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA TIENSESTRAAT 41 B-3000

Nadere informatie

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Notitie Ontwerpaspecten BRP Deel 2 Betreft: Ontwerpaspecten BRP, deel 2 Van: Programma modernisering GBA Publicatiedatum: 17 september 2013 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Steering Committee over de Toekomst van de Betaalmiddelen SEPA Werkgroep Maart 2009 2/31 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Operationele start van SEPA

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek November 2013 Ten behoeve van Pilots Deponering Jaarrekening met Verklaring 1-1-2014 tot 30-6-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wat is XBRL?

Nadere informatie

Handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet"

Handleiding voor de toepassing Neerlegging van jaarrekeningen via internet Balanscentrale Handleiding voor de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet" Versie 4.1 De informatie opgenomen in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Op de website vind u alle nodige documenten.

Op de website vind u alle nodige documenten. Het BIPT heeft op 1 februari 2012 van de drie kabeloperatoren, die werkzaam zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de referentieaanbiedingen gekregen voor de volgende diensten: Doorverkoopaanbod van

Nadere informatie

6924/03 td 1 DG G II

6924/03 td 1 DG G II RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 februari 2003 (03.03) (OR. fr) 6924/03 SOC 103 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie