GS1 Belgilux Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GS1 Belgilux Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar"

Transcriptie

1 GS1 Belgilux Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar Versie Mei 2013 GS1 The global language of business 1

2 Inhoudstafel 1. Waarom het GCN? Voor wie is dit document bestemd? Hoe zal men een n a t i o n a l e kortingbon identificeren aan de hand van een uniek nummer? Huidige situatie Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Situatie na 01/09/2013? Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen (toevoeging reeksnummer) Bijkomende verplichte informatie in de barcode Hoe kunnen we de uniciteit van het GCN garanderen : de rol van de GCN Creator? Wat is de GCN Creator? Hoe maakt de GCN Creator het GCN aan? Hoe wordt het GCN in de barcode vertaald? Wat is GS1 DataBar? Technische specificaties van GS1 DataBar De Application Identifiers (AI) Afmetingen van GS1 DataBar Expanded en GS1 DataBar Expanded Stacked Voor de mens leesbare tekst (= Human readable) Wanneer moet ik met alle aanpassingen in orde zijn? Migratieplan voor het GCN et GS1 DataBar Transitieperiode Uitvoering in de praktijk Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Implicaties Wat moet ik concreet doen?

3 1. Waarom het GCN? De Raad van Bestuur van GS1 Belgium & Luxembourg heeft, op voorstel van het Barcode Comité, beslist om een nieuwe identificatiestructuur voor kortingbonnen te introduceren. Deze nieuwe internationale oplossing dient om meerdere types van nationale bonnen, in omloop op de Belgische en Luxemburgse markten, te identificeren (papieren bonnen, internet bonnen, digitale bonnen, zowel gepersonaliseerde als niet-gepersonaliseerde). Concreet zullen vanaf 1 september 2014 alle nationale kortingbonnen verplicht geïdentificeerd worden aan de hand van het Global Coupon Number (GCN). Deze nieuwe identificatiesleutel is per definitie internationaal uniek. De initiële vigerende Europese structuren (prefixen 981/981/983), voorgesteld in een EAN-13 barcode, zullen op termijn volledig plaatsruimen voor een nieuw type barcode: GS1 DataBar met het daarin opgenomen GCN. De redenen om de overstap te maken naar het GCN zijn veelvuldig: o Het GCN is de internationale GS1 structuur voor digitale kortingbonnen. o De Europese structuur die momenteel voor bonnen wordt aangewend heeft zijn limieten bereikt. Zo is de capaciteit van de prefixen bijna opgebruikt en de capaciteit van de referentienummers is in dit systeem beperkt tot 100, hetgeen niet langer beantwoordt aan de noden van de Belgische en Europese markten (eurozone). o De GCN structuur is specifiek nuttig in het kader van gepersonaliseerde kortingbonnen, die naast de code van de kortingbon ook de weergave van een gepersonaliseerde code vereist (momenteel weergegeven in een barcode van het type code 39 ). Op die manier kunnen de identificatienummers van de bon (GCN) en deze van de consument (perso code) in één unieke barcode worden verwerkt en kunnen deze gescand worden aan de kassa van het verkooppunt. 2. Voor wie is dit document bestemd? Dit document richt zich tot de kortingbonuitgevers die vanaf 01/09/2013 nationale kortingbonnen zullen uitgeven conform aan de GS1 standaarden. Deze informatie is zeker noodzakelijk voor het marketingdepartement dat de grafische vormgeving van de bon verzorgt, maar is evenzeer relevant voor de technische platformen (kortingbonnen via het internet), drukkers, distributeurs en clearing houses. Elke partij moet in staat zijn om deze nieuwe structuur te begrijpen, te beheren en uit te wisselen doorheen de volledige keten van de kortingbonuitgifte. De drukkerijen (inclusief printdiensten) en technische platformen moeten de nodige voorbereidingen en aanpassingen treffen om in staat te zijn de nieuwe GS1 DataBar barcodestructuur te begrijpen en deze te drukken conform de parameters die zijn vastgelegd in de GS1 General Specifications. 3

4 3. Hoe zal men een n atio na l e kortingbon identificeren aan de hand van een uniek nummer? 3.1. Huidige situatie Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Tot heden bestond de oplossing voor de identificatie van nationale kortingbonnen in het aanwenden van de Europese structuur, beginnende met prefixen 981, 982/983 (in functie van de aangegeven waarde van de bon). Het uitgeversnummer wordt toegekend door GS1 Belgium & Luxembourg of het clearing house dat zelf een GS1 prefix ontving van eerstgenoemde. Het referentienummer van de kortingbon, de opgegeven waarde ervan en het controlecijfer worden aangemaakt door de uitgever van de bon of de dienstenpartner die voor hiervoor werd aangesteld. Deze structuur is bedoeld voor nationale kortingbonnen uitgegeven in zones met een gemeenschappelijk valuta (monetaire zones). In het geval van de eurozone, wordt de capaciteit van de uitgeversnummers in onderling overleg tussen de lidstaten verdeeld. Prefix Issuer number Reference number Value in (1 Check digit decimal) 981 UUUU RR EE,E C Prefix Issuer number Reference number Value in (2 Check digit decimals) 982 UUUU RR E,EE C Prefix Issuer number Reference number Value in (2 Check digit decimals) 983 UUUU RR E,EE C Het kortingbonnummer wordt telkens vertaald in een gestandaardiseerde GS1 barcode, de EAN-13 (zie voorbeeld hieronder). Vanaf september 2014 zal deze structuur volledig verdwijnen van de Belgische en Luxemburgse markten en zal deze ook niet meer aanvaard worden in de Belgische en Luxemburgse distributie Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen In dit geval is de EAN-13 barcode steeds vergezeld van een niet-gestandaardiseerde code 39. Deze laatste identificeert de consument en wordt gescand door het clearing house (maar niet aan de kassa van het verkooppunt). 4

5 Code 39 (perso code) EAN-13 barcode (die de promotie identificeert) 3.2. Situatie na 01/09/2013? Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Zoals elke GS1 identificatiesleutel, wordt ook het Global Coupon Number opgebouwd op basis van het toegekende GS1 bedrijfsprefix (in dit geval aan de kortingbonuitgever). Hierop volgt het referentienummer van de bon en het controlecijfer. Deze worden toegekend en berekend door de GCN creator (zie punt 3.3). Opmerking: Indien de onderneming lid is van GS1 Belgium & Luxembourg, begint het prefix altijd met 54, zoals in het voorbeeld hieronder. 5

6 Het GCN wordt vertaald in een barcode van het type GS1 DataBar Expanded of Expanded Stacked (zie specificaties van dit type barcode in punt 4) : Gepersonaliseerde nationale kortingbonnen (toevoeging reeksnummer) In het geval van gepersonaliseerde nationale kortingbonnen (bijvoorbeeld de e-coupon), wordt onmiddellijk na het eerste deel van het GCN een reeksnummer toegevoegd, die de consument identificeert. Dit nummer bestaat alleen maar uit cijfers en kan maximaal 12 tekens lang zijn (gegevensveld is van variabele lengte). Verder worden alle gegevens geïntegreerd in één enkele unieke barcode Bijkomende verplichte informatie in de barcode Naast de voor de mens leesbare waarde op de kortingbon, moet deze waarde ook rechtstreeks in de barcode worden gecodeerd, zodat ze automatisch aan de kassa van het verkooppunt kan worden afgelezen. Dit gebeurt aan de hand van AI(390X). Zie pagina 12 voor meer informatie hieromtrent Hoe kunnen we de uniciteit van het GCN garanderen : de rol van de GCN Creator? 6

7 Wat is de GCN Creator? De rol van GS1 bestaat erin om erop toe te zien dat de identificatiesleutels die wereldwijd worden gebruikt zowel uniek, eenduidig, internationaal als veilig zijn. Met de doelstelling om de uniciteit van het GCN (startend met een GS1 bedrijfsprefix) te garanderen, zal de GCN Creator, verbonden met de Coupon Data Pool en het Extranet van HighCo Data, unieke codes genereren voor de nationale kortingbonnen. Door de aanmaak van kortingbonnummers te centraliseren, worden tijdrovende procedures tussen alle partijen vermeden (zoals de controle op dubbele nummers) Hoe maakt de GCN Creator het GCN aan? Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbon o Stap 1 : De kortingbonuitgever identificeert zich in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data door gebruik te maken van zijn / haar User ID en paswoord (gelinkt aan het GLN 1 ). Op die manier wordt het GS1 bedrijfsprefix automatisch geïdentificeerd. Dit GS1 prefix wordt vervolgens overgemaakt aan de GCN creator, die de instructie krijgt om het Global Coupon Number (GCN) aan te maken. o Stap 2 : De GCN Creator voegt de referentiecode van de nationale kortingbon toe en archiveert direct hierna het GCN (deel 1) om de uniciteit van deze kortingbon te garanderen voor de respectievelijke uitgever. o Stap 3 : Het gecreëerde GCN wordt in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data opgenomen, waar alle informatie over de promotie aan het GCN wordt gekoppeld. o Stap 4 : De Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data communiceert het GCN aan de kortingbonuitgever. o Stap 5 : De kortingbonuitgever gebruikt het GCN in zijn promotionele actie of bezorgt die aan de ontwerper van de kortingbon 2. o Stap 6 indien van toepassing: de ontwerper van de kortingbon integreert het GCN (deel 1) en de waarde van de bon in de barcode (GS1 DataBar). Zie pagina 12 voor de best practices omtrent het weergeven van deze waarde. 1 GLN (Global Location Number) : of GS1 adresnummer, laat toe om een onderneming of organisatie (als legale entiteit) te identificeren. Het GLN wordt o.a. gebruikt om een legale structuur binnen de CDB of Coupon Data Pool te onderscheiden. 2 Ontwerper van de kortingbon: partij die gelast is met de aanmaak van de kortingbon en het drukken van de barcode ten behoeve van de kortingbonuitgever. Laatstgenoemde kan evenzeer de ontwerper van de kortingbon. 7

8 1 : Identificatie van de kortingbonuitgever op basis van het GLN KORTINGBON- UITGEVER GS1 CLOUD 1 1 GCN CREATOR 2 2 : Aanmaak van het GCN op basis van het GS1 bedrijfsprefix 3 : Communicatie van het GCN aan de CDP of het Extranet van HighCo 3 COUPON DATA POOL (CDP) EXTRANET HIGHCO DATA 4 : Communicatie van het GCN aan de kortingbonuitgever na aanmaak van zijn 4 promotionele gegevens. OF 4 KORTINGBON- UITGEVER 6 : Integratie van de gegevens (GCN + waarde) en bedrukking van de kortingbon. ONTWERPER VAN DE KORTINGBON 5 : Kortingbonuitgever 5 stuurt het GCN naar de ontwerper van de kortingbon 8

9 Gepersonaliseerde nationale kortingbon o Stap 1 : De kortingbonuitgever identificeert zich in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data door gebruik te maken van zijn / haar User ID en paswoord (gelinkt aan het GLN). Op die manier wordt het GS1 bedrijfsprefix automatisch geïdentificeerd. Dit GS1 prefix wordt vervolgens overgemaakt aan de GCN creator, die de instructie krijgt om het Global Coupon Number (GCN) aan te maken. o Stap 2 : De GCN Creator voegt de referentiecode van de nationale kortingbon toe en archiveert direct hierna het GCN (deel 1) om de uniciteit van deze kortingbon te garanderen voor de respectievelijke uitgever. o Stap 3 : Het gecreëerde GCN wordt in de Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data opgenomen, waar alle informatie over de promotie aan het GCN wordt gekoppeld. o Stap 4 : De Coupon Data Pool of het Extranet van HighCo Data communiceert het GCN aan de kortingbonuitgever. o Stap 5 : Gelijktijdig creëert of vraagt de kortingbonuitgever het reeksnummer aan dat de consument identificeert (PERSO code). Deze WORDT NIET TOEGEKEND door de GCN Creator maar door de uitgever van de bon of de organisatie die voor deze opdracht werd aangesteld o Stap 6 : De uitgever van de bon stuurt het GCN en het reeksnummer (perso code) door naar de ontwerper van de kortingbon. o Stap 7 : De ontwerper van de kortingbon integreert het GCN (deel 1), het reeksnummer (perso code) en de waarde van de kortingbon in de barcode (GS1 DataBar). Zie pagina 12 voor de best practices omtrent het weergeven van deze waarde. 9

10 1 : Identificatie van de uitgever van de bon op basis van het GLN o KORTINGBON- UITGEVER 1 OF ou GCN CREATOR : Aanmaak van het GCN op basis van het GS1 bedrijfsprefix GS1 CLOUD 3: Communicatie van het GCN naar de CDP of het Extranet van HighCo Data COUPON DATA POOL 3 EXTRANET HIGHCO DATA 5 DERDE PARTIJ OF 5 5 : Aanvraag van het reeksnummer (dat de consument identificeert) voor bedrukking op de gepersonaliseerde bon NIET IN DE GCN CREATOR! 4 : Communicatie van het GCN naar de uitgever van de bon, na aanmaak van de promotionele gegevens 4 OF 4 KORTINGBON- UITGEVER 7 : Integratie van de gegevens (GCN + reeksnummer + waarde) en bedrukking van de kortingbon ONTWERPER VAN DE KORTINGBON 6 6 : Uitwisseling van het GCN, het reeksnummer (dat de consument identificeert) en de waarde van de bon 7 10

11 4. Hoe wordt het GCN in de barcode vertaald? 4.1. Wat is GS1 DataBar? GS1 DataBar is een standaard lineaire barcode die de eigenschap heeft (dit in tegenstelling tot de EAN-13 barcode) om het nummer van de kortingbon (GCN) weer te geven, maar ook attribuutgegevens zoals de geldigheidsdatum, de waarde van de bon,... Meer nog : deze barcode kan gedrukt worden op een zeer kleine oppervlakte die niet noodzakelijk groter is dan het formaat van een EAN-13 barcode gedrukt op een nominale grootte van 80% (met een X-dimensie van 0,264 mm). Deze barcode kan voor eenzelfde gebruikte oppervlakte meer informatie verwerken. In het kader van het GCN/GS1 DataBar project, zijn de versies GS1 DataBar Expanded (barcode onder links) en GS1 DataBar Expanded Stacked (barcode onder rechts) de aangewezen opties. Let wel: de Stacked versie is nog compacter en zodoende beter geschikt voor kleine kortingbonnen. (GS1 DataBar Expanded) (GS1 DataBar Expanded Stacked) 4.2. Technische specificaties van GS1 DataBar Dit gedeelte is bedoeld voor de solution providers, technische platformen, marketingagentschappen, drukkers en alle organisaties gelast met het omzetten en bedrukken van het GCN in de GS1 DataBar De Application Identifiers (AI) GS1 DataBar maakt gebruikt van de gestandardiseerde GS1 Application Identifiers. Deze standaard wordt samengesteld door de: 11

12 o Application Identifier Deze bestaat uit een getal van 2 tot 4 cijfers lang, die het soort en formaat van de gegegevensstring die erop volgt, identificeert en aankondigt. Voorbeeld : (255) (3900)001. de Application Identifier (255) geeft aan dat er een GCN zal volgen en de Application Identifier (3900) geeft aan dat hierna de waarde van de bon zal volgen. Opmerking over AI(390X) : Het vierde (uiterst rechtse) cijfer in deze Application Identifier geeft het aantal cijfers na de komma weer. Voorbeeld : (3902)745 komt overeen met een reductiewaarde van 7,45. Deze AI wordt normaal gebruikt voor het weergeven van het te betalen bedrag van een payment slip en heeft dan een maximale lengte van 15 tekens. Wanneer deze echter de waarde van een coupon weergeeft, gelden volgende best practices: De lengte van het dataveld is altijd 3 tekens. De waarde van X hangt af van het aantal decimalen. Als de waarde geen decimalen heeft, is X 0. Als de waarde 1 decimaal heeft, is X 1 enzo verder. Waarden hoger dan 9,99 kunnen slechts 1 decimaal hebben. Gebruik nooit onnodige nullen op het einde van het decimaal veld (bv. 0,50 is dus 0,5 of (3901)005). o Gegevensveld Het gegevensveld dat op de Application Identifier volgt, kan een vrije of vaste structuur hebben, zowel numeriek als alfanumeriek zijn en qua lengte vast of variabel zijn. Voorbeelden bij kortingbonnen: - Niet-gepersonaliseerd: (255) (3900)001 Het gegevensveld heeft een vaste structuur (GCN), is numeriek en heeft een vaste lengte (steeds 13 posities). - Gepersonaliseerd: (255) (3900)001: Het gegevensveld heeft een variabele structuur (GCN), is numeriek en heeft een veranderlijke lengte (13 tot 25 posities). Indien meerdere Application Identifiers en hun gegevensvelden achtereenvolgend worden voorgesteld (= concatenatie), moeten sommige regels gevolgd worden: - De technische vuistregel stelt dat het FNC1 scheidingsteken 3 moet gecodeerd worden op het einde van elk gegevensveld met variabele lengte, om de scanner aan te geven waar precies een gegevensveld overgaat in een volgend veld. Zo moet de FNC1 ook systematisch ingevoegd worden aan het einde van het GCN bij gepersonaliseerde kortingbonnen (aangezien dit gedeelte dient voor de weergave van een reeksnummer, dat een variabele lengte kan hebben). In het specifieke geval van het GCN (deel I en deel II), moet er steeds verplicht een scheidingsteken gebruikt worden, ongeacht of het om gepersonaliseerde kortingbonnen (met reeksnummer) of niet-gepersonaliseerde kortingbonnen (zonder reeksnummer) handelt. 3 Het scheidingsteken FNC1 van een GS1 DataBar wordt in de gecodeerde tekens aangeduid met <GS> (waarde in de ASCII-tabel = 29). 12

13 Voorbeelden : o (255) <GS> (3900)001 FNC1 o (255) <GS> (3900)001 FNC Afmetingen van GS1 DataBar Expanded en GS1 DataBar Expanded Stacked o De X-dimensie (= breedte van de dunste streep in de barcode) moet tussen 0,264 mm en 0,41 mm liggen. o Het is niet nodig om een bepaalde marge aan de uiteinden van de barcode te respecteren. Merk wel op dat het eerste en laatste component van de barcode uit spaties bestaat. o Elk segment in de barcode moet eenzelfde lengte hebben Voor de mens leesbare tekst (= Human readable) Onder de barcode moet een leesbaar gedeelte worden weergegeven. De tekens moeten altijd correct leesbaar zijn (type OCR-B) en duidelijk naar de barcode verwijzen. De Application Identifiers moeten altijd worden voorgesteld tussen haakjes om een manuele invoering mogelijk te maken indien de barcode zelf niet scanbaar is. 13

14 5. Wanneer moet ik met alle aanpassingen in orde zijn? 5.1. Migratieplan voor het GCN et GS1 DataBar Opdat alle betrokken partijen zich zouden kunnen aanpassen aan deze nieuwe structuur en de nieuwe barcode voor nationale kortingbonnen, heeft GS1 Belgium & Luxembourg samen met het Barcode comité (samengesteld door distributeurs en fabricanten) en de Raad van Bestuur een migratieplan uitgewerkt. Dit plan houdt rekening met de volgende aspecten: o De geldigheidsduur van de kortingbon o Het type kortingbon : o Niet-gepersonaliseerd o Gepersonaliseerd o Een tijdskader dat voldoende ruimte biedt om de systemen voor gegevensbeheer en interne processen (kassasystemen, systemen voor databeheer, software, ) aan te passen. Dit omvat het programmeren en testen van de nieuwe nummeringstructuur van de kortingbon (GCN) alsook het programmeren van de bedrukking van de nieuwe barcode (GS1 DataBar) Transitieperiode Definitie : het betreft hier de tijd die nodig is om te migreren van de bestaande EAN-13 structuur voor kortingbonnen naar de nieuwe GCN structuur in de GS1 DataBar. Aangezien gewone (niet-gepersonaliseerde) bonnen een veel langere geldigheid hebben dan gepersonaliseerde kortingbonnen, en de overgang naar GS1 Databar vooral kritisch is voor gepersonaliseerde bonnen, werd beslist om een onderscheid te maken tussen niet-gepersonaliseerde bonnen en gepersonaliseerde bonnen en wel als volgt: BELANGRIJK Aanvang van de transitieperiode voor alle nationale bonnen, zowel gepersonaliseerde als niet-gepersonaliseerde: 01/09/2013 Einde van de overgangsperiode voor gepersonaliseerde nationale bonnen: 30/11/2013 Einde van de overgangsperiode voor niet-gepersonaliseerde bonnen: 31/08/

15 NIET-GEPERSONALISEERDE NATIONALE BONNEN (maximaal één jaar geldig) GEPERSONALISEERDE BONNEN (maximaal drie maanden geldig) Voor 01/09/2013: Aanmaak van de EAN-13 structuur / of het GCN naargelang de vervaldatum op de kortingbon Voor 01/09/2013: Aanmaak van de EAN-13 structuur / of het GCN naargelang de vervaldatum op de kortingbon Vanaf 01/09/2013: Alleen het GCN wordt gegenereerd en gecodeerd in een GS1 DataBar. Alle distributeurs kunnen de GS1 DataBar scannen. Vanaf 01/09/2013: Alleen het GCN wordt gegenereerd en gecodeerd in een GS1 DataBar. Alle distributeurs kunnen de GS1 DataBar scannen. Zowel bonnen met enkel een EAN-13 OF enkel een GS1 DataBar worden geaccepteerd Zowel bonnen met enkel een EAN-13 OF enkel een GS1 DataBar worden geaccepteerd 30/11/2013: Einddatum voor gepersonaliseerde bonnen met een EAN perso code 01/12/2013: Alleen de gepersonaliseerde bonnen met het GCN gecodeerd in de GS1 DataBar 31/08/2014: Einddatum voor het gebruik van niet-gepersonaliseerde bonnen met een EAN-13 barcode 01/09/2014: Alleen de nietgepersonaliseerde bonnen met het GCN gecodeerd in de GS1 DataBar 15

16 5.3. Uitvoering in de praktijk Niet-gepersonaliseerde nationale kortingbonnen Ik maak een gewone kortingbon aan die geldig is van 01/05/2013 tot 10/10/2013. Ik gebruik de huidige structuur (prefixen 981, 982 et 983) in een EAN-13 op de kortingbon. GELDIG VANAF 01/05/2013 Ik maak een gewone kortingbon aan die geldig is van 01/09/2013 tot 01/12/2013. Ik gebruik een GCN vertaald in een GS1 DataBar op de kortingbon. GELDIG VANAF 01/09/2013 Ik maak een gewone kortingbon aan die geldig is van 01/02/2013 tot 30/06/2015. De geldigheidsduur van deze kortingbon loopt tot na 31/08/2014. Ik gebruik de huidige structuur (prefixen 981, 982 et 983) in een EAN-13 die aan de kassa zal aanvaard worden tot 31/08/2014. GELDIG VAN 01/02/2013 tot 30/06/2015 SCANNEN BLIJFT MOGELIJK TOT 31/08/2014 Vóór 31/08/2014, rekening houdend met dezelfde gebruiksvoorwaarden voor de kortingbon, moet ik een nieuwe kortingbon creëren waarbij ik het GCN in een GS1 DataBar weergeef voor dezelfde promotie. Op die wijze is de scanning van de korting aan de kassa verzekerd. AANPASSEN VOOR 31/08/

17 5.3.2 Gepersonaliseerde kortingbonnen Ik maak een gepersonaliseerde kortingbon aan die geldig is van 15/08/2013 tot 29/09/2013. Ik gebruik de huidige structuur (prefixen 981, 982 et 983) in een EAN-13 en met een Code 39 (PERSO) op de kortingbon. GELDIG VANAF 15/08/ Ik maak een gepersonaliseerde kortingbon aan die geldig is van 01/09/2013 tot 13/10/2013. Ik gebruik een GCN vertaald in een GS1 DataBar op de kortingbon. GELDIG VANAF GELDIG 01/09/2013 VANAF 01/09/

18 5.4. Implicaties o Voor de aanvang van de transitieperiode moeten de kortingbonuitgevers de EAN- 13 of GS1 DataBar structuren en applicaties installeren en gebruiksklaar hebben, dit in functie van: o het type bon (niet-gepersonaliseerd of gepersonaliseerd) o de geldigheidsduur van de bon / de promotie in functie van de kritieke starten eindfasen in de transitieperiode o Indien de geldigheidsduur van de bon / de promotie het einde van de transitieperiode overschrijdt (bijvoorbeeld met een geldigheidsdatum vanaf 01/05/2013 en een geldigheidsduur van 2 jaar) en wanneer deze bon met een EAN-13 onmiddellijk op de markt wordt vrijgegeven, dient de uitgever de geldigheidsduur van de kortingbon met een EAN-13 te beperken en de aanmaak van dezelfde bon / promotie met GS1 DataBar te voorzien tijdens de migratieperiode. o GS1 Belgium & Luxembourg beveelt ten sterkste aan om dergelijke situaties zoveel mogelijk te vermijden. o Gedurende de transitieperiode mogen kortingbonuitgevers geen EAN-13 én GS1 DataBar simultaan op de kortingbon weergeven. In functie van de aangegeven vervaldatum (voor of na 01/09/2013), zal de kortingbon voorzien worden van hetzij een EAN-13 barcode hetzij een GS1 DataBar. o Gedurende de transitieperiode (voor de niet gepersonaliseerde van 01/09/2013 tot 31/08/2014 ; voor de gepersonaliseerde bonnen vanaf 01/09/2013 tot 30/11/2013) moeten de distributeurs steeds in staat zijn om beide types barcodes (EAN-13 en GS1 DataBar) te scannen. o Na de transitieperiode (voor de niet-gepersonaliseerde bonnen vanaf 01/09/2014 ; voor de gepersonaliseerde bonnen vanaf 01/12/2013), zal enkel GS1 DataBar aan de kassa gescand worden. BELANGRIJK! Nooit een EAN-13 en een GS1 DataBar barcode samen op een kortingbon drukken, zowel op niet-gepersonaliseerde als op gepersonaliseerde bonnen. 18

19 6. Wat moet ik concreet doen? Elke handelspartner in de keten van de kortingbon moet in staat zijn om de transitieperiode aan te vatten in de beste omstandigheden. Daartoe moet deze uitgerust en in staat zijn om: o de nieuwe GCN structuur te verwerken en te gebruiken o GS1 DataBar aan te maken (waarin het GCN gecodeerd wordt) o GS1 DataBar af te drukken o de gegevens over het GCN over te maken aan derden o in staat zijn om de gepersonaliseerde informatie van het GCN te linken indien het gaat om een gepersonaliseerde bon IK BEN EEN WAT MOET IK DOEN? - Solution provider De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat: o deze kan worden gecreëerd en vertaald in een GS1 DataBar o deze in een GS1 DataBar kan gescand worden o de informatie die deze bevat kan worden verwerkt o de informatie die deze bevat kan worden doorgestuurd AI (390X) programmeren zodat de waarde van de kortingbon kan gecodeerd worden. STUUR DE EERSTE TESTEN MET EEN GS1 DATABAR/GCN NAAR GS1 BELGIUM & LUXEMBOURG ZO SPOEDIG MOGELIJK - Kortingbonuitgever De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat het mogelijk is om: o de kortingbon aan te maken o de link te maken met de promotionele gegevens o de verzending / ontvangst van de gegevens die zij bevat (incluis de perso code) te verzekeren STUUR DE EERSTE TESTEN MET EEN GS1 DATABAR/GCN NAAR GS1 BELGIUM & LUXEMBOURG ZP SPOEDIG MOGELIJK - Marketingagentschap/technisch platform De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat het mogelijk is om: o de kortingbon aan te maken o de link te maken met de promotionele gegevens o de verzending / ontvangst van de informatie die zij bevat (inclusief de perso code) te verzekeren 19

20 o het GCN en zijn perso extensiecode te associëren teneinde de gegevens in de GS1 DataBar te coderen. AI (390X) programmeren zodat de waarde van de kortingbon exact kan gecodeerd worden. STUUR DE EERSTE TESTS MET EEN GS1 DATABAR/GCN NAAR GS1 BELGIUM & LUXEMBOURG ZO SPOEDIG MOGELIJK - Distributeur De scanning van GS1 DataBar aan de kassa programmeren. De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat het mogelijk wordt: o dat het kassasysteem het GCN kan herkennen en behandelen o om gegevens (inclusief de perso code) door te geven aan derde systemen AI (390X) programmeren zodat het mogelijk wordt om de waarde van de kortingbon te capteren. BEGIN ZO SPOEDIG MOGELIJK MET DE PROGRAMMERING - Clearing house De scanning van GS1 DataBar garanderen. De GCN (AI 255) structuur in de systemen programmeren en testen zodat het mogelijk wordt om: o het GCN te herkennen in het clearingsysteem (met als doel de uitgever van de bon te identificeren). AI (390X) programmeren om de waarde van de bon correct te capteren. BEGIN ZO SPOEDIG MOGELIJK MET DE PROGRAMMERING - GS1 Belgium & Luxembourg De volgende gegevens verschaffen (op aanvraag): o Parameters inzake de GCN structuur o Technische parameters van GS1 DataBar Controles uitvoeren op de testen van solution providers. Trainingen geven aan ondernemingen op verzoek. Toezien op een goede follow-up van het project. Voorstellen doen voor wat betreft de werkwijze bij de aanmaak van het GCN (met als doel de uniciteit van de code te vrijwaren!). 20

21 ADRES OM TESTSTALEN NAAR TOE TE STUREN: GS1 Belgium & Luxembourg Barcodes support Koningsstraat 76, b Brussel 21

Belgium & Luxembourg. Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar Versie 3.0 februari 2015. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar Versie 3.0 februari 2015. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxembourg Roadmap GS1 GCN & GS1 DataBar Versie 3.0 februari 2015 www.gs1belu.org The global language of business Inhoudstabel 1 Waarom het GCN?... 3 2 Voor wie is dit document bestemd?... 4

Nadere informatie

Hoe stel ik een logistiek etiket samen?

Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Hoe stel ik een logistiek etiket samen? Ronny s Honey wil zijn honing verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn logistieke eenheden uniek identificeren. Zo weet Ronny s Honey immers steeds waar de logistieke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GS1 DataBar

Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen GS1 DataBar Veelgestelde vragen Hieronder vindt u een verzameling van veelgestelde vragen over de GS1 DataBar. 1. Is GS1 DataBar de nieuwe naam voor RSS? Ja. De barcode heette voorheen

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn eerste barcode?

Hoe maak ik mijn eerste barcode? Hoe maak ik mijn eerste barcode? GANDA ANDY Ganda andy wil zijn snoep verkopen in de retail en moet bijgevolg zijn producten uniek identificeren. Ganda andy is daarom lid geworden van GS1 Belgium & Luxembourg

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingbon Versie 1.9 mei 2013

Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingbon Versie 1.9 mei 2013 Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingbon Versie 1.9 mei 2013 www.gs1belu.org The global language of business Contents Algemene inleiding... 3 Executive

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 2.0 september 2014

Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 2.0 september 2014 Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 2.0 september 2014 www.gs1belu.org The global language of business Inhoudstabel Algemene inleiding...

Nadere informatie

Les A-02 Informatie: de barcode

Les A-02 Informatie: de barcode Les A-02 Informatie: de barcode In deze les bekijken we één uitgewerkt voorbeeld van een gestandaardiseerde informatiedrager, de barcode, en de afspraken die bij deze informatiedrager zijn gemaakt. 2.1

Nadere informatie

Een Barcode. Afmetingen

Een Barcode. Afmetingen Een Barcode Veel plastic passen worden voorzien van barcodes. Belangrijkste reden is uiteraard bedieningsgemak. Barcodes bestaan echter in vele soorten. Voor je ligt een handig naslagwerk voor het maken

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GS1 Barcodes & identificatie. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. GS1 Barcodes & identificatie. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg GS1 Barcodes & identificatie Connecting business creating value Er was eens Anno 1975 in een Brussels supermarkt. De heer en Mevrouw Peeters doen samen met hun beide kinderen de wekelijkse

Nadere informatie

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016)

Tarieven 2017 GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Tarieven GS1 Belgium & Luxembourg (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26 oktober 2016) Deze tarieven zijn geldig vanaf 16 november 2016 A. BASISBIJDRAGEN 1. Toetredingsbijdrage Op het ogenblik van

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 3 februari 2015

Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 3 februari 2015 Belgium & Luxembourg e COUPON: GS1 handleiding en best practices voor de Internet kortingsbon Versie 3 februari 2015 www.gs1belu.org The global language of business Inhoudstabel Algemene inleiding... 3

Nadere informatie

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties Door: Bert Velthuijs Datum 1e versie: 5 april 2012 (versie 0.xx) Datum laatste wijziging 20 september 2012 Huidige Versie: 2.xx.0 Wijzigingen 19 juli 2012

Nadere informatie

B a r c o d e s y m b o l e n

B a r c o d e s y m b o l e n B a r c o d e s y m b o l e n Een barcode (ofwel streepjescode) is een voor scanners optisch leesbare code, waarbij cijfers en letters worden voorgesteld door een patroon van lichte en donkere verticale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

SCANNING HANDLEIDING. Maart 2011 DRIVE THE CHANGE

SCANNING HANDLEIDING. Maart 2011 DRIVE THE CHANGE SCANNING HANDLEIDING Maart 2011 1. Inleiding RBL zet één barcodelezer ter beschikking van alle zaken van het dealersnet. Doelstelling : Scanning in uw zaak van de gepersonaliseerde fan cards (/ cadeaubonnen)

Nadere informatie

We gaan voor 100% traceerbaarheid

We gaan voor 100% traceerbaarheid We gaan voor 100% traceerbaarheid Séverine Dewerpe Healthcare Manager 1 Er was eens CHI Robert Ballanger 650 bedden 120 000 instrumenten Implantaten en instrumenten volledig traceren doorheen het sterilisatieproces

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxembourg GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011 www.gs1belu.org The global language of business Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe gaat u van start?... 4 2. Aanmelden... 4 3. Hoofdscherm:

Nadere informatie

Aandacht voor de barcode van een boek. BarcodeWijzer voor uitgevers. 37,29 mm

Aandacht voor de barcode van een boek. BarcodeWijzer voor uitgevers. 37,29 mm Aandacht voor de barcode van een boek BarcodeWijzer voor uitgevers mm 37,29 mm Barcodes, ook wel EAN-symbolen genoemd, zijn niet alleen een hulpmiddel bij het afrekenen aan de kassa van de boekhandel.

Nadere informatie

Bericht 32 I-AM/2014. Uniforme barcode voor het beheer van Infrabel equipments. Uitgave. Nieuwe uitgave. Beknopte inhoud

Bericht 32 I-AM/2014. Uniforme barcode voor het beheer van Infrabel equipments. Uitgave. Nieuwe uitgave. Beknopte inhoud INFRABEL Brussel, 17/11/2014 Brussel DIRECTIE ASSET MANAGEMENT Dienst I-AM.4 Supply & Production Afdeling I-AM.41 Supply Chain Sectie 54 T 911-52204 Uitreiking: - Publicatie op Marin - Aan de Heads Of

Nadere informatie

GS1 label test. Voorbeelden van labels en veel voorkomende fouten herstellen

GS1 label test. Voorbeelden van labels en veel voorkomende fouten herstellen Voorbeelden van labels en veel voorkomende fouten herstellen Versie 1.1, Definitief - goedgekeurd, 18 december 2015 Samenvatting Documenteigenschap Naam Waarde GS1 label test Datum 18 december 2015 Versie

Nadere informatie

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI?

Voorwoord. We beginnen bij het begin. Wat is EDI? SSCC GIDS 2014 Voorwoord Deze gids is bedoeld om u op weg te helpen bij het aanmaken en begrijpen van enerzijds het Logistiek etiket (SSCC) en anderzijds de Elektronische verzendnota (DESADV). We beginnen

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg De GS1 standaarden voor de gezondheidszorg Connecting business creating value Veiligheid van de patiënt De sector van de gezondheidszorg kent een voortdurende evolutie en moet het

Nadere informatie

Binair Binair = tweewaardig Beperkt aantal mogelijke waarden (discreet aantal in amplitude) Wij zijn gewoon aan decimaal (tiendelig)

Binair Binair = tweewaardig Beperkt aantal mogelijke waarden (discreet aantal in amplitude) Wij zijn gewoon aan decimaal (tiendelig) Binair Binair = tweewaardig Beperkt aantal mogelijke waarden (discreet aantal in amplitude) Wij zijn gewoon aan decimaal (tiendelig) In elektronische realisatie zijn 10 verschillende toestanden moeilijk

Nadere informatie

Handleiding voor de handelaar Hoe creëert u een aanbieding

Handleiding voor de handelaar Hoe creëert u een aanbieding Handleiding voor de handelaar Hoe creëert u een aanbieding Inhoud Inleiding... 3 Creatie aanbieding... 4 1. Basisinformatie... 6 2. Marketingboodschap... 7 3. Aanbiedingstype... 8 4. Aankoopbeperkingen...

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht. Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.3 Februari 2013 Aanpassingen versie 1.3-1/2/2013: - hoofdstuk 1: modaliteiten van overgangsperiode

Nadere informatie

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom

ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom ORDER TO CASH Bespaar tijd en geld met GS1 ecom Efficiënter bestellen, leveren en factureren dankzij Order to Cash. Order to Cash Order to Cash is een toepassing van GS1 ecom. Het verwijst naar het elektronisch

Nadere informatie

Book Training-Coaching. LSTR Couponing. Version 21

Book Training-Coaching. LSTR Couponing. Version 21 1 LSTR Couponing Version 21 2 5 bestemmelingen HighCoData Rossel Kranten-Cheques IPM Kranten-Cheques Rossel Kortingbons IPM Kortingbons Sanoma Kranten-Cheques + Kortingbons Roularta Kranten-Cheques + Kortingbons

Nadere informatie

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht

Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht standard - credit transfer - form - personalisation - NL.doc version 1.2 DW 08/06/2009 Het formulier voor een Europese overschrijvingsopdracht Richtlijnen voor het personaliseren en drukken Versie 1.2

Nadere informatie

The Global Language of Business. Handleiding GS1 barcodes

The Global Language of Business. Handleiding GS1 barcodes The Global Language of Business Handleiding GS1 barcodes Versie juni 2015 Voorwoord In deze gebruikershandleiding vinden bedrijven een eenvoudige en gebruiksvriendelijke inleiding tot de internationale

Nadere informatie

HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING. Herziene versie januari 2012

HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING. Herziene versie januari 2012 HANDLEIDING EN AFSPRAKEN BONNENCLEARING Herziene versie januari 2012 Uitgevers en importeurs wenden meer en meer kortingsbonnen aan om de consument tot een aankoop van een titel te bewegen. Voor bonnen

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. Handboek 'GS1 Barcodes'

Belgium & Luxembourg. Handboek 'GS1 Barcodes' Belgium & Luxembourg Handboek 'GS1 Barcodes' Voorwoord In deze gebruikershandleiding vinden bedrijven een eenvoudige en gebruiksvriendelijke inleiding tot de internationale specificaties voor GS1-identificatie

Nadere informatie

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN?

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? Algemeen De entiteit (organisator, pensioeninstelling of solidariteitsinstelling ) die verantwoordelijk is voor de DB2P-aangiften kan haar aangiften door een andere entiteit laten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. The Global Language of Business

Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg. The Global Language of Business Samen voor een veiligere en efficiëntere gezondheidszorg The Global Language of Business GS1 in de gezondheidszorg Samen voor hogere efficiëntie en patiëntveiligheid De kosten in de gezondheidszorg kunnen

Nadere informatie

Barcode Wijzer. GS1 Nederland. Aandachtspunten voor het maken van goede GS1-barcodes. samen werkt

Barcode Wijzer. GS1 Nederland. Aandachtspunten voor het maken van goede GS1-barcodes. samen werkt GS1 Nederland GS1 Nederland biedt internationale standaarden voor unieke identificatie en het vastleggen en delen van gegevens. Dit doen we met barcodes, centrale artikeldatabases en elektronisch berichtenverkeer.

Nadere informatie

EAN/JAN-13 9789026917479 0,268mm 81% mbologie. edecodeerde tekst O.K. O.K. O.K. 60% O.K. 315 O.K.

EAN/JAN-13 9789026917479 0,268mm 81% mbologie. edecodeerde tekst O.K. O.K. O.K. 60% O.K. 315 O.K. 1D mbologie edecodeerde tekst X-waarde Randscherpte Min. Reflektie Min. randkontrast Decodering Vrije zone Contrast Modulatie Decodeerbaarheid Defects Blemish Rmin Rmax GT Barhoogte breding Barcodeverificatie

Nadere informatie

QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden

QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden Door: Bert Velthuijs Datum 1e versie: 5 april 2012 (versie 0.01.0) Datum laatste wijziging 20 september 2012 Huidige Versie: 2.01.0 Wijzigingen 19 juli

Nadere informatie

Edifact / IHFN Reference guide 7/10/2004. Identificatie

Edifact / IHFN Reference guide 7/10/2004. Identificatie Identificatie Type : Documentatie Language : Edifact / InHouse File Normalised Date : 1/08/2000 Analist : TO08 - Jérôme Decasteau Inleiding Dit document is bestemd voor alle personen die de Edifact / IHFN

Nadere informatie

Variabele Artikelen Handleiding voor coderen in de bouw- en installatiesector Datum: 29 oktober 2014, versienummer 1.0

Variabele Artikelen Handleiding voor coderen in de bouw- en installatiesector Datum: 29 oktober 2014, versienummer 1.0 Variabele Artikelen Handleiding voor coderen in de bouw- en installatiesector Datum: 29 oktober 2014, versienummer 1.0 Inhoud Inleiding 3 1 Basis: hoe codeert u? 4 1.1 GS1 artikelcodes 4 1.2 Analyse artikelbestand

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GS1 Traceerbaarheid. Connecting business creating value

Belgium & Luxembourg. GS1 Traceerbaarheid. Connecting business creating value Belgium & Luxembourg GS1 Traceerbaarheid Connecting business creating value Wat is traceerbaarheid? Bedrijven kampen dagelijks met vele vragen: bevat deze verzending wel degelijk wat ik besteld heb? Verloopt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Reporting System CPA 2006

Reporting System CPA 2006 Reporting System CPA 2006 XML PROTOCOL (juni 2005) Versie 1.0 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene principes... 3 2.1 Structuur content gedeelte... 3 2.2 CSSR admin parameters... 5 3. XML Schema...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template

The global language of business. Handleiding CDB via de Excel Template The global language of business Handleiding CDB via de Excel Template Versie mei 2016 Inhoud 1 Hoe gegevens introduceren in CDB via de Excel Template?... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Hoe de lege Excel Template

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Productgegevensbericht Installatiesector PRODAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRODAT

Productgegevensbericht Installatiesector PRODAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRODAT IIa. Overzicht van entiteiten St Occurrence Element Productgegevensbericht M 1.. 1 Berichtnummer M 1.. 1 Mutatiecode M 1.. 1 Berichtdatum O 0.. 1 Taalcode M 1.. 1 Branchecode O 0.. 1 Afnemer O 0.. 1 GLN

Nadere informatie

Voor de koppeling is door Paxton gebruik gemaakt van een Barcode/QR code scanner type QSCAN- 0G000 van het merk Interbar.

Voor de koppeling is door Paxton gebruik gemaakt van een Barcode/QR code scanner type QSCAN- 0G000 van het merk Interbar. Een streepjescode of barcode is de benaming voor een opeenvolging van lijnen die een code representeert die door een barcodelezer gelezen kan worden. Een QR-code (Quick Response) is een tweedimensionale

Nadere informatie

BarcodeWijzer. Colofon

BarcodeWijzer. Colofon Colofon GS1 Nederland GS1 Nederland helpt bedrijven beter samen te werken in de keten om de eindgebruiker sneller, beter en tegen lagere kosten te kunnen bedienen. Daartoe biedt GS1 Nederland een samenhangend

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Aanlever Specificaties. www.cardimpulz.nl

Aanlever Specificaties. www.cardimpulz.nl Aanlever Specificaties www.cardimpulz.nl Inhoudsopgave Aanleverspecificaties... 2 Personalisatie... 3 Data aanlevering... 3 Personalisatie mogelijkheden... 4 Thermisch printen... 4 Inkjet printen... 4

Nadere informatie

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1

Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1. Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 Hunter Retail (POS) Documentatie v1.1 Documentatie Hunter-Retail (POS) Handleiding 1.1 1 Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen

Nadere informatie

Productinformatie. Beschikbare versie PCashL-p voor gebruik met een USB - parallelle WiFi printer op klassieke beeldscherm of touchscreen

Productinformatie. Beschikbare versie PCashL-p voor gebruik met een USB - parallelle WiFi printer op klassieke beeldscherm of touchscreen Productinformatie KASSAPROGRAMMA Registreren en afhandelen van de verkopen Artikelbeheer Beheer van leveringen en voorraad Algemeen Beheer - opmaken van rapporten en statistieken Uitgebreid artikelbeheer:

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 9 december 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 9 december 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen:

Meest gestelde vragen: Meest gestelde vragen: Voor welke vragen ga ik naar de klantenservice van Philips en Shell? Philips Voor vragen over Philips producten of over je bestelling, kun je contact opnemen met de Philips Online

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding

Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin. Gebruikershandleiding Digitaal uitwisselingsplatform voor procedurestukken e-proadmin Gebruikershandleiding Versie 1.4 - Raad van State - Conseil d'état 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 3 3 Zich identificeren

Nadere informatie

Mobiele interactie met barcodes en andere tags

Mobiele interactie met barcodes en andere tags Mobiele interactie met barcodes en andere tags Verbinden van de reële en de virtuele wereld Barcodes, QR codes, Microsoft tags en Near Field Communication Er zijn een aantal ontwikkelingen die het verbinden

Nadere informatie

Handleiding Objectnummer module i.c.m. Objectnummerlijsten

Handleiding Objectnummer module i.c.m. Objectnummerlijsten Pagina 1 van 10 Handleiding Objectnummer module i.c.m. Centix B.V Tasveld 9a 3417 XS MONTFOORT Tel: +31 348-471040 Email: support@centix.com Website: http://www.centix.com Pagina 2 van 10 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Stappenplan voor Geneesmiddelen

Stappenplan voor Geneesmiddelen Versie april 2017 Stappenplan voor Geneesmiddelen Van de CNK naar de GTIN Inhoud Introductie 4 Stappenplan 5 Stap 1: Word lid...6 Stap 2: Van CNK naar GTIN met dynamische dataelementen...6 Stap 3: Dataelementen

Nadere informatie

SQL datadefinitietaal

SQL datadefinitietaal SQL datadefinitietaal We kunnen er het schema van de database mee bepalen: metadata toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: CREATE : toevoegen van metagegevens DROP : verwijderen

Nadere informatie

Hunter CRM. POS Documentatie

Hunter CRM. POS Documentatie Hunter CRM POS Documentatie Overzicht 1. Hoofdmenu Kassa (p. 03) 2. Artikelen toevoegen (p. 05) 3. Aangepaste artikelen (p. 08) 4. Artikelen corrigeren (p. 09) 5. Betalingen (p. 10) 6. Nota afhandeling

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 14 april 2004

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 14 april 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

IDENTIFICATION SOLUTIONS

IDENTIFICATION SOLUTIONS IDENTIFICATION SOLUTIONS Simen Vertommen Application engineer Identification solutions & Detection and ranging maandag 6 oktober 2014 SICK BELGIË SICK België Doornveld 10, 1731 Asse 02/466 55 66 - info@sick.be

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld met Edwin Nicolai Erik van Westerveld behulp van WMS (magazijnbeheer) Ontwikkelingen in de markt Warehousing steeds meer een commodity; Snelheid wordt belangrijker: van warehouse cross-dock; Product life

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving

Nadere informatie

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 Versie: 1.1 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 11.3.2016 NL Publicatieblad Europese Unie L 65/49 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/347 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de precieze

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE -

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE - NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) april 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 WIN FOR LIFE 1 EURO WIN FOR LIFE 3 EURO WIN FOR LIFE 5 EURO

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking

LINK 2013/1. De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking Nummer 2013/1 1ste semester 2013 De kortingbon klaar voor het digitale tijdperk Forum 2013 GS1 en medical devices trustbox B2C Speed docking LINK 2013/1 Colofon GS1 Belgium & Luxembourg Koningsstraat 76

Nadere informatie

Fopas Privacy Statement

Fopas Privacy Statement Fopas Privacy Statement Bescherming van uw in professionele context. Laatst bijgewerkt: september 2016 Fopas past zijn beleid inzake bescherming en privacy aan de nieuwe Europese verordening aan die in

Nadere informatie

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes Quick Devis De universele software voor het maken van offertes Ondernemers Ontdek een software ontworpen om zaken te winnen, dat toelaat van alle types van prijsopgaven te beheren. Prijsberekeningen op

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER

HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER 1. BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 4 5 6 In het dashboard kun je een snel overzicht creeren op basis van een tijdsperiode. De volgende gegevens zijn uit te lezen: 1 Actieve gebruikers

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

Deze PDF is in base64 geconverteerd en geïntegreerd in een GenericXML met DEFI als identificatie.

Deze PDF is in base64 geconverteerd en geïntegreerd in een GenericXML met DEFI als identificatie. De eindbeslissing van de RVA in een gestructureerd bericht 1. De eindbeslissing in gestructureerd bericht Voortaan stuurt de RVA naar elke verzender van een batch-aangifte van tijdelijke werkloosheid in

Nadere informatie

Referentiehandleiding voor barcode

Referentiehandleiding voor barcode Referentiehandleiding voor barcode Versie 0 DUT/BEL-DUT 1 Inleiding 1 Overzicht 1 1 In deze referentiehandleiding vindt u informatie over het afdrukken van streepjescodes waarbij besturingsopdrachten rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding. 1 P a g i n a

Handleiding. 1 P a g i n a Handleiding 1 Inloggen... 2 2 Beveiligen... 5 3 Bericht versturen... 8 4 Nieuwe gebruiker aanmaken... 10 5 Mailing versturen... 12 6 Toegang via smartphone... 14 7 Paswoord wijzigen en andere instellingen...

Nadere informatie

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0

Cookbook KBO Open Data. Versie 1.0.0 KBO Open Data Cookbook KBO Open Data Versie 1.0.0 Contact: Helpdesk van de KBO-beheersdienst Stafdienst ICT Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel T F +32 (0) 2 277 64 00 +32 (0) 2 277 50 82 helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Nadere informatie

GS1-label Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 11 november 2014 versie 1.4

GS1-label Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 11 november 2014 versie 1.4 GS1-label Handleiding voor implementatie in levensmiddelenen drogisterijsector 11 november 2014 versie 1.4 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Informatie 4 2.1 Homogene verzendeenheden 4 2.2 Heterogene verzendeenheden

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING BIEDEN REGEL- EN RESERVEVERMOGEN

HANDLEIDING BIEDEN REGEL- EN RESERVEVERMOGEN HANDLEIDING BIEDEN REGEL- EN RESERVEVERMOGEN Wijzigingen register: 0.1 18 september 2000 initiële versie 0.2 27 september 2000 opmerkingen projectleden verwerkt nieuwe versie MIG QUOTES 0.5 verwerkt 0.3

Nadere informatie

Amsterdam,dinsdag 11 juni 2013. Onderwerp: aanmelding digitale Nationale Bioscoopbon. Geacht NVB lid,

Amsterdam,dinsdag 11 juni 2013. Onderwerp: aanmelding digitale Nationale Bioscoopbon. Geacht NVB lid, Amsterdam,dinsdag 11 juni 2013 Onderwerp: aanmelding digitale Nationale Bioscoopbon Geacht NVB lid, Eind september 2013 introduceert de NVB de digitale Nationale Bioscoopbon! Vanaf dat moment zal de papieren

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART

AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART AANBEVELING 30 MOTORRIJTUIGVERZEKERINGEN : GROENE KAART 1. Context 1.1. De ontwikkeling van de betrekkingen tussen de makelaars en de maatschappijen, die tot uiting komt in het delegeren van bevoegdheid

Nadere informatie

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier

Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Intentieverklaring artikel masterdata management sector Doe-Het-Zelf, Tuin & Dier Antwerpen, 9 december 2016 Deze intentieverklaring werd opgesteld n.a.v. een aantal gesprekken tussen de CEO's van enkele

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Power Your Administration. Parameters Stock, Facturatie, orders

Power Your Administration. Parameters Stock, Facturatie, orders Power Your Administration Algemeen Het programma P9320 groepeert de instellingen van zeven deelsystemen (zeven tabbladen) en is bedoeld voor de gevorderde gebruiker, indien u niet zeker bent van de gevolgen

Nadere informatie

1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE. 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT)

1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE. 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT) 1) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE 2) elab BERICHTENSET (XML UN/CEFACT) 3) GLOBAL LOCATION NUMBER (GLN) 3 GS1 KEYS BASIS PROCESOPTIMALISATIE 1. GPC voor AGF-producten Global Product Classification

Nadere informatie